Výroční zpráva Knoflík sdružení pro mimoškolní vzdělávání mládeže IČ: Heyrovského Plzeň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2010. Knoflík sdružení pro mimoškolní vzdělávání mládeže IČ: 265 36 439 Heyrovského 33 301 00 Plzeň http://www.knoflik."

Transkript

1 Výroční zpráva 2010 Knoflík sdružení pro mimoškolní vzdělávání mládeže IČ: Heyrovského Plzeň

2 Tato výroční zpráva byla schválena členským shromážděním sdružení Knoflík. Zdeněk Reif předseda 2

3 Obsah 1. Popis sdružení a jeho cílů Uskutečněné projekty... 5 Gemeinsam hoch hinaus - společnĕ nahoru... 5 Tajná řeč zvířat a rostlin... 7 Mediální akademie Česko-německé setkání žonglérů a kejklířů... 9 Premier League Akademie Účetní uzávěrka Plánované projekty na rok Příprava na výběr povolání pro žáky ZŠ Simulační hra s tématem mezinárodních vztahů Naši partneři

4 1. Popis sdružení a jeho cílů Sdružení Knoflík je iniciativou mladých lidí, činných na poli mimoškolního vzdělávání mládeže, především v česko-německé oblasti. Sdružení sleduje ve svých aktivitách cíle, které si vytyčilo ve stanovách, tj. především vytvoření nabídky nejrůznějších akcí mimoškolního vzdělávání s kulturními, společensko-politickými, hospodářskými a mediálně orientovanými tématy. Hlavní důraz je přitom kladem na akce určené mládeži z Čech a Německa, které mají přispět k jejich vzájemnému porozumění. Cíle lze rozdělit do dvou skupin: 1. Pedagogické cíle: rozšířit a doplnit stávající nabídku mimoškolních aktivit motivovat mladé lidi ke kreativnímu utváření volného času zlepšovat schopnost mladých lidí utvářet a zastupovat vlastní názory vytvořit příležitosti k přirozené výměně informací a názorů 2. Společensko-politické cíle: podpořit interkulturní výměnu odbourat předsudky mezi lidmi různých národností zvýšit angažovanost mladých lidí ve společenském a politickém životě zlepšit pozici a význam mimoškolního vzdělávání v současném vzdělávacím systému v ČR Dosažení těchto cílů spočívá v realizaci jednotlivých projektů, seminářů, ať už vlastních nebo pořádaných ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Zároveň probíhá kvalifikovaná příprava členů pro vedení mimoškolních vzdělávacích akcí, a to především formou tématických školení a hospitací u partnerských organizací. Od listopadu 2001 je sdružení trvale zastoupeno v Česko-německém fóru mládeže, zřízeném Koordinační radou Česko-německého diskusního fóra. Fórum mládeže je nejvyšším orgánem českoněmeckých vztahů na úrovni mladé generace v obou zemích, sdružení Knoflík má proto možnost vyjadřovat své názory k aktuálnímu dění i na této oficiální půdě. Knoflík je zakládajícím členem sítě organizací Initiative Mittelund Osteuropa e.v., sdružující více než 20 subjektů s podobným zaměřením z České republiky, Německa, Polska, Ukrajiny a Běloruska. V rámci této sítě se podílíme na organizaci společných projektů a školení. Členové našeho sdružení se též angažují v česko-německé skupině trenérů KIK Kultura-Identita- Komunikace, iniciované Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem. Od roku 2007 je Knoflík nositelem ceny "Stavitel mostů", udílené Centrem Bavaria Bohemia v Schönsee. Cena byla udělena za dlouhodobou česko-německou spolupráci s naším německým partnerem, Jugendbildungsstätte Waldmünchen. 4

5 2. Uskutečněné projekty Základní údaje Gemeinsam hoch hinaus - společnĕ nahoru Datum konání: Místo: Waldmünchen, SRN Vedoucí projektu: Gabriela Havlíková Kooperační partner: Vzdělávací centrum pro mládež ve Waldmünchenu Popis projektu Entuziasmus, idealizmus a jasná vize stály na začátku projektu Společně nahoru, který zrealizovaly v letech 2007 až 2010 Vzdělávací centrum pro mládež ve Waldmünchenu a sdružení Knoflík. Koncept tohoto projektu vypracoval tým kolem vedoucího vzdělávacího centra Aloise Nocka již v roce Cílem bylo nabídnout mladým Čechům a Němcům bilaterální seminář a připravit je, aby lépe obstáli na mezinárodním trhu práce. S mezinárodním lanovým centrem ITP u jezera Perlsee (dokončeno koncem roku 2006 a spolufinancováno Evropskou unií) se od samého začátku počítalo coby důležitým nástrojem, kde si žáci pomocí metod zážitkové pedagogiky natrénují kompetence, jakými jsou schopnost pracovat v týmu, schopnost komunikovat a empatie. V létě 2007 pak konečně organizátoři zažádali o finanční podporu u Česko-německého fondu budoucnosti, Koordinačního centrum pro česko-německé výměny mládeže Tandemu a Krajského úřadu Horního Falcka. V době od ledna 2008 do ledna 2010 se podařilo uskutečnit více než 25 tří-, resp. šestidenních seminářů s více než 1000 účastníky z řad mládeže. Cíle projektu - Posílení schopnosti pracovat v týmu, schopnost komunikovat, schopnost empatie, navázání česko-německých styků, konkrétní náplň pro partnerství škol, teambuilding, zlepšování jazykových kompetencí. 5

6 Výsledky projektu Každý účastník na konci seminář vyplnil evaluační dotazník s devíti otázkami, což umožnilo seminář písemně celkově vyhodnotit a prověřit, zda se podařilo dosáhnout stanovených cílů projektu. Dotazníky měly zachytit případný rozvoj či posun, k němuž u žáků došlo vlivem dojmů získaných na semináři. Celkem bylo odborně vyhodnoceno 722 dotazníků. Semináře se stěžejně zaměřovaly na nácvik určitých klíčových kvalifikací jako schopnost pracovat v týmu a komunikovat, ale také interkulturní kompetence a konfrontace s předsudky, klišé a stereotypy. Poslední den semináře uvedlo 73,1 procent účastníků, že si našili nového kamaráda. Více než polovina žáků si dokáže představit, že by v druhé zemi absolvovali praxi (53 procent). 89,3 procent žáků se domnívá, že se nyní dokáže lépe dorozumět s lidmi ze země, se kterou měli možnost se seznámit. To můžeme interpretovat jako jednoznačný signál pro posun na poli interkulturní komunikace. Na to, co se účastníci v souhrnu během semináře naučili, neměly signifikantní vliv ani velikost skupiny ani věk účastníků. Projekt podpořili Partnery v tomto projektu byli: Obchodní a průmyslová komora v Řezně Úřad pro hospodářskou podporu a regionální management v okrese Cham Projekt velkou měrou podpořily firmy: Gruber Naturholzhaus, Roding Deltec Automotive GmbH & Co. KG, Furth im Wald Deltec Electronic, Domažlice Flabeg GmbH & Co. KG, Furth im Wald Bavaria Ventilatoren GmbH & Co. KG, Waldmünchen Taubert Textil GmbH, Waldmünchen Projekt podpořili Logo nadace 6

7 Základní údaje Tajná řeč zvířat a rostlin Datum konání: Místo: Falkenberg, SRN Vedoucí projektu: Gabriela Havlíková Kooperační partner: Jugendmedienzentrum T1 Popis projektu V rámci ekologického multimediálního workshopu se sešlo 11 českých a 6 německých Logo projektu nebo fotografie dětí ve věku 8-12 let. Po společné výpravě údolím Lesní Nábí si účastníci vymysleli tři příběhy, které zpracovali pomocí nových médií. Pod vedením mediálních pedagogů filmy sami natočili a filmový materiál zpracovali na počítači. Na závěr vytvořili multimediální CD s filmy a fotografiemi z celého týdne. Počáteční zábrany a jazykovou bariéru se rychle podařilo odstranit pomocí jazykové animace, která byla nedílnou součástí programu. Cíle projektu Podpora ekologického myšlení mladých lidí Aktivní a samostatné užívání médií pro vyjádření vlastních názorů a myšlenek Odhalování rozdílů i společných znaků obou zemí prostřednictvím osobního kontaktu a komunikace a tím odbourávání předsudků Rozvoj důležitých sociálních kompetencí, např. schopnost pracovat v týmu, komunikační schopnost, schopnost řešit konflikty apod. Výsledky projektu Úspěch projektu ukázala slavnostní závěrečná premiéra, při které české a německé děti společně prezentovali své filmy četnému publiku. Již během semináře se ukázalo, že děti mnohem snadněji odbourávají zábrany a strach z neznámého. Natočené filmy se promítaly v listopadu 2010 i na amatérském filmovém festivalu Videoculturefest v kině Ponrepo v Praze a budou poslány na filmový festival JuFinale 2011 v Bavorsku. Multimediální CD je ke stažení na stránkách mediálního centra jmz.de/downloads/. Projekt podpořili Logo nadace 7

8 Základní údaje Mediální akademie 2010 Datum konání: Místo: Jugendbildungsstätte Waldmünchen Vedoucí projektu: André Neger Kooperační partner: Jugendbildungsstätte Waldmünchen Popis projektu V roce 2010 se konal na Jugendbildundstätte ve Waldmünchenu již 12. ročník Českoněmecké mediální akademie. Jugendbildundstätte a občanské sdružení Knoflík spolupracují na tomto projektu každoročně a umožňují tím mladým lidem ve věku let proniknout zábavným způsobem do světa médií, vytvořit vlastní projekt a prezentovat ho na závěrečné velkolepé prezentaci. Cíle projektu Zprostředkování etických principů při práci s médii Využití získaných dovedností v každodenním životě Zlepšení Česko německých vztahů Výsledky projektu Letošní ročník se uskutečnil pod zastřešujícím názvem Zazpívej mi píseň svobody. Jako tradičně měli účastníci možnost vybrat si z nabídky workshopů (marketing a grafika, rádio, video a foto), kde pod vedením odborníků zpracovávali témata, která je zajímají a která se jich týkají. Workshop marketing a grafika poukázal na to, že v dnešním světě mají lidé mnoho svobody, přičemž ne vždy v historii tomu tak bylo. Účastníci se zabývali otázkou, jestli jsou lidé i přes veškeré vymoženosti moderní techniky a díky velkému boomu například sociálních sítí opravdu stále svobodní. Účastníci workshopu rádio připravili v nahrávacím studiu vysílání Duty free Radia. Na programu byly nejen anketa na téma: Co pro vás znamená svoboda, kde na zvídavé otázky odpovídali obyvatelé Domažlic a Waldmünchenu, ale také reportáž neohrožených zpravodajů z hlubokého lesa pod názvem Hledání svobody a mnoho aktuálních hudebních hitů za doprovodu česko-německého moderátorského tria. 8

9 Video workshop natočil krátký film o občanské statečnosti. Účastníci se zamysleli nad tím, jak jsou lidé navzájem k sobě lhostejní a že malá pomoc může někomu jinému velmi ulehčit život. Pomocí fotografie ukázali účastníci foto workshopu místa a situace, ve kterých se sami cítí svobodně. Současně vytvořili pomocí Photoshopu krátkou fotostory, kde představují člověka jako bezohledného tvora zahlcujícího přírodu jen zplodinami a odpadky, který si neuvědomuje, že svým jednáním omezuje svobodu zvířat a rostlin. Výsledky projektů jsou každoročně předány všem zúčastněným na DVD a následně jsou dostupné na Jak počet uskutečněných seminářů, tak velké množství účastníků, kteří se každoročně této akce účastní, dokazuje velikou oblibu a stále existující poptávku v oblasti vzdělávání s médii. Mnozí účastníci se vrací každým rokem, aby si vylepšili znalosti v daném oboru, popřípadě poznali jiné workshopy. Práce v česko-německých skupinách rozšiřuje mladistvým obzory a dochází k předání zkušeností v mezinárodním prostředí. Vedle práce s médii je pro účastníky zajištěn i zábavný volnočasový program, při kterém mají možnost se lépe navzájem poznat a pobavit. Díky tomuto zábavně-vzdělávacího prázdninového semináře vzniklo mnoho přátelství, která pokračují i nad rámec tohoto programu, ale také mnoho mediálních nadšenců, kteří se vydávají na cestu vzdělání v oblasti médií. Základní údaje Česko-německé setkání žonglérů a kejklířů Datum konání: Místo: Waldmünchen, SRN Vedoucí projektu: Tobias Späth Kooperační partner: JBS Waldmünchen Popis projektu Setkání žonglérů a kejklířů se ve Waldmünchenu koná pravidelně již od roku 1994 a je jednou z největších akcí pořádanou tamním Střediskem vzdělávání mládeže. Členové sdružení Knoflík se na jeho organizaci podílí od roku Setkání trvá od pátku do neděle, účastníci se při něm vzájemně učí žonglování, akrobacii, rytmus a pohyb, kouzlení a další. Workshopy jsou vhodné jak pro začátečníky, tak i pokročilé, a spojují zábavu s možností něčemu se přiučit. Sobotní večer je tradičně věnován vystoupení pro veřejnost. 9

10 Ročníku 2010 se zúčastnilo zhruba 140 žonglérů a kejklířů z obou stran hranice, včetně světových hvězd žonglérství Markuse Furtnera (vystoupení s ďáblovými hůlkami ) a Thomase Dietze (žonglování s míčky a koulemi). Cíle projektu - Odbourávání bariér, vzájemné učení se, sbližování kultur, navazování mezinárodních vztahů, zlepšování žonglérských i jazykových schopností, zábava. Výsledky projektu Projekt je považován za jedinečný svého druhu a každoročně přitahuje zájem české i německé komunity kejklířů a žonglérů. Při společných workshopech neexistují jazykové bariéry, spolupracuje se v uvolněné atmosféře a daří se navazovat nová přátelství. O akci pravidelně píší místní noviny. Věnují se jí i stránky a Projekt podpořili Partnery jsou již tradičně Českoněmecký fond budoucnosti, vládní okres Horní Falcko a Bavorský kroužek mládeže Logo nadace Základní údaje Premier League Akademie Datum konání: Místo: Waldmünchen, SRN Vedoucí projektu: Zdeněk Reif Kooperační partner: JBS Waldmünchen Popis projektu Čtvrtý ročník diskusního setkání pro české a německé gymnazisty se věnoval tématu občanské angažovanosti a participace na politickém a společenském životě. Během setkání účastníci ve smíšených skupinkách formulovali vlastní názory na dané téma a 10

11 vypracovali návrhy řešení, která by zlepšila současnou situaci. Setkání bylo tradičně uzavřeno diskusním večerem s pozvanými význačnými hosty, mezi které patřili poslanec spolkového sněmu Karl Holmeier, člen rady Plzeňského kraje Petr Smutný, předseda ÖDP Sebastian Frankenberger a další. Od roku 2011 na tento projekt naváže 2Nations Youth Academy. Cíle projektu Podpora společenské a politické angažovanosti mládeže Rozvoj demokracie ve společnosti Vytvoření příležitosti pro výměnu názorů mezi mladými lidmi, politiky a odborníky Zprostředkování kontaktů mezi angažovanými mladými lidmi z ČR a SRN Výsledky projektu Závěrečný diskusní večer byl velmi pozitivně hodnocen jak účastníky, tak pozvanými diskusními hosty. Zatímco účastníci uvítali možnost diskutovat o daném tématu přímo s politiky či odborníky, kteří se zabývají problematikou občanské společnosti, pozvaní diskusní hosté vyjádřili překvapení nad mírou angažovanosti a znalostí účastníků. Během setkání se podařilo motivovat mladé lidi k aktivnímu zapojení do utváření občanské společnosti a přesvědčit zúčastněné politiky o kompetenci mladé generace. Projekt podpořili Euregio Bayerischer Wald Böhmerwald Unterer Inn 11

12 3. Účetní uzávěrka Členské příspěvky Úroky na BÚ PŘÍJMY Přehledová účetní uzávěrka ,- Kč 46,- Kč Doména knoflik.org VÝDAJE Vedení účtu a bankovní poplatky 200,- Kč 2 730,- Kč Celkem 6 046,- Kč Celkem 2 930,- Kč 4. Plánované projekty na rok 2011 V příštím roce zamýšlíme mimo našich každoročních aktivit pracovat též na přípravě následujících projektů. Příprava na výběr povolání pro žáky ZŠ V průběhu seminářů, při kterých jsme v kontaktu s mladšími účastníky pozorujeme problémy, které tito mladí lidé mají při rozhodování o své profesní budoucnosti. Žáci základních škol musí v osmé či deváté třídě učinit rozhodnutí, které podstatným způsobem ovlivní jejich životní dráhu na mnoho let. Přitom opakovaně vnímáme fakt, že tito mladí lidé ve věku kolem 14 let nejsou na takové rozhodnutí dostatečně připraveni, především pokud jde o informace o možnostech, nárocích či náplni různých povolání. Připravovaný projekt bude mít za cíl podpořit mladé lidi při jejich rozhodování, uvědomění si vlastních schopností a možností apod. Simulační hra s tématem mezinárodních vztahů Při jednom ze setkání sdružení byla zahájena práce na přípravě nové simulační hry, která má účastníkům zprostředkovat jistou míru osobních zkušeností s dynamikou mezinárodních vztahů, diplomatických jednání apod. Cílem je vznik jedno nebo několikadenního semináře pro gymnazisty či mladé vysokoškoláky, jehož hlavní součástí by byla výše zmíněná simulace. 12

13 5. Naši partneři Naším hlavním kooperačním partnerem v zahraničí zůstává po dosavadních letech úspěšné a intenzivní spolupráce Jugendbildungsstätte Waldmünchen. Tato organizace se věnuje mezinárodní a díky své poloze přímo u hranic s ČR zejména česko-německé práci s mládeží, mediální pedagogice, společensko-politickému vzdělávání mládeže a přípravě mladých lidí na výběr budoucího povolání. Knoflík je zakládajícím členem sítě organizací Initiative Mittel- und Osteuropa e.v. se sídlem v Berlíně, ve které je sdruženo více než 20 subjektů z 5 středo a východoevropských zemí s podobným spektrem činností. Členové sdružení Knoflík se angažují v česko-německé skupině trenérů KIK Kultura-Identita-Komunikace, která Sdružení je v trvalém kontaktu s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem. Spolupracujeme s organizací Grenzüberschreitendes Jugendmedienzentrum Oberpfalz Nord. 13

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2013 Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2013 Tiráž

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2011 Impresum Výroční

Více

6.2 Práce s odbornými školami...15 2 Poslání Tandemu... 4. 3 Akce v roce 2005... 4 7.1 Dobrovolnické centrum... 18

6.2 Práce s odbornými školami...15 2 Poslání Tandemu... 4. 3 Akce v roce 2005... 4 7.1 Dobrovolnické centrum... 18 Obsah 1 Úvodní slovo...2 6.2 Práce s odbornými školami...15 2 Poslání... 4 6.3 Mimoškolní oblast... 16 7 Projekty v roce 2005...17 3 Akce v roce 2005... 4 7.1 Dobrovolnické centrum... 18 3.1 Zkušenost

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Impresum: Výroční zpráva Koordinačního

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Impresum Výroční zpráva Koordinačního

Více

10 let Programu podpory odborných praxí. Tandem

10 let Programu podpory odborných praxí. Tandem Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch 10 let Programu podpory odborných praxí 10 let Programu podpory odborných praxí Úspěšný

Více

OBSAH 1. TYPY AKTIVIT 3. 2. OTEVŘENÉ AKCE 4 2.1 Obecné informace 4 2.2 Ples Sojky 4 2.3 Za hranice všedních dnů 5 2.4 Počty účastníků 6

OBSAH 1. TYPY AKTIVIT 3. 2. OTEVŘENÉ AKCE 4 2.1 Obecné informace 4 2.2 Ples Sojky 4 2.3 Za hranice všedních dnů 5 2.4 Počty účastníků 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Sojka spolek mladých za rok 2004 OBSAH 1. TYPY AKTIVIT 3 2. OTEVŘENÉ AKCE 4 2.1 Obecné informace 4 2.2 Ples Sojky 4 2.3 Za hranice všedních dnů 5 2.4 Počty účastníků

Více

Škola součást komunity

Škola součást komunity Škola součást komunity Bulletin k projektu Komunitní škola Střední odborná škola Ústí nad Labem, Stará 100, p. o. (www.ulsos.cz) Evropská obchodní akademie, Děčín (www.oadc.cz) Střední škola sociální Perspektiva

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE. Zpravodaj CIP EQUAL

BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE. Zpravodaj CIP EQUAL ČÍSLO 3 BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE Zpravodaj CIP EQUAL říjen 2007 Aktuální stav CIP EQUAL v ČR - novinky Obsah 1 Aktuální stav CIP EQUAL v ČR 5 Zajímavé výstupy projektů 10 Národní tématické sítě

Více

výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti

výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti výroční zpráva 2007 Nadace rozvoje občanské společnosti Náklady na vydání této výroční zprávy jsou z 50 % financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky 2007 Naší vizí je

Více

Národní cena kariérového poradenství 2012. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2012. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2012 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2012 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového

Více

Obsah Úvod Akce 1 Akce 2 Akce 3 Akce 4 Publikace

Obsah Úvod Akce 1 Akce 2 Akce 3 Akce 4 Publikace 1 Předmluva Mládež v akci je programem Evropské unie, který podporuje neformální vzdělávání mladých lidí. Program byl spuštěn v roce 2007 a potrvá do roku 2013. Umožňuje mladým lidem celistvě rozvíjet

Více

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 OBSAH KDO JSME 3 PŘEHLED BENEFICIENTŮ 32 SLOVO ÚVODEM 4 FINANČNÍ ZPRÁVA 33 AKTIVITY ZA ROK 2007 5 NÁŠ TÝM 34 Světový romský festival Khamoro 2007 6 ČLENSKÝ

Více

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Pečeť kvality program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Obsah 1. Program Leonardo da Vinci 5 2. Pečeť kvality 9 3. Hodnocení kvality projektů 13 4. Hodnoticí formulář 17 5. Shrnutí zpráv

Více

Evropská unie a vzdělávání

Evropská unie a vzdělávání Příloha Učitelských novin 22 23/2003 Evropská unie a vzdělávání VYDÁNO S PODPOROU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příloha je vydávána u příležitosti referenda ČR o vstupu do EU, které se koná

Více

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci 4...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci Předmluva Z výzkumného monitoringu dopadu programu Mládež v akci na účastníky a vedoucí projektů za Českou

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013)

Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013) Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013) 1. Politické souvislosti 2 2. Definice mladých lidí s omezenými příležitostmi 3 3. Definice integračních projektů

Více

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia?

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Informační brožura pro studenty. Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Publikace, kterou právě otvíráte, vznikla jako

Více

Vzděláním překonat bariéry Barrieren durch Bildung Überwinden

Vzděláním překonat bariéry Barrieren durch Bildung Überwinden Vzděláním překonat bariéry Barrieren durch Bildung Überwinden VIII. výroční konference Česko-německého diskusního fóra ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů VIII. Jahreskonferenz des Deutsch-Tschechischen

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí.

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé, ráda bych poděkovala všem našim donátorům, dobrovolníkům, členům i klientům,

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ORBI PONTES o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ORBI PONTES o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ORBI PONTES o.s. VZNIK SDRUŽENÍ A PROJEKTU TKOSP Občanské sdružení ORBI PONTES vzniklo, aby pořádáním kulturních a vzdělávacích projektů podpořilo správný přístup a toleranci k osobám

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

ÚVODNÍ SLOVO 5 RASISMUS JE PĚKNÁ NUDA 7 OTEVŘENÝ MULTIKULTURNÍ KLUB ICM 11 MULTIKULTURNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 15 KŘÍŽEM KRÁŽEM

ÚVODNÍ SLOVO 5 RASISMUS JE PĚKNÁ NUDA 7 OTEVŘENÝ MULTIKULTURNÍ KLUB ICM 11 MULTIKULTURNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 15 KŘÍŽEM KRÁŽEM ÚVODNÍ SLOVO 5 RASISMUS JE PĚKNÁ NUDA 7 OTEVŘENÝ MULTIKULTURNÍ KLUB ICM 11 MULTIKULTURNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 15 KŘÍŽEM KRÁŽEM KULTUROU 19 JAK SE ŽIJE 23 NEJDŘÍV NAJDU SEBE, POTOM POZNÁM

Více

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví LOGOMANUÁL Výroční zpráva 2011 OBSAH Představení organizace 2 Národní dobrovolnické centrum (NDC) 2 Aktivity NDC 2-3 Dětské mentoringové programy 3-5 Mezinárodní

Více

Závěrečná brožura. Česko-německé fórum mládeže 2009 2011

Závěrečná brožura. Česko-německé fórum mládeže 2009 2011 Závěrečná brožura Česko-německé fórum mládeže 2009 2011 Ahoj und Hallo! Rádi bychom Vám touto brožurkou blíže představili 5. funkční období Česko-německého fóra mládeže. Následující stránky by vám měly

Více

Globální vzdělávání. v České republice. Evropský proces vzájemného hodnocení globálního vzdělávání

Globální vzdělávání. v České republice. Evropský proces vzájemného hodnocení globálního vzdělávání Globální vzdělávání v České republice Evropský proces vzájemného hodnocení globálního vzdělávání Národní zpráva o globálním vzdělávání v České republice GENE GLOBAL EDUCATION NETWORK EUROPE 1 Obsah Použité

Více