NÁVOD K OBSLUZE. Digitální diktafon VOICE MAGIC. Obj. č.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE. Digitální diktafon VOICE MAGIC. Obj. č.: 67 05 33"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Digitální diktafon VOICE MAGIC Obj. č.: Klasický přístroj s možností záznamu až 290 minut Pěkné provedení s dobrou kvalitou záznamu a reprodukce řeči 5 pořadačů (adresářů, souborů) s možností zaznamenání až 498 zpráv pro optimální zpracování zaznamenaných údajů Zprávy můžete individuálně vybírat a jednotlivě přehrávat Přístroj dodáváme se sluchátky a externím mikrofonem.

2 Obsah Strana OVLÁDACÍ TLAČÍTKA A SOUČÁSTI DIKTAFONU... 3 DISPLEJ (LCD)... 4 VYBAVENÍ PŘÍSTROJE A JEHO FUNKCE... 5 VLOŽENÍ (VÝMĚNA) BATERIÍ... 6 ŽIVOTNOST BATERIÍ:... 7 ZABLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK PROTI NÁHODNÉMU POUŽITÍ (HOLD)... 7 NASTAVENÍ ČASU (HODINY)... 7 REŽIMY PROVOZU DIKTAFONU... 8 ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE... 8 ZOBRAZENÍ ČASU (HODINY) = ZÁKLADNÍ REŽIM... 8 POHOTOVOSTNÍ REŽIM... 8 ZÁZNAM... 8 ARS (AUTOMATICKÝ SYSTÉM ZÁZNAMU)... 9 NASTAVENÍ CITLIVOSTI FUNKCE ARS NASTAVENÍ KVALITY (RYCHLOSTI) ZÁZNAMU (S. Q) NASTAVENÍ CITLIVOSTI MIKROFONU (MIC) ZOBRAZENÍ ZBÝVAJÍCÍHO ČASU ZÁZNAMU + KAPACITY PAMĚTI FUNKCE ODPOSLECHU (PŘÍPOSLECHU) PŘI PROVÁDĚNÍ ZÁZNAMU VOLBA SOUBORU ZPRÁV (JEHO ČÍSLA) REPRODUKCE ZÁZNAMŮ SPUŠTĚNÍ REPRODUKCE NASTAVENÍ RYCHLOSTI PŘEHRÁVÁNÍ (V.P.S) FUNKCE VYHLEDÁNÍ URČITÉ ZPRÁVY V REŽIMU REPRODUKCE ZÁZNAMU FUNKCE VYHLEDÁNÍ (VOLBY) URČITÉ ZPRÁVY V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU ZOPAKOVÁNÍ PŘEHRÁNÍ ZPRÁVY NEBO SOUBORU ZPRÁV (RPT) ZOPAKOVÁNÍ URČITÉ ZPRÁVY OD BODU A DO BODU B (A-B) VYMAZÁNÍ ZAZNAMENANÝCH ZPRÁV VYMAZÁNÍ JEDNÉ ZPRÁVY (ERASE) VYMAZÁNÍ VŠECH ZPRÁV V JEDNOM SOUBORU PŘIPOJENÍ EXTERNÍCH PŘÍSTROJŮ PROVÁDĚNÍ ZÁZNAMŮ S EXTERNÍM MIKROFONEM PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKU ZÁZNAM ZVUKU Z EXTERNÍHO PŘÍSTROJE ZKOPÍROVÁNÍ ZÁZNAMU NA EXTERNÍ PŘÍSTROJ PŘIPOJENÍ DIKTAFONU K PC (ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ) PROGRAM JET-VOICE MAIL RYCHLÉ ZKOPÍROVÁNÍ ZPRÁV DO PC (CCA 10 : 1) PROGRAM VOICE MAGIC MANAGER PŘÍPADNÉ ZÁVADY PŘI POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU A JEJICH ODSTRANĚNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PŘÍPADNÉ ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

3 Ovládací tlačítka a součásti diktafonu Horní strana Levá strana Přední strana Pravá strana Zadní strana 1 Zdířka pro připojení externího mikrofonu 10 Tlačítko REC/STOP (záznam/stop) 2 Zabudovaný mikrofon 11 Tlačítko File 3 Otvor pro řemínek 12 Tlačítko Erase 4 Tlačítko S.Q/VPS 13 Reproduktor 5 Tlačítko ARS/RPT 14 Přepínač reprodukce/pausa/vyhledání 6 Tlačítko MIC/A-B 15 Tlačítka nastavení hlasitosti 7 Konektor PC Link 16 Přepínač Hold 8 Zdířka pro připojení sluchátek 17 Kryt bateriového pouzdra 9 Displej (LCD) 3

4 Displej (LCD) 1 Zopakování (reprodukce) zprávy A 2 Zopakování (reprodukce) souboru zpráv A, reprodukce A B (určitého úseku) 3 Číslo zprávy 4 Číslo souboru zpráv 5 REC indikace právě probíhajícího záznamu 6 Indikace stavu nabití vložených baterií 7 S.Q úroveň kvality zvuku (Sound Quality) 8 ARS úroveň citlivosti automatického systému záznamu (Automatic Record System) 9 MIC citlivost mikrofonu 10 Zobrazení času: a) Režim reprodukce/záznamu: [A, B] minuty; [C] sekundy b) Zobrazení aktuálního času: [A] A/P*; [B] hodiny; [C] minuty * A (AM) = dopoledne, P (PM) = odpoledne: 12-hodinový formát zobrazení času 4

5 Vybavení přístroje a jeho funkce 5 možností nastavení rychlosti reprodukce (V.P.S): x 0,5; x 0,7; x 1,0; x 1,5; x 2.0. Doba záznamu až 290 minut. 5 souborů zpráv každý soubor až pro 99 samostatných zpráv. Displej (LCD): Číslo zprávy, počitadlo délky záznamu, aktuální čas a zobrazení provozních režimů. 3 možnosti nastavení režimů rychlosti záznamu (standardní, střední, dlouhodobý) pomocí automatického systému záznamu (ARS). 2 možnosti nastavení citlivosti mikrofonu (H = vysoká / L = nízká). Digitální nastavení hlasitosti ve 20 stupních (úrovních). Funkce opakování reprodukce zpráv nebo souborů zpráv. Funkce opakování reprodukce určitých úseků zpráv (A B). Zdířka se vstupem a výstupem pro záznam pomocí externích přístrojů. Funkce odposlechu pro sledování zaznamenaných zpráv pomocí sluchátek. Zobrazení zbývajícího času záznamu. Indikace stavu nabití vložených baterií. Zabudovaný mikrofon a reproduktor. Ploché provedení diktafonu. Řemínek ke snadnému nošení. Vysoká rychlost přenosu údajů do počítače: cca 10 : 1 (zvláštní vybavení). 5

6 Vložení (výměna) baterií Upozornění: Před vložením (výměnou) baterií musí být diktafon přepnut do režimu zobrazení normálního času. Stisknete-li při výměně baterií některé z tlačítek, dojde k vynulování nastaveného času, který musíte znovu nastavit. 1. Otevřete kyt bateriového pouzdra lehkým zatlačením na vyznačené prohloubení ve směru šipky. 2. Do bateriového pouzdra vložte dvě (alkalické) baterie 1,5 V typu AAA (mikro, LR-03) správnou polaritou ( + a - ) a uzavřete opět kryt bateriového pouzdra. 3. Na displeji diktafonu zkontrolujte stav nabití vložených baterií podle následujícího vyobrazení: Plně nabité baterie Baterie jsou v pořádku Slabé baterie Vybité baterie Upozornění: 1. Neobjeví-li se po vložení baterií na displeji diktafonu indikace jejich stavu, zkontrolujte, zda jste baterie vložili do přístroje správnou polaritou. 2. Nastavený čas zůstane zachován v paměti přístroje při výměně baterií po dobu cca 1 minuty. Pokud nestihnete vyměnit baterie během této doby, musíte provést nové nastavení správného času. 3. Při výměně baterií může dojít k zeslabení zobrazení na displeji. Normální zobrazení se po vložení baterií objeví na displeji po uplynutí krátké doby. 4. Nepoužívejte současně různé typy baterií. 5. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyndejte z něj baterie. 6

7 Životnost baterií: Typ baterií Režim záznamu Režim reprodukce přes reproduktor (hlasitost 12) Režim reprodukce přes sluchátka (hlasitost 12) LR-03 (AAA), alkalické Cca 12 hodin Cca 7 hodin Cca 8 hodin Zablokování tlačítek proti náhodnému použití (HOLD) Přepínačem HOLD [16] na zadní straně přístroje provedete zablokování přístroje proti náhodnému použití. Po přepnutí tohoto přepínače ve směru šipky (poloha ON ) se na displeji diktafonu zobrazí po dobu cca 1,5 sekundy symbol HOLd. Po této akci se po stisknutí libovolného tlačítka zobrazí na displeji přístroje symbol HOLd. Přepnete-li tento přepínač do polohy zapnuto (ON) při provádění záznamu, bude přístroj dále nahrávat a nedojde k jeho vypnutí (nebudete moci diktafon vypnout). Odblokování tlačítek provedete přepnutím tohoto přepínače do výchozí polohy (vypnuto, poloha přepínače OFF ). Nastavení času (hodiny) 1. Stiskněte tlačítko Erase [12] a podržte jej stisknuté po dobu cca 2 sekundy. Na displeji se objeví symbol set (nastavení) a začne blikat nastavení času v hodinách. Správný čas v hodinách nastavte pomocí přepínacích tlačítek vpřed a vzad [14]. 2. Po nastavení správného času v hodinách stiskněte tlačítko. Na displeji začne blikat čas v minutách. Správný čas v minutách nastavte opět pomocí přepínacích tlačítek vpřed a vzad [14]. 3. Po nastavení správného času (hodiny i minuty) stiskněte velké kulaté tlačítko REC/STOP (záznam/stop) [10]. Tímto uložíte nastavený čas do paměti přístroje. Na displeji se dále zobrazuje symbol A (AM = ante meridiem = dopoledne) nebo symbol P (PM = post meridiem = odpoledne). 7

8 Režimy provozu diktafonu Zapnutí přístroje Diktafon není vybaven žádným speciálním tlačítkem zapínání a vypínání. Přístroj se jednoduše zapne po vložení (výměně) baterií a na displeji se zobrazí aktuální čas (v případě nutnosti tento čas znovu nastavte). Zobrazení času (hodiny) = základní režim Odběr proudu z baterií je při tomto zobrazení aktuálního času na displeji (základním režimu) velice nepatrný. Stisknete-li v tomto základním režimu zobrazení nějaké tlačítko, přepnete diktafon do takzvaného režimu připravenosti (pohotovostního režimu). Pohotovostní režim V tomto pohotovostním režimu se na displeji zobrazí číslo souboru zpráv, číslo zprávy a čas záznamu. Nebyla-li pořízena žádná zpráva, zobrazí se na displeji (nulové) číslo zprávy 00 a čas záznamu. V pohotovostním režimu lze zvolit libovolné funkce, které má diktafon k dispozici. Přístroj zůstane přepnut do pohotovostního režimu po dobu 30 sekund. Nezvolíte-li během této doby žádnou funkci, přepne se přístroj automaticky po uplynutí této doby do základního režimu (zobrazení aktuálního času). Záznam Záznam se provádí pomocí zabudovaného mikrofonu. 1. Vypněte funkci blokování ovládacích tlačítek (poloha přepínače HOLD OFF ). Přepněte přístroj do pohotovostního režimu. Nastavte mikrofon směrem ke zdroji zvuku a stiskněte velké kulaté tlačítko REC/STOP (záznam/stop) [10]. Na displeji se objeví symbol rec. 2. Tímto způsobem spustíte záznam. Na displeji (nahoře uprostřed) se objeví symbol REC, který bude při pořizování záznamu blikat. Dále se na displeji zobrazí číslo souboru a číslo zprávy. Číslo nově nahrávané zprávy bude o jedničku vyšší než číslo předchozí zaznamenané zprávy. 8

9 3. Záznam přerušíte (ukončíte) stisknutím tlačítka REC/STOP (záznam/stop) [10]. Na displeji se objeví symbol StOP. Přerušíte-li provádění záznamu a neprovedete-li během 30 sekund žádnou další akci, přepne se přístroj automaticky opět do základního režimu (zobrazení aktuálního času). 4. Během provádění záznamu je na displeji zobrazován zbývající čas do konce záznamu. Abyste zabránili náhodnému přerušení záznamu, můžete při pořizování nahrávky zablokovat funkci všech tlačítek pomocí přepínače HOLD na zadní straně přístroje (poloha přepínače ON ). Upozornění: 1. Minimální doba záznamu činí 2 sekundy. 2. Abyste se nedopustili chyby, proveďte nejprve pro Vaši kontrolu několik zkušebních záznamů. 3. Jakmile dojde k vyčerpání maximálního času pro pořízení záznamu, zobrazí se na displeji symbol FULL (zaplnění paměti) a další provádění záznamu nebude možné. 4. Do jednoho souboru můžete nahrát až 99 zpráv. Při pokusu o zaznamenání další zprávy se na displeji diktafonu zobrazí rovněž symbol FULL a další provádění záznamu do tohoto souboru nebude možné. V tomto případě zvolte nový (jiný) soubor zpráv [viz kapitola Volba souboru zpráv (jeho čísla) ]. Pro každou jednotlivou zprávu v příslušném souboru se na displeji zobrazí maximální čas pro pořízení této zprávy. ARS (automatický systém záznamu) Tento systém je funkční pouze při existenci nějakého zdroje zvuku. 1. Vypněte funkci blokování ovládacích tlačítek (HOLD). Přepněte přístroj do pohotovostního režimu. Nastavte mikrofon směrem ke zdroji zvuku a stiskněte velké kulaté tlačítko REC/STOP (záznam/stop) [10] a podržte jej stisknuté po dobu delší než 1,5 sekundy. Na displeji začnou blikat symboly REC a ARS a dále se zobrazí na displeji čas záznamu. 2. Nebude-li dále k dispozici žádný zdroj zvuku (přestanete-li například mluvit), přeruší se (zastaví se) provádění záznamu, na displeji se objeví symbol PAUSE a symboly REC a ARS přestanou blikat. Záznam bude opět pokračovat, jakmile dojde k obnovení zdroje zvuku (jakmile začnete například opět mluvit). 9

10 Nastavení citlivosti funkce ARS V pohotovostním režimu nastavíte citlivost automatického systému záznamu tisknutím tlačítka ARS / RPT [5] následujícím způsobem: Vysoká úroveň (hlasitost) zaznamenávaného zvuku Normální úroveň (hlasitost) zaznamenávaného zvuku Nízká úroveň (hlasitost) zaznamenávaného zvuku Nastavení kvality (rychlosti) záznamu (S. Q) V pohotovostním režimu nastavíte rychlost (kvalitu) záznamu ve 3 krocích tisknutím tlačítka S.Q / VPS [4] následujícím způsobem: Pomalá rychlost záznamu (nižší kvalita) LP (Long Play) Střední rychlost záznamu (normální kvalita) MP (Medium Play) Normální rychlost záznamu (vysoká kvalita) SP (Standard Play) Doba záznamu při nastavení různých rychlostí: Paměť SP MP LP 8 MB 133 min. 177 min. 290 min. Nastavení citlivosti mikrofonu (MIC) V pohotovostním režimu nastavíte citlivost mikrofonu v závislosti na vzdálenosti zdroje zvuku od mikrofonu tisknutím tlačítka MIC / A-B [6] následujícím způsobem: Nižší citlivost malá vzdálenost mikrofonu od zdroje zvuku (Low Mic) Vyšší citlivost větší vzdálenost mikrofonu od zdroje zvuku (High Mic) 10

11 Zobrazení zbývajícího času záznamu + kapacity paměti V pohotovostním režimu zjistíte stisknutím tlačítka File (soubor) [11] zbývající čas pro pořízení záznamu a kapacitu paměti. Kapacita paměti Upozornění: Zbývající čas pro pořízení záznamu 1. Tyto údaje nelze zobrazit v režimu reprodukce záznamu. 2. Kapacitu paměti lze zobrazit pouze v pohotovostním režimu. 3. Během provádění záznamu je na displeji zobrazován zbývající čas. Funkce odposlechu (příposlechu) při provádění záznamu Během provádění záznamu můžete použít k odposlechu zaznamenávané zprávy sluchátka. V tomto případě se nastavení hlasitosti poslechu pomocí tlačítek [15] týká pouze odposlechu, nikoliv nastavení úrovně záznamu. Volba souboru zpráv (jeho čísla) V pohotovostním režimu můžete zvolit postupním tisknutím tlačítka File (soubor) [11] pět souborů zpráv podle jejich čísel (1 až 5). Do každého souboru lze uložit až 99 zpráv, které můžete samostatně přehrát. Do stejného souboru můžete zaznamenat stejné zprávy. Pokud nejsou v souboru uloženy žádné zprávy, zobrazí se na displeji aktuální čas. 11

12 Reprodukce záznamů V režimu reprodukce nabízí diktafon následující funkce: 5 rychlostí přehrávání (V.P.S.). Funkce opakování přehrání zprávy (RPT). Opakování určitého úseku zprávy od bodu A do bodu B (A-B). Funkce reprodukce / pauza PLAY/PAUSE ( ). Funkce vyhledání záznamu vpřed FF ( ). Funkce vyhledání záznamu vzad REW ( ). Spuštění reprodukce 1. Vypněte funkci blokování ovládacích tlačítek (HOLD). Přepněte přístroj do pohotovostního režimu. Pomocí tlačítka File [11] nastavte příslušné číslo souboru a pomocí multifunkčních přepínacích tlačítek vyhledejte a [14] číslo zprávy, kterou chcete reprodukovat. 2. Dále stiskněte přepínací multifunkční tlačítko (PLAY/PAUSE) [14]. Na displeji se zobrazí symbol PLAY a příslušná zvolená zpráva bude reprodukována. Na displeji bude dále zobrazeno číslo příslušného souboru, číslo příslušné zprávy a čas reprodukce. 3. Přerušení přehrávání provedete opětovným stisknutím přepínacího multifunkčního tlačítka (PLAY/PAUSE) [14]. Na displeji se zobrazí symbol PAUSE a přehrávání příslušné zvolené zprávy bude pozastaveno. Dalším stisknutím tohoto tlačítka můžete pokračovat v reprodukci příslušné zvolené zprávy. 4. Úplné přerušení přehrávání zvolené zprávy provedete stisknutím tlačítka REC/STOP (záznam/stop) [10]. Opětovným stisknutím přepínacího multifunkčního tlačítka (PLAY/PAUSE) [14] můžete nyní přehrát příslušnou zprávu znovu od začátku. 5. Po zastavení nebo přerušení reprodukce (pokud mezitím nezvolíte nějakou jinou funkci) se přístroj automaticky přepne po uplynutí 30 sekund opět do režimu zobrazení času (do režimu základního zobrazení na displeji). 6. Nepodaří-li se Vám objevit v příslušném souboru žádnou nahranou zprávu, zobrazí se na displeji na krátkou dobu (1,5 s) informace no InF a diktafon se přepne do režimu zobrazení aktuálního času. 12

13 Nastavení rychlosti přehrávání (V.P.S) V režimu reprodukce můžete postupným tisknutím tlačítka S.Q/VPS [4] nastavit následující rychlosti reprodukce záznamu: SPd 3 = x 1,0; SPd 4 = x 1,5; SPd 5 = x 2,0; SPd 1 = x 0,5 a SPd 2 = x 0,7. Tyto symboly se též zobrazí na displeji. x 1,0 x 1,5 x 2,0 x 0,5 x 0,7 Poznámka: Toto nastavení rychlostí je možné pouze v režimu reprodukce záznamů. Standardní nastavení rychlosti: SPd 3 = x 1,0. Funkce vyhledání určité zprávy v režimu reprodukce záznamu V režimu reprodukce můžete vyhledat určitou správu stisknutím multifunkčních tlačítek (vpřed) nebo (vzad) [14]. Podržíte-li některé z těchto tlačítek stisknuté déle než 1,5 sekundy, zapnete též příposlech (odposlech), který Vám může usnadnit vyhledání příslušné zprávy podle jejího obsahu.. Funkce vyhledání (volby) určité zprávy v pohotovostním režimu V pohotovostním režimu můžete vyhledat (zvolit) určitou správu stisknutím multifunkčních tlačítek (vpřed) nebo (vzad) [14] podle jejího čísla. Pokud nebude v příslušném zvoleném souboru uložena žádná zpráva, pak se na displeji v tomto případě zobrazí aktuální čas (= základní režim zobrazení). Zopakování přehrání zprávy nebo souboru zpráv (RPT) Chcete-li zopakovat zaznamenanou zprávu, stiskněte v režimu reprodukce tlačítko ARS/RPT [5]. Budete-li si chtít znovu poslechnout všechny zprávy z jednoho souboru, stiskněte tlačítko ARS/RPT [5] ještě jednou (v režimu reprodukce záznamu). Zopakování jedné zprávy Zopakování všech zpráv / souboru Deaktivaci této funkce provedete dalším stisknutím tlačítka ARS/RPT [5]. 13

14 Zopakování určité zprávy od bodu A do bodu B (A-B) 1. Stiskněte v režimu reprodukce tlačítko MIC/A-B [6]. Na displeji začne blikat počáteční čas úseku reprodukce záznamu (bod A). 2. Stiskněte znovu tlačítko MIC/A-B [6] a určete konečný čas úseku reprodukce záznamu (bod B). 3. Po tomto nastavení bude stále přehráván příslušný úsek zprávy od bodu A do bodu B. Deaktivaci této funkce provedete dalším stisknutím tlačítka MIC/A-B [6]. Diktafon začne po této akci přehrávat další část zprávy (od bodu B dále). Vymazání zaznamenaných zpráv Vymazání jedné zprávy (Erase) 1. V pohotovostním režimu zvolte číslo zprávy, kterou chcete vymazat [viz kapitola Funkce vyhledání (volby) určité zprávy v pohotovostním režimu ]. Poté stiskněte tlačítko Erase [12]. Na displeji se zobrazí blikající symbol ErASE. Pokud nebude žádná zpráva k dispozici, zobrazí se na displeji diktafonu informace no InF. Zvolenou zprávu nyní vymažete opětovným stisknutím tlačítka Erase [12]. 2. Pokud nestiskněte tlačítko Erase [12] během 5 sekund, zrušíte funkci vymazání a diktafon se přepne opět do pohotovostního režimu. Zrušení funkce vymazání zprávy provedete též stisknutím libovolného tlačítka kromě tlačítka Erase [12] (po jeho prvním stisknutí během 5 sekund). 14

15 Vymazání všech zpráv v jednom souboru 1. V pohotovostním režimu zvolte číslo souboru, který chcete vymazat [viz kapitola Volba souboru zpráv (jeho čísla) ]. Poté stiskněte tlačítko Erase [12] a podržte toto tlačítko stisknuté déle než 1,5 sekundy. Na displeji se zobrazí blikající symbol EFILE. Zvolený soubor zpráv nyní vymažete opětovným stisknutím tlačítka Erase [12]. 2. Pokud nestiskněte tlačítko Erase [12] během 5 sekund, zrušíte funkci vymazání a diktafon se přepne opět do pohotovostního režimu. Zrušení funkce vymazání souboru zpráv provedete též stisknutím libovolného tlačítka kromě tlačítka Erase [12] (po jeho prvním stisknutí během 5 sekund). Upozornění: 1. Vymazanou zprávu nebo vymazaný soubor nelze obnovit. 2. Během provádění výmazu nevyndávejte z přístroje baterie. Mohli byste tímto poškodit paměť pro ukládání časů. 15

16 Připojení externích přístrojů Provádění záznamů s externím mikrofonem Konektor (jack) externího mikrofonu zastrčte na diktafonu do zdířky pro připojení externího mikrofonu [1]. Externí mikrofon Zdířka pro připojení externího mikrofonu Po připojení externího mikrofonu nebude fungovat zabudovaný mikrofon. Připojení externího přístroje pro záznam a reprodukci zvuku Následující náčrtek představuje propojení externího přístroje s diktafonem pro záznam a reprodukci zpráv pomocí dvou kabelů audio (horní kabel slouží pro provedení záznamu z externího přístroje, dolní kabel slouží pro kopírování záznamů z diktafonu na externí přístroj). Záznam zvuku z externího přístroje Proveďte propojení diktafonu s externím přístrojem podle výše uvedeného náčrtku. Na začátku provádění záznamu nezapomeňte na diktafonu zapnout nahrávání tlačítkem REC/STOP (záznam/stop) [10]. Během provádění záznamu z externího přístroje můžete použít k odposlechu zaznamenávané zprávy sluchátka. V tomto případě se nastavení hlasitosti poslechu na diktafonu týká pouze odposlechu, nikoliv nastavení úrovně záznamu. Zkopírování záznamu na externí přístroj Proveďte propojení diktafonu s externím přístrojem podle výše uvedeného náčrtku. Na začátku provádění kopírování stiskněte na diktafonu tlačítko (PLAY/PAUSE) [14] a na externím přístroji příslušné tlačítko pro pořízení záznamu (např. REC, RECORD apod.). Z počátku proveďte několik zkušebních záznamů. 16

17 Připojení diktafonu k PC (zvláštní vybavení) Program Jet-Voice Mail <Systémové předpoklady> PC: IBM PC apod., min. Pentium 150 Paměť: min. 8 MB Operační systém: WIN 95/98/ME/2000 a vyšší verze Zvuková karta + 4 MB na pevném disku <Propojení> Jet Voice Mail je program, pomocí kterého nahrajete zaznamenané zprávy z diktafonu přes zvukovou kartu do počítače, kde je můžete dále zpracovat. Propojení mezi diktafonem proveďte pomocí kabelu Line-in/out podle následujícího náčrtku. Aux nebo Mic. In (zvuková karta) Konektor PC Link [4] <Instalace programu Jet Voice Mail > 1. Zapněte počítač a vložte do příslušné jednotky CD s programem Jet Voice Mail. 2. V normálním případě se instalace programu spustí automaticky. Pokud ne, proveďte instalaci programu standardním způsobem, který znáte. 3. Postupným kliknutím myši na NEXT provedete instalaci programu. Instalaci programu můžete přerušit kliknutím myši na CLOSE. 4. Jet Voice Mail (jeho menu) se poté automaticky zobrazí na obrazovce monitoru počítače. 5. Dvojitým kliknutím na ikonu Jet Voice Mail vyvoláte grafické zobrazení programu. 6. Dále můžete v příslušném menu (nabídce) kliknout myší podle potřeby na některou z ikon (záznam, reprodukce, Voice Mail atd.). 7. Pokud budete chtít získat podrobnější informace o programu, klikněte myší na ikonu ReadMe. 17

18 Rychlé zkopírování zpráv do PC (cca 10 : 1) Pro provedení této funkce potřebuje kabel interface a program Voice Magic Manager, který nainstalujete z příslušného CD. Sériový port s 9 piny Konektor PC Link [4] Program Voice Magic Manager <Systémové předpoklady> PC: IBM PC apod., min. Pentium 150, sériový port Paměť: min. 32 MB Operační systém: WIN 95/98/ME/2000 a vyšší verze Zvuková karta + 32 MB na pevném disku <Instalace programu Voice Magic Manager > 1. Zapněte počítač a vložte do příslušné jednotky CD s programem Voice Magic Manager. 2. V normálním případě se instalace programu spustí automaticky. Pokud ne, proveďte instalaci programu standardním způsobem, který znáte. Poznámka: Jet Voice Mail : Tento program se používá ke zkopírování zaznamenaných zpráv z diktafonu do počítače a k zasílání hlasových zpráv (hlasové pošty) Voice Mail. Voice Magic Manager il : Tento program se používá ke zkopírování zaznamenaných zpráv z diktafonu do počítače a k jejich dalšímu zpracování. Detailní informace naleznete na přiloženém CD-ROM. 18

19 Případné závady při používání programu a jejich odstranění 1. Po instalaci programu nelze provést záznam / reprodukci: Zkontrolujte, zda je Váš PC vybaven zvukovou kartou a zda je tato správně zapojena. 2. Při reprodukci se neozývá žádný zvuk: a) Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen do zdířky MIC-IN na zvukové kartě. b) Zkontrolujte, zda je slyšet zaznamenaný zvuk z diktafonu. c) Zkontrolujte, zda v příslušném menu není nastavena úroveň hlasitosti MIC-IN na Příliš velký šum během reprodukce záznamu: a) Zkontrolujte, zda v příslušném menu není nastavena úroveň hlasitosti MIC-IN příliš vysoko. Pokud ano, nastavte hlasitost na vyhovující úroveň. b) Pokud závadu tímto způsobem neodstraníte, bude zřejmě příčinou závada ve zvukové kartě. 4. Špatná kvalita zvuku nebo příliš nízká hlasitost: a) Klikněte myší v menu v jeho horní části grafického zobrazení. Na obrazovce se objeví menu pro ovládání kvality zvuku (Sound Quality Controll). b) Nastavte odpovídající (vyhovující) úroveň MIC-IN a proveďte její otestování. 19

20 Kapacita paměti: Doba trvání záznamu: Systém záznamu: Rozměry (d x š x h): Hmotnost: Napájení: Životnost baterií: Maximální počet zpráv: Maximální výstupní výkon: Frekvenční rozsah: Vstup: Výstup: Reproduktor: Mikrofon: Technické údaje 8 MB LP: 290 minut MP: 177 minut SP: 133 minut Zabudovaná krátkodobá paměť 104 x 26 x 18 mm Cca 34 g bez baterií 3 V DC, 2 x alkalická baterie 1,5 V typu AAA Záznam: 12 hodin Reprodukce (sluchátka, hlasitost 12): 8 hodin Reprodukce (reproduktor, hlasitost 12): 7 hodin 495 zpráv, 5 souborů po 99 zprávách 60 mw, při 8 Ω, 10 % celkové harmonické zkreslení Hz Zdířka pro mikrofon (mono), impedance 2,2 Ω Zdířka pro sluchátka (mono), impedance 32 Ω Zabudovaný, 20 mm Provozní teplota: 0 C až + 50 C Základní příslušenství: Zvláštní příslušenství: Zabudovaný všesměrový kondenzátorový mikrofon (mono) 2 alkalické baterie LR 03; 1 instalační CD; 1 návod k obsluze; 1 externí mikrofon; 1 kabel Linein/out ; 1 kabel audio; 1 sluchátka; 1 řemínek k nošení 1 kabel interface pro PC; 1 instalační CD 20

21 Bezpečnostní předpisy Pokud nebudete rozumět ovládání diktafonu, požádejte o radu zkušeného odborníka. Vnikne-li do přístroje nějaký předmět nebo nějaká kapalina, vyndejte z něho baterie a nechte přístroj přezkoušet v odborném servisu, dříve než jej znovu použijete. Neprovádějte vlastní opravy přístroje. Nevystavujte přístroj velkému mechanickému namáhání. Nevystavujte přístroj vysokým teplotám (nad 50 C), přímému slunečnímu záření silným vibracím nebo vysoké vlhkosti. Nenechávejte přístroj v létě ve vozidle se zavřenými okny. Nepoužívejte přístroj v koupelnách a v prašném prostředí. Netlačte na displej přístroje, mohlo by dojít k jeho poškození. Nepokládejte diktafon nikdy na nestabilní podklad. Spadnutí přístroje může způsobit poranění osob nebo jeho vlastní poškození. Dodržujte také bezpečnostní předpisy pro ostatní přístroje, které případně připojíte k diktafonu. Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Plastikové fólie nebo sáčky, polystyren atd. se mohou stát pro děti nebezpečnou hračkou. Diktafon není hračka a nepatří tak do dětských rukou! V průmyslových zařízeních je nutno dodržovat předpisy úrazové zábrany, které se týkají elektrických zařízení a provozních prostředků. Nepoužívejte diktafon v letadlech nebo v místech, kde je zakázáno používání elektronických přístrojů. V blízkosti reproduktoru diktafonu neskladujte žádné magnetické karty (např. kreditní). Mohlo by dojít k poškození záznamu na magnetickém pásu karty. Prodejce neručí za žádné škody, které by vznikly ztrátou zaznamenaných zpráv nebo dat v důsledku poruchy přístroje. Kopírování nahraných zpráv nelze bez dovolení provádět pro soukromé účely (zákon na ochranu dat). 21

22 Případné závady a jejich odstranění Závada Příčina Odstranění Žádné zobrazení na displeji: Nelze spustit záznam: Vybité baterie. Nesprávně vložené baterie. Přepínač HOLD je v poloze zapnuto (ON) = funkce blokování tlačítek. Obsazena všechna místa v paměti. Vybité baterie. Nelze spustit reprodukci: Přepínač HOLD je v poloze zapnuto (ON) = funkce blokování tlačítek. Nebyly zaznamenány žádné zprávy. Vybité baterie. Reproduktor beze zvuku: Hlasitost poslechu nastavená na úroveň 0. Sluchátka beze zvuku: Do přístroje jsou zapojena sluchátka. Hlasitost poslechu nastavená na úroveň 0. Nesprávně zastrčený jack sluchátek. Proveďte výměnu baterií. Vložte do přístroje baterie správnou polaritou. Přepněte přepínač HOLD do polohy vypnuto (OFF). Vymažte nepotřebné zprávy. Proveďte výměnu baterií. Přepněte přepínač HOLD do polohy vypnuto (OFF). Zkontrolujte číslo souboru a číslo zaznamenané zprávy. Proveďte výměnu baterií. Nastavte vyhovující hlasitost poslechu. Odpojte sluchátka. Nastavte vyhovující hlasitost poslechu. Zkontrolujte zapojení jacku sluchátek. Objeví-li se na displeji diktafonu během jeho používání nesmyslné zobrazení, nebo začne-li provádět diktafon nenormální funkce, vyndejte z něho baterie a vložte je znovu do přístroje (nahraďte je případně novými bateriemi). Zpětné nastavení diktafonu (dílenské nastavení): Vyndejte z přístroje baterie a stiskněte současně tlačítka File a Erase. Po uplynutí 3 minut se na displeji diktafonu zobrazí symbol reset. 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 77 35 00 Cenově atraktivní kapesní diktafon na mikrokazety s velmi dobrou kvalitou záznamu a reprodukce řeči se 2 rychlostmi záznamu (posuvu pásku) a s řečí (hlasem) ovládaným

Více

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II NÁVOD K OBSLUZE Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II Obj. č.: 99 48 75 Digitální kamera (fotoaparát), videokamera a počítačová kamera (WebCam) v jednom! Do zabudované paměti

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Diktafon M-Voice 32. Obj. č.: 77 35 27

NÁVOD K OBSLUZE. Diktafon M-Voice 32. Obj. č.: 77 35 27 NÁVOD K OBSLUZE Diktafon M-Voice 32 Obj. č.: 77 35 27 OBSAH: 2 Str.: OBECNĚ... 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 UVEDENÍ DO PROVOZU... 4 POHLED NA PŘÍSTROJ... 4 POHLED NA DISPLEJ... 4 FUNKCE... 4 VLOŽENÍ / VÝMĚNA

Více

Digitální diktafon Esonic MR-250

Digitální diktafon Esonic MR-250 Návod k obsluze Digitální diktafon Esonic MR-250 Kontakt na dodavatele SHX Trading s.r.o. V Háji 15, Praha 7, 170 00 Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz 1 Rychlý průvodce 1) Ze

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

Diktafon s rotační kamerou

Diktafon s rotační kamerou Diktafon s rotační kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody Malé rozměry Otočná kamera Snadné ovládání www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis produktu Rewind - Zpětné přetáčení Microphone hole - Mikrofon Forward

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

DIGITÁLNÍ ZÁZNAMNÍK HLASU

DIGITÁLNÍ ZÁZNAMNÍK HLASU DIGITÁLNÍ ZÁZNAMNÍK HLASU MODEL: ICR - 110 PŘED POUŽITÍM TOHOTO PŘÍSTROJE SI PROSÍM DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze - 1 - Bezpečností upozornění Přečtěte si všechny pokyny před

Více

Digitální kapesní videokamera AIPTEK

Digitální kapesní videokamera AIPTEK NÁVOD K OBSLUZE Digitální kapesní videokamera AIPTEK Obj. č.: 95 28 48 1 Obsah Strana KAPITOLA 1: INSTALACE...4 INSTALACE SOFTWARE DIGITAL VIDEO CAMERA MANAGER... 4 INSTALACE HARDWARE... 4 KAPITOLA 2:

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem Návod k použití Přečtěte si pozorně tento návod před použitím přístroje. 1 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ ~AC IN 1. Madlo k přenášení 2. Teleskopická anténa 3.

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

Diktafon UR-12 ve formě USB flash disku

Diktafon UR-12 ve formě USB flash disku Diktafon UR-12 ve formě USB flash disku Návod k obsluze Kontakt na dodavatele SHX Trading s.r.o. V Háji 15, Praha 7, 170 00 Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz 1 Rychlý průvodce

Více

Náramek s diktafonem

Náramek s diktafonem Náramek s diktafonem Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení přístroje 1

Více

Multifunkční mini-diktafon

Multifunkční mini-diktafon Multifunkční mini-diktafon Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velká možnost nastavení jednotlivých funkcí Možnost napájení z externí baterie (prodloužení doby nahrávání až na tři dny) MP3 přehrávač

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

FULL HD stolní hodiny s kamerou p, IR

FULL HD stolní hodiny s kamerou p, IR FULL HD stolní hodiny s kamerou - 1080p, IR Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Trvalé napájení kamery přímo ze sítě Dobře ukrytá paměťová karta Profesionální zpracování, špičková kvalita www.spyobchod.cz

Více

Obsah. Návod k obsluze. Obj. č.: 77 55 35. Digitální diktafon Olympia MEMO 99. 3. Zobrazení na displeji diktafonu. 1. Úvod + účel použití diktafonu

Obsah. Návod k obsluze. Obj. č.: 77 55 35. Digitální diktafon Olympia MEMO 99. 3. Zobrazení na displeji diktafonu. 1. Úvod + účel použití diktafonu Obsah Návod k obsluze Digitální diktafon Olympia MEMO 99 Obj. č.: 77 55 35 1. Úvod + účel použití diktafonu... 3 2. Bezpečnostní předpisy... 3 Manipulace s bateriemi a s akumulátory... 3 3. Zobrazení na

Více

Diktafon s HD kamerou

Diktafon s HD kamerou Diktafon s HD kamerou Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení přístroje 1.1

Více

Kovový mini diktafon s dálkovým odposlechem

Kovový mini diktafon s dálkovým odposlechem Kovový mini diktafon s dálkovým odposlechem Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1.

Více

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR 2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR Návod k obsluze Výhody produktu: Možnost současného sledování a nahrávání Kompaktní design Široká oblast použití 1. Diagram produktu www.spyobchod.cz Stránka 1 Jednotlivé

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Mini DVR s jedním kanálem

Mini DVR s jedním kanálem Mini DVR s jedním kanálem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Velmi příznivá cena www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

IR hodinky s kamerou Návod k použití

IR hodinky s kamerou Návod k použití IR hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m.

Více

Náramek s diktafonem WR07

Náramek s diktafonem WR07 Náramek s diktafonem WR07 Návod k obsluze Kontakt na dodavatele SHX Trading s.r.o. V Háji 15, Praha 7, 170 00 Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz 1 Rychlý průvodce 1) Normální

Více

IR špionážní hodinky Návod k použití

IR špionážní hodinky Návod k použití IR špionážní hodinky Návod k použití www.spyshop.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

Návod k obsluze DX50

Návod k obsluze DX50 Návod k obsluze DX50 Obsah 1. Obsah balení 2. Popis přístroje a jeho funkcí 3. Základní obsluha 4. Uživatelské rozhraní přehrávače Obsah balení DX50 Micro USB kabel / Koaxiální kabel Pouzdro Ochranná fólie

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

Technaxx DigiTape DT-01 Uživatelský manuál

Technaxx DigiTape DT-01 Uživatelský manuál Technaxx DigiTape DT-01 Uživatelský manuál Popis 1. Eject: Posunutím přepínače otevřete držák kazety 2. Volume: nastavení hlasitosti sluchátek a USB připojení 3. Headphones: konektor pro připojení sluchátek

Více

Černá skříňka DVR22. 2 kanálová kamera s automatickým záznamem videa a fotografií

Černá skříňka DVR22. 2 kanálová kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Černá skříňka DVR22 2 kanálová kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Návod k použití Obsah: POPIS TLAČÍTEK... 2 OBSLUHA A FUNKCE... 2 TLAČÍTKO VYPÍNAČ... 2 TLAČÍTKO REC... 2 TLAČÍTKO MENU...

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

Diktafon se vzdáleným odposlechem a výdrží až 100 dní

Diktafon se vzdáleným odposlechem a výdrží až 100 dní Diktafon se vzdáleným odposlechem a výdrží až 100 dní Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

NÁVOD. Kamera pro záznam jízdy (1280x960) s 2,5" TFT displejem. ACI - Auto Components International, s.r.o

NÁVOD. Kamera pro záznam jízdy (1280x960) s 2,5 TFT displejem. ACI - Auto Components International, s.r.o NÁVOD 9901010 5. 12. 2011 Kamera pro záznam jízdy (1280x960) s 2,5" TFT displejem Popis tlačítek: Zdířka na SD/MMC karty Pracovní kontrolka (modrá) / nabíjecí kontrolka (červená) Mikrofon Nahrávání / zachycení

Více

Diktafon Esonic MQ-L500 v powerbance

Diktafon Esonic MQ-L500 v powerbance Diktafon Esonic MQ-L500 v powerbance Návod k obsluze Kontakt na dodavatele SHX Trading s.r.o. V Háji 15, Praha 7, 170 00 Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz 1 Rychlý průvodce 1)

Více

Diktafon se vzdáleným odposlechem a výdrží až 100 dní

Diktafon se vzdáleným odposlechem a výdrží až 100 dní Diktafon se vzdáleným odposlechem a výdrží až 100 dní Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

Budík se skrytou kamerou a nočním viděním

Budík se skrytou kamerou a nočním viděním Budík se skrytou kamerou a nočním viděním Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení

Více

SEIKO Digitální metronom SQ200 Návod k použití

SEIKO Digitální metronom SQ200 Návod k použití SEIKO Digitální metronom SQ200 Návod k použití Pro bezpečné používání Varování Nerozebírejte, nepokoušejte se opravit nebo manipulovat s tímto metronomem, mohlo by dojít ke zkratu. Nepoužívejte tlačítka,

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. CZ FM16 P/NO:MBM37748516 Obsah Bezpečnostní pokyny...3

Více

JUMPER II UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

JUMPER II UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA JUMPER II UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1 ZAČÍNÁME Popis a ovládací prvky 1. Vypínač/spoušť 2. Kontrolka LED 3. Reproduktor 4. USB port 5. Objektiv 6. Slot pro mikrokartu SD 7. Mikrofon 8. Displej LCD 9. Připojení

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22

Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22 Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22 Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Vysoká výdrž Miniaturní rozměry Kvalitní záznam zvuku www.spyshops.cz Stránka 1 1. Začátek 1.1 Obsah balení Rekordér USB kabel

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah:

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah: Návod k obsluze DB 72026 CD CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203 Obsah: Funkce... 2 Kompaktní disk (CD)... 2 Výběr titulu... 2 Hledání v titulu... 2 Zvolení titulu na CD disku... 2 Programování... 2 Obslužné prvky...

Více

STARLIGHT UŽIVATELSKÝ MANUÁL

STARLIGHT UŽIVATELSKÝ MANUÁL STARLIGHT UŽIVATELSKÝ MANUÁL Česky WWW.NGS.EU SPECIFIKACE STARLIGHT PŘENOSNÝ BLUETOOTH REPRODUKTOR Bluetooth verze: 2.1 + EDR Bluetooth dosah: 8-10 metrů Výkon reproduktoru: 20W Výdrž baterie: až 3 hodiny

Více

Digitální hodiny se skrytou Full HD kamerou

Digitální hodiny se skrytou Full HD kamerou Digitální hodiny se skrytou Full HD kamerou Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1.

Více

ICR-280. Digitální diktafon. Návod k použití - 1 -

ICR-280. Digitální diktafon. Návod k použití - 1 - ICR-280 Digitální diktafon - 1 - Návod k použití Poznámka: Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vypněte vypínač POWER. Nepoužívejte zařízení na extrémně horkých, studených ani prašných místech.

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 10 24

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 10 24 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 10 24 Tento budík je vybaven 2 vlnovými rozsahy VKV (FM = velmi krátké vlny, stereo) a SV (MW = střední vlny), přehrávačem kompaktních disků, zeleným přehledným displejem (LED)

Více

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 NÁVOD K OBSLUZE Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 Objednací číslo: 35 03 81 Toto dálkové univerzální ovládání (infračervené) nahradí dva originální dálkové ovladače: Můžete s ním ovládat televizní

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

Hodinky s kamerou Návod k použití

Hodinky s kamerou Návod k použití Hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor T-400X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 34 08 24

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 34 08 24 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 08 24 Obsah Strana Úvod... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Ovládací prvky (tlačítka) a součásti přijímače... 4 Zobrazení na displeji... 5 Napájení rozhlasového přijímače pomocí

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Návod na použití vibračního budíku DYNAMITE

Návod na použití vibračního budíku DYNAMITE 1 budík STAR Vibrační Návod na použití vibračního budíku DYNAMITE 2 Do budíku můžete vložit lithiovou baterie CR2032 (není součástí dodávky), která zajišťuje zálohu nastavení budíku při výpadku síťového

Více

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera.

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. Upozornění : V E-book můžete prohlížet pouze sobory v textovém formátu (TXT). Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. 1) Focus control : Pro zooming použijte klávesy PREVIOUS/NEXT. 2)

Více

Digitální diktafon v karabině

Digitální diktafon v karabině Digitální diktafon v karabině Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis produktu

Více

Minikamera s detekcí pohybu

Minikamera s detekcí pohybu Minikamera s detekcí pohybu Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malá rozměry Snadné ovládání Detekce pohybu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis produktu 2. Manuální nahrávání b) Mode Switch přepněte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 34 14 64 (512 MB), 34 14 63 (256 MB)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 34 14 64 (512 MB), 34 14 63 (256 MB) NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 14 64 (512 MB), 34 14 63 (256 MB) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přehrávače do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte

Více

Digitální diktafon s nahráváním tel. hovorů

Digitální diktafon s nahráváním tel. hovorů Digitální diktafon s nahráváním tel. hovorů Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1.

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

V.1.0. Music Mover. Návod k použití Strana 1-10 CZ

V.1.0. Music Mover. Návod k použití Strana 1-10 CZ V.1.0 Music Mover Návod k použití Strana 1-10 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. O tomto návodu... 2 3. Poznámky... 2 4. Funkce... 2 5. Obsah balení... 2 6. Před použitím... 3 7. Obsluha... 4 8. Hlavní menu...

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

resident dj 4-kanálový mixážní pult

resident dj 4-kanálový mixážní pult resident dj 4-kanálový mixážní pult 10028788 10028789 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k zakoupení produktu. Prosím, důkladně si pozorně manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění 1. Přečtěte si tyto pokyny a dodržujte je. 2. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající kapalině

Více

Kamera do auta ECONOMY

Kamera do auta ECONOMY Kamera do auta ECONOMY Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Snadné ovládání Nízká cena www.spyshops.cz Stránka 1 (doplněk k originálnímu návodu) 1. Popis produktu strana 2 1) USB slot 2) HDMI slot 3)

Více

MP3-CD PŘEHRÁVAČ AUNA AV2-CD509, RADIOPŘIJÍMAČ, USB. Návod k používání / = HiFi zesilovač / = CD přehrávač

MP3-CD PŘEHRÁVAČ AUNA AV2-CD509, RADIOPŘIJÍMAČ, USB. Návod k používání / = HiFi zesilovač / = CD přehrávač MP3-CD PŘEHRÁVAČ AUNA AV2-CD509, RADIOPŘIJÍMAČ, USB Návod k používání 10004933/1008980 = HiFi zesilovač 10005063/1008983 = CD přehrávač Vážený zákazníku, V první řadě se Vám chceme poděkovat za nákup tohoto

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Kamera v knoflíku. Návod k obsluze. Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, Tel: ,

Kamera v knoflíku. Návod k obsluze. Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, Tel: , Kamera v knoflíku Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1.Zobrazení přístroje 1 USB

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Monitorovací přijímač (s 5 frekvenčními pásmy včetně leteckého vysílání) Scanner FR-100. Obj. č.: 930 161

NÁVOD K OBSLUZE. Monitorovací přijímač (s 5 frekvenčními pásmy včetně leteckého vysílání) Scanner FR-100. Obj. č.: 930 161 NÁVOD K OBSLUZE Monitorovací přijímač (s 5 frekvenčními pásmy včetně leteckého vysílání) Scanner FR-100 Obj. č.: 930 161 Vysoký výkon a kompaktní design. K zvláštnostem tohoto monitorovacího přijímače

Více

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka DS-430DVR2 Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje

Více

Ultrazvukový dálkoměr. Model JT-811. Návod k obsluze

Ultrazvukový dálkoměr. Model JT-811. Návod k obsluze Ultrazvukový dálkoměr Model JT-811 Návod k obsluze I. Funkce 1) Měření v britských délkových / metrických jednotkách 2) Možnost výběru počátečního bodu měření 3) Ukládání / vyvolávání údajů 4) Výpočet

Více

Obsah balení. 1 Sluchátka 2 Základnová stanice 3 Baterie ( 2 kusy) 4 Síťový adaptér

Obsah balení. 1 Sluchátka 2 Základnová stanice 3 Baterie ( 2 kusy) 4 Síťový adaptér Obsah balení 1 Sluchátka 2 Základnová stanice 3 Baterie ( 2 kusy) 4 Síťový adaptér 5 Audio adaptér RCA 6 Audio kabel 3.5 mm 7 Audio adaptér z 6.3 mm na 3.5 mm 8 Externí mikrofon Funkční prvky: Sluchátka

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění 1. Přečtěte si tyto pokyny a dodržujte je. 2. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající kapalině

Více

Duke. přenosný magnetofon, USB, SD, BT und FM-Radio ,

Duke. přenosný magnetofon, USB, SD, BT und FM-Radio , Duke přenosný magnetofon, USB, SD, BT und FM-Radio 10030562, 10030563 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k zakoupení produktu. Prosím, důkladně si pozorně manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

SEIKO Quartz metronom SQ70

SEIKO Quartz metronom SQ70 SEIKO Quartz metronom SQ70 NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ UPOZORNĚNÍ! Nerozebírejte metronom, ani se jej nepokoušejte sami opravit, mohli byste tím způsobit zkrat. Nezacházejte s metronomem, máte-li

Více

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového zařízení...

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Systémové požadavky Systémové požadavky Operační systém Microsoft Windows2000, XP, Vista, 7 Procesor Intel Pentium III s vice než 800MHz Vnitřní paměť Větší než

Více

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: DVR přijímač Návod k použití Hlavní výhody produktu: Možnost podrobného nastavení jednotlivých funkcí Možnost připojit a nahrávat záznam ze dvou kamer najednou (1. kamera video, 2. kamera fotky) Síťový

Více

Komplet DVR s mini kamerou Lawmate PV-50U KIT

Komplet DVR s mini kamerou Lawmate PV-50U KIT Komplet DVR s mini kamerou Lawmate PV-50U KIT Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz SPYobchod.cz Stránka 1 1. Popis

Více

IC digitální diktafon

IC digitální diktafon 2-599-592-11 (2) IC digitální diktafon Návod k obsluze Záznam majitele Typové číslo je umístěno na zadní straně zařízení a výrobní číslo je umístěno ve vnitřním prostoru pro baterie. Zaznamenejte si výrobní

Více