Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007 / 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007 / 2008"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007 / 2008 Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace (školní rok 2007 / 2008) Strana : 1/10

2 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje 3 2. Obory vzdělání 4 3. Přehled pracovníků školy 4 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 6 5. Údaje o výsledcích vzdělávání 6 6. Údaje o vzdělávání pedagogických pracovníků 7 7. Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti 7 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI Základní údaje o hospodaření školy 10 Přílohy: Pokyn zřizovatele k rozdělení výsledku hospodaření za rok 2007 do fondů. Účetní uzávěrka za rok Mezitímní účetní uzávěrky za období 1-3 a A. Podrobnější informace jsou součástí řádné účetní uzávěrky za rok O průběhu hospodaření v roce 2008 vypovídají mezitímní účetní uzávěrky za období 1-3 a dů a výnosů součásti ŠJ celkem B. Rozbor nákladů a výnosů celé organizace celkem C. Rozbor hospodaření za rok 2006 D. mezitímní účetní uzávěrka za období E. mezitímní účetní uzávěrka za období Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace (školní rok 2007 / 2008) Strana : 2/10

3 1. Základní údaje 1. 1 Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace Adresa organizace : Ostrožská Lhota 306, PSČ Právní forma : příspěvková organizace Součásti: Základní škola, mateřská škola, školní jídelna, školní družina a školní klub. Identifikátor zařízení : IZO základní školy : IZO mateřské školy: IZO školní družiny : IZO školního klubu: IZO jídelny základní školy : IČO : Telefonní čísla : základní škola , mateřská škola školní jídelna ZŠ ová adresa : Ředitel školy, statut. zást. : Mgr. Tomáš Mlčoch Zástupce statut. orgánu: Mgr. Eva Martyčáková Internetová adresa : Základní údaje o zřizovateli Zřizovatel školy : Obec Ostrožská Lhota Právní forma : obec, IČO : Adresa zřizovatele : Ostrožská Lhota 148, PSČ Údaje o školské radě Zřízena dnem , Zvolení zástupci do rady školy: Zástupci zřizovatele: Mgr. Pavla Páčová, Ostrožská Lhota č. 357 Pavel Indruch, Ostrožská Lhota č. 181 Zástupci pedagogických pracovníků školy: Mgr. Eva Martyčáková, Ostrožská Lhota č. 67 Mgr. Karla Milošová, Ostrožská Lhota č. 67 Zástupci rodičů a nezletilých žáků: Jitka Štěpánová, Ostrožská Lhota č. 523 Jiřina Valčuhová, Ostrožská Lhota č. 72 předsedkyně školské rady Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace (školní rok 2007 / 2008) Strana : 3/10

4 Informace o školské radě Školská rada se zřizuje při všech ZŠ a SŠ podle 167 i 168 zák.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel. Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. První zasedání školské rady svolává ředitel školy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí předsedu. Funkce školské rady Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování. Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy. Schvaluje školní řád a navrhuje změny. Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy. Projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření. Projednává ispekční zprávy České školní inspekce. Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům správy. 2. Obory vzdělání Obor vzdělání V mateřské škole : Název vzdělávacího programu: ve všech odděleních V základní škole : Název vzdělávacího programu: v ročnících : 1. a 6. Název vzdělávacího programu: číslo jednací : 16847/96-2 v ročnících : a Poznáváme svět Otevřená škola Základní škola Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace (školní rok 2007 / 2008) Strana : 4/10

5 3. Přehled pracovníků školy 3. 1 Pedagogičtí pracovníci Součást základní škola Mgr.Dana Uhrová (třídnicví I.tř., výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů) Mgr.Martina Habartová (třídnicví II.tř.) Mgr.Simona Bočková (třídnicví III.tř.) Mgr.Martina Hatláková (třídnicví IV.tř.) Mgr.Irena Kapustová (třídnicví V.tř.) Mgr.Vít Pjajčík (třídnicví VI.tř.) Mgr.Karla Milošová (třídnicví VII.tř.) Mgr.Štěpán Kubiš (třídnicví VIII. tř.) Mgr.Ivana Polloczková (třídnicví IX. tř.) Mgr.Marie Adamcová Mgr.Zdeňka Kupcová (metodik environmentální výchovy) Mgr.Ludmila Hájková Marta Straková Mgr. Eva Martyčáková (zástupce ředitele, zástupce statutárního orgánu) Mgr.Tomáš Mlčoch (ředitel, statutární zástupce) Součást mateřská škola Ivana Vlková (zástupce ředitele pro MŠ) Darja Koudelková Naděžda Pijáčková Tereza Sýkorová (od 4/2008 asistent pedagoga k integrovanému žáku) Součást školní družina a školní klub Marta Straková (vychovatelka ŠD) 3. 1 Nepedagogičtí pracovníci Součást základní škola Josef Bezděk (školník) Helena Bezděková Ludmila Polášková Jitka Štěpánová Jiřina Valčuhová (administrativní pracovník) Součást mateřská škola Eva Žajdlíková Součást školní jídelna Ludmila Goliášová (vedoucí ŠJ) Věra Kadlčková Danuše Válková Jana Trněná Helena Jarošová Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace (školní rok 2007 / 2008) Strana : 5/10

6 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 4. 1 Zápis k povinné školní docházce od roku 2008/09 Termín: 7.února 2008 Počet příchozích dětí: 13 Z toho s odloženou docházkou: 2 Zapsáno: 11 Z toho s odloženou docházkou: 2 Odložena docházka: 2 5. Údaje o výsledcích vzdělávání 5. 1 Výsledky vzdělávání podle tříd v programu Základní škola, resp Otevřená škola třída prospělo s vyznamenáním I. 17 prospělo neprospělo neomluvených hodin II. 14 III. 6 2 IV. 9 2 V. 6 9 VI. 5 9 VII. 5 8 VIII IX Volitelné předměty: Název určeno vyučující Ekologie 7.,8.,9.ročník Mgr.Ludmila Hájková Sportovní výchova 7.,8.,9.ročník Mgr.Vít Pjajčík Cvičení z matematiky 8.,9.ročník Mgr.Marie Adamcová Informatika 6.,9.ročník Mgr.Štěpán Kubiš Anglická konverzace 6.,7.,8.,9.ročník Mgr.V.Pjajčík, Mgr.S.Bočková Nepovinné předměty: Název určeno vyučující Náboženství ročník P.Miroslav Reif Kroužky v rámci ŠK: Název určeno vyučující Keramický 1.-4.tř., dvě skupiny Mgr.E.Martyčáková Minivařečka 1.-3.tř. Mgr.Martina Hatláková Dovedné ruce 1.-3.tř., dvě skupiny Mgr. Dana Uhrová Taneční 1.-4.tř. Mgr.Martina Habartová Mažoretky 1.-9.tř., dvě skupiny Marie Šálková, Ivana Vlková Angličtina vesele 1.-3.tř., tři skupiny Mgr.Simona Bočková Florbal 1.-9.tř., dvě skupiny František Hájek, Radek Laga Programováni v jazyce Logo 5.-9.tř. Mgr.Tomáš Mlčoch Volejbal 6.-9.tř. Jitka Štěpánová Seminář Jč 9.tř. Mgr.Karla Milošová Pohybově dramatický 9.tř. Mgr.Karla Milošová Zpívánky 1.-5.tř. Marta Straková Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace (školní rok 2007 / 2008) Strana : 6/10

7 6. Údaje o vzdělávání pedagogických pracovníků 6. 1 Vzdělávání pedagogických pracovníků > Jazykový metodický kurz JA pokročilí (státní zk.) Mgr.Pjajčík > Jazykový metodický kurz JA pokročilí Mgr.Hatláková > Jazykový kurz JA pro I.st. Mgr.Kapustová 7. Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti 7. 1 Regionální akce O partyzánský samopal ZŠ z České republiky 250 Ježíškova dílna Občané Ostr. Lhoty 80 Výtvarná soutěž na téma Člověk ZŠ z České republiky 200 Slavnostní vernisáž výstavy soutěžních prací na téma Člověk žáci vítězných ZŠ z České 150 spojená s vyhodnocením republiky Den otevřených dveří Obyvatelé regionu 200 V. Lhotský pohár(softbal,volejbal,tenis) ZŠ z České republiky 120 Úklid obce Obec Ostrožská Lhota 135 Sběr papíru Obec Ostrožská Lhota 120 Celoškolní akce Recitační soutěž celá škola 135 Hudební soutěž Lhota hledá superstar třídní kolo celá škola 135 Hudební soutěž Lhota hledá superstar školní kolo celá škola 135 Výtvarná soutěž celá škola 135 Program "Jak válčili Husité" celá škola 130 Vánoční soutěž ve zdobení perníčků celá škola 135 Matematický Klokan celá škola 115 Reprezentace školy Atletický čtyřboj Uherský Brod reprezentanti školy 16 Závod branné všestrannosti Dolní Němčí reprezentanti školy 10 Okresní kolo v přespolním běhu Uh. Ostroh reprezentanti školy 10 Okrskové (okresní) kolo v sálové kopané reprezentanti školy 10 Okresní (regionální) kolo ve stolním tenise reprezentanti školy 12 Okrskové (okresní) kolo ve florbalu reprezentanti školy 25 Mikulášský volejbalový turnaj reprezentanti školy 25 Hokejový turnaj Uherský Ostroh reprezentanti školy 12 Fotbalový Coca Cola cup reprezentanti školy 15 Fotbalový McDonald s cup reprezentanti školy 25 Okresní kolo basketbal reprezentanti školy 20 Okresní kolo minifotbal reprezentanti školy 15 POSTPASA Uherský Brod reprezentanti školy 10 Biologická olympiáda - okr.kolo reprezentanti školy 8 Zlínský Vorvaň reprezentanti školy 10 Florbalová liga žáků reprezentanti školy 20 Stráňanská Laťka reprezentanti školy 5 Volejbalové turnaje reprezentanti školy 12 Novoveský šplhoun reprezentanti školy 10 Pohár Emila Zátopka - Hroznová Lhota reprezentanti školy 42 Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace (školní rok 2007 / 2008) Strana : 7/10

8 Společné akce ZŠ a MŠ Divadelní představení žáci ZŠ a MŠ 30 Miniolympiáda žáci ZŠ a MŠ 80 Vánoční koledování v MŠ žáci ZŠ a MŠ 30 Beseda nad knihou žáci ZŠ a MŠ 45 Pasování prvňáčků žáci ZŠ a MŠ 80 Akce školní družiny Atletická všestrannost žáci ŠD 25 Vánoční besídka žáci ŠD 25 Divadelní představení Žáci ŠD + rod.přísl. 25 Karneval žáci ŠD 25 Literární soutěž o nejhezčí pohádku žáci ŠD 25 Navštíví nás kouzelník žáci ŠD 25 Beseda "Jak se dříve žilo" žáci ŠD 25 Společná výtvar.práce do soutěže Sv.Antonínek žáci ŠD 6 Den dětí, soutěže žáci ŠD 25 Třídní a mezitřídní akce I.stupeň Návštěva Slováckého divadla v UH 1.-4.ročník 50 Miniolympiáda 1.-4.ročník 50 Beseda o knize 1.-5.ročník 65 Návštěva Galerie Slov.muzea 4.-5.ročník 25 Bruslení v Uherském Ostrohu 1.-5.ročník 65 Soutěž v jazyce anglickém 3.-5.ročník 34 Návštěva okresní knihovny v UH 5.ročník 15 Vlastivědná exkurze 5.ročník 15 Program ke dni matek 1.-5.ročník 45 Atletická olympiáda 1.stupně 1.-5.ročník 50 Dopravní výchova 4.ročník 11 Pádlování a veslování/onv 3.-6.ročník 48 Návštěva přírovědného centra Trnka 3.ročník 8 Recitační soutěž 1.-5.ročník 65 Výtvarná soutěž 1.-5.ročník 65 Koncertní program "Složíme si hit" 1.-5.ročník 65 Aquacentrum Delfín v UB 1.-5.ročník 65 Škola v přírodě Rusava 1.-4.ročník 43 Dýňování - angloamerické zvyky 1.-4.ročník 50 Vánoční besídka pro rodiče 5.ročník 15 Vzdělávací program v ZOO Lešná 1.-4.ročník 50 Návštěva muzea v Blatnici 5.ročník 15 Návštěva muzea v Blatnici 2.,3.ročník 22 Den Země 1., 2.ročník 31 Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace (školní rok 2007 / 2008) Strana : 8/10

9 Třídní a mezitřídní akce II.stupeň Mistrovství školy v přespolním běhu 6.-9.ročník 70 Návštěva Planetária a Anthroposu v Brně 9.ročník 22 Literární soutěž 6.-9.ročník 70 Projekt "Jeden svět na školách" 8., 9.ročník 43 Představení "BESIP tour 2007" 9.ročník 22 Návštěva Slováckého muzea Za branami... 9.ročník 22 Mistrovství školy ve stolním tenise 6.-9.ročník 70 Mistrovství školy ve šplhu 6.-9.ročník 70 Mistrovství školy v obratnosti-překážková dráha 6.-9.ročník 70 Bruslení Uherský Ostroh 6.-9.ročník 70 Olympiáda z jazyka anglického, školní kolo 7.-9.ročník 56 Lyžařský kurz Kolštejn -Jeseníky 7.ročník + zájemci 27 Olympiáda z českého jazyka 6.-9.ročník 70 Dějepisná olympiáda 6.-9.ročník 70 Zeměpisná olympiáda 6.-9.ročník 70 Otevřené Mistrovství školy ve slalomu 6.-9.ročník 27 Otevřené Mistrovství školy v běhu na lyžích 6.-9.ročník 25 Mistrovství školy v atletice 6.-9.ročník 70 Návštěva Slováckého muzea 6.ročník 14 Mistrovství školy v plavání Uherské Hradiště 6.-9.ročník 23 Exkurze po stopách Napoleona 6.-8.ročník 48 Návštěva Galerie Slov.muzea 6., 9.ročník 36 Exkurze ve Sklárnách Květná výběr (Stráň.laťka) 5 Exkurze v zámku Milotice 7.-8.ročník 34 Biologická olympiáda 8.-9.ročník 8 Testování SCIO 9.ročník 22 Testování CERMAT 9.ročník 22 Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace (školní rok 2007 / 2008) Strana : 9/10

10 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI V tomto roce neproběhla kontrola ČŠI 9. Základní údaje o hospodaření školy 7. 1 Výsledek hospodaření za rok 2007 činil ,58 Kč, na pokyn zřizovatele byla tato částka rozdělena do rezervního fondu a do fondu odměn. Podrobnější informace jsou součástí řádné účetní uzávěrky za rok O průběhu hospodaření v roce 2008 vypovídají mezitímní účetní uzávěrky za období 1-3 a (viz. přílohy) V Ostrožské Lhotě Mgr.Tomáš Mlčoch, ředitel školy Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace (školní rok 2007 / 2008) Strana : 10/10

Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008-2009 školní rok 2009/2010 Strana:1/10 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje

Více

O B S A H Obsah: Část 1. Základní údaje 2. Obory vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4.

O B S A H Obsah: Část 1. Základní údaje  2. Obory vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 Strana:1/16 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje 3 1.1. Základní údaje

Více

O B S A H. Obsah: Část

O B S A H. Obsah: Část Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011-2012 Strana:1/17 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje 3 1.1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti 2006/2007 1 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7 Břeclav 6, 690 06 IČO: 63434504, TEL./FAX 519333339 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 Školní rok 2011/2012 OBSAH : I. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (str. 3) 1.Základní údaje o škole (str. 3) 1.1

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní údaje o škole Název školy: Sídlo:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského 696 47 Žeravice 37 okres Hodonín příspěvková organizace IČO: 70993611 OBSAH Obsah 1-2 1. ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva. Základní škola Červená Voda. školní rok 2007 2008. 1. Základní údaje o škole: Základní škola

Výroční zpráva. Základní škola Červená Voda. školní rok 2007 2008. 1. Základní údaje o škole: Základní škola Základní škola Červená Voda Výroční zpráva školní rok 2007 2008 -------------------------------------------------------------------------------- 1. Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Adresa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 Školní rok 2010/2011 OBSAH : I. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (str. 3) 1.Základní údaje o škole (str. 3) 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola Postřelmov okres Šumperk příspěvková organizace POSTŘELMOV, ŠKOLNÍ 90 IZO 6004878 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 0/0 006-007 Stránka / 0 Základní škola Postřelmov okres Šumperk příspěvková

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008 Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008 1 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Podolí, příspěvková organizace Podolí 53, 686 04 Kunovice, okr. Uherské Hradiště E-mail: zspodoli@uhedu.cz Web: www.zspodoli.wz.cz Tel.: 572 574 139 Číslo účtu: 86-3949970277/0100

Více

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva základní školy : - základní údaje - vzdělávací program - přehled

Více

Výroční zpráva školy za rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1 Část I. Základní údaje o škole Škola Název školy: Sídlo školy: Právní forma:

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 příspěvková organizace Budišov 22, 675 03 Budišov IČO : 70283915 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012-1- OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 zpracovaná podle zákona 561/2004 Sb., par.7, odst. 1, písm. a-h, o základním, středním,

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Charakteristika školského zařízení 1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště. Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Sedlice,

Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Sedlice, Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Sedlice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo školy: Zřizovatel školy: Právní forma: Ředitel školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva. Základní škola Dr.Hrubého 2, Šternberk. Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková

Výroční zpráva. Základní škola Dr.Hrubého 2, Šternberk. Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková Výroční zpráva Základní škola Dr.Hrubého 2, Šternberk 2012 2013 Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Předkládá: Mgr. Dana K u č e r o v á ředitelka školy Charakteristika školského

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 V Opavě dne 1. 9. 2009 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014 Z á k l a d n í š k o l a B a b i c e, o k r e s U h e r s k é H r a d i š t ě, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e ZŠ Babice, Babice 377, 687 03 Babice 572585065, e-mail: zsbabice@zsbabice.cz, web.

Více

Výroční zpráva. Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45,okres Pardubice

Výroční zpráva. Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45,okres Pardubice Výroční zpráva Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45,okres Pardubice Obsah: I. ČINNOST ŠKOLY - 2013/2014 a/ Základní údaje o škole b/ Učební plány c/ Přehled pracovníků školy d/ Údaje o přijímání

Více

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SEMČICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SEMČICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SEMČICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Čj.: ZSMS/267/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 2. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

za školní rok 2011 2012

za školní rok 2011 2012 Základní škola Zbraslavice, okres Kutná Hora Zbraslavice 190 285 21 Zbraslavice IČO: 48670804 E-mail: zszbraslavice@sendme.cz Tel., fax: 327 591 134 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012-1

Více