SVATEBNÍ NOVINY do každé rodiny NOVÁKOVINY. speciální vydání - sobota

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SVATEBNÍ NOVINY do každé rodiny NOVÁKOVINY. speciální vydání - sobota 5. 7. 2014"

Transkript

1 Česká svatba století! Přinášíme detailní informace ze zákulisí! SVATEBNÍ NOVINY do každé rodiny NOVÁKOVINY speciální vydání - sobota Program svatebního dne - uvnitř! Známe svatební menu. Na co se hosté mohou těšit? NOVINKA DNE V PLNÉM ZNĚNÍ: Julinka se nám dnes vdává a Ondra se žení!!! Za hojné účasti všech blízkých a známých si dnes ve 12:00 v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce řekli své ANO Ondřej Novák a jeho vyvolená Julie Procházková, nyní už paní Nováková. SLIB SI DALI PŘED BOHEM, PŘIHLÍŽELY DESÍTKY HOSTŮ e n se n l z s i ce ne 50 s sn enci z ili je en r s. Mn n y slzely je y J lin ne n l O n i On r si ns r z e ini i n z nili s j r inn s n en n. JULIE PROCHÁZKOVÁ MĚNÍ PŘÍJMENÍ HOLKY PLAČTE, ONDRA NOVÁK UŽ JE POD PANTOFLEM SVATEBNÍ VESELÍ NEBRALO KONCE! sle n j r sl y z ly i ne jejic r n se e l rz c r nn c in l ne. ejen ic ni s e n s le n e re ce eje n n el n s l r n n s le n i n ces. V ce in r c n n el c n j e e n s r n c c n in. Neuvěřitelné se stalo skutečným OLOMOUC c se l ni enil n l i je en z nejzn j c s e lis ec Mic el J r n i l le s ne n n i s zn ne l i eln l c s n l ence On r M sil. Vy len se s l je n r zes el yn J lie M ln r er yl e s e n r ini ln s ejn zl j c j J r en n en - Y e e rie. NOVÁKOVINY sobota

2 NOVÁKOVINY SOBOTA NĚCO MÁLO O NÁS DVOU 2/16 KDO JSOU JULINKA A ONDRA? JULINKA Julie Nováková, r zen M ln r i l n s 15. jn 1988 r s j j zr zenec zn en V. V s se l J lin n l s s i i. i y ji n z zn e l n ni ne e e z n nes l e s zn l nis i n l ris is ryn s isc nce ne e l sn rnice s sn ji el er ic lny r e e n se cel s i s n n l J r n r sel lni ln inn s i e r e s l y s l l l sic y z l n l j Li li. O ji j sle n s l e s i e n r ysl ly c n e ie Uni e z s l ri n ys en. C J lin r? j eln l s ji z r en yc y nej c sl es l si s y s c r se z i s r l n s ( e n el On r le j s s z n s i n z je in i i y r zn r zej n je n -li se s ne r c z y r cel s le nej c ze e il je s On r. le y y n n ne y l en lec y j n r n y ne yl n I y - On r s ejn ez s s n n e en ne s... Ondra Novák, r zen n y s le M sil se n r il e zn en K z r 20. le n 1983 Ol ci. Mezi je nej - s z ej r n n el y J lin y - l n : s r - i n i si n ele ize. ejn j je en i n il je s ne le j li j l ez z re nejr ji zelen r. J l r il On r e s nej s ji r r e ( s l se e l s ; r n l. C se l e On r s se e zn je c y el sli es l el zr n n lene zne nil n z n sl n r ici es l r n s ly c z j js Fr n i e l ni I Vi r ne e r ec. V z j c le ec jej (j in l er l ly is y le c si n el J lin r ji se ez n y ; e e yc l li? Je n e si n l c Tr l i Fl en r (j el ez li je i nes s y z? C ysl e? l n l ( r J y cel ez ny e s l l Ol ci j s l en z ej e in y e s l e e zl en i ele n en s n r z ln s c s e z l y se y l s s e n l se z en ec ni ele r ni si s en s l r l il z s n i l z VO r r ysl ec n l gie V i l z s l n V TU Os r e jej zl l E n i n ge en r ysl. r je r n j r r J lin? U r zes r sn s l n i en ci e jse r n je ine n ONDRÁŠEK

3 NOVÁKOVINY SOBOTA O NA VÁS DNES ČEKÁ 3/16 VÍTE, NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT? PŘIBLIŽNÝ PROGRAM SVATEBNÍHO DNE SVATEBNÍ OBŘAD cen s e n z e s e n s iny r gr r s y n n el cen n n els nec s e n ry z r jen r e ern e en Na mlsné jazýčky svatebních hostů čeká mnoho lahůdek s e n l z re n e POZOR! Tento časový harmonogram je pouze přibližný a přizpůsobuje se momentální svatební atmosféře, náladě a zejména - požadavkům a přáním novomanželů. OBĚD: Přípitek: Polévka: Hlavní jídlo: Dezert: SVATEBNÍ MENU s r n s se j s i rs ls. r li c le e i sl e se ez n Dobrou chuť u oběda i večerního rautu Vám přejí novomanželé Bohemia sekt Poctivý domácí hovězí svatební vývar s játrovými knedlíčky, masem, domácími nudlemi a zeleninou Julienne Kuřecí prso plněné šunkou a sýrem, servírováno s omáčkou velouté, příloha: brambory s čerstvou petrželkou Sladké svatební delikatesy VEČERNÍ RAUT: jeho složení je překvapení

4 NOVÁKOVINY SOBOTA ZE ŽIVOTA 4/16 PŘÍBĚH SEZNÁMENÍ JULINKY & ONDRY Scénář seznámení novomanželů Novákových je podobný scénářům mnoha romantických filmů. r e r r e r r n z r e sle n y n s e n c M sil in si s r n e e j s r n n en r n ic ij se i en l s y-en. j e se le n z e s le n se z e s ry er si sl n sc n ris j ne n i y yslel r n e l n r iny J l On r. r n l l - s ejn j e y e e y y - er enci. y si s zic r l e se c n n el r j l ji ne se n je n ni r se jen in li n r c zce s l Li li ( si le s ili je en r i n. r n se e n r zili e er. On r l r n en s r y n i sy ic r sn J l se ji ne le n s n j i le l ces y. Uznej e s i e l ci ece ne li nec il ez sle n l i Li l s n? T sl l sl n nec se l r e y ec. Ve er se e l n je ni yl r n n i je n el s c e. J? On r si rze e l jejic sn s le nici ele nn sl s e i se s l 2 setkání v 1 dni r le je e (j js e z nili e se n ne z s? ejs r e J l er e y y lel rn yl Li li jen n r n r i On r er en r il Os r se yl z se z n jen n sl n r zenin s r. e e y r inn c n z n n j se s n n el ez y c r l r si nce s e n z j l j l s j l s j jl j l j l j y j l j j l j j l j l j r e? Onen e er sice es ily r n jis i y J l se le l z si z le n l l ni ce r l jen ele n n se n l l l l On r i s ejn n nec ne l l ijel z n rn z c sc z y yl n nec si ese i in r n e i er r li nejs cel s s n ili n il er. O li l n s M r y j n l ni. n ic y l s le r l je n s le n s r e z c n l l s r e je le J l n sl n yc n e (je je n y in n On r r gen le n ( y i M sil i n r n li e si sel e sc z y. y z l l le jis j sn e n s r l s ji r l i ni ji r n li re y l z jen e z z nil z nec y yl nec. T le je le s e n z. n ele e je s s er sn je n y r. s e n Mi c e V s z j j y li l On r e ne l J lin y n lis j e n s r n 10. n s ec ny n n el M sil nes eje e se ji y r e s l nyn se e n z n sl jejic zl s y er se s e n 5. er ence 2064 První rande? Romantika v Brně

5 NEVĚSTA O ŽENICHOVI NOVÁKOVINY SOBOTA ZPOVĚDI A PŘEDPOVĚDI 5/16 INTERVIEW SE SNOUBENCI ŽENICH O NEVĚSTĚ CO SE VÁM NA VAŠÍ BUDOUCÍ ŽENĚ LÍBILO NEJVÍC ČÍM VÁS ZAUJALA? Kr s ez r s e n s i s r n ele nn sl n r n sc zce :- JAKOU NEJHEZČÍ VZPOMÍNKU Z DOBY CHOZENÍ NA NI MÁTE? r n r jse jez il z J l rn si nejsiln j z i e yl z sl y jej c n r zenin y i le n s l e l e il je. ČÍM VÁS NEJVÍCE OKOUZLILA? CO SE VÁM NA VAŠEM BUDOUCÍM MUŽI LÍBILO NEJVÍC ČÍM VÁS ZAUJAL? On r sl c e s le n s i r z n n z ry je i n e y s je i ln r. JAKOU NEJHEZČÍ VZPOMÍNKU Z DOBY CHOZENÍ NA NĚJ MÁTE? M c se i l il lic il i j se y sn il i y r n j yl n y n r i se n c nej ce s j z n. V y l r n j e en s e le e s ysle r r e i s se e il r y nil ji :- l zni i n y. KDY JSTE SI UVĚDOMIL, ŽE ZROVNA S NÍ CHCETE ZŮSTAT PO ZBYTEK ŽIVOTA? O J l r jse l s n l yc y y c jse ji zn l. i y i s ni ne yl e j s n. Mil j y se n se e e e e ysl e n s ejn c. V e s J l c ci s r i z y e i ne si ji ČÍM VÁS NEJVÍCE OKOUZLIL? i e s ysle r r y r n l. KDY JSTE SI UVĚDOMILA, ŽE ZROVNA S NÍM CHCETE ZŮSTAT PO ZBYTEK ŽIVOTA? U n z y jse jn l e s l n y z s ne e. c js e yli le s l c se n e l s r l l. i y jse se nec il e j s n. V n e c r c n ne. e s i ez n. CENNÉ RADY DO ŽIVOTA Chválit, chválit, chválit! Zlaté pravdy: O VAŘENÍ A ÚKLIDU * Je-li is r z n c y s lin je lizen e. * l z j c le e. * D e e c n ej z c r nc zs r ry. * ejle r je z s e en e e. * D neje e i n j is c r s e y? Oce y c r e e i. Zlaté pravdy: O DĚTECH * M l i l s r s i el i el s r s i. ( e ej e ce n r zen c j * D i j i ne sly e. * K y js z ic nez ej c l j. ( nen s n s i e en n. * V er r i je in n s : l c n si ej e Zlaté pravdy: O MANŽELSTVÍ * e se ec n sr n. * J l l. * Tic je s nejle. ( r c i j e si n ese i. e s je-li n n. * J je n e e e s. Vz je se n en ils e r i n en c e en Zlaté pravdy: CO BYSTE MĚLI VĚDĚT! * V yc y j n s is r l. i y ne y se e se s l n. T e e re ne n n cen r * n c ng je nesn se ni. l r ci e. li n i i se z r res. * e yj e z y se y rej. ( nli n li er n le i. * z n r e n nes jen rs s y ys ryl in y - n j y e sl n c le. y y is s ejn e e s s en z. M r e ing le z r z ng l n je ni Když nejde o život, nejde o nic!

6 NOVÁKOVINY SOBOTA NAŠE PORADNA 6/16 PRAVIDLA SVATEB! Zúčastnit se svatebních oslav neznamená jen užívat si radovánek, ale je nutné plnit si také určité povinnosti Aby nedošlo k nějakému faux-pas, zpracovali jsme pro vás jejich přehled. Ten naleznete níže. Nudit se je během svatební hostiny PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO 1. i s e n s in se n j z s 2. Osl z ne y je z jen s n je n en. i nes ej 3. e s e n esel s ic ni s esel. 4. Jez e ij e z r j e ne s e j s s e n l y je l r s 5. Je z z n r si c li s n. es n in s si i ne s n n eli n y y ci y ryc le l il. 6. O ni i le y se s li ne ez e r ze jen el i rn. 7. i s le n z i r c se s s ni s e n ic ni O l je jen zl en n e in ne l c e. 8. K se c i n in i r n n e se nec re c z. 9. Je sn z z n y n iny jin ne r en el. Jin y yl y el n cen is n n s ir e 10. s e se ne i r i ly i eni e ce VTIPNÉ OKÉNKO (ZEJMÉNA PRO NASTÁVAJÍCÍ RODIČE ) j r i. J e? K e s j ele ize? K y s n s j Nelžete dětem! T y ys e se li je n e si e s s n j se l i c l n re n e n : Mi l Je e i...

7 NOVÁKOVINY SOBOTA PRÁVNÍK RADÍ 7/16 PRÁVNICKÁ PORADNA MANŽELSKÉ ZÁKONY: 1 Ten z n s je l n s y en sl O. 2 M n el je c le z en n els nej s n j n s. 3 M s j n z r en VDU. 4 en ne r l 3. 5 M n el se s l j ze l i e i e n el je le. 6 M en ze y l en je r c. 7 M s n e z ec ny en ze r se z r n esn. 8 en je e ce n le. 9 y z l z r je r zn z n n el. 10 M n el i je len z s e er. 11 O c si n el r s y se r i r n el. 12 en s y ji r l s y ji r el. 13 en s n z r ysl i si s ysle. 14 De y se j s l si z e eln. se c ce e sly e 15 l js eln jen r n c nec. ij n rg en y j rn y n e le y 16 D c r ce js n el i sn z z ny. T n n r j sn i zy n elce. 17 r n r ce js s le n z le i s. M n el r ci r z l n el ji l. 18 M n el sn s c s ne n l je se s i n. 19 M i je len z rn en lic i. 20 s n n els je z ji n je z r en c n r ci. Pomůžeš králi Ondřejovi I. najít královnu jeho paní Julii? SVATBY PODLE LET SOUŽITÍ 1. BAVLNĚNÁ 2. PAPÍROVÁ 3. KOŽENÁ 4. KVĚTINOVÁ 5. DŘEVENÁ 6. ŽELEZNÁ 7. VLNĚNÁ 8. BRONZOVÁ 9. HLINĚNÁ 10. CÍNOVÁ NEBO RŮŽOVÁ 11. OCELOVÁ 12. HEDVÁBNÁ 13. KRAJKOVÁ 14. SLONOVINOVÁ 15. KŘIŠŤÁLOVÁ NEBO SKLENĚNÁ 20. PORCELÁNOVÁ 25. STŘÍBRNÁ 30. PERLOVÁ 35. KORÁLOVÁ 40. RUBÍNOVÁ 45. SAFÍROVÁ 50. ZLATÁ 55. SMARAGDOVÁ 60. DIAMANTOVÁ 65. KAMENNÁ 70. PLATINOVÁ

8 NOVÁKOVINY SOBOTA VZDĚLÁVACÍ KOUTEK 8/16 VĚDĚLI JSTE? MILUJI TĚ V CIZÍCH JAZYCÍCH VÝKLAD JMEN Albánsky Anglicky Arabsky Arabsky Arménsky Bělorusky Bulharsky Dánsky Eskymácky Esperantem Estonsky Etiopsky Filipínsky Finsky Francouzsky Havajsky Hebrejsky Hebrejsky Holandsky Chorvatsky Irsky Islandsky Italsky Japonsky Kambodžsky Katalánsky Korejsky Korzicky Latinsky Libanonsky Litevsky Maďarsky Navaho Německy Norsky Polsky Portugalsky Rumunsky Rusky Řecky Siouxové Slovensky Slovinsky Srbsky Španělsky Svazijsky Švédsky Švýc. němčinou Tahitsky Thaiwansky Thajsky Thajsky Turecky Ukrajinsky Vietnamsky Vietnamsky Welšsky Te dua I love you Ana behibak (žena muži) Ana behibek (muž ženě) Yes kez sirumen Ya tabe kahayu Obicham te Jeg Elsker Dig Negligevapse Mi amas vin Ma armastan sind Afgreki' Mahal kita Mina rakastan sinua Je t'aime, Je t'adore Aloha wau ia oi Ani ohev et otha (žena muži) Ani ohev otah (muž ženě) Ik hou van jou Volim te Taim i' ngra leat Eg elska tig Ti amo Aishiteru Soro lahn nhee ah T'estimo Sarang Heyo Ti tengu caru Te amo Bahibak Es tevi miilu Szeretlek Ayor anosh'ni Ich liebe dich Jeg Elsker Deg Kocham Ciebie Eu te amo Te ubesk Ya tebya liubliu S'agapo Techihhila Lúbim ťa Ljubim te Volim te Te quiero / Te amo Ninapenda wewe Jag alskar dig Ich lieb Di Ua Here Vau Ia Oe Wa ga ei li Chan rak khun (žena muži) Phom rak khun (muž ženě) Seni Seviyorumb Ya tebe kahayu Anh ye^u em (muž ženě) Em ye^u anh (žena muži) 'Rwy'n dy garu - Eg elska tig ONDŘEJ Jméno ONDŘEJ znamená mužný, statný, odvážný (z řec. Andreas) a je to jméno původem řecké. Nosí jej celkem obyvatel České republiky. Svátek slaví 30. listopadu. Toto jméno má také verzi ONDREJ, kterou v ČR nosí lidí. JULIE Jméno JULIE znamená božská; zářící, mladá. Nosí jej celkem obyvatel České republiky. Svátek připadá na 10. prosinec. Toto jméno má také verzi JŮLIE, kterou nosí 10 žen a verzi JÚLIE, kterou nosí 7 žen. Osobnosti narozené 15. října - stejně jako Julinka: Michail Lermontov (1814), ruský spisovatel Friedrich Nietzsche (1844), německý filozof Mario Puzo (1920), italský spisovatel Vladimír Vondráček (1935), český meteorolog Sarah Ferguson (1959), vévodkyně z Yorku Jelena Dementěvová (1981), ruská tenistka Asaph Hall (1829), americký astronom Pelham Grenville Wodehouse (1881), britský spisovatel Osobnosti narozené 20. ledna - stejně jako Ondra: Eliška Přemyslovna (1292), česká královna Federico Fellini (1920), italský režisér Vlasta Fialová (1928), česká herečka Jimmy Cobb (1929), americký jazzový hudebník Jana Brejchová (1940), česká herečka David Lynch (1946), americký režisér Kamil Střihavka (1965), český zpěvák

9 NOVÁKOVINY SOBOTA VÝZNAMNÝ DEN 9/16 5. ČERVENEC V DĚJINÁCH 5. červenec je 186. den roku podle gregoriánského kalendáře (187. v přestupném roce). Do konce roku zbývá 179 dní. Z astrologického hlediska náleží tento den ke znamení raka. V ČR slavíme státní svátek: Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, svátek tedy slaví Cyril/a, Metod/ěj. V psím kalendáři pak Art, v kočičím Katanga a Gion. V roce 2014 toto datum připadlo na sobotu. UDÁLOSTI Česko 1742 Karel III. vydal osvobozovací patent, který sliboval osvobození od nevolnictví každému, kdo se zúčastní selského povstání proti rakouskému vojsku Na návrh olomouckého arcibiskupa Bedřicha z Fürstenberka určil papež Pius XI. 5. červenec svátkem sv. Cyrila a Metoděje. Na Velehradě proběhly oslavy výročí příchodu věrozvěstů na Velkou Moravu Zahájena celostátní konference KSČ, na které bylo konstatováno, že v Československu byl úspěšně vybudován socialismus ČSSR a USA uzavřeli dohodu o vzájemném vyrovnání majetkových otázek 1990 Prezidentem byl zvolen Václav Havel V Praze byl zahájen XII. všesokolský slet Počátek intenzivních dlouhodobých dešťových srážek, které vyvolaly rozsáhlé povodně na značné části Moravy, ve východních Čechách, v povodí Orlice a horního Labe. Zaplaveno bylo 536 měst a obcí v 34 okresech 2014 Julie a Ondřej NOVÁKOVI si řekli ANO Svět 1687 Isaac Newton vydal své Philosophiae Naturalis Principia Mathematica William Booth založil Křesťanskou misi, později známou jako Armáda spása Představeny bikiny William Shockley vynalezl bipolární tranzistor Volební věk v USA byl snížen z 21 na 18.

10 NOVÁKOVINY SOBOTA ZASMĚJTE SE S NÁMI 10/16 PRO ZÁBAVU A ZASMÁNÍ T le s r n js e i r ili ys e se nen ili. n n e r nice zn c je s c nice JEJÍ JEHO V eln je z n s Mezinárodní znak pro manželství M e n c n z? T le se je n On r r n r l er n ci se. L n e e je n n n n s l s iriny s lenice y. s se i n i li y e len ile r l y. Ve le s j y l r n y n e le ce l : Mil sn ni n s le jel jse n. Mil j T. J l T se l ne j e c yn n s le sl nin s ejci ers e en c le n y n s is l y y ( e le l e. U s l sn jejic ese ile syn On r l. se rn : e c se y r s l? M l On r e : i els e i r n n r n j r j cen r ec jsi ne l c l. Vy r il jsi e e r z il i li z r cel jsi c l l sis n l r s l. le ne n s ysl. r e i r en sn ni ec n? J le? T y le l elny sn il se s l n jsi e l: ce ry jse s n en ej c l ener r r z e y i r n e n. Takhle nějak by mohli vypadat malý Ondra nebo malá Julinka. MALÝ ONDRA MALÁ JULINKA

11 NOVÁKOVINY SOBOTA O DĚTECH A PRO DĚTI 11/16 TADY NÁM TO MŮŽETE PĚKNĚ NATŘÍT NEBO NÁS ZMALOVAT ZÁLEŽÍ NA VÁS, CO SI VYBERETE Plánovač miminek zkontrolujte si, zda jste i vy tabulkoví

12 NOVÁKOVINY SOBOTA MUŽI VERSUS ŽENY 12/16 Manželství en si ez e e e se z n. Le rn. M si ez e en e se nez n. T rn Peníze M z c cen 10 K z l 20 K ji e je. en z l 10 K z l s cen 20 K er ne e je r e je n sle. Hádky en ce y sle n sl. C li e ne je ze z e l y. Kočky ROZDÍLY MEZI MUŽI A ŽENAMI en il je. M e il je le y se en ne n ne ji. Budoucnost en y cn s se ne. M ne y cn s se ne en. Žena: KDYŽ SE ŘÍZNE DO PRSTU ysl si j js s r rs sy y re ne l n ze r r si z le r n r je r ci. Muž: e: * ele : 1. n ne r c nej l se e 2. se jin s re r e nesn le n re 3. l c 4. y e n z r n le er se z n l n erci 5. s se s i r e z n i n 6. s r n zen n l s r e se z li l n je r s zr n n 7. c ce e e i el s e y n il r re n c n 8. le n l s y se l jes li je r c 9. l r n z n z ne cr e re 10. s l s ze j e e er s y r jers y e r nes j z e Úspěch s n je en c y l c en z ne je en e r i. s n en je er e n j e. Děti en s c ec ec n. V jejic je n c z i jejic l s c r ec l en j le jn c c i n j c M si nej sn je e s ni i ij j c si l li Myšlenka pro dnešní den en e z en n s c y y. J je n? i znej e e je i ce ne z y e n y si je n c li li? D l ins ir i n en n j e e ni c r i ne sl c j eny ne s c r i l eny l.

13 NOVÁKOVINY SOBOTA HOROSKOP PRO DNEŠNÍ DEN 13/16 HOROSKOP NA BERAN: Dnes se n sl er n l s ne j sn s le n Vy ij s r zli s j j j j j j s i ele nez en eln s w BÝK: e e se y il ci nes e n s sli ic V e e e r z i le y y se l l r zs i BLÍŽENCI: s n se i r y e je n e z le e n s y i l l nes i r - li l je n r z zn z r j c zn en??? RAK: Dnes se z s n j r s e n esel. r je ne i nejs ne i n j slzi je. LEV: L i j z sl y. T e nes n se. Jen j se l i PANNA: Dnes n sl er n e ci slni s ci e r. VÁHY: r li ne s y ne s e n n z jes li y nes l z se nes y l n ie y. e en l i i i cel en s r s i l s ŠTÍR: Dnes je en s r n s n ie ne c li n j e e j l z ni STŘELEC: Dnes se z s n sl y. z n le ne es el ni y e c ne je y l r. KOZOROH: r K z r y nes l : se nes nez e e i e z s n e se les ec n c er s = c y e s z esy (ne z r y r z n se y l VODNÁŘ: V e e j l en n j je j jin. le ne y ne n n y j l e e i y r z n yl RYBY: Dnes se z s n sl y n er se e c i j ry e

14 NOVÁKOVINY SOBOTA HVĚZDY A MY 14/16 CO O NÁS ŘÍKAJÍ HVĚZDY? Tato kombinace je výjimečně pozitivní. JAK SE K SOBĚ HODÍ? aneb partnerský horoskop VÁHA + KOZOROH Jemné jiskření mezi Váhami a Kozorohem může trvat dlouho, ale ani jeden z nich si nejdřív nebude jistý, jestli to není láska. Možná to dokonce nebudou vědět ani tehdy, když si spolu začnou. Pod vládou Venuše narozené Váhy budou Kozoroha fascinovat vrozenou přitažlivostí, jemností a kultivovaností, ale zároveň ho naprosto zmatou svojí proměnlivostí a nerozhodností. Saturnem ovládaný Kozoroh totiž na rozdíl od nich přesně ví, co chce, akorát to neříká každému na potkání. Váhy jsou však velmi empatické bytosti a časem vytáhnou z hloubky Kozorohovy duše jeho tajemství. Tito dva si budou skvěle rozumět a v jejich něžném vztahu nebude chybět smysl pro humor. Protože jsou však v některých věcech rozdílní, budou potřebovat trochu trpělivosti, než se vzájemně sladí. Kozoroh má pevné názory a potřebuje mít věci pod kontrolou, což je trochu proti srsti svobodomyslným Váhám. Pro Kozoroha mají pochopení, ale nechtějí se vzdát společenského života a zábavy, raději zkusí Kozoroha vytáhnout mezi lidi. Konečný verdikt: spojení, které dává tušit šťastný život bok po boku svého protějšku! OBECNĚ O ZNAMENÍ ŽENICHA A NEVĚSTY ŽENA VE ZNAMENÍ VAH Je to jemná a přívětivá bytost, která v sobě spojuje inteligenci a bystrý postřeh s citlivostí a vnímavostí. Má smysl pro dobro, je přizpůsobivá, tolerantní a má smysl pro humor. Silné stránky Na problémy se umí podívat z různých úhlů pohledu a má vynikající analytické schopnosti. Je to rozená týmová hráčka. Slabé stránky Snaží se vyhovět lidem kolem sebe natolik, že někdy u toho trochu pozapomene na to, co vlastně původně chtěla ona sama. Nemá ráda Agresivita a násilí ji odpuzují, a pokud to jde, vyhýbá se jim. Stejně tak nemá ráda nespravedlnost a zbytečná omezení. Má ráda Oceňuje klidné prostředí a otevřené vztahy mezi lidmi. Má ráda hudbu a umění a tíhne ji to k přírodě a všemu živému. MUŽ VE ZNAMENÍ KOZOROHA Kozoroh bývá ve společnosti trochu plachý a většinou se drží spíš v pozadí, ale na druhou stranu je rád, když může své okolí pobavit. Za svými názory si dokáže stát a nemění je. Silné stránky Je to běžec na dlouhé tratě, který ví, co chce. Vyniká spolehlivostí a záleží mu na tom, aby s ním byli lidé spokojeni. Slabé stránky Své skutečné pocity a trápení ukrývá pod tlustou slupkou a málokdo ho doopravdy zná takového, jaký je v hloubce duše. Nemá rád Agresivita a násilí nejsou jeho šálek kávy, ve hrách a sportech se taky příliš nevyžívá. Nerad se zříká své důstojnosti. Má rád Stabilita je pro něj velmi důležitá a zakládá si na svých zažitých zvycích. Umí ocenit hezké věci, umění a literaturu.

15 NOVÁKOVINY SOBOTA ZVYKY A TRADICE 15/16 SVATEBNÍ ZVYKY A TRADICE V ČESKU SVATEBNÍ ZVYKY, POVĚRY A TRADICE, JAK JE ZNÁME V ČESKU! Svatební zvyky jsou opět v módě. Mnoho starých svatebních zvyků pochází z předkřesťanské doby. Co nám dnes připadá originální nebo vtipné, mělo tenkrát hluboký smysl a bylo bráno naprosto vážně, jiné měly spíš symbolický charakter. Zvyky mohou slavnost oživit a dodat jí tu správnou atmosféru a konečně přiblížit dávné tradice. OBLEČENÍ NEVĚSTY l nn cn s e ne s er en s y e n s n c s r (sy li n i n c n (sy l n i n c r (zn rn s n c y j en (nejl e n ije e s n n els y se s enesl i n ne s. DRUŽIČKY Ins i ce r i e li e r l 20. s le eny je ns c c z yc c. Dr i y jejic sl n s n se l c nej ce s e n ne s y i ly z s e z s zl c y y sn n ne zn li er z e je ne s ne li n n c i zl ci. r i l se je n l l y nny z r iny ne s y ne les ze s ejn esnice. Dr i y nes s e z s e ny. Dnes je r le y r zen s e e ji s y je z n z i e. D s jice r i e l enc nes ne s z j c le r i n s ne l. DRUŽBA M l e zn n n n ci s sn s i je ji in jen s esel n. Je l se nes es n l n s y i s e n gen r. I e ln je n zn je e n z n r rg niz r y se s r l r s e n esel. PŘENÁŠENÍ PŘES PRÁH r en enic ne s es r jejic s le n? r r y els il zl c y e j r e l j. Jin zn : y lic z e n i. BARVY se: r ne ern e yc y rn. K ne s e s n s s s e r. elen se j i s j je s ne ez e n ne s ce i n els c l se e ln r er je r n els z n. n r l s rn zelen l ni nejsi il. O s le i l r se n y e e s je l s r r i l s. POČASÍ s en s y yl e e zni s s y r. e s y cel s j e r jejic s e n en e sl ne n. l nce je y le s j n se se ln s i l c r i c l n s. T n l e s l z y e e ne s r el se sl nce e y e l le ji n s r ny s el s re c z r s s el i r e l e s r sl ne n r y In i n Ji n erice je s e ne l n r n s sl nce ne z n n el n y. D s e n ni zn en slzy ne l n s nce se r e -li n s e n ne e je r zn en. i ene-li se e e n els ez n le sn je e n n s e c eli. ZLÉ SÍLY V li js z y y er n n li y. lec y en z e ne l si r en s j zn. Vy z je c y z r i r nici. r r sy y l ne s n s n c s r n c n n c j en n c r n s n jen r sy zl s ly ne j nci. RÝŽE y yl n n el n jn js z sy ni r n er c l s ec n e i y ne r zin i n y i n ny i se n n j liny. ejn zn i jin z y : e s e n s iny je ne s s zen n l n l. SPOLEČNÉ POJÍDÁNÍ POLÉVKY le n j n l y n n eli z je n l e i s e n s in sy liz jejic s l r ci. Dr zn er je sn je s n j je sy l n s le n r j ce z n je n n si r r n le. r r s i n z y nes el i r z en.

16 NOVÁKOVINY SOBOTA PODĚKOVÁNÍ 16/16 MILÍ SVATEBČANÉ F s e si esn y ij e n e y e js e s n i en en s leli n VELK sen. js e n i zn r in ne el r i ec ny je n V s e r i Vaši novomanželé Novákovi KONEC A ZÁROVEŇ ZAČÁTEK!!! NOVÁKOVINY vydala svatební agentka Jana Kubáčová, adresa redakce: 28. října 128, Hranice ; yc z le i s i s J lie On ry c ; y n r nic c r n : 1; sl : 1 Cen : ne y sli eln ln s n s n n s y. Uz r l sl : nen l n ; e n r : J n K : j n s e ni gen.cz; Hodně štěstí na společné cestě životem přeje redakce!

SVATEBNÍ NOVINY. Brno dnes zažije kolaps - Velká akce na Špilberku Ano, je to tak, svatba Lenky Střelcové a Jiřího Zity ovlivní život většiny Brňanů

SVATEBNÍ NOVINY. Brno dnes zažije kolaps - Velká akce na Špilberku Ano, je to tak, svatba Lenky Střelcové a Jiřího Zity ovlivní život většiny Brňanů SVATEBNÍ NOVINY SOBOTA 5. září 2009 Brno dnes zažije kolaps - Velká akce na Špilberku Ano, je to tak, svatba Lenky Střelcové a Jiřího Zity ovlivní život většiny Brňanů Brno - Dnes ve 14:00 budou na hradě

Více

ČÍSLO 23 ČERVEN 2007 CENA 5,- KČ J A R N Í K O N C E R T

ČÍSLO 23 ČERVEN 2007 CENA 5,- KČ J A R N Í K O N C E R T ČÍSLO 23 ČERVEN 2007 CENA 5,- KČ J A R N Í K O N C E R T Víte, že ANEB ÚVAHA TENTOKRÁT O LÁSCE Květen, máj, lásky čas.... Co je to láska? Láska je zvláštní věc. Několikrát za život (ale řekla bych, že

Více

Všem našim závodníkům patří Šprtíkův velký obdiv za skvělé výkony a dík za vzornou reprezentaci školy.

Všem našim závodníkům patří Šprtíkův velký obdiv za skvělé výkony a dík za vzornou reprezentaci školy. Šprtík oznamuje: Pan učitel Málek a žáci 9. třídy připravují jarní vycházku po řece Bělé od slévárny k Lerchovně. Jejím cílem bude čištění břehů řeky a sbírání odpadků. Účast je dobrovolná, zájemci se

Více

žívají maminky a babičky. Každá chce přiložit ruku k dílu a budoucím novomanželům zbývá už jen to, 1.Svatební menu

žívají maminky a babičky. Každá chce přiložit ruku k dílu a budoucím novomanželům zbývá už jen to, 1.Svatební menu duben - červen S vatba je to kouzelné zaříkávadlo, které v každém z nás zanechává hluboké emoce. Dívka či žena se vidí před svatebním oltářem v krásných zdobených šatech, s družičkami v patách. Chlapec

Více

Už se nemusíte více ptát, kdy se budeme konečne brát! SVATEBNÍ NOVINY

Už se nemusíte více ptát, kdy se budeme konečne brát! SVATEBNÍ NOVINY Už se nemusíte více ptát, kdy se budeme konečne brát! SVATEBNÍ NOVINY Dnes je sobota 7. 6. 2014 Ročník první Vydání první a poslední Neprodejný výtisk! Nezmeškejte naše dlouho očekávané ANO DNES ve 13

Více

FARNÍ INFORMÁTOR. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida.

FARNÍ INFORMÁTOR. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. FARNÍ INFORMÁTOR POUŤ U SV. ANNY V PUSTIMĚŘI 30. ČERVENCE 2006 Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, Bůh mocně působí v životě těch, kdo doufají v jeho milost. Na přímluvu

Více

Č. 116-12/2009 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD

Č. 116-12/2009 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Č. 116-12/2009 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Výlet na Špičák. Ve škole jsme se dohodli, že půjdeme na Špičák. Šli jsme Žďárem, cesta na Špičák byla moc úzká. Když jsme tam došli,

Více

Chrám chmele a piva Přijeďte na pivo do Žatce! Dobrá káva z Kamerunu Jak vaří Agnes Laure Peniška Velký třesk v kodexu! Co nás čeká a asi nemine

Chrám chmele a piva Přijeďte na pivo do Žatce! Dobrá káva z Kamerunu Jak vaří Agnes Laure Peniška Velký třesk v kodexu! Co nás čeká a asi nemine LEDEN ÚNOR 2012 01 ročník 18 2012 cena 49 Kč, 2 Chrám chmele a piva Přijeďte na pivo do Žatce! Dobrá káva z Kamerunu Jak vaří Agnes Laure Peniška Velký třesk v kodexu! Co nás čeká a asi nemine POHLEDY

Více

Americký klavírista Andrew Tyson, sólista zahajovacího koncertu. (foto J. Pužej)

Americký klavírista Andrew Tyson, sólista zahajovacího koncertu. (foto J. Pužej) M ariánskolázenské noviny NEZÁVISLÝ ČTRNÁCTIDENÍK - Mariánské Lázně, Velká Hled sebe, Valy, Drmoul, Tři Sekery, Zádub-Závišín, Teplá a Lázně Kynžvart SLOVO ŠÉFREDAKTORKY Dva měsíce prázdnin se chýlí ke

Více

POHLREICH GURMÁN. Ježíška. zákroky. bohatého. Estetické. volného asu. Jak si dop át. Speciál. Tipy pro aktivní trávení

POHLREICH GURMÁN. Ježíška. zákroky. bohatého. Estetické. volného asu. Jak si dop át. Speciál. Tipy pro aktivní trávení 6. ro ník zdarma Speciál GURMÁN TOP restaurace, aneb kam za dobrým jídlem Tipy pro aktivní trávení volného asu Estetické zákroky Jak si dop át bohatého Ježíška ZDEN K POHLREICH Osobnost eské gastronomie,

Více

Vaše nová kancelář. www.toka.cz

Vaše nová kancelář. www.toka.cz Vaše nová kancelář www.toka.cz EDITORIAL Máte rádi Vánoce? Cesta hromadným dopravním prostředkem se často změní v nedobrovolný zdroj informací. Obzvlášť teď v předvánočním období, kdy se během tří zastávek

Více

Pražský Metropol, Moravský Metropol, Západočeský Metropol, Severočeský Metropol - noviny, které čte 850 000 domácností v celé ČR

Pražský Metropol, Moravský Metropol, Západočeský Metropol, Severočeský Metropol - noviny, které čte 850 000 domácností v celé ČR Nejmodernější novinový projekt v ČR tištěný náklad 176 244 výtisků v Praze Z metropole ve zkratce České aerolinie reagují na poptávku Příběh křivdy, lásky, bolesti a víry premiérově v Divadle Milenium

Více

ZIMNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU

ZIMNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU 2011 ZIMNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU Galerie Mutěňáků - Anna Baadrová (str. 3) Na hradě Špilberku (str. 8) Sedmáci v Mikulčicích (str. 9) Kreslí celá rodina (str. 11) Kateřinské hody (str. 14) Žehnání

Více

Jméno: Jan Novák. Datum a čas: 28.4.1972 14:30 UT+1:0. Místo: Plzeň Systém dómů: Placidus. Otisk hvězdné oblohy v čase Vašeho narození.

Jméno: Jan Novák. Datum a čas: 28.4.1972 14:30 UT+1:0. Místo: Plzeň Systém dómů: Placidus. Otisk hvězdné oblohy v čase Vašeho narození. Jméno: Jan Novák Datum a čas: 28.4.1972 14:30 UT+1:0 Místo: Plzeň Systém dómů: Placidus Otisk hvězdné oblohy v čase Vašeho narození. 3 Vážený pane Nováku, děkujeme Vám za objednání osobního horoskopu na

Více

DANIEL LANDA PRO VÁS. Z 99 procent píšu o lásce MUŽ MNOHA POVOLÁNÍ. NETRADIČNÍ DÁREK V TRADIČNÍM BALENÍ Jak originálně potěšit své blízké a přátele

DANIEL LANDA PRO VÁS. Z 99 procent píšu o lásce MUŽ MNOHA POVOLÁNÍ. NETRADIČNÍ DÁREK V TRADIČNÍM BALENÍ Jak originálně potěšit své blízké a přátele ČD PRO VÁS 12/2010 ROČNÍK 1 MUŽ MNOHA POVOLÁNÍ DANIEL LANDA Z 99 procent píšu o lásce NETRADIČNÍ DÁREK V TRADIČNÍM BALENÍ Jak originálně potěšit své blízké a přátele CESTAMI HRABĚTE HARRACHA Projížďka

Více

Nadační listy. osobnost Květa Fialová Vzpomínka Jiří Sovák. č. 28 / leden 2011 NADACE ŽIVOT UMĚLCE SENIOR PRIX 2010

Nadační listy. osobnost Květa Fialová Vzpomínka Jiří Sovák. č. 28 / leden 2011 NADACE ŽIVOT UMĚLCE SENIOR PRIX 2010 č. 28 / leden 2011 Nadační listy NADACE ŽIVOT UMĚLCE SENIOR PRIX 2010 osobnost Květa Fialová Vzpomínka Jiří Sovák Slovo úvodem I přesto, že je konec měsíce ledna, stále se vlastně ještě nacházíme na začátku

Více

12/2012. noviny. Říčka Kyjovka zvýšila průtočnost. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. prosinec 2012

12/2012. noviny. Říčka Kyjovka zvýšila průtočnost. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. prosinec 2012 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. prosinec 2012 noviny 12/2012 BĚHALI S TRIKOLOROU Výročí vzniku samostatného čes koslovenského státu si v Kyjově při pomínají také

Více

Grafik: Renáta Davidová. Korektoři: Eliška Galambicová Renáta Davidová Veronika Urbánková

Grafik: Renáta Davidová. Korektoři: Eliška Galambicová Renáta Davidová Veronika Urbánková Říjen 2014 číslo 2 Akademická aliance strana 3 Jsme součástí nového konceptu vzdělávání od prvních krůčků až po vstup do pracovního života. Státní vlajka, 17. listopad strana 4 Jak je to s těmi barvami

Více

9/2012. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012

9/2012. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012 MULTIŽÁNROVÉ SLAVNOSTI Letošní Kyjovské letní slavnosti se nesly nejen v duchu folkloru, folku, tra dičních řemesel či výstavy

Více

Nemusí to být všude stejné. Romsko-České toulky historií. Láska jako z pohádky. Malý Romsko- Český slovníček. Tradice, mýty a pověry

Nemusí to být všude stejné. Romsko-České toulky historií. Láska jako z pohádky. Malý Romsko- Český slovníček. Tradice, mýty a pověry ! POZOR! Má negativní vliv na rasismus. Comix Nemusí to být všude stejné Tradice, mýty a pověry V co věřili naši dědečkové a babičky. Příběh ze života jedné rodinky... Romsko-České toulky historií Malá

Více

fchodoviny Postřehy, zážitky a dojmy ze setkání Taizé v naší chodovské farnosti / str. 6 11 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 2 /2015

fchodoviny Postřehy, zážitky a dojmy ze setkání Taizé v naší chodovské farnosti / str. 6 11 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 2 /2015 fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 2 /2015 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY SPOJ NÁS V JEDNO, PANE... Postřehy, zážitky a dojmy ze setkání Taizé v naší chodovské

Více

zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu... www.vamberk-city.cz

zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu... www.vamberk-city.cz Vamberecký zpravodaj 6 2013 50. ročník Ovocee ne Ovoc nemá má tu ch chuťť, ja j ro není ne níí jarro, mez ezee js jsou ou stu tu-d né de né,, pi p vo drahé rahé hé,, ni n c ne není ní j ko ja o dří řív,

Více

VLNĚNÍ 2004. Magazín Radia Proglas

VLNĚNÍ 2004. Magazín Radia Proglas VLNĚNÍ 2004 Magazín Radia Proglas Obálka: kresba Jan Bárta, foto Martin Šmídek. OBSAH Slovo šéfredaktorky...3 Historie a vývoj...4 Co u nás můžete slyšet...6 Barvínek...10 Obsah pořadů...11 a 14 Programové

Více

ročník XI. vyšlo 27. 11. 2009 cena 15 Kč číslo 21/2009 Zástupci mûsta R mafiova ocenili nejlep í Ïáky a studenty

ročník XI. vyšlo 27. 11. 2009 cena 15 Kč číslo 21/2009 Zástupci mûsta R mafiova ocenili nejlep í Ïáky a studenty číslo 21/2009 vyšlo 27. 11. 2009 cena 15 Kč Zástupci mûsta R mafiova ocenili nejlep í Ïáky a studenty Ani letos nezapomnûlo mûsto na na e dfiíve narozené obãany ročník XI. Foto: Vladimír Lehký Ve Stránském

Více

Matriky vypravují. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a věrnosti si vyměnili:

Matriky vypravují. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a věrnosti si vyměnili: OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 4 Vyšlo: 16.12.2007 G. K. Chesterton Až sem došla rodička vyhnaná od prahu hostince, v místě, kde domov nenašla,

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

METROPOL čte v kraji 90 000 čtenářů navštivte zpravodajský portál www.tydeniky.cz. VÝCHODOČESKÝ METROPOL - přehled distribučních míst

METROPOL čte v kraji 90 000 čtenářů navštivte zpravodajský portál www.tydeniky.cz. VÝCHODOČESKÝ METROPOL - přehled distribučních míst KRÁLOVÉHRADECKÝ A PARDUBICKÝ KRAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK I 21. KVĚTNA 2010 kadeřnictví kosmetika masáže modelace nehtů www.amazing-studio.cz V čele zoo ve Dvoře Králové stojí žena ředitelka Dana Holečková. Láska

Více

DELON ANTHONY PŘÍBĚH TÉ, KTERÁ ŠIJE PRO TEREZU FAJKSOVOU TOTAL BRUTAL VÝBAVA V PYTLÍKU NAKONEC JAPONEC MAGAZÍN PRO LEPŠÍ ŽIVOT STRAN MÓDY PRO TĚHULE

DELON ANTHONY PŘÍBĚH TÉ, KTERÁ ŠIJE PRO TEREZU FAJKSOVOU TOTAL BRUTAL VÝBAVA V PYTLÍKU NAKONEC JAPONEC MAGAZÍN PRO LEPŠÍ ŽIVOT STRAN MÓDY PRO TĚHULE MAGAZÍN PRO LEPŠÍ ŽIVOT březen/duben 2013 www.itoplife.cz TOTAL BRUTAL KRIMI OBJEVILA DALŠÍHO PSAVCE, THOMASE ENGERA PŘÍBĚH TÉ, KTERÁ ŠIJE PRO TEREZU FAJKSOVOU VÝBAVA V PYTLÍKU KULIČKY JSOU PRÍMA HRA NAKONEC

Více

Marjanka Kukui pro ãtenáfie MeduÀky. Funguje to! Seznámení s knihou. Vlastní zkušenosti

Marjanka Kukui pro ãtenáfie MeduÀky. Funguje to! Seznámení s knihou. Vlastní zkušenosti Marjanka Kukui pro ãtenáfie MeduÀky 28 Ho oponopono Na jaře jsem v malé vesnici na Moravě pořádala setkání zaměřené na hunu, havajskou filozofii síly pozitivního myšlení. Překvapilo mě, jak rychle si čtenáři

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Papež František se rozhodl zachovat si svůj dřívější znak, který si vybral po svém zvolení biskupem a pro který je charakteristická jednoduchost. Nad modrým štítem jsou umístěny

Více