Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení"

Transkript

1 Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení Mgr. Miroslav Nagy, Ph.D. Centrum Biomedicínské Informatiky Oddělení Medicínské Informatiky, UI AV ČR v.v.i. Seminář: Standardy a elektronické zdravotnictví

2 Nástin přednášky Definice Elektronického zdravotního záznamu (EZZ) Současný stav NIS Van Bemmelovo schema Pozitiva a negativa EZZ Klinický obsah a jeho modelování Příklad EZZ pro stomatologii IZIP Klinické doporučené postupy 25 minut zdravotnictví,

3 Definice Elektronického zdravotního záznamu (1) ENV 13606:1999 Zdravotní záznamy jsou v současnosti zavedenou součástí klinické praxe. Tyto záznamy obsahují důležité informace pro léčebnou péči a užívají se různými způsoby pro různé účely. Snahou je reprezentovat tyto záznamy na elektronickém médiu tak, aby byly zpracovatelné počítačovým systémem. Elektronický zdravotní záznam lze pak chápat jako technologický prostředek pro dokumentaci léčebného procesu. zdravotnictví,

4 Definice Elektronického zdravotního záznamu (2) Kratší definice ISO TR 20514:2004 Úložiště informací, souvisejících se zdravotním stavem subjektu zdravotní péče, v počítačově zpracovatelné podobě. EZZ = EHR (Electronic Health Record) zdravotnictví,

5 Současný stav Papírová forma dokumentace se postupně digitalizuje Přepisy, skenování zdravotnictví,

6 Současný stav Komunikace Výkazy do zdravotní pojišťovny Registry Jedny z mála strukturovaných přenosů dat Ukládání dat Nemocniční informační systém zdravotnictví,

7 Nemocniční informační systém Personální, ekonomické a správní agendy Komplement - biochemie - hematologie - mikrobiologie - serologie - histologie - patologie - RTG - EKG, EEG, EMG - atd. Lékárna Pojišťovna Stravovací provoz Účetnictví Řízení NIS EHR Marketing Skladové hospodářství, zásobování, evidence Kliniky - interní - chirurgická - lůžkové oddělení - operační sály - atd. Ambulance - ambulance - praktičtí lékaři Správa systému Doprava Výzkum a výuka zdravotnictví,

8 Vlastnosti nemocničního informačního systému (1) informace nebude zaznamenávána na papír, ale vkládána přímo do počítače z místa, kde vzniká zobrazování informace na terminálu má přednost před tiskem, protože tištěná informace může být zastaralá informace vložená z jednoho terminálu musí být bezprostředně přístupná ze všech ostatních terminálů v systému odezva počítače musí být velmi rychlá, někdy několik vteřin může být příliš dlouhá doba počítač musí být spolehlivý, s výpadky nejvýše několik minut, data nesmějí být ztracena při výpadku zdravotnictví,

9 Vlastnosti nemocničního informačního systému (2) data musejí být chráněna před zneužitím, přístup musí být omezen podle přístupových práv všechny programy musejí být uživatelsky přátelské, manipulace s nimi musí být tak jednoduchá jak je to jen možné, práce s nimi nesmí vyžadovat studium manuálů systém musí obsahovat jeden centrální soubor pro všechny pacienty, pro každého pacienta musí existovat jen jedna kolekce dat přístupná pro všechny autorizované uživatele systému; tato data musejí být užívána všemi softwarovými nástroji, které pracují s identifikací pacientů. zdravotnictví,

10 Uspořádání počítačových aplikací podle van Bemmela Člověk Výzkum a vývoj Terapie a řízení Rozpoznávání a rozhodování Vyhodnocování a automatizace Ukládání a vyhledávání - Databáze Záznam a komunikace zdravotnictví, Počítač

11 Pozitiva EZZ Snadná strukturalizace záznamu Využití komunikačního protokolu pro předávání dat ve zdravotnictví a snadnější spojení s navazujícími systémy (statistika, účetnictví, zdravotní pojišťovny apod.) Zavedení standardů zdravotnické informatiky (Národní číselník laboratorních položek atd.) Zkvalitnění, zlevnění léčebné péče Zlepšení ochrany dat Snadné spojení s podpůrnými systémy (rozhodovací procesy, expertní systémy apod.) Mezinárodní spolupráce mnohojazyčnost záznamu zdravotnictví,

12 Negativa EZZ Ohrožení našeho soukromí Možnost ztráty kontaktu s člověkem (lékařem, sestrou) v léčebném procesu V praxi počítače spíš komplikují než ulehčují práci Nedůvěra k zabezpečení dat v systémech (strach z hackerů, atd.) zdravotnictví,

13 Klinický obsah je část množiny konceptů z EZZ, které se týkají medicínské domény (např. fyzikální vyšetření, laboratoř, léčba léky) a ne demografických informací, poplatků, skladových zásob nebo správy postelí. zdravotnictví,

14 Modelování klinického obsahu v EZZ E-R modely Objektové modely Archetypy datový model + omezení + mapování na ontologie Znalostní báze MUDR Číselníky automatizace, sémantika Ontologie zdravotnictví,

15 Elektronický zdravotní záznam ve stomatologii MUDRLite DentCross Produkt výzkumu na Odd. medicínské informatiky, UI AV ČR, v.v.i. Založený na tzv. znalostní bázi vytvořené stomatology, popisující cílovou doménu (cca 1000 konceptů) Zaměření na uživatelskou přijatelnost řešení schematické zobrazení chrupu, interaktivní ovládání myší a klávesnicí, alternativní ovládání hlasovými povely Informace jsou ukládána ve strukturované podobě v relační DB zdravotnictví,

16 MUDRLite DentCross zdravotnictví,

17 IZIP - je to EZZ? IZIP EZK IZIP EHR Chybí sběr dat v strukturované podobě zřetelné v projektu epsos zdravotnictví,

18 Klinické doporučené postupy jsou systematicky vytvářená stanoviska, pomáhající lékařům a pacientům ve specifických klinických případech rozhodovat o přiměřené zdravotní péči Formalizovaná podoba doporučení přetvořená z originálu ve volném textu Ideálně počítačově zpracovatelné, s možností napojení na EZZ pacienta Využití výuka podpora diagnostiky podpora rozhodování v procesu terapie zdravotnictví,

19 Problémy s KDP Kvalita textových originálů jen po věcné stránce těžká/problematická algoritmizace Hledání parametrů v textových doporučeních často končí s výslednou množinou parametrů typu boolean Mnoho parametrů má neatomickou podobu, tj. odkazují na implicitní znalost lékaře, která v EZZ ale chybí (všem je to jasné, ale stroji ne) Nepoužívají se klasifikační systémy Nedůvěra lékařů stroj/rádce, strach z nahrazení (Startrek, Next Gen.) Zastarávání KDP, alespoň 1-krát za 4 roky zdravotnictví,

20 Proč tohle všechno děláme? Shrnutí Využití dat z EZZ pro klinické studie, místo současného sběru extra placeného za tímto účelem. Celoživotní, sdílená, personalizovaná zdravotní péče založená na znalostech a důkazech. zdravotnictví,

21 Děkuji za pozornost. Mgr.Miroslav Nagy, Ph.D. Tel.:

ZDRAVOTNÍK A INFORMACE

ZDRAVOTNÍK A INFORMACE ZDRAVOTNÍK A INFORMACE Témata vzdělávacího programu 1.1 1.2 1.3 1.4 Elektronická identifikace Ukládání zdravotnických dat Ochrana zdravotnických dat Elektronická preskripce 2.1 2.2 2.3 2.4 Zdravotnická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon Předmět veřejné

Více

Příloha č. 1.: Specifikace. Obecná pravidla

Příloha č. 1.: Specifikace. Obecná pravidla Obecná pravidla Zadavatel ve vztahu k ZD a všem jejím součástem uvádí, že pokud se kdekoliv objevují odkazy na obchodní jména, názvy, specifická označení zboží, služeb a výrobků, která platí pro určitou

Více

identifikace v projektech

identifikace v projektech Karel Neuwirt Elektronická identifikace v projektech elektronického zdravotnictví S využitím podkladů členů pracovní skupiny pro eidentitu estat.cz EFEKTIVNÍ STÁT estat.cz 2010 Poděkování estat.cz EFEKTINÍ

Více

MEFANET report 01. Editoři: Ladislav Dušek Vladimír Mihál Stanislav Štípek Jarmila Potomková Daniel Schwarz Lenka Šnajdrová Čestmír Štuka

MEFANET report 01. Editoři: Ladislav Dušek Vladimír Mihál Stanislav Štípek Jarmila Potomková Daniel Schwarz Lenka Šnajdrová Čestmír Štuka Edukační sborník 1. celostátní konference lékařských fakult ČR na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů Editoři: Ladislav Dušek Vladimír Mihál Stanislav Štípek Jarmila Potomková

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY A TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ SYSTÉMY A TECHNOLOGIE EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A TECHNOLOGIE JAN POUR V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U kapitola 1 Informační systém firmy (IS) Informační systém firmy (IS) Kapitola

Více

Katalog potřeb a služeb ehealth

Katalog potřeb a služeb ehealth Katalog potřeb a služeb ehealth Program implementace ehealth Etapa: Analýza potřeb 1 Název dokumentu: Katalog potřeb a služeb ehealth ID: KEH5 Verze č. 5 Účel: Ke schválení Určená pro GP Datum 04.02.2009

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Lukáš Kosejk Analýza dokumentové komunikace v soukromé lékařské ordinaci Bakalářská práce

Více

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie 11 Informační systémy Důležitým nástrojem podniků jsou informační systémy, které pomáhají podnikům efektivně fungovat v mnoha oblastech. Tato kapitola je věnována úvodu do oblasti informačních systémů.

Více

HLAVNÍ TERMINÁL MT-07.2

HLAVNÍ TERMINÁL MT-07.2 komunikační systém sestra-pacient HLAVNÍ TERMINÁL MT-07.2 nové funkce komunikace s centrálou probíhá prostřednictvím LAN s použitím nejmodernější VoIP technologie intuitivní dotykové rozhraní (10,4 LCD

Více

Práce s informacemi je parametrem kvality zdravotní péče

Práce s informacemi je parametrem kvality zdravotní péče Práce s informacemi je parametrem kvality zdravotní péče Již toho bylo napsáno hodně o zdravotní péči, její dostupnosti a kvalitě, a snad ještě více o její ceně, nákladech, nedostatku financí a nesprávném

Více

Databáze Databázové systémy MS Access

Databáze Databázové systémy MS Access Databáze Databázové systémy MS Access Nasazení databází Databáze evidence nějakých údajů Databázové aplikace obsahují konkrétní specifické funkce pro práci s určitými daty (tyto funkce jsou v jiných DB

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Modernizace a inovace podmínek pro měření kvality

Modernizace a inovace podmínek pro měření kvality Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona Modernizace

Více

Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP / HEMATOLOGIE Oblast využití: Spolupracující subjekty Verze č.: 6.0 Interval revizí: 1/rok

Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP / HEMATOLOGIE Oblast využití: Spolupracující subjekty Verze č.: 6.0 Interval revizí: 1/rok Strana 1 Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA KVALITY Oddělení laboratorní hematologie Nemocnice Břeclav, Přílohy: 1.Seznam vyšetření + seznam akreditovaných vyšetření 2. Seznam akreditovaných vyšetření

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Další doporučená literatura

Další doporučená literatura Informační systémy a technologie Ivana Rábová Ústav informatiky Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Další doporučená literatura Rábová I.: IS/IT (úvodní kurz), nyní e-learningová podpora v UIS Rábová

Více

Elektronické zdravotnictví zkvalitní lékařskou péči

Elektronické zdravotnictví zkvalitní lékařskou péči Nepromarněme šanci! Povídá se, že když se katolická církev smířila se skutečností, že Země obíhá kolem Slunce, vyběhl jeden z kněžích na veřejnost se slovy Povolili nám to. Jsme ve stejné situaci. Politici

Více

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0 Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR verze 1.0 Praha, listopad 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Katalog samostatných produktů. Do 31. října 2013 probíhá akce 1+1: platíte jeden produkt z tohoto katalogu a druhý, Vámi vybraný, dostanete zdarma.

Katalog samostatných produktů. Do 31. října 2013 probíhá akce 1+1: platíte jeden produkt z tohoto katalogu a druhý, Vámi vybraný, dostanete zdarma. Katalog samostatných produktů Do 31. října 2013 probíhá akce 1+1: platíte jeden produkt z tohoto katalogu a druhý, Vámi vybraný, dostanete zdarma. Katalog samostatných produktů Vytvořili jsme pro Vás katalog

Více

1. Předmět veřejné zakázky

1. Předmět veřejné zakázky 1. Předmět veřejné zakázky 1.1. Předmětem veřejné zakázky je zejména: a) Dodávka Klinického Informačního Systému (dále KIS) pro Kliniku anesteziologie a resuscitace (dále KAR) FNKV včetně odpovídajícího

Více

MPHASIS. Společný postup v otázce bezdomovství prostřednictvím podpory a posilování informačních systémů

MPHASIS. Společný postup v otázce bezdomovství prostřednictvím podpory a posilování informačních systémů MPHASIS Společný postup v otázce bezdomovství prostřednictvím podpory a posilování informačních systémů Financováno z prostředků EVROPSKÉ KOMISE GD pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti

Více

Klinický systém. komplexní systém

Klinický systém. komplexní systém Klinický systém komplexní systém Produkt pokrývá provoz klinických pracovišť řadou navzájem propojených modulů, umožňujících vedení zdravotní dokumentace a některých provozních činnosti na jednotlivých

Více

Manuál správy a rozvoje klasifikačního systému DRG v Národním referenčním centru

Manuál správy a rozvoje klasifikačního systému DRG v Národním referenčním centru Manuál správy a rozvoje klasifikačního systému DRG v Národním referenčním centru Popis a sumarizace struktury, procesu a výstupů kultivace systému DRG Datum Zpracoval Národní referenční centrum 24. 8.

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky

Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky Kolektiv autorů Obecný dokument doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Ing. Pavel Kožený, Ph.D. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. Mgr.

Více

Elektronický systém pro záznam dat a automatické stanovení diagnóz u onemocnění temporomandibulárního kloubu

Elektronický systém pro záznam dat a automatické stanovení diagnóz u onemocnění temporomandibulárního kloubu Původní práce cs11 Elektronický systém pro záznam dat a automatické stanovení diagnóz u onemocnění temporomandibulárního kloubu Radek Hippmann 1,2,4, Miroslav Nagy 2,3, Taťjana Dostálová 1,2, Jana Zvárová

Více

III.2.6. Informační společnost

III.2.6. Informační společnost III.2.6. Informační společnost Souhrn Výkonné informační a komunikační technologie v současné době významně podmiňují inovace ve všech oblastech vědy a techniky. Nové koncepty datových a hlasových služeb

Více

NÁVRH WWW STRÁNEK PRO PODPORU ŘÍZENÍ FIRMY DESIGN WWW PAGES FOR ENTERPRISE MANAGEMENT SUPPORT

NÁVRH WWW STRÁNEK PRO PODPORU ŘÍZENÍ FIRMY DESIGN WWW PAGES FOR ENTERPRISE MANAGEMENT SUPPORT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Databázové technologie (DB) Databázové systémy 1(DB1) Databázové systémy 2 (DB2) Případové studie databázových

Více