Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač LI 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač LI 5"

Transkript

1 Návod k obsluze R Kapacitní hladinový spínač LI 5

2 Obsah 1. Použití z hlediska určení... strana 3 2. Montáž... strana 4 3. Elektrické připojení... strana 5 4. Programování... strana 5 5. Uvedení do provozu / provoz /... strana 9 6. Technická data... strana 10 3 LED-diody (zelená, žlutá, červená) programovací tlačítko senzorová tyč aktivní zóna (25 mm) s radiální zjišťovací charakteristikou 2

3 1. Použití z hlediska určení Přístroj hlídá hladinu medií, kterými jsou plněny nádoby. v přímém kontaktu s médií zjišťuje zda bylo dosaženo požadované hodnoty plnění, tzn. výšky hladiny a toto zjištění hlásí spínacím signálem (spínač nebo rozpínač programovatelný způsoben zapojení přívodních vodičů; strana 5). výšky plnění bylo dosaženo výšky plnění nebylo dosaženo spínač výstup = ZAP (EIN) výstup = VYP (AUS) rozpínač výstup = VYP (AUS) výstup = ZAP (EIN) Výška plnění je určena montážní délkou ( strana 4, Montáž). Přístroj může být vyvážen na jakoukoliv aplikaci ( strana 5, Programování). Oblast použití: Zjišťována mohou být elektricky vodivá nebo nevodivá média. Doporučuje se vertikální způsob montáže shora. Přístroj pracuje na základě tzv. radiální zjišťovací charakteristiky. V důsledku toho bude při kolmém vestavení přístroje potlačeno zjišťování médií nacházejících se pod aktivní zónou. Média budou přes svoje rozdílné elektrické vlastnosti zjištěna pouze tehdy, jestliže jimi bude pokryta aktivní zóna. Vodorovná montáž je rovněž možná (viz strana 4). Přístroj je mimořádně imunní vůči usazeninám na sondové tyči, způsobeným téměř všemi druhy médií. Případná problematická média Elektricky nevodivá média, která způsobují pevně ulpívající, elektricky vodivé usazeniny na sondové tyči (např. oleje znečistěné kovovým prachem). Suché granuláty s malou hustotou 3

4 2. Montáž L L1 L2 L3 MET SH H A = reakční výška H = výška nádoby SH = výška nátrubku L = délka tyče (sondové tyče) L1 = délka vestavení L2 = výsuvná délka L3 = montážní délka MET = maximální hloubka ponoru (= aktivní zóna; 25 mm) A Namontujte přístroj do nádoby kolmo shora. Montážní délka (L3): nejméně 60 mm Pro bezpečnou a jednoduchou montáž použijte montážní příslušenství ifm (obj. č. E E43006). Maximální tlak v nádobě při montáži s příslušenstvím ifm: 0,5 bar Při vestavování přístroje do malých nádob z umělé hmoty, namontujte jej do středu nádoby. Při zabudovávání přístroje do kovových nádob musí být vzdálenost mezi aktivní zónou a stěnu / dnem nádoby nejméně 20 mm. Bude-li v jedné nádobě zabudováno více přístrojů, měla by být vzdálenost mezi nimi nejméně 200 mm. Vodorovné zabudování je možné. Tento způsob může ovšem zjišťovací vlastnosti přístroje ovlivnit. Dále je zde nebezpečí, že vysoce vodivé usazeniny mohou způsobit zkrat mezi aktivní zónou a stěnou nádoby. Tím může být narušeno vyvážení na prázdnou nádobu. 4

5 3. Elektrické připojení Přístroj může být montován pouze odbormíky v elektrotechnickém oboru. Dodržujte všechny národní a mezinárodní předpisy pro zřizování elektrických zařízení. Uveďte zařízení do stavu bez napětí a připojte přístroj následujícím způsobem: ( = spínač; = rozpínač) 1 4 BN BK L+ 3 4 BU BK L BU L 1 BN L 3 4 Barvy vodičů u ifm-kabelových konektorů: 1 = BN (hnědá) ; 3 = BU (modrá); 4 = BK (černá) 4. Programování Po montáži musí být přístroj vyvážen na prázdnou nádobu. (Vyvážení na prázdnou nádobu). 1 Vyprázdněte nádobu natolik, aby médium bylo vzdáleno nejméně 20 mm od aktivní zóny Stlačte a přidržte programovací tlačítko tak dlouho, až se rozsvítí zelená LED-dioda. (= přístroj je ve vyvažovacím módu) Po vyvažovacím procesu svítí trvale zelená LED-dioda (= přístroj je v provozním módu).* *Jestliže je přístroj zapojen jako spínač, svítí po vyvážení navíc žlutá LED-dioda. Při vyvážení na prázdnou nádobu zprostředkuje přístroj měřenou hodnotu pro stav kdy je nádoba prázdná. (z měřené hodnoty pro stav prázdné nádoby a z výroby předdefinované signálové vzdálenosti ) přístroj generuje automaticky hypotetickou hodnotu pro stav plné nádoby. 5

6 Pak nastaví optimální spínací prah mezi oběma hodnotami. Tím je přístroj uveden do funkčního stavu. Doporučuje se navíc provést vyvážení na plnou nádobu. 1 2 Naplňte nádobu do té míry, až bude médiem pokryta aktivní zóna. Stlačte programovací tlačítko do doby až začne zelená LED-dioda rychle blikat (= přístroj je ve vyvažovacím módu). LED-dioda bliká nejprve pomalu (cca.1 Hz), za 5 s začne blikat dvojnásobnou frekvencí (2Hz) s Po vyvažovacím procesu svítí trvale zelená a žlutá LED-dioda (= přístroj je v provozním módu)*. *Jestliže je přístroj zapojen jako rozpínač, žlutá LED-dioda po vyvážení zhasne. Při vyvážení na plnou nádobu, převezme přístroj naměřenou hodnotu stavu prázdné nádoby z vyvážení na prázdnou nádobu, zprostředkuje měřenou hodnotu pro stav s plnou nádobou a nastaví optimální spínací prah mezi oběma hodnotami. Tím je přístroj optimálně vyladěn pro vaši aplikaci. Vyvážení na plnou nádobu můžete opakovat libovolně často. Zapamatovaná hodnota pro stav prázdné nádoby nebude vyvážením na plnou nádobu přepsána. Při obnoveném vyvážení na prázdnou nádobu budou dříve definované hodnoty přepsány / budou nahrazeny nově zprostředkovanými hodnotami. 6

7 Chybová hlášení při vyvažování Jestliže vyvážení není možné, bliká po vyvažovacím pokusu, červená LED-dioda rychle (cca. 2Hz). Za účelem vymazání chybového hlášení stlačte jedenkrát programovací tlačítko nebo vypněte a opět zapněte napájecí napětí. Dosavadní vyvažovací hodnoty zůstávají přitom bez změny zapamatovány. Odstraňte příčinu chyby a proveďte pak vyvážení znova. Přitom zabraňte eventuálně vyskytnuvším se chybám obsluhy. Možné příčiny chyb /chyb obsluhy Vzdálenost signálů mezi plným a prázdným vyvážením je velmi malá (např. vyvážení na prázdnou a plnou nádobu bez odpovidající změny stavu plnění; nebo: malá hustota média Signálová změna mezi vyvážením na prázdnou a plnou nádobu je prováděna v nesprávném směru (vyvážení na prázdnou nádobu při plné nádobě a nato vyvážení při plné nádobě při vyprázdněné nádobě. Chyba při vyvážení na prázdnou nádobu (např. vzdálenost mezi médiem a aktivní zónou je velmi malá; nebo: vyvážení na prázdnou nádobu při přímém kontaktu s elektricky vodivým médiem, např. vodou). Vyvážení mohou také narušit chyby přístroje a tím mohou způsobit chybové hlášení. Chyby v elektronice nebo poškození přístroje v oblasti senzoru. Interní chyba; ta může být odpojením a opětným připojením napájecího napětí zlikvidována (Hardware-Reset). 7

8 Zablokování (uzamčení) / odblokování V paměti uložené hodnoty vyvážení mohou být zabezpečeny proti neúmyslnému přestavení: stlačte po dobu 10 s programovací tlačítko. Zelená LED-dioda bliká (napřed pomalu, za 5 s rychleji). Jakmile opět zhasne, je přístroj zablokován. Pro odblokování stlačte po dobu 10 s programovací tlačítko. Za 10 s zhasnou krátkodobě všechny LED-diody; přístroj je odblokován. Stav při dodání: nezablokován 8

9 5. Uvedení do provozu / provoz Po zabudování přístroje prověřte připojení a vyvážení a přesvědčte se zda přístroj bezpečně funguje. Vyprázdněte a naplňte nádobu a prověřte přitom, zda přístroj správně spíná a zda procesy přístroje jsou LED-diodami správně signalizovány. LED-signalizace / chybová signalizace během provozu LED-zelená svítí přístroj je v provozním stavu LED-žlutá svítí výstup je propojen LED-diody žlutá a červená blikají zkrat na výstupu rychle (cca. 2 Hz) LED-červená svítí funkční kontrola LED-červená interní chyba nebo poškození přístroje bliká rychle (cca. 2Hz) Funkční kontrola Červená LED-dioda nesignalizuje chybu přístroje. Ta signalizuje skutečnost, že se interní senzorový signál nachází v blízkosti spínacího prahu. Přitom je třeba rozlíšit dva případy: Normální provoz / bezpečné fungování Červená LED-dioda se dočasně rozsvítí, jestliže se stav plnění blíží reakční výšce, nebo jestliže klesne pod reakční výšku. Varování před možnou chybou funkce Svítí-li červená LED-dioda trvale, pak již nejsou pracovní podmínky optimální. Např. v důsledku usazení nečistot na sondové tyči se v rozsahu aktivní zóny změnila spínací úroveň. Můžete provést proti opatření dříve než dojde k chybové funkci v zařízení. Proveďte např. nové vyvážení nebo vyčistěte přístroj. 9

10 6. Technická data Napájecí napětí... [V] Proudová zatižitelnost... [ma]...250; taktovaná ochrana proti zkratu, odolnost vůči přepólování a přetížení Napěťový úbytek... [V]...< 2,5 Proudový odběr... [ma]... < 13 (24 V DC) Nastavovací rozsah......není uveden Spínací frekvence... [Hz]...5 Max. tlak v nádobě [bar] 0,5 (při montáži s ifm-příslušenstvím). Materiál krytu... Materiály přicházející do styku s médiem pp (polypropylén)......pp (polypropylén) Okolní teplota... [ C]...0 až +80 Teplota média... [ C] 0 až +65 ( C max 1h) Druh ochrany ip 67 EMC Elmg. kompatibilita IEC /EN IEC /EN IEC /EN IEC /EN IEC kv výboj ve vzduchu /8 kv/ kontaktní výboj 10 V/m, MHz 2 kv, vazební kleště 10 V, 0, MHz 1 kv Při použití vody a médií na bázi vody s teplotou vyšší než 35 C musí být senzor vložen do klima-trubice. 10

11 Rozměrový výkres M12 x1 3 LED L 54 21, = Programovací tlačítko LI5041 LI5042 LI5043 LI5044 L = Délka sondy (mm)

12 12 ifm electronic s. s r. o. U Křížku Průhonice Tel. : 02 / Fax: 02/

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro vláknovou optiku OBF

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro vláknovou optiku OBF Návod k obsluze R Spínací zesilovač pro vláknovou optiku OBF Dokument č. 7022 Obsah Použití z hlediska určení Ovládací a signalizační prvky Mtáž Úprava světlovodu Elektrické připojení Nastavení spínacího

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

Limitní hladinový spínač liquiphant FTL 20

Limitní hladinový spínač liquiphant FTL 20 Technická informace TI 364F/cs/06.03 Limitní hladinový spínač liquiphant FTL 20 Limitní hladinový spínač pro kapaliny Rozsah použití je limitní hladinový spínač pro všechny druhy kapalin a používá se v

Více

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310 Obj. č.: 10 60 18 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje EBI 310... 3 2. Doplňkové vybavení měřícího přístroje (na zvláštní objednávku)... 4

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 8 1400 Praha 4 Telefon: +40 41 009 15 Fax: +40 41 009 19 VIA-DU-0 Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu 2004/08 Obsah Důležité informace 1. Pokyny... 4 1.1 Hodnocení shody... 4 1.2 Všeobecné pokyny... 4 1.3 Všeobecné bezpečnostní

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

Dürr Dental VistaCam CL.iX

Dürr Dental VistaCam CL.iX Dürr Dental VistaCam CL.iX Návod k montáži a použití 9000-618-115/32 2009/10 2 2009/10 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace 4 1.1 Hodnocení shody 4 1.2 Všeobecné pokyny 4 1.3 Likvidace přístroje

Více

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži Provozní pokyny Automatická řídící jednotka čerpadla s ochranou proti běhu nasucho PUMPCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ Před použitím Vašeho Pumpcontrolu

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí RAYSTAT-ECO-10 Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí 1 RAYSTAT-ECO-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 6 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

WES Základna. Systém pro bezdrátovou kontrolu bezpečnostních lišt

WES Základna. Systém pro bezdrátovou kontrolu bezpečnostních lišt Systém pro bezdrátovou kontrolu bezpečnostních lišt Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W)

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Napájecí zdroj vyznačující se novou jedinečnou funkcí společnosti OMRON Alarm podpětí s kompaktní konstrukcí přispívající ke zmenšení velikosti

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

ROA2. Elektronická řídící jednotka

ROA2. Elektronická řídící jednotka ROA2 Elektronická Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 1.0 www.technopark.cz Obsah

Více

DVOUKANÁLOVÝ ZÁZNAMNÍK MEG 20

DVOUKANÁLOVÝ ZÁZNAMNÍK MEG 20 Dvoukanálový záznamník MEg20 DVOUKANÁLOVÝ ZÁZNAMNÍK MEG 20 1. Použití Dvoukanálový záznamník je určen pro okamžitá jednorázová i dlouhodobá měření a záznam dvou analogových veličin v terénu i laboratorních

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více