Konsolidace v prostředí AV. Jana Wenclová Libuše Kronusová Frymburk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konsolidace v prostředí AV. Jana Wenclová Libuše Kronusová Frymburk 2.6.2015"

Transkript

1 Konsolidace v prostředí AV Jana Wenclová Libuše Kronusová Frymburk

2 Jak to vlastně začalo Na začátku bylo.. Evropská unie Požadavky na srovnatelné informace od všech členských států Dohled nad veřejnými financemi ČR se zavázala k reformě veřejných financí SMĚRNICE RADY 2011/85/EU o požadavcích na rozpočtové rámce členských států

3 Jak to vlastně pokračovalo Usnesení vlády č. 561 ze dne vytvoření účetnictví státu od zahájena účetní reforma v oblasti veřejných financí. vytvoření podmínek pro efektivní zajištění správných, úplných a včasných informací o hospodářské situaci státu a o příslušných účetních jednotkách. Stát se stává konsolidující účetní jednotkou Podřízené účetní jednotky povinny zjišťovat a předávat požadované informace

4 Jak to vlastně pokračovalo 1. ledna 2009 novela zákona č. 563/1991 Sb, o účetnictví, Prosinec 2014 Schválena vyhláška 312/2014 konsolidační vyhláška Novela vyhlášky 383/2009 technická vyhláška Příloha 3a = PKP Konsolidační manuál

5 Rekapitulace Zkratky, se kterými se můžeme setkat: CSÚIS = Centrální systém účetních informací státu PKP = pomocný konsolidační přehled PAP = pomocný analytický přehled KC = konsolidační celek DKC = dílčí konsolidační celek XML = formát, ve kterém budeme výkaz odevzdávat

6 Výkaz tvoří 5 částí: Přehled stavu položek Přehled majetkových účastí a jejich změn Vyloučení vzájemných vztahů Přehled podrozvahových položek Vysvětlení významných částek PKP Odevzdáváme jednotlivě Jednou ročně 31. července Poprvé za rok 2016 ( ) Šifrovací kritérium MF ČR V korunách na 2 des. místa Šifrovaně, ve formátu XML

7 PKP část I Přehled stavu položek

8 PKP část I Přehled stavu položek Co už nyní máme Nová položka v menu Nová závěrková sestava Nová sada typů účtů + centrálně nastavené masky Jednotná pravidla pro typy účtů Změny v účtovém rozvrhu

9 PKP část I Přehled stavu položek

10 PKP část I Přehled stavu položek

11 PKP část I Přehled stavu položek Co nás ještě čeká Lokální parametr pro počet zaměstnanců Přepočtený počet zaměstnanců Společně upravit účtový rozvrh od

12 PKP část II Přehled majetkových účastí

13 PKP část II Majetkové účasti Koho se tato část týká? Každého, kdo má nějakou finanční investici Netýká se majetkových účastí držených za účelem prodeje Co budeme vykazovat? Výčet majetkových účastí držených za účelem výkonu majetkových práv, kde jsme: Ovládající osobou Osobou s podstatným vlivem Osobou se společným vlivem Výčet jakýchkoli změn Co když nemáme žádnou účast? Odevzdáme prázdnou tabulku

14 PKP část II Majetkové účasti Co budeme uvádět? V prvním roce (2016) Stav k 1.1. Údaje za celou dobu držení Veškeré změny, ke kterým v tomto roce došlo V dalších letech Pouze změny v majetkových účastech Nejsou změny = nic neuvádíme (prázdná tabulka) Co je změnou majetkového práva Nákup / prodej Navýšení / snížení vlastního kapitálu

15 K vyplnění využijeme definici závěrkové sestavy PKP část II Majetkové účasti Vyplníme konkrétní hodnoty

16 PKP část III Vyloučení vzájemných vztahů

17 PKP část III. Vyloučení vzájemných vztahů Co nás pro tuto část zajímá? Vzájemné náklady a výnosy Vzájemné závazky a pohledávky Vzájemné transfery (provozní a investiční dotace) Realizovány mezi konsolidovanými jednotkami státu uvnitř příslušného konsolidačního celku státu VVI OSS VVI

18 PKP část III. Vyloučení vzájemných vztahů JAK POZNÁME, CO VYLOUČIT? IČ partnera Týká se vybraných účtů (řádků) KDE BUDEME IČ SLEDOVAT? nová položka v účetní větě (v kontaci) volitelná položka 10 Plnění automaticky na základě nastavených pravidel Doplnění do účetních dokladů ve vazbě na prvotní doklady Možnost ručního doplnění, změny ČEHO SE BUDE TÝKAT? Náklady a výnosy Vzájemné pohledávky a závazky Počáteční stavy

19 Vytěžování IČ JAK ZÍSKÁME IČ? Na záznamu v číselníku organizací zaškrtávací pole pro zahrnutí do konsolidačního celku Kód = informace, která se přenese do položky 10 IČ Kód země nebo organizace Fyzická osoba Nutná kontrola číselníku organizací, kontrola údajů Kontrola duplicitních záznamů (privátních) Volitelná položka 10 Pravidla pro vytěžování na prvotních dokladech Párování plateb s doklady Účetní likvidace plateb Doplnění na BÚD s vazbou na prvotní doklad

20 Vytěžování IČ

21 Vytěžování IČ Nastavení pravidel pro vytěžování IĆ V jakých úlohách Jaké hodnoty

22 Vytěžování IČ

23 PKP část III Vyloučení vzájemných vztahů Marže z výnosů v % Průměrné % uskutečněné marže vůči ostatním účetním jednotkám zahrnutým do konsolidačního celku Průměrná marže = (ΣVp ΣN)/ΣVp ΣVp suma všech uskutečněných výnosů vůči jednomu partnerovi, který je zahrnut v konsolidačním celku ΣN suma všech nákladů souvisejících s realizovanými výnosy

24 PKP část III Vyloučení vzájemných vztahů

25 PKP část III Vyloučení vzájemných vztahů

26 PKP část III Vyloučení vzájemných vztahů Co nás ještě čeká Aktivace zaškrtávátka Konsolidace Aktualizace cca 2x ročně Nový číselník kódů zemí a organizací Kontrola příznaku Konsolidace při dotahování dat

27 PKP část IV Přehled podrozvahových položek

28 PKP část IV Přehled podrozvahových položek Základní zásada = efektivnost, účelnost a hospodárnost Evidence majetku pod stanovenou hranicí pokud jej evidujeme Vyřazené pohledávky, vyřazené závazky Individuální nastavení pravidel

29 PKP část V Vysvětlení významných částek

30 PKP část V Vysvětlení významných částek Základem všeho je hladina významnosti = 10% hodnoty netto aktiv dle rozvahy Vyhláškou vymezené řádky dle části I a IV, které v převýší hladinu významnosti, budou předmětem vysvětlování Vysvětlení vždy max. 5 nejvýznamnějších položek Majetek 5 nejvýznamnějších položek majetku Závazky, pohledávky 5 nejvýznamnějších položek Dotace suma celkové dotace od poskytovatele za rok Nájemné roční nájemné od jednoho partnera

31 PKP část V Vysvětlení významných částek Není rozhodují konsolidační celek, vysvětlujeme významné částky bez ohledu na partnera a jeho vztah ke konsolidačnímu celku U položek před vstupem do konsolidace, pokud neznáme partnera, bude pole organizace a IČ prázdné

32 PKP část V Vysvětlení významných částek Kde vezmeme IČ? Prvotní doklady uvedena organizace Karty majetku Pole Dodavatel? Připojené faktury? Náklady, Výnosy IČ je součástí účetní věty Vazba na prvotní doklad Podrozvaha IČ součástí účetní věty

33 Rekapitulace

34 Vytěžování IČ z prvotních dokladů (partnerů) do kontací Definice závěrkových sestav Definice typů účtů, pravidel Tiskové výstupy pro části I, II, III a IV Část úprav na číselníku organizací Vstupní formulář pro část II Export a import účetních vět, hromadné úpravy volitelných položek Vytěžování IČ na bankovních výpisech dle bankovního účtu protistrany Co máme za sebou

35 Co máme před sebou Evidence dodavatelských faktur na kartách majetku Integrace IČ na státní registr Validace IČ Vstupní formuláře pro část V Generátor XML dat generátor připraven, chybí požadovaná struktura od MF

36 Co nastaví BBM + OIS? Nové typy účtů + pravidla pro jejich vlastnosti Definice tiskové sestavy Příznak konsolidace u organizací

37 Kde najdu informace? Informace o průběhu implementace Informace k legislativě Mail

38 DOTAZY

39 Děkujeme za pozornost

MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POKLADNA, CONTROLLING A ÚČETNICTVÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU KONSOLIDAČNÍ MANUÁL

MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POKLADNA, CONTROLLING A ÚČETNICTVÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU KONSOLIDAČNÍ MANUÁL MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POKLADNA, CONTROLLING A ÚČETNICTVÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU KONSOLIDAČNÍ MANUÁL dle 14 odstavce 1 a 2 vyhlášky č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013. A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013

Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013. A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013 Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013 I. Rozpočet a financování A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013 - úpravy rozpočtu k 15. 10. a 25. 11. 2013 - převody mezi ukazateli,

Více

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013. platná od 1. 1. 2013. verze 1.10.18.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013. platná od 1. 1. 2013. verze 1.10.18.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013 GORDIC Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013 verze 1.10.18.01 RO-ÚSC platná

Více

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014 verze 1.10.19.01 RO-ÚSC platná

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013. Ing. Zdeňka Přibylová, účetní poradce se specializací na ÚSC

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013. Ing. Zdeňka Přibylová, účetní poradce se specializací na ÚSC Odbor finanční Čj.: MULA 7034/2013 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 9 Počet listů příloh: 15 V Lanškrouně 7. března 2013 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013

Více

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2012. platná od 1. 1. 2012. verze 1.10.17.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2012. platná od 1. 1. 2012. verze 1.10.17.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2012 GORDIC Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2012 verze 1.10.17.01 RO-ÚSC platná

Více

ÚČETNÍ KONSOLIDACE STÁTU

ÚČETNÍ KONSOLIDACE STÁTU MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR 54 STÁTNÍ POKLADNA, CONTROLLING A ÚČETNICTVÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU ÚČETNÍ KONSOLIDACE STÁTU metodická pomůcka určená dobrovolným svazkům obcí pro vyplnění seznamu

Více

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová 1 Finanční účetnictví rozpočtové 2009 Verze 9.2.0 interaktivní zápis údajů z podsystémů a ze stavového souboru do souboru účetních položek (pozor

Více

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu pro rok 2013. platná od 1. 1. 2013. verze 1.10.18.01 RO-OSS GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu pro rok 2013. platná od 1. 1. 2013. verze 1.10.18.01 RO-OSS GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu pro rok 2013 GORDIC Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu pro rok 2013 verze 1.10.18.01 RO-OSS platná

Více

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu pro rok 2012. platná od 1. 1. 2012. verze 1.10.17.01 RO-OSS GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu pro rok 2012. platná od 1. 1. 2012. verze 1.10.17.01 RO-OSS GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu pro rok 2012 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu pro rok 2012 verze 1.10.17.01 RO-OSS platná od

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.01

Více

Upgrade účetního systému NAVISION

Upgrade účetního systému NAVISION Příloha č. 1 ZD Technická dokumentace Technická dokumentace nadlimitní veřejné zakázky s názvem Upgrade účetního systému NAVISION 1 Obsah: 1 OBSAH A CÍL PROJEKTU... 3 2 POPIS STÁVAJÍCÍHO ŘEŠENÍ A ZPŮSOBU

Více

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy M 1.09.17.01 RO Copyright GORDIC spol. s r. o. 2012 GORDIC 1 GORDIC Hlavní změny v metodice od 1. 1. 2012 1. Do

Více

Metodika účetnictví. pro vedení pomocného analytického přehledu. pro rok 2013, verze 2.02.

Metodika účetnictví. pro vedení pomocného analytického přehledu. pro rok 2013, verze 2.02. Metodika účetnictví pro vedení pomocného analytického přehledu pro rok 2013, verze 2.02. UPOZORNĚNÍ Tento dokument obsahuje nebo může obsahovat informace, které jsou chráněny autorskými právy žádná část

Více

Neziskové organizace vznik účetnictví daně

Neziskové organizace vznik účetnictví daně Neziskové organizace vznik účetnictví daně 10. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 6. 2010 Úvodem Autorka se v této aktualizaci pokusí zachovat ucelenost a přehlednost publikace, proto se nebude nadále

Více

140625_51_05_ Schválení účetní závěrky města Lanškroun za rok 2013

140625_51_05_ Schválení účetní závěrky města Lanškroun za rok 2013 Odbor finanční, oddělení finanční Čj.: MULA20577/2014 Spisový znak: 101.1.1 Počet listů dokumentu: 6 Počet listů příloh: 36 V Lanškrouně 20. června 2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 ČÍSLO: MP/84/OEKO ZMĚNA.: PLATNOST OD: 01.01. 2010 ÚČINNOST OD: 01.01. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita - termíny předkládání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu (PAP)

Více

Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo zemědělství (dále také MZe ).

Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo zemědělství (dále také MZe ). Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/38 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství za rok 2013, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva zemědělství za rok 2013 Kontrolní akce

Více

Právní rámec a některé související důsledky a možnosti implementace Pomocného analytického přehledu

Právní rámec a některé související důsledky a možnosti implementace Pomocného analytického přehledu Právní rámec a některé související důsledky a možnosti implementace Pomocného analytického přehledu Pro implementaci Pomocného analytického přehledu (PAP) a související činnosti je zejména rozhodující

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2009 Číslo: 6 V Praze dne 14.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2009 Číslo: 6 V Praze dne 14. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2009 Číslo: 6 V Praze dne 14. prosince 2009 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy M 1.09.17.01 PO

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy M 1.09.17.01 PO Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního

Více

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS STRUČNÝ OBECNÝ POPIS

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS STRUČNÝ OBECNÝ POPIS ACE-ÚČTO PRO WINDOWS STRUČNÝ OBECNÝ POPIS Jedná se o aplikační programový produkt určený k počítačovému vedení účetnictví a souvisejících ekonomických agend u příspěvkových organizací, nevýdělečných organizací

Více

A. Datové prvky a jejich struktura... 5. Identifikátory... 6. Identifikace ÚJ... 6. Identifikace ZO... 6. Identifikace CSÚIS... 6. Záhlaví...

A. Datové prvky a jejich struktura... 5. Identifikátory... 6. Identifikace ÚJ... 6. Identifikace ZO... 6. Identifikace CSÚIS... 6. Záhlaví... Technický manuál (Pracovní verze k 10.12.2009) Slovník pojmů... 5 A. Datové prvky a jejich struktura... 5 Struktura komunikační obálky... 6 Identifikátory... 6 Identifikátor přenosu... 6 Identifikace ÚJ...

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část),

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ZPRÁVA AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2012

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ZPRÁVA AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2012 Tisk: Z 1659 Příloha č. 10 k usnesení Zastupitelstva HMP č. ze dne 20. 6. 2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ZPRÁVA AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2012 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/28 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/28 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/28 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2012, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního

Více

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního

Více