Proč YSoft SafeQ? making the MFPs think

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Proč YSoft SafeQ? making the MFPs think"

Transkript

1 Mapování tiskových a kopírovacích operací Snížení nákladů na tisk a kopírování Optimalizace tiskového prostředí Přínos pro vaše zaměstnance Přínos pro vaše IT A mnoho dalších důvodů proč mít YSoft SafeQ making the MFPs think

2 Každý tuší, že se tiskne hodně, ale neví za kolik Vždy jsme věděli, že tiskneme hodně, ale nikdy jsme si nedovedli udělat přesný obraz o tom jak moc, kdo a co tiskne a nepředstavili jsme si související náklady. Ksenija Godek, Head of IT Department, Podravka d. d. Průměrná střední výrobní firma vytiskne nebo zkopíruje měsíčně tis. kopií, právnická kancelář , větší škola či nemocnice , banka stovky tisíc až miliony kopií. Jak to víme? Jednoduše díky SafeQ. Tento systém sbírá údaje o počtu tisků, vyhodnocuje je podle oddělení, středisek i jednotlivých zaměstnanců. Nasazením SafeQ do sítí jednotlivých společností lze přesně vyhodnotit počty a strukturu tisků v různém časovém období. V kombinaci s pořizovacími cenami vstupů, jako jsou cena papíru, tonerů a cartridge lze vypočítat přesnou cenu tiskových a kopírovacích operací. Díky přehledně vytvořeným reportům dává SafeQ přehled o počtech tisků a kopií a výpočtu jejich nákladů. SafeQ je schopno prostřednictvím webového rozhraní vygenerovat datový a grafický přehled zpracovaných informací kdykoli je ho potřeba nebo v pravidelných intervalech (týdně, měsíčně, apod. ). Přehled je upraven tak, aby jeho vlastník (zpravidla manažer nebo vedoucí oddělení) mohl přehledně a intuitivně procházet jeho jednotlivými částmi. Díky tomu je možné získat informace o tiscích a kopiích nejen v celé firmě, ale i v jednotlivých jejich odděleních, nebo u jednotlivých zaměstnanců. SafeQ pravidelně uchovává úlohy všech provedených tisků a kopií. To umožňuje například dohledat, zda nadprůměrný počet kopií pořízených jedním zaměstnancem měl souvislost s jeho pracovní činností, nebo měl pouze soukromý charakter. Nasazení SafeQ má ve společnostech dva nezanedbatelné přínosy: 1. Možnost okamžitého vyčíslení nákladů na tiskové a kopírovací operace a jejich přesné přidělení jednotlivým zaměstnancům, oddělením, projektům nebo pobočkám. 2. Změnu chování zaměstnanců společnosti vedoucí k přehodnocení priorit a potřeb, což zajistí okamžitou úsporu až 30 %. Dnes tiskneme ekonomičtěji a ušetřené peníze můžeme investovat do zlepšování služeb pro naše klienty. Ksenija Godek, Head of IT Department, Podravka d. d. making the MFPs think

3 Jak ocení YSoft SafeQ vaši zaměstnanci Jako první komentovali naši zaměstnanci jednoduchost, s jakou se dá YSoft SafeQ ovládat. Úspěch měla funkce Follow me, která jim umožnila tisknout na kterémkoliv multifunkčním zařízení naší banky. Každý v naší bance může poslat svůj dokument k tisku a vyzvednout si ho na kterékoliv tiskárně podle potřeby. Tisk ho jednoduše následuje kamkoliv po bance. Ivan Senekovič, IT & C system Administrator, Raiffeisen Bank Slovenia Sledování nákladů na reprografické služby Vaše firma potřebuje sledovat údaje o tiskových a kopírovacích operacích. Nevíte, které údaje a jak detailní můžete pravidelně ve vaší firmě sbírat. Zajímá vás, jak často a jakou formou můžete ve vaší firmě obdržet a dále distribuovat reporty o provozu na vaší síti tiskáren a kopírek? Tiskové řešení SafeQ umožňuje sledování množství vytištěných stran, vyhotovených kopií i naskenovaných stránek. Vytištěné stránky lze monitorovat na síťových tiskárnách, multifunkčních zařízeních, ale i lokálních (stolních) tiskárnách či plotterech. Díky SafeQ budete schopni sledovat přehledy a statistické reporty generované na základě okamžitého sběru více jak 30 informací o každé tiskové operaci, která je na kterékoliv tiskárně či kopírce vaší sítě provedena. Běžnou součástí těchto informací jsou počty stran, formáty a barevnost tisku, informace o jednostranném tisku či duplexu, pokrytí stránky, jméno stroje, informace o uživateli a středisku, pod kterým byla operace provedena, informace o projektu, do kterého tisk spadá. Díky účtovacímu systému obsaženému v SafeQ je každá stránka připsána na vrub uživateli, či středisku, které stránku vytisklo. Veškeré sledované údaje jsou dostupné přes webové rozhraní SafeQ serveru. K dispozici jsou předdefinované přehledy (na uživatele, střediska, či stroje), které lze modifikovat s využitím stejného principu jako kontingenční tabulky v MS Excel. V praxi je tedy možné vytvořit libovolný přehled s ohledem na vaše aktuální potřeby. Přesné účtování tiskových služeb Chcete mít možnost přesně účtovat nejen počet vytištěných stránek, ale i jejich skutečnou hustotu pokrytí? SafeQ zahrnuje funkcionalitu tzv. Přesného účtování. Prostřednictvím této funkce umí zaúčtovat přesný počet skutečně vytištěných stránek. U jednotlivých výstupů eviduje typ tisku (např. či tisk), rozlišuje jednostranný či oboustranný tisk, zjišťuje počty stránek, rozlišuje jejich barevnost atd. Takto získané výstupy jsou zpracovány do ceny tiskové operace a připisovány na vrub uživateli, středisku nebo projektu, v rámci kterého byla operace provedena. Výjimečnou vlastností SafeQ je počítání skutečně vytištěných stránek. SafeQ je dovede odlišit od úloh, které byly stornovány, nebo nebyly zcela vytištěny následkem závady na zařízení (zablokovaný papír apod.). Při účtování nákladů na tisk bere systém SafeQ v úvahu pokrytí stránky tiskem. Díky této vlastnosti je schopen rozlišovat mezi plně a ne zcela potisknutou stránkou, nebo třeba mezi hustým tiskem s fotografiemi a řídkým textem s většími odstupy v řádkování.

4 Účtování na jednotlivá nákladová střediska Potřebujete rozdělit ve firemní ekonomice náklady mezi více středisek, která používají jednu tiskárnu či multifunkční zařízení? SafeQ, se o správné dělení nákladů postará automaticky. Nemusíte tedy dělat čárky za každou vydanou cartridge či balení papíru. Účtovací model v tiskovém řešení SafeQ podporuje účtování na uživatele, nákladová střediska, projekty, tiskové zařízení a lokality (tiskové servery). Při napojení SafeQ na některý ze systémů AD, NDS, LDAP dochází skutečně k online propojení a informace o účetním středisku je takto možné využít při účtování každé stránky či kopie. Každý uživatel může být členem jedné nebo více skupin a zároveň je členem jednoho účetního střediska. Informace o každé vytištěné stránce je v SafeQ evidována a je k dispozici prostřednictvím webového rozhraní, kde se dá nejen přes tyto uvedené údaje vyhledávat. Jako typickým příkladem pro využití této funkce je situace, kdy jednu tiskárnu využívají dvě různá oddělení. Ke konci účtovacího období se vždy jejich členové přou o to, kdo vytiskl víc a tudíž bude hradit vyšší náklady. SafeQ v takové situaci dá okamžitou jasnou odpověď včetně finančního vyjádření. Centrální správa více serverů a sběr statistik Máme více poboček a potřebujeme zajistit sledování tisku na všech lokalitách. Je možné sbírat informace na jedno místo? Pro organizace s rozsáhlou pobočkovou sítí umožňuje SafeQ propojit jednotlivé tiskové servery a centralizovat tak statistické a ekonomické přehledy ze všech poboček. Pokud není na pobočce vyžadováno účtování kopií na uživatele či zabezpečený tisk, lze sbírat data pomocí lokálního monitoringu, který předá výsledek na tzv. SafeQ Mimo server v dané lokalitě. Tento server slouží pouze jako shromaždiště dat, které umí v časových oknech data poslat na centrální server. Centrální server disponuje webovým rozhraním, ve kterém jsou k dispozici předdefinované přehledy (na uživatele, střediska, stroje, či lokality), které lze modifikovat s využitím stejného principu jako kontingenční tabulky v MS Excel. V praxi je tedy možné vytvořit libovolný přehled s ohledem na aktuální potřeby klienta a to v rozsahu všech poboček. Zasílaná data jsou pouze statistická a jsou posílána hromadně v definovatelných časových intervalech. making the MFPs think

5 Snižování nákladů tiskového prostředí V naší firmě bychom v rámci úspor rádi omezili nákladnější druhy tisku a kopírování, jako jsou barevný a jednostranný. Lze tyto nákladné a neekologické způsoby tisku a kopírování omezit, nebo zcela zakázat konkrétním vybraným zaměstnanců, které tento druh tisku ke své práci nepotřebují? Samozřejmě. Například Y Soft SafeQ Instant má funkce zákazu barevného tisku a tzv. vynuceného oboustranného tisku v sobě implicitně nastavené. Dosah této funkce lze modifikovat podle vybraných skupin lidí. Za pomoci těchto funkcí lze dosáhnout výrazného snížení nákladů na tiskové služby. Pro pravidelné vyhodnocování a sledování nákladů lze využít SafeQ a to i bez dalších přidaných nástrojů či funkcí jako jsou Follow me či sdílené tiskové fronty. Optimalizace tiskového prostředí produktem SafeQ umožňuje přechod od nákladného lokálního tisku k efektivnějšímu a levnějšímu síťovému tisku. Důvodem jsou především výsledné náklady na výtisk jedné stránky při větším množství tiskových úloh. Velký vliv mají také výrazně nižší náklady na servis multifunkčních strojů, kdy jedno multifunkční zařízení nahrazuje až desítky lokálních tiskáren. Navíc tato zařízení jsou konstruována pro delší výdrž a kapacitu, než standardní maloobjemové tiskárny. Nejvýraznějším krokem k centralizaci je využití reprografických center ve společnosti, které Y Soft SafeQ rovněž podporuje. Právě díky systému YSoft SafeQ se podařilo společnosti T-Mobile využít veškerých předností, které může síťový tisk poskytnout. Už pouhým sledováním tisku došlo ke snížení objemu tiskových operací. Kateřina Šuvarinová, ředitelka Podpory prodeje a služeb zákazníkům, T-Mobile Zabezpečený (odložený tisk) a Follow me Lze zajistit, aby se tisková úloha vytiskla pouze v případě, kdy je její vlastník u stroje? Zabezpečený tisk (též odložený tisk) je funkcí, která blokuje úlohy poslané do tisku až do doby, než se uživatel autorizuje na tiskovém terminálu u tiskárny. Tiskovou úlohu lze vyzvednout na jakékoliv tiskárně či multifunkčním zařízení vybaveném tiskovým terminálem SafeQ. Uživatel tak má plnou kontrolu nad svými dokumenty. Díky možnosti odeslat tiskovou úlohu ze serveru až po autentizaci uživatele jeho čipovou kartou u síťové tiskárny je možné se kdykoliv rozhodnout, na které tiskárně chcete dokumenty vytisknout. Tato uživatelsky velmi příjemná funkce se nazývá Follow me. SafeQ při využití funkce Follow me vždy kontroluje kompatibilitu vyzvedávané úlohy s tiskárnou a to zejména na úrovni kompatibility tiskových jazyků. Vylučuje tak tisk nekompatibilních úloh, jejichž následkem bychom obdržely velký počet stran potisknutých nesrozumitelným textem. Výhody, které zabezpečený tisk SafeQ nabízí oproti přímému tisku: Eliminaci tzv. nechtěných výtisků využití funkce Follow me v případě externího tisku vyloučení nutnosti instalace harddisku v tiskárně eliminace rizika zcizení dokumentů odeslaných k tisku ukradením harddisku z tiskárny autorizace ID kartou uživatele (možno také PIN kódem) vlastní úloha neobsahuje PIN odstranění potřeby konfigurovat tiskárnu a vytvářet na každé tiskárně účty

6 Dohledatelnost a prokazatelnost Potřebujete dohledat konkrétní vytištěný dokument a tím mít přehled nad tím, co zaměstnanci dělají? Všechny vytištěné, kopírované či skenované stránky jsou zaznamenány na serveru do databáze, odkud je možné kdykoliv vytáhnou základní informace jako počet stran či barevnost. Jedním z údajů, které jsou k dispozici, je i náhled první stránky dokumentu. Každá tisková úloha, která prochází přes server, je po interní analýze uložena fyzicky na diskový spooler, ze kterého se dá přes webové rozhraní vyvolat i po delší době od vytištění (v závislosti na velikosti pevného disku). Tyto funkce již vytištěného tisku a zařazení úlohy znovu do tisku lze vypnout právě v návaznosti na zákon o ochraně osobních údajů. Vzhledem k množství dat SafeQ server podrobné informace o úloze po měsíci seskupuje tak, aby byly dostupné jen statistické údaje. Toto je však nastavitelný parametr a v případě zvýšené potřeby preventivní dohledatelnosti jej lze prodloužit. U náhledů je standardně nastaveno 32dpi, což poskytuje dostatek informací o typu dokumentu, ale současně minimum informací pro detailní studii úlohy. Časová dostupnost všech zaznamenávaných dat je nastavitelná v konfiguraci systému. Tiskové úlohy bezpečně uložené na serveru Lze zabránit zcizení pevného disku ze stroje nebo nějak zajistit bezpečné úložiště tiskových úloh? V případě použití SafeQ serveru je úloha skladována na jednom místě (spooler na serveru). Toto úložiště je možné pravidelně zálohovat (i rozdílově), či měnit a jednoduše rozšiřovat. Odpadá dále nutnost pořizovat pevný disk do tiskáren, čímž dochází k multiplikační úspoře zejména u větších organizací. Dokumenty uložené na tiskovém serveru jsou vytištěny až po autorizaci kartou na tiskovém terminálu SafeQ. Nemusíte se tedy bát zcizení pevného disku ze síťové tiskárny či multifunkce a můžete se spolehnout, že si úlohu vytiskne pouze její vlastník (nebo člen skupiny v případě použití sdílené fronty). Tiskové úlohy tak zůstávají uložené bezpečně na tiskovém serveru a není tak potřeba vybavovat síťovou tiskárnu pevným diskem. making the MFPs think

7 Zvýšení produktivity práce s tisky Potřebujete omezit prostoje u tiskáren a eliminovat stále se opakující úkony? Efektivita tiskového řešení je definována časem, který uživatel stráví při tisku. Při snaze zvýšit efektivitu budeme chtít eliminovat opakující se operace (jako opakovaný tisk ceníků či formulářů) či zbytečné prostoje na chodbě při čekání na dostupnost zařízení. Toho lze docílit kombinací zabezpečené či sdílené fronty a terminálu SafeQ na tiskárně, které navíc přináší zvýšení komfortu práce s tiskovým prostředím. Samotné vyzvednutí úlohy lze realizovat pouhým přiložením karty na jakékoliv tiskárně, která je poblíž. Díky funkci Follow-me lze v průběhu vyzvedávání přejít ke kterémukoliv zařízení a úlohu vyzvednout zde. Tisková úloha vás zkrátka následuje, kamkoliv se ve firmě hnete. Pro práci na projektech je výhodné použití sdílených front umožňujících přístup skupinám lidí pracujících na daném projektu. Tato funkce je rovněž často používána při sdílení dokumentů ve vztahu vedoucí asistentka. Výsledná produktivita je podtržena úsporami a výhodami, které přináší: povolení či zakázání tisku vybraným uživatelům, eliminace nechtěných (nevyzvednutých) tisků, možnost oblíbených úloh na vybraných SafeQ terminálech úspora času (prostoje ve frontách u zařízení), zvýšená dostupnost celého prostředí, jednoduché a přehledné ovládání, zvýšený komfort Kontrola a komfort při skenování Umožňuje tiskový server zabezpečit přístup a zjednodušit práci se skenovanými dokumenty? Tiskový server SafeQ kromě řízení přístupu k tiskům a kopiím umožňuje zabezpečit přístup a zjednodušit práci se skenovanými dokumenty. Každý skenovaný dokument je odesílán na SafeQ server, kde je kontrolována identita odesílatele a dokument je dál zpracován. Díky identifikaci kartou u multifunkčního zařízení je odesílatel garantován a službu nelze zneužít. Funkce zabezpečení a zaúčtování skenů jsou vzájemně propojené s tiskovým serverem a lze tak využít všech funkcí v rámci jednoho tiskového prostředí. Každou skenovanou stránku lze zaúčtovat a tyto náklady lze rozdělit i mezi účetní střediska. Velkou výhodou při skenování se SafeQ je tzv. one-click funkce Scan Management. Při skenování je pouhým jedním stisknutím aktivačního tlačítka provedeno skenování vybraného dokumentu a jeho výsledek automaticky odeslán do ové schránky uživatele. Velmi populární je funkce skenování jediným stiskem tlačítka, přímo do ové schránky uživatele. Funkce volby tisku, kopírování a skenování spolu s možností znovu vyvolat úlohu do tisku jsou využívány na všech tiskárnách vybavených tiskovým terminálem. Yvona Mazačová, ředitelka pro logistiku, Telefonica O2 Czech Republic

8 Sdílení tisků v rámci společného projektu Chcete sledovat náklady na tiskové služby podle jednotlivých projektů? Při běžné práci na projektech jsou často v týmu sdíleny dokumenty (společné mapy, schémata či fotografie). Každý projekt má svůj rozpočet, který je vždy velmi pečlivě hlídán. Tisky se ale mnohdy stávají slabým místem v podobě složitého zaúčtování. Tiskové řešení SafeQ disponuje funkcí projektového účtování, kdy si uživatel může při tisku zvolit projekt, na jehož vrub budou stránky započítány. Kromě sledování vytištěných a zkopírovaných stránek je možné dokumenty v rámci projektu sdílet. K tomu se využívají sdílené fronty, do kterých mají přístup pouze oprávněné osoby. Je možné nastavit přístup i pro vedoucí projektových skupin napříč všemi projekty. Funkcí sledování nákladů a sdílení projektových dokumentů se často využívá v copy centrech, projekčních kancelářích a DTP studiích. Zpoplatnění tiskových služeb Jste škola a potřebujete zajistit rozdílný přístup k tiskovým službám u studentů a zaměstnanců? Pro použití na středních a vysokých školách nebo v copy centrech je užitečným nástrojem kreditní systém, který je do tiskového řešení SafeQ integrován. SafeQ tak umožňuje určité skupině uživatelů nastavit omezení ve formě kreditu. Hlavním cílem kreditního subsystému SafeQ je poskytnout uživateli službu (tisk, kopírování, skenování) za odpovídající finanční obnos. K tomu je SafeQ vybaveno systémem, který dokáže cenu za stránku připsat na vrub jednotlivého uživatele. Zůstatek účtu je uživateli zobrazen po přihlášení na SafeQ Terminal (nebo Dobíjecí automat) či u obsluhy kreditní pokladny. Přes webové rozhraní je k dispozici pokladna, která umožňuje nabíjet i vybíjet účty, provádět reklamace apod. Další možností správy účtů je speciální kreditní aplikace pro MS Windows s připojeným snímačem karet. Tato kreditní aplikace umožňuje taktéž dobíjet i vybíjet účty, proti webové aplikaci nabízí značně vyšší rychlost odbavení a automatickou identifikaci uživatele přes připojenou čtečku karet. Pro dobíjení je možné využít i automatické dobíjecí automaty ve formě mincovních a bankovkových automatů. Kreditní systém též podporuje správu více pokladen, více pokladníků, závěrky, specifické výpisy apod. Pro různé skupiny uživatelů lze nastavit jinou cenu a způsob účtování stránky (procentuálně k nákladům nebo fixní cenu za typ výstupu bez ohledu na náklady zařízení). Hotovostní operace jsou vázány vždy na konkrétní pokladnu, u které jednou denně či měsíčně obsluha provádí uzávěrku a předání hotovosti do účetního systému klienta. Zpoplatnění služeb lze napojit i na externí kreditní systém knihovní, jídelní a stravovací systémy. making the MFPs think

9 YSoft SafeQ co ocení vaše IT Díky optimalizaci tiskového prostředí s využitím řešení YSoft SafeQ se podařilo snížit náklady na samotné tiskové, kopírovací a skenovací operace o 30 %. Druhá část úspor je v nerealizaci obměny všech reprografických zařízení v čase, která zajisté převýší mnohonásobně investici do systému SafeQ v horizontu 5 let. Díky takto razantnímu snížení nákladů jsme spočítali návratnost investice na 2 roky. Pavel Benetka, Česká pojišťovna, a.s. Optimalizace tiskového prostředí Rádi byste redukovali počet tiskáren, ale nevíte jak nastavit jejich optimální strukturu? Lze snížit provozní, servisní a personální náklady u tisku a kopií? Optimalizace tiskového prostředí je proces, který nahrazuje lokální tiskárny síťovými. Dochází přitom k zásadní redukci počtu tiskáren, úspoře provozních, servisních i personálních nákladů. Klíčovými přínosy optimalizace jsou: zjištění skutečných potřeb klienta, snížení provozních nákladů, rozúčtování nákladů na tisk a zabezpečení přístupu k tiskovému prostředí. Jak vám v této oblasti můžeme pomoci my? Velmi výrazně. Díky SafeQ můžete provést velice přesný monitoring tiskového prostředí a z jeho výstupů vypracovat analýzu jako vstup pro navržení optimální struktury vaší nové sítě tiskáren a kopírek. Monitoring tiskového prostředí V rámci zjištění skutečných potřeb tiskového prostředí doporučujeme nainstalovat SW komponenty, které produkt SafeQ poskytuje, pomocí nichž lze zajistit kompletní monitoring tiskového prostředí. Jsou hlídány veškeré reprografické výstupy na síťových i lokálních zařízeních. Dostupná je taktéž možnost sledovat i provedené kopie na síťových kopírkách. Instalace monitoringu tiskového prostředí nepředstavuje zvýšené nároky na HW na straně zákazníka, veškeré SW komponenty jsou většinou již v dodávce služby. Systém SafeQ je navržen v jazyku JAVA a tudíž jej můžete provozovat jak na Microsoft Windows, tak i na operačních systémech Linux. Tiskové řešení YSoft SafeQ zcela nahradilo lokální tisk a po jeho nasazení na všechny pobočky a dceřiné společnosti se stalo standardem pro tiskové a kopírovací operace celé skupiny Poštové Banky, a.s. Ing. Anton Lisý, Ředitel divize informačních technologií, Poštová banka, a.s. Audit a analýza tiskového prostředí Na základě funkčního monitoringu tiskového prostředí se nabízí jako další krok tvorba manažerských výstupů/pohledů, které slouží pro finální rozhodnutí o tom, jak optimalizovat tiskové prostředí. Mezi standardní výstupy patří informace o počtu vytištěných stránek, s rozdělením na uživatele, oddělení nebo zařízení apod., s možností definice časového období, typu dokumentu, formátu nebo typu tisku. Dále je možné provést detailní audit použitých zařízení, jejich zhodnocení z pohledu životnosti a poskytovaných servisních služeb (záruční a pozáruční servis), zjistit a popsat konfiguraci jednotlivých zařízení a konfiguraci souvisejících částí infrastruktury. Součástí těchto činností může být sběr požadavků zákazníka na zabezpečení tiskových výstupů (neoprávněný tisk, citlivá data apod.) nebo i dokumentů v elektronické podobě.

10 Centrální správa uživatelů Máte hodně uživatelů a chcete se vyhnout ručnímu zakládání účtů na tiskových zařízeních a tiskovém serveru. Uživatelský systém SafeQ je možné použít buď interní anebo lze SafeQ napojit na již existující systémy. Nejčastějším (a standardním) způsobem napojení se na externí systémy je ActiveDirectory, NDS nebo LDAP. Díky modularitě SafeQ je však možné naprogramovat napojení na jakýkoliv jiný systém nebo databázi. Každý uživatel může být členem jedné nebo více skupin a zároveň je členem jednoho účetního střediska. U uživatele jsou evidovány čísla čipů karet, PIN, ale také tzv. aliasy, které umožňují identifikovat stejného uživatele s různými loginy z různých systémů (např. v SAP má uživatel login jmeno.prijmeni, ale v AD má prijmeni.jm). Při napojení SafeQ na některý ze systémů AD, NDS, LDAP dochází skutečně k online propojení. Veškeré změny, které jsou na úrovni těchto systémů provedeny, jsou okamžitě rozpoznány v SafeQ. Každému uživateli je možné nastavit celou řadu oprávnění, mj. lze omezit ke konkrétní frontě maximální počet stránek na úlohu, nebo lze zakázat barevný tisk či kopírování. Clustering a loadbalancing Nemůžeme si dovolit výpadek tiskového serveru. Je možné zabránit výpadkům fungování serverů pomocí clusteringu? Je možné také využít rovnoměrnou distribuci zátěže mezi servery pomocí tzv. loadbalancingu? SafeQ obsahuje funkci clusteru. Její základní vlastností SafeQ absolutní nezávislost na operačním systému. Vzhledem k tomu, že cluster funguje na aplikační úrovni SafeQ, není vyžadován clustering operačního systém (Linux nebo Windows) ani databáze. Do clusteru lze plynule přidávat servery a tudíž vytvořit tzv. serverovou farmu. Předpokládaný počet serverů v clusteru je 2 5. Cluster je plně redundantní, tzn. že žádný ze serverů není primární, a tudíž při výpadku kteréhokoliv serveru je provoz systému nadále zcela funkční (dokud zbývá alespoň jeden fungující server). Pro funkci clusteru je nutné instalovat na všechny klientské stanice klient neboli tiskový SafeQ port. Tento klient se stará o odeslání úlohy na jeden z tiskových serverů v clusteru. making the MFPs think

11 Podpora všech kancelářských aplikací Používáte běžné kancelářské nástroje a informační systém SAP. Je možné zabezpečit a rozúčtovat tyto tisky? Tiskové řešení SafeQ umožňuje příjem tiskové úlohy stejnými metodami jaké používají síťové tiskárny či multifunkční zařízení. Jsou tedy podporovány všechny kancelářské aplikace využívající tiskový ovladač ve Windows, či metody tisku přes LPR RAW, které jsou běžně využívány na systémech UNIX, Linux či v informačních systémech SAP či AS400. Stěžejním místem podpory všech kancelářských aplikací jsou: 1. Kompatibilita aplikace se SafeQ na úrovni tiskového jazyka každá tisková úloha je na serveru parsována (vytištěna do paměti) a je tak možné spočítat barevnost či počet stran. Tyto údaje jsou evidovány pro každou stránku. Aby bylo možné úlohu takto zpracovat, je SafeQ vybaveno integrovaným parserem pro tiskové jazyky PCL, Postscript a další. 2. Identifikace vlastníka tiskové úlohy údaj o uživateli se bere na stanici ze jména přihlášeného uživatele v síti, či je dotázán pomocí dialogového okna. V případě odesílání tiskové úlohy z informačního systému jako je SAP či AS400 je využito standardů, které tuto identifikaci umožňují. 3. Způsob odeslání a přenosu úlohy samotné odeslání úlohy po síti bývá realizováno pomocí TCP/IP vrstvy či RAW obě tyto metody SafeQ podporuje. Jednotná serverová platforma Hledáte jedno robustní tiskové řešení, které zabezpečí přístup ke všem tiskovým službám? Tiskové řešení SafeQ je postaveno na architektuře klient server. SafeQ server lze provozovat na operačním systému Linux i Windows a není zapotřebí samostatný dedikovaný počítač. Díky architektuře, která ukládá data do relační databáze, je možné přistupovat k celému prostředí centralizovaně. Přes webové rozhraní serveru je možné kompletně spravovat všechny nastavení systému. Výhodou ALL IN ONE platformy je bezesporu jednotný přístup ke všem klíčovým funkcím celého systému SafeQ. Na všechny komponenty se lze podívat ze 3 pohledů komfort, bezpečnost a účtování. Kromě tisku a kopírování je i skenování v podání SafeQ řešeno naprosto stejně, tj. je možné nastavovat na tyto služby stejné restrikce, či je stejně účtovat. Množstvím nastavení a restrikcí lze rozdělit přístup i ve velkých organizacích s plochou hierarchií. Jednotný přístup ke správě tiskových front umožňuje zabezpečit, rozúčtovat a zavést komfort s pořádkem do všech reprografických služeb tisk, kopírování a skenování. Vícejazyčná podpora ve spojení s decentralizací některých služeb podporuje nadnárodní řešení. Široká podpora různých výrobců Je SafeQ vyvinut na pro konkrétního výrobce tiskáren nebo kopírek, nebo je zcela kompatibilní s jakýmkoliv zařízením různých výrobců? SafeQ byl vyvinut jako zcela kompatibilní systém pro různé typy zařízení, nejrůznějších výrobců. Proto je dnes schopen plně podporovat více jak 600 typů zařízení většiny světových výrobců, jako jsou Konica Minolta, Xerox, HP, Ricoh, Sharp, Kyocera, OKI a mnoha dalších.

12 Flexibilita vůči existujícím identifikačním systémům Využíváme docházkový systém a chceme naše čipové karty použít i pro přístup k tiskárnám a kopírkám. Stejně jako uživatelský systém SafeQ, který umožňuje customizace, tak i SafeQ Terminal disponuje širokou škálou podporovaný snímačů karet a napojení zcela nových typů. Sjednocené rozhraní pro připojení snímače dovoluje připojení takřka jakéhokoliv typu. Široká podpora snímačů (čteček) karet Podporováno je kolem šedesáti různých typů snímačů, které se rozdělují do následujících skupin: bezkontaktní čipové karty, kontaktní čipové karty, snímač otisků prstů, magnetické (průtahové) karty, karty s čárovým kódem Kromě různých typů snímačů lze narazit (zejména v enterprise segmentu) i na fyzicky zakódované snímače, které je nutné nechat vždy dekódovat jejich výrobcem. Možností jak napojit externí systém včetně karet je mnoho, je však potřeba mít na mysli, že volba snímače je a vždy byla volbou klienta. Tiskové řešení SafeQ je navrženo tak, aby se dokázalo všem těmto potřebám přizpůsobit. Lokalizace do mezinárodních jazyků Potřebuje vedení vaší společnosti jazykovou podporu tiskového prostředí ve vašem korporátním jazyce? Tiskové řešení je lokalizováno celkem do hlavních světových jazyků a to v plném rozsahu. Jsou lokalizovány tisková centra SafeQ Terminal a samotné webové rozhraní SafeQ. Lokalizaci podléhá i administrátorské rozhraní. SafeQ je mezinárodní tiskové řešení. U tiskového centra SafeQ Terminal Professional lze definovat seznam dostupných jazyků pro dané zařízení. Je tak možné nastavit různé jazyky pro různé tiskárny a tím podpořit i jazykově vysoce heterogenní prostředí. Napojením na uživatelský zdroj dat lze docílit automatického přepínání jazyka po identifikaci uživatele na tiskovém centru. Není tedy nutné volit jazyk před přihlášením.

SMARTQ: PRŮVODCE LICENČNÍM MODELEM

SMARTQ: PRŮVODCE LICENČNÍM MODELEM SMARTQ: PRŮVODCE LICENČNÍM MODELEM Verze: 1.0 datum poslední upravy: 5. PROSINCE 2004 Naposledy upravil: VÁCLAV MUCHNA Odpovědná osoba: VÁCLAV MUCHNA Produkt: SMARTQ Přístupová práva dokumentu: PARTNERS

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku (zák. č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách)

Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku (zák. č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách) Naše značka: Vyřizuje / tel: V Praze, dne: Č. j.: 1178/2014 Ing. Radko Sáblík / 257 320 533 23. 7. 2014 Kontaktní osoba: Jan Černohorský / 607 121 582 Dana Šilhánková / 732 451 312 Výzva k podání cenové

Více

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou.

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou. Automatizujte zpracování a distribuci dokumentů do vašich firemních procesů! Nemáte kontrolu nad stovkami papírových dokumentů, které přichází do vaší firmy? OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat

Více

ON-LINE INFORMACE O TISKOVÉM SYSTÉMU

ON-LINE INFORMACE O TISKOVÉM SYSTÉMU ON-LINE INFORMACE O TISKOVÉM SYSTÉMU OD CHVÍLE, CO MÁM DETAILNÍ PŘEHLED O SVÉM TISKOVÉM SYSTÉMU, MÁM ČISTOU HLAVU jako součást efektivního tiskového systému Konica Minolta Konica Minolta je inovativní

Více

OKsmart a správa karet v systému OKbase

OKsmart a správa karet v systému OKbase OKsmart a správa karet v systému OKbase Od personalizace a sledování životního cyklu karet až k bezkontaktní autentizaci a elektronickému podpisu Spojujeme software, technologie a služby Martin Primas

Více

Tisk dokumentů na VŠPJ

Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ je zabezpečený. Úlohy, které si pošlete k tisku, se vytisknou teprve ve chvíli, kdy přiložíte svoji ISIC kartu ke kopírce. Úlohu si můžete vytisknout na kterékoli

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Tiskové a kopírovací služby UJEP pro studenty

Tiskové a kopírovací služby UJEP pro studenty Tiskové a kopírovací služby UJEP pro studenty Od roku 2015 studenti můžou využívat novou tiskovou a kopírovací službu na UJEP. Tisková služba je realizována prostřednictvím tiskového systému SafeQ, který

Více

SAFEQ KOMPLEXNÍ ZABEZPEČENÍ A ÚČTOVÁNÍ TISKOVÝCH SLUŽEB

SAFEQ KOMPLEXNÍ ZABEZPEČENÍ A ÚČTOVÁNÍ TISKOVÝCH SLUŽEB SAFEQ KOMPLEXNÍ ZABEZPEČENÍ A ÚČTOVÁNÍ TISKOVÝCH SLUŽEB snížení nákladů na tisk monitoring přehled o využívání tiskáren bezpečí pro vaše informace fl exibilní využití v jakémkoliv prostředí mobilní tisk

Více

SafeQ Suite. Kategorie. Moduly

SafeQ Suite. Kategorie. Moduly SafeQ Suite Kategorie Moduly Správa výstupu Účtování a správa uživatelů Zabezpečení YSoft SafeQ Authentication YSoft SafeQ Print Roaming YSoft SafeQ Reporting YSoft SafeQ Chargeback YSoft SafeQ Scan Management

Více

MANUÁL PRO TISKOVÉ A KOPÍROVACÍ SLUŽBY

MANUÁL PRO TISKOVÉ A KOPÍROVACÍ SLUŽBY Střední škola Kostka s.r.o. MANUÁL PRO TISKOVÉ A KOPÍROVACÍ SLUŽBY Verze 1.5 1 Obsah: - Str. 3 Tiskové a kopírovací služby - SafeQ - Str. 3 Identifikační ČIP a dobíjení kreditu na SafeQ účet - Str. 4 Uživatelský

Více

SafeQ. komplexní zabezpečení a účtování tiskových služeb

SafeQ. komplexní zabezpečení a účtování tiskových služeb SafeQ komplexní zabezpečení a účtování tiskových služeb SafeQ benefity Zabezpečení a řízení přístupových práv Zabezpečení > Zajistěte své dokumenty před neoprávněným přístupem. > Mějte k dispozici podrobné

Více

Digitalizace dokumentů bez problémů Xerox ScanFlow Store & WorkCentre 74xx

Digitalizace dokumentů bez problémů Xerox ScanFlow Store & WorkCentre 74xx Digitalizace dokumentů bez problémů Xerox ScanFlow Store & WorkCentre 74xx Dušan Novotný Product manager OSG Aleš Povolný System Analyst XOS CZECH REPUBLIC & SLOVAKIA Slide template Současné výzvy spojené

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

ISM Online. Informační systém pro správu flotily

ISM Online. Informační systém pro správu flotily ISM Online Informační systém pro správu flotily ISM Online spojuje obchodní a technická data vozíku. ISM Online je webová aplikace s intuitivním ovládáním, která nabízí celou řadu možností reportingu.

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7 AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Automaty na výdej a evidenci osobních ochranných a pracovních prostředků

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6. Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.2008 VoIP Liberec Proč by se o telefony mělo starat IT? Případová studie

Více

WiVo Agenda 2.0 Software pro státní správu

WiVo Agenda 2.0 Software pro státní správu WiVo Agenda 2.0 WiVo Agenda 2.0 Software pro státní správu WiVo Agenda 2.0 je prostředek pro efektivní správu obsahu zasedání, řízení hlasování a diskuse, tvorbu usnesení a protokolů při zasedání městského

Více

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS.

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Mefisto CAMPUS je systém pro správu ubytovacích kapacit v provozech typu ubytovny, internáty, koleje, atd. V těchto provozech

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

RDS Rapid Data Systém

RDS Rapid Data Systém Návod na obsluhu pokladních a objednávkových terminálů RDS Rapid Data Systém Úvod RDS (Rapid Data Systém) je parametrický systém pokladních a objednávkových terminálů. Jednotlivé terminály mají programově

Více

NEWSLETTER systému PRACANT březen 2011

NEWSLETTER systému PRACANT březen 2011 NEWSLETTER systému PRACANT březen 2011 Na březen 2011 jsme pro Vás připravili novou verzi plnou zajímavých novinek. Verze systému 3.9.5 obsahuje tyto důležité novinky: - zjednodušení práce s přiloženými

Více

WiVo Education Software pro školy, školicí střediska, edukační účely

WiVo Education Software pro školy, školicí střediska, edukační účely WiVo Education WiVo Education Software pro školy, školicí střediska, edukační účely WiVo Education snadno a rychle vytváří testy, zkracuje dobu zkoušky a vyhodnocení testů širokého počtu posluchačů na

Více

Tisková konference VSCloud

Tisková konference VSCloud Tisková konference VSCloud Damir Špoljarič (ředitel projektu VSCloud) Jan Martinů (technický ředitel a vedoucí vývoje VSCloud) Pavel Foltýn (PR Manager) Program tiskové konference: 10.15 10.20 Úvod 10.20

Více

E-DOCHÁZKA VE ŠKODA AUTO PREZENTACE PROJEKTU 27.01.2011

E-DOCHÁZKA VE ŠKODA AUTO PREZENTACE PROJEKTU 27.01.2011 E-DOCHÁZKA VE ŠKODA AUTO PREZENTACE PROJEKTU 27.01.2011 TOMÁŠ BONHARD, ONDREJ TROJÁK Škoda Auto AGENDA Výchozí fakta Cíle projektu Základní principy procesu Kontextové schéma Docházkové terminály Schvalovací

Více

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informace, doporučení a nutná nastavení pro zajištění správné funkce Pinel Plus v OS Windows a Linux Ochranné známky HIPPO je registrovaná ochranná známka společnosti

Více

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Nadstavbový systém pro sledování, správu a vyhodnocování elektronických systémů budov a rozlehlých objektů. Umožňuje efektivně

Více

WatchDog. Systém monitorování aktivit na pc. www.sledovanipc.cz

WatchDog. Systém monitorování aktivit na pc. www.sledovanipc.cz Systém monitorování aktivit na pc. www.sledovanipc.cz WatchDog Ušetřete peníze a přitom zvyšte produktivitu zaměstnanců Mějte přehled o produktivitě práce ve Vaší firmě Pracujete s citlivými údaji? Sledujte

Více

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1 1 Literatura Doseděl T.: Počítačová bezpečnost a ochrana dat, Computer Press, 2004 Časopis

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

RELATIONSHIP TISKU WITH KONICA MINOLTA

RELATIONSHIP TISKU WITH KONICA MINOLTA JOHN ŘEŠENÍ DOE INC. ENJOYS MOBILNÍHO TRUSTFUL RELATIONSHIP TISKU WITH KONICA MINOLTA Global technology leader profits from document security, lower costs, greener printing and the same level of service

Více

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu Případová studie SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika

Více

KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ KATALOG. duben 2015 KATALOG KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ

KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ KATALOG. duben 2015 KATALOG KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ KATALOG duben 205 KATALOG KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ KATALOG - KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 2 Multifunkční zařízení 3 Barevná A4 bizhub C30 3 A4 bizhub C3350 4 A4 bizhub C3850 5 A4 bizhub

Více

Dokonalá organizace kanceláře se síťovými skenery NetDeliver

Dokonalá organizace kanceláře se síťovými skenery NetDeliver Dokonalá organizace kanceláře se síťovými skenery NetDeliver Nejdůležitější přednosti: multifunkční zařízení tvořící vstup do digitální kanceláře snadná digitalizace různorodých tiskovin vícenásobné rozesílání

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

MojeBanka Business. První kroky se službou MojeBanka Business

MojeBanka Business. První kroky se službou MojeBanka Business MojeBanka Business První kroky se službou MojeBanka Business Obsah Co Vám MojeBanka Business nabízí? 3 První kroky Přihlášení 4 První kroky Nastavení oblíbených položek menu 5 První kroky Zobrazení transakční

Více

Popis a návod na práci s finanční kalkulačkou řešení - FaxChange

Popis a návod na práci s finanční kalkulačkou řešení - FaxChange Popis a návod na práci s finanční kalkulačkou řešení - FaxChange DATASYS Software s.r.o. IČO: 28423127 Pobočka Plzeň Pobočka Hradec Králové Jeseniova 2829/20 DIČ:CZ28423127 Slovanská alej 30 U Koruny 414

Více

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav P.č. 1 Stolní PC sestava + SW 17ks Procesor čtyř jádrový procesor, benchmark min. 3,350 Paměti min 4GB Grafická

Více

Nabídka POS pokladen. Selva váhy s.r.o.

Nabídka POS pokladen. Selva váhy s.r.o. Nabídka POS pokladen od provozovna: tel.: 573351740, 573351742, 573352830, fax.: 573352831 zpracoval: 775 111 583 strana 1 z 7 Úvod I. Základní charakteristika dodavatele Společnost byla založena v březnu

Více

ARBES LEASING. www.arbes.com

ARBES LEASING. www.arbes.com ARBES LEASING Moderní modulární systém pro leasingové a úvěrové společnosti s vysokou mírou automatizace rutinních činností a maximální uživatelskou přívětivostí. www.arbes.com ARBES LEASING SOFTWAROVÉ

Více

Použití čipových karet v IT úřadu

Použití čipových karet v IT úřadu Použití čipových karet v IT úřadu Software pro personalizaci, správu a použití čipových karet Ing. Ivo Rosol, CSc. Ing. Pavel Rous 9. 10. 6. 2011 1 Použití bezkontaktních čipových karet Přístupové systémy

Více

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text.

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text. 1.0 Nahrávání hovorů Aplikace Nahrávání hovorů ke svému chodu využívá technologii od společnosti Cisco, tzv. Built-in bridge, která snižuje nároky na síťovou infrastrukturu, snižuje náklady a zvyšuje efektivitu

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

MANUÁL PRO TISKOVÉ A KOPÍROVACÍ SLUŽBY

MANUÁL PRO TISKOVÉ A KOPÍROVACÍ SLUŽBY Střední škola Kostka s.r.o. MANUÁL PRO TISKOVÉ A KOPÍROVACÍ SLUŽBY Verze 2.0 Tento manuál naleznete ve školní síti na \\Asever\VYTm\SafeQ 1 Obsah: - Str. 3 Tiskové a kopírovací služby - SafeQ - Str. 3

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Koncept. Centrálního monitoringu a IP správy sítě

Koncept. Centrálního monitoringu a IP správy sítě Koncept Centrálního monitoringu a IP správy sítě Koncept Centrálního monitoringu a IP správy sítě Společnost Novicom, společně se svým partnerem, společností INVEA-TECH, nabízí unikátní koncept Centralizovaného

Více

Docházkový systém Docházka 3000 - Software

Docházkový systém Docházka 3000 - Software Docházkový systém Docházka 3000 - Software - Propracovaný čistě český program Docházka 3000 vyhovující naší legislativě (plus slovenská lokalizace) - Snadná instalace, jednoduché ovládání, možnost síťového

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Zabezpečení dat a komunikační infrastruktury opakované vyhlášení části B - Tabulka pro rozšíření nad rámec minimálních technických požadavků Typ Popis rozšířeného požadavku Splněno

Více

Mobilní komunikace a bezpečnost. Edward Plch, System4u 16.3.2012

Mobilní komunikace a bezpečnost. Edward Plch, System4u 16.3.2012 Mobilní komunikace a bezpečnost Edward Plch, System4u 16.3.2012 Citát z Hospodářských novin ze dne 5.3.2012, příloha Byznys, článek Počet útoků na mobily prudce vzrostl: Trend Micro zadal studii mezi analytiky

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2. Pavel Smolík Top Account Manager

DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2. Pavel Smolík Top Account Manager DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2 Pavel Smolík Top Account Manager 2 Obsah prezentace Obsah Úvod. Architektura ISDS. Poskytované služby. Způsoby přístupu k ISDS. Bezpečnost. Doplňkové

Více

Správa stanic a uživatelského desktopu

Správa stanic a uživatelského desktopu Správa stanic a uživatelského desktopu Petr Řehoř, S.ICZ a.s. 2014 1 Správa stanic v rámci DVZ Slouží pro Zajištění opakovatelné výsledné konfigurace nových a reinstalovaných stanic Převod uživatelských

Více

Popis KX-FL403EX-W. Rozpis cen Recyklační poplatek 25,21 Kč Cena bez poplatků 6 046,22 Kč Cena s poplatky 6 071,43 Kč DPH 19% Cena s DPH 7 225,00 Kč

Popis KX-FL403EX-W. Rozpis cen Recyklační poplatek 25,21 Kč Cena bez poplatků 6 046,22 Kč Cena s poplatky 6 071,43 Kč DPH 19% Cena s DPH 7 225,00 Kč Panasonic KX-FL403EX-W - laserový fax/tel/kopírka KX-FL403EX-W Laser fax na kanc. papír,14,4k bps, paměť na cca 40 stran pro příjem do paměti, rychlost tisku cca. 14 stran/min., rozlišení 600 x 600dpi,

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Moderní telefonní ústředna

Moderní telefonní ústředna Moderní telefonní ústředna ATEUS Omega - Profesionální - Efektivní - Dostupné ATEUS Omega Business Komunikační řešení pro malé a střední firmy Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé připojení

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Hlavní stránka a přihlášení do systému 4 Neogenia s.r.o. +420 5 9 260 info@smsbrana.cz www.neogenia.cz Odesílač SMS Nejdůležitější část

Více

Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet

Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet Spojujeme software, technologie a služby Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet Ukázky biometrické autentizace Ing. Vítězslav Vacek vedoucí oddělení bezpečnosti a čipových karet SmartCard

Více

MANUÁL PRO TISKOVÉ A KOPÍROVACÍ SLUŽBY

MANUÁL PRO TISKOVÉ A KOPÍROVACÍ SLUŽBY Střední škola Kostka s.r.o. MANUÁL PRO TISKOVÉ A KOPÍROVACÍ SLUŽBY Verze 2.0.2 Tento manuál naleznete ve školní síti na \\Asever\VYTm\SafeQ 1 Obsah: - Str. 3 Tiskové a kopírovací služby - SafeQ - Str.

Více

Tisková řešení. EIP přidaná hodnota, kterou přidáte Vy sami. Září 2008. Aleš Povolný, Xerox CZ

Tisková řešení. EIP přidaná hodnota, kterou přidáte Vy sami. Září 2008. Aleš Povolný, Xerox CZ Tisková řešení Září 2008 Aleš Povolný, Xerox CZ Xerox MFD s podporou EIP Výkon MFD v office oblasti Až 101 PPM B&W Až 60 PPM v barvě Kopírování Nová funkce: kopírování dokladů Faxování Fax přes Print Driver

Více

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Náš zákazník Tesco Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Skladování, doprava a správa vybavení prodejen Všechny Tesco obchodní jednotky potřebují, mimo samotné vlastní

Více

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant QAD CRM Vladimír Bartoš konzultant Integrace QAD CRM QAD EA Artikly Adresy Nabídky Prodejní objednávky Instalovaná báze Servisní volání Servisní kontrakty Servisní nabídky Nabídky volání Měny Uživatelé

Více

Česká pošta, s.p. na Linuxu. Pavel Janík open source konzultant

Česká pošta, s.p. na Linuxu. Pavel Janík open source konzultant Česká pošta, s.p. na Linuxu Pavel Janík open source konzultant Česká pošta, s.p. 1993: založen státní podnik Česká pošta oddělením od společnosti Český Telecom nezávislá na státním rozpočtu poskytuje listovní,

Více

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing.

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Karviná, 21. 10. 2011 Obsah prezentace 1. Okolnosti

Více

IT Bezpečnostní technologie pro systémy integrované bezpečnosti

IT Bezpečnostní technologie pro systémy integrované bezpečnosti IT Bezpečnostní technologie pro systémy integrované bezpečnosti Mgr. Pavel Hejl, CSc. Konference isss 8.dubna 2008 1 Obsah Základní IT bezpečnostní technologie Komplexní správa ID Závěr 2 Smart tokeny

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 3.3.2010 Verze: 1.4 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS)

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) VERZE: finální DATUM: 6.9. 2013 1 ÚVOD Popis reportů potřebných pro sledování

Více

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16 Str. 1/16 Obsah 1. Instalace tiskárny štítků... 2 Instalace tiskárny s rozhraním USB:... 2 Instalace tiskárny se síťovým rozhraním:... 4 2. Přímý tisk na tiskárnu... 9 3. Dump mode... 10 Pro tiskárnu Zebra

Více

Celková správa sítě SAN IBM Tivoli Storage Productivity Center v4.2

Celková správa sítě SAN IBM Tivoli Storage Productivity Center v4.2 Celková správa sítě SAN IBM Tivoli Storage Productivity Center v4.2 Ondřej Blaha CEE+R CoP / Tivoli Storage Team Leader Co představuje síť Storage Area Network Storage area network (zkratka SAN) je dedikovaná

Více

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV Pokladna manuál 2007 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont

Více

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Jaroslav Prodělal, solution consultant, OldanyGroup Petr Škrabal, správce sítě, SOŠP a SOUS Hranice Představení společnosti

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Obsah 1 registrace a příhlášení... 3 2 co dělat po přihlášení uživatelské rozhraní... 4 3 Dobití kreditu... 5 4 Naplnění kontaktního adresáře...

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Logika formulářů úlohy

Logika formulářů úlohy Logika formulářů úlohy Uživatelský/administrační manuál CleverApp s.r.o. 2007/11/03 verze 1.0 CleverApp s.r.o. 2007 1/1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Důležité faktory úspěchu řešení ze strany uživatelů... 3 3 Nářadí

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Autorizovaná konverze dokumentů

Autorizovaná konverze dokumentů Autorizovaná konverze dokumentů Autorizovaná konverze Konverze z pohledu občana a úředníka CzechPOINT@office Principy konverze, centrální evidence doložek Poplatky za konverzi, digitální podpis Zkoušky

Více

SODATSW Case Study 2009 Nasazení řešení Datový trezor ve společnosti CETELEM, a.s.

SODATSW Case Study 2009 Nasazení řešení Datový trezor ve společnosti CETELEM, a.s. SODATSW Case Study 2009 Nasazení řešení Datový trezor ve společnosti CETELEM, a.s. Klient Organizace : CETELEM ČR, a.s. Odpovědná osoba : Filip Janeček Pozice : Správce IT Dne : 20. března 2009 Vypracoval

Více

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ A UNIVERZÁLNÍ SPOJENÍ. VYTVOŘÍ JEJ MARCONNECT.

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ A UNIVERZÁLNÍ SPOJENÍ. VYTVOŘÍ JEJ MARCONNECT. - HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ A UNIVERZÁLNÍ SPOJENÍ. VYTVOŘÍ JEJ MARCONNECT. Nejaktuálnější informace k produktům MARCONNECT naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz, WebCode 213 Naše nové digitální

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD. Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD. Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD Verze z 15. 2..2011 Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání. Věrnostní schéma: Část rozhraní správy pro zákazníka

Více

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení 30.3.2010 konference EAM, Brno Boris Soukeník ředitel Synergit s.r.o. Agenda prezentace

Více

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Ivan Picek Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware InTouch je oblíbený software pro vizualizaci, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů kategorie

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ve věci zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách čj.: Maj/377/2011 č.ev. 1184/2011 I.

Více