VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 SPOLEK OTEC VLASTI KAREL IV., Z.S.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 SPOLEK OTEC VLASTI KAREL IV., Z.S."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 SPOLEK OTEC VLASTI KAREL IV., Z.S. 1

2 Obsah Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY ÚVODEM O SPOLKU OTEC VLASTI KAREL IV., Z.S ČINNOST A HLAVNÍ VÝSTUPY ROKU PROJEKT NÁRODNÍHO VÝROČÍ 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV PŘÍPRAVNÉ SETKÁNÍ NÁRODNÍ KOMISE V SENÁTU VIZUÁLNÍ IDENTITA KLÍČOVÁ SLOVA PŘÍPRAVA PROJEKTU IOP - PUTOVÁNÍ ZA KARLEM IV. U PŘÍLEŽITOSTI 700. VÝROČÍ JEHO NAROZENÍ PSALO SE O NÁS MEDIÁLNÍ VÝSTUPY FINANČNÍ ZPRÁVA KONTAKTNÍ ÚDAJE

3 1. SLOVO PŘEDSEDY ÚVODEM Vážení přátele Karla IV., rok 2016 s sebou přináší jedno z nejvýznamnějších výročí českých i evropských dějin. Připomeneme si 700 let od narození Otce vlasti, krále českého a císaře Svaté říše římské, Karla IV., syna Jana Lucemburského a dědičky Přemyslovců, Elišky. Svou rozmanitou činností ovlivnil osud nejen zemí Koruny české, ale celé Evropy. Díky němu se Praha proměnila v centrum politického a kulturního života, skutečnou metropoli. Stala se nedílnou součástí nejzásadnějších symbolů a dominant naší vlasti a nacházíme ji i v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Výrazná stopa Karla IV. je patrná také napříč regiony. Karel IV. dokázal dát českým zemím evropský rozměr a učinit je skutečnou perlou své koruny. Jeho odkaz žije kolem nás dodnes. Je na nás, dědicích tohoto odkazu, zda jej dokážeme uchovat a předat dalším generacím. S tímto posláním jsme v letech 2013 a 2014 iniciovali a rozvíjeli jednotnou platformu koncept tzv. národního výročí, které má za cíl důstojně oslavit 700. výročí narození této výjimečné historické osobnosti. Národní výročí by mělo připomenout Karla IV. jako vzdělance, politika, stavitele, křesťana a vizionáře, ale rovněž přiblížit jeho zakladatelské, kulturní a státnické dílo. Výročí je vhodným okamžikem, abychom se veřejně přihlásili ke Karlu IV. jako k inspirativní osobnosti českých i Evropských dějin, jejíž odkaz je dodnes aktuální. Přestože výročí připadá na rok 2016, již v letech 2013 a 2014 začali přípravy i realizace celé řady aktivit Spolku s ním spojených. Cílem je postupně a po logických celcích připravovat výročí tak, aby jednotlivé aktivity byly vzájemně provázané, odkazovaly jedna na druhou a dokázaly oslovit co nejširší spektrum lidí. Jedním z cílů oslav výročí je aktivně zapojit do akce širokou veřejnost. Věříme, že výročí povede k angažovanosti občanských spolků (neziskový, sociální a kulturní sektor) i jednotlivců. A vše toto vše bylo a je současnou hlavní činností Spolku v roce Spolek je nově zaregistrován podle nového občanského zákoníku u Městského soudu v Praze a stále se hlavně angažuje jak v ustanovování tématu napříč republikou, tak ve fundraisingu, který by měl zabezpečit oslavy tak, aby mohli splnit svůj předeslaný cíl. To zahrnuje navazování jednotlivých partnerství s různými organizacemi napříč celou Karlovou zemí. Rádi bychom vytvořili jednotnou webovou platformu, která by umožňovala všem sdílet svoje aktivity spojené s výročím a vlastně všechny aktivity spojené s naším Karlem IV. Jedním z hlavních projektů je také projekt Putování za Karlem IV. jež si klade za cíl unikátně a společně propagovat bezmála 300 míst, kde po celé zemi Karel IV. zanechal svou stopu. 3

4 V roce 2014 jsme také zorganizovali unikátní akci 700. dní do 700 výročí narození Karla IV. Byli jsme přítomni a koncept našeho pojetí oslav představovali na slavnostním zasedání Národní komise v Senátu Parlamentu ČR, jehož část také živě přenášel hlavní partner mediální partner výročí, Česká televize. Součástí byla i tisková konference, kde jsme měli také možnost promluvit a představit široké televizní veřejnosti koncept oslav, zejména pak projekt Nechte se inspirovat Všem partnerům Spolku děkujeme za opravdu velký zájem a podporu. Bez Vás by nic nebylo možné. Do roku 2015 si společně přejme, aby se příprava výročí ve své cílové rovince nezadrhla, ale naopak pokračovala úspěšně směrem k vytyčenému cíli. To je důstojná oslava narozenin největšího Čecha historie. Ondřej Chrást předseda Spolku 4

5 2. O SPOLKU OTEC VLASTI KAREL IV., Z.S Název: Spolek Otec vlasti Karel IV., z.s IČO: Sídlo: Hlubočepská 35/4, Praha 5, PSČ Korespondenční adresa: Arbesovo náměstí 4, Praha 5 (Sídlo Pražské informační služby) Spolek Otec vlasti Karel IV., z.s. byl založen podle 20 Zákona č. 509/1991 Sb. a nyní je zaregistrován podle nového občanského zákoníku u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka číslo Výpis ze stanov Předmět činnosti Cílem spolku je: 1. Propagovat názory, postoje a myšlenky Karla IV., krále českého a císaře římského, jako jednoho nejvýznamnějších panovníků v historii naší vlasti. 2. Přispívat ke kultivaci veřejného života v České republice. Vrátit smysl tradici, odpovědnosti a toleranci. 3. Pomáhat rozvíjet seriózní vědecké bádání o osobnosti Karla IV. o jeho životě a činech. 4. Upozorňovat na evropský rozměr osobnosti Karla IV., napomáhat tím rozvoji evropské občanské společnosti. 5. Výše uvedených cílů chce sdružení dosáhnout zejména činností: a) vzdělávací, ediční, přednáškovou, vydavatelskou, propagační a distribuční, b) výstavní a koncertní, pořádáním festivalů, přehlídek a shromáždění, c) provozováním vlastních zařízení, sloužících poslání a činnosti sdružení, d) výrobou vlastních audiovizuálních děl. Statutárním orgánem Spolku je: Předseda: Mgr. Ondřej Chrást Klíčový zaměstnanci Spolku: Mgr. Ondřej Chrást Předseda zapsaného spolku Otec vlasti Karel IV., z.s. Vystudoval psychosociální studia a teologii na UK. Má dlouhodobé zkušenosti z práce v neziskovém sektoru, kde spolupracoval na mnoha významných kulturních projektech. (např. 6 let ve Sdružení historických sídel Čech a Moravy, jako ředitel Husitského centra o.p.s. nebo v české Pravoslavné církvi, kde se jako hlavní manažer podílel na přípravě jednoho z vrcholů Cyrilometodějských slavností u příležitosti 1150 výročí jejich příchodu na Velkou Moravu poutě do Slovanského hradiště v Mikulčicích). PhDr. Iva Voldánová, MBA Ředitelka zapsaného spolku Otec vlasti Karel IV., z. s. Vystudovala sociologii a Business Administration. Má dlouholeté zahraniční zkušenosti z neziskového sektoru jak ve vzdělávací, tak v mezikulturní spolupráci. Její hlavní doménou je mezinárodní spolupráce a evropské vztahy. 5 let působila v Evropské asociaci vysokých odborných škol v Bruselu jako vedoucí kanceláře. 5

6 3. ČINNOST A HLAVNÍ VÝSTUPY ROKU PROJEKT NÁRODNÍHO VÝROČÍ 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. 1. etapa - konceptuální rozvoj projektu Národního výročí - (leden červen 2014) V tomto prvním a počátečním stádiu projektu byl celý projekt iniciován a cílilo se hlavně na nastavení konceptu, principu a cílů Národního výročí. Započali se přípravy, navázání spolupráce s partnery z mnoha sektorů veřejné správy a ostatních participujících organizací (neziskový, kulturní a akademický sektor). Probíhalo hledání politické a společenské podpory, které vyvrcholilo dvojím setkáním tzv. Národní komise za účasti politických i akademických špiček českého státu. a) Ustavení tématu 700. výročí narození Karla IV., vytvoření podvědomí všech potencionálně zainteresovaných organizací o tématu (počet schůzek cca 300 po celé republice, mediální výstupy cca 30 článků s celoplošným dosahem) o Pro souhrnný projekt s názvem 700. výročí narození Karla IV., jehož je festival Praga Caroli nedílnou součástí, získal Spolek záštity celé řady významných osobností veřejného života např. pana prezidenta Miloše Zemana, pana premiéra Bohuslava Sobotky, pana předsedy Senátu PSP Milana Štěcha, pana předsedy PSP Parlamentu Jana Hamáčka, paní bývalé ministryně MMR Věry Jourové, pana ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka, pana místopředsedy vlády Pavla Bělobrádka, ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a mnohých hejtmanů krajů a starostů měst a obcí. o navázání partnerství a spolupráce s různými organizacemi (memoranda) např. Národní památkový ústav, Pražská informační služba, Plzeň 2015, o.p.s., Česká televize a Český rozhlas viz také dále b) Ustavení prestižní Národní komise (předsedou je předseda parlamentu ČR Jan Hamáček členové zástupci prestižních institucí) c) Nastavení principů, konceptů a cílů projektu Karel IV. a.. klíčová slova vlastnosti spojené s jeho osobností, kolem kterých bude stavěna kampaň výročí a jeho aktivity Karel IV. jako.. budovatel, státník, cestovatel, hospodář, diplomat, mecenáš, vzdělanec, myslitel, vizionář, křesťan d) Definování klíčových projektů výročí (v souladu s cíli výročí) evidence koncepce hlavních plánovaných aktivit výročí - tj. aktivit členů Národní Komise zatím cca 100 koncept Celonárodních aktivit nositelem a realizátorem Spolek (cca 20) (plánováno financování IOP) navázání spolupráce a sběr přidružených aktivit (spolky a další organizace - cca stav konec roku 2014). evidence a podpora při vytváření aktivit krajů a měst e) První PR a vývoj komunikační strategie 6

7 - propagační materiály, 3 verze barevného propagačního materiálu (2x CZ 1x ENG) - vytvoření návrhu a prvotní verze webových stránek výročí (rozcestníku) - FB stránky výročí - Youtube kanál k výročí - mediální výstupy cca 30 mediálních výstupů s celoplošným dopadem (ČT, ČRO, internetové magazíny, tisk) podrobný seznam viz a příloha. f) Získání oficiálního mediálního partnerství pro projekt Národního výročí ČRO a ČT podepsána memoranda o spolupráci g) Organizace první aktivity pro veřejnost dní do 700. výročí narození Karla IV. Zeď Otce vlasti - Karlovo náměstí Praha velké mediální pokrytí viz (mediální výstupy viz příloha) h) Návrh konceptu vícezdrojového financování projektu - fondy EU (IOP), vláda ČR prostřednictvím ministerstev, regionální partneři, soukromý sektor (upozaděn) i) Rozdělení výročí na 2 proudy oslav tzv. Kabinetní a celospolečenské - Projekty členů Národní komise a prestižní události např. setkání šlechty, akademické konference, zejména v Praze. - Celospolečenský proud oslav je zaměřen zejména na neziskové organizace a do všech regionů a na podporu jak místních akcí tak v oblasti cestovního ruchu. 2. etapa projektu - obsahový a organizační rozvoj projektu - (červen prosinec 2014) Po úspěšné první fázi (etapě) projektu a všech nezbytných krocích umožňujících rozvoj projektu do všech sfér veřejného života se přistupuje k druhé etapě projektu. V této etapě se z koncepční a politické shody o významu a důležitosti projektu Národního výročí přechází ke konkretizaci vývoje jednotlivých pracovních postupů a aktivit. Přistupuje se též k aktivnímu zapojení jednotlivých organizací do přípravy konkrétních aktivit a to jak celonárodních, tak jejich regionálních a místních složek. Dále se též propojují jednotlivé aktivity a organizace, tak aby výročí bylo skutečně celonárodní. Do projektu se konkrétně zapojují města a regiony a postupně se rozvíjí i koncept multizdrojového financování a spolufinancování a to jak z Evropských, vládních či regionálních zdrojů. Prakticky se nastavuje propojení centrálně organizovaných aktivit s jejich regionálními a místními příjemci. Spolek zaměřuje svoji činnost na celospolečenský proud oslav, podporu regionální spolupráce a cestovního ruchu. Hlavní výstupy etapy č. 2: a) pokračování v podpoře a zviditelňování tématu 700. výročí narození Karla IV. a jeho partnerů b) rozšíření partnerství a spolupráce (memoranda s kraji, s dalšími spolky apod.) a) rozvinutí a pokračování práce Národní Komise (podzimní setkání) b) navázání spolupráce a rozvinutí spolupráce se zahraničím (Itálie, Německo, Polsko, Rakousko, Francie, Lucembursko aj.) c) rozpracování projektů výročí (v souladu s cíli výročí) 7

8 o Pokračování evidence plánovaných aktivit výročí - Pokračování a navazování spolupráce a sběru přidružených aktivit (již 150) o Prohloubení konceptu a vývoje celonárodních aktivit d) rozpracování aktivit včetně základního nastavení a lokálních specifik aktivit. Prosazení celonárodních aktivit do místních a regionálních plánů rámci celkových koncepcí kulturních a celospolečenských akcí Regionu, vytvoření pracovních a realizačních týmů aktivit (včetně regionální a místní reprezentace) e) hledání a postupné získávání vícezdrojového financování na Národní výročí a jeho aktivity (konkrétně v jednání vládní návrh, EU fondy v rámci operačního programu IOP, krajské operační dotace/dary na činnost Spolku, příspěvky měst na celkový koncept Národního výročí atd.) 1. komplexní zpracování žádosti IOP Putování s Karlem IV. rozpočet projektu (cca 72 alokovaných m. a 7,7 nezpůsobilých) desítky jednotlivých aktivit v rámci karlovského cestovního ruchu ve všech regionech na tzv. 300 karlovských míst 2. příprava kampaně brandu karlovského cestovního ruchu 3. zaměření se na přípravu Celospolečenské části výročí 4. spolek hledá povinné dofinancování projektu z Evropských zdrojů vzhledem k rozsahu a parametru nastavení čerpání dotací. 8

9 3.2. PŘÍPRAVNÉ SETKÁNÍ NÁRODNÍ KOMISE V SENÁTU Pro myšlenky spojené s naším projektem 700. výročí narození Karla IV. se nám podařilo získat a snad i nadchnout řadu významných osobností veřejného života, které projektu udělili záštity či cenné rady. Naše úsilí udělat z tématu výročí celospolečenské téma bylo korunováno slavnostním setkáním tzv. Národní komise, v Senátu dne , tedy přesně dva roky před narozením Karla IV., na kterém jsme prezentovali naše pojetí výročí. Přítomni byli významní zástupci státu a veřejného života v čele např. s panem premiérem Sobotkou či panem kardinálem Dukou. Toto setkání jsme iniciovali a i po praktické stránce, spolu s panem předsedou Senátu Milanem Štěchem, připravovali. Podepsána byla také společná deklarace o vůli vzájemně spolupracovat na důstojných oslavách. Psali o setkání: V SENÁTU ODSTARTOVALY PŘÍPRAVY OSLAV 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV , zdroj: Členové Národní komise k přípravám oslav výročí 700 let od narození Karla IV. Deklarací vůle spolupracovat na realizaci oslav 700 let od narození českého panovníka Karla IV. dnes zástupci z řad politiků a významných institucí veřejného života zahájili oficiální přípravy na národní výročí v roce Zároveň v Senátu proběhlo Slavnostní přípravné setkání Národní komise, která bude koordinovat oslavy na celostátní úrovni. Důstojné oslavy si výročí zaslouží podle 84 % českých občanů. V roce 2016 uplyne 700 let od narození výjimečného českého panovníka celoevropského významu Karla IV. Ve Valdštejnském paláci dnes, symbolicky v předvečer 698. narozenin Karla IV., proběhlo přípravné setkání tzv. Národní komise, která bude připravovat, koordinovat a realizovat oslavy tohoto výročí na celorepublikové úrovni. Na dnešní akci členové komise slavnostně deklarovali svou podporu a vůli spolupracovat. Členy Národní komise jsou mimo jiné předsedové obou komor Parlamentu ČR, předseda vlády, zástupci Akademie věd ČR, rektor Univerzity Karlovy, církevní představitelé a další přední osobnosti českého veřejného života. 9

10 Předsedou Národní komise byl jmenován předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček, který vyzdvihl především morální základy a principy politiky Karla IV. Kdyby mnohá rozhodnutí Karlova nebyla nadčasová, přesahující rámec lidské pomíjivosti či krátkodobého politického profitu, asi by se dnešní shromáždění připravující oslavy 700. výročí jeho narození nekonalo, uvedl Hamáček. Karel IV. byl osobností evropského formátu. České země miloval, tady byl základ jeho říše, odtud pocházel rod jeho matky. Karel IV. myslel evropsky, jednal evropsky a měl také evropskou odpovědnost a evropský význam. I proto věřím, že oslavy 700. výročí Karlova narození musí být koncipovány tak, aby je současná Evropa zaznamenala, zdůraznil předseda Senátu Milan Štěch. Myslím, že jsou určitá významná jubilea, která si stát a přední veřejné instituce musí vzít za své, dodal. Premiér Bohuslav Sobotka ocenil nadčasové hodnoty Karla IV., z nichž můžeme čerpat dodnes: podpora vzdělanosti, silná diplomacie a rozumná správa země. Odborným garantem oslav 700. výročí z hlediska historické přesnosti je Akademie věd ČR. Její předseda Jiří Drahoš uvedl, že nejdůležitějším rysem mezinárodní mírové politiky Karla IV. byla diplomacie a kultivace osobního jednání. Zastřešující organizací pro koordinaci národních aktivit v rámci oslav je spolek Otec vlasti Karel IV. Jeho předseda Ondřej Chrást dnes v Senátu představil výsledky celorepublikového průzkumu zaměřeného na vnímání osobnosti Karla IV. českou veřejností. Podle průzkumu si důstojné oslavy 700. výročí narození přeje téměř 84 % obyvatel České republiky. Není to tedy výstřelek nějaké úzké skupinky lidí, ale celospolečenská poptávka. Téměř tři čtvrtiny lidí si rovněž myslí, že by vláda měla oslavy aktivně podpořit. Jsem proto rád, že na dnešním setkání projektu vyjádřili podporu mnozí političtí představitelé. Podle Chrásta je cílem oslav zapojit širokou veřejnost nejen jako pasivní účastníky připravených akcí, ale podnítit skupinky i jednotlivce k vlastní aktivitě. Propagací stále platných názorů, morálních hodnot a myšlenek Karla IV. chceme přispět ke kultivaci veřejného života v České republice a obrátit pozornost k odpovědnosti a toleranci, dodává Chrást. V rámci národního výročí proběhne několik stovek akcí na různých úrovních (celostátní, krajské, regionální i individuální). Na národní úrovni se připravuje např. celovečerní film, televizní i rozhlasový seriál, on-line encyklopedie, slavnostní koncert ve Svatovítské katedrále, či historické rytířské turnaje v Jelením příkopu Pražského hradu. Hlavními mediálními partnery projektu národního výročí jsou Česká televize a Český rozhlas. Některé další projekty proběhnou v rámci mezinárodní spolupráce. Podporu myšlence národních oslav vyjádřila řada organizací, namátkou třeba Prezidentská kancelář, Hlavní město Praha, Národní památkový ústav, Správa Pražského hradu, ministerstva kultury, školství, zahraničních věcí a místního rozvoje, Česká filharmonie a další. Záznam tiskové konference, která uzavřela slavnostní setkání v Senátu, najdete zde: Eva Davidová 10

11 3.3. VIZUÁLNÍ IDENTITA Zvolená vizuální identita byla převedena do konkrétních výstupů pro různé formy prezentace. 11

12 3.4. KLÍČOVÁ SLOVA Výročí by mělo připomenout Karla IV. jako vzdělance, politika, stavitele, křesťana a vizionáře, ale rovněž přiblížit jeho zakladatelské, kulturní a státnické dílo. Výročí je vhodným okamžikem, abychom se veřejně přihlásili ke Karlu IV. jako k inspirativní osobnosti českých i Evropských dějin, jejíž odkaz je dodnes aktuální. Umožní zdůraznit kontinuitu s minulostí, zejména s Karlovou dobou charakterizovanou kulturním rozkvětem země a politickou i ekonomickou stabilitou. Koncept takto pojatého výročí tedy na základě deseti klíčových slov byl představen právě na setkání v Senátu, prezentován na společné tiskové konferenci, které se zúčastnili spolu s představiteli Spolku přední osobnosti veřejného života. 12

13 3.5. ZEĎ OTCE VLASTI První veřejnou aktivitou Spolku pro širokou veřejnost, která veřejně upozorňuje na blížící se výročí, byla akce Zeď Otce vlast, která 700 dní před 700. výročím narození Karla IV. inspirovala Pražany k velkým cílům. Dne 15. června 2014 na Karlově náměstí v centru Prahy vyrostla zeď Otce vlasti, kam kolemjdoucí mohli psát své životní cíle. Inspirovat k co nejambicióznějším plánům je má osobnost Karla IV. Dne 15. června to bylo právě 700 dní, kdy Česká republika oslaví 700 let od narození tohoto panovníka. Jako první zeď podepsala starostka Prahy 2 Jana Černochová a tehdejší ministryně pro místní rozvoj dnes Eurokomisařka Věra Jourová. Až do konce června mohli lidé na Karlově náměstí popustit uzdu fantazie a napsat na interaktivní zeď Otce vlasti, čeho by chtěli v životě dosáhnout. Příkladem jim jde Karel IV., jehož některé zásluhy jsou v záhlaví zdi uvedeny. Chtěli bychom, aby hodnoty a činy Karla IV. inspirovaly občany České republiky k odvážným cílům. Každý má nějaký sen a prvním krokem k jeho uskutečnění může být to, že ho veřejně deklaruje. Nemusí to být zrovna nová katedrála, ale vyplatí se mířit vysoko, říká Ondřej Chrást ze spolku Otec vlasti Karel IV., který zeď nainstaloval. Ti, kteří nestihli napsat své cíle křídou, je mohli alespoň virtuálně deklarovat na Facebookových stránkách Spolku. 13

14 Instalace zdi zahájila odpočítávání 700 dní, které zbývají do 700. výročí narození jedné z nejvýznamnějších osobností českých dějin v květnu Příležitost zveřejnit své životní cíle a přání si dnes odpoledne nenechala ujít např. ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová, či starostka Prahy 2 Jana Černochová. S křídou v ruce jsem se vrátila do dětských let, kdy se mě co chvíli někdo ptal, čím chci být a co chci dokázat. Je důležité se i v dospělosti odtrhnout od každodenních úkolů a mít nějaký velký cíl. Novou část Prahy jako Karel IV. asi nezaložím, ale třeba jeho zcestovalost a znalost cizích jazyků je velmi inspirativní, řekla starostka Černochová. Do předepsaného řádku Já chci dokázat dopsala vrátit život na Karlovo náměstí. Dnes již p. Eurokomisařka Jourová připomněla sjednotitelskou roli Karla IV. a jeho zásluhu na prosazování Českých zemí v tehdejší politice. Na zeď napsala pomoci Čechům posílit sebevědomí v Evropě. Zeď Otce vlasti zůstala na Karlově náměstí do konce června, poté se stal součástí putovní akce do regionů plánované v rámci širších projektů. Zeď by měla putovat po dalších městech, která se do projektu 700. výročí narození Karla IV. zapojila. Zeď si každé město napojené na projekt může vytvořit dle jednoduchého návodu samo. Za 14 dní provozu se podařilo inspirovat kolemjdoucí a nasbírat 100ky vzkazů v mnoha jazycích, jak je viděno i z mediálních výstupů. Na ukázku pak pár příkladů. 14

15 Obrázek 1 Ukázka z nápisů na Zdi Otce vlasti Obrázek 2 Odhalování Zdi otce vlasti provázelo vystoupení umělců 15

16 3.6. PUBLIKAČNÍ ČINNOST BROŽURA K VÝROČÍ Důležitým milníkem pro Spolek v roce 2014 je i příprava propagačních materiálů již ve vizuální identitě pro projekt 700. výročí narození Karla IV. Spolek připravil 3 vydání rozsáhlé brožury o koncepci výročí a plánovaných aktivitách a to včetně Anglické verze. 16

17 AKCE K VÝROČÍ V PRAZE Spolek také ve spolupráci s Pražskou informační službou, Galerií Hlavního města Prahy a Praga Mystica s.r.o. připravil v rámci Pražské koordinační skupiny oslav propagační letáčky o aktivitách výročí na rok 2016 ve 3 jazykových mutacích CZ, EN,DE, a to i pro prezentaci na zahraničních veletrzích cestovního ruchu. 17

18 3.7. PŘÍPRAVA PROJEKTU IOP - PUTOVÁNÍ ZA KARLEM IV. U PŘÍLEŽITOSTI 700. VÝROČÍ JEHO NAROZENÍ Samozřejmě od počátku projektu hledáme možnosti, jak aktivity spojené s výročím, ale i celkovým posláním Spolku financovat. Kromě sponzorských darů, vyjádřených zejména tzv. barterově např. tiskařskými či IT službami (hlavně společný web), jsme hledali možnosti financování v rámci veřejných zdrojů. Kromě několika malých dotací různých měst či krajů se nám podařilo úspěšně žádat ve 25. výzvě Integrovaného operačního programu IOP, kde se podařilo v rámci Národní podpory cestovního ruchu získat financování velké části plánovaných aktivit v rámci čerpání Evropských zdrojů. V tuto chvíli, na přelomu roku 2014/2015 čekáme na právní akt - rozhodnutí o dotaci a na garanci povinného dofinancování projektu, která je přislíbena s Ministerstva financí O IOPU podrobněji Spolek v rámci své mise a zaměření se na celospolečenský aspekt oslav se v druhé polovině roku 2014 zejména zabýval na přípravu a procesování žádosti z Evropských fondů - Integračního Operačního programu v oblasti Cestovního ruchu. S předními Odborníky na cestovní ruch a dlouholetými hodnotiteli IOPů Doc. Jiří Vaníček a žadateli zkušenými z obdobné výzvy IOP z roku 2009 (Mgr. Ondřej Chrást) a EU fondy (PhDr. Iva Voldánová, MBA), se spolek věnoval přípravě projektu IOP: Putování za Karlem IV. u příležitosti 700. výročí jeho narození Celkový alokovaný rozpočet projektu byl 72, 5 mil kč. z Integrovaného operačního programu; Prioritní osa 6.4.1a,b - Národní podpora cestovního ruchu - Cíle Konvergence a regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, Podporovaná aktivita v rámci IOP: d) Prezentace a propagace kulturního a přírodního bohatství kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni. Snahou je propojit již vzniklý koncept Národního výročí s faktickým odkazem Karla IV. zejména v regionech tak vznikla přidaná hodnota i v oblasti cestovního ruchu. Schválený projekt IOP řeší cílenou strukturovanou propagaci domácího a zahraničního cestovního ruchu mezi zvolenými cílovými skupinami za účelem zvyšování účinnosti propagace ČR jako celku i jednotlivých regionů jako zajímavé destinace, která má díky památkám a pamětihodnostem spojeným s životem a působením Karla IV. na území České republiky svou přitažlivost a je určitě dobré je navštívit (bude se jednat o propagaci památek a pamětihodností a jiných zajímavých míst spojených s Karlem IV., a zároveň turista rozšíří své znalosti o nich, včetně např. tradic). Propagační a komunikační kampaň logicky navazuje na vytvořenou nabídku produktů segmentu, tzn. "osobnostního" - Karlovského cestovního ruchu v České republice (dále jen Karlovský CR). Cílem je vytvořit Produkt CR a následnou marketingovou strategii a kampaň pro Karlovská místa (místa spojená s Karlem IV.) zaměřenou na propojení Karlovských témat, míst a aktivit s dalšími turistickými produkty a destinacemi - tzn. příběh Karla IV. - Putování za Karlem IV. (regionálně, dle definovaných klíčových témat jeho života). 18

19 Hlavní motto projektu je Prožijte s Karlem IV. nezapomenutelné příběhy a zážitky ve 14 krajích naší republiky a i v zahraničí : Marketingová kampaň na odkaz Karla IV. a 300 tzv. Karlovských míst. Karlovské místo musí být zajímavé pro návštěvníka, tedy nemůže to být například jen odkaz na nějakou kroniku nebo písemný materiál uložený v archivu Může se jednat o jednotlivý hrad, tvrz, městskou architekturu apod. Karlovské místa by měla jít napříč všemi regiony, tak aby bylo možno vytvořit regionální trasy s tím, že vzhledem k různému odkazu v různých regionech budou některé zastoupeny významněji, jiné méně. Možnost lokálního zapojení a propagace. Plánované aktivity v rámci IOPu Vytvoření brandu Karla IV. Turistický průvodce Putování za Karlem IV. Vytvoření webového portálu/rozcestníku Karlovských aktivit Multimediální průvodce regiony po Karlovských místech pro mobilní zařízení Památeční publikace (velká kniha o Karlu IV.) Putovní výstava o životě a době Karla IV. v regionech ČR Karlovy dny na Pražském hradě Geocaching s Karlem IV. Vzdělávací a propagační počítačová hra pro PC a mobilní zařízení Den s Living History pro školy 19

20 Městské slavnosti s Karlem IV. Zeď Otce vlasti Výroba audiovizuálních podkladů pro kampaň pro mediální distribuční kanály 3D rekonstrukce význačných památek a měst doby Karla IV. Výroba a tisk tištěných materiálů Výroba ostatních propagačních materiálů (pro implementaci značky) Akce v zahraničních kulturních institutech Tiskové konference v ČR i zahraničí Distribuce a logistika propagačních materiálů Akce v zahraničních kulturních institutech Další PR eventy Inzertní kampaň / Televize a rádio + print + online

21 4. PSALO SE O NÁS MEDIÁLNÍ VÝSTUPY Ohlasy NA SLAVNOSTNÍ PŘÍPRAVNÉ SETKÁNÍ NÁRODNÍ KOMISE K OSLAVÁM 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. V HLAVNÍM SÁLE VALDŠTEJNSKÉHO PALÁCE SENÁTU PČR dne 13. května 2014, jež Spolek Otec vlasti Karel IV., z. s. pomáhal spoluorganizovat a na němž předseda spolku vystoupil s koncepcí Spolku jak co v nejširším kontextu připomenout výročí. -vyroci-narozeni-karla-iv / Zastřešující organizací pro koordinaci národních aktivit v rámci oslav je spolek Otec vlasti Karel IV. Jeho předseda Ondřej Chrást dnes v Senátu představil výsledky celorepublikového průzkumu zaměřeného na vnímání osobnosti Karla IV. českou veřejností. Podle průzkumu si důstojné oslavy 700. výročí narození přeje téměř 84 % obyvatel České republiky. Není to tedy výstřelek nějaké úzké skupinky lidí, ale celospolečenská poptávka. Téměř tři čtvrtiny lidí si rovněž myslí, že by vláda měla oslavy aktivně podpořit. Jsem proto rád, že na dnešním setkání projektu vyjádřili podporu mnozí političtí představitelé. Podle Chrásta je cílem oslav zapojit širokou veřejnost nejen jako pasivní účastníky připravených akcí, ale podnítit skupinky i jednotlivce k vlastní aktivitě. Propagací stále platných názorů, morálních hodnot a myšlenek 21

22 Karla IV. chceme přispět ke kultivaci veřejného života v České republice a obrátit pozornost k odpovědnosti a toleranci, dodává Chrást. Tisková konference ze Senátu PČR - TK k přípravám oslav 700. výročí narození Karla IV. - https://www.youtube.com/watch?v=ut_nxx3exxc&feature=youtu.be Spolek Otec vlasti Karel IV., který byl iniciátorem oslav, by chtěl představit Karla IV. jako mecenáše i diplomata a zapojit co nejširší řadu spolků a institucí. Spolek Otec vlasti Karel IV., který byl iniciátorem oslav, by chtěl představit Karla IV. jako mecenáše i diplomata a zapojit co nejširší řadu spolků a institucí. Zastřešující organizací pro koordinaci národních aktivit v rámci oslav je spolek Otec vlasti Karel IV. Jeho předseda Ondřej Chrást dnes v Senátu představil výsledky celorepublikového průzkumu zaměřeného na vnímání osobnosti Karla IV. českou veřejností. Předseda sdružení Otec vlasti, které přípravy oslav koordinuje, Ondřej Chrást dodal, že jubilejní akce mají představit Karla IV. "jako stavitele, jako mecenáše, jako diplomata. Cíle výročí jsou zapojit co největší počet spolků, veřejných institucí i individuí." udalosti/ /obsah/ oslavy-vyroci-narozeni-karla-iv 22

23 AKCE 700 DNÍ DO 700 LET OD NAROZENÍ KARLA IV. - ZEĎ OTCE VLASTI "Chtěli bychom, aby jeho hodnoty a činy inspirovaly občany k odvážným cílům. Každý má nějaký sen a prvním krokem k jeho uskutečnění může být to, že ho veřejně deklaruje. Nemusí to být zrovna nová katedrála, ale vyplatí se mířit vysoko," řekl o smyslu akce její iniciátor Ondřej Chrást ze spolku Otec vlasti Karel IV. Internetovou obdobu má na Facebooku. Setkání doprovázelo vystoupení středověkých muzikantů a kejklířů. Chtěli bychom, aby jeho hodnoty a činy inspirovaly občany k odvážným cílům. Každý má nějaký sen a prvním krokem k jeho uskutečnění může být to, že ho veřejně deklaruje. Nemusí to být zrovna nová katedrála, ale vyplatí se mířit vysoko," řekl ČTK o smyslu akce její iniciátor Ondřej Chrást ze spolku Otec vlasti Karel IV. 23

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SDRUŽENÍ OTEC VLASTI KAREL IV., O.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SDRUŽENÍ OTEC VLASTI KAREL IV., O.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SDRUŽENÍ OTEC VLASTI KAREL IV., O.S. 1 Obsah Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY ÚVODEM... 3 2. O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ OTEC VLASTI KAREL IV., O.S... 4 3. ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ OTEC VLASTI KAREL

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S.

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. 1 Obsah Gender Studies v roce 2014................ 3 3 Shrnutí činnosti......................... 12 1 Tematické okruhy aktivit............... 4 4 Lidé Gender Studies...................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. 14 15 Baťův institut příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. 14 15 Baťův institut příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 14 15 Baťův institut příspěvková organizace 1 Sídlo organizace: Třída Tomáše Bati 21 761 90 Zlín Ředitelka organizace: Ing. Lenka Struhárová-Jančaříková, Ph.D. 2 Obsah: Úvod

Více

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií ČR Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen AMG) je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí,

Více

P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA

P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA 2 5 V ÝROČNÍ ZPRÁVA P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 OBSAH OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 POSLÁNÍ NADACE... 4 STATUTÁRNÍ ORGÁNY... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ TYPY PROJEKTŮ... 7

Více

Obsah. Výroční zpráva Asociace společenské odpovědnosti 2014

Obsah. Výroční zpráva Asociace společenské odpovědnosti 2014 Výroční zpráva 2014 Obsah Představení Milníky Platforma Asociace společenské odpovědnosti Projekty - Odpovědná Škola Social Impact Networking CEOs Společensky odpovědné networkingy členů A-CSR Národní

Více

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2005 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. Na rovné šance v životě a v práci má každý právo, bez ohledu na pohlaví. Příležitosti žen a mužů jsou na sobě závislé spojité nádoby, jedna ovlivňuje druhou. CHCEME

Více

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 ročník 12 září 2012 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK 3 Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 Strany 12 až 15 Mezinárodní konference TRANSPORT opět v listopadu - více

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více

Téma: Velká válka v muzeích

Téma: Velká válka v muzeích v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 5 ročník 14 Téma: Velká válka v muzeích Jak hospodaří muzea umění Doporučení OMG k vydávání sbírek www.cz-museums.cz Moderní komunikace s návštěvníky

Více

Pět klíčových priorit EU na příštích pět let. Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 3 2014. V tomto čísle se představují:

Pět klíčových priorit EU na příštích pět let. Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 3 2014. V tomto čísle se představují: Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 3 2014 Ročník 13 V tomto čísle se představují: Pět klíčových priorit EU na příštích pět let Českomoravská technika, z.ú., je ústavem založeným

Více

2/ 2014 (191) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

2/ 2014 (191) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 2/ 2014 (191) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR A Aktuálně: Jmenována nová vláda. Obrana venkovských pošt. Peníze EU bez centralizace.

Více

ELPIDA, nadační fond. Bartolomějská 11 PRAHA 1 IČ 26705753. zapsaný v nadačním rejstříku. vedeném Městským soudem v Praze. v oddíle N, vložka 454

ELPIDA, nadační fond. Bartolomějská 11 PRAHA 1 IČ 26705753. zapsaný v nadačním rejstříku. vedeném Městským soudem v Praze. v oddíle N, vložka 454 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ELPIDA, nadační fond Bartolomějská 11 PRAHA 1 IČ 26705753 zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle N, vložka 454 2 I. Úvodní ustanovení 4 II. Obsahová

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Činnost Svazu v roce 2009 Žádost o vrácení pojistného Co přinese obcím

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

PROSAZUJEME TRANSPARENTNOST A SPOLEHLIVOST V NEZISKOVÉM SEKTORU

PROSAZUJEME TRANSPARENTNOST A SPOLEHLIVOST V NEZISKOVÉM SEKTORU PROSAZUJEME TRANSPARENTNOST A SPOLEHLIVOST V NEZISKOVÉM SEKTORU VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah 3 SLOVO PREZIDENTA 4 O AVPO ČR 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 HISTORICKÉ MILNÍKY 5 ČLENSTVÍ AVPO ČR V SÍTÍCH ENNA (The European

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 Vážení přátelé, předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření Nadace Educa v roce 2003. Chtěli bychom Vás informovat o vývoji projektů v uplynulém roce, ale také o našich

Více

V ý ro č n í z p r áv a

V ý ro č n í z p r áv a Výroční zpráva 07 O bsah Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Struktura společnosti... 7 Aktivity v roce 2007 Naše aktivity v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví... 10 Naše aktivity v

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. OBSAH Slovo úvodem 4 Základní informace o společnosti 6 Realizované projekty: Sociální činnost

Více

Tradiční setkání hejtmanů: Regiontour

Tradiční setkání hejtmanů: Regiontour Obrovskou výhodou komunikace je možnost využití nových médií, Doufám, že zvítězí zdravý rozum a zodpovědnost, tvrdí prezident Asociace českých reklamních odhaduje budoucí vývoj v nemocnicích agentur a

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija www.rprg.cz PROJEKTY Rozvojové Praha Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija Inovační vouchery v Praze rozhovor s radní Evou Vorlíčkovou

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé,

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé, MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: K činnosti Svazu IX. Finanční konference Církevní restituce Regulace

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více