Proč YSoft SafeQ? making the MFPs think

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Proč YSoft SafeQ? making the MFPs think"

Transkript

1 Mapování tiskových a kopírovacích operací Snížení nákladů na tisk a kopírování Optimalizace tiskového prostředí Přínos pro vaše zaměstnance Přínos pro vaše IT A mnoho dalších důvodů proč mít YSoft SafeQ making the MFPs think

2 Každý tuší, že se tiskne hodně, ale neví za kolik Vždy jsme věděli, že tiskneme hodně, ale nikdy jsme si nedovedli udělat přesný obraz o tom jak moc, kdo a co tiskne a nepředstavili jsme si související náklady. Ksenija Godek, Head of IT Department, Podravka d. d. Průměrná střední výrobní firma vytiskne nebo zkopíruje měsíčně tis. kopií, právnická kancelář , větší škola či nemocnice , banka stovky tisíc až miliony kopií. Jak to víme? Jednoduše díky SafeQ. Tento systém sbírá údaje o počtu tisků, vyhodnocuje je podle oddělení, středisek i jednotlivých zaměstnanců. Nasazením SafeQ do sítí jednotlivých společností lze přesně vyhodnotit počty a strukturu tisků v různém časovém období. V kombinaci s pořizovacími cenami vstupů, jako jsou cena papíru, tonerů a cartridge lze vypočítat přesnou cenu tiskových a kopírovacích operací. Díky přehledně vytvořeným reportům dává SafeQ přehled o počtech tisků a kopií a výpočtu jejich nákladů. SafeQ je schopno prostřednictvím webového rozhraní vygenerovat datový a grafický přehled zpracovaných informací kdykoli je ho potřeba nebo v pravidelných intervalech (týdně, měsíčně, apod. ). Přehled je upraven tak, aby jeho vlastník (zpravidla manažer nebo vedoucí oddělení) mohl přehledně a intuitivně procházet jeho jednotlivými částmi. Díky tomu je možné získat informace o tiscích a kopiích nejen v celé firmě, ale i v jednotlivých jejich odděleních, nebo u jednotlivých zaměstnanců. SafeQ pravidelně uchovává úlohy všech provedených tisků a kopií. To umožňuje například dohledat, zda nadprůměrný počet kopií pořízených jedním zaměstnancem měl souvislost s jeho pracovní činností, nebo měl pouze soukromý charakter. Nasazení SafeQ má ve společnostech dva nezanedbatelné přínosy: 1. Možnost okamžitého vyčíslení nákladů na tiskové a kopírovací operace a jejich přesné přidělení jednotlivým zaměstnancům, oddělením, projektům nebo pobočkám. 2. Změnu chování zaměstnanců společnosti vedoucí k přehodnocení priorit a potřeb, což zajistí okamžitou úsporu až 30 %. Dnes tiskneme ekonomičtěji a ušetřené peníze můžeme investovat do zlepšování služeb pro naše klienty. Ksenija Godek, Head of IT Department, Podravka d. d. making the MFPs think

3 Jak ocení YSoft SafeQ vaši zaměstnanci Jako první komentovali naši zaměstnanci jednoduchost, s jakou se dá YSoft SafeQ ovládat. Úspěch měla funkce Follow me, která jim umožnila tisknout na kterémkoliv multifunkčním zařízení naší banky. Každý v naší bance může poslat svůj dokument k tisku a vyzvednout si ho na kterékoliv tiskárně podle potřeby. Tisk ho jednoduše následuje kamkoliv po bance. Ivan Senekovič, IT & C system Administrator, Raiffeisen Bank Slovenia Sledování nákladů na reprografické služby Vaše firma potřebuje sledovat údaje o tiskových a kopírovacích operacích. Nevíte, které údaje a jak detailní můžete pravidelně ve vaší firmě sbírat. Zajímá vás, jak často a jakou formou můžete ve vaší firmě obdržet a dále distribuovat reporty o provozu na vaší síti tiskáren a kopírek? Tiskové řešení SafeQ umožňuje sledování množství vytištěných stran, vyhotovených kopií i naskenovaných stránek. Vytištěné stránky lze monitorovat na síťových tiskárnách, multifunkčních zařízeních, ale i lokálních (stolních) tiskárnách či plotterech. Díky SafeQ budete schopni sledovat přehledy a statistické reporty generované na základě okamžitého sběru více jak 30 informací o každé tiskové operaci, která je na kterékoliv tiskárně či kopírce vaší sítě provedena. Běžnou součástí těchto informací jsou počty stran, formáty a barevnost tisku, informace o jednostranném tisku či duplexu, pokrytí stránky, jméno stroje, informace o uživateli a středisku, pod kterým byla operace provedena, informace o projektu, do kterého tisk spadá. Díky účtovacímu systému obsaženému v SafeQ je každá stránka připsána na vrub uživateli, či středisku, které stránku vytisklo. Veškeré sledované údaje jsou dostupné přes webové rozhraní SafeQ serveru. K dispozici jsou předdefinované přehledy (na uživatele, střediska, či stroje), které lze modifikovat s využitím stejného principu jako kontingenční tabulky v MS Excel. V praxi je tedy možné vytvořit libovolný přehled s ohledem na vaše aktuální potřeby. Přesné účtování tiskových služeb Chcete mít možnost přesně účtovat nejen počet vytištěných stránek, ale i jejich skutečnou hustotu pokrytí? SafeQ zahrnuje funkcionalitu tzv. Přesného účtování. Prostřednictvím této funkce umí zaúčtovat přesný počet skutečně vytištěných stránek. U jednotlivých výstupů eviduje typ tisku (např. či tisk), rozlišuje jednostranný či oboustranný tisk, zjišťuje počty stránek, rozlišuje jejich barevnost atd. Takto získané výstupy jsou zpracovány do ceny tiskové operace a připisovány na vrub uživateli, středisku nebo projektu, v rámci kterého byla operace provedena. Výjimečnou vlastností SafeQ je počítání skutečně vytištěných stránek. SafeQ je dovede odlišit od úloh, které byly stornovány, nebo nebyly zcela vytištěny následkem závady na zařízení (zablokovaný papír apod.). Při účtování nákladů na tisk bere systém SafeQ v úvahu pokrytí stránky tiskem. Díky této vlastnosti je schopen rozlišovat mezi plně a ne zcela potisknutou stránkou, nebo třeba mezi hustým tiskem s fotografiemi a řídkým textem s většími odstupy v řádkování.

4 Účtování na jednotlivá nákladová střediska Potřebujete rozdělit ve firemní ekonomice náklady mezi více středisek, která používají jednu tiskárnu či multifunkční zařízení? SafeQ, se o správné dělení nákladů postará automaticky. Nemusíte tedy dělat čárky za každou vydanou cartridge či balení papíru. Účtovací model v tiskovém řešení SafeQ podporuje účtování na uživatele, nákladová střediska, projekty, tiskové zařízení a lokality (tiskové servery). Při napojení SafeQ na některý ze systémů AD, NDS, LDAP dochází skutečně k online propojení a informace o účetním středisku je takto možné využít při účtování každé stránky či kopie. Každý uživatel může být členem jedné nebo více skupin a zároveň je členem jednoho účetního střediska. Informace o každé vytištěné stránce je v SafeQ evidována a je k dispozici prostřednictvím webového rozhraní, kde se dá nejen přes tyto uvedené údaje vyhledávat. Jako typickým příkladem pro využití této funkce je situace, kdy jednu tiskárnu využívají dvě různá oddělení. Ke konci účtovacího období se vždy jejich členové přou o to, kdo vytiskl víc a tudíž bude hradit vyšší náklady. SafeQ v takové situaci dá okamžitou jasnou odpověď včetně finančního vyjádření. Centrální správa více serverů a sběr statistik Máme více poboček a potřebujeme zajistit sledování tisku na všech lokalitách. Je možné sbírat informace na jedno místo? Pro organizace s rozsáhlou pobočkovou sítí umožňuje SafeQ propojit jednotlivé tiskové servery a centralizovat tak statistické a ekonomické přehledy ze všech poboček. Pokud není na pobočce vyžadováno účtování kopií na uživatele či zabezpečený tisk, lze sbírat data pomocí lokálního monitoringu, který předá výsledek na tzv. SafeQ Mimo server v dané lokalitě. Tento server slouží pouze jako shromaždiště dat, které umí v časových oknech data poslat na centrální server. Centrální server disponuje webovým rozhraním, ve kterém jsou k dispozici předdefinované přehledy (na uživatele, střediska, stroje, či lokality), které lze modifikovat s využitím stejného principu jako kontingenční tabulky v MS Excel. V praxi je tedy možné vytvořit libovolný přehled s ohledem na aktuální potřeby klienta a to v rozsahu všech poboček. Zasílaná data jsou pouze statistická a jsou posílána hromadně v definovatelných časových intervalech. making the MFPs think

5 Snižování nákladů tiskového prostředí V naší firmě bychom v rámci úspor rádi omezili nákladnější druhy tisku a kopírování, jako jsou barevný a jednostranný. Lze tyto nákladné a neekologické způsoby tisku a kopírování omezit, nebo zcela zakázat konkrétním vybraným zaměstnanců, které tento druh tisku ke své práci nepotřebují? Samozřejmě. Například Y Soft SafeQ Instant má funkce zákazu barevného tisku a tzv. vynuceného oboustranného tisku v sobě implicitně nastavené. Dosah této funkce lze modifikovat podle vybraných skupin lidí. Za pomoci těchto funkcí lze dosáhnout výrazného snížení nákladů na tiskové služby. Pro pravidelné vyhodnocování a sledování nákladů lze využít SafeQ a to i bez dalších přidaných nástrojů či funkcí jako jsou Follow me či sdílené tiskové fronty. Optimalizace tiskového prostředí produktem SafeQ umožňuje přechod od nákladného lokálního tisku k efektivnějšímu a levnějšímu síťovému tisku. Důvodem jsou především výsledné náklady na výtisk jedné stránky při větším množství tiskových úloh. Velký vliv mají také výrazně nižší náklady na servis multifunkčních strojů, kdy jedno multifunkční zařízení nahrazuje až desítky lokálních tiskáren. Navíc tato zařízení jsou konstruována pro delší výdrž a kapacitu, než standardní maloobjemové tiskárny. Nejvýraznějším krokem k centralizaci je využití reprografických center ve společnosti, které Y Soft SafeQ rovněž podporuje. Právě díky systému YSoft SafeQ se podařilo společnosti T-Mobile využít veškerých předností, které může síťový tisk poskytnout. Už pouhým sledováním tisku došlo ke snížení objemu tiskových operací. Kateřina Šuvarinová, ředitelka Podpory prodeje a služeb zákazníkům, T-Mobile Zabezpečený (odložený tisk) a Follow me Lze zajistit, aby se tisková úloha vytiskla pouze v případě, kdy je její vlastník u stroje? Zabezpečený tisk (též odložený tisk) je funkcí, která blokuje úlohy poslané do tisku až do doby, než se uživatel autorizuje na tiskovém terminálu u tiskárny. Tiskovou úlohu lze vyzvednout na jakékoliv tiskárně či multifunkčním zařízení vybaveném tiskovým terminálem SafeQ. Uživatel tak má plnou kontrolu nad svými dokumenty. Díky možnosti odeslat tiskovou úlohu ze serveru až po autentizaci uživatele jeho čipovou kartou u síťové tiskárny je možné se kdykoliv rozhodnout, na které tiskárně chcete dokumenty vytisknout. Tato uživatelsky velmi příjemná funkce se nazývá Follow me. SafeQ při využití funkce Follow me vždy kontroluje kompatibilitu vyzvedávané úlohy s tiskárnou a to zejména na úrovni kompatibility tiskových jazyků. Vylučuje tak tisk nekompatibilních úloh, jejichž následkem bychom obdržely velký počet stran potisknutých nesrozumitelným textem. Výhody, které zabezpečený tisk SafeQ nabízí oproti přímému tisku: Eliminaci tzv. nechtěných výtisků využití funkce Follow me v případě externího tisku vyloučení nutnosti instalace harddisku v tiskárně eliminace rizika zcizení dokumentů odeslaných k tisku ukradením harddisku z tiskárny autorizace ID kartou uživatele (možno také PIN kódem) vlastní úloha neobsahuje PIN odstranění potřeby konfigurovat tiskárnu a vytvářet na každé tiskárně účty

6 Dohledatelnost a prokazatelnost Potřebujete dohledat konkrétní vytištěný dokument a tím mít přehled nad tím, co zaměstnanci dělají? Všechny vytištěné, kopírované či skenované stránky jsou zaznamenány na serveru do databáze, odkud je možné kdykoliv vytáhnou základní informace jako počet stran či barevnost. Jedním z údajů, které jsou k dispozici, je i náhled první stránky dokumentu. Každá tisková úloha, která prochází přes server, je po interní analýze uložena fyzicky na diskový spooler, ze kterého se dá přes webové rozhraní vyvolat i po delší době od vytištění (v závislosti na velikosti pevného disku). Tyto funkce již vytištěného tisku a zařazení úlohy znovu do tisku lze vypnout právě v návaznosti na zákon o ochraně osobních údajů. Vzhledem k množství dat SafeQ server podrobné informace o úloze po měsíci seskupuje tak, aby byly dostupné jen statistické údaje. Toto je však nastavitelný parametr a v případě zvýšené potřeby preventivní dohledatelnosti jej lze prodloužit. U náhledů je standardně nastaveno 32dpi, což poskytuje dostatek informací o typu dokumentu, ale současně minimum informací pro detailní studii úlohy. Časová dostupnost všech zaznamenávaných dat je nastavitelná v konfiguraci systému. Tiskové úlohy bezpečně uložené na serveru Lze zabránit zcizení pevného disku ze stroje nebo nějak zajistit bezpečné úložiště tiskových úloh? V případě použití SafeQ serveru je úloha skladována na jednom místě (spooler na serveru). Toto úložiště je možné pravidelně zálohovat (i rozdílově), či měnit a jednoduše rozšiřovat. Odpadá dále nutnost pořizovat pevný disk do tiskáren, čímž dochází k multiplikační úspoře zejména u větších organizací. Dokumenty uložené na tiskovém serveru jsou vytištěny až po autorizaci kartou na tiskovém terminálu SafeQ. Nemusíte se tedy bát zcizení pevného disku ze síťové tiskárny či multifunkce a můžete se spolehnout, že si úlohu vytiskne pouze její vlastník (nebo člen skupiny v případě použití sdílené fronty). Tiskové úlohy tak zůstávají uložené bezpečně na tiskovém serveru a není tak potřeba vybavovat síťovou tiskárnu pevným diskem. making the MFPs think

7 Zvýšení produktivity práce s tisky Potřebujete omezit prostoje u tiskáren a eliminovat stále se opakující úkony? Efektivita tiskového řešení je definována časem, který uživatel stráví při tisku. Při snaze zvýšit efektivitu budeme chtít eliminovat opakující se operace (jako opakovaný tisk ceníků či formulářů) či zbytečné prostoje na chodbě při čekání na dostupnost zařízení. Toho lze docílit kombinací zabezpečené či sdílené fronty a terminálu SafeQ na tiskárně, které navíc přináší zvýšení komfortu práce s tiskovým prostředím. Samotné vyzvednutí úlohy lze realizovat pouhým přiložením karty na jakékoliv tiskárně, která je poblíž. Díky funkci Follow-me lze v průběhu vyzvedávání přejít ke kterémukoliv zařízení a úlohu vyzvednout zde. Tisková úloha vás zkrátka následuje, kamkoliv se ve firmě hnete. Pro práci na projektech je výhodné použití sdílených front umožňujících přístup skupinám lidí pracujících na daném projektu. Tato funkce je rovněž často používána při sdílení dokumentů ve vztahu vedoucí asistentka. Výsledná produktivita je podtržena úsporami a výhodami, které přináší: povolení či zakázání tisku vybraným uživatelům, eliminace nechtěných (nevyzvednutých) tisků, možnost oblíbených úloh na vybraných SafeQ terminálech úspora času (prostoje ve frontách u zařízení), zvýšená dostupnost celého prostředí, jednoduché a přehledné ovládání, zvýšený komfort Kontrola a komfort při skenování Umožňuje tiskový server zabezpečit přístup a zjednodušit práci se skenovanými dokumenty? Tiskový server SafeQ kromě řízení přístupu k tiskům a kopiím umožňuje zabezpečit přístup a zjednodušit práci se skenovanými dokumenty. Každý skenovaný dokument je odesílán na SafeQ server, kde je kontrolována identita odesílatele a dokument je dál zpracován. Díky identifikaci kartou u multifunkčního zařízení je odesílatel garantován a službu nelze zneužít. Funkce zabezpečení a zaúčtování skenů jsou vzájemně propojené s tiskovým serverem a lze tak využít všech funkcí v rámci jednoho tiskového prostředí. Každou skenovanou stránku lze zaúčtovat a tyto náklady lze rozdělit i mezi účetní střediska. Velkou výhodou při skenování se SafeQ je tzv. one-click funkce Scan Management. Při skenování je pouhým jedním stisknutím aktivačního tlačítka provedeno skenování vybraného dokumentu a jeho výsledek automaticky odeslán do ové schránky uživatele. Velmi populární je funkce skenování jediným stiskem tlačítka, přímo do ové schránky uživatele. Funkce volby tisku, kopírování a skenování spolu s možností znovu vyvolat úlohu do tisku jsou využívány na všech tiskárnách vybavených tiskovým terminálem. Yvona Mazačová, ředitelka pro logistiku, Telefonica O2 Czech Republic

8 Sdílení tisků v rámci společného projektu Chcete sledovat náklady na tiskové služby podle jednotlivých projektů? Při běžné práci na projektech jsou často v týmu sdíleny dokumenty (společné mapy, schémata či fotografie). Každý projekt má svůj rozpočet, který je vždy velmi pečlivě hlídán. Tisky se ale mnohdy stávají slabým místem v podobě složitého zaúčtování. Tiskové řešení SafeQ disponuje funkcí projektového účtování, kdy si uživatel může při tisku zvolit projekt, na jehož vrub budou stránky započítány. Kromě sledování vytištěných a zkopírovaných stránek je možné dokumenty v rámci projektu sdílet. K tomu se využívají sdílené fronty, do kterých mají přístup pouze oprávněné osoby. Je možné nastavit přístup i pro vedoucí projektových skupin napříč všemi projekty. Funkcí sledování nákladů a sdílení projektových dokumentů se často využívá v copy centrech, projekčních kancelářích a DTP studiích. Zpoplatnění tiskových služeb Jste škola a potřebujete zajistit rozdílný přístup k tiskovým službám u studentů a zaměstnanců? Pro použití na středních a vysokých školách nebo v copy centrech je užitečným nástrojem kreditní systém, který je do tiskového řešení SafeQ integrován. SafeQ tak umožňuje určité skupině uživatelů nastavit omezení ve formě kreditu. Hlavním cílem kreditního subsystému SafeQ je poskytnout uživateli službu (tisk, kopírování, skenování) za odpovídající finanční obnos. K tomu je SafeQ vybaveno systémem, který dokáže cenu za stránku připsat na vrub jednotlivého uživatele. Zůstatek účtu je uživateli zobrazen po přihlášení na SafeQ Terminal (nebo Dobíjecí automat) či u obsluhy kreditní pokladny. Přes webové rozhraní je k dispozici pokladna, která umožňuje nabíjet i vybíjet účty, provádět reklamace apod. Další možností správy účtů je speciální kreditní aplikace pro MS Windows s připojeným snímačem karet. Tato kreditní aplikace umožňuje taktéž dobíjet i vybíjet účty, proti webové aplikaci nabízí značně vyšší rychlost odbavení a automatickou identifikaci uživatele přes připojenou čtečku karet. Pro dobíjení je možné využít i automatické dobíjecí automaty ve formě mincovních a bankovkových automatů. Kreditní systém též podporuje správu více pokladen, více pokladníků, závěrky, specifické výpisy apod. Pro různé skupiny uživatelů lze nastavit jinou cenu a způsob účtování stránky (procentuálně k nákladům nebo fixní cenu za typ výstupu bez ohledu na náklady zařízení). Hotovostní operace jsou vázány vždy na konkrétní pokladnu, u které jednou denně či měsíčně obsluha provádí uzávěrku a předání hotovosti do účetního systému klienta. Zpoplatnění služeb lze napojit i na externí kreditní systém knihovní, jídelní a stravovací systémy. making the MFPs think

9 YSoft SafeQ co ocení vaše IT Díky optimalizaci tiskového prostředí s využitím řešení YSoft SafeQ se podařilo snížit náklady na samotné tiskové, kopírovací a skenovací operace o 30 %. Druhá část úspor je v nerealizaci obměny všech reprografických zařízení v čase, která zajisté převýší mnohonásobně investici do systému SafeQ v horizontu 5 let. Díky takto razantnímu snížení nákladů jsme spočítali návratnost investice na 2 roky. Pavel Benetka, Česká pojišťovna, a.s. Optimalizace tiskového prostředí Rádi byste redukovali počet tiskáren, ale nevíte jak nastavit jejich optimální strukturu? Lze snížit provozní, servisní a personální náklady u tisku a kopií? Optimalizace tiskového prostředí je proces, který nahrazuje lokální tiskárny síťovými. Dochází přitom k zásadní redukci počtu tiskáren, úspoře provozních, servisních i personálních nákladů. Klíčovými přínosy optimalizace jsou: zjištění skutečných potřeb klienta, snížení provozních nákladů, rozúčtování nákladů na tisk a zabezpečení přístupu k tiskovému prostředí. Jak vám v této oblasti můžeme pomoci my? Velmi výrazně. Díky SafeQ můžete provést velice přesný monitoring tiskového prostředí a z jeho výstupů vypracovat analýzu jako vstup pro navržení optimální struktury vaší nové sítě tiskáren a kopírek. Monitoring tiskového prostředí V rámci zjištění skutečných potřeb tiskového prostředí doporučujeme nainstalovat SW komponenty, které produkt SafeQ poskytuje, pomocí nichž lze zajistit kompletní monitoring tiskového prostředí. Jsou hlídány veškeré reprografické výstupy na síťových i lokálních zařízeních. Dostupná je taktéž možnost sledovat i provedené kopie na síťových kopírkách. Instalace monitoringu tiskového prostředí nepředstavuje zvýšené nároky na HW na straně zákazníka, veškeré SW komponenty jsou většinou již v dodávce služby. Systém SafeQ je navržen v jazyku JAVA a tudíž jej můžete provozovat jak na Microsoft Windows, tak i na operačních systémech Linux. Tiskové řešení YSoft SafeQ zcela nahradilo lokální tisk a po jeho nasazení na všechny pobočky a dceřiné společnosti se stalo standardem pro tiskové a kopírovací operace celé skupiny Poštové Banky, a.s. Ing. Anton Lisý, Ředitel divize informačních technologií, Poštová banka, a.s. Audit a analýza tiskového prostředí Na základě funkčního monitoringu tiskového prostředí se nabízí jako další krok tvorba manažerských výstupů/pohledů, které slouží pro finální rozhodnutí o tom, jak optimalizovat tiskové prostředí. Mezi standardní výstupy patří informace o počtu vytištěných stránek, s rozdělením na uživatele, oddělení nebo zařízení apod., s možností definice časového období, typu dokumentu, formátu nebo typu tisku. Dále je možné provést detailní audit použitých zařízení, jejich zhodnocení z pohledu životnosti a poskytovaných servisních služeb (záruční a pozáruční servis), zjistit a popsat konfiguraci jednotlivých zařízení a konfiguraci souvisejících částí infrastruktury. Součástí těchto činností může být sběr požadavků zákazníka na zabezpečení tiskových výstupů (neoprávněný tisk, citlivá data apod.) nebo i dokumentů v elektronické podobě.

10 Centrální správa uživatelů Máte hodně uživatelů a chcete se vyhnout ručnímu zakládání účtů na tiskových zařízeních a tiskovém serveru. Uživatelský systém SafeQ je možné použít buď interní anebo lze SafeQ napojit na již existující systémy. Nejčastějším (a standardním) způsobem napojení se na externí systémy je ActiveDirectory, NDS nebo LDAP. Díky modularitě SafeQ je však možné naprogramovat napojení na jakýkoliv jiný systém nebo databázi. Každý uživatel může být členem jedné nebo více skupin a zároveň je členem jednoho účetního střediska. U uživatele jsou evidovány čísla čipů karet, PIN, ale také tzv. aliasy, které umožňují identifikovat stejného uživatele s různými loginy z různých systémů (např. v SAP má uživatel login jmeno.prijmeni, ale v AD má prijmeni.jm). Při napojení SafeQ na některý ze systémů AD, NDS, LDAP dochází skutečně k online propojení. Veškeré změny, které jsou na úrovni těchto systémů provedeny, jsou okamžitě rozpoznány v SafeQ. Každému uživateli je možné nastavit celou řadu oprávnění, mj. lze omezit ke konkrétní frontě maximální počet stránek na úlohu, nebo lze zakázat barevný tisk či kopírování. Clustering a loadbalancing Nemůžeme si dovolit výpadek tiskového serveru. Je možné zabránit výpadkům fungování serverů pomocí clusteringu? Je možné také využít rovnoměrnou distribuci zátěže mezi servery pomocí tzv. loadbalancingu? SafeQ obsahuje funkci clusteru. Její základní vlastností SafeQ absolutní nezávislost na operačním systému. Vzhledem k tomu, že cluster funguje na aplikační úrovni SafeQ, není vyžadován clustering operačního systém (Linux nebo Windows) ani databáze. Do clusteru lze plynule přidávat servery a tudíž vytvořit tzv. serverovou farmu. Předpokládaný počet serverů v clusteru je 2 5. Cluster je plně redundantní, tzn. že žádný ze serverů není primární, a tudíž při výpadku kteréhokoliv serveru je provoz systému nadále zcela funkční (dokud zbývá alespoň jeden fungující server). Pro funkci clusteru je nutné instalovat na všechny klientské stanice klient neboli tiskový SafeQ port. Tento klient se stará o odeslání úlohy na jeden z tiskových serverů v clusteru. making the MFPs think

11 Podpora všech kancelářských aplikací Používáte běžné kancelářské nástroje a informační systém SAP. Je možné zabezpečit a rozúčtovat tyto tisky? Tiskové řešení SafeQ umožňuje příjem tiskové úlohy stejnými metodami jaké používají síťové tiskárny či multifunkční zařízení. Jsou tedy podporovány všechny kancelářské aplikace využívající tiskový ovladač ve Windows, či metody tisku přes LPR RAW, které jsou běžně využívány na systémech UNIX, Linux či v informačních systémech SAP či AS400. Stěžejním místem podpory všech kancelářských aplikací jsou: 1. Kompatibilita aplikace se SafeQ na úrovni tiskového jazyka každá tisková úloha je na serveru parsována (vytištěna do paměti) a je tak možné spočítat barevnost či počet stran. Tyto údaje jsou evidovány pro každou stránku. Aby bylo možné úlohu takto zpracovat, je SafeQ vybaveno integrovaným parserem pro tiskové jazyky PCL, Postscript a další. 2. Identifikace vlastníka tiskové úlohy údaj o uživateli se bere na stanici ze jména přihlášeného uživatele v síti, či je dotázán pomocí dialogového okna. V případě odesílání tiskové úlohy z informačního systému jako je SAP či AS400 je využito standardů, které tuto identifikaci umožňují. 3. Způsob odeslání a přenosu úlohy samotné odeslání úlohy po síti bývá realizováno pomocí TCP/IP vrstvy či RAW obě tyto metody SafeQ podporuje. Jednotná serverová platforma Hledáte jedno robustní tiskové řešení, které zabezpečí přístup ke všem tiskovým službám? Tiskové řešení SafeQ je postaveno na architektuře klient server. SafeQ server lze provozovat na operačním systému Linux i Windows a není zapotřebí samostatný dedikovaný počítač. Díky architektuře, která ukládá data do relační databáze, je možné přistupovat k celému prostředí centralizovaně. Přes webové rozhraní serveru je možné kompletně spravovat všechny nastavení systému. Výhodou ALL IN ONE platformy je bezesporu jednotný přístup ke všem klíčovým funkcím celého systému SafeQ. Na všechny komponenty se lze podívat ze 3 pohledů komfort, bezpečnost a účtování. Kromě tisku a kopírování je i skenování v podání SafeQ řešeno naprosto stejně, tj. je možné nastavovat na tyto služby stejné restrikce, či je stejně účtovat. Množstvím nastavení a restrikcí lze rozdělit přístup i ve velkých organizacích s plochou hierarchií. Jednotný přístup ke správě tiskových front umožňuje zabezpečit, rozúčtovat a zavést komfort s pořádkem do všech reprografických služeb tisk, kopírování a skenování. Vícejazyčná podpora ve spojení s decentralizací některých služeb podporuje nadnárodní řešení. Široká podpora různých výrobců Je SafeQ vyvinut na pro konkrétního výrobce tiskáren nebo kopírek, nebo je zcela kompatibilní s jakýmkoliv zařízením různých výrobců? SafeQ byl vyvinut jako zcela kompatibilní systém pro různé typy zařízení, nejrůznějších výrobců. Proto je dnes schopen plně podporovat více jak 600 typů zařízení většiny světových výrobců, jako jsou Konica Minolta, Xerox, HP, Ricoh, Sharp, Kyocera, OKI a mnoha dalších.

12 Flexibilita vůči existujícím identifikačním systémům Využíváme docházkový systém a chceme naše čipové karty použít i pro přístup k tiskárnám a kopírkám. Stejně jako uživatelský systém SafeQ, který umožňuje customizace, tak i SafeQ Terminal disponuje širokou škálou podporovaný snímačů karet a napojení zcela nových typů. Sjednocené rozhraní pro připojení snímače dovoluje připojení takřka jakéhokoliv typu. Široká podpora snímačů (čteček) karet Podporováno je kolem šedesáti různých typů snímačů, které se rozdělují do následujících skupin: bezkontaktní čipové karty, kontaktní čipové karty, snímač otisků prstů, magnetické (průtahové) karty, karty s čárovým kódem Kromě různých typů snímačů lze narazit (zejména v enterprise segmentu) i na fyzicky zakódované snímače, které je nutné nechat vždy dekódovat jejich výrobcem. Možností jak napojit externí systém včetně karet je mnoho, je však potřeba mít na mysli, že volba snímače je a vždy byla volbou klienta. Tiskové řešení SafeQ je navrženo tak, aby se dokázalo všem těmto potřebám přizpůsobit. Lokalizace do mezinárodních jazyků Potřebuje vedení vaší společnosti jazykovou podporu tiskového prostředí ve vašem korporátním jazyce? Tiskové řešení je lokalizováno celkem do hlavních světových jazyků a to v plném rozsahu. Jsou lokalizovány tisková centra SafeQ Terminal a samotné webové rozhraní SafeQ. Lokalizaci podléhá i administrátorské rozhraní. SafeQ je mezinárodní tiskové řešení. U tiskového centra SafeQ Terminal Professional lze definovat seznam dostupných jazyků pro dané zařízení. Je tak možné nastavit různé jazyky pro různé tiskárny a tím podpořit i jazykově vysoce heterogenní prostředí. Napojením na uživatelský zdroj dat lze docílit automatického přepínání jazyka po identifikaci uživatele na tiskovém centru. Není tedy nutné volit jazyk před přihlášením.

OBSAH. SafeQ Terminály Obecný popis funkčnosti...4. SafeQ Terminál Professional Účtování...5. SafeQ Terminál Embedded...

OBSAH. SafeQ Terminály Obecný popis funkčnosti...4. SafeQ Terminál Professional Účtování...5. SafeQ Terminál Embedded... OBSAH Máte přehled o množství vytištěných stránek ve Vaší firmě? Bojíte se tisknout důvěrné dokumenty na síťové tiskárně? Potřebujete rozúčtovat reprografické náklady na jednotlivá střediska nebo uživatele?

Více

A ÚČTOVÁNÍ KOMPLEXNÍ ZABEZPEČENÍ TISKOVÝCH SLUŽEB

A ÚČTOVÁNÍ KOMPLEXNÍ ZABEZPEČENÍ TISKOVÝCH SLUŽEB KOMPLEXNÍ ZABEZPEČENÍ A ÚČTOVÁNÍ TISKOVÝCH SLUŽEB Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s.r.o. Veveří 102, 616 00 Brno www.konicaminolta.cz IČ: 00176150 Zákaznické centrum Tel.: 841 777 777 Společnost

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

SMARTQ: PRŮVODCE LICENČNÍM MODELEM

SMARTQ: PRŮVODCE LICENČNÍM MODELEM SMARTQ: PRŮVODCE LICENČNÍM MODELEM Verze: 1.0 datum poslední upravy: 5. PROSINCE 2004 Naposledy upravil: VÁCLAV MUCHNA Odpovědná osoba: VÁCLAV MUCHNA Produkt: SMARTQ Přístupová práva dokumentu: PARTNERS

Více

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou.

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou. Automatizujte zpracování a distribuci dokumentů do vašich firemních procesů! Nemáte kontrolu nad stovkami papírových dokumentů, které přichází do vaší firmy? OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System Uživatelský autentikační systém od společnosti truconnexion komplexně řeší otázku bezpečnosti interních počítačových systémů ebanky, a.s. Přehled Země: Česká republika Odvětví:

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Návod pro tisk dokumentů na VŠPJ. Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro tisk dokumentů na VŠPJ. Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro tisk dokumentů na VŠPJ Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2016 Obsah Tisk dokumentů na VŠPJ... 3 Tiskneme... 4 Tisk přes WiFi z Vašeho notebooku... 6 Správa tiskové fronty... 7 Mapa

Více

Tisk dokumentů na VŠPJ

Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ je zabezpečený. Úlohy, které si pošlete k tisku, se vytisknou teprve ve chvíli, kdy přiložíte svoji ISIC kartu ke kopírce. Úlohu si můžete vytisknout na kterékoli

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Centrální reporting. Velká právnická kancelář, velké grafické studio

Centrální reporting. Velká právnická kancelář, velké grafické studio Centrální reporting Velká právnická kancelář, velké grafické studio Velké právní kanceláře, poradenské a konzultační firmy, účetní firmy. Veškerá práce je evidována na konkrétní projekt. Stejným způsobem

Více

Technické požadavky na multifunkční zařízení a tiskárny (dále jen tisková zařízení

Technické požadavky na multifunkční zařízení a tiskárny (dále jen tisková zařízení Technické požadavky na multifunkční zařízení a tiskárny (dále jen tisková zařízení Požadované technické parametry jsou popsány blíže v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Podrobnější popis požadovaných

Více

OKsmart a správa karet v systému OKbase

OKsmart a správa karet v systému OKbase OKsmart a správa karet v systému OKbase Od personalizace a sledování životního cyklu karet až k bezkontaktní autentizaci a elektronickému podpisu Spojujeme software, technologie a služby Martin Primas

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

Technická dokumentace a specifikace

Technická dokumentace a specifikace Technická dokumentace a specifikace Specifikace řešení se skládá ze čtyř částí: A. První část popisuje řešení barevných multifunkčních zařízení formátu A3 (část A). B. Druhá část popisuje řešení barevných

Více

Tiskové a kopírovací služby UJEP pro studenty

Tiskové a kopírovací služby UJEP pro studenty Tiskové a kopírovací služby UJEP pro studenty Od roku 2015 studenti můžou využívat novou tiskovou a kopírovací službu na UJEP. Tisková služba je realizována prostřednictvím tiskového systému SafeQ, který

Více

Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku (zák. č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách)

Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku (zák. č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách) Naše značka: Vyřizuje / tel: V Praze, dne: Č. j.: 1178/2014 Ing. Radko Sáblík / 257 320 533 23. 7. 2014 Kontaktní osoba: Jan Černohorský / 607 121 582 Dana Šilhánková / 732 451 312 Výzva k podání cenové

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

ON-LINE INFORMACE O TISKOVÉM SYSTÉMU

ON-LINE INFORMACE O TISKOVÉM SYSTÉMU ON-LINE INFORMACE O TISKOVÉM SYSTÉMU OD CHVÍLE, CO MÁM DETAILNÍ PŘEHLED O SVÉM TISKOVÉM SYSTÉMU, MÁM ČISTOU HLAVU jako součást efektivního tiskového systému Konica Minolta Konica Minolta je inovativní

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení Obchodní společnost nebo

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

SAFEQ KOMPLEXNÍ ZABEZPEČENÍ A ÚČTOVÁNÍ TISKOVÝCH SLUŽEB

SAFEQ KOMPLEXNÍ ZABEZPEČENÍ A ÚČTOVÁNÍ TISKOVÝCH SLUŽEB SAFEQ KOMPLEXNÍ ZABEZPEČENÍ A ÚČTOVÁNÍ TISKOVÝCH SLUŽEB snížení nákladů na tisk monitoring přehled o využívání tiskáren bezpečí pro vaše informace fl exibilní využití v jakémkoliv prostředí mobilní tisk

Více

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS.

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Mefisto CAMPUS je systém pro správu ubytovacích kapacit v provozech typu ubytovny, internáty, koleje, atd. V těchto provozech

Více

Řešení služby tisku na vyžádání od HP

Řešení služby tisku na vyžádání od HP Řešení služby tisku na vyžádání od HP Které řešení tisku na vyžádání je pro vás to pravé? Společnost HP chápe, že váš podnik je jedinečný. Proto nabízíme několik řešení pro nasazení tisku na vyžádání.

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE Program ADS je komfortní a sofistikovaný software pro zpracování docházky na základě dat načtených systémem ACS-line. Umožňuje libovolnou práci s daty a výpočty dle nastavených směn

Více

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7 AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Automaty na výdej a evidenci osobních ochranných a pracovních prostředků

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

WatchDog. Systém monitorování aktivit na pc. www.sledovanipc.cz

WatchDog. Systém monitorování aktivit na pc. www.sledovanipc.cz Systém monitorování aktivit na pc. www.sledovanipc.cz WatchDog Ušetřete peníze a přitom zvyšte produktivitu zaměstnanců Mějte přehled o produktivitě práce ve Vaší firmě Pracujete s citlivými údaji? Sledujte

Více

Řešení správy tisku. YSoft SafeQ. Šetří peníze, čas a zdroje

Řešení správy tisku. YSoft SafeQ. Šetří peníze, čas a zdroje Řešení správy tisku YSoft SafeQ Šetří peníze, čas a zdroje YSoft SafeQ 2 Šetří peníze, čas a zdroje 3 Řešení správy tisku YSoft SafeQ 4 Kontrolujte, zabezpečte a optimalizujte tiskové služby ve své společnosti

Více

TISKNĚTE PROFESIONÁLNĚ PŘÍMO VE VAŠÍ KANCELÁŘI ARCHIVUJTE DIGITÁLNĚ A MONITORUJTE TISK ZBAVTE SE STAROSTÍ SE SERVISEM

TISKNĚTE PROFESIONÁLNĚ PŘÍMO VE VAŠÍ KANCELÁŘI ARCHIVUJTE DIGITÁLNĚ A MONITORUJTE TISK ZBAVTE SE STAROSTÍ SE SERVISEM TISKNĚTE PROFESIONÁLNĚ PŘÍMO VE VAŠÍ KANCELÁŘI ARCHIVUJTE DIGITÁLNĚ A MONITORUJTE TISK ZBAVTE SE STAROSTÍ SE SERVISEM ANALÝZA A NÁVRH OPTIMALIZACE VAŠICH DOKUMENTŮ REDUKCE NÁKLADŮ NA TISK ÚSPORA ČASU A

Více

MANUÁL PRO TISKOVÉ A KOPÍROVACÍ SLUŽBY

MANUÁL PRO TISKOVÉ A KOPÍROVACÍ SLUŽBY Střední škola Kostka s.r.o. MANUÁL PRO TISKOVÉ A KOPÍROVACÍ SLUŽBY Verze 1.5 1 Obsah: - Str. 3 Tiskové a kopírovací služby - SafeQ - Str. 3 Identifikační ČIP a dobíjení kreditu na SafeQ účet - Str. 4 Uživatelský

Více

INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD ITS

INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD ITS Vypracoval/Ersteller Gestor/Fachgarant Schválil/Genehmigt Listů/Blätter Příloh/Anlagen Mgr. Rešl EO VF 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠkodaAuto. Obsah: 1. Použité zkratky 2. Plánování a nákup IT 3.

Více

Řešení pro správu logů, shodu a bezpečnost ve státní správě a samosprávě. Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert

Řešení pro správu logů, shodu a bezpečnost ve státní správě a samosprávě. Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert Řešení pro správu logů, shodu a bezpečnost ve státní správě a samosprávě Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert Agenda Úvod do problematiky Seznam problémů Definice požadavků,

Více

SafeQ. komplexní zabezpečení a účtování tiskových služeb

SafeQ. komplexní zabezpečení a účtování tiskových služeb SafeQ komplexní zabezpečení a účtování tiskových služeb SafeQ benefity Zabezpečení a řízení přístupových práv Zabezpečení > Zajistěte své dokumenty před neoprávněným přístupem. > Mějte k dispozici podrobné

Více

Digitalizace dokumentů bez problémů Xerox ScanFlow Store & WorkCentre 74xx

Digitalizace dokumentů bez problémů Xerox ScanFlow Store & WorkCentre 74xx Digitalizace dokumentů bez problémů Xerox ScanFlow Store & WorkCentre 74xx Dušan Novotný Product manager OSG Aleš Povolný System Analyst XOS CZECH REPUBLIC & SLOVAKIA Slide template Současné výzvy spojené

Více

SafeQ Suite. Kategorie. Moduly

SafeQ Suite. Kategorie. Moduly SafeQ Suite Kategorie Moduly Správa výstupu Účtování a správa uživatelů Zabezpečení YSoft SafeQ Authentication YSoft SafeQ Print Roaming YSoft SafeQ Reporting YSoft SafeQ Chargeback YSoft SafeQ Scan Management

Více

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků Program Aktivity propojuje prvky softwarového a personálního auditu, které jsou zaměřeny na optimalizaci firemních nákladů. Slouží ke zjištění efektivity využívání softwarového a hardwarového vybavení

Více

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM Základní informace: Program byl konstruován především pro komplexní zpracování zakázek ve společnosti. Je postaven obecně, specializované funkce byly však přizpůsobeny

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

Sjednocení dohledových systémů a CMDB

Sjednocení dohledových systémů a CMDB Řízení dodávky IT služeb v enterprise společnosti Sjednocení dohledových systémů a CMDB Václav Souček, ČEZ ICT Services, a.s. Jaroslav Jičínský, AutoCont CZ, a.s. 26. Ledna 2012 Agenda Úvod Výchozí stav

Více

TC-502L TC-60xL. Tenký klient

TC-502L TC-60xL. Tenký klient TC-502L TC-60xL Tenký klient Popis přístroje Tenký klient TC-502L s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. TC-604 navíc

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Návod k nastavení uvolnění tisku

Návod k nastavení uvolnění tisku Návod k nastavení uvolnění tisku OBSAH O TOMTO NÁVODU.................................................................................... 2 FUNKCE UVOLNĚNÍ TISKU.............................................................................

Více

A U T O M A T I Z O V A N Ý PRUŽINOVÝ SKLADOVÝ SYSTÉM HelixVend. leden 2015

A U T O M A T I Z O V A N Ý PRUŽINOVÝ SKLADOVÝ SYSTÉM HelixVend.  leden 2015 A U T O M A T I Z O V A N Ý PRUŽINOVÝ SKLADOVÝ SYSTÉM HelixVend www.macte.cz leden 2015 instalace ve 46 zemích světa významní zákazníci teritoriální zákazníci potenciální zákazníci www.macte.cz 2 reference

Více

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu Případová studie SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika

Více

ISM Online. Informační systém pro správu flotily

ISM Online. Informační systém pro správu flotily ISM Online Informační systém pro správu flotily ISM Online spojuje obchodní a technická data vozíku. ISM Online je webová aplikace s intuitivním ovládáním, která nabízí celou řadu možností reportingu.

Více

Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě

Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě Implementace prostředí MoNet a AddNet Jindřich Šavel 31/5/2013 NOVICOM s.r.o. 2012 2013 Novicom All rights s.r.o. reserved. All rights reserved www.novicom.cz,

Více

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY SYSCOM SOFTWARE Firma vznikla vroce 1994. Zaměřuje se na dodávky komplexních služeb voblasti informačních technologií. Orientuje se zejména

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6. Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.2008 VoIP Liberec Proč by se o telefony mělo starat IT? Případová studie

Více

RDS Rapid Data Systém

RDS Rapid Data Systém Návod na obsluhu pokladních a objednávkových terminálů RDS Rapid Data Systém Úvod RDS (Rapid Data Systém) je parametrický systém pokladních a objednávkových terminálů. Jednotlivé terminály mají programově

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

TOP 10 produktů a služeb

TOP 10 produktů a služeb TOP 10 produktů a služeb pro bezpečné a efektivní IT OMEGA24 s.r.o. www.omega24.cz Kontakt: Klára Sedláková obchodní manažer +420 601 367 374 info@omega24.cz Radek Štefan jednatel +420 602 778 395 stefan@omega24.cz

Více

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text.

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text. 1.0 Nahrávání hovorů Aplikace Nahrávání hovorů ke svému chodu využívá technologii od společnosti Cisco, tzv. Built-in bridge, která snižuje nároky na síťovou infrastrukturu, snižuje náklady a zvyšuje efektivitu

Více

Aplikace na čipových kartách

Aplikace na čipových kartách Aplikace na čipových kartách Systémy dodávané pro veřejnou a státní zprávu ISSS 2007 Hradec Králové, 2. dubna 2007 Jiří Hrdina ISCRD Informační systém centrálního registru dopravců (ISCRD) Aplikace na

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

MAXI nebo MINI? Plně modifikovatelné Neomezený počet zásuvek. Modulární ukládací boxy Click In... Click Out

MAXI nebo MINI? Plně modifikovatelné Neomezený počet zásuvek. Modulární ukládací boxy Click In... Click Out MAXI nebo MINI? MAXI - vysoký s velkou kapacitou, překvapivě malé rozměry, ergonomický design. MINI - lze umístit kdekoliv, mimořádně kompaktní; můžete ho umístit na stůl nebo na speciální vozík. Oba modely

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 7 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Dynamická rovnováha. SafeQ Suite

Dynamická rovnováha.  SafeQ Suite Dynamická rovnováha www.develop.cz SafeQ Suite ZAOSTŘENO NA SPRÁVU A ÚČTOVÁNÍ TISKU V JAKÉMKOLI PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Díky své mimořádné škálovatelnosti a bohatému rozsahu funkcí vám SafeQ splní téměř jakékoli

Více

MS Windows - SafeQ Client

MS Windows - SafeQ Client MS Windows - SafeQ Client Instalace SafeQ klienta a ovladačů tiskáren na žákovských počítačích Tento návod je určen pro ty žáky, kteří v rámci školní WiFi počítačové sítě chtějí posílat tisk na kopírku

Více

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na licence a zkrátil proces implementace nových aplikací a software na desetinu

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na licence a zkrátil proces implementace nových aplikací a software na desetinu Případová studie SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na licence a zkrátil proces implementace nových aplikací a software na desetinu www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika

Více

NÁCHOD JIHOČESKÝ KRAJ ING. PETR VOBEJDA

NÁCHOD JIHOČESKÝ KRAJ ING. PETR VOBEJDA JIHOČESKÝ KRAJ ING. PETR VOBEJDA INFORMACE Z JIHOČESKÉHO KRAJE 1. Krajská digitalizační jednotka 2. Implementace vnitřní integrace úřadu 3. Bezpečnostní politika 4. WiFi síť Krajská digitalizační jednotka

Více

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení.

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení. Základní informace: CP Recorder je v Čechách vyvíjený systém pro sofistikované zaznamenávání telefonních hovorů. V prvé řadě je určen pro optimalizaci služeb, které poskytují u nás stále více populární

Více

Koncept. Centrálního monitoringu a IP správy sítě

Koncept. Centrálního monitoringu a IP správy sítě Koncept Centrálního monitoringu a IP správy sítě Koncept Centrálního monitoringu a IP správy sítě Společnost Novicom, společně se svým partnerem, společností INVEA-TECH, nabízí unikátní koncept Centralizovaného

Více

Dokonalá organizace kanceláře se síťovými skenery NetDeliver

Dokonalá organizace kanceláře se síťovými skenery NetDeliver Dokonalá organizace kanceláře se síťovými skenery NetDeliver Nejdůležitější přednosti: multifunkční zařízení tvořící vstup do digitální kanceláře snadná digitalizace různorodých tiskovin vícenásobné rozesílání

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 3.3.2010 Verze: 1.4 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

Informační Systém PINEL plus

Informační Systém PINEL plus Informační Systém PINEL plus Informace, doporučení a nutná nastavení pro zajištění správné funkce PINEL plus v OS Windows a Linux Ochranné známky HIPPO je registrovaná ochranná známka společnosti HIPPO,

Více

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informace, doporučení a nutná nastavení pro zajištění správné funkce Pinel Plus v OS Windows a Linux Ochranné známky HIPPO je registrovaná ochranná známka společnosti

Více

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Nadstavbový systém pro sledování, správu a vyhodnocování elektronických systémů budov a rozlehlých objektů. Umožňuje efektivně

Více

Logika formulářů úlohy

Logika formulářů úlohy Logika formulářů úlohy Uživatelský/administrační manuál CleverApp s.r.o. 2007/11/03 verze 1.0 CleverApp s.r.o. 2007 1/1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Důležité faktory úspěchu řešení ze strany uživatelů... 3 3 Nářadí

Více

Město Semily. Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Město Semily. Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Město Semily Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby, zadávané podle 6 a 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění

Více

administrativní systém, samostatný a přesný

administrativní systém, samostatný a přesný Moje Inteligentní Administrativa je centrální on-line evidence klientů, obchodníků, produkce, provizí, pojistných událostí, má unikátní poštovní komunikátor a CRM systém Software MIA je určen pro pojišťovací

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

Manuál pro nastavení a instalaci vzdáleného tisku SŠ Kostka s.r.o.

Manuál pro nastavení a instalaci vzdáleného tisku SŠ Kostka s.r.o. Manuál pro nastavení a instalaci vzdáleného tisku SŠ Kostka s.r.o. Ver.: 1.1_2015 Na školní kopírky Konica-Minolta si můžete odeslat libovolnou tiskovou úlohu z jakéhokoli počítače připojeného k Internetu.

Více

Proč jsme vytvořili tuto webovou službu?

Proč jsme vytvořili tuto webovou službu? Obsah První přihlášení do systému... 1 Modul reklamace...... 2 Reklamační protokol...... 3 Modul rozpis směn... 3 Modul Docházka... 3 Modul Spotřební materiál... Administrátorské menu... Správa uživatelů...

Více

www.cdc-monitoring.cz

www.cdc-monitoring.cz Monitoring sítí a serverů Dnešní požadavky na výkon ethernetových, wifi nebo jiných sítí, jejich serverů a aktivních prvků jsou velmi striktně nastaveny. Síť musí být koncipována tak, aby byla zaručena

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 13.3.2009 Verze: 1.3 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16 Str. 1/16 Obsah 1. Instalace tiskárny štítků... 2 Instalace tiskárny s rozhraním USB:... 2 Instalace tiskárny se síťovým rozhraním:... 4 2. Přímý tisk na tiskárnu... 9 3. Dump mode... 10 Pro tiskárnu Zebra

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

Správa stanic a uživatelského desktopu

Správa stanic a uživatelského desktopu Správa stanic a uživatelského desktopu Petr Řehoř, S.ICZ a.s. 2014 1 Správa stanic v rámci DVZ Slouží pro Zajištění opakovatelné výsledné konfigurace nových a reinstalovaných stanic Převod uživatelských

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

Výběr a instalace mobilního terminálu. II. Používání čárových kódů v katalogu položek. III. Tisk etiket s čárovými kódy

Výběr a instalace mobilního terminálu. II. Používání čárových kódů v katalogu položek. III. Tisk etiket s čárovými kódy Mobilní terminály slouží pro sběr dat v terénu a následnou automatickou tvorbu dokladů typu zakázka, vydaná objednávka nebo skladový doklad v systému WAK INTRA. Komunikace mezi přenosnými terminály a systémem

Více

Platební a stravovací systém Cardpay

Platební a stravovací systém Cardpay CARDPAY Stravovací a platební systém Firma Cominfo,a.s. je předním výrobcem a dodavatelem HW a SW vybavení v oblasti bezkontaktní identifikace. Její jedinečnost spočívá nejen ve vlastním vývoji a výrobě

Více

DOCHÁZKA. Webový prohlížeč docházky. Osoby

DOCHÁZKA. Webový prohlížeč docházky. Osoby Webový prohlížeč docházky Slouží ke zobrazování a případně k jednoduchým úpravám údajů evidovaných v databázi docházkového systému. Na klientském počítači lze použít libovolný internetový prohlížeč, není

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Autorizovaná konverze dokumentů

Autorizovaná konverze dokumentů Autorizovaná konverze dokumentů Autorizovaná konverze Konverze z pohledu občana a úředníka CzechPOINT@office Principy konverze, centrální evidence doložek Poplatky za konverzi, digitální podpis Zkoušky

Více

MANUÁL PRO TISKOVÉ A KOPÍROVACÍ SLUŽBY

MANUÁL PRO TISKOVÉ A KOPÍROVACÍ SLUŽBY Střední škola Kostka s.r.o. MANUÁL PRO TISKOVÉ A KOPÍROVACÍ SLUŽBY Verze 2.0 Tento manuál naleznete ve školní síti na \\Asever\VYTm\SafeQ 1 Obsah: - Str. 3 Tiskové a kopírovací služby - SafeQ - Str. 3

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std.

Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std. Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std. Systém WinShop Std. využívá k zápisům jednotlivých realizovaných pohybů (příjem zboží, dodací listy, výdejky, převodky, prodej zboží na pokladně..)

Více

Sázková kancelář Z pekla štěstí

Sázková kancelář Z pekla štěstí Sázková kancelář Z pekla štěstí Řešitelský tým Michal Pfeifer, Martin Halamíček, Jan Blaško, Zdeněk Křepela, Jan Popelka, Jan Mach Úvod Sázková kancelář Z pekla štěstí je malá společnost s několika malými

Více

Novinky v programu Stravné 4.47

Novinky v programu Stravné 4.47 Novinky v programu Stravné 4.47 Nový pokladní dialog (S44701/S) dialog pro přihlášky a odhlášky lze lépe ovládat myší. Umístění: tlačítka kap. 3. Základní činnosti. Pokladní dialog Nastavení stravovacích

Více