Obecní knihovna Ratíškovice, Školní 321, Ratíškovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecní knihovna Ratíškovice, Školní 321, 696 02 Ratíškovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011"

Transkript

1 Obecní knihovna Ratíškovice, Školní 321, Ratíškovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Ratíškovice, leden 2012

2 Obsah 1. Úvod Rekonstrukce knihovny Knihovní fond Uživatelé Činnost knihovny Standardy veřejných knihovnických a informačních služeb Získané dotace Ocenění knihovny Závěr

3 1. Úvod Vážení přátelé, dovolte mi, abych výroční zprávu za rok 2011 pojala trochu obšírněji, než tomu bylo v minulých letech. Rok 2011 si to zcela jistě zaslouží, především díky rozsáhlé a vydařené rekonstrukci knihovny. V dřívějších letech sídlila ratíškovická obecní knihovna v různých prostorách, které vyčlenila obec, co by zřizovatel knihovny. Vždy šlo více či méně o provizorní řešení. Dříve narození čtenáři si ještě pamatují knihovnu Na Královém, pak Nad jídelnou, Na bývalé cukrárně, až v roce 2002 přesídlila do budovy staré školy v ulici Školní. V této budově měla knihovna čtyři různé podoby nejdříve musela stačit jedna třída v přízemí, pak se stěhovala do dvou propojených tříd v prvním patře, následně zpátky dolů do dvou propojených tříd se šatnou, ale se starým nábytkem. V roce 2011 tyto prostory prošly zmíněnou závěrečnou rekonstrukcí. Nyní máme moderní bezbariérovou knihovnu s vkusným a estetiky zdařilým interiérem, která má veřejný charakter v nejširším slova smyslu. Její služby mohou užívat registrovaní čtenáři stejně jako nahodilí návštěvníci. Obohacuje vzdělávací infrastrukturu, nabízí služby uživatelům všech věkových kategorií a sociálního postavení včetně hendikepovaných, je místem setkávání, umožňuje relaxaci. Je informačním centrem obce. Chtěla bych na tomto místě poděkovat zřizovateli, že modernizaci knihovny zařadil mezi prioritní úkoly v obci. Největší dík však patří panu místostarostovi PhDr. Radimu Šťastnému, který se zasloužil o současnou podobu knihovny největší měrou. Přeji všem - ať se nám nejen v Ratíškovicích dobře žije. Marie Škorpíková, knihovnice 3

4 2. Rekonstrukce knihovny Největší událostí loňského roku bylo dokončení rekonstrukce knihovny v budově staré školy, proto bych jí chtěla věnovat první část letošní výroční zprávy. Celková rekonstrukce budovy staré školy v Školní ulici probíhala v několika etapách. Zahájena byla v roce 2009, kdy budova přestala sloužit jako základní škola. Pro knihovnu zde byl s konečnou platností vyčleněn prostor, který vznikl propojením dvou bývalých tříd se šatnou. V dalším roce byla za finančního přispění Jihomoravského kraje vybudována bezbariérová rampa. Velmi důležité bylo zateplení vnějšího pláště budovy, výměna okenních konstrukcí a vstupních dveří. V rámci projektu Obecní knihovna svět informací pro všechny byly získány v roce 2010 finanční prostředky prostřednictvím občanského sdružení MAS Kyjovské Slovácko v pohybu z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (program Leader+). Pomocí nich byla provedena kompletní rekonstrukce interiéru knihovny. Výše dotace činila Kč, celkové náklady včetně víceprací Kč. Akce probíhala v měsících lednu a únoru, po tu dobu byla knihovna uzavřena. V rámci rekonstrukce byly srovnány roviny původních podlah, položeno linoleum a nové keramické dlažby, vyrovnány všechny svislé omítky, zhotoveny nové nátěry stěn, instalovány kazetové podhledy s vestavěnými osvětlovacími tělesy, elektronický zabezpečovací systém, nouzové osvětlení i detektory a hlásiče požárů. Konečně jsme se zbavili letitých kovových regálů na knihy, ty byly nahrazeny vkusnými dřevěnými, vyrobenými na zakázku. Nutno bylo zajistit dostatek studijních míst, proto byly pořízeny dva studijní stoly, dvě sedací soupravy a 15 židlí. Součástí rekonstrukce bylo i vybudování vyvýšeného pódia s knihovnou odborné literatury. Prostor pod podiem byl rafinovaně využit pro technické zázemí knihovnice (kuchyňka, šatna). V interiéru knihovny byl zřízen dětský koutek čtyři židličky s tvaroslovím zvířátek + stolík, koberec, polička s hračkami a dětská grafická výzdoba. Další součástí projektu bylo dovybavení počítačového centra. Byly zakoupeny tři počítače, tiskárna, multifunkční kopírka a skener. V rámci tohoto projektu byla rovněž zakoupena odborná literatura v hodnotě Kč z oblasti dějin umění, architektury a společenských věd. Slavnostní otevření proběhlo 1. března 2011 současně se zahájením měsíce čtenářů. 4

5 3. Knihovní fond Trochu historie: V roce 2007 přešla knihovna z ručního půjčování na automatizovaný systém LANius a v říjnu 2008 využila dotace Ministerstva kultury ČR VISK 3 na přechod z tohoto již nevyvíjejícího se systému na aktuální systém Clavius. Součástí je on-line katalog, který slouží čtenářům k vyhledávání knih jak na všech počítačích v knihovně, tak i z pohodlí domova či z jakéhokoliv počítače přes webové stránky knihovny. Od začátku roku 2009 si knihovnice nakupuje i katalogizuje knihovní fond sama. Dříve tyto činnosti prováděla Městská knihovna Hodonín v rámci svých regionálních funkcí. Rok 2011: Knihovní fond představoval ke konci loňského roku svazků, z toho beletrie a naučné literatury. Nakoupeno bylo 353 knih. Při stěhování knih do nových regálů se naskytla jedinečná příležitost pro poměrně vysoký odpis. Knihy značně opotřebované, poškozené či dlouhodobě nepůjčované byly určeny k odpisu. Celkem bylo odepsáno 521 knih. Nejvíce bylo vyřazeno beletrie pro děti a mládež 379 ks, beletrie pro dospělé 78 ks a naučné literatury 64 svazků. Vyřazené tituly budou nabídnuty k prodeji čtenářům za symbolickou cenu. Bylo vyřazeno z evidence i 63 ks zvukových knih gramodesek. Knihovní fond vyžaduje soustavnou obměnu, aby se zachoval svůj společenský význam a přiměřenou aktuálnost. Ze zkušenosti lze konstatovat, že současný čtenář má zájem především o nové knihy. Z nově pořízených 353 titulů bylo 73 odborných knih v hodnotě Kč nakoupeno z již zmíněné dotace Obecní knihovna svět informací pro všechny. Zbývajících 280 titulů bylo financováno z rozpočtu obce Kč. Za 12 docházejících periodik obec zaplatila Kč. Celková částka vynaložená na nákup knih a periodik činila Kč. Seznam odebíraných periodik: Abc, Domov, Epocha, History revue, Koktejl, Malovaný kraj, Mateřídouška, National Geografic, Tina, Vinař sadař, Vinařský obzor a Zahrádkář.. 5

6 Mezi nejžádanější tituly pro dospělé čtenáře se zařadily knihy následujících autorek - Táni Keleové - Vasilkové, Nadi Horákové, Simony Monyové a také Vlastimila Vondrušky. Ze zahraniční literatury se nejvíce půjčovala trilogie Milénium od švédského autora Stiega Larssona. Děti si oblíbily rakouského autora Thomase Brezinu, především jeho dětské detektivky ze série Klub záhad, britskou autorku dívčích románů Jacqueline Wilsonovou a také naši Petru Braunovou. Knihovní fond byl v roce opětovně obohacen o tzv. výměnný fond. Jde o knihy, které knihovně na půl roku půjčuje Městská knihovna Hodonín v rámci svých regionálních funkcí. V roce 2011 knihovně byly zapůjčeny dva soubory po 50 titulech. 6

7 4. Uživatelé V roce 2011 se do knihovny zaregistrovalo 413 čtenářů, což je o 90 více než v roce 2010 a o 137 více než v roce Čtenářů do 15 let chodí do knihovny pravidelně 155, což představuje 38 % z celkového počtu registrovaných čtenářů. Podíváme-li se na složení podle pohlaví, knihovnu navštěvuje více žen (74 %) než mužů (26 %). Stejnou ne-li větší vypovídací hodnotu má počet návštěvníků. Těch bylo v loňském roce 6 157, což je o 579 více než v roce 2010 a to musíme brát v úvahu, že dva měsíce byla knihovna uzavřena. V tomto počtu jsou zahrnuti návštěvníci půjčovny 2 584, návštěvníci využívající internet 2 593, návštěvníci kulturních akcí 748 a vzdělávacích akcí 21, ale také virtuální návštěvníci on-line služby v počtu 211. S otevřením knihovny byly zřízeny i nové webové stránky knihovny a jejich statistka na konci roku vykazovala návštěv, prohlédnuto bylo stránek. 7

8 Za konkrétní zmínku stojí návštěvníci, kteří se k nám přijeli podívat a možná i inspirovat. První exkurze knihovníci z Vídně a okolí. Prostřednictvím videoprezentace namluvené v němčině se seznámili s historií knihovnictví, rekonstrukcí a současnou činností knihovny. Součástí exkurze bylo také autorské čtení rakouského spisovatele Dietmara Griesera z knihy Die böhmische Grossmuter a akademického sochaře z Mikulčic Jaroslava Jurčáka (mj. autor piedestalu sochy T. G. Masaryka v Hodoníně) z jeho knihy Můj sladký život. 8

9 Druhá exkurze - knihovnice ze Znojemska 9

10 Třetí exkurze knihovnice Hodonínska 10

11 Čtvrtá exkure - přátelé z družebního francouzského města Vouziers Pátá exkurze starostové a mistostarostové Opavska Šestá exkurze - starostové a místostarostové Hornolidečska (zapomněli jsme fotit) 11

12 5. Činnost knihovny Knihovny se podobně jako kterékoliv jiné instituce vyvíjejí. V současné době se jejich základní funkce významně proměňuje. I naše knihovna rozhodně už neslouží jen jako půjčovna knih. Běžně nabízenou službou je bezplatný přístup k internetu a je jedno, jestli se někdo potřebuje narychlo podívat do svého u nebo před monitorem pobývá zcela pravidelně a dlouho. Občané mají možnost přijít do knihovny jen tak posedět v příjemném prostředí, popovídat si s přáteli, přečíst si časopis, prolistovat nádherné knihy na vyvýšeném pódiu či navštívit zajímavou besedu. Maminky mohou bez obav přicházet do knihovny se svými dětmi. Než si vyberou knihu, děti si pohrají v dětském koutku. V loňském roce proběhlo v knihovně několik zajímavých akcí: Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou proběhla ve třech sledech - pro děti prvních tříd, druhých tříd a pro deváťáky. 12

13 Beseda se spisovatelkou Naďou Horákovou ratíškovickou rodačkou, která proběhla v rámci oslav 870 let od první písemné zmínky obce. Součástí besedy byla prezentace její nové knihy Kletba markomanské královny. K poslechu zahrála cimbálová muzika Náklo pod vedením Marušky Ostřižkové. 13

14 Cestovatelská beseda Cestování s hendikepem beseda s Jiřím a Alenou Márovými a jejich dvacetiletým synem upoutaným na vozíku. Vyprávěli o své první cestě na Nový Zéland. 14

15 Seminář Změny v důchodovém pojištění Bc. Ludmila Bábíková. Potřebný a žádaný seminář vzhledem ke změnám ve vyplácení důchodů od 30. září

16 Počítačové kurzy pro seniory začátečníky. Současná knihovna disponuje pěti novými počítači, proto byly hned po otevření knihovny zahájeny minikurzy práce na počítači a internetu pro seniory. Kurzy vedla knihovnice a byly zdarma. 16

17 Noc s Andersenem oblíbená a očekávaná akce. V roce 2011 bylo vybráno 22 odvážných spáčů. Ještě než se děti uchýlily se spacáky a karimatkami mezi regály, vyrazily spolu s knihovnicí vybaveni lopatami a kbelíky vykonat významný ekologický počin, zasadit strom Pohádkovník Fabularius Anderseni. Vlastně ne jeden, ale zrovna pět. 17

18 Velmi důležitým úkolem knihovny je podporovat rozvoj zájmu o četbu u dětí, vytvářet základ pro pravidelný návyk k četbě a tím rozvíjet čtenářskou gramotnost během celé školní docházky. Proto naše knihovna úzce spolupracuje s místní základní a mateřskou školou. Mateřské školky děti z obou mateřských školek přichází již tradičně do knihovny v březnu měsíci čtenářů. Seznámí se se základními pojmy: knihkupectví, knihovna, kniha, ilustrace, jak zacházet s knihou, jak se chovat v knihovně. Čtení ukázek z knih říkanky, básničky, pohádky, pohádkové hádání. V letošním roce, kdy jsme si připomínali 100. výročí narození Václava Čtvrtka, děti dokázaly poslouchat i povídání o tomto spisovateli. 18

19 První třídy - v roce 2011 se naše knihovna přihlásila poprvé do projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář knížka pro prvňáčka. V rámci této akce obě první třídy navštívily knihovnu v březnu měsíci čtenářů. Zopakovali jsme si všechny základní pojmy, zacházení s knihou, chování v knihovně, orientace v knihovně, rozdělení knih, uspořádání na regálech. Protože jsme se již všichni těšili na návštěvu spisovatelky Petry Braunové, předčítali jsme si ukázky z jejích dětských knížek. V dubnu se obě třídy zúčastnily besedy se spisovatelkou Petrou Braunovou, která je seznámila se spisovatelskou profesí, četla ze své knihy Ema a kouzelná kniha. A v červnu přišli prvňáčci do knihovny už jako dobří čtenáři a tudíž mohli být slavnostně pasováni na čtenáře. Kdo z nich prokázal, že už opravdu čtení zvládá, dostal na památku knihu spisovatelky Daniely Krolupperové Zmizelá škola, kterou knihovna získala v rámci zmíněného projektu zdarma. Každý prvňáček obdržel pasovací listinu a čestnou průkazku do knihovny zdarma. 19

20 Hned po prázdninách v záři jsme se v knihovně vzájemně seznamovali s novými prvňáčky. Mimo jiné jim byly rozdány čtenářské deníčky pro děti a rodiče s názvem Škola naruby, které vybízí ke společnému čtení rodičů a dětí. Děti si do deníčku zapisují vše, co doma společně přečetli. Hlasité předčítání dítě oznámkuje a podepíše. V březnu nás čeká v knihovně společné setkání, kde si budeme povídat o přečtených knížkách. 20

21 Čteme společně v letošním školním roce jsme poprvé po dohodě s paní učitelkou třetí třídy vyzkoušeli půjčování knih celé třídě. Předpokladem je registrace všech žáků ve třídě. Návštěva probíhá pravidelně jedenkrát za měsíc. Na začátku setkání si připomeneme výročí daného měsíce, něco si přečteme, promítneme. Děti tím vedeme k vytvoření návyku pravidelné četby. Knihovnické lekce pro všechny třídy základní školy, jsou přizpůsobovány věku dětí. Lekce obsahují seznámení s historií knihovny, orientace v knihovně, výpůjční řád, výpůjční služby registrace, rezervace, poplatky, půjčovní doba, meziknihovní výpůjční služba, webové stránky knihovny, práce s on-linem katalogem, vyhledávání literatury. V další části většinou proběhne beseda na aktuální téma, promítání v loňském roce byla velmi oblíbená knihovnická videa Nebojte se do knihovny, Knihy nekoušou a také Mr. Bean v knihovně. Význam knihovnických lekcí spočívá hlavně v tom, že do knihovny v rámci povinné školní docházky dotáhneme i děti, které by dobrovolně do knihovny z jakéhokoliv důvodu nepřišly. Zkušenost je taková, že děti se zbaví ostychu, mnohdy jsou překvapeny tím, jak se knihovna změnila příjemné prostředí, velký výběr knih atd. a stanou se návštěvníky knihovny. 21

22 Knihovnická lekce - šesťáci Osmáci - beseda o K. J. Erbenovi Knihovnická lekce deváťáci 22

23 Knihovna se zapojila do následujících celostátních propagačních akcí vyhlašovaných Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP), jehož je členem: Březen měsíc čtenářů (viz. předchozí text) Noc s Andersenem (viz. předchozí text) Týden knihoven registrace nových čtenářů zdarma, amnestie dlužníků, den otevřených dveří Den pro dětskou knihu prodejní výstava knih z nakladatelství Thovt, hry a malování pro děti Knihovna pravidelně informuje občany o svojí činnosti v obecních novinách Ratíškovický Zvon. Přehled článků: Zvon č. 1 Rekonstrukce knihovny (PhDr. Radim Šťastný) Výroční zpráva Obecní knihovny za rok 2010 Zvon č. 2 Knihovna opětovně otevřena (PhDr. Radim Šťastný) Březen měsíc čtenářů Zvon č. 3 Uvítali jsme knihovníky z Rakouska i ze Znojemska Nové knihy květen 2011 Zvon č. 4 Pasování prvňáčků na čtenáře Počítačové kurzy pro seniory Beseda se spisovatelkou Naďou Horákovou Zvon č. 5 Nominace na cenu Knihovna roku 2011 (PhDr. Šťastný + Mgr. Bc. Hanák, ředitel školy) Pozvánka na cestovatelskou besedu Cestování s hendikepem Nové knihy - červen září 2011 Zvon č. 6 Na vědomí čtenářům obecní knihovny V časopise Duha č. 3 4, který vydává MZK, vyšel článek Obecní knihovna Ratíškovice autor PhDr Radim Šťastný 23

24 6. Standardy veřejných knihovnických a informačních služeb Ministerstvo kultury ČR novelizovalo v listopadu 2011 metodický pokyn k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými obcemi. Všechna kriteria jsou definována jako optimální. Mají sice povahu doporučení, ale jejich dosažení garantuje dobré podmínky pro poskytování služeb uživatelům. Základní kritéria jsou diferencována podle počtu obyvatel obce. Nás se týká kategorie obyvatel. Provozní doba knihovny: Doporučená hodnota Celostátní průměr 2009 Knihovna Ratíškovice hodin týdně Původní doporučená hodnota byla 20 hodin, tu jsme splňovali. V úterý a v pátek dopoledne, kdy je knihovna pro veřejnost uzavřena, jsou plánované návštěvy dětí ze základní školy a kurzy pro seniory. Od září 2012 se počítá s rozšířením provozní doby na 23 hodin týdně. Provozní dobu má knihovna přizpůsobenou pracujícím návštěvníkům, denně mimo středu je otevřeno do 17 hodin, v pátek pak až do 19 hodin. Výdaj na nákup knihovního fondu na 1 obyvatele obce Doporučená hodnota Celostátní průměr 2009 Knihovna Ratíškovice Kč/1obyvatele 26 Kč 21 Kč Umístění knihovny v obci Knihovna se nachází přímo v centru obce. Lepší umístění jsme si nemohli přát. Plocha knihovny určená pro uživatele Doporučená hodnota Celostátní průměr 2009 Knihovna Ratíškovice m2 nesledován 165 m2 24

25 Doporučení činí 60 m2 na 1000 obyvatel, V roce 2011 žilo v Ratíškovicích obyvatel, tudíž by naše knihovna měla mít k dispozici prostor 249 m2. Vzhledem k tomu, že v současné době se začalo s rekonstrukcí prvního patra a jedna místnost o rozloze 62 m2 bude sloužit knihovně jako přednáškový sál (s akustickými stropy a zabudovanou audiovizuální technikou), tento standard splníme. Studijní místa pro uživatele knihovny Doporučená hodnota Celostátní průměr 2009 Knihovna Ratíškovice Počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu Doporučená hodnota Celostátní průměr 2009 Knihovna Ratíškovice Webová prezentace knihovny Naše knihovna má webovou prezentaci s vlastní doménou na internetu Jde o webové stránky pro knihovny v systému Webnode. Tvorbu a údržbu provádí knihovnice. Zahrnují základní informace o knihovně, on-line katalog s odkazem na Souborný katalog ČR, centrální službu Ptejte se knihovny aj. Stránky jsou v provozu od dubna 2011 a za tuto dobu jich navštívilo uživatelů. Elektronický katalog knihovny (OPAC) na internetu Jde o databázi bibliografických záznamů knihovního fondu knihovny v elektronické formě. Knihovna nabízí on-line katalog na internetu prostřednictvím svých webových stránek. Návštěvník ho může využít k vyhledávání informací přímo v knihovně nebo kdekoliv mimo knihovnu a v kteroukoliv dobu, je k dispozici 24 hodin, sedm dnů v týdnu. Pracovníci knihovny a jejich vzdělávání Knihovnice ukončila v březnu 2011 akreditovaný rekvalifikační knihovnický kurz pořádaný Moravskou zemskou knihovnou. 25

26 Indikátor zní dalšímu odbornému vzdělávání je ročně na 1 pracovníka věnováno minimálně 48 pracovních hodin. Knihovnice toto v roce 2011 splnila. Účastnila se následujících vzdělávacích akcí: - Školení Tvorba webových stránek v systému Webnode (březen) - Clavius katalogizace, školení v MZK Brno (březen) - Knihovnická dílna dvoudenní konference v Městské knihovně Praha (duben) - Sociální komunikace v knihovnách MZK Brno, lektorka hlavní knihovnice Městské knihovny v Praze Mgr. Jaroslava Štěrbová (červen) - Knihovna a mediální svět - dvoudenní školení v Knihovně Jiřího Mahena (září) - Vyhledávání v bezplatných bibliografických databázích českých článků v MZK Brno, PhDr. Martina Machátová (září) - Clavius výpůjční protokol, statistika, školení v MZK (říjen) - Clavius v Městské knihovně Hodonín (listopad) - Porada profesionálních knihovníků v MZK Brno (listopad) - Porada v Městské knihovně Hodonín (prosinec) Měření spokojenosti uživatelů knihovny Anketa spokojenosti uživatelů probíhá v knihovně v současné době. Z průběžných výsledků vyplývá, že uživatelé do 15 let i nad 15 let hodnotí prostředí knihovny, výpůjční dobu i počítačové vybavení jako velmi dobré, nabídku knih jako dobrou., Vyhodnocení: Z deseti kritérií knihovna nesplňuje v současné době tři. Z toho - provozní doba bude v letošním roce prodloužena a plocha knihovny se zvětší o nově zrekonstruovaný přednáškový sál v prvním patře budovy. Dlouhodobě knihovna nesplňuje jeden indikátor výdaj na nákup knihovního fondu. 26

27 7. Získané dotace 2008: Státní fond životního prostředí - zateplení budovy, výměna oken Kč VISK 3 - Přechod z automatizovaného systému LANius na Clavius Kč 2009: VISK 3 Informační centrum rozšíření počtu stanic pro uživatele Kč Dotace JM kraje, odbor kultury a památkové péče na vybudování bezbariérové rampy Kč 2010: Dotace na rekonstrukci knihovny v rámci projektu Obecní knihovna svět informací pro všechny ze Státního zemědělského intervenčního fondu Kč 2011: VISK 3 Informační centrum rozšíření počtu stanice pro uživatele Kč 27

28 8. Ocenění knihovny Naše obecní knihovna získala dne 4. dubna 2011 ocenění za rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb v obci a podporu kulturního a společenského života. Toto ocenění bylo uděleno u příležitosti prvního ročníku Slavnostního setkávání knihoven Jihomoravského kraje v Moravské zemské knihovně v Brně. Ocenění předává Mgr. Monika Kratochvílová a paní Vlaďka Zemanová z NK Z okresu Hodonín byla oceněna rovněž knihovna Želetice Dobrá spolupráce s místní základní školou vyústila v nominaci knihovny na cenu Knihovna roku 2011 v kategorii Významný počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb. Nominace byla udělena Za kvalitní a estetickou rekonstrukci interiéru knihovny, dovybavení centra veřejného internetu a za kreativní činnost knihovny, především při práci s dětmi. Slavnostní předávání cen 28

29 proběhlo 4. října 2011 v nově zrekonstruované zrcadlové kapli pražského Klementina. Za naši obec obdrželi pozvánku a zúčastnili se knihovnice, místostarosta PhDr. Radim Šťastný a ředitel základní školy Mgr. Bc. Josef Hanák. Nejvyššího ocenění Ministerstva kultury ČR sice knihovna nedosáhla, přesto už jen nominace je pro knihovnu a obec uznáním a závazkem do dalších let. Před Zrcadlovou kaplí čeká i PhDr Vít Richter Zkouška mikrofonu - Mgr. Zlata Houšková 29

30 Knihovnice s panem místostarostou pan ředitel fotí Pan ředitel s panem místostarostou - knihovnice fotí O kulturní vložku se postaral pan Stanislav Zindulka 30

31 9. Závěr V době, kdy píšu tuto výroční zprávu, se z prvního patra nad knihovnou ozývá hluk typický pro staveniště a mně vůbec nevadí. Naopak, cítím radost z toho, že se daří dosáhnout dalšího z cílů, které se dříve zdály vzdálené a obtížné. Probíhá tam totiž stejná rekonstrukce jako před rokem v knihovně. A knihovna nahoře získá další prostor v podobě přednáškové místnosti. A možná dojde i na sociální zařízení! Opět moc děkuju panu místostarostovi. Neodpustím si, abych na závěr neocitovala jeden příspěvek, který se objevil v návštěvní knize na webových stránkách knihovny: Upřímně gratuluji k naprosto bezkonkurenčně provedené rekonstrukci. Doposud jsem měla pocit, že vesnické knihovny jsou takovými popelkami, které mají mizivé šance dostat nový kabátek, a když už, tak to většinou nedopadne nijak dobře. Ale z toho, co se podařilo Vám v Ratíškovicích jsem unešená. Jednoduché, nápadité, moderní, no prostě bomba. Myslím, že čtenáři se v takovém prostředí nemohou cítit jinak, než příjemně. Ještě jednou gratuluji! A úplně na závěr - začátkem letošního roku 2012 schválila vláda Koncepci rozvoje knihoven ČR na léta , dovolte mi citovat její hlavní myšlenku a vizi: Klient říká: V krásné, přívětivé a pohodlné knihovně rychle obsloužen příjemným, kvalifikovaným, očividně spokojeným a motivovaným personálem nebo z pohodlí domova bez ohledu na národnost či handicap, v kteroukoliv denní či noční dobu získám bezplatně požadovanou kvalitní službu. Možná malým dílem, možná nedokonale, přeci viditelně bych chtěla k dosažení tohoto cíle přispět. Marie Škorpíková, knihovnice 31

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Ratíškovice, leden 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Ratíškovice, leden 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Ratíškovice, leden 2013 Obsah: 1. Základní charakteristika knihovny. 3 2. Úvod 4 3. Škola pohody. 5 3.1 Sociální zařízení 6 3.2 Dohotovení exteriéru staré školy. 8 3.3 Family Point.

Více

KNIHOVNA VÁCLAVA ČTVRTKA V JIČÍNĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

KNIHOVNA VÁCLAVA ČTVRTKA V JIČÍNĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 KNIHOVNA VÁCLAVA ČTVRTKA V JIČÍNĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Denisova 400, 506 01 Jičín e-mail: knihovna@knihovna.jicin.cz http://knihovna.jicin.cz telefon: 493 532 833 1 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje

Více

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn. příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2013 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová

Více

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz Výroční zpráva 2011 Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘECLAV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Národních hrdinů 9 690 02 BŘECLAV IČO 00089605 Statutární zástupce: Mgr. Marek Uhlíř Zřizovatel: Město Břeclav Obsah MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti městské knihovny 3. Regionální funkce zpráva o činnosti 4. Přehled hospodaření

Více

z p r á v a Š m i d i n g e r o v y k n i h o v n y ve Strakonicích

z p r á v a Š m i d i n g e r o v y k n i h o v n y ve Strakonicích V ý r o č n í z p r á v a Š m i d i n g e r o v y k n i h o v n y ve Strakonicích z a r o k 2 0 0 8 Plnění hlavních úkolů v roce 2008 - - rok 2008 byl prvním rokem po celkové rekonstrukci knihovny, který

Více

Výroční zpráva 2012. Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2012. Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2012 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta

Více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA HORAŽĎOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

MĚSTSKÁ KNIHOVNA HORAŽĎOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 MĚSTSKÁ KNIHOVNA HORAŽĎOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Adresa: Městská knihovna Horažďovice Mírové nám. 11 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 591-4 e mail: knihovna@horazdovice.cz www stránky:www.knihovna.horazdovice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘECLAV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Národních hrdinů 9 690 02 BŘECLAV IČO 00089605 Statutární zástupce: Milada Miklíková Zřizovatel: město Břeclav OBSAH I. Služby

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2009

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2009 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2009 Vsetín 25.3.2010 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka: 35234-851/0100

Více

U NÁS OBSAH ČÍSLA KONTAKTY. Knihovnicko-informaèní zpravodaj Královéhradeckého kraje

U NÁS OBSAH ČÍSLA KONTAKTY. Knihovnicko-informaèní zpravodaj Královéhradeckého kraje U NÁS Knihovnicko-informaèní zpravodaj Královéhradeckého kraje Ètvrtletník Náklad: 600 výtiskù Urèeno knihovnám Královéhradeckého kraje Vychází s finanèní podporou Královéhradeckého kraje Šéfredaktor:

Více

Výroční zpráva příspěvkové organizace

Výroční zpráva příspěvkové organizace Výroční zpráva příspěvkové organizace Knihovny Petra Bezruče v Opavě za rok 2013 OBSAH 1. Úvod základní údaje za rok 2013 4 1.1 Počet poboček KPBO 4 2 Služby čtenářům 4 2.1 Rozbor statistických ukazatelů

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2008 Vsetín 25.2.2009 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka: 35234-851/0100

Více

o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2014

o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2014 Předkládá: Mgr. Marta Bauerová, ředitelka Obsah: I. Úloha a cíle knihovny str. 3 II. Knihovní fondy str. 3 III. Čtenáři a návštěvníci knihovny..str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 212 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 212 Zlín 213 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka Bartoše,

Více

Další rok na dlouhé šňůře událostí Knihovny Jiřího Mahena v Brně je navlečen a uzavřen. Uplynulo dalších 345 dnů, kdy knihovna byla otevřena nejširší veřejnosti. Celoroční rytmus dní, zdánlivě velmi podobných,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2013 Zlín 2014 Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti městské knihovny 3. Regionální funkce zpráva o činnosti 4. Přehled hospodaření

Více

Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší

Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší Výroční zpráva za rok 2011 Adresa: Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší nám. Horníků 440 542 33 Rtyně v Podkrkonoší tel. 499 888 562 e-mail: info@mkrtyne.cz www.mkrtyne.cz

Více

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2008

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2008 Moravská zemská knihovna v Brně Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí v Jihomoravském kraji v roce 2008 Moravská zemská knihovna v Brně 2009 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Finanční zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Středočeská vědecká knihovna v Kladně příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 2 Obsah Úvodem... 5 Knihovnické a informační služby v číslech... 7 Stav knihovního fondu SVK... 8 Stav Výměnného

Více

Výroční zpráva 2008. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová. Stránka - 1 -

Výroční zpráva 2008. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová. Stránka - 1 - Výroční zpráva 2008 Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová Stránka - 1 - OBSAH I. Úvod... 3 II. Ekonomika MěK... 4 1. Rozbor hospodaření... 4 1.1 Rozbor výdajových

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Šmidingerova knihovna Strakonice Název organizace: Šmidingerova knihovna Strakonice Adresa: Zámek 1, 386 11 Strakonice Kontaktní údaje: www.knih-st.cz, e-mail: knihovna@knih-st.cz,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 2009 Zlín 2010 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka

Více

Z p r á v a o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2011

Z p r á v a o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2011 Z p r á v a o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2011 Předkládá: Milada Vacková, ředitelka Městská knihovna ve Svitavách je příspěvkovou organizací Města Svitavy od 1.ledna 2003. V souladu se

Více

Městská knihovna v Přerově příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2010

Městská knihovna v Přerově příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2010 Městská knihovna v Přerově příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 Březen 2011 Základní údaje Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace Adresa: Žerotínovo nám. 211/36, 750 02 Přerov

Více

výroční zpráva za rok

výroční zpráva za rok výroční zpráva za rok 2008 2008 obsah 1) ÚVODNÍ SLOVO 2) KALENDÁŘ KNIHOVNY V ROCE 2008 3) STATISTIKA ROKU 2008 TROCHU JINAK 4) VÝROČÍ, AKCE, ZAJÍMAVOSTI 5) POBOČKA V MĚSTSKÉ ČÁSTI MALÍN 6) DĚTI V NAŠÍ

Více

Výroční zpráva. Městské knihovny Semily za rok 2013

Výroční zpráva. Městské knihovny Semily za rok 2013 Městská knihovna Semily, Tyršova 49, 513 01 Semily, www.knihovnasemily.cz, mk@knihovnasemily.cz, tel.: +420 481 622 902, IČO 00856100 Výroční zpráva Městské knihovny Semily za rok 2013 Semily 16. 2. 2014

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY. výroční zpráva 10

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY. výroční zpráva 10 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY výroční zpráva 10 Úvod 3 Knihovnické služby 4 Čtenáři, návštěvníci, výpůjčky 4 Meziknihovní výpůjční služba 4 Činnost výpůjčních oddělení 5 Informační služby 11 Specializované

Více