Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, Morkovice Slížany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany"

Transkript

1 Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004

2 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo: Zřizovatel: Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, Morkovice Slížany Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, Morkovice Slížany Právní forma: právní subjekt od Jméno ředitele: Statutární zástupce: Zástupkyně pro 1.st.: RNDr. Jaroslava Peštuková Mgr. Jana Pešáková Mgr. Jitka Kyasová Kontakt: tel: internet: Datum založení školy: 1924 Datum zařazení do sítě: 1990 IZO: Součásti školy: školní jídelna školní družina Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2003/2004: Počet tříd/skupin Počet žáků Počet žáků na třídu/skupinu Přepočtený počet ped.prac./prac. ŠJ Počet žáků na ped. úvazek 1. stupeň ,0 13,1 18,47 2. stupeň ,3 18,6 12,63 Školní družina ,5 1,6 30,62 Školní jídelna ,0 - Spec. Třídy ,3 3,50 5,71 Rada školy zřízena dne 27. června 2002 Seznam mimoškolních nebo občanských sdružení při škole: Rodičovská akademie 2

3 Vzdělávací programy Vzdělávací program Č.j. MŠMT Školní rok 2002/2003 V ročnících Počet žáků Základní škola 16847/ p.r. 477 Spec. třídy 22980/ tř. 21 Pomocná škola 24035/ tř. 1 Inovace vzdělávacích programů: Daltonské školství Nabídka volitelných a nepovinných předmětů: Volitelné předměty: 7. ročník: 1. Informatika 2 h 2. Domácnost 2 h 8. ročník: 1. Techn. činnosti 2 h 2. Domácnost 2 h 3. Konverzace AJ 2 h 4. Seminář zeměpisu 2 h 9. ročník: 1. Techn. činnosti 2 h 2. Informatika 2 h Nepovinné předměty: 1. Náboženství 2 h 2. Logopedie 2 h 3. Cvičení z matematiky 2 h 4. Cvičení z jazyka českého 4 h Zájmové kroužky: 1. Výtvarný 1 skup. 2. Pěvecký 1 skup. 3. Dyslektický 2 skup. 4. Tenis 2 skup. 5. Počítačový - internet 9 skup. 6. Rybářský 2 skup. 7. Hasičský 1 skup. 8. Stolní tenis 1 skup. 9. Volejbal 1 skup. 10. Jazyk ruský 1 skup. 11. Zpíváme s kytarou 1 skup. 12. Dopravní 1 skup. 13. Myslivecký 1 skup. 14. Gymnastický 2 skup. 15. Zdravotnický 1 skup. 16. Taneční 2 skup. 17. Konzultace M, Ch, F 5 skup. Kurzy k doplnění základního vzdělání: - Vzdělávací akce dle programové nabídky 2003/ Informační gramotnost. 3

4 Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2003/2004: Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 34 32,85 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2003/2004: Poř. číslo Pracovní zařazení Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace Roků ped. praxe 1 Učitel 24 VŠ, TV-JR 30 2 Učitel 21 SŠ, studuje I.st. 6 3 Učitel 22 SŠ 25 4 D Učitel 22 VŠ, I.st Vychovatelka 18 SŠ 22 6 Učitel 22 SŠ 22 7 Učitel 22 VŠ I.st Učitel 21 SŠ studuje I.st. 3 9 Učitel 22 VŠ I.st Učitel 21 VŠ JČ-D Učitel 25 VŠ JČ-TV D Učitel 25 VŠ Př-Z Učitel 22 SŠ Učitel 12 SŠ 3 15 Učitel 1 SŠ Učitel 25 VŠ M-F Učitel 25 VŠ JČ-AJ Učitel 22 VŠ 4 19 Učitel 25 SŠ Učitel 12 VŠ I.st Učitel 25 VŠ M-Tp Učitel 2 SŠ Učitel 11 VŠ M-F Učitel 5 VŠ TV-Z Učitel 24 VŠ spec.ped D Vychovatelka 24,5 SŠ Učitel 22 VŠ I.st Učitel 23 SŠ Učitel 24 VŠ JČ-D Učitel 22 SŠ Učitel 24 VŠ spec.ped Učitel 24 VŠ spec.ped Učitel 22 VŠ spec.ped D Učitel 24 VŠ Učitel 21 VŠ 9 36 Učitel 23 SŠ 27 4

5 Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje: I. stupeň + ŠD průměrný věk: 42,5 let II. stupeň průměrný věk: 49 let Odchod do důchodu: 2 učitelé Kvalifikace: I. stupeň 13 uč., 8 kvalifikovaných, 5 nekvalifikovaných (1 stud. 5. roč.) II. stupeň 18 uč., 14 kvalifikovaných, 4 nekvalifikovaní (1 stud. 5. roč.) Spec 3 uč., 3 kvalifikovaní ŠD 2 vych., 2 kvalifikované I. stup. 2. stup. Spec. ŠD Kvalifikovaní 61,5% 77,8% 100% 100% Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů: v % Požadovaný stupeň vzdělání 75 Aprobovanost výuky 62 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2003/2004: Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 16 16,125 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2003/2004: Poř. číslo Pracovní zařazení, funkce Úvaze Stupeň vzdělání, obor k 1 Školník, topič 45 Vyučen 2 Uklízečka 40 Vyučena 3 Uklízečka 40 Vyučena 4 Kuchařka 40 Vyučena 5 Vedoucí ŠJ 40 SŠ 6 Kuchařka 40 Vyučena 7 Kuchařka 40 SŠ 8 Účetní 40 SŠ 9 Uklízečka 40 Vyučena 10 Kuchařka 40 Vyučena 11 Kuchařka 40 Vyučena 12 Kuchařka 40 Vyučena 13 Kuchařka 40 Vyučena 14 Účetní 40 SŠ 15 Uklízečka 40 Vyučena 16 Uklízečka 40 Základní 5

6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy: Vysoká škola 2 ped. PF MU Brno Kurz jazyka anglického 3 ped. Athéna Kroměříž Pedagogové se zúčastnili vzdělávacích akcí: Pedagogické centrum Zlín Pedagogické centrum Kroměříž PPP Kroměříž Středisko služby školám Kroměříž Údaje o zařazování dětí a žáků Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2003/2004: Zapsaní do Počet žádostí Nastoupili do Zapsaní do Počet žádostí Nastoupí do 1. tříd 2003 o odklad 1. třídy třídy 2004 o odklad 1. třídy Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch ve škole za uplynulý školní rok 2003/2004: Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně Celkem 1. stupeň Celkem 2. stupeň Spec.třídy Škola celkem Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2003/2004: Gymnázium SOŠ SOU, U OU, PrŠ 8 leté 6 leté 4 leté vč. konzerv. Přihláš. Přijati Přihláš. Přijati Přihláš. Přijati Přihláš. Přijati Přihláš. Přijati Přihláš Přijati

7 Hodnocení výsledků výchovného působení: Výchovné poradenství na škole: Daří se spolupráce s rodiči, středními školami a učilišti. Žáci jsou informováni o možnostech studia, umožňujeme žákům návštěvy vybraných škol. S žáky po celý rok individuálně pracujeme, spolupracujeme s ÚP Kroměříž. Prevence sociálně patologických jevů: Během školního roku základní škola spolupracovala s odborníky PPP, lékaři, sociálním odborem a Policií ČR. Byly uspořádány besedy na téma prevence sociálně patologických jevů, kouření, drogy, vztahy mezi spolužáky, zdravý životní styl a prevence šikanování. Úzká spolupráce naší školy je se sociální komisí při městském úřadu. Pochvaly a ocenění: 74 žáků za vzornou přípravu do vyučování, příkladný přístup ke školním povinnostem, reprezentace školy při soutěžích, pomoc třídním učitelům. Napomenutí a důtky: 28 žáků TD, 1 žák ŘD. Za nevhodné chování a vyjadřování, zapomínání pomůcek do vyučování. Snížené stupně z chování na konci školního roku : Počet % ze všech žáků školy 2 uspokojivé 2 0,4 3 neuspokojivé 0 0 Neomluvené hodiny: Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 4 0,02 2. pololetí 50 0,204 Za školní rok 54 0,121 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení Ročník Počet žáků S vadami řeči 2. 3 S vývojovými poruchami učení

8 Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2003/2004: Počty účastníků Název soutěže, přehlídky Školní kolo Okresní kolo Oblastní kolo Lehkoatletický čtyřboj hoši Lehkoatletický čtyřboj dívky (3. místo) Přespolní běh 24 Stolní tenis 34 Volejbal dívky 40 7 (3. místo) Pódiové vystoupení Pohár rozhlasu (3. místo) Mc. Donald s Cup mladší (1. místo) 16 (4. místo) Dopravní soutěž st.žáci 30 5 (2. místo) Dopravní soutěž ml.žáci 15 5 (1. místo) 3 (4. místo v ČR) Vybíjená Běh Emila Zátopka místo v ČR Matematický Klokan Matematický Klokan Matematický Klokan Dějepisná olympiáda 15 1 Jazyk český 12 2 Myslivecká olympiáda 15 5 Recitace Zpěv VV Orion 9 Nohejbal 30 6 (8. místo) Coca Cola Cup ml. žáci 15 Plážový volejbal 44 Triatlon 35 Přebor v plavání 30 Atletický trojboj 70 LVK běžecké závody 46 Besedy a jiné aktivity: Čas proměn Beseda o kouření Beseda HIV a AIDS Filmová představení Kroměříž Den Země Šikula Cup (švihadla) Velikonoční jarmark Hry tisíciletí Mléko do škol Mikulášská soutěž Sportovní olympiáda Ajax, 2. ročník Beseda v knihovně Sběr papíru a šípků Zdravá výživa Beseda s Policií ČR Divadlo Zlín Výchovný koncert ZUŠ Lyžařský výcvik Běh Terryho Foxe Roštínský slavík Matematika na počítači Zdravé zuby Výstavka knih Planetárium Gymnastický trojboj Beseda zubní lékař Den dětí Kamínka 8

9 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Mimoškolní aktivity: Škola v přírodě Dolní Bečva, ročník Miss čarodějnice výrobek, výkres, kostým Den Země ekologický den Internet přístup žáků v odpoledních hodinách Vybudování keramické dílny Spolupráce s Rodičovskou akademií: Ve školním roce 2003/2004 jsme pokračovali v úzké spolupráci s rodiči. RA poskytla škole prostředky na vybavení a doplnění lyžařské výstroje. Z účtu RA jsme čerpali prostředky na přednáškovou činnost, soutěže, na dopravu a odměny ve formě knih pro žáky na konec školního roku. Spolupráce s Městským úřadem Morkovice-Slížany: Spolupráce je realizovaná zejména při materiálním zabezpečování provozu školy. Zaměstnanci ZŠ a žáci mají nižší poplatky za užívání chaty na Skavsku Spolupráce školy s dalšími subjekty: - MŠ Morkovice, MŠ Pornice - ZŠ Počenice - spolupráce s ZUŠ - spolupráce s místní knihovnou - spolupráce s lékaři - spolupráce s tělovýchovnou jednotou - spolupráce se Sokolem - spolupráce s HZS - spolupráce s Policií ČR - spolupráce s vojenským útvarem Přerov - spolupráce s důchodci Závěr výroční zprávy Během školního roku 2003/2004 jsme splnili všechny dané úkoly vytyčené na začátku školního roku. Spolupráce se všemi partnery je na dobré úrovni. Datum zpracování zprávy: 27. srpna 2004 Datum projednání na poradě pracovníků školy: 1. září 2004 Podpis ředitele a razítko školy: RNDr. Jaroslava Peštuková 9

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení.

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

2008-2009. školní rok. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. Brno-Jundrov : říjen 2009. Předkládá: Mgr.

2008-2009. školní rok. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. Brno-Jundrov : říjen 2009. Předkládá: Mgr. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace školní rok 2008-2009 Brno-Jundrov : říjen 2009 Předkládá: Mgr. Přemysl Jeřábek ředitel školy 1 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

za školní rok 2007/2008

za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 za školní rok 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola Brno, nám. Republiky 10 Zřizovatel

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Výroční zpráva schválena radou školy

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ příspěvková organizace Zámecká 38 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 1 Identifikační

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 V Říčanech, dne Vypracovala: Mgr. Jitka Macháčková Projednáno na pedagogické

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola, Lelekovice,okres Brno venkov, Lelekovice 102, 664 31 Výroční zpráva školy Školní rok 2007/2008 Vypracovala Mgr. Hana Mikaušová, ředitelka školy Motto: Současnost nabízí spoustu možností

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Š K O L N Í R O K 2013/2014

Š K O L N Í R O K 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14 IČO: 62 157 094 PSČ: 602 00 e-mail: zsstankova@volny.cz tel.: 541 422 022 www.zsstankova.eu tel.:/fax: 541 219 992 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

ZŠ Lanškroun Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008

ZŠ Lanškroun Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008 ZŠ Lanškroun Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008 1 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 IČO: 60152885 e-mail: zsbuky@zsbuky.cz http://www.zsbuky.cz Skype: zsbuky.reditelna TEL./ZÁZN.: +420499873129 TEL./FAX/ZÁZN.: +420499773250

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy 0 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: 708 387 71 Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala: Mgr. Miloslava Poppová ředitelka školy a/ Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

1. Základní údaje o škole. 2. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu. Číslo jednací 1. 9.

1. Základní údaje o škole. 2. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu. Číslo jednací 1. 9. 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov Drásov 167, 664 24 Drásov Městys Drásov

Více