VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 SPOLEK OTEC VLASTI KAREL IV., Z.S.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 SPOLEK OTEC VLASTI KAREL IV., Z.S."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 SPOLEK OTEC VLASTI KAREL IV., Z.S. 1

2 Obsah Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY ÚVODEM O SPOLKU OTEC VLASTI KAREL IV., Z.S ČINNOST A HLAVNÍ VÝSTUPY ROKU PROJEKT NÁRODNÍHO VÝROČÍ 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV PŘÍPRAVNÉ SETKÁNÍ NÁRODNÍ KOMISE V SENÁTU VIZUÁLNÍ IDENTITA KLÍČOVÁ SLOVA PŘÍPRAVA PROJEKTU IOP - PUTOVÁNÍ ZA KARLEM IV. U PŘÍLEŽITOSTI 700. VÝROČÍ JEHO NAROZENÍ PSALO SE O NÁS MEDIÁLNÍ VÝSTUPY FINANČNÍ ZPRÁVA KONTAKTNÍ ÚDAJE

3 1. SLOVO PŘEDSEDY ÚVODEM Vážení přátele Karla IV., rok 2016 s sebou přináší jedno z nejvýznamnějších výročí českých i evropských dějin. Připomeneme si 700 let od narození Otce vlasti, krále českého a císaře Svaté říše římské, Karla IV., syna Jana Lucemburského a dědičky Přemyslovců, Elišky. Svou rozmanitou činností ovlivnil osud nejen zemí Koruny české, ale celé Evropy. Díky němu se Praha proměnila v centrum politického a kulturního života, skutečnou metropoli. Stala se nedílnou součástí nejzásadnějších symbolů a dominant naší vlasti a nacházíme ji i v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Výrazná stopa Karla IV. je patrná také napříč regiony. Karel IV. dokázal dát českým zemím evropský rozměr a učinit je skutečnou perlou své koruny. Jeho odkaz žije kolem nás dodnes. Je na nás, dědicích tohoto odkazu, zda jej dokážeme uchovat a předat dalším generacím. S tímto posláním jsme v letech 2013 a 2014 iniciovali a rozvíjeli jednotnou platformu koncept tzv. národního výročí, které má za cíl důstojně oslavit 700. výročí narození této výjimečné historické osobnosti. Národní výročí by mělo připomenout Karla IV. jako vzdělance, politika, stavitele, křesťana a vizionáře, ale rovněž přiblížit jeho zakladatelské, kulturní a státnické dílo. Výročí je vhodným okamžikem, abychom se veřejně přihlásili ke Karlu IV. jako k inspirativní osobnosti českých i Evropských dějin, jejíž odkaz je dodnes aktuální. Přestože výročí připadá na rok 2016, již v letech 2013 a 2014 začali přípravy i realizace celé řady aktivit Spolku s ním spojených. Cílem je postupně a po logických celcích připravovat výročí tak, aby jednotlivé aktivity byly vzájemně provázané, odkazovaly jedna na druhou a dokázaly oslovit co nejširší spektrum lidí. Jedním z cílů oslav výročí je aktivně zapojit do akce širokou veřejnost. Věříme, že výročí povede k angažovanosti občanských spolků (neziskový, sociální a kulturní sektor) i jednotlivců. A vše toto vše bylo a je současnou hlavní činností Spolku v roce Spolek je nově zaregistrován podle nového občanského zákoníku u Městského soudu v Praze a stále se hlavně angažuje jak v ustanovování tématu napříč republikou, tak ve fundraisingu, který by měl zabezpečit oslavy tak, aby mohli splnit svůj předeslaný cíl. To zahrnuje navazování jednotlivých partnerství s různými organizacemi napříč celou Karlovou zemí. Rádi bychom vytvořili jednotnou webovou platformu, která by umožňovala všem sdílet svoje aktivity spojené s výročím a vlastně všechny aktivity spojené s naším Karlem IV. Jedním z hlavních projektů je také projekt Putování za Karlem IV. jež si klade za cíl unikátně a společně propagovat bezmála 300 míst, kde po celé zemi Karel IV. zanechal svou stopu. 3

4 V roce 2014 jsme také zorganizovali unikátní akci 700. dní do 700 výročí narození Karla IV. Byli jsme přítomni a koncept našeho pojetí oslav představovali na slavnostním zasedání Národní komise v Senátu Parlamentu ČR, jehož část také živě přenášel hlavní partner mediální partner výročí, Česká televize. Součástí byla i tisková konference, kde jsme měli také možnost promluvit a představit široké televizní veřejnosti koncept oslav, zejména pak projekt Nechte se inspirovat Všem partnerům Spolku děkujeme za opravdu velký zájem a podporu. Bez Vás by nic nebylo možné. Do roku 2015 si společně přejme, aby se příprava výročí ve své cílové rovince nezadrhla, ale naopak pokračovala úspěšně směrem k vytyčenému cíli. To je důstojná oslava narozenin největšího Čecha historie. Ondřej Chrást předseda Spolku 4

5 2. O SPOLKU OTEC VLASTI KAREL IV., Z.S Název: Spolek Otec vlasti Karel IV., z.s IČO: Sídlo: Hlubočepská 35/4, Praha 5, PSČ Korespondenční adresa: Arbesovo náměstí 4, Praha 5 (Sídlo Pražské informační služby) Spolek Otec vlasti Karel IV., z.s. byl založen podle 20 Zákona č. 509/1991 Sb. a nyní je zaregistrován podle nového občanského zákoníku u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka číslo Výpis ze stanov Předmět činnosti Cílem spolku je: 1. Propagovat názory, postoje a myšlenky Karla IV., krále českého a císaře římského, jako jednoho nejvýznamnějších panovníků v historii naší vlasti. 2. Přispívat ke kultivaci veřejného života v České republice. Vrátit smysl tradici, odpovědnosti a toleranci. 3. Pomáhat rozvíjet seriózní vědecké bádání o osobnosti Karla IV. o jeho životě a činech. 4. Upozorňovat na evropský rozměr osobnosti Karla IV., napomáhat tím rozvoji evropské občanské společnosti. 5. Výše uvedených cílů chce sdružení dosáhnout zejména činností: a) vzdělávací, ediční, přednáškovou, vydavatelskou, propagační a distribuční, b) výstavní a koncertní, pořádáním festivalů, přehlídek a shromáždění, c) provozováním vlastních zařízení, sloužících poslání a činnosti sdružení, d) výrobou vlastních audiovizuálních děl. Statutárním orgánem Spolku je: Předseda: Mgr. Ondřej Chrást Klíčový zaměstnanci Spolku: Mgr. Ondřej Chrást Předseda zapsaného spolku Otec vlasti Karel IV., z.s. Vystudoval psychosociální studia a teologii na UK. Má dlouhodobé zkušenosti z práce v neziskovém sektoru, kde spolupracoval na mnoha významných kulturních projektech. (např. 6 let ve Sdružení historických sídel Čech a Moravy, jako ředitel Husitského centra o.p.s. nebo v české Pravoslavné církvi, kde se jako hlavní manažer podílel na přípravě jednoho z vrcholů Cyrilometodějských slavností u příležitosti 1150 výročí jejich příchodu na Velkou Moravu poutě do Slovanského hradiště v Mikulčicích). PhDr. Iva Voldánová, MBA Ředitelka zapsaného spolku Otec vlasti Karel IV., z. s. Vystudovala sociologii a Business Administration. Má dlouholeté zahraniční zkušenosti z neziskového sektoru jak ve vzdělávací, tak v mezikulturní spolupráci. Její hlavní doménou je mezinárodní spolupráce a evropské vztahy. 5 let působila v Evropské asociaci vysokých odborných škol v Bruselu jako vedoucí kanceláře. 5

6 3. ČINNOST A HLAVNÍ VÝSTUPY ROKU PROJEKT NÁRODNÍHO VÝROČÍ 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. 1. etapa - konceptuální rozvoj projektu Národního výročí - (leden červen 2014) V tomto prvním a počátečním stádiu projektu byl celý projekt iniciován a cílilo se hlavně na nastavení konceptu, principu a cílů Národního výročí. Započali se přípravy, navázání spolupráce s partnery z mnoha sektorů veřejné správy a ostatních participujících organizací (neziskový, kulturní a akademický sektor). Probíhalo hledání politické a společenské podpory, které vyvrcholilo dvojím setkáním tzv. Národní komise za účasti politických i akademických špiček českého státu. a) Ustavení tématu 700. výročí narození Karla IV., vytvoření podvědomí všech potencionálně zainteresovaných organizací o tématu (počet schůzek cca 300 po celé republice, mediální výstupy cca 30 článků s celoplošným dosahem) o Pro souhrnný projekt s názvem 700. výročí narození Karla IV., jehož je festival Praga Caroli nedílnou součástí, získal Spolek záštity celé řady významných osobností veřejného života např. pana prezidenta Miloše Zemana, pana premiéra Bohuslava Sobotky, pana předsedy Senátu PSP Milana Štěcha, pana předsedy PSP Parlamentu Jana Hamáčka, paní bývalé ministryně MMR Věry Jourové, pana ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka, pana místopředsedy vlády Pavla Bělobrádka, ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a mnohých hejtmanů krajů a starostů měst a obcí. o navázání partnerství a spolupráce s různými organizacemi (memoranda) např. Národní památkový ústav, Pražská informační služba, Plzeň 2015, o.p.s., Česká televize a Český rozhlas viz také dále b) Ustavení prestižní Národní komise (předsedou je předseda parlamentu ČR Jan Hamáček členové zástupci prestižních institucí) c) Nastavení principů, konceptů a cílů projektu Karel IV. a.. klíčová slova vlastnosti spojené s jeho osobností, kolem kterých bude stavěna kampaň výročí a jeho aktivity Karel IV. jako.. budovatel, státník, cestovatel, hospodář, diplomat, mecenáš, vzdělanec, myslitel, vizionář, křesťan d) Definování klíčových projektů výročí (v souladu s cíli výročí) evidence koncepce hlavních plánovaných aktivit výročí - tj. aktivit členů Národní Komise zatím cca 100 koncept Celonárodních aktivit nositelem a realizátorem Spolek (cca 20) (plánováno financování IOP) navázání spolupráce a sběr přidružených aktivit (spolky a další organizace - cca stav konec roku 2014). evidence a podpora při vytváření aktivit krajů a měst e) První PR a vývoj komunikační strategie 6

7 - propagační materiály, 3 verze barevného propagačního materiálu (2x CZ 1x ENG) - vytvoření návrhu a prvotní verze webových stránek výročí (rozcestníku) - FB stránky výročí - Youtube kanál k výročí - mediální výstupy cca 30 mediálních výstupů s celoplošným dopadem (ČT, ČRO, internetové magazíny, tisk) podrobný seznam viz a příloha. f) Získání oficiálního mediálního partnerství pro projekt Národního výročí ČRO a ČT podepsána memoranda o spolupráci g) Organizace první aktivity pro veřejnost dní do 700. výročí narození Karla IV. Zeď Otce vlasti - Karlovo náměstí Praha velké mediální pokrytí viz (mediální výstupy viz příloha) h) Návrh konceptu vícezdrojového financování projektu - fondy EU (IOP), vláda ČR prostřednictvím ministerstev, regionální partneři, soukromý sektor (upozaděn) i) Rozdělení výročí na 2 proudy oslav tzv. Kabinetní a celospolečenské - Projekty členů Národní komise a prestižní události např. setkání šlechty, akademické konference, zejména v Praze. - Celospolečenský proud oslav je zaměřen zejména na neziskové organizace a do všech regionů a na podporu jak místních akcí tak v oblasti cestovního ruchu. 2. etapa projektu - obsahový a organizační rozvoj projektu - (červen prosinec 2014) Po úspěšné první fázi (etapě) projektu a všech nezbytných krocích umožňujících rozvoj projektu do všech sfér veřejného života se přistupuje k druhé etapě projektu. V této etapě se z koncepční a politické shody o významu a důležitosti projektu Národního výročí přechází ke konkretizaci vývoje jednotlivých pracovních postupů a aktivit. Přistupuje se též k aktivnímu zapojení jednotlivých organizací do přípravy konkrétních aktivit a to jak celonárodních, tak jejich regionálních a místních složek. Dále se též propojují jednotlivé aktivity a organizace, tak aby výročí bylo skutečně celonárodní. Do projektu se konkrétně zapojují města a regiony a postupně se rozvíjí i koncept multizdrojového financování a spolufinancování a to jak z Evropských, vládních či regionálních zdrojů. Prakticky se nastavuje propojení centrálně organizovaných aktivit s jejich regionálními a místními příjemci. Spolek zaměřuje svoji činnost na celospolečenský proud oslav, podporu regionální spolupráce a cestovního ruchu. Hlavní výstupy etapy č. 2: a) pokračování v podpoře a zviditelňování tématu 700. výročí narození Karla IV. a jeho partnerů b) rozšíření partnerství a spolupráce (memoranda s kraji, s dalšími spolky apod.) a) rozvinutí a pokračování práce Národní Komise (podzimní setkání) b) navázání spolupráce a rozvinutí spolupráce se zahraničím (Itálie, Německo, Polsko, Rakousko, Francie, Lucembursko aj.) c) rozpracování projektů výročí (v souladu s cíli výročí) 7

8 o Pokračování evidence plánovaných aktivit výročí - Pokračování a navazování spolupráce a sběru přidružených aktivit (již 150) o Prohloubení konceptu a vývoje celonárodních aktivit d) rozpracování aktivit včetně základního nastavení a lokálních specifik aktivit. Prosazení celonárodních aktivit do místních a regionálních plánů rámci celkových koncepcí kulturních a celospolečenských akcí Regionu, vytvoření pracovních a realizačních týmů aktivit (včetně regionální a místní reprezentace) e) hledání a postupné získávání vícezdrojového financování na Národní výročí a jeho aktivity (konkrétně v jednání vládní návrh, EU fondy v rámci operačního programu IOP, krajské operační dotace/dary na činnost Spolku, příspěvky měst na celkový koncept Národního výročí atd.) 1. komplexní zpracování žádosti IOP Putování s Karlem IV. rozpočet projektu (cca 72 alokovaných m. a 7,7 nezpůsobilých) desítky jednotlivých aktivit v rámci karlovského cestovního ruchu ve všech regionech na tzv. 300 karlovských míst 2. příprava kampaně brandu karlovského cestovního ruchu 3. zaměření se na přípravu Celospolečenské části výročí 4. spolek hledá povinné dofinancování projektu z Evropských zdrojů vzhledem k rozsahu a parametru nastavení čerpání dotací. 8

9 3.2. PŘÍPRAVNÉ SETKÁNÍ NÁRODNÍ KOMISE V SENÁTU Pro myšlenky spojené s naším projektem 700. výročí narození Karla IV. se nám podařilo získat a snad i nadchnout řadu významných osobností veřejného života, které projektu udělili záštity či cenné rady. Naše úsilí udělat z tématu výročí celospolečenské téma bylo korunováno slavnostním setkáním tzv. Národní komise, v Senátu dne , tedy přesně dva roky před narozením Karla IV., na kterém jsme prezentovali naše pojetí výročí. Přítomni byli významní zástupci státu a veřejného života v čele např. s panem premiérem Sobotkou či panem kardinálem Dukou. Toto setkání jsme iniciovali a i po praktické stránce, spolu s panem předsedou Senátu Milanem Štěchem, připravovali. Podepsána byla také společná deklarace o vůli vzájemně spolupracovat na důstojných oslavách. Psali o setkání: V SENÁTU ODSTARTOVALY PŘÍPRAVY OSLAV 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV , zdroj: Členové Národní komise k přípravám oslav výročí 700 let od narození Karla IV. Deklarací vůle spolupracovat na realizaci oslav 700 let od narození českého panovníka Karla IV. dnes zástupci z řad politiků a významných institucí veřejného života zahájili oficiální přípravy na národní výročí v roce Zároveň v Senátu proběhlo Slavnostní přípravné setkání Národní komise, která bude koordinovat oslavy na celostátní úrovni. Důstojné oslavy si výročí zaslouží podle 84 % českých občanů. V roce 2016 uplyne 700 let od narození výjimečného českého panovníka celoevropského významu Karla IV. Ve Valdštejnském paláci dnes, symbolicky v předvečer 698. narozenin Karla IV., proběhlo přípravné setkání tzv. Národní komise, která bude připravovat, koordinovat a realizovat oslavy tohoto výročí na celorepublikové úrovni. Na dnešní akci členové komise slavnostně deklarovali svou podporu a vůli spolupracovat. Členy Národní komise jsou mimo jiné předsedové obou komor Parlamentu ČR, předseda vlády, zástupci Akademie věd ČR, rektor Univerzity Karlovy, církevní představitelé a další přední osobnosti českého veřejného života. 9

10 Předsedou Národní komise byl jmenován předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček, který vyzdvihl především morální základy a principy politiky Karla IV. Kdyby mnohá rozhodnutí Karlova nebyla nadčasová, přesahující rámec lidské pomíjivosti či krátkodobého politického profitu, asi by se dnešní shromáždění připravující oslavy 700. výročí jeho narození nekonalo, uvedl Hamáček. Karel IV. byl osobností evropského formátu. České země miloval, tady byl základ jeho říše, odtud pocházel rod jeho matky. Karel IV. myslel evropsky, jednal evropsky a měl také evropskou odpovědnost a evropský význam. I proto věřím, že oslavy 700. výročí Karlova narození musí být koncipovány tak, aby je současná Evropa zaznamenala, zdůraznil předseda Senátu Milan Štěch. Myslím, že jsou určitá významná jubilea, která si stát a přední veřejné instituce musí vzít za své, dodal. Premiér Bohuslav Sobotka ocenil nadčasové hodnoty Karla IV., z nichž můžeme čerpat dodnes: podpora vzdělanosti, silná diplomacie a rozumná správa země. Odborným garantem oslav 700. výročí z hlediska historické přesnosti je Akademie věd ČR. Její předseda Jiří Drahoš uvedl, že nejdůležitějším rysem mezinárodní mírové politiky Karla IV. byla diplomacie a kultivace osobního jednání. Zastřešující organizací pro koordinaci národních aktivit v rámci oslav je spolek Otec vlasti Karel IV. Jeho předseda Ondřej Chrást dnes v Senátu představil výsledky celorepublikového průzkumu zaměřeného na vnímání osobnosti Karla IV. českou veřejností. Podle průzkumu si důstojné oslavy 700. výročí narození přeje téměř 84 % obyvatel České republiky. Není to tedy výstřelek nějaké úzké skupinky lidí, ale celospolečenská poptávka. Téměř tři čtvrtiny lidí si rovněž myslí, že by vláda měla oslavy aktivně podpořit. Jsem proto rád, že na dnešním setkání projektu vyjádřili podporu mnozí političtí představitelé. Podle Chrásta je cílem oslav zapojit širokou veřejnost nejen jako pasivní účastníky připravených akcí, ale podnítit skupinky i jednotlivce k vlastní aktivitě. Propagací stále platných názorů, morálních hodnot a myšlenek Karla IV. chceme přispět ke kultivaci veřejného života v České republice a obrátit pozornost k odpovědnosti a toleranci, dodává Chrást. V rámci národního výročí proběhne několik stovek akcí na různých úrovních (celostátní, krajské, regionální i individuální). Na národní úrovni se připravuje např. celovečerní film, televizní i rozhlasový seriál, on-line encyklopedie, slavnostní koncert ve Svatovítské katedrále, či historické rytířské turnaje v Jelením příkopu Pražského hradu. Hlavními mediálními partnery projektu národního výročí jsou Česká televize a Český rozhlas. Některé další projekty proběhnou v rámci mezinárodní spolupráce. Podporu myšlence národních oslav vyjádřila řada organizací, namátkou třeba Prezidentská kancelář, Hlavní město Praha, Národní památkový ústav, Správa Pražského hradu, ministerstva kultury, školství, zahraničních věcí a místního rozvoje, Česká filharmonie a další. Záznam tiskové konference, která uzavřela slavnostní setkání v Senátu, najdete zde: Eva Davidová 10

11 3.3. VIZUÁLNÍ IDENTITA Zvolená vizuální identita byla převedena do konkrétních výstupů pro různé formy prezentace. 11

12 3.4. KLÍČOVÁ SLOVA Výročí by mělo připomenout Karla IV. jako vzdělance, politika, stavitele, křesťana a vizionáře, ale rovněž přiblížit jeho zakladatelské, kulturní a státnické dílo. Výročí je vhodným okamžikem, abychom se veřejně přihlásili ke Karlu IV. jako k inspirativní osobnosti českých i Evropských dějin, jejíž odkaz je dodnes aktuální. Umožní zdůraznit kontinuitu s minulostí, zejména s Karlovou dobou charakterizovanou kulturním rozkvětem země a politickou i ekonomickou stabilitou. Koncept takto pojatého výročí tedy na základě deseti klíčových slov byl představen právě na setkání v Senátu, prezentován na společné tiskové konferenci, které se zúčastnili spolu s představiteli Spolku přední osobnosti veřejného života. 12

13 3.5. ZEĎ OTCE VLASTI První veřejnou aktivitou Spolku pro širokou veřejnost, která veřejně upozorňuje na blížící se výročí, byla akce Zeď Otce vlast, která 700 dní před 700. výročím narození Karla IV. inspirovala Pražany k velkým cílům. Dne 15. června 2014 na Karlově náměstí v centru Prahy vyrostla zeď Otce vlasti, kam kolemjdoucí mohli psát své životní cíle. Inspirovat k co nejambicióznějším plánům je má osobnost Karla IV. Dne 15. června to bylo právě 700 dní, kdy Česká republika oslaví 700 let od narození tohoto panovníka. Jako první zeď podepsala starostka Prahy 2 Jana Černochová a tehdejší ministryně pro místní rozvoj dnes Eurokomisařka Věra Jourová. Až do konce června mohli lidé na Karlově náměstí popustit uzdu fantazie a napsat na interaktivní zeď Otce vlasti, čeho by chtěli v životě dosáhnout. Příkladem jim jde Karel IV., jehož některé zásluhy jsou v záhlaví zdi uvedeny. Chtěli bychom, aby hodnoty a činy Karla IV. inspirovaly občany České republiky k odvážným cílům. Každý má nějaký sen a prvním krokem k jeho uskutečnění může být to, že ho veřejně deklaruje. Nemusí to být zrovna nová katedrála, ale vyplatí se mířit vysoko, říká Ondřej Chrást ze spolku Otec vlasti Karel IV., který zeď nainstaloval. Ti, kteří nestihli napsat své cíle křídou, je mohli alespoň virtuálně deklarovat na Facebookových stránkách Spolku. 13

14 Instalace zdi zahájila odpočítávání 700 dní, které zbývají do 700. výročí narození jedné z nejvýznamnějších osobností českých dějin v květnu Příležitost zveřejnit své životní cíle a přání si dnes odpoledne nenechala ujít např. ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová, či starostka Prahy 2 Jana Černochová. S křídou v ruce jsem se vrátila do dětských let, kdy se mě co chvíli někdo ptal, čím chci být a co chci dokázat. Je důležité se i v dospělosti odtrhnout od každodenních úkolů a mít nějaký velký cíl. Novou část Prahy jako Karel IV. asi nezaložím, ale třeba jeho zcestovalost a znalost cizích jazyků je velmi inspirativní, řekla starostka Černochová. Do předepsaného řádku Já chci dokázat dopsala vrátit život na Karlovo náměstí. Dnes již p. Eurokomisařka Jourová připomněla sjednotitelskou roli Karla IV. a jeho zásluhu na prosazování Českých zemí v tehdejší politice. Na zeď napsala pomoci Čechům posílit sebevědomí v Evropě. Zeď Otce vlasti zůstala na Karlově náměstí do konce června, poté se stal součástí putovní akce do regionů plánované v rámci širších projektů. Zeď by měla putovat po dalších městech, která se do projektu 700. výročí narození Karla IV. zapojila. Zeď si každé město napojené na projekt může vytvořit dle jednoduchého návodu samo. Za 14 dní provozu se podařilo inspirovat kolemjdoucí a nasbírat 100ky vzkazů v mnoha jazycích, jak je viděno i z mediálních výstupů. Na ukázku pak pár příkladů. 14

15 Obrázek 1 Ukázka z nápisů na Zdi Otce vlasti Obrázek 2 Odhalování Zdi otce vlasti provázelo vystoupení umělců 15

16 3.6. PUBLIKAČNÍ ČINNOST BROŽURA K VÝROČÍ Důležitým milníkem pro Spolek v roce 2014 je i příprava propagačních materiálů již ve vizuální identitě pro projekt 700. výročí narození Karla IV. Spolek připravil 3 vydání rozsáhlé brožury o koncepci výročí a plánovaných aktivitách a to včetně Anglické verze. 16

17 AKCE K VÝROČÍ V PRAZE Spolek také ve spolupráci s Pražskou informační službou, Galerií Hlavního města Prahy a Praga Mystica s.r.o. připravil v rámci Pražské koordinační skupiny oslav propagační letáčky o aktivitách výročí na rok 2016 ve 3 jazykových mutacích CZ, EN,DE, a to i pro prezentaci na zahraničních veletrzích cestovního ruchu. 17

18 3.7. PŘÍPRAVA PROJEKTU IOP - PUTOVÁNÍ ZA KARLEM IV. U PŘÍLEŽITOSTI 700. VÝROČÍ JEHO NAROZENÍ Samozřejmě od počátku projektu hledáme možnosti, jak aktivity spojené s výročím, ale i celkovým posláním Spolku financovat. Kromě sponzorských darů, vyjádřených zejména tzv. barterově např. tiskařskými či IT službami (hlavně společný web), jsme hledali možnosti financování v rámci veřejných zdrojů. Kromě několika malých dotací různých měst či krajů se nám podařilo úspěšně žádat ve 25. výzvě Integrovaného operačního programu IOP, kde se podařilo v rámci Národní podpory cestovního ruchu získat financování velké části plánovaných aktivit v rámci čerpání Evropských zdrojů. V tuto chvíli, na přelomu roku 2014/2015 čekáme na právní akt - rozhodnutí o dotaci a na garanci povinného dofinancování projektu, která je přislíbena s Ministerstva financí O IOPU podrobněji Spolek v rámci své mise a zaměření se na celospolečenský aspekt oslav se v druhé polovině roku 2014 zejména zabýval na přípravu a procesování žádosti z Evropských fondů - Integračního Operačního programu v oblasti Cestovního ruchu. S předními Odborníky na cestovní ruch a dlouholetými hodnotiteli IOPů Doc. Jiří Vaníček a žadateli zkušenými z obdobné výzvy IOP z roku 2009 (Mgr. Ondřej Chrást) a EU fondy (PhDr. Iva Voldánová, MBA), se spolek věnoval přípravě projektu IOP: Putování za Karlem IV. u příležitosti 700. výročí jeho narození Celkový alokovaný rozpočet projektu byl 72, 5 mil kč. z Integrovaného operačního programu; Prioritní osa 6.4.1a,b - Národní podpora cestovního ruchu - Cíle Konvergence a regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, Podporovaná aktivita v rámci IOP: d) Prezentace a propagace kulturního a přírodního bohatství kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni. Snahou je propojit již vzniklý koncept Národního výročí s faktickým odkazem Karla IV. zejména v regionech tak vznikla přidaná hodnota i v oblasti cestovního ruchu. Schválený projekt IOP řeší cílenou strukturovanou propagaci domácího a zahraničního cestovního ruchu mezi zvolenými cílovými skupinami za účelem zvyšování účinnosti propagace ČR jako celku i jednotlivých regionů jako zajímavé destinace, která má díky památkám a pamětihodnostem spojeným s životem a působením Karla IV. na území České republiky svou přitažlivost a je určitě dobré je navštívit (bude se jednat o propagaci památek a pamětihodností a jiných zajímavých míst spojených s Karlem IV., a zároveň turista rozšíří své znalosti o nich, včetně např. tradic). Propagační a komunikační kampaň logicky navazuje na vytvořenou nabídku produktů segmentu, tzn. "osobnostního" - Karlovského cestovního ruchu v České republice (dále jen Karlovský CR). Cílem je vytvořit Produkt CR a následnou marketingovou strategii a kampaň pro Karlovská místa (místa spojená s Karlem IV.) zaměřenou na propojení Karlovských témat, míst a aktivit s dalšími turistickými produkty a destinacemi - tzn. příběh Karla IV. - Putování za Karlem IV. (regionálně, dle definovaných klíčových témat jeho života). 18

19 Hlavní motto projektu je Prožijte s Karlem IV. nezapomenutelné příběhy a zážitky ve 14 krajích naší republiky a i v zahraničí : Marketingová kampaň na odkaz Karla IV. a 300 tzv. Karlovských míst. Karlovské místo musí být zajímavé pro návštěvníka, tedy nemůže to být například jen odkaz na nějakou kroniku nebo písemný materiál uložený v archivu Může se jednat o jednotlivý hrad, tvrz, městskou architekturu apod. Karlovské místa by měla jít napříč všemi regiony, tak aby bylo možno vytvořit regionální trasy s tím, že vzhledem k různému odkazu v různých regionech budou některé zastoupeny významněji, jiné méně. Možnost lokálního zapojení a propagace. Plánované aktivity v rámci IOPu Vytvoření brandu Karla IV. Turistický průvodce Putování za Karlem IV. Vytvoření webového portálu/rozcestníku Karlovských aktivit Multimediální průvodce regiony po Karlovských místech pro mobilní zařízení Památeční publikace (velká kniha o Karlu IV.) Putovní výstava o životě a době Karla IV. v regionech ČR Karlovy dny na Pražském hradě Geocaching s Karlem IV. Vzdělávací a propagační počítačová hra pro PC a mobilní zařízení Den s Living History pro školy 19

20 Městské slavnosti s Karlem IV. Zeď Otce vlasti Výroba audiovizuálních podkladů pro kampaň pro mediální distribuční kanály 3D rekonstrukce význačných památek a měst doby Karla IV. Výroba a tisk tištěných materiálů Výroba ostatních propagačních materiálů (pro implementaci značky) Akce v zahraničních kulturních institutech Tiskové konference v ČR i zahraničí Distribuce a logistika propagačních materiálů Akce v zahraničních kulturních institutech Další PR eventy Inzertní kampaň / Televize a rádio + print + online

21 4. PSALO SE O NÁS MEDIÁLNÍ VÝSTUPY Ohlasy NA SLAVNOSTNÍ PŘÍPRAVNÉ SETKÁNÍ NÁRODNÍ KOMISE K OSLAVÁM 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. V HLAVNÍM SÁLE VALDŠTEJNSKÉHO PALÁCE SENÁTU PČR dne 13. května 2014, jež Spolek Otec vlasti Karel IV., z. s. pomáhal spoluorganizovat a na němž předseda spolku vystoupil s koncepcí Spolku jak co v nejširším kontextu připomenout výročí. -vyroci-narozeni-karla-iv / Zastřešující organizací pro koordinaci národních aktivit v rámci oslav je spolek Otec vlasti Karel IV. Jeho předseda Ondřej Chrást dnes v Senátu představil výsledky celorepublikového průzkumu zaměřeného na vnímání osobnosti Karla IV. českou veřejností. Podle průzkumu si důstojné oslavy 700. výročí narození přeje téměř 84 % obyvatel České republiky. Není to tedy výstřelek nějaké úzké skupinky lidí, ale celospolečenská poptávka. Téměř tři čtvrtiny lidí si rovněž myslí, že by vláda měla oslavy aktivně podpořit. Jsem proto rád, že na dnešním setkání projektu vyjádřili podporu mnozí političtí představitelé. Podle Chrásta je cílem oslav zapojit širokou veřejnost nejen jako pasivní účastníky připravených akcí, ale podnítit skupinky i jednotlivce k vlastní aktivitě. Propagací stále platných názorů, morálních hodnot a myšlenek 21

22 Karla IV. chceme přispět ke kultivaci veřejného života v České republice a obrátit pozornost k odpovědnosti a toleranci, dodává Chrást. Tisková konference ze Senátu PČR - TK k přípravám oslav 700. výročí narození Karla IV. - https://www.youtube.com/watch?v=ut_nxx3exxc&feature=youtu.be Spolek Otec vlasti Karel IV., který byl iniciátorem oslav, by chtěl představit Karla IV. jako mecenáše i diplomata a zapojit co nejširší řadu spolků a institucí. Spolek Otec vlasti Karel IV., který byl iniciátorem oslav, by chtěl představit Karla IV. jako mecenáše i diplomata a zapojit co nejširší řadu spolků a institucí. Zastřešující organizací pro koordinaci národních aktivit v rámci oslav je spolek Otec vlasti Karel IV. Jeho předseda Ondřej Chrást dnes v Senátu představil výsledky celorepublikového průzkumu zaměřeného na vnímání osobnosti Karla IV. českou veřejností. Předseda sdružení Otec vlasti, které přípravy oslav koordinuje, Ondřej Chrást dodal, že jubilejní akce mají představit Karla IV. "jako stavitele, jako mecenáše, jako diplomata. Cíle výročí jsou zapojit co největší počet spolků, veřejných institucí i individuí." udalosti/ /obsah/ oslavy-vyroci-narozeni-karla-iv 22

23 AKCE 700 DNÍ DO 700 LET OD NAROZENÍ KARLA IV. - ZEĎ OTCE VLASTI "Chtěli bychom, aby jeho hodnoty a činy inspirovaly občany k odvážným cílům. Každý má nějaký sen a prvním krokem k jeho uskutečnění může být to, že ho veřejně deklaruje. Nemusí to být zrovna nová katedrála, ale vyplatí se mířit vysoko," řekl o smyslu akce její iniciátor Ondřej Chrást ze spolku Otec vlasti Karel IV. Internetovou obdobu má na Facebooku. Setkání doprovázelo vystoupení středověkých muzikantů a kejklířů. Chtěli bychom, aby jeho hodnoty a činy inspirovaly občany k odvážným cílům. Každý má nějaký sen a prvním krokem k jeho uskutečnění může být to, že ho veřejně deklaruje. Nemusí to být zrovna nová katedrála, ale vyplatí se mířit vysoko," řekl ČTK o smyslu akce její iniciátor Ondřej Chrást ze spolku Otec vlasti Karel IV. 23

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR 1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR OHLÉDNUTÍ ZA VÝROČÍM 1150 LET OD PŘÍCHODU SV. CYRILA A METODĚJE NA VELKOU MORAVU Zlínský kraj Ministerstvo zahraničních věcí ČR erzita c Zlínský

Více

SPOLEK KARLOVSKÝCH MÍST. verze 2.0 - aktualizováno 18. 11. 2015. 2014-2015 Otec vlasti Karel IV., z.s.

SPOLEK KARLOVSKÝCH MÍST. verze 2.0 - aktualizováno 18. 11. 2015. 2014-2015 Otec vlasti Karel IV., z.s. SPOLEK KARLOVSKÝCH MÍST verze 2.0 - aktualizováno 18. 11. 2015 2014-2015 Otec vlasti Karel IV., z.s. DEKLARACE u příležitosti SLAVNOSTNÍHO PŘÍPRAVNÉHO SETKÁNÍ NÁRODNÍ KOMISE K OSLAVÁM 700. VÝROČÍ NAROZENÍ

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky Účetní jednotka doručí:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SDRUŽENÍ OTEC VLASTI KAREL IV., O.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SDRUŽENÍ OTEC VLASTI KAREL IV., O.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SDRUŽENÍ OTEC VLASTI KAREL IV., O.S. 1 Obsah Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY ÚVODEM... 3 2. O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ OTEC VLASTI KAREL IV., O.S... 4 3. ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ OTEC VLASTI KAREL

Více

Výroční zpráva Z&S Apache Team, z.s. za rok 2015

Výroční zpráva Z&S Apache Team, z.s. za rok 2015 za rok 2015 Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2015 a končící dnem 31. prosince 2015 na základě vyhodnocení činnosti Z&S Apache Team, z.s. a její jednotlivá ustanovení byla

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV.

700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. OBECNÉ INFORMACE Tento jednoduchý kontaktní formulář slouží pro zapojení projektů do 700. výročí narození Karla IV. V elektronické podobě je ke stažení na www.otecvlasti.eu/zapojtese Všechny projekty budou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

ZACHOVÁNÍ ODKAZU PAMÁTEK REFORMACE DOBA UDRŽITELNOSTI A UKONČENÍ PROJEKTU

ZACHOVÁNÍ ODKAZU PAMÁTEK REFORMACE DOBA UDRŽITELNOSTI A UKONČENÍ PROJEKTU ZACHOVÁNÍ ODKAZU PAMÁTEK REFORMACE DOBA UDRŽITELNOSTI A UKONČENÍ PROJEKTU O PROJEKTU Cílem projektu byla propagace památek reformace a jejich zpřístupnění široké veřejnosti, a to z řad turistů a návštěvníků

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska Projekt z integrovaného operačního programu, Prioritní osa 6.4. a, b. Národní podpora cestovní ruchu Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska ÚVOD uvedení do projektu ČR je významnou destinací

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

SPOLEK KARLOVSKÝCH MÍST. 2014-2015 Otec vlasti Karel IV., z.s.

SPOLEK KARLOVSKÝCH MÍST. 2014-2015 Otec vlasti Karel IV., z.s. 2014-2015 Otec vlasti Karel IV., z.s. SPOLEK KARLOVSKÝCH MÍST DEKLARACE u příležitosti SLAVNOSTNÍHO PŘÍPRAVNÉHO SETKÁNÍ NÁRODNÍ KOMISE K OSLAVÁM 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. V HLAVNÍM SÁLE VALDŠTEJNSKÉHO

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k tel: 605301919 V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. založilo 15 zakladatelů v roce 2006 a její území působnosti je vymezeno katastry 33 obcí. Území MAS kopíruje

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA OCHRANY PŘÍRODY ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA OCHRANY PŘÍRODY ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA OCHRANY PŘÍRODY ZA ROK 2014 Základní informace o organizaci Vznik organizace Datum založení organizace (registrace ministerstvem vnitra): 6. 9. 2011. Činnost organizace byla zahájena

Více

Výroční zpráva sdružení Hudební lahůdky, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva sdružení Hudební lahůdky, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva sdružení Hudební lahůdky, o. s. za rok 2013 Hudební lahůdky, o. s. Cacovická 729/50 614 00 Brno-Husovice Česká republika registrováno pod j. č. VS/1 1/85659/11 R dne 6. 9. 2011 IČ: 22719458

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2015 (v celých tisících Kč) IČ 40 23 19 09 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

ve zjednodušeném rozsahu

ve zjednodušeném rozsahu Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Reklamní atelier Area

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. vyhlášky č. 00/00 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

Více

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC. Nuart o.p.s. 2013

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC. Nuart o.p.s. 2013 Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC 1 Obsah Úvodní slovo 3 Poslání a cíle společnosti 4 Obecné informace o společnosti 5 Zpráva o činnosti 6

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Korporace Ústav nezávislé žurnalistiky, z.ú.

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Korporace Ústav nezávislé žurnalistiky, z.ú. Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Obsah přílohy Podle 29 a 3 vyhlášky č. 54/22 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 3. Výše a povaha

Více

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Adresa sídla: Dittrichova 21, 128 01 Praha

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Spolupráce s místními aktéry a projekty přeshraniční spolupráce pro rozvoj Cyrilometodějské stezky

Spolupráce s místními aktéry a projekty přeshraniční spolupráce pro rozvoj Cyrilometodějské stezky Spolupráce s místními aktéry a projekty přeshraniční spolupráce pro rozvoj Cyrilometodějské stezky CYRILOMETODĚJSKÁ STEZKA VIZE Cyrilometodějská kulturní stezka je funkční evropská síť partnerů podporující

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

DOMA BEZ OBAV DOMA BEZ OBAV Revoluční 1003/3 Praha 1 110 00 ču 107-4810960247/0100 wwwkrasapomociopscz Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb Výkaz

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu k 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka.

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. Výroční zpráva 2014 Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. a) Předseda správní rady: Renzová Vendula b) Členové správní rady: Kačírková Hana Dušková

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky. IČ Karviná-Ráj Česká republika

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky. IČ Karviná-Ráj Česká republika ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ke dni 31.12.2009 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Občanské sdružení BUBEC Přehled hospodaření za střediska za období Účet Název účtu Poč.stav Výnosy Náklady Hosp.výsl.

Občanské sdružení BUBEC Přehled hospodaření za střediska za období Účet Název účtu Poč.stav Výnosy Náklady Hosp.výsl. Občanské sdružení BUBEC Strana:1 Přehled hospodaření za střediska za období 01.01.2011-31.12.2011 Účet Název účtu Poč.stav Výnosy Náklady Hosp.výsl. ***** 1-Hl.M.Praha 50110 Kancelářské potřeby 0,00 4541,00

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka 2014 Obsah Účetní závěrka...2 Činnost Místní akční skupiny Šipka v roce 2014 a její zhodnocení...9 Účetní závěrka R O Z V A H A (Kontrola aktiv a pasiv) Číslo

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.201 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a sídlo

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Stanovy občanského sdružení. Přátelé Miloše Zemana

Stanovy občanského sdružení. Přátelé Miloše Zemana Stanovy občanského sdružení Přátelé Miloše Zemana Občanské sdružení je založeno v souladu s ustanoveními zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. I. ázev, účel a sídlo občanského sdružení

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet Výroční zpráva za rok 2015 Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Obsah Úvod...3 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 67439560 Název: Základní umělecká škola R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem Sestavená k rozvahovému

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. Úvod 2 Po předchozích letech, kdy Centrum pro restaurování zejména budovalo díky doplňkové činnosti své finanční zdroje, nastal v

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2009, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní

Více

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: 22664742 Výroční zpráva 2015 OBSAH Úvodní slovo Poslání a cíle Základní informace o organizaci Historie Naši činnost podpořili Činnost v roce

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Finanční zpráva České inovace, o.p.s.

Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Účetní závěrka (nekonsolidovaná) Rok končící 3. prosincem 23 Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z účetní závěrky 23, která byla zpracována v souladu s vyhláškou č.

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více