Krajský úřad získal Národní cenu kvality

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krajský úřad získal Národní cenu kvality"

Transkript

1 JIHOMORAVSKÝ List pro transparentní rozvoj podnikání v Jihomoravském kraji PROSINEC 2009 Krajský úřad získal Národní cenu kvality Ocenění pro krajský úřad převzali hejtman Michal Hašek a ředitel úřadu Jiří Crha SMLOUVA O PŮJČCE OD EVROPSKÉ INVESTIČNÍ BANKY PODEPSÁNA Půjčka pomůže rozhýbat ekonomiku Půjčku Evropské investiční banky ve výši dvou miliard korun zajistí Jihomoravskému kraji smlouva, kterou 25. listopadu slavnostně podepsal hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a šéf divize úvěrových operací EIB ve střední Evropě Jean Vrla. Na základě smlouvy poskytne banka kraji bez zajištění úvěrový rámec ve výši dvou miliard. Z předběžného seznamu projektů, které by mohly být financovány půjčkou od EIB, bylo z předložených 45 vybráno 34 akcí, které jsou již nyní dostatečně připraveny. Jde především o investice do rekonstrukce silnic, průtahů obcemi, dostavbu a výstavbu nových domovů pro seniory, technické zabezpečení Letiště Brno v souladu s schengenskými pravidly, S Českými dráhami do roku 2019 Dne 1. prosince 2009 rozhodla Rada Jihomoravského kraje všemi hlasy přítomných radních z ČSSD a ODS o uzavření smluvního vztahu s ČD na komplexní zajištění regionální železniční dopravy do roku 2019 (nynější smlouva je platná do roku 2014). Alternativní nabídka pro celé území kraje nebyla jiným zájemcem předložena. Součástí schválené a podepsané smlouvy je výrazná obnova vozového parku na regionálních tratích a také možnost postupného otvírání regionálních tratí případné soutěži dopravců. Průměrná cena, nabídnutá Českými drahami pro celý kraj, činí necelých 95 korun za tzv. vlakokilometr. NAJDETE V LISTĚ : Anketa - Jak se daří projektu Vzdělávejte se! (str. 2) Nejzajímavější projekt ROP Jihovýchod 2009 (str. 5) Hospodářské komory odpovídají na krizi (str. 6) Odbor regionálního rozvoje KÚ JmK se představuje (str. 10) Sklo a porcelán českých designérů obdivovali Australané (str. 11) několik investic do středních škol a nemocnic. Hejtman ocenil, že na přijetí půjčky se shodly všechny politické síly v krajském zastupitelstvu a na tiskové konferenci zdůraznil, že kraj nechce jít cestou zastavení investic v době ekonomické recese. Mimo jiné také proto ne, že by tak mohl přijít o prostředky z evropských fondů na kofinancování již připravených projektů. Půjčku EIB považujeme za šanci pro kraj. Projekty dají práci jihomoravským firmám, udrží zaměstnanost, pomohou regionální ekonomice. Kraj podle očekávání začne první prostředky z půjčky čerpat v roce 2010, poslední v roce Splácet začneme až v době hospodářské konjunktury, která podle našeho pevného přesvědčení opět přijde, dodal Michal Hašek. Nová Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3, kterou schválilo krajské zastupitelstvo, počítá s tím, že Jihomoravský kraj bude v roce 2013 nejvíce inovativním regionem v České republice a bude patřit mezi prvních padesát nejinovativnějších regionů v Evropské unii. Jižní Morava je region, který se jako první v České republice začal soustavně věnovat podpoře tvorby inovací, jež představují v současné světové ekonomice hlavní konkurenční výhodu vyspělých ekonomik, vysvětlil smysl inovační strategie člen Krajský úřad Jihomoravského kraje se stal vítězem Národní ceny kvality České republiky ve veřejném sektoru model CAF (The Common Assessment Framevork společný hodnotící rámec). Ocenění převzali 11. listopadu 2009 ve Španělském sále Pražského hradu hejtman kraje Mgr. Michal Hašek a ředitel krajského úřadu Ing. Jiří Crha. Uplatňování modelu CAF se krajský úřad věnuje od roku 2005, kdy probíhá každoroční sebehodnocení krajského úřadu podle kritérií tohoto modelu. Na základě takto získaných výsledků je vždy sestaven akční plán, který obsahuje konkrétní opatření ke zlepšování služeb poskytovaných krajským úřadem. Plnění tohoto akčního plánu se pravidelně vyhodnocuje. Program Národní ceny kvality ČR organizuje Sdružení pro oceňování kvality; cyklus programu je roční. Od roku 2006 se Národní cena kvality ČR vyhlašuje jak pro podnikatelský, tak i pro veřejný sektor. Pro rok 2009 vyhlásila Rada kvality ČR programy Národní ceny kvality ČR s využitím tří modelů model EXCELENCE, model CAF a model Společenská odpovědnost organizací. Jižní Morava podporuje vědu, výzkum a inovace Během českého předsednictví v první polovině tohoto roku měly jednotlivé regiony možnost vybrat si téma, které je pro daný kraj důležité, a uspořádat na toto téma v Bruselu konferenci. Většina regionů organizovala setkání na téma dopravy a dopravních sítí. Jižní Morava si vybrala, na rozdíl od ostatních, jako své téma podporu vědy, výzkumu a inovací v regionech. Jako reprezentant Jihomoravského kraje jsem měl čest moderovat tuto konferenci. Byl jsem překvapen, s jakým zájmem se setkala účastnilo se více než dvě stovky posluchačů, rady Jihomoravského kraje RNDr. Miloš Šifalda. Již v roce 2002 byla vypracována a následně realizována první regionální inovační strategie, doplnil Šifalda. 40 nových firem, 22 patentů Mezi výstupy inovační strategie patří vznik Jihomoravského inovačního centra, vybudování Technologického inkubátoru a Biotechnologického inkubátoru INBIT, zřízení fondu mikropůjček a patentového a licenčního fondu, organizace několika konferencí v oboru biotechnologií (Gate2Biotech). Dále bylo zřízeno Centrum pro transfer technologií na Masarykově univerzi- úředníků a politiků z asi 30 regionů celé Evropy, což jsem ale nepovažoval za překvapivé, protože zájem o tato témata chápu jako přirozený. Během diskuze však řekl jeden účastník (myslím, že z Maďarska), že problémem těchto témat je, že o nich politici rádi a často hovoří, ale skutečná a masivní podpora vědy a výzkumu v regionech neexistuje. Navíc řekl, že se podle něj málo využívají prostředky fondů EU. Na tento příspěvek jsem spontánně zareagoval a začal vypočítávat, co všechno se již uskutečnilo a co se připravuje na Jižní Moravě a na jaké projekty chceme využít evropské peníze. A ten řečník mě přerušil a řekl: Nemluvil jsem o Jihomoravském kraji, protože ten je, jak všichni v sále víme, obrovská výjimka. Mluvil jsem o drtivé většině ostatních regionů. Velice mě to překvapilo a uvědomil jsem si, jakými 2 Jihomoravský kraj má novou inovační strategii Biotechnologický inkubátor INBIT, provozovaný Jihomoravským inovačním centrem (JIC), získal 1. místo v osmém ročníku soutěže o Podnikatelskou nemovitost roku v kategorii Podnikatelská nemovitost s největším přínosem pro inovace a výzkum. Cenu za kraj převzal hejtman Michal Hašek. RNDr. Miloš Šifalda tě za účelem podpory smluvního výzkumu, zakládání tzv. spin-off společností a obecně spolupráce průmyslu s univerzitou. Pro podporu talentované mládeže a lákání zahraničních studentů a vědců byly zřízeny finanční nástroje, které spravuje Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (založeno v roce 2006). Výše jmenovaná opatření pomohla vzniku a rozvoji 40 progresivních firem, např.: Y Soft, Westcom či Strokom. Celkem tyto firmy vytvořily 300 vysoce kvalifikovaných pracovních míst a zaregistrovaly 22 patentů. Formou stipendií bylo celkovou sumou 8 mil. Kč podpořeno 2 Jihomoravský biotechnologický inkubátor INBIT vítězem Ve čtvrtek v podvečer byly v Praze vyhlášeny výsledky soutěže Podnikatelská nemovitost roku 2008, pořádané Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest, ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Sdružením pro zahraniční investice AFI. Biotechnologický inkubátor INBIT do soutěže přihlásil Jihomoravský kraj, který je zároveň jeho investorem. INBIT je jedním z projektů Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje II. Věříme, že technologické inkubátory, které jsou součástí budované inovační infrastruktury, pomohou ke zvýšení regionální konkurenceschopnosti, a tím k naplnění vize regionu stát se nejinovativnějším regionem České republiky a patřit mezi prvních 50 nejinovativnějších regionů EU. Projekt biotechnologického inkubátoru podpoří transfer technologií z univerzit, a tím vznik nových inovativních firem s vysoce kvalifikovanými pracovními místy. Je nepochybné, že oceněný biotechnologický inkubátor je další podstatnou součástí při tvorbě znalostní ekonomiky v Jihomoravském kraji, vysvětlil přínos investic Jihomoravského kraje do tohoto typu projektů Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje, který zároveň cenu přebíral. Více na Růžena Kvapilová přebírá od hejtmana Haška cenu za záchranu života. Ocenění významných osobností jižní Moravy Před zaplněným sálem brněnského divadla Radost předal v pátek 23. října hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek Cenu Jihomoravského kraje významným osobnostem našeho regionu. Zdůraznil, že na jižní Moravě můžeme být hrdi nejen na krásu krajiny, ale také lidi, kteří tento kraj obývají a vzdělávají. Prvním oceněným byl věhlasný archeolog Zdeněk Klanica, který se řadu let podílel na výzkumu v Mikulčicích (cenu za něj převzala manželka). Za přínos v oblasti lékařských věd byl oceněn urolog světového renomé Dalibor Pacík. K vyznamenaným umělcům patřili malíř Miroslav Netík, houslista a dlouholetý primáš horňáckých cimbálových muzik Martin Hrbáč a spisovatel Jan Kostrhun. Jako počin roku bylo oceněno rozhodnutí ministra obrany Martina Bartáka, který tak umožnil další existenci Vojenského uměleckého souboru Ondráš. Cenu Jihomoravského kraje za záchranu lidského života převzali členové posádky lodi Věstonická Venuše Ferdinand Vajgara a Růžena Kvapilová, kteří z rozbouřených vln Novomlýnské nádrže vytáhli topícího se mladíka. Ocenění za přínos k hospodářskému rozvoji kraje obdržel dlouholetý ředitel společnosti Veletrhy Brno Jiří Škrla. Ten na závěr poděkoval za všechny oceněné. Hudební a taneční doprovod večera vytvořil znovuzrozený Vojenský umělecký soubor Ondráš. Jeho cimbálová muzika pak provázela neformální setkání účastníků slavnostního večera. Okresní hospodářská komora Brno-venkov si Vás dovoluje pozvat na XIV. REPREZENTAČNÍ PLES, který se uskuteční v pátek 12. února 2010 od do hodin v hotelu Gregor, nám. Svobody 6, Modřice. Více informací na Pf 2010

2 Jihomoravský LOBBING PROSINEC Jižní Morava podporuje vědu, výzkum a inovace 1 projekty a aktivitami se prezentoval Jihomoravský kraj ve srovnání s ostatními regiony. A také jsem si uvědomil, jaké bezděčné pochvaly se dostalo všem, kteří témata vědy, výzkumu a inovací v našem kraji již devátým rokem intenzivně podporují. Jsem proto velmi rád, že v tomto volebním období mohu osobně pomoci v pokračování všech projektů, které jsme začali připravovat již v minulosti. Jsem hrdý, že se nám podařilo připravit projekt, který bude financovat působení zahraničních vědců na Jižní Moravě a tato podpora ve výši celkem 100 milionů Kč bude navíc ze 40 procent hrazena z prostředků Evropské unie, zbytek pak uhradí Jihomoravský kraj. Hodlám usilovat o to, aby se rozvíjely inkubátory, které Kraj již vybudoval Jihomoravský hejtman Michal Hašek s hejtmanem kraje Vysočina Jiřím Běhounkem pronesli přípitek při slavnostním otevření první láhve letošního Svatomartinského vína v 11 hodin na brněnském náměstí Svobody. Musím říct, že naši vinaři mohou být na svou práci patřičně hrdi, konstatoval Michal Hašek poté, co ochutnal z letošní nabídky vín. ANKETA: Tuto otázku jsme položili ředitelům Úřadů práce čtyř měst Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. V rámci projektu Vzdělávejte se!, který je v současné době ve své II. fázi, mohou zaměstnavatelé získat finanční prostředky na realizaci vzdělávacích programů pro své pracovníky, kteří jsou ohroženi negativními dopady krize. a ve kterých začínají podnikat firmy produkující nové technologie a výrobky s velmi vysokou přidanou hodnotou. Chci, aby se začaly realizovat další velké projekty na které můžeme čerpat prostředky z evropských fondů, zejména CEITEC. A chci dosáhnout toho, aby v Brně vzniklo Moravské vědecké muzeum, což je projekt za 750 mil. Kč. Nedávno byla Zastupitelstvem Jihomoravského kraje schválena v pořadí již třetí, aktualizovaná Regionální inovační strategie (tzv. RIS 3), která nám umožní další posun v podpoře projektů z oblasti vědy, výzkumu a inovací. Jsem si jist, že se nám podaří splnit cíl stát se jedním z 50 nejinovativnějších regionů v Evropě. RNDr. Miloš Šifalda, člen Rady Jihomoravského kraje talentovaných studentů. Nejvíce inovativní region Na tyto výstupy a výsledky navazuje Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3. Strategie jednak připravuje region na co nejefektivnější využití prostředků připravených v rámci strukturálních fondů , jednak reflektuje změny ve firemním prostředí v posledních Ing. Jiří Hrdlička, ředitel Úřadu práce v Jihlavě: Úřad práce v Jihlavě úspěšně realizoval I. fázi projektu Vzdělávejte se!, v rámci které bylo uzavřeno celkem 63 dohod pro pracovníků firem s celkovou výši nákladů Kč. Ve II. fázi, která v současné době probíhá, již naše pracovnice uzavřely na základě 96 předložených žádostí 92 dohod pro osob o financování v celkové výši Kč. Projekt pomáhá zaměstnavatelům vyrovnat se s obtížnou ekonomickou situací související s hospodářskou recesí. Předchází zvyšování nezaměstnanosti, protože snahou zaměstnavatelů je minimalizace nákladů. Zaměstnavatelé mají tendenci svým pracovníkům snižovat mzdy, krátit pracovní dobu nebo je dokonce propouštět. Zaměstnavatelé hodnotí kladně fakt, že mohou u svých zaměstnanců zvýšit odbornou úroveň, kvalifikaci a flexibilitu, pokud by měli přejít v rámci firmy na jinou práci. Projekt také zvyšuje zaměstnatelnost i u jiných firem. Úřad práce v Jihlavě provedl průběžné kontroly všech vzdělávacích kurzů a můžeme konstatovat, že ze strany zaměstnavatelů nedošlo k žádným vážným pochybením, pouze v jednom případě byla dotace krácena za pozdní zahájení kurzu. Zájem zaměstnavatelů je trvalý, proto úřad práce požádal MPSV o navýšení finančních prostředků. K ROZVOJI PODNIKÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Rozvoj dopravní infrastruktury v roce 2010 V souvislosti s projednáním státního rozpočtu na rok 2010 se bude Poslanecká sněmovna zabývat i rozpočtem Státního fondu dopravní infrastruktury /SFDI/. V průběhu diskuse se objevovaly názory, že rozpočet je příliš betonový. Mluvilo se o betonovém lobby a příliš velkých investicích do dopravní infrastruktury. Sociální demokracie veřejně prohlašuje, že se rozpočet SFDI pokusí snížit až o 11 miliard. Zástupci Strany zelených chtějí omezit rozpočet ještě více. To je zásadně chybný přístup. Celkový rozpočet SFDI činní 96 miliard korun, z toho celých 36 miliard je pouhým financováním projektů z prostředků EU, 12 miliard pak na dofinancování těchto projektů úvěrem z EIB. I při současné navržené výši rozpočtu SFDI není možné financovat celou řadu strategických staveb. Co se týká národních zdrojů, je třeba připomenout, že v roce 2006 se ve střednědobém plánu požadovaly finančními prostředky ze státních zdrojů ve výši cca 50 miliard na každý rok, pro příští rok se počítá pouze s 36,1 miliardami. Z těchto prostředků je možné proplácet jen ty stavby, které nebylo možné zařadit do projektů financovaných ze zdrojů EU. Přestože na rok 2010 existuje návrh tyto státní zdroje posílit o 11 miliard Kč z dluhopisového programu, zůstává stále celá řada staveb v celkové hodnotě 24 miliard Kč bez fi- letech, zapříčiněné vysokým hospodářským růstem, a v neposlední řadě uvažuje plánované velké vědeckovýzkumné infrastrukturní projekty. Posláním Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3 je zvýšení konkurenceschopnosti regionu prostřednictvím spolupráce vědeckovýzkumné sféry a využití přínosů takových projektů, jako je Mezinárodní JUDr. Jitka Lorková, ředitelka Úřadu práce v Blansku: Úřad práce, zaměstnavatelé, ale i zaměstnanci mají již více než šestiměsíční zkušenost s realizací projektu Vzdělávejte se! Za tuto dobu bylo v působnosti Úřadu práce v Blansku uskutečněno 164 vzdělávacích aktivit u 41 zaměstnavatelů. Školení se týká 950 lidí. Program je zaměstnavateli hodnocen pozitivně. Je to vidět i na počtu firem, které se do projektu zapojily. Start projektu jsme se snažili podpořit eliminací administrativní zátěže, abychom firmám vytvořili podmínky pro vstup do projektu. Musím zdůraznit, že nás velice potěšil fakt, jak zodpovědně firmy v regionu k projektu přistupují. Zaměstnavatelé projekt vnímají nejen jako krátkodobé protikrizové opatření (kombinace vzdělávání a refundace mzdy), ale i jako dlouhodobou investici. Aktuálně zaznamenáváme rostoucí zájem nejen ze strany větších podniků, ale i ze strany malých a středních podnikatelů. A proto i v následujícím období budeme aktivity v rámci tohoto projektu maximálně podporovat. Jihomoravský kraj má novou inovační strategii centrum klinického výzkumu (ICRC) a Středoevropský technologický institut (CEITEC). Strategie tak naplňuje vizi, že Jihomoravský kraj bude v roce 2013 nejvíce inovativní region v České republice a bude patřit mezi prvních padesát nejinovativnějších regionů v Evropské unii. Nový dokument se opírá o průzkum Ing. Jan Marek, ředitel Úřadu práce ve Vyškově: Druhá etapa projektu Vzdělávejte se! pokračuje v našich podmínkách podle mého názoru velmi úspěšně. Firmy oceňují, že si vzdělávání mohou připravit doslova na míru a promítnout do něj to, co je nejvíce tíží. Není výjimkou, že vzdělávání probíhá průřezově, na všech úrovních, troufnu si říci, že produktově. Co tím myslím: firma si definuje cíl, kterého chce tímto vzděláním dosáhnout a v rámci projektu pak takto produktově školí celý tým, který se na daném produktu podílí, často od dělníka až po manažera. To je velmi potřebné a navozuje to nutnost spolupráce v rámci firmy na všech úrovních. Firmy nám musí samozřejmě prokazovat oprávněnost zařazení do projektu, zejména pak to, že sice nedluží státu, ale na druhou stranu jsou krizí postiženy a samozřejmě i to, co jim a jejich pracovníkům vzdělávání přinese pro budoucnost. Máme nastavena interní hodnotící kritéria, vycházející ze základního principu hospodárně-účelově-efektivně. V současnosti evidujeme žádosti od 19 zaměstnavatelských subjektů. Ty nám předložily celkem 75 projektů, z nichž jsme prozatím zamítli pouze čtyři, nicméně pro nesplnění požadavku na bezdlužnost v současné době budeme muset několik dalších rovněž vyřadit. I tak se domnívám, že jde o projekt potřebný, úspěšný a pomáhající. O tom koneckonců svědčí i nadstandardní zájem zaměstnavatelů o zařazení do projektu. Ing. Vojtěch Vymětal, ředitel Úřadu práce v Třebíči: V paralele s pekařovým císařem konstatuji, že přiměřeně. V první fázi projektu, tedy do 30. června t.r., jsme vyplatili přes 4 miliony Kč na realizaci 30 projektů, do kterých bylo zapojeno 406 zaměstnanců. V druhé fázi projektu jsme doposud uzavřeli dohody na 58 projektů, v celkové hodnotě 3,75 mil. Kč, do kterých je zapojeno 379 zaměstnanců. Zájmy a potřeby zaměstnavatelů jsou různorodé, od měkkých dovedností v oblasti marketingu přes projekční práce až třeba po zdokonalování šiček nančního krytí. Akce, které jsou v rozpočtu zahrnuty v rámci Jihomoravského kraje, jsou zejména Železniční uzel Brno, VMO část Dobrovského a Svitavská radiála, mosty Žabovřesky či rozšíření D1. Mezi nedofinancované akce patří obchvaty Znojma, Lechovic a Hodonína. Zásadně nepřijatelné z hlediska dopravních strategických projektů JMK jsou chybějící prostředky na rychlostní komunikaci R52. Uvedená stavba je prioritní stavbou na Jižní Moravě a již v roce 2010 bude potřeba zajistit finanční prostředky na přípravu území. Je třeba také zdůraznit, že v době hospodářské krize jsou investice do dopravní infrastruktury významným protikrizovým opatřením. Investice, které pomohou v době krize podpořit udržení zaměstnanosti a zlepšit mobilitu občanů, jsou zásadní. Snižování rozpočtu SFDI je proto nepřijatelné. Znamenalo by to také nevyužití prostředků ze zdrojů EU, a to si zcela jistě nemůžeme dovolit. Pozitivní je, že i Ministerstvo dopravy hledá další zdroje do rozpočtu SFDI. Zdražení dálničních kupónů je jednou z možných cest k financování dopravní infrastruktury z prostředků těch, kdo se podílejí na jejím opotřebení. V roce 2008 se podařilo dokončit stavby, a tím prodloužit dálnice a rychlostní komunikace o více jak 100 km na celkový počet km, v roce 2009 to bude obdobné. Zvýšení ceny dálničních kupónů od příštího roku o 200 Kč je proto úměr- Ing. František Sivera né novým stavbám. Dochází k navyšování přijmu z mýtného. To je způsobeno rozšířením jeho využití na vozidla nad 3,5 t a také novým nastavením výše mýtného, které zohlední silně zatížené časy na dálnicích a rychlostních komunikacích. Mýtné by mělo být do budoucna nástrojem pro realizaci tzv. kombinované dopravy, jinak řečeno většího využití železnice pro přepravu tak, jak je tomu v okolních zemích. Pro snížení tolik diskutovaných nákladů na novou výstavbu je třeba provést zásadní revizi v oblasti technických norem ovlivňujících plánované a připravované stavby a hledat co nejefektivnější řešení jejich výstavby. Ing. František Sivera poslanec Parlamentu České republiky za ODS mezi 186 společnostmi o spolupráci s univerzitami, zejména centry transferu technologií na Masarykově univerzitě a Vysokém učení technickém. Celkem se tak do formulace strategie zapojilo na 300 lidí. Na realizaci strategie se bude podílet Jihomoravský kraj a Statutární město Brno, poprvé je strategický dokument tohoto typu projednán v orgánech obou institucí. Jak se daří projektu Vzdělávejte se! v působnosti vašeho úřadu pro práci s novými materiály na nových zakázkách nebo svařovací kurzy, které podnikatelům umožní omezit v budoucnu subdodávky. Problémem je, že o projektu Vzdělávejte se! bývají podávány i zkreslené informace. Není určen pro každého, pouze pro firmy, které musí v důsledku recese omezit podnikatelské aktivity a přitom své zaměstnance nechtějí propustit. Navíc jejich projekt vzdělávání musí být v souladu s plánem obnovy výroby při ústupu hospodářské krize nemůže tedy suplovat běžné vzdělávání zaměstnanců. JIHOMORAVSKÝ Redakce a inzerce: Jihomoravský LOBBING Dvořákova 13 (Ratejna) Brno Šéfredaktor: Mgr. Vladimír Šašek tel.: gsm: Jihomoravský LOBBING ve spolupráci s OHK Brno-venkov pro rozvoj hospodářských komor v Jihomoravském kraji připravuje realizační tým jhwording. Vydavatel: Mgr. David Němeček Heyrovského Brno Reg.č.: MK ČR E Tisk: Litera Brno Sazba: Jonatan

3 Jihomoravský LOBBING PROSINEC 2009 MĚSTA A OBCE JIŽNÍ MORAVY 3 Projekt Energy Future S projektem ENER- GY FUTURE Přechod k trvale udržitelnému využívání energií v rakousko-českém příhraničí (krátce ENER- GY FUTURE AT-CZ) klade Hospodářská komora Dolního Rakouska společně s partnery z Dolniho Rakouska, Jižních Čech, Jižní Moravy a Vysočiny, hranice překračující důraz v oblasti energetiky a zároveň důležitý signál ve směru společné energetické budoucnosti. Jedním z partnerů realizovaného projektu je i město Kyjov. Projekt je realizovaný v rámci programu Evropské územní spolupráce (EÚS) a bude spolufinancován Evropskou unií a Dolním Rakouskem. Podporu v oblasti projektového managementu, controllingu a komunikace obdrží vedoucí partner od týmu KWI Consultants GmbH. ENERGY FUTURE AT-CZ bude proveden v rámci EU-programu Evropské územní spolupráce (EÚS) a bude spolufinancován Evropskou unií a Dolním Rakouskem. Cílem projektu je udržitelná spolupráce v oblasti efektivního využití energie a obnovitelných zdrojů energie s využitím vysokého realizačního potenciálu a dostupného technického Know-how v příhraničních regionech. Projekt ENER- GY FUTURE AT-CZ v sobě zahrnuje 7 dílčích projektů, jenž budou realizovány v průběhu tří let. Město Kyjov je součástí projektu č. 1 se zaměřením na Energetickou optimalizaci veřejných budov v Rakousku a České republice. Město Kyjov společně s partnery projektu Energieagentur der Regionen a Energetická agentura Vysočiny dosáhne v projektu následujících výstupů: - Město Kyjov si nechá zpracovat 10 průkazů energetické náročnosti budov dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES o energetické náročnosti budov, jenž je v současné době zákonem č. 406 Sb., o energetickém hospodaření, a souvisejícími vyhláškami zapracována také do české legislativy, - uskuteční se roční měření skutečné potřeby tepla u ZŠ Seifertovo nám. (výstupy měření jsou podkladem pro porovnání skutečné potřeby tepla proti výpočtům dle platné metodiky), - na závěr dojde ke srovnání a přizpůsobení české a rakouské metodiky energetické certifikace u veřejných budov. Dne proběhlo s akcí Kick-off v Schüttkasten v Raabs/ /Thaya oficiální zahájení projektu Energy Future. Na 120 hostů z politiké a veřejné sféry se informovalo o náplni projektu a zaujatě sledovalo přednášky z politiky a vědy. Více informací o partnerské spolupráci města Kyjova v realizovaném projektu naleznete na oficiálním portálu Další setkání partnerských měst Znojma a Retzu se konalo v rakouském Retzu, kterého se 20. října 2009 zúčastnila skupina pracovníků ze znojemského Turistického informačního centra a ze Znojemské Besedy. Město Retz, které je stejně jako město Znojmo vinařským městem, nabídlo mnoho k vidění a bdivování. Celodenní program začal hned ráno oficiálním uvítáním v aule Městského úřadu a návštěvou turistického informačního centra. Poté následovala prohlídka města s průvodcem a návštěva muzea jízdních kol, Jihomoravské galerie, větrného mlýna a největšího sklepa v Rakousku Další etapa výstavby před dokončením Hustopeče se již dlouhou dobu potýkaly s vysokou cenou pozemků a bytů. Jejich nedostatek byl alarmující. Z tohoto a mnoha jiných důvodů byla započata výstavba bytů a rodinných domů v lokalitě za ulicí Pionýrskou. Celý projekt byl rozdělen do dvou etap. Dnes již můžeme říci, že první etapa byla úspěšně dokončena. Všech 76 nových bytů a 9 rodinných domů je zkolaudováno, prodáno a připraveno k užívání. Na první etapu v této lokalitě plynule navazuje etapa druhá. I v této nelehké době ekonomické recese je druhá etapa výstavby před dokončením. Veřejnosti bylo nabídnuto 25 parcel na samostatně stojící rodinné domy. Všechny parcely již byly prodány. Ukázalo se, že o bydlení v Hustopečích, městě dobrého vína, je zájem. Vyroste zde postupně v jednotlivých etapách dalších 100 nových bytů. Pokračování veleúspěšného snímku Bobule má za sebou světovou premiéru. 2Bobule byly poprvé promítnuty v pátek 16. října v mikulovském kině. Natáčení komedie začalo na přelomu května a června v okolí Prahy a poté se štáb přesunul na Mikulovsko do slunné oblasti vinic a sklípků jižní Moravy, kde se převážná část komedie o víně odehrává. Světovou premiéru jsme chtěli uspořádat tam, kde jsme se z ní mohli radovat společně s lidmi, kteří se na natáčení podíleli, vysvětluje producent Tomáš Vican, proč byl film poprvé veřejně promítnut právě v Mikulově. Na premiéru byli kromě hostů města zváni také vinaři a starostové obcí z Mikulovska, kde natáčení probíhalo. Také jsme chtěli Mikulovu a Pálavě přinést trošku popularity, protože je to podle nás úžasné místo, říká Vican. Během natáčení 2Bobulí jsme potkali asi čtyři tisíce úžasných místních lidí, kteří nám byli ochotni pomoci za všech okolností a za každého počasí, dodává Vican. Slavnostní premiéra byla veřejnosti přístupná pouze omezeně zájemci si mohli zakoupit vstupenku na Facebooku za tisíc korun Realizace inženýrských sítí druhé etapy bude dokončena do konce roku První zájemci zde budou moci začít stavět ještě ke konci letošního roku. Jsem osobně rád, že díky týmové práci jsme dokázali projekt realizovat v rekordně krátkém čase a nabídnout v našem městě kvalitní nové byty, domy a parcely. S přáním pěkného, cenově dostupného a kvalitního bydlení v Hustopečích Libor Sadílek, místostarosta 2Bobule měly světovou premiéru v Mikulově Kamerový systém ve Šlapanicích Společný projekt partnerských měst Znojma a Retzu pokračuje Erlebniskeller. Projekt zaměřený na získání a vzájemnou výměnu informací a zkušeností pracovníků z oblasti cestovního ruchu a kultury plní úspěšně svůj záměr. Obě strany o sobě získaly nejenom nové poznatky, ale měly další příležitost vzájemně se více poznat. Mgr. Renáta Šimečková a částka získaná z prodeje deseti vstupenek byla věnována Mikulovu na organizaci akcí pro děti. Mikulovská veřejnost bude moci film 2Bobule zhlédnout již 25. listopadu v Městském kině. km, sb O kamerový systém pro Šlapanice se snažíme již delší dobu. V tomto volebním období jsme tuto myšlenku konkretizovali, prohloubili a přizpůsobili potřebám města s ohledem na stávající bezpečnostní situaci. Do konce tohoto roku by mělo být na několik míst ve městě nainstalováno osm otočných kamer, které by měly zajistit nejen prevenci proti kriminalitě a vandalismu ve městě, ale přispět i ke spolupráci a možnosti předávání informací naší policie a policie okolních obcí. Pro letošní rok jsme získali ze státního rozpočtu díky poslanecké iniciativě pana Mgr. Davida Šeicha Kč na vybudování osmi kamerových bodů. Systém, který by měl být propojen i na Obvodní oddělení Policie ČR Šlapanice, bude skladebný, s možností dalšího rozšíření. V rámci fungování tohoto systému bychom chtěli zaměstnat i šlapanické občany s handicapem. Kamerový systém bude napomáhat ke snižování kriminality, zvyšování bezpečnost občanů, zajišťování veřejného pořádku, monitorování dopravy a bude plnit preventivní funkci. Bude umístěn na tzv. vnitřním okruhu Šlapanic a bude schopen mapovat průjezdy vozidel, které jsou v zájmu policie, a další kritická místa. Od systému očekáváme, že zvýšenou měrou přispěje rovněž ke snížení tzv. pouličního vandalismu. Mgr. Magdalena Černá Kompletní vybavení interiérů, škol, restaurací a hotelů F irma FRANK spolupracuje s českými i zahraničními dodavateli, jejichž kvalita je ověřena jak dlouholetou tradicí výrobků na trhu, tak zkušenostmi zákazníků, a v neposlední řadě i prokazatelnou certifikací jakosti a zdravotní nezávadnosti. Prodejna nábytku FRANK nabízí širokou škálu interiérového vybavení. Své zastoupení zde mají firmy zabývající se programem Zdravé spaní a sezení - v nabídce jsou zahrnuty matrace, rošty, rámy postelí, doplňky, židle a křesla v několika cenových kategoriích. Jsme schopni uspokojit i ty nejnáročnější zákazníky se zájmem o vysoce kvalitní zboží. Dále u nás najdete čalouněný nábytek - sedačky, lůžka, pohovky, křesla, obývací stěny, televizní, konferenční stolky, ložnice, rustikální nábytek, předsíňové stěny, kuchyňské stoly, židle a lavice. Nabízíme i kompletní vybavení kanceláří, studentských a dětských pokojů. Mezi komplexní služby zákazníkům patří poradenství, 3D návrhy, cenové kalkulace, doprava a montáž objednaného zboží našimi profesionálními montážními techniky. Zabýváme se kompletním vybavením interiérů, společenských prostor, škol a restaurací, a proto nabízíme i doplňkové vybavení od elektrospotřebičů, přes utěrkové a čisticí systémy, policové regály až po trezory a stoly na stolní tenis. Chceme šetřit Váš čas - zavojte nám a my Vás rádi osobně navštívíme. NÁBYTEK FRANK VÁŠ SPOLEHLIVÝ PARTNER NA VYBAVENÍ INTERIÉRŮ. POMŮŽEME VÁM VYŘEŠIT A REALIZOVAT VAŠE PŘÁNÍ Nábytek FRANK prodejna Nádražní 1/2, přízemí OD Kojál Vyškov tel/fax: mobil:

4 Jihomoravský LOBBING PROSINEC 2009 ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY ROP 4 Zvyšujeme kvalitu veřejné dopravy města Jihlavy Ing. Josef Vilím, ředitel DPMJ Dopravní podnik města Jihlavy, a.s., vznikl přeměnou Dopravního podniku Jihlava, státní podnik. Ani v dalším období však neodpovídala obnova vozového SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM V LÉTECH Dopravní podnik města Jihlavy se důkladně zajímal o problematiku přidělování dotací ze SROP na rozvoj dopravní infrastruktury, a tak již v předstihu podal kvalitní projekt, který kromě obnovy zastaralého vozového parku řešil také bezbariérovou dopravu pro cestující se zdravotním postižením. Projekt byl schválen v roce 2005 a v březnu 2006 byly veřejnosti představeny nové nízkopodlažní autobusy a trolejbusy MHD. Na linky bylo nasazeno 12 autobusů a 3 trolejbusy, celkové náklady dosáhly téměř 103 miliónů Kč, přičemž EU přispěla z prostředků Strukturálních fondů více než 47 milióny Kč. parku autobusů a trolejbusů potřebám kvalitní městské dopravy a nákup nových vozidel byl omezován finančními možnostmi města. Šance změnit tento stav nastala až po vstupu ČR do Evropské unie. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM V LÉTECH Obnova vozového parku pokračovala i v dalších letech. Dopravní podnik města Jihlavy podal projektovou žádost na pořízení 23 nízkopodlažních trolejbusů a v únoru 2009 byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod z celkových nákladů 227 mil. Kč bude uhrazeno z prostředků EU 211 mil. Kč. Trolejbusy budou dodávány postupně v letech Dopravní podnik města Jihlavy dále podal projektovou žádost na zavedení nového odbavovacího systému s využitím čipových karet., která byla doporučena k financování v červnu Z celkových nákladů téměř 20 milionů bude z prostředků EU uhrazeno 16 mil. Kč. Další projektová žádost směřovala na pořízení autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG). I když v tuto chvíli ještě čekáme na rozhodnutí Regionální rady, již dnes můžeme hovořit o Dopravním podniku města Jihlavy jako o jedné z nejmodernějších dopravních firem zajišťujících dopravu v krajských městech. Cílovým rokem je rok 2011, kdy budeme mít všechna vozidla bezbariérová, vybavená nejmodernější odbavovací technikou. Již dnes jsou cestující informováni o názvech zastávek audio systémem a zobrazením na displeji a dispečerský systém pomocí GPS sleduje pohyb vozidel a dodržování jízdních řádů. Město Jihlava připravuje realizaci investice do informačních systémů na zastávkách a zavedení preference vozidel MHD oproti vozidlům individuální dopravy v rámci programu IPRM opět s předpokládanou finanční pomocí evropských fondů. Městu Jihlavě patří velký dík za významnou podporu aktivit Dopravního podniku města Jihlavy vedoucím k modernizaci MHD v krajském městě. Jeden z největších projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod je projekt Obnova vozového parku drážních vozidel nákup nízkopodlažních tramvají. Schválená výše dotace 498,4 milionů Kč pokryla 92,5 procent z celkových nákladů projektu. Předmětem projektu je pořízení devíti nízkopodlažních vícečlánkových tramvají pro MHD ve statutárním městě Brně a předkladatelem a realizátorem je Dopravní podnik města Brna, a.s. Již v roce 2005 byl zřizovatelem Dopravního podniku města Brna, a.s., tj. Statutárním městem Brnem, schválen dlouhodobý strategický plán rozvoje tramvajové dopravy. V roce 2006 pak byla po poměrně obsáhlém výběrovém řízení uzavřena rámcová smlouva se společností ŠKODA TRANSPORTATION, a. s., na dodávku až 100 kusů nízkopodlažních tramvají v průběhu následujících deseti let. V roce 2008 se naskytla možnost čerpat finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie v rámci Programu regionálního rozvoje Jihovýchod a nabídnout obyvatelům a návštěvníkům Brna větší množství nových moderních vozidel, než které by bylo možné pořídit z vlastních zdrojů. Průměrné stáří tramvají DPMB v okamžiku přípravy projektové žádosti bylo 38 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Brtnická 1002/23, Jihlava Telefon: Fax: Evropa přispěla Brnu na obnovu vozového parku let a podíl nízkopodlažních tramvají byl pouhých 17,5 procent. Případná finanční podpora z Evropských fondů mohla tyto parametry zlepšit. Ihned po zveřejnění výzvy byl v DPMB sestaven tříčlenný tým odborníků, kteří během dvou měsíců připravili veškeré podklady a zpracovali vlastní projektovou žádost. Tato pak byla v říjnu loňského roku schválena Výborem Regionální rady k poskytnutí dotačních prostředků. Ještě do konce roku proběhlo výběrové řízení, které navázalo na rámcovou smlouvu, a potvrdilo schopnost dodavatele ŠKODA TRANSPORTA- TION, a. s., dodat 9 kusů nízkopodlažních tramvají ŠKODA 13T. Jednotlivé tramvaje pak byly dodány v průběhu dubna a května letošního roku. V těchto dnech již všechny tramvaje nakoupené v rámci projektu spolufinancovaného Evropskou unií brázdí brněnskou kolejovou síť. Hana Pohanová, tisková mluvčí DPMB

5 Jihomoravský LOBBING PROSINEC 2009 REGIONÁLNÍ RADA JIHOVÝCHOD 5 Jsme ve třetině své cesty Mgr. Marta Sargánková Rok 2009 byl pro Regionální radu Jihovýchod třetím rokem jejího trvání. Tříletá instituce je většinou označována za nováčka. Regionální rada Jihovýchod za tuto dobu stihla vyjednat s Evropskou komisí podobu Regionálního operačního programu Jihovýchod, vyhlásit 26 výzev k předkládání projektů žádajících o dotaci, vyhodnotit přes podaných projektových žádostí a vybrat z nich přes 400 nejkvalitnějších projektů, kterým byly schváleny dotace přesahující deset miliard korun. V současné době tak máme mezi schválené projekty rozdělenou polovinu finančních prostředků ROP Jihovýchod pro celé programové období Na účty příjemců byly proplaceny 2,3 miliardy korun. Dokončeno již bylo 66 projektů. Regionální rada Jihovýchod je ve třetině své cesty. V následujících letech do roku 2015 budou realizovány například strategické projekty v cestovním ruchu a projekty dopravní infrastruktury. Především ale bude Regionální rada napomáhat k úspěšnému dokončení právě realizovaných projektů a sledovat naplňování cílů programu. Cílem programu je zvýšení konkurenceschopnosti obou krajů. V konkrétních číslech jsou cíle naplňovány například kilometry nových či zrekonstruovaných silnic a cyklostezek, nově vytvořenými lůžky v hotelech či pensionech v obou krajích, novými pracovními místy a v neposlední řadě také novou infrastrukturou pro volný čas, vzdělávání či zdravotnictví. V listopadu jsme uspořádali již třetí výroční konferenci nazvanou Dialog nad projektem. Konference měla ohromně pozitivní ohlas, byla zaměřena na průběh realizace projektů a hosté z mnoha národních institucí prezentovali zkušenosti z realizace programů financovaných ze strukturálních fondů. Regionální rada pravidelně komunikuje s žadateli a příjemci dotací a dosud uspořádala čtyři konference a 35 seminářů, na kterých bylo proškoleno přes tři tisíce žadatelů a příjemců. Vydává informační brožury a poslední rok také pravidelný newsletter, ve kterém mimo jiné představuje dokončené projekty ROP Jihovýchod. Podpora Evropské unie začíná být díky realizovaným projektům v Jihomoravském kraji i na Vysočině vidět. Tato skutečnost mne velmi těší, protože je to velká odměna za práci vynaloženou všemi účastníky v celém projektovém cyklu. Dovolte mi proto na závěr poděkovat kolegům z Úřadu Regionální rady i zástupcům Výboru Regionální rady za velmi odpovědný a aktivní přístup k realizaci ROP Jihovýchod. Když se společně podíváme tři roky zpět, je vidět obrovský kus cesty, kterou jsme ušli. Jim všem, stejně jako našim žadatelům i příjemcům dotací z ROP Jihovýchod i všem čtenářům přeji příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný rok Mgr. Marta Sargánková, ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod Konference Dialog nad projektem Regionální rada Jihovýchod uspořádala 19. listopadu 2009 v brněnském hotelu Voroněž výroční konferenci. Letošní, již třetí ročník konference byl tentokrát zaměřen na témata spojená s realizací projektů. Cílem konference bylo poskytnout manažerská doporučení pro kvalitní řízení projektu. Konferenci zahájil předseda Regionální rady Jihovýchod a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek spolu s místopředsedou a hejtmanem Vysočiny Jiřím Běhounkem. Jsem přesvědčen, že všechny projekty, které se v rámci ROP Jihovýchod realizují, jsou důležité. Pro kraje jsou například velmi přínosné dotace do regionálních silnic. Osobně mne těší zkvalitňování zdravotní péče a projekty, které jsou přínosem pro širší veřejnost veřejná prostranství, hřiště, školy, kulturní a sociální zařízení, řekl Michal Hašek. Také Jiří Běhounek zdůraznil reálnou podobu projektů ROP Jihovýchod: Evropská dotační politika nám umožnila obohatit region o projekty, které pomohly Vysočině růst, a poskytnout občanům i návštěvníkům dobré místo pro život, práci i investice. Konference se zabývala třemi základními okruhy témat provázejícími realizaci projektu: výběrovými řízeními, změnami v projektu a kontrolami a auditem. Se svými zkušenostmi a doporučeními se s účastníky konference podělili experti z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, starostové, zástupci Úřadu Regionální rady Jihovýchod a další. V závěru každého ze tří bloků konference byla formulována manažerská doporučení pro kvalitní řízení projektu. Konferenci hodnotím velice pozitivně. Sešly se zde všechny složky celého systému, který zajišťuje čerpání dotací Evropské unie, od kontrolních orgánů až po řídící orgán a příjemce dotací. Druhým důvodem je velice dobře strukturované téma konference, které se soustředilo na veřejné zakázky a následné kontroly, tedy vysoce aktuální a klíčová témata, která mohou ovlivnit úspěšnost našeho čerpání. Konference byla poučná i pro nás, jako koordinátory. Dozvěděli jsme se podněty, na co se zaměřit, abychom ještě více pomáhali řídicím orgánům, řekl Daniel Braun, vrchní ředitel sekce Národní orgán pro koordinaci evropských záležitostí ministerstva pro místní rozvoj. Chtěla bych popřát všem příjemcům, aby dokončené projekty byly naplněním jejich očekávání a radostí, nikoli noční můrou, řekla na závěr konference Marta Sargánková, ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod. Monitorovací výbor souhlasí s průběhem realizace ROP Jihovýchod ROP Jihovýchod je nejdynamičtější v čerpání evropských dotací. Teď je potřeba udržet nastoupené tempo, konstatoval na závěr Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod Tomáš Kuchtík, zástupce Evropské komise. Monitorovací výbor schválil přesun alokace finančních prostředků z oblasti rozvoje služeb v cestovním ruchu do oblasti rozvoje infrastruktury pro cestovní ruch. Řešení se opírá o výsledky analýzy čerpání dotací v rámci těchto oblastí ROP Jihovýchod a o skutečnost, že klíčové indikátory oblasti rozvoje služeb v cestovním ruchu byly již převážně naplněny. Ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod seznámila členy monitorovacího výboru s průběhem realizace a čerpání dotací Regionálního operačního programu Jihovýchod. Vývoj programu se posunul do stádia realizace projektů, proplácení žádostí o platbu a ukončování projektů. Příjemcům již byly proplaceny dotace převyšující dvě miliardy korun. Finanční kontroly ani audity nezjistily závažná pochybení. Nebyly ani zaznamenány žádné problémy, které by vážně ohrožovaly naplňování programu. Na základě výsledků a doporučení analýzy systému hodnocení projektů schválil monitorovací výbor změnu hodnotících kritérií. Bodově byla posílena kvalita zpracování projektu a kvalita projektu z hlediska jeho přínosů a přiměřenosti. Naopak horizontální kritéria byla bodově snížena, a to s ohledem na fakt, že žádný projekt dotovaný z ROP Jihovýchod nesmí mít negativní vliv na horizontální témata. Členové monitorovacího výboru se seznámili s plánem postupné přípravy nového systému modifikovaných ex-post plateb velkých projektů, tzn. s možností proplácet také neproplacené faktury příjemců jejich dodavatelům. Regionální rada Jihovýchod plánuje aplikovat systém ve druhé polovině roku 2010 na nově podané velké projekty. Tato změna se jeví jako nutnost z důvodu zásadního snížení daňových příjmů měst a obcí a z toho vyplývajících nedostatečných možností předfinancování projektů. Osobně mě zaujala připravovaná změna systému plateb. Ukazuje se, že v dnešní složité ekonomické situaci je potřeba podpořit konečné příjemce, především města a obce, a ulehčit jim situaci ve financování projektů, aby si nemusely brát bankovní úvěry kvůli velkým propadům svých rozpočtů z důvodu poklesu daňových příjmů měst a obcí, doplnil na závěr Tomáš Kuchtík. Zástupci krajských měst představili integrované plány rozvoje města (IPRM). Plány navazují na obecný strategický dokument města a zahrnují jak aktivity financované z ROP Jihovýchod, tak i aktivity financované z jiných operačních programů. Primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal připomněl republikové prvenství registrace ( ) IPRM Jihlavy nazvaného Regenerace městského prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání a všestranný rozvoj občanské vybavenosti. Brno má dva IPRM: Komplexní regenerace historického centra, včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch (IPRM Brna I) a Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města (IPRM Brna II). Oba plány Brna byly schváleny koncem roku Nejzajímavější projekt ROP Jihovýchod 2009 Zleva: Jitka Bednářová, ředitelka Betanie, Martin Hyský, radní kraje Vysočina a člen Výboru Regionální rady Jihovýchod, Marta Sargánková, ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod. Projekt Villa Martha Domov důstojného stáří byl v závěru výroční konference Regionální rady Jihovýchod nazvané Dialog nad projektem a pořádané dne 19. listopadu 2009 vyhlášen Nejzajímavějším projektem ROP Jihovýchod Realizátor projektu občanské sdružení Betánie křesťanská pomoc získal poukaz pro dvě osoby na třídenní zahraniční studijní cestu do země Evropské unie, která má delší zkušenosti s čerpáním evropských dotací. Regionální rada Jihovýchod zvolila netradiční způsob propagace projektů. Zahájila tradici každoročního vyhlašování soutěže TOP realizovaných projektů ROP Jihovýchod. Pro letošní první ročník soutěže vybrala z 30 již dokončených projektů deset nominací tak, aby navržené projekty zastoupily celé spektrum oblastí podporovaných dotacemi z Regionálního operačního programu Jihovýchod: dopravu, cestovní ruch a rozvoj měst a obcí. Účastníci konference, přibližně 300 osob, se s nominovanými projekty seznámili zhlédnutím videospotů v úvodu konference a po té označili na hlasovacím lístku projekt, kterému dali svůj hlas. Spoty budou ke zhlédnutí na stránkách Villa Martha Domov důstojného stáří Vítězný projekt získal 61 hlasů z 225 odevzdaných hlasovacích lístků. Villa Martha Domov důstojného stáří vytvořený v Hrušovanech u Brna v okrese Brno-venkov z bývalé fary Církve československé husitské občanským sdružením Betanie křesťanská pomoc je bezbariérovým domovem se zvláštním režimem a službami pro osoby se sníženou soběstačností a specifickými potřebami způsobenými chronickým duševním onemocněním (stařecká, Alzheimerova a ostatní typy demencí). Služby zajišťují kvalitní zdravotní a sociální péči a snížení sociální izolace. Radost z dokončeného projektu nám začala včera otevřením domova, řekla při předávání ředitelka Betanie Jitka Bednářová. Po domově v Brně-Maloměřicích je to již naše druhé zařízení a začínáme připravovat třetí projekt v Lelekovicích u Brna. Neude nám vadit, když budeme opět nejlepší, doplnila ředitelka Jitka Bednářová. Vítězným projektem je Villa Martha Domov důstojného stáří vytvořený v Hrušovanech u Brna. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Kounicova 271/13, Brno Regionální pracoviště Jihlava: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Odbor implementace projektů Jihlava, Žižkova 89, Jihlava Dotazy týkající se projektových záměru zasílejte na: Dotazy týkající se činnosti Úřadu Regionální rady zasílejte na:

6 Jihomoravský LOBBING PROSINEC 2009 HOSPODÁŘSKÉ KOMORY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 6 Jak na hospodářskou krizi? Přes jádro! Předseda KHK JM ing. Michal Štefl konferenci zahájil. Krajská hospodářská komora jižní Moravy uspořádala ve spoluprací s Veletrhy Brno, a.s., a Madison PA česko-slovenskou energetickou konferenci Jádro proti krizi? u příležitosti letošního MSV v Brně. Jednou z možných cest jak na hospodářskou krizi jsou investice do jaderné energetiky. Konferenci zahájil předseda KHK JM Ing. Michal Štefl. První odborný příspěvek přednesl expremiér a předseda ODS Ing. Mirek Topolánek. Investice do jádra jsou doslova ekonomickým hitem. Bez jádra navíc nemáme žádné dobré řešení naší energetické budoucnosti, uvedl celou konferenci Mirek Topolánek. S výstavbou dalších jaderných bloků je už v Česku pět minut po dvanácté, pokračoval expremiér. Tím, že se nyní rozhodneme a začneme stavět, můžeme předejít vlivům krize další, která přijde třeba zase za 5 nebo 10 let, dodal. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Ing. Tomáš Hüner ve svém vystoupení řekl, že i kvůli komplikovanému schvalovacímu procesu EIA rozhodně nepředpokládá ukončení tendru do konce roku 2009, zhodnotil určitý posun v názorech na jádro, když řekl, že pohled na jadernou energetiku se stává v Česku i v rámci EU racionálnějším a méně politicko-ideologickým. Následovalo vystoupení Situaci vyřeší lepší komunikace Jaromír Kratochvíl Dne 18. listopadu 2009 se za účasti prezidenta HK ČR Petra Kužela a předsedů OHK Jihomoravského kraje v Mikulově uskutečnilo zasedání představenstva Krajské hospodářské komory jižní Moravy. Předseda OHK Brno venkov a KHK JMK Miroslav Kasáček se pro své vytížení nemohl zúčastnit, proto jsem ho z pozice místopředsedy OHK zastoupil. Na zasedaní mimo jiné vystoupil i předseda Krajské hospodářské komory jižní Moravy Ing. Michal Štefl. Jeho vystoupení se neslo v duchu plánů činnosti Krajské hospodářské komory jižní Moravy, jako je spolupráce s HK ČR a OHK, účast na projektech a pomoc podnikatelským subjektům. Dále nás informoval o zvýšené aktivitě při získávání státních zakázek a požádal prezidenta HK ČR pana Petra Kužela o spolupráci na této úrovni. Na závěr nás informoval o pravidelných jednáních a sbližování obou Krajských hospodářských komor. Jejich sjednocení by mělo dle jeho slov proběhnout do konce června prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví Ing. Matyáše a ředitele Ústavu jaderného výzkumu Řež Ing. Aleše Johna, MBA. Za Slovenskou republiku vystoupil státní tajemník Peter Žiga. Ve svém vystoupení zdůraznil strategické priority slovenské vlády, a to že nejméně 50 procent vyrobené elektřiny na Slovensku zajišťují a budou zajišťovat jaderné elektrárny. Dále zmínil dostavbu Jaderné elektrárny Mochovce a Jaslovské Bohunice. Na dostavbě Jaslovských Bohunic se bude podílet i ČEZ. Společnost ČEZ na konferenci reprezentoval ředitel odboru výstavby jaderných elektráren Ing. Petr Záborský. Zmínil, že ČEZ hodlá dostavět další 2 bloky Jaderné elektrárny Temelín a vystavět 3. a 4. blok Jaderné elektrárny Cernavoda v Rumunsku. Zástupce společnosti Atomstrojexport Leonid Janko na konferenci představil modernizovaný mezinárodní reaktor MIR.1200, na jehož vývoji Atomstrojexport spolupracoval s firmou Škoda JS. Partnery konference Jádro proti krizi? byly společnosti Atomstrojexport, Rowan Legal, Vítkovice Machinery Group, Alta a Královopolská Ria. Mediálními partnery se pak staly týdeník Euro a odborné tituly Energetika a All for Power. Mgr. Petr Kostík, ředitel KHK JM Při mém vystoupení jsem přítomné informoval o průběhu sjednocení obou KHK, kde jsem oponoval a přítomným jsem sdělil, že osobní jednání se jednostranně omezily na krátké mailové zprávy, které tuto situaci neřeší, a tímto mohu zodpovědně říci, že navrhovaný termín je ohrožen. Tato slova následně potvrdil i předseda OHK Hodonín a místopředseda KHK JMK Ing. Luděk Šebesta. Dále jsem přítomné informoval o rovnoprávnosti členů KHK JMK, kterou dokládá činnost této komory a spolupráce s OHK Hodonín a OHK Brno-venkov. Trend, který udržuje naše KHK JMK, je správný a mohu říci, že jsme chápáni jako partneři jak pro státní, tak krajské instituce. Pevně věřím, že jakmile se rozporné názory odstraní a všechny zúčastněné strany spolu budou více komunikovat, pak bude tato komplikovaná situace v Jihomoravském kraji zažehnána a zůstane jen jedna hospodářská komora na krajské úrovni. Na závěr zasedání přislíbil prezident HK ČR podporu v dalších jednáních o sjednocení KHK na jižní Moravě a posléze proběhla velice užitečná volná diskuze. Jaromír Kratochvíl, místopředseda OHK Brno-venkov Jak se odrazila hospodářská krize v činnosti vaší okresní komory? Jaké akce či programy jste připravili pro své členy ke zmírnění následků krize? Hospodářské komory odpověděly na krizi aktivitou Na důsledky světové hospodářské krize v okresních hospodářských komorách a na způsob, jakým se s nimi potýkají, jsme se zeptali ředitelů hospodářských komor Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Jiřina Ondrušová, ředitelka úřadu OHK Znojmo V květnu 2009 uspořádala OHK Znojmo a Město Znojmo ve spolupráci s agenturou CzechInvest, Českou spořitelnou, a.s., a Týdeníkem Znojemsko seminář Jak efektivně přežít pokles zakázek?, v němž se hovořilo o dotačních možnostech z programu Podnikání a inovace, žádostech o dotace a jejich administrativě, specifických bankovních produktech ČS a.s., nebo mediálním a reklamním trhu regionu. Další akcí byl Konzultační den v souvislosti s podnikatelskými aktivitami v příhraničí pořádaný v dubnu 2009 OHK Znojmo za účasti Ing. Martina Žáka, vedoucího kanceláře Austrian Trade-Marketing Office Brno, a Mag. Strobla, projektmanažera, easybiz.austria, Retz, který byl věnován informačnímu servisu pro zájemce o rakouský trh. Na akci Školení je šance, pořádané v srpnu 2009 ve spolupráci s firmou TEMPO TRAIDING a CON- SULTING, s.r.o., byla účastníkům nabízena spolupráce při získání podpory v oblasti vzdělávání zaměstnanců se stoptrocentním krytím veškerých nákladů po dobu dvou let spolu se zpracováním žádostí o dotaci pro členy OHK Znojmo zdarma. Prostředky na výše uvedené aktivity byly čerpány ze zdrojů dotace od JMK a na činnost InMP. Ing. Bc. Simona Saitlová, ředitelka OHK Třebíč Zaměřili jsme svou činnost na aktivní podporu v podnikání, zejména prostřednictvím obchodních misí. Na Mezinárodním veletrhu vzdělávání DIDACTA se veřejnosti představilo 61 vzdělávacích institucí a podnikatelských subjektů nejen z celé České republiky, ale i ze zahraniční, konkrétně z Dolního Rakouska. V rámci obchodní mise hospodářských komor z Maďarska (Györ - Mošoň - Šoproň) se v Třebíči setkalo téměř 50 českých a maďarských podnikatelských subjektů. Obdobnou akcí připravovanou spolu s ekonomicko-obchodní sekcí Velvyslanectví Maďarské republiky byla koncem listopadu beseda u kulatého stolu mezi podnikateli českými, členy OHK Třebíč a maďarskými podnikateli. Pro ty, kteří se orientují na naše severní sousedy a mají zájem o získání konkrétních informací o obchodních možnostech v Polsku, připravujeme ve spolupráci s krajskou komorou Den obchodních kontaktů s Polskem. Naše pozornost je zaměřena i na rakousko-český trh prostřednictvím již rok realizovaného projektu Hospodářský prostor. Jeho aktivity přináší možnosti optimalizace zdrojů zásobování výrobky, komponenty a službami na obou stranách. Ve dnech jsme uspořádali podnikatelskou misi do Albánie, které se zúčastnili podnikatelé, členové OHK Třebíč v doprovodu zástupců představenstva a úřadu OHK. Během cesty jsme získali mnoho kontaktů, které jsme připraveni poskytnout všem zájemcům o vstup do Albánie, pro niž jsou klíčovými odvětvími odpadové hospodářství, energetika, stavebnictví, zemědělství, potravinářství a infrastruktura, zejména výstavba komunikací. Stejně úspěšně proběhla i obchodní mise na Ukrajinu pod záštitou kraje Vysočina. Během roku jsme uspořádali odborné semináře s tématikou hospodářské krize, např. Snižování stavu a flexibilita pracovníků, Jak vymáhat pohledávky a neztratit zákazníka, Krize a její dopad na zaměstnance. O bezplatné uveřejňování nabídek a poptávek firem v Elektronickém zpravodaji OHK Třebíč vzrostl zájem zejména v tomto roce. Jan Pohanka, ředitel OHK Brno-venkov Krize v naší OHK Brno-venkov se projevila především v počtu dotazů a zvýšeném zájmu o možnou pomoc ze strany státu a EU. Z počátku jara 2009 jsme doporučovali firmám udržet kvalifikovanou pracovní sílu pomocí vyhlášených programů Vzdělávejte se!, Školení je šance a Educo a sami jsme podali projekt v Operačním programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Firmy, které se nebály (neboť s těmito JIHOMORAVSKÝ ANKETA programy se bohužel pojí zvýšená administrativní práce), v současné době využívají finančních prostředků na záchranu pracovních sil v tomto těžkém období a máme zprávy, že v některých komoditách se již daří zakázky získat. Dobrou zprávou je, že OHK Brnovenkov uspěla s podaným projektem OP LZZ a téměř 10 mil. Kč dotací a od ledna 2010 budeme vzdělávat a rekvalifikovat zaměstnance ve firmách, kterým se nedařilo ve vlastních projektech, nebo nebyli schopni zaplatit zpracování těchto projektů. Ing. Břetislav Svozil, CSc., ředitel úřadu KHK JMK Aktuálně pořádanou akcí KHK JMK je konference Jak využít krize. Efektivita a lepší řízení. Nástroje pro zvládání krize, která se uskutečnila 3. prosince 2009 v aule Administrativního a školicího centra JMK. Jak napovídá motto konference Podnikatelé sobě! Nechte si poradit a zároveň poraďte ostatním, šlo o setkání podnikatelů, odborníků i zástupců politické sféry se záměrem nejen získat nové informace, ale také diskutovat vlastní zkušenosti, případně přímo konzultovat konkrétní problémy. KHK JMK připravila projekt v rámci FMP jižní Morava Dolní Rakousko nazvaný Zvýšení adaptability malých a středních podnikatelů. Projekt je založen na vyhodnocení současného stavu a potřeb podnikatelů JMK i Dolního Rakouska a jeho záměrem je přispět k prohloubení hospodářských kontaktů firem, k transferu know-how v oblasti inovovaných technologií i metod řízení se zaměřením na zpracovatelský průmysl, biotechnologie a cestovní ruch. V současné době již probíhají jednání s hospodářskou komorou Dolního Rakouska o konkrétní náplni a realizaci. První z pěti jednodenních stáží se uskuteční již v prosinci letošního roku. Ing. Josef Šindelář, ředitel OHK Břeclav Naše aktivity jsme zaměřili na zmírnění následků hospodářské krize. Ve spolupráci s ÚP v Břeclavi, s nímž byla uzavřena mandátní smlouva na základě výsledků výběrového řízení na výkon činností souvisejících s realizací národního individuálního projektu Vzdělávejte se! Projekt je financovaný z ESF, OPRLZ a státního rozpočtu ČR. Naše komora zabezpečovala monitoring zaměstnanců, spolupráci na jejich výběru, poradenství a konzultace zaměstnavatelům, kontrolu plnění podmínek a oprávněnost předkládaných dokladů k proplácení z finančních prostředků projektu.tuto činnost jsme zabezpečovali v průběhu II. čtvrtletí letošního roku. OHK Břeclav má dlouholeté zkušenosti se vzděláváním začínajících podnikatelů.tyto zkušenosti jsme zúročili ve výběrovém řízení vypsaném ÚP v Břeclavi na dodávku rekvalifikačních kurzů pro začínající podnikatele. Rekvalifikace jsme začali provádět od března letošního roku s termínem ukončení v rozsahu 120 hodin. Do konce roku projde rekvalifikacemi 60 zájemců o podnikání. Komora poskytuje kompletní servis pro osoby, které skutečně chtějí zahájit podnikatelské aktivity, včetně zpracování žádostí o dotace, poskytované KÚ Jihomoravského kraje. K datu jsme připravili 16 kompletních žádostí o dotace pro začínající podnikatele s celkovou požadovanou částkou 915 tisíc Kč. Rovněž převážná část realizovaných seminářů byla zaměřena na zmírnění dopadů hospodářské krize. Jednalo se o kurzy k novele zákona o pojistném na sociálním zabezpečení, daňové a účetní aktuality, pro dovozní a exportní firmy novinky Intrastatu a e-dovozu. Dva semináře jsme zaměřili na zprovoznění datových schránek. Michal Švagerka, ředitel OHK Hodonín Pro své členy, ale i starosty okresu Hodonín jsme připravili několik akcí. Konkrétně se v únoru jednalo o semináře a přednášky na téma personalistika (jak propouštět, jak si zachovat kontakt s bývalými zaměstnanci a být připraven na případný růst), insolvenční řízení, možnost prosazení se na trzích bývalého SSSR, možnost získání dotací a 2. listopadu aktuálně proběhla přednáška viceguvernéra ČNB Miroslava Singera. V rámci Informačních míst pro podnikatele poskytujeme bezplatné poradenství např. v aktuálních dotačních programech Školení je šance a Vzdělávejte se! S členskými firmami máme také připravenou individuální pomoc poskytující ekonomické, účetní a insolvenční poradenství. Jiří Pinkas, DiS., vedoucí úřadu OHK Vyškov Přímo ke krizi se vztahoval dotazníkový průzkum v měsíci březnu, který byl předán MOZKU. Spolupráce s Jihomoravským krajem také umožnila uspořádat řadu seminářů pro podnikatele, z nichž ke krizi měl nejblíže seminář s tématem programu Vzdělávejte se! Z projektu Krajské hospodářské komory jižní Moravy je také řešeno poradenství k získání dotace pro začínající podnikatele, kteří tak kromě podpory z Úřadů práce, právě od Jihomoravského kraje, získají za určitých podmínek startovací kapitál na rozjezd svého podnikání. Připravil: Jihomoravský LOBBING

7 Jihomoravský LOBBING PROSINEC 2009 MĚSTO BOSKOVICE 7 Prioritou Boskovic je zdravé životní prostředí a atraktivní krajina Ing. Jaroslav Dohnálek, starosta Boskovic Město Boskovice leží v severní části Jihomoravského kraje a okresu Blansko, asi 40 km od Brna. Nikdy nebylo průmyslovým městem, naopak si zakládá na čistém životním prostředí a krajině lákající turisty jak domácí, tak zahraniční. V uplynulém období Boskovice prožily mohutný investiční rozvoj, a to ve všech oblastech. Byly postaveny nové obecní byty, provedena rekonstrukce zimního stadionu, vybudováno nové fotbalové hřiště s umělým povrchem třetí generace, v roce 2010 bude do užívání předáno nové moderní koupaliště s výbavou, jakou občané Boskovice nejsou průmyslovým městem. Z historické součinnosti místních obyvatel a židovské komunity se ve městě zachovala tradice spíše menších firem a soukromých podnikatelů. Přesto však v Boskovicích působí nebo působily firmy s dlouholetou tradicí. K těm, které již bohužel ukončily činnost, patří například Kras Boskovice. Více jak stoletou tradici má naopak podnik Minerva, který však v současné době vystupuje na obchodních trzích v dnešní době právem požadují. Zrekonstruovali jsme městské lázně, a ty se okamžitě staly cílem pro občany nejen z boskovického regionu. V rámci Projektu Dyje byla v Boskovicích zrekonstruována kanalizace a v současné době se připravujeme na druhou etapu tohoto projektu, která se již bude týkat celého regionu. Velice kladně také vnímám stabilizaci nemocnice. Tu město převzalo v roce 2006 a od té doby se pod značkou Dürkopp Adler. To ale nemění nic na tom, že myšlenky boskovických vývojářů a um boskovických lidí i nadále odchází v průmyslových šicích strojích zde vyráběných do celého světa. Z podniků s dlouholetou tradicí je potřeba ještě připomenout Lidokov Boskovice, tradičního výrobce zejména osvětlení. Jsem rád, že si v porevolučním vývoji našli jako místo pro své podnikání domácí i zahraniční investoři. jejímu managementu podařilo vyvést nemocnici z dluhů a proměnit ji v perspektivně fungující zdravotnické zařízení 21. století. Od roku 2006 aktivně uplatňujeme spolupráci s partnerskými městy v rámci EU dohody o spolupráci máme podepsány s městy Rawa Mazowiecka (Polsko), Levice (Slovensko) a Frasnes-lez-Anvaing (Belgie). Asi největší devízou Boskovic je již vybudovaná image města v oblastech kultury a školství. V Boskovicích je pět středních škol a jedna vyšší odborná, na které ve spolupráci s Mendelovou Univerzitou Brno probíhá i výuka v některých bakalářských oborech. Tradiční akce lákají návštěvníky do Boskovic prakticky od jara až do Vánoc. Mezi nejvýznamnější patří jarní zahajování turistické sezony, jarní sraz Velorexů, Festival Boskovice, Concentus Moraviae, Iberica, Vánoční jarmark a mnohé další. Na nejvýznamnější akci pořádanou Rozvoj města a podpora podnikání BOSKOVICE V Boskovicích tak vznikly nové výrobní haly společností Novibra, ITAB, Alps a dalších. Potěšitelné je, že mezi zahraničními investory se neztratili ani místní podnikatelé. Z nich asi nejvýznamnějším je firma Lanik. Nejvíce mě však jako starostu potěšilo, že na investiční rozvoj ze strany města zareagovala i soukromá sféra a je to vidět nejen v zaplněné nové části průmyslové zóny, ale i v různých částech města, kde se rozvíjí bytová výstavba. Tak jde ruku v ruce rozšiřování pracovních příležitostí a zvyšování kapacity bydlení v Boskovicích. A to pro mě, jako starostu, je zárukou dalšího rozvoje našeho města. Protože rozvoj mohou zajistit jen spokojení občané, občané kteří mají kde pracovat, kde bydlet a také kde nakupovat. I v tomto směru se projevuje kladně současný rozvoj města, protože hned několik investorů projevilo zájem o pozemek za nemocnicí k výstavbě obchodního centra. Pro další rozvoj regionu a další rozvoj podnikatelských aktivit je nezbytná výstavba komunikace R43. Pokud tomu tak nebude, hrozí naopak útlum severní části Jihomoravského kraje. Proto bylo město iniciátorem a dnes je vedoucím činitelem ve Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43. městem Husí slavnosti se již opakovaně sjíždí kolem osmi tisíc účastníků. Všechny uvedené aktivity směřují Aktivní podíl města ve všech oblastech se projevuje i členstvím v dalších svazccích a sdruženích, k těm nejvýznamnějším patří Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, Svazek obcí pro nakládání s odpady, MAS Boskovicko Plus, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a další. Město Boskovice vlastní společnost Nemocnice Boskovice, s.r.o., která provozuje nemocnici v Boskovicích. Dále vlastní společnost Služby Boskovice s.r.o., která provozuje sportovní zařízení města a parkovací plochy. I takto je Město Boskovice přímo propojeno s podnikatelským prostředím a jsou mu známa mnohá úskalí podnikatelského života. Vedení města se snaží podporovat podnikatelskou sféru i spoluprací s Hospodářskou komorou. Přímo na městském úřadě má tato organizace k dispozici kancelář a zástupci vedení města i městského úřadu se aktivně účastní na všech jednáních i akcích Hospodářské komory. k jedinému cíli aby se lidem v Boskovicích dobře žilo a ti, co naše město jen navštěvují, se sem rádi vraceli. Jsem si vědom toho, že rozpočet města nebude schopen nikdy pokrýt veškeré potřeby našich občanů a proto i ve spolupráci s podnikateli vidím jednu z možností, jak splnit co nejvíce jejich přání a potřeb. MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE Budova 1 : Budova 2 : Masarykovo nám. 4/2 náměstí 9. května 954/ Boskovice Boskovice Tel.: Tel.: Fax.: Fax.: TERASY NA VÝSLUNÍ váš nový domov v srdci Boskovic Jen pár set metrů od centrálního Masarykova náměstí, na nádherném slunném místě, roste nový moderní bytový soubor viladomů, který splňuje vysoké nároky na atraktivní bydlení 21. století. A nejen to. TERASY NA VÝSLUNÍ nabídnou svým obyvatelům nové bydlení v zeleni, ale přitom v centru města s pěším dosahem všech potřebných služeb. Město Boskovice je vzdáleno pouhých 40 km od centra Brna. BYDLENÍ V PARKU Nízkopodlažní vilové domy se nacházejí v areálu bývalého zahradnictví, a proto jsme se spolu s architekty snažili zachovat genia loci. Celková koncepce rezidenčního souboru je pojata tak, aby nové domy působily lehce a vzdušně. Záměrem je vytvořit místo pro příjemné a klidné rodinné bydlení. Důraz byl také kladen na sepětí s přírodou, což je dáno umístěním parku uprostřed areálu. Nové byty budou ve vyšším standardu, a to jak malometrážní byty 1+kk, tak velké luxusní 4+kk, s velikostí od 47 do 139 m2, včetně skladových boxů a teras. Všechny byty v 1.NP budou mít na oknech čiré bezpečnostní fólie a samozřejmě budou moci využívat předzahrádky, které budou odděleny od okolí,"živým" plotem. Pro pohodlí budoucích obyvatel jsou k dispozici garáže přímo v jednotlivých domech nebo samostatně stojící. Samozřejmostí je i dostatečný počet parkovacích stání. Nové byty nabízejí svým obyvatelům úžasné výhledy jak na boskovický hrad, tak na Boskovickou brázdu. Lokalita je dobře dostupná nejen autem, ale i pěšky, přičemž všechny základní služby a infrastruktura jsou v těsném okolí. Firma: STAVKOM, spol. s r. o. Sídlo: Nádražní 1332/ Boskovice Tel.: , Fax Stavební firma STAVKOM, spol. s r. o., založená v září 1991 představuje jednu z nejvýznamnějších stavebních společností v okrese Blansko. Společnost se zaměřila hned zpočátku na komplexní dodávky rekonstrukcí objektů a novou výstavbu. Jádro společnosti tvoří pracovníci, kteří se podíleli na rekonstrukci největší palácové stavby v Brně - Dietrichsteinského paláce na Zelném trhu. Kvalitní práce pracovníků a techniků, rychlost výstavby a odpovědný přístup k zákazníkům se projevily ve zvyšování zájmu investorů o naši práci. Firma se postupně rozrůstala a v současné době má 80 stálých zaměstnanců. Firma STAVKOM, spol. s r. o., provádí kompletní stavby "na klíč", části staveb a stavebních celků vlastními kapacitami. BK INVEST s.r.o. Prodejní kancelář: Nám 9. května 99 Boskovice Tel: mail:

8 Jihomoravský LOBBING PROSINEC 2009 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 8-9 Investice do silniční dopravní infrastruktury jsou jednou z nejvíce preferovaných oblastí Regionálního operačního programu Jihovýchod II/374 Rájec Blansko III. stavba Otevření projektu II/374 Rájec - Blansko III.stavba představuje další etapu výstavby nové silnice mezi městy Blansko a Rájec. Dosavadní postup realizace přeložky silnice II/374 Rájec - Blansko: I. stavba Blansko - Horní lhota červenec září ,332 km 66,408 mil.kč II. stavba Horní Lhota - Ráječko říjen listopad ,940 km 66,716 mil.kč III. stavba Ráječko - Spešov červen listopad ,982 km 120,690 mil.kč Stručná charakteristika projektu II/374 Rájec - Blansko III.stavba : Dokončený úsek přeložky silnice v celkové délce 982 m začíná na křižovatce u obce Ráječko a je ukončena napojením na stávající silnici III/37435 na hranici katastrálních území Spešova a Rájce - Jestřebí. Celá trasa je vedena v násypu v úrovni 1,0 m nad rozlivnou hladinou odpovídající průtoku stoleté vody v řece Svitavě. Nově vybudované těleso je rovněž součástí protipovodňové ochrany obce Spešov, do silničního tělesa budou zavázány příčné hráze, jejichž investorem je Povodí Moravy. Michal Hašek, hejtman Jihomoravkého kraje Tato silnice se stavěla už od roku 2003, ve třech etapách a celkové dotace z prostředků EU činily přes sto miliónů korun. Díky EU za to, že se podílí na financování významné dopravní infrastruktury v Jihomoravském kraji. Zároveň děkuji i zastupitelům Jihomoravského kraje, jak v tom minulém období, tedy i mým předchůdcům ve vedení kraje, tak v současném období, protože jsme schválili strategický investiční úvěr a ten umožní, aby na jižní Moravě v příštích třech letech vznikaly také takovéto stavby. Abychom dostávali evropské dotace, ale ty musíme kofinancovat. A protože přišlo období velkých výpadků daňových výnosů a jenom v Jihomoravském kraji jsme letos přišli o 900 miliónů korun, které prostě nedoputují z Ministerstva financí, tak je pro nás důležité abychom měli peníze na investice. Ty investice znamenají zaměstnanost, znamenají práci pro firmy od nás z jižní Moravy a České republiky a samozřejme přinášejí pak také pozitivní efekt ve formě těch hotových investic. Ing. Jan Zouhar, ředitel SÚS JMK Tento úsek silnice, který má délku necelý kilometr, stál investora a všechny zaniteresované nemálo úsilí. Obtížné bylo najít tento koridor, kudy se by se dala protáhnout intenzivní doprava z Rájce směrem na Doubravice resp. na Černou Horu. Děkuji všem, především představitelům dodavatelské společnosti Eurovia, která zde odvedla velký kus poctivé práce, děkuju všem spolupracovníkům a také představitelům Městského úřadu v Blansku, protože řada věcí se řešila a ještě bude řešit za pochodu. Vít Rajtšlégr, starosta obce Ráječko Chtěl bych poděkovat hlavně hejtmanovi Michalu Haškovi, protože to co slíbil, tak splnil. My před rokem a čtvrt jsme tady stáli a byla tu pole a přes Ráječko vedl veliký provoz. Tehdy slíbil, že to nebude dlouho trvat a podařilo se. Za to mu patří obrovský dík, samozřejmě také radním a celému zastupitelstvu Jihomoravského kraje a v neposlední řadě i zástupcům ze Správy údržby silnic JMK a firmy Eurovia, která tady opravdu odvedla velký kus práce. Myslím, že se jim práce podařila a že našim občanům, nejenom v Ráječku, ale i ve Spešově se velice uleví a konečně se po dlouhé době vyspí. Nová komunikace II/374 je vybudována v kategorii S 9,5/80, v trase se nacházejí čtyři mostní objekty - most přes inundaci před obcí Spešov, podchod pro pěší mezi obcemi Spešov a Ráječko, most přes řeku Svitavu a most přes potok Chrábek. Podmínkou realizace stavby bylo, vzhledem ke stísněným poměrům mezi zastavěným územím obou obcí, zrušení ČOV ve Spešově a přemístění vodovodní přečerpávací stanice. V souvislosti s demolicí ČOV bylo nutno provést přepojení kanalizace obce Spešov na tlakovou kanalizaci, která byla vybudována podél nového silničního tělesa v rámci intenzifikace ČOV Blansko. V rámci stavby bylo nutné provést celou řadu přeložek inženýrských sítí sdělovacích kabelů, venkovního osvětlení, VTL plynovodu, podzemních i nadzemních vedení NN, VN a VVN. Pro ochranu přilehlých obytných budov před hlukem byly vybudovány protihlukové stěny. Na svazích nového silničního tělesa jsou provedeny vegetační úpravy, Celkové náklady projektu II/374 Rájec Blansko III. stavba tis. Kč Předpokládaná dotace EU ve výši 85 % tis. Kč Projektant: RYBÁK spol. s r.o., projektování staveb Zhotovitel: EUROVIA Brno, spol. s r.o. III/36616 Uhřice Úsobrno, přeložka Prioritní osa: Oblast podpory: Registrační číslo žádosti: Název projektu: Investor: Projektant: Zhotovitel: Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu je prioritou V rámci opatření 1.1. Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu je pro kraj Jihomoravský a kraj Vysočina v programu ROP Jihovýchod alokována dotace EU ke krytí 85% výdajů ve výši tis.eur, což představuje při zahrnutí podílu ze státního rozpočtu a povinného spolufinancování plánovaný finanční objem staveb ve výši tis. EUR, tj, v přepočtu při kurzu 26 Kč/EUR objem staveb ve výši cca 8,1 mld.kč. V současné době schválil Regionální výbor Regionu soudržnosti ROP Jihovýchod projekty s plánovanou dotací z EU ve výši tis. Kč, tj. projekty v celkové výši cca 2,9 mld. Kč. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje předložila v rámci osy podpory Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu celkem 36 projektů o předpokládaných uznatelných nákladech ve výši 1,25 mld. Kč (viz příloha). Realizace těchto projektů zahrnuje celkem rekonstrukce a výstavbu 88 km silnic včetně výstavby a rekonstrukcí 40 mostů a výstavby 7 okružních křižovatek.. V současné době je ukončeno celkem 29 projektů, 7 projektů je rozestavěno. Ing. Jan Zouhar, ředitel SÚS JMK 1 Dostupnost dopravy 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu CZ.1.11/1.1.00/ III/36616 Uhřice - Úsobrno, přeložka Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Silniční projekt spol. s r.o., Brno IMOS Brno, a.s. V měsíci říjnu a listopadu 2009 byly dokončeny projekty: II/374 II/374 III/36616 II/602 II/380 II/425 II/421 II/427 II/422 II/416,417 Obec Úsobrno neměla až do nedávné doby přímé silniční spojení s Jihomoravským krajem. Obyvatelé obce byli nuceni využívat silniční spojení buď přes kraj Pardubický (ve směru Jaroměřice Jevíčko), nebo přes kraj Olomoucký (směr Horní Štěpánov). Při jízdě do Velkých Opatovic a Boskovic bylo možno využít původní účelovou komunikaci, vybudovanou v 70. letech minulého století za účelem zpřístupnění okolních pozemků. Tato komunikace byla však vlivem chybějícího odvodnění a zanedbané údržby ve velmi špatném stavu, na některých místech byla původní konstrukce zcela zdevastována. V r bylo zadáno zpracování investičního záměru na výstavbu nové komunikace. V následujících letech byla zpracována potřebná projektová dokumentace a v r bylo získáno stavební povolení. V rámci stavby byla v místě původní účelové komunikace vybudována nová silnice III. třídy v kategorii S 6,50/50 a v délce 2,284 km. Komunikace je vedena převážně v násypu, jsou vybudovány hospodářské sjezdy pro zpřístupnění okolních zemědělských pozemků, je vybudováno funkční odvodnění, překonání místního potoka Úsobrnka bylo vyřešeno výstavbou nového mostního objektu za použití moderní ocelové montované konstrukce tzv. TUBOSIDER. Projekt výstavby nové komunikace byl rozšířen o rekonstrukci stávající silnice III/36616 na území Jihomoravského kraje. Rekonstrukce byla navržena s ohledem na stávající vedení trasy tak, aby pokud to prostorové podmínky dovolily, bylo docíleno šířkového uspořádání odpovídající kategorii S 6,50/50. Celková délka rekonstruované silnice je 4,945 km. Na většině délky byla provedena recyklace původní vozovky za studena v tl. 180 mm a na takto homogenizovanou vrstvu byla uložena nová asfaltová vrstva v tl. 60 mm. Ve stísněných místech byly realizovány opěrné a zárubní gabionové zdi. V celé trase bylo provedeno doplnění odvodnění a úprava krajnic. Uvedením této stavby do provozu získá obec Úsobrno přímé napojení na silniční síť Jihomoravského kraje a od platnosti nových jízdních řádů, tj. od bude do obce zavedena pravidelná linka v rámci IDS JMK. Stručná charakteristika projektu III/36616 Uhřice - Úsobrno, přeložka Žadatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. Indikátory projektu: délka nových a rekonstruovaných silnic III. tř. 7,22 km Počet postavených nebo technicky zhodnocených mostů: 4 Celkové způsobilé náklady projektu dle žádosti o grant tis. Kč Předpokládaná dotace z rozpočtu RR tis. Kč, z toho EU tis. Kč Generální dodavatel stavebních prací: IMOS Brno, a.s. Zahájení prací červenec 2008 Termín dokončení prací dle SOD prosinec Rájec - Blansko, III.stavba Adamov - Bílovice nad Svitavou Uhřice - Úsobrno přeložka Veselka okružní křižovatka Sokolnice okružní křižovatka Hustopeče průtah a OK Kobylí průtah Moravský Písek průtah II.a III.stavba Svatobořice - Mistřín I.stavba Křenovice průtah SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace kraje Žerotínovo nám. 3/5, Brno oblast Brno Korespondenční adresa: Ořechovská 35, Brno Tel.: , II/602 Veselka okružní křižovatka Prioritní osa: Oblast podpory: Registrační číslo žádosti: Název projektu: Investor: Projektant: Zhotovitel: 1 Dostupnost dopravy 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu CZ.1.11/1.1.00/ II/602 Veselka okružní křižovatka Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje APC Silnice. s r.o. SIMOST, s.r.o. Přestavba křižovatky Veselka na silnici II/602 Brno - Popůvky byla vyvolána požadavkem na zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Intenzita dopravy na silnice II/602 dosahuje hodnoty až voz./den a tato silnice je často využívána jako objízdná trasa dálnice D 1. Dosavadní stavební řešení křižovatky setrvalo v nezměněném stavu od doby, kdy byla atraktivním místem při motocyklových závodech na Masarykově okruhu. Její dopravní stav neodpovídal Nové technické řešení okružní křižovatky umožňuje bezproblémové křížení silnic a jedná se o význačný bezpečnostní zklidňovací prvek na vjezdu do zástavby obce Troubsko. Realizace stavby si vyžádala součinnost dvou investorů. Obec Troubsko zajistila výstavbu kanalizace a úpravy navazujicích chodníků a ploch, SÚS JMK samotnou výstavbu nové okružní křižovatky. Stěžejním problémem, se kterým se musela dodavatelská firma SIMOST vypořádat, byla skutečnost, že stavební práce bylo možné realizovat pouze za částečného omezení dopravy. Sitace byla navíc komplikována uzavírkou navazující části silnice v průtahu obcí Bosonohy. Harmonogram stavebních prací musel být upravován nejen v době výstavby kanalizace a realizace přeložek inženýrských sítí, ale i při výstavbě samotné vozovky. O náročnosti stavby svědčí i fakt, že například pokládka živičných vrstev v celkové délce necelých 400 m musela být s ohledem na zajištění dopravní prostupnosti křižovatky prováděna ve čtyřech etapách. Celkové způsobilé náklady projektu SÚS JMK tis. Kč Předpokládaná dotace z rozpočtu RR tis. Kč Zahájení prací listopad 2008 Termín dokončení prací říjen Slavnostní otevření silnice v Ráječku provedl 30. listopadu hejtman Michal Hašek, radní Zdeněk Pavlík a ředitel SÚS JMK Jan Zouhar Okamžiky těsně před zahájením provozu silnice Rájec Blansko Stav před výstavbou - původní účelová komunikace Uhřice- Úsobrno Nový stav - silnice III/36616 po rekonstrukci Most přes potok Úsobrnka Nová silnice III/3743 Uhřice - Úsobrno Dokončená výstavba okružní křižovatky Veselka na silnici 2/602 Brno Popůvky. Eurovia Brno, s.r.o. Vídeňská Brno Tel.: IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, Brno Tel.: , Fax: , SIMOST s.r.o Jižní náměstí 32/15, Brno Czech Republic Tel.: Fax:

9 Jihomoravský LOBBING PROSINEC 2009 REGIONÁLNÍ ROZVOJ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 10 Představení Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu JMK Vše od strategií až po realizace staveb Ing. Ivo Minařík Od strategií přes dotace až po realizace staveb to je regionální rozvoj, říká Ing. Ivo Minařík, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Jednou z důležitých oblastí práce odboru je koordinace tvorby strategických dokumentů kraje. Letos to byla příprava Programu rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 až Tento dokument plánuje hlavní aktivity kraje pro dané období. Vychází ze Strategie rozvoje regionu pro roky a z Programového prohlášení Rady Jihomoravského kraje. V současné době se aktuálně zpracovává Krátkodobý realizační plán rozvoje lidských zdrojů, který je především zaměřen na oblast vzdělávání. Nelze zapomenout ani na tématické programy, jako je Strategie rozvoje cestovního ruchu pro roky , Územní energetická koncepce, Regionální inovační strategie 3, ale i Rozvoj bezmotorové dopravy a mnoho dalších koncepčních dokumentů. Od koncepcí se však posuňme k realizacím. Za uplynulé období se podařilo vybudovat řadu úspěšných staveb. Především to byla odletová hala Pokračování dostavby a rekonstrukce Nemocnice Znojmo, která je největším zdravotnickým zařízením ve vlastnictví kraje, zajistí stomilionová dotace. Informoval o tom po dnešním zasedání Rady Jihomoravského kraje hejtman Michal Hašek. Kraj podle něj obdrží ještě v letošním roce na tento účel dotaci Slovácko a Land um Laa společně Ve dnech 14. a 15. října 2009 proběhlo v přístavišti Baťova kanálu ve Veselí nad Moravou sympozium cestovního ruchu s názvem Slovácko a Land um Laa společně. Tato akce byla realizována v rámci projektu, který je podpořen Fondem malých projektů Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika Rakousko. Jeho cílem je vzájemné obohacení a transfer know-how mezi oběma zeměmi. Letos již proběhly dvě účasti Slovácka na rakouských výstavách v Laa an der Thaya a Angern. Po konferenci budou vytvářeny dvoujazyčné tištěné prezentační materiály a internetové stránky. Na samotné konferenci bylo předneseno během dvou dnů celkem 16 přednášek. Konference se zúčastnilo 72 účastníků z řad podnikatelů, obcí, krajů, centrál cestovního ruchu, neziskových organizací a dalších institucí. Hlavním cílem konference bylo seznámit účastníky s nejnovějšími tuzemskými i světovými trendy brněnského letiště, vědeckotechnický inkubátor v areálu VUT na Palackého vrchu a INBIT-biotechnologický inkubátor v Bohunickém univerzitním kampusu. Tyto stavby byly spolufinancovány ze strukturálních fondů. Aktuálně se zabýváme přípravou inkubátoru podporujícího začínající počítačové firmy, pracujeme na projektech podporujících rozvoj lázeňství v Lednici, a v Ostrově u Macochy. Spolupracujeme se společností Thermal Pasohlávky a.s., která připravuje lázeňskou infrastrukturu v Pasohlávkách. Pro brněnské letiště se připravuje nákup nového hasičského vozu z Regionálního operačního programu. Oddělení realizace projektů se dlouhodobě zabývá Programem pro začínající podnikatele. Ten nabízí finanční příspěvek lidem, kteří se rozhodli vzít svůj osud do vlastních rukou a začít podnikat, vysvětluje Ivo Minařík, představující práci svého odboru. Další významnou aktivitou odboru je administrace globálních grantů z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zde bude postupně do roku 2013 rozdělena více než jedna miliarda korun do oblasti vzdělávání. Příjemci těchto dotací jsou především školy. Na oddělení evropských dotací se mohou zájemci informovat také o podpoře přeshraničních projektů na česko-rakouské a česko-slovenské hranici. K významným oblastem činnosti Odboru regionálního rozvoje patří také podpora venkova a zemědělství. Program rozvoje venkova podporuje jihomoravské vesnice a letos měl historicky nejvyšší dotaci 75 milionů korun. Podpora zemědělců byla dosud soustředěna hlavně do oblasti marketingu, která je však silně omezována evropskými předpisy. Oddělení rozvoje venkova a zemědělství se podílí na organizaci krajských dožínek, regionální potravinářské soutěži, ale i na tradičních hasičských slavnostech na hradu Pernštejně. Rovněž prezentace Jihomoravského kraje pro turisty je na bedrech Odboru regionálního rozvoje. Tentokrát jde o oddělení cestovního ruchu, mezi jehož aktivity patří tvorba propagačních materiálů, katalogů ubytování, propagačních filmů, prezentace regionu na veletrzích cestovního ruchu, tvorba a údržba webových stránek Odbor také zajišťuje i další veletržní prezentace: seznamuje s investičními příležitostmi na veletrhu Urbis, představuje žákům osmých a devátých tříd odborné školství kraje na Mezinárodním strojírenském veletrhu, regionální potravinářské výrobky prezentuje na veletrhu Salima. Do činností, které zajišťuje Odbor regionálního rozvoje patří bohužel i sčítání škod po živelních pohromách, letos například po letních po lokálních povodních. Všechny tyto úkoly je možné plnit jen s dobře sehraným a zkušeným týmem. Myslím, že takový tým odborníků na Odboru regionálním rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje existuje a práce se mu daří, říká Ivo Minařík. (k) v marketingu a propagaci cestovního ruchu. První den byl tematicky zaměřen na turistu v 21. století, druhý den pak byl věnován regionální kuchyni, kde byl účastníkům konference představen projekt Ochutnejte Slovácko. Účelem dvoudenního setkání bylo představit nové možnosti cestovního ruchu v regionu Slovácko a přiblížit turistické cíle partnerské strany Země kolem Laa an der Thaya. Michal Švagerka, Renáta Holešínská Nemocnice Znojmo dostane 100 milionů korun ze státního rozpočtu ve výši 50 milionů korun. Rada kraje doporučila zastupitelům, aby k této dotaci schválili stejnou částku také z krajského rozpočtu. Nemocnice by tedy měla získat na pokračování dostavby a rekonstrukce 100 milionů. Rada také rozhodla, aby na dostavbu znojemské nemocnice dohlížel zmocněnec Jm. kraje, který by pracoval přímo ve Znojmě. Má spolupracovat s ředitelem nemocnice, s krajskými orgány, ale i s ministerstvem zdravotnictví, které je dalším investorem. Konkrétní kompetence zmocněnce a také personální návrhy má radě předložit krajský radní pro oblast zdravotnictví Oldřich Ryšavý. Jednatel společnosti Hezká kuchyň Aleš Krč při přebírání ceny Byznys rebel. Firma roku a Živnostník roku v Jihomoravském kraji Ve čtvrtém ročníku podnikatelských soutěží zvítězila mezi firmami Top Moravia Q z Brna, mezi živnostníky majitelka obchodu, restaurace a hotelu Magda Živná. Budou reprezentovat Jihomoravský kraj v celorepublikovém finále. Je potřeba si uvědomit, že za každým soutěžícím se skrývá konkrétní podnikatelský příběh, ochota převzít na sebe riziko, síla tvořit hodnoty a poskytnout práci svým zaměstnancům. Pro mě je taková soutěž potvrzením skutečnosti, že i ve stávající ekonomické situaci existují úspěšní podnikatelé. A právě oni nám pomohou překonat hospodářskou krizi, sdělil hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. V Jihomoravském kraji je podle Českého statistického úřadu registrováno celkem soukromých podnikatelů podnikajících podle živnostenského zákona. Ocenění za skvělou práci si odnesla Magda Živná. Ta podniká od roku 1992, kdy získala v privatizaci samoobsluhu v Brně- Žebětíně. Tu později rozdělila na obchod a restauraci. V roce 2004 k celému komplexu přibyl i hotel. V současnosti Magda Živná otevírá nový hotelový komplex i se sportovištěm. Porota ocenila, že Magda Živná začínala od nuly a dnes výrazně přispívá k rozvoji žebětinské lokality. Z zaregistrovaných firem v Jihomoravském kraji nejlépe dopadla Top Moravia Q. Firma patří mezi čtyři nejvýznamnější výrobce titanového nádobí a své výrobky exportuje do 18 zemí tří kontinentů. Firma zaměstnává kolem 60 zaměstnanců a dobře reprezentuje brněnský region v celé Evropě. Porota u firmy ocenila důraz na životní prostředí a podporu společensko-odpovědných aktivit. Posláním soutěží je krom hledání úspěšných podnikatelů objevovat a představovat zajímavé nápady. V kategorii Byznys rebel oceňujeme podnikatele, kteří nabízejí zákazníkům zajímavé výhody a posouvají pravidla podnikání ve prospěch zákazníků, říká viceprezident pro firemní zákazníky společnosti Vodafone Pavel Hlavinka. Titulární partner Vodafone Firmy roku vyhlásil tuto kategorii již druhým rokem a letos ocenil společnost Hezká kuchyň s.r.o. Pro své zákazníky připravuje nejen návrhy kuchyní, ale ve svém studiu je také hned sestavuje, aby si je mohli ještě před koupí vyzkoušet. Partneři soutěží se netají tím, že jim jde o zvýšení prestiže podnikatelského stavu a změnu pohledu zejména na malé podnikatele, jejichž přínos pro region je často nedoceněn zejména v současné době. Podporujeme soutěž Živnostník roku, protože obzvlášť drobní živnostníci jsou základním stavebním kamenem místní ekonomiky a mezi jejich zákazníky často najdeme jejich sousedy a lidi z nejbližšího okolí. To je důvod, proč podpora drobných živnostníků přispívá k rozvoji ekonomiky v místních regionech, sdělila generální ředitelka titulárního partnera společnosti Mediatel Kimberli Lewis. Obdobně se vyjadřuje také Bohumil Mazač, generální ředitel společnosti ČEZ Prodej, která podporuje soutěže od samého počátku: Pomáháme tam, kde působíme, proto podporujeme podnikatele v jejich vlastním prostředí. Více informací o podnikatelských soutěžích naleznete na Koncepční přístup může ušetřit finanční prostředky PhDr. Iva Galvasová ředitelka Rozvoj obcí a regionů vychází z promyšlené strategie a vytvořeného partnerství subjektů, které se na rozvoji podílejí. Fundovaný pohled na problematiku regionálního rozvoje a politiky přináší PhDr. Iva Galvasová, ředitelka GaREP, spol. s r. o. Jak vidíte roli vaší firmy v rozvoji regionů? Jako zásadní bych označila snahu být věcně i metodicky nápomocni kraji, obcím, svazkům obcí a dalším subjektům při promýšlení záměrů a potřeb jejich rozvoje a formulaci konkrétních postupů, jak toho v praxi dosáhnout. Zdůrazňujeme nutnost spolupráce především těch subjektů - aktérů regionálního rozvoje - kterých se připravované záměry týkají. Na základě našich dlouholetých zkušeností a poznatků jsme schopni poradit v tomto směru širokému spektru subjektů veřejné i podnikatelské sféry. Důležitým produktem naší činnosti jsou vypracované programové a koncepční dokumenty pro představitele veřejné správy různě velkých územních celků, směrující jejich budoucí rozvojové záměry, založené na výsledcích odborných analýz z oblasti socioekonomické situace v území daných regionů, jejich přírodních, materiálních, technických i lidských zdrojů. Jak se vám daří v dnešní době udržet tak široký odborný záběr a jak rozvíjíte znalostní potenciál vaší společnosti? Z hlediska odborného růstu je pro naši společnost klíčové zapojení do aplikovaného výzkumu, pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR od roku 2004 a do výzkumných programů Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v dalších letech. Tyto výzkumné aktivity nás neustále nutí zkvalitňovat naši činnost vlastním studiem a sledováním aktuálních poznatků v dané oblasti a nabízet tak našim obchodním partnerům - státní správě, krajské a obecní samosprávě nová inovativní řešení jejich problémů a invenční pohledy na problematiku rozvoje území. Jaký mají podle Vás význam koncepční dokumenty ve vztahu k vynakládání finančních prostředků na rozvoj? Po celé období naší praxe si potvrzuji platnost názoru, že nejprve je nutno formulovat myšlenku, vizi nějaké zamýšlené změny, pak prozkoumat možnosti a nároky její realizace a teprve pak realizovat. Tyto postupy jsou obsaženy v koncepčních dokumentech. V soukromém sektoru i na všech úrovních veřejné správy platí, že dobře zpracovaná koncepce se stává účinným nástrojem řízení a tak vede příměji k naplnění cílů. Tím může napomoct úspoře prostředků, neboť jednotlivé aktivity (rozvojové projekty) na sebe racionálně navazují a ve výsledku je na prvním místě řešení problému, nikoliv snaha získat (odčerpat) dotace. Tím se regionální politika nemění jen na politiku dotační. Co můžete nabídnout podnikatelům? S ohledem na 15leté zkušenosti naší firmy v oblasti formování rozvoje území v komunikaci s veřejnou správou bych zdůraznila zejména možnost účelné spolupráce při výběru vhodného rozvojového záměru (projektu investičního i neinvestičního), poskytnutí potřebné součinnosti při vyhledání zdroje financování, při přípravě žádosti o příslušné prostředky a při vyjednávání s představiteli veřejné správy v zájmu dosažení úspěšné realizace zvoleného rozvojového záměru. Poskytujeme tedy kompletní poradenství v oblasti přípravy rozvojových projektů a žádostí o jejich financování pomocí dotací. (jl) GaREP, spol. s r.o. - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, Brno tel.: mobil: HLAVNÍ ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI Regionální rozvoj - rozvinutí potenciálu obcí a regionů Strategické plánování - koncepční přístup a spolupráce Aplikovaný výzkum - poznání problémů, návrhy řešení Expertní stanoviska - objektivní argumentace a fakta Projektové poradenství - kvalitní příprava a úspěšná realizace

10 design Jihomoravský LOBBING PROSINEC 2009 TEAM DYNAMIC 11 Australané obdivovali český design Agentura CzechTrade nedávno opět dokázala, že umí konkrétně podporovat naše výrobce a designéry v zahraničí. Za výrazné podpory generálního konzulátu ČR v Sydney představila v prostorách galerie Carriage Works projekt Křehký by Designblok Prague. Australská veřejnost se tak seznámila s produkty našich tradičních výrobních odvětví sklářského a keramického průmyslu. Při této příležitosti jsme se zeptali Víta Koláře, generálního konzula ČR v Austrálii: Co bylo podle vašeho názoru hlavním přínosem této iniciativy? Jsem hrdý, že Česká republika je první zemí z východního bloku, která se v Sydney na profesionální úrovni prezentuje moderním designem. O design je zde obrovský zájem a Francouzi či Italové tady každoročně představují své úspěchy. Těší mě, že letos jsme se přidali i my. Výstava a manévry kolem ní samozřejmě vzbudily zájem Australanů, a to je dobře. Ke zviditelnění ČR v Austrálii pomohla i přednáška prof. Jiřího Pelcla o českém designu na zdejší největší technické univerzitě a pozitivní recenze výstavy v médiích. Křehký navíc navazuje na jarní prezentaci plakátů Aleše Najbrta a Zuzany Lednické a na festival českých filmů v Sydney. Češi v Sydney jsou tak vidět a rozhodně nestojí ve stínu. Máte na výstavu nějaké konkrétní ohlasy? Expozici zhlédla asi tisícovka návštěvníků. Mezi nimi byli z kulturních kruhů například Leo Schofield, což je takový australský Marek Eben, nebo David Handley, pořadatel největší sochařské výstavy pod širým nebem, z politiků třeba předseda parlamentu NSW. Velice si vážím také návštěvy rektorky University of Technology. Nejčastější otázkou návštěvníků expozice bylo: Za kolik a kde se to dá koupit? Evidujeme enormní zájem o nákup či zprostředkování prodeje exponátů a obecně o české sklo. Generální konzulát připravil a vytiskl pro potřeby výstavy brožuru o českých firmách a výrobcích skla a porcelánu, ve které jsou samozřejmě všechny důležité kontakty a informace. Po skončení výstavy chci rozhodně vyhodnotit, zda se zájem o výstavu projevil také v poptávkách po skle. Jsem přesvědčen, že prezentace přinese výsledky. Za rozhovor děkuje Klára Nápravníková, vedoucí projektu Design pro export agentury CzechTrade NECHTE SE INSPIROVAT FILMEM Design vaše konkureční výhoda Že průmyslový design zvyšuje konkurenceschopnost firmy, že je jedním z nástrojů budování firemní značky a že účinně napomáhá rozvoji a expanzi firmy na zahraničních trzích, to jsou dnes již ověřená fakta, která však mnohé české firmy dosud nepřijaly. V rámci projektu Design pro export nabízí CzechTrade služby, které posilují konkurenceschopnost a zvyšují tak pravděpodobnost úspěchu firem na trhu. Aby agentura CzechTrade svou argumentaci posílila a přesvědčila i ty, kteří se ještě nerozhodli, nabízí dnes na svých webových stránkách krátké video, názorně dokumentující spolupráci konkrétních českých firem s profesionálními designéry. Najděte i vy svou konkurenční výhodu na Snílek z VUT Brno okouzlil porotu Robotický skleník Malý princ vizionářsky pochoduje po povrchu Marsu. O účasti v soutěži Electrolux Design Laboratory jsme si povídali se studentem průmyslového designu FSI VUT Brno Martinem Miklicou, který se v letošním ročníku této prestižní mezinárodní soutěže propracoval mezi osm nejlepších účastníků z celého světa (viz Jihomoravský LOBBING říjen 2009, s. 9). Účastnil jste se již dříve soutěže Electrolux Design Laboratory nebo jiné mezinárodní soutěže? A jaký má taková účast pro studenta přínos? Electrolux Design Lab je druhá designérská soutěž, které jsem se zúčastnil. Používám velmi jednoduchý vnitřní sebekritický mechanismus. Pokud se při představě realizovaného konceptu rozesměju, ať už vnitřně nebo navenek, vím, že jde o věc, kterou stojí za to prezentovat ostatním, i kdyby je měla jen pobavit. Pak také má smysl se vůbec účastnit soutěží. Tak nakonec vznikl i můj projekt pro Electrolux Design Lab. Bez výzkumů a anket, grafů a analýz, pouze jako parafráze strojů z vědeckofantastických filmů, v podstatě takový designérský vtípek, který to dotáhl nečekaně daleko, přestože by stačilo, kdyby pouze pobavil porotce. Pro studenty je taková soutěž zejména šancí zviditelnit své jméno, poznat spoustu zajímavých lidí, pochopit, že studovat a pracovat lze i jinak, než jak jsme v malé české kotlině zvyklí, a užít si spoustu legrace. Nechtěl bych spekulovat o tom, zda má nakonec větší prospěch pořadatel, nebo soutěžící, ale pro oba je to pouze příležitost a na každém pak je, jak ji využije. Vaše práce je trochu na okraji zadání. Zkuste ji prosím stručně představit a vysvětlete, jak jste vůbec přišel na myšlenku robotického skleníku. Zadání Electroluxu pro tento ročník bylo Design pro příštích 90 let, přesněji řečeno design domácích spotřebičů, které budou formovat a ovlivňovat naše životy v příštích devadesáti letech. Designér má málokdy příležitost realizovat se v tak širokém poli působnosti, prakticky bez vazby na současný stav techniky a vědeckého poznání, a když už jsem takový prostor dostal, chtěl jsem ho využít až k jeho hranicím. Firma Electrolux je výrobcem domácích spotřebičů. Ač se to zdá být triviálním slovním spojením, je potřeba velmi dobře rozumět jeho obsahu. Spotřebič je stroj, který nám pomáhá v každodenním životě. Domov je místo, kde žijeme. V budoucnu však budou mít obě slova mnohem širší význam, než jak je chápeme dnes. Spotřebič nebude pouze stroj, který život usnadňuje, ale dost možná i umožňuje. A domovem nám nebude pouze Modrá planeta. Mars je planeta velmi podobná Zemi, přesto je potřeba překonat několik zásadních překážek. K přežití potřebujeme minimálně kyslík, vodu a potraviny. Voda na Marsu je a skvělou zprávou je, že zbylé dvě položky nám mohou zajistit rostliny. Ty však mají také své požadavky, které musí někdo zajistit. Proto je tu robot pojmenovaný Le Petit Prince, Malý princ, podle knihy Antoine de Saint-Exupéryho. Ten je schopný zajistit rostlinám dostatečné osvětlení, teplotu, tlak, vodu, oxid uhličitý a živiny, z čehož dokonce všechny položky až na poslední lze získat přímo na povrchu Marsu. A nejen že je dokonalým zahradníkem pro Mars, také nahrazuje domácí mazlíčky prvním kolonistům, protože člověk má potřebu se někdy vypovídat němé tváři, ale přeprava a chov zvířat v kos- Pantonka letos oslavila 50 let od svého vzniku V roce 1959 vytvořil dánský designér Verner Panton židli, která oslnila ladností tvarů a výraznou barevností. V šedesátých letech pak začaly vznikat první prototypy této slavné židle, která se od roku 1967 začala vyrábět sériově. Židle prošla několika vývojovými stádii, kvalita plastů se neustále zvyšovala a dnes již jde o industriálně jednoduchý kus, který je na sériovou výrobu velmi nenáročný. Ikonická židle Pantonka je odlitá z jednoho kusu umělé hmoty a svým zajímavým pop-artovým vzhledem a snadností výroby se nesmazatelně zapsala do dějin. Nejslavnější je červené provedení s vysokým leskem. Často je umísťována do prostoru spolu s reprodukcemi obrazů Andyho Warhola, na kterých můžeme obdivovat světlovlasou divu Marylin Monroe. V současném minimalistickém interiéru má ale také své místo. Pantonka má jednu velkou výhodu, tou je její stabilita, skvěle se hodí do prostor s nerovným povrchem. Verner Panton navrhl židli pro firmu Vitra, která pravidelně uvádí na trh další barevné prototypy. V poslední době byla uvedena třeba tmavofialová Purple Panton či dětská varianta Panton junior, která je o čtvrtinu menší než klasická pantonka a její barevnost je upravena tak, aby se dětem líbila. Všechny modely ale vždy musí respektovat barevnou paletu inspirovanou světem šedesátých a sedmdesátých let, tedy dobou, kdy Pantonka vznikala a která ovlivnila její fascinující podobu. mu jsou z mnoha důvodů problematické. Vzhled a konstrukce robota jsou čistě účelové. Poklop chrání rostlinu, tělo má kulovitý tvar, který má při daném objemu nejmenší povrch, špičaté konce nohou mu umožňují vyhloubit důlek pro získání tepla z povrchu nebo při nepřízni počasí (i na Marsu jsou bouře, i když pouze písečné), oko nejenže skrývá kameru, ale duhovka funguje jako to, co dnes nazýváme grafickým uživatelským rozhraním. Přestože nejsem botanik, konstruktér, robotik ani technolog, pevně věřím, že v samotné ideji (což je jediné, co umím vytvořit) nepřekonatelný problém není. Vzhled robota je inspirován ilustrací, na níž má Malý princ růži, o kterou se má starat pod skleněným poklopem. Mimo tuto fyzickou inspiraci je však také inspirován myšlenkově. Malý princ dostal růži proto, aby se naučil odpovědnosti, a já věřím, že takové skutečně stroje za 90 let budou. Nebudeme o spotřebiči přemýšlet jako o krabičce s tlačítky, která občas udělá, co chceme, ale spíš jako o partnerovi nebo spolupracovníkovi.dnes to může znít strašidelně, ale není to o nic děsivější než příjezd prvních vlaků do měst. Až přijde správný čas, budeme na to připraveni. Přišel jste do styku s členy jury a s ostatními účastníky soutěže? Osm finalistů soutěže bylo pozváno k prezentaci svého projektu v rámci výstavy 100% Design London, kde jsem měl možnost osobně potkat zástupce firmy Electrolux, ostatní finalisty i členy poroty. Byly to velmi příjemně strávené čtyři dny. Škoda pouze poměrně časově napjatého plánu, který nám nedovolil se s porotci blíže poznat. Jsou elektrospotřebiče tím, čím byste se chtěl zabývat? Kam směřujete ve své budoucí profesi? Prací designéra je polidšťovat stroje. Je jedno, jestli si kupujete kartáček na zuby, auto nebo ledničku, důležité je, že věci mají nejen dobře vypadat, ale také musí být lehce ovladatelné a dostupné. Dobrý (ná)stroj se pozná tak, že při práci nepřemýšlíte o něm, ale pouze o výsledku, kterého chcete dosáhnout. O to mi jde navrhovat kvalitní produkty, které bude radost používat. Chtěl byste říct ještě něco na závěr? Přestože jsem nedosáhl na příčku vítězů, potěšily mě pozitivní reakce. Od Electroluxu mi po skončení soutěže přišel , že mi velmi děkují za úžasnou prezentaci, kterou bylo mnoho lidí inspirováno. A od poroty jsem se dozvěděl, že jsem snílek, a ti prý nakonec rozhodují o podobě světa.

11 Jihomoravský LOBBING PROSINEC 2009 CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ MORAVA 12 Kvalitní servis ve prospěch cestovního ruchu Mgr. Zuzana Vojtová, ředitelka Regionální rezervační systém Jižní Moravy Regionální rezervační systém Jižní Moravy řeší potřebu snadné a rychlé on-line rezervace služeb cestovního ruchu. Jeho význam umocňuje absence národního rezervačního systému a neustále rostoucí internetová gramotnost populace. Autorem záměru je Centrála cestovního ruchu Jižní Morava a realizaci v rozmezí let zajišťuje společnost World Media Partners, s. r. o. Mapa smluvních ubytovatelů v rezervačním systému Jižní Moravy zdroj Vývoj a implementace rezervačního systému je spolufinancována Evropskou unií prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihovýchod. Financování dalšího rozvoje a budoucího provozu je předpokládáno ze získaných provizí. Systém bude dostupný na oficiálním portálu cestovního ruchu od začátku roku V první fázi bude zaveden systém rezervace ubytování, který návštěvníkovi umožní rezervovat ubytovací kapacity a informovat se o aktuální turistické nabídce regionu. Přehledný interaktivní systém vyhledávání a možnost rezervace on-line umožní časový i nákladově nenáročný kontakt s poskytovatelem služby. Do poloviny listopadu se do systému zapojilo 123 ubytovatelů, z toho 97 v režimu on-line. Tímto počtem se stal nejrozšířenějším regionálním rezervačním systémem ubytování v České republice. I přesto, že systém ještě nenaběhl do ostrého režimu, již do dnešního dne v rámci testovacího provozu na zprostředkoval na 87 rezervací a poptávek. Další ubytovatelé se mohou do konce roku 2009 připojit bezplatně. Horkou novinkou je možnost zapojení tzv. rezervačních partnerů do systému. To je vhodné především pro turistická informační centra či cestovní agentury, které mohou využívat tento rezervační systém a získávat polovinu ze získané provize. Po zapojení zájemce na své webové stránky umístí ikonku portálu. Provedené rezervace formou prokliku návštěvníka nebo zaměstnance turistického informačního centra se počítají tomuto afilačnímu partnerovi jako zprostředkovaný obchod. Možnosti integrace jsou kromě umístění ikonky i jiné: do stránek je možné integrovat celý vyhledávací formulář pro ubytování či jen seznam smluvních ubytovatelů v okolí turistického informačního centra. -ccrjm- Více o možnostech spolupráce pro ubytovací zařízení i turistická informační centra naleznete na našich webových stránkách. Uplynulý půlrok se činnost Centrály cestovního ruchu Jižní Mora- U vy soustředila na řadu projektů a akcí, v rámci kterých bylo vydáno množství publikací, uskutečněny tiskové konference, zorganizováno několik press tripů, workshopů a jižní Morava byla propagována na řadě domácích i zahraničních veletrhů. Mezi nejzajímavější projekty jistě patří projekt Ochutnejte Moravu, jehož cílem bylo upoutat pozornost na typickou moravskou kuchyni a vzbudit zájem o kuchyni nejen u veřejnosti, ale i u restaurací. Tento projekt dále pokračuje na webovém portálu kam může každý poslat svůj oblíbený recept na moravské jídlo a na druhou stranu se zde inspirovat. Návštěvník zde také najde doporučené restaurace, které zařazují na jídelníček moravské speciality. Díky výhodné geografické poloze kraje uvítala CCRJM možnosti přeshraniční spolupráce v rámci Česko - Rakouských vztahů. Prvním realizovaným projektem, který byl monitorovacím výborem schválen v rámci programu Evropské územní spolupráce byl projekt EUREGIOtour.net. Hlavním cílem tohoto projektu je vytvoření fungující příhraniční sítě mezi pracovníky v cestovním ruchu umožňujcí výměnu zkušeností a informací. Výsledkem spolupráce jsou dvě Cyklomapy Jižní Morava & Weinviertel, v kterých mohou návštěvníci nalézt řadu cykloturistických přeshraničních okruhů s podrobnými popisy tras, tipy na výlet i kontakty. V nejbližších dnech bude vytištěna brožurka Relaxace na jižní Moravě a ve Weinwiertel, která obsahuje společnou přeshraniční nabídku s konkrétními turistickými balíčky. Po této úspěšné spolupráci následoval projekt NEWMARKETS, zaměřující se na propagaci nabídky cílů Dolního Rakouska, jižní Moravy a Vysočiny s důrazem na prezentaci během Zemské výstavy probíhající v Telči, Hornu a Raabsu do listopadu. V rámci tohoto projektu byla prezentována města a obce ležící na řece Dyji pod společným názvem Turistický region Podyjí. A konečně v současnosti pracujeme na projektu ZIELE - TOP - CÍLE, ve kterém se představí nejatraktivnější turistické cíle jižní Moravy. Ve spolupráci s dolnorakouským partnerem, který již několik let úspěšně buduje nabídku výletních cílů v Dolním Rakousku - Top-Ausflugsziele Niederösterreich, se budou společně prezentovat a propagovat na trhu. Mezi první výstupy projektu se řadí nová webová stránka a do konce roku 2009 budou vytištěny první společné materiály. Vedle tiskovin o regionu Jižní Morava, - jinak o kterých jsme podrobně informovali v minulém čísle Jihomoravského LOBBINGU (říjen 2009, s. 11) jsme nyní řadu publikací doplnili o dva nové tituly: Stopami slavných (o slavných osobnostech jižní Moravy) a Po stopách funkcionalismu na jižní Moravě. Významným projektem Centrály je propagace kongresové a incentivní turistiky. Cílem projektu je zvýšit využití potenciálu regionu jižní Morava a města Brna a posílit spolupráci v této oblasti cestovního ruchu. V jeho rámci byla uskutečněna též řada propagačních akcí, konferencí a účast na veletrzích jak v ČR, tak v jiných zemích Evropy. Byl zpracován katalog a vytvořena webová stránka propagující kongresový potenciál regionu JM a města Brna pod společnou značkou Moravia convention Bureau. Jako jedno z témat pro incentivní turistiku byla zpracována nabídka Golf na jižní Moravě (dále katalog, DVD). Projekt Propojení webových aplikací cestovního ruchu za účelem posílení webové prezentace a zvýšení informovanosti o turistickém potenciálu jižní Moravy měl za cíl zhotovení informačního systému, který automaticky propojí internetové portály morava.cz, portály obcí, TIC a dalších subjektů v cestovním ruchu a zefektivní sdílení informací o zajímavých akcích. Jeho zkušební provoz bude zahájen do konce roku Jako na poslední, ale rozhodně velmi důležitý projekt bych upozornila na Regionální rezervační systém (RRS), o kterém si můžete více přečíst v navazujícím článku. Mimo zmíněné uskutečněné projekty se podařilo ve spolupráci s Brněnským kulturním centrem od srpna 2009 otevřít Turistické informační centrum - Jižní Morava. Jedná se o novou informační službu, která slouží jak obyvatelům města Brna, tak domácím a zahraničním návštěvníkům. Kompletní informace o regionu zajišťuje po celý rok v rámci svých činností Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava. Prezentace oblastí je zde bezplatná a na adrese centrály přivítáme Vaše materiály ke zveřejnění. Závěrem bychom Vás rádi pozvali na nejbližší významnou akci, na které se bude jižní Morava prezentovat a to na veletrhy GO a Regiontour, které proběhnou v lednu roku 2010 na Brněnském výstavišti. Na tyto, ale i další tuzemské veletrhy (například Holiday World Praha), i zahraniční (Slovakiatour Bratislava, Vivattur Vilnius, MITT Moskva, Otdych Mos- Ing. MgA. Barbora Hrdinová kva, Tour Trawel Varšava, TC Lipsko, WTM Londýn a další) již dnes připravujeme řadu tiskových materiálů a nabídkových balíčků. Tiskoviny budou poskytovány zdarma na veletrzích a k dispozici budou i na všech TIC Jihomoravského kraje. V případě zájmu se obraťte na Centrálu cestovního ruchu Jižní Morava, Nakonec bych ráda nám všem na jižní Moravě do nového roku popřála co největší rozvoj cestovního ruchu! Centrála cestovního ruchu Jižní Morava, z.s.p.o. Radnická 2, Brno Tel.: Tel./fax: Připravuje se Program rozvoje cestovního ruchu města Brna na roky Magistrát města Brna, kancelář strategie města Brna vyhlásil v dubnu 2009 výběrové řízení na zpracovatele Programu rozvoje cestovního ruchu města Brna, dokumentu, který má za cíl jednak zanalyzovat území města Brna, jeho návštěvníky, poptávku i nabídku turistických atraktivit, a dále navrhnout konkrétní aktivity a projekty, které přispějí ke koordinovanému a dlouhodobému rozvoji cestovního ruchu ve městě Brně. Právě v těchto dnech byla dopracována Analytická část tohoto programu, na které se kromě zpracovatele Programu firmy DRING Consulting podílela také početná expertní pracovní skupina, skládající se ze zástupců kraje, města, Centrály cestovního ruchu jižní Morava, BVV, Automotodromu, KČT, MZLU, Vysoké hotelové školy, Asociace průvodců, KHK, Asociace hotelů a restaurací a neziskových organizací. Mezi diskutovaná témat, která se objevila již při hodnocení aktivit cestovního ruchu ve městě Brně, tak v návrhové části, mimo jiné patří: jasné vymezení kompetencí a úkolů subjektů organizujících cestovní ruch ve městě Brně, propagační aktivity města, produktové balíčky a celkový marketing města, infrastrukturní projekty pro rozvoj cestovního ruchu, charakter návštěvníků města Brna a další zajímavá témata. V současné době probíhají pracovní skupiny a v únoru 2010 bude městu Brnu předložen kompletní Program rozvoje cestovního ruchu města Brna, včetně návrhové části, harmonogramu aktivit i návrhu jejich financování. Za zpracovatele Programu rozvoje cestovního ruchu města Brna Ing. MgA. Barbora Hrdinová, výkonná ředitelka, DRING Consulting Hotel AVANTI specialista na firemní akce a konference AVANTI Hotel v Brně leží nedaleko městského centra, vedle nově otevřené Hokejové haly dětí a mládeže za Lužánkami. Hotel AVANTI v Brně nabízí ubytování ve zrekonstruovaných a nově vybavených pokojích pro 250 osob. Hotel disponuje 90 dvoulůžkovými pokoji a 8 apartmány. Před hotelem se nachází parkoviště střežené kamerou se záznamem. KONGRESY A KONFERENCE Konferenční prostory Hotelu AVANTI v Brně s celkovou kapacitou 350 osob jsou ideální pro pořádání kongresů, konferencí, školení, banketů, prezentací, seminářů, plesů, večírků, rautů, svateb, promocí, firemních i rodinných akcí. Všechny konferenční prostory jsou vybaveny klimatizací a nejmodernější audiovizuální a prezentační technikou. V předsálí se naskýtá možnost pro pořádání rautů. Zároveň se foyer stává klidnou zónou k besedování a diskusím klientů. 90 dvoulůžkových pokojů (z toho 60 s možností přistýlky) 5 apartmánů (z toho 4 s kuchyňským koutem a ledničkou) 2 VIP apartmány 1 prezidentské apartmá GASTRONOMICKÉ SLUŽBY Ty jsou v hotelu jsou poskytovány ve dvou restauracích s celkovou kapacitou 180 míst a Café baru s kapacitou 25 osob. Nabízíme pokrmy všeho druhu s možností celodenního stravování nebo polopenze v cenách dle individuálního přání. Vyhlášená je tradiční česká kuchyně. Studené i teplé rauty podle objednávky. Od března 2010 máme vlastní BOWLING a WELLNESS přímo v hotelu Avanti. Na počátku příštího roku také hotel požádá o ČTYŘHVĚZDIČKOVOU CERTIFIKACI. Hotel AVANTI Střední 61, Brno tel: ,

12 Jihomoravský LOBBING PROSINEC 2009 REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA JIŽNÍ MORAVY 13 RRA JM připravila pro zástupce municipalit srbských regionů Šumadija i Pomoravlje a Jablanicki i Pcinjski čtyřdenní konferenci k problematice regenerace starých nevyužívaných areálů a objektů. Setkání tentokrát proběhlo na srbské půdě v působištích partnerských rozvojových agentur v městech Leskovac a Despotovac ve dnech října Klíčovými tématy konference bylo sdílení zkušeností s regenerací brownfields v České republice a Jihomoravském kraji, financování revitalizačních projektů, mapování lokalit a prezentace úspěšně řešených příkladů. EUREGIO city.net Spolupráce měst v euroregionu Pomoraví Poučme se z dobrých příkladů Dne se konala v Poysdorfu odborná konference s tématem spolupráce měst. Jak napovídá podtitulek, hlavním zaměřením byla výměna zkušeností a zajímavých námětů z míst, kde spolupráce již dlouhodobě funguje. Po úvodním slovu předsedů euroregionu a zástupců regionálních samospráv vystoupil pan Klaus-Dieter Hübner, starosta německého města Guben, s příspěvkem o dlouholeté spolupráci s těsně sousedícím městem Gubin v Polsku. Následovala prezentace pana Waltera Impa, mluvčího Meziměstské spolupráce východního Štýrska, o zajímavém projektu na udržení kupní síly v regionu, který se podařilo rozšířit i do sousedních zemí. Po tomto poutavém vystoupení byla na programu panelová diskuse s odborníky, kteří hovořili o dalších zajímavých přeshraničních projektech spolupráce municipalit. V odpoledním bloku byly připraveny dvě diskuse u kulatého stolu, jedna s tématem udržitelného rozvoje měst, druhá s tématem rozvoje kultury a turismu. Celá konference se konala za finančního přispění Evropské unie v rámci přeshraničního projektu EUREGIO city.net. Více informací vám podá: Ing. Lenka Procházková Regionální rozvojová agentura jižní Moravy tel.: kl Spolupráce měst v euroregionu Pomoraví odborná konference konaná v dolnorakouském Poysdorfu dne 21. října 2009 v rámci projektu EU- REGIO city.net. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy je partnerem projektu. Prezentace aktivit RRA JM a jejích zkušeností se strukturálními fondy EU v rámci vzdělávacího programu pro projektové manažery měst a obcí, zástupce ŘO a ZS a zástupce vysokých škol z Rumunska Prezentace připravovaného projektu vědecko-technického muzea v Brně. Hlavní manažerka projektu Mgr. Veronika Sirotek Němcová. Říjnová pracovní stáž v italské Florencii v rámci programu Leonardo da Vinci zaměřená na téma rozvoj lidských zdrojů, jíž se zúčastnili i projektoví manažeři RRA JM. Navštívené instituce, kde účastníci čerpali ze zkušeností zahraničních kolegů pro své budoucí aktivity a projekty, zahrnovaly odborné školy, florentský úřad práce, centrum vzdělávání dospělých a instituci, jejíž hlavní činností je napomáhat rozvoji toskánských firem a podnikatelů a podpořit je v hledání vhodných distributorů jejich produktů v zahraničí. Survival Kit to South Moravia 2009 V těchto dnech vychází aktualizovaná, v pořadí již osmá, publikace Survival Kit to South Moravia. Příručka je určena investorům, kteří mají zájem realizovat své aktivity na území Jihomoravského kraje, stejně jako investorům, kteří již v regionu působí. Survival Kit obsahuje řadu odborných textů z několika oborů. Z toho důvodu se na ní spolu s Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy podílí i experti, zabývající se danou problematikou. Na přípravě publikace tak spolupracují odborníci z PricewaterhouseCoopers (účetnictví a daně), Czerwenka a partner (právo), Gerlach (celní problematika), La Brava (personalistika) a Saura nebo Kovoprojekta Brno (nemovitosti). Vedle firem ze soukromé sféry spolupracujeme i s odborníky z veřejného sektoru a to s Úřadem práce nebo Službou cizinecké policie. Vedle již výše zmíněných oblastí obsahuje publikace i kapitolu Praktické informace. V ní se lze dočíst o restauracích, možnostech ubytování, tipech na využití volného času, stejně jako o dopravě a o mnoha dalších informacích nutných k přežití v Jihomoravském kraji. Do této kapitoly jsou zapracovány i osobní zkušenosti investorů. Survival Kit obsahuje samozřejmě i informace týkající se víz a otázek a odpovědí s nimi související (např. Co mám dělat, když jsem si zapomněl prodloužit vízum ). V letošním roce je příručka dostupná v anglické a německé verzi v tištěné podobě. Na webových stránkách RRA JM bude k dispozici navíc i česká verze. V případě vašeho zájmu o tištěnou publikaci nás neváhejte kontaktovat. Ing. Pavel Beránek Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Královopolská 3052/ Brno-Žabovřesky Aktualizované vydání publikace Survival Kit Telefon: (+420) , (+420) (+420) , fax: (+420)

13 Jihomoravský LOBBING PROSINEC 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 14 Firmy je nutno účinně motivovat ke spolupráci na zahraničních trzích Ing. Martin Žák Jedním z hlavních cílů činnosti Obchodního oddělení Rakouského velvyslanectví v Praze je podpora rakouských podnikatelských subjektů na českém trhu a posílení jejich spolupráce s českými firmami. Tyto cíle se snaží naplňovat také Marketingová kancelář v Brně, která je jeho přímou součástí a vystupuje pod názvem Austrian Trade Marketingová kancelář Brno. Zejména v době, kdy hospodářská situace nedovoluje v určitých tržních segmentech vytvořit dostatečné množství příležitostí, je zcela nezbytné hledat nové trhy, nové distribuční cesty a formy komunikace Spolupráce s Dolním Rakouskem Pracovní program spolupráce s Dolním Rakouskem na léta , konkretizující Dohodu o spolupráci uzavřenou v září 2002 ve Znojmě, podepsali 22. října v Brně dolnorakouský hejtman Erwin Pröll, jihomoravský hejtman Michal Hašek, jihočeský hejtman Jiří Zimola a hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek. Jihomoravský hejtman i jeho dolnorakouský protějšek označili dnešní setkání za mimořádné. Uskutečnilo se několik dní před 20. výročím pádu železné opony, aby zahájilo novou kapitolu spolupráce mezi zúčastněnými regiony. Z nového Programu spolupráce, který zahrnuje 14 oblastí, položili důraz zejména na kulturní spolupráci, na výstavbu dopravní infrastruktury, spojující regiony, na společný postup při ochraně proti katastrofám. Otázky novinářů se soustředily především na budování dopravního spojení mezi Vídní a Brnem. Hejtman Pröll označil za pozitivní fakt, že na obou stranách došlo k dohodě o překročení hranice v Drasenhofenu a napojení rakouské tzv. severní dálnice na českou rychlostní silnici R 52 v Mikulově, a dodal, že podle realistické prognózy bude rakouská dálnice v Drasenhofenu v roce Na rakouské straně budeme důsledně pokračovat tímto směrem. Přirozeně očekáváme, že v dohledné době se začne s budováním odpovídajícího pokračování na sever, že bude brzy k dispozici spojení s dálnicí Brno-Praha, dodal dolnorakouský hejtman. Také jihomoravský hejtman Michal Hašek označil dokončení tohoto rychlostního spojení za jednu z priorit. Vyjádřil přesvědčení, že každá budoucí vláda ČR udělá spolu s Jihomoravským krajem vše pro financování této rychlostní spojnice z evropských peněz, případně najde národní zdroje financování. Již současná vláda by však měla začít připravovat i alternativní financování formou sdružení se soukromým kapitálem (PPP). mezi producentem a jeho odběratelem. Tento proces s sebou nutně nese určité náklady i jistá rizika a oba tyto faktory pak mohou být, zejména v době úbytku zakázek tím, co firmy od vstupu na nové trhy může odradit. V konečném důsledku se tím však může také úbytek zakázek znásobit. Rakouské firmy členové Rakouské hospodářské komory (Wirtschaftskammer Österreich-WKÖ) mohou však zejména v této době využívat celé řady nástrojů, které mají za cíl zejména oba výše uvedené negativní faktory zmírnit, nebo úplně eliminovat. V rámci řady proexportních iniciativ je pro firmy připraveno individuální poradenství a konzultace, kooperační setkání a burzy, stejně jako například podporované účasti na mezinárodních veletrzích. Právě v Brně by se v březnu 2010 na potravinářských veletrzích Salima a Vinex měly představit téměř dvě desítky rakouských firem v rámci společné expozice pořádané Obchodním oddělením Rakouského velvyslanectví. Další společnou prezentací produktů a technologií z Rakouska potom budou stavební veletrhy IBF v dubnu příštího roku. Pokud již byly zmíněny akce, které jsou připravovány, je třeba zmínit V rámci strojírenského veletrhu MSV Brno proběhlo také slavnostní otevření výstavy věnované vynálezci Josefu Resslovi. Zleva: Andrej Ferčej, Obchodní rada Slovinského velvyslanectví v Praze, J. E. Stanislav Vidovič, velvyslanec Slovinské republiky na Slovensku, Mgr. Klára Havlíčková, tisková mluvčí Technického muzea v Brně, Dr. Nikolaus Seiwald, Obchodní rada Rakouského velvyslanectví v Praze, a Ing. Martin Žák, vedoucí Marketingové kanceláře Austrian Trade Brno. Obchodně-politická mise do Leningradské oblasti Hašek: Regionální ekonomická diplomacie je potřebná Ve dnech října 2009 se uskutečnila pod vedením hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška obchodně-politická mise do Leningradské oblasti Ruské federace, která patří k nejdynamičteji se rozvíjejícím regionům země. Mise se zúčastnily společnosti Alstom, Alta, Česká spořitelna, ČSOB, Elmarco, GEOtest, MZLU, OHL ŽS, PSG-Intenational, RHK Brno, Stomix Hodonín a Veletrhy Brno. Úkolem realizátora bylo zajistit pro každý subjekt minimálně dva ruské partnery na míru, některé společnosti však měly až pět partnerů k obchodním jednáním. O konkrétních kontraktech je předčasné hovořit, cesta od prvních kontaktů ke kontraktačnímu jednání je na teritoriu Ruské federace obtížná i skutečnost, že v průběhu Mezinárodního strojírenského veletrhu Brno v září tohoto roku, bylo dosaženo dohody, že partnerskou zemí veletrhu MSV pro rok 2010 bude právě Rakousko. Tato skutečnost s sebou ponese větší možnost navazování kontaktů mezi firmami z obou zemí a představení nejnovějších produktů a technologií. Bližší informace ke všem plánovaným akcím lze získat na adrese Ing. Martin Žák, vedoucí Marketingové kanceláře Austrian Trade Brno Austrian Trade Marketingová kancelář Brno Hybešova Brno Česká republika Tel Fax a zdlouhavá, nicméně Jihomoravský kraj vnímá tuto misi jako úspěšný start. Neméně důležitou součástí mise byla i politická část setkání s gubernátorem Leningradské oblasti Valerijem Pavlovičem Serďjukovem. Leningradská oblast projevila velký zájem o předání zkušeností v oblasti propojení veřejné sféry se vzdělávacími a výzkumnými institucemi. Její představitelé se velmi zajímali o zkušenosti Jihomoravského inovačního centra, Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu, o krajské programy podpory vědy (SoMoPro). Představitelé oblasti projevili rovněž zájem o předání zkušeností s projektem Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Jihomoravský kraj si od předání zkušeností z těchto oblastí slibuje otevření možností pro naše podnikatele v Leningradské oblasti. Projevil také zájem o ruské turisty, vysokoškoláky a doktorandy. Delegace Leningradské oblasti bude pozvána během příštího roku na jižní Moravu k jednání o zmíněných tématech. Podle mého názoru byla mise úspěšná. Zvlášť v situaci, kdy se jedná o obchodních věcech jak mezi podnikateli, tak na úrovni regionálních vlád, můžeme pomoci našim podnikatelům k tomu, aby měli otevřené dveře. Aby byli úspěšní na ruském trhu, řekl hejtman Michal Hašek po návratu do vlasti. Výstava jako inspirace pro věcnou diskusi V Břeclavi byla v polovině října 2009 slavnostně zahájena putovní výstava Křižovatka tří moří, která pojednává o vodním koridoru Dunaj-Odra-Labe (D-O-L). Výstava soustřeďuje hlavní údaje o tomto významném evropském vodním koridoru, který má být současně klíčovým faktorem pro udržení vyrovnané vodohospodářské bilance (i při očekávaném negativním ovlivnění vláhové bilance jižní Moravy globálními změnami klimatu) a příspěvkem k ochraně před povodněmi, k využití obnovitelných zdrojů a k revitalizaci krajiny. Více na GEOtest Brno, a.s. - s tradicí a historií přijímá výzvy budoucnosti D nešní GEOtest Brno, a.s., je komplexní společností, která úspěšně působí v oborech ochrana životního prostředí, sanace, hydrogeologie, inženýrská geologie a geotechnika. GEOtest Brno poskytuje široké spektrum služeb (od konzultačních po dodavatelské) v ekologických oborech, v inženýrské geologii, geotechnice a hydrogeologii. Poskytované služby jsou vždy přizpůsobované na míru potřeb našich zákazníků. GEOtest Brno je českou soukromou akciovou společností stradičně dobrým výsledkem svého hospodaření. Finanční obrat se pohybuje v úrovni několika set milionů korun ročně. GEOtest Brno se v posledních letech umisťuje na čelních místech v soutěži Nejlepší malá a střední firma města Brna TOP MSP. NABÍDKA NAŠICH SLUŽEB GEOtest Brno poskytuje široké spektrum konzultačních, poradenských, expertních i dodavatelských služeb v ekologických oborech, v hydrogeologii, v inženýrské geologii a geotechnice. Nabízí rovněž služby hydrochemických laboratoří, laboratoří mechaniky zemin, zavádění a udržování systémů řízení a služby finančního inženýrství. GEOtest je tradiční společností etablovanou na trhu více než 40 let. Svou vysokou odbornost má ve více než 150 zaměstnancích s převážně vysokoškolským vzděláním se značným počtem autorizací, certifikací a osvědčení. GEOtest zavedl a udržuje systém managementu kvality podle ISO 9001, systém environmentálního managementu dle ISO a systém managementu BOZP dle OHSAS Společnost provozuje také hydrochemické laboratoře a laboratoře mechaniky zemin akreditované ČIA dle ČSN Akreditován je rovněž kompletní odběr vzorků pro všech osm typů matric. Většina kapacity je soustředěna v sídle společnosti v Brně, další pracoviště jsou zřízena v Praze, Ostravě, Dvoře Králové nad Labem, Žďáru nad Sázavou, Kolíně a Chomutově. GEOtest Brno, a.s. v posledních letech úspěšně rozvíjí také aktivity v zahraničí. Mezi nejvýznamnější projekty patří zejména projekty financované vládou České republiky, např. projekt sanace kontaminované půdy a podzemích vod v Rafinerii Novi Sad (Jugoslávie), projekt revitalizace území znečištěného rtutí ve Vloře (Albánie), hydrogeologický průzkum pro zajištění pitné vody na území severní Gobi (Mongolsko) nebo projekt dodávky úpraven pitné vody pro město Baguio (Filipíny). Posledně jmenovaného projektu se GEOtest Brno, a.s. účastní jako člen konsorcia firem. ZAHRANIČNÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI na Slovensku společnost GEOtest Bratislava, spol. s r.o. na Ukrajině korporace Geoekoservis ta utylizacia se zakládajícími členy GEOtest Brno a.s. a a.s. Žytomyrbudrozviduvanňa, v Bosně a Hercegovině společnost GEO TEST BRNO d.o.o. Sarajevo. GEOtest Brno, a.s. Šmahova Brno tel.: * fax:

14 Jihomoravský LOBBING PROSINEC 2009 JIHOMORAVSKÉ INOVAČNÍ CENTRUM 15 Firmy z brněnského inkubátoru JIC ovlivňují světové IT technologie Na dnešním přesyceném trhu není lehké uspět, tím víc pro začínající firmy. Projekty s inovačním záměrem však mají otevřené dveře v brněnském Jihomoravském inovačním centru, které se zaměřuje na podporu inovativních firem, vědy, výzkumu a studentů s originálními nápady. Za dobu šesti let tak pomohlo vzniknout pěti desítkám firem, z nichž už 18 inkubační program úspěšně ukončilo. Silné zastoupení zde mají firmy z oblasti ICT, které v rámci podpory JIC vyprodukovaly několik světově unikátních produktů. Představme si dva úspěšné zástupce: Computer Security Technologies s.r.o. (COSECT) Společnost COSECT se zabývá vývojem inovačního bezpečnostního softwaru. V prostorách Jihomoravského inovačního centra sídlí od roku Nejznámějším produktem firmy je bezpečnostní produkt DisCryptor, který nabízí komplexní datovou bezpečnost vhodnou pro všechny kategorie uživatelů od jednotlivců přes malé firmy až po střední a velké podniky. V říjnu tohoto roku firma uvedla na trh světovou novinku, a to novou řadu bezpečnostního softwaru DisCryptor. Program jako první na světě v jediném produktu kombinuje pokročilé nástroje pro prevenci ztráty dat, monitorování podezřelé aktivity uživatelů, např. nežádoucí aktivity zaměstnanců, provádí kontrolu spouštěných programů a ochranu proti zaznamenávání stisknutých kláves (anti-keylogger). Zabezpečuje ochranu přístupových údajů i ochranu proti interním hrozbám. Produkty DisCryptor V korporátním prostředí software poskytuje managementu firem monitorování využití pracovní doby zaměstnanců, prevenci před ztrátou firemních dat a další nástroje pro ochranu proti interním útokům z řad zaměstnanců nebo cizích osob. Společným řešením hlavních bez- JIC má novou posilu pečnostních problémů je pro uživatele synergické a uživatelsky mnohem jednodušší řešení interních hrozeb jako např. pokusy o zneužití či krádeže dat. Naším záměrem bylo poskytnout zákazníkům produkt pro ochranu jejich soukromí proti všem typům interních hrozeb, které tvoří 80 procent reálných útoků na uživatele. Antiviry a firewally, které se v současné době používají jako synonyma pro ochranu dat, tuto komplexní ochranu nezaručí, uvedl Jakub Mahdal ze společnosti COSECT. DisCryptor jako jediný produkt na světě komplexně chrání uživatele proti zcizení dat z ukradených notebooků nebo médií, před cílenými krádežemi dat či podezřelou aktivitou zaměstnanců přes ochranu přístupových údajů a eliminaci digitálních stop, které může firma v počítačích zanechávat, až po ochranu proti programům, které cíleně kradou údaje zadávané na klávesnici. To vše DisCryptor integruje do jediného produktu, což z něj dělá unikátní software, který disponuje jednoduše ovladatelným rozhraním a minimálními nároky na znalosti uživatele nebo správce. Na místo hlavního konzultanta Jihomoravského inovačního T centra nastoupil od října 2009 Miloš Sochor, MBA. Nahradil tak MVDr. Michala Kostku, který se teď plně věnuje funkci zástupce ředitele JIC. Miloš Sochor přichází do JIC po deseti letech ve Spojených státech amerických, kde působil přes pět let ve finančním sektoru jako korporátní bankéř a lektor financí na dvou univerzitách. Hlavní náplní jeho práce v bankovním sektoru bylo financování začínajících firem a management portfolia klientů z nejrůznějších obchodních odvětví. Jihomoravské inovační centrum si po návratu do České republiky vybral pro svou práci především kvůli neomezeným možnostem a výzvám, které v sobě podpora inovativních firem skýtá. Jakub Mahdal Chraňte své soukromí i doma V domácím prostředí DisCryptor zajišťuje uživateli kontrolu nad ochranou digitálního soukromí své rodiny. Software také umožňuje rodičům plnou kontrolu užívání počítače jejich dětmi, po čemž dnes volá řada rodičů především kvůli volnému přístupu na řadu webových stránek. Produkt DisCryptor je jako první na světě k dispozici pro osobní a nekomerční využití zcela zdarma. Jeden z důvodů úspěšného uvedení našeho produktu v tak krátkém čase je fakt, že se nám dostává dlouhodobé a profesionální podpory od Jihomoravského inovačního centra, v jejichž inkubátoru sídlíme. Při vývoji nám konzultanti JIC pomohli s klíčovými byznys otázkami a s financováním marketingových aktivit, bez kterých by nám trvalo uvedení nových produktů na trh minimálně o 6 měsíců déle, doplnil Jakub Mahdal. OptimSys, s.r.o. Společnost OptimSys je další úspěšnou ICT firmou sídlící v prostorách inkubátoru Jihomoravského inovačního centra. Firma poskytuje technologie, produkty, řešení a služby v oblasti telefonie, call center, interaktivních hlasových aplikací (IVR) a řečí ovládaných počítačových a vestavěných systémů. Zaměřuje se na integraci telefonie do firemních procesů a tvorbu služeb s přidanou hodnotou v oblasti hlasové komunikace. Je specialistou na automatizaci telefonní komunikace a využití technologií počítačové syntézy a rozpoznávání řeči. Technologie a produkty společnosti OptimSys umožňují naplno využít výhod nové generace telefonních a řečových aplikací a automatizovaných služeb telekomunikačním operátorům a poskytovatelům služeb, stejně jako firmám všech velikostí. Pro maximální zhodnocení investice nabízí naše společnost klientům širokou škálu profesionálních služeb včetně konzultačních služeb a služeb zakázkového vývoje, uvedl Pavel Cenek, jednatel společnosti. OptimCall Významným produktem společnosti, který sama vyvinula, je systém OptimCall pro správu telefonních linek. Umožňuje uživateli pro každou telefonní linku nastavit pravidla pro obsluhu hovorů tak, aby nechtěné hovory uživatele nerušily a naopak důležité ho zastihly kdekoli. Hovory jsou obsluhovány na základě scénářů, které uživatel může tvořit, upravovat a přiřazovat linkám přes přehledné webové rozhraní. Je možné nastavit různé způsoby zpracování hovorů podle času a čísla volajícího. Zatímco systém zůstává jednoduchý pro používání běžnými uživateli, umožňuje pokročilým uživatelům a uživatelům se specifickými požadavky realizovat prakticky jakýkoliv scénář pro obsluhu hovorů. Specialitou je potom možnost využít syntézu a rozpoznávání řeči pro vytvoření automatické hlasové služby pro volající. Systém OptimCall firma úspěšně implementovala i do komunikační strategie Jihomoravského inovačního centra. Systém zajišťuje pracovníkům centra mnohem lepší dosažitelnost ze strany zákazníků, obchodních partnerů a dodavatelů. Díky systému OptimCall jsou telefonní hovory automaticky spojeny přímo na požadovaného člověka, ať již je přítomen v kanceláři, nebo se nachází mimo. Tím se významně snížila míra předávání zkreslených informací a nedorozumění, která mohou snadno vznikat při vyřizování telefonátů. Systém rovněž dává pracovníkům JIC přehled o proběhlých hovorech. OptimCall byl integrován s interním informačním systémem JIC, díky čemuž je možné volat osoby z adresáře pouhým kliknutím myší. V současné době se připravuje integrace s docházkovým systémem, čímž bude možné příchozí hovory ještě lépe směrovat na správné příjemce. Mezinárodní úspěch Společnost OptimSys sídlí v brněnském inkubátoru od roku Efektivní podpora vzniku a rozvoje inovačních firem Chceme patřit mezi přední poskytovatele podpory inovativním firmám v Evropě Jihomoravské inovační centrum (JIC) Cílem Jihomoravského inovačního centra (JIC) je vytvářet komplexní infrastrukturu pro podporu inovačního podnikání a stát se předním poskytovatelem podpory inovativním firmám v Evropě. Podporuje inovativní firmy, studenty s originálními nápady, výzkumné pracovníky a vynálezce. JIC napomáhá mnoha projekty spolupráci mezi inovačními firmami a výzkumnými pracovišti. Jihomoravské inovační centrum provozuje dva technologické inkubátory a jeden biotechnologický. Pro inkubované firmy zajišťuje Jihomoravské inovační centrum finance, prostory, poradenství, kontakty, propagaci i PR a pomoc při transferu technologií. Za dobu šesti let takto pomohlo vzniknout pěti desítkám firem, z nichž již 18 inkubační program úspěšně ukončilo. Proč se stát inkubovanou firmou? Pavel Cenek Hned první naší zakázkou byl kontrakt v řádu milionů korun od významné americké společnosti BroadSoft. Mezi její zákazníky patří sedm z deseti vedoucích světových telekomunikačních společností, včetně společností Telefónica de Espana, Korea Telecom, Sprint, Telstra, či Verizon. Náš software se tak používá téměř po celém světě, doplnil Pavel Cenek ze společnosti OptimSys. Jihomoravské inovační centrum stálo u zrodu této zakázky. Odborní konzultanti JIC intenzivně pomáhali firmě s přípravou obchodní strategie a byli nápomocni po celou dobu obchodních jednání. (ran) Jihomoravské inovační centrum neodmyslitelná podpora v oblasti inovačního podnikání v Jihomoravském kraji Ing. Jiří Hudeček, ředitel JIC Inkubátory poskytují nejen prostory za dotované nájemné a související administrativní služby, ale zejména přístup ke špičkovému odbornému poradenství v oblastech rozvoje firmy, dále financování inovačních aktivit, ochrany duševního vlastnictví, sestavení business plánu, zajištění propagace a PR či zprostředkování kontaktů na vhodné dodavatele apod. Miloš Sochor, MBA, hlavní konzultant JIC Vstup do chráněného prostředí inkubátoru představuje pro firmy významnou úsporu finančních prostředků, které mohou přesměrovat do vývoje produktu. To firmám ve většině případů umožňuje dokončit vývoj dříve než za běžných podmínek tržního prostředí. Máte-li zájem o spolupráci, neváhejte se na nás obrátit: zájmové sdružení právnických osob U Vodárny 2, Brno Tel.: Fax: Kontakt pro media: Lucie Kanioková Denisa Ranochová

15 Jihomoravský LOBBING PROSINEC 2009 MORAVSKÁ ASOCIACE PODNIKATELEK A MANAŽEREK 16 Akce, která vyzývá k následování MAPM připravila zajímavou akci pro tělesně postižené ženy nad 40 let Jak se hledá Modrý oceán? Organizátorkou akce byla předsedkyně RK Brno MAPM Pavlína Langerová. Předsedkyně RK Brno Pavlína Langerová spolu se společností SC&C Partner zorganizovala setkání členek a hostů Regionálního klubu Brno Moravské asociace podnikatelek a manažerek, které se uskutečnilo 12. listopadu 2009 v brněnském hotelu Vorněž II. a bylo zaměřeno na podnikání. Jeho pracovní název zněl Jak se hledá Modrý oceán v podnikání? Jak vznikl nápad udělat akci pro postižené ženy? Na schůzce výboru MAPM v září 2009 se jeho členka, primářka MUDr. Hana Říčková, pochlubila, že od července mají na akreditovaném mamografickém pracovišti Femma, s. r. o., na poliklinice Viniční 235 v Brně nainstalovaný nejmodernější digitální mamograf v Evropě Senographe Essential GE. Dávala najevo nepokryté nadšení nad skutečností, že mamograf umožní vidět až o 25 procent více detailů a může tak zachytit potenciální nádor včas. Včas odhalený zhoubný nádor není totiž ani zdaleka tak nebezpečný jako pokročilé onemocnění. Předsedkyně výboru Pavlína Langerová, která na schůzku dorazila ze Znojma ze školení pro tělesně postižené ženy v sociálním družstvu ZNOVOZ, nato otevřela téma, jak by i postižené ženy mohly mamograf využít. A nápad byl na světě! Po konzultaci s předsedkyní družstva ZNOVOZ Alenou Smíškovou, která je trvale upoutána na vozík, se začala rodit myšlenka, uspořádat v době veletrhu Medical Fair Brno Central Europe 2009 akci mamografického vyšetření pro tělesně postižené ženy starší 40 let. Z diskusí s těmito ženami totiž vyplynulo, že při návštěvě zdravotnického zařízení mohou mít problémy, které jsou závislé na charakteru jejich zdravotního postižení některým chybí bezbariérové vchody, jiným tlumočník do znakové řeči, dalším průvodce, který je k lékaři dovede. Tato skutečnost může zapříčinit, že zdravotně postižené ženy věnují preventivnímu vyšetření prsní tkáně nedostatečnou pozornost. Tak vznikl projekt Ženy ženám a vše vyvrcholilo tím, že 20. října 2009 se zdravotně postižené ženy mohly zdarma dostavit k mamografickému vyšetření na pracoviště Femmna v Brně. Základní mamologické vyšetření žen starších 40 let na pracovišti MUDr. Říčkové se skládalo z vlastní mamografie, popisu snímku a seznámení pacientky s nálezem, který si ihned odnášela. Celé vyšetření trvalo asi 20 minut a bylo bezbolestné. Akce měla značný ohlas a během dne bylo vyšetřeno celkem 93 žen. Díky hlavním partnerům, společnosti Mandre Group, která je největším zaměstnavatelem zdravotně postižených lidí v republice, zastoupenou Mgr.Veronikou Göllnerovou, a Banco Popolare s ředitelkou brněnské pobočky Mgr. Sašou Němečkovou jsme mohli pro ženy připravit i doprovodný program. Paní primářka MUDr. Hana Říčková, prezidentka Lion klubu Brno Špilberk, přizvala ke spolupráci Kliniku Neo- Vize. Lion Klub je mezinárodní charitativní organizace zaměřená na lidi s postižením zraku, která vznikla v roce 1917 v USA. Dnes má lionské hnutí více než 180 tisíc členů ze 135 zemí světa. Výstavka vlajek spřátelených Lions klubů byla instalovaná v prvním patře polikliniky. Pracovnice kliniky NeoVize celý den měřily zájemkyním oční vizus a nitrooční tlak zdarma. K akci Ženy ženám se připojila i další oddělení Polikliniky Viniční, například Centrum léčebné rehabilitace MUDr. A. Koukal, spol. s r. o., V průběhu setkání zazněly dvě přednášky. První z nich se věnovala strategii Modrého oceánu, která vychází z publikace W. Chan Kima a Renéeho Mauborgna Strategie modrého oceánu, Umění vytvořit si svrchovaný tržní prostor a vyřadit tak konkurenty ze hry. Pokud si myslíte, že je těžké přijít se službou nebo výrobkem, který vám přitáhne nové zákazníky a pomůže vám získat náskok před konkurencí, pak odpověď zní: Není. Stačí jen nenabízet úplně totéž co všichni ostatní. Důležité je použít sadu jednoduchých nástrojů a během jednoho dne nastartujete cestu k novým zákazníkům. Na konkrétních příkladech bylo v průběhu setkání prezentováno, jak strategie modrého oceánu pomohla přežít i v době recese a získala firmám zákazníky i tržní podíl. Modrý oceán tak mohou najít nejen velké, ale i střední a malé firmy, včetně živnostníků. Pavlína Langerová sama již osm let podniká a i ona hledala svůj modrý oceán. Přednášku tak mohla doplnit příklady ze své praxe i z podnikání ostatních žen. V současné době je jednatelkou a majitelkou vzdělávací agentury, aktivně se zapojuje do projektů zaměřených na podnikání žen a nedávno byla zvolena do výboru Vlády ČR zaměřeného na slaďování rodinného a pracovního života. Druhá přednáška se věnovala tématu, jak lépe řídit sebe a svůj tým, a připravila ji společnost Zaměstmanci.com. Její celý název zněl: Naučte se využívat týmové synergie objevte Balance management. Přednáška vyzvala přítomné k vytváření efektivnějších pracovních i osobních vztahů pomocí nastavení správné rovnováhy. K tomu využívá novou on-line diagnostickou metodu, která byla vyvíjena více než 20 let a která účastníkům napomůže poznat lépe sami sebe a objevit svou jedinečnost. Tato nezávislá zpětná vazba pak umožní lépe řídit vás i váš tým. W. Chan Kim - Renée Mauborgne: Strategie modrého oceánu, Umění vytvořit si svrchovaný tržní prostor a vyřadit tak konkurenty ze hry Přední představitelé moderního strategického managementu na základě více než patnáctiletého intenzivního studia tvůrčích strategických tahů stovek firem z více než třiceti odvětví předkládají systematický přístup v podobě praktických pravidel a nástrojů, který firmám umožní vyhnout se nelítostné konkurenci boji o konkurenční výhodu, o tržní podíl, o odlišení vlastního produktu Ukazují, že trvalý úspěch nezajišťuje šarvátky s konkurenty, ale právě hodnotové inovace, vytváření a ovládnutí modrých oceánů dosud nedotknutých prostor trhu poskytujících příležitost k ziskovému růstu a umožňujících vyřazení konkurence ze hry. které v Brně patří ke specializovaným pracovištím ve své oblasti. Terapeutky ukázaly ženám moderně vybavené oddělení a zájemkyním zdarma provedly masáž zádových svalů. Firma Mary Kay, která investuje do výzkumu nejčastějších nádorových onemocnění, připravila ženám ukázky líčení a kosmetiky. Pan Thomas Scheibl, majitel optiky TS OPTIK, S.R.O., ženám vyzkoušel nejmodernější oční obruby. K poslechu překrásně zahrál soubor Jánošíček, společnost FONTANA zdarma zajistila všem celodenní pitný režim, paní Diana Kučerová vytvářela ženám na míru bižuterii, společnost Weiss mode představila novou kolekci prádla a družstvo ZNO- VOZ představilo výrobky ze své chráněné dílny. Přítomné ženy přišli pozdravit Ing. Stanislav Juránek, ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu pro oblast jižní Moravy a Vysočiny, a brněnská atletka Šárka Kašpárková, držitelka několika rekordů v trojskoku. Společně s předsedkyní podnikatelek a moderátorkou v jedné osobě, Pavlínou Langerovou, popřáli akci úspěch s nadějí, že umožní i dalším zdravotně znevýhodněným ženám včasné vyšetření. Výbor podnikatelek si vzal nad akcí patronát a určitě ji zopakuje i další rok. Kontakt Moravská asociace podnikatelek a manažerek, o. s. Regionální klub Brno, Mariánské náměstí 1, Brno POMŮŽEME VÁM PROFI ŽIVOT Investiční životní pojištění s variabilním nastavením rizik a možností výběru. PARTNER Kapitálové životní pojištění s možností sjednání i bez zkoumání zdravotního stavu. KOLEKTIVNÍ POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ Kolektivní pojištění na krytí rizik smrti, úrazu a nemoci, moderní a levná forma zabezpečení zaměstnanců. NAJÍT NOVÁ ÚSPORNĚJŠÍ ŘEŠENÍ! Zvyšte ekonomickou výkonnost firmy, ušetřete a ještě stabilizujte kvalitní pracovníky! KOLEKTIVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Kolektivní pojištění za škodu způsobenou při výkonu povolání. MANAŽER Stabilizační a motivační pojištění pro klíčové pracovníky. PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Spoření u největšího penzijního fondu se státním příspěvkem. I JEDEN TELEFON VÁM MŮŽE UŠETŘIT MNOHO PENĚZ Ing. Marcela Kučerová, ředitelka regionu VPA retail pro Brno II a Vyškov České pojišťovny, a.s. FLOTILOVÉ POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI PODNIKATELŮ POJIŠTĚNÍ PŘEPRAVY Chcete-li se dostat k nejširší nabídce pojištění v České republice a chcete-li mít jistotu, že se svěříte do rukou silné tradiční instituci znamenající jistotu bezpečného uložení vašich finančních prostředků a jejich spolehlivého zhodnocení, povedou vaše kroky bezesporu do České pojištovny, a.s. Kontakt: Česká pojišťovna, a.s. Agentura Brno 633, Rašínova 7, Brno tel.: mobil:

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje Hotel Praha, 11. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

ROP Jihovýchod. Prezentace vybraných projektů Plány do dalších let Ing. Artur Zatloukal

ROP Jihovýchod. Prezentace vybraných projektů Plány do dalších let Ing. Artur Zatloukal ROP Jihovýchod Prezentace vybraných projektů Plány do dalších let Ing. Artur Zatloukal Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického pokynu pro hodnotitele a externí experty 1. Úvod Pracovní

Více

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (ROP) MORAVSKOSLEZSKO TÉMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA REGION MORAVSKOSLEZSKO

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Možnosti financování dopravních sítí ČR. Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů

Možnosti financování dopravních sítí ČR. Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů Možnosti financování dopravních sítí ČR Ing. Karel Havlíček Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů Představení SFDI Právnická osoba zřízená platnou legislativou ČR Výbor SFDI je jmenován Vládou

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu -

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - prosinec 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz provedlo v průběhu září a října 2005 průzkum mezi českými firmami na téma Fondy

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Evropské fondy Aktuálně pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Finanční prostředky ze SF a FS v ČR v období 2007 2013 Strukturální

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS LEDEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110

Více

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 Zdůvodnění změn dle článku 33 a 93 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 1/10 Obsah ZMĚNA V DŮSLEDKU AUTOMATICKÉHO

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

Budoucnost evropských dotací 2014 2020

Budoucnost evropských dotací 2014 2020 Budoucnost evropských dotací 2014 2020 Tomáš Vacenovský GRANTIKA České spořitelny, a.s. Den malých obcí, Vyškov, 1. března 2012 Osnova prezentace 1. VÝCHOZÍ PŘEDPOKLADY 1.1. Časový harmonogram 1.2. Návrh

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ Region soudržnosti NUTS II Střední Morava Model IPRM a IPRÚ IPRM-integrovaný plán rozvoje města Východiska na úrovni EU a ČR - Legislativa pro období 2007-2013 důraz na integrovaný přístup a tlak velkých

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015 Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015 Informace o postupu zpracování Regionálního akčního plánu SRR ČR 2014 2020 pro území JMK Regionální akční

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie

Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie Brusel 13. 4. 2010 Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie Ing. Jaroslav Drozd náměstek hejtmana Zlínského kraje 2 OBSAH PREZENTACE 1. Tradice a zkušenosti s územní spoluprací 2. Region

Více

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Přítomni: Jaromír Hron Mgr. Tomáš Grulich v z. JUDr. Hana Poláková RNDr. Hana Slobodníková Mgr. Lucien

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Mgr. et Mgr. Vilém Řehák tajemník CRR ČR Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0065

Více

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY)

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY) PROFIL ORGANIZACE OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Centrum pro regionální rozvoj ČR státní příspěvková organizace zřizovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele

Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Evropské fondy Aktuálně pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Finanční prostředky ze SF a FS v ČR v období 2007 2013 Strukturální

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Karel Hošek tajemník Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje Rozšíření území programu Rozpočet (ERDF) INTERREG IVC 2007-2013 321 mil. Technická

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost

Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje Klimkovice, 10. června 2014 Formy podpory rozvoje území v Moravskoslezském kraji: Nefinanční

Více

Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020

Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na Operační program Doprava 207-2013, avšak jeho struktura bude

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a odborné garance TÜV SÜD Czech s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad Realizované projekty Kraj vynaložil na její vybudování 98, 1 milionu korun, z toho 85 procent financí získal

Více

Zápis ze 3. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.2. 2011

Zápis ze 3. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.2. 2011 Zápis ze 3. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.2. 2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.2. 2011 od 15,00 do 16,45 hodin. Přítomni: viz prezenční listina

Více

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE Ing. Pavel Holman Koordinátor inovačních voucherů Rozvojové projekty Praha, a.s. Projekt Akcelerace na území HMP realizuje společnost Rozvojové projekty Praha, a.s. Kontext projektu

Více

OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU

OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU Slovensko má 11 operačních programů pro období 2007 13 Vláda Slovenské republiky schválila na mimořádném zasedání 8. října 2006 jedenáct operačních programů, jejichž prostřednictvím

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s.

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. "Jaderná energetika jako impuls pro export velkých investičních celků" Mezinárodní strojírenský veletrh 4.10.2011, Brno Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. PROJEKT MIR.1200 EVOLUČNÍ TECHNOLOGIE Reaktor projektu

Více

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Verze 1.0 ke dni 1. 3. 2011 Územní aspekty implementace Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Dočerpání OPŽP 2007 2013 & příležitosti v novém OPŽP 2014 2020. www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Dočerpání OPŽP 2007 2013 & příležitosti v novém OPŽP 2014 2020. www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Dočerpání OPŽP 2007 2013 & příležitosti v novém OPŽP 2014 2020 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Program: Dočerpání OPŽP 2007 2013 Příležitosti v novém OPŽP 2014 2020 Nová zelená úsporám

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s.

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s. Záměr. revitalizace areálu realizace projektu výstavby kombinované high-tech a podnikatelské zóny, zaměřené na vyšší přidanou hodnotu Současný stav Východiska. špatné komunikační napojení areálu bezprostřední

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více