Systém DCN multimedia

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systém DCN multimedia"

Transkript

1 Systém DCN multimedia Konferenční systém cs Příručka k softwaru

2

3 Systém DCN multimedia Obsah cs 3 Obsah 1 Bezpečnost 4 2 Základní informace o tomto návodu Pro koho je návod určen Autorská práva a zřeknutí se odpovědnosti Historie dokumentu 5 3 Přehled systému Požadavky na hardware Požadavky na síť Požadavky na software Požadavky na licenci 10 4 Instalace softwaru a stažení softwaru zařízení Instalace sady softwaru systému DCN multimedia Stažení softwaru do zařízení 11 5 Softwarový server Aktivační nástroj Konzola serveru 12 6 Aplikace Meeting Uživatelská práva a práva pro jednání Manage (Správa) Jednání Agenda Diskuze Nabídka Prepare (Příprava) Osoby Šablony diskuzí Jednání Podrobnosti jednání Účastníci Agenda Podrobnosti tématu Seznam účastníků Seznam čekajících řečníků Configure (Konfigurace) Skupiny uživatelů Uživatelé Místnosti 23 7 Odstraňování problémů Služby zákazníkům 26 Bosch Security Systems B.V. Příručka k softwaru Srpen 2013 V1.0

4 4 cs Bezpečnost Systém DCN multimedia 1 Bezpečnost Před instalací nebo použitím produktů si vždy přečtěte důležité bezpečnostní pokyny, které jsou dostupné jako samostatný vícejazyčný dokument: Důležité bezpečnostní pokyny (Safety_ML). Tyto pokyny jsou dodávány společně s veškerými zařízeními, která lze připojit k elektrické síti. Bezpečnostní opatření Některé produkty produktové řady DCN multimedia jsou určeny pro připojení k veřejné elektrické síti. Aby nehrozilo žádné nebezpečí úrazu elektrickým proudem, je nutné provádět veškeré zásahy po odpojení od elektrické sítě. Provádění zásahů, zatímco je zařízení zapnuto, je povoleno pouze v případě, že zařízení nelze vypnout. Operaci musí provést pouze kvalifikovaní pracovníci. Srpen 2013 V1.0 Příručka k softwaru Bosch Security Systems B.V.

5 Systém DCN multimedia Základní informace o tomto návodu cs 5 2 Základní informace o tomto návodu Účelem tohoto návodu je poskytnout informace vyžadované ke konfiguraci konferenčního systému DCN multimedia. V tomto návodu není popsána instalace hardwaru a nejsou v něm uvedeny pokyny k použití pro uživatele. Je-li to nutné, prostudujte si návod k instalaci hardwaru systému DCN multimedia a uživatelský návod k obsluze systému DCN multimedia. Tento návod je k dispozici jako digitální dokument ve formátu Adobe PDF (Portable Document Format). Informace týkající se produktu naleznete na webu: 2.1 Pro koho je návod určen Tento návod je určen pro techniky a systémové integrátory konferenčního systému DCN multimedia. 2.2 Autorská práva a zřeknutí se odpovědnosti Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována ani přenášena v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky, elektronickými, mechanickými, fotokopírovacími či nahrávacími, ani jiným způsobem bez předchozího písemného souhlasu vydavatele. Potřebujete-li informace o získání svolení pro opětovný tisk nebo výňatky, obraťte se na Bosch Security Systems B.V.. Obsah a obrázky mohou být změněny bez předchozího upozornění. 2.3 Historie dokumentu Datum uveřejnění Verze dokumentace Důvod Srpen 2013 Verze vydání. Bosch Security Systems B.V. Příručka k softwaru Srpen 2013 V1.0

6 6 cs Přehled systému Systém DCN multimedia 3 Přehled systému Systém DCN multimedia je konferenční systém využívající IP protokol, který lze používat v Ethernet síti kompatibilní s architekturou OMNEO. Používá se k distribuci a zpracování zvukových, obrazových a datových signálů. Důležité informace naleznete v nejnovějších poznámkách k verzi. Před instalací, přípravou, konfigurací a provozováním systému DCN multimedia je vhodné zúčastnit se školení věnovaného konferenčnímu systému DCN multimedia Obrázek 3.1: Přehled typického systému DCN multimedia Typický konferenční systém DCN multimedia tvoří: 1. Řídicí jednotka se systémovým serverem (počítač): Jedná se o srdce systému. Umožňuje udělovat povolení k použití funkcí, konfigurovat a řídit systém. 2. Klientský počítač (volitelný): Lze použít ke správě jednání, přípravě jednání a konfiguraci systému. 3. Přepínač zvuku a napájení (DCNM APS): Řídí zvuk systému, směruje zvuk ze systému a do systému a napájí zařízení. 4. Přepínač napájení (DCNM PS): Používá se ke zvýšení počtu zařízení připojených do systému. 5. Multimediální konferenční zařízení (DCNM MMD): Účastníci mohou používat multimediální zařízení k přispívání do jednání. 5.1 je zařízení DCNM MMD používané pro zapínání a vypínání napájení systému. Toto zařízení DCNM MMD je vždy připojeno k napájené zásuvce přepínače DCNM APS nebo DCNM PS. 5.2 je zařízení DCNM MMD používané přes přepínač Ethernet sítě pro napájení přes Ethernet síť. 6. Systémový síťový kabel (DCNM CBxxx): Vzájemně propojuje zařízení, přepínač zvuku a napájení a přepínač napájení systému DCN multimedia. 7. Přepínač Ethernet sítě: Srpen 2013 V1.0 Příručka k softwaru Bosch Security Systems B.V.

7 Systém DCN multimedia Přehled systému cs 7 Přepínač Ethernet sítě, jehož některé porty poskytují PoE napájení. Směruje systémová data přes Ethernet síť. 8. Kabel Ethernet CAT-5e (minimální požadavek). 9. Volitelná HD konferenční Dome kamera (VCD 811-IWT) + externí napájecí zdroj: Pořizuje obraz hovořícího účastníka. Sada softwaru systému DCN multimedia Software konferenčního systému DCN multimedia se používá: k řízení a sledování konferenčního systému DCN multimedia, k řízení jednání, které se uskutečňuje v místnosti. Každé jednání je tvořeno agendou s několika tématy a každé téma má diskuzi. Sadu softwaru systému DCN multimedia tvoří dvě hlavní části: 1. Softwarový server systému DCN multimedia 2. Aplikace Meeting Softwarový server systému DCN multimedia Softwarový server systému DCN multimedia je sada služeb pro operační systém Windows. Služby nemají uživatelské rozhraní a spouští se na pozadí, aby řídily a sledovaly všechna zařízení systému DCN multimedia a klientské počítače se spuštěnou aplikací Meeting. Softwarový server také obsahuje modul pro aktivaci licencí. Tento modul je vyžadován k aktivaci licence kompletního konferenčního systému DCN multimedia. Aplikace Meeting systému DCN multimedia Aplikace Meeting systému DCN multimedia slouží jako počítačové uživatelské rozhraní pro konfiguraci systému a přípravu a správu jednání. Počítač se spuštěnými službami slouží jako server pro řízení systému a nevyžaduje uživatelskou interakci v provozuschopném konferenčním systému DCN multimedia. Základní funkce pro správu jednání jsou dostupné v zařízení systému DCN multimedia. Volitelně lze do serverového počítače nainstalovat aplikaci Meeting určenou k řízení a sledování jednání. Je-li to vyžadováno, lze aplikaci Meeting místo toho nainstalovat do klientského počítače. To znamená, že serverový počítač lze nainstalovat do 19" skříně, která se obvykle nachází v technické místnosti. Je možné, aby byla aplikace Meeting spuštěna ve více počítačích současně. Zvuk systému je řízen přepínačem zvuku a napájení systému DCN multimedia (DCNM APS). To znamená, že pokud systém neobsahuje přepínač DCNM APS, nebude mít k dispozici zvuk. Bosch Security Systems B.V. Příručka k softwaru Srpen 2013 V1.0

8 8 cs Přehled systému Systém DCN multimedia 3.1 Požadavky na hardware Systém DCN multimedia vyžaduje: Systém s jedním počítačem, na kterém je spuštěn software serveru a aplikace pro správu jednání: Počítač, na němž je spuštěn software serveru v systému s více počítači: Počítač, na němž je spuštěna pouze aplikace pro správu jednání: Windows 7 Home Premium, 64bitová verze: 4jádrový procesor 2,4 GHz. RAM 8 GB. Volné místo na disku 500 GB. Síťová karta Ethernet 1 GB. Windows 7 Professional, 64bitová verze: 4jádrový procesor, 2,4 GHz. RAM 8 GB. Volné místo na disku 500 GB. Síťová karta Ethernet 1 GB. Windows 7 Home Premium, 64bitová verze: 4jádrový procesor, 2,4 GHz. RAM 8 GB. Volné místo na disku 500 GB. Síťová karta Ethernet 1 GB. Přepínače Pro přepínače platí následující minimální požadavky: 1 Gb nebo vyšší se schopností přepínat hardware. Kvalita služeb mezi diferenciovanými službami s 4 nebo více výstupními frontami a přesným plánováním priority paketů. (Volitelně) funkce IGMPv3 nebo IGMPv2 snooping. K optimalizaci využití šířky pásma lze použít funkci IGMP snooping. To je užitečné u systémů s více než 10 kanály pro vícesměrové vysílání, ačkoli to není naprosto nezbytné. Dostatečný výkon pro zpracování velkého počtu odpovědí na dotazy IGMP v závislosti na počtu (přímém či nepřímém) zařízení připojených k takovému přepínači. Důrazně se doporučuje hardwarová podpora protokolu IGMP. (Volitelně) podpora protokolu (Rapid) Spanning Tree v případě použití redundantních sítí. (Volitelně) podpora protokolu SNMPv3 pro účely kontroly přepínače. V následující tabulce jsou uvedeny doporučené přepínače pro použití s architekturou OMNEO. Tyto řízené přepínače mohou nabízet podporu pro výše uvedené volitelné požadavky. Řízené přepínače IGMP Snooping RSTP (A/N) SNMPv3 (A/N) HP řady Networking E2520 HP řady Networking V1900 HP řady Networking V1910 v1, v2, v3 A A A[2] A A A3 A A Srpen 2013 V1.0 Příručka k softwaru Bosch Security Systems B.V.

9 Systém DCN multimedia Přehled systému cs 9 Řízené přepínače IGMP Snooping RSTP (A/N) SNMPv3 (A/N) Netgear GS108T / Netgear GS108Tv2 v1, v2 A A Cisco řady SG 300 v1, v2, v3 A A Cisco řady SG 200 v1, v2 A N Cisco řady ESW 500 v1, v2 A A Cisco řady SLM2000 v1, v2 N N D-Link řady DGS 1210 v1, v2 A A Cenový rozsah těchto přepínačů se liší v závislosti na počtu portů, kterými může být přepínač vybaven. K dostání jsou také dražší přepínače, ale v tomto seznamu nebyly brány v úvahu. Směrovače Pro směrovače platí následující minimální požadavky: Porty Ethernet 1 Gb nebo vyšší. Podpora protokolu PIM DM nebo BIDIR-PIM. Provádění IP směrování v hardwaru (tj. přepínač na 3. vrstvě) k minimalizaci zpoždění směrování. Rychlost předávání paketů > paketů za sekundu na port (např. 8 Mp/s pro směrovač s 8 porty). Neblokující propojovací rozhraní pro každý přepínací port, tj. 2 Gb na port (např. 16 Gb/s pro směrovač s 8 porty). Tabulka MAC adres s alespoň adresami pro každou přímo připojenou vedlejší síť. V následující tabulce jsou uvedeny směrovače a řady směrovačů (všechny jsou přepínače na 3. vrstvě), které je doporučeno používat v systémech s architekturou OMNEO: Přepínače na 3. vrstvě (nebo řady přepínačů) Cisco řady 3560 X HP řady 3500 yl Poznámky Je vyžadována sada funkcí IP služeb Je vyžadována prémiová licence HP řady HP řady HP řady 5500 EI - Netgear GSM7328S Netgear GSM7352S Bosch Security Systems B.V. Příručka k softwaru Srpen 2013 V1.0

10 10 cs Přehled systému Systém DCN multimedia 3.2 Požadavky na síť Pokud je konferenční systém DCN multimedia používán jako samostatný systém, používá takzvané dynamické adresy v rámci propojení. To znamená, že pro protokol TCP/IPv4 musí být v serverovém počítači a klientských počítačích nastavena možnost Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky. Toto nastavení je obvykle výchozím nastavením, a proto není vyžadována změna nastavení konfigurace sítě počítače. V případě, že jsou vyžadovány další funkce, například přístup k Internetu, nelze dynamické adresy v rámci propojení použít. V takovém případě je zařízení systému DCN multimedia a počítače potřebné připojit k DHCP serveru a bráně, aby jim byl poskytnut přístup k Internetu. Pokud se systém DCN multimedia stane součástí existující místní sítě, poraďte se ohledně nastavení sítě s pracovníky místního oddělení IT. Poznámka! V tomto návodu není popsán postup nastavení Ethernet sítě. 3.3 Požadavky na software Systém DCN multimedia vyžaduje 64bitový operační systém Windows 7 Home Premium nebo lepší s nainstalovanými nejnovějšími aktualizacemi Service Pack a dalšími aktualizacemi. 3.4 Požadavky na licenci Software systému DCN multimedia je nutné si před použitím zakoupit. Informace o dostupných softwarových modulech naleznete v katalogových listech systému DCN multimedia na webu Poznámka! Vždy je vyžadován serverový software systému DCN multimedia (DCNM LSYS). Srpen 2013 V1.0 Příručka k softwaru Bosch Security Systems B.V.

11 Systém DCN multimedia Instalace softwaru a stažení softwaru zařízení cs 11 4 Instalace softwaru a stažení softwaru zařízení Před použitím konferenčního systému DCN multimedia je potřebné systém nakonfigurovat. Konfigurace systému se provádí v následujícím pořadí: Instalace sítě: Ta není součástí žádného z návodů společnosti Bosch Security Systems B.V. a je nutné ji definovat společně s místním oddělením IT. Prostudujte si část Požadavky na hardware, Strana 8 a část Požadavky na síť, Strana 10. Instalace hardwarových zařízení: Ta není součástí tohoto návodu. Prostudujte si návod k instalaci hardwaru systému DCN multimedia. Informace týkající se produktu naleznete na webu Instalace softwaru: Instalace sady softwaru systému DCN multimedia, Strana 11. Aktivace systému a aplikačního softwaru registrací softwaru: Aktivační nástroj, Strana 12. Aktualizace softwaru (firmwaru) zařízení: Stažení softwaru do zařízení, Strana 11. Konfigurace systému a aplikačního softwaru: Aplikace Meeting, Strana Instalace sady softwaru systému DCN multimedia Postupujte podle instalačních pokynů na DVD disku (dodaném s přepínačem DCNM APS) nebo podle pokynů v souborech stažených z Internetu z webu Poznámka! Před instalací se ujistěte, zda má počítač aktivováno pouze jedno síťové rozhraní (rozhraní Bluetooth je také považováno za síťové rozhraní). Informace týkající se produktu naleznete na webu: 4.2 Stažení softwaru do zařízení Veškerá zařízení jsou dodávána s diagnostickým softwarem a před použitím je nutné do nich stáhnout firmware. Ujistěte se, zda jsou všechna zařízení správně připojena do sítě a plně spuštěna: 1. Z nabídky Start systému Windows přejděte do složky Programy > Bosch > OMNEO > firmware upload tool (nástroj pro odesílání firmwaru) a spusťte nástroj pro odesílání firmwaru. 2. Další informace naleznete v online nápovědě nástroje pro odesílání firmwaru. Bosch Security Systems B.V. Příručka k softwaru Srpen 2013 V1.0

12 12 cs Softwarový server Systém DCN multimedia Softwarový server Aktivační nástroj Software systému je nutné před spuštěním aktivovat. K aktivaci softwaru je potřebné mít aktivační identifikátor, který byl zaslán e mailem po zakoupení softwaru. Aktivace vyžaduje paměťové zařízení USB a jakýkoli počítač připojený k Internetu. Spuštění aktivačního nástroje: 1. V nabídce Start systému Windows vyberte položky: Programy > Bosch > DCN multimedia > Activation tool (Aktivační nástroj). 2. Klikněte na tlačítko Add fulfillment (Přidat plnění). 3. Zadejte veškeré požadované informace, včetně aktivačního identifikátoru, a klikněte na tlačítko Activate (Aktivovat). Zobrazí se dialogové okno Save As (Uložit jako). Uložte soubor Request na paměťové zařízení USB. 4. Přejděte na web https://license.boschsecurity.com, zpřístupněte paměťové zařízení USB a odešlete soubor Request. Po odeslání souboru Request uložte na paměťové zařízení USB soubor Response. 5. Zpřístupněte zařízení USB pro aktivační nástroj systému DCN multimedia a klikněte na položku Process response message (Zpracovat zprávu odpovědi). 6. Odešlete soubor Response. Nyní je systém aktivován. 5.2 Konzola serveru K zobrazení stavu serveru systému DCN multimedia je k dispozici konzolová aplikace. Konzola serveru systému DCN multimedia se nachází v oznamovací oblasti serverového počítače. Chcete-li zastavit nebo spustit služby, klikněte pravým tlačítkem myši na konzolu serveru systému DCN multimedia. Stav konzoly serveru systému DCN multimedia Stav Popis Spuštěna Zastavena Varování Srpen 2013 V1.0 Příručka k softwaru Bosch Security Systems B.V.

13 Systém DCN multimedia Aplikace Meeting cs 13 6 Aplikace Meeting Aplikace Meeting se používá ke správě jednání, přípravě jednání a konfiguraci systému DCN multimedia. Spuštění aplikace Meeting: V nabídce Start systému Windows vyberte položky: Programy > Bosch > DCN multimedia > Meeting application (Aplikace Meeting). Po spuštění aplikace se zobrazí dialogové okno Login (Přihlášení). Toto dialogové okno se používá k přihlášení do aplikací pomocí uživatelského jména a hesla. Uživatel může také vybrat preferovaný jazyk aplikace. Obrázek 6.1: Hlavní obrazovka aplikace Meeting Poznámka! Výchozí uživatelské jméno je admin a heslo není nastaveno (je prázdné). Výchozím jazykem je jazyk operačního systému. Pokud není výchozí jazyk k dispozici, automaticky se vybere angličtina. Aplikace Meeting se skládá ze tří hlavních částí (jsou dostupné pouze se správnou licencí): 1. Manage (Správa), Strana 16: Slouží ke správě jednání. 2. Prepare (Příprava), Strana 19: Slouží k přípravě jednání. 3. Configure (Konfigurace), Strana 23: Slouží ke konfiguraci systému. Bosch Security Systems B.V. Příručka k softwaru Srpen 2013 V1.0

14 14 cs Aplikace Meeting Systém DCN multimedia 6.1 Uživatelská práva a práva pro jednání K použití funkcí jsou potřebná určitá práva. V systému DCN multimedia se používají dva typy práv: 1. Uživatelská práva Uživatelská práva se definují ve skupinách uživatelů, viz část Skupiny uživatelů, Strana Práva pro jednání Práva pro jednání se definují pro jednotlivá sedadla a jednotlivé účastníky jednání. Prostudujte si část Seat assignment (Přiřazení sedadla), Strana 24. Prostudujte si část Účastníci, Strana 20. Obrázek 6.2: Hlavní obrazovka aplikace Meeting (Dotykové) tlačítko Manage (Správa) Popis Uživatelská práva Práva pro jednání Slouží ke správě jednání. Provádět správu jednání Prepare (Příprava) Slouží k přípravě jednání. Připravit jednání a agendu Configure (Konfigurace) Power (Napájení) Umožňuje konfigurovat systém. Konfigurovat systém Slouží k nastavení systému do pohotovostního režimu nebo k probuzení systému. Právo zařízení: vypnout napájení WWW Slouží ke spuštění webového prohlížeče. Exit (Konec) Slouží k ukončení aplikace. Domovská stránka Zpět Slouží k návratu na domovskou obrazovku aplikace Meeting. Slouží k přechodu zpět o jednu stránku z historie navigace. Zpět na aktivní Slouží k přechodu do aktivní části jednání. Hlasitost Slouží k zobrazení hlavního posuvného ovládacího prvku hlasitosti. Právo zařízení: regulovat hlasitost Srpen 2013 V1.0 Příručka k softwaru Bosch Security Systems B.V.

15 Systém DCN multimedia Aplikace Meeting cs 15 (Dotykové) tlačítko Popis Uživatelská práva Práva pro jednání Svolat Slouží k aktivaci signálu pro upoutání pozornosti určeného ke svolání účastníků. Provádět správu jednání Nabídka ( ) Slouží k zobrazení nabídky pro doplňkové funkce. Provádět správu jednání Viz také Manage (Správa), Strana 16 Prepare (Příprava), Strana 19 Configure (Konfigurace), Strana 23 Bosch Security Systems B.V. Příručka k softwaru Srpen 2013 V1.0

16 16 cs Aplikace Meeting Systém DCN multimedia 6.2 Manage (Správa) Tlačítko Manage (Správa) se používá k provádění správy jednání. Chcete-li zahájit správu, klikněte na tlačítko Manage (Správa) na hlavní obrazovce. Tím se zobrazí obrazovka Manage (Správa). Na obrazovce správy jsou zpočátku zobrazena připravená jednání. Pokud nejsou připravena žádná jednání, seznam je prázdný. To znamená, že je aktivní výchozí jednání a je otevřena výchozí diskuze. Chcete-li zpřístupnit tuto výchozí diskuzi, klikněte na zelené tlačítko Zpět na aktivní. Prostudujte si část Diskuze, Strana 17, v níž naleznete postup správy diskuze. Provádět správu jednání znamená: Aktivovat jednání. Stav jednání se změní na aktivní. Otevřít jednání. Zahájí se jednání. Provádět správu agendy jednání. Provádět správu diskuze. Provádět správu nabídky. Předběžné podmínky Sedadlo, v jehož počítači je spuštěna aplikace Meeting, musí mít přiděleno právo pro jednání: Provádět správu jednání Jednání Provádět správu lze pouze u připraveného jednání. Chcete-li provádět správu jednání, klikněte na tlačítko Manage (Správa) na hlavní obrazovce: zobrazí se seznam všech připravených jednání. Ikona, která se nachází v seznamu před názvem jednání, ukazuje stav jednání: Zelená barva: Jednání je aktivováno. Červená barva: Jednání je otevřeno. Šedá barva: Jednání je deaktivováno. Aktivace jednání Chcete-li aktivovat jednání, klikněte na tlačítko Activate (Aktivovat) vedle jednání, které je potřebné aktivovat. Chcete-li zobrazit obsah jednání bez jeho aktivace nebo deaktivace, klikněte na trojúhelník. Pokud je jednání aktivováno, jsou veškerá připravená data jednání rozeslána do celého systému. Data obsahují jména a práva pro jednání jednotlivých účastníků a přiřazená sedadla. Název aktivovaného jednání se zobrazí v záhlaví aplikace Meeting. Pokud se tlačítko Activate (Aktivovat) nezobrazí: sedadlo, k němuž je počítač přiřazen, nemá přidělena práva pro správu jednání nebo uživatelské jméno použité k přihlášení do aplikace Meeting není přiřazeno k jednání nebo nemá přiděleno právo provádět správu jednání. Po aktivaci jednání se otevře obrazovka s podrobnými informacemi o jednání. Na levé straně se zobrazí agenda a přiřazení účastníci. Na pravé straně se zobrazí podrobné informace o jednání a agenda. Pokud je aktivována funkce Auto Open (Automaticky otevřít), jednání se automaticky otevře. Otevření jednání Kliknutím na tlačítko otevření zahájíte jednání. Pokud je aktivována možnost Auto Start (Automaticky spustit), automaticky se otevře první téma agendy. Srpen 2013 V1.0 Příručka k softwaru Bosch Security Systems B.V.

17 Systém DCN multimedia Aplikace Meeting cs 17 Uzavření jednání Chcete-li uzavřít jednání, vyberte je na levé straně a poté klikněte na tlačítko Close (Zavřít) na pravé straně. Jednání se uzavře a zobrazí se seznam jednání, v němž lze toto jednání deaktivovat Agenda Provádět správu lze pouze u připravené agendy. Provádění správy agendy: Nejdříve otevřete jednání: Po otevření jednání lze na levé nebo pravé straně vybrat požadované téma agendy. Po otevření tématu agendy se do celého systému rozešlou připravená nastavení diskuze a připravený seznam řečníků a dojde k jejich aktivaci. Otevřená agenda se zobrazí v záhlaví aplikace Meeting. Pokračování dalším tématem agendy: Uzavřete aktuální téma a otevřete další, nebo přímo otevřete další téma, přičemž aktuální téma se automaticky uzavře. Diskuze Chcete-li provádět správu diskuze, klikněte na tlačítko Zpět na aktivní. Na levé straně se zobrazí seznam diskuze. Tento seznam obsahuje hovořící a čekající účastníky. Červená ikona znamená: účastník hovoří. Šedá ikona znamená: mikrofon účastníka je ztlumen. Zelená ikona znamená: účastník čeká na slovo. Pomocí tlačítka přesunutí, které je zobrazeno ve spodní části seznamu diskuze, přesunete čekající účastníky mezi hovořící účastníky. Pokud je seznam řečníků zaplněn, odstraní se z něj nejdéle hovořící účastník. Místní nabídka Seznam diskuze je opatřen místní nabídkou pro správu diskuze. Po kliknutí pravým tlačítkem myši na seznam diskuze se zobrazí místní nabídka. Místní nabídka obsahuje následující možnosti: Po kliknutí mimo jakoukoli položku: Cancel all (Zrušit vše): Slouží k zastavení všech řečníků a k odebrání všech čekajících účastníků ze seznamu. Cancel all request (Zrušit všechny žádosti): Slouží k odebrání všech čekajících účastníků ze seznamu. Add (Přidat): Slouží k zobrazení nabídky pro přidání účastníka do seznamu jako řečníka nebo čekajícího účastníka. Chcete-li přidat účastníka, klikněte na požadovaného účastníka pravým tlačítkem myši a vyberte možnost grant the floor (udělit slovo) nebo add to waiting list (přidat do seznamu čekajících). V závislosti na počtu aktivovaných mikrofonů a nastavení režimu mikrofonu se může stát, že účastník přidaný do seznamu čekajících je ihned přesunut do seznamu řečníků. Při kliknutí na hovořícího účastníka bude poskytnuta další možnost: Stop speaking (Zastavit hovor): Umožňuje zastavit hovor vybraného účastníka. V závislosti na počtu aktivovaných mikrofonů a nastavení režimu mikrofonu se může stát, že první čekající účastník je ihned přesunut do seznamu řečníků. Při kliknutí na čekajícího účastníka budou poskytnuty další možnosti: Shift (Přesunout): Slouží k přesunutí vybraného účastníka z čekajících do hovořících účastníků. Remove (Odebrat): Slouží k odebrání vybraného čekajícího účastníka ze seznamu. Bosch Security Systems B.V. Příručka k softwaru Srpen 2013 V1.0

18 18 cs Aplikace Meeting Systém DCN multimedia Nabídka Další možnosti pro správu zpřístupníte kliknutím na tlačítko nabídky (...). Pokud se tlačítko nabídky nezobrazí, není k dispozici právo provádět správu jednání. Nabídka obsahuje následující možnosti: Presentation (Prezentace): Klikněte na ikonu prezentace a poté posunutím přepínače do polohy on (zapnuto) aktivujte režim prezentace. Posunutím přepínače do polohy off (vypnuto) režim prezentace deaktivujete. Licence systému musí obsahovat modul DCNM LMS. Pokyny pro konfiguraci funkce Presentation (Prezentace) naleznete v dodatku na DVD disku, který je dodáván s přepínačem DCNM APS. Discussion settings (Nastavení diskuze): Kliknutím na ikonu nastavení diskuze otevřete nastavení diskuze pro momentálně aktivovanou diskuzi. Změněná nastavení se neuloží do připravených nastavení diskuze agendy. Licence systému musí obsahovat modul DCNM LMPM. Pan and tilt camera control (Ovládání otáčení a naklánění kamery): Klikněte na ikonu ovládání otáčení a naklánění kamery a poté posunutím přepínače do polohy on (zapnuto) zobrazte ovládací prvky pro otáčení a naklánění kamery. Posunutím přepínače do polohy off (vypnuto) ovládací prvky skryjete. Ikona se zobrazí pouze během aktivního jednání. Licence systému musí obsahovat modul DCNM LCC. Srpen 2013 V1.0 Příručka k softwaru Bosch Security Systems B.V.

19 Systém DCN multimedia Aplikace Meeting cs Prepare (Příprava) Správce jednání musí použít počítač k přípravě jednání. Chcete-li připravit jednání, klikněte na tlačítko Prepare (Příprava). Tím se zobrazí obrazovka Prepare (Příprava). Připravovat jednání znamená: Provádět správu osob Přidávat jednání Přidávat osoby do jednání Předběžné podmínky Přihlášený uživatel musí mít uživatelské právo: Připravit jednání a agendu Osoby Chcete-li přidat osoby, které lze později přiřadit do jednání, klikněte ve stromu na položku Persons (Osoby) (zde je uveden seznam osob). K přidávání nebo odebírání osob použijte editační ikony. Pro každou osobu lze zadat pole General (Obecné) a Security (Zabezpečení). Mezi pole General (Obecné) patří například jméno, titul a země. Pole Security (Zabezpečení) se používají k povolení přihlášení do aplikace Meeting. Šablony diskuzí Šablony diskuzí se používají k definování nastavení diskuzí. Tyto šablony se používají při přípravě témat agendy. K přidávání nebo odebírání šablon diskuzí použijte editační ikony. Lze nastavit následující položky: Template Name (Název šablony): Název šablony. Mode (Režim): Open (Otevřít): Po výběru této možnosti mohou účastníci ovládat svůj vlastní mikrofon. Při zaplnění seznamu řečníků je žádost o použití mikrofonu zařazena do seznamu žádostí. Auto Shift (Automaticky přesunout): Po výběru této možnosti jsou účastníci zařazení do seznamu žádostí automaticky přesunuti do seznamu řečníků. Override (Potlačit): Po výběru této možnosti mohou účastníci ovládat svůj vlastní mikrofon. Při zaplnění seznamu řečníků potlačí žádost o použití mikrofonu nejdéle hovořícího řečníka. Microphone Options (Možnosti mikrofonu): Auto microphone off after inactivity of 30 sec. (Automaticky vypnout mikrofon po 30 s nečinnosti): Tuto funkci lze použít, pokud účastníci zapomínají ručně vypnout mikrofon. Allow microphone off (Povolit vypnutí mikrofonu): Po výběru této možnosti mají účastníci povoleno vypnout svůj mikrofon. Maximum number of open microphones (Maximální počet aktivních mikrofonů): Lze předvolit maximální počet aktivních mikrofonů v seznamu řečníků (maximálně 25). Priority (Priorita): Priority tone (Tón priority): Po výběru této možnosti zazní při použití priority tón priority. Mute all speakers (Ztlumit všechny řečníky): Po výběru této možnosti se při použití priority dočasně ztlumí mikrofony všech řečníků. Bosch Security Systems B.V. Příručka k softwaru Srpen 2013 V1.0

20 20 cs Aplikace Meeting Systém DCN multimedia Cancel all speakers and waiters (Zrušit všechny řečníky a čekatele): Po výběru této možnosti dojde při použití priority ke zrušení všech řečníků a žádostí. Request to Speak Options (Možnosti žádostí o slovo): Show first in request to speak list on seat (Zobrazit sedadlo prvního účastníka v seznamu žádostí o slovo) Show waiting in request to speak list on seat (Zobrazit sedadlo čekajícího účastníka v seznamu žádostí o slovo) Request List (Seznam žádostí): Maximum number of requests (Maximální počet žádostí): Maximální počet žádostí v seznamu žádostí. Allow request to speak (Povolit žádost o slovo): Po výběru této možnosti je povoleno žádat o slovo. Allow cancel request (Povolit zrušení žádosti): Po výběru této možnosti mají účastníci povoleno zrušit svou žádost o slovo. Speaker viewing options (Možnosti zobrazení řečníka): Show speaker (Zobrazit řečníka): Po výběru této možnosti se zobrazí obraz účastníka pořizovaný kamerou. Show latest speaker (Zobrazit posledního řečníka): Po výběru této možnosti se zobrazí obraz posledního řečníka pořizovaný kamerou Jednání Příprava jednání: 1. K přidání nebo odebrání jednání použijte editační ikony. Po přidání nového jednání lze zadat podrobnosti jednání. 2. Chcete-li připravit účastníky a agendu, vyberte nové jednání ve stromu: Podrobnosti jednání, Strana 20 Účastníci, Strana 20 Agenda, Strana 21 Podrobnosti jednání Title (Název): Zadejte název jednání. Description (Popis): Zadejte vhodný popis. Start Date and Time (Datum a čas zahájení) / End Date and Time (Datum a čas ukončení): Vyberte požadovaná data a časy pro jednání. URL (Adresa URL): Používá se k vytvoření hypertextového odkazu na web, který lze použít z multimediálního zařízení. Auto Open (Automaticky otevřít): Po výběru této možnosti se automaticky otevře jednání poté, co bylo aktivováno. Auto Start (Automaticky spustit): Po výběru této možnosti se při otevření jednání automaticky spustí agenda. Free seat (Volné sedadlo): Po zaškrtnutí tohoto políčka se automaticky aktivuje diskuze pro neobsazená sedadla. Účastníci Osoby, Strana 19 mohou být přiřazeni do jednání. Jakmile je osoba přiřazena do jednání, stane se účastníkem. Účastníkům lze přiřadit následující práva: Discuss (Diskutovat): Účastník má povoleno diskutovat. Manage meeting (Provádět správu jednání): Účastník má povoleno provádět správu jednání. Srpen 2013 V1.0 Příručka k softwaru Bosch Security Systems B.V.

hp l1581a rozší ený p ípojný modul

hp l1581a rozší ený p ípojný modul hp l1581a rozší ený p ípojný modul uživatelská p íručka Inteligentní pøípojný modul 1 Poznámka Tato příručka a veškeré příklady v ní uvedené jsou poskytnuty tak, jak jsou a podléhají změnám bez předchozího

Více

Control Center Divar Series. Návod k obsluze

Control Center Divar Series. Návod k obsluze Control Center Divar Series cs Návod k obsluze Control Center Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 5 1.1 Úvod 5 1.2 Systémové požadavky 5 1.2.1 Instalace softwaru 5 1.2.2 Aktualizace firmwaru 6 1.2.3 Konvence použité

Více

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-AC87U dvoupásmový 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač CZ8971 Květen 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných

Více

Bosch Video Management System. cs Konfigurační příručka

Bosch Video Management System. cs Konfigurační příručka Bosch Video Management System cs Konfigurační příručka Bosch Video Management System Obsah cs 3 Obsah 1 Použití nápovědy 14 1.1 Vyhledání informací 14 1.2 Tisk informací z nápovědy 15 2 Úvod 16 3 Přehled

Více

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation.

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation. Změna názvů verzí! V aplikaci BarTender 9.3 došlo ke změně názvů některých verzí. I když bude ale software obsahovat nové názvy, v doprovodné Úvodní příručce budou ještě uvedeny staré názvy. Verze Enterprise

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

Červenec 2014. Xerox Phaser 3020BI Uživatelská příručka

Červenec 2014. Xerox Phaser 3020BI Uživatelská příručka Červenec 2014 BI 2014 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox, Xerox a obrazová značka jsou registrované ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a dalších zemích. Phaser, CentreWare,

Více

Bosch Video Management System. cs Konfigurační příručka

Bosch Video Management System. cs Konfigurační příručka Bosch Video Management System cs Konfigurační příručka Bosch Video Management System Obsah cs 3 Obsah 1 Použití nápovědy 13 1.1 Vyhledání informací 13 1.2 Tisk informací z nápovědy 14 2 Úvod 15 3 Přehled

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Bosch Video Management System. Uživatelská příručka

Bosch Video Management System. Uživatelská příručka Bosch Video Management System cs Uživatelská příručka Bosch Video Management System Obsah cs 3 Obsah 1 Použití nápovědy 7 1.1 Vyhledání informací 7 1.2 Tisk informací z nápovědy 8 2 Úvod 9 3 Přehled systému

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Wireless i Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

Síťový videorekordér Absolution

Síťový videorekordér Absolution Síťový videorekordér Absolution Uživatelská příručka Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Poznámky... 3 3. Základní informace o produktu... 3 3.1. Charakteristika... 3 3.2. Vlastnosti... 3 3.3. Instalace...

Více

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Wireless Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Příručka pro uživatele www.ubeeinteractive.com Ubee Interactive Europe Beech Avenue 54-80 1119 PW Schiphol Rijk The Netherlands Prodej (e-mail): eusales@ubeeinteractive.com

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Tisk 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění

Více

E-MANUAL. Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce

E-MANUAL. Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce E-MANUAL Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce www.samsung.com/register Modelu Sériové č. Obsah Příručka e-manual Používání

Více

Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače

Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího upozornění změněny. Microsoft, Windows a Windows

Více

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Konfigurace a nastavení

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Konfigurace a nastavení Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery Konfigurace a nastavení 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23

Více

Externí přenosný. My Passport. přenosný pevný disk. Uživatelská příručka. Příručka uživatele My Passport

Externí přenosný. My Passport. přenosný pevný disk. Uživatelská příručka. Příručka uživatele My Passport My Passport přenosný pevný disk Uživatelská příručka Externí přenosný Příručka uživatele My Passport Servis a podpora společnosti WD Setkáte-li se s nějakými problémy, před vrácením produktu nám dejte

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop

SUSE Linux Enterprise Desktop SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 10. dubna 2008 Uživatelská příručka KDE www.novell.com Uživatelská příručka KDE Veškerý obsah je chráněn autorskými právy Novell, Inc Právní upozornění Tato příručka

Více

Disk My Book Live. Uživatelská příručka. Externí jednotka

Disk My Book Live. Uživatelská příručka. Externí jednotka Disk My Book Live Uživatelská příručka Externí jednotka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů na technickou podporu

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

GRAITEC, Bièvres. Všechna práva vyhrazena. Windows a logo Windows jsou registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation.

GRAITEC, Bièvres. Všechna práva vyhrazena. Windows a logo Windows jsou registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation. V případě jakékoliv nesrovnalosti mezi informacemi v této příručce a informacemi v software je software více aktuální zdroj. Obsah příručky může být změněn bez upozornění. Jakékoliv reprodukování nebo

Více

Instalační návod programu

Instalační návod programu Instalační návod programu programu: TachoScan, 4Trans, GBOX PC NET SERVICE Stocerz Sp. J. 4Trans, TachoScan, GBOX Kopírování, zavádění změn, zasílání, veřejná reprodukce a veškeré používání tohoto obsahu

Více

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr...

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr... Obsah Úvod... 5 Důležitá upozornění... 6 1. O IPCorderu... 7 1.1. Popis systému... 7 1.2. Systémové požadavky... 8 1.3. První spuštění... 9 Nalezení IPCorderu... 9 Příprava úložiště... 10 Průvodce nastavením...

Více