NÁVOD K OBSLUZE. Digitální diktafon VOICE MAGIC. Obj. č.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE. Digitální diktafon VOICE MAGIC. Obj. č.: 67 05 33"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Digitální diktafon VOICE MAGIC Obj. č.: Klasický přístroj s možností záznamu až 290 minut Pěkné provedení s dobrou kvalitou záznamu a reprodukce řeči 5 pořadačů (adresářů, souborů) s možností zaznamenání až 498 zpráv pro optimální zpracování zaznamenaných údajů Zprávy můžete individuálně vybírat a jednotlivě přehrávat Přístroj dodáváme se sluchátky a externím mikrofonem.

2 Obsah Strana OVLÁDACÍ TLAČÍTKA A SOUČÁSTI DIKTAFONU... 3 DISPLEJ (LCD)... 4 VYBAVENÍ PŘÍSTROJE A JEHO FUNKCE... 5 VLOŽENÍ (VÝMĚNA) BATERIÍ... 6 ŽIVOTNOST BATERIÍ:... 7 ZABLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK PROTI NÁHODNÉMU POUŽITÍ (HOLD)... 7 NASTAVENÍ ČASU (HODINY)... 7 REŽIMY PROVOZU DIKTAFONU... 8 ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE... 8 ZOBRAZENÍ ČASU (HODINY) = ZÁKLADNÍ REŽIM... 8 POHOTOVOSTNÍ REŽIM... 8 ZÁZNAM... 8 ARS (AUTOMATICKÝ SYSTÉM ZÁZNAMU)... 9 NASTAVENÍ CITLIVOSTI FUNKCE ARS NASTAVENÍ KVALITY (RYCHLOSTI) ZÁZNAMU (S. Q) NASTAVENÍ CITLIVOSTI MIKROFONU (MIC) ZOBRAZENÍ ZBÝVAJÍCÍHO ČASU ZÁZNAMU + KAPACITY PAMĚTI FUNKCE ODPOSLECHU (PŘÍPOSLECHU) PŘI PROVÁDĚNÍ ZÁZNAMU VOLBA SOUBORU ZPRÁV (JEHO ČÍSLA) REPRODUKCE ZÁZNAMŮ SPUŠTĚNÍ REPRODUKCE NASTAVENÍ RYCHLOSTI PŘEHRÁVÁNÍ (V.P.S) FUNKCE VYHLEDÁNÍ URČITÉ ZPRÁVY V REŽIMU REPRODUKCE ZÁZNAMU FUNKCE VYHLEDÁNÍ (VOLBY) URČITÉ ZPRÁVY V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU ZOPAKOVÁNÍ PŘEHRÁNÍ ZPRÁVY NEBO SOUBORU ZPRÁV (RPT) ZOPAKOVÁNÍ URČITÉ ZPRÁVY OD BODU A DO BODU B (A-B) VYMAZÁNÍ ZAZNAMENANÝCH ZPRÁV VYMAZÁNÍ JEDNÉ ZPRÁVY (ERASE) VYMAZÁNÍ VŠECH ZPRÁV V JEDNOM SOUBORU PŘIPOJENÍ EXTERNÍCH PŘÍSTROJŮ PROVÁDĚNÍ ZÁZNAMŮ S EXTERNÍM MIKROFONEM PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKU ZÁZNAM ZVUKU Z EXTERNÍHO PŘÍSTROJE ZKOPÍROVÁNÍ ZÁZNAMU NA EXTERNÍ PŘÍSTROJ PŘIPOJENÍ DIKTAFONU K PC (ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ) PROGRAM JET-VOICE MAIL RYCHLÉ ZKOPÍROVÁNÍ ZPRÁV DO PC (CCA 10 : 1) PROGRAM VOICE MAGIC MANAGER PŘÍPADNÉ ZÁVADY PŘI POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU A JEJICH ODSTRANĚNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PŘÍPADNÉ ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

3 Ovládací tlačítka a součásti diktafonu Horní strana Levá strana Přední strana Pravá strana Zadní strana 1 Zdířka pro připojení externího mikrofonu 10 Tlačítko REC/STOP (záznam/stop) 2 Zabudovaný mikrofon 11 Tlačítko File 3 Otvor pro řemínek 12 Tlačítko Erase 4 Tlačítko S.Q/VPS 13 Reproduktor 5 Tlačítko ARS/RPT 14 Přepínač reprodukce/pausa/vyhledání 6 Tlačítko MIC/A-B 15 Tlačítka nastavení hlasitosti 7 Konektor PC Link 16 Přepínač Hold 8 Zdířka pro připojení sluchátek 17 Kryt bateriového pouzdra 9 Displej (LCD) 3

4 Displej (LCD) 1 Zopakování (reprodukce) zprávy A 2 Zopakování (reprodukce) souboru zpráv A, reprodukce A B (určitého úseku) 3 Číslo zprávy 4 Číslo souboru zpráv 5 REC indikace právě probíhajícího záznamu 6 Indikace stavu nabití vložených baterií 7 S.Q úroveň kvality zvuku (Sound Quality) 8 ARS úroveň citlivosti automatického systému záznamu (Automatic Record System) 9 MIC citlivost mikrofonu 10 Zobrazení času: a) Režim reprodukce/záznamu: [A, B] minuty; [C] sekundy b) Zobrazení aktuálního času: [A] A/P*; [B] hodiny; [C] minuty * A (AM) = dopoledne, P (PM) = odpoledne: 12-hodinový formát zobrazení času 4

5 Vybavení přístroje a jeho funkce 5 možností nastavení rychlosti reprodukce (V.P.S): x 0,5; x 0,7; x 1,0; x 1,5; x 2.0. Doba záznamu až 290 minut. 5 souborů zpráv každý soubor až pro 99 samostatných zpráv. Displej (LCD): Číslo zprávy, počitadlo délky záznamu, aktuální čas a zobrazení provozních režimů. 3 možnosti nastavení režimů rychlosti záznamu (standardní, střední, dlouhodobý) pomocí automatického systému záznamu (ARS). 2 možnosti nastavení citlivosti mikrofonu (H = vysoká / L = nízká). Digitální nastavení hlasitosti ve 20 stupních (úrovních). Funkce opakování reprodukce zpráv nebo souborů zpráv. Funkce opakování reprodukce určitých úseků zpráv (A B). Zdířka se vstupem a výstupem pro záznam pomocí externích přístrojů. Funkce odposlechu pro sledování zaznamenaných zpráv pomocí sluchátek. Zobrazení zbývajícího času záznamu. Indikace stavu nabití vložených baterií. Zabudovaný mikrofon a reproduktor. Ploché provedení diktafonu. Řemínek ke snadnému nošení. Vysoká rychlost přenosu údajů do počítače: cca 10 : 1 (zvláštní vybavení). 5

6 Vložení (výměna) baterií Upozornění: Před vložením (výměnou) baterií musí být diktafon přepnut do režimu zobrazení normálního času. Stisknete-li při výměně baterií některé z tlačítek, dojde k vynulování nastaveného času, který musíte znovu nastavit. 1. Otevřete kyt bateriového pouzdra lehkým zatlačením na vyznačené prohloubení ve směru šipky. 2. Do bateriového pouzdra vložte dvě (alkalické) baterie 1,5 V typu AAA (mikro, LR-03) správnou polaritou ( + a - ) a uzavřete opět kryt bateriového pouzdra. 3. Na displeji diktafonu zkontrolujte stav nabití vložených baterií podle následujícího vyobrazení: Plně nabité baterie Baterie jsou v pořádku Slabé baterie Vybité baterie Upozornění: 1. Neobjeví-li se po vložení baterií na displeji diktafonu indikace jejich stavu, zkontrolujte, zda jste baterie vložili do přístroje správnou polaritou. 2. Nastavený čas zůstane zachován v paměti přístroje při výměně baterií po dobu cca 1 minuty. Pokud nestihnete vyměnit baterie během této doby, musíte provést nové nastavení správného času. 3. Při výměně baterií může dojít k zeslabení zobrazení na displeji. Normální zobrazení se po vložení baterií objeví na displeji po uplynutí krátké doby. 4. Nepoužívejte současně různé typy baterií. 5. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyndejte z něj baterie. 6

7 Životnost baterií: Typ baterií Režim záznamu Režim reprodukce přes reproduktor (hlasitost 12) Režim reprodukce přes sluchátka (hlasitost 12) LR-03 (AAA), alkalické Cca 12 hodin Cca 7 hodin Cca 8 hodin Zablokování tlačítek proti náhodnému použití (HOLD) Přepínačem HOLD [16] na zadní straně přístroje provedete zablokování přístroje proti náhodnému použití. Po přepnutí tohoto přepínače ve směru šipky (poloha ON ) se na displeji diktafonu zobrazí po dobu cca 1,5 sekundy symbol HOLd. Po této akci se po stisknutí libovolného tlačítka zobrazí na displeji přístroje symbol HOLd. Přepnete-li tento přepínač do polohy zapnuto (ON) při provádění záznamu, bude přístroj dále nahrávat a nedojde k jeho vypnutí (nebudete moci diktafon vypnout). Odblokování tlačítek provedete přepnutím tohoto přepínače do výchozí polohy (vypnuto, poloha přepínače OFF ). Nastavení času (hodiny) 1. Stiskněte tlačítko Erase [12] a podržte jej stisknuté po dobu cca 2 sekundy. Na displeji se objeví symbol set (nastavení) a začne blikat nastavení času v hodinách. Správný čas v hodinách nastavte pomocí přepínacích tlačítek vpřed a vzad [14]. 2. Po nastavení správného času v hodinách stiskněte tlačítko. Na displeji začne blikat čas v minutách. Správný čas v minutách nastavte opět pomocí přepínacích tlačítek vpřed a vzad [14]. 3. Po nastavení správného času (hodiny i minuty) stiskněte velké kulaté tlačítko REC/STOP (záznam/stop) [10]. Tímto uložíte nastavený čas do paměti přístroje. Na displeji se dále zobrazuje symbol A (AM = ante meridiem = dopoledne) nebo symbol P (PM = post meridiem = odpoledne). 7

8 Režimy provozu diktafonu Zapnutí přístroje Diktafon není vybaven žádným speciálním tlačítkem zapínání a vypínání. Přístroj se jednoduše zapne po vložení (výměně) baterií a na displeji se zobrazí aktuální čas (v případě nutnosti tento čas znovu nastavte). Zobrazení času (hodiny) = základní režim Odběr proudu z baterií je při tomto zobrazení aktuálního času na displeji (základním režimu) velice nepatrný. Stisknete-li v tomto základním režimu zobrazení nějaké tlačítko, přepnete diktafon do takzvaného režimu připravenosti (pohotovostního režimu). Pohotovostní režim V tomto pohotovostním režimu se na displeji zobrazí číslo souboru zpráv, číslo zprávy a čas záznamu. Nebyla-li pořízena žádná zpráva, zobrazí se na displeji (nulové) číslo zprávy 00 a čas záznamu. V pohotovostním režimu lze zvolit libovolné funkce, které má diktafon k dispozici. Přístroj zůstane přepnut do pohotovostního režimu po dobu 30 sekund. Nezvolíte-li během této doby žádnou funkci, přepne se přístroj automaticky po uplynutí této doby do základního režimu (zobrazení aktuálního času). Záznam Záznam se provádí pomocí zabudovaného mikrofonu. 1. Vypněte funkci blokování ovládacích tlačítek (poloha přepínače HOLD OFF ). Přepněte přístroj do pohotovostního režimu. Nastavte mikrofon směrem ke zdroji zvuku a stiskněte velké kulaté tlačítko REC/STOP (záznam/stop) [10]. Na displeji se objeví symbol rec. 2. Tímto způsobem spustíte záznam. Na displeji (nahoře uprostřed) se objeví symbol REC, který bude při pořizování záznamu blikat. Dále se na displeji zobrazí číslo souboru a číslo zprávy. Číslo nově nahrávané zprávy bude o jedničku vyšší než číslo předchozí zaznamenané zprávy. 8

9 3. Záznam přerušíte (ukončíte) stisknutím tlačítka REC/STOP (záznam/stop) [10]. Na displeji se objeví symbol StOP. Přerušíte-li provádění záznamu a neprovedete-li během 30 sekund žádnou další akci, přepne se přístroj automaticky opět do základního režimu (zobrazení aktuálního času). 4. Během provádění záznamu je na displeji zobrazován zbývající čas do konce záznamu. Abyste zabránili náhodnému přerušení záznamu, můžete při pořizování nahrávky zablokovat funkci všech tlačítek pomocí přepínače HOLD na zadní straně přístroje (poloha přepínače ON ). Upozornění: 1. Minimální doba záznamu činí 2 sekundy. 2. Abyste se nedopustili chyby, proveďte nejprve pro Vaši kontrolu několik zkušebních záznamů. 3. Jakmile dojde k vyčerpání maximálního času pro pořízení záznamu, zobrazí se na displeji symbol FULL (zaplnění paměti) a další provádění záznamu nebude možné. 4. Do jednoho souboru můžete nahrát až 99 zpráv. Při pokusu o zaznamenání další zprávy se na displeji diktafonu zobrazí rovněž symbol FULL a další provádění záznamu do tohoto souboru nebude možné. V tomto případě zvolte nový (jiný) soubor zpráv [viz kapitola Volba souboru zpráv (jeho čísla) ]. Pro každou jednotlivou zprávu v příslušném souboru se na displeji zobrazí maximální čas pro pořízení této zprávy. ARS (automatický systém záznamu) Tento systém je funkční pouze při existenci nějakého zdroje zvuku. 1. Vypněte funkci blokování ovládacích tlačítek (HOLD). Přepněte přístroj do pohotovostního režimu. Nastavte mikrofon směrem ke zdroji zvuku a stiskněte velké kulaté tlačítko REC/STOP (záznam/stop) [10] a podržte jej stisknuté po dobu delší než 1,5 sekundy. Na displeji začnou blikat symboly REC a ARS a dále se zobrazí na displeji čas záznamu. 2. Nebude-li dále k dispozici žádný zdroj zvuku (přestanete-li například mluvit), přeruší se (zastaví se) provádění záznamu, na displeji se objeví symbol PAUSE a symboly REC a ARS přestanou blikat. Záznam bude opět pokračovat, jakmile dojde k obnovení zdroje zvuku (jakmile začnete například opět mluvit). 9

10 Nastavení citlivosti funkce ARS V pohotovostním režimu nastavíte citlivost automatického systému záznamu tisknutím tlačítka ARS / RPT [5] následujícím způsobem: Vysoká úroveň (hlasitost) zaznamenávaného zvuku Normální úroveň (hlasitost) zaznamenávaného zvuku Nízká úroveň (hlasitost) zaznamenávaného zvuku Nastavení kvality (rychlosti) záznamu (S. Q) V pohotovostním režimu nastavíte rychlost (kvalitu) záznamu ve 3 krocích tisknutím tlačítka S.Q / VPS [4] následujícím způsobem: Pomalá rychlost záznamu (nižší kvalita) LP (Long Play) Střední rychlost záznamu (normální kvalita) MP (Medium Play) Normální rychlost záznamu (vysoká kvalita) SP (Standard Play) Doba záznamu při nastavení různých rychlostí: Paměť SP MP LP 8 MB 133 min. 177 min. 290 min. Nastavení citlivosti mikrofonu (MIC) V pohotovostním režimu nastavíte citlivost mikrofonu v závislosti na vzdálenosti zdroje zvuku od mikrofonu tisknutím tlačítka MIC / A-B [6] následujícím způsobem: Nižší citlivost malá vzdálenost mikrofonu od zdroje zvuku (Low Mic) Vyšší citlivost větší vzdálenost mikrofonu od zdroje zvuku (High Mic) 10

11 Zobrazení zbývajícího času záznamu + kapacity paměti V pohotovostním režimu zjistíte stisknutím tlačítka File (soubor) [11] zbývající čas pro pořízení záznamu a kapacitu paměti. Kapacita paměti Upozornění: Zbývající čas pro pořízení záznamu 1. Tyto údaje nelze zobrazit v režimu reprodukce záznamu. 2. Kapacitu paměti lze zobrazit pouze v pohotovostním režimu. 3. Během provádění záznamu je na displeji zobrazován zbývající čas. Funkce odposlechu (příposlechu) při provádění záznamu Během provádění záznamu můžete použít k odposlechu zaznamenávané zprávy sluchátka. V tomto případě se nastavení hlasitosti poslechu pomocí tlačítek [15] týká pouze odposlechu, nikoliv nastavení úrovně záznamu. Volba souboru zpráv (jeho čísla) V pohotovostním režimu můžete zvolit postupním tisknutím tlačítka File (soubor) [11] pět souborů zpráv podle jejich čísel (1 až 5). Do každého souboru lze uložit až 99 zpráv, které můžete samostatně přehrát. Do stejného souboru můžete zaznamenat stejné zprávy. Pokud nejsou v souboru uloženy žádné zprávy, zobrazí se na displeji aktuální čas. 11

12 Reprodukce záznamů V režimu reprodukce nabízí diktafon následující funkce: 5 rychlostí přehrávání (V.P.S.). Funkce opakování přehrání zprávy (RPT). Opakování určitého úseku zprávy od bodu A do bodu B (A-B). Funkce reprodukce / pauza PLAY/PAUSE ( ). Funkce vyhledání záznamu vpřed FF ( ). Funkce vyhledání záznamu vzad REW ( ). Spuštění reprodukce 1. Vypněte funkci blokování ovládacích tlačítek (HOLD). Přepněte přístroj do pohotovostního režimu. Pomocí tlačítka File [11] nastavte příslušné číslo souboru a pomocí multifunkčních přepínacích tlačítek vyhledejte a [14] číslo zprávy, kterou chcete reprodukovat. 2. Dále stiskněte přepínací multifunkční tlačítko (PLAY/PAUSE) [14]. Na displeji se zobrazí symbol PLAY a příslušná zvolená zpráva bude reprodukována. Na displeji bude dále zobrazeno číslo příslušného souboru, číslo příslušné zprávy a čas reprodukce. 3. Přerušení přehrávání provedete opětovným stisknutím přepínacího multifunkčního tlačítka (PLAY/PAUSE) [14]. Na displeji se zobrazí symbol PAUSE a přehrávání příslušné zvolené zprávy bude pozastaveno. Dalším stisknutím tohoto tlačítka můžete pokračovat v reprodukci příslušné zvolené zprávy. 4. Úplné přerušení přehrávání zvolené zprávy provedete stisknutím tlačítka REC/STOP (záznam/stop) [10]. Opětovným stisknutím přepínacího multifunkčního tlačítka (PLAY/PAUSE) [14] můžete nyní přehrát příslušnou zprávu znovu od začátku. 5. Po zastavení nebo přerušení reprodukce (pokud mezitím nezvolíte nějakou jinou funkci) se přístroj automaticky přepne po uplynutí 30 sekund opět do režimu zobrazení času (do režimu základního zobrazení na displeji). 6. Nepodaří-li se Vám objevit v příslušném souboru žádnou nahranou zprávu, zobrazí se na displeji na krátkou dobu (1,5 s) informace no InF a diktafon se přepne do režimu zobrazení aktuálního času. 12

13 Nastavení rychlosti přehrávání (V.P.S) V režimu reprodukce můžete postupným tisknutím tlačítka S.Q/VPS [4] nastavit následující rychlosti reprodukce záznamu: SPd 3 = x 1,0; SPd 4 = x 1,5; SPd 5 = x 2,0; SPd 1 = x 0,5 a SPd 2 = x 0,7. Tyto symboly se též zobrazí na displeji. x 1,0 x 1,5 x 2,0 x 0,5 x 0,7 Poznámka: Toto nastavení rychlostí je možné pouze v režimu reprodukce záznamů. Standardní nastavení rychlosti: SPd 3 = x 1,0. Funkce vyhledání určité zprávy v režimu reprodukce záznamu V režimu reprodukce můžete vyhledat určitou správu stisknutím multifunkčních tlačítek (vpřed) nebo (vzad) [14]. Podržíte-li některé z těchto tlačítek stisknuté déle než 1,5 sekundy, zapnete též příposlech (odposlech), který Vám může usnadnit vyhledání příslušné zprávy podle jejího obsahu.. Funkce vyhledání (volby) určité zprávy v pohotovostním režimu V pohotovostním režimu můžete vyhledat (zvolit) určitou správu stisknutím multifunkčních tlačítek (vpřed) nebo (vzad) [14] podle jejího čísla. Pokud nebude v příslušném zvoleném souboru uložena žádná zpráva, pak se na displeji v tomto případě zobrazí aktuální čas (= základní režim zobrazení). Zopakování přehrání zprávy nebo souboru zpráv (RPT) Chcete-li zopakovat zaznamenanou zprávu, stiskněte v režimu reprodukce tlačítko ARS/RPT [5]. Budete-li si chtít znovu poslechnout všechny zprávy z jednoho souboru, stiskněte tlačítko ARS/RPT [5] ještě jednou (v režimu reprodukce záznamu). Zopakování jedné zprávy Zopakování všech zpráv / souboru Deaktivaci této funkce provedete dalším stisknutím tlačítka ARS/RPT [5]. 13

14 Zopakování určité zprávy od bodu A do bodu B (A-B) 1. Stiskněte v režimu reprodukce tlačítko MIC/A-B [6]. Na displeji začne blikat počáteční čas úseku reprodukce záznamu (bod A). 2. Stiskněte znovu tlačítko MIC/A-B [6] a určete konečný čas úseku reprodukce záznamu (bod B). 3. Po tomto nastavení bude stále přehráván příslušný úsek zprávy od bodu A do bodu B. Deaktivaci této funkce provedete dalším stisknutím tlačítka MIC/A-B [6]. Diktafon začne po této akci přehrávat další část zprávy (od bodu B dále). Vymazání zaznamenaných zpráv Vymazání jedné zprávy (Erase) 1. V pohotovostním režimu zvolte číslo zprávy, kterou chcete vymazat [viz kapitola Funkce vyhledání (volby) určité zprávy v pohotovostním režimu ]. Poté stiskněte tlačítko Erase [12]. Na displeji se zobrazí blikající symbol ErASE. Pokud nebude žádná zpráva k dispozici, zobrazí se na displeji diktafonu informace no InF. Zvolenou zprávu nyní vymažete opětovným stisknutím tlačítka Erase [12]. 2. Pokud nestiskněte tlačítko Erase [12] během 5 sekund, zrušíte funkci vymazání a diktafon se přepne opět do pohotovostního režimu. Zrušení funkce vymazání zprávy provedete též stisknutím libovolného tlačítka kromě tlačítka Erase [12] (po jeho prvním stisknutí během 5 sekund). 14

15 Vymazání všech zpráv v jednom souboru 1. V pohotovostním režimu zvolte číslo souboru, který chcete vymazat [viz kapitola Volba souboru zpráv (jeho čísla) ]. Poté stiskněte tlačítko Erase [12] a podržte toto tlačítko stisknuté déle než 1,5 sekundy. Na displeji se zobrazí blikající symbol EFILE. Zvolený soubor zpráv nyní vymažete opětovným stisknutím tlačítka Erase [12]. 2. Pokud nestiskněte tlačítko Erase [12] během 5 sekund, zrušíte funkci vymazání a diktafon se přepne opět do pohotovostního režimu. Zrušení funkce vymazání souboru zpráv provedete též stisknutím libovolného tlačítka kromě tlačítka Erase [12] (po jeho prvním stisknutí během 5 sekund). Upozornění: 1. Vymazanou zprávu nebo vymazaný soubor nelze obnovit. 2. Během provádění výmazu nevyndávejte z přístroje baterie. Mohli byste tímto poškodit paměť pro ukládání časů. 15

16 Připojení externích přístrojů Provádění záznamů s externím mikrofonem Konektor (jack) externího mikrofonu zastrčte na diktafonu do zdířky pro připojení externího mikrofonu [1]. Externí mikrofon Zdířka pro připojení externího mikrofonu Po připojení externího mikrofonu nebude fungovat zabudovaný mikrofon. Připojení externího přístroje pro záznam a reprodukci zvuku Následující náčrtek představuje propojení externího přístroje s diktafonem pro záznam a reprodukci zpráv pomocí dvou kabelů audio (horní kabel slouží pro provedení záznamu z externího přístroje, dolní kabel slouží pro kopírování záznamů z diktafonu na externí přístroj). Záznam zvuku z externího přístroje Proveďte propojení diktafonu s externím přístrojem podle výše uvedeného náčrtku. Na začátku provádění záznamu nezapomeňte na diktafonu zapnout nahrávání tlačítkem REC/STOP (záznam/stop) [10]. Během provádění záznamu z externího přístroje můžete použít k odposlechu zaznamenávané zprávy sluchátka. V tomto případě se nastavení hlasitosti poslechu na diktafonu týká pouze odposlechu, nikoliv nastavení úrovně záznamu. Zkopírování záznamu na externí přístroj Proveďte propojení diktafonu s externím přístrojem podle výše uvedeného náčrtku. Na začátku provádění kopírování stiskněte na diktafonu tlačítko (PLAY/PAUSE) [14] a na externím přístroji příslušné tlačítko pro pořízení záznamu (např. REC, RECORD apod.). Z počátku proveďte několik zkušebních záznamů. 16

17 Připojení diktafonu k PC (zvláštní vybavení) Program Jet-Voice Mail <Systémové předpoklady> PC: IBM PC apod., min. Pentium 150 Paměť: min. 8 MB Operační systém: WIN 95/98/ME/2000 a vyšší verze Zvuková karta + 4 MB na pevném disku <Propojení> Jet Voice Mail je program, pomocí kterého nahrajete zaznamenané zprávy z diktafonu přes zvukovou kartu do počítače, kde je můžete dále zpracovat. Propojení mezi diktafonem proveďte pomocí kabelu Line-in/out podle následujícího náčrtku. Aux nebo Mic. In (zvuková karta) Konektor PC Link [4] <Instalace programu Jet Voice Mail > 1. Zapněte počítač a vložte do příslušné jednotky CD s programem Jet Voice Mail. 2. V normálním případě se instalace programu spustí automaticky. Pokud ne, proveďte instalaci programu standardním způsobem, který znáte. 3. Postupným kliknutím myši na NEXT provedete instalaci programu. Instalaci programu můžete přerušit kliknutím myši na CLOSE. 4. Jet Voice Mail (jeho menu) se poté automaticky zobrazí na obrazovce monitoru počítače. 5. Dvojitým kliknutím na ikonu Jet Voice Mail vyvoláte grafické zobrazení programu. 6. Dále můžete v příslušném menu (nabídce) kliknout myší podle potřeby na některou z ikon (záznam, reprodukce, Voice Mail atd.). 7. Pokud budete chtít získat podrobnější informace o programu, klikněte myší na ikonu ReadMe. 17

18 Rychlé zkopírování zpráv do PC (cca 10 : 1) Pro provedení této funkce potřebuje kabel interface a program Voice Magic Manager, který nainstalujete z příslušného CD. Sériový port s 9 piny Konektor PC Link [4] Program Voice Magic Manager <Systémové předpoklady> PC: IBM PC apod., min. Pentium 150, sériový port Paměť: min. 32 MB Operační systém: WIN 95/98/ME/2000 a vyšší verze Zvuková karta + 32 MB na pevném disku <Instalace programu Voice Magic Manager > 1. Zapněte počítač a vložte do příslušné jednotky CD s programem Voice Magic Manager. 2. V normálním případě se instalace programu spustí automaticky. Pokud ne, proveďte instalaci programu standardním způsobem, který znáte. Poznámka: Jet Voice Mail : Tento program se používá ke zkopírování zaznamenaných zpráv z diktafonu do počítače a k zasílání hlasových zpráv (hlasové pošty) Voice Mail. Voice Magic Manager il : Tento program se používá ke zkopírování zaznamenaných zpráv z diktafonu do počítače a k jejich dalšímu zpracování. Detailní informace naleznete na přiloženém CD-ROM. 18

19 Případné závady při používání programu a jejich odstranění 1. Po instalaci programu nelze provést záznam / reprodukci: Zkontrolujte, zda je Váš PC vybaven zvukovou kartou a zda je tato správně zapojena. 2. Při reprodukci se neozývá žádný zvuk: a) Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen do zdířky MIC-IN na zvukové kartě. b) Zkontrolujte, zda je slyšet zaznamenaný zvuk z diktafonu. c) Zkontrolujte, zda v příslušném menu není nastavena úroveň hlasitosti MIC-IN na Příliš velký šum během reprodukce záznamu: a) Zkontrolujte, zda v příslušném menu není nastavena úroveň hlasitosti MIC-IN příliš vysoko. Pokud ano, nastavte hlasitost na vyhovující úroveň. b) Pokud závadu tímto způsobem neodstraníte, bude zřejmě příčinou závada ve zvukové kartě. 4. Špatná kvalita zvuku nebo příliš nízká hlasitost: a) Klikněte myší v menu v jeho horní části grafického zobrazení. Na obrazovce se objeví menu pro ovládání kvality zvuku (Sound Quality Controll). b) Nastavte odpovídající (vyhovující) úroveň MIC-IN a proveďte její otestování. 19

20 Kapacita paměti: Doba trvání záznamu: Systém záznamu: Rozměry (d x š x h): Hmotnost: Napájení: Životnost baterií: Maximální počet zpráv: Maximální výstupní výkon: Frekvenční rozsah: Vstup: Výstup: Reproduktor: Mikrofon: Technické údaje 8 MB LP: 290 minut MP: 177 minut SP: 133 minut Zabudovaná krátkodobá paměť 104 x 26 x 18 mm Cca 34 g bez baterií 3 V DC, 2 x alkalická baterie 1,5 V typu AAA Záznam: 12 hodin Reprodukce (sluchátka, hlasitost 12): 8 hodin Reprodukce (reproduktor, hlasitost 12): 7 hodin 495 zpráv, 5 souborů po 99 zprávách 60 mw, při 8 Ω, 10 % celkové harmonické zkreslení Hz Zdířka pro mikrofon (mono), impedance 2,2 Ω Zdířka pro sluchátka (mono), impedance 32 Ω Zabudovaný, 20 mm Provozní teplota: 0 C až + 50 C Základní příslušenství: Zvláštní příslušenství: Zabudovaný všesměrový kondenzátorový mikrofon (mono) 2 alkalické baterie LR 03; 1 instalační CD; 1 návod k obsluze; 1 externí mikrofon; 1 kabel Linein/out ; 1 kabel audio; 1 sluchátka; 1 řemínek k nošení 1 kabel interface pro PC; 1 instalační CD 20

21 Bezpečnostní předpisy Pokud nebudete rozumět ovládání diktafonu, požádejte o radu zkušeného odborníka. Vnikne-li do přístroje nějaký předmět nebo nějaká kapalina, vyndejte z něho baterie a nechte přístroj přezkoušet v odborném servisu, dříve než jej znovu použijete. Neprovádějte vlastní opravy přístroje. Nevystavujte přístroj velkému mechanickému namáhání. Nevystavujte přístroj vysokým teplotám (nad 50 C), přímému slunečnímu záření silným vibracím nebo vysoké vlhkosti. Nenechávejte přístroj v létě ve vozidle se zavřenými okny. Nepoužívejte přístroj v koupelnách a v prašném prostředí. Netlačte na displej přístroje, mohlo by dojít k jeho poškození. Nepokládejte diktafon nikdy na nestabilní podklad. Spadnutí přístroje může způsobit poranění osob nebo jeho vlastní poškození. Dodržujte také bezpečnostní předpisy pro ostatní přístroje, které případně připojíte k diktafonu. Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Plastikové fólie nebo sáčky, polystyren atd. se mohou stát pro děti nebezpečnou hračkou. Diktafon není hračka a nepatří tak do dětských rukou! V průmyslových zařízeních je nutno dodržovat předpisy úrazové zábrany, které se týkají elektrických zařízení a provozních prostředků. Nepoužívejte diktafon v letadlech nebo v místech, kde je zakázáno používání elektronických přístrojů. V blízkosti reproduktoru diktafonu neskladujte žádné magnetické karty (např. kreditní). Mohlo by dojít k poškození záznamu na magnetickém pásu karty. Prodejce neručí za žádné škody, které by vznikly ztrátou zaznamenaných zpráv nebo dat v důsledku poruchy přístroje. Kopírování nahraných zpráv nelze bez dovolení provádět pro soukromé účely (zákon na ochranu dat). 21

22 Případné závady a jejich odstranění Závada Příčina Odstranění Žádné zobrazení na displeji: Nelze spustit záznam: Vybité baterie. Nesprávně vložené baterie. Přepínač HOLD je v poloze zapnuto (ON) = funkce blokování tlačítek. Obsazena všechna místa v paměti. Vybité baterie. Nelze spustit reprodukci: Přepínač HOLD je v poloze zapnuto (ON) = funkce blokování tlačítek. Nebyly zaznamenány žádné zprávy. Vybité baterie. Reproduktor beze zvuku: Hlasitost poslechu nastavená na úroveň 0. Sluchátka beze zvuku: Do přístroje jsou zapojena sluchátka. Hlasitost poslechu nastavená na úroveň 0. Nesprávně zastrčený jack sluchátek. Proveďte výměnu baterií. Vložte do přístroje baterie správnou polaritou. Přepněte přepínač HOLD do polohy vypnuto (OFF). Vymažte nepotřebné zprávy. Proveďte výměnu baterií. Přepněte přepínač HOLD do polohy vypnuto (OFF). Zkontrolujte číslo souboru a číslo zaznamenané zprávy. Proveďte výměnu baterií. Nastavte vyhovující hlasitost poslechu. Odpojte sluchátka. Nastavte vyhovující hlasitost poslechu. Zkontrolujte zapojení jacku sluchátek. Objeví-li se na displeji diktafonu během jeho používání nesmyslné zobrazení, nebo začne-li provádět diktafon nenormální funkce, vyndejte z něho baterie a vložte je znovu do přístroje (nahraďte je případně novými bateriemi). Zpětné nastavení diktafonu (dílenské nastavení): Vyndejte z přístroje baterie a stiskněte současně tlačítka File a Erase. Po uplynutí 3 minut se na displeji diktafonu zobrazí symbol reset. 22

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 92 Poznámka: Tento návod k montáži a k obsluze popisuje i modely rádia DEH-3900MP, DEH-2920MP a DEH-2900MPB. Toto kvalitní stereofonní autorádio se všemi běžnými

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 83 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho autorádia s MP3-/CD-přehrávačem s mnoha užitečnými funkcemi a přejeme Vám mnoho pěkných zážitků při

Více

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310 Obj. č.: 10 60 18 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje EBI 310... 3 2. Doplňkové vybavení měřícího přístroje (na zvláštní objednávku)... 4

Více

2 Copyright ALLCOM, spol. s r.o

2 Copyright ALLCOM, spol. s r.o 2 Copyright ALLCOM, spol. s r.o Představení Vážení zákazníci, Děkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek firmy Homecast, leadera na trhu digitální televize. Abychom předešli případným nedorozuměním, dovolujeme

Více

USB PVR, USB MEDIAPLAYER

USB PVR, USB MEDIAPLAYER DVBT přijímač MC550T USB PVR, USB MEDIAPLAYER Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC550T-20101104 OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní opatření a další doporučení... 3 Ovládací prvky, popisy

Více

Uživatelská Příručka. Digitální Videokamera S Vysokým Rozlišením. www.samsung.com/register HMX-M20SP HMX-M20BP

Uživatelská Příručka. Digitální Videokamera S Vysokým Rozlišením. www.samsung.com/register HMX-M20SP HMX-M20BP Uživatelská Příručka Digitální Videokamera S Vysokým Rozlišením www.samsung.com/register HMX-M20SP HMX-M20BP pøed pøeètením této uživatelské pøíruèky BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ Co znamenají ikony a značky v

Více

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-229-196-21 (1) 3-229-200-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW přehrávač kompaktních disků Návod k obsluze CZ Instalace a propojení jsou popsány v zadní části návodu. CDX-CA850 2001 Sony Corporation

Více

Přenosný CD/DVD přehrávač

Přenosný CD/DVD přehrávač 4-116-131-11(1) Přenosný CD/DVD přehrávač Návod k obsluze z Užitečné rady, tipy a informace o výrobcích a službách Sony najdete na: www.sony-europe.com/myproduct DVP-FX875 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ

Více

Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom.

Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom. Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC5300/5301HDCI-PVR-20091105 PŘÍJEM KÓDOVANÝCH PROGRAMŮ Pro příjem kódovaných

Více

Uživatelská Příručka

Uživatelská Příručka Uživatelská Příručka HMX-Q20BP/HMX-Q20TP/HMX-Q20RP HMX-Q200BP/HMX-Q200TP/HMX-Q200RP HMX-QF20BP www.samsung.com/register Pro záznam filmu použijte paměťovou kartu, která podporuje vyšší rychlosti zápisu.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 39. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 39. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 16 39 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Příručka k produktu Handycam HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE

Příručka k produktu Handycam HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE Klepněte zde Příručka k produktu Handycam HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE 2009 Sony Corporation 4-141-567-11(1) CZ Použití příručky Příručka k produktu Handycam Tato příručka Příručka k produktu Handycam obsahuje

Více

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox 2 OBSAH OBSAH...3 Důležitá upozornění...5 1. Důležité informace týkající se bezpečnosti...5 2. Upozornění...5

Více

Pokyny. Seznámení s fotoaparátem. Instalace ovladače a aplikace. Pořízení snímku. Připojení kabelu rozhraní USB. Kontrola zapnutí fotoaparátu

Pokyny. Seznámení s fotoaparátem. Instalace ovladače a aplikace. Pořízení snímku. Připojení kabelu rozhraní USB. Kontrola zapnutí fotoaparátu User Manual WB5000 Pokyny Při používání fotoaparátu dodržujte následující postup. Instalace ovladače a aplikace Pořízení snímku Připojení kabelu rozhraní USB Kontrola zapnutí fotoaparátu Kontrola [Vyměnitelný

Více

Přenosný CD/DVD přehrávač

Přenosný CD/DVD přehrávač 4-126-490-11(1) Přenosný CD/DVD přehrávač Návod k obsluze z Užitečné rady, doporučení a informace o výrobcích a službách Sony najdete na internetové adrese (webových stránkách): www.sony-europe.com/myproduct

Více

25D-250 25D-254 (VPS/PDC) 25D-450 25D-454 (VPS/PDC)

25D-250 25D-254 (VPS/PDC) 25D-450 25D-454 (VPS/PDC) Návod k použití videorekordér 25D-250 25D-254 (VPS/PDC) 25D-450 25D-454 (VPS/PDC) PAL Přečtěte si prosím před použitím tohoto výrobku DŮLEŽITÉ INFORMACE O AUTORSKÝCH PRÁVECH Neoprávněné nahrávání či sledování

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

Zvukoměr SL322. Návod k použití Před použitím přístroje pečlivě pročtěte.

Zvukoměr SL322. Návod k použití Před použitím přístroje pečlivě pročtěte. Zvukoměr SL322 Návod k použití Před použitím přístroje pečlivě pročtěte. 1 Obsah I. Bezpečnostní pokyny Provozní podmínky Údržba a čištění Bezpečnostní symboly II. Obecný popis III. Technické parametry

Více

S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů.

S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů. S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů. CZ DIGIT K3X e 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Ilustrace...6 3 Přečtěte

Více

CZ7602. Notebook uživatelská příručka

CZ7602. Notebook uživatelská příručka CZ7602 Notebook uživatelská příručka Listopad 2011 Obsah Kapitola 1:: Představení Notebooku O této uživatelské příručce... 6 Poznámky pro tuto příručku... 6 Bezpečnostní opatření... 7 Příprava notebooku...11

Více

Acer Aspire Řady 2020. Uživatelská Příručka

Acer Aspire Řady 2020. Uživatelská Příručka Acer Aspire Řady 2020 Uživatelská Příručka Copy right 2004 Všechna Práva Vyhrazena Notebook Acer Aspire Řady 2020 Uživatelská Příručka Původní Vydání: Březen 2004 Pravidelné úpravy a revize informací v

Více

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE Obsah této pfiíruãky se mûïe li it od va eho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo mobilním

Více

ČESKY VIDEOKAMERA S LCD DISPLEJEM VL-WD450S VL-WD650S NÁVOD K POUŽITÍ. Logo DV je registrovanou obchodní známkou.

ČESKY VIDEOKAMERA S LCD DISPLEJEM VL-WD450S VL-WD650S NÁVOD K POUŽITÍ. Logo DV je registrovanou obchodní známkou. VIDEOKAMERA S LCD DISPLEJEM ČESKY VL-WD450S VL-WD650S NÁVOD K POUŽITÍ Logo DV je registrovanou obchodní známkou. Toto zařízení splňuje požadavky směrnic 89/336/EEC a 73/23/EEC v platném znění směrnic 93/68/EEC.

Více

SIMPLY CLEVER. Navigační systém Columbus Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Navigační systém Columbus Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Navigační systém Columbus Návod k obsluze Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA vybavené navigačním systémem Columbus (dále jen navigačním systémem), srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru.

Více

Multimediální přehrávač 80895 R/G

Multimediální přehrávač 80895 R/G Multimediální přehrávač 80895 R/G Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Důležitá upozornění... 2 Funkce přehrávače... 3 Obsah balení... 4 Funkce tlačítek a konektorů přehrávače... 5 Hlavní nabídky...

Více

www.compaq.com Presario www.compaq.com 183210-222

www.compaq.com Presario www.compaq.com 183210-222 www.compaq.com Presario www.compaq.com 183210-222 Notebook Presario Mobile Internet PC řada 1200 Příručka pro instalaci a použití Poznámky 2001 Compaq Computer Corporation Názvy Compaq, Presario a logo

Více

Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP

Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP 80880 Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka Aspire řady 9500 Uživatelská příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 9500 Původní vydání: Červenec 2005 Pravidelné úpravy a revize

Více

COLOR TELEVISION VISION 3 26-3830 T VISION 3 32-3830 T VISION 3 37-3830 T

COLOR TELEVISION VISION 3 26-3830 T VISION 3 32-3830 T VISION 3 37-3830 T COLOR TELEVISION VISION 3 26-3830 T VISION 3 32-3830 T VISION 3 37-3830 T OBSAH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 INSTALACE

Více