XX. FREJKOVY DNY června s mezinárodní účastí a doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie. Program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XX. FREJKOVY DNY. 21. - 22. června 2012. s mezinárodní účastí a doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie. Program"

Transkript

1 I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně XX. FREJKOVY DNY s mezinárodní účastí a doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie června 2012 Hotel SANTON, Brno Program

2 Odborný program Čtvrtek Lékařská sekce Konferenční sál, 2. patro 7:00 8:00 Registrace účastníků a firem 8:00 8:30 Zahájení sympozia 8:30 9:30 Blok I. 1) ZLOMENINY DISTÁLNÍHO HUMERU DOSPĚLÝCH LZE DOSÁHNOUT DOBRÉHO VÝSLEDKU 7 Kotrč J., Václavek J., Kocourek T., Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Přerov 2) MODERNÍ TRENDY V OPERAČNÍ LÉČBE AC LUXACE 7 Václavek J., Kocourek T., Kotrč J. Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Přerov 3) KOMPARTMENT SYNDROM BÉRCE 7 Hasara R., Kábela M. I. chirurgická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně 4) VÝSLEDKY REPLASTIK ACL KOLENNÍHO KLOUBU 7 Krejčí P. Ortopedická klinika ÚVN Praha 5) ANATOMICKÁ REKONSTRUKCE LCA DOUBLE BUNDLE TECHNIKOU 7 INDIKACE, VÝHODY A NEVÝHODY Zeman P., Nepraš P., Koudela K. jr., Matějka J. Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí LF UK a FN v Plzni 6) HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PERIOPERAČNÍCH PUNKCÍ BAKERSKÉ PSEUDOCYSTY 7 U ARTROSKOPICKÝCH OPERACÍ KOLEN Kovanda T., Mahdal M. 9:30 9:45 Přestávka 9:45 10:45 Blok II. 7) VÝTĚŽNOST NEEROVA INFILTRAČNÍHO TESTU V KLINICKÉ PRAXI 7 Kročko M., Mohyla M., Walder P. Ortopedické oddělení FN Ostrava Poruba 8) DEKOMPRESE KYČELNÍHO KLOUBU JAKO PREVENCE INSTABILITY U PACIENTŮ 7 SE SPASTICKOU FORMOU DĚTSKÉ MOZKOVÉ OBRNY Urbášek K. Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie, FN Brno 9) GRICE-GREEN EXTRA-ARTICULAR SUBTALAR ARTHRODESIS 7 Shaikh H. H., Pellar D. Ortopedická klinika FN Hradec Králové

3 10) STŘEDNĚDOBÉ VÝSLEDKY OPERAČNÍHO ŘEŠENÍ DIGITUS HAMATUS 7 Rapi J. I. ortopedická klinika FN u sv. Anny, Brno 11) ŘEŠENÍ HALLUX VALGUS POMOCÍ OSTEOTOMIE I. MTT 7 Jarošík R., Kunovský R. Úrazová nemocnice, Brno 12) MOHOU BÝT ANTIMIKROBIÁLNÍ PEPTIDY POUŽITY JAKO NOVÝ ZPŮSOB LOKÁLNÍ 7 TERAPIE OSTEOMYELITID? NAŠE PRVNÍ VÝSLEDKY Z EXPERIMENTŮ IN VITRO. Melicherčík P., Klapková E., Judl T. I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol, Ústav klinické biochemie a patobiochemie II. LF UK a FN Motol 10:45 11:00 Přestávka 11:00 12:00 Blok III. 13) BAKTERIÁLNÍ NÁLEZY Z,,READY MADE SPACERŮ KYČELNÍHO 7 A KOLENNÍHO KLOUBU (LAFITT) Proček T., Kučera T., Ryšková J., Šrot J. Fakultní nemocnice v Hradci Králové: Ortopedická klinika a Ústav klinické mikrobiologie 14) STŘEDNĚDOBÉ VÝSLEDKY REIMPLANTACÍ TOTÁLNÍ NÁHRADY KYČELNÍHO KLOUBU 7 PŘI POUŽITÍ OVÁLNÉ TC JAMKY Šťastný E., Trč T. Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol - Dětská a dospělá ortopedie a traumatologie 15) KONVERZE RESEKČNÍ ARTRODÉZY KOLENA NA TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZU 7 Waciakowski D. Ortopedická klinika, Nemocnice Na Bulovce a 1. LF UK v Praze 16) ANALÝZA KREVNÍCH ZTRÁT U PACIENTŮ PO PRIMÁRNÍ TEP KYČLE 7 Lošťák J. Ortopedická klinika FN Olomouc 17) ZHODNOCENÍ INFEKČNÍCH KOMPLIKACÍ TEP KYČLE ZA PĚTILETÉ OBDOBÍ 7 Kocanda J., Břízová P., Otaševič T., Dlábek R. Ortopedická klinika FN Brno Bohunice 18) OSTEOTOMIE PROXIMÁLNÍ TIBIE 7 Lenc D. Ortopedické oddělení nemocnice Břeclav 12:00 12:15 Přestávka 12:15 13:05 Blok IV. 19) SROVNÁNÍ PRIMÁRNÍ FIXACE TC REVIZNÍ OVÁLNÉ JAMKY 7 PŘI POUŽITÍ ÚHLOVĚ STABILNÍCH A BĚŽNÝCH ŠROUBŮ Šťastný E., Trč T. Ortopedická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol 20) HODNOCENÍ PATELÁRNÍ BOLESTI U PACIENTŮ PO TEP KOLENNÍHO KLOUBU 7 Martinek L., Emmer J.

4 21) PŘÍČINY SELHÁNÍ KERAMICKÉHO INZERTU JAMKY COC THA 7 Emmer J., Martinek L. 22) REVIZNÍ DŘÍK TEP KYČLE BEZNOSKA, REPLANTACE V LETECH Mahdal M., Kovanda T. 23) KOMPLIKACE IMPLANTACE THA PO TRAUMATU KYČLE CASE REPORT 7 Emmer J., Martínek L. 20:00 Slavnostní vyhlášení Frejkovy ceny Společenský večer Sesterská sekce sál Špilberk, 1. patro 9:00 10:00 Blok I. Předsednictvo: Hamříková L., Badalíková L., Šnýdrová D., Hradilová V. 1) SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ SESTERSKÉ SEKCE Moderová H. 2) PROŽÍVÁNÍ NEMOCI A MAL ADAPTACE Úlehlová P. 3) ADAPTAČNÍ PROCES PRO ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY NELÉKAŘSKÝCH POVOLÁNÍ V NEMOCNICI PROSTĚJOV Neherová M., Bečičková Z. Nemocnice Prostějov 4) REHABILITAČNÍ PÉČE O ORTOPEDICKÉHO PACIENTA Veselá M., Chomová Z., Korbičková M., Janáčková J., Packová J. KTLR LF MU, FN u sv. Anny v Brně 5) ARTROSKOPIE KYČELŮNÍHO KLOUBU-NAŠE PRVNÍ ZKUŠENOSTI Kalová D., Meindlová J. a kolektiv 6) NAŠE ZAČÁTKY NA OPERAČNÍM SÁLE Krajňáková Z., Mádrová H., Ročáková R. Středomoravská nemocniční a.s., Přerov DISKUZE 11:00 12:30 Blok II. Předsednictvo: Hamříková L., Badalíková L., Šnýdrová D., Hradilová V. 7) VÝŽIVA U PACIENTŮ PO CHIRURGICKÝCH VÝKONECH Bauerová H. Nutriční terapeut LF MU, FN u sv. Anny v Brně

5 8) VÝZNAM STANOVENÍ SUBPOPULACÍ LYMFOCYTŮ A JEJICH AKTIVAČNÍCH ZNAKŮ PRO DIAGNOSTIKU VIROVÉHO ONEMOCNĚNÍ Kamenická T., Otrubová M. Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU, FN u sv. Anny v Brně 9) VÝZNAM STANOVENÍ SUBPOPULACÍ LYMFOCYTŮ A JEJICH AKTIVAČNÍCH ZNAKŮ PRO DIAGNOSTIKU VIROVÉHO ONEMOCNĚNÍ Zemanová K. Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU, FN u sv. Anny v Brně 10) ONKOLOGICKY NEMOCNÉ DĚTI NA STANDARTNÍM ODDĚLENÍ Krcháková G., Kolárová T. 11) MOŽNOSTI A HRANICE PSYCHOTERAPIE V MEDICÍNĚ Spurná Z. Oddělení klinické psychologie LF MU, FN u sv. Anny v Brně 12) EDUKACE SESTROU OPERAČNÍCH SÁLŮ Hupková P., Zaoralová P. Středomoravská nemocniční a.s., Přerov DISKUZE 12:30 14:30 Oběd 14:30 15:30 Blok III. Předsednictvo: Hamříková L., Badalíková L., Šnýdrová D., Hradilová V. 13) KVALITATIVNÍ PORUCHY VĚDOMÍ U PACIENTŮ V POOPERAČNÍM STÁDIU NA ORTOPEDICKÉ JIP Kachlířová I., Bednářová Š. 14) VLIV NEMOCI A HOSPITALIZACE NA ČLOVĚKA A ÚLOHA SESTRY PŘI JEHO OŠETŘOVÁNÍ Fojtíková Z. 15) ZMĚNY KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ U SENIORŮ V SOUVISLOSTI S IMPLANTACÍ KYČELNÍHO KLOUBU Pokorná A., Fialová I. LF MU Katedra ošetřovatelství v Brně 16) PREZENTACE FIRMY Balánová J. Medica Filter s.r.o. Kašperské Hory DISKUZE ZÁVĚR SESTERSKÉ SEKCE Moderová H. 22. června 2012 společná lékařsko-sesterská sekce

6 Pátek Lékařská sekce Konferenční sál, 2. patro 8:30 9:45 Blok V. Předsednictvo: Chaloupka R., Janíček P. 24) ŘEŠENÍ ASEPTICKÉHO UVOLNĚNÍ TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY KYČLE 10 Chaloupka R., Ryba L. Ortopedická klinika FN Brno a LF MU Brno 25) MASIVNÍ HOMOŠTĚP PŘI REKONSTRUKCI ACETABULA 10 Janíček P. 1, Tomáš T. 1, Kubešová B Tkáňová Banka, FN Brno 26) KOSTNÍ ŠTĚPY U REVIZNÍCH NÁHRAD KYČLE 10 Rozkydal Z., Sklenský M., Janíček P., Tomáš T. 27) OPERAČNÍ TERAPIE PERIPROTETICKÝCH ZLOMENIN U TEP KYČELNÍCH KLOUBŮ 10 Ženčica P., Motyčka J., Zitka R., Ryba L. Ortopedická klinika FN Brno, Masarykova Univerzita Brno 28) OPAKOVANÉ REVIZNÍ NÁHRADY KYČLE 10 Rozkydal Z., Sklenský M., Tomáš T. 29) TRABECULAR TITAN V REVIZNÍ NÁHRADĚ KYČELNÍHO KLOUBU 10 Tomáš T., Janíček P., Nachtnebl L. 9:45 10:00 Přestávka 10:00 11:00 Blok VI. Předsednictvo: Kozák P., Rozkydal Z. 30) MULTIREZISTENTNÍ G- BAKTERIE AKTUÁLNÍ PROBLÉM DNEŠKA 15 Tejkalová I. Mikrobiologický ústav FN u sv. Anny v Brně 31) INDIKACE ZÁVĚSNÉ ALOPLASTIKY KOLENNÍHO KLOUBU NA NAŠEM PRACOVIŠTI 10 Kozák P., Gallo J. Ortopedické oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku, Ortopedická klinika FN Olomouc 32) REVIZNÍ OPERACE PO INFIKOVANÉ NÁHRADĚ KOLENNÍHO KLOUBU 10 Tomáš T., Nachtnebl L., Rapi J. 33) REVIZNÍ OPERACE PO SELHÁNÍ UNIKONDYLÁRNÍ NÁHRADY KOLENNÍHO KLOUBU 10 Nachtnebl L., Tomáš T., Rapi J. 11:15 Zakončení sympozia

7 / frejkovydny2012

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně pořádá k 80. výročí založení sympozium XXI. FREJKOVY DNY sympozium s mezinárodní účastí a doprovodnou

Více

XXII. FREJKOVY DNY. 19. - 20. června 2014. Program. I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně pořádá sympozium. s mezinárodní účastí

XXII. FREJKOVY DNY. 19. - 20. června 2014. Program. I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně pořádá sympozium. s mezinárodní účastí I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně pořádá sympozium XXII. FREJKOVY DNY s mezinárodní účastí a doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 19. - 0. června 014 Maximus Resort Hotel

Více

2. MORFOLOGIE ZLOMENIN ACETABULA A PÁNVE V DĚTSKÉM VĚKU 7 Ježek J., Kléz Z. Ortopedicko-traumatologická klinika FN Královské Vinohrady

2. MORFOLOGIE ZLOMENIN ACETABULA A PÁNVE V DĚTSKÉM VĚKU 7 Ježek J., Kléz Z. Ortopedicko-traumatologická klinika FN Královské Vinohrady PROGRAM ČTVRTEK 25. ČERVNA 2015 ČAS: 7,30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KOGRESU LÉKAŘSKÁ SEKCE ČAS: 8,10 9,50 I. BLOK PŘEDNÁŠEK FÓRUM MLADÝCH ORTOPEDŮ A TRAUMATOLOGŮ 1. PŘEHLÉDNUTÉ ZADNÍ LUXACE RAMENNÍHO KLOUBU

Více

Čtvrtek, 15. 5. 2014 SÁL PRAHA. Dětská ortopedie I 15.00 16.40 Předsednictvo: Grill F., Dungl P.

Čtvrtek, 15. 5. 2014 SÁL PRAHA. Dětská ortopedie I 15.00 16.40 Předsednictvo: Grill F., Dungl P. Čtvrtek, 15. 5. 2014 SÁL PRAHA Dětská ortopedie I 15.00 16.40 Předsednictvo: Grill F., Dungl P. 1. Corrections of postraumatic deformity using TSF 15 Ganger R.. Orthopädisches Spital Speising GmbH Vídeň,

Více

16. 18. 9. 2015 TOP HOTEL, PRAHA

16. 18. 9. 2015 TOP HOTEL, PRAHA PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM VÝBOR ČSOT, KLINIKA ORTOPEDIE 1. LF UK a ÚVN PRAHA POŘÁDAJÍ s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie pod záštitou rektora Univerzity Karlovy prof.

Více

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE FINÁLNÍ INFORMACE VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají 15. 17. 5. 2014 top hotel, praha Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz

Více

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE FINÁLNÍ INFORMACE VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají 15. 17. 5. 2014 top hotel, praha Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz

Více

V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM. 19. - 20. března 2015

V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM. 19. - 20. března 2015 FINÁLNÍ INFORMACE ORTOPEDICKÁ KLINIKA LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ A KLINIKA DĚTSKÉ A DOSPĚLÉ ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE 2. LF UK A FN V MOTOLE POŘÁDAJÍ V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM KONANÉ VE DNECH 19. -

Více

Odborný program konference Aktualizace k 21. 12.2009 s výhradou dalších změn a úprav

Odborný program konference Aktualizace k 21. 12.2009 s výhradou dalších změn a úprav Odborný program konference Aktualizace k 21. 12.2009 s výhradou dalších změn a úprav Čtvrtek 14. ledna 16,00 21,00 Registrace Foyer recepce LS Ak. Běhounek 16,00 21,00 Instalace doprovodné výstavy Zimní

Více

ODBORNÝ PROGRAM (Aktualizace ke dni 11. května 2013 s výhradou dalších změn a upřesnění)

ODBORNÝ PROGRAM (Aktualizace ke dni 11. května 2013 s výhradou dalších změn a upřesnění) ODBORNÝ PROGRAM (Aktualizace ke dni 11. května 2013 s výhradou dalších změn a upřesnění) SEKCE LÉKAŘŮ (Sál Nadir, 3. poschodí) Z odborného programu sekce lékařů je pořizován kompletní videozáznam, který

Více

POLYTRAUMA A KOMPLIKACE V CHIRURGICKÉ PÉČI

POLYTRAUMA A KOMPLIKACE V CHIRURGICKÉ PÉČI gie LF MU a Fakultní nemocnice Brno ství LF MU a Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně pořádají II. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství Nezdary a rizika v chirurgick ch oborec 2.

Více

HOJENÍ RAN. 19. 20. října 2009, Brno výstaviště sborník abstrakt (přednášky a postery) IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE

HOJENÍ RAN. 19. 20. října 2009, Brno výstaviště sborník abstrakt (přednášky a postery) IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE HOJENÍ suplementum 3 3. ročník ISSN 1802-6400 RAN 2009 IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE 19. 20. října 2009, Brno výstaviště sborník abstrakt (přednášky a postery) 2 2009 slovo

Více

VII. PARDUBICKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY 5. 6. června 2014

VII. PARDUBICKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY 5. 6. června 2014 VII. PARDUBICKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY 5. 6. června 2014 www.traumadny.cz, www.grkh.cz Poranění horní končetiny Workshop: Artroskopie ramenního kloubu Počet kreditů podle stavovského předpisu č. 16 ČLK Sesterská

Více

BIOIMPLANTOLOGIE 2009

BIOIMPLANTOLOGIE 2009 Fakultní nemocnice Brno, Tkáňová banka I. Celostátní konference BIOIMPLANTOLOGIE 2009 Brno, 19. 20. března 2009 SBORNÍK ABSTRAKT Lineq nabízí: Dewarovy nádoby Taylor-Wharton HARSCO dodávky tekutého dusíku

Více

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ pořádají XI. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ 24. 25. leden 2013 Univerzita Pardubice aula a přilehlé prostory Druhé oznámení Program

Více

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav)

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) Středa 19. června 18.00 22.30 Stavba doprovodné výstavy I Čtvrtek 20. června 08.00 11.00 Stavba doprovodné výstavy

Více

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Obsah Úvodní slovo ředitele ÚVN 2 1. Charakteristika organizace 4 A) Organizační struktura 10 B) Přehled počtu pacientů

Více

1. Neoadjuvant therapy current approach (20 min.) Lorenzen Sylvie, Ärztin bei Klinikum rechts der Isar, München

1. Neoadjuvant therapy current approach (20 min.) Lorenzen Sylvie, Ärztin bei Klinikum rechts der Isar, München ODBORNÝ PROGRAM (Aktualizace ke dni 7. května 2014 s výhradou dalších změn a upřesnění) SEKCE LÉKAŘŮ (KS Zenit, 3. poschodí) Pondělí 19. května 09.00 09.15 Zahájení prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA, rektor

Více

Rachitida, osteomalacie, osteoporóza, osteopatie se zvýšenou hustotou kosti: definice, etiologie, diagnostika, ortopedické aspekty léčby

Rachitida, osteomalacie, osteoporóza, osteopatie se zvýšenou hustotou kosti: definice, etiologie, diagnostika, ortopedické aspekty léčby 1. 1 Vrozená (vývojová) kyčelní dysplazie : etiologie, epidemiologie, morfologie, cévní zásobení kyčelního kloubu, zobrazovací metody, klinické vyšetření, klasifikce, organizace léčení (trojí síto) Rachitida,

Více

7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 15. 16. 6. 2015 PARKHOTEL PLZEŇ - KONGRESOVÉ CENTRUM. Program. www.chirurgieplzen2015.

7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 15. 16. 6. 2015 PARKHOTEL PLZEŇ - KONGRESOVÉ CENTRUM. Program. www.chirurgieplzen2015. 7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 15. 16. 6. 2015 PARKHOTEL PLZEŇ - KONGRESOVÉ CENTRUM Program www.chirurgieplzen2015.cz generální partner hlavní partneři partneři Ždánská 987, 68501

Více

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn)

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) SPOLEČNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍCH SESTER SATELITNÍ SYMPOSIA FIREM PROGRAM SEKCE ZDRAVOTNÍCH SESTER 17.00 21.00 17.00 22.00 Registrace Středa 6. června

Více

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři:

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři: V yroční zpráva 2009 O B S A H Úvodní slovo 3 Vedení FN Motol 4 Vědecká rada FN Motol 5 Poradní sbor ředitele 7 Organizační struktura 8 Základní údaje 9 Seznam zdravotnických pracovišť 10 Léčebně preventivní

Více

III. SPINÁLNÍ KONGRES 6. 7. listopadu 2014, Mikulov, hotel Galant

III. SPINÁLNÍ KONGRES 6. 7. listopadu 2014, Mikulov, hotel Galant III. SPINÁLNÍ KONGRES 6. 7. listopadu 2014, Mikulov, hotel Galant Program kongresu www.spinalni-kongres.cz KONFERENCE/KONGRESY/SYMPOZIA VÁŠ OSVĚDČENÝ PARTNER PŘI REALIZACI KONGRESŮ KONFERENCÍ SYMPOZIÍ

Více

5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň. Program. www.chirurgieplzen.

5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň. Program. www.chirurgieplzen. 5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň Program www.chirurgieplzen.cz generální partneři hlavní partner partneři 2 vystavovatelé Rous Surgical

Více

II. DNY FYZIOTERAPIE

II. DNY FYZIOTERAPIE CELOSTÁTNÍ KONFERENCE II. DNY FYZIOTERAPIE ZDRAVÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA 15. 16. října 2010 Mikulov, Hotel Galant PROGRAM KONFERENCE Přístroje, které Vás nenechají v klidu! ALGONIX Indikace: Léčba před a

Více

Bolesti zad PROGRAM. Lázně Bělohrad / 11. 12. září 2014 MEDICAL & PHARMA PROMOTION. www.mppromotion.cz

Bolesti zad PROGRAM. Lázně Bělohrad / 11. 12. září 2014 MEDICAL & PHARMA PROMOTION. www.mppromotion.cz Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové pořádají multioborové sympozium na téma: Bolesti zad Lázně Bělohrad / 11. 12. září 2014 PROGRAM MEDICAL & PHARMA PROMOTION www.mppromotion.cz Čtvrtek

Více

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. PROGRAM BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ. setkání mladých gastroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS České Budějovice, Dům kultury

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA Obsah Úvodní slovo... 2 Výbor České internistické společnosti... 3 Organizační

Více

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ pořádají XIII. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ 22. 23. leden 2015 Univerzita Pardubice aula a přilehlé prostory Program Druhé oznámení

Více

Aktivní účastníci registrační poplatek neplatí.

Aktivní účastníci registrační poplatek neplatí. Oddělení centrálních sálů a sterilizace FN Hradec Králové, pod záštitou ČAS a ve spolupráci s FN Brno pořádá: III. CELOSTÁTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÝ KONGRES PERIOPERAČNÍCH SESTER Termín konání: 24. - 25. 9. 2014

Více