Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vinařice ze dne Zasedání bylo zahájeno v 17,00 hodin. Přítomni: viz.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vinařice ze dne 16. 3. 2015. Zasedání bylo zahájeno v 17,00 hodin. Přítomni: viz."

Transkript

1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vinařice ze dne Zasedání bylo zahájeno v 17,00 hodin Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatel: pí. ing. Dana Hejtíková Ověřovatelé zápisu: p. Václav Feřtek, Jan Froněk 1) Schválení programu zasedání: a) Závěrečný účet Obce Vinařice za rok 2014 b) Účetní závěrka Obce Vinařice za rok 2014 c) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vinařice za rok 2014 d) Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Vinařice za rok 2014 e) Odpisový plán Obce Vinařice na rok 2015 f) Pronájem nebytového prostoru g) Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu stavby h) Směrnice Obce Vinařice č. 1/2015 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu i) Žádosti o finanční příspěvky j) Vydávání místních novin v obci Vinařice k) Rekultivace Veřejné plochy pro sport l) Dodatek ke smlouvě o pronájmu m) Zastoupení obce v HS Třebichovice n) Diskuse závěr Hlasování: pro 7 čl., proti 0 čl., zdr. 0 čl. Příchod p. Václava Suchého na zasedání. 2) Zastupitelstvo obce Vinařice nadpoloviční většinou svých hlasů schválilo Závěrečný účet Obce Vinařice za rok 2014 bez výhrad. 3) Zastupitelstvo obce nadpoloviční většinou svých hlasů schválilo Účetní závěrku Obce Vinařice tj. výsledek hospodaření Obce Vinařice za rok 2014 se ziskem ,88 Kč bez výhrad. 4) Zastupitelstvo obce nadpoloviční většinou svých hlasů schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vinařice za rok 2014 bez výhrad. 5) Zastupitelstvo obce projednalo Účetní závěrku (hospodářský výsledek) ZŠ a MŠ Vinařice za rok 2014 se ziskem ,94 Kč a navrhuje zisk ponechat ZŠ a MŠ Vinařice a rozdělit následovně:

2 ,94 Kč do rezervního fondu ZŠ a MŠ Vinařice ,- Kč do fondu odměn ZŠ a MŠ Vinařice. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Vinařice bude schváleno na příštím zasedání ZO. 6) Zastupitelstvo obce nadpoloviční většinou svých hlasů schválilo odpisový plán Obce Vinařice na rok ) Zastupitelstvo obce nadpoloviční většinou svých hlasů schválilo pronájem nebytového prostoru v domě čp. 643, U lípy, Vinařice, jedinému zájemci p. Filipu Mandrykovi, bytem Bratronice, na dobu 5 let tj. od do ) Zastupitelstvo obce nadpoloviční většinou svých hlasů schválilo Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu stavby (č.ip /vb/1) mezi Obcí Vinařice a ČEZ Distribuce, a.s. 9) Zastupitelstvo obce nadpoloviční většinou svých hlasů schválilo Směrnici č. 1 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 10) Zastupitelstvo obce nadpoloviční většinou svých hlasů schválilo následující žádosti o finanční příspěvky: a) p. Ludvíku Hessovi, Praha, na výměnu babyboxu v Oblastní nemocnici Kladno ve výši 2.000,- Kč. b) Vodnímu parku Čabárna na provoz ve výši 4.000,- Kč Hlasování: pro 5 čl., proti 1 čl., zdr. 2 čl. Zastupitelstvo obce nadpoloviční většinou svých hlasů neschválilo finanční příspěvek ve výši 8.000,- Kč na prezentaci Obce Vinařice v rámci TV magazínu Kladenský zpravodaj. Hlasování: pro 0 čl., proti 7 čl., zdr. 1 čl. 11) Vydávání místních novin. Z důvodu omluvy p. P. Rolince, člena ZO, z dnešního zasedání ZO a jeho žádosti o projednání bodu o vydávání místních novin v obci Vinařice starosta obec p. Jiří Protiva navrhl projednání tohoto bodu. Zastupitelstvo obce při následném hlasování nadpoloviční většinou svých hlasů schválilo projednání tohoto bodu i v nepřítomnosti p. P. Rolince. Hlasování o projednání vydávání vinařických novin: pro 5 čl., proti 3 čl., zdr. 0 čl. Zastupitelstvo obce nadpoloviční většinou svých hlasů neschválilo vydávání místních novin v obci. Hlasování: pro 0 čl., proti 5 čl., zdr. 3 čl. 12) Zastupitelstvo obce přesunulo projednání rekultivace Veřejné plochy pro sport po ukončení výstavby kanalizace v této části obce.

3 13) Zastupitelstvo obce nadpoloviční většinou svých hlasů schválilo p. Václava Feřteka jako zástupce Obce Vinařice v Honebním společenství Třebichovice. Hlasování: pro 7 čl., proti 0 čl., zdr. 1 čl. 14) Zastupitelstvo obce nadpoloviční většinou svých hlasů schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu části nemovitosti (č.smlouvy 27309A), mezi Obcí Vinařice a firmou Vodafone Czech Republic a.s. ( technologická základna firmy Vodafone v budově OÚ). Hlasování: pro 7 čl., proti 1 čl., zdr. 0 čl. 15) Diskuse: - Informace starosty obce k výstavbě kanalizace, obnově vodovodních sítí, omezení dodávek pitné vody a objízdným trasám v obci v souvislosti s uzavírkami místních komunikací Zasedání bylo ukončeno v 19,00 hodin. Jiří Protiva Václav Feřtek Jan Froněk starosta obce ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu

4 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vinařice ze dne Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne Schvaluje: 1) Závěrečný účet Obce Vinařice za rok 2014 bez výhrad. 2) Účetní závěrku Obce Vinařice tj. výsledek hospodaření Obce Vinařice za rok 2014 se ziskem ,88 Kč bez výhrad. 3) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vinařice za rok 2014 bez výhrad. 4) Odpisový plán Obce Vinařice na rok ) Pronájem nebytového prostoru v domě čp. 643, U lípy, Vinařice, jedinému zájemci p. Filipu Mandrykovi na dobu 5 let tj. od do ) Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu stavby (č.ip /vb/1) mezi Obcí Vinařice a ČEZ Distribuce, a.s. 7) Směrnici č. 1/2015 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 8) Finanční příspěvky: - p. Ludvíku Hessovi, Praha, na výměnu babyboxu v Oblastní nemocnici Kladno ve výši 2.000,- Kč. - Vodnímu parku Čabárna na provoz ve výši 4.000,- Kč 9) Pana Václava Feřteka jako zástupce Obce Vinařice v Honebním společenství Třebichovice. 10) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu části nemovitosti (č.smlouvy 27309A), mezi Obcí Vinařice a firmou Vodafone Czech Republic a.s. Zamítá: 1) Finanční příspěvek ve výši 8.000,- Kč na prezentaci Obce Vinařice v rámci TV magazínu Kladenský zpravodaj. 2) Vydávání místních novin v obci Vinařice. Bere na vědomí: 1) Projednání rekultivace Veřejné plochy pro sport po ukončení výstavby kanalizace v této části obce. 2) Projednání Účetní závěrky (hospodářský výsledek) ZŠ a MŠ Vinařice za rok 2014 se ziskem ,94 Kč a návrh zisk ponechat ZŠ a MŠ Vinařice a rozdělit následovně: ,94 Kč do rezervního fondu ZŠ a MŠ Vinařice ,- Kč do fondu odměn ZŠ a MŠ Vinařice. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Vinařice bude schváleno na příštím zasedání ZO. Jiří Protiva Václav Feřtek Jan Froněk starosta obce ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 6. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 22. června 2011, od 18:00 hodin

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 6. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 22. června 2011, od 18:00 hodin Městská část Praha-Lysolaje Zastupitelstvo městské části USNESENÍ 6. zasedání Zastupitelstva konaného dne 22. června 2011, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/6/2011

Více

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě. ze zasedání Zastupitelstva Zápis Č. 6/15 obce Lhota, které se konalo dne 22. 4. 2015 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Přítomni: Ing. Radka Kratochvílová, Ing. Pavel Dvořák, Jan Havlíček, Ing. Bc.

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e-mail: rusinov@seznam.cz Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 25.3.

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 /2010 konané dne 26.1.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014

Více

VÝPIS USNESENr ZE 4. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNr ZASTUPITELSTVA OBCE SVÁROV Č. 4/2015, KONANÉHO DNE 20. ÚNORA 2015

VÝPIS USNESENr ZE 4. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNr ZASTUPITELSTVA OBCE SVÁROV Č. 4/2015, KONANÉHO DNE 20. ÚNORA 2015 VÝPIS USNESENr ZE 4. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNr ZASTUPITELSTVA OBCE SVÁROV Č. 4/2015, KONANÉHO DNE 20. ÚNORA 2015 Zastupitelstvo obce Svárov v souladu s ustanovením zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 5.4. 2012 ev. číslo MK ČR: E 10391

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 5.4. 2012 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 5.4. 2012 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 3, ročník 18, březen 2012 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

Zápis z 5.zasedání zastupitelstva obce Vřesová ze dne 25.3.2015

Zápis z 5.zasedání zastupitelstva obce Vřesová ze dne 25.3.2015 Zápis z 5.zasedání zastupitelstva obce Vřesová ze dne 25.3.2015 Zahájeno:16,00 hodin Ukončeno:17,00 hodin Přítomni: Fiala,Hlávka,Duplinský Jiří, Petričák, Sivák Petr,Sivák Jiří,Fasura Duplinský Jan Nepřítomni

Více

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Skutečnost-plnění k 31.12.2014

Skutečnost-plnění k 31.12.2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LUPENICE ZA ROK 2014 ( 17 ZÁKONA Č. 250/2000 Sb., O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ, VE ZNĚNÍ PLATNÝCH PŘEDPISŮ) Strana č. 1 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje

Více

Návrh závěrečného účtu obce Slup za rok 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLUP ZA ROK 2013

Návrh závěrečného účtu obce Slup za rok 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLUP ZA ROK 2013 Návrh závěrečného účtu obce Slup za rok 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLUP ZA ROK 2013 Obec Slup účtovala v roce 2013 v platném rozsahu účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

Zápis z 12. jednání Rady České televize ze dne 17. 6. 2015

Zápis z 12. jednání Rady České televize ze dne 17. 6. 2015 Zápis z 12. jednání Rady České televize ze dne Přítomni: J. Bednář, L. Beniak, J. Brandejs, J. Dědič, V. Dostál, M. Hauser, R. Hindls, M. Jankovec, J. M. Kašparů, J. Kratochvíl, R. Kühn, I. Levá, D. Váňa,

Více

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,

Více