2.1. Zásady bezpečného chování Asymetrické šifrování MD5 (Message Digest algorithm) SHA-1 (Secure Hash Algorithm)...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2.1. Zásady bezpečného chování... 4. 3.2. Asymetrické šifrování... 7. 4.1. MD5 (Message Digest algorithm)... 8 4.2. SHA-1 (Secure Hash Algorithm)..."

Transkript

1 METODY ŠIFROVÁNÍ (Zrgbql fvsebinav) Předmět: 4IZ110 Kurz č. 005 Autor: Martin Vlčko Datum odevzdání: 16. dubna 2007 Vyučující: RNDr. Radomír Palovský, CSc.

2 Obsah: 1. Historie šifrování Bezpečnost na Internetu Zásady bezpečného chování Opatrnost Software Firewall Principy šifrování - symetrické, asymetrické Symetrické šifrování DES (Data Encryption Standard) IDEA (International Data Encryption Algorithm) Blowfish Twofish AES (Advanced Encryption Standard) Asymetrické šifrování RSA (Rivest, Shamir, Adleman) DSA (Digital Signature Algorithm) ElGamal Příklady MD5 (Message Digest algorithm) SHA-1 (Secure Hash Algorithm) ROT Posílání nešifrovaných zpráv

3 1. Historie šifrování Šifrování zpráv je tak staré jako písmo samo. Především v době válek bylo potřeba přenášet tajné informace mezi jednotlivými válečnými oddíly a generálem i mezi oddíly navzájem. Pro případ vyzrazení zprávy nepříteli, jež by mohla mít za následek i zánik říše, se zprávy šifrovali jednoduchými metodami, které přesto svůj účel splnily. Techniky šifrování můžeme rozdělit do dvou základních kategorií. Transpoziční - transpoziční technika posouvá pořadí písmen ve slově, větě, nebo záznamu dle transpozičního klíče. Transkripční - tato technika využívá záměrné záměny znaku za jiný. Mezi nejstarší a nejznámější šifrovací metody patří: Caesarova šifra Tato šifra pojmenovaná podle Gaia Julia Caesara používá přičítání nebo odčítání konkrétního čísla od písmen v abecedě. Zvolení konkrétního čísla o které se bude posouvat bylo již na domluvě obou stran, které si chtěli vyměňovat zašifrované zprávy. Tedy A + 2 = C nebo E - 1 = D. Polybiův čtverec Jedná se o čtverec, který má rozměry 5x5 polí do kterého jsou napsána písmena abecedy. Podle čísel, které označuje řádku a sloupec se zpráva šifruje i dešifruje. 1 Například zpráva tajne heslo by se zašifrovala následně: Tajne heslo = A B C D E 2 F G H I J 3 K L M N O 4 P Q R S T 5 U V W Y Z Avšak asi nejvýznamnějším šifrovacím strojem v dějinách byla bezpochyby Enigma, kterou používali nacisté za 2.světové války. Vymyslel jí Edward Hugh Hybern a sestrojil Arthur Scherbius, který si ji nechal patentovat v roce 1918 a také ji nabídl německé armádě. Tento šifrovací stroj, který se skládal buď ze 3 nebo 4 válců pro šifrování, byl rozluštěn během války několika tisíci spojeneckých kryptografů a matematiků v Bletchley Parku poblíž Londýna. Rozluštění šifer, kterému napomohlo německé opakování začátku zpráv uvádějící klíč k nastavení enigmy, pomohlo spojeneckým vojskům se připravit na jednotlivé bitvy a zachránit tisíce lidských životů na obou stranách válečných barikád. Dnes je jisté, že rozluštění této šifry rozhodlo válku

4 2. Bezpečnost na Internetu V dnešní době, kdy se Internet stále více prosazuje do běžného života každého z nás, se klade větší a větší důraz nejen na jeho spolehlivost, ale hlavně na bezpečnost. Proti sobě stojí dvě skupiny programátorů. Jedna z nich se snaží vymýšlet stále lepší způsoby zabezpečení a ta druhá se snaží tato zabezpečení obejít a pokořit tak jejich tvůrce a to buď pro zneužití systému a nebo v lepším případě pouze pro upozornění na nedostatečné zabezpečení. Nebezpečí číhá opravdu na každém kroku, proto by nebylo na škodu zmínit několik bezpečnostních doporučení Zásady bezpečného chování Při práci s počítačem platí několik zásad, které se doporučuje dodržovat Opatrnost Mezi nejslabší články, které jsou nejvíce náchylné na chybu usnadňující útočníkovi práci je sám uživatel. I ten nejlépe zabezpečený systém může být při neopatrnosti uživatele snadným terčem útočníka. Proto je vždy na místě opatrnost a rozvážnost. Například internetový prohlížeč Firefox od verze 2.0 upozorňuje na podezřelé obsahy webových stránek a tak by se nemělo stát, že by jste si spletli podvrženou stránku, která byla vytvořena pouze k získání citlivých údajů, jak se stalo při podvodu, který byl směřován na klienty České spořitelny Software K nejvyšší možné míře zabezpečení slouží celá řada antivirových programů, vyhledávačů červů i čističů registrů, kteří mají za úkol přijít na podezřelé škůdce ve vašem PC a zbavit se jich. Abychom se ale vyvarovali této již akutní situaci, měli bychom jí nejlépe předcházet tím, že budeme udržovat veškerý software aktualizovaný. Tedy jak operační systém, tak již zmíněné antivirové programy, tak i ostatní software, který máme na našem PC nainstalovaný Firewall Vedle předchozích variant zabezpečení je v současnosti velmi využíván další prvek ochrany a tím je Firewall. 3 Tato stěna vás bude oddělovat od okolního internetu a až na vámi určené výjimky nepropustí z internetu ani do internetu žádná data o kterých byste nevěděli. Nejde totiž jen o to zakázat veškerý přístup z okolí, ale sami si často nainstalujete software, který odesílá svému autorovi informace o vašem chování, nastavení aplikací a jiných citlivých datech. Proto je potřeba mít pod kontrolou jak cesty z internetu, tak i do internetu Dalším prvkem nebezpečného zacházení je ová schránka, která se stává cílem útoku nevyžádaných ů tzv. spamů, které vám budou svojí četnosti spíše na obtíž, než aby vám způsobily nějaké ohrožení. Podobným nechtěným em je hoax. 4 Tedy smyšlená řetězová zpráva, která má za cíl pouze své další rozmnožování v podobě rozesílání zprávy dalším osobám. Phishing je druh podvodu, který se nejčastěji snaží získat od uživatele jeho citlivé informace pro přístup k osobnímu účtu, převážně v bankovních službách, tím, že se odesílatel vydává za bankovní společnost. Představují se jménem banky a uvede odkaz, který nachytaného uživatele dovede na podvržené webové stránky, které na první pohled vypadají 3 Z angličtiny doslova přeložené jako protipožární zeď 4 Hoax lez z angličtiny přeložit jako falešná zpráva; 4

5 přesně jako webové stránky pravé banky. 5 Příkladem je již zmiňovaný útok na klienty České spořitelny. Uživatel by neměl otevírat spustitelné přílohy mailů, jako jsou exe, pif, bat, com, scr a vbs. A to ani od známých odesílatelů, pokud si není jist, že soubor je neškodný. 3. Principy šifrování - symetrické, asymetrické Od počátku Internetu, který sloužil výhradně pro akademické účely, až po současnost prošla Síť obrovským vývojem. S jeho rozvojem do veřejné oblasti a možnosti využití například k obchodním účelům se objevili nové dimenze, který bylo nutno dále rozvíjet a přizpůsobovat ke svému účelu. Zabezpečují se samotné protokoly. Z HTTP (Hypertext Transfer Protocol) se zrodil HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) což není zcela nový odlišný protokol, ale zašifrovaný protokol SSL (Secure Sockets Layer) nebo TSL (Transport Layer Security). Z protokolu FTP (File Transfer Protocol) se zrodil SFTP (SSH File Transfer Protocol) a FTPS (File Transfer Protocol přes SSL). Pomocí těchto protokolů lze vzdáleně spravovat soubory, kopírovat, přejmenovávat, vytvářet atp. Veškeré informace probíhající těmito protokoly jsou šifrovány. Ze sítě s několika málo prvky, které se navzájem poznali se stala neomezená anonymní síť, která se každou vteřinou rozšiřuje o nové prvky. Anonymní uvádím v uvozovkách z důvodu, že i když osobně neznáme prvek se kterým komunikujeme, známe jeho adresu, tedy víme jak se k němu dostat. Z důvodu utajení informací před nepovolanými osobami bylo nutné vyvinout techniku, která by posílanou zprávu internetem zašifrovala, aniž by se k ní dostala osoba jiná, než které je určená. Existují dvě hlavní kategorie šifer. Symetrické šifry používají jeden klíč, pomocí kterého se zpráva zašifruje i dešifruje. Zašifrování je méně bezpečné a časově méně náročné než při asymetrickém šifrování. Asymetrické šifry používají pro zašifrování i dešifrování dva různé klíče Symetrické šifrování U symetrické šifry používá odesílatel i příjemce stejného klíče jak při zašifrování, tak při dešifrování. Odesílatel a příjemce si tak musí před začátkem komunikace vyměnit klíč a informace o algoritmu osobně nebo nějakým zabezpečeným kanálem. Proces komunikace potom přiblíží následující obrázek. Obrázek č. 1: Způsob komunikace mezi odesílatelem a příjemcem při přenosu symetricky zakódované zprávy, tedy s použitím pouze veřejného klíče. 5 5

6 Nejznámější symetrické šifrovací metody: DES (Data Encryption Standard) Tato metoda byla využívající klíč o délce 56 bitů v červenci 1977 označena Standardou FIPS 46 (Federal Information Processing Standards). V té době byly počítače o mnoho pomalejší než dnes, proto byla metoda postačující. V dnešní době je možné tuto metodu rozluštit do 24 hodin IDEA (International Data Encryption Algorithm) IDEA je 128 bitová šifra, kterou začátkem 90. let vyvinula společnosti Swiss Federal Institute of Technology in Zurich (ETHZ). Idea měla původně rozšiřovat šifrovací metodu PES. Původní název byl Improved Proposed Encryption Standard (IPES) Blowfish V roce 1993 vymyslel Bruce Schneier, a v následujícím roce zvěřejnil, symetrickou šifru, která má velikost bloku 64 bitů a délkou klíče od 32 do 448 b. Tato šifra je mnohem rychlejší, než DES i IDEA Twofish Twofish je další šifra od Bruce Schneiera a pěti dalších kryptoanalytiků, kteří se nechali inspirovat původní Blowfish a rozšířili tak velikost bloku na 128 bitů a velikost klíče až na 256 bitů. Šifru zveřejnili AES (Advanced Encryption Standard) Šifra, kterou vyvinula americká vláda jako standard pro šifrování svých dokumentů. Velikost klíče potřebného pro zašifrování i dešifrování je od 128 do 256 bitů. Použitelnost této šifry se odhaduje na 20 let

7 3.2. Asymetrické šifrování Od 70. let 20. století se používá asymetrických šifer. Naopak od symetrické využívá asymetrická kryptografie klíče dva. Jeden veřejný, který je znám všem a jeden soukromý, který je utajován. Oba jsou vygenerovány např. pomocí SSL. Šifrování je ale několiksetkrát pomalejší, než u symetrických šifer je to dáno matematickou podstatou algoritmů. Takto zašifrovanou zprávu lze dešifrovat pouze pomocí druhého, soukromého klíče. Místo zašifrování by bylo na místě použít slovo podepsání, protože veřejný klíč, je znám všem. 11 Obrázek č. 2 : Způsob komunikace mezi odesílatelem a příjemcem při přenosu asymetricky zakódované zprávy, tedy s použitím pouze veřejného klíče i soukromého klíče. Nejznámější asymetrické šifrovací metody: RSA (Rivest, Shamir, Adleman) Od roku 1977 tvoří iniciály autorů, Ron Rivest, Adi Shamir a Len Aleman z Massachusetts Institute of Technology, název asymetrické šifry využívající pro zašifrování metodu násobení dvou dostatečně velkých (alespoň pěticiferných) prvočísel, jejíž následný rozklad pro dešifrování není jednoduchý. Tuto šifru používají ve svých webových prohlížečích firmy Microsoft a Netscape DSA (Digital Signature Algorithm) Standard americké vlády pro digitální podpis vydaný v srpnu 1991 pro použití v DSS (Digital Signature Standard = DSA s SHA-1) ElGamal Šifra, jejíž největší nevýhodou je, že zašifrovaná zpráva je dvakrát větší, než zpráva samotná. To je též jeden z důvodů, proč se příliš nepoužívá. Další nevýhodou je velká časová náročnost výpočtu Elektronický podpis Princip elektronického podpisu je postaven na technologii, která vypočte hash zprávy (pomocí funkcí MD2, MD5, SHA256, SHA512 a v současnosti hlavně SHA-1) před jejím odesláním a zašifruje svým soukromým klíčem. Tím vznikne elektronický podpis. Hash zprávy je jedinečná posloupnost znaků, která se i při nepatrné úpravě zprávy diametrálně

8 změní. Když zjistí příjemce po dešifrování zprávy, že se hash neshoduje s hashem zprávy, znamená to, že zpráva byla během přenosu modifikována. 15 Pro vytváření kryptografických kontrolních součtů se používají např.: MD2, MD5, SHA, HAVAL a další. 16 Způsob vytváření otisků a jednotlivé příklady budou uvedeny v následující kapitole. 4. Příklady Rád bych zde ukázal několik šifer v praxi, které budou blíže vysvětlené v programovacím jazyku PHP. Poté bych popsal možnost a výsledky odposlouchávání poštovního klienta pracujícím s protokoly na zabezpečeném i nezabezpečeném portu MD5 (Message Digest algorithm) MD5 je hašovací funkce, která vrací 128 bitů a 32 znaků dlouhý otisk. Jejím autorem je Ronald L. Rivest z Massachusetts Institute of Technology. 17 <?php $heslo = "Tajneheslo"; if (md5($heslo) === 'b7c d9ba2e20e fc'): echo "MD5 heslo ověřeno!"; else: echo "Špatné heslo!"; exit; endif;?> Obrázek č. 3: Ukázka otisku MD5 v programovacím jazyku PHP SHA-1 (Secure Hash Algorithm) SHA-1, standardizován jako RFC 3174, je hašovací algoritmus, pomocí kterého lze jakoukoliv zprávu zašifrovat do 160 bitů a 40 znaků dlouhého otisku. Jak je u našívacích funkcí obvyklé, tento algoritmus funguje pouze jedním směrem. 18 <?php $heslo = "Tajneheslo"; if (sha1($heslo) === 'bdcd15ae3f480f9ef9ff46c09dc5c61cec205b88'): echo "SHA-1 heslo ověřeno!"; else: echo "Špatné heslo!"; endif;?> Obrázek č. 4: Ukázka otisku SHA-1 v programovacím jazyku PHP

9 4.3. ROT13 V jazyku PHP existuje přímo funkce STR_ROT13(), která nám dokáže zprávu zakódovat i dekódovat. <?php $str = "ABCD"; echo str_rot13($str); // vypíše: "NOPQ" $rts = "NOPQ"; echo str_rot13($rts); // vypíše: "ABCD"?> Obrázek č. 5: Ukázka ROT13 v programovacím jazyku PHP. Rot13 posouvá čísla abecedy o 13 pozic, tím se zabezpečí, že ze zašifrovaného slova vyjde po dešifrování tou samou funkcí opět původní zpráva. Tento zdrojový kód v jazyku PHP nám pomůže blíže porozumět funkci STR_ROT13(). <br> <form action=""> <input name=string> </form> $string = $_GET["string"]; if ($string) { for($i=0;$i<strlen($string);$i++) { $j=ord($string[$i]); if ((($j>=ord("n")) & ($j<=ord("z"))) ($j>=ord("n")) & ($j<=ord("z"))) { $j=$j-13; } elseif ((($j>=ord("a")) & ($j<=ord("m"))) ($j>=ord("a")) & ($j<=ord("m "))) { $j=$j+13; } $decoded.=chr($j); } echo "ROT13: <b>$decoded</b>"; }?> Obrázek č. 6: Jedna z možných variant naprogramování algoritmu ROT13 v jazyku PHP. Po zadání zprávy, kterou chceme zašifrovat či dešifrovat, program buď odečte 13 písmen, nebo naopak přičte. Program využívá přepočtu písmen do znakové sady ASCII, kde je každému písmenu přiřazeno číslo. 26ti písmennou abecedu jsem rozdělil na dvě poloviny. K písmenům v první polovině program přičítá číslo 13, naopak k písmenům v druhé polovině program číslo 13 odečítá. Obrázek č. 7 : Náhled na program, jehož zdrojový kód je výše popsán. 9

10 4.4. Posílání nešifrovaných zpráv Při posílání nezašifrovaných zpráv protokolem POP3 na portu 110 může potenciální útočník zjistit nejen obsah zprávy, ale také přihlašovací údaje, jak je uživatelské jméno, heslo i server na který se uživatel přihlašoval. Pro tento účel jsem vyzkoušel program Wireshark, 19 dříve známý pod názvem Ethereal. Pro přístup do poštovní schránky používám program Mozilla Thunderbird, protože mi vyhovuje mít více ových schránek na jednom místě. Pro názorný příklad jsem spustil poštovního klienta i sniffovací 20 program. Spustil jsem zaznamenávání posílaných dat na síti a klikl pro přijetí nové pošty na účtu vedeného u Seznam.cz. Thunderbird během pár vteřin zjistil, že na serveru nejsou žádné nové zprávy. Stopnul jsem Wireshark a podíval se na záznam. Obrázek č. 8: Wireshark při výpisu nezabezpečeného kanálu. Hned na prvním řádku lze vidět na který server jsem se připojoval - pop3.seznam.cz. Poté proběhlo pár příkazů, které si vyměňoval poštovní klient se serverem ohledně požadavků. Na desátém řádku klient odeslal mé přihlašovací jméno ve formě ové adresy. V zápětí server vrátil požadavek na heslo, které poštovní klient opět zaslal. Prozkoumal jsem znovu nápovědu na Seznam.cz ohledně nastavování klientů 21 a utvrdil se, že není možnost použít zabezpečený port přes SSL. Naskytla se tedy otázka. Přihlašovat se přes webové rozhraní přes protokol HTTPS s větší jistotou ochráněných dat, nebo dál líně stahovat poštu v jednom poštovním klientu přes nezabezpečený protokol? Ano, i tady platí, že uživatel je nejslabším článkem systému. Pro porovnání jsem udělal stejný pokus s přihlášením na server veverka.vse.cz přes protokol IMAP přes port SSL 993. Obrázek č. 9: Wireshark při výpisu zabezpečeného kanálu Sniff anglický výraz pro čmuchání

11 Přihlášení i celá výměna dat prochází na protokolu TLSv1, která nedovolí třetí straně odposlechnutí předávaných dat. Obrázek č. 10: Možnost odposlechu nezašifrovaných zpráv. 11

12 Obrázky: Obrázek č. 1: Způsob komunikace při přenosu symetricky zakódované zprávy... 5 Obrázek č. 2 : Způsob komunikace při přenosu asymetricky zakódované zprávy... 7 Obrázek č. 3: Ukázka otisku MD5 v programovacím jazyku PHP... 8 Obrázek č. 4: Ukázka otisku SHA1 v programovacím jazyku PHP... 8 Obrázek č. 5: Ukázka ROT13 v programovacím jazyku PHP... 9 Obrázek č. 6: Jedna možných variant naprogramování algoritmu ROT13 v jazyku PHP... 9 Obrázek č. 7 : Náhled na program... 9 Obrázek č. 8: Wireshark při výpisu nezabezpečeného kanálu Obrázek č. 9: Wireshark při výpisu zabezpečeného kanálu Obrázek č. 10: Možnost odposlechu nezašifrovaných zpráv Seznam použitých zdrojů:

Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science. Jan Hraňo

Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science. Jan Hraňo Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science Jan Hraňo Bakalářská práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2014 4 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zaobírá především

Více

Bezpečnost dat v informatice

Bezpečnost dat v informatice Bezpečnost dat v informatice Data security in informatics Václav Chytil Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tématem této bakalářské práce je Bezpečnost dat v informatice. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

Kryptografické metody

Kryptografické metody Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Kryptografické metody Bakalářská práce Autor: Jakub Ježek Studijní obor bankovnictví, specializace správce IS Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jiří Navrátil Software pro zabezpečení pracovních stanic s operačním systémem Windows v

Více

Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI

Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UHK Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI Vypracoval: Petr Voborník Obor: im(5) Forma: prezenční Ročník: 4. Datum: 1.12.2004 E-mail: vobornik@mikmik.cz

Více

a počítačové technologie

a počítačové technologie 4. a počítačové technologie 4.1 Bezpečný počítač Bezpečný počítač pro práci je takový počítač, který neobsahuje žádný nežádoucí software a který není napadnutelný z Internetu. Část bezpečnosti zajišťují

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Elektronická pošta, její zabezpečení a ochrana proti spamu Michal Kašpar

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Elektronická pošta, její zabezpečení a ochrana proti spamu Michal Kašpar UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Elektronická pošta, její zabezpečení a ochrana proti spamu Michal Kašpar Bakalářská práce 2012 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

Infrastruktura veřejného klíče Public key infrastructure. Mgr. Petr Soukup

Infrastruktura veřejného klíče Public key infrastructure. Mgr. Petr Soukup Infrastruktura veřejného klíče Public key infrastructure Mgr. Petr Soukup Bakalářská práce 2012 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012 2 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012 3

Více

OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA RADEK FILIP KATEDRA INFORMATIKY

OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA RADEK FILIP KATEDRA INFORMATIKY JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE RADEK FILIP ČESKÉ BUDĚJOVICE 2003 Anotace: Tato práce

Více

MKRI Kryptografie v informatice

MKRI Kryptografie v informatice 1. Základní pojmy: kryptologie, kryptografie, steganografie, kryptoanalýza, princip symetrických a asymetrických šifer. Kryptologie: Nauka o metodách utajování. Název z řeckého slova kryptós = skrytý.

Více

Bezpečnost e-shopových frameworků. Bc. Filip Hasík

Bezpečnost e-shopových frameworků. Bc. Filip Hasík Bezpečnost e-shopových frameworků Bc. Filip Hasík Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je popsat problematiku e-shopových frameworků a jejich odolnost vůči bezpečnostním zranitelnostem.

Více

První kroky s internetem

První kroky s internetem První kroky s internetem David Procházka 3., aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3884. publikaci Odpovědný redaktor Dušan Mikeš Sazba Dušan Mikeš Návrh a

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jiří Pešek Srovnávací analýza bezpečnostního softwaru pro ochranu počítačových dat Bakalářská

Více

6 Bezpečnost online systémů a platebních systémů

6 Bezpečnost online systémů a platebních systémů 6 Bezpečnost online systémů a platebních systémů Cíle výuky modulu Popsat klíčové aspekty bezpečnosti e-commerce Identifikovat klíčové bezpečnostní hrozby v prostředí e-commerce. Popsat, jak technologie

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

5/6 PGP - PRETTY GOOD PRIVACY

5/6 PGP - PRETTY GOOD PRIVACY BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ část 5, díl 6, str. 1 5/6 PGP - PRETTY GOOD PRIVACY 5/6.1 Úvod 5/6.2 Public Key Infrastructure podle PGP 5/6.3 Používáme PGP 5/6.4 PGP 9.0 bfiezen 2006 část 5, díl 6, str. 2 BEZPEČNÁ

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce SOFTWAROVÉ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍHO POČÍTAČE V SYSTÉMECH WINDOWS.

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce SOFTWAROVÉ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍHO POČÍTAČE V SYSTÉMECH WINDOWS. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce SOFTWAROVÉ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍHO POČÍTAČE V SYSTÉMECH WINDOWS Veronika Staňková Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem práci vypracovala samostatně

Více

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT OBCHODOVÁNÍNA INTERNETU,BANKOVNÍSLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE,DIGITÁLNÍPODPISY A DALŠÍNOVÉTRENDYICT OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Bezpečnost ASP.NET aplikací. ASP.NET Web Application Security. Marek Pavelek

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Bezpečnost ASP.NET aplikací. ASP.NET Web Application Security. Marek Pavelek BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Marek Pavelek Un ico rn Co lle ge 20 11 Un ico rn Co lle ge, V K ap slo vn ě 27 67 /2, P ra h a 3, 1 30 00 Ná ze v p rá ce v ČJ: Ná ze v p rá ce v AJ: Be zp e čno st AS P. NET ap lika

Více

Crypto-World. Informační sešit GCUCMP. Ročník 2, číslo 9/2000 10.září 2000 9/2000

Crypto-World. Informační sešit GCUCMP. Ročník 2, číslo 9/2000 10.září 2000 9/2000 Crypto-World Informační sešit GCUCMP Ročník 2, číslo 9/2000 10.září 2000 9/2000 Připravil : Mgr.Pavel Vondruška, člen GCUCMP, BITIS, IACR, ISACA. Sešit je rozesílán registrovaným čtenářům. Starší sešity

Více

Diplomová práce. Implementace technologie SET. Petr Slabý 740326/0073

Diplomová práce. Implementace technologie SET. Petr Slabý 740326/0073 740326/0073 1. Úvod 1.1 Úvod diplomové práce Práce popisuje technologii SET (Secure Electronic Transaction) - protokolu vytvořeného k elektronickému obchodování na Internetu. Zadání této práce vzniklo

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Využití penetračního testování pro zabezpečení počítačové sítě Jan Dušek Bakalářská práce 2014 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a

Více

Internet. Označování serverů jménem. Internetový prohlížeč. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko

Internet. Označování serverů jménem. Internetový prohlížeč. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko Internet Internet je v podstatě velmi rozsáhlá počítačová síť. Zároveň dnes slovem internet označujeme souhrn informací, které je možné najít na serverech do této sítě připojených. Označování serverů jménem

Více

Zabezpečení systému Windows 7

Zabezpečení systému Windows 7 Zabezpečení systému Windows 7 Security of system Windows 7 Martin Prusenovský Bakalářská práce 2012 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012 4 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá zabezpečením

Více

Dějiny kryptologie, softwarový projekt ENIGMA

Dějiny kryptologie, softwarový projekt ENIGMA Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 01 matematika a matematická informatika Dějiny kryptologie, softwarový projekt ENIGMA Autor: Petr Koupý Gymnázium Blansko, Seifertova 13, 678 01 Blansko, 4.

Více

BAKALÁ ŘSKÁ PRÁCE. Bezpečnost a ochrana dat v účetnictví vedeném na počítači. Security and data protection of computer based accounting

BAKALÁ ŘSKÁ PRÁCE. Bezpečnost a ochrana dat v účetnictví vedeném na počítači. Security and data protection of computer based accounting . BAKALÁ ŘSKÁ PRÁCE Bezpečnost a ochrana dat v účetnictví vedeném na počítači Security and data protection of computer based accounting Vojtěch Adam Rychlíček Unicorn College 2011 Unicorn College, V kapslovně

Více

Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářská práce 2010 Matěj Trakal Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Aplikace pro profilování přístupových seznamů Matěj

Více

Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů

Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů Secure hosting system for student projects server Bc. Tomáš Zimáček Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Webhostingový trh je již velmi nasycen,

Více

Informační technologie v biologických vědách I

Informační technologie v biologických vědách I Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Katedra biologie Informační technologie v biologických vědách I (Studijní opory pro distanční studium) v. 1.0 Marcel Štofik Ústí nad Labem 2013 Stručný

Více

Příručka o ochraně a zabezpečení dat

Příručka o ochraně a zabezpečení dat Příručka o ochraně a zabezpečení dat Hlavní partneři: Partner: Ladislav Šolc, MCSE www.itinfo.cz www.3wd.cz/protect Příručka o ochraně dat pro veřejnou správu Úvod.................................................................................3

Více