Konference ICTM 2013 Středa 19. června Národní technická knihovna v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konference ICTM 2013 Středa 19. června 2013 - Národní technická knihovna v Praze"

Transkript

1 Konference ICTM 2013 Středa 19. června Národní technická knihovna v Praze Předběžný program k (je průběžně aktualizován) Formát Název Obsah Přednášející Profesní životopisy ednášejících 1. Cloud computing: základní pojmy V íspěvku jsou rozvedeny a diskutovány následující okruhy: pojem cloud computing a související pojmy; modely obsluhy; modely nasazení; význačné charakteristiky; častá nedorozumění; ínosy cloud computingu; standardy a interoperabilita; problémy k řešení. Příspěvek je koncipován jako úvodní ednáška. Opírá se o rozsáhlý materiál organizace OpenOrg, jehož kompletní český eklad bude se souhlasem vydavatele uveden ve sborníku konference. Ing. Zdeněk Brabec, CSc., ČVUT v Praze Ing. Jiří Holeček, ČVUT v Praze Ing. Zdeněk Brabec, CSc. ČVUT v Praze, FEL, katedra telekomunikační techniky Absolvent oboru telekomunikační technika na VUT v Brně. V roce 1993 obhájil kandidátskou disertační práci s názvem Možnosti řízení jakosti v telekomunikacích. Poté po dobu 8 let vykonával řídící funkce ve významných telekomunikačních společnostech (France Telecom, ČESKÝ TELECOM nyní Telefónica CZ). Od roku 2002 se jako konzultant podílel na optimalizaci telekomunikační infrastruktury nejvýznamnějších českých podniků. Nyní je odborným asistentem na katedře telekomunikační techniky ČVUT v Praze, kde se mimo jiné zabývá i otázkami souvisejícími s managementem informačních a komunikační technologií. Ing. Jiří Holeček ČVUT v Praze, FEL, katedra telekomunikační techniky Absolvent oboru telekomunikační technika na ČVUT FEL. Od roku 2011 je na stejnojmenné fakultě studentem prezenční formy doktorského studia, kde se zabývá problematikou řízení informačních a komunikačních systémů. 2. Key note: IT jako služba trendy a technologie za nimi Dobře fungující a inovativní IT oddělení může být významnou konkurenční výhodou firmy. Role a způsob vnímání IT se v celé řadě firem mění - z pouhé technické podpory na spolehlivého a pružného poskytovatele služeb. ITaaS, neboli IT jako služba, znamená nový pohled na pozici IT ve firmě, nový způsob poskytování IT služeb. Jaké nové technologie ovlivňují tento trend? Jak se uplatní privátní, veřejný, či hybridní cloud ve firmách? Jaká bude role IT v budoucnosti? Na tyto otázky budeme hledat v ednášce odpověď. Ing. Ivo Němeček, Cisco Systems Czech Republic, s.r.o Absolvent oboru matematické inženýrství Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Po čtyřletém působení na katedře matematiky FJFI pracoval u firmy Novell jako systémový inženýr. Od roku 1996 pracoval ve firmě Cisco Systems na pozici systémového inženýra. V roce 1998 získal certifikát Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE). V Cisku se postupně specializoval na technologie poskytovatelů služeb, infrastrukturu podnikových sítí, IP telefonii a bezpečnost sítí. Od roku 2007 vede tým systémových inženýrů v české pobočce firmy Cisco Systems. /po Trendy v adopci cloud computing Cloud computing je v poslední době velmi diskutovaným Dr. Jiří Feuerlicht, tématem, kterému je věnována i velká mediální pozornost. VŠE v Praze / University of Cloudové technologie mají řadu zdokumentovaných ínosů, Technology Sydney které zahrnují snížení nákladů, a zvýšení flexibility podnikové informatiky, zároveň ale edstavují výzvu v oblasti bezpečnosti, dostupnosti a governance. K dispozici je stále více důkazů toho, že ínosy cloud computingu se různí dle typu organizace a že rozhodnutí o realizaci řešení na bázi cloudových služeb je třeba založit na důkladné analýze nákladů a výnosů. Hlavním cílem íspěvku je poskytnout vyvážený pohled na tuto rychle se rozvíjející oblast, prezentovat výsledky aktuálních studií mapujících využití cloud computingu v České republice i v zahraničí a zauvažovat nad tím jak se mohou organizace ipravit na využiti služeb cloud computingu. Vizionářský íspěvek Kudy se ubírá vývoj v oblasti standardizace, komoditizace a profesionalizace služeb IT, jaké jsou trendy, co říkají průzkumy, ípadně srovnání ČR versus svět, jaký je pohled zákazníků na komoditizaci služeb atp. V ípravě Přednáší na katedře informačních technologií na Vysoké Škole Ekonomické v Praze a na University of Technology, Sydney. Dr Feuerlicht je autorem více než 70 publikací v oblasti informačních systémů a výpočetní techniky. Jeho současný výzkum zahrnuje metodiky na návrh webových služeb, a podnikové architektury pro prostředí cloud computing. Je absolventem oboru elektronika na Imperial College, London University, U.K. kde obdržel PhD v roce 1980.

2 Právní aspekty odpovědnosti za data u cloudových služeb Působnost práva je tradičně postavena na územní výsosti a doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., suverenitě. Delokalizované cloudy, ať už slouží jako úložiště nebo vedoucí Ústavu práva a technologií poskytují specifické služby ke zpracování dat, edstavují v tomto směru pro právo novou výzvu. Příspěvek se zaměří na výklad aktuálních a perspektivních právních problémů souvisejících s odpovědností uživatelů a provozovatelů cloudových služeb za protiprávní informační transakce. Radim Polčák je vedoucím Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Jako host ednáší na právnických fakultách a justičních vzdělávacích institucích v Evropě a USA. Zabývá se evážně právní teorií, právem ICT a energetickým právem. V roce 2003 založil mezinárodní sympozium Cyberspace, založil a vede odborné časopisy Masaryk University Journal of Law and Technology a Revue pro právo a technologie a vede pozorovatelské delegace ÚPT PrF MU i UNCITRAL a UNODC. Je rozhodcem tribunálu pro doménová jména.eu a.cz, členem Rozkladové komise Ministerstva dopravy, zakládajícím členem European Academy of Law and ICT, členem Rady European Law Institute a íležitostným poradcem českých, evropských a mezinárodních justičních a vládních institucí. Princípy zabezpečenia dát a infraštruktúry v cloude Kto a ako má zabezpečiť Cloud? Využívanie cloudových služieb nás nezbavuje zodpovednosti za bezpečnosť našich dát a infraštruktúry. Tradičné bezpečnostné prvky však vo virtuálnom a cloud prostredí znamenajú veľkú zložitosť a ponechávajú výrazné diery v zabezpečení. Cieľom príspevku je popísať hrozby v cloude a vo virtuálnych dátových centrách, ponúknuť prehľad riešení na ochranu pred napadnutím a zneužitím dát. A tým vám ponúknuť východisko pre využitie plného potenciálu cloudových služieb bez kompromisov s bezpečnosťou. Ondrej Kováč, Technical Sales Engineer Continental Europe, Trend Micro (EMEA) Ltd. Ondrej KOVÁČ je Senior Sales Engineer pre strednú a východnú Európu v Trend Micro (EMEA) Ltd. Má silné zázemie v technickej oblasti ako aj marketingové zručnosti. Svoje skúsenosti v oblasti IT bezpečnosti získal v rôznych technicky zameraných pozíciách u popredných výrobcoch v oblasti IT bezpečnosti vrátane Internet Security Systems ISS, IBM a Trend Micro. Zaoberá sa konzultačnou činnosťou a návrhom bezpečnostných riešení, pre zákazníkov, prípadne ako technická podpora pre obchodných partnerov. Primárne sa zaoberá novými bezpečnostnými výzvami dynamických dátových centier, Cloud infraštruktúry a nových technológií. Má viac ako 15 rokov skúseností v oblasti IT prevádzky, kde mal možnosť pracovať s viacerými technológiami a pôsobil na rôznych technických funkciách ako administrátor, certifikovaný tréner a konzultant. V oblasti IT bezpečnosti, kde pôsobí viac ako 10 rokov, má skúsenosti s konzultačnými službami, pozíciou systémového inžiniera a vzdelávaním či už formou workshopov, alebo na konferenciách. text Řízení cloudových služeb v kontextu lokálního trhu Marketing dodavatelů služeb společně s mocnou hybnou silou IT Ing. Jan Kepič, CISA konzultantů vytvářejí určité edstavy, jak jsou služby na bázi Jan Kepic ICT audit & consulting jednotlivých větví cloudu inovativní, efektivní, kvalitní, exaktně řízené, dostupné, bezpečné a odolné. Příspěvek si klade za cíl poodhalit roušku tajemství. Představit jaká je reálná situace v rámci velmi specifického lokálního trhu, který ímo určuje po kterých službách je vysoká poptávka. Představit jakým způsobem tato poptávka ve svém důsledku deformuje či významným způsobem ztěžuje užití jinak pro řízení velmi prospěšných metodik či standardů, které mohou být v jiných oblastech ICT a na jiných trzích relativně velmi úspěšné. Absolvent Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze, obor informatika. V oboru informačních technologií se pohybuje od roku 1998, kdy zahájil profesní kariéru jako správce a lektor. Po ukončení vysoké školy pokračoval rolí systémového specialisty, konzultanta a následně manažera služeb. Od roku 2005 zastával roli vedoucího sekce podpory a služeb společnosti GITUS a.s. Po akvizici společností DELTAX a.s. v roce 2006 řídil servisní divizi Service Support & Outsourcing. Následně po akvizice společnosti DELTAX společností Telefónica O2 ČR v rámci integrace společností zastával roli vedoucího Servisního managementu a následně až do opuštění skupiny Telefónica roli manažera oddělení Business Developmentu pro oblast ICT služeb. Od počátku roku 2011 až do současnosti se v roli nezávislého konzultanta věnuje poradenství pro oblast řízení ICT, datových center, rozvoje IT produktů a služeb.

3 + po Jak srovnávat v ICT stejné druhy ovoce aneb business case a ROI pro cloudové služby Obsahem íspěvku je zmapování oblastí, které vstupují do Martin Souček, kalkulací nákladů na provoz IT v rámci společnosti včetně dopadu Telefonica Czech Republic, a.s. ípadných výpadků. Náklady na nákup a provoz technologií bývají často relativně správně zmapovány. Není ale stále pravidlem, že by společnosti do těchto kalkulací zahrnovaly a vyčíslovaly také dopad výpadků na své fungování. Kromě teoretické části, která bude vycházet ze dvou whitepapers OpenGroup "Strengthening your Business Case for Using Cloud" a "Building Return on Investment from Cloud Computing", bude uvedena také kalkulace na konkrétním ípadu a srovnání s variantou pořízení části nebo celého IT formou služby. Teoretická část bude edmětem ednášky, praktická část bude prezentována formou posteru, oběma částem je pak věnován jeden obsáhlý textový íspěvek ve sborníku. Vystudoval marketing, právo a ekonomii na České zemědělské univerzitě v Praze a obor marketing na University Collage Cork v Irsku. V letech působil na pozici ředitele pro marketingovou komunikaci ve společnosti T-Systems Czech. Od roku 2006 působí na pozici Senior Product Manager pro housing a cloudové služby ve společnosti Telefonica Czech Republic, a.s. Je ženatý, má dvě dcery. Počínající kutil, íležitostný sportovec, íznivec hudby a divadla všech možných žánrů. Rozhodovací Cloud schéma jak zvolit správnou cloudovou strategii? Cloudová řešení existují v několika formách a pro úspěch v Mgr. Rudolf Slaba, konkrétním prostředí je třeba vybírat správnou variantu. Telefónica Czech Republic, a.s. Pomůckou může být unikátní koncept Rozhodovací Cloud schéma vytvořený globální organizací The Open Group. Tato metodika pomocí odpovědí na 10 klíčových otázek navrhuje zájemci nebo dodavateli implementaci optimální cloud-strategie pro společnost v konkrétní business situaci. Překlad nekráceného originálního znění metodiky je součástí sborníku íspěvků konference. Absolvent UK Praha se zaměřením na pedagogiku a biologii (1999). Od roku 2005 působí jako lektor, konzultant, projektový specialista a procesní manažer v oblastech IT a telco. Účastnil se řady interních i zákaznických projektů na různých pozicích. Těžiště jeho stávajících aktivit je v procesním řízení, ITSM, vzdělávání a implementačních projektech. Profesní certifikace: ITIL Expert, dále základní certifikace COBIT a IPMA. Služby ICT jako komodita z technologického pohledu a z pohledu podnikatelského plánování Příspěvek řeší otázky využitelnosti služeb a technologií cloud computingu pro zajištění IT řešení střední finanční instituce, zda potenciální úspora nákladů vyváží zvýšení rizika ohrožení důvěrnosti dat a potenciální zvýšení závislosti na poskytovateli služeb. Ing. Miloslav Martínek J&T Banka, a.s. / ČVUT v Praze Absolvoval obor finance a řízení na ČVUT v Praze. Po absolutoriu pracoval pro Eurotel Praha (nyní Telefónica CZ), následně tři roky ve společnosti Aliatel (nyní GTS Novera). Poté pracoval ve společnosti ČESKÝ TELECOM (nyní Telefónica CZ) jako ředitel pro podnikatelské plánování. Od roku 2002 do roku 2006 se jako konzultant podílel na optimalizaci telekomunikační infrastruktury nejvýznamnějších českých podniků. Poté působil rok ve společnosti PPF (Homecredit) jako finanční kontrolor. Nyní je členem edstavenstva společnosti ATLANTIK finanční trhy, a.s. a ředitelem informačních systémů společnosti J&T Banka, a.s. Od roku 2007 je studentem kombinované formy doktorského studia na ČVUT FEL. po Produkty v segmentu cloudových služeb Charakteristiky, popis a srovnání produktů v segmentu Ing. Jiří Holeček cloudových služeb nabízených vybranými světovými poskytovateli ČVUT v Praze informačních a komunikačních služeb. Absolvent oboru telekomunikační technika na ČVUT FEL. Od roku 2011 je na stejnojmenné fakultě studentem prezenční formy doktorského studia, kde se zabývá problematikou řízení informačních a komunikačních systémů. /po Případová studie: Nasazení služeb O2 Cloud a O2 Virtual Desktop ve společnosti ICOM transport a.s. Příspěvek je věnován návrhu a realizaci infrastruktury zákazníka v prostředí O2 CLOUD a to včetně virtualizace desktopů. Ing. Radim Klabal, Telefónica Czech Republic, a.s. Ing. Radim Pracuch, Telefónica Czech Republic, a.s. Ing. Radim Klabal, Telefónica Czech Republic, a.s. Absolvent Vysokého Učení Technického v Brně. Během 11 let praxe v oblasti informatiky zastával funkce administrátora IS, vedoucího IT, Solution Architect a Presales konzultant. Od roku 2010 se specializuje na oblast architektury IT služeb a presales v oblasti cloudových služeb. Ve volném čase se věnuje speleologii. Ing. Radim Pracuch, Telefónica Czech Republic, a.s.

4 5-10 min. Demoverze O2 virtuálního desktopu a O2 cloud pro účastníky konference Krátký vstup moderátora nebo někoho z marketingu TEF - vysvětlení demo ístupu pro účastníky - po první kávové estávce stručné info 5-10 min. Václav Olejník, Telefónica Czech Republic, a.s. text Seznam zajímavých íspěvků z oblasti komoditizace ICT služeb Tento íspěvek je tvořen tabulkou obsahující seznam několika Jiří Skála, desítek zajímavých, aktuálních a hodnověrných internetových Telefonica Czech Republic článků, blogů, videoprezentací a dokumentů pojednávajících o problematice řízení služeb cloud computingu a aktuálních trendech, zkušenostech a ípadových studiích z oblasti komoditizace služeb. Seznam má tuto strukturu: název íspěvku, jméno autora, profese a firma autora, anotace íspěvku, formát íspěvku, délka íspěvku, link ke stažení. Absolvent Univerzity J.A. Komenského v Praze a Vysoké školy ekonomické v Praze, držitel certifikátů ITIL Manager's, ITIL Expert, CobiT Foundation, ISO/IEC Consultant a IPMA level C. Jeho profesní zkušenosti zahrnují 12 let praxe v oblastech vzdělávání uživatelů IS (lektor SW produktů), aplikačního vývoje (business analytik, aplikační architekt, DB developer, PL/SQL programátor) a řízení IS/IT projektů (projektový manažer, koordinátor projektů) a dalších 10 let v oblastech navrhování a optimalizace systémů řízení podnikové informatiky (solution architekt) a řízení ITSM projektů (stream leader, projektový manažer). Vyvinul mnoho desítek veřejných i firemních kurzů a seminářů z oblasti ITIL, CobiT a ISO/IEC 20000, jimiž od roku 2003 prošlo několik tisíc frekventantů. Je rovněž autorem více než čtyř desítek íspěvků na odborných IT a ITSM konferencích v ČR a SR. Přechod od jednoho poskytovatele komoditizovaných služeb k jinému Jak řídit echod od poskytovatele komoditních služeb k jinému Připravuje se poskytovateli nebo zpět k jejich zajištění interním IT útvarem - rozdělit podle IaaS (jednoduché) až po SaaS (velmi komplikované až nemožné) /po po Případová studie: Obsahem bude vysvětlení toho, co zákazníka motivovalo k tomu echod od tradičních odhodit vlastní IT, jak si vybíral poskytovatele, jak ten echod IT služeb ke probíhal, nějaké lessons learned atd. cloudovým Nezbytnost změny strategie telekomunikačních provozovatelů pohledem finančních trhů Uplynulé dvě dekády znamenaly pro sektor telekomunikací úspěšnou stabilizaci podnikání spojenou s poklesem zadlužení a nárůstem ziskovosti. Zároveň jsme ale svědky poklesu íjmů z tradičních oblastí jako jsou fixní hlasové a mobilní služby. Trh se zdá býti zcela nasycen. Podnikatelská strategie telekomunikačních společností v rozvinutých zemí se tak v posledním období nachází na hranici, která edpovídá íchod nezbytné změny. íspěvek analyzuje data z kapitálových trhů a autor se snaží nalézt odpověď, jak se současná nezbytnost změny strategie projevuje v údajích, které sledují finanční investoři a snaží se odpovědět na otázku, zda je orientace na online služby jako je na. cloud computing a zároveň pokračující expanze na rozvíjející se trhy (emerging markets) dostatečnou íležitostí pro zavedené telekomunikační společnosti. Připravuje se Ing. Vratislav Svoboda, MBA J&T Banka, a.s. / ČVUT v Praze Vystudoval MBA in International Banking and Finance University of Birmingham ve Velké Británii. Je rovněž absolventem Vysokého učení technického v Brně, fakulty elektrotechnické, obor telekomunikační technika. Pracoval na projektech Světové banky, jako konzultant pro KPMG Česká republika, později pro Credit Suisse First Boston v Praze jako investiční bankéř. V roce působil jako analytik akcií telekomunikačního sektoru. V letech 1995 až 2010 byl členem edstavenstva, obchodním a výkonným ředitelem společnosti Atlantik Asset Management (v letech ABN AMRO Asset Management (Czech) a.s.). Od roku 2010 pracuje v J&T Bance, a.s., v oblasti privátního bankovnictví. Od roku 2007 je studentem kombinované formy doktorského studia na ČVUT FEL.

5 /po Software a licence pod kontrolou Bezpečnostní architektura cloudových služeb Každý kousek hardwaru má své inventární číslo a jednou do roka Mgr. Darina Vodrážková, MCTS se epočítá. Kdo však má stejný pořádek i v softwaru? Kdo ví o Strategy Lead, DAQUAS, spol s r.o. každé instalaci a každém užití? A itom je dnes cena autorských práv zhusta evažující položkou celkové ceny IT řešení. Kdekdo si myslí, že oblast licenční politiky je složitá, neehledná a že se v ní nedá vyznat. Pokud však nesete odpovědnost za IT, nevyhnete se jí a budete na ni potřebovat čas a hodně vědomostí. Platí zde neímá úměra. Čím méně času máte, tím lépe si musíte vybrat toho, na jehož informace se spolehnete, stejně jako u svého právníka a daňového poradce. Takové služby v oblasti IT se zatím nehledají snadno a poptávka po nich roste. Jak neriskovat? Především včas! Kdo odpovídá za licenční pokrytí i poskytování IT služeb? Dodavatel? Odběratel? Koncový uživatel? Každý trochu? A lze se té zodpovědnosti vůbec nějak zbavit? Lze jí s úspěchem dostát? Co všechno potřebujete vědět a na co si dát pozor, ať už jste na kterékoli straně služby, o tom pojednává téma Licence pod kontrolou. Rešerše WP w116_- _an_architectural_view_of_security_for_cloud.pdf od OpenGroup Martin Diviš, Cisco Systems Czech Republic, s.r.o Bezprostředně po skončení studií na filosofické fakultě (obor kulturní antropologie) zakotvila v rodící se společnosti DAQUAS a setrvala es 20 let. Po celou dobu se brodí bažinatým polem licenčních otázek, režimů a modelů, aby ušetřila bláta naleštěné botky těch, kdo se s nimi setkávají, když si nedokážou používání softwaru odříci. Jako první v České republice získala titul Microsoft Certified Professional za zcela netechnické znalosti, když prošla certifikacemi Designing and Providing Microsoft Licensing Solutions, Planning, Implementing, and Maintaining Software Asset Management Program a Delivering Business Value Planning Services. Později se také stala členkou týmu, který tyto certifikační zkoušky pro celý svět vytváří. Její specializací a doživotní láskou je vytváření funkčních komunikačních můstků mezi světem byznysu a IT.

Anotace přednášek. Jak. správně řídit IT, které nevlastníme. Služby informačních a komunikačních technologií jako komodita. 19.

Anotace přednášek. Jak. správně řídit IT, které nevlastníme. Služby informačních a komunikačních technologií jako komodita. 19. Praha, Národní technická knihovna Podrobnější informace a přihláška: www.ictm.cz/2013 Anotace přednášek Jak správně řídit IT, které nevlastníme Služby informačních a komunikačních technologií jako komodita

Více

Konference ICTM 2013 Středa 19. června 2013 - Národní technická knihovna v Praze

Konference ICTM 2013 Středa 19. června 2013 - Národní technická knihovna v Praze Konference ICTM 2013 Středa 19. června 2013 - Národní technická knihovna v Praze Anotace ednášek k 28. 5. 2013 Formát Název Obsah Přednášející Profesní životopisy ednášejících 1. Cloud computing: základní

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

Virtualizace serverů v ČSOB

Virtualizace serverů v ČSOB 5 Shared Experience Technická řešení Virtualizace serverů v ČSOB ČSOB jsme pomohli vybudovat globální evropské data-centrum, ušetřit náklady a zkrátit dobu dodání serverů pro nové aplikace a to díky virtualizaci

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Vliv IT na změny ve společnosti Vznik nových produktů (platební karty, digitální kamery,

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Jaké jsou jejich řešení? Tlak na snižování nákladů Využití nových technologií a rostoucí

Více

ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ. Zlatý partner. Generální partner. Partneři. Mediální partneři

ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ. Zlatý partner. Generální partner. Partneři. Mediální partneři ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ Generální partner Zlatý partner Partneři Mediální partneři ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ Úvod Zahájení konference doc. Ing. Boris Šimák, CSc. děkan FEL ČVUT v Praze Doc. Ing. Boris Šimák, CSc., je

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

Cloud Computing. Petr Leština IBM Česká Republika. Cloud computing z finančního pohledu. 2011 IBM Corporation

Cloud Computing. Petr Leština IBM Česká Republika. Cloud computing z finančního pohledu. 2011 IBM Corporation Cloud Computing Cloud computing z finančního pohledu Petr Leština IBM Česká Republika 2011 IBM Corporation Agenda Úvod do cloud computingu - IBM pohled - Výhody Cloud Computingu a zejména finanční Modelový

Více

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013 Od Indoše ke Cloudu Jediná jistota je změna Rychlost vstupu na trh, zvyšování efektivity, zjednodušení funkčnosti, snižování nákladů Obtížnost řízení a kontroly

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko Sylabus modulu G: Řízení kvality, kontroling, rizika Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko 6. 12. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky

Více

Vítejte v ICT oblacích

Vítejte v ICT oblacích Vítejte v ICT oblacích současnost a vize ICT služeb od Telefónica Czech Republic Martin Souček Senior product manager for housing and cloud services Praha, 3. 11. 2011 Co možná nevíte o společnosti Telefónica

Více

Posouzení nabídky z hlediska splnění zadávacích podmínek a kvalifikace Otevřené město Liberec

Posouzení nabídky z hlediska splnění zadávacích podmínek a kvalifikace Otevřené město Liberec Posouzení nabídky z hlediska splnění zadávacích podmínek a kvalifikace Otevřené město Liberec ZADÁVACÍ PODMÍNKY Nabídková cena v Kč bez DPH (max. 20.600.000,- Kč bez DPH) Cena za body 1. - 6. kap. 2.2.

Více

Informační systémy ve strojírenství

Informační systémy ve strojírenství 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení Informační systémy ve strojírenství Radim Farana 1 Obsah Požadavky kreditového systému. Projekt.

Více

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Služby informační bezpečnosti Nemožnost oddělit informační bezpečnost od IT služeb

Více

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D.

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Zabezpečení dat v cloudu Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Co je to cloud computing? Business model IT as a servis Co je to Cloud? Dodávka formou služby IT jako služba s definovaným rozhraním a kvalitou. Škálovatelný

Více

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Tomáš HEBELKA, MSc Skepse vůči cloudu 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Co je to cloud? Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií.

Více

Doc.Ing.Otakar Smolík,CSc., MBA Senior Vice President Business Development Europe Ness Technologies, Inc. w w w. n e s s. c o m

Doc.Ing.Otakar Smolík,CSc., MBA Senior Vice President Business Development Europe Ness Technologies, Inc. w w w. n e s s. c o m Zkušenosti s uplatněním m IT odborníků Doc.Ing.Otakar Smolík,CSc., MBA Senior Vice President Business Development Europe Ness Technologies, Inc. Růst IT trhu v Evropě Úspěšná expanze velkých globálních

Více

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Představení CA Technologies #1 na trhu IT Management Software 4.5 miliard USD ročního

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz KIV/SI Přednáška č.2 Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz 8.3.2011 ITIL Information Technology Infrastructure Library ITIL v současnosti zahrnuje: Samotnou knihovnu Oblast vzdělávání a certifikace odborné

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

30. 10. 2010, Konferenční centrum CITY, Praha 4. Závěrečná zpráva z konference

30. 10. 2010, Konferenční centrum CITY, Praha 4. Závěrečná zpráva z konference 30. 10. 2010, Konferenční centrum CITY, Praha 4 Závěrečná zpráva z konference Závěrečná zpráva Outsourcing v IT Datum: 30. 9. 2010 Místo: Konferenční centrum CITY, Praha 4 Pořadatel: DCD Publishing, vydavatel

Více

RISK je náš byznys. www.riskexperts.at

RISK je náš byznys. www.riskexperts.at RISK je náš byznys 1 Bezpečnost je základní potřebou Bezpečnost nemůže být jakkoli považována za izolovaný požadavek. Pochopení potenciálních rizik je základem pro zajištění bezpečnosti a zabezpečení.

Více

Infrastruktura jako služba

Infrastruktura jako služba Infrastruktura jako služba Pavel Řezníček #19198 Jiří Šolc ICZ a. s. 20.9.2011 1 Agenda Outsourcing infrastruktury IaaS projekty Společná diskuze 2 Pavel Řezníček OUTSOURCING INFRASTRUKTURY 3 ICZ Plný

Více

8. výroční konference itsmf Czech Republic

8. výroční konference itsmf Czech Republic 8. výroční konference itsmf Czech Republic Štíhlý IT Service management Datum: 23.10.2013 od 9:00 hod. Místo: TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4 V pokračující recesi se společnosti snaží zlepšit

Více

Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s.

Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s. Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s. Informační služby energetika, a.s. U Plynárny 500, 141 00 Praha 4 tel.: 267 17 29 03, fax: 267 17 49 03 e-mail: ise@ise.cz Obsah 1. Základní

Více

ČP AFCEA na IDET 2015

ČP AFCEA na IDET 2015 připravila několik aktivit, které se uskuteční v rámci IDET 2015 a na které je možná Vaše participace. Jedná se o následující akce: 1. Odborný vzdělávací seminář: Základy kybernetické bezpečnosti pro vedoucí

Více

Komplexní ICT outsourcing

Komplexní ICT outsourcing Komplexní ICT outsourcing Jan Košátko 28.2.2012 Danube House Algotech Telefon: +420 225 006 555 Fax: +420 225 006 194 E-mail: info@algotech.cz Web: www.algotech.cz Adresa: Zirkon Office Center, Sokolovská

Více

ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. PRAHA 30. - 31. 5. 2006 Masarykova kolej Thákurova 1 160 00 Praha 6

ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. PRAHA 30. - 31. 5. 2006 Masarykova kolej Thákurova 1 160 00 Praha 6 Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT a OMNICOM Praha zvou na 2. ročník konference ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ PROGRAM KONFERENCE PRAHA 30. - 31. 5. 2006 Masarykova kolej Thákurova

Více

Výroční zpráva 2010 společnosti Informační služby energetika, a.s.

Výroční zpráva 2010 společnosti Informační služby energetika, a.s. Výroční zpráva 2010 společnosti Informační služby energetika, a.s. Informační služby energetika, a.s. U Plynárny 500, 141 00 Praha 4 tel.: 267 17 29 03, fax: 267 17 49 03 e-mail: ise@ise.cz Obsah 1. Základní

Více

Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004

Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004 Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004 Jiří Sedláček AIT s.r.o, Sinkulova 83, 140 00 Praha 4 tel. 261 225 072 www.ait.cz AIT, 2004 1 Program Současné postavení IT v podniku

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

Brno. 30. května 2014

Brno. 30. května 2014 Brno 30. května 2014 IBM regionální zástupci - Morava Lubomír Korbel Dagmar Krejčíková phone: +420 737 264 440 phone: +420 737 264 334 e-mail: lubomir_korbel@cz.ibm.com e-mail: dagmar_krejcikova@cz.ibm.com

Více

Životní cyklus IT zakázky

Životní cyklus IT zakázky Životní cyklus IT zakázky UAI 615 Akademický rok: 2013/2014 Letní semestr Anotace předmětu Předmět iniciován vedením ÚAI od LS 2012-2013. Předmět se zaměřuje na aktivity, které předcházejí, provázejí a

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011 Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu 12. září 2011 Grant Thornton ve světě a naše cíle Grant Thornton poskytuje komplexní služby v oblasti auditu, účetnictví, daňového poradenství

Více

Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy. Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com

Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy. Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com Představení IDC CEMA Výzkum IT trhu Komunikace s prodejci, poskytovateli a konzumenty Přes 1000+ analytiků (120+ v CEMA)

Více

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY 1 CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY Ing. Martin Pochyla, Ph.D. VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Katedra Aplikovaná informatika martin.pochyla@vsb.cz Informační technologie pro praxi 2010 Definice

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

Inovace podnikatelských modelů

Inovace podnikatelských modelů Inovace podnikatelských modelů 30. - 31. 10. 2014 2 denní školení pro inovátory Proč inovace podnikatelských modelů? Jste v situaci, kdy se z jedinečného produktu stala obyčejná komodita a na trhu si udržujete

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511

Více

Byznys versus IT perspektiva

Byznys versus IT perspektiva Byznys versus IT perspektiva 7.10.2010 Holiday Inn, Brno Ing. Zdeněk Kvapil Senior ITIL Consultant Od roku 1994 práce v mezinárodním IT ITSM od roku 2005 Téma prezentace 1. Perspektiva Byznysu - User Perspective

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

ISVS v cloudu? ANO! Ing. Václav Koudele, Ing. Zdeněk Jiříček

ISVS v cloudu? ANO! Ing. Václav Koudele, Ing. Zdeněk Jiříček ISVS v cloudu? ANO! Ing. Václav Koudele, Ing. Zdeněk Jiříček O čem budeme hovořit. Cloud a sdílené služby pro malé úřady Cloud a sdílené služby pro střední a velké úřady ISVS v cloudu Příklady ISVS v cloudu

Více

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Petr Kolda Petr.kolda@simac.cz 1 Program 9.00 Představení společnosti Simac TECHINIK ČR a.s. 9.15 Unified Fabric konsolidace sítí v datových

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

Tomáš Fronk. Správa sítě, serverů a pc / Vývoj SW 36 let

Tomáš Fronk. Správa sítě, serverů a pc / Vývoj SW 36 let Tomáš Fronk Správa sítě, serverů a pc / Vývoj SW 36 let Oblast působení: Vzdělání: Občanství: IS/IT: Konzultace, analýzy a projektové řízení, IS/IT: Správa systémů a HW, IS/IT: Vývoj aplikací a systémů

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR

Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR za podpory MŠMT ČR Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Detailní zpráva pro obor: VŠE v Praze FIS Kognitivní informatika navazující magisterský studijní program verze 1.0

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Strategické řízení návrh

Strategické řízení návrh Strategické řízení návrh Víme jakým způsobem Vaše: Cíl naší spolupráce v čase náklady problémy rezervy nedostatky snížit řešit využít odstranit Naším cílem je trvalý růst vaší společnosti Předpokládaný

Více

Manažerská informatika

Manažerská informatika Studijní obor Manažerská informatika Studijní program Systémové inženýrství a informatika SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Získáte znalosti z oboru informatika a informačních technologií znalosti ze souvisejících

Více

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 27.4.2015 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o.

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 27.4.2015 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Cloud historie, definice, modely a praktické využití 27.4.2015 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Agenda Agenda Cloud jak to začalo? Definice Cloudu Modely cloudových služeb Modely nasazení cloudových

Více

Vývoj pracovního trhu

Vývoj pracovního trhu Vývoj pracovního trhu výběr z dat za 1. čtvrtletí 2012 Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Vývoj trhu 18 % pozic vhodných pro absolventy (v r. 2008-24 %) Srovnání poptávky a nabídky, vývoj Jobs.cz březen 2012

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ Infinity, a.s. U Panasonicu 375 Pardubice 530 06 Tel.: (+420) 467 005 333 www.infinity.cz PROČ SE ZABÝVAT VÝBĚREM CLOUDU 2 IT služba Jakákoliv služba poskytovaná

Více

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE Metodická sekce Svazu účetních: Odborný tým Svazu účetních Ing. Jana Pilátová prezidentka Svazu účetních, šéfredaktorka časopisu Metodické aktuality Svazu

Více

Implementace SOA v GE Money

Implementace SOA v GE Money 3 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace SOA v GE Money Vybudování fungující SOA architektury a zavedení konceptu Enterprise Service Bus přineslo GE Money moderní a flexibilní IT

Více

COMPAREX SoftCare legálněji už to nejde! COMPAREX CZ s.r.o. Jaroslav Šabacký Senior Consultant SoftCare

COMPAREX SoftCare legálněji už to nejde! COMPAREX CZ s.r.o. Jaroslav Šabacký Senior Consultant SoftCare COMPAREX CZ s.r.o. Jaroslav Šabacký Senior Consultant SoftCare 30 let zkušeností na trhu COMPAREX SoftCare legálněji už to nejde! COMPAREX na vaší straně po celém světě Microsoft Software Asset Management

Více

ČP AFCEA na IDET 2015

ČP AFCEA na IDET 2015 připravila několik aktivit, které se uskuteční v rámci IDET 2015 a na které je možná Vaše participace. Jedná se o následující akce: 1. Odborný vzdělávací seminář: Základy kybernetické bezpečnosti pro vedoucí

Více

jaromir.slesinger@ca.com

jaromir.slesinger@ca.com Jarom jaromir.slesinger@ca.com Source: IDC Server Virtualization MCS 2007, 2008, 2009; IDC Datacenter and Cloud Survey 2010 Rostou nároky na rychlost technologických inovací s cílem: 2 Virtualizace hnací

Více

HUMAN CAPITAL IN ICT. Petr Doucek, Lea Nedomová Informační technologie pro praxi 1. září 2009, Ostrava

HUMAN CAPITAL IN ICT. Petr Doucek, Lea Nedomová Informační technologie pro praxi 1. září 2009, Ostrava HUMAN CAPITAL IN ICT Petr Doucek, Lea Nedomová Informační technologie pro praxi 1. září 2009, Ostrava Obsah LIDSKÉ ZDROJE V ICT BUDOUCNOST ICT V ČESKÉ REPUBLICE Cíle projektu 3 Budu hovořit o business

Více

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR Elektronické vzdělávání Ing. Petr Městecký, IBM ČR Chytřejší planeta Planeta Chytřejší planeta Chytřejší planeta Vzdělávání chytřejší uživatelé, zaměstnanci, lidé. IBM a vzdělávání IBM je celosvětově přední

Více

Nabídka školení 2013. infrastruktura webová řešení marketing

Nabídka školení 2013. infrastruktura webová řešení marketing Nabídka školení 2013 infrastruktura webová řešení marketing IT školení kurzy a školení věnované pracovníkům a manažerům v IT Okruhy školení témata jsou připravována individuálně podle potřeb každého zákazníka

Více

Nabídka kurzů k systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) ČSN ISO/IEC 27001:2014

Nabídka kurzů k systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) ČSN ISO/IEC 27001:2014 23.1.2014 Nabídka kurzů k systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) ČSN ISO/IEC 27001:2014 Kurz k roli manažera podle požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti Verze 201411 Tayllor-Cox Dilia - divadelní,

Více

LEKTOŘI oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA

LEKTOŘI oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA LEKTOŘI oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. Historie veřejné správy Narodil jsem se v první polovině minulého století, 4. srpna 1947, bylo to pondělí, čili nevycházely noviny. Je absolventem

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

Cloudová Řešení UAI/612

Cloudová Řešení UAI/612 Cloudová Řešení UAI/612 Kontakt Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz Výuka 7.3. 2014 13:00 21.3.2014 13:00 11.4. 2014 13:00 24.5. 2014 13:00 Cloudová Řešení Co je to cloud? Co je pro něj charakteristické?

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

Customer Intelligence, aneb Jak může neoblíbená analýza dat usnadnit práci marketingu

Customer Intelligence, aneb Jak může neoblíbená analýza dat usnadnit práci marketingu Customer Intelligence, aneb Jak může neoblíbená analýza dat usnadnit práci marketingu Filip Trojan Applied Analytics Manager, Deloitte Advisory Listopad 2012 Obsah 1. Představení 2. Marketing versus analýza

Více

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 Zpráva o činnosti za rok 2011 Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 OBSAH OBSAH... 2 1. O Společnosti... 3 2. Činnost SPŘ v roce 2011... 3 3. Aktivity sekcí... 4

Více

TCP Open Cloud Provider

TCP Open Cloud Provider TCP Open Cloud Provider Radovan Polanský, výkonný ředitel 22.10.2014 Jaké predikce se dnes diskutují? Více firem se bude zaměřovat na vývoj software Aplikační workload se bude dále přesouvat ke koncovým

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu. Stavební fórum

Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu. Stavební fórum Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu Stavební fórum Praha, červen 2013 Michal Melč Deloitte Czech Republic senior manager Real Estate Advisory mmelc@deloittece.com +420

Více

IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor

IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor Trocha geometrie úvodem Konference GALEOS Start 2010 2 Vzdělání: budoucnost Propojení studia

Více

Elektronizace veřejné správy. součást boje proti korupci

Elektronizace veřejné správy. součást boje proti korupci Elektronizace veřejné správy součást boje proti korupci Praha, 27. 3. 2012 Milena Machová Založení APUeN Asociace Poskytovatelů a Uživatelů elektronických Nástrojů pro výběrová řízení a elektronické aukce

Více

PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE

PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE ROLE INFORMATIKA NA ÚŘADĚ 23. 5. 2013 Tipsport Arena VIP sál Liberec Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz Motto Informatik na úřadě

Více

ekávaný vývoj na trhu ICT specialistů v ČR

ekávaný vývoj na trhu ICT specialistů v ČR Stav a očeko ekávaný vývoj na trhu ICT specialistů v ČR - hrozby a přílep ležitosti Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI,

Více

Nový trestní zákon - kampaň za změnu k 205 - vysvětlení problému

Nový trestní zákon - kampaň za změnu k 205 - vysvětlení problému Nový trestní zákon - kampaň za změnu k 205 - vysvětlení problému Kontext: V současné době je vládní návrh trestního zákoníku (sněmovní tisk č. 744/0) ve fázi druhého čtení. Ústavně právní výbor projednal

Více

Konference economia - outsourcing

Konference economia - outsourcing Konference economia - outsourcing Tomáš Knoll 27. února 2013 Member of the Agenda 1. Představení společnosti 2. Reální zákazníci jak Cloud pomáhá 3. DEMO 4. Q&A, závěr 2. Představení společnosti O společnosti

Více

ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Co je to řízení informačních a komunikačních technologií? Jsou k dispozici použitelné nástroje pro řízení informačních a komunikačních

Více