(PRO-PROTI-ZDRŽEL SE):

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(PRO-PROTI-ZDRŽEL SE):"

Transkript

1 Pořadí schůze: III / 1 Termín: Místo: Restaurace Záložna Přítomni: p.vlček, p. Dvořák p.berka, p.symerský, p. Kaňovský, p.novák, p.valouch, p.frýda p. Sojka, p.straka, p.horníček, p. Čížek, p. Rozsíval Program jednání: 1. Rada projednala výsledky voleb dle zprávy volební komise. Hlasování: Rada sdružení bere na vědomí zprávu volební komise a potvrzuje Ing. Kubíčka jako revizora sdružení. 2. Rada projednala doporučení volební komise týkající se korespondenční volby. Hlasování: Rada sdružení připraví na příští členskou schůzi novelu volebního řádu a novou podobu hlasovacího formuláře, kde zohlední: připomínku volební komise a připomínky k procesu ověřování. Dokumenty připraví komunikační komise. 3. Rada provedla volbu předsedy sdružení Kandidáti: Martin Symerský narozen Výsledek hlasování: Martin Symerský (6 hlasů) 4. Rada provedla volbu předsedy komunikační komise Kandidáti: Pavel Frýda, Petr Kaňovský Výsledek hlasování: Pavel Frýda (3 hlasy), Petr Kaňovský (2 hlasy), (1 nehlasoval) 5. Rada provedla volbu předsedy rozpočtové komise Kandidáti: Petr Kaňovský, František Valouch Výsledek hlasování: Petr Kaňovský (4 hlasů), František Valouch (2 hlasy) 6. Rada provedla volbu předsedy technologické komise Kandidáti: Petr Novák Výsledek hlasování: Petr Novák 6 hlasů 7. Rada provedla volbu místopředsedy sdružení Kandidáti: Petr Kaňovský Výsledek hlasování: Petr Kaňovský 6 hlasů 8. Rada provedla nominaci zástupců rady do servisní komise. Hlasování: Rada sdružení nominuje tyto své zástupce do servisní komise: Martin Symerský (autor studie servisního zajištění servisní organizací) Michal Dvořák (autor studie servisního zajištění prostřednictvím OSVČ) Petr Kaňovský

2 9. Rada projednale rozdělení úkolů a kompetence jednotlivých předsedů v tomto znění: A) Předseda sdružení řízení sdružení v době mezi schůzemi rady k rozhodování využívá fórum rady s tím, že radní mají 24h na vyjádření názoru a pokud do té doby nerozhodnou, rozhoduje se předseda dle svého uvážení řízení pracovníků podpory B) Předseda komunikační komise zajišťuje komunikaci mezi radou a OS (schvalování financí, kontrola projektů) zajišťuje správu webu (fotky, vysílače, funkce) zajišťuje komunikaci mezi radou a členy (informuje členy a sbírá informace a požadavky) vyhodnocuje požadavky a organizuje jejich řešení za pomoci podpory spravuje pracovní postupy pro práci podpory týkající se komunikace se členy řeší přestupky proti pravidlům zajišťuje členskou agendu vyhodnocuje situaci a organizuje propagační akce, udržuje propagační dokumentaci navrhuje a organizuje akce na podporu týmového ducha C) Předseda technologické komise sleduje parametry používané techniky a srovnává je s nejnovější technickými novinkami. Nové technologie testuje a vydává doporučení pro práci s nimi zajišťuje topologickou a technologickou čistotu sítě formou schvalování projektů pro OS a přípravou projektů pro páteřní změny zajišťuje aktualizaci interních databází (routry, interfacy, sítě, páteře.) sleduje incidenty na páteři a provádí vyhodnocování příčin a nápravných opatření zajišťuje vedení skladu na webu zajišťuje údržbu Dude map D) Předseda rozpočtové komise zajišťuje vedení účetnictví tím, že stanovuje účetní postupy a kontroluje plnění kontroluje provádění měsíční uzávěrky připravuje návrhy rozpočtů a jejich vyhodnocení připravuje analýzy příjmů a výdajů s výhledem do budoucna zajišťuje řešení dlužníků E) Místopředseda sdružení zastupuje předsedu sdružení podle potřeb předsedy Hlasování: Rada sdružení schvaluje uvedené rozdělení úkolů a kompetencí.

3 10. Rada projednala způsob zajištění fungování servisní komise dle rozhodnutí členské schůze. Hlasování: Rada sdružení sdružení vyhlašuje výběrové řízení na předsedu servisní komise. Předseda servisní komise bude garantovat fungování servisní komise a zajistí: vypracování studií servisního zajištění posouzení těchto studií a výběr toho nejlepšího ze jednotlivých studií výběr subjektů, které zajistí naplnění servisních služeb příprava smluv, které vyřeší servisní zajištění kontrolu plnění smluv Zájemci zašlou životopisy do , následně je rada posoudí a na fóru rady vybere. 11. Rada projednala způsob zajištění podpory členů. Při diskusi se bral ohled především na nezbytnou zastupitelnost. V současnosti podporu zajišťuje slečna Hájková a v případě jejího výpadku by došlo ke značným komplikacím v chodu podpory. Hlasování: Rada sdružení sdružení vyhlašuje výběrové řízení na obsazení druhého místa asistenta/asistentky.: Požadujeme: SŠ vzdělání ekonomického směru perfektní znalost práce na počítači, Office, , internet zájem učit se nové věci Nabízíme: zajímavou práci v mladém kolektivu možnost profesního růstu finanční ohodnocení dle odvedené práce Zájemci zašlou životopisy slečně Hájkové do na adresu SPKFree.Net, Uničovská 44, Šumperk nebo na adresu Výběr do provede výběrová komise ve složení: Martin Symerský (předseda komise), Petr Kaňovský (rozpočtová komise), Pavel Frýda (komunikační komise) a Kateřina Hájková. 11. Rada projednala způsob zajištění servisu sítě do doby než se rozhodne o koncepčním řešení. Při diskusi se bral ohled na to, že dnes zajišťuje servis p. Sojka na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 4000 Kč. Tento stav je nedůstojný s ohledem na práci, kterou pro nás odvádí. Hlasování: Rada sdružení sdružení vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa servisního technika: Požadujeme: SŠ vzdělání technického směru perfektní znalost práce na počítači, Office, , internet detailní znalost technologií, které používáme (routerboardy, wrapy, servery, linux, mikrotik, pojítka 2,4G, 5G, 10G) ŘP B

4 znalost elektroniky (tzn. návrh elektronických obvodů a jejich realizace) zájem učit se nové věci Nabízíme: zajímavou práci v mladém kolektivu volná pracovní doba možnost profesního růstu finanční ohodnocení dle odvedené práce Zájemci zašlou životopisy slečně Hájkové do na adresu SPKFree.Net, Uničovská 44, Šumperk nebo na adresu Výběr do provede výběrová komise ve složení: Martin Symerský (předseda komise), Petr Kaňovský (rozpočtová komise), Pavel Frýda (komunikační komise) a Petr Novák (technologická komise). 12. P. Kaňovský přednesl stížnost na přístup OS Jiřího Střechy a navrhuje jeho odvolání z funkce OS a připojení jeho oblasti k oblasti Mohelnice. P. Kaňovský uvedl, že se v poslední době stále čstěji opakují stížnosti na způsob, jakým p. Střecha vystupuje u členů a to jak na odbornou stránku věci tak i na vystupování pana Střechy vůči členům. P. Symerský upozornil, že se již jednou projednávalo odvolání p. Střechy a vyřešilo se to domluvou a dáním ještě jedné šance. Hlasování: Rada sdružení odvolává p.střechu z funkce OS a ruší připojuje jeho oblast k oblasti Mohelnice. 13. Rada projednala nabídky na vybavení druhé místnosti kanceláře nábytkem. Jedná se o stoly, šuplíky a skříň v celkové částce Kč. Hlasování: Rada zvolila nabídku p. Jílka z Mohelnice a pověřuje předsedu sdružení zajištěním dodávky. 14. Rada projednala změnu servisní smlouvy spanem Horníčkem. Aktuální smlouva představuje platbu /měs s tím, že sdružení hradí spotřebované PHM doložené doklady od tankování. Hlasování: Rada schvaluje navýšení částky z na s tím, že nadále PHM nebude hradit. Výsledek hlasování (PRO-PROTI-ZDRŽEL SE): Rada projednala povinnosti předsedů komisí. Hlasování: Rada ukládá předsedům komisí připravit dokument popisující fungování komisí (počet členů, funkce, jednací řád) a jejich personální obsazení. Termín je do příští schůze rady.

5 16. Rada stanovila pravidla pro svá jednání. Hlasování: Rada schválila následují pravidla jednání: místo jednání se bude měnit, dohodnuto bude vždy na předchozí schůzi program schůze bude zveřejněn na fóru rady, každý si připíše své body zájmu písemné podklady zveřejní předkladatelé týden předem rada se bude scházet druhou sobotu v měsíci rada doporučuje oblastním správcům, aby své schůze dělali aspoň týden po radě zápisy z rady bude dělat pan Valouch 17. Rada stanovila místo další schůze. Hlasování: Rada schvaluje Lukavici jako místo pro příští jednání rady Zapsal: Ověřil: Martin Symerský předseda sdružení Petr Kaňovský místopředseda sdružení

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Preambule Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen organizační řád ) je základním vnitřním řídícím dokumentem Asociace

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

Statut Státního fondu kinematografie

Statut Státního fondu kinematografie Statut Státního fondu kinematografie I. Obecná ustanovení 1. Státní Fond kinematografie (dále jen Fond ) je právnickou osobou se sídlem v Praze. 2. Fond byl zřízen zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních

Více

Zápis Z VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ - MAS Blaník, o.s. 4. 2. 2014, 17-21 hodin Spolkový dům - Pravonín

Zápis Z VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ - MAS Blaník, o.s. 4. 2. 2014, 17-21 hodin Spolkový dům - Pravonín Zápis Z VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ - MAS Blaník, o.s. 4. 2. 2014, 17-21 hodin Spolkový dům - Pravonín Přítomni: 40 z 55 členů, z toho 24 soukromý sektor, 16 veřejný sektor >> VALNÉ SHROMÁŽDNÍ ČLENŮ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ

Více

ŘÁDY ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY

ŘÁDY ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY ŘÁDY ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY 1/2009 Organizační řád... 1 Stanovy... 1 Stavovský řád... 11 Řád o celoživotním vzdělávání zubních lékařů... 17 Finanční řád... 25 Licenční řád... 30 Revizní řád... 34

Více

Závěrečná práce. Organizační řád obecně prospěšné společnosti Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Bc. Eva Flossmannová

Závěrečná práce. Organizační řád obecně prospěšné společnosti Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Bc. Eva Flossmannová Závěrečná práce posluchače Kurzu manažerských dovedností pro pracovníky škol a školských zařízení s důrazem na projektové řízení ročník 2010 / 2011 Název práce: Organizační řád obecně prospěšné společnosti

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3 http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@cmkos.cz PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Obsah: Prováděcí pokyn k čl. 16 stanov OS včetně příloh 1-8

Více

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle STANOVY KDU-ČSL je politická strana založená na dobrovolném společenství občanů, kteří se účastní společenského a politického života ve své obci, kraji a státě. Vychází z odkazu evropské kultury a z tradic

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: Hasičská zbrojnice Mokropsy, Srbská 999, Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 822 ze dne 21.5.2013 k návrhu na vstup hl.m. Prahy do zájmového sdružení právnických osob Národní síť Zdravých měst

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Metodika řízení implementace e-gov pro kraje 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 8 2 Projektové

Více

ZÁKLADNÍ STANDARDY MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN PRO OBDOBÍ 2014-2020

ZÁKLADNÍ STANDARDY MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN PRO OBDOBÍ 2014-2020 ZÁKLADNÍ STANDARDY MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN PRO OBDOBÍ 2014-2020 PŘEHLED ZÁKLADNÍCH STANDARDŮ PRO EXISTENCI A ŘÍZENÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN DLE ZÁSAD METODY LEADER PODPŮRNÝ MATERIÁL NAVAZUJÍCÍ NA DOKUMENT

Více

Vysočina. zastupitelstvo komise a výbory

Vysočina. zastupitelstvo komise a výbory Vysočina zastupitelstvo komise a výbory 2012 2016, 26. vydání leden 2015 Vážená paní, vážený pane, ráda bych Vám poblahopřála k Vašemu ustanovení do funkce člena Zastupitelstva Kraje Vysočina, člena výboru

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, info@svse.cz STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Více

Usnesení 2/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne 12.1.05 Hlasování: 9 pro

Usnesení 2/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne 12.1.05 Hlasování: 9 pro Příloha 30 Přehled Usnesení Rady ČRo v roce 2005 Usnesení 1/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z 15.12.04 Usnesení 2/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S.

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. OBSAH ČLÁNEK 1: ZALOŽENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ... 1 ČLÁNEK 2: NÁZEV A SÍDLO... 1 ČLÁNEK 3: PŘEDMĚT ČINNOSTI KLUBU... 1 ČLÁNEK 4: TRVÁNÍ KLUBU... 1 ČLÁNEK 5: JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Obsah: str. 1) Úvodní slovo tajemnice 3 5 Organizační struktura 6 2) Organizační záležitosti 2.1. Organizační změny a počty pracovníků 7-8

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE ročník 2014 2/2014 SMĚRNICE Rady města České Budějovice ze dne 28. 5. 2014, o postupu při zadávání veřejných zakázek Účinnost ode dne 9. 6. 2014

Více

Zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha Zbraslav

Zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, tel.: 257 111 888 Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha Zbraslav Zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E č. 2 /2014

O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E č. 2 /2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ TĚŠÍN O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E č. 2 /2014 Název: ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ TĚŠÍN Obsah: článek 1 - Úvodní ustanovení článek 2 - Postavení a působnost městského

Více