OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu."

Transkript

1 ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část Zákon o účetnictví OBSAH I. Právní rámec účetnictví státu - Vybrané účetní jednotky - Zákon o účetnictví a vyhláška 410/ České účetní standardy - Technická a inventarizační vyhláška II. Zákon o účetnictví č. 563/ Všeobecné účetní zásady - Účetní záznamy, doklady, účetní zápisy - Účetní knihy a účetní závěrka - Formy, průkaznost a přenos účetního záznamu - Ochrana, úschova a opravy účetních záznamů - Ostatní ustanovení ÚVOD Videokurz je úvodem do účetnictví státu. Podává základní přehled o právních předpisech, kterými se účetnictví státu řídí a podrobněji předkládá výklad zákona o účetnictví z pohledu vybraných účetních jednotek. 1

2 Právní rámec účetnictví státu Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví novelizace účinná od Vyhláška č. 410/2009 Sb. České účetní standardy Technická vyhláška č. 383/2009 Sb. Inventarizační vyhláška č. 270/2010 Sb. Konsolidační vyhláška Účetnictví státu VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY - Obce - Příspěvkové organizace - Dobrovolné svazky obcí - Organizační složky státu, státní fondy, Pozemkový fond ČR, Regionální rady regionů soudržnosti a zdravotní pojišťovny Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS) Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. Upravuje základní pravidla: - Rozsah a způsob vedení účetnictví - Obecné účetní zásady - Účetní záznamy, zápisy, účetní knihy - Účetní závěrku a jednotlivé výkazy - Způsoby oceňování - Povinnost inventarizace, odpisování a další 2

3 Vyhláška č. 410/2009 Sb. Stanovuje: Účetní závěrku včetně uspořádání výkazů Směrnou účetní osnovu Syntetické účty / položky a jejich obsahové vymezení Některé účetní metody Způsoby oceňování, odpisování, tvorbu a použití opravných položek a použití rezerv České účetní standardy Upřesňují účetní metody. Upravují postupy účtování. Pro vybrané účetní jednotky jsou závazné. Vydání oznamuje Ministerstvo financí ČR ve Finančním zpravodaji. Technická vyhláška Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací CSÚIS a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních dokladů Tato vyhláška stanoví: pravidla pro správce CSÚIS, pravidla pro vybrané účetní jednotky, pravidla pro přenos informací, předávání finančních údajů, požadavky pro technické a smíšené formy účetních záznamů, termíny pro předávání účetních záznamů. 3

4 Inventarizační vyhláška č. 270/2010 Sb. Stanoví organizační zajištění a způsob provedení inventarizace včetně inventarizace položek jiných aktiv a jiných pasiv (podrozvahy). - způsoby provedení inventarizace - pravidla provedení fyzické a dokladové inventury - náležitosti inventurních soupisů - zúčtování inventarizačních rozdílů Organizaci inventarizace stanoví každá účetní jednotka vnitřním předpisem. Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. Předmět účetnictví 2 - Účetní jednotky účtují o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Účtuje se podvojnými zápisy. Účetním období je kalendářní rok. Všeobecné účetní zásady Zásada věrného a poctivého obrazu zachycené údaje odpovídají skutečnosti, jsou použity závazné účetní metody. Zásada věcné a časové souvislosti (akruální princip) Účetní případy jsou zachyceny do účetního období, se kterým věcně a časově souvisí. 4

5 Všeobecné účetní zásady Zásada bilanční kontinuity je zajištěno nepřetržité trvání účetní jednotky jednotlivá období na sebe navazují Zásada zákazu vzájemného zúčtování (zákaz kompenzace). Zásada objektivity účetních informací. Účetní záznamy Účetní jednotky vedou účetnictví jako soustavu účetních záznamů ( 4). Účetní záznam: - účetní doklady - účetní zápisy - účetní knihy - inventurní soupisy - účetní závěrka a další Účetní doklady a zápisy 11 Náležitosti účetního dokladu: - Označení účetního dokladu - Obsah účetního případu a jeho účastníci - Peněžní částka - Okamžik vyhotovení účetního dokladu - Okamžik uskutečnění účetního případu - Podpisové záznamy 12 Účetní zápis 5

6 Účetní knihy 13 - Deník - Hlavní kniha - Knihy analytických účtů - Knihy podrozvahových účtů Účetní jednotky nesmí účtovat mimo účetní knihy a nesmí zřizovat účty mimo směrnou účtovou osnovu. Účetní závěrka 18 Řádná k kalendářního roku Mezitímní ke konci kalendářního čtvrtletí Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha Přehled o peněžních tocích Přehled o změnách vlastního kapitálu Formy, průkaznost a přenos účetního záznamu Formy účetního záznamu ( 33 odst. 2, 3, 4, Technická vyhláška) Účetní záznam může mít formu listinnou, technickou, smíšenou. Na všechny formy se pohlíží stejně ( 33 odst. 6). 6

7 Formy, průkaznost a přenos účetního záznamu Průkaznost účetního záznamu ( 33a odst. 4, 5, 6, Technická vyhláška) za průkazný účetní záznam se považuje záznam, jehož obsah je prokázán přímo porovnáním se skutečností. Přenos průkazného účetního záznamu ( 34) může být uskutečněn pouze prostřednictvím informačního systému nebo jiným způsobem, který splňuje požadavky průkaznosti, neměnnosti, ochrany a bezpečnosti odpovídající charakteru přenášených Informací. Ochrana účetních záznamů 33 odst. 9 zákona Povinnost zajistit ochranu: - účetních záznamů, jejich obsahu, - použitých technických prostředků a nosičů, - programového vybavení. Ztrátě účetních dat zabraňuje pravidelné zálohování. Úschova a opravy účetních záznamů Lhůty pro úschovu ( 31) Účetní závěrka 10 let Účetní doklady, knihy, soupisy 5 let Účetní záznamy 5 let Opravy účetních záznamů ( 35) provádí se bez zbytečného odkladu 7

8 Způsoby oceňování 24 Základní pravidla oceňování majetku a závazků 25 Oceňování majetku, zásob, pohledávek k okamžiku uskutečnění účetního případu 26 Posouzení ocenění zásob, závazků při inventarizaci 27 Ocenění reálnou hodnotou Inventarizace majetku a závazků 6 povinnost inventarizovat majetek a závazky 8 odst. 4 bez provedené inventarizace není účetnictví průkazné 29 podstata inventarizace řádná, mimořádná, průběžná inventarizace 30 fyzická a dokladová inventura Ostatní ustanovení Směrná účtová osnova ( 14) Účtový rozvrh Syntetické a analytické účty Rozsah vedení účetnictví ( 9 a 13a zákona) - Plný rozsah (obce) - Zjednodušený rozsah účetnictví (příspěvkové organizace se souhlasem zřizovatele) 8

9 Závěr V úvodu do cyklu našich videokurzů jsme věnovali pozornost právnímu rámci Účetnictví státu a základním ustanovením zákona o účetnictví. Za pozornost děkuje a na setkání v dalších částech kurzu se těší Odborné semináře pro obce Alena Kučerová a Jitka Pohnerová 9

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ č. 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Ve znění k 01.01.2012 Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 (1) Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropské unie1) rozsah

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část),

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část), 257/2004 Sb. Změna: 669/2004 Sb. Změna: 495/2005 Sb.

Více

Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.

Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna:

Více

563/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část),

Více

563/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část),

Více

Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011

Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011 Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011 říjen 2011 Markéta KREDBOVÁ BDO Audit, s.r.o. CSÚIS vybrané účetní jednotky Vybrané účetní jednotky dle zákona o účetnictví ( 1): organizační složky

Více

ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE

ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE www. UctZak.cz ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE 9788089364572 Zákon o účetnictví po rekodifikaci soukromého práva České účetní standardy Úplné znění prováděcí vyhlášky MF ČR DonauMedia Načtěte QR kód a odešlete

Více

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4.

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC

ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC Další vzdělávání administrativně-obchodních pracovníků CZ.1.07/3.2.13/04.0027 VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY K PROGRAMU Podnikání na internetu MODUL 04 EKONOMIKA INTERNETOVÉHO PODNIKÁNÍ: ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 50 Finanční zpravodaj 2/2012 3 Úplné znění Českého účetního standardu č. 701 Účty a zásady účtování na účtech pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013. Ing. Zdeňka Přibylová, účetní poradce se specializací na ÚSC

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013. Ing. Zdeňka Přibylová, účetní poradce se specializací na ÚSC Odbor finanční Čj.: MULA 7034/2013 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 9 Počet listů příloh: 15 V Lanškrouně 7. března 2013 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2012 Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Předmětem úpravy je stanovení závazných pravidel

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová 1 Finanční účetnictví rozpočtové 2009 Verze 9.2.0 interaktivní zápis údajů z podsystémů a ze stavového souboru do souboru účetních položek (pozor

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 563/1991 Sb. - poslední stav textu 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna:

Více

Účtování dílčích oblastí

Účtování dílčích oblastí Účtování dílčích oblastí KAPITOLA 2 V úvodní kapitole jsme se zaobírali základními účetními principy, které nyní budeme aplikovat při účtování jednotlivých dílčích oblastí 1. V textu budeme vycházet z

Více

Zákon o účetnictví. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Zákon o účetnictví. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 563/1991 Sb Zákon o účetnictví Ve znění: 348/2007 Znění platné od 1.1.2008 Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků 270 VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků Ministerstvo financí stanoví podle 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb.,

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

ZAU 3. a 4. přednáška

ZAU 3. a 4. přednáška ZAU 3. a 4. přednáška ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE), VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM, OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví Účetní doklady Účetní zápisy Účetní knihy Forma a průkaznost účetních záznamů, opravy účetních

Více

ESKÉ REPUBLICE A JEJÍ VLIV NA Ú

ESKÉ REPUBLICE A JEJÍ VLIV NA Ú ÚČETNÍ REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ VLIV NA ÚČETNICTVÍ, ÚČETNÍ ZÁVĚRKU, PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY NĚKTERÝCH VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK Jana Hakalová, Alžběta

Více