Vulkanickáčinnost, produkty vulkanismu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vulkanickáčinnost, produkty vulkanismu"

Transkript

1 Vulkanickáčinnost, produkty vulkanismu Přednáška 3 RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ 1

2 Vulkanická činnost - magmatická aktivita projevující se na zemském povrchu - kromě vlastních výlevů magmatu sem řadíme rovněž exploze plynů a par vstup sopečného popela a prachu do ovzduší vznik pyroklastických hornin - s vulkanismem jsou přímo spjaty výrony horkých plynů, par a prameny termálních vod 2

3 Vulkanická činnost Magmatický krb - prostor pod povrchem země vytvořený vystupujícím magmatem (velikost cca 1-10 km, hloubka 5-30 km) - hlubinný rezervoár ohniště v němž je magma shromažďováno - v případě, že magma pokračuje ve výstupu na povrch sopečná erupce - pohyby magmatu v magmatickém krbu vznik menších zemětřesení 3

4 Vulkanická činnost Typy vulkanismu (dle výstupu magmatu na povrch) - efuzivní výlevy láv - explozivní (výbušný) dochází navíc k vyvrhování pyroklastického materiálu (sopečný popel, pumy aj.) 4

5 Vulkanická činnost Typy vulkanismu (dle pozice výlevů) - subakvatické výlev tuhne pod vodou (např. Středoatlantský rift) - subglaciální pod ledovcem (např. Island) - terestrické na pevnině (např. Vesuv, Etna) 5

6 Vulkanická činnost Typy vulkanismu (dle výstupu magmatu) - lineární magma se dostává k povrchu podél hlubokých tektonických poruch (puklin) vznik tzv. štítových sopek - areální (plošný) charakteristický rozsáhlými lávovými příkrovy vznik protavením velkého množství lávy skrz nadloží magmatického tělesa (podobné štítovým sopkám, ale výrazně rozsáhlejší) - centrální nejvíce zastoupen, magma je k povrchu přiváděno sopouchem (pozn.: sopouch přívodní cesta (sopečný komín), kterou magma stoupá k povrchu) 6

7 Vulkanická činnost Typy vulkanických hornin (dle období vzniku) - neovulkanity mladé pokřídové (cca 65 mil. l.) dnes - paleovulkanity předkřídové 7

8 Typy vulkanických těles - nejvýraznější geologická tělesa vznikající vulkanickou činností sopky, lávové proudy a příkrovy, výtlačné kupy a vypreparované sopouchy - sopka (vulkán) místo, kde láva a sopečné plyny vystupují na zemský povrch - dle způsobu vzniku můžeme sopky rozdělit - výlevné (efuzivní) - výbušné (explozivní) - smíšené (stratovulkány) 8

9 Typy vulkanických těles Efuzivní sopky - tvořené dominantně lávovými výlevy, (např. Hawaii, Island) - vznik bez dramatických explozí - řadí se sem štítové sopky (tzv. Havajský typ) nízké ploché sopečné kužely s mírně ukloněnými svahy, ve vrcholové části mají kotlovitý kráter, tvořeny nízce viskózní lávou (např. bazalt) 9

10 Typy vulkanických těles Efuzivní sopky - v případě vysoké viskozity magmatu vznik tzv. výtlačných kup a jehel bochníkovitá nebo homolovitá tělesa, tvořena většinou kyselým až intermediálním magmatem ryolit, andezit - magma uniká ze sopečného jícnu a nadzvedává kůru již utuhlé lávy nové magma doplňováno zespodu 10

11 Typy vulkanických těles Explozivní sopky - tvořené sopečnými vyvrženinami (pyroklastiky) sopečný prach, písek, lapilli (sopečná struska a škvára), sopečné pumy nebo balvany - charakteristické postranními akumulacemi pyroklastik (vlivem explozí) nasypané sopečné kužely (až 100 m vysoké) - v případě nasycení sopečného prachu vodou vznik tzv. sopečných bahnotoků (kašovitá hmota/ až 100 km/h) - obrovská ničivá síla - př. sopka Fudžisan (Japonsko) 11

12 Typy vulkanických těles Explozivní sopky Fujisan, Japonsko 12

13 Typy vulkanických těles Smíšené sopky (stratovulkány) - nejčastější typ sopek na zemském povrchu - složené sopky tvořené lávou i pyroklastiky (např. Etna, Vesuv, Itálie) - období lávových výlevů jsou střídána s obdobími explozí 13

14 Typy vulkanických těles Smíšené sopky (stratovulkány) - pro stratovulkány typický vznik tzv. kalder - kaldera rozsáhlý kráter o Ø až X kilometrů - možný vznik kalder - kolapsem (propadnutím) centrální části sopky po vyprázdnění magmatického krbu vlastní vahou vulkánu - destrukcí vrcholu sopky při velké explozi - erozí způsobenou činností vody nebo ledovců - častá je však kombinace těchto tří pochodů 14

15 Typy vulkanických těles Smíšené sopky (stratovulkány) - kaldera Crater Lake Oregon, USA 15

16 Produkty vulkanické činnosti - mezi produkty vulkanismu patří láva, sopečná skla, pyroklastický materiál a produkty vulkanických exhalací - lávy (dle obsahu SiO 2 ) bazické, intermediální, kyselé - bazické (bazaltické) cca < 50 % SiO 2, málo viskózní, teplota ~ ºC - intermediální (andezitické) cca % SiO 2, vyšší viskozita, středně temperované - kyselé (ryolitické) ~70 % SiO 2, velice viskózní, nízká teplota ~ 800 ºC 16

17 Produkty vulkanické činnosti Lávy (podle typu utuhnutí) - balvanitá (AA láva) kyselá láva (vysoce viskózní), málo pohyblivá, špatně soudržná (např. Tenerife, Kanárské o.) 17

18 Produkty vulkanické činnosti Lávy (podle typu utuhnutí) - provazovitá (Pahoe-hoe) bazická láva (málo viskózní), velice rychle pohyblivá (až X0 km/h) (např. Island, Hawaii) 18

19 Produkty vulkanické činnosti Lávy (podle typu utuhnutí) - polštářová (Pillow láva) vzniká na kontaktu lávy s chladným vodním prostředím, typická sklovitá struktura na jejím povrchu + kulovitá odlučnost 19

20 Produkty vulkanické činnosti Pyroklastický materiál - dle velikosti sopečný prach, písek, pumy, balvany - nezpevněný pyroklastický materiál tefra - zpevněný (zpevněním tefry) tuf 20

21 Produkty vulkanické činnosti Sopečná skla - obsidián přírodní forma skla, vzniká velice rychlým ochlazením viskózní lávy, většinou ryolitové složení, tvoří převážně svrchníčásti lávových proudů - pemza příbuzná k obsidiánu, silně pórovitá, ryolitové až dacitové složení 21

22 Produkty vulkanické činnosti - k vulkanickým produktům patří rovněž výrony termálních vod, plynů a par - procesy spjaté se vznikem těchto produktů nejčastěji dozvuky vulkanické činnosti (postvulkanické jevy) 22

23 Produkty vulkanické činnosti Fumaroly - plynné výrony (např. CO 2, NH 4 Cl, NaCl, Fe 2 O 3, H 2 S) - kyselý až zásaditý charakter - teploty v rozmezí ºC - unikají z kráteru nebo z trhlin na povrchu lávových proudů 23

24 Produkty vulkanické činnosti Solfatáry - plynné výrony (převážně vodní pára, CO 2, SO 2, H 2 S) - teploty v rozmezí ºC - postvulkanický jev (dozvuk vulkanickéčinnosti) 24

25 Produkty vulkanické činnosti Moffety - tvořeny výrony suchého CO 2, v bažinatém prostředí bahenní sopky - teplota ~ 100 ºC - např. SOOS Mariánské Lázně, Údolí smrti (Kalifornie, USA) 25

26 Produkty vulkanické činnosti Hydrotermální výrony - ve formě termálních pramenů nebo gejzírů vývěr termální vody pod tlakem (stálé, periodické), např. Yellowstone (USA), Island - roztoky mohou být silně mineralizované srážení některých minerálů (např. CaCO 3, SiO 2, CaSO 4.2H 2 O) 26

27 Přehled vulkanických hornin Výlevné horniny s křemenem - křemenný porfyr - ryolit - struktura porfyrická, felsitická, sklovitá - textura fluidální (proudová), pórovitá 27

28 Přehled vulkanických hornin ryolit - rozmanité zbarvení, často šedobílý, narůžovělý až slabě fialový - vyrostlice tvoří křemen, živce (zejména K-živec a Na-plagioklasy) a biotit - běžná textura fluidální 28

29 Přehled vulkanických hornin křemenný porfyr - od ryolitu sekundární přeměny např. nazelenalý vlivem chloritu nebo červenohnědý až hnědý vlivem precipitace hematitu - typická výrazná porfyrická struktura 29

30 Přehled vulkanických hornin Výlevné horniny bez křemene - trachyt - andezit - bazalt (čedič) - struktura trachytická (dominantně lištovité krystaly živců), porfyrická, ofitická (jemnozrnná), sklovitá - textura všesměrná, fluidální (proudová), pórovitá 30

31 Přehled vulkanických hornin trachyt - tvořen dominantně živci (převažuje K-živec sanidin) - vyskytují se i plagioklasy oligoklas až andezín - z tmavých minerálů hojný biotit, amfibol nebo pyroxen - barva šedá až hnědošedá, struktura trachytická 31

32 Přehled vulkanických hornin andezit - jeden z nejrozšířenějších neovulkanitů na světě - složení zejména plagioklasy (oligoklas až andezín) - z tmavých minerálů amfibol, pyroxen, méně biotit - barva šedá až šedočerná, struktura porfyrická nebo ofitická 32

33 Přehled vulkanických hornin bazalt (čedič) - nejhojnější vulkanická hornina na Zemi - ze světlých minerálů zejména plagioklasy (labradorit a bytownit) - z tmavých minerálů zejména augit (pyroxen), někdy rovněž olivín - barva šedočerná, struktura ofitická 33

34 Přehled vulkanických hornin bazalt (prvohorní) tzv. melafyr - typická mandlovcovitá textura - temně hnědofialová barva, zelené povlaky sekundárního chloritu 34

35 Přehled vulkanických hornin fonolit (znělec) - složení podobné trachytu + obsahuje nefelín (foid) - charakteristické nazelenalé zbarvení přítomnost nefelínu - možná přítomnost dutin zeolity 35

Přednáška č. 9. Petrografie úvod, základní pojmy. Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny

Přednáška č. 9. Petrografie úvod, základní pojmy. Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny Přednáška č. 9 Petrografie úvod, základní pojmy Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny Petrografie úvod, základní pojmy Petrografie jako samostatná věda existuje od začátku 2. poloviny 19. století. Zabývá

Více

Nastuduj následující text

Nastuduj následující text Nastuduj následující text Hlavní vulkanickou zónou planety je pacifický "Kruh ohně" které je vázán na okraje tichomořské desky a desky Nasca. Zde se nachází 2/3 všech činných sopek Země. Jedná se především

Více

Magmatické (vyvřelé) horniny

Magmatické (vyvřelé) horniny Magmatické (vyvřelé) horniny Magmatické horniny vznikly chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny (magmatu, lávy), tedy cestou magmatickou. Magma je v podstatě suspenze pevných částic v roztaveném

Více

ROZDĚLENÍ HORNIN. hlubinné (intruzívní, plutonické) žilné výlevné (vulkanické)

ROZDĚLENÍ HORNIN. hlubinné (intruzívní, plutonické) žilné výlevné (vulkanické) ROZDĚLENÍ HORNIN Horniny je možné dělit z mnoha hledisek. Pro základní představu je však nejvýhodnější členění na základě geologického prostředí a podmínek, ve kterých horniny vznikaly. Tomuto se říká

Více

Mineralogie a petrografie II. Pro 1. ročník kombinovaného studia, VŠB-TUO HGF

Mineralogie a petrografie II. Pro 1. ročník kombinovaného studia, VŠB-TUO HGF Mineralogie a petrografie II Pro 1. ročník kombinovaného studia, VŠB-TUO HGF MINERALOGIE GENETICKÁ Minerály i n e r á l y jjsou s o u ssloučeniny l o u č e n i n y cchemických h e m i c k ý c h pprvků.

Více

Datum: Vědy o Zemi. Geologie geos (Země), logos (věda) věda o Zemi

Datum: Vědy o Zemi. Geologie geos (Země), logos (věda) věda o Zemi Vědy o Zemi - geologické vědy spolu s biologií, chemií, matematikou, fyzikou a astronomií tvoří skupinu vědních disciplín = přírodní vědy - geologické vědy se zabývají studiem neţivé přírody Geologie geos

Více

Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085

Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085 Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085 Strana 1 z 14 SBÍRKA 20 SYSTEMATICKY SEŘAZENÝCH HORNIN PRO VYUČOVACÍ ÚČELY Celou pevnou zemskou kůru a části zemského pláště tvoří horniny, přičemž jen 20 až 30 km

Více

SKRIPTA KE GEOLOGICKÉ EXPOZICI POD KLOKOTY

SKRIPTA KE GEOLOGICKÉ EXPOZICI POD KLOKOTY SKRIPTA KE GEOLOGICKÉ EXPOZICI POD KLOKOTY GEOLOGICKÁ EXPOZICE POD KLOKOTY Záměrem geologické expozice Pod Klokoty v Táboře je předvést široké veřejnosti vybrané druhy hornin, které nás obklopují a jsou

Více

- krystalické nebo sklovité horniny vzniklé ochlazením chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny - magmatu

- krystalické nebo sklovité horniny vzniklé ochlazením chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny - magmatu Úvod do petrografie, základní textury a struktury hornin Petrografie obor geologie zabývající se popisem a systematickou klasifikací hornin, zejména pomocí mikroskopického studia Stavba hornin Pod pojem

Více

HISTORICKÁ GEOLOGIE zákon superpozice statigrafická/sedimentární geologie paleontologie stáří magmatických procesů - geologická historie 1, 8 mil.l.

HISTORICKÁ GEOLOGIE zákon superpozice statigrafická/sedimentární geologie paleontologie stáří magmatických procesů - geologická historie 1, 8 mil.l. GEOLOGIE RNDr. Jana Tourková - falkulta stavební - K 135 katedra geotechniky B 507 prezentace na http://departments.fsv.cvut.cz/k135/cms/?page_id=156 - geologie =přírodní věda zabývající se Zemí a jejími

Více

Sopečná činnost a zemětřesení v České republice

Sopečná činnost a zemětřesení v České republice GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY Ročníková práce z biologie Sopečná činnost a zemětřesení v České republice Václav MACHAČ IV.a, 2004/05 Osek n/b Obsah 1 Úvod... 2 2 Teoretická a metodická část... 3 3 Zemětřesení...

Více

Mendelova univerzita v Brně. Lesnická a dřevařská fakulta GEOLOGIE. Aleš Bajer, Aleš Kučera, Valerie Vranová

Mendelova univerzita v Brně. Lesnická a dřevařská fakulta GEOLOGIE. Aleš Bajer, Aleš Kučera, Valerie Vranová Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta GEOLOGIE Aleš Bajer, Aleš Kučera, Valerie Vranová 1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Více

Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin.

Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin. PETROLOGIE Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin. HORNINA = anorganická heterogenní (nestejnorodá) přírodnina, tvořena nerosty, složení nelze vyjádřit chemickým

Více

VY_32_INOVACE_04.11 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny

VY_32_INOVACE_04.11 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé magmatické horniny cíl objasnit jejich vlastnosti, výskyt a vznik - vyjmenovat základní druhy - popsat jejich složení - znát základní zástupce magma utuhne pod povrchem hlubinné vyvřeliny

Více

PETROGRAFIE METAMORFITŮ

PETROGRAFIE METAMORFITŮ 1 PETROGRAFIE METAMORFITŮ doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc. Katedra geologie PřF UP Olomouc, tř. Svobody 26, 77146 Olomouc, tel. 585634533, e-mail: zimak@prfnw.upol.cz (říjen 2005) OBSAH Úvod 1. Vznik metamorfitů

Více

SPSKS. Úvod do sochařské technologie. Materiály pro sochařskou tvorbu

SPSKS. Úvod do sochařské technologie. Materiály pro sochařskou tvorbu Předmluva Studijní materiál pro předmět Technologie se týká studijního oboru Kamenosochařství kamenosochařská tvorba. Byl připraven výhradně pro studující výtvarného oboru na Střední průmyslové školy kamenické

Více

MILAN MICHALSKI MALÝ PRŮVODCE GEOPARKEM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

MILAN MICHALSKI MALÝ PRŮVODCE GEOPARKEM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ MILAN MICHALSKI MALÝ PRŮVODCE GEOPARKEM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.28/01.0049 HORNINY A NEROSTY GEOPARKU Nacházíme se v geoparku u ZŠ Habrmanova v České Třebové, do kterého

Více

PETROLOGIE CO JSOU TO HORNINY. = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem)

PETROLOGIE CO JSOU TO HORNINY. = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem) CO JSOU TO HORNINY PETROLOGIE = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem) Mohou obsahovat zbytky organismů rostlin či ţivočichů Podle způsobu vzniku dělíme: 1. Vyvřelé (magmatické) vznik utuhnutím

Více

Neživá příroda. 1.Vznik Země a Vesmíru. 2.Horniny

Neživá příroda. 1.Vznik Země a Vesmíru. 2.Horniny Neživá příroda 1.Vznik Země a Vesmíru Vesmír vznikl náhle před asi 15 miliardami let. Ještě v počátcích jeho existence vznikly lehčí prvky vodík a helium, jejichž gravitačním stahováním a zapálením vznikla

Více

Geologická sbírka hornin pro potřeby výuky geografie v okrese Semily

Geologická sbírka hornin pro potřeby výuky geografie v okrese Semily TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA GEOGRAFIE Geologická sbírka hornin pro potřeby výuky geografie v okrese Semily DIPLOMOVÁ PRÁCE Liberec 2008 Adam Holý TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Více

ruda vizmutu (vizmut) (Jáchymov) ruda olova (galenit) (Jáchymov) ruda wolframu (ferberit) (Krásno)

ruda vizmutu (vizmut) (Jáchymov) ruda olova (galenit) (Jáchymov) ruda wolframu (ferberit) (Krásno) Horníci nazývají kámen, ze kterého se dělá cín, cvitr (Zwitter), a mají za to, že má jméno od zwitzern a gleissen. Ale lze vidět, že cvitr je zkomolené nebo zkrácené řecké slovo cassiteron. Neboť Němci

Více

NATURA 2000, Mariánskolázeňsko

NATURA 2000, Mariánskolázeňsko NATURA 2000, Mariánskolázeňsko Studijní opora k akci č. 2.2 Exkurze NATURA 2000 v rámci projektu č. CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet

Více

Za tajemstvím kamenů Příručka pro mladé sběratele hornin, minerálů a zkamenělin

Za tajemstvím kamenů Příručka pro mladé sběratele hornin, minerálů a zkamenělin JAN PETRÁNEK Za tajemstvím kamenů Příručka pro mladé sběratele hornin, minerálů a zkamenělin Grada Publishing Česká geologická služba Praha 2011 Věnováno Lídě Jan Petránek, 2011 Grada Publishing, a. s.,

Více

GEOLOGIE ZAJÍMAVĚ. sbírka úloh z geologie

GEOLOGIE ZAJÍMAVĚ. sbírka úloh z geologie GEOLOGIE ZAJÍMAVĚ sbírka úloh z geologie Gymnázium Botičská Praha 2014 Autorka: Mgr. Jana Hájková, Ph.D. (Gymnázium Botičská) Recenzentka: RNDr. Jaroslava Hajná, Ph.D. (Ústav geologie a paleontologie

Více

2. HORNINY JESENÍKŮ. Geologická minulost Jeseníků

2. HORNINY JESENÍKŮ. Geologická minulost Jeseníků 2. HORNINY JESENÍKŮ Geologická minulost Jeseníků Hrubý Jeseník je stejně jako Rychlebské a Orlické hory budován přeměněnými horninami a hlubinnými vyvřelinami. Nízký Jeseník je tvořen úlomkovitými sedimenty

Více

Během chladnutí začínají krystalovat minerály. Jednotlivé minerály krystalují podle svého bodu tuhnutí (mění se kapalné skupenství v pevné)

Během chladnutí začínají krystalovat minerály. Jednotlivé minerály krystalují podle svého bodu tuhnutí (mění se kapalné skupenství v pevné) VZNIK NEROSTŮ A STRUNZŮV MINERALOGICKÝ SYSTÉM Krystalizace z magmatu Vetšina minerálů vzniká v nitru Země za teplot 900-1300 C a vysokého tlaku. Za takových podmínek existuje žhavá silikátová tavenina

Více

Činnost jezer a moří

Činnost jezer a moří Činnost jezer a moří jezera Těleso stojaté vody, které nekomunikuje se světovým oceánem (okrajová moře) žádným způsobem ani podzemní vodou Není definováno velikostně Není definováno typem vody Vztah tvaru

Více

12. Podbeskydská vulkanická oblast

12. Podbeskydská vulkanická oblast 12. Podbeskydská vulkanická oblast V pásu, táhnoucímu se v délce 100 km od Hranic až k Českému Těšínu, se lze setkat s pozůstatky vulkanismu. Vulkanismus odráží počínající a krátkodobou tvorbu riftu v

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY. 2. přednáška Geologické a geomorfologické poměry

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY. 2. přednáška Geologické a geomorfologické poměry REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY 2. přednáška Geologické a geomorfologické poměry Geologický vývoj Laurasie od ní se oddělila severoamerická litosférická deska (jádro: kanadský štít) Gondwana od

Více