Biometrické metody pro aplikace v biomedicíně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Biometrické metody pro aplikace v biomedicíně"

Transkript

1 Původní práce cs37 Biometrické metody pro aplikace v biomedicíně Anna Schlenker 1,2, Milan Šárek 3 1 Centrum biomedicínské informatiky, Ústav informatiky AV ČR, Praha, Česká republika 2 Ústav hygieny a epidemiologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika 3 CESNET z.s.p.o. Souhrn Cíle: Cílem této práce je analyzovat současný stav používání biometrických údajů v oblasti počítačové bezpečnosti. Metody: Tento příspěvek poskytuje přehled nejčastěji používaných anatomicko-fyziologických a behaviorálnych biometrických identifikačních metod. Výsledky: Výsledkem práce bude nový soubor metod, který umožní spolehlivou identifikaci uživatele co nejpohodlnější cestou. Závěr: Tyto nové principy bezpečnosti dat budou použity k posílení ochrany specializovaných zdravotních záznamů. To přispěje k rozšíření obecně pojatého konceptu EHR MUDR do dalších oblastí. Klíčová slova Biometrie, bezpečnost dat, EHR (elektronický zdravotní záznam), otisky prstů, geometrie ruky, rozpoznávání obli- Kontakt: Ing. Anna Schlenker Centrum biomedicínské informatiky, ÚI AV ČR, v.v.i. Adresa: Pod Vodárenskou věží 2, Praha E mail: Ing. Anna Schlenker čeje, skenování duhovky, skenování sítnice, dynamika stisku počítačových kláves, multi-faktorová autentizace EJBI 2011; 7(1):37 43 zasláno: 15. září 2011 přijato: 24. října 2011 publikováno: 20. listopadu Úvod Biometrie, biometrická identifikace a verifikace byly zkoumány od počátku 80. let minulého století. Na konci 20. století se začaly objevovat první aplikace, zejména v soudní praxi, kde byla biometrie reprezentována automatickým zpracováváním otisků prstů a dlaní nalezených na místě činu. V dnešní době jsou biometrické metody nezastupitelné jak ve forenzních vědách tak v komerčně dostupných aplikacích. V tomto příspěvku budeme analyzovat současný stav používání biometrických údajů v oblasti počítačové bezpečnosti, především možnosti identifikace na základě biometrických údajů. Biometrické charakteristiky lze rozdělit na anatomicko-fyziologické a behaviorální [1, 2]. 2 Anatomicko-fyziologické biometrické charakteristiky Nejčastěji používané anatomicko-fyziologické biometrické charakteristiky v praxi jsou otisky prstů nebo dlaní, geometrie tvaru ruky a skenování krevního řečiště dlaně nebo hřbetu ruky. 2.1 Otisky prstů a dlaní Otisky prstů a dlaní vychází z jedinečnosti obrazců papilarních linií [3]. Miniaturizace senzorů a procesorů dovoluje identifikaci na základě otisků prstů velké komerční využití. V praxi se často používají otisky prstů pro autentizaci osob přihlašujícím se k počítačům nebo komunikačním zařízením, pro zvýšení ochrany identifikačních nebo

2 cs38 Schlenker, Šárek Biometrické metody pro aplikace v biomedicíně Obrázek 1: Zjednodušené schéma elektronických senzorů (podle [5]). kreditních karet, na oprávnění k přístupu do budov a pro ochranu vzácných nebo nebezpečných zařízení před neoprávněným použitím. Interaktivní snímání otisků prstů, které je dnes často implementováno v různých technických zařízeních, se provádí pomocí senzorů. Tyto senzory mohou být kontaktní nebo bezkontaktní a jejich funkce mohou být založeny na různých fyzikálních principech [4] Kontaktní senzory na snímání otisků prstů Kontaktní senzory mohou být optické, elektronické, optoelektronické, kapacitní, tlakové nebo teplotní. Některé z těchto typů senzorů budou podrobněji popsány níže. Hlavní výhody a nevýhody jednotlivých metod jsou přehledně uvedeny v tabulce 1. Optické kontaktní senzory Optické senzory jsou založeny na technologii FTIR (Frustrated Total Internal Reflection). To znamená, že laserový paprsek osvětluje spodní plochu prstů, která se dotýká průhledné desky senzoru. Odražené světlo je pak zachyceno prvkem CCD (Charge-Coupled Device). Množství odraženého světla závisí na hloubce papilárních linií a brázd. Papilární linie odráží více světla než brázdy. Ostatní optické senzory používají silný svazek optických vláken, které jsou kolmé k rovině snímače. I zde se uplatňuje metoda expozice a odrazu světelného toku. Další typ snímačů využívá technologii CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor). Elektronické kontaktní senzory Elektronické senzory fungují na principu elektrického pole mezi dvěma rovnoběžnými, vodivými a elektricky nabitými deskami (viz obr. 1). Když se původně plochý tvar desky změní na zvlněný (tvořený povrchem papilárních linií a brázd), změní se i tvar elektrického pole. Horní deska snímače je tvořena povrchem kůže, který je připojen ke zdroji referenčního elektrického signálu. Hlavní výhodou tohoto senzoru je, že nesnímá jen povrch pokožky, ale i hlubší vrstvy kůže. To znamená, že tento typ senzoru je odolný proti znečištění i poškození povrchu kůže. Optoelektronické kontaktní senzory Optoelektronické senzory se skládají ze dvou vrstev. Horní vrstva je v kontaktu s pokožkou a je schopna vyzařovat světlo. Toto světlo je zachyceno v druhé skleněné vrstvě, ve které jsou umístěné fotodiody. Tyto diody převádějí světlo na elektrický impuls. Kapacitní kontaktní senzory Kapacitní senzory snímájí otisk prstu pomocí měření elektrické kapacity (viz obr. 2). Snímací senzor se skládá z velkého počtu skenovacích ploch, které jsou od sebe izolovány. Dotykem kůže papilární linie přemosťují jednotlivé vodivé plošky v závislosti na papilární kresbě a brázdy zároveň působí jako izolanty. Měří se napětí a kapacitní úbytky mezi jednotlivými vodivými ploškami. Vzniká tak digitální obraz tvaru papilární kresby. Obrázek 2: Zjednodušené schéma kapacitního snímače (podle [5]). Tyto senzory jsou vysoce náchylné na různé druhy znečištění, které mohou výrazně ovlivnit vodivost kůže. Tlakové kontaktní senzory Tlakové senzory reagují na tlak papilárních linií na povrchu snímače. Povrch snímače je vyroben z elastického piezoelektrického materiálu, EJBI Ročník 7 (2011), číslo 1 c 2011 EuroMISE s.r.o.

3 Schlenker, Šárek Biometrické metody pro aplikace v biomedicíně cs39 který převádí tlak na elektrický signál a vytváří tak obraz otisku prstu. Teplotní kontaktní senzory Teplotní senzory reagují na teplotní rozdíly mezi papilárními liniemi a brázdami. Velkou výhodou těchto senzorů je, že teplota je důležitým faktorem, který napoví, zda snímaní otisk prstu patří živé osobě Bezkontaktní senzory na snímání otisků prstů jeden obraz shora (kolmo ke snímací desce) a druhý ze strany. Tak se vytváří dva černobílé snímky "siluety ruky". Nejdřív se od uživatele vyžaduje doložení identity zadáním identifikačního čísla (PIN) přes klávesnici nebo přiložením magnetického proužku, čipu nebo karty ke čtečce. Pak uživatel položí svou ruku na zadanou pozici podle vizuálních instrukcí, které jsou vždy součásti klávesnice skeneru [8]. Skenery geometrie ruky jsou dnes běžné v mnoha oblastech, včetně zdravotnictví. Nejznámější skupiny bezkontaktních senzorů jsou optické a ultrazvukové senzory. Výhody a nevýhody těchto senzorů jsou uvedeny v tabulce 1. Optické bezkontaktní senzory Princip optických bezkontaktních senzorů je podobný kontaktním optickým senzorům popsaným výše pouze s jediným rozdílem paprsek světla umožňuje snímání ze vzdálenosti 3-5 cm. Největší výhodou tohoto senzoru je, že zabraňuje kontaminaci způsobené kontaktem se špinavými prsty. Ultrazvukové bezkontaktní senzory Ultrazvukové senzory jsou založeny na podobném principu jako ty optické, ale místo světelného paprsku je použit paprsek krátkého mechanické vlnění (ultrazvuk), který se odráží od povrchu kůže (viz obrázek 3). Tento typ snímače odstraňuje všechny nevýhody předchozích typů snímačů uvedých výše [6]. Obrázek 3: Zjednodušené schéma ultrazvukového senzoru (podle [5]). 2.2 Geometrie tvar ruky Další často používanou metodou je geometrie ruky tvaru, jejíž podstatou je měření délky a šířky prstů, kostí nebo kloubů ruky [7] (viz obr. 4). Ruka se dotýká horizontální plochy skeneru, který má speciální fixační kolíky. Tyto zajistí, že ruka je stále ve stejné pozici. Skener snímá Obrázek 4: Základní princip snímání geometrie tvaru ruky (podle [5]). 2.3 Snímání krevního řečiště dlaně nebo hřbetu ruky Další metoda vhodná pro použití v oblasti počítačové bezpečnosti, je snímání krevního řečiště dlaně nebo hřbetu ruky. CCD kamera, která se v tomto případě používá nejčastěji, pořídí snímek ruky a specifický vzor distribuce cév zachycený na snímku se pak používá k identifikaci osoby. Nespornou výhodou této metody je, že také ověří, zda je testovaný objekt živý. Snímání probíhá v infračerveném pásmu, které je citlivé na teplotu. Tato metoda využívá skutečnosti, že krevní cévy v těle, jsou teplejší než jejich okolí. Naskenovaný obraz je dále zpracováván podobně jako otisky prstů (porovnávají se tvary cév). Další výhodou, ve srovnání se snímáním geometrie tvaru ruky, je že není nutné umístit ruku na skener pokaždé ve stejné pozici. Další možnosti pro tuto metodu jsou skenování krevního řečiště dlaně nebo provádění bezkontaktního snímání jak dlaně tak hřbetu ruky, který poskytuje vysokou úroveň hygieny na rozdíl od snímání geometrie tvaru ruky a otisků prstů [8]. 2.4 Snímání obličeje a jeho částí Místo rukou může být k identifikaci osoby použit i jeho obličej nebo jeho část. Existují počítačové programy, které

4 cs40 Schlenker, Šárek Biometrické metody pro aplikace v biomedicíně dokážou rozpoznat lidské tváře stejně jako to dokáže lidský mozek [9]. Rozpoznávání obličejů je dnes typické především v kriminalistice a existuje mnoho různých metod a algoritmů pro tyto účely. Tuto metodu lze také snadno použít k zajištění běžných výpočetních a telekomunikačních systémů. Jakékoli standardní kamery, které lze nalézt již integrovány v mnoha monitorech, jsou postačující na nasnímání obrazu obličeje. Snímání obličeje tak může nahradit tradiční použití hesla. Velkou výhodou této metody je, že není potřeba žádného přímého kontaktu mezi uživatelem a snímačem [10]. Rozpoznávání obličejů jde však v mnoha ohledech dále zlepšit. Jako příklad můžeme registrovat a rozpoznávat známky emocí. Zde se nabízí i jedna velmi zajímavá aplikace této metody v oblasti IT bezpečnosti. Kontinuálním snímáním obličeje při práci s počítačem by bylo možné posoudit, zda s počítačem pracuje stále tatáž osoba, která má oprávnění přistupovat k citlivým datům. Nejen že tato metoda zabezpečuje systém v době přihlášení, může i ochránit data později, kdy oprávněný uživatel například na chvíli opustí odemknutý terminál. 2.5 Snímání oční duhovky nebo sítnice V poslední době, díky své jednoduché implementaci pouze pomocí běžných video systémů, je skenování duhovky nebo sítnice stále rozšířenější způsob identifikace. Rozeznání duhovky je možné bez ohledu na velikost, umístění a orientaci, ale vyžaduje složitější algoritmus [11]. Tato metoda se tedy obvykle používá pouze k zajištění vysoké úrovně bezpečnosti [8]. K mapování krevního oběhu v sítnici se používá světelný paprsek [12]. Část paprsku je sítnicí absorbována a část se odrazí. Speciální kamera, která je potřebná pro skenování, je drahá a samotný proces skenování není příliš uživatelsky přívětivý (mnoho lidí má z této technologie strach) [8]. 3 Behaviorálne biometrické charakteristiky Jednou ze zajímavých behaviorálnych biometrických charakteristik pro použití v oblasti počítačové bezpečnosti by mohla byť dynamika stisku počítačových kláves, která dnes ješte není běžně používána. 3.1 Dynamika stisku počítačových kláves Dynamika stisku počítačových kláves umožňuje tzv. kontinuální (dynamické) ověřování, které je založené na použití klávesnice jako prostředku průběžné interakce mezi uživatelem a počítačem [13]. To nabízí možnost průběžné kontroly po celou dobu používání počítače. Tato metoda je užitečná v situacích, kdy hrozí nebezpečí i při opuštění počítače jenom na krátkou chvíli [14]. Nejčastější měřenou charakteristikou je doba stisku jednotlivých kláves nebo doba trvání stisknutí kláves. Další možností je měření rychlosti psaní, četnosti chyb, styl psaní velkých písmen, nebo síly použité ke stisknutí jednotlivých kláves. Poslední zmíněný typ vyžaduje speciální klávesnici, která umožňuje sílu stisku měřit. Všechny ostatní metody mohou být vyhodnocovány pouze pomocí speciálního programu, tj. bez jakékoliv modifikace hardwaru [15, 16]. Tabulka 1: Porovnání kontaktních a bezkontaktních senzorů otisků prstů. Senzor Výhody Nevýhody Optické kontaktní senzory velmi rychlé nejsou odolné vůči nečistotám uživatelsky přívětivé nejsou hygienické nerozpoznají živou tkáň Elektronické kontaktní senzory odolné vůči nečistotám nejsou hygienické velmi rychlé nerozpoznají živou tkáň uživatelsky přívětivé Kapacitní kontaktní senzory velmi rychlé nejsou odolné vůči nečistotám nerozpoznají živou tkáň nejsou hygienické Teplotní kontaktní senzory rozpoznají živou tkáň nejsou hygienické velmi rychlé Optické bezkontaktní senzory odolné vůči nečistotám nerozpoznají živou tkáň hygienické velmi rychlé Ultrazvukové bezkontaktní senzory odolné vůči nečistotám nerozpoznají živou tkáň hygienické velmi rychlé EJBI Ročník 7 (2011), číslo 1 c 2011 EuroMISE s.r.o.

5 Schlenker, Šárek Biometrické metody pro aplikace v biomedicíně cs41 Tabulka 2: Porovnání anatomicko-fyziologických a behaviorálných biometrických charakteristik. Senzor Výhody Nevýhody Geometrie tvaru odolný vůči nečistotám nerozpozná živou tkáň ruky vyžaduje skenování ve stejné pozici není hygienický Bezkontaktní snímání nevyžaduje skenování ve stejné pozici bez možnosti průběžné kontroly krevního řečiště rozpozná živou tkáň hygienický odolný vůči nečistotám Snímání obličeje odolný vůči nečistotám časově náročný rozpozná živou tkáň nevyžaduje skenování ve stejné pozici s možností průběžné kontroly Snímání duhovky rozpozná živou tkáň nevyžaduje skenování ve stejné pozici uživatelsky přívětivý Snímání sítníce odolný vůči nečistotám uživatelsky nepřívětivý nevyžaduje skenování ve stejné pozici časově náročný Dynamika stisku počítačových kláves uživatelsky přívětivý s možností průběžné kontroly nenáročný na hardware 4 Porovnání metod Většina současných systémů zabezpečení dat ověřuje informace o oprávnění uživatele k přístupu do systému pouze v okamžiku přihlášení. V případě, že je identifikace uživatele řešena na základě biometrických údajů, je ve většině případů použit jen jeden (nebo jen několik) biometrický údaj. Optimální řešení by mělo prioritně zahrnovat metody zmíněné v úvodu s důrazem na ty, které se ukázaly jako dlouhodobě stabilní a co nejméně obtěžující personál. Metoda musí být pro uživatele taktéž dostatečně rychlá. Uvažovány budou i požadavky na hardware a výkon procesoru. Tabulka 1 ukazuje hlavní výhody a nevýhody různých typů kontaktních a bezkontaktních senzorů pro snímání otisků prstů. Všechny senzory pro snímání otisků prstů jsou relativně rychlé a snadno použitelné v porovnání s jinými biometrickými metodami. Hlavní rozdíly jsou v odolnosti vůči znečištění, což je důležité z těchto dvou důvodů. První z nich je, že senzor je schopen pracovat i v případě, že je na povrchu znečištěn nebo jsou nečistoty na povrchu prstu, který je snímán. Druhým důvodem je, samozřejmě, hygienické hledisko. Největší výhodou je schopnost snímače rozlišit živé tkáně od mrtvých nebo syntetických materiálů. Pak se stává velmi odolným vůči možnému zneužití. Tabulka 2 zobrazuje hlavní výhody a nevýhody dalších anatomicko-fyziologických a behaviorálních charakteristik. Kromě výše uvedených aspektů, jsme srovná- Tabulka 3: Porovnání metod z hlediska stability biometrických charakteristik a časové náročnosti. Metoda Stabilita biometrických charakteristik Časová náročnost vysoká = více než 80 %, vysoká = více než 3 s, střední = více než 60 %, střední = méně než 3 s, nízká = méně než 60 % nízká = méně než 1 s Otisk prstu střední nízká Geometrie tvaru ruky střední střední Snímání krevního řečiště střední střední Snímání obličeje nízká vysoká Snímání duhovky vysoká střední Snímání sítnice vysoká vysoká Dynamika stisku PC kláves nízká nízká

6 cs42 Schlenker, Šárek Biometrické metody pro aplikace v biomedicíně vali i možnost průběžného ověřování, nutnost snímání ve stejné pozici a obtížnost/snadnost použití. Tabulka 3 srovnává vybrané metody z hlediska stability biometrických charakteristik a časové náročnosti. Stabilita biometrických charakteristik znamená, jak moc se mění v průběhu času. Například lidská tvář se může výrazně změnit, a to buď přirozeně nebo pod vlivem nemoci. Na rozdíl od obličeje, se například sítnice nemění a obsahuje znaky unikátní pro každého člověka. Údaje v tabulce nejsou přesné údaje, ale empirické odhady. Tabulka ukazuje, že neexistuje žádná metoda, která by byla "ideální", tj. nabízející vysokou stabilitu biometrických vlastností a nízkou časovou náročnost. Skenování duhovky, které se v současné době ještě nepoužívá v každodenní praxi, se k tomuto ideálu blíží. 5 Aplikace vybraných metod v zabezpečení elektronického zdravotního záznamu Cílem této práce je navrhnout multifaktoriální systém, který bude ověřovat několik biometrických prvků současně, čímž bude zajištěna vyšší spolehlivost identifikace [17]. To bude chránit přístup k údajům o pacientovi v elektornickém zdravotním záznamu, který koncepčně vychází z návrhu univerzálního elektronického zdravotního záznamu MUDR, viz [18]. Bezpečnost dat pacienta je jedním z klíčových témat telemedicíny. Může se zdát, že se jedná o standardní řešení při použití principů elektronického záznamu EHR MUDR. Ale na rozdíl od našeho úkolu, je koncept EHR MUDR navržen s ohledem na běžné údaje o pacientovi, ke kterým se přistupuje při každodenním provozu nemocnice. Na druhou stranu, v případě elektronického záznamu pro personální identifikaci ERPI, se budou k identifikaci jednotlivců vztahovat mnohem více citlivé údaje. Z toho důvodu je zde i požadavek na vyšší úroveň identifikace osob přístupujících k datům. S ohledem na povahu těchto údajů se zdá být nezbytné použití některé sady DLP (Data Loss Prevention), které umožňují identifikaci rizik spojených se ztrátou citlivých dat a možnost dynamického snížení těchto rizik. Navíc, s ohledem na druh citlivých identifikačních údajů, je vhodné mít prostředek, který umožní nepřetržitý audit dat. K dispozici jsou komerční řešení jako RSA [19, 20] nebo Websense [21]. Tyto sady jsou navrženy tak, aby se snížil dopad možných rizik, bez ohledu na to, zda jsou data uložena v datovém centru, přenášena přes síť (síťové DLP) nebo zpracována v uživatelských koncových zařízeních (DLP koncový bod). Toto řešení je zvláště zajímavé, protože v České republice ještě v podobném kontextu nebylo nasazení DLP zveřejněné. 6 Závěr Výsledkem by měl být komplex nových biometrických identifikačních metod, které by umožnily spolehlivou identifikaci uživatelů co nejpohodlnější formou. Konečné použití těchto nových zásad bezpečnosti zvýší úroveň ochrany specializovaných zdravotních záznamů. Kromě toho bude koncept EHR MUDR rozšířen do dalších aplikačních oblastí. Poděkování Tato práce byla podporována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci projektu 1M06014 a v rámci projektu SVV Univerzity Karlovy v Praze. Literatura [1] Jain AK, Ross A. Introduction to Biometrics. In Jain AK, Flynn P, Ross A. Handbook of Biometrics. Springer, pp ISBN [2] Denning DE. Cryptography and Data Security. Addison- Wesley, ISBN [3] Herschel WJ. The Origin of Finger-Printing. Oxford University Press, ISBN [4] Cravotta N. Looking under the surface of fingerprint scanners. EDN [cited 2011 Aug 22]. Available from: _surface_of_finger_print_scanners.php [5] Rak R, Matyáš V, Říha Z. Biometrie a identita člověka: ve forenzních a komerčních aplikacích. Grada, Praha; [6] Bicz W et al. Fingerprint structure imaging based on an ultrasound camera [cited 2011 Aug 22]. Available from: [7] Jain AK, Ross A, Pankanti S. A prototype hand geometrybased verification system. In Second International Conference on Audio and Video-based Biometric Person Authentication. Washington DC, USA, pp [8] Jain A, Bolle R, Pankarti S. Biometrics: personal identification in networked society. Kluwer Academic Publisher Norwell, Massachusetts, USA. [9] Brunelli R, Poggio T. Face Recognition: Features versus Templates. IEEE Trans. on PAMI, (15)10: [10] Zhang D. Automated biometrics: technologies and systems. Kluwer Academic Publisher, Boston; [11] Daugman J. How iris recognition works. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, (1): [12] Lichanska A. Retina and Iris Scans. Encyclopedia of Espionage, Intelligence, and Security. The Gale Group, Inc [13] Bergadano F, Gunetti D, Picardi C. User authentication through Keystroke Dynamics. ACM Transactions on Information and System Security (TISSEC), (4): [14] Gunetti D, Pikardi C. Keystroke analysis of free text. ACM Transactions on Information and System Security (3): EJBI Ročník 7 (2011), číslo 1 c 2011 EuroMISE s.r.o.

7 Schlenker, Šárek Biometrické metody pro aplikace v biomedicíně cs43 [15] Ilonen J. Keystroke Dynamics. Advanced Topics in Information Processing 2003 [cited 2011 Aug 22]. Lappeenranta University of Technology. Available from: /kurssit/03-04/ /seminars/ilonen.pdf [16] Monrose F, Rubin D. Keystroke dynamics as a biometric for authentication. Future Generation Computer Systems (4): [17] Badr Y, Chbeir R, Abraham A, Hassanien AE (Eds.) Emergent Web Intelligence: Advanced Semantic Technologies. 1st Edition, 2010, XVI, 544. [18] Hanzlicek P, Spidlen J, Nagy M. Universal electronic health record MUDR. Studies in health technology and informatics, Amsterdam: IOS Press 2004, 105: [19] Young D. RSA Adaptive Authentication for Healthcare Environments, online: /datasheets/10037_aahc_ds_0611.pdf [20] RSA, The Security Division of EMC: Security Solutions for Business Acceleration [Internet] [cited 2011 Aug 22]. RSA Data Loss Prevention (DLP) Suite. Available from: [21] Websense Security Survey: Security Pros and Cons, online:

Bezpečnost IT v biomedicíně

Bezpečnost IT v biomedicíně Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Pojednání o disertační práci Ing. Anna Schlenker Bezpečnost IT v biomedicíně Postgraduální doktorské studium biomedicíny Vedoucí disertační práce: Studijní

Více

Behaviorální biometrie pro multifaktorovou autentizaci v biomedicíně

Behaviorální biometrie pro multifaktorovou autentizaci v biomedicíně cs18 Původní práce Behaviorální biometrie pro multifaktorovou autentizaci v biomedicíně Anna Schlenker 1,2, Milan Šárek 3 1 EuroMISE centrum, Ústav informatiky, AV ČR, v.v.i., Praha, ČR 2 Ústav hygieny

Více

8. PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY

8. PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY Přístupový systém: Přístupové systémy 8. PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY Systém řízení přístupu umožní osobě na základě prokázání oprávněnosti vstup nebo vjezd do objektu, případně do střežené části objektu. V literatuře

Více

Místo plastu lidská dlaň

Místo plastu lidská dlaň PalmSecure Bezkontaktní biometrická identifikace osob pomocí obrazu krevního řečiště y Místo plastu lidská dlaň FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS s.r.o. V Parku 22 148 00 Praha 4 End User Services Ing. Martin

Více

2.12 Vstupní zařízení II.

2.12 Vstupní zařízení II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Je Smart Grid bezpečný?

Je Smart Grid bezpečný? Je Smart Grid bezpečný? Petr Paukner petr.paukner@anect.com - člen představenstva Jen pro vnitřní potřebu ANECT a.s. Kontext Moderní Smart Grids potřebují zajistit: Aktivní participaci producentů i konzumentů

Více

IP Videodetekce - včasné zjištění požáru ruku v ruce s bezpečnostním systémem ve velkých datacentrech. Miloš Rážek, Martin Hašler

IP Videodetekce - včasné zjištění požáru ruku v ruce s bezpečnostním systémem ve velkých datacentrech. Miloš Rážek, Martin Hašler IP Videodetekce - včasné zjištění požáru ruku v ruce s bezpečnostním systémem ve velkých datacentrech Miloš Rážek, Martin Hašler Představení společnosti založena v roce 1992 v Jablonci nad Nisou pobočky

Více

Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení

Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení Mgr. Miroslav Nagy, Ph.D. Centrum Biomedicínské Informatiky Oddělení Medicínské Informatiky, UI AV ČR v.v.i. Seminář:

Více

Termovizní měření. 1 Teoretický úvod. Cíl cvičení: Detekce lidské kůže na snímcích z termovizní i klasické kamery

Termovizní měření. 1 Teoretický úvod. Cíl cvičení: Detekce lidské kůže na snímcích z termovizní i klasické kamery Termovizní měření Cíl cvičení: Detekce lidské kůže na snímcích z termovizní i klasické kamery 1 Teoretický úvod Termovizní měření Termovizní kamera je přístroj pro bezkontaktní měření teplotních polí na

Více

Využití moderních technologií v oblasti Bezpečnosti majetku a osob

Využití moderních technologií v oblasti Bezpečnosti majetku a osob Využití moderních technologií v oblasti Bezpečnosti majetku a osob Přehled systémů Typické systémy fyzické ochrany CCTV Sensory Systém kontroly a zpracování dat Lidský monitoring a hodnocení AACS Přehled

Více

PalmSecure Biometric Technology - Vaša ruka je kľúčom. Milan Podivín

PalmSecure Biometric Technology - Vaša ruka je kľúčom. Milan Podivín PalmSecure Biometric Technology - Vaša ruka je kľúčom Milan Podivín Sales Manager for Private Sector CZ &SK FUJITSU Technology Solutions Jesenný Medzinárodný kongres ITAPA 2013: 12. - 13. November 2013

Více

IT Bezpečnostní technologie pro systémy integrované bezpečnosti

IT Bezpečnostní technologie pro systémy integrované bezpečnosti IT Bezpečnostní technologie pro systémy integrované bezpečnosti Mgr. Pavel Hejl, CSc. Konference isss 8.dubna 2008 1 Obsah Základní IT bezpečnostní technologie Komplexní správa ID Závěr 2 Smart tokeny

Více

Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.18 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

PalmSecure Biometric Technology Vaše ruka je klíčem

PalmSecure Biometric Technology Vaše ruka je klíčem PalmSecure Biometric Technology Vaše ruka je klíčem Milan PODIVÍN FUJITSU Technology Solutions Sales Manager 0 Copyright 2013 2012 FUJITSU Původ názvu společnosti Fujitsu Fu jsou první dvě písmena společnosti

Více

Fyzická bezpečnost. Téma: Elektrická zabezpečovací signalizace, vstupní systémy, biometrická kontrola vstupu. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D.

Fyzická bezpečnost. Téma: Elektrická zabezpečovací signalizace, vstupní systémy, biometrická kontrola vstupu. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. Fyzická bezpečnost Téma: Elektrická zabezpečovací signalizace, vstupní systémy, biometrická kontrola vstupu Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Biometrie Finger Vein Nová generace bezpečnosti v bankovnictví

Biometrie Finger Vein Nová generace bezpečnosti v bankovnictví Biometrie Finger Vein Nová generace bezpečnosti v bankovnictví cardforum Seč 27/5/2014 Stanislav Novák Business Development Manager Banking Sales Biometrie Finger Vein Strategické partnerství s firmou

Více

VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ PRO POČÍTAČE

VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ PRO POČÍTAČE INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ PRO

Více

Fyzická bezpečnost. Téma: Průmyslová televize - kamerové systémy. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz

Fyzická bezpečnost. Téma: Průmyslová televize - kamerové systémy. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz Fyzická bezpečnost Téma: Průmyslová televize - kamerové systémy Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDKY PRO ELEKTRONICKÝ PODPIS Miloslav Špunda

BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDKY PRO ELEKTRONICKÝ PODPIS Miloslav Špunda BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDKY PRO ELEKTRONICKÝ PODPIS Miloslav Špunda Anotace Příspěvek se zabývá technickými prostředky pro podporu užití elektronického podpisu v prostředí nemocničního informačního systému

Více

Toshiba EasyGuard v akci:

Toshiba EasyGuard v akci: Toshiba EasyGuard v akci Toshiba EasyGuard v akci: Satellite Pro U200 Plně přizpůsobitelná profesionální platforma nabízí prvotřídní spolehlivost a zabezpečení. Technologie Toshiba EasyGuard zahrnuje sadu

Více

eid Kolokvium Kontext a východiska Ing. Zdeněk Jiříček AFCEA - Pracovní skupina Kybernetická bezpečnost

eid Kolokvium Kontext a východiska Ing. Zdeněk Jiříček AFCEA - Pracovní skupina Kybernetická bezpečnost eid Kolokvium Kontext a východiska Ing. Zdeněk Jiříček AFCEA - Pracovní skupina Kybernetická bezpečnost Rezervy, rezervy, rezervy... Náklady na jednu egov transakci [USD] 8 7 6 5 4 3 2 1 0 7,19 In Person

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_01 Sada: Digitální fotografie Téma: Princip, kategorie digitálů Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace

Více

Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj

Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj Autor: Spoluautoři: Dalibor Eliáš Petr Mojžíš Praha, 8. července 2004 T:\PROROCTVI\WI-FI_PLZENSKY KRAJ\040730_ZAKLADY WI-FI PRO PLZENSKY KRAJ.DOC ANECT

Více

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Osobní počítač Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Charakteristika PC Osobní počítač (personal computer - PC) je nástroj člověka pro zpracovávání informací Vyznačuje se schopností samostatně pracovat

Více

ekey TOCAnet Váš prst je Vašim klíčem

ekey TOCAnet Váš prst je Vašim klíčem ekey TOCAnet Váš prst je Vašim klíčem Biometrická síť SYSTÉM ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU Představte si...... nový zaměstnanec nebude potřebovat klíče, karty ani kódy pro vstup do budovy společnosti.... centrální řízení

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 3 7 BIOMETRIE A IDENTITA

Více

VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ

VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ ČÁROVÉ KÓDY nejstarší a nejrozšířenější metoda automatické identifikace pro automatický sběr dat kombinace tmavých čar a světlých mezer data

Více

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první

Více

Fotokroužek 2009/2010

Fotokroužek 2009/2010 Fotokroužek 2009/2010 První hodina Úvod do digitální fotografie Druhy fotoaparátů Diskuse Bc. Tomáš Otruba, 2009 Pouze pro studijní účely žáků ZŠ Slovanské náměstí Historie fotografie Za první fotografii

Více

O2 ENTERPRISE SECURITY. Vít Jergl, Vladimír Kajš

O2 ENTERPRISE SECURITY. Vít Jergl, Vladimír Kajš O2 ENTERPRISE SECURITY Vít Jergl, Vladimír Kajš Jsme silným partnerem pro Vaši bezpečnost Jsme největší konvergentní ICT poskytovatel v ČR Máme know-how a dlouholeté zkušenosti s implementací IT bezpečnosti

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Technologie 4k ultra HD. Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli

Technologie 4k ultra HD. Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli Technologie 4k ultra HD Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli 2 Technologie 4K ultra HD Uvidíte každičký detail, a to kdekoli Zabrat velkou oblast a zároveň umožnit identifikaci

Více

Odolnost kryptografického HW s ohledem na nasazení

Odolnost kryptografického HW s ohledem na nasazení Odolnost kryptografického HW s ohledem na nasazení Vašek Lorenc, Vašek Matyáš XVIII. konference EurOpen Fakulta informatiky Masarykova univerzita Brno Vašek Lorenc, Vašek Matyáš (FIMU) Odolnost kryptografického

Více

ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU (EKV) A DOCHÁZKY

ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU (EKV) A DOCHÁZKY ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU (EKV) A DOCHÁZKY Základními prvky systému EKV je čtečka, elektrický zámek a řídící jednotka. Vstupní a výstupní čtečka do objektu může zároveň sloužit i pro evidenci docházky.

Více

Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet

Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet Spojujeme software, technologie a služby Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet Ukázky biometrické autentizace Ing. Vítězslav Vacek vedoucí oddělení bezpečnosti a čipových karet SmartCard

Více

Jak navrhnout integrační platformu pro interoperabilní EHR?

Jak navrhnout integrační platformu pro interoperabilní EHR? Jak navrhnout integrační platformu pro interoperabilní EHR? Zdravotnická dokumentace a elektronický zdravotní záznam 11. 10. 2012 Lékařský dům Daniel Krsička 1 Agenda Aktuální cíle a požadavky na elektronické

Více

Čtečky čárového kódu pro logistiku. Jan Kučera

Čtečky čárového kódu pro logistiku. Jan Kučera Čtečky čárového kódu pro logistiku Jan Kučera Agenda O firmě Cognex Možnosti čárových čteček pro logistiku Výhody technologie plošného čtení založeného na zpracování obrazu Vlastnosti čteček DataMan pro

Více

Technologie nových dimenzí e-government Mikulov 8.-9. září 2015. Fujitsu Technology Solution s.r.o. Miroslav Filipnzí

Technologie nových dimenzí e-government Mikulov 8.-9. září 2015. Fujitsu Technology Solution s.r.o. Miroslav Filipnzí Technologie nových dimenzí e-government Mikulov 8.-9. září 2015 Fujitsu Technology Solution s.r.o. Miroslav Filipnzí Co znamená Fujitsu 2 Největší japonská ICT společnost a čtvrtá ve světě (založena roku

Více

Komponenty a periferie počítačů

Komponenty a periferie počítačů Komponenty a periferie počítačů Monitory: v současné době výhradně ploché LCD monitory s úhlopříčkou 19 30 (palců, 1 palec = 2,54 cm) LCD (Liquid Crystal Display): skládá se z tzv. pixelů, každý pixel

Více

MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI

MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI Jaromír Škuta a Lubomír Smutný b a) VŠB-Technická Univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba, ČR, jaromir.skuta@vsb.cz b) VŠB-Technická

Více

Strojové vidění (machine vision)

Strojové vidění (machine vision) Inspekční kamerové systémy Strojové vidění (machine vision) Inspekční kamerové systémy 1 Úvod 2 Kamery vývoj, typy, funkce, hardware, komunikační rozhraní 3 Osvětlení 4 Sofware 5 Průmyslové aplikace 1

Více

SODATSW Case Study 2009 Nasazení řešení Datový trezor ve společnosti CETELEM, a.s.

SODATSW Case Study 2009 Nasazení řešení Datový trezor ve společnosti CETELEM, a.s. SODATSW Case Study 2009 Nasazení řešení Datový trezor ve společnosti CETELEM, a.s. Klient Organizace : CETELEM ČR, a.s. Odpovědná osoba : Filip Janeček Pozice : Správce IT Dne : 20. března 2009 Vypracoval

Více

Pedagogická fakulta. biometrické autentizační technologie Network access systems with biometric authentication technology

Pedagogická fakulta. biometrické autentizační technologie Network access systems with biometric authentication technology JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Katedra informatiky Sít ové přístupové systémy se zaměřením na biometrické autentizační technologie Network access systems with biometric

Více

Teorie bezkontaktního měření rozměrů

Teorie bezkontaktního měření rozměrů Teorie bezkontaktního měření rozměrů Zpracoval: Petr Zelený Pracoviště: KVS Tento materiál vznikl jako součást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

DRUHÁ GENERACE ELEKTRONICKÝCH PASŮ A NOVÁ GENERACE ELEKTRONICKÝCH PRŮKAZŮ O POVOLENÍ K POBYTU. aneb Nebojte se biometrie

DRUHÁ GENERACE ELEKTRONICKÝCH PASŮ A NOVÁ GENERACE ELEKTRONICKÝCH PRŮKAZŮ O POVOLENÍ K POBYTU. aneb Nebojte se biometrie DRUHÁ GENERACE ELEKTRONICKÝCH PASŮ A NOVÁ GENERACE ELEKTRONICKÝCH PRŮKAZŮ O POVOLENÍ K POBYTU aneb Nebojte se biometrie Biometrický pas Sumarizace vývoje epasů epasy s BAC (obličej) Nařízení Rady (ES)

Více

METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL

METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL Ing. Milan Talich, Ph.D. Milan.Talich@vugtk.cz. Ing. Filip Antoš Filip.Antos@vugtk.cz INFORUM 2011, 24. 26. května 2011,

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji zadavatele Plzeňského kraje v E-ZAK: Dodatečné informace č. 4

URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji zadavatele Plzeňského kraje v E-ZAK: Dodatečné informace č. 4 Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném zadávacím řízení s názvem Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji

Více

Přístupový a docházkový systém

Přístupový a docházkový systém Přístupový a docházkový systém eseries Nadčasový docházkový a přístupový systém Název eseries označuje novou řadu produktů identifikačního systému Aktion s revoluční technologií ACTIVE DEVICE. Instalace,

Více

INFORMATIKA. Jindřich Kaluža. Ludmila Kalužová

INFORMATIKA. Jindřich Kaluža. Ludmila Kalužová INFORMATIKA Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: doc. RNDr. František Koliba, CSc. prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD. Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou nakladatelství. Všechna práva vyhrazena.

Více

PŘÍKLAD OSOBNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ 1.generace

PŘÍKLAD OSOBNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ 1.generace PŘÍKLAD OSOBNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ 1.generace Jiří Potůček 1,2,3, Radek Fiala 1,3, Pavel Smrčka 1,2,3, Karel Hána 1,2,3, Jan Mužík 1,2,3, Jan Kašpar 1,2,3 1 CleverTech s.r.o. U Hřiště 149 Světice,

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

ON-LINE SLEDOVÁNÍ POHYBUJÍCÍHO SE PŘEDMĚTU S VYUŽITÍM DIGITÁLNÍ KAMERY ON-LINE TRACKING OF MOVING OBJECT USING DIGITAL CAMERA

ON-LINE SLEDOVÁNÍ POHYBUJÍCÍHO SE PŘEDMĚTU S VYUŽITÍM DIGITÁLNÍ KAMERY ON-LINE TRACKING OF MOVING OBJECT USING DIGITAL CAMERA ON-LINE SLEDOVÁNÍ POHYBUJÍCÍHO SE PŘEDMĚTU S VYUŽITÍM DIGITÁLNÍ KAMERY ON-LINE TRACKING OF MOVING OBJECT USING DIGITAL CAMERA Jan Mareš 1, Lucie Gráfová 2, Aleš Procházka 3 Anotace: Příspěvek popisuje

Více

nské informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. informatiku, nské informatiky Ústav informatiky AV ČR R v.v.i. http://www.euromise.

nské informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. informatiku, nské informatiky Ústav informatiky AV ČR R v.v.i. http://www.euromise. Vzdělávání v biomedicínsk nské informatice a ezdraví s podporou informačních a komunikačních technologií Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Evropské centrum pro medicínskou informatiku, statistiku a epidemiologii

Více

Očekávané trendy v telemedicíně

Očekávané trendy v telemedicíně Očekávané trendy v telemedicíně Ing. Milan Šárek, CSc Oddělení medicínské informatiky ÚI AV ČR, v.v.i. Standardy a elektronické zdravotnictví, LD Praha, 13.10.2011 Současný stav videokonferencí - protokoly

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Ruční snímače čárových kódů Datové terminály Aplikační generátor

Ruční snímače čárových kódů Datové terminály Aplikační generátor Hotel Čertousy, Praha, 11. 5. 2011 Ruční snímače čárových kódů Datové terminály Aplikační generátor Jindřich Miler Snímače čárových kódů Argox Ruční CCD snímač AS-8000, Ruční bezdrátový CCD snímač AS-8020

Více

3D MĚŘÍCÍ STŮL ŘADA MIRACLE

3D MĚŘÍCÍ STŮL ŘADA MIRACLE 3D MĚŘÍCÍ STŮL ŘADA MIRACLE 1 Miracle (zázrak) CMM - reprezentuje plně automatizované CMM Všechna tři vodící tělesa jsou vyrobena z vysoce kvalitního granitu, zachovávají si své vlastnosti a tvrdost i

Více

GIS v montérkách. Dalkia implementuje ArcGIS for Smartphone. Mgr. Ivana Niedobová Ing. Stanislav Šplíchal 21/11/2013

GIS v montérkách. Dalkia implementuje ArcGIS for Smartphone. Mgr. Ivana Niedobová Ing. Stanislav Šplíchal 21/11/2013 GIS v montérkách Dalkia implementuje ArcGIS for Smartphone 21/11/2013 ) Mgr. Ivana Niedobová Ing. Stanislav Šplíchal Dalkia kdo jsme Dalkia ve světě : 8,9 miliard obrat za rok 2012 Působnost ve 35 zemích

Více

Lukáš Zima Account Technology Speacialist Lukas.Zima@microsoft.com Microsoft - Česká republika

Lukáš Zima Account Technology Speacialist Lukas.Zima@microsoft.com Microsoft - Česká republika Lukáš Zima Account Technology Speacialist Lukas.Zima@microsoft.com Microsoft - Česká republika Microsoft & zdravotnictví Vize Microsoftu ve zdravotnictví Microsoft Connected Health Framework Oblasti řešení

Více

Instalace a obsluha OPN2001

Instalace a obsluha OPN2001 Instalace a obsluha OPN2001 Obsah Instalace ovladače 2 Připojení skeneru 3 OPN2001 připojení USB 3 Snímání skeneru 3 Skener OPN2001 4 Obsluha 4 Funkce 5 Řešení problémů 6 Význam LCD ukazatelů 6 Instalace

Více

Sídlo firmy: Mekra Lang International ČR, spol. s r.o. Skupova 37, 301 00 Plzeň E-mail: mekra@mekra.cz http://www.mekra.cz

Sídlo firmy: Mekra Lang International ČR, spol. s r.o. Skupova 37, 301 00 Plzeň E-mail: mekra@mekra.cz http://www.mekra.cz Sídlo firmy: ekra Lang International ČR, spol. s r.o. Skupova 7, 0 00 Plzeň E-mail: mekra@mekra.cz http://www.mekra.cz Prodejní sklad ZRUČ: Družstevní 8 0 08 Zruč Tel./fax: 0040/778489 obil: 0040/767660

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. IV. Příprava tisku a tisk

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. IV. Příprava tisku a tisk Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. IV. Příprava tisku a tisk digitální tisk Autor:

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o.

Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Bezpečnost informačních systémů Využívání informačních technologií, zejména sofistikovaných ERP systémů jako je SAP, znamená

Více

Skenery řady i5000. Informace o kódech oprav. A-61801_cs

Skenery řady i5000. Informace o kódech oprav. A-61801_cs Skenery řady i5000 Informace o kódech oprav A-61801_cs Informace o kódech oprav Obsah Informace o vzorku opravy... 4 Orientace vzorku opravy... 5 Informace o pruhovém vzorku... 7 Umístění opravy... 9 Informace

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

Zlepšete bezpečnost a komunikaci ve zdravotnických zařízeních a nemocnicích IP vnitřní a venkovní video interkomy a IP paging systémy

Zlepšete bezpečnost a komunikaci ve zdravotnických zařízeních a nemocnicích IP vnitřní a venkovní video interkomy a IP paging systémy Zlepšete bezpečnost a komunikaci ve zdravotnických zařízeních a nemocnicích IP vnitřní a venkovní video interkomy a IP paging systémy HIP video interkomy a IP paging systémy společnosti 2N umožní zvýšit

Více

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá dvoufaktorové

Více

Návrhování experimentů pro biomedicínský výzkum pomocí metod DOE

Návrhování experimentů pro biomedicínský výzkum pomocí metod DOE Návrhování experimentů pro biomedicínský výzkum pomocí metod DOE Libor Beránek, Rudolf Dvořák, Lucie Bačáková Abstrakt V minulých desetiletích se v medicíně rozšířilo použití umělých materiálů, ať už v

Více

Technické aspekty zákona o kybernetické bezpečnosti

Technické aspekty zákona o kybernetické bezpečnosti D Ů V Ě Ř U J T E S I L N Ý M Technické aspekty zákona o kybernetické bezpečnosti Michal Zedníček Key Account Manager CCSSS, ID No.: CSCO11467376 michal.zednicek@alef.com ALEF NULA, a.s. Petr Vácha Team

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska 3. Maturitní otázka Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení (principy fungování, digitální záznam informací, propojení počítače s dalšími (digitálními) zařízeními) Počítač je elektronické zařízení,

Více

Plánování výroby. Aplikace pro kapacitní plánování výroby v masném průmyslu

Plánování výroby. Aplikace pro kapacitní plánování výroby v masném průmyslu Plánování výroby Aplikace pro kapacitní plánování výroby v masném průmyslu Popis systému Funkce systému Tento ucelený systém nabízí kompletní systematizaci práce plánovače výroby v masném průmyslu v prostředí

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 28 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

2.8 Procesory. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.8 Procesory. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

Komponenty systému RFID

Komponenty systému RFID Systém RFID Technologie radiofrekvenční identifikace (RFID) je nejrychlejší, nejsnadnější a nejefektivnější způsob pro vyhledávání, identifikaci a správu knihovních položek. Budete překvapeni, co může

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Semestrální práce kurz 4SA425 Audit informačního systému

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Semestrální práce kurz 4SA425 Audit informačního systému Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Semestrální práce kurz 4SA425 Audit informačního systému Ročník : 1. ročník Akademický rok : 2012/2013 Autor : Bc. Petr Loderer Xname :

Více

Coder Systém. GWF Coder počítadlo ideálně kombinuje výhody elektroniky a mechanického počítadla.

Coder Systém. GWF Coder počítadlo ideálně kombinuje výhody elektroniky a mechanického počítadla. ŠVÝCARSKÉ ŘEŠENÍ Coder Systém Digitální dostupnost původních výsledků měření GWF Coder počítadlo ideálně kombinuje výhody elektroniky a mechanického počítadla. GWF Coder počítadla s datovým rozhraním jsou

Více

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hardware Ukládání dat, úložiště Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Způsob záznamu informace na PC data existují na PC zakódovaná do dvojkové soustavy = formou hodnot 0

Více

Základní deska (motherboard, mainboard)

Základní deska (motherboard, mainboard) Základní deska (motherboard, mainboard) Jedná se o desku velkou cca 30 x 25 cm s plošnými spoji s množstvím konektorů a slotů připravených pro vložení konkrétních komponent (operační paměť, procesor, grafická

Více

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface

Více

Staré mapy v prostředí Internetu

Staré mapy v prostředí Internetu Staré mapy v prostředí Internetu Vladimír Brůna, Kateřina Křováková Laboratoř geoinformatiky UJEP, Dělnická 21, 434 01 Most tel./fax: 476 137 448, e-mail: bruna@geolab.cz, cariad@geolab.cz http://www.geolab.cz

Více

Mikroskop atomárních sil: základní popis instrumentace

Mikroskop atomárních sil: základní popis instrumentace Mikroskop atomárních sil: základní popis instrumentace Jednotlivé komponenty mikroskopu AFM Funkce, obecné nastavení parametrů a jejich vztah ke konkrétním funkcím software Nova Verze 20110706 Jan Přibyl,

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

Digitalizace Tvorba e-knih v knihovně

Digitalizace Tvorba e-knih v knihovně Digitalizace Tvorba e-knih v knihovně Ing. Jiří Nechvátal nechvatal@cbvk.cz Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Co je e-kniha? (e-kniha, e-book, e-book, online kniha) se nejčastěji používá

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky,

Více

Použití čipových karet v IT úřadu

Použití čipových karet v IT úřadu Použití čipových karet v IT úřadu Software pro personalizaci, správu a použití čipových karet Ing. Ivo Rosol, CSc. Ing. Pavel Rous 9. 10. 6. 2011 1 Použití bezkontaktních čipových karet Přístupové systémy

Více

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet IEEE802.3 Ethernet Ethernet 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.3 Ethernet část IV. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Více

Informatika 1-3. Pokročilé info zdroje (Mgr. Zizienová), informační technologie a člověk, mobilní technologie a pokročilé služby.

Informatika 1-3. Pokročilé info zdroje (Mgr. Zizienová), informační technologie a člověk, mobilní technologie a pokročilé služby. Informatika 1-3 Pokročilé info zdroje (Mgr. Zizienová), informační technologie a člověk, mobilní technologie a pokročilé služby. Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. KIN Ing. Bc. Marian Lamr Spojení: e-mail:

Více

Kapitola třináctá. Datové sítě. Učební text. Mgr. Radek Hoszowski

Kapitola třináctá. Datové sítě. Učební text. Mgr. Radek Hoszowski Kapitola třináctá Datové sítě Učební text Mgr. Radek Hoszowski Datové sítě Datové sítě Datové sítě jsou prostředkem komunikace počítače s ostatními počítači. Existují však i jiné datové sítě, o kterých

Více

eobčan a egovernment ISSS 2013 Petr Mayer Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

eobčan a egovernment ISSS 2013 Petr Mayer Atos IT Solutions and Services, s.r.o. eobčan a egovernment ISSS 2013 Petr Mayer Atos IT Solutions and Services, s.r.o. eobčan a egovernment Elektronická identifikace občana I. Vize Atos MyCity II. Stav ID dokladů v Evropě III. Stav ID dokladů

Více

DUM č. 17 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 17 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 24.02.2014 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: vstupní zařízení PC: klávesnice, myš, scanner, mikrofon

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Dopravní telematika Dopravní telematika Elektronický výběr poplatků Směrnice

Více

skarta inovativní nástroj státní správy

skarta inovativní nástroj státní správy skarta inovativní nástroj státní správy Konference Smart World 2012, Mikulov 4.10.2012 Prezentuje: Lukáš Hemek, Česká spořitelna, a.s. Verze: 1.0 Určena k prezentaci 1 Obsah Projekt skarta a jeho význam

Více

USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS

USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS Liška J., Filípek J. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky 1) DOMÉNOVÝ SERVER Počet kusů: 1 Specifikace: Založený na platformě Microsoft

Více