Obecní knihovna Ratíškovice, Školní 321, Ratíškovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecní knihovna Ratíškovice, Školní 321, 696 02 Ratíškovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011"

Transkript

1 Obecní knihovna Ratíškovice, Školní 321, Ratíškovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Ratíškovice, leden 2012

2 Obsah 1. Úvod Rekonstrukce knihovny Knihovní fond Uživatelé Činnost knihovny Standardy veřejných knihovnických a informačních služeb Získané dotace Ocenění knihovny Závěr

3 1. Úvod Vážení přátelé, dovolte mi, abych výroční zprávu za rok 2011 pojala trochu obšírněji, než tomu bylo v minulých letech. Rok 2011 si to zcela jistě zaslouží, především díky rozsáhlé a vydařené rekonstrukci knihovny. V dřívějších letech sídlila ratíškovická obecní knihovna v různých prostorách, které vyčlenila obec, co by zřizovatel knihovny. Vždy šlo více či méně o provizorní řešení. Dříve narození čtenáři si ještě pamatují knihovnu Na Královém, pak Nad jídelnou, Na bývalé cukrárně, až v roce 2002 přesídlila do budovy staré školy v ulici Školní. V této budově měla knihovna čtyři různé podoby nejdříve musela stačit jedna třída v přízemí, pak se stěhovala do dvou propojených tříd v prvním patře, následně zpátky dolů do dvou propojených tříd se šatnou, ale se starým nábytkem. V roce 2011 tyto prostory prošly zmíněnou závěrečnou rekonstrukcí. Nyní máme moderní bezbariérovou knihovnu s vkusným a estetiky zdařilým interiérem, která má veřejný charakter v nejširším slova smyslu. Její služby mohou užívat registrovaní čtenáři stejně jako nahodilí návštěvníci. Obohacuje vzdělávací infrastrukturu, nabízí služby uživatelům všech věkových kategorií a sociálního postavení včetně hendikepovaných, je místem setkávání, umožňuje relaxaci. Je informačním centrem obce. Chtěla bych na tomto místě poděkovat zřizovateli, že modernizaci knihovny zařadil mezi prioritní úkoly v obci. Největší dík však patří panu místostarostovi PhDr. Radimu Šťastnému, který se zasloužil o současnou podobu knihovny největší měrou. Přeji všem - ať se nám nejen v Ratíškovicích dobře žije. Marie Škorpíková, knihovnice 3

4 2. Rekonstrukce knihovny Největší událostí loňského roku bylo dokončení rekonstrukce knihovny v budově staré školy, proto bych jí chtěla věnovat první část letošní výroční zprávy. Celková rekonstrukce budovy staré školy v Školní ulici probíhala v několika etapách. Zahájena byla v roce 2009, kdy budova přestala sloužit jako základní škola. Pro knihovnu zde byl s konečnou platností vyčleněn prostor, který vznikl propojením dvou bývalých tříd se šatnou. V dalším roce byla za finančního přispění Jihomoravského kraje vybudována bezbariérová rampa. Velmi důležité bylo zateplení vnějšího pláště budovy, výměna okenních konstrukcí a vstupních dveří. V rámci projektu Obecní knihovna svět informací pro všechny byly získány v roce 2010 finanční prostředky prostřednictvím občanského sdružení MAS Kyjovské Slovácko v pohybu z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (program Leader+). Pomocí nich byla provedena kompletní rekonstrukce interiéru knihovny. Výše dotace činila Kč, celkové náklady včetně víceprací Kč. Akce probíhala v měsících lednu a únoru, po tu dobu byla knihovna uzavřena. V rámci rekonstrukce byly srovnány roviny původních podlah, položeno linoleum a nové keramické dlažby, vyrovnány všechny svislé omítky, zhotoveny nové nátěry stěn, instalovány kazetové podhledy s vestavěnými osvětlovacími tělesy, elektronický zabezpečovací systém, nouzové osvětlení i detektory a hlásiče požárů. Konečně jsme se zbavili letitých kovových regálů na knihy, ty byly nahrazeny vkusnými dřevěnými, vyrobenými na zakázku. Nutno bylo zajistit dostatek studijních míst, proto byly pořízeny dva studijní stoly, dvě sedací soupravy a 15 židlí. Součástí rekonstrukce bylo i vybudování vyvýšeného pódia s knihovnou odborné literatury. Prostor pod podiem byl rafinovaně využit pro technické zázemí knihovnice (kuchyňka, šatna). V interiéru knihovny byl zřízen dětský koutek čtyři židličky s tvaroslovím zvířátek + stolík, koberec, polička s hračkami a dětská grafická výzdoba. Další součástí projektu bylo dovybavení počítačového centra. Byly zakoupeny tři počítače, tiskárna, multifunkční kopírka a skener. V rámci tohoto projektu byla rovněž zakoupena odborná literatura v hodnotě Kč z oblasti dějin umění, architektury a společenských věd. Slavnostní otevření proběhlo 1. března 2011 současně se zahájením měsíce čtenářů. 4

5 3. Knihovní fond Trochu historie: V roce 2007 přešla knihovna z ručního půjčování na automatizovaný systém LANius a v říjnu 2008 využila dotace Ministerstva kultury ČR VISK 3 na přechod z tohoto již nevyvíjejícího se systému na aktuální systém Clavius. Součástí je on-line katalog, který slouží čtenářům k vyhledávání knih jak na všech počítačích v knihovně, tak i z pohodlí domova či z jakéhokoliv počítače přes webové stránky knihovny. Od začátku roku 2009 si knihovnice nakupuje i katalogizuje knihovní fond sama. Dříve tyto činnosti prováděla Městská knihovna Hodonín v rámci svých regionálních funkcí. Rok 2011: Knihovní fond představoval ke konci loňského roku svazků, z toho beletrie a naučné literatury. Nakoupeno bylo 353 knih. Při stěhování knih do nových regálů se naskytla jedinečná příležitost pro poměrně vysoký odpis. Knihy značně opotřebované, poškozené či dlouhodobě nepůjčované byly určeny k odpisu. Celkem bylo odepsáno 521 knih. Nejvíce bylo vyřazeno beletrie pro děti a mládež 379 ks, beletrie pro dospělé 78 ks a naučné literatury 64 svazků. Vyřazené tituly budou nabídnuty k prodeji čtenářům za symbolickou cenu. Bylo vyřazeno z evidence i 63 ks zvukových knih gramodesek. Knihovní fond vyžaduje soustavnou obměnu, aby se zachoval svůj společenský význam a přiměřenou aktuálnost. Ze zkušenosti lze konstatovat, že současný čtenář má zájem především o nové knihy. Z nově pořízených 353 titulů bylo 73 odborných knih v hodnotě Kč nakoupeno z již zmíněné dotace Obecní knihovna svět informací pro všechny. Zbývajících 280 titulů bylo financováno z rozpočtu obce Kč. Za 12 docházejících periodik obec zaplatila Kč. Celková částka vynaložená na nákup knih a periodik činila Kč. Seznam odebíraných periodik: Abc, Domov, Epocha, History revue, Koktejl, Malovaný kraj, Mateřídouška, National Geografic, Tina, Vinař sadař, Vinařský obzor a Zahrádkář.. 5

6 Mezi nejžádanější tituly pro dospělé čtenáře se zařadily knihy následujících autorek - Táni Keleové - Vasilkové, Nadi Horákové, Simony Monyové a také Vlastimila Vondrušky. Ze zahraniční literatury se nejvíce půjčovala trilogie Milénium od švédského autora Stiega Larssona. Děti si oblíbily rakouského autora Thomase Brezinu, především jeho dětské detektivky ze série Klub záhad, britskou autorku dívčích románů Jacqueline Wilsonovou a také naši Petru Braunovou. Knihovní fond byl v roce opětovně obohacen o tzv. výměnný fond. Jde o knihy, které knihovně na půl roku půjčuje Městská knihovna Hodonín v rámci svých regionálních funkcí. V roce 2011 knihovně byly zapůjčeny dva soubory po 50 titulech. 6

7 4. Uživatelé V roce 2011 se do knihovny zaregistrovalo 413 čtenářů, což je o 90 více než v roce 2010 a o 137 více než v roce Čtenářů do 15 let chodí do knihovny pravidelně 155, což představuje 38 % z celkového počtu registrovaných čtenářů. Podíváme-li se na složení podle pohlaví, knihovnu navštěvuje více žen (74 %) než mužů (26 %). Stejnou ne-li větší vypovídací hodnotu má počet návštěvníků. Těch bylo v loňském roce 6 157, což je o 579 více než v roce 2010 a to musíme brát v úvahu, že dva měsíce byla knihovna uzavřena. V tomto počtu jsou zahrnuti návštěvníci půjčovny 2 584, návštěvníci využívající internet 2 593, návštěvníci kulturních akcí 748 a vzdělávacích akcí 21, ale také virtuální návštěvníci on-line služby v počtu 211. S otevřením knihovny byly zřízeny i nové webové stránky knihovny a jejich statistka na konci roku vykazovala návštěv, prohlédnuto bylo stránek. 7

8 Za konkrétní zmínku stojí návštěvníci, kteří se k nám přijeli podívat a možná i inspirovat. První exkurze knihovníci z Vídně a okolí. Prostřednictvím videoprezentace namluvené v němčině se seznámili s historií knihovnictví, rekonstrukcí a současnou činností knihovny. Součástí exkurze bylo také autorské čtení rakouského spisovatele Dietmara Griesera z knihy Die böhmische Grossmuter a akademického sochaře z Mikulčic Jaroslava Jurčáka (mj. autor piedestalu sochy T. G. Masaryka v Hodoníně) z jeho knihy Můj sladký život. 8

9 Druhá exkurze - knihovnice ze Znojemska 9

10 Třetí exkurze knihovnice Hodonínska 10

11 Čtvrtá exkure - přátelé z družebního francouzského města Vouziers Pátá exkurze starostové a mistostarostové Opavska Šestá exkurze - starostové a místostarostové Hornolidečska (zapomněli jsme fotit) 11

12 5. Činnost knihovny Knihovny se podobně jako kterékoliv jiné instituce vyvíjejí. V současné době se jejich základní funkce významně proměňuje. I naše knihovna rozhodně už neslouží jen jako půjčovna knih. Běžně nabízenou službou je bezplatný přístup k internetu a je jedno, jestli se někdo potřebuje narychlo podívat do svého u nebo před monitorem pobývá zcela pravidelně a dlouho. Občané mají možnost přijít do knihovny jen tak posedět v příjemném prostředí, popovídat si s přáteli, přečíst si časopis, prolistovat nádherné knihy na vyvýšeném pódiu či navštívit zajímavou besedu. Maminky mohou bez obav přicházet do knihovny se svými dětmi. Než si vyberou knihu, děti si pohrají v dětském koutku. V loňském roce proběhlo v knihovně několik zajímavých akcí: Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou proběhla ve třech sledech - pro děti prvních tříd, druhých tříd a pro deváťáky. 12

13 Beseda se spisovatelkou Naďou Horákovou ratíškovickou rodačkou, která proběhla v rámci oslav 870 let od první písemné zmínky obce. Součástí besedy byla prezentace její nové knihy Kletba markomanské královny. K poslechu zahrála cimbálová muzika Náklo pod vedením Marušky Ostřižkové. 13

14 Cestovatelská beseda Cestování s hendikepem beseda s Jiřím a Alenou Márovými a jejich dvacetiletým synem upoutaným na vozíku. Vyprávěli o své první cestě na Nový Zéland. 14

15 Seminář Změny v důchodovém pojištění Bc. Ludmila Bábíková. Potřebný a žádaný seminář vzhledem ke změnám ve vyplácení důchodů od 30. září

16 Počítačové kurzy pro seniory začátečníky. Současná knihovna disponuje pěti novými počítači, proto byly hned po otevření knihovny zahájeny minikurzy práce na počítači a internetu pro seniory. Kurzy vedla knihovnice a byly zdarma. 16

17 Noc s Andersenem oblíbená a očekávaná akce. V roce 2011 bylo vybráno 22 odvážných spáčů. Ještě než se děti uchýlily se spacáky a karimatkami mezi regály, vyrazily spolu s knihovnicí vybaveni lopatami a kbelíky vykonat významný ekologický počin, zasadit strom Pohádkovník Fabularius Anderseni. Vlastně ne jeden, ale zrovna pět. 17

18 Velmi důležitým úkolem knihovny je podporovat rozvoj zájmu o četbu u dětí, vytvářet základ pro pravidelný návyk k četbě a tím rozvíjet čtenářskou gramotnost během celé školní docházky. Proto naše knihovna úzce spolupracuje s místní základní a mateřskou školou. Mateřské školky děti z obou mateřských školek přichází již tradičně do knihovny v březnu měsíci čtenářů. Seznámí se se základními pojmy: knihkupectví, knihovna, kniha, ilustrace, jak zacházet s knihou, jak se chovat v knihovně. Čtení ukázek z knih říkanky, básničky, pohádky, pohádkové hádání. V letošním roce, kdy jsme si připomínali 100. výročí narození Václava Čtvrtka, děti dokázaly poslouchat i povídání o tomto spisovateli. 18

19 První třídy - v roce 2011 se naše knihovna přihlásila poprvé do projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář knížka pro prvňáčka. V rámci této akce obě první třídy navštívily knihovnu v březnu měsíci čtenářů. Zopakovali jsme si všechny základní pojmy, zacházení s knihou, chování v knihovně, orientace v knihovně, rozdělení knih, uspořádání na regálech. Protože jsme se již všichni těšili na návštěvu spisovatelky Petry Braunové, předčítali jsme si ukázky z jejích dětských knížek. V dubnu se obě třídy zúčastnily besedy se spisovatelkou Petrou Braunovou, která je seznámila se spisovatelskou profesí, četla ze své knihy Ema a kouzelná kniha. A v červnu přišli prvňáčci do knihovny už jako dobří čtenáři a tudíž mohli být slavnostně pasováni na čtenáře. Kdo z nich prokázal, že už opravdu čtení zvládá, dostal na památku knihu spisovatelky Daniely Krolupperové Zmizelá škola, kterou knihovna získala v rámci zmíněného projektu zdarma. Každý prvňáček obdržel pasovací listinu a čestnou průkazku do knihovny zdarma. 19

20 Hned po prázdninách v záři jsme se v knihovně vzájemně seznamovali s novými prvňáčky. Mimo jiné jim byly rozdány čtenářské deníčky pro děti a rodiče s názvem Škola naruby, které vybízí ke společnému čtení rodičů a dětí. Děti si do deníčku zapisují vše, co doma společně přečetli. Hlasité předčítání dítě oznámkuje a podepíše. V březnu nás čeká v knihovně společné setkání, kde si budeme povídat o přečtených knížkách. 20

21 Čteme společně v letošním školním roce jsme poprvé po dohodě s paní učitelkou třetí třídy vyzkoušeli půjčování knih celé třídě. Předpokladem je registrace všech žáků ve třídě. Návštěva probíhá pravidelně jedenkrát za měsíc. Na začátku setkání si připomeneme výročí daného měsíce, něco si přečteme, promítneme. Děti tím vedeme k vytvoření návyku pravidelné četby. Knihovnické lekce pro všechny třídy základní školy, jsou přizpůsobovány věku dětí. Lekce obsahují seznámení s historií knihovny, orientace v knihovně, výpůjční řád, výpůjční služby registrace, rezervace, poplatky, půjčovní doba, meziknihovní výpůjční služba, webové stránky knihovny, práce s on-linem katalogem, vyhledávání literatury. V další části většinou proběhne beseda na aktuální téma, promítání v loňském roce byla velmi oblíbená knihovnická videa Nebojte se do knihovny, Knihy nekoušou a také Mr. Bean v knihovně. Význam knihovnických lekcí spočívá hlavně v tom, že do knihovny v rámci povinné školní docházky dotáhneme i děti, které by dobrovolně do knihovny z jakéhokoliv důvodu nepřišly. Zkušenost je taková, že děti se zbaví ostychu, mnohdy jsou překvapeny tím, jak se knihovna změnila příjemné prostředí, velký výběr knih atd. a stanou se návštěvníky knihovny. 21

22 Knihovnická lekce - šesťáci Osmáci - beseda o K. J. Erbenovi Knihovnická lekce deváťáci 22

23 Knihovna se zapojila do následujících celostátních propagačních akcí vyhlašovaných Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP), jehož je členem: Březen měsíc čtenářů (viz. předchozí text) Noc s Andersenem (viz. předchozí text) Týden knihoven registrace nových čtenářů zdarma, amnestie dlužníků, den otevřených dveří Den pro dětskou knihu prodejní výstava knih z nakladatelství Thovt, hry a malování pro děti Knihovna pravidelně informuje občany o svojí činnosti v obecních novinách Ratíškovický Zvon. Přehled článků: Zvon č. 1 Rekonstrukce knihovny (PhDr. Radim Šťastný) Výroční zpráva Obecní knihovny za rok 2010 Zvon č. 2 Knihovna opětovně otevřena (PhDr. Radim Šťastný) Březen měsíc čtenářů Zvon č. 3 Uvítali jsme knihovníky z Rakouska i ze Znojemska Nové knihy květen 2011 Zvon č. 4 Pasování prvňáčků na čtenáře Počítačové kurzy pro seniory Beseda se spisovatelkou Naďou Horákovou Zvon č. 5 Nominace na cenu Knihovna roku 2011 (PhDr. Šťastný + Mgr. Bc. Hanák, ředitel školy) Pozvánka na cestovatelskou besedu Cestování s hendikepem Nové knihy - červen září 2011 Zvon č. 6 Na vědomí čtenářům obecní knihovny V časopise Duha č. 3 4, který vydává MZK, vyšel článek Obecní knihovna Ratíškovice autor PhDr Radim Šťastný 23

24 6. Standardy veřejných knihovnických a informačních služeb Ministerstvo kultury ČR novelizovalo v listopadu 2011 metodický pokyn k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými obcemi. Všechna kriteria jsou definována jako optimální. Mají sice povahu doporučení, ale jejich dosažení garantuje dobré podmínky pro poskytování služeb uživatelům. Základní kritéria jsou diferencována podle počtu obyvatel obce. Nás se týká kategorie obyvatel. Provozní doba knihovny: Doporučená hodnota Celostátní průměr 2009 Knihovna Ratíškovice hodin týdně Původní doporučená hodnota byla 20 hodin, tu jsme splňovali. V úterý a v pátek dopoledne, kdy je knihovna pro veřejnost uzavřena, jsou plánované návštěvy dětí ze základní školy a kurzy pro seniory. Od září 2012 se počítá s rozšířením provozní doby na 23 hodin týdně. Provozní dobu má knihovna přizpůsobenou pracujícím návštěvníkům, denně mimo středu je otevřeno do 17 hodin, v pátek pak až do 19 hodin. Výdaj na nákup knihovního fondu na 1 obyvatele obce Doporučená hodnota Celostátní průměr 2009 Knihovna Ratíškovice Kč/1obyvatele 26 Kč 21 Kč Umístění knihovny v obci Knihovna se nachází přímo v centru obce. Lepší umístění jsme si nemohli přát. Plocha knihovny určená pro uživatele Doporučená hodnota Celostátní průměr 2009 Knihovna Ratíškovice m2 nesledován 165 m2 24

25 Doporučení činí 60 m2 na 1000 obyvatel, V roce 2011 žilo v Ratíškovicích obyvatel, tudíž by naše knihovna měla mít k dispozici prostor 249 m2. Vzhledem k tomu, že v současné době se začalo s rekonstrukcí prvního patra a jedna místnost o rozloze 62 m2 bude sloužit knihovně jako přednáškový sál (s akustickými stropy a zabudovanou audiovizuální technikou), tento standard splníme. Studijní místa pro uživatele knihovny Doporučená hodnota Celostátní průměr 2009 Knihovna Ratíškovice Počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu Doporučená hodnota Celostátní průměr 2009 Knihovna Ratíškovice Webová prezentace knihovny Naše knihovna má webovou prezentaci s vlastní doménou na internetu Jde o webové stránky pro knihovny v systému Webnode. Tvorbu a údržbu provádí knihovnice. Zahrnují základní informace o knihovně, on-line katalog s odkazem na Souborný katalog ČR, centrální službu Ptejte se knihovny aj. Stránky jsou v provozu od dubna 2011 a za tuto dobu jich navštívilo uživatelů. Elektronický katalog knihovny (OPAC) na internetu Jde o databázi bibliografických záznamů knihovního fondu knihovny v elektronické formě. Knihovna nabízí on-line katalog na internetu prostřednictvím svých webových stránek. Návštěvník ho může využít k vyhledávání informací přímo v knihovně nebo kdekoliv mimo knihovnu a v kteroukoliv dobu, je k dispozici 24 hodin, sedm dnů v týdnu. Pracovníci knihovny a jejich vzdělávání Knihovnice ukončila v březnu 2011 akreditovaný rekvalifikační knihovnický kurz pořádaný Moravskou zemskou knihovnou. 25

26 Indikátor zní dalšímu odbornému vzdělávání je ročně na 1 pracovníka věnováno minimálně 48 pracovních hodin. Knihovnice toto v roce 2011 splnila. Účastnila se následujících vzdělávacích akcí: - Školení Tvorba webových stránek v systému Webnode (březen) - Clavius katalogizace, školení v MZK Brno (březen) - Knihovnická dílna dvoudenní konference v Městské knihovně Praha (duben) - Sociální komunikace v knihovnách MZK Brno, lektorka hlavní knihovnice Městské knihovny v Praze Mgr. Jaroslava Štěrbová (červen) - Knihovna a mediální svět - dvoudenní školení v Knihovně Jiřího Mahena (září) - Vyhledávání v bezplatných bibliografických databázích českých článků v MZK Brno, PhDr. Martina Machátová (září) - Clavius výpůjční protokol, statistika, školení v MZK (říjen) - Clavius v Městské knihovně Hodonín (listopad) - Porada profesionálních knihovníků v MZK Brno (listopad) - Porada v Městské knihovně Hodonín (prosinec) Měření spokojenosti uživatelů knihovny Anketa spokojenosti uživatelů probíhá v knihovně v současné době. Z průběžných výsledků vyplývá, že uživatelé do 15 let i nad 15 let hodnotí prostředí knihovny, výpůjční dobu i počítačové vybavení jako velmi dobré, nabídku knih jako dobrou., Vyhodnocení: Z deseti kritérií knihovna nesplňuje v současné době tři. Z toho - provozní doba bude v letošním roce prodloužena a plocha knihovny se zvětší o nově zrekonstruovaný přednáškový sál v prvním patře budovy. Dlouhodobě knihovna nesplňuje jeden indikátor výdaj na nákup knihovního fondu. 26

27 7. Získané dotace 2008: Státní fond životního prostředí - zateplení budovy, výměna oken Kč VISK 3 - Přechod z automatizovaného systému LANius na Clavius Kč 2009: VISK 3 Informační centrum rozšíření počtu stanic pro uživatele Kč Dotace JM kraje, odbor kultury a památkové péče na vybudování bezbariérové rampy Kč 2010: Dotace na rekonstrukci knihovny v rámci projektu Obecní knihovna svět informací pro všechny ze Státního zemědělského intervenčního fondu Kč 2011: VISK 3 Informační centrum rozšíření počtu stanice pro uživatele Kč 27

28 8. Ocenění knihovny Naše obecní knihovna získala dne 4. dubna 2011 ocenění za rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb v obci a podporu kulturního a společenského života. Toto ocenění bylo uděleno u příležitosti prvního ročníku Slavnostního setkávání knihoven Jihomoravského kraje v Moravské zemské knihovně v Brně. Ocenění předává Mgr. Monika Kratochvílová a paní Vlaďka Zemanová z NK Z okresu Hodonín byla oceněna rovněž knihovna Želetice Dobrá spolupráce s místní základní školou vyústila v nominaci knihovny na cenu Knihovna roku 2011 v kategorii Významný počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb. Nominace byla udělena Za kvalitní a estetickou rekonstrukci interiéru knihovny, dovybavení centra veřejného internetu a za kreativní činnost knihovny, především při práci s dětmi. Slavnostní předávání cen 28

29 proběhlo 4. října 2011 v nově zrekonstruované zrcadlové kapli pražského Klementina. Za naši obec obdrželi pozvánku a zúčastnili se knihovnice, místostarosta PhDr. Radim Šťastný a ředitel základní školy Mgr. Bc. Josef Hanák. Nejvyššího ocenění Ministerstva kultury ČR sice knihovna nedosáhla, přesto už jen nominace je pro knihovnu a obec uznáním a závazkem do dalších let. Před Zrcadlovou kaplí čeká i PhDr Vít Richter Zkouška mikrofonu - Mgr. Zlata Houšková 29

30 Knihovnice s panem místostarostou pan ředitel fotí Pan ředitel s panem místostarostou - knihovnice fotí O kulturní vložku se postaral pan Stanislav Zindulka 30

31 9. Závěr V době, kdy píšu tuto výroční zprávu, se z prvního patra nad knihovnou ozývá hluk typický pro staveniště a mně vůbec nevadí. Naopak, cítím radost z toho, že se daří dosáhnout dalšího z cílů, které se dříve zdály vzdálené a obtížné. Probíhá tam totiž stejná rekonstrukce jako před rokem v knihovně. A knihovna nahoře získá další prostor v podobě přednáškové místnosti. A možná dojde i na sociální zařízení! Opět moc děkuju panu místostarostovi. Neodpustím si, abych na závěr neocitovala jeden příspěvek, který se objevil v návštěvní knize na webových stránkách knihovny: Upřímně gratuluji k naprosto bezkonkurenčně provedené rekonstrukci. Doposud jsem měla pocit, že vesnické knihovny jsou takovými popelkami, které mají mizivé šance dostat nový kabátek, a když už, tak to většinou nedopadne nijak dobře. Ale z toho, co se podařilo Vám v Ratíškovicích jsem unešená. Jednoduché, nápadité, moderní, no prostě bomba. Myslím, že čtenáři se v takovém prostředí nemohou cítit jinak, než příjemně. Ještě jednou gratuluji! A úplně na závěr - začátkem letošního roku 2012 schválila vláda Koncepci rozvoje knihoven ČR na léta , dovolte mi citovat její hlavní myšlenku a vizi: Klient říká: V krásné, přívětivé a pohodlné knihovně rychle obsloužen příjemným, kvalifikovaným, očividně spokojeným a motivovaným personálem nebo z pohodlí domova bez ohledu na národnost či handicap, v kteroukoliv denní či noční dobu získám bezplatně požadovanou kvalitní službu. Možná malým dílem, možná nedokonale, přeci viditelně bych chtěla k dosažení tohoto cíle přispět. Marie Škorpíková, knihovnice 31

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta Ostrava Národní knihovna ČR

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta Ostrava Národní knihovna ČR Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Ostrava 14.3.2013 Národní ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace knihovních

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel.

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel. Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně 2 200 obyvatel. Historie obce Šardic a její pamětihodnosti První písemná zmínka o Šardicích pochází

Více

Školní informační centrum (ŠIC)

Školní informační centrum (ŠIC) Školní informační centrum (ŠIC) Před rokem to všechno začalo Bc. Romana Cichá ŠKOLA 21. STOLETÍ - ŠKOLA INFORMACÍ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Brno 19.11.2013 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Brno 19.11.2013 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Brno 19.11.2013 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Quo vadis knihovno? Roadshow 2013, Brno 19.11.2013 Není to ten nejsilnější, kdo přežije,

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace

Více

Od posledního setkání

Od posledního setkání Od posledního setkání Knihovna v Povrlech a Přestanově začala půjčovat online Žádná ze zbývajících knihoven nepodala grant na spuštění výpůjčního protokolu Udělali jsme revize v knihovnách v Chlumci, Malém

Více

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy Přeměna školní knihovny na informační centrum školy ŠKOLA 21. STOLETÍ ŠKOLA INFORMACÍ Cíl projektu: Zvýšit kvalitu a efektivitu vzdělávání na 1. a 2. stupni ZŠ (nové metody, učební pomůcky, výukové materiály)

Více

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚVOD V dubnu r. byla zpracována Koncepce rozvoje Městské knihovny Písek / 2006 2010 /, která se stala součástí plánu strategického rozvoje kultury města Písku. V obsahu koncepce je stanoven

Více

Výroční zpráva z Obecní knihovny Jinačovice za rok 2009

Výroční zpráva z Obecní knihovny Jinačovice za rok 2009 Výroční zpráva z Obecní knihovny Jinačovice za rok 2009 NÁVŠTĚVA KOLEGYŇ KNIHOVNIC ZE ZNOJEMSKA, 11. 6. 2009 Ve čtvrtek 11. 6. 2009 do naší knihovny přijela výprava kolegyň knihovnic ze znojemského regionu.

Více

Výroční zpráva Místní knihovna v Železnici. Obsah :

Výroční zpráva Místní knihovna v Železnici. Obsah : Místní knihovna v Železnici Výroční zpráva 2015 Obsah : I. Základní údaje II. Provoz knihovny a její poslání III. Základní ukazatele knihovny IV. Činnost knihovny V. Zpráva hospodaření VI. Závěr Zpracovala

Více

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Zpracovaly: Marcela Daňhelová a Jana Heřmánková, knihovnice OBSAH 1. PRÁVNÍ SITUACE KNIHOVNY, JEJÍ ŘÍZENÍ A POJETÍ 2. VZNIK A HISTORIE KNIHOVNY 3. PROVOZ

Více

Aktualizace 2011. Porada vedoucích pracovníků regionálních oddělení pověřených knihoven JMK Moravská zemská knihovna v Brně 23. 5.

Aktualizace 2011. Porada vedoucích pracovníků regionálních oddělení pověřených knihoven JMK Moravská zemská knihovna v Brně 23. 5. Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky

Více

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Jarmila Okrouhlíková 35. seminář knihovníku muzeí a galerií AMG 6. 9. 8. 9. 2011 Charakteristika muzejních knihoven Jedny z nejstarších veřejných odborných

Více

Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, K I NK, 2016 VÍT RICHTER, M A R I E ŠEDÁ

Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, K I NK, 2016 VÍT RICHTER, M A R I E ŠEDÁ Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, K I NK, 2016 VÍT RICHTER, M A R I E ŠEDÁ Zdůvodnění standardu Pravidelná aktualizace i nákup KF nástroj pro udržení zdravého stavu fondu knihovny udržení

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2012

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2012 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2012 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2011

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2011 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2011 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Plníme Standard VKIS? Srovnání let 2005 a 2012

Plníme Standard VKIS? Srovnání let 2005 a 2012 Plníme Standard VKIS? Srovnání let 2005 a 2012 Mgr. Vladana Pillerová, PhDr. Vít Richter Národní knihovna ČR Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2013 22.10.2013 Pardubice od roku 2005 Cíl standardu

Více

Novela standard veřejných knihovnických a informačních služeb

Novela standard veřejných knihovnických a informačních služeb Novela standard veřejných knihovnických a informačních služeb Seminář pro starosty Olomouckého kraje Aktuální otázky rozvoje knihoven Olomouc 14. listopadu 2012 K čemu jsou a jaké mají cíle standardy veřejných

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny v Bakově nad Jizerou v roce Souhrnné vyhodnocení činnosti

Zpráva o činnosti Městské knihovny v Bakově nad Jizerou v roce Souhrnné vyhodnocení činnosti Zpráva o činnosti Městské knihovny v Bakově nad Jizerou v roce 2012 1. Souhrnné vyhodnocení činnosti Městská knihovna v Bakově nad Jizerou je veřejná knihovna s univerzálními knihovními fondy. Jejím úkolem

Více

Zápis z porady regionu, konané dne v Městské knihovně Hodonín

Zápis z porady regionu, konané dne v Městské knihovně Hodonín Zápis z porady regionu, konané dne 7.12.2016 v Městské knihovně Hodonín Program: 1. Zahájení 2. Odborný seminář na téma Bezpečnost na internetu praktická ukázka čtenářské lekce, přednášející Alena Přikrylová,

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Koncepce rozvoje knihoven včeské republice na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. schválena vládou ČR dne 11. ledna 2012

Koncepce rozvoje knihoven včeské republice na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. schválena vládou ČR dne 11. ledna 2012 Koncepce rozvoje knihoven včeské republice na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven schválena vládou ČR dne 11. ledna 2012 6 základních oblastí koncepce Digitalizace knihovních fondů, ochrana a

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 28. listopadu 2012

Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 28. listopadu 2012 Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem 28. listopadu 2012 Od posledního setkání Knihovna v Malečově začala využívat Clavius REKS Po skončení stavebních úprav v OMO jsme nastěhovali zpět naučnou literaturu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 Středisko KNIHOVNA www.mek.hranet.cz mek@mek.hranet.cz I. STRUKTURA ORGANIZACE 1. PRACOVIŠTĚ: 1. 1. oddělení pro veřejnost - VKIS (dospělé, dětské) 1. 1. 1. výpůjční protokol a referenční

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 1. Úvod Materiál byl zpracován na základě Metodického pokynu Ministerstva kultury k vymezení standardu

Více

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.cz Výroční zpráva 2006 Trutnov, 12.2.2007 zpracovala: Mgr. Jaroslava Maršíková Miroslava

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK OBSAH Úvod Služby Statistické ukazatele 2008 Statistika vybraných ukazatelů 2006, 2007, 2008 Přepočtený přehled ukazatelů 2008 Besedy a výstavy Kulturní akce

Více

Jak nebýt Pat a Mat ve venkovské knihovně

Jak nebýt Pat a Mat ve venkovské knihovně Jak nebýt Pat a Mat ve venkovské knihovně Hradec Králové, červen 2016 Helena Gajdušková, Masarykova veřejná knihovna Vsetín Aby knihovna byla.. kulturní a společenské centrum obce, živá, vyhledávaná a

Více

Místní lidová knihovna Borkovany

Místní lidová knihovna Borkovany Místní lidová knihovna Borkovany V obci žije 772 obyvatel Zřizovatel: Obec Borkovany Starosta obce : Mgr. Radek Valenta Knihovnice : Vladimíra Nádeníčková Malebná obec Borkovany se rozkládá v jednom z

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín +420 573 032 400 info@kfbz.cz

Více

Knihovny a podpora čtenářské a informační gramotnosti

Knihovny a podpora čtenářské a informační gramotnosti www.knihovna.brandysnl.cz Knihovny a podpora čtenářské a informační gramotnosti Mgr. Věra Krajíčková, Mgr. Jaroslava Fialová Knihovny a podpora gramotností O čem to bude? Knihovny a neformální vzdělávání

Více

Standard pro dobrou knihovnu Vít Richter Národní knihovna ČR

Standard pro dobrou knihovnu Vít Richter Národní knihovna ČR Standard pro dobrou knihovnu 14.9.2016 Vít Richter Národní knihovna ČR http://knihovnam.nkp.cz/docs/bench/standard_pro_dobrou.pdf od roku 2005 Cíl standardu VKIS Stanovit podmínky činnosti knihovny, které

Více

Výroční zpráva Městské knihovny Česká Třebová

Výroční zpráva Městské knihovny Česká Třebová Výroční zpráva Městské knihovny Česká Třebová za rok 2009 Město Česká Třebová spolu s integrovanými obcemi (Kozlov, Skuhrov, Svinná) a městskými částmi (Parník, Lhotka) má ke konci roku 2009 celkem 16273

Více

Výsledky průzkumu spokojenosti uživatelů se službami Knihovny města Ostravy. Září říjen 2012

Výsledky průzkumu spokojenosti uživatelů se službami Knihovny města Ostravy. Září říjen 2012 Výsledky průzkumu spokojenosti uživatelů se službami Knihovny města Ostravy Září říjen 2012 Počet respondentů adresný online dotazník byl rozeslán na 7285 adres, návratnost 45% počet dokončených dotazníků:

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2008. počet obyvatel Ústí nad Orl.

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2008. počet obyvatel Ústí nad Orl. Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2008 K 31.12.2008 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 2008 za rok 2008 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. 1.939 čtenářů

Více

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Základní školy a víceletá gymnázia Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Oddělení pro dospělé hrabuvka@kmo.cz tel.: 599 522 300 Dr. Martínka 4 700 30 Ostrava-Hrabůvka ODDĚLENÍ

Více

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven 16. 8. a 17.8. 2016 Regionální služby Zajišťují: KBBB a 4 profesionální knihovny: Uherský Brod Bojkovice Starý Hrozenkov Ostrožská Nová

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Trutnov, leden 2009 1) Služby V roce 2008 bylo zaregistrováno 5.927 čtenářů, z toho 4.525 dospělých čtenářů

Více

Standard pro doplňování a aktualizaci KF

Standard pro doplňování a aktualizaci KF Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, KI NK, 2015 aneb knihovníci jako lovci a sběrači 23.11.2015 MP - AKVIZICE A AKTUALIZACE KF 2 Zdůvodnění standardu Pravidelná aktualizace i nákup KF nástroj

Více

Základní legislativní dokumenty. Mgr. Monika Oravová

Základní legislativní dokumenty. Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Zákony, doporučení Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.

Více

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Zpracovala: Kateřina Doskočilová, knihovnice OBSAH 1. PRÁVNÍ SITUACE KNIHOVNY, JEJÍ ŘÍZENÍ A POJETÍ 2. VZNIK A HISTORIE KNIHOVNY 3. PROVOZ KNIHOVNY V

Více

Základní školy. 1. stupeň. Mateřské školy. Kontaktní osoby: Marcela Kališová Bronislava Vaculová Eva Tallová

Základní školy. 1. stupeň. Mateřské školy. Kontaktní osoby: Marcela Kališová Bronislava Vaculová Eva Tallová Základní školy 1. stupeň Mateřské školy Kontaktní osoby: Marcela Kališová Bronislava Vaculová Eva Tallová KNIHOVNICKÉ LEKCE Cílem lekcí informačního vzdělávání je zvýšit informační a čtenářskou gramotnost

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

Průzkum spokojenosti uživatelů MěK Orlová

Průzkum spokojenosti uživatelů MěK Orlová 01. 04. 2015 06:55:13 Základní údaje Název výzkumu Průzkum spokojenosti uživatelů MěK Orlová Autor Knihovna Orlová Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/g9n9u9g8v6t3p7v2b

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2009 KNIHOVNÍ FOND Knihovna letos rozšířila svůj fond o 748 nových knih. 46 jich bylo naopak vyřazeno, zejména kvůli nedostatku místa na regálech.

Více

Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu

Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje Uherské Hradiště, 27. dubna 2016 Standard pro doplňování a aktualizaci knihovního fondu

Více

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK D. Molzerová, knihovnice

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK D. Molzerová, knihovnice OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 Zpracovali: D. Molzerová, knihovnice 1 OBSAH 1. PRÁVNÍ SITUACE KNIHOVNY, JEJÍ ŘÍZENÍ A POJETÍ 2. VZNIK A HISTORIE KNIHOVNY 3. PROVOZ KNIHOVNY V ROCE

Více

Výroční zpráva o činnosti Infocentra - městské knihovna Ždánice v roce 2016

Výroční zpráva o činnosti Infocentra - městské knihovna Ždánice v roce 2016 Výroční zpráva o činnosti Infocentra - městské knihovna Ždánice v roce 2016 Přehled základních ukazatelů Registrovaní čtenáři knihovny 304 z toho registrovaní uživatelé do 15 let 114 Počet návštěvníků

Více

Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji Pardubice

Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji Pardubice Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji 11. 12. 6. 2012 Pardubice Jakou koncepci zpracováváme? Koncepce rozvoje regionálních funkcí Koncepce rozvoje VKIS v kraji Časový horizont: 2015, výhled do roku 2020

Více

Výroční zpráva. Městské knihovny v Kutné Hoře za rok 2005

Výroční zpráva. Městské knihovny v Kutné Hoře za rok 2005 Výroční zpráva Městské knihovny v Kutné Hoře za rok 2005 z přípravy na březnovou Noc s Andersenem 2005 Akce roku 2005 leden : 1. zahájen cyklus literárních přednášek POČÁTKY NAŠÍ LITERATURY DO 14. STOLETÍ

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování

Více

Městská knihovna Český Brod

Městská knihovna Český Brod M K Městská knihovna Český Brod Výroční zpráva za rok 2012 Zpracovala: Mgr. Eva Vedralová, ředitelka Městské knihovny Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvod III. Knihovní fond IV. Čtenáři a návštěvníci

Více

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova Pardubice 20. 10. 2015 Lenka Prucková Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova Vyhlašovatelé Spolek pro obnovu venkova ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Svaz měst a obcí ČR Ministerstvo zemědělství

Více

NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU

NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU Základní údaje Knihovna sídlí ve vile z 19.stol. Účelová rekonstrukce v roce 1970. Výhodné umístění blízko centra, AN, ČD Problém nedostatku prostor

Více

SLUŽBY KNIHOVEN. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava

SLUŽBY KNIHOVEN. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava SLUŽBY KNIHOVEN PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Učitel = člověk s velkým vlivem Škola by měla doplňovat domácí čtení. Dětem, kterým doma nikdo nečte, může navíc poskytnout příležitost ke každodennímu

Více

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK?

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě centrum pro vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální vzdělávací centrum

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Trutnov, leden 2011 1) SLUŽBY V roce 2010 bylo zaregistrováno 5 677 čtenářů, z toho 4 586 dospělých čtenářů (81%) a 1 091 dětí do 15ti let (19%). Celkový počet registrovaných

Více

DO LIBRÍNIE VSTUP JEN S PASEM! SEMINÁŘ KNIHOVNÍCI SOBĚ! KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY,

DO LIBRÍNIE VSTUP JEN S PASEM! SEMINÁŘ KNIHOVNÍCI SOBĚ! KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY, DO LIBRÍNIE VSTUP JEN S PASEM! SEMINÁŘ KNIHOVNÍCI SOBĚ! KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY, 23.11.2016 NOC S ANDERSENEM Vyhlašuje SKIP Klub dětských knihoven ČR V Lokti od roku 2005 letos 12. ročník Nocuje

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Naším cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině a podporovat širší přístup dětí a mládeže ke kulturním statkům. Předčítání rozvíjí paměť

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2014 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Jak účinně na metodiku aneb Zkušenosti a výzvy z Jihomoravského kraje

Jak účinně na metodiku aneb Zkušenosti a výzvy z Jihomoravského kraje Jak účinně na metodiku aneb Zkušenosti a výzvy z Jihomoravského kraje II. workshop pro pracovníky metodických oddělení veřejných knihoven Městská knihovna Děčín 10. 4. 2014 Obecní knihovna Ratíškovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002. Městská knihovna Ostrov

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002. Městská knihovna Ostrov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 Městská knihovna Ostrov Výroční zpráva MK Ostrov v roce 2002 Úvod: V roce 2002 působila MK Ostrov poprvé celý rok jako samostatná příspěvková organizace zřízená městem Ostrov

Více

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Článek I Základní ustanovení Dotační program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji (dále Program)

Více

Knihovna jako systém

Knihovna jako systém Knihovna jako systém Co je to knihovna druh informačního systému funkce knihoven zprostředkování informací získávání informací zpracování informací pokr. podle zákona 257/2001Sb. po všech novelizacích:

Více

Čeští čtenáři, uživatelé, knihovníci a knihovny ve světle výzkumů. INFOS 2015 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Čeští čtenáři, uživatelé, knihovníci a knihovny ve světle výzkumů. INFOS 2015 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Čeští čtenáři, uživatelé, knihovníci a knihovny ve světle výzkumů INFOS 2015 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz 2 Zdroje dat 3 Budou lidé číst? Kolik minut denně věnujete mediálním aktivitám?

Více

Jak pomáháme našim klientům

Jak pomáháme našim klientům Jak pomáháme našim klientům Praha 6. 10. 2015 Bc. Ludmila Stuchlá Lékařská knihovna Fakultní nemocnice Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava Lékařská knihovna FN Ostrava Lékařská knihovna FN Ostrava Počet

Více

Zpráva ze zahraniční služební cesty

Zpráva ze zahraniční služební cesty Zpráva ze zahraniční služební cesty Termín služební cesty: 6. 4. 9. 4. 2016 Místo pobytu: Městské knihovny Herning, Aarhus, Kodaň Účastníci: Mgr. Helena Sedláčková, Bc. Marie Sýkorová, Bc. Anna Pajerská

Více

1 ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1 ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD za rok 2011 1 ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI... 2 2 KNIHOVNÍ FOND... 3 3 PROSTORY KNIHOVNY... 3 4 ČINNOST KNIHOVNY... 3 4.1 Účast na školeních a seminářích...

Více

Vítejte v Klubu školních knihoven

Vítejte v Klubu školních knihoven Vítejte v Klubu školních knihoven Spadáte do věkové kategorie 18 až 100 let? Staráte se o školní knihovnu? Jste kreativní? Máte e-mail? Pokud jste alespoň třikrát odpověděl/a kladně, vítejte v Klubu školních

Více

Zpřístupnění kulturního dědictví v digitální podobě v ČR prostřednictvím knihoven

Zpřístupnění kulturního dědictví v digitální podobě v ČR prostřednictvím knihoven Zpřístupnění kulturního dědictví v digitální podobě v ČR prostřednictvím knihoven současný stav, trendy, problémy Vít Richter 3.11.2015 Konference Kultura 2016 SKIP ČR Kulturní dědictví v digitální podobě

Více

NOVÉ SLUŽBY Bezdrátové připojení k síti Wi-Fi Možnost připojení k bezdrátové síti Wi-Fi na vlastním zařízení (tabletu, notebooku, chytrém telefonu) po dobu dvou hodin pro všechny registrované čtenáře a

Více

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě - centrum vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě - centrum vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Možnosti vzdělávání školních knihovníků (nejen) v Moravskoslezském kraji Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě - centrum vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013

Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013 Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013 1. Služby knihovny 2. Akce 3. Statistika 4. Hospodaření knihovny Služby knihovny Městská knihovna je organizační složkou odboru kultury Města Nejdek.

Více

Výroční zpráva 2014. Výstava Zdeněk Burian malíř ztraceného času

Výroční zpráva 2014. Výstava Zdeněk Burian malíř ztraceného času Výroční zpráva 2014 Výstava Zdeněk Burian malíř ztraceného času Trutnov, leden 2015 OBSAH 1) SLUŽBY...- 3-2) SLUŽBY V REGIONU A METODICKÁ ČINNOST... - 5-3) KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE... - 7-4) KNIHOVNÍ FONDY.....-

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2008 V roce 2008 pracovala p. Romana Ouředníková jako knihovnice na zkrácený úvazek poté, co jí v tomto ohledu zaměstnavatel vyhověl. I přes zkrácený

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007 Trutnov, leden 2008 1) Služby V roce 2007 bylo zaregistrováno 6.203 čtenáři, z toho 4.267 dospělých čtenářů

Více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSLAVANY PROBĚHLÉ, PROBÍHAJÍCÍ A PLÁNOVANÉ AKCE V NAŠÍ KNIHOVNĚ

MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSLAVANY PROBĚHLÉ, PROBÍHAJÍCÍ A PLÁNOVANÉ AKCE V NAŠÍ KNIHOVNĚ MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSLAVANY PROBĚHLÉ, PROBÍHAJÍCÍ A PLÁNOVANÉ AKCE V NAŠÍ KNIHOVNĚ JAK TO VYPADALO, NEŽ JSME NASTOUPILY DO PRÁCE AKCE V KNIHOVNĚ: JIŽ PROBĚHLÉ AKCE a) Noc s Andersenem a putovní Permoník

Více

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Krajská vědecká knihovna v Liberci Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Typ projektu z dotačního programu VISK

Více

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 12-6)

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2001

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2001 Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2001 K 31.12.2001 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 2001 za rok 2001 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. 2.410 čtenářů

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

Mateřské školy a základní školy. Vlasta Mračková. Ivana Weissová

Mateřské školy a základní školy. Vlasta Mračková. Ivana Weissová Mateřské školy a základní školy Vlasta Mračková Ivana Weissová Knihovnické lekce POPRVÉ V KNIHOVNĚ Určeno pro: mateřské školky a 1. třídy ZŠ (délka trvání 45 minut) Hravou formou seznámíme děti s knihovnou

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Vědecká knihovna v Olomouci červen 2007 Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

Zpráva o činnosti. Městské knihovny v Č. Krumlově

Zpráva o činnosti. Městské knihovny v Č. Krumlově 1 Zpráva o činnosti Městské knihovny v Č. Krumlově 2002 2 1. Hlavní úkoly Vypracovány projekty na rok 2002 v rámci programu MK ČR VISK 3 (pro některé obecní knihovny metodického obvodu podle zájmu příslušných

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2010

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2010 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2010 Knihovny navštěvujeme, abychom se inspirovali úspěchy či omyly druhých lidí, dozvěděli se více o moudrosti a chybách lidského ducha,

Více

Krajská knihovna Karlovy Vary

Krajská knihovna Karlovy Vary Krajská knihovna Karlovy Vary pro handicapované aneb jak na to? 1 Krajská knihovna Karlovy Vary www.knihovna.kvary.cz Bc. Michaela Kožíšková projektová manažerka 2 3 4 5 6 Počet obyvatel K. Varů/50 000,

Více

Městská knihovna Český Brod

Městská knihovna Český Brod M K Městská knihovna Český Brod Výroční zpráva za rok 2013 Zpracovala: Mgr. Eva Vedralová, ředitelka Městské knihovny Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvod III. Knihovní fond IV. Čtenáři a návštěvníci

Více

MĚSTO ŽDÁNICE. (jedno z nejmenších měst Jihomoravského kraje) má 2506 obyvatel a nachází se na jižních svazích Ždánického lesa

MĚSTO ŽDÁNICE. (jedno z nejmenších měst Jihomoravského kraje) má 2506 obyvatel a nachází se na jižních svazích Ždánického lesa MĚSTO ŽDÁNICE (jedno z nejmenších měst Jihomoravského kraje) má 2506 obyvatel a nachází se na jižních svazích Ždánického lesa CO STOJÍ ZA NÁVŠTĚVU VE ŽDÁNICÍCH? Renesanční zámek z roku 1569 s barokizovaným

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015. Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu

VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015. Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu Výroční zpráva KDK SKIP Libereckého kraje za rok 2015 Z P R A C O VA L A E VA K O R D O V Á, P Ř E D S E

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2016

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2016 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2016 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Městská knihovna Ervína Špindlera, středisko příspěvkové organizace Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za rok 2005 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1. Základní

Více