ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ. Zlatý partner. Generální partner. Partneři. Mediální partneři

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ. Zlatý partner. Generální partner. Partneři. Mediální partneři"

Transkript

1 ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ Generální partner Zlatý partner Partneři Mediální partneři

2 ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ Úvod Zahájení konference doc. Ing. Boris Šimák, CSc. děkan FEL ČVUT v Praze Doc. Ing. Boris Šimák, CSc., je jednou z nejvýznamnějších osobností českých telekomunikací. Od roku 1997 vykonává funkci vedoucího katedry telekomunikační techniky elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze, kterou se mu podařilo přetvořit na jedno z nejmodernějších pracovišť v oboru u nás. V roce 2007 byl jmenován děkanem elektrotechnické fakulty a zahájil její rozsáhlou transformaci. Doc. Šimák považuje problematiku procesního řízení služeb informačních a komunikačních technologií za jednu z os rozvoje katedry telekomunikací. Úvodní slovo Mgr. Václav Lavička Telefónica O2 Czech Republic Absolvent Karlovy univerzity v Praze v oboru matematická fyzika. Během své praxe vedl řadu rozsáhlých projektů a týmů pro oblast vývoje, implementace a řízení informačních systémů. Jako člen top managementu zodpovídal za vytvoření týmových a organizačních koncepcí v několika společnostech. V současnosti je na pozici ředitele pro profesionální řešení v Telefónica O2 Czech Republic. Sdružení itsmf ve vazbě na IT organizaci Ing. Pavel Farka itsmf Czech Republic Key note Aspekty tvorby organizační struktury IT úseků Mgr. Jiří Skála Telefónica O2 Business Solutions Příspěvek představí občanské sdružení itsmf a jeho aktivity v období 2009 a V druhé části prezentace bude upřesněna jeho role v IT organizacích ve vazbě na činnost sdružení. Příspěvek si klade za cíl pojmenovat a popsat nejdůležitější aspekty, které je třeba vzít do úvahy při rozhodování o organizační struktuře IT útvaru, a současně v tomto směru předkládá některá konkrétní doporučení. Pavel Farka vystudoval Stavební fakultu ČVUT v Praze, obor Automatizované systémy řízení v investiční výstavbě. Poté pracoval ve firmách ČKD Tatra a Kraft Jacobs Suchard jako IS director pro ČR. Od roku 1996 zastával pozici IS ředitele pro střední Evropu ve firmách DuPont Donovo a Kraft Foods International, kde pracoval 6 let na CEMA HQ ve Vídni. Od roku 2006 působí ve společnosti DHL Information Services jako Information Services Director Central Europe. Dlouhodobě zastává pozice ředitele IS s odpovědností za zavádění metodologií a procesů vývoje aplikací, řízení implementace a podpory systémů na regionální úrovni. Je autorem regionální strategie nasazení ERP systémů v EMEA regionu a globální strategie využívání externích dodavatelů IS služeb a modelu efektivního řízení vztahů s nimi. Pavel Farka je ženatý, hovoří plynně česky a anglicky, částečně i německy a rusky. V současné době je předsedou itsmf. Absolvent Univerzity J. A. Komenského v Praze a Vysoké školy ekonomické v Praze. Během 16 let praxe v oblasti informatiky zastával funkce lektora vzdělávání uživatelů IS, administrátora IS, analytika vývoje IS a PL/SQL programátora, vedoucího úseku vývoje a správy IS, projektového manažera, koordinátora projektů a ITSM konzultanta. Od roku 2003 se specializuje na oblast řízení ICT služeb, vyvinul a vedl desítky kurzů podle ITIL, CobiT a ISO/IEC 20000, pracoval jako vedoucí pracovních týmů v projektech zavádění procesů IT Service Managementu a systémů řízení IT služeb dle ISO/IEC Řídící a organizační uspořádání IT z hlediska metodik, rámců a norem Školení a certil kace cesta k profesionalizaci? Ing. Vladimír Kufner Hewlett-Packard V příspěvku se autor zaměří na přehled kvalifikačního schématu ITIL V3, včetně chystaného potlačení V2. Dále pak budou probrány jednotlivé kurzy ITIL, ISO a CobIT, včetně možností certifikací. Kromě obsahové stránky budou zmíněny i vhodné formy pro školení a pro jednotlivé skupiny pracovníků a manažerů, a hlavně očekávaný přínos pro organizaci Vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze, kde později absolvoval i postgraduání studium. Poté působil postupně ve firmách Výzkumný ústav telekomunikací, DeTeWe, Philips a Logica. Od roku 2000 je zaměstnán v oblasti ITSM u společnosti Hewlett-Packard, s.r.o. V roli architekta řešení technicky řídí implementace, působí v oblasti Q&A, v oblasti lokalizace SW nástrojů, jako akreditovaný školitel se podílí na školeních ITIL/ITSM a ISO/IEC a participuje na překladech publikací ITIL do českého jazyka. Je držitelem certifikátu ITIL Expert, certifikátu konzultanta na ISO/IEC 20000; jako člen mezinárodního týmu se zúčastnil revizí ITIL V2 a později vytváření tzv. Referenčního modelu ITSM firmy HP. V současné době působí jako člen mezinárodního ITIL V3 Examination panelu. Je čestným členem itsmf CZ a členem itsmf UK. Aktivně se účastní na překladech publikací ITIL.

3 Jak efektivně organizovat týmy v rámci Operations Lukáš Petro Telefónica O2 Business Solutions Efektivní nastavení organizační struktury je základem úspěšně fungující organizace. Pro každý druh činností se hodí určité schéma organizace a struktury, ať již celé společnosti, nebo její adekvátní části. Pokusíme se společně podívat na některé její základní principy a funkce. Lukáš Petro se dlouhodobě věnuje konzultacím v oblasti ICT a leadershipu. V průběhu své profesní kariéry zastával různé manažerské pozice, v rámci globálních i regionálních společností se specializací na oblasti podpory klíčových zákazníků a business development. Dlouhodobě se také věnuje procesům a nastavování akceptačního testování v rámci přechodu aplikací do rutinního provozu. V současné době vede oddělení Solution Support ve společnosti Telefónica O2 Business Solution. Vliv organizačních a řídících struktur na IT Ing. Jaroslav Rokyta s IT Solutions CZ Příspěvek se bude zabývat typy podnikových organizačních struktur, typy uspořádání IT útvarů, vzájemným působením organizačních struktur (klady a zápory) a způsoby, jak podpořit klady a vyhnout se záporům? Absolvent Strojní fakulty Vysoké školy strojní a textilní v Liberci, konzultant pro oblasti business strategií, procesního řízení a reengineeringu, řízení projektů, řízení informatiky s mezinárodní kvalifikací; je držitelem certifikátů ITIL Foundation in ITSM, Project Management IPMA, Osvědčení NBÚ na stupeň Důvěrné. Má téměř 40 let praxe v oblastech podpory a vzdělávání uživatelů informačních systémů, aplikačního vývoje a řízení IT/IS projektů, v řízení projektů i ve výkonných činnostech v rámci tvorby a implementace business strategií, procesního a projektového řízení. Zastával funkce lektora vzdělávání uživatelů IS, projektových manažerů, vlastníků procesů a procesních analytiků. Certil kace systémů řízení služeb IT: zkušenosti a novinky Ing. Luděk Novák, PhD. CISA, CISSP, CGEIT Certifikace systému řízení služeb IT podle normy ISO/IEC zaznamenala v nedávné době prudký rozvoj, a to především u společností působících na trhu IT. Nicméně účelné zavedení systému řízení služeb IT není zcela bez obtíží a nástrah, a proto se první část příspěvku bude věnovat praktickým zkušenostem spojeným se zaváděním a auditem systémů řízení služeb IT. Zde bude pozornost věnována nejčastějším nedostatkům v porozumění požadavkům norem a jejich správnému chápání a prosazení. V druhé části budou představeny připravované změny řady norem ISO/IEC 20000, které by měly proběhnou v roce Vystudoval v roce 1991 Vojenskou akademii v Brně, kde působil do roku 1994 jako odborný asistent se zaměřením na počítačovou bezpečnost. Do poloviny roku 1999 pracoval jako odborník na bezpečnost informací v různých pozicích na Generálním štábu Armády České republiky. Od léta 1999 uplatňuje zkušenosti s řízením informatiky v komerčním sektoru. V současnosti je vedoucím oddělení bezpečnosti ve společnosti ANECT, a.s., se zaměřením na řízení informačních rizik, řízení bezpečnosti informací a řízení procesů ICT. Luděk Novák je držitelem certifikátů CISA (Certified Information Systems Auditor), CISSP (Certified Information Systems Security Professional), CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT), má kvalifikaci vedoucího auditora pro ohodnocení souladu podle norem ISO/IEC (systémy řízení bezpečnosti informací), ISO/IEC (systémy řízení služeb) a BS (systém řízení kontinuity činností organizace). Luděk je též členem Rady odborného sdružení ISACA CRC a členem technické normalizační komise TNK 20 Informační technologie. Uspořádání a stavební kameny organizační struktury Specifika organizace a řízení ICT zdravotnictví a na akademické půdě a zásadní odlišnosti od komerčního sektoru Ing. Jana Hrdličková Crux IT Specifika přístupů k provedení analýzy prostředí a návrhu optimalizace ICT z pohledu ITIL konzultanta. Vztah mezi výkonem ICT a výkonem organizace. Snahy o optimální řízení ICT v prostředí s omezenými finančními zdroji. Rozdíly v přístupu k motivaci zaměstnanců. Výhody vyplývající z prostředí s nevýraznými konkurenčními rysy. Od roku 1993 pracuje v oblasti vývoje a podpory IS. Nejdřív jako programátor a analytik zákaznických informačních systémů, posléze jako správce databází a operačních systémů. Od roku 1997 působila jako externí spolupracovník společnosti Oracle Corporation na pozici specialisty technické podpory pro zákazníky v rámci České a Slovenské republiky. Od roku 2001 do roku 2003 zastávala funkci manažera oddělení technické podpory zákazníků. V roce 2003 působila jako nezávislý konzultant v oblasti databází. V roce 2004 se stala ředitelkou společnosti Crux information technology, s.r.o., která poskytuje konzultační služby v oblasti ITSM a vyvíjí IS zaměřené na podporu ITIL procesů a zákaznické informační systémy. Lidé a procesy v IT Ing. Ludmila Vráželová MATERNA Information & Communications Cílem příspěvku je upozornit na vlivy firemní kultury na implementaci a využívání ITIL v podniku. V hrubých rysech je navržen postup, jak do firemní kultury zasáhnout a sladit ji s procesním řízením a potřebami ITIL. Vystudovala obor Informační technologie na Vysoké škole ekonomické v Praze a v IT pracuje jedenáctým rokem. Má za sebou řadu úspěšně realizovaných projektů a zkušenosti na pozicích vývojář SW, projektový manažer vývoje SW, procesní manažer a konzultant. V současné době pracuje jako konzultant v nadnárodní společnosti MATERNA Information & Communications a věnuje se implementacím ITSM nástrojů a procesů a vzdělávání v oblasti ITIL. Je držitelkou certifikátů ITIL Service Manager, ITIL Expert a akreditovaným školitelem ITIL. Je členkou české sekce sdružení IT Service Management Forum itsmf CZ.

4 Projektová kancelář pro sladění IT a businessu Petr Běhávka CA Každá společnost má rozpočet provozní a investiční. Při využívání investičního rozpočtu přirozeně dochází k nedorozumění mezi IT a businessem. Business vyžaduje vyšší přínosy a lepší porozumění tomu, co se děje v IT. A naopak pro IT bývají nepochopitelné často se měnící priority businessu. Prezentace se zabývá tím, jak tzv. Projektová kancelář může významně sblížit IT s businessem, a tím zvýšit pozitivní efekty realizované z investic. Petr Běhávka pracuje jako Principal Consultant společnosti CA v regionu CERMEA (Střední a východní Evropa, Střední východ a Afrika). Během svého působení v CA spolupracoval s celou řadou zákazníků od počáteční fáze identifikace správného řešení, jež naplňuje potřebné cíle, po úspěšnou realizaci. Specializuje se na řešení pro řízení služeb IT (ITSM), řízení vývoje inovativních produktů a služeb (New Product Development), řízení životního cyklu investic v kontextu firemní strategie (Project & Portfolio Management). Petr Běhávka je držitelem certifikátu ITIL Service Manager a školitelem simulačních workshopů Apollo 13 a ca stock exchange. Soulad struktury a kultury v organizaci a jejich vliv na výkon (nejen ICT oddělení) Michal Henych, MBA TC Business School Je možné organizačním uspořádáním firmy podpořit dosahování výsledků? Lze aktivně ovlivňovat kulturu organizace? A jaké kombinace jsou pro ICT oddělení a firmy typické? Působí jako lektor ve firmě Management TC provozující TC Business School studium MBA formou Action Learning zaměřené hlavně na praktickou využitelnost poznatků získaných během studia. Jeho specializací je zejména marketing, řízení informací, organizační struktury a dále programy rozvoje managementu v rámci poradenské činnosti. Od roku 1990 do roku 2005 působil v manažerských pozicích firem zabývajících se IT. Naposledy AAC, dříve First International Computer. Informační technologie jsou stále jeho koníčkem a vhodně doplňují výše uvedené oblasti managementu, pro které působí jako lektor. Místo a úloha ICT v rámci podniku Proč dnešní organizace IT nepřežije zítřek? Viktor Mulač, MBA A.T. Kearney GmbH Popis přístupu k IT organizaci, IT governance z pohledu spolupráce s businessem a snahy zajistit soulad mezi obchodními cíli a schopností je podpořit z IT. Zahrnuta budou témata zabývající se inovacemi a trendy a jejich očekávaný dopad na firmy. Součástí budou příklady z projektů. Nepůjde ovšem o popisy žádné standardizované metodiky, ale spíše obecně platný přístup aplikovaný v konkrétní společnosti. Absolvent VŠE v Praze, oborů Bankovnictví, Informatiky a statistiky a MBA programu Rochester Institute of Technology, College of Business. Během 9 let praxe působil převážně v oblasti bankovnictví, finančních služeb a telekomunikací. Pracoval jako konzultant pro strategické projekty a produktový manažer pro rozvoj e-bankingu. Účastnil se mezinárodních strategických projektů v regionu střední a východní Evropy pro vedoucí bankovní domy. Podílel se na zavádění obchodních konceptů, vč. řešení navazujících IT, procesních a organizačních oblastí. Pozicování IT organizace a jeho vliv na řízení IT Jan Tolar Hewlett-Packard Pozice oddělení IT v organizaci je determinována mnoha faktory, jež ovlivňují nejen její samotné začlenění v organizační struktuře společnosti, ale i způsoby a mechanismy jejího řízení a v konečném důsledku i celkovou efektivitu fungování IT. V drtivé většině případů je IT pozicováno jako tzv. podpůrná jednotka tj. jednotka, jejímž hlavním účelem není tvorba zisku (realizace primárně výdělečné činnosti), ale podpora a pomoc obchodním jednotkám společnosti tak, aby dosahovaly očekávané ekonomické výkonnosti a zisku. Samozřejmě, že toto pozicování neplatí absolutně, neboť existuje celá řada společností, pro které jsou informační technologie (produkty, služby apod.) hlavní obchodní činností, nicméně i zde je nutné rozlišovat vlastní obchodní činnost společnosti (byť realizovanou primárně skrze informační technologie např. telekomunikační operátoři) a podporu těchto činností prostředky IT. Přednáška se zamýšlí nad možnými variantami pozicování IT ve společnosti v kontextu různých typů podniku a významu IT pro jejich obchodní činnost. Současně se přednáška soustředí v návaznosti na pozicování IT v rámci podnikových struktur na organizační začlenění IT (zejména pokud jde o manažerské vedení IT) v liniových strukturách společnosti a jejich vliv na způsoby a efektivitu řízení IT. Jan Tolar pracuje jako IS Solution Architect pro oblast ITSM ve společnosti Hewlett-Packard. V HP také dlouhodobě působil na pozici konzultanta pro oblast správy IT a management nástrojů HP OpenView. Na svém kontě má celou řadu úspěšných projektů souvisejících s problematikou správy služeb IT (implementace procesů, implementace podpůrných management nástrojů, návrhy komplexních dohledových a měřících systémů, řešení Disaster Recovery apod.) Problematice správy služeb IT se začal naplno věnovat před více jak sedmi lety. V posledních letech se intenzivně zabývá vlivem sociálních a psychologických faktorů na fungování IT organizací, zejména na efektivní realizaci projektů a efektivitu a výkonnost procesů. Je držitelem mezinárodní certifikace Manager s Certificate in ITSM, akreditace 1 st Course Tutor on the Foundation and Managers Certificates in IT Service Management a aktivním členem mezinárodního sdružení IT Service Management Forum. V rámci jeho české sekce je vedoucím výboru pro akce a marketing. Svůj volný čas dělí mezi rodinu, výtvarné umění, jemuž se sám aktivně věnuje, a studium psychologie.

5 Case studies Komerční banka - Call centrum Ing. Radek Bělina, Ph.D. MATERNA Information & Communications MATERNA modernizovala podporu Call Centra přímého bankovnictví Komerční banky, které je kontaktním místem pro více než klientů. Modernizací systému postaveného na platformě BMC Remedy se zvýšil komfort pro operátory Call Centra a využitím virtualizace došlo k významnému snížení nákladů na provoz. Vystudoval ČVUT v Praze, obor Automatizace v dopravě a telekomunikacích a postgraduální studium v oboru Inženýrská informatika. Od roku 1999 se věnuje oblasti IT, od dodávek IT technologií, přes operativní a taktické řízení IT, až po strategické rozvojové aktivity. Působí jako manažer rozvoje v nadnárodní společnosti MATERNA Information & Communications. Je předsedou výboru pro akce české sekce sdružení IT Service Management Forum a členem slovenské sekce itsmf. Mezi jeho záliby patří historický šerm, střelba, fotografování a hudba. Organizace TS&MSO divize ve společnosti SITRONICS s pomocí platformy CSS Ing. Dragomir Vlatkovič SITRONICS Telecom Solutions, Czech Republic, a. s. Příspěvek popisuje organizaci divizí TS&MSO, organizační jednotky společnosti SITRONICS Telecom Solutions poskytovatele služeb ICT na mezinárodní úrovni. Centrálním tématem je organizace procesu funkční a hierarchické eskalace a jeho automatizace systémem CSS. Dragomir Vlatkovič se narodil před 45 lety. Vystudoval Fakultu technických věd University v Novem Sadu (Srbsko). Během své profesní kariéry spolupracoval na vývoji systému a implementaci projektu v oblasti informatiky a telekomunikačních technologií jako: Telco network switch, OSS/BSS systémy, Systémy řízení sítí, Call-centra a System Service Desk. V současné době pracuje jako manažer sektoru Servisních systémů a vedoucí projektu Customer Support System ve společnosti SITRONICS Telecom Solutions. Projekt konsolidace služeb Informačních technologií Michal Karvánek Telefónica O2 Czech Republic Organizace informačních služeb v prostředí větších měst je často zatěžována rozhodnutími, které správu IT posouvají mimo optimální řešení. Východiskem ze zakotvení správy IT mimo efektivní cesty kvality a bezpečnosti je soulad ekonomických a technických možností s reálnými požadavky občana na elektronickou agendu města. V případě Statutárního města Pardubice vyústila vůle správu informačních technologií přizpůsobit potřebám občanů v projekt, který připravil a podrobně naplánoval řešení situace v konkrétních krocích a čase tak, aby s optimalizací správy IT byla naplněna a harmonizována zákonná povinnost vyplývající z legislativy ISVS. Po vysokoškolských studiích nastupuje jako analytik evropské legislativy na Ministerstvu zemědělství, odkud záhy přechází do čerstvého týmu Zemědělského intervenčního fondu, kde na 4 roky nastupuje do pozice metodika a analytika evropských podpor v projektu implementace SAP. V roce 2008 přechází do firmy Logos, a. s., a následně do firmy DELTAX Systems, a. s., která se počátkem roku 2009 stala součástí skupiny Telefónica. Jeho specializací jsou informační systémy veřejné správy ve spojení s legislativou ISVS. Meření a podpora optimalizace lidských zdrojů v IT Ing. Marian Mihalo Komerční banka Ing. Zdeněk Binder Unicorn systems Řízení zdrojů jak zajistit dostatečné podklady pro řízení lidských zdrojů na operativní, tak i strategické úrovni v IT oddělení. Vyjednáváni s okolními subjekty možnosti zajištění podkladu pro vyjednáváni s okolními IT odděleními, případně zadavateli, zejména pak v aktivitách, které nejsou řízeny IT Services, ale jejichž výsledek může mít na lidské zdroje IT services významný dopad. Vyhodnocování výkonnosti jak zajistit dostatečné podklady pro sledování výkonu určité oblasti (org. jednotka, tým, proces) včetně možnosti sledovat výkon a úrovně jednotlivých pracovníků. Absolvent Technické univerzity, Fakulty elektroechniky a informatiky v Košicích. Během 9 let praxe v oblasti vývoje a provozu informačních technologii zastával funkce Analytik, Vedoucí analytického týmu, IT Service Level Manager, Head of IT Business Development. Od roku 2003 působí v Komerční Bance, v současné době jako vedoucí obchodu IT infrastrukturních a provozních služeb se zaměřením na poskytování IT infrastrukturních a provozních služeb (interní i outsourcingové) v rámci KB, v rámci skupiny Société Générale v České republice a regionu střední a východní Evropy. Absolvent Západočeské Univerzity v Plzni, Fakulty aplikovaných věd, katedry kybernetiky se zaměřením na Informační a řídicí systémy. V rámci své desetileté profesní praxe v oblasti informačních technologií zastával role vývojáře IS, administrátora verzovacích systémů, konfiguračního manažera, lektora, vedoucího týmu vývojářů, projektového manažera a konzultanta. Jeho profesní praxe je zaměřena na provoz, primární a sekundární podporu IS, zavádění procesů dle metodiky ITIL a CobiT s přesvědčením, že výsledek je podstatný, neboť jedině provoz ukáže kvalitu a efektivitu IT služby.

6 Managed WAN a LAN ICT management od TO2 Ing. Marek Gemela Telefónica O2 Czech Republic Managed WAN a Managed LAN jsou standardizované produkty, které nabízejí zákazníkům TO2 možnost kompletního outsourcingu služeb firemní komunikace. Produkty zahrnují např. permanentní sledování stavu svěřené infrastruktury jak po stránce dostupnosti, tak po stránce výkonnosti, proaktivní přístup při řešení případných incidentů nebo kontaktní osobu v podobě servisního manažera vyčleněnou pro komunikaci s TO2. Absolvent Zapadočeské univerzity v Plzni. Během 18 praxe v oblasti ICT zastával funkce pre-sales konzultanta a produktového manažera a získal řadu zkušenosti v různých technologických oblastech (strukturovaná kabeláž, WiFi, dvou a vícebodové bezdrátové spoje, satelitní datové přenosy, bezpečnost LAN). Ve společnosti Telefónica O2 Czech Republic pracuje od roku 2009 ve funkci produktového manažera a specializuje se na rozvoj ICT produktů s přidanou hodnotou, jakými jsou např. řízené služby Managed WAN a Managed LAN. ITSM v ING Od individuálního ke standardu Ing. Luděk Soukup ING Životní pojišťovna Ing. Jaromír Šveřepa LBMS Příspěvek se zaměřuje na zkušenosti pracovníků IT v ING se zavaděním ITSM dle ITIL. Rozebírá, která doporučení ITIL byla implementována a která nikoliv, a také dopady změn a automatizace ITSM procesů na pracovníky IT a na business uživatele. Vystudoval ČVUT Elektrotechnickou fakultu a po několika letech absolvoval na VŠE Praha postgraduální studium Teorie řízení. Od roku 1992 do roku 2003 pracoval ve finančních institucích ČSOB, ČS spořitelna. V letech 2003 až 2007 pracoval na procesní transformaci Českého telekomu a EUROTEL, nyní Telefonica O2. V současné době pracuje v ING Životní pojišťovně. Po dobu své profesní kariéry se zabývá implementací procesů a procesního řízení. Po roce 2000 se zaměřuje především na implementaci ITIL procesů a jejich informačních podporu. Je držitelem certifikace ITIL Foundation a IBM RUP basic. Absolvent ČVUT, Elektrotechnické fakulty, oboru elektronické počítače. V letech pracoval jako systémový programátor a dále od roku 1990 do 1993 jako konzultant. Od roku 1993 působí ve společnosti LBMS na pozici konzultanta a produktového manažera v informačních technologiích a procesech řízení. Ve vedoucích funkcích se účastnil celé řady významných projektů, např. GPE Integrované řízení požadavků a projektů v roce 2004/2005, ING ITIL Automation a jako metodický konzultant pro analýzu, technologickou architekturu a přípravu MDA mapovacích pravidel, působil v projektu GITUS Celoškolský systém pro VŠE v roce Posters Statistical Process Analysis Ing. Bisera Bojadžieva This article states the need and the possible usage of Statistical Process Analysis in the ICT industry. It contains the fundamental definitions and principles used in this technique, with the purpose to increase the production and minimize the costs. Absolventka oboru telekomunikační technika na ČVUT FEL. Během studia se mimo jiné zabývala problematikou regulace v telekomunikacích. Nyní jako interní doktorandka na katedře telekomunikační K teorii řízení podnikových procesů Ing. Zdeněk Brabec, CSc. Cílem příspěvku je přehledně rekapitulovat problematiku podnikových procesů a prezentovat vybrané teoretické problémy z této oblasti. VUT v Brně. V roce 1993 obhájil kandidátskou disertační práci s názvem Možnosti řízení jakosti v telekomunikacích. Poté po dobu 8 let vykonával řídící funkce ve významných telekomunikačních společnostech (France Telecom, ČESKÝ TELECOM nyní Telefónica O2 Czech Republic). Od roku 2002 se jako konzultant podílel na optimalizaci telekomunikační infrastruktury nejvýznamnějších českých podniků. Nyní je odborným asistentem na katedře telekomunikační techniky ČVUT v Praze, kde se mimo jiné zabývá i otázkami souvisejícími s managementem informačních a komunikační Telekomunikační podpůrné systémy nové generace Ing. Petr Hofman ČVUT v Praze, Trainingpoint Podpůrné systémy slouží jednak ke zvyšování efektivnosti správy telekomunikační infrastruktury jednak dávají telekomunikačním provozovatelům značnou flexibilitu v možnostech nabídky služeb zákazníkům. V současné době je dotvářen koncept podpůrných systémů nové generace (NGOSS). Cílem příspěvku je přehledný popis problematiky. Absolvent ČVUT v Praze, Fakulty elektrotechnické, obor telekomunikační technika. Během doktorandského studia se kromě jiného věnoval problematice řízení informačních a komunikačních technologií a jejich služeb. Stále působí na a vykonává funkci ředitele centra Trainingpoint. Jedná se o centrum zaměřené na odborná technická školení pro firemní klientelu a další formy celoživotního vzdělávání. Náplní je tedy zpřístupnění a transfer znalostí od expertů ke klientům formou školení, seminářů

7 Typy organizačních struktur Ing. Bisera Bojadžieva Ing. Michal Mrajca Cílem příspěvku je strukturovaně a vyváženě popsat základní typy podnikových organizačních struktur. Jsou uvedeny jejich výhody a nevýhody a je popsán postup při přechodu mezi jednotlivými typy. Absolventka oboru telekomunikační technika na ČVUT FEL. Během studia se mimo jiné zabývala problematikou regulace v telekomunikacích. Nyní jako interní doktorandka na katedře telekomunikační ČVUT FEL. Během studia se mimo jiné zabýval problematikou specifikace systémů. Nyní jako interní doktorand na Katedře telekomunikační Případová studie ICT řešení finanční instituce střední velikosti Ing. Miloslav Martinek ATLANTIK finanční trhy, a.s. Odpovědi na tři základní otázky: Lze i ve střední finanční instituci realizovat nákladově odpovídají ICT řešení při splnění veškerých legislativních požadavků? Jak vypadá typická architektura ICT řešení v podobných společnostech a jaké jsou zkušenosti s její implementací? Outsourcing nebo vlastní zdroje? Absolvent Strojní fakulty ČVUT v Praze, oboru řízení podniků. Současně pracuje jako výkonný ředitel pro finance a provoz v jedné z významných domácích privátních finančních skupin, ATLANTIK (KKCG Finance). Po ukončení studia pracoval přes 10 let na různých finančních pozicích v oblasti telekomunikací u významných telekomunikačních firem (Telefónica O2, GTS Novera, Vodafone) a účastnil se mnoha zajímavých projektů na domácích i zahraničních trzích. Mj. byl i spoluzakladatelem a partnerem konzultační společnosti zaměřené na optimalizaci telekomunikačních řešení velkých korporací. Studentem doktorandského studia na elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze je od podzimu Směřování poskytovatelů ICT služeb Ing. Michal Mrajca Příspěvek se zamýšlí nad vývojem v oblasti poskytování ICT služeb a nad kroky, které je potřeba učinit pro jejich zefektivnění. Je zde také popsán koncept transformace na poskytovatele služeb nové generace. ČVUT FEL. Během studia se mimo jiné zabýval problematikou specifikace systémů. Nyní jako interní doktorand na katedře telekomunikační Optimalizace procesů ICT Ing. Jakub Serafin ČVUT v Praze Příspěvek se zabývá možnostmi optimalizace zaběhlých procesů společností z oblasti ICT, rozebírá různé aspekty a věnuje se vytýčení mezníků vedoucích k jejich přepracování. Výstupy, které jsou uvedeny, lze aplikovat na i na jiné procesně řízené instituce. ČVUT FEL. Během studia se mimo jiné zabýval problematikou teorie zpracování signálů. Nyní jako interní doktorand na katedře telekomunikační Workshop Soulad struktury a kultury v organizaci a jejich vliv na výkon (nejen ICT oddělení) Michal Henych, MBA TC Business School Je možné organizačním uspořádáním firmy podpořit dosahování výsledků? Lze aktivně ovlivňovat kulturu organizace? Zkuste domyslet soulad struktury a kultury pro vaši organizaci. Působí jako lektor ve firmě Management TC provozující TC Business School studium MBA formou Action Learning zaměřené hlavně na praktickou využitelnost poznatků získaných během studia. Jeho specializací je zejména marketing, řízení informací, organizační struktury a dále programy rozvoje managementu v rámci poradenské činnosti. Od roku 1990 do roku 2005 působil v manažerských pozicích firem zabývajících se IT. Naposledy AAC, dříve First International Computer. Informační technologie jsou stále jeho koníčkem a vhodně doplňují výše uvedené oblasti managementu, pro které působí jako lektor.

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz INFORMAČNÍ SYSTÉMY 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz PŘEDNÁŠEJÍCÍ Jiří Mráz Production Coordinator UNICORN jiri.mraz@unicorn.cz AGENDA Informační a komunikační technologie (ICT) podniku Informační systémy Zakázkový

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Procesní řízení IT. Ing. Hana Neničková, MBA

Procesní řízení IT. Ing. Hana Neničková, MBA Procesní řízení IT Ing. Hana Neničková, MBA Hewlett-Packard 11.místo v žebříčku časopisu Fortune Za fiskální rok 2007 jsme dosáhli organického růstu ve výší 7 miliard dolarů CEO HP je Mark Hurd, sídlo

Více

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz OBECNÉ INFORMACE Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz Obsah Profil Identifikační údaje Nabídka klientům Návrh vzdělávacích programů

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. PRAHA 30. - 31. 5. 2006 Masarykova kolej Thákurova 1 160 00 Praha 6

ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. PRAHA 30. - 31. 5. 2006 Masarykova kolej Thákurova 1 160 00 Praha 6 Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT a OMNICOM Praha zvou na 2. ročník konference ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ PROGRAM KONFERENCE PRAHA 30. - 31. 5. 2006 Masarykova kolej Thákurova

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Lidské zdroje v informačních technologiích

Lidské zdroje v informačních technologiích Praha, 11. května 2011 ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ Správní lidé do správných rolí. Lidské zdroje v informačních technologiích Technologický partner Mediální partneři Zlatý partner Partneři Pod záštitou ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko Sylabus modulu G: Řízení kvality, kontroling, rizika Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko 6. 12. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky

Více

Tomáš Fronk. Správa sítě, serverů a pc / Vývoj SW 36 let

Tomáš Fronk. Správa sítě, serverů a pc / Vývoj SW 36 let Tomáš Fronk Správa sítě, serverů a pc / Vývoj SW 36 let Oblast působení: Vzdělání: Občanství: IS/IT: Konzultace, analýzy a projektové řízení, IS/IT: Správa systémů a HW, IS/IT: Vývoj aplikací a systémů

Více

ISO/IEC 20000 certifikace v ČR. Miroslav Sedláček

ISO/IEC 20000 certifikace v ČR. Miroslav Sedláček ISO/IEC 20000 certifikace v ČR Miroslav Sedláček ek auditor, EZU EZU Elektrotechnický zkušební ústav založen v roce 1926 80 let zkoušení a testování elektrotechnických výrobků Certifikační orgán pro QMS

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

Státní pokladna. Centrum sdílených služeb

Státní pokladna. Centrum sdílených služeb Státní pokladna Centrum sdílených služeb Státní pokladna Centrum sdílených služeb Organizační dopady při řešení kybernetické bezpečnosti Ing. Zdeněk Seeman, CISA, CISM Obsah prezentace Podrobnější pohled

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Představení normy ČSN ISO/IEC 20000 Management služeb

Představení normy ČSN ISO/IEC 20000 Management služeb Představení normy ČSN ISO/IEC 20000 Management služeb Luděk k Novák konzultant, ANECT Agenda Historie a souvislosti ISO/IEC 20000 Postavení vůči ITIL Procesy pro řízení služeb PDCA model pro řízení služeb

Více

Sjednocení dohledových systémů a CMDB

Sjednocení dohledových systémů a CMDB Řízení dodávky IT služeb v enterprise společnosti Sjednocení dohledových systémů a CMDB Václav Souček, ČEZ ICT Services, a.s. Jaroslav Jičínský, AutoCont CZ, a.s. 26. Ledna 2012 Agenda Úvod Výchozí stav

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky www.ids-scheer.cz Agenda Představení IDS Scheer ARIS Platform Scénáře možné spolupráce Vybudování komplexní

Více

Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o.

Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o. Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o. http://www.relsie.cz/ Současný stav projektů v ICT Procesy dohled řízení Legislativa národní

Více

Technická specifikace předmětu plnění:

Technická specifikace předmětu plnění: Technická specifikace předmětu plnění: Poskytnutí standardní služby Premier Support zahrnující konzultační a implementační podporu, řešení problémů u produktů v nepřetržitém režimu 24x7 v rámci aktuálního

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004

Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004 Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004 Jiří Sedláček AIT s.r.o, Sinkulova 83, 140 00 Praha 4 tel. 261 225 072 www.ait.cz AIT, 2004 1 Program Současné postavení IT v podniku

Více

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013 Od Indoše ke Cloudu Jediná jistota je změna Rychlost vstupu na trh, zvyšování efektivity, zjednodušení funkčnosti, snižování nákladů Obtížnost řízení a kontroly

Více

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje VIÚ Středočeského kraje, Mgr. Jan Drnovský, Mgr. Václav Pávek 09/11/15 Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje Vnitřní integrace úřadu KUSK Krajský úřad Středočeského kraje 2 Obecné předpoklady řešení

Více

ILUSTRACE VZTAHŮ : MANAGEMENT-BEZPEČNOST-INFORMATIKA

ILUSTRACE VZTAHŮ : MANAGEMENT-BEZPEČNOST-INFORMATIKA ILUSTRACE VZTAHŮ : MANAGEMENT-BEZPEČNOST-INFORMATIKA Ing. Milan Kný, CSc. Katedra policejního managementu a informatiky Policejní akademie České republiky v Praze B-M-I Tato prezentace byla zpracována

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

BEZPEČNOST IS. Ukončení předmětu: Předmět je zakončen zkouškou sestávající z písemné a doplňkové ústní části.

BEZPEČNOST IS. Ukončení předmětu: Předmět je zakončen zkouškou sestávající z písemné a doplňkové ústní části. BEZPEČNOST IS Předmět Bezpečnost IS je zaměřen na bezpečnostní aspekty informačních systémů a na zkoumání základních prvků vytváření podnikového bezpečnostního programu. Má představit studentům hlavní

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Tomáš Hrabík ICZ a.s. Konference Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru 1 Otázky 1. Je egovernment o elektronizaci

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

Je možné efektivně používat procesně orientované pracovní postupy při zdravotní péči?

Je možné efektivně používat procesně orientované pracovní postupy při zdravotní péči? Je možné efektivně používat procesně orientované pracovní postupy při zdravotní péči? Miloš Suchý 1, Martina Pátá 1, Richard Matyáš 2 1 Institut pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví,

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Petr Kolda Petr.kolda@simac.cz 1 Program 9.00 Představení společnosti Simac TECHINIK ČR a.s. 9.15 Unified Fabric konsolidace sítí v datových

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

Bezpečnostní poradenství. www.cstconsulting.cz

Bezpečnostní poradenství. www.cstconsulting.cz Bezpečnostní poradenství KDO JSME? Nezávislí bezpečnostní poradci CST Consulting s.r.o. vzniklo na základě myšlenky přiblížit profesionální nezávislý poradenský servis nejen velkým korporacím, které tradičně

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005

Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005 Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005 PŘEDSTAVENÍ: Ze zkušeností řady podniků je zřejmé, že cesta směrem k optimalizaci a řízení procesů má významný podíl na růstu výkonnosti firem. Cílem však nesmí

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání

Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání 1 2 3 4 Součást Vysoké školy ekonomické v Praze (rozpočet 2 mld. Kč, 20 000 studentů, primární zaměření ekonomie) Unikátní ekosystém spojující akademický

Více

Philippe MOREELS Předseda Dozorčí rady Od: 13. 8. 2003. Bc. Ladislav MACH Člen Dozorčí rady Od: 16. 11. 2005

Philippe MOREELS Předseda Dozorčí rady Od: 13. 8. 2003. Bc. Ladislav MACH Člen Dozorčí rady Od: 16. 11. 2005 Příloha č. 2 Údaje o členech dozorčí rady, představenstva a vrcholového vedení Hypoteční banky, dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce, členství v orgánech jiných společností

Více

Procesnířízení ve veřejné správě a využití metodiky CorSet. David Melichar Tomáš Hrabík

Procesnířízení ve veřejné správě a využití metodiky CorSet. David Melichar Tomáš Hrabík Procesnířízení ve veřejné správě a využití metodiky CorSet David Melichar Tomáš Hrabík Agenda prezentace 1. Stručné představení firmy CORTIS Consulting 2. Procesní řízení a veřejná správa Základní východiska

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

Architektura odbavovacího systému s použitím BČK

Architektura odbavovacího systému s použitím BČK Autor: Jindřich Borka, Jiří Matějec Architektura odbavovacího systému s použitím BČK ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 XT-Card a.s., Sokolovská 100, 186 00, Praha 8 Agenda ČD-Telematika

Více

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Programové prohlášení vlády určuje jako jeden ze svých hlavních cílů: - zvyšování kvality zdravotnické péče - zvyšování

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Přehled použitých výrazů a zkratek

Přehled použitých výrazů a zkratek Orgány vývoje klinických standardů a proces plánování Příloha 4b Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Služby informační bezpečnosti Nemožnost oddělit informační bezpečnost od IT služeb

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz KIV/SI Přednáška č.2 Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz 8.3.2011 ITIL Information Technology Infrastructure Library ITIL v současnosti zahrnuje: Samotnou knihovnu Oblast vzdělávání a certifikace odborné

Více

ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Co je to řízení informačních a komunikačních technologií? Jsou k dispozici použitelné nástroje pro řízení informačních a komunikačních

Více

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 Zpráva o činnosti za rok 2011 Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 OBSAH OBSAH... 2 1. O Společnosti... 3 2. Činnost SPŘ v roce 2011... 3 3. Aktivity sekcí... 4

Více

Virtualizace serverů v ČSOB

Virtualizace serverů v ČSOB 5 Shared Experience Technická řešení Virtualizace serverů v ČSOB ČSOB jsme pomohli vybudovat globální evropské data-centrum, ušetřit náklady a zkrátit dobu dodání serverů pro nové aplikace a to díky virtualizaci

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Kybernetická bezpečnost resortu MV

Kybernetická bezpečnost resortu MV Kybernetická bezpečnost resortu MV Ing. Miroslav Tůma Ph. D. odbor kybernetické bezpečnosti a koordinace ICT miroslav.tuma@mvcr.cz Agenda 1. Pokyn MV - ustanovení Výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti

Více

Cobit 5: Struktura dokumentů

Cobit 5: Struktura dokumentů Cobit 5: Struktura dokumentů Cobit 5 Framework; popisuje základní rámec (principy, předpoklady, vazby na jiné rámce), Cobit 5 Enabler Guides; jde o dokumenty, které jsou obecným návodem na vytváření předpokladů

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Cíle a metodika průzkumu

Cíle a metodika průzkumu Cíle a metodika průzkumu Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. Seminář ČSSI SPIS CACIO 15.5.2007 Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI,

Více

Co je to COBIT? metodika

Co je to COBIT? metodika COBIT Houška, Kunc Co je to COBIT? COBIT (Control OBjectives for Information and related Technology) soubor těch nejlepších praktik pro řízení informatiky (IT Governance) metodika určena především pro

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 ZADAVATEL: Česká republika CENIA, česká informační agentura životního prostředí IČO: 45249130 Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 Zastoupený Ing. Vladimírem

Více

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Jaké jsou jejich řešení? Tlak na snižování nákladů Využití nových technologií a rostoucí

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky

Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz Proč toto téma? s růstem významu IT pro podnik růst významu

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Praktické zkušenosti s certifikací na ISO/IEC 20000

Praktické zkušenosti s certifikací na ISO/IEC 20000 Praktické zkušenosti s certifikací na ISO/IEC 20000 Vladimír r VáňaV Senior business consultant AutoCont CZ a.s. Agenda Proč jsme se rozhodli k implementaci kvalitativního standardu a následné certifikaci?

Více

Tým pro podporu akademické komunikace. Eva Dibuszová

Tým pro podporu akademické komunikace. Eva Dibuszová Tým pro podporu akademické komunikace Eva Dibuszová Národní technická knihovna, 20.11.2015 Co transformace přinesla NTK Posílení a upevnění hybridní formy řízení, které je typické pro akademické prostředí.

Více

II. Vzdělávání vedoucích úředníků

II. Vzdělávání vedoucích úředníků II. Vzdělávání vedoucích úředníků Cílová skupina a účel vzdělávání: Vzdělávání je určeno pro vedoucí úřadů, krajů, statutárních měst a pro tajemníky obcí s rozšířenou působností. Cílem vzdělávacího programu

Více

Zavádění projektového řízení ve společnosti

Zavádění projektového řízení ve společnosti Zavádění projektového řízení ve společnosti Monika Pidrmanová 26.10.2011 ZÁKLADNÍ POJMY Projekt = Jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

Posouzení nabídky z hlediska splnění zadávacích podmínek a kvalifikace Otevřené město Liberec

Posouzení nabídky z hlediska splnění zadávacích podmínek a kvalifikace Otevřené město Liberec Posouzení nabídky z hlediska splnění zadávacích podmínek a kvalifikace Otevřené město Liberec ZADÁVACÍ PODMÍNKY Nabídková cena v Kč bez DPH (max. 20.600.000,- Kč bez DPH) Cena za body 1. - 6. kap. 2.2.

Více

Reportingová platforma v České spořitelně

Reportingová platforma v České spořitelně Reportingová platforma v České spořitelně Agenda Implementované prostředí Cognos 8 v ČS Marek Varga, Česká spořitelna, a.s. Využití platformy Cognos z pohledu businessu Petr Kozák, Česká spořitelna, a.s.

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015

Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015 Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015 Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa, náměstek ministryně Mgr. Jiří Károly, ředitel odboru rozvoje a bezpečnosti ICT Enterprise Architecture (EA) na MPSV Východiska pro

Více

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Certifikační proces při certifikaci obou oblastí certifikace lektora vzdělávání i manažera vzdělávání budou zajišťovat a) Kmenoví pracovníci

Více

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha, 29. dubna 2013

Více

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb. IT Cluster People for IT IT for People Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz Kontext Hlavní směry výzkumu a vývoje Biologické a ekologické

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

PROACT CZECH REPUBLIC. Reálné využití moderních technologií Případové studie. Proact Czech Republic, s.r.o. Roman Rusnok Roman.Rusnok@proact.

PROACT CZECH REPUBLIC. Reálné využití moderních technologií Případové studie. Proact Czech Republic, s.r.o. Roman Rusnok Roman.Rusnok@proact. PROACT CZECH REPUBLIC Reálné využití moderních technologií Případové studie Proact Czech Republic, s.r.o. Roman Rusnok Roman.Rusnok@proact.eu Proact Czech Republic a Proact IT Group AB Proact Czech Republic

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Podnikatelská informatika obor šitý na míru

Podnikatelská informatika obor šitý na míru Podnikatelská informatika obor šitý na míru Doc. Ing. Jan Skrbek, Dr., Ing. Klára Antlová, Ph.D. Katedra informatiky Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci Voroněžská 13 46117 Liberec 1. Úvod

Více