Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU"

Transkript

1 PRODUKTOVÁ KARTA Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU NEZAVINĚNÉ NEHODY NA100PRO určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t rozsah pojištění krytí 100 % nákladů na opravu vozidla ve smluvním servisu Kooperativy (do výše obvyklé ceny) vyřízení škody přímo v Kooperativě bez ohledu na to, u které pojišťovny má pojištění odpovědnosti viník nehody úhrada nákladů na nájem náhradního vozidla u smluvní autopůjčovny Kooperativy po dobu opravy vozidla podmínky využití v případě nehody zavolat na infolinku Kooperativy pro opravu vozidla využít smluvní servis Kooperativy pro vypůjčení náhradního vozidla využít smluvní autopůjčovnu nebo servis (přehled naleznete na v sekci Řešení škod) cena pojištění je Kč ročně tzn. 100 Kč/měsíc pojištění se sjednává bez spoluúčasti vztahuje se na škodní události nastalé na území České republiky PROČ se pojistit: klient získá automaticky živelní pojištění zdarma s ročním limitem pojistného plnění Kč, stoprocentní úhradu škody a má zajištěno náhradní vozidlo po celou dobu opravy bez doplatku. ŽIVELNÍ VOZIDLA požár a jeho průvodní jevy povodně/záplavy úder blesku, vichřice, krupobití, sesuv půdy, lavina, tíha sněhu nebo námrazy pád stromu, stožáru nebo sloupu veřejného osvětlení v důsledku výše uvedených pojistných nebezpečí vyjma tíhy sněhu nebo námrazy volitelný roční limit pojistného plnění od Kč až do Kč cena pojištění od 264 Kč až do 528 Kč spoluúčast 1 %, min Kč vztahuje se na škodní události nastalé na území České republiky sleva 15 % v případě závazku využití smluvního servisu (pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t) PROČ se pojistit: za velmi příznivou cenu se klient již nemusí obávat krup nebo povodní. PRO PŘÍPAD POŠKOZENÍ VOZIDLA ZVÍŘETEM 2 varianty pojištění: střet se zvířetem (poškození nebo zničení jedoucího vozidla při fyzickém kontaktu se zvířetem) střet se zvířetem a navíc poškození nebo zničení elektroinstalace, brzdové nebo chladicí soustavy zaparkovaného vozidla zvířetem cena pro druh vozidla A, C6 za samostatný střet se zvířetem 612 Kč/rok, komplexní pojištění proti střetu a okusu 687 Kč/rok roční limit pojistného plnění Kč spoluúčast 1 %, min Kč vztahuje se na škodní události nastalé na území České republiky sleva 15 % v případě závazku využití smluvního servisu (pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t) PROČ se pojistit: široký rozsah krytí - vztahuje se na škody způsobené domácími zvířaty i volně žijící zvěří, a to na jedoucím i na zaparkovaném vozidle. SKEL VOZIDLA nebo varianty pojištění: pojištění čelního skla pojištění všech výhledových skel vozidla (pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t) za výhledové sklo se nepovažuje střešní sklo vozidla limit pojistného plnění od Kč až do Kč cena pojištění od 600 Kč pojištění bez spoluúčasti a bez čekací doby sleva 15 % v případě závazku využití smluvního servisu (pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t) automatická sleva 15 % při současném sjednání rizika základní havárie PROČ se pojistit: úhrada nákladů na výměnu poškozeného čelního skla, např. při odlétnutí kamínku od protijedoucího vozidla.

2 Doplňková pojištění ke komplexnímu ZAVAZADEL ÚRAZOVÉ nebo kryje riziko poškození, zničení nebo odcizení přepravovaných zavazadel a věcí osobní potřeby varianty pojištění bez odcizení (havárie a živel mimo škod zvířetem) s odcizením (navíc nebezpečí odcizení) volitelný limit pojistného plnění od Kč až do Kč (až do Kč se souhlasem oprávněné osoby) cena pojištění od 38 Kč až do Kč (až do Kč v případě zvolení nestandardní výše limitu poj. plnění) dle zvolené varianty pojištění a limitu pojistného plnění spoluúčast 10 %, min Kč PROČ se pojistit: úhrada poškozených nebo odcizených zavazadel, která jsou přepravována ve vozidle. PRÁVNÍ OCHRANY nebo osobního vozidla určeno pouze pro fyzické osoby občany (pojistník i provozovatel RČ) mimosmluvní náhrada újmy trestní a přestupkové právo závazkové právo roční limit pojistného plnění Kč cena pojištění je 900 Kč ročně pojištění bez spoluúčasti PROČ se pojistit: úhrada právního poradenství a úhrada soudních poplatků a nákladů spojených s ochranou právního zájmu klienta (řidiče, vlastníka, provozovatele nebo přepravované osoby) v případě soudního sporu souvisejícího nejen s pojištěným vozidlem. STROJNÍ doplňkové pojištění k určeno pro tříkolky a čtyřkolky, nákladní automobily, traktory, automobily nad 3,5 t, pracovní stroje, tahače, užitková vozidla do 3,5 t, přívěsy a návěsy předmětem pojištění jsou stroje včetně jejich výbavy a příslušenství nebo strojní nástavba pojištěného vozidla pro vozidla stará max. 83 měsíců (standardně pojistitelné vozidlo) vztahuje se na škodní události nastalé na území České republiky PROČ se pojistit: kromě pojistného plnění v případě totálního nebo parciálního poškození také úhrada nákladů na provizorní opravu, demontáž a montáž poškozeného stroje nebo možnost expresní dopravy náhradních dílů. nebo kryje riziko úrazu všech přepravovaných osob, včetně řidiče výše pojistného se stanoví dle počtu sedadel a zvolených pojistných částek 3 varianty pojištění dle výše pojistných částek Rozsah pojištění: smrt následkem úrazu trvalé následky úrazu tělesné poškození způsobené úrazem cena pojištění od 108 Kč až do Kč PROČ se pojistit: odškodnění zraněných osob ve vozidle při nehodě navíc nad plnění z pojištění odpovědnosti. NÁKLADŮ NA NÁJEM NÁHRADNÍHO VOZIDLA nebo kryje náklady na půjčení náhradního vozidla v případě poškození nebo zničení vozidla nebo odcizení celého vozidla na počet dnů (5 až 20 dnů) a na výši denního limitu ceny půjčovného (900 Kč až Kč) cena pojištění od 372 Kč až do Kč pojištění bez spoluúčasti PROČ se pojistit: úhrada nákladů na nájem náhradního vozidla v případě, že je klientovo auto nepojízdné v důsledku nehody nebo poškozeno, např. živlem či vandalismem. POMOC PŘI NEHODĚ nebo určeno pro fyzické osoby občany (pojistník i provozovatel RČ) určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t asistenční program, který zajistí komplexní služby a ochranu při nehodě nonstop telefonicky přístupný dispečink včetně telefonického nebo osobního poradenství na místě dopravní nehody příjezd a odjezd vozidla asistenční služby s mechanikem naložení a složení nepojízdného vozidla navýšení vzdálenosti odtahu vozidla o 25 km nad vzdálenost sjednanou v rámci pojištění odpovědnosti nebo havarijního pojištění úhrada nákladů na zapůjčení náhradního vozidla na území ČR až na 3 dny

3 Doplňková pojištění ke komplexnímu. jednorázové právní poradenství právní pomoc s ročním limitem pojistného plnění Kč cena pojištění je 576 Kč ročně PROČ se pojistit: zajištění komplexní pomoci při nehodě vozidla. výstroj, jednoúčelová sportovní obuv nosiče a boxy upevněny na pojištěném vozidle, nebo umístěny v pojištěném vozidle volitelný roční limit pojistného plnění od Kč až do Kč cena pojištění od 444 Kč až do Kč spoluúčast 10 %, min Kč územní platnost Evropa a celé území Turecka VĚCÍ BĚHEM SILNIČNÍ DOPRAVY doplňkové pojištění k určeno pouze pro podnikající osoby, které v rámci své činnosti dopravují věci vlastní, cizí věci užívané nebo cizí věci převzaté pro vlastní potřebu např. vlastní nářadí, zásoby apod. (nejedná se o pojištění odpovědnosti přepravce) varianty pojištění bez odcizení s odcizením volba z 3 rizikových skupin volitelný roční limit pojistného plnění od Kč až do Kč spoluúčast volitelná od Kč do Kč, u varianty s odcizením spoluúčast 10 %, min Kč územní platnost ČR nebo ČR + sousední státy PROČ se pojistit: úhrada poškozených nebo odcizených věcí přepravovaných ve vozidle. NADSTANDARDNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBY nebo více o asistenčních službách na druhé straně této karty PROČ se pojistit: zajištění komplexního asistenčního servisu v případě havárie nebo poruchy nejen na území ČR, ale také v zahraničí. SPORTOVNÍ VÝBAVY nebo určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t nebo obytný automobil do 8 t kryje riziko havárie, živlu a odcizení sportovní výbavy a současně riziko poškození vozidla sportovní výbavou sportovní výbavou se se rozumí například: jízdní kola, lyže, snowboardy, rekreační nemotorová plavidla a sportovní nářadí sportovní ochranné přilby, horolezecká a potápěčská PROČ se pojistit: úhrada poškozeného nebo odcizeného sportovního vybavení nebo poškozeného vozidla například při neopatrném nakládání jízdních kol na nosiče. KoopGAP doplňkové pojištění k určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t kryje rozdíl mezi obvyklou cenou vozidla v době pojistné události a pořizovací cenou vozidla v případě odcizení nebo totálního poškození vozidla pro vozidla stará maximálně 3 roky ke dni sjednání pojištění na dobu určitou: 3 roky limit pojistného plnění 55 % z pořizovací ceny vozidla, maximálně však Kč (během trvání pojištění se hodnota limitu nemění) lze připojistit i spoluúčast v havarijním pojištění nelze sjednat dodatkem k již platné pojistné smlouvě územní platnost Evropa a celé území Turecka PROČ se pojistit: s pojištěním KoopGAP uhradíme rozdíl mezi obvyklou a pořizovací cenou vozidla, přestože jeho obvyklá cena v průběhu pojištění klesá. PŘÍKLAD: Klient si před necelými 2 lety pořídil nové vozidlo, za které zaplatil Kč. Kdyby ho teď prodal, dostal by za něj pouze Kč. Klient má havarijní pojištění s 10% spoluúčastí, takže když mu bude vozidlo odziceno, dostane jen Kč (hodnota vozidla Kč - 10% spoluúčast Kč). S pojištěním KoopGAP (včetně pojištění spoluúčasti) ale dostane celý Kč a může si pořídit nové vozidlo. Plnění z havarijního pojištění Cena vozidla v době odcizení Pořizovací cena vozidla Spoluúčast v havarijním pojištění 10 % KoopGAP vč. spoluúčasti KoopGAP bez spoluúčasti Ztráta hodnoty vozidla (rozdíl mezi obvyklou a pořizovací cenou)

4 Asistenční služby ke komplexnímu ASISTENČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V RÁMCI HLAVNÍHO NÁZEV ASISTENČNÍHO PROGRAMU STANDARD PLUS Asistenční program č Hlavní pojištění Pojištění odpovědnosti Havarijní pojištění Příjezd mechanika se zásahovým vozidlem ano (opravu hradí klient) ano (opravu nad 45 min. hradí klient) Odtah vozidla 50 km 100 km Úschova nepojízdného vozidla 10 dnů 10 dnů Zamčení klíčků ve vozidle (příp. ztráta klíčků) opravu/odborný zásah (opravu hradí klient) opravu/odborný zásah (opravu hradí klient) Nedostatek paliva dovoz a dolití paliva (palivo hradí klient) dovoz a dolití paliva (palivo hradí klient) Příjezd mechanika se zásahovým vozidlem ano (opravu hradí klient) ano (opravu hradí klient) Odtah vozidla 50 km (do 3,5 t) / 75 km (nad 3,5 t) 100 km Úschova nepojízdného vozidla 7 dnů / 13 / den 7 dnů / 13 / den Ubytování posádky vozidla 1 noc / 50 / pouze řidič do 75 (do 3,5 t) 1 noc / 50 / pouze řidič do 75 (do 3,5 t) Předání vzkazu ano ano Telefonické tlumočení ano ano Zprostředkování finanční hotovosti Pomoc advokáta/tlumočníka Zamčení klíčků ve vozidle (příp. ztráta klíčků) Nedostatek paliva dovoz a dolití paliva (palivo hradí klient) dovoz a dolití paliva (palivo hradí klient) NADSTANDARDNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBY K ODPOVĚDNOSTI A HAVARIJNÍMU NÁZEV ASISTENČNÍHO PROGRAMU PLUS SUPER Asistenční program č Příjezd mechanika se zásahovým vozidlem ano (opravu nad 45 min. hradí klient) ano (opravu nad 45 min. hradí klient) Odtah vozidla 100 km 100 km Úschova nepojízdného vozidla 10 dnů 10 dnů Zapůjčení náhradního vozidla ano (jednorázová sleva 600 Kč, pokud se nepodaří vozidlo zprovoznit)

5 Asistenční služby ke komplexnímu Ubytování Zamčení klíčků ve vozidle (příp. ztráta klíčků) 1 noc / 1 osoba / sleva 300 Kč (pokud se nepodaří vozidlo zprovoznit) Nedostatek paliva dovoz a dolití paliva (palivo hradí klient) dovoz a dolití paliva (palivo hradí klient) Příjezd mechanika se zásahovým vozidlem ano (opravu hradí klient) ano (opravu nad 45 min hradí klient) Odtah vozidla 100 km 100 km Úschova nepojízdného vozidla 7 dnů, 13 /den 7 dnů, 13 /den Ubytování posádky vozidla 1 noc / 50, pouze řidič do 75 (do 3,5 t) 1 noc / 50, pouze řidič do 75 (do 3,5 t) Předání vzkazu ano ano Telefonické tlumočení ano ano Zprostředkování finanční hotovosti Pomoc advokáta/tlumočníka Doprava do cíle nebo zpět do ČR vlak 1. třída, letadlo ekonomická třída Doprava zpět pro vozidlo do zahraničí vlak 1. třída, letadlo ekonomická třída Doprava v místě opravy 25 Přeprava vozidla do ČR ano, při nevyužití opravy Sešrotování vraku vozidla nebo vyvezení ze země Zamčení klíčků ve vozidle (příp. ztráta klíčků) ano Nedostatek paliva dovoz a dolití paliva (palivo hradí klient) dovoz a dolití paliva (palivo hradí klient) Zahraničí (odcizení) Ohlášení odcizení úřadům ano Ubytování posádky vozidla 2 noci / 50, pouze řidič do 75 (do 3,5 t) Doprava zpět do ČR vlak 1. třída, letadlo ekonomická třída Odtah vozidla při nalezení do ČR ano, při nalezení do 6 měsíců od nahlášení Doprava v místě odcizení 25 Zahraničí (úraz nebo nemoc) Doprava zpět do ČR ano, pod lékařským dohledem Přeprava do nemocnice v jiné zemi ano, pod lékařským dohledem Zahraničí (úmrtí) Zajištění převozu zpět do ČR ano CENA K ODPOVĚDNOSTI 300 Kč 540 Kč CENA K HAVARIJNÍMU 378 Kč

6 Asistenční služby ke komplexnímu DALŠÍ DOPLŇKOVÉ ASISTENČNÍ SLUŽBY POPIS ASISTENCE ASISTENČNÍ PROGRAM Č. Porucha v ČR 50 Porucha v ČR + havárie v zahraničí 51 Porucha a havárie v ČR a zahraničí 52 ZVLÁŠTNÍ ASISTENČNÍ PROGRAMY NÁZEV PROGRAMU POPIS ASISTENCE ASISTENČNÍ PROGRAM Č. NADĚJE speciální asistence pro držitele ZTP nebo ZTP/P průkazu 45 Pomoc při nehodě komplexní asistenční služby a právní ochrana při nehodě 94 ASISTENČNÍ SLUŽBY PRO SPECIÁLNÍ DRUHY VOZIDEL (NÁKLADNÍ AUTOMOBILY, AUTOBUSY A TAHAČE NAD 3,5 t) NÁZEV POPIS ASISTENCE ASISTENČNÍ PROGRAM Č. TRUCK porucha a havárie bez vyproštění 49 TRUCK PLUS porucha a havárie s limitem na vyproštění 491, 492, 493 TRUCK EXTRA porucha a havárie bez limitu na vyproštění 494, 496 ZJISTĚTE SI VÍC: Všeobecný sazebník pojištění vozidel nebo Asistenční sešit

Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění asistenčních služeb k vozidlu

Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění asistenčních služeb k vozidlu Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění asistenčních služeb k vozidlu H-390/14 OBSAH Článek 1 Úvodní ustanovení........................................... 1 Článek 2 Předmět a rozsah pojištění....................................

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, děkujeme Vám za důvěru projevenou tím, že jste uzavřeli pojištění svého vozidla u Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group. Věříme, že budete se svým pojištěním plně

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, děkujeme Vám za důvěru projevenou tím, že jste uzavřeli pojištění svého vozidla u Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group. Věříme, že budete s Vaším pojištěním plně

Více

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Sazebník S/7514-2 pro dodatková pojištění vozidel Verze: 3 Účinnost: 25. 01. 2012 OBSAH:

Více

UCZ/As/15. Všeobecné pojistné podmínky Asistence vozidel zvláštní část. Obsah

UCZ/As/15. Všeobecné pojistné podmínky Asistence vozidel zvláštní část. Obsah UNIQA pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Všeobecné pojistné podmínky Asistence vozidel zvláštní

Více

PARTNER H57, H56. Sazebník S/7514-17 pro havarijní pojištění vozidel

PARTNER H57, H56. Sazebník S/7514-17 pro havarijní pojištění vozidel Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 PARTNER H57, H56 Sazebník S/7514-17 pro havarijní pojištění vozidel Verze: 3 Účinnost: 01. 01. 2012 OBSAH: 1 ÚVOD...

Více

První pomoc zraněnému při nehodě. Důležitá telefonní čísla:

První pomoc zraněnému při nehodě. Důležitá telefonní čísla: První pomoc zraněnému při nehodě V případě, že hrozí výbuch paliva havarovaného vozidla, vyprostěte zraněné a odtáhněte je co nejdále od vozidla. Jinak doporučujeme se zraněnými manipulovat pouze tehdy,

Více

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV Příloha č. 1 Česká pojišťovna a.s. Asistenční služby: ČP Asistent z +420 224 557 004 ze +420 224 557 004 telefonické tlumočení: Varianty Asistence "POHODA Klasik": Asistence "POHODA Speciál": Pohoda Speciál

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010 PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010 Úsek marketingu a vývoje produktů Duben 2010 verze: 04/2010 1 PRODUKTY 2 BASIC 2 BASIC PLUS 2 STANDARD 2 BENEFIT 3 PŘEHLED POSKYTOVANÝCH BONUSŮ A SLEV V RÁMCI POVINNÉHO RUČENÍ

Více

Speciální pojistné podmínky pro doplňková pojištění a asistenční služby

Speciální pojistné podmínky pro doplňková pojištění a asistenční služby Speciální pojistné podmínky pro doplňková pojištění a asistenční služby T013/ 13 Obsah ČÁST I. Doplňková pojištění Článek 1: Úvodní ustanovení 1 Článek 2: Pojištění zavazadel 1 Článek 3: Pojištění úrazu

Více

POJISTI SI SVÉ AUTO. Průvodce havarijním pojištěním. Česká asociace pojišťoven

POJISTI SI SVÉ AUTO. Průvodce havarijním pojištěním. Česká asociace pojišťoven POJISTI SI SVÉ AUTO Průvodce havarijním pojištěním Česká asociace pojišťoven Gemini B, Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika Tel.: + 420 222 350 150, fax: + 420 221 413 400 E-mail: info@cap.cz,

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vysotskiy Sergey

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vysotskiy Sergey JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vysotskiy Sergey České Budějovice 2014 1 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL K všeobecným pojistným podmínkám (dále jen VPP) pro havarijní pojištění a pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se sjednává toto smluvní ujednání.

Více

Produkt ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014. Pokyny pro sjednávání flotilového autopojištění (dále jen Pokyny AF 2014 )

Produkt ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014. Pokyny pro sjednávání flotilového autopojištění (dále jen Pokyny AF 2014 ) Produkt ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 Pokyny pro sjednávání flotilového autopojištění (dále jen Pokyny AF 2014 ) Důležitá upozornění: Údaje v Pokynech AF 2014 jsou pravidelně aktualizovány informacemi zasílanými

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL K všeobecným pojistným podmínkám (dále jen VPP) pro havarijní pojištění a pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se sjednává toto smluvní ujednání.

Více

Průvodce pojištěním podnikatelů

Průvodce pojištěním podnikatelů Průvodce pojištěním podnikatelů Průvodce pojištěním podnikatelů Trend OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ ŽIVNOSTNÍKŮ SVOBODNÝCH POVOLÁNÍ Pokud potřebujete ještě jiné pojištění, připravíme pro Vaši firmu individuální

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL K všeobecným pojistným podmínkám (dále jen VPP) pro havarijní pojištění a pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se sjednává toto smluvní ujednání.

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

EFEKTIV Sazebník pro havarijní pojištění vozidel

EFEKTIV Sazebník pro havarijní pojištění vozidel EFEKTIV Sazebník pro havarijní pojištění vozidel VERZE 15092009 EFEKTIV OBSAH 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 1.1 POPIS PRODUKTU... 1 1.2 KLASIFIKACE OSOB VYSTUPUJÍCÍCH V POJIŠTĚNÍ... 2 1.2.1 Pojistník... 2

Více

Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU

Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7514-23 Verze: 1 Název: Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU Vydává:

Více

Pojistné podmínky pojištění Technické asistence k vozidlům Allrisk nad 3,5t TAT 01/12 (dále jen TAT 01/12 ) Pojistný program EXCLUSIVE TRUCK

Pojistné podmínky pojištění Technické asistence k vozidlům Allrisk nad 3,5t TAT 01/12 (dále jen TAT 01/12 ) Pojistný program EXCLUSIVE TRUCK Pojistné podmínky pojištění Technické asistence k vozidlům Allrisk nad 3,5t TAT 01/12 (dále jen TAT 01/12 ) Pojistný program EXCLUSIVE TRUCK Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Pro toto pojištění platí zejména

Více

Partner přílohy. autopojištění

Partner přílohy. autopojištění Partner přílohy autopojištění II/III Nebezpečná zvěř. Střet auta s lesní zvěří není žádnou výjimkou. Některé pojišťovny proto nabízejí na tento typ nehody připojištění Přílohu připravili: Vlastimil Poliačik,

Více

Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR

Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Monika Kutílková Finance Vedoucí práce: Dr. Ivan Jandejsek

Více

Pojištění a asistence

Pojištění a asistence Pojištění a asistence 1 Pojištění a asistence ke kreditním kartám Vaše kreditní karta Vám jako další benefit nabízí atraktivní pojištění a asistenci v různých životních situacích. Přehled pojištění a

Více

VPP FOPV 2014. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a další pojištění OBSAH

VPP FOPV 2014. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a další pojištění OBSAH ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Všeobecné pojistné podmínky (VPP)

Všeobecné pojistné podmínky (VPP) Všeobecné pojistné podmínky (VPP) 1. Úvodní ustanovení 2. Účastníci pojištění 3. Předmět pojištění 4. Rozsah pojištění 5. Obecné výluky z pojištění 6. Územní platnost pojištění 7. Pojistná částka, pojistná

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. Podmínky - VPPPOV 02/05 20.10.2005 8:52 Stránka 1 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/06 OBSAH Článek

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY Bakalářská práce Pojištění motorových vozidel v České republice (Motor insurance in Czech Republic)

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ČELNÍHO SKLA DPP SKLO A/10

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ČELNÍHO SKLA DPP SKLO A/10 b) skrytý vypínač, tj. zařízení pro přerušení elektrického obvodu motoru vozidla, které tímto přerušením blokuje startér, zapalování či jiné zařízení znemožňující pohyb vozidla, c) autoalarm, tj. elektronické

Více