OTÁZKY A ODPOVĚDI. proamerické civilizace zmiňme alespoň pár nejdůležitějších

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OTÁZKY A ODPOVĚDI. proamerické civilizace zmiňme alespoň pár nejdůležitějších"

Transkript

1 OTÁZKY A ODPOVĚDI 1. Je pravda, že je homosexualita vrozená, nebo existuje i homosexualita získaná? Především je nutné odlišovat sexuální orientaci a sexuální chování. Sexuální orientace je považovaná za trvalou a víceméně danou, sexuální chování se během života v závislosti na okolnostech může měnit. Pokud jde o sexuální orientaci, tj. zda je člověk gay/lesba/bisexuál/heterosexuál, neexistuje žádná odpověď stoprocentně uznávaná všemi odborníky. I když příslušný výzkum neustále probíhá, zatím nebylo jednoznačně vysvětleno, co způsobuje, že některé lidi citově a eroticky přitahují osoby opačného pohlaví a jiné zase osoby stejného pohlaví. Většina odborníků se však shoduje, že orientace (ať už heterosexuální, či homosexuální) je daná, tj. vrozená a neměnná. Naproti tomu sexuální chování, tj. zda se člověk sexuálně chová jako gay/lesba/bisexuál/heterosexuál, je jednoznačně společensky podmíněné. Heterosexuál se tak může chovat homosexuálně, mít pohlavní styk s osobou stejného pohlaví, stejně jako gay nebo lesba se mohou stýkat s osobami pohlaví opačného. Většinou je to způsobeno vnucenou životní situací nebo společenskou atmosférou. Heterosexuálové se chovají homosexuálně obvykle tehdy, když nemají možnost styku s osobou opačného pohlaví (věznice, výlučně chlapecké nebo výlučně dívčí školy apod.). Heterosexuálních bývá také mnoho gay prostitutů či pornoherců, kteří si tímto způsobem vydělávají peníze. Mnohem častější však bývají opačné případy, tj. heterosexuální chování gayů a leseb, které je vynuceno jejich obavami z reakcí okolí na jejich orientaci. Stává se tak, že se někteří gayové a lesby ožení či vdají, mají děti, a ačkoli sami cítí, že je jejich manželé a manželky nijak nepřitahují, bojí se dát cokoli najevo. Žijí tak dvojí život, protože z pohledu každého člověka je ideální stav samozřejmě ten, kdy se sexuálně chová podle své sexuální orientace. U nás bylo takové chování časté v minulosti, kdy byla homosexualita tabuizována a společensky i systémově odsuzována. 2. Dá se říci, že existuje něco jako dějiny homosexuality? Pokud ano, jsou nějaké významné mezníky v přístupu k této problematice? Ano, takové dějiny skutečně existují a v zahraničí se na některých vysokých školách běžně učí. Z pohledu proamerické civilizace zmiňme alespoň pár nejdůležitějších období a událostí: 1) Antické Řecko zde bylo společenskou konvencí, že ženy zůstávaly doma a veřejného života se neúčastnily. Ten byl vyhrazen mužům. Někteří muži tak měli milenecké vztahy s jinými muži, což mělo charakter zcela veřejného svazku. Mezi partnery byl zpravidla výrazný věkový rozdíl. Jsou například známa zobrazení dvou líbajících se mužů na různých předmětech, například na amforách apod. Tyto vztahy nebylo možné nijak srovnávat se vztahem muž žena, jak je tomu dnes (manželství mezi dvěma muži neexistovalo), a navíc veřejně nebyly tolerovány vztahy mezi dvěma ženami. Výjimkou jsou snad jen zprávy o slavné básnířce Sapfó, která údajně udržovala intimní vztahy se ženami. A protože žila na ostrově Lesbos, hovoříme dnes o lesbické lásce a lesbických ženách. 2) Konec 20. století začíná jakási první fáze gay/lesbického emancipačního hnutí. V této fázi šlo o snahu odstranit zákony, které homosexuální styky označovaly jako trestný čin. Docházelo také k rozvoji vědeckého bádání na tomto poli. Změnu přinesl nástup nacistů k moci v roce Následovalo období perzekuce, kdy byli gayové v Německu posíláni do koncentračních táborů, z nichž se většina nevrátila. Tito vězni byli označováni symbolem v podobě růžového trojúhelníku. Ani bezprostředně po válce se většinou nedočkali rehabilitace, na rozdíl od jiných takto perzekuovaných skupin. 3) S odstupem téměř 20 let od konce druhé světové války nastala vlna dekriminalizace. Mezi prvními zeměmi na světě, které zrušily trestnost homosexuality, bylo překvapivě i komunistické Československo (1961). Celosvětově nejvýznamnější událostí v tomto období však byly tzv. stonewallské nepokoje. Jednalo se o reakci gayů, leseb a transsexuálů na opakované policejní razie v newyorském gay baru Stonewall Inn. Dne 28. června 1969 se návštěvníci baru Stonewall Inn policistům postavili. Nepokoje trvaly několik dní a v návaznosti na ně došlo k výraznější aktivizaci gay/lesbického hnutí. I jako připomenutí této události se dnes každoročně pořádají tzv. pochody hrdosti (Pride Parades). 4) V roce 1989 Dánsko jako první země na světě schválilo zákon umožňující stejnopohlavním párům uzavírat partnerství (v tomto případě ještě nikoli manželství). Rok poté Světová zdravotnická organizace (WHO) rozhodla o vyškrtnutí homosexuality [ 1 ]

2 ze seznamu nemocí (1990), čímž navázala na obdobné kroky některých národních profesních organizací probíhající od 70. let. 5) Na přelomu tisíciletí povolily první státy stejnopohlavním párům adoptovat děti a některé z nich umožnily těmto párům také vstupovat do manželství. Stále však existují země, kde jsou projevy odlišné sexuální orientace trestány smrtí (např. Írán, Saúdská Arábie). 3. Je údaj o čtyřprocentní homosexuální menšině pravdivý v každé populaci? Platí i pro země, kde je přístup k homosexualitě méně liberální? K údaji došel v rámci svého výzkumu americký sexuolog Alfred Kinsey na přelomu 40. a 50. let minulého století. Vztahoval se ovšem pouze na muže, lesbických žen je podle Kinseyho méně (1 procento). V České republice je nejčastěji citován výzkum sexuologů Petra Weisse a Jaroslava Zvěřiny, podle kterého zde žije 0,4 procent homosexuálních mužů a 0,3 procent lesbických žen. Je třeba si však uvědomit, že ani jeden průzkum neproběhl ve společnosti, která by byla absolutně liberální a umožňovala bez jakýchkoli obav přiznat menšinovou sexuální orientaci. Zároveň jako u všech sociologických průzkumů je otázkou, zda vybraný vzorek dotazovaných obyvatel byl dostatečně reprezentativní. Přesný počet gayů/leseb zjistit nelze a je také otázkou, zda je nutné jej znát. V zemích, kde je přístup k homosexualitě méně liberální, neproběhly v této oblasti žádné relevantní výzkumy, a pokud by se o ně někdo pokusil, dá se předpokládat, že jen málokdo by měl odvahu se v takovém případě ke své orientaci přihlásit. 4. Jaká je situace LGBT komunity v Ugandě? Uganda má téměř 35 milionů obyvatel. Podle odhadů organizací na obranu lidských práv v zemi žije asi 500 tisíc lidí s odlišnou sexuální orientací nebo genderovou identitou. Ugandská společnost je otevřeně homofobní. Přes 96 procent ugandské populace si myslí, že homosexuální chování by mělo být trestné. Lidé z LGBT komunity jsou opakovaně vystavováni násilí včetně znásilňování, jsou nuceni k prostituci, přicházejí o práci a o bydlení, jsou vydíráni a zastrašováni pod pohrůžkou veřejného odhalení jejich sexuální orientace. Nemají žádná útočiště, jako jsou například útulky nebo poradny, kde by se se svými problémy mohli svěřit a setkali se s dalšími osobami v podobné situaci. Coming out v Ugandě dodnes znamená velkou oběť, většina gayů a leseb se setkává pouze tajně. Agresivně se vůči homosexuálům staví také politici a církev, které jsou pro Uganďany velkou autoritou. Lidé odlišné sexuální orientace nemají přístup do kostelů a mešit. Řada LGBT lidí z pocitu bezvýchodnosti spáchala sebevraždu, další opustili zemi nebo byli zavražděni, stejně jako aktivista David Kato ve filmu Říkejte mi Kuču. 5. Jaká je situace LGBT komunity v ostatních afrických státech? LGBT komunita v Africe je podle zprávy Amnesty International z roku 2013 nadále velmi diskriminována. V 38 afrických zemích je homosexualita kriminalizována, i když v některých zemích právo potírá pouze sexuální styk mezi muži. V Mauretánii, na jihu Súdánu a Somálska a v severním Nigeru hrozí za homosexuální styk trest smrti. Řada zemí subsaharské Afriky v posledních deseti letech zavedla vysoké tresty nebo zpřísnila své existující zákony zakazující vztahy osob stejného pohlaví. Jedná se například o Burundi, Nigérii, Libérii a Jižní Súdán. V Kamerunu je běžné, že gayové jsou šikanováni, zatýkáni na základě pouhého udání, vystavováni násilným lékařským prohlídkám, řada veřejně známých gayů byla zavražděna. Jednoduchou situaci však nemají lidé z LGBT komunity ani v zemích, jejichž právní systémy vztahy osob stejného pohlaví nekriminalizují. Jednou z nich je například Jihoafrická republika, kde jsou od roku 2002 legální adopce dětí páry stejného pohlaví a od roku 2006 povoleny sňatky gayů a leseb. Přesto díky předsudkům a vysoké kriminalitě nechybějí ve statistikách jihoafrické policie znásilnění a vraždy LGBT osob. Některé africké země diskriminační nařízení ze svých zákonů odstranily. Jedná se například o Keňu, Mosambik, Mauricius, Seychely a Botswanu. 6. Jak se vyvíjel přístup k homosexuálům v České republice a jaký je v současné době ve srovnání s ostatními zeměmi Evropy či světa? Dobu jednoznačného odsuzování či významného mlčení o homosexualitě částečně přerušilo období první republiky a časopisy Hlas sexuální menšiny a Nový hlas. Tendenci k liberalizaci sice brzy vystřídala nacistická okupace, je však zajímavé, že na rozdíl od Německa není známo, že by v Protektorátu Čechy a Morava byli [ 2 ]

3 gayové posíláni do koncentračních táborů. Po válce brzy následovalo období komunismu, kterému se překvapivě vymyká rok 1961, kdy byla v tehdejší ČSR zrušena trestnost homosexuality. Důvody k tomuto legislativnímu kroku nebyly doposud dostatečně vysvětleny a celá věc je udivující o to více, že jinak se komunistický režim ke gayům a lesbám nechoval nikterak shovívavě. Jednak byly obvyklé pokusy homosexualitu léčit, často velmi drastickými prostředky za cenu poškození zdraví, a jednak režim využíval tehdejšího negativního postoje veřejnosti k sexuálním menšinám za účelem vydírání a přesvědčování ke kolaboraci. StB vedla tzv. růžové seznamy, tj. seznamy lidí, o nichž se dozvěděla, že jsou gayové či lesby (např. tak, že byli viděni v tehdy již ilegálně existujících gay klubech apod.). Teprve koncem 80. let začalo docházet k určité detabuizaci a k ústupu od pokusů homosexualitu léčit. Významným přelomem byl rok 1989 a pád komunistického režimu, na který téměř bezprostředně navázala aktivizace gay/lesbické komunity. V současné době je Česká republika nejliberálnější z postkomunistických zemí. Podle výzkumu Pew Research Center celých 80 procent Čechů a Češek je toho názoru, že homosexualita by měla být ve společnosti akceptována. Od roku 2006 je v ČR uzákoněno registrované partnerství osob stejného pohlaví, které však není plně rovno manželství. Rovnosti je téměř dosaženo v ekonomické oblasti, ale nikoli v oblasti péče o rodinu, neboť ten z registrovaných partnerů, který není biologickým rodičem společně vychovávaného dítěte, nemá právo si je osvojit. Čeští gayové a lesby se také cítí diskriminováni při hledání práce nebo ve svém pracovním prostředí. Česká politická scéna také nemá jediného politika nebo političku, který by svoji menšinovou sexuální orientaci dobrovolně veřejně oznámil. 7. Kdy si člověk může být stoprocentně jistý svou sexuální orientací? Orientaci poznáme podle toho, co skutečně cítíme ve vztahu k té které osobě či pohlaví. Většina lidí si v období dospívání vcelku jasně uvědomí, jaké pohlaví je emočně a sexuálně přitahuje. Někteří lidé si však mohou své priority v citové oblasti uvědomit s větším časovým odstupem. Zároveň existují lidé sexuálně nevyhranění, kteří v preferencích podle situace oscilují mezi oběma pohlavími. 8. Je možné homosexuálně orientovaného člověka v některých případech převychovat na heterosexuála? Skutečně existují různá sdružení, organizace, ale i lékaři a vědci, kteří prohlašují, že dokážou gaye (o lesbách obvykle nemluví) převychovat, respektive vyléčit. Základem jejich jednání je přesvědčení o homosexualitě jako o negativním jevu nebo nemoci. Jejich aktivity jsou kritizovány nejen gay a lesbickými aktivisty, ale také většinou odborné veřejnosti. Existují také lidé, kteří sami prohlašují, že byli úspěšně převychováni či vyléčeni. Vyjdeme-li však z odborníky většinově uznávaného názoru, že sexuální orientace je daná a neměnná, pak převychovat homosexuála na heterosexuála nelze. 9. Proč se k problematice homosexuality staví totalitní režimy (komunismus, fašismus) tak odmítavě? Tento postoj se dá skutečně zobecnit na všechny totalitní režimy, tj. nejen komunistické či fašistické, ale také klerikální, vojenské atd. Obecně platí, že totalitním režimům jde o to, udržet se pokud možno trvale u moci. K tomu potřebují mít co největší kontrolu nad společností, což mimo jiné zahrnuje dva procesy: zaprvé tyto totalitní režimy co nejvíce rozšiřují doménu veřejného, tj. toho, co mohou kontrolovat, na úkor soukromí. Veřejnou se tak stává třeba víra, politické přesvědčení nebo právě sexuální orientace. Zadruhé vyvíjejí tlak na to, aby se všichni obyvatelé chovali přesně podle pravidel upravujících vše, co je veřejné. Pokud se někdo tomuto povinnému standardu vymyká, je v něčem jiný, je to na jedné straně pro daný režim určitá hrozba, na druhé straně však také příležitost, jak tuto jinakost pranýřovat a buď vyvolat vidinu společného nepřítele, nebo prostřednictvím vydírání tuto jinakost podřídit kontrole. V obecnější rovině lze poukázat na to, že tyto režimy mají tendenci celkově tabuizovat oblast lidské sexuality. Tabuizace vzbuzuje v lidech pocity studu a obavy z reakcí okolí, a to vše těmto režimům opět umožňuje lépe kontrolovat a psychologicky ovládat společnost. 10. Co je obecně lepší statečně se k homosexuální orientaci otevřeně přihlásit, nebo ji zatajovat? V nejobecnější rovině je jednoznačně lepší, pokud má člověk v souladu svůj soukromý i veřejný život. Dáváme-li veřejně najevo svou orientaci, vylučuje- [ 3 ]

4 me tím možnost vydírání či nátlaku v podobě hrozby jejího zveřejnění. V případě veřejně činných osob je takové veřejné vystoupení obzvláště cenné, neboť usnadňuje coming out (přiznání vlastní menšinové sexuální orientace) řadě lidí, kteří jinak nemají dostatečný přístup k informacím o dané problematice nebo kteří třeba žijí v netolerantním prostředí. Na druhé straně coming out může člověka, který se ke své menšinové sexuální orientaci přizná, vystavit ohrožení, diskriminaci či perzekuci. Záleží pak na složitosti dané situace, osobní statečnosti a míře hrozby. Samozřejmě většinou platí, že čím demokratičtější společnost, tím menší důvody pro to svou orientaci tajit. 11. Jak vypadá legislativní úprava problematiky homosexuálních spoluobčanů v České republice? Uvažuje se do budoucna o možnosti osvojení dítěte homosexuálním párem? Proč jsou vůči tomu takové výhrady? V současné době se česká legislativa gayů a leseb výslovně dotýká ve dvou ohledech. Zaprvé jde o zákony, které výslovně zakazují diskriminaci na základě sexuální orientace a umožňují diskriminovaným využít zvláštní prostředky ochrany. Jde konkrétně o zákon o zaměstnanosti, zákon o vojácích z povolání, zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a služební zákon, částečně pak také o zákoník práce. Určité závazky plynou České republice také z mezinárodních smluv, a to zejména z Amsterdamské smlouvy a ze směrnice Evropské komise o rovném zacházení. Jejich převedení do českého právního řádu je však vzhledem k nedostatku politické vůle velmi nedostatečné. Zadruhé je to pak legislativa upravující soužití stejnopohlavních párů, konkrétně zákon o registrovaném partnerství. Jak již bylo zmíněno, tento zákon neposkytuje párům dvou mužů nebo dvou žen (na páry muž žena se tento zákon nevztahuje) stejná práva jako manželům, nicméně z manželských práv jim mj. umožňuje dědictví v první dědické skupině, dává jim možnost odmítnout výpověď, pokud by mohla vést k poškození partnera, či odmítnout práci nabízenou pracovním úřadem z důvodu místa výkonu či povahy zaměstnání partnera. Zároveň nárok na tato práva nemusejí partneři nikde zpětně dokládat (např. důkazy, že spolu žijí ve společné domácnosti), stačí pouze doklad o formálním aktu vstoupení do partnerství, které se děje na pověřeném matričním úřadu (v každém kraji je pouze jeden). Pokud jde o osvojování dětí, vývoj v západní Evropě ukazuje, že v zemích, jež schválily registrované partnerství osob stejného pohlaví či dokonce manželství se zintenzivnila diskuse na toto téma a v některých případech již došlo i k příslušným legislativním změnám (Nizozemsko, Belgie, Španělsko). Česká republika bude bezpochyby následovat tyto trendy, otázkou spíše je, v jakém časovém horizontu a jak intenzivní tato celospolečenská diskuse bude. Pomineme-li nijak neprokázaný (respektive historickým vývojem lehce vyvratitelný) argument nakažlivosti, dosavadní výzkumy dětí vychovávaných gay či lesbickými páry nikterak neprokázaly zásadní rozdíly v psychickém či fyzickém vývoji těchto dětí oproti ostatním dětem. Opodstatněnost obav z nedostatku mužských či ženských vzorů tak doposud nebyla prokázána. Odpovědi vypracovali: Slavomír Goga, Matin Strachoň, Gay a lesbická liga, o. s. Vítězslav Slíva, Charlie o. s. Bohdana Rambousková (ed.), Člověk v tísni, o. p. s. Odkazy: BengáLes Internetový webový projekt pro holky na holky CODE 004 GaTe Nejsi na to sám Lesba.cz Logos Praha, o. s. Ekumenické křesťanské společenství gayů a leseb Občanské sdružení Colour Planet STUD Brno, o. s. Sdružení gayů, leseb a přátel [ 4 ]

5 Doporučená literatura: BECHDELOVÁ, A.: Rodinný ústav. Argo, Praha BRABCOVÁ, Z.: Rok perel. Druhé město, Brno BRAZDA, R.; SCHWAB J.: Cesta růžového trojúhelníku. Paseka, Praha RECHY, J.: Město noci. Maťa, Praha TRATNIK, S.: Jmenuji se Damián. One Woman Press, Praha WATERS, S.: Špičkou jazyka. Argo, Praha Poslední aktualizace: 12/2013 [ 5 ]

Jak vnímáme Homosexualitu?

Jak vnímáme Homosexualitu? Jak vnímáme Homosexualitu? Výsledky průzkumu Vyhotovil: Martin Šubrt Data: rok, sbor Hronov, mládež sboru Úpice Otázka č. Homosexulatita je: a) vrozená; b) psychologicky ovlivněna; c) společensky ovlivněna;

Více

Homosexualita ve společenském kontextu

Homosexualita ve společenském kontextu je stará jako lidstvo samo a její společenské přijímaní se lišilo a liší v různých dobách a v různých kulturách. Společenské postoje k homosexualitě pokrývají širokou škálu od vyložené homofobie (strachu

Více

Domácnost a formy soužití

Domácnost a formy soužití Domácnost a formy soužití Společně posuzované osoby Posuzují se společně s žadatelem Nejčastěji rodina, vždy se společně posuzují rodiče a nezaopatřené děti, manželé a registrovaní partneři Popř. patří

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Formy soužití Registrované partnerství

Formy soužití Registrované partnerství Formy soužití Registrované partnerství Bc. Kateřina Pavlů Formy soužití 1 Registrované partnerství Partnerský život život ve dvou Manželství Nesezdané soužití (partnerské soužití) Homosexuální vztahy registrované

Více

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy. Diskriminace sexuálních minorit v ČR.

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy. Diskriminace sexuálních minorit v ČR. Diskriminace sexuálních minorit v ČR Olga Pechová Ochrana lesbiček, gayů, bisexuálů a transsexuálních lidí před diskriminací se stala v posledním desetiletí samozřejmostí v právním systému Evropské unie.

Více

CO DĚLAT- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept

CO DĚLAT- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept CO DĚLAT- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept Typ rizikového chování Východiska Příloha č. 8 Homofobie Homofobie v nejširším slova smyslu zahrnuje postoje a chování

Více

Rodina a lidská práva

Rodina a lidská práva Rodina a lidská práva Lidé jsou od nepaměti zvyklí sdružovat se ve větších nebo menších skupinách, které běžně nazýváme rodiny. Podoba rodiny může být různá, v zemích severní polokoule je za rodinu považována

Více

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Úvod METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Úvod METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Úvod Cílem tohoto dotazníkového šetření bylo zjistit postoje gayů k již schválenému zákonu o registrovaném partrství (dále RP), zda jej respondenti považují za důležitou zákonnou normu,

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Patronka Rady pro lidská práva

Patronka Rady pro lidská práva Patronka Rady pro lidská práva Ing. Kateřina SEQUENSOVÁ Velvyslankyně Stálé mise při OSN a dalších mezinárodních organizacích v Ženevě JMÉNO AUTORA: DATUM: 17.12.2011 LUDVÍK EGER Úvod Lidská práva ve vnitrostátních

Více

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

HOMOSEXUÁLOVÉ A ADOPCE V EVROPSKÉM KONTEXTU

HOMOSEXUÁLOVÉ A ADOPCE V EVROPSKÉM KONTEXTU HOMOSEXUÁLOVÉ A ADOPCE V EVROPSKÉM KONTEXTU Mgr. Vladimíra Pejchalová Grünwaldová, LL.M Studie č. 5.294 červen 2010 2 Obsah: I. ÚVOD VYMEZENÍ POJMŮ...3 II. RELEVANTNÍ DOKUMENTY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA...4

Více

Divadlo 29 Streda 25. 11. 2009 19.00

Divadlo 29 Streda 25. 11. 2009 19.00 *Filmové projekce v Divadle 29 s debatou Tisková zpráva Filmová projekce OzvEny queer filmového festivalu mezipatra Divadlo 29 Streda 25. 11. 2009 19.00 TISKOVÁ ZPRÁVA Středa 25. 11. 2009 v 19.00 / Divadlo

Více

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

Pohled společnosti na registrované partnerství

Pohled společnosti na registrované partnerství Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Pohled společnosti na registrované partnerství Sociální práce Vedoucí práce:

Více

3. Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

3. Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Analýza české právní úpravy osvojení dítěte gayi, lesbami a bisexuálními lidmi ve světle práva Evropské unie a Evropské úmluvy o lidských právech a základních svobodách 1. Expozice problému Cílem analýzy

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Azs 101/2005-46 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Zápisky z Modré ústřice. Homosexualita ve filmu a TV. Tomáš Kavka

Zápisky z Modré ústřice. Homosexualita ve filmu a TV. Tomáš Kavka Zápisky z Modré ústřice. Homosexualita ve filmu a TV Tomáš Kavka Homosexualita v českém prostředí až do roku v ČSSR 1961 trestným činem fakticky i později vytlačována na okraj jako zpochybňující jinak

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Analýza situace lesbické, gay, bisexuální a transgender menšiny v ČR Text byl vytvořen společnými silami členů a členek Pracovní skupiny pro otázky sexuálních menšin ministryně pro lidská práva a národnostní

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

Vydal Úřad vlády ČR Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 www.vlada.cz ISBN 978-80-87041-33-8

Vydal Úřad vlády ČR Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 www.vlada.cz ISBN 978-80-87041-33-8 Vydal Úřad vlády ČR Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 www.vlada.cz ISBN 978-80-87041-33-8 3 Analýza situace lesbické, gay, bisexuální a transgender menšiny v ČR Pracovní skupina pro otázky sexuálních

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Kolik centimetrů se líbí homosexuálním

Kolik centimetrů se líbí homosexuálním Kolik centimetrů se líbí homosexuálním mužům? Jaroslava Valentová 1,2, Vít Třebický 1, Jan Havlíček 1 1 Kat. antropologie, Fakulta humanitních studií UK 2 Centrum pro teoretická e studia, UK & AVČRČ Výška

Více

Stigma duševní choroby OLGA PECHOVÁ KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP

Stigma duševní choroby OLGA PECHOVÁ KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP Stigma duševní choroby OLGA PECHOVÁ KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP Goffman Stigma: Poznámky o způsobech zvládání narušené identity (1963/2003). Kvalitativní přístup, výpovědi stigmatizovaných osob. Zabýval

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková

Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková Co je přímá a nepřímá diskriminace a jaká jsou specifika zdravotního postižení? Kde jsou reálné hranice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. - vysvětlí, za jakých podmínek může člověk uzavřít manželství - uvede možné důsledky předčasně založené rodiny

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Proces stárnutí evropské populace Mezinárodní, longitudinální,

Více

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy V. Úplné znění zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012, a dalších

Více

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Uzavření manželství Náležitosti sňatku Narození dítěte cizinci Rozvod, výživa a výchova nezletilých dětí v době po rozvodu manželství Rozvod manželství

Více

Klienti roku 2013 - Rozřazení dle aktivity ( 135)

Klienti roku 2013 - Rozřazení dle aktivity ( 135) Analýza klientů Střediska náhradní rodinné péče rok 201 Středisko náhradní rodinné péče, spolek 1, zpracovává již třetím rokem analýzu klientů, které mělo v daném roce v evidenci. Podrobněji se analýza

Více

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD. Praha, 29.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD. Praha, 29. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD Praha, 29. listopadu 2012 1 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PRÁVU EÚLP: VÝVOJ BEZ VÝSLOVNÉHO

Více

- Novela zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu provedená zákonem č. 260/2001 Sb.

- Novela zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu provedená zákonem č. 260/2001 Sb. Název přednášeného tématu: Právní aspekty zdravotnické dokumentace: Souhrn: Novela zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu provedená zákonem č. 260/2001 Sb. legislativně upravuje charakter zdravotnické

Více

Vídeňský program pro zdraví žen

Vídeňský program pro zdraví žen Vídeňský program pro zdraví žen Vzdělávání a další vzdělávání ve vídeňských nemocnicích na téma Násilí vůči ženám a dětem Program společně s Kanceláří pro ženy Města Vídeň, Nouzové volání pro ženy 24 hodin

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Úsek trestní politiky

Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Úsek trestní politiky Ministerstvo spravedlnosti České republiky Úsek trestní politiky Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté, dovolte mi, abych v úvodu svého vystoupení jménem Ministerstva spravedlnosti ČR poděkoval

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě Co dále? Dalším krokem projektu SHARE 50+ v Evropě v roce 2008 a 2009 je sběr a připojení dat životní historie respondentů k již existující databázi

Více

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí, které je definováno jako škála chování

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Rodičovství homosexuálních párů v České republice Jana Blažková

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Rodičovství homosexuálních párů v České republice Jana Blažková Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Rodičovství homosexuálních párů v České republice Jana Blažková Bakalářská práce 2013 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Co dělat při ztrátě zaměstnání

Co dělat při ztrátě zaměstnání Co dělat při ztrátě zaměstnání Obecná právní úprava: Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Dostal jsem výpověď, jak dál?

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

SOCIOLOGIE Gender, rovné příležitosti

SOCIOLOGIE Gender, rovné příležitosti SOCIOLOGIE Gender, rovné příležitosti Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí.

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. DOMÁCÍ NÁSILÍ je chování, které v partnerském soužití

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.19 Integrovaná střední škola

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

Věk respondentek počet minimum maximum průměr sm.odch. 119 18,00 53,00 26,40 6,72

Věk respondentek počet minimum maximum průměr sm.odch. 119 18,00 53,00 26,40 6,72 Sexuální chování komerčních sexuálních pracovnic v soukromém životě (Jak souloží prostitutky z lásky) Martina Zikmundová Cíle výzkumu Cílem výzkumu bylo získat informace o sexuálním chování komerčních

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Diverzita, společenská odpovědnost firem a zdravotně postižení

Diverzita, společenská odpovědnost firem a zdravotně postižení Diverzita, společenská odpovědnost firem a zdravotně postižení Václav Krása Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, Praha Tomáš Sokolovský Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, Ostrava

Více

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Trestná činnost dětí a mládeže Karlovarský kraj Věková struktura pachatelů 2. 1. - 13.11. 2012 1.1. 13.

Více

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určena pouze pro 1. stupeň ZŠ a představuje základ pro specializovanější

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská nauka Ročník:

Více

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 2014 VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště PODĚKOVÁNÍ, ZDROJE Prezentace je součástí projektu: Ze školy do škol II. Vznikla za finanční

Více

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE Odlochovice 1; Jankov 25703, IČO 70875324, DIČ CZ70875324, Tel. 317833201, fax. 317833452, e-mail: ror@ror.cz, http://www.ror.cz STANDARD č. 2 OCHRANA

Více

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky LIDSKÁ PRÁVA historické mezníky Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

MEDICÍNSKÝ POHLED NA HOMOSEXUALITU

MEDICÍNSKÝ POHLED NA HOMOSEXUALITU MEDICÍNSKÝ POHLED NA HOMOSEXUALITU HOMOSEXUÁLNÍ ORIENTACE A HOMOSEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ Mnohdy je zaměňována homosexuální orientace a homosexuální chování, které může a nemusí být projevem této orientace. Homosexuální

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výchovy ke zdraví. Seminární práce Prostituce

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výchovy ke zdraví. Seminární práce Prostituce MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výchovy ke zdraví Seminární práce Prostituce Michaela Mičánková 406635 20. 11. 2013 Definice prostituce Pojem prostituce má hned několik definic, ale žádnou

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Julie Dlabajová. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Julie Dlabajová. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Střední škola hotelová

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

Homo140822AB4M1. Růžokvětá Gondylo, předstup čile, ve svém plášti bělostném jako mléko. Kol tvé krásné postavy poletuje zase bůh touhy.

Homo140822AB4M1. Růžokvětá Gondylo, předstup čile, ve svém plášti bělostném jako mléko. Kol tvé krásné postavy poletuje zase bůh touhy. Homo140822AB4M1 Ženská homosexualita, erotický vztah mezi dvěma ženami je téma, kterým se lidé zabývají snad už od nepaměti. Svědčí o tom na příklad milostné básně slavné starořecké básnířky Sapfó, která

Více

Saharské Afriky (48 zemí)

Saharské Afriky (48 zemí) Světový populační vývoj II.11 Populační vývoj v sub-saharsk Saharské Africe RNDr. Jiřina ina Kocourková Ph.D. Rozdělen lení sub-saharsk Saharské Afriky (48 zemí) Západní Afrika (16 zemí) Středn ední Afrika

Více

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Sexuologický ústav. lékařské fakulty UK a VFN SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Srovnání výzkumů z let 993, 998 a 23 8. dubna 2 Sexuální chování v ČR Kontinuální výzkum sexuálního chování české populace realizovaný

Více

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ 13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ Každý stát se snaží chránit své obyvatelstvo před takovými činy, které ohrožují jejich bezpečnost. Trestní právo je odvětví právního systému chránící společnost před

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza potenciálu města Plzeň pro LGBT cestovní ruch Analysis of the potential of the city of Plzen for LGBT Tourism and Lesbian Fekerlová

Více

Zákon o obětech trestné činnosti. Tisková konference 11. 7. 2011

Zákon o obětech trestné činnosti. Tisková konference 11. 7. 2011 Tisková konference 11. 7. 2011 Hlavní cíle navrhované právní úpravy Sjednocení právní úpravy ochrany obětí. Posílení práv obětí a účinnější pomoc obětem. Zvýšení účasti vnějších subjektů (neziskových organizací

Více

2.2 RODINNÝ STAV V PRAZE Lucie Pospíšilová

2.2 RODINNÝ STAV V PRAZE Lucie Pospíšilová . RODINNÝ STAV V PRAZE Lucie Pospíšilová Struktura obyvatel podle rodinného stavu je odrazem dlouhodobého působení řady faktorů, mezi které patří demografická a ekonomická situace území, postoje a hodnoty

Více

Diplomová práce 2013 Radmila Kratochvílová

Diplomová práce 2013 Radmila Kratochvílová INSTITUT MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ BRNO Diplomová práce 2013 Radmila Kratochvílová INSTITUT MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ BRNO Sexuální orientace versus diskriminace Bc. Radmila Kratochvílová Diplomová práce 2013 PROHLÁŠENÍ

Více

Intervenční centrum Nymburk

Intervenční centrum Nymburk Intervenční centrum Nymburk Občanská poradna Nymburk, o. s. registrovaný poskytovatel sociální služby Směrnice č. 1 Poslání, cíle a zásady Intervenčního centra Nymburk Jméno a příjmení, funkce Podpis Datum

Více

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot 1 2 Obsah 1. WORKSHOP: Osoby a jejich práva, dědictví, náhrada škody, rodinné právo, vlastnictví, sousedská práva, jak nenaletět při koupi a prodeji nemovitosti, smlouvy 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce,

Více

Jak se řekne disability ve vašem jazyce?

Jak se řekne disability ve vašem jazyce? Diskriminace na základě zdravotního postižení Prof.dr. Aart (A.C.) Hendriks Praha, 23. dubna 2015 (09:15-10:00) Aplikace právních předpisů EU o antidiskriminaci Jak se řekne disability ve vašem jazyce?

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Obecná

Více

6. krajská protidrogová konference

6. krajská protidrogová konference 6. krajská protidrogová konference Poskytování léčby problematickým uživatelům drog v rámci kriminální justice Prof. Morag MacDonald Centre for Research into Quality Birmingham City University Česká Republika,

Více

Výbor pro sexuální menšiny

Výbor pro sexuální menšiny Výbor pro sexuální menšiny Zápis ze schůze dne 11. března 2010 Místo zasedání: Úřad vlády, Vladislavova 4, Praha 1 Přítomni: Martina Štěpánková, Peter Porubský (MŠMT), Jiří Hromada, Tereza Mikšaníková,

Více

Jihočeský kraj, regionální přeshraniční spolupráce, policejní spolupráce, přeshraniční sledování.

Jihočeský kraj, regionální přeshraniční spolupráce, policejní spolupráce, přeshraniční sledování. Bc. Markéta Viktorová Mezinárodní přeshraniční policejní spolupráce v Jihočeském kraji Anotace Jihočeský kraj, ležící na hranici s Bavorskem a dvěma spolkovými zeměmi Rakouska, z hlediska regionální přeshraniční

Více

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Sexuologický ústav 1. lékařské fakulty UK a VFN SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Srovnání výzkumů z let 1993, 1998, 3 a 8 21. dubna 9 Sexuální chování v ČR Kontinuální výzkum sexuálního chování české populace realizovaný

Více