Systém DCN multimedia

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systém DCN multimedia"

Transkript

1 Systém DCN multimedia Konferenční systém cs Příručka k softwaru

2

3 Systém DCN multimedia Obsah cs 3 Obsah 1 Bezpečnost 4 2 Základní informace o tomto návodu Pro koho je návod určen Autorská práva a zřeknutí se odpovědnosti Historie dokumentu 5 3 Přehled systému Požadavky na hardware Požadavky na síť Požadavky na software Požadavky na licenci 10 4 Instalace softwaru a stažení softwaru zařízení Instalace sady softwaru systému DCN multimedia Stažení softwaru do zařízení 11 5 Softwarový server Aktivační nástroj Konzola serveru 12 6 Aplikace Meeting Uživatelská práva a práva pro jednání Manage (Správa) Jednání Agenda Diskuze Nabídka Prepare (Příprava) Osoby Šablony diskuzí Jednání Podrobnosti jednání Účastníci Agenda Podrobnosti tématu Seznam účastníků Seznam čekajících řečníků Configure (Konfigurace) Skupiny uživatelů Uživatelé Místnosti 23 7 Odstraňování problémů Služby zákazníkům 26 Bosch Security Systems B.V. Příručka k softwaru Srpen 2013 V1.0

4 4 cs Bezpečnost Systém DCN multimedia 1 Bezpečnost Před instalací nebo použitím produktů si vždy přečtěte důležité bezpečnostní pokyny, které jsou dostupné jako samostatný vícejazyčný dokument: Důležité bezpečnostní pokyny (Safety_ML). Tyto pokyny jsou dodávány společně s veškerými zařízeními, která lze připojit k elektrické síti. Bezpečnostní opatření Některé produkty produktové řady DCN multimedia jsou určeny pro připojení k veřejné elektrické síti. Aby nehrozilo žádné nebezpečí úrazu elektrickým proudem, je nutné provádět veškeré zásahy po odpojení od elektrické sítě. Provádění zásahů, zatímco je zařízení zapnuto, je povoleno pouze v případě, že zařízení nelze vypnout. Operaci musí provést pouze kvalifikovaní pracovníci. Srpen 2013 V1.0 Příručka k softwaru Bosch Security Systems B.V.

5 Systém DCN multimedia Základní informace o tomto návodu cs 5 2 Základní informace o tomto návodu Účelem tohoto návodu je poskytnout informace vyžadované ke konfiguraci konferenčního systému DCN multimedia. V tomto návodu není popsána instalace hardwaru a nejsou v něm uvedeny pokyny k použití pro uživatele. Je-li to nutné, prostudujte si návod k instalaci hardwaru systému DCN multimedia a uživatelský návod k obsluze systému DCN multimedia. Tento návod je k dispozici jako digitální dokument ve formátu Adobe PDF (Portable Document Format). Informace týkající se produktu naleznete na webu: 2.1 Pro koho je návod určen Tento návod je určen pro techniky a systémové integrátory konferenčního systému DCN multimedia. 2.2 Autorská práva a zřeknutí se odpovědnosti Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována ani přenášena v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky, elektronickými, mechanickými, fotokopírovacími či nahrávacími, ani jiným způsobem bez předchozího písemného souhlasu vydavatele. Potřebujete-li informace o získání svolení pro opětovný tisk nebo výňatky, obraťte se na Bosch Security Systems B.V.. Obsah a obrázky mohou být změněny bez předchozího upozornění. 2.3 Historie dokumentu Datum uveřejnění Verze dokumentace Důvod Srpen 2013 Verze vydání. Bosch Security Systems B.V. Příručka k softwaru Srpen 2013 V1.0

6 6 cs Přehled systému Systém DCN multimedia 3 Přehled systému Systém DCN multimedia je konferenční systém využívající IP protokol, který lze používat v Ethernet síti kompatibilní s architekturou OMNEO. Používá se k distribuci a zpracování zvukových, obrazových a datových signálů. Důležité informace naleznete v nejnovějších poznámkách k verzi. Před instalací, přípravou, konfigurací a provozováním systému DCN multimedia je vhodné zúčastnit se školení věnovaného konferenčnímu systému DCN multimedia Obrázek 3.1: Přehled typického systému DCN multimedia Typický konferenční systém DCN multimedia tvoří: 1. Řídicí jednotka se systémovým serverem (počítač): Jedná se o srdce systému. Umožňuje udělovat povolení k použití funkcí, konfigurovat a řídit systém. 2. Klientský počítač (volitelný): Lze použít ke správě jednání, přípravě jednání a konfiguraci systému. 3. Přepínač zvuku a napájení (DCNM APS): Řídí zvuk systému, směruje zvuk ze systému a do systému a napájí zařízení. 4. Přepínač napájení (DCNM PS): Používá se ke zvýšení počtu zařízení připojených do systému. 5. Multimediální konferenční zařízení (DCNM MMD): Účastníci mohou používat multimediální zařízení k přispívání do jednání. 5.1 je zařízení DCNM MMD používané pro zapínání a vypínání napájení systému. Toto zařízení DCNM MMD je vždy připojeno k napájené zásuvce přepínače DCNM APS nebo DCNM PS. 5.2 je zařízení DCNM MMD používané přes přepínač Ethernet sítě pro napájení přes Ethernet síť. 6. Systémový síťový kabel (DCNM CBxxx): Vzájemně propojuje zařízení, přepínač zvuku a napájení a přepínač napájení systému DCN multimedia. 7. Přepínač Ethernet sítě: Srpen 2013 V1.0 Příručka k softwaru Bosch Security Systems B.V.

7 Systém DCN multimedia Přehled systému cs 7 Přepínač Ethernet sítě, jehož některé porty poskytují PoE napájení. Směruje systémová data přes Ethernet síť. 8. Kabel Ethernet CAT-5e (minimální požadavek). 9. Volitelná HD konferenční Dome kamera (VCD 811-IWT) + externí napájecí zdroj: Pořizuje obraz hovořícího účastníka. Sada softwaru systému DCN multimedia Software konferenčního systému DCN multimedia se používá: k řízení a sledování konferenčního systému DCN multimedia, k řízení jednání, které se uskutečňuje v místnosti. Každé jednání je tvořeno agendou s několika tématy a každé téma má diskuzi. Sadu softwaru systému DCN multimedia tvoří dvě hlavní části: 1. Softwarový server systému DCN multimedia 2. Aplikace Meeting Softwarový server systému DCN multimedia Softwarový server systému DCN multimedia je sada služeb pro operační systém Windows. Služby nemají uživatelské rozhraní a spouští se na pozadí, aby řídily a sledovaly všechna zařízení systému DCN multimedia a klientské počítače se spuštěnou aplikací Meeting. Softwarový server také obsahuje modul pro aktivaci licencí. Tento modul je vyžadován k aktivaci licence kompletního konferenčního systému DCN multimedia. Aplikace Meeting systému DCN multimedia Aplikace Meeting systému DCN multimedia slouží jako počítačové uživatelské rozhraní pro konfiguraci systému a přípravu a správu jednání. Počítač se spuštěnými službami slouží jako server pro řízení systému a nevyžaduje uživatelskou interakci v provozuschopném konferenčním systému DCN multimedia. Základní funkce pro správu jednání jsou dostupné v zařízení systému DCN multimedia. Volitelně lze do serverového počítače nainstalovat aplikaci Meeting určenou k řízení a sledování jednání. Je-li to vyžadováno, lze aplikaci Meeting místo toho nainstalovat do klientského počítače. To znamená, že serverový počítač lze nainstalovat do 19" skříně, která se obvykle nachází v technické místnosti. Je možné, aby byla aplikace Meeting spuštěna ve více počítačích současně. Zvuk systému je řízen přepínačem zvuku a napájení systému DCN multimedia (DCNM APS). To znamená, že pokud systém neobsahuje přepínač DCNM APS, nebude mít k dispozici zvuk. Bosch Security Systems B.V. Příručka k softwaru Srpen 2013 V1.0

8 8 cs Přehled systému Systém DCN multimedia 3.1 Požadavky na hardware Systém DCN multimedia vyžaduje: Systém s jedním počítačem, na kterém je spuštěn software serveru a aplikace pro správu jednání: Počítač, na němž je spuštěn software serveru v systému s více počítači: Počítač, na němž je spuštěna pouze aplikace pro správu jednání: Windows 7 Home Premium, 64bitová verze: 4jádrový procesor 2,4 GHz. RAM 8 GB. Volné místo na disku 500 GB. Síťová karta Ethernet 1 GB. Windows 7 Professional, 64bitová verze: 4jádrový procesor, 2,4 GHz. RAM 8 GB. Volné místo na disku 500 GB. Síťová karta Ethernet 1 GB. Windows 7 Home Premium, 64bitová verze: 4jádrový procesor, 2,4 GHz. RAM 8 GB. Volné místo na disku 500 GB. Síťová karta Ethernet 1 GB. Přepínače Pro přepínače platí následující minimální požadavky: 1 Gb nebo vyšší se schopností přepínat hardware. Kvalita služeb mezi diferenciovanými službami s 4 nebo více výstupními frontami a přesným plánováním priority paketů. (Volitelně) funkce IGMPv3 nebo IGMPv2 snooping. K optimalizaci využití šířky pásma lze použít funkci IGMP snooping. To je užitečné u systémů s více než 10 kanály pro vícesměrové vysílání, ačkoli to není naprosto nezbytné. Dostatečný výkon pro zpracování velkého počtu odpovědí na dotazy IGMP v závislosti na počtu (přímém či nepřímém) zařízení připojených k takovému přepínači. Důrazně se doporučuje hardwarová podpora protokolu IGMP. (Volitelně) podpora protokolu (Rapid) Spanning Tree v případě použití redundantních sítí. (Volitelně) podpora protokolu SNMPv3 pro účely kontroly přepínače. V následující tabulce jsou uvedeny doporučené přepínače pro použití s architekturou OMNEO. Tyto řízené přepínače mohou nabízet podporu pro výše uvedené volitelné požadavky. Řízené přepínače IGMP Snooping RSTP (A/N) SNMPv3 (A/N) HP řady Networking E2520 HP řady Networking V1900 HP řady Networking V1910 v1, v2, v3 A A A[2] A A A3 A A Srpen 2013 V1.0 Příručka k softwaru Bosch Security Systems B.V.

9 Systém DCN multimedia Přehled systému cs 9 Řízené přepínače IGMP Snooping RSTP (A/N) SNMPv3 (A/N) Netgear GS108T / Netgear GS108Tv2 v1, v2 A A Cisco řady SG 300 v1, v2, v3 A A Cisco řady SG 200 v1, v2 A N Cisco řady ESW 500 v1, v2 A A Cisco řady SLM2000 v1, v2 N N D-Link řady DGS 1210 v1, v2 A A Cenový rozsah těchto přepínačů se liší v závislosti na počtu portů, kterými může být přepínač vybaven. K dostání jsou také dražší přepínače, ale v tomto seznamu nebyly brány v úvahu. Směrovače Pro směrovače platí následující minimální požadavky: Porty Ethernet 1 Gb nebo vyšší. Podpora protokolu PIM DM nebo BIDIR-PIM. Provádění IP směrování v hardwaru (tj. přepínač na 3. vrstvě) k minimalizaci zpoždění směrování. Rychlost předávání paketů > paketů za sekundu na port (např. 8 Mp/s pro směrovač s 8 porty). Neblokující propojovací rozhraní pro každý přepínací port, tj. 2 Gb na port (např. 16 Gb/s pro směrovač s 8 porty). Tabulka MAC adres s alespoň adresami pro každou přímo připojenou vedlejší síť. V následující tabulce jsou uvedeny směrovače a řady směrovačů (všechny jsou přepínače na 3. vrstvě), které je doporučeno používat v systémech s architekturou OMNEO: Přepínače na 3. vrstvě (nebo řady přepínačů) Cisco řady 3560 X HP řady 3500 yl Poznámky Je vyžadována sada funkcí IP služeb Je vyžadována prémiová licence HP řady HP řady HP řady 5500 EI - Netgear GSM7328S Netgear GSM7352S Bosch Security Systems B.V. Příručka k softwaru Srpen 2013 V1.0

10 10 cs Přehled systému Systém DCN multimedia 3.2 Požadavky na síť Pokud je konferenční systém DCN multimedia používán jako samostatný systém, používá takzvané dynamické adresy v rámci propojení. To znamená, že pro protokol TCP/IPv4 musí být v serverovém počítači a klientských počítačích nastavena možnost Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky. Toto nastavení je obvykle výchozím nastavením, a proto není vyžadována změna nastavení konfigurace sítě počítače. V případě, že jsou vyžadovány další funkce, například přístup k Internetu, nelze dynamické adresy v rámci propojení použít. V takovém případě je zařízení systému DCN multimedia a počítače potřebné připojit k DHCP serveru a bráně, aby jim byl poskytnut přístup k Internetu. Pokud se systém DCN multimedia stane součástí existující místní sítě, poraďte se ohledně nastavení sítě s pracovníky místního oddělení IT. Poznámka! V tomto návodu není popsán postup nastavení Ethernet sítě. 3.3 Požadavky na software Systém DCN multimedia vyžaduje 64bitový operační systém Windows 7 Home Premium nebo lepší s nainstalovanými nejnovějšími aktualizacemi Service Pack a dalšími aktualizacemi. 3.4 Požadavky na licenci Software systému DCN multimedia je nutné si před použitím zakoupit. Informace o dostupných softwarových modulech naleznete v katalogových listech systému DCN multimedia na webu Poznámka! Vždy je vyžadován serverový software systému DCN multimedia (DCNM LSYS). Srpen 2013 V1.0 Příručka k softwaru Bosch Security Systems B.V.

11 Systém DCN multimedia Instalace softwaru a stažení softwaru zařízení cs 11 4 Instalace softwaru a stažení softwaru zařízení Před použitím konferenčního systému DCN multimedia je potřebné systém nakonfigurovat. Konfigurace systému se provádí v následujícím pořadí: Instalace sítě: Ta není součástí žádného z návodů společnosti Bosch Security Systems B.V. a je nutné ji definovat společně s místním oddělením IT. Prostudujte si část Požadavky na hardware, Strana 8 a část Požadavky na síť, Strana 10. Instalace hardwarových zařízení: Ta není součástí tohoto návodu. Prostudujte si návod k instalaci hardwaru systému DCN multimedia. Informace týkající se produktu naleznete na webu Instalace softwaru: Instalace sady softwaru systému DCN multimedia, Strana 11. Aktivace systému a aplikačního softwaru registrací softwaru: Aktivační nástroj, Strana 12. Aktualizace softwaru (firmwaru) zařízení: Stažení softwaru do zařízení, Strana 11. Konfigurace systému a aplikačního softwaru: Aplikace Meeting, Strana Instalace sady softwaru systému DCN multimedia Postupujte podle instalačních pokynů na DVD disku (dodaném s přepínačem DCNM APS) nebo podle pokynů v souborech stažených z Internetu z webu Poznámka! Před instalací se ujistěte, zda má počítač aktivováno pouze jedno síťové rozhraní (rozhraní Bluetooth je také považováno za síťové rozhraní). Informace týkající se produktu naleznete na webu: 4.2 Stažení softwaru do zařízení Veškerá zařízení jsou dodávána s diagnostickým softwarem a před použitím je nutné do nich stáhnout firmware. Ujistěte se, zda jsou všechna zařízení správně připojena do sítě a plně spuštěna: 1. Z nabídky Start systému Windows přejděte do složky Programy > Bosch > OMNEO > firmware upload tool (nástroj pro odesílání firmwaru) a spusťte nástroj pro odesílání firmwaru. 2. Další informace naleznete v online nápovědě nástroje pro odesílání firmwaru. Bosch Security Systems B.V. Příručka k softwaru Srpen 2013 V1.0

12 12 cs Softwarový server Systém DCN multimedia Softwarový server Aktivační nástroj Software systému je nutné před spuštěním aktivovat. K aktivaci softwaru je potřebné mít aktivační identifikátor, který byl zaslán e mailem po zakoupení softwaru. Aktivace vyžaduje paměťové zařízení USB a jakýkoli počítač připojený k Internetu. Spuštění aktivačního nástroje: 1. V nabídce Start systému Windows vyberte položky: Programy > Bosch > DCN multimedia > Activation tool (Aktivační nástroj). 2. Klikněte na tlačítko Add fulfillment (Přidat plnění). 3. Zadejte veškeré požadované informace, včetně aktivačního identifikátoru, a klikněte na tlačítko Activate (Aktivovat). Zobrazí se dialogové okno Save As (Uložit jako). Uložte soubor Request na paměťové zařízení USB. 4. Přejděte na web https://license.boschsecurity.com, zpřístupněte paměťové zařízení USB a odešlete soubor Request. Po odeslání souboru Request uložte na paměťové zařízení USB soubor Response. 5. Zpřístupněte zařízení USB pro aktivační nástroj systému DCN multimedia a klikněte na položku Process response message (Zpracovat zprávu odpovědi). 6. Odešlete soubor Response. Nyní je systém aktivován. 5.2 Konzola serveru K zobrazení stavu serveru systému DCN multimedia je k dispozici konzolová aplikace. Konzola serveru systému DCN multimedia se nachází v oznamovací oblasti serverového počítače. Chcete-li zastavit nebo spustit služby, klikněte pravým tlačítkem myši na konzolu serveru systému DCN multimedia. Stav konzoly serveru systému DCN multimedia Stav Popis Spuštěna Zastavena Varování Srpen 2013 V1.0 Příručka k softwaru Bosch Security Systems B.V.

13 Systém DCN multimedia Aplikace Meeting cs 13 6 Aplikace Meeting Aplikace Meeting se používá ke správě jednání, přípravě jednání a konfiguraci systému DCN multimedia. Spuštění aplikace Meeting: V nabídce Start systému Windows vyberte položky: Programy > Bosch > DCN multimedia > Meeting application (Aplikace Meeting). Po spuštění aplikace se zobrazí dialogové okno Login (Přihlášení). Toto dialogové okno se používá k přihlášení do aplikací pomocí uživatelského jména a hesla. Uživatel může také vybrat preferovaný jazyk aplikace. Obrázek 6.1: Hlavní obrazovka aplikace Meeting Poznámka! Výchozí uživatelské jméno je admin a heslo není nastaveno (je prázdné). Výchozím jazykem je jazyk operačního systému. Pokud není výchozí jazyk k dispozici, automaticky se vybere angličtina. Aplikace Meeting se skládá ze tří hlavních částí (jsou dostupné pouze se správnou licencí): 1. Manage (Správa), Strana 16: Slouží ke správě jednání. 2. Prepare (Příprava), Strana 19: Slouží k přípravě jednání. 3. Configure (Konfigurace), Strana 23: Slouží ke konfiguraci systému. Bosch Security Systems B.V. Příručka k softwaru Srpen 2013 V1.0

14 14 cs Aplikace Meeting Systém DCN multimedia 6.1 Uživatelská práva a práva pro jednání K použití funkcí jsou potřebná určitá práva. V systému DCN multimedia se používají dva typy práv: 1. Uživatelská práva Uživatelská práva se definují ve skupinách uživatelů, viz část Skupiny uživatelů, Strana Práva pro jednání Práva pro jednání se definují pro jednotlivá sedadla a jednotlivé účastníky jednání. Prostudujte si část Seat assignment (Přiřazení sedadla), Strana 24. Prostudujte si část Účastníci, Strana 20. Obrázek 6.2: Hlavní obrazovka aplikace Meeting (Dotykové) tlačítko Manage (Správa) Popis Uživatelská práva Práva pro jednání Slouží ke správě jednání. Provádět správu jednání Prepare (Příprava) Slouží k přípravě jednání. Připravit jednání a agendu Configure (Konfigurace) Power (Napájení) Umožňuje konfigurovat systém. Konfigurovat systém Slouží k nastavení systému do pohotovostního režimu nebo k probuzení systému. Právo zařízení: vypnout napájení WWW Slouží ke spuštění webového prohlížeče. Exit (Konec) Slouží k ukončení aplikace. Domovská stránka Zpět Slouží k návratu na domovskou obrazovku aplikace Meeting. Slouží k přechodu zpět o jednu stránku z historie navigace. Zpět na aktivní Slouží k přechodu do aktivní části jednání. Hlasitost Slouží k zobrazení hlavního posuvného ovládacího prvku hlasitosti. Právo zařízení: regulovat hlasitost Srpen 2013 V1.0 Příručka k softwaru Bosch Security Systems B.V.

15 Systém DCN multimedia Aplikace Meeting cs 15 (Dotykové) tlačítko Popis Uživatelská práva Práva pro jednání Svolat Slouží k aktivaci signálu pro upoutání pozornosti určeného ke svolání účastníků. Provádět správu jednání Nabídka ( ) Slouží k zobrazení nabídky pro doplňkové funkce. Provádět správu jednání Viz také Manage (Správa), Strana 16 Prepare (Příprava), Strana 19 Configure (Konfigurace), Strana 23 Bosch Security Systems B.V. Příručka k softwaru Srpen 2013 V1.0

16 16 cs Aplikace Meeting Systém DCN multimedia 6.2 Manage (Správa) Tlačítko Manage (Správa) se používá k provádění správy jednání. Chcete-li zahájit správu, klikněte na tlačítko Manage (Správa) na hlavní obrazovce. Tím se zobrazí obrazovka Manage (Správa). Na obrazovce správy jsou zpočátku zobrazena připravená jednání. Pokud nejsou připravena žádná jednání, seznam je prázdný. To znamená, že je aktivní výchozí jednání a je otevřena výchozí diskuze. Chcete-li zpřístupnit tuto výchozí diskuzi, klikněte na zelené tlačítko Zpět na aktivní. Prostudujte si část Diskuze, Strana 17, v níž naleznete postup správy diskuze. Provádět správu jednání znamená: Aktivovat jednání. Stav jednání se změní na aktivní. Otevřít jednání. Zahájí se jednání. Provádět správu agendy jednání. Provádět správu diskuze. Provádět správu nabídky. Předběžné podmínky Sedadlo, v jehož počítači je spuštěna aplikace Meeting, musí mít přiděleno právo pro jednání: Provádět správu jednání Jednání Provádět správu lze pouze u připraveného jednání. Chcete-li provádět správu jednání, klikněte na tlačítko Manage (Správa) na hlavní obrazovce: zobrazí se seznam všech připravených jednání. Ikona, která se nachází v seznamu před názvem jednání, ukazuje stav jednání: Zelená barva: Jednání je aktivováno. Červená barva: Jednání je otevřeno. Šedá barva: Jednání je deaktivováno. Aktivace jednání Chcete-li aktivovat jednání, klikněte na tlačítko Activate (Aktivovat) vedle jednání, které je potřebné aktivovat. Chcete-li zobrazit obsah jednání bez jeho aktivace nebo deaktivace, klikněte na trojúhelník. Pokud je jednání aktivováno, jsou veškerá připravená data jednání rozeslána do celého systému. Data obsahují jména a práva pro jednání jednotlivých účastníků a přiřazená sedadla. Název aktivovaného jednání se zobrazí v záhlaví aplikace Meeting. Pokud se tlačítko Activate (Aktivovat) nezobrazí: sedadlo, k němuž je počítač přiřazen, nemá přidělena práva pro správu jednání nebo uživatelské jméno použité k přihlášení do aplikace Meeting není přiřazeno k jednání nebo nemá přiděleno právo provádět správu jednání. Po aktivaci jednání se otevře obrazovka s podrobnými informacemi o jednání. Na levé straně se zobrazí agenda a přiřazení účastníci. Na pravé straně se zobrazí podrobné informace o jednání a agenda. Pokud je aktivována funkce Auto Open (Automaticky otevřít), jednání se automaticky otevře. Otevření jednání Kliknutím na tlačítko otevření zahájíte jednání. Pokud je aktivována možnost Auto Start (Automaticky spustit), automaticky se otevře první téma agendy. Srpen 2013 V1.0 Příručka k softwaru Bosch Security Systems B.V.

17 Systém DCN multimedia Aplikace Meeting cs 17 Uzavření jednání Chcete-li uzavřít jednání, vyberte je na levé straně a poté klikněte na tlačítko Close (Zavřít) na pravé straně. Jednání se uzavře a zobrazí se seznam jednání, v němž lze toto jednání deaktivovat Agenda Provádět správu lze pouze u připravené agendy. Provádění správy agendy: Nejdříve otevřete jednání: Po otevření jednání lze na levé nebo pravé straně vybrat požadované téma agendy. Po otevření tématu agendy se do celého systému rozešlou připravená nastavení diskuze a připravený seznam řečníků a dojde k jejich aktivaci. Otevřená agenda se zobrazí v záhlaví aplikace Meeting. Pokračování dalším tématem agendy: Uzavřete aktuální téma a otevřete další, nebo přímo otevřete další téma, přičemž aktuální téma se automaticky uzavře. Diskuze Chcete-li provádět správu diskuze, klikněte na tlačítko Zpět na aktivní. Na levé straně se zobrazí seznam diskuze. Tento seznam obsahuje hovořící a čekající účastníky. Červená ikona znamená: účastník hovoří. Šedá ikona znamená: mikrofon účastníka je ztlumen. Zelená ikona znamená: účastník čeká na slovo. Pomocí tlačítka přesunutí, které je zobrazeno ve spodní části seznamu diskuze, přesunete čekající účastníky mezi hovořící účastníky. Pokud je seznam řečníků zaplněn, odstraní se z něj nejdéle hovořící účastník. Místní nabídka Seznam diskuze je opatřen místní nabídkou pro správu diskuze. Po kliknutí pravým tlačítkem myši na seznam diskuze se zobrazí místní nabídka. Místní nabídka obsahuje následující možnosti: Po kliknutí mimo jakoukoli položku: Cancel all (Zrušit vše): Slouží k zastavení všech řečníků a k odebrání všech čekajících účastníků ze seznamu. Cancel all request (Zrušit všechny žádosti): Slouží k odebrání všech čekajících účastníků ze seznamu. Add (Přidat): Slouží k zobrazení nabídky pro přidání účastníka do seznamu jako řečníka nebo čekajícího účastníka. Chcete-li přidat účastníka, klikněte na požadovaného účastníka pravým tlačítkem myši a vyberte možnost grant the floor (udělit slovo) nebo add to waiting list (přidat do seznamu čekajících). V závislosti na počtu aktivovaných mikrofonů a nastavení režimu mikrofonu se může stát, že účastník přidaný do seznamu čekajících je ihned přesunut do seznamu řečníků. Při kliknutí na hovořícího účastníka bude poskytnuta další možnost: Stop speaking (Zastavit hovor): Umožňuje zastavit hovor vybraného účastníka. V závislosti na počtu aktivovaných mikrofonů a nastavení režimu mikrofonu se může stát, že první čekající účastník je ihned přesunut do seznamu řečníků. Při kliknutí na čekajícího účastníka budou poskytnuty další možnosti: Shift (Přesunout): Slouží k přesunutí vybraného účastníka z čekajících do hovořících účastníků. Remove (Odebrat): Slouží k odebrání vybraného čekajícího účastníka ze seznamu. Bosch Security Systems B.V. Příručka k softwaru Srpen 2013 V1.0

18 18 cs Aplikace Meeting Systém DCN multimedia Nabídka Další možnosti pro správu zpřístupníte kliknutím na tlačítko nabídky (...). Pokud se tlačítko nabídky nezobrazí, není k dispozici právo provádět správu jednání. Nabídka obsahuje následující možnosti: Presentation (Prezentace): Klikněte na ikonu prezentace a poté posunutím přepínače do polohy on (zapnuto) aktivujte režim prezentace. Posunutím přepínače do polohy off (vypnuto) režim prezentace deaktivujete. Licence systému musí obsahovat modul DCNM LMS. Pokyny pro konfiguraci funkce Presentation (Prezentace) naleznete v dodatku na DVD disku, který je dodáván s přepínačem DCNM APS. Discussion settings (Nastavení diskuze): Kliknutím na ikonu nastavení diskuze otevřete nastavení diskuze pro momentálně aktivovanou diskuzi. Změněná nastavení se neuloží do připravených nastavení diskuze agendy. Licence systému musí obsahovat modul DCNM LMPM. Pan and tilt camera control (Ovládání otáčení a naklánění kamery): Klikněte na ikonu ovládání otáčení a naklánění kamery a poté posunutím přepínače do polohy on (zapnuto) zobrazte ovládací prvky pro otáčení a naklánění kamery. Posunutím přepínače do polohy off (vypnuto) ovládací prvky skryjete. Ikona se zobrazí pouze během aktivního jednání. Licence systému musí obsahovat modul DCNM LCC. Srpen 2013 V1.0 Příručka k softwaru Bosch Security Systems B.V.

19 Systém DCN multimedia Aplikace Meeting cs Prepare (Příprava) Správce jednání musí použít počítač k přípravě jednání. Chcete-li připravit jednání, klikněte na tlačítko Prepare (Příprava). Tím se zobrazí obrazovka Prepare (Příprava). Připravovat jednání znamená: Provádět správu osob Přidávat jednání Přidávat osoby do jednání Předběžné podmínky Přihlášený uživatel musí mít uživatelské právo: Připravit jednání a agendu Osoby Chcete-li přidat osoby, které lze později přiřadit do jednání, klikněte ve stromu na položku Persons (Osoby) (zde je uveden seznam osob). K přidávání nebo odebírání osob použijte editační ikony. Pro každou osobu lze zadat pole General (Obecné) a Security (Zabezpečení). Mezi pole General (Obecné) patří například jméno, titul a země. Pole Security (Zabezpečení) se používají k povolení přihlášení do aplikace Meeting. Šablony diskuzí Šablony diskuzí se používají k definování nastavení diskuzí. Tyto šablony se používají při přípravě témat agendy. K přidávání nebo odebírání šablon diskuzí použijte editační ikony. Lze nastavit následující položky: Template Name (Název šablony): Název šablony. Mode (Režim): Open (Otevřít): Po výběru této možnosti mohou účastníci ovládat svůj vlastní mikrofon. Při zaplnění seznamu řečníků je žádost o použití mikrofonu zařazena do seznamu žádostí. Auto Shift (Automaticky přesunout): Po výběru této možnosti jsou účastníci zařazení do seznamu žádostí automaticky přesunuti do seznamu řečníků. Override (Potlačit): Po výběru této možnosti mohou účastníci ovládat svůj vlastní mikrofon. Při zaplnění seznamu řečníků potlačí žádost o použití mikrofonu nejdéle hovořícího řečníka. Microphone Options (Možnosti mikrofonu): Auto microphone off after inactivity of 30 sec. (Automaticky vypnout mikrofon po 30 s nečinnosti): Tuto funkci lze použít, pokud účastníci zapomínají ručně vypnout mikrofon. Allow microphone off (Povolit vypnutí mikrofonu): Po výběru této možnosti mají účastníci povoleno vypnout svůj mikrofon. Maximum number of open microphones (Maximální počet aktivních mikrofonů): Lze předvolit maximální počet aktivních mikrofonů v seznamu řečníků (maximálně 25). Priority (Priorita): Priority tone (Tón priority): Po výběru této možnosti zazní při použití priority tón priority. Mute all speakers (Ztlumit všechny řečníky): Po výběru této možnosti se při použití priority dočasně ztlumí mikrofony všech řečníků. Bosch Security Systems B.V. Příručka k softwaru Srpen 2013 V1.0

20 20 cs Aplikace Meeting Systém DCN multimedia Cancel all speakers and waiters (Zrušit všechny řečníky a čekatele): Po výběru této možnosti dojde při použití priority ke zrušení všech řečníků a žádostí. Request to Speak Options (Možnosti žádostí o slovo): Show first in request to speak list on seat (Zobrazit sedadlo prvního účastníka v seznamu žádostí o slovo) Show waiting in request to speak list on seat (Zobrazit sedadlo čekajícího účastníka v seznamu žádostí o slovo) Request List (Seznam žádostí): Maximum number of requests (Maximální počet žádostí): Maximální počet žádostí v seznamu žádostí. Allow request to speak (Povolit žádost o slovo): Po výběru této možnosti je povoleno žádat o slovo. Allow cancel request (Povolit zrušení žádosti): Po výběru této možnosti mají účastníci povoleno zrušit svou žádost o slovo. Speaker viewing options (Možnosti zobrazení řečníka): Show speaker (Zobrazit řečníka): Po výběru této možnosti se zobrazí obraz účastníka pořizovaný kamerou. Show latest speaker (Zobrazit posledního řečníka): Po výběru této možnosti se zobrazí obraz posledního řečníka pořizovaný kamerou Jednání Příprava jednání: 1. K přidání nebo odebrání jednání použijte editační ikony. Po přidání nového jednání lze zadat podrobnosti jednání. 2. Chcete-li připravit účastníky a agendu, vyberte nové jednání ve stromu: Podrobnosti jednání, Strana 20 Účastníci, Strana 20 Agenda, Strana 21 Podrobnosti jednání Title (Název): Zadejte název jednání. Description (Popis): Zadejte vhodný popis. Start Date and Time (Datum a čas zahájení) / End Date and Time (Datum a čas ukončení): Vyberte požadovaná data a časy pro jednání. URL (Adresa URL): Používá se k vytvoření hypertextového odkazu na web, který lze použít z multimediálního zařízení. Auto Open (Automaticky otevřít): Po výběru této možnosti se automaticky otevře jednání poté, co bylo aktivováno. Auto Start (Automaticky spustit): Po výběru této možnosti se při otevření jednání automaticky spustí agenda. Free seat (Volné sedadlo): Po zaškrtnutí tohoto políčka se automaticky aktivuje diskuze pro neobsazená sedadla. Účastníci Osoby, Strana 19 mohou být přiřazeni do jednání. Jakmile je osoba přiřazena do jednání, stane se účastníkem. Účastníkům lze přiřadit následující práva: Discuss (Diskutovat): Účastník má povoleno diskutovat. Manage meeting (Provádět správu jednání): Účastník má povoleno provádět správu jednání. Srpen 2013 V1.0 Příručka k softwaru Bosch Security Systems B.V.

Systém DCN multimedia

Systém DCN multimedia Systém DCN multimedia Konferenční systém cs Příručka k softwaru Systém DCN multimedia Obsah cs 3 Obsah 1 Bezpečnost 5 2 Základní informace o tomto návodu 6 2.1 Pro koho je návod určen 6 2.2 Autorská práva

Více

Systém DCN multimedia

Systém DCN multimedia Systém DCN multimedia Konferenční systém cs Příručka k softwaru Systém DCN multimedia Obsah cs 3 Obsah 1 Bezpečnost 5 2 Základní informace o tomto návodu 6 2.1 Pro koho je návod určen 6 2.2 Jak používat

Více

Systém DCN multimedia

Systém DCN multimedia Systém DCN multimedia Konferenční systém cs Uživatelská příručka Systém DCN multimedia Obsah cs 3 Obsah 1 Bezpečnost 4 2 Základní informace o tomto návodu 5 2.1 Pro koho je návod určen 5 2.2 Autorská

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...6 Automatická aktivace

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Systém DCN multimedia

Systém DCN multimedia Systém DCN multimedia Konferenční systém cs Návod k instalaci hardwaru Systém DCN multimedia Obsah cs 3 Obsah 1 Bezpečnost 4 2 Základní informace o tomto návodu 5 2.1 Pro koho je návod určen 5 2.2 Varování

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (server)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (server) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...5 Automatická aktivace

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Neumisťujte síťovou kameru do blízkosti zdrojů tepla, například televizoru nebo trouby. Chraňte

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Value Adaptér USB -> telefon (RJ11) Katalogové číslo: 15.99.7525. Typ: EzSKY050

Value Adaptér USB -> telefon (RJ11) Katalogové číslo: 15.99.7525. Typ: EzSKY050 Value Adaptér USB -> telefon (RJ11) Katalogové číslo: 15.99.7525 Typ: EzSKY050 Balení 1. 1x EzSKY050 device 2. 1x Quick Guide Manual 3. 1x CD (s ovladači a manuálem) Specifikace produktu Specifikace hardwaru

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Postup získání licence programu DesignBuilder v4

Postup získání licence programu DesignBuilder v4 Postup získání licence programu DesignBuilder v4 DesignBuilder je tvořen grafickým prostředím propojeným s několika moduly poskytujícími určitou funkci. Budete potřebovat licenci pro každý z modulů, který

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

Upozornění před instalací. Obsah balení CZ - 121. Chraňte síťový videorekordér před

Upozornění před instalací. Obsah balení CZ - 121. Chraňte síťový videorekordér před 510000221G Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Neumisťujte síťový videorekordér do blízkosti zdrojů tepla, například

Více

Pokud některá z výše uvedených součástí chybí, kontaktujte prosím dodavatele.

Pokud některá z výše uvedených součástí chybí, kontaktujte prosím dodavatele. SC001 Sweex 4.1 PCI Sound Card Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex 4.1 Sound Card. Zvuková karta Sweex umožňuje počítači produkovat prostorový zvuk s funkcí surround. To Pro dosažení

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Průvodce rychlou instalací AXIS 213

Průvodce rychlou instalací AXIS 213 Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 213 1 Průvodce rychlou instalací AXIS 213 Prosím, před instalací síťové kamery AXIS 213 PTZ, vezměte na vědomí následující: Tento produkt je navržen pro indoor

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

ČEŠKY. Uživatelská příručka pro sluchátka HS-04U

ČEŠKY. Uživatelská příručka pro sluchátka HS-04U Uživatelská příručka pro sluchátka HS-04U 1 Obsah 1 Popis sluchátek HS-04U..3 2 Popis zvukové technologie Xear 3D... 4 3 Struktura a přehled funkcí......5 4 Požadavky na systém a instalace... 6 5 Uživatelské

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití Obsah 1. Úvod...2 2. Systémové požadavky...2 3. Instalace Ladibug...3 4. Začínáme používat Ladibug...5 5. Provoz...6 5.1 Hlavní

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

Základy bezdrátových sítí

Základy bezdrátových sítí Základy bezdrátových sítí Tato příručka vám pomůže vytvořit bezdrátové připojení mezi tiskárnou a počítači. Chcete-li pomoci s jinými síťovými připojeními, například s pevnou místní sítí LAN nebo s režimem

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Aplikace VERIA Manager pro EZS Model: VERIA - 8995 Panther Před instalací software si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku a uchovejte ji pro případ další potřeby. Děkujeme, že

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Návod na instalaci univerzálního extenderu Verze Powerline (XAVN2001)

Návod na instalaci univerzálního extenderu Verze Powerline (XAVN2001) Návod na instalaci univerzálního extenderu Verze Powerline (XAVN2001) Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

Uživatelská příručka pro webovou kameru HP Webcam 2100

Uživatelská příručka pro webovou kameru HP Webcam 2100 Uživatelská příručka pro webovou kameru HP Webcam 2100 Version 1.0.CS Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

2N NetSpeaker. Obsah. IP Audio Systém. Uživatelské manuály 1.5

2N NetSpeaker. Obsah. IP Audio Systém. Uživatelské manuály 1.5 2N NetSpeaker IP Audio Systém Uživatelské manuály Verze 1.5 www.2n.cz Obsah Obsah Uživatelské manuály.................................. 3 Aplikace Console...................................................

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. 3 5 Uvolnění přístupových dvířek k inkoustu Nabídky 7

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 MICRO DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 Uživatelský manuál Úvod 2 Obsah balení 2 Požadavky na systém 2 Instalace zařízení 3 Instalace softwaru 3 Práce se zařízením 5 Hlavní

Více

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD www.aktion.cz Obsah: Kompletní instalace (serverová část) str. 03 Aktivace produktu první spuštění str. 10 Instalace Windows klienta na jiný počítač v síti

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

8.3 Popis dialogových oken

8.3 Popis dialogových oken 8.3 Popis dialogových oken Pro přehled jsou na následující ilustraci 8.1 vyobrazena všechna dialogová okna. Jedná se o nemodální dialogy, proto je lze mít otevřené současně. Pouze dále popisovaný dialog

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze A CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více