Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008"

Transkript

1 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/ Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy

2 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 ve školním roce 2007/ Základní údaje o škole strana 2 2. Přehled oborů vzdělání strana 4 3. Přehled pracovníků školy strana 5 4. Údaje o přijímacím řízení, zápisu strana 7 5. Výsledky vzdělávání strana 7 6. Údaje o dalším vzdělávání ped. pracovníků strana 9 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti strana Údaje o výsledcích inspekční činnosti strana Závěr strana 12 1

3 1. Základní údaje o škole Název školy, sídlo : Základní škola Vsetín, Ohrada 1876 Ohrada Vsetín Zřizovatel : Město Vsetín Svárov Vsetín Zřízení školy : Právní subjektivita : od , příspěvková organizace Zařazení do sítě škol : Identifikační číslo ředitelství v síti škol : Zařazení do rejstříku škol : Identifikátor právnické osoby : Identifikační znaky organizace (IZO) : 1. Základní škola : IZO : kapacita 550 žáků 2. Školní družina : IZO : kapacita 120 žáků 3. Školní klub : IZO : kapacita 50 žáků 3. Školní jídelna : IZO : kapacita 530 jídel Jméno ředitele školy : Mgr. Zdeněk Hlačík Zástupce statutárního orgánu : Mgr. Tomáš Pařízek Kontakty : telefon: , fax : webová stránka : pracovník pro informace : Šárka Chmelařová 2

4 Školská rada V souladu s ustanovením 167 zákona 561/2004 Sb. vyhlásil ředitel školy volby do školské rady. Volby pedagogických pracovníků proběhly a byli zvoleni : Mgr. Michal Hurta Mgr. Silvie Kašparová Volby z řad rodičů proběhly a zvoleni byli : Radek Číž Monika Janků. Základní údaje o škole Počet tříd Počet žáků Počet žáků Přepočtený počet Počet žáků na třídu ped. prac. / na ped. prac. ŠJ úvazek 1. stupeň ,4 10,7 22,8 2. stupeň ,9 16,6 11,3 Školní družina ,3 3,6 32,5 Školní klub ,6 50,0 Školní jídelna x 428 x 7,4 x Pozn : stav k

5 2. Přehled oborů vzdělání Vzdělávací program č.j. MŠMT ročník počet žáků Základní škola / roč, roč. 211 Základní škola s rvj / roč., roč. 126 ŠVP pro základní vzdělávání "Učme se pro život" 1. a 6. roč. 95 Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání individuální přístup k dětem se specifickými poruchami učení skupinové formy práce projektové vyučování využití počítačové učebny při výuce Nabídka volitelných a nepovinných předmětů nepovinné předměty : sportovní hry povinně volitelné předměty : technické kreslení informatika a výpočetní technika estetická výchova pohybové a sportovní aktivity sportovní hry domácnost domácí nauky německý jazyk německá konverzace anglická konverzace Kurzy : Kurz výtvarné výchovy účastníků 55 absloventů 55 Kurz anglického jazyka Kurz florbalu Kurz německého jazyka Kurz gymnastiky Předplavecký výcvik Dramatický kroužek Mezinárodní spolupráce a programy : - spolupráce se 4. ZŠ Bytom Polsko - zahraniční zájezd Londýn - ozdravný pobyt Itálie 4

6 3. Přehled pracovníků školy 3.1. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci učitelé 31 27,3 Interní pracovníci ŠD a ŠK 5 4,2 Externí pracovníci Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2007/2008 Č. Prac.zařazení Úvazek Kvalifikace Obor, Roků ped. funkce vzdělání aprobace praxe 1 učitelka 1,00 vysokoškolské TV - Bi 17 2 učitelka 1,00 vysokoškolské ČJ, RV 3 3 učitelka 0,41 vysokoškolské M - Z 43 4 učitelka 0,14 úplné střední vychovatelství 14 5 učitelka 1,00 vysokoškolské VŠE, ped. minimum 21 6 ředitel 1,00 vysokoškolské Z - TV 32 7 učitelka 1,00 vysokoškolské Př - základy zem.výroby 35 8 učitel 1,05 vysokoškolské TeV - TV 9 9 učitelka 1,00 vysokoškolské VUT - ped. minimum učitelka 1,00 vysokoškolské ČJ - HV učitel 0,64 úplné střední informatika 4 12 učitelka 1,09 vysokoškolské NJ učitelka 0,73 vysokoškolské ČJ - PO učitelka 1,00 vysokoškolské roč učitelka 0,45 úplné střední vychovatelství učitelka 1,00 úplné střední vychovatelství,mš učitelka 1,05 VOŠ pedagogická soc. pedagogika 2 18 učitelka 1,05 vysokoškolské M - Ch učitelka 1,09 vysokoškolské VUT, ped. minimum učitelka 1,00 vysokoškolské uč.pro mládež vyž.zvl.péči učitelka 1,00 vysokoškolské AJ 9 22 zástupce 1,00 vysokoškolské TV a sport.trenérství učitelka 1,05 vysokoškolské roč učitelka 1,00 vysokoškolské spec.ped, vychovat učitelka 0,45 vysokoškolské ČJ - OV učitelka 1,00 vysokoškolské andragogika učitelka 1,00 úplné střední vychovatelství učitelka,vp 1,00 vysokoškolské roč učitelka 0,64 úplné střední vychovatelství učitelka 0,41 vysokoškolské D - OV 7 31 učitelka 1,00 vysokoškolské RJ - TV, AJ 31 1 vychovatelka 0,85 úplné střední vychovatelství 14 2 vedoucí ŠK 0,64 úplné střední vychovatelství 10 3 vychovatelka 0,85 úplné střední vychovatelství 18 4 vychovatelka 1,00 úplné střední vychovatelství 24 5 vychovatelka 0,85 úplné střední vychovatelství 30 5

7 3.3. Komentář k tabulkám : Věková struktura pedagogických pracovníků je dána možnostmi ohodnocení mladých učitelů. Pouze malá část absolventů vysokých škol pedagogického zaměření nastupuje učit. Převládá vysoká feminizace a není dostatečná stabilizace povolání Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008 : Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 19 16,65 Externí pracovníci Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2007/2008 Č. Prac.zařazení Úvazek Stupeň vzdělání funkce 1 ekonom 1,00 středoškolské 2 administr. prac. 0,60 vysokoškolské 3 správce počítač. sítě 0,55 středoškolské 4 skladnice 0,30 středoškolské (MG) 5 pracovnice provozu ŠJ 0,20 uč. obor koželužství 6 kuchařka 1,00 vyučena - obor kuchařka 7 vedoucí ŠJ 1,00 středoškolské 8 pracovnice provozu ŠJ 1,00 základní vzdělání 9 pracovnice provozu ŠJ 1,00 vyučena - přadlena 10 kuchařka 1,00 vyučena - obor kuchařka 11 kuchařka 1,00 uč. obor s maturitou kuchařka 12 správce nemovitosti 1,00 středoškolské (MG) 13 uklízečka 1,00 základní vzdělání 14 uklízečka 1,00 učební obor elektrotechnika 15 uklízečka 1,00 uč. obor kuchařka - servírka 16 domovník 1,00 středoškolské 17 uklízečka 1,00 uč. obor - mechanik strojů 18 uklízečka 1,00 uč. obor - mechanik strojů 19 školník - technický pracovník 1,00 středoškolské 6

8 4. Údaje o přijímacím řízení, zápisu 4.1. Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2007/2008 Zapsaní do 1. tříd 2007 Počet žádostí o odklad Nastoupili do 1. třídy 2007 Zapsaní do 1. tříd 2008 Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. třídy Výsledky výchovy a vzdělávání 5.1. Celkový prospěch žáků ve škole za školní rok 2007/2008 : Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně Celkem 1. st Celkem 2.st Škola celkem

9 SOŠ učební obor výuční list SOŠ učební obor s maturitou SOŠ studijní obory umělecké SŠ a konzervatoře 4 leté Gymnázium 6 leté 8 leté 5.2. Počty žáků přijatých ke studiu na střední školy ve školním roce 2007/2008 přihlášení přijatí přihlášení přijatí 1. kolo 1. kolo 2. kolo 2. kolo

10 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Akce DVPP ve školním roce 2007/2008 : DATUM NÁZEV AKCE POČET FIN. AKCE ÚČAST. NÁKLADY celoroční Rozšiřující studium AJ pro 1. st Kč celoroční Rozšiřující studium informatiky Kč celoroční Rozšiřující studium geografie Kč 27.9., 4.10., 8.11., Průběžné vzdělávání učitelů AJ Kč Vzdělávání učitelů dějepisu Kč 5.10., Evropské instituce v Bruselu Kč 2.11., Kurikulární změny 1 0 Kč Integrace - integrované dítě Kč Pod ochranou Dia Kč Čtvero ročních období Kč 13.3., Vzdělávání managementu škol Kč 3.,17., Průběžné vzdělávání učitelů AJ Kč Angličtina pro nejmenší Kč Finanční náklady celkem : Kč 9

11 7. Další aktivity školy (soutěže, přehlídky ve škol.roce 2007/2008) Druh, název akce počty účastníků školní okrsek okres oblast ústřední mezinár. Mezinárodní atletické závody 12 Přespolní běh - hoši 15 Malá kopaná 21 Přespolní běh - dívky 4 Šprtec 5 Turnaj ve stiga-hokeji 20 Rekordyáda 120 Turnaj ve šprtci 26 Vybíjená - dívky 12 Vybíjená - hoši Pěvecká soutěž 30 6 Florbal (AŠSK, Luh) 12 Plavecké závody 5 Florbalová liga 34 Matematická olympiáda 5. a 9. ročník Chemická olympiáda 3 2 Olympiáda v ČJ 13 1 Vybíjená Konverzační soutěž v NJ 8 3 Konverzační soutěž v AJ 23 3 Recitační soutěž Basketbal Anděl se jim ukázal (výtv. soutěž) 40 Hasiči očima dětí (výtv. soutěž) Mé toulky za zvěří (výtv. soutěž) Krásy rodné Moravy (výtv. soutěž) 4 Dům mých snů (výtv. soutěž) Kašpárkovy příběhy (výtv. soutěž) Máme rádi přírodu (výtv. soutěž) 30 8 Můj tajný sen (výtv. soutěž) Svět rostlin (výtv. soutěž) Hokejbal proti drogám 33 Minifotbal 18 Coca-Cola Pohár 14 Klokan 309 Matematická olympiáda 12 7 Okresní kolo Pythagoriády 65 6 Plavání - okresní plavecký závod 10 Pohár rozhlasu Atletický čtyřboj 20 Volejbal pro 2. st., okrsek 18 Mládí kraje (výtv. soutěž) 4 4 Olympijské hry (výtv. soutěž) 25 10

12 Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy - V prostorách školy je vzorková prodejna učebnic, která nabízí pedagogickou literaturu a učebnice pro celý okres Vsetín - Organizace zájmových kurzů pro žáky školy (uvedeny v kapitole 2) a dalších zájmových aktivit : turistický kurz pro 6. ročník lyžařský kurz pro 7. ročník cyklistický kurz pro 8. ročník vodácký kurz pro 9. ročník - Škola se pravidelně prezentuje vsetínské veřejnosti divadelními vystoupeními dětí. Tato aktivita je směřována dětem a starším spoluobčanům - Organizujeme školu v přírodě pro žáky 3. a 4. tříd - Spolupracujeme s MŠ Vsetín Ohrada, s domovy důchodců ve Vsetíně, se 4. ZŠ Bytom z Polska, se sdružením pro handicapované děti Čekanka - Samostatně organizujeme výstavky dětských výtvarných prací, výtvarné práce jsou použity na výzdobě školy - Organizujeme sportovní soutěže - Mezinárodní atletické závody pro 1. stupeň, soutěž o sportovce školy - Vybudovali jsme Školní arboretum - Účastníme se na projektech města i kraje - Mimořádné dny : Den jazyků Mikulášská nadílka Vánoční besídky pro rodiče Vánoční jarmark Vánoční koncert - Aktivity v rámci prevence sociálně patologických jevů PEER program Drogám a násilí říkáme NE Jsme děti jedné planety - Besedy s ředitelem Linky důvěry a Azylového domu pro matky - Beseda s kurátorkou - Akce při plnění programu EVVO - Velká pozornost je věnována čtenářské gramotnosti dětí a vlastní tvorbě textů, básní, příběhů a pohádek - Vyučující německého jazyka zorganizovala pro žáky 8. ročníku složení zkoušky na certifikát Österreich Sprachdiplom KID 2 ve spolupráci s Österreich institutem Brno. 11

13 8. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2007/2008 proběhla hloubková inspekce ČŠI zaměřená na čtenářskou a přírodovědnou gramotnost. Výsledky jsou obsahem samostatné inspekční zprávy. 9. Závěr výroční zprávy ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 má více jak třicetiletou tradici a je v současné době profilována jako základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Tuto školu navštěvují děti ze všech částí města i okolí. Chceme poskytnout dětem kvalitní základy všeobecného vzdělání doplněné o jazykové dovednosti, které jim umožní dobrou komunikaci v integrující se Evropě a tím uplatnění v životě jak osobním, tak profesním. Do vzdělávacího systému se snažíme zavádět nové metody a prostředky, aby děti uměly pracovat s fakty a vyvozovat závěry z poznaného učiva. Chceme vychovávat samostatné a cílevědomé mladé lidi, kteří budou vybaveni pro kvalitní způsob života. Od školního roku 2007/2008 jsme začali v 1. a 6. ročníku vyučovat podle školního vzdělávacího programu Učme se pro život. Datum zpracování zprávy : Datum projednání na poradě pracovníků školy : Podpis ředitele a razítko školy : 12

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2008/2009 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2009/2010 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 V Třinci dne 27. 9. 2013 Zpracoval: Mgr. Ivo Klen, ředitel Strana 1 (celkem 29) Charakteristika školského zařízení Jubilejní Masarykova

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 1) Základní údaje o škole za školní rok 2009/2010 zpracována dle 7, odst.

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002 1 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002 V Uherském Brodě dne 4. září 2002 RNDr. Karel Radil ředitel školy Charakteristika školského zařízení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2011/2012 Základní škola Hovězí, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 O b s a h : Charakteristika školy Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících Údaje o zařazování dětí a žáků Přehledné

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Název školy: Základní škola Teplice, Edisonova 1732

Název školy: Základní škola Teplice, Edisonova 1732 Název školy: Základní škola Teplice, Edisonova 1732 Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2013 2014 Mgr.Mašek Vladimír ředitel školy Mgr.Vladimír Mašek ředitel školy 1 Základní škola Teplice Edisonova

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole 1 1. Název školy: Základní škola Napajedla, Komenského 298, okres Zlín 2. Zřizovatel: Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 76361 Napajedla 3. Právní forma školy: Příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva základní školy : - základní údaje - vzdělávací program - přehled

Více

Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014

Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOŠŤÁLKOVÁ, OKRES VSETÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy

Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011 / 2012 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2008 / 2009

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2008 / 2009 Č.j. 2/2009-2010 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2008 / 2009 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Právní forma školy: Ředitel školy: Zástupce statutárního orgánu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Výroční zpráva je zpracována v souladu s 10 zákona 561/2004 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb. v platných zněních A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola

Více