Konference ICTM 2013 Středa 19. června Národní technická knihovna v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konference ICTM 2013 Středa 19. června 2013 - Národní technická knihovna v Praze"

Transkript

1 Konference ICTM 2013 Středa 19. června Národní technická knihovna v Praze Předběžný program k (je průběžně aktualizován) Formát Název Obsah Přednášející Profesní životopisy ednášejících 1. Cloud computing: základní pojmy V íspěvku jsou rozvedeny a diskutovány následující okruhy: pojem cloud computing a související pojmy; modely obsluhy; modely nasazení; význačné charakteristiky; častá nedorozumění; ínosy cloud computingu; standardy a interoperabilita; problémy k řešení. Příspěvek je koncipován jako úvodní ednáška. Opírá se o rozsáhlý materiál organizace OpenOrg, jehož kompletní český eklad bude se souhlasem vydavatele uveden ve sborníku konference. Ing. Zdeněk Brabec, CSc., ČVUT v Praze Ing. Jiří Holeček, ČVUT v Praze Ing. Zdeněk Brabec, CSc. ČVUT v Praze, FEL, katedra telekomunikační techniky Absolvent oboru telekomunikační technika na VUT v Brně. V roce 1993 obhájil kandidátskou disertační práci s názvem Možnosti řízení jakosti v telekomunikacích. Poté po dobu 8 let vykonával řídící funkce ve významných telekomunikačních společnostech (France Telecom, ČESKÝ TELECOM nyní Telefónica CZ). Od roku 2002 se jako konzultant podílel na optimalizaci telekomunikační infrastruktury nejvýznamnějších českých podniků. Nyní je odborným asistentem na katedře telekomunikační techniky ČVUT v Praze, kde se mimo jiné zabývá i otázkami souvisejícími s managementem informačních a komunikační technologií. Ing. Jiří Holeček ČVUT v Praze, FEL, katedra telekomunikační techniky Absolvent oboru telekomunikační technika na ČVUT FEL. Od roku 2011 je na stejnojmenné fakultě studentem prezenční formy doktorského studia, kde se zabývá problematikou řízení informačních a komunikačních systémů. 2. Key note: IT jako služba trendy a technologie za nimi Dobře fungující a inovativní IT oddělení může být významnou konkurenční výhodou firmy. Role a způsob vnímání IT se v celé řadě firem mění - z pouhé technické podpory na spolehlivého a pružného poskytovatele služeb. ITaaS, neboli IT jako služba, znamená nový pohled na pozici IT ve firmě, nový způsob poskytování IT služeb. Jaké nové technologie ovlivňují tento trend? Jak se uplatní privátní, veřejný, či hybridní cloud ve firmách? Jaká bude role IT v budoucnosti? Na tyto otázky budeme hledat v ednášce odpověď. Ing. Ivo Němeček, Cisco Systems Czech Republic, s.r.o Absolvent oboru matematické inženýrství Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Po čtyřletém působení na katedře matematiky FJFI pracoval u firmy Novell jako systémový inženýr. Od roku 1996 pracoval ve firmě Cisco Systems na pozici systémového inženýra. V roce 1998 získal certifikát Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE). V Cisku se postupně specializoval na technologie poskytovatelů služeb, infrastrukturu podnikových sítí, IP telefonii a bezpečnost sítí. Od roku 2007 vede tým systémových inženýrů v české pobočce firmy Cisco Systems. /po Trendy v adopci cloud computing Cloud computing je v poslední době velmi diskutovaným Dr. Jiří Feuerlicht, tématem, kterému je věnována i velká mediální pozornost. VŠE v Praze / University of Cloudové technologie mají řadu zdokumentovaných ínosů, Technology Sydney které zahrnují snížení nákladů, a zvýšení flexibility podnikové informatiky, zároveň ale edstavují výzvu v oblasti bezpečnosti, dostupnosti a governance. K dispozici je stále více důkazů toho, že ínosy cloud computingu se různí dle typu organizace a že rozhodnutí o realizaci řešení na bázi cloudových služeb je třeba založit na důkladné analýze nákladů a výnosů. Hlavním cílem íspěvku je poskytnout vyvážený pohled na tuto rychle se rozvíjející oblast, prezentovat výsledky aktuálních studií mapujících využití cloud computingu v České republice i v zahraničí a zauvažovat nad tím jak se mohou organizace ipravit na využiti služeb cloud computingu. Vizionářský íspěvek Kudy se ubírá vývoj v oblasti standardizace, komoditizace a profesionalizace služeb IT, jaké jsou trendy, co říkají průzkumy, ípadně srovnání ČR versus svět, jaký je pohled zákazníků na komoditizaci služeb atp. V ípravě Přednáší na katedře informačních technologií na Vysoké Škole Ekonomické v Praze a na University of Technology, Sydney. Dr Feuerlicht je autorem více než 70 publikací v oblasti informačních systémů a výpočetní techniky. Jeho současný výzkum zahrnuje metodiky na návrh webových služeb, a podnikové architektury pro prostředí cloud computing. Je absolventem oboru elektronika na Imperial College, London University, U.K. kde obdržel PhD v roce 1980.

2 Právní aspekty odpovědnosti za data u cloudových služeb Působnost práva je tradičně postavena na územní výsosti a doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., suverenitě. Delokalizované cloudy, ať už slouží jako úložiště nebo vedoucí Ústavu práva a technologií poskytují specifické služby ke zpracování dat, edstavují v tomto směru pro právo novou výzvu. Příspěvek se zaměří na výklad aktuálních a perspektivních právních problémů souvisejících s odpovědností uživatelů a provozovatelů cloudových služeb za protiprávní informační transakce. Radim Polčák je vedoucím Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Jako host ednáší na právnických fakultách a justičních vzdělávacích institucích v Evropě a USA. Zabývá se evážně právní teorií, právem ICT a energetickým právem. V roce 2003 založil mezinárodní sympozium Cyberspace, založil a vede odborné časopisy Masaryk University Journal of Law and Technology a Revue pro právo a technologie a vede pozorovatelské delegace ÚPT PrF MU i UNCITRAL a UNODC. Je rozhodcem tribunálu pro doménová jména.eu a.cz, členem Rozkladové komise Ministerstva dopravy, zakládajícím členem European Academy of Law and ICT, členem Rady European Law Institute a íležitostným poradcem českých, evropských a mezinárodních justičních a vládních institucí. Princípy zabezpečenia dát a infraštruktúry v cloude Kto a ako má zabezpečiť Cloud? Využívanie cloudových služieb nás nezbavuje zodpovednosti za bezpečnosť našich dát a infraštruktúry. Tradičné bezpečnostné prvky však vo virtuálnom a cloud prostredí znamenajú veľkú zložitosť a ponechávajú výrazné diery v zabezpečení. Cieľom príspevku je popísať hrozby v cloude a vo virtuálnych dátových centrách, ponúknuť prehľad riešení na ochranu pred napadnutím a zneužitím dát. A tým vám ponúknuť východisko pre využitie plného potenciálu cloudových služieb bez kompromisov s bezpečnosťou. Ondrej Kováč, Technical Sales Engineer Continental Europe, Trend Micro (EMEA) Ltd. Ondrej KOVÁČ je Senior Sales Engineer pre strednú a východnú Európu v Trend Micro (EMEA) Ltd. Má silné zázemie v technickej oblasti ako aj marketingové zručnosti. Svoje skúsenosti v oblasti IT bezpečnosti získal v rôznych technicky zameraných pozíciách u popredných výrobcoch v oblasti IT bezpečnosti vrátane Internet Security Systems ISS, IBM a Trend Micro. Zaoberá sa konzultačnou činnosťou a návrhom bezpečnostných riešení, pre zákazníkov, prípadne ako technická podpora pre obchodných partnerov. Primárne sa zaoberá novými bezpečnostnými výzvami dynamických dátových centier, Cloud infraštruktúry a nových technológií. Má viac ako 15 rokov skúseností v oblasti IT prevádzky, kde mal možnosť pracovať s viacerými technológiami a pôsobil na rôznych technických funkciách ako administrátor, certifikovaný tréner a konzultant. V oblasti IT bezpečnosti, kde pôsobí viac ako 10 rokov, má skúsenosti s konzultačnými službami, pozíciou systémového inžiniera a vzdelávaním či už formou workshopov, alebo na konferenciách. text Řízení cloudových služeb v kontextu lokálního trhu Marketing dodavatelů služeb společně s mocnou hybnou silou IT Ing. Jan Kepič, CISA konzultantů vytvářejí určité edstavy, jak jsou služby na bázi Jan Kepic ICT audit & consulting jednotlivých větví cloudu inovativní, efektivní, kvalitní, exaktně řízené, dostupné, bezpečné a odolné. Příspěvek si klade za cíl poodhalit roušku tajemství. Představit jaká je reálná situace v rámci velmi specifického lokálního trhu, který ímo určuje po kterých službách je vysoká poptávka. Představit jakým způsobem tato poptávka ve svém důsledku deformuje či významným způsobem ztěžuje užití jinak pro řízení velmi prospěšných metodik či standardů, které mohou být v jiných oblastech ICT a na jiných trzích relativně velmi úspěšné. Absolvent Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze, obor informatika. V oboru informačních technologií se pohybuje od roku 1998, kdy zahájil profesní kariéru jako správce a lektor. Po ukončení vysoké školy pokračoval rolí systémového specialisty, konzultanta a následně manažera služeb. Od roku 2005 zastával roli vedoucího sekce podpory a služeb společnosti GITUS a.s. Po akvizici společností DELTAX a.s. v roce 2006 řídil servisní divizi Service Support & Outsourcing. Následně po akvizice společnosti DELTAX společností Telefónica O2 ČR v rámci integrace společností zastával roli vedoucího Servisního managementu a následně až do opuštění skupiny Telefónica roli manažera oddělení Business Developmentu pro oblast ICT služeb. Od počátku roku 2011 až do současnosti se v roli nezávislého konzultanta věnuje poradenství pro oblast řízení ICT, datových center, rozvoje IT produktů a služeb.

3 + po Jak srovnávat v ICT stejné druhy ovoce aneb business case a ROI pro cloudové služby Obsahem íspěvku je zmapování oblastí, které vstupují do Martin Souček, kalkulací nákladů na provoz IT v rámci společnosti včetně dopadu Telefonica Czech Republic, a.s. ípadných výpadků. Náklady na nákup a provoz technologií bývají často relativně správně zmapovány. Není ale stále pravidlem, že by společnosti do těchto kalkulací zahrnovaly a vyčíslovaly také dopad výpadků na své fungování. Kromě teoretické části, která bude vycházet ze dvou whitepapers OpenGroup "Strengthening your Business Case for Using Cloud" a "Building Return on Investment from Cloud Computing", bude uvedena také kalkulace na konkrétním ípadu a srovnání s variantou pořízení části nebo celého IT formou služby. Teoretická část bude edmětem ednášky, praktická část bude prezentována formou posteru, oběma částem je pak věnován jeden obsáhlý textový íspěvek ve sborníku. Vystudoval marketing, právo a ekonomii na České zemědělské univerzitě v Praze a obor marketing na University Collage Cork v Irsku. V letech působil na pozici ředitele pro marketingovou komunikaci ve společnosti T-Systems Czech. Od roku 2006 působí na pozici Senior Product Manager pro housing a cloudové služby ve společnosti Telefonica Czech Republic, a.s. Je ženatý, má dvě dcery. Počínající kutil, íležitostný sportovec, íznivec hudby a divadla všech možných žánrů. Rozhodovací Cloud schéma jak zvolit správnou cloudovou strategii? Cloudová řešení existují v několika formách a pro úspěch v Mgr. Rudolf Slaba, konkrétním prostředí je třeba vybírat správnou variantu. Telefónica Czech Republic, a.s. Pomůckou může být unikátní koncept Rozhodovací Cloud schéma vytvořený globální organizací The Open Group. Tato metodika pomocí odpovědí na 10 klíčových otázek navrhuje zájemci nebo dodavateli implementaci optimální cloud-strategie pro společnost v konkrétní business situaci. Překlad nekráceného originálního znění metodiky je součástí sborníku íspěvků konference. Absolvent UK Praha se zaměřením na pedagogiku a biologii (1999). Od roku 2005 působí jako lektor, konzultant, projektový specialista a procesní manažer v oblastech IT a telco. Účastnil se řady interních i zákaznických projektů na různých pozicích. Těžiště jeho stávajících aktivit je v procesním řízení, ITSM, vzdělávání a implementačních projektech. Profesní certifikace: ITIL Expert, dále základní certifikace COBIT a IPMA. Služby ICT jako komodita z technologického pohledu a z pohledu podnikatelského plánování Příspěvek řeší otázky využitelnosti služeb a technologií cloud computingu pro zajištění IT řešení střední finanční instituce, zda potenciální úspora nákladů vyváží zvýšení rizika ohrožení důvěrnosti dat a potenciální zvýšení závislosti na poskytovateli služeb. Ing. Miloslav Martínek J&T Banka, a.s. / ČVUT v Praze Absolvoval obor finance a řízení na ČVUT v Praze. Po absolutoriu pracoval pro Eurotel Praha (nyní Telefónica CZ), následně tři roky ve společnosti Aliatel (nyní GTS Novera). Poté pracoval ve společnosti ČESKÝ TELECOM (nyní Telefónica CZ) jako ředitel pro podnikatelské plánování. Od roku 2002 do roku 2006 se jako konzultant podílel na optimalizaci telekomunikační infrastruktury nejvýznamnějších českých podniků. Poté působil rok ve společnosti PPF (Homecredit) jako finanční kontrolor. Nyní je členem edstavenstva společnosti ATLANTIK finanční trhy, a.s. a ředitelem informačních systémů společnosti J&T Banka, a.s. Od roku 2007 je studentem kombinované formy doktorského studia na ČVUT FEL. po Produkty v segmentu cloudových služeb Charakteristiky, popis a srovnání produktů v segmentu Ing. Jiří Holeček cloudových služeb nabízených vybranými světovými poskytovateli ČVUT v Praze informačních a komunikačních služeb. Absolvent oboru telekomunikační technika na ČVUT FEL. Od roku 2011 je na stejnojmenné fakultě studentem prezenční formy doktorského studia, kde se zabývá problematikou řízení informačních a komunikačních systémů. /po Případová studie: Nasazení služeb O2 Cloud a O2 Virtual Desktop ve společnosti ICOM transport a.s. Příspěvek je věnován návrhu a realizaci infrastruktury zákazníka v prostředí O2 CLOUD a to včetně virtualizace desktopů. Ing. Radim Klabal, Telefónica Czech Republic, a.s. Ing. Radim Pracuch, Telefónica Czech Republic, a.s. Ing. Radim Klabal, Telefónica Czech Republic, a.s. Absolvent Vysokého Učení Technického v Brně. Během 11 let praxe v oblasti informatiky zastával funkce administrátora IS, vedoucího IT, Solution Architect a Presales konzultant. Od roku 2010 se specializuje na oblast architektury IT služeb a presales v oblasti cloudových služeb. Ve volném čase se věnuje speleologii. Ing. Radim Pracuch, Telefónica Czech Republic, a.s.

4 5-10 min. Demoverze O2 virtuálního desktopu a O2 cloud pro účastníky konference Krátký vstup moderátora nebo někoho z marketingu TEF - vysvětlení demo ístupu pro účastníky - po první kávové estávce stručné info 5-10 min. Václav Olejník, Telefónica Czech Republic, a.s. text Seznam zajímavých íspěvků z oblasti komoditizace ICT služeb Tento íspěvek je tvořen tabulkou obsahující seznam několika Jiří Skála, desítek zajímavých, aktuálních a hodnověrných internetových Telefonica Czech Republic článků, blogů, videoprezentací a dokumentů pojednávajících o problematice řízení služeb cloud computingu a aktuálních trendech, zkušenostech a ípadových studiích z oblasti komoditizace služeb. Seznam má tuto strukturu: název íspěvku, jméno autora, profese a firma autora, anotace íspěvku, formát íspěvku, délka íspěvku, link ke stažení. Absolvent Univerzity J.A. Komenského v Praze a Vysoké školy ekonomické v Praze, držitel certifikátů ITIL Manager's, ITIL Expert, CobiT Foundation, ISO/IEC Consultant a IPMA level C. Jeho profesní zkušenosti zahrnují 12 let praxe v oblastech vzdělávání uživatelů IS (lektor SW produktů), aplikačního vývoje (business analytik, aplikační architekt, DB developer, PL/SQL programátor) a řízení IS/IT projektů (projektový manažer, koordinátor projektů) a dalších 10 let v oblastech navrhování a optimalizace systémů řízení podnikové informatiky (solution architekt) a řízení ITSM projektů (stream leader, projektový manažer). Vyvinul mnoho desítek veřejných i firemních kurzů a seminářů z oblasti ITIL, CobiT a ISO/IEC 20000, jimiž od roku 2003 prošlo několik tisíc frekventantů. Je rovněž autorem více než čtyř desítek íspěvků na odborných IT a ITSM konferencích v ČR a SR. Přechod od jednoho poskytovatele komoditizovaných služeb k jinému Jak řídit echod od poskytovatele komoditních služeb k jinému Připravuje se poskytovateli nebo zpět k jejich zajištění interním IT útvarem - rozdělit podle IaaS (jednoduché) až po SaaS (velmi komplikované až nemožné) /po po Případová studie: Obsahem bude vysvětlení toho, co zákazníka motivovalo k tomu echod od tradičních odhodit vlastní IT, jak si vybíral poskytovatele, jak ten echod IT služeb ke probíhal, nějaké lessons learned atd. cloudovým Nezbytnost změny strategie telekomunikačních provozovatelů pohledem finančních trhů Uplynulé dvě dekády znamenaly pro sektor telekomunikací úspěšnou stabilizaci podnikání spojenou s poklesem zadlužení a nárůstem ziskovosti. Zároveň jsme ale svědky poklesu íjmů z tradičních oblastí jako jsou fixní hlasové a mobilní služby. Trh se zdá býti zcela nasycen. Podnikatelská strategie telekomunikačních společností v rozvinutých zemí se tak v posledním období nachází na hranici, která edpovídá íchod nezbytné změny. íspěvek analyzuje data z kapitálových trhů a autor se snaží nalézt odpověď, jak se současná nezbytnost změny strategie projevuje v údajích, které sledují finanční investoři a snaží se odpovědět na otázku, zda je orientace na online služby jako je na. cloud computing a zároveň pokračující expanze na rozvíjející se trhy (emerging markets) dostatečnou íležitostí pro zavedené telekomunikační společnosti. Připravuje se Ing. Vratislav Svoboda, MBA J&T Banka, a.s. / ČVUT v Praze Vystudoval MBA in International Banking and Finance University of Birmingham ve Velké Británii. Je rovněž absolventem Vysokého učení technického v Brně, fakulty elektrotechnické, obor telekomunikační technika. Pracoval na projektech Světové banky, jako konzultant pro KPMG Česká republika, později pro Credit Suisse First Boston v Praze jako investiční bankéř. V roce působil jako analytik akcií telekomunikačního sektoru. V letech 1995 až 2010 byl členem edstavenstva, obchodním a výkonným ředitelem společnosti Atlantik Asset Management (v letech ABN AMRO Asset Management (Czech) a.s.). Od roku 2010 pracuje v J&T Bance, a.s., v oblasti privátního bankovnictví. Od roku 2007 je studentem kombinované formy doktorského studia na ČVUT FEL.

5 /po Software a licence pod kontrolou Bezpečnostní architektura cloudových služeb Každý kousek hardwaru má své inventární číslo a jednou do roka Mgr. Darina Vodrážková, MCTS se epočítá. Kdo však má stejný pořádek i v softwaru? Kdo ví o Strategy Lead, DAQUAS, spol s r.o. každé instalaci a každém užití? A itom je dnes cena autorských práv zhusta evažující položkou celkové ceny IT řešení. Kdekdo si myslí, že oblast licenční politiky je složitá, neehledná a že se v ní nedá vyznat. Pokud však nesete odpovědnost za IT, nevyhnete se jí a budete na ni potřebovat čas a hodně vědomostí. Platí zde neímá úměra. Čím méně času máte, tím lépe si musíte vybrat toho, na jehož informace se spolehnete, stejně jako u svého právníka a daňového poradce. Takové služby v oblasti IT se zatím nehledají snadno a poptávka po nich roste. Jak neriskovat? Především včas! Kdo odpovídá za licenční pokrytí i poskytování IT služeb? Dodavatel? Odběratel? Koncový uživatel? Každý trochu? A lze se té zodpovědnosti vůbec nějak zbavit? Lze jí s úspěchem dostát? Co všechno potřebujete vědět a na co si dát pozor, ať už jste na kterékoli straně služby, o tom pojednává téma Licence pod kontrolou. Rešerše WP w116_- _an_architectural_view_of_security_for_cloud.pdf od OpenGroup Martin Diviš, Cisco Systems Czech Republic, s.r.o Bezprostředně po skončení studií na filosofické fakultě (obor kulturní antropologie) zakotvila v rodící se společnosti DAQUAS a setrvala es 20 let. Po celou dobu se brodí bažinatým polem licenčních otázek, režimů a modelů, aby ušetřila bláta naleštěné botky těch, kdo se s nimi setkávají, když si nedokážou používání softwaru odříci. Jako první v České republice získala titul Microsoft Certified Professional za zcela netechnické znalosti, když prošla certifikacemi Designing and Providing Microsoft Licensing Solutions, Planning, Implementing, and Maintaining Software Asset Management Program a Delivering Business Value Planning Services. Později se také stala členkou týmu, který tyto certifikační zkoušky pro celý svět vytváří. Její specializací a doživotní láskou je vytváření funkčních komunikačních můstků mezi světem byznysu a IT.

ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ. Zlatý partner. Generální partner. Partneři. Mediální partneři

ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ. Zlatý partner. Generální partner. Partneři. Mediální partneři ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ Generální partner Zlatý partner Partneři Mediální partneři ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ Úvod Zahájení konference doc. Ing. Boris Šimák, CSc. děkan FEL ČVUT v Praze Doc. Ing. Boris Šimák, CSc., je

Více

ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Co je to řízení informačních a komunikačních technologií? Jsou k dispozici použitelné nástroje pro řízení informačních a komunikačních

Více

Sborník. Radosti a strasti projektového řízení aneb co v teorii nezazní, ale v praxi naleznete. 4. ročník odborné konference projektového řízení

Sborník. Radosti a strasti projektového řízení aneb co v teorii nezazní, ale v praxi naleznete. 4. ročník odborné konference projektového řízení Sborník 4. ročník odborné konference projektového řízení Radosti a strasti projektového řízení aneb co v teorii nezazní, ale v praxi naleznete 26. - 27. září 2012 Hotel Diplomat, Praha Záštita Ing. Evžen

Více

it governance Inovace podnik ání

it governance Inovace podnik ání V I. r o č n í k o d b o r n é k o n f e r e n c e it governance Inovace podnik ání 14. a 15. října 2009 Hotel Svatá Kateřina Resort ****, Počátky u Pelhřimova generální partner: pod záštitou: partneři

Více

it governance Firemní komunikace v kybernetickém prostoru 7. 9. října 2014 OREA Hotel Horal, Špindlerův Mlýn XI. ročník odborné konference

it governance Firemní komunikace v kybernetickém prostoru 7. 9. října 2014 OREA Hotel Horal, Špindlerův Mlýn XI. ročník odborné konference XI. ročník odborné konference it governance Firemní komunikace v kybernetickém prostoru 7. 9. října 2014 OREA Hotel Horal, Špindlerův Mlýn partneři konference: Vážené dámy, vážení pánové, předkládám několik

Více

Sborník - Konference

Sborník - Konference Sborník - Konference Projektový management jako řemeslo Agenda 08:00h 09:00h Registrace účastníků 09:00h 09:15h Zahájení konference 09:15h 12:15h BLOK 1: Kdo je projektový manažer? Moderátor p. Martin

Více

CIO Executive Forum 2006 Rozvoj business příležitostí pomocí ICT

CIO Executive Forum 2006 Rozvoj business příležitostí pomocí ICT CIO Executive Forum 2006 Rozvoj business příležitostí pomocí ICT hotel Crowne Plaza, Praha 21. 22. září 2006 THE NEW CIO LEADER NOVÉ KOMPETENCE CIO V EXEKUTIVNÍM TÝMU INDUSTRY INSIGTS KLÍČOVÉ VÝHLEDY PRO

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Systémová integrace

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Systémová integrace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Systémová integrace nezbytný předpoklad úspěšnosti zavádění IS/IT v podniku Bakalářská práce Autor: Jiří Nováček

Více

SBORNÍK Z KONFERENCE PØÍSPÌVKY PARTNERÙ 22. 24. 5. 2013, IDET BRNO, CZECH REPUBLIC

SBORNÍK Z KONFERENCE PØÍSPÌVKY PARTNERÙ 22. 24. 5. 2013, IDET BRNO, CZECH REPUBLIC of Information 2013 SBORNÍK Z KONFERENCE PØÍSPÌVKY PARTNERÙ 22. 24. 5. 2013, IDET BRNO, CZECH REPUBLIC Konferenci poøádají Úvodem Ve dnech 22. až 24. května 2013 se v administrativní budově (sály místnosti

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA KONCEPCE VĚDECKÉ PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ THE CONCEPT OF SCIENTIFIC

Více

EurOpen. Česká společnost uživatelů otevřených systémů. Vás zve na. XVIII. konferenci sdružení EurOpen.CZ. 11.-13.6. 2001 Hotel Javor, Dolní Malá Úpa

EurOpen. Česká společnost uživatelů otevřených systémů. Vás zve na. XVIII. konferenci sdružení EurOpen.CZ. 11.-13.6. 2001 Hotel Javor, Dolní Malá Úpa Česká společnost uživatelů otevřených systémů Programový a organizační výbor XVIII. konference EurOpen.CZ Jiří Felbáb, předseda rady EurOpen.CZ, SA&S Praha Edita Lacková, hospodář EurOpen.CZ, EUnet Czechia,

Více

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PROJEKTOVÉHO MANAGENTU

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PROJEKTOVÉHO MANAGENTU MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PROJEKTOVÉHO MANAGENTU 25. 26. DUBEN 2012 Společnost pro projektové řízení Česká republika Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací PROGRAM KONFERENCE

Více

MANAGEMENT V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI CIO. a podpora byznysu. s případovými studiemi CIO v ČR a SR. Jan Dohnal, Oldřich Příklenk

MANAGEMENT V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI CIO. a podpora byznysu. s případovými studiemi CIO v ČR a SR. Jan Dohnal, Oldřich Příklenk MANAGEMENT V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI CIO a podpora byznysu s případovými studiemi CIO v ČR a SR Jan Dohnal, Oldřich Příklenk Jan Dohnal, Oldřich Příklenk CIO a podpora byznysu s případovými studiemi CIO

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

Nutnost změn v přístupech komerčního pojišťovnictví k nové kvalitě rizik a jejich finančnímu řešení

Nutnost změn v přístupech komerčního pojišťovnictví k nové kvalitě rizik a jejich finančnímu řešení Úvodník V úvodníku. vydání teoretického bulletinu Pojistné rozpravy se předseda redakčního kruhu Ing. Jaroslav Mesršmíd věnuje vývoji evropské směrnice Solventnost II: Legislativní projekt Solventnost

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ Czech Open System Users Group www.europen.cz. 34. konference

Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ Czech Open System Users Group www.europen.cz. 34. konference Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ Czech Open System Users Group www.europen.cz 34. konference Sport Hotel Kurzovní Praděd 17. 20. května 2009 Pozvánka na 34. konferenci EurOpen.CZ,

Více

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy)

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Informatiky a kvantitativních metod Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Bc. Natalya

Více

Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR

Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR za podpory MŠMT ČR Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Hlavní výsledky projektu verze 1.1 ze dne 18.5. 2007 Autoři: Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Prof. Ing. Petr Doucek.

Více

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Informační služby Srpen 2008 GRANT ADVISOR, spol. s r.o. je držitelem certifikátu mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 : 2001. Představení společnosti GRANT ADVISOR GRANT

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Vize Huawei pro rok 2014. Jak na outsourcing bezpečnosti IT. Mobilní komunikace se stává tou primární. top novinky

Vize Huawei pro rok 2014. Jak na outsourcing bezpečnosti IT. Mobilní komunikace se stává tou primární. top novinky Jak na optimalizaci datového toku IP kamer? Přihlaste se do AXIS Communication Akademie Více na straně 9 Accelerating Into The Curve CIO Risks and Rewards as Business Shifts into High Gear Vienna, Austria

Více

Změny v postavení odvětví pojišťovnictví jako důsledek finanční a ekonomické krize a následných regulačních schémat

Změny v postavení odvětví pojišťovnictví jako důsledek finanční a ekonomické krize a následných regulačních schémat Úvodník Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., předseda redakčního kruhu Pojistných rozprav, se v editorialu. čísla tohoto tradičního teoretického bulletinu zaměřil na priority evropských pojistitelů, zvláště pak

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta podnikatelská. Radek Kypsoň

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta podnikatelská. Radek Kypsoň VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta podnikatelská Radek Kypsoň METODIKA IMPLEMENTACE e-logistiky VE VERTIKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH ŘETĚZCÍCH SE ZAMĚŘENÍM NA FIRMY MENŠÍ A STŘEDNÍ VELIKOSTI IMPLEMENTATION

Více

Systémová integrace a řízení IT 2014

Systémová integrace a řízení IT 2014 ZVLÁŠTNÍ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA ŘÍJEN 2014 Systémová integrace a řízení IT 2014 Nové výzvy systémové integrace Jak řízení IT ovlivňuje konkurenceschopnost Srovnání ITIL, ISO 20000 a COBIT Nové výzvy systémové

Více

Connected vehicle jako perspektivní byznys. Bezplatným hypervizorem zákazníci jen začínají... top novinky. S velkými hráči si nekonkurujeme

Connected vehicle jako perspektivní byznys. Bezplatným hypervizorem zákazníci jen začínají... top novinky. S velkými hráči si nekonkurujeme Alcatel-Lucent OpenDay 2014 24. 9. 2014 Hotel Barcelo, Praha 4 15 17 October 2014 P R A G U E, C Z E C H R E P U B L I C www.natoexhibition.org Clarion Congres Hotel, Praha 19. 21. října 2014 Zaregistrujte

Více

Takřka nikdo neznal tvůrce, který už v první polovině 20. let vytvářel díla. srovnatelná s pracemi předních avantgardních fotografů, neexistovaly

Takřka nikdo neznal tvůrce, který už v první polovině 20. let vytvářel díla. srovnatelná s pracemi předních avantgardních fotografů, neexistovaly Výroční zpráva 2002 Skupina PPF, jedna z nejvýznamnějších finančních skupin v České republice, se profiluje jako strategický investor, který úspěšně spravuje majetek, rozvíjí svoje aktivity v regionu střední

Více

Obsah. Naše IT Váš úspěch efektivně. Slovo generálního ředitele. Představení společnosti. Významné události roku 2011. Očekávaný vývoj v roce 2012

Obsah. Naše IT Váš úspěch efektivně. Slovo generálního ředitele. Představení společnosti. Významné události roku 2011. Očekávaný vývoj v roce 2012 Firemní profil 2012 Obsah 4 6 8 10 11 16 20 21 22 23 Slovo generálního ředitele Představení společnosti Významné události roku 2011 Očekávaný vývoj v roce 2012 Podnikové aplikace pro váš úspěch Infrastrukturní

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více