ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ. Zlatý partner. Generální partner. Partneři. Mediální partneři

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ. Zlatý partner. Generální partner. Partneři. Mediální partneři"

Transkript

1 ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ Generální partner Zlatý partner Partneři Mediální partneři

2 ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ Úvod Zahájení konference doc. Ing. Boris Šimák, CSc. děkan FEL ČVUT v Praze Doc. Ing. Boris Šimák, CSc., je jednou z nejvýznamnějších osobností českých telekomunikací. Od roku 1997 vykonává funkci vedoucího katedry telekomunikační techniky elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze, kterou se mu podařilo přetvořit na jedno z nejmodernějších pracovišť v oboru u nás. V roce 2007 byl jmenován děkanem elektrotechnické fakulty a zahájil její rozsáhlou transformaci. Doc. Šimák považuje problematiku procesního řízení služeb informačních a komunikačních technologií za jednu z os rozvoje katedry telekomunikací. Úvodní slovo Mgr. Václav Lavička Telefónica O2 Czech Republic Absolvent Karlovy univerzity v Praze v oboru matematická fyzika. Během své praxe vedl řadu rozsáhlých projektů a týmů pro oblast vývoje, implementace a řízení informačních systémů. Jako člen top managementu zodpovídal za vytvoření týmových a organizačních koncepcí v několika společnostech. V současnosti je na pozici ředitele pro profesionální řešení v Telefónica O2 Czech Republic. Sdružení itsmf ve vazbě na IT organizaci Ing. Pavel Farka itsmf Czech Republic Key note Aspekty tvorby organizační struktury IT úseků Mgr. Jiří Skála Telefónica O2 Business Solutions Příspěvek představí občanské sdružení itsmf a jeho aktivity v období 2009 a V druhé části prezentace bude upřesněna jeho role v IT organizacích ve vazbě na činnost sdružení. Příspěvek si klade za cíl pojmenovat a popsat nejdůležitější aspekty, které je třeba vzít do úvahy při rozhodování o organizační struktuře IT útvaru, a současně v tomto směru předkládá některá konkrétní doporučení. Pavel Farka vystudoval Stavební fakultu ČVUT v Praze, obor Automatizované systémy řízení v investiční výstavbě. Poté pracoval ve firmách ČKD Tatra a Kraft Jacobs Suchard jako IS director pro ČR. Od roku 1996 zastával pozici IS ředitele pro střední Evropu ve firmách DuPont Donovo a Kraft Foods International, kde pracoval 6 let na CEMA HQ ve Vídni. Od roku 2006 působí ve společnosti DHL Information Services jako Information Services Director Central Europe. Dlouhodobě zastává pozice ředitele IS s odpovědností za zavádění metodologií a procesů vývoje aplikací, řízení implementace a podpory systémů na regionální úrovni. Je autorem regionální strategie nasazení ERP systémů v EMEA regionu a globální strategie využívání externích dodavatelů IS služeb a modelu efektivního řízení vztahů s nimi. Pavel Farka je ženatý, hovoří plynně česky a anglicky, částečně i německy a rusky. V současné době je předsedou itsmf. Absolvent Univerzity J. A. Komenského v Praze a Vysoké školy ekonomické v Praze. Během 16 let praxe v oblasti informatiky zastával funkce lektora vzdělávání uživatelů IS, administrátora IS, analytika vývoje IS a PL/SQL programátora, vedoucího úseku vývoje a správy IS, projektového manažera, koordinátora projektů a ITSM konzultanta. Od roku 2003 se specializuje na oblast řízení ICT služeb, vyvinul a vedl desítky kurzů podle ITIL, CobiT a ISO/IEC 20000, pracoval jako vedoucí pracovních týmů v projektech zavádění procesů IT Service Managementu a systémů řízení IT služeb dle ISO/IEC Řídící a organizační uspořádání IT z hlediska metodik, rámců a norem Školení a certil kace cesta k profesionalizaci? Ing. Vladimír Kufner Hewlett-Packard V příspěvku se autor zaměří na přehled kvalifikačního schématu ITIL V3, včetně chystaného potlačení V2. Dále pak budou probrány jednotlivé kurzy ITIL, ISO a CobIT, včetně možností certifikací. Kromě obsahové stránky budou zmíněny i vhodné formy pro školení a pro jednotlivé skupiny pracovníků a manažerů, a hlavně očekávaný přínos pro organizaci Vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze, kde později absolvoval i postgraduání studium. Poté působil postupně ve firmách Výzkumný ústav telekomunikací, DeTeWe, Philips a Logica. Od roku 2000 je zaměstnán v oblasti ITSM u společnosti Hewlett-Packard, s.r.o. V roli architekta řešení technicky řídí implementace, působí v oblasti Q&A, v oblasti lokalizace SW nástrojů, jako akreditovaný školitel se podílí na školeních ITIL/ITSM a ISO/IEC a participuje na překladech publikací ITIL do českého jazyka. Je držitelem certifikátu ITIL Expert, certifikátu konzultanta na ISO/IEC 20000; jako člen mezinárodního týmu se zúčastnil revizí ITIL V2 a později vytváření tzv. Referenčního modelu ITSM firmy HP. V současné době působí jako člen mezinárodního ITIL V3 Examination panelu. Je čestným členem itsmf CZ a členem itsmf UK. Aktivně se účastní na překladech publikací ITIL.

3 Jak efektivně organizovat týmy v rámci Operations Lukáš Petro Telefónica O2 Business Solutions Efektivní nastavení organizační struktury je základem úspěšně fungující organizace. Pro každý druh činností se hodí určité schéma organizace a struktury, ať již celé společnosti, nebo její adekvátní části. Pokusíme se společně podívat na některé její základní principy a funkce. Lukáš Petro se dlouhodobě věnuje konzultacím v oblasti ICT a leadershipu. V průběhu své profesní kariéry zastával různé manažerské pozice, v rámci globálních i regionálních společností se specializací na oblasti podpory klíčových zákazníků a business development. Dlouhodobě se také věnuje procesům a nastavování akceptačního testování v rámci přechodu aplikací do rutinního provozu. V současné době vede oddělení Solution Support ve společnosti Telefónica O2 Business Solution. Vliv organizačních a řídících struktur na IT Ing. Jaroslav Rokyta s IT Solutions CZ Příspěvek se bude zabývat typy podnikových organizačních struktur, typy uspořádání IT útvarů, vzájemným působením organizačních struktur (klady a zápory) a způsoby, jak podpořit klady a vyhnout se záporům? Absolvent Strojní fakulty Vysoké školy strojní a textilní v Liberci, konzultant pro oblasti business strategií, procesního řízení a reengineeringu, řízení projektů, řízení informatiky s mezinárodní kvalifikací; je držitelem certifikátů ITIL Foundation in ITSM, Project Management IPMA, Osvědčení NBÚ na stupeň Důvěrné. Má téměř 40 let praxe v oblastech podpory a vzdělávání uživatelů informačních systémů, aplikačního vývoje a řízení IT/IS projektů, v řízení projektů i ve výkonných činnostech v rámci tvorby a implementace business strategií, procesního a projektového řízení. Zastával funkce lektora vzdělávání uživatelů IS, projektových manažerů, vlastníků procesů a procesních analytiků. Certil kace systémů řízení služeb IT: zkušenosti a novinky Ing. Luděk Novák, PhD. CISA, CISSP, CGEIT Certifikace systému řízení služeb IT podle normy ISO/IEC zaznamenala v nedávné době prudký rozvoj, a to především u společností působících na trhu IT. Nicméně účelné zavedení systému řízení služeb IT není zcela bez obtíží a nástrah, a proto se první část příspěvku bude věnovat praktickým zkušenostem spojeným se zaváděním a auditem systémů řízení služeb IT. Zde bude pozornost věnována nejčastějším nedostatkům v porozumění požadavkům norem a jejich správnému chápání a prosazení. V druhé části budou představeny připravované změny řady norem ISO/IEC 20000, které by měly proběhnou v roce Vystudoval v roce 1991 Vojenskou akademii v Brně, kde působil do roku 1994 jako odborný asistent se zaměřením na počítačovou bezpečnost. Do poloviny roku 1999 pracoval jako odborník na bezpečnost informací v různých pozicích na Generálním štábu Armády České republiky. Od léta 1999 uplatňuje zkušenosti s řízením informatiky v komerčním sektoru. V současnosti je vedoucím oddělení bezpečnosti ve společnosti ANECT, a.s., se zaměřením na řízení informačních rizik, řízení bezpečnosti informací a řízení procesů ICT. Luděk Novák je držitelem certifikátů CISA (Certified Information Systems Auditor), CISSP (Certified Information Systems Security Professional), CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT), má kvalifikaci vedoucího auditora pro ohodnocení souladu podle norem ISO/IEC (systémy řízení bezpečnosti informací), ISO/IEC (systémy řízení služeb) a BS (systém řízení kontinuity činností organizace). Luděk je též členem Rady odborného sdružení ISACA CRC a členem technické normalizační komise TNK 20 Informační technologie. Uspořádání a stavební kameny organizační struktury Specifika organizace a řízení ICT zdravotnictví a na akademické půdě a zásadní odlišnosti od komerčního sektoru Ing. Jana Hrdličková Crux IT Specifika přístupů k provedení analýzy prostředí a návrhu optimalizace ICT z pohledu ITIL konzultanta. Vztah mezi výkonem ICT a výkonem organizace. Snahy o optimální řízení ICT v prostředí s omezenými finančními zdroji. Rozdíly v přístupu k motivaci zaměstnanců. Výhody vyplývající z prostředí s nevýraznými konkurenčními rysy. Od roku 1993 pracuje v oblasti vývoje a podpory IS. Nejdřív jako programátor a analytik zákaznických informačních systémů, posléze jako správce databází a operačních systémů. Od roku 1997 působila jako externí spolupracovník společnosti Oracle Corporation na pozici specialisty technické podpory pro zákazníky v rámci České a Slovenské republiky. Od roku 2001 do roku 2003 zastávala funkci manažera oddělení technické podpory zákazníků. V roce 2003 působila jako nezávislý konzultant v oblasti databází. V roce 2004 se stala ředitelkou společnosti Crux information technology, s.r.o., která poskytuje konzultační služby v oblasti ITSM a vyvíjí IS zaměřené na podporu ITIL procesů a zákaznické informační systémy. Lidé a procesy v IT Ing. Ludmila Vráželová MATERNA Information & Communications Cílem příspěvku je upozornit na vlivy firemní kultury na implementaci a využívání ITIL v podniku. V hrubých rysech je navržen postup, jak do firemní kultury zasáhnout a sladit ji s procesním řízením a potřebami ITIL. Vystudovala obor Informační technologie na Vysoké škole ekonomické v Praze a v IT pracuje jedenáctým rokem. Má za sebou řadu úspěšně realizovaných projektů a zkušenosti na pozicích vývojář SW, projektový manažer vývoje SW, procesní manažer a konzultant. V současné době pracuje jako konzultant v nadnárodní společnosti MATERNA Information & Communications a věnuje se implementacím ITSM nástrojů a procesů a vzdělávání v oblasti ITIL. Je držitelkou certifikátů ITIL Service Manager, ITIL Expert a akreditovaným školitelem ITIL. Je členkou české sekce sdružení IT Service Management Forum itsmf CZ.

4 Projektová kancelář pro sladění IT a businessu Petr Běhávka CA Každá společnost má rozpočet provozní a investiční. Při využívání investičního rozpočtu přirozeně dochází k nedorozumění mezi IT a businessem. Business vyžaduje vyšší přínosy a lepší porozumění tomu, co se děje v IT. A naopak pro IT bývají nepochopitelné často se měnící priority businessu. Prezentace se zabývá tím, jak tzv. Projektová kancelář může významně sblížit IT s businessem, a tím zvýšit pozitivní efekty realizované z investic. Petr Běhávka pracuje jako Principal Consultant společnosti CA v regionu CERMEA (Střední a východní Evropa, Střední východ a Afrika). Během svého působení v CA spolupracoval s celou řadou zákazníků od počáteční fáze identifikace správného řešení, jež naplňuje potřebné cíle, po úspěšnou realizaci. Specializuje se na řešení pro řízení služeb IT (ITSM), řízení vývoje inovativních produktů a služeb (New Product Development), řízení životního cyklu investic v kontextu firemní strategie (Project & Portfolio Management). Petr Běhávka je držitelem certifikátu ITIL Service Manager a školitelem simulačních workshopů Apollo 13 a ca stock exchange. Soulad struktury a kultury v organizaci a jejich vliv na výkon (nejen ICT oddělení) Michal Henych, MBA TC Business School Je možné organizačním uspořádáním firmy podpořit dosahování výsledků? Lze aktivně ovlivňovat kulturu organizace? A jaké kombinace jsou pro ICT oddělení a firmy typické? Působí jako lektor ve firmě Management TC provozující TC Business School studium MBA formou Action Learning zaměřené hlavně na praktickou využitelnost poznatků získaných během studia. Jeho specializací je zejména marketing, řízení informací, organizační struktury a dále programy rozvoje managementu v rámci poradenské činnosti. Od roku 1990 do roku 2005 působil v manažerských pozicích firem zabývajících se IT. Naposledy AAC, dříve First International Computer. Informační technologie jsou stále jeho koníčkem a vhodně doplňují výše uvedené oblasti managementu, pro které působí jako lektor. Místo a úloha ICT v rámci podniku Proč dnešní organizace IT nepřežije zítřek? Viktor Mulač, MBA A.T. Kearney GmbH Popis přístupu k IT organizaci, IT governance z pohledu spolupráce s businessem a snahy zajistit soulad mezi obchodními cíli a schopností je podpořit z IT. Zahrnuta budou témata zabývající se inovacemi a trendy a jejich očekávaný dopad na firmy. Součástí budou příklady z projektů. Nepůjde ovšem o popisy žádné standardizované metodiky, ale spíše obecně platný přístup aplikovaný v konkrétní společnosti. Absolvent VŠE v Praze, oborů Bankovnictví, Informatiky a statistiky a MBA programu Rochester Institute of Technology, College of Business. Během 9 let praxe působil převážně v oblasti bankovnictví, finančních služeb a telekomunikací. Pracoval jako konzultant pro strategické projekty a produktový manažer pro rozvoj e-bankingu. Účastnil se mezinárodních strategických projektů v regionu střední a východní Evropy pro vedoucí bankovní domy. Podílel se na zavádění obchodních konceptů, vč. řešení navazujících IT, procesních a organizačních oblastí. Pozicování IT organizace a jeho vliv na řízení IT Jan Tolar Hewlett-Packard Pozice oddělení IT v organizaci je determinována mnoha faktory, jež ovlivňují nejen její samotné začlenění v organizační struktuře společnosti, ale i způsoby a mechanismy jejího řízení a v konečném důsledku i celkovou efektivitu fungování IT. V drtivé většině případů je IT pozicováno jako tzv. podpůrná jednotka tj. jednotka, jejímž hlavním účelem není tvorba zisku (realizace primárně výdělečné činnosti), ale podpora a pomoc obchodním jednotkám společnosti tak, aby dosahovaly očekávané ekonomické výkonnosti a zisku. Samozřejmě, že toto pozicování neplatí absolutně, neboť existuje celá řada společností, pro které jsou informační technologie (produkty, služby apod.) hlavní obchodní činností, nicméně i zde je nutné rozlišovat vlastní obchodní činnost společnosti (byť realizovanou primárně skrze informační technologie např. telekomunikační operátoři) a podporu těchto činností prostředky IT. Přednáška se zamýšlí nad možnými variantami pozicování IT ve společnosti v kontextu různých typů podniku a významu IT pro jejich obchodní činnost. Současně se přednáška soustředí v návaznosti na pozicování IT v rámci podnikových struktur na organizační začlenění IT (zejména pokud jde o manažerské vedení IT) v liniových strukturách společnosti a jejich vliv na způsoby a efektivitu řízení IT. Jan Tolar pracuje jako IS Solution Architect pro oblast ITSM ve společnosti Hewlett-Packard. V HP také dlouhodobě působil na pozici konzultanta pro oblast správy IT a management nástrojů HP OpenView. Na svém kontě má celou řadu úspěšných projektů souvisejících s problematikou správy služeb IT (implementace procesů, implementace podpůrných management nástrojů, návrhy komplexních dohledových a měřících systémů, řešení Disaster Recovery apod.) Problematice správy služeb IT se začal naplno věnovat před více jak sedmi lety. V posledních letech se intenzivně zabývá vlivem sociálních a psychologických faktorů na fungování IT organizací, zejména na efektivní realizaci projektů a efektivitu a výkonnost procesů. Je držitelem mezinárodní certifikace Manager s Certificate in ITSM, akreditace 1 st Course Tutor on the Foundation and Managers Certificates in IT Service Management a aktivním členem mezinárodního sdružení IT Service Management Forum. V rámci jeho české sekce je vedoucím výboru pro akce a marketing. Svůj volný čas dělí mezi rodinu, výtvarné umění, jemuž se sám aktivně věnuje, a studium psychologie.

5 Case studies Komerční banka - Call centrum Ing. Radek Bělina, Ph.D. MATERNA Information & Communications MATERNA modernizovala podporu Call Centra přímého bankovnictví Komerční banky, které je kontaktním místem pro více než klientů. Modernizací systému postaveného na platformě BMC Remedy se zvýšil komfort pro operátory Call Centra a využitím virtualizace došlo k významnému snížení nákladů na provoz. Vystudoval ČVUT v Praze, obor Automatizace v dopravě a telekomunikacích a postgraduální studium v oboru Inženýrská informatika. Od roku 1999 se věnuje oblasti IT, od dodávek IT technologií, přes operativní a taktické řízení IT, až po strategické rozvojové aktivity. Působí jako manažer rozvoje v nadnárodní společnosti MATERNA Information & Communications. Je předsedou výboru pro akce české sekce sdružení IT Service Management Forum a členem slovenské sekce itsmf. Mezi jeho záliby patří historický šerm, střelba, fotografování a hudba. Organizace TS&MSO divize ve společnosti SITRONICS s pomocí platformy CSS Ing. Dragomir Vlatkovič SITRONICS Telecom Solutions, Czech Republic, a. s. Příspěvek popisuje organizaci divizí TS&MSO, organizační jednotky společnosti SITRONICS Telecom Solutions poskytovatele služeb ICT na mezinárodní úrovni. Centrálním tématem je organizace procesu funkční a hierarchické eskalace a jeho automatizace systémem CSS. Dragomir Vlatkovič se narodil před 45 lety. Vystudoval Fakultu technických věd University v Novem Sadu (Srbsko). Během své profesní kariéry spolupracoval na vývoji systému a implementaci projektu v oblasti informatiky a telekomunikačních technologií jako: Telco network switch, OSS/BSS systémy, Systémy řízení sítí, Call-centra a System Service Desk. V současné době pracuje jako manažer sektoru Servisních systémů a vedoucí projektu Customer Support System ve společnosti SITRONICS Telecom Solutions. Projekt konsolidace služeb Informačních technologií Michal Karvánek Telefónica O2 Czech Republic Organizace informačních služeb v prostředí větších měst je často zatěžována rozhodnutími, které správu IT posouvají mimo optimální řešení. Východiskem ze zakotvení správy IT mimo efektivní cesty kvality a bezpečnosti je soulad ekonomických a technických možností s reálnými požadavky občana na elektronickou agendu města. V případě Statutárního města Pardubice vyústila vůle správu informačních technologií přizpůsobit potřebám občanů v projekt, který připravil a podrobně naplánoval řešení situace v konkrétních krocích a čase tak, aby s optimalizací správy IT byla naplněna a harmonizována zákonná povinnost vyplývající z legislativy ISVS. Po vysokoškolských studiích nastupuje jako analytik evropské legislativy na Ministerstvu zemědělství, odkud záhy přechází do čerstvého týmu Zemědělského intervenčního fondu, kde na 4 roky nastupuje do pozice metodika a analytika evropských podpor v projektu implementace SAP. V roce 2008 přechází do firmy Logos, a. s., a následně do firmy DELTAX Systems, a. s., která se počátkem roku 2009 stala součástí skupiny Telefónica. Jeho specializací jsou informační systémy veřejné správy ve spojení s legislativou ISVS. Meření a podpora optimalizace lidských zdrojů v IT Ing. Marian Mihalo Komerční banka Ing. Zdeněk Binder Unicorn systems Řízení zdrojů jak zajistit dostatečné podklady pro řízení lidských zdrojů na operativní, tak i strategické úrovni v IT oddělení. Vyjednáváni s okolními subjekty možnosti zajištění podkladu pro vyjednáváni s okolními IT odděleními, případně zadavateli, zejména pak v aktivitách, které nejsou řízeny IT Services, ale jejichž výsledek může mít na lidské zdroje IT services významný dopad. Vyhodnocování výkonnosti jak zajistit dostatečné podklady pro sledování výkonu určité oblasti (org. jednotka, tým, proces) včetně možnosti sledovat výkon a úrovně jednotlivých pracovníků. Absolvent Technické univerzity, Fakulty elektroechniky a informatiky v Košicích. Během 9 let praxe v oblasti vývoje a provozu informačních technologii zastával funkce Analytik, Vedoucí analytického týmu, IT Service Level Manager, Head of IT Business Development. Od roku 2003 působí v Komerční Bance, v současné době jako vedoucí obchodu IT infrastrukturních a provozních služeb se zaměřením na poskytování IT infrastrukturních a provozních služeb (interní i outsourcingové) v rámci KB, v rámci skupiny Société Générale v České republice a regionu střední a východní Evropy. Absolvent Západočeské Univerzity v Plzni, Fakulty aplikovaných věd, katedry kybernetiky se zaměřením na Informační a řídicí systémy. V rámci své desetileté profesní praxe v oblasti informačních technologií zastával role vývojáře IS, administrátora verzovacích systémů, konfiguračního manažera, lektora, vedoucího týmu vývojářů, projektového manažera a konzultanta. Jeho profesní praxe je zaměřena na provoz, primární a sekundární podporu IS, zavádění procesů dle metodiky ITIL a CobiT s přesvědčením, že výsledek je podstatný, neboť jedině provoz ukáže kvalitu a efektivitu IT služby.

6 Managed WAN a LAN ICT management od TO2 Ing. Marek Gemela Telefónica O2 Czech Republic Managed WAN a Managed LAN jsou standardizované produkty, které nabízejí zákazníkům TO2 možnost kompletního outsourcingu služeb firemní komunikace. Produkty zahrnují např. permanentní sledování stavu svěřené infrastruktury jak po stránce dostupnosti, tak po stránce výkonnosti, proaktivní přístup při řešení případných incidentů nebo kontaktní osobu v podobě servisního manažera vyčleněnou pro komunikaci s TO2. Absolvent Zapadočeské univerzity v Plzni. Během 18 praxe v oblasti ICT zastával funkce pre-sales konzultanta a produktového manažera a získal řadu zkušenosti v různých technologických oblastech (strukturovaná kabeláž, WiFi, dvou a vícebodové bezdrátové spoje, satelitní datové přenosy, bezpečnost LAN). Ve společnosti Telefónica O2 Czech Republic pracuje od roku 2009 ve funkci produktového manažera a specializuje se na rozvoj ICT produktů s přidanou hodnotou, jakými jsou např. řízené služby Managed WAN a Managed LAN. ITSM v ING Od individuálního ke standardu Ing. Luděk Soukup ING Životní pojišťovna Ing. Jaromír Šveřepa LBMS Příspěvek se zaměřuje na zkušenosti pracovníků IT v ING se zavaděním ITSM dle ITIL. Rozebírá, která doporučení ITIL byla implementována a která nikoliv, a také dopady změn a automatizace ITSM procesů na pracovníky IT a na business uživatele. Vystudoval ČVUT Elektrotechnickou fakultu a po několika letech absolvoval na VŠE Praha postgraduální studium Teorie řízení. Od roku 1992 do roku 2003 pracoval ve finančních institucích ČSOB, ČS spořitelna. V letech 2003 až 2007 pracoval na procesní transformaci Českého telekomu a EUROTEL, nyní Telefonica O2. V současné době pracuje v ING Životní pojišťovně. Po dobu své profesní kariéry se zabývá implementací procesů a procesního řízení. Po roce 2000 se zaměřuje především na implementaci ITIL procesů a jejich informačních podporu. Je držitelem certifikace ITIL Foundation a IBM RUP basic. Absolvent ČVUT, Elektrotechnické fakulty, oboru elektronické počítače. V letech pracoval jako systémový programátor a dále od roku 1990 do 1993 jako konzultant. Od roku 1993 působí ve společnosti LBMS na pozici konzultanta a produktového manažera v informačních technologiích a procesech řízení. Ve vedoucích funkcích se účastnil celé řady významných projektů, např. GPE Integrované řízení požadavků a projektů v roce 2004/2005, ING ITIL Automation a jako metodický konzultant pro analýzu, technologickou architekturu a přípravu MDA mapovacích pravidel, působil v projektu GITUS Celoškolský systém pro VŠE v roce Posters Statistical Process Analysis Ing. Bisera Bojadžieva This article states the need and the possible usage of Statistical Process Analysis in the ICT industry. It contains the fundamental definitions and principles used in this technique, with the purpose to increase the production and minimize the costs. Absolventka oboru telekomunikační technika na ČVUT FEL. Během studia se mimo jiné zabývala problematikou regulace v telekomunikacích. Nyní jako interní doktorandka na katedře telekomunikační K teorii řízení podnikových procesů Ing. Zdeněk Brabec, CSc. Cílem příspěvku je přehledně rekapitulovat problematiku podnikových procesů a prezentovat vybrané teoretické problémy z této oblasti. VUT v Brně. V roce 1993 obhájil kandidátskou disertační práci s názvem Možnosti řízení jakosti v telekomunikacích. Poté po dobu 8 let vykonával řídící funkce ve významných telekomunikačních společnostech (France Telecom, ČESKÝ TELECOM nyní Telefónica O2 Czech Republic). Od roku 2002 se jako konzultant podílel na optimalizaci telekomunikační infrastruktury nejvýznamnějších českých podniků. Nyní je odborným asistentem na katedře telekomunikační techniky ČVUT v Praze, kde se mimo jiné zabývá i otázkami souvisejícími s managementem informačních a komunikační Telekomunikační podpůrné systémy nové generace Ing. Petr Hofman ČVUT v Praze, Trainingpoint Podpůrné systémy slouží jednak ke zvyšování efektivnosti správy telekomunikační infrastruktury jednak dávají telekomunikačním provozovatelům značnou flexibilitu v možnostech nabídky služeb zákazníkům. V současné době je dotvářen koncept podpůrných systémů nové generace (NGOSS). Cílem příspěvku je přehledný popis problematiky. Absolvent ČVUT v Praze, Fakulty elektrotechnické, obor telekomunikační technika. Během doktorandského studia se kromě jiného věnoval problematice řízení informačních a komunikačních technologií a jejich služeb. Stále působí na a vykonává funkci ředitele centra Trainingpoint. Jedná se o centrum zaměřené na odborná technická školení pro firemní klientelu a další formy celoživotního vzdělávání. Náplní je tedy zpřístupnění a transfer znalostí od expertů ke klientům formou školení, seminářů

7 Typy organizačních struktur Ing. Bisera Bojadžieva Ing. Michal Mrajca Cílem příspěvku je strukturovaně a vyváženě popsat základní typy podnikových organizačních struktur. Jsou uvedeny jejich výhody a nevýhody a je popsán postup při přechodu mezi jednotlivými typy. Absolventka oboru telekomunikační technika na ČVUT FEL. Během studia se mimo jiné zabývala problematikou regulace v telekomunikacích. Nyní jako interní doktorandka na katedře telekomunikační ČVUT FEL. Během studia se mimo jiné zabýval problematikou specifikace systémů. Nyní jako interní doktorand na Katedře telekomunikační Případová studie ICT řešení finanční instituce střední velikosti Ing. Miloslav Martinek ATLANTIK finanční trhy, a.s. Odpovědi na tři základní otázky: Lze i ve střední finanční instituci realizovat nákladově odpovídají ICT řešení při splnění veškerých legislativních požadavků? Jak vypadá typická architektura ICT řešení v podobných společnostech a jaké jsou zkušenosti s její implementací? Outsourcing nebo vlastní zdroje? Absolvent Strojní fakulty ČVUT v Praze, oboru řízení podniků. Současně pracuje jako výkonný ředitel pro finance a provoz v jedné z významných domácích privátních finančních skupin, ATLANTIK (KKCG Finance). Po ukončení studia pracoval přes 10 let na různých finančních pozicích v oblasti telekomunikací u významných telekomunikačních firem (Telefónica O2, GTS Novera, Vodafone) a účastnil se mnoha zajímavých projektů na domácích i zahraničních trzích. Mj. byl i spoluzakladatelem a partnerem konzultační společnosti zaměřené na optimalizaci telekomunikačních řešení velkých korporací. Studentem doktorandského studia na elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze je od podzimu Směřování poskytovatelů ICT služeb Ing. Michal Mrajca Příspěvek se zamýšlí nad vývojem v oblasti poskytování ICT služeb a nad kroky, které je potřeba učinit pro jejich zefektivnění. Je zde také popsán koncept transformace na poskytovatele služeb nové generace. ČVUT FEL. Během studia se mimo jiné zabýval problematikou specifikace systémů. Nyní jako interní doktorand na katedře telekomunikační Optimalizace procesů ICT Ing. Jakub Serafin ČVUT v Praze Příspěvek se zabývá možnostmi optimalizace zaběhlých procesů společností z oblasti ICT, rozebírá různé aspekty a věnuje se vytýčení mezníků vedoucích k jejich přepracování. Výstupy, které jsou uvedeny, lze aplikovat na i na jiné procesně řízené instituce. ČVUT FEL. Během studia se mimo jiné zabýval problematikou teorie zpracování signálů. Nyní jako interní doktorand na katedře telekomunikační Workshop Soulad struktury a kultury v organizaci a jejich vliv na výkon (nejen ICT oddělení) Michal Henych, MBA TC Business School Je možné organizačním uspořádáním firmy podpořit dosahování výsledků? Lze aktivně ovlivňovat kulturu organizace? Zkuste domyslet soulad struktury a kultury pro vaši organizaci. Působí jako lektor ve firmě Management TC provozující TC Business School studium MBA formou Action Learning zaměřené hlavně na praktickou využitelnost poznatků získaných během studia. Jeho specializací je zejména marketing, řízení informací, organizační struktury a dále programy rozvoje managementu v rámci poradenské činnosti. Od roku 1990 do roku 2005 působil v manažerských pozicích firem zabývajících se IT. Naposledy AAC, dříve First International Computer. Informační technologie jsou stále jeho koníčkem a vhodně doplňují výše uvedené oblasti managementu, pro které působí jako lektor.

ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Co je to řízení informačních a komunikačních technologií? Jsou k dispozici použitelné nástroje pro řízení informačních a komunikačních

Více

Sborník. Radosti a strasti projektového řízení aneb co v teorii nezazní, ale v praxi naleznete. 4. ročník odborné konference projektového řízení

Sborník. Radosti a strasti projektového řízení aneb co v teorii nezazní, ale v praxi naleznete. 4. ročník odborné konference projektového řízení Sborník 4. ročník odborné konference projektového řízení Radosti a strasti projektového řízení aneb co v teorii nezazní, ale v praxi naleznete 26. - 27. září 2012 Hotel Diplomat, Praha Záštita Ing. Evžen

Více

CIO Executive Forum 2006 Rozvoj business příležitostí pomocí ICT

CIO Executive Forum 2006 Rozvoj business příležitostí pomocí ICT CIO Executive Forum 2006 Rozvoj business příležitostí pomocí ICT hotel Crowne Plaza, Praha 21. 22. září 2006 THE NEW CIO LEADER NOVÉ KOMPETENCE CIO V EXEKUTIVNÍM TÝMU INDUSTRY INSIGTS KLÍČOVÉ VÝHLEDY PRO

Více

it governance Inovace podnik ání

it governance Inovace podnik ání V I. r o č n í k o d b o r n é k o n f e r e n c e it governance Inovace podnik ání 14. a 15. října 2009 Hotel Svatá Kateřina Resort ****, Počátky u Pelhřimova generální partner: pod záštitou: partneři

Více

Sborník - Konference

Sborník - Konference Sborník - Konference Projektový management jako řemeslo Agenda 08:00h 09:00h Registrace účastníků 09:00h 09:15h Zahájení konference 09:15h 12:15h BLOK 1: Kdo je projektový manažer? Moderátor p. Martin

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Systémová integrace

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Systémová integrace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Systémová integrace nezbytný předpoklad úspěšnosti zavádění IS/IT v podniku Bakalářská práce Autor: Jiří Nováček

Více

Nabídka Expertní činnosti zlepšování interních procesů PDQM

Nabídka Expertní činnosti zlepšování interních procesů PDQM Nabídka Expertní činnosti zlepšování interních procesů obecná nabídka společnosti PDQM 2013 2013 PDQM, s.r.o, All rights reserved. Nabídku předkládá PDQM, s.r.o. IČO: 278 70 588 DIČ: CZ27870588 (plátce

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA KONCEPCE VĚDECKÉ PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ THE CONCEPT OF SCIENTIFIC

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PROJEKTOVÉHO MANAGENTU

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PROJEKTOVÉHO MANAGENTU MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PROJEKTOVÉHO MANAGENTU 25. 26. DUBEN 2012 Společnost pro projektové řízení Česká republika Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací PROGRAM KONFERENCE

Více

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Diplomová práce Autor: Bc. Klára Hnídková Finance Vedoucí práce: Praha PhDr. Mgr. Ingrid Matoušková,

Více

Audit outsourcingu ICT služeb v bankovním prostředí

Audit outsourcingu ICT služeb v bankovním prostředí Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Audit outsourcingu ICT služeb v bankovním prostředí Diplomová práce Autor: Rostislav Cendelín Informační technologie

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Systémová integrace a řízení IT 2014

Systémová integrace a řízení IT 2014 ZVLÁŠTNÍ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA ŘÍJEN 2014 Systémová integrace a řízení IT 2014 Nové výzvy systémové integrace Jak řízení IT ovlivňuje konkurenceschopnost Srovnání ITIL, ISO 20000 a COBIT Nové výzvy systémové

Více

MANAGEMENT V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI CIO. a podpora byznysu. s případovými studiemi CIO v ČR a SR. Jan Dohnal, Oldřich Příklenk

MANAGEMENT V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI CIO. a podpora byznysu. s případovými studiemi CIO v ČR a SR. Jan Dohnal, Oldřich Příklenk MANAGEMENT V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI CIO a podpora byznysu s případovými studiemi CIO v ČR a SR Jan Dohnal, Oldřich Příklenk Jan Dohnal, Oldřich Příklenk CIO a podpora byznysu s případovými studiemi CIO

Více

NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VERZE 3.2 NATIONAL STANDARD COMPETENCES OF PROJECT MANAGEMENT VERSION 3.2 - WEB

NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VERZE 3.2 NATIONAL STANDARD COMPETENCES OF PROJECT MANAGEMENT VERSION 3.2 - WEB NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VERZE 3.2 NATIONAL STANDARD COMPETENCES OF PROJECT MANAGEMENT VERSION 3.2 - WEB Společnost pro projektové řízení, občanské sdružení Brno 2012 Tato publikace

Více

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 DIPLOMOVÁ PRÁCE Ing. Petr Špaček Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010 VŠMIE květen 2011 Obsah str.2 1. Úvod 3 1.1 Základní údaje..3 1.2 Organizační schéma VŠMIE..3 1.3 Složení orgánů

Více

Projektový management podle IPMA

Projektový management podle IPMA , Pavel Máchal, Branislav Lacko a kolektiv Projektový management podle IPMA 2., aktualizované a doplněné vydání Kompetence podle IPMA Competence Baseline ver. 3.1 Podpora pro certifikaci projektových manažerů

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Diplomová práce Autor: Aleš Radoměřský Informační

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE Jednou z klíčových úloh systémové integrace je efektivní řízení fungování IT v podniku. V konečném důsledku se jedná o poměrně složitý proces, do kterého

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 VŠMIE květen 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O ČINNOSTI 2013 Cesta je cíl 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti Vysoké

Více

Řízení komplexních projektů IS/ICT

Řízení komplexních projektů IS/ICT garanti bloku: D. Chlapek, M. Hübner, M. Marčan Rostoucí komplexnost IS/ICT vyvolává potřebu použití metodicky propracovaných a v praxi použitelných postupů řízení vývoje a změn IS/ICT. Řízení projektů

Více