NEREALIZOVANÉ PROJEKTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEREALIZOVANÉ PROJEKTY"

Transkript

1 NEREALIZOVANÉ PROJEKTY Pro zajímavost uvádíme také ukázky nerealizovaných projektů. Prvním je návrh budovy městského divadla a kina v Benešově připravený pro soutěž v roce 1921 B. Adámkem. Další nerealizovaný projekt pochází z poloviny 60. let 20.století od projektanta rekreačních staveb Benešovska, Jaroslava Vaculíka. Jde o vertikální chatu, která byla určena zejména do lesních porostů a umožňovala vyhlídku do kraje. Autor ji doporučoval především mladé generaci. Střed Benešova čekala v 80. letech velká, politicky objednaná přestavba, navržená urbanisty Krajského projektového ústavu Luďkem Štefkem a Josefem Matyášem (1983). Původní struktura města byla tvořena malým centrem (vrch Karlov a přiléhající tržiště náměstí) a radiálami rozbíhajících se ulic ve směru silnic k sousedním městům. Bourání domů, které porušilo i vzhled Malého náměstí v centru, bylo zastaveno koncem 80. let. Projekt byl tak zrealizován jen zčásti. Ve Vnoučkově ulici je z něj např. postaven jen věžový dům a pojišťovna, které tak působí v lokalitě velmi nesourodě.

2 Další ukázky z tvorby známých architektů pro Benešovsko jsou z 80. let 20. století. Realizaci obou projektů zabránilo (ještě v době totality) jejich nevšední pojetí. Autorem prvního je Vlado Milunič. Jde o dům kultury pro město Sedlec Prčice. Dvoulodní prostor půdorysu V měl společné jeviště a bylo možné jej rozdělit na dva samostatně fungující sály. Druhý projekt se zabýval plochou benešovského hlavního náměstí, kde měly být umístěny fontány tvarově vycházející z podoby ležícího ženského aktu. Spoluautory jsou Kurt Gebauer a Josef Pleskot (1983). Návrh byl zpracován pro soutěž, v níž zvítězilo řešení nezjištěného autora, které bylo v polovině 80. let v Benešově realizováno. Fotografie Archív Ing. arch. V. Miluniče

3 Kurt Gebauer byl pak také se svými studenty Ateliéru všeobecného sochařství pražské VŠUP v roce 2007 účastníkem workshopu Muzea umění v Benešově a vytvořili pro prostor Masarykova náměstí řadu návrhů pro realizaci tématu TGM: Hlavou v oblacích, nohama pevně na zemi. Fotografie archív sbírky architektury Muzea umění a designu Benešov. Studenti profesora Gebauera na Masarykově náměstí. Od Novotného spořitelny (dnes Městský úřad) se odráží TGM coby superman. Autorka Kateřina Braunová vnímá prezidenta zakladatele jako mytizovanou ikonu. Simona Janišová ztvárnila Masarykův výrok demokracie je diskuse v podobě žebříku, po němž lze v demokracii stoupat ke kvalitě.

4 Autory dalších návrhů jsou Helena Sequensová (reklamní panel citylight), Barbora Krejčířová (rozmývající se nápis na zemi), Kateřina Braunová (nohy do oblak), Lenka Janušková (brána), Michal Kohút (keř v proměnách ročních období), Lenka Hubená (nápisy na retardérech), Adam Stanko (jezdecké boty), Tomáš Kubačka (TGM ztracen v nánosech vrstev další historie). Všechny návrhy nejsou zveřejněny, neboť některé vizualizace nebyly dostatečně názorné.

5

6

7 Následující tři projekty pocházejí se série šesti návrhů rodinných dvojdomů, které byly připraveny společně s urbanistickým plánem italskou společností RCP Associati Řím pro Mnichovice. Všechny dvojdomy byly předtím již postaveny také na území Itálie. Celá široká produkce RCP Associati byla představena v roce 1995 na výstavě IL CORAGGIO DELLE IMMAGINI / ODVAHA PŘEDSTAV v Tereziánském křídle Starého královského paláce na Pražském hradě. i V porevolučním českém prostředí mělo jít nejen o inspirativní průnik italské tvorby na naše území, ale také o pokus zahraniční realitní kanceláře nabídnout tuzemskému zákazníkovi netradiční bydlení. Stavby v Mnichovicích však nebyly realizovány.

8 Fotografie archív sbírky architektury Muzea umění a designu Benešov. Alessandro Cotti: VILA LA BALLERINA, P 1991

9 Fotografie archív sbírky architektury Muzea umění a designu Benešov. Gabriela Cristofalo, Simona Facchini, Aldo Pacienti, Antonio Reggio d Aci: LA CAPANNA E LA TORRE SDRAIATA, P 1991

10 Fotografie archív sbírky architektury Muzea umění a designu Benešov. Francoise Bliek, Renato del Duce, Paola Rossi, Cesare Veneziani: L ELLISSE E I PANNI STESI, P 1991

11 Výjimečný profesní vztah měl k Benešovsku architekt Josef Pleskot. Nejprve byl zaměstnancem Krajského projektového ústavu, kde spadal region pod jeho působnost. Když byl po roce 1990 ústav zrušen, projektoval dále pro Benešovsko v rámci svého AP ATELIÉRU. Následující ukázky ii jsou malým výběrem nerealizovaných projektů a studií Josefa Pleskota, jejich komplexní výčet naleznete v autorově medailonku. Pleskot, Josef: PROJEKT KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO STŘEDISKA, Bystřice u Benešova, P Fotografie archív sbírky architektury Muzea umění a designu Benešov. Pleskot, Josef: STUDIE TENISOVÉ FARMY I (SPORTOVNÍ KLÁŠTER), Konopiště, studie 1988

12 Pleskot, Josef; Lampa, Radek: STUDIE ZÁSTAVBY TYRŠOVY ULICE, Benešov, studie Tyršova ulice patřila k místům, která byla před rokem 1990 určena k asanaci. Komunisté ji nestačili provést. Protože však na její jižní straně stála řada přízemních vybydlených domů, bylo rozhodnuto o jejich demolici. Severní strana zůstala zachována. V místě připojení Husovy ulice mělo být průrazem domovního bloku vytvořeno její pokračování, jak je znázorněno na Pleskotově kresbě. Kolem celkového řešení, kde se jednalo mj. o vnitroblok směrem k Jiráskově ulici, se však rozpoutala mezi zastupiteli bouřlivá diskuse. Realizované řešení se od Pleskotova projektu značně odchyluje. Pleskot, Josef: STUDIE POLIKLINIKY - I. VERZE, Benešov, studie 1989 Pleskot, Josef; Lampa, Radek: PROJEKT POLIKLINIKY - II.VERZE, Benešov, P Fotografie archív sbírky architektury Muzea umění a designu Benešov. Pleskot, Josef; Lampa, Radek; Vodičková, Jana: PROJEKT GERIATRICKÉHO CENTRA SENECTUS BONA, Benešov, P 1993

13 Fotografie archív sbírky architektury Muzea umění a designu Benešov. Pleskot, Josef; Vodičková, Jana: PROJEKT RODINNÉHO DOMU Z. V., Vrané nad Vltavou, P 1994 Na závěr uvádíme z nerealizovaných ukázek Pleskotovy tvorby jeho návrh archeologického depozitáře v areálu bývalého minoritského kláštera na benešovském Karlově (P 2000). Účelem měla být ochrana kamenicky opracovaných fragmentů zdiva ze 13. století před povětrnostními vlivy. Obci Čerčany se podařilo v rámci Ceny Petra Parléře pořídit projekt úpravy svého centra. Původní čerčanská náves se nachází dnes poněkud stranou života a frekventované prostory u železniční stanice jsou velmi zanedbané. Realizace projektu autorů Lenky Křemenové a Davida Maštálka z roku 2005 by byla pro Čerčany velkým přínosem, zatím však na ni nejsou finanční prostředky. Projekt osady pro uprchlíky u Nové Hospody je závěrečnou diplomovou prací Radoslava Dvořáka z Fakulty architektury ČVUT v Praze z roku Urbanisticko-architektonický návrh měl za úkol vytvořit osadu pro 150 uprchlíků a personál. Řešení mělo vyhovovat ekonomickým a ekologickým požadavkům, především by se ale mělo zabývat funkčním systémem integrace uprchlíků v hostitelské zemi,

14 skýtající nejen ubytování, ale i možnost denních aktivit práce, vzdělání a odpočinku. Osada by měla fungovat nezávisle a soběstačně, zejména však lehce z ekologického hlediska. iii Fotografie archív sbírky architektury Muzea umění a designu Benešov. i Il corragio delle Immagini, katalog výstavy, Správa Pražského hradu, Praha, 1995 ii Josef Pleskot AP Atelier, katalog výstavy Galerie Jaroslava Fragnera, Praha, 1997 iii Disconected. Connected! 2006 architektura a ding, katalog výstavy Centre for Central European Architecture, Praha, 2006

DĚJINY BENEŠOVSKÉHO MUZEA UMĚNÍ A DESIGNU

DĚJINY BENEŠOVSKÉHO MUZEA UMĚNÍ A DESIGNU DĚJINY BENEŠOVSKÉHO MUZEA UMĚNÍ A DESIGNU PREHISTORIE Benešovské Muzeum umění bylo založeno v domě, který byl v 80. letech 20. století známý svými občasnými výstavními aktivitami zejména v prostoru bývalé

Více

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100.

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100. OBSAH: 1.ÚVOD 2 2.ARCHITEKTURA V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU 4 2.1.BRNĚNSKÁ MEZIVÁLEČNÁ ARCHITEKTURA 6 3. BEDŘICH ROZEHNAL 9 3.1. OSOBNOST 9 3.2. INSPIRACE A TVORBA 12 4. MĚSTSKÉ NÁJEMNÉ BYTY V BRNĚ 15

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2002

V ý r o č n í z p r á v a 2002 Výroční zpráva 2 0 0 2 Vážení přátelé, touto výroční zprávou se završuje jedna éra v historii Pražského hradu, první etapa budování nové české státnosti. Tato doba je pevně spjata s osobou Václava Havla,

Více

DAŠICKÁ 1 KDO CHCE BYDLET, MUSÍ PŘILOŽIT RUKU K DÍLU. (Deník Zář, 26. října 1984)

DAŠICKÁ 1 KDO CHCE BYDLET, MUSÍ PŘILOŽIT RUKU K DÍLU. (Deník Zář, 26. října 1984) DAŠICKÁ SÍDLIŠTĚ KDO CHCE BYDLET, MUSÍ PŘILOŽIT RUKU K DÍLU. (Deník Zář, 6. října 984) INFO Lokalita Severně od ulice Dašické, mezi ulicemi Na Drážce a Spojilská Původní název: Na Slovanech, Familie, Vystrkov

Více

ROčNÍK XXXVIII. (IX.) číslo 2 / 2008

ROčNÍK XXXVIII. (IX.) číslo 2 / 2008 ROčNÍK XXXVIII. (IX.) číslo 2 / 2008 věstník KLUBU ZA STAROU PRAHU Foto Kateřina Bečková, červenec 2008 Bez přezůvek vstup zakázán? Vchod pro bezdomovce do činžovního domu v Půtově uličce na Novém Městě.

Více

Program regenerace MPZ Český Brod KATALOG AKCÍ 27.2.2015

Program regenerace MPZ Český Brod KATALOG AKCÍ 27.2.2015 01 Městské opevnění (ulice Šafaříkova, Jungmannova, Havlíčkova, Želivského, Komenského a Kollárova, Jana Kouly) Městské opevnění v Českém Brodě je od 3. 5. 1958 nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním

Více

TOVÁRNÍ AREÁL RODINNÉ DOMY

TOVÁRNÍ AREÁL RODINNÉ DOMY VILY 1 Vila Tomáše Bati 2 Vila Jana Antonína Bati 3 Vila MUDr. Bohuslava Alberta 4 Vila arch. Vladimíra Karfíka 5 Vila ředitele Hugo Vavrečky 6 Vila ředitele Josefa Hlavničky 7 Vila ředitele Dominika Čipery

Více

ROP SEVEROZÁPAD PROMĚNY REGIONU

ROP SEVEROZÁPAD PROMĚNY REGIONU ROP SEVEROZÁPAD PROMĚNY REGIONU Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Vize přestane být snem Vydal: Úřad

Více

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23.

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23. PROGRAM 16. 17. 5. 2015 Obsah Úvodní slovo 3 Festival ve světě 4 Záštity 5 Jak si Open House užít 6 ArtGen 9 Danube House 9 Dům odborových svazů 10 Dům U Dvou zlatých medvědů 10 Elektrárna Štvanice 11

Více

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR. Ministerstvo pro místní rozvoj. Ústav územního rozvoje

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR. Ministerstvo pro místní rozvoj. Ústav územního rozvoje sborník ze semináře litomyšl 2010 Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 4/2010 Letecký pohled

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

PAMÁTKOVÁ KOMORA # $

PAMÁTKOVÁ KOMORA # $ Výroční zpráva O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ! " PAMÁTKOVÁ KOMORA # $ V ROCE 2004 PRAHA květen 2005 % & Fotografie z Rudolfova Ondřej Hájek z Třebíče a Českého Krumlova Ing. Karel Liška, CSc. a Věra Lišková

Více

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Ústav územního rozvoje Brno září 2010 Úkol B.2/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Garant MMR: Bc. Jitka Fatková,

Více

Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009 2018

Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009 2018 Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009 2018 OBSAH I. ÚVOD II. III. IV. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Historie města 2. Poloha města 3. Podpora udržitelného rozvoje města a) Projekt Zdravé město b) Ocenění

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 7

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 7 SÍDELNÍ STRUKTURA.1 ÚZEMNÍ VÝVOJ MĚSTA Hlavní město Pra je největším městem České republiky se správním územím o rozloze 496,1 km2 a s cca 1,2 miliony trvalých a 0,3 mil. přechodných obyvatel. Podíl zastavěného

Více

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje z pohledu udržitelného rozvoje Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 4- Environmentální přínos staveb Ing. arch. Tereza

Více

Partneři Architecture Week 2013: ČSA, ČD, Czech Tourism, Dopravní podnik hl. m. Prahy, Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři, M2C, Artechnic-Schréder

Partneři Architecture Week 2013: ČSA, ČD, Czech Tourism, Dopravní podnik hl. m. Prahy, Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři, M2C, Artechnic-Schréder Tiskové informace k mezinárodnímu festivalu architektury Architecture Week Praha 2013 Název akce: Architecture Week Praha 2013 Téma: architektonické dědictví a současná architektura Termín konání: 23.

Více

Známá neznámá. Jihočeská architektura 20. století. Autorky výstavy: Jana Štorková a Eva Zuzáková

Známá neznámá. Jihočeská architektura 20. století. Autorky výstavy: Jana Štorková a Eva Zuzáková Známá neznámá Jihočeská architektura 20. století Architektura 2. poloviny 19. století, zejména v městském prostředí, je odrazem určité tvůrčí krize a neschopnosti překročit tradiční pojetí staveb jak v

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Poznámka: SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu OBSAH: VII

Více

vodohospodářské stavby

vodohospodářské stavby 2011 MK ČR E 17014 05/11 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

Tisková zpráva k výstavě [anastomosis]

Tisková zpráva k výstavě [anastomosis] Tisková zpráva k výstavě [anastomosis] Podrobná zpráva k výstavě 25/65, Vzdušný přívoz, Martin Stoss Název výstavy: [anastomosis] propojené město Vernisáž: 30. 1. 2012 od 19.00 hodin Doba trvání: 1. 2.-26.

Více

DOSTANE PROJEKT DEJVICE CENTER ZELENOU?

DOSTANE PROJEKT DEJVICE CENTER ZELENOU? FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ 8 www.architekt.cz obecarch@architekt.cz D U B E N 0 0 4 DOSTANE PROJEKT DEJVICE CENTER ZELENOU? Alena Šrámková, Tomáš Koumar, Jan Hájek - Dům s pečovatelskou službou Horažďovice

Více

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele... 1.2. Základní identifikační údaje... 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace...

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Management v kultuře BcA. Aneta Janečková Magisterská diplomová práce KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Analýza fungování v kontextu zlínské kultury Vedoucí

Více

IOP pod lupou. Rekonstrukce unikátních historických zahrad v Kroměříži. 8 891 projektů, proplaceno přes 16 mld. Kč MORAVU

IOP pod lupou. Rekonstrukce unikátních historických zahrad v Kroměříži. 8 891 projektů, proplaceno přes 16 mld. Kč MORAVU Číslo 2 Květen 2013 Zdarma IOP pod lupou Čtvrtletník Integrovaného operačního programu Rekonstrukce unikátních historických zahrad v Kroměříži str. 6 7 Lepší místo pro život v problémové zóně města Brna

Více

URBANISTICKÝ VÝVOJ PRAHY ZA POSLEDNÍCH 20 LET

URBANISTICKÝ VÝVOJ PRAHY ZA POSLEDNÍCH 20 LET URBANISTICKÝ VÝVOJ PRAHY ZA POSLEDNÍCH 20 LET Kateřina Szentesiová Urbanistický vývoj Prahy za posledních 20 let odráží zásadní společenské změny, které se odehrály po listopadu 1989. Praha se v tomto

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE 1 ISBN 80-86234-82-7 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

10. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY VEŘEJNOU IDEOVOU URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ CENA PETRA PARLÉŘE 2012

10. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY VEŘEJNOU IDEOVOU URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ CENA PETRA PARLÉŘE 2012 VYHLAŠUJE v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb. a

Více

Vývoj a prostorové rozložení bytového fondu Olomouce

Vývoj a prostorové rozložení bytového fondu Olomouce Vývoj a prostorové rozložení bytového fondu Olomouce Kvalita, vývoj a prostorová diferenciace bytového fondu patří mezi základní ukazatele funkční struktury města a má vliv na formování řady sociálních

Více