Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač LI 2 DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač LI 2 DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS"

Transkript

1 Návod k obsluze R Kapacitní hladinový spínač LI 2 FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH

2 Obsah Technický popis Zabezpečení proti přeplnění Materiály standardního snímače 3. Oblast použití Poruchová a chybová hlášení Pokyny pro montáž Pokyny pro nastavení Návod k provozu Opakované zkoušky... Příloha: Všeobecné dohledové schválení Německého institutu pro konstrukční techniku č. Z , platné do strana 3 strana 3 strana 5 strana 8 strana 8 strana 8 strana 9 strana 13 strana 13 strana 14

3 DEUTSCH

4

5 DEUTSCH

6

7 DEUTSCH

8

9 1. Skladba zabezpečení proti přeplnění 1.1 Schema zabezpečení proti přeplnění Standardní hladinový spínač sestává ze standardního, na kapacitním principu pracujícího snímače (1), s vestavěným měřícím měničem (2) (hladinová sonda s binárním výstupním signálem). Tento binární signál může být přímo, nebo přes zesilovač signálu (4) přiveden k hlásícímu zařízení (5a) s jeho řídícím zařízením, nebo s jeho stavěcím členem (5c). Neodzkoušené části zařízení pro zabezpečení proti přeplnění, jako zesilovač signálu (4), hlásící zařízení (5a) nebo řídící zařízení (5b) s jejím stavěcím členem (5c), musí odpovídat požadavkům odstavců 3 a 4 principů osvědčení pro zabezpečení přeplnění (ZG-ÜS). standardní snímač kapacitní senzor měřící měnič zesilovač signálu L E hlásící zařízení (5a) řídící zařízení (5b) (1) (2) (4) stavěcí člen (5c) (1) standardní snímač (kapacitní senzor) (2) měřící měnič (zabudovaný ve standardním snímači) (4) zesilovač signálu (5a) hlásící zařízení (5b) řídící zařízení (5c) stavěcí člen 1.2 Popis funkce Kapacitní senzor porovnává změnu kapacity vztaženo k zemnímu potenciálu, která je vyvolána přiblížením elektricky vodivých a nevodivých kapalin v elektrickém poli kondenzátoru. Změna kapacity je převedena na binární elektrický signál. 1) v přední oblasti senzoru. Programovacím tlačítkem na přístroji následuje tzv. vyvážení na prázdnou nádobu, tzn., že ovlivnění instalačním okolím budou přístrojem zjištěna a využita k signálovému vyhodnocení. Stejně tak může být provedeno vyvážení na plnou nádobu (nastavení spínacího bodu) se stávajícím médiem; viz kap. 6 Pokyny pro nastavení). 1.3 Typový klíč Standardní snímač: typ LIxxx délka sondy (zakódována typovým klíčem)

10 1.4 Rozměrový výkres a technická data Rozměrový výkres standardního snímače LI... L1 L L2 43,5 LS programovací tlačítko MET montážní příslušenství objednat zvlášť (aktivní zóna) Technická data L = délka sondy L1 = délka vestavby L2 = délka vysunutí LS = délka konektorového připojení MET = maximální hloubka ponoru (aktivní zóna) = 25 mm vždy podle čísla výrobku jsou k dispozici délky sond (L) od 132 mm do 481 mm Rozsah napájecího napětí UB: 10 až 36 V DC Binární výstup: Funkce: rozpínač nepokryt (bez média): proud max. 250 ma napětí max. UB napěťový úbytek <2,5 V pokryt (médiem): zbytkový proud < 100 µa Okolní teplota a teplota média 0 C až +65 C ( C max. 1 h.) 0 C až +35 C při použití vody a médií na bázi vody Oblast nasazení: chladící a mazací prostředky / oleje nepoužitelný pro kyselina a louhy

11 2. Použité materiály u standardního snímače Standardní snímač (sondová tyč a montážní příslušenství) přichází do styku se skladovanou kapalinou, jejími parami a kondenzáty. Proto musí materiály pro hladinový snímač k hlídání kapalin vykazovat dostatečnou chemickou odolnost. Snímač je zhotoven z následujících materiálů: Sondová tyč: PP-H (polypropylen) montážní příslušenství (musí být objednáno zvlášť) Obj. číslo Obr. č. Materiál E Hliník (příruba); mosaz (svorkové pouzdro); EPDM gumový kroužek (těsnění); NBR-těsnění nerez ocel (matice) E Ocel St 37-2 (1.0037) (příruba); mosaz (svorkové pouzdro); EPDM gumový kroužek (těsnění); NBR-těsnění nerez ocel (matice) E Ocel V2A (1.4301) (příruba); mosaz (svorkové pouzdro); EPDM gumový kroužek (těsnění); NBR-těsnění nerez ocel (matice); Tesnit modrý (těsnění) E Hliník (příruba); mosaz (svorkové pouzdro); EPDM gumový kroužek (těsnění); NBR-těsnění nerez ocel (matice) E Hliník (příruba); mosaz (svorkové pouzdro); EPDM gumový kroužek (těsnění); NBR-těsnění nerez ocel (matice) E Hliník (příruba); mosaz (svorkové pouzdro); EPDM gumový kroužek (těsnění); NBR-těsnění nerez ocel (matice) Obr , M24x1,

12 28,5 20,5 10 Technický popis Obr M24x1,5 20,5 16,3 50 Obr M24x1,5 16,3 G¾ Obr M24x1,5 16,3 29 G

13 Obr , M24x1, Obr , ,6 M24x1,

14 3 Oblast použití Hladinový snímač může být použit pro vodivé a nevodivé kapaliny s relativní dielektrickou konstantou o hodnotě min 1,8. Není použitelný pro kyseliny a louhy! Je určen pro montáž do nádob umístěných na pevném místě (tzn. do nepohyblivých nádob), bez vnitřního přetlaku, určených ke skladování kapalin na bázi vody. Může být použit v následujících teplotách okolí a média: 0 C až +65 C ( C max. 1 h.) 0 C až +35 C při použití vody a médií na bázi vody 4 Poruchová a chybová hlášení Použitím principu klidového proudu je zabezpečena skutečnost, že při přerušení vodiče nebo přerušení přívodu pomocné elektrické energie bude hlášen tentýž stav jako při dosažení nejvyššího stavu hladiny (viz binární výstup - pokryt (tzn. s přítomností média). Navíc jsou LED-diodami zobrazeny následující stavy: LED Stav / funkce Zobrazení zelená normální provoz ZAP senzorová oblast pokryta VYP žlutá (spínací výstup uzavřen) senzorová oblast nepokryta ZAP (spínací výstup vodivý) červená nejistá pracovní oblast ZAP chybové hlášení bliká rychle (2Hz) žlutá + červená zkrat spínacího výstupu bliká rychle (2Hz) 5 Pokyny pro montáž 5.1 Mechanická zabudování hladinového snímače Montážní poloha je kolmá; při montáži musí být uvážena potřebná hloubka ponoru až k dosažení reakčního bodu (viz bod 6.1) Pro montáž jsou k dispozici volitelné šroubovací přírubové adaptéry. Po montáži tohoto montážního příslušenství může být senzorová tyč prostrčena otvorem. Dotažení převlečné matice na konci montáže, umožňuje fixaci reakčního bodu. Je třeba dát pozor nato, aby aktivní zóna byla vzdálena nejméně 20 mm od kovových stěn nádoby nebo vestavěných předmětů. 5.2 Elektrické připojení Připojení standardních snímačů hladin musí být povedeno kabelem s konektorem, odpovídajícím podmínkám zařízení. Na funkčně prověřené části zařízení pro zabezpečení proti přeplnění je nutno následně zapojit hlásící, příp. řídící zařízení.

15 5.3 Zapojení konektoru L+ L Pin 1= L+ Pin 4= sp. výstup./rozpínač Pin 3 = L- 6 Pokyny pro nastavení Při montáži snímače hladiny pomocí montážního příslušenství, může být délka vestavení v místě, v určitých mezích změněna, přičemž tyč sondy může být posunuta na požadovanou reakční výšku. Nakonec je nutno snímač hladiny pomocí odpovídajícího šroubení (montážní materiál) zabezpečit proti posunutí. POZOR! : aktivní zóna musí být vzdálena nejméně 20 mm od kovových stěn nádoby a kovových vestavěných předmětů. Vyvážení na prázdnou nádobu Přístroj musí být po jeho zamontování do nádoby vyvážen (vyvážení na prázdnou nádobu). Jako prázdná může být nádoba pokládána tehdy, když je médium, které má být zjišťováno vzdáleno nejméně 20 mm od aktivní zóny. Zjistí-li senzor médium po vyvážení, změní se jeho spínací stav. Stlačte programovací tlačítko do doby až začne blikat zelená LED-dioda (=přístroj je ve vyvažovacím módu). max. 5s Po vyvažovacím procesu svítí zelená LED-dioda trvale (=přístroj je v provozním módu). Upozornění Senzor sám je ve stavu vyvážení na prázdnou nádobu funkční. Doporučuje se po vyvážení na prázdnou nádobu provést vyvážení na plnou nádobu s plně pokrytou aktivní zónou. Z kombinace vyvážení na prázdnou / plnou nádobu propočítá vnitřní mikroprocesor optimální polohu spínacích prahů mezi oběma stavy. Při použití obou vyvažovacích kritérií (vyvážení prázdnou / plnou nádobu) je získána maximální provozní bezpečnost dané aplikace. Při vyvážení na prázdnou nádobu generuje vnitřní mikroprocesor dvě hodnoty. První hodnota odpovídá senzorovému signálu naměřenému při prázdném stavu. Druhá hodnota je převzata měřící hodnota pro plný stav. Tato hodnota je propočítána z právě naměřené hodnoty pro prázdný stav ze signálové vzdálenosti předdefinované z výrobního závodu. Tato druhá hodnota bude při vyvážení na plnou nádobu nahrazena skutečně naměřenou hodnotou. Vyvážení na plnou nádobu může být opakováno libovolně často.

16 Zapamatovaná hodnota pro prázdný stav nebude vyvážením na plnou nádobu přepsána! Po novém vyvážení na prázdnou nádobu budou obě hodnoty opět automaticky nastaveny; posledně definované hodnoty budou přepsány. Vyvážení na plnou nádobu Po vyvážení na plnou nádobu má být, pokud možno, proveden plný stav, tak, že přístroj sepne. Stlačte programovací tlačítko do doby až začne zelená LED-dioda rychle blikat (=přístroj je ve vyvažovacím módu). LED-dioda bliká zpočátku pomalu (cca. 1Hz), za 5s bliká dvojnásobnou rychlostí (cca. 2Hz) sec Po vyvažovacím procesu svítí zelené a žluté LED-diody trvale (=přístroj je v provozním módu). Chybová hlášení Jestliže není vyvážení na prázdnou nebo plnou nádobu možné. bliká červená LED-dioda po pokusu o vyvážení rychle s frekvencí 2 Hz (chyba vyvážení). Pro vyma-zání tohoto chybového hlášení může být stlačeno jednou programovací tlačítko, nebo odpojeno a ihned připojeno napájecí napětí. Měřené hodnoty, které byly dosud úspěšně načteny, zůstávají přitom nezměněně zapamatovány. Možné příčiny chybového hlášení Signálový rozdíl mezi Nejistá pracovní oblast Pro hlídání a posouzení normálního provozního stavu disponuje přístroj přídavnou funkcí, nazvanou tzv. nejistá pracovní oblast, která hlásí uživateli, když vnitřní senzorový signál přijde do blízkosti spínacího prahu dříve, než tohoto skutečně bylo dosaženo. Červená LED.-dioda v tomto případě svítí. Pro bezpečný provoz je toto pouze dočasný případ, týkající se totiž pouze blízkosti spínacího prahu. Důležité: Tato funkce není chybovým hlášením ve smyslu poruchy přístroje. Má pouze pomoci uživateli při jeho aplikaci. Tak může být např. posunutí spínací úrovně senzoru v důsledku silného znečištění rozpoznáno dříve než dojde k chybné funkci v zařízení a může být zahájen včasný čistící interval. Může být rovněž provedeno nové vyvážení na prázdnou nádobu, které zohlední znečištění.

17 Zamykací mód Elektronický zámek uzamčení / odemčení Zapamatované vyvažovací hodnoty mohou být vůči neoprávněnému přeprogramo-vání zabezpečeny následujícím způsobem: Stav neuzamčeno : Stlačte programovací tlačítko po dobu min. 10s Zelená LED-dioda bliká nejprve pomalu (cca. 1 Hz), potom za 5 s rychleji (cca. 2 Hz), po 10s zhasne. Přístroj je uzamčen Při uvolnění programovacího tlačítka bude přístroj a všechny naprogramované funkce zapamatovány. Přístroj přejde zpět do provozního módu. Jestliže bude tento proces spuštěn z uzamčeného stavu, pak zelená LED-dioda nebude zpočátku reagovat proto, aby zabránila jakémukoliv upozornění na skrytou funkci. Odblokování uzamčení: Stlačte programovací tlačítko po dobu min. 10s Na dobu cca 10s zhasnou krátkodobě všechny LED-diody. Nato je přístroj opět odblokován a LED-diody ukazují aktuální provozní stav. Při uvolnění programovacího tlačítka bude přístroj odemčen a všechny programovací funkce budou opět proměnitelné. Přístroj přejde zpět do provozního módu.

18 6.1 Zjišťování délky vestavby S ohledem na přípustný stupeň plnění nádoby, pomocí základní zásady schvalovacího dokumentu viz příloha, odst. 1, je nutno zjistit stav kapaliny, který odpovídá reakční výšce zabezpečení proti přetečení. Přípustný stupeň plnění může být např. propočítán podle TRbF 280 č Přitom je nutno přihlédnout k dobíhajícím množstvím a časovým spínacím zpožděním. Maximální spínací zpoždění mezi dosažením stavu plnění (úrovně hladiny) a reakci spínacího výstupu se pohybuje okolo 0,5 sec. Sonda reaguje nejpozději při hloubce ponoru o hodnotě 25 mm. A H L3 L1 L MET S L2 M A = reakční výška L3 = montážní délka (min.:60 mm) H = výška nádoby M = výška montážního adaptéru L = délka sondy MET = max. hloubka ponoru L1 = délka vestavení (aktivní zóna) = 25 mm L2 = délka vysunutí S = výška hrdla Hloubka ponoru je závislá od média a situace vestavby a obnáší max. 25 mm. 1. Délka vestavby (L1) Délka vestavby musí být zvolena tak, že standardní snímač sahá v okolí MET pod spodní reakční výšku; proto platí pro délku vestavby: L1 = (H A) + MET + S 2. Výška hrdla (S) Jestliže má být sonda namontována až na doraz (M = L2) a délka vestavby má být přizpůsobena odpovídající výšce hrdla, pak platí: S = (L - MET) - M - (H - A) 3. Délka vysunutí (L2) Jestliže bude sonda namontována do pevně stanoveného hrdla, nebo bude namontována pomocí spony, a délka vestavby bude provedena aretací v odpovídající výšce, pak platí pro délku vysunutí: L2 = L- MET- S - (H - A)

19 7. Návod k provozu Prověřené části zabezpečení proti přeplnění je nutno propojit s následným hlásícím a řídícím zařízením. Dále je nutno věnovat pozornost provozním návodům následně zapojitelných přístrojů. Před uvedením zabezpečení proti přeplnění do provozu, je nutno toto prověřit co do správného připojení a funkce. V normálním stavu svítí dvě LED-diody. zelená LED = signalizace provozního stavu žlutá LED = spínací výstup Při použití z hlediska určení nevyžaduje standardní snímač žádnou údržbu. Pokud se na sondové tyči usadí elektricky vodivé usazeniny obsažené v kapalinách, pak je nutné přizpůsobit tomu interval provozních zkoušek a čištění. 8. Opakované zkoušky Funkční schopnost zabezpečení proti přeplnění, je nutno provádět v přiměřených časových intervalech, nejméně však jednou ročně. Způsob zkoušek a stanovení jmenovaných intervalů závisí od zodpovědnosti provozovatele. Zkouška musí být provedena tak, že v souladu se všemi komponentami bude prokázána bezvadná funkce zabezpečení proti přeplnění. Zkouška bude provedena při plnění nádoby naplněním do reakční výšky. Pokud nebude z praktického hlediska možné provést naplnění k reakční výšce, pak bude nutno hladinový snímač přivést k reakci pomocí vhodné simulace stavu plnění, nebo fyzikálním měřícím účinkem. Jestliže bude funkce standardního snímače / měřícího převodníku rozpoznána jiným způsobem (zavedením chyby, zabraňující funkci), může být zkouška provedena také pomocí simulace odpovídajícího výstupního signálu. Další pokyny ke zkušební metodice můžete převzít např. ze směrnice VDI/VDE, list 4.

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

Elektromagnetický průtokoměr PROline promag 10 W

Elektromagnetický průtokoměr PROline promag 10 W Technická informace TI 093/06/cs/08.03/ 50104872 Elektromagnetický průtokoměr PROline promag 10 W Měření průtoku kapalin při použití ve vodě a v odpadních vodách Rozsah použití Elektromagnetický průtokoměr

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu 2004/08 Obsah Důležité informace 1. Pokyny... 4 1.1 Hodnocení shody... 4 1.2 Všeobecné pokyny... 4 1.3 Všeobecné bezpečnostní

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

DVOUKANÁLOVÝ ZÁZNAMNÍK MEG 20

DVOUKANÁLOVÝ ZÁZNAMNÍK MEG 20 Dvoukanálový záznamník MEg20 DVOUKANÁLOVÝ ZÁZNAMNÍK MEG 20 1. Použití Dvoukanálový záznamník je určen pro okamžitá jednorázová i dlouhodobá měření a záznam dvou analogových veličin v terénu i laboratorních

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro vláknovou optiku OBF

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro vláknovou optiku OBF Návod k obsluze R Spínací zesilovač pro vláknovou optiku OBF Dokument č. 7022 Obsah Použití z hlediska určení Ovládací a signalizační prvky Mtáž Úprava světlovodu Elektrické připojení Nastavení spínacího

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV listopad 2011 Schválil:

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

D4F. Nejmenší z doposud vyráběných. koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení. Malý bezpečnostní koncový spínač

D4F. Nejmenší z doposud vyráběných. koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení. Malý bezpečnostní koncový spínač Malý bezpečnostní koncový spínač D4F Nejmenší z doposud vyráběných bezpečnostních koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení Zmenšení rozměrů až na 1/4 velikosti předcházejícího

Více

Limitní hladinový spínač liquiphant FTL 20

Limitní hladinový spínač liquiphant FTL 20 Technická informace TI 364F/cs/06.03 Limitní hladinový spínač liquiphant FTL 20 Limitní hladinový spínač pro kapaliny Rozsah použití je limitní hladinový spínač pro všechny druhy kapalin a používá se v

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZMĚNA 01/2010

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZMĚNA 01/2010 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV HLAVNÍ ČÁST A PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZMĚNA 01/2010 Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 8 1400 Praha 4 Telefon: +40 41 009 15 Fax: +40 41 009 19 VIA-DU-0 Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více