Počátky novověku. Humanismus, Renesance, Reformace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Počátky novověku. Humanismus, Renesance, Reformace"

Transkript

1 Počátky novověku Humanismus, Renesance, Reformace ranný novověk je obdobný jako pozdní středověk 16.stol, nový typ myšlení, nový styl života - rodí se v itálii ve 14.stol (ve florencii) - v 15.stol se rozšířil do celé itálie rodí se z krize ve středověku - myšlenkové a společenské krize nový životní styl renesance - preferují se studia humána, zaměření na člověka - pozemskost (oproti středověku kdy se jednalo o boha) - vznikají nové církve - reformace - končí křestanský universalismus (jedna víra - nebere se pravoslaví, evropa je sjednocena) nový vzath člověka k bohu - člověk chce víru více osobní, církev má vést člověka k bohu (kazatelé) - nápomocná ruka - katolická církev to nepřijala - vznikají nové protestanské církve lidé jsou kritičtější - knihtisk - vzdělání je dostupnější, díky univerzitám dochází k lajcizaci vzdělanosti (jsou vzdělání i svědští - ne jenom teologové) - bible je dostupná pro všechny (překlady) - to vede ke kritizování církve lidé se zaměřují na rozumové poznání - vychází z Scotismu - Jan Duus Scotus který říká že ne všechno jde poznat vírou - rozumové poznání světa, začínají se rozvíjet technické obory, nové přístroje, konstrukce (lodě - objevování světa - představy o světě - zjistí že je země kulatá - obchod s jinými kontinenty) inspiraci hledají v antice - navazují na řecké vědce (aristoteles - zachytil vědění antického světa - ve středověku znají jen části aristotela - učí tak latinu ale obsah nepřijímají - přes araby se znovu dostává do evropy znalost aristotela) - lidé začínají číst antické autory, fascinuje je antický styl života - jednoznačně zaměřen na člověka Renesanční styl života rodí se v severní itálii - jednotlivé malé státy - profitují z obchodu ve středomoří (s turky, blízký východ a araby) - koření, koberce - bohatnou města jako Janov, Benátky Florencie bohatne na bankovnictví vznikají ekonomicky silné malé státy - v čele státu je Dože/Signorie - bohatnou také měštané - obchodníci, řemeslníci - nový životní styl investují do svého pohodlí, chtějí si užít života 1) 14.stol - trecento (florencie) 2) 15.stol - quatrocento (celá itálie) 3) 16.stol - cinquecento (celá evropa) lidé se snaží o zaměření na pozemský život - začínají stavět stavby které jim zajistí pohodlí - letohrádky, zámky - hrady se nestaví, mají jen fci. obranou - z počátku na to má finance jen itálie

2 Renesance znovuzrození antického stylu života florencie - bankovnictví - investice - moderní spůsob života vliv antické kultury, tradice, čte se Aristoteles Novoplatonská akademie kalogathia, ideál renesanční člověk - všestrané vzdělání stavby vzdušné - v itálii nepotřebují vytápění - na sever se musí transformovat podle přírodních podmínek staví se zámky (francie - 16.stol - Louvre Lit. - Dante, Petrarca, Bocacio, Shakespear, začínají se sepisovat etiketa životní styl vyhovuje šlechtě a měštanstvu - poddaní si to nemohou dovolit zámky ve městech a letohrádky (šlechta a bohatí měštané) vznikají zahrady pro okrasu (ve středověku jen užitkové) dlaždí se chodníky, vili vymalované freskami - antické náměty Architektura - pravouhlá, hladké fasády - grafity, horizontální členění stavby, sgrafito, sloupořadí, pilastry, kazetové stropy, podpůrné sloupy, oblouky, arkády, štuková vázdoba (vnitřní) - Filippo Brunelleschi (Dom ve Florencii), Daniel Bramate(chrám pany marie), Micheangelo Buonarroti, Alberti, Jacopo Barozzi, Antonio de Sangallo Vatikán Malířství - realistické tendence, prespektivní vidění, snaha o vyjádření citů, převaha svědské látky, postavy začleněné do kontextu, odkazy na antiku, mytologické náměty, krajino malba, záliba detailu, portrét, zátiší. Giotto di Bondone, Masaccio, Leonardo da Vinci (poslední večeře páně, Madona ve skalách, Mona Lisa), Rafael Santi (Athénská škola, Tři Grácie - fyziognomie), Michealgelo (Sixtýnská kaple - výzdoba, volba papeže), Botticelli (Zrození Venuše), i ve benátkých ( Vecellio, Robusti, Cagliary, Caravagio(na pomezí s barokem - šerosvit), - antická tématika, zuzana v lázni) sochařství - realismus, snaha o ideál krásy, fyzyologie, řezbářství (Donatello, Nicolo Picaso, Lorenzo Ghilberti, Micheangelo (david)), sochy bojevůdců

3 Zámořské oběvy lidé se snaží posunot své technické možnosti a rozumové oběvy - zámořské ověvy člověk objevil cestu do indie kolem afriky, objevil ameriku jako kontinent - potrvzeno že země je kulatá obchodníci se snaží objevit přímou cestu do indie - protože evropa po celý středověk dováží z orientu koření a luxusní výrobky (exkluzivní) - bohatli na tom - musel ale produkty dovážet přes araby a turky (prostředníci) - tím se cesta a obchod prodražuje - evropa za luxusní předměty platí drahými kovy - zásoby se vyčerpávají - dochází zlato a stříbro - státy se snaží o tezaurování drahých kový - chtějí základ hodnotné jměny - nechtějí další odliv drahých kovů evropa se dovídá na základě cestopisů že asie je velmi bohatá (Milion Marco Polo) v zájmu evropanů je objevit přímou cestu do indie - zlevnění zboží lidé se více zaměřují na přídovědné a rozumové poznání - možství technických vynálezů - staví se lodě s hlubším kýlem (ponorem) - přepraví více zboží - vyplatí se to více - dále jsou lépe ovladatelné - plachetní systém (trojůhelníkové a čtvercové plachty) - začalo se pouřívat kormidlo (dnešního typu) - začíná se pouřívat kompas, dalekohled - astroláby a arbalety (určení polohy na volném moři - vypočtou polohu vzhledem k hladine a hvězdy) - vznikají hvězdné mapy, astronomické tabulky - orientace na moři sestavují se mapy - sestaven první globus (země je kulatá) Portugalské objevné plavby již od 15.stol jsou chudí - nemají co ztratit bratr portugalského krále - Jindřich Mořeplavec - podporuje plavby, má rád dobrodružství první cesty vedou jen přes Gibraltar do afriky - v roce 1415 dobili Marodskou Certu - stala se jejich základnou odkud pronikali dále do afriky, dováží drahé kovy, slonovinu, a ojediněle i koření a pozdějí obchod s otroky na pobřeží afriky zakládají obchodní stanice - sprostředkovávají obchod se středozemím, a kolemplující lodě mohou nabírat suroviny, do 70.let se dostali do Guibejského zálivu v roce 1487 Bartolomeo Diaz se dostal až k misu afriku - obeplul ho - nedoplul až do indie jako první do indie doplul (roku1498) Vasco De Gama - obeplouvá celou afriku, v oblasti dnešní kenye začíná potkávat arabské obchodníky - najal si místního lodivoda který znal indický oceán - a dostal se do indické Kalkati.

4 dále portugalci zmapovali oblast indonésie, zabrali pro sebe ostrovy koření (část indonésie - souostroví Moluky) a město Malaka na dlouhou dobu mají zlato a otroky z afriky - vyeliminovali obchodníky z arábie - velmi bohatí - španělsko jim to závidí Španělské objevné plavby chtějí se také zapojit ale nejdříve si musí vyřešit problémi doma v roce 1469 se vzaly Izabela Kastilská a ferdinant Aragonský - tím se španělsko sjednoceno - v roce 1479 se vzali po sjednocení mají prioritou vyhnat Araby (maurové) - pronásledují jinověrce (araby, židy atd.) - v roce 1480 byla založena španělská inkvizice - v roce 1492 padlo poslední město které ovládali arabé (granada) také donutili židy opustit španělsko na oslavu podpořili mořeplavectví - v roce 1492 přišel ke královskému dvoru Krištov Kolumbus (původně z Janova, přiženil se do významné portugalské rodiny Prestrelů (námořnická rodina) - s nimi se dstal na západní pobřeží afriky - neměli zájem hledat jinou cestu) měl v plánu doplout do indie - ne okolo afriky, španělé mu dali tři lodě Santa Maria, Nina, Pinta a uzavřeli dohodu že se stane guvernérem všech zemí které objeví a dají mu 10% zlata co najde, - během tří měsící přeplul atlantik - doplul na kanárské ostrovy - poté na západ do oblasti karabiku a přistál na ostrově San Salvádor - je přesvědčen že je to indie (věří tomu do své smrti) - jeho objev nepřinesl okamžitý zisk - poté uskutečníl ještě 4 výpravy - na druhé výpravě bjevil souostroví malé Antily - na třetí výpravě objevil ustí řeky Orinoko a jako poslední obejvil Panamu po uspěšnosti španělů si portugalci chtějí rozdělit území (sféry vlivu) - byla uzavřena smlouva v roce 1494 Tordesillas - čára dělící sféry vlivu 2000km od kapérských ostrovů - čára vede přes brazílii - portugalský mořeplavec Pedro Kadral v roce 1500 nechtěně doplul do brazílie - obsadili jí španělé potřebují zjistit co obejvili - mapují kontinent který objevili - další výprvavy - výprava Amerigo Vespuci v roce , začali uvažovat o tom že je to nový kontinet - území bylo pojmenováno amerikou, obyvatelstvi říkají indiáni (podle indie) v roce 1513 Vasco de Balboa - přešel pěšky panamskou šíji - zjistili že za územím je další oceán - v letech Fernao Magalhaense (portugalec který se plaví se službách španělska) - je dokázáno že je svět kulatý - obeplul svět - je potřeba uzavřít jěště jednou smlouvu kde se nově střetli - oblast tichomoří smlouva ze Zaragozy - přerozdělili si svět - tichý oceán španělů, indický portugalců, filipíny patřili španělsku, indonésie zůstala portugalcům v důsledku nové smlouvy dochází k tomu že spanělsko musí více prozkoumat americký kontinent (neví co mají) - chtějí zjistit jestli mohou získat nějaké zlato a stříbro - vysílají conquistátory neboli dobivatele - dozvídávají se zvěsti že i v americe jsou kultůry které mají zlato a stříbro - chtějí je podmanit - nejvtěšními kultůry jsou ve střední americe aztékové, a v jižní americe inkové v letech španěl Hernando Cortez vede výpravu jejimž cílem je podmanit si říši aztéků - španělům nahrává že mají výrazné lepší zbraně, aztékové jsou nadřazení vládci nad ostatním obyvatelstvem - ostatní kmeny je chtějí zvrhnout - nejsou spokojeni s jejich vládou, všechny kultůry mají báje že z moře příjdou bílí bohové - vítají je vstřícně - bílí dobyvatelé toho využívají - Cortez měl s sebou 600

5 vojáků - dotáhl do hlavního města Tenochtytánu a byl přijat císařem Moutezumou - dostal se do centra - sesadil ho a řekl že toto území je zabráno pro španělského krále, tímto způsobem obsadil také menší kultůru mayů v souvislosti s rozvrácením říše dovezl do španělska zlato a stříbro v letech dochází k druhé výpravě vedenou Franciscem Pizzarou která je vedena proti říši inků, hlavní město se jmenuje Cuzco a stejně jako u aztéků jsou inkové nadřazenou vrstvou - ostatní jsou podřízeni - musejí jim odvádět poplatky - jsou chudí inkové jsou živení z nich (odvádí dvě třetiny), inkové říši spravují z centra Cuzca, velmi rozvinutá - mají sítě silnic, terasovitá políčka, odvodnění, systém správy za pomocí písma (kipu, jazyk kečua), v čele stojí poslední inka Atahualpa a Pizzaro když se dostal do Cuzca byl pozván na hostinu na naše přátelství - na hostině většinu předních inků zajal - když tuto místnost naplníte zlatem vrátím vám panovníka - naplnili ji ale stejně ji zabil - rozvrátil říši inků - španělé dobili dvě největší kultůry výsledkem je že španělé dováží obrovské množství zlata a stříbra, král si staví nové luxusní sídlo Eskorial, 16.stol je zlatý věk španěska - španělé ale nepoužili zlato k tomu aby postavili dobré hospodářské základy - zlato utrácí jinde - rozvoj podnikavých měst (oblast Beneluxu) ti velmi pohadnou a dochází k rozvoji Anglie když ostatní země vidí velké úspěchy - chtějí se zapojit - Anglie má velké námořní lodstvo - začnou se zapojovat - v době vlády Alžběty I - chce mít také podíl na úspěších - angličané spochybnili smlouvu z ToredeSilas a nárokují si území severní ameriky - nemluví se v ní o oblasti severní ameriky - jejich námořník Walter Raleigh - doplul do severní ameriky a pro královnu Alžbětu založil novou kolonii kterou nazval Virginiii a z důvodu z toho že tam dopluli jako první tak si toto území nárokují - pokus o zotročení indiánů neuspěl (neměli fyzickou výdrž) - začali se dovážet černoši angličané začínají provozovat pirátství - Walter Religh a Francis Drake - přepadají lodě a vozí je do anglického přístavu - byly povíšeni do šlechtického stavu španělé se to snaží vyřešit diplomaticky - to se nepovedlo tak se snaží je zastavit vojensky - španělské námořnictvo vyplulo proti angli (armada) - v roce 1588 se udála bitva na La Manche - španělé poraženi - zbytek armády obeplouvá irsko a anglii - dorazila je bouře - museli přistát - angličané ještě další část zajali - španělé přisli o velkou část námořnictva - musí uznat že anglie má severní ameriku zakládají obchodní společnost - Východoindický spolešnost (anglie, na lodích byli i vojáci) - zapojuje se do mezinárodního obchodu, a díky východo a západoindické společnosti (Obě dvě obchodovalis čínou a japonskem) - sprostředkovávali obchod, neměli tam kolonie - anglie ekonomicky posiluje - má velké lodstvo Francie když vidí anglii tak se chce taky zapojit ale nemá tak silné námořnictvi francouzská výprava vedena Jacques Cartier, přistála do oblasti dnešní kanady (1535) - oblast nebyla tak úrodná ale nikdo si to nenárokoval - francie si tuto oblast přivlastnila

6 Nizozemsko oblast dnešního holandska, nizozemí se v roce 1579 vymanilo z nadvlády španelů - vzniká samostatný stát - chtějí taky podíl ze světového obchodu, začali zakládat obchodní společnosti (východo/zapado indická ob. spol.) - mají stejný úkol jako anglické - sprostředkovávají obchod s indii a asií - jsou prostředníci, mohou také vyvážet svoje výrobky (guildy) - velký ekonomický vzestup nizozemí - stali se nejváženějším obchodním konkurentem anglie Důsledky objevných plaveb mění se význam jednotlivých zemí, postupně strácí význam italské přístavy (janov, benátky) ale roste význam přístavů v atlantiku (lisabon, londýn, amsterdam) španělé a portugalci přivezli velké množství kovů - dochází k inflaci - zdražilo se veškeré zboží a služby - doplatili na tom nejchudší vrstvy - pokles úrovně života státy které kovy dováží měli na velké stavby a rozvoj - zlatý věk, velké investice - ale ve výsledku nejvíce bohatnou ty zemé které vydělávají na obchodu do evropy se z ameriky dostávají nové plodiny - rajčata, brambory, kukuřice, tabák, slunečnice a i ze zvířat perlička a krocan do ameriky evropané dovezli koně, skot z jižní ameriky si evropané dovezli syfilis, a evropané indiánům přenechali neštovice, chřipky, spálu - indiáni neměli imunitu - umírali ve velkém Evropa v 16.stol Vzestup rodu Habsburků Habsburkům se podařilo díky snadkové politice stát nejmocnějším státem - citát: Bella geraunt allii, tu felix Austria mute (ostatní at vedou války když stastné rakousko se zasnubuj) - získali skoro polovinu kontinentu

7 začalo to na konci 15.stol když tehdejší císař Fridrich III domluvil sňatek mezi Marii Burgunskou a Maxmiliánem I. Habsburský - tím Hab. získali oblast Beneluxu (připojili to k rakouským zemím), jejich syn (Filip Sličný) uzavřel snatěk ještě výhodnější - vzal si Johanu Šílená (která je dědičkou španělska, a jejich kolonií) splečně mají 6 dětí - nejstarší je Karel V. - ten po svém dědovi nastupuje jako španělský král a po druhém dědovi kandidoval na trůn sv. říše římské - takže ovládá Rakouské země, španělsko, burbunsko a je císařem (od roku 1519), jeho bratr Ferdinant I vídenské smlouvy (nastupuje ve vedlejších zemí koruny české) a 1528 získal uhry a 1526 země koruny české velké území - jeden panovník ho není schopný ovládat takto velké území - Karel V. by to nezvládl - rozdělili se na dvě větve - Primogenitura (španělská, v beneluxu, a od roku 1504 neapolsko a sicílie, a ve 30.letech připojili milánsko, od Karla V.) a Secundogenitura (rakouské země, české země a uhry) svatá říše římská je volná - císař je tam volený, první byl zvolen Karel V. - když odešel do důchodu od té doby kandidovali Habsburkové z roukouské strany (první Ferdinant I.) Vláda Habsburků ve Španělsku snaží se ve všech zemích kde nastupují prosadit co nejsilnější moc panovníka ve španělsku jsou úspěšní - podařilo se jim prosadit absolutismus v jiných zemích je to těžší - šlechta - má zaručená práva Vladislavským zřízením zemským - stát stavovský (rakouské země, české a uhry) ve střední evropě se jim podařilo prosadit absolutismus až po bílé hoře a 30leté válce - někde se to vůbec nepodařilo (svatá říše římská - suveréní vládci) v 16.stol - neprve Karlu V. a poté jeho synovy Filipovi II - podařilo se jim vtvořit absolutistický stát kde hlavní je moc panovníka který spolupracuje s papežem - opírá se o církev a na vzájem se podporují španělsko se stává nejsilnějším spojencem papeže (vyhnali Maury) jakýkoliv projev kacířství je trvdě potlačován - nedošlo k rozšíření reformačních nárorů inkvizice - španělsko se neroztříštilo nábožensky - má na tom zásluhu inkvizice - kacíři byli veřejně popravováni (autodafé) vládnou tvrdou rukou, omezili moc šlechty a měst, podpora církve - na města byli uvaleny velké daně (tzv alcavala) - to vedlo k podtržení obchodu, omezení možnosti rozvíjení hospodářství a obchodu - nemá silnou ekonomickou základnu panovník se snaží území rozšiřovat - v roce 1504 rozšiřuje území o Neapolsko (Aragonský) a 1522 Milánsko (Karel V., nárokují si ho dva státy - francie a španělso - boje od 30. let - bojuje se do roku 1559 kdy uzavřeli Cateau Cambrésis mír - kompromis - španělsko zůstane španělům, francouzi získali pohraniční území od německa - Mely, Toul, Vadun v roce 1556 se Karel V. odchází do ústraní a přenechává moc svému synovi Filipovi II. - posílil postavení španělska, poměrně ortodoxní katolík který vládne absolutisticky - musí vyřešit problém s turky - vytvořil svatou alianci/ligu proti turků - spojil španěle, benátky, rakousští hab. a papež - podařilo se jim zastavit pronikání turků do středomoří bitva Lepanto - velký úspěch - uchránili západní středmoří

8 a druhým velkým soupeřem se stává anglie - pokusil se jí porazit - bitva u Lamanch porážka španělů - španělsko ustupuje anglii Filip II. po matce zdědil portugalsko - vytvoření personální unie Reformace obnovení nebo náprava celoevropský směr který zasáhl evropu kromě španělska a ruska hnutí usilující o nápravu církve církev má pouze vede, vysvětluje - má se vrátit ke kořenům - k čistému křestanství - životu podle církevních pravidel - chtějí odstranit svědskou vládu církve kneží by měli pomáhat k cestě k osvícení lidé se sami dostávají k bibli - vzdělanost - lidé kritizují že církev zneužívá své postavení - vybírá odpustky, desátky (daň církvi) - je to možné doložit na církevním schyzmatu - papežové žijí nákladným způsobem života, staví letohrádky, zasahují do světských záležitostí, války - to vadí poddaným - chtějí jak reformu církve tak reformu společnosti - chtějí zlepšit sociální poměry (s tím souhlasí i měštané a šlechta a i někteří kněží) na reformě se shodnou věechny vrstvy - reformace začíná roku 1517 kdy augustiánský mnich Martin Luther vystoupil veřejně proti církvi s požadavky na reformaci - na dveře přitloukl seznam 95 věcí které by se měli změnit v církvi - navazuje na Jana Husa a na Johna Wicklafa - tvrdí že člověk může dosáhnout spásy individuální cestou - církev by měla mít roly kazatele - člověk by měl porozumět kázaní - mělo by se kázat v národním jazyce (i bibli) - požadují přijímaní podobojí - církev nepotřebuje majetek - měla by se odprostit od svědské politiky - kněz nemusí být zcela oddán náboženství - může jít příkladem, není potřeba dodržovat celibát - může mít rodinu papež jeho požadavky označil za kacířské - a bulou zakázal lutherovo učení - Martin bulu roztrhl a veřejně spálil - stal se prvním z pronásledovaných - papež ho exkomunikoval v německu se začalo jeho učení šířit (sympatizovali s ním) - Martin se uchýlil pod ochranu kurfiřchta Fridricha Moudrého - za Luthera se satví část společnosti, za papeže se staví Karel V a druhá část spol. Lutherovy myšlenky se stávají populární - papež a Karel ho mosí zastavit německo se rozděluje na dvě části - poddaní si lutherovo učení spojilo s reformací společnosti - radikální - v letech dochází k německé selské válce - válka lidových houfů - nejchudší lidé se snaží změnit společnost - v oblastech tyroli, švabsko, sasko - dva vůdci lidových houfů - Tomáš Můrtzer, a Michal Gaismaer - revolucionáři - chtěli změnu církve a společnosti hned - nemají plán porevoluční - nikdo z nich neumí vládnout - jak katolíci tak lutheráni se spojili proti selskému povstání (šlechta) - v roce 1526 společnými silami potlačila válka a vůdci byli popraveni (i představiteli) - jakýkoliv pokus o převrat z dola bylo potlačeno - ale pořád německo zůstává rozděleno poté co šlechta potlačila vzpouru poddaných tak chtějí řešit otázky víry - knížecí reformace

9 karel V má za úkol vyřešit tuto situaci - Karel svolává do německého Špreyer setkání - doufá že hlasováni bude pro jeho prospěch - navrhuje o víře hlasovat - lutherání odmítli hlasovat o víře - protestují o tom že o víře se nemůže hlasovat - protestanté

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané.

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané. ZÁMOŘSKÉ OBJEVY 1 První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Kartagiňci, Římané Středověk : Vikingové Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé 2 Příčiny zámořských objevů : hospodářské

Více

Inspirace knihou Marca Pola Milion hledání nových cest do Indie

Inspirace knihou Marca Pola Milion hledání nových cest do Indie ZÁMOŘSKÉ OBJEVY Turci ovládli Blízký východ -> omezení obchodu s Indií. směr na jih (obeplutí Afriky) a pak na východ Portugalsko směr na západ Španělsko snaha objevovat a ovládnout nové oblasti všeobecná

Více

- nárůst výroby v Evropě hledání nových trhů, odbytišť, zdrojů surovin (Au, Ag)

- nárůst výroby v Evropě hledání nových trhů, odbytišť, zdrojů surovin (Au, Ag) Otázka: Velké zeměpisné objevy 15. a 16. století Předmět: Dějepis Přidal(a): Lakita PŘÍČINY: v hospodářské oblasti - nárůst výroby v Evropě hledání nových trhů, odbytišť, zdrojů surovin (Au, Ag) - rostoucí

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 OBJEVNÉ PLAVBY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_09 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav Finger

Více

Datum vytvoření: 27. února 2013

Datum vytvoření: 27. února 2013 Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_DEJ298 Mgr. Karel Šonka 1. ročník Datum vytvoření: 27. února 2013 Vzdělávací oblast:

Více

VY_32_INOVACE_01_Příčiny a průběh zámořských objevů_09

VY_32_INOVACE_01_Příčiny a průběh zámořských objevů_09 VY_32_INOVACE_01_Příčiny a průběh zámořských objevů_09 Autor: Rostislav Šarman Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Název: Námořní cesty. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Název: Námořní cesty. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Název: Námořní cesty Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky KOLONIZACE SVĚTA KOLONIZACE Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování určitého území. Dělí se na: Vnitřníkolonizaci (osidlovánívlastního územísvým obyvatelstvem). Vnější kolonizaci (osídlení

Více

Raný novověk. (správné mohou být 1 4 odpovědi) 2. Bartolomeo Diaz doplul k Bouřnému mysu (= mysu Dobré naděje) v době, kdy:

Raný novověk. (správné mohou být 1 4 odpovědi) 2. Bartolomeo Diaz doplul k Bouřnému mysu (= mysu Dobré naděje) v době, kdy: Raný novověk (správné mohou být 1 4 odpovědi) 1. Příčinou velkých zeměpisných objevů byly: a) potřeba koření a luxusního zboží z Orientu b) hledání kratších obchodních cest na Východ c) hledání zdrojů

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Počátky novověku Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Počátky novověku Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Počátky novověku Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. duben 2011 Mgr.Jitka Cihelníková Počátky novověku od 2.pol.15.stol vznik humanismu

Více

VY_32_INOVACE_06.02 1/5 3.2.06.2. IQ cesta raným novověkem

VY_32_INOVACE_06.02 1/5 3.2.06.2. IQ cesta raným novověkem 1/5 3.2.06.2 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

5 H D 2 0 0 S E M I N Á Ř

5 H D 2 0 0 S E M I N Á Ř 5 H D 2 0 0 S E M I N Á Ř PODMÍNKY KURZU 70% účast na seminářích (maximálně 3 absence) = 10 účastí při více absencích je nutné dodat omluvenku!! absolvování průběžného testu na semináři (není podmínkou

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států - určí časově příchod nových etnik na evropské

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

ANGLIE v 17. století 1

ANGLIE v 17. století 1 ANGLIE v 17. století 1 1603 umírá královna Alžběta I. / dcera Jindřicha VIII. / bez potomků. Na trůn nastupuje syn Marie Stuartovny skotský král Jakub VI., vládne jako Jakub I. / 1603 1625 / 1603 UNIE

Více

OBSAH. Úvod 13 DEMOGRAFIE, TECHNIKA A EKONOMIKA

OBSAH. Úvod 13 DEMOGRAFIE, TECHNIKA A EKONOMIKA OBSAH Úvod 13 DEMOGRAFIE, TECHNIKA A EKONOMIKA Obyvatelstvo a využívání půdy 23 Světová populace 23 Využívání půdy 27 Získávání nové půdy a kolonizace 27 Intenzifikace využívání půdy 32 Zavádění nových,

Více

33 TŘICETILETÁ VÁLKA TŘICETILETÁ VÁLKA

33 TŘICETILETÁ VÁLKA TŘICETILETÁ VÁLKA 33 TŘICETILETÁ VÁLKA TŘICETILETÁ VÁLKA největší náboženský a politický konflikt novověku, probíhala mezi lety 1618 1648 boje mezi katolíky a protestanty v celé Evropě, mezi Habsburky a protihabsburskou

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

Časová dotace: 45 minut Datum ověření:

Časová dotace: 45 minut Datum ověření: Kód materiálu: Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_Z OBJEVOVÁNÍ AUSTRÁLIE Předmět: Matematika Ročník: 6. Časová dotace: 45 minut Datum ověření: 21. 6. 2012 Jméno autora: Mgr. Božena Přikrylová Klíčová slova:

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Reformace

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Reformace Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

NÁZEV TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA

NÁZEV TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA ČÍSLO SADY III/2 AUTOR/KA Mgr. Šárka Stříbrnská D - Středověk číselné označení DUM NÁZEV TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA FORMÁT (pdf, doc, ) 1. Vrcholný a pozdní středověk Prezentace na téma

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

VY_32_INOVACE_06.12 1/5 3.2.06.12 Vysvětlovací maraton : Počátky novověku. Vestfálský mír bitva u Lützenu defenestrace. defenestrace konfiskace rekrut

VY_32_INOVACE_06.12 1/5 3.2.06.12 Vysvětlovací maraton : Počátky novověku. Vestfálský mír bitva u Lützenu defenestrace. defenestrace konfiskace rekrut 1/5 3.2.06.12 Jan Mydlář Jan Jesenius Kryštof Harant z Polžic Vestfálský mír bitva u Lützenu defenestrace defenestrace konfiskace rekrut 1618 8. listopadu 1620 21. června 1621 Ferdinand II. Rudolf II.

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vybírá a užívá vhodné

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně pojednává o světových koloniích.

Více

RNDr.Milena Gonosová. Člověk a příroda Zeměpis. Zeměpis V. VIII. Ročník osmiletého a ročník čtyřletého gymnázia

RNDr.Milena Gonosová. Člověk a příroda Zeměpis. Zeměpis V. VIII. Ročník osmiletého a ročník čtyřletého gymnázia Číslo šablony: III/2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_ZE.S7.19 Název dokumentu: Španělské království - vznik Autor: Ročník: RNDr.Milena Gonosová 3. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematická oblast: Člověk

Více

EVROPA PO REVOLUCI 1848

EVROPA PO REVOLUCI 1848 EVROPA PO REVOLUCI 1848 1 Velká Británie koloniální velmoc / Malta, Cejlon, Nový Zéland, Austrálie,Kanada, Egypt, Súdán, jižní Afrika, Indie = "perla britského impéria ", císařství, anglický král je indickým

Více

Dej2 Renesance a humanismus. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej2 Renesance a humanismus. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej2 Renesance a humanismus Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Renesance a humanismus Renesance znovuzrození antiky umělecký

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 18. 9. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Latinská Amerika Téma klíčová slova Latinská Amerika (španělská část)

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

RENESANCE Úvod Literatura, architektura, výtvarné umění Prezentace pro kombinované studium Taneční a pohybové divadlo a výchova Renesance Vzorem a příkladem renesance je antika obrození antických ideálů,

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

http://www.prezentace-pro-dejepis.freeeee.net Prusko Řád německých rytířů Pohanské Prusy Již v době před naším letopočtem sídlily ve východním Pobaltí baltské kmeny Prusů. Prusové nepřijali křesťanskou

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Umělecko-historická příprava Název: Renesance - shrnutí

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Umělecko-historická příprava Název: Renesance - shrnutí Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Umělecko-historická příprava Název: Renesance - shrnutí Autor: Mgr. Iva Chauturová Datum, třída: 15. 5. 2012,

Více

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 Puritáni čistí, vzorem kalvinismus cílem očista anglikánské církve od katolicismu prostý oděv, vlasy nakrátko kulaté hlavy, morálka,

Více

KOLONIALISMUS DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_2,3_31

KOLONIALISMUS DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_2,3_31 DĚJINY 20. STOLETÍ KOLONIALISMUS Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SUŠ, Ostrava ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_2,3_31 K čemu jsou kolonie Po staru:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 42 Anotace Žák se seznámí s pojmem renesance, získá základní informace. Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT =Předmět /téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací

Více

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota Věra VOŇKOVÁ 2013 Titulní strana: Zámek Červená Lhota Zadní strana: Detail z tzv. zpívající fontány, která se nachází před letohrádkem Belveder Strana 2 z 20 Obsah OBSAH 3 SOCHAŘSTVÍ 5 Obrázek 1: Socha

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í RENESANCE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í RENESANCE RENESANCE ÚLOHA 1: Přečtěte si následující citace. Co o renesanci říkají? Nyní může každý opravdu bystrý duch děkovat bohu, že byl vybrán, aby mohl žít v tomto novém věku tak plném naděje a příslibů, který

Více

RENESANCE ÚVOD VYMEZENÍ POJMU RENESANCE.

RENESANCE ÚVOD VYMEZENÍ POJMU RENESANCE. RENESANCE ÚVOD VYMEZENÍ POJMU RENESANCE www.zlinskedumy.cz RENESANCE Renaissance - z francouzštiny = znovuzrození, obrození antiky původ slova renesance je italský - rinascimento pojem renesance byl poprvé

Více

VY_32_INOVACE_02_Důsledky zámořských objevů_09

VY_32_INOVACE_02_Důsledky zámořských objevů_09 VY_32_INOVACE_02_Důsledky zámořských objevů_09 Autor: Rostislav Šarman Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:

Více

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století.

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století. Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu 20. 30. léta 19. století www.zlinskedumy.cz * obava z návratu starých pořádků - odpor proti restauraci a absolutismu *vliv francouzské revoluce - požadavek

Více

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol.

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. POČÁTKY NOVOVĚKU POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. Polsko Anglie Svatáříše římská České království Uhry Francie Španělsko Evropa na konci 15. stol. 15.stol. HUMANISMUS A RENESANCE Itálie

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ V 16. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_11 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník BAROKO Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880

Více

Dej2 Zámořské objevy 15.-16. stol. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej2 Zámořské objevy 15.-16. stol. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej2 Zámořské objevy 15.-16. stol. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Zámořské objevy Středověk církevní učení o Zemi jako

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS -7. ROČNÍK Raný středověk Islám Franská říše Vikingové Byzantská říše Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ZEMĚ BEZ KRÁLE ČEŠI ODMÍTLI ZIKMUNDA, KTERÝ MĚL PO VÁCLAVOVI IV. NASTOUPIT NA TRŮN ZEMĚ SE VZPAMATOVÁVALA Z VÁLKY ZŮSTALI ZDE KATOLÍCI I PŘÍVRŽENCI HUSA TAKÉ ČEŠTÍ BRATŘI,

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

VI. Novověk (tradičně 1492 asi 1914) A. Časové vymezení a obecná charakteristika novověku

VI. Novověk (tradičně 1492 asi 1914) A. Časové vymezení a obecná charakteristika novověku VI. Novověk (tradičně 1492 asi 1914) A. Časové vymezení a obecná charakteristika novověku Novověká epocha lidských dějin sahá od přelomu 15. a 16. století až do moderní doby: jako tradiční počáteční datum

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 1. Úvod do dějepisu - seznámení s učebnicí - historické prameny UČIVO: - čas,

Více

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5.

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5. Autor: Ladislava Městková Datum: 20. 5. 2013 Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost Tematický okruh: Novověk Téma: Červencová revoluce a její ohlas v Evropě

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: V-2 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Ověření ve výuce: Třída:

Ověření ve výuce: Třída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 32_01 Sada: III Ověření ve výuce: Třída: 8.B Datum: 30.11.2011

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

OBJEVITELSKÉ PLAVBY. První objevitelé. Arabští objevitelé

OBJEVITELSKÉ PLAVBY. První objevitelé. Arabští objevitelé OBJEVITELSKÉ PLAVBY ÚLOHA 1: Prohlédněte si Herefordskou mapu(nakreslenou v Anglii kolem roku 1300) a uvažujte jaké byly hlavní chybné názory o tvaru naší planety a možnostech plavit se di Indie a Číny.

Více

Zklidnění situace vítězství fr. armády, mír s Rakouskem a Pruskem

Zklidnění situace vítězství fr. armády, mír s Rakouskem a Pruskem 1795-1799 Zklidnění situace vítězství fr. armády, mír s Rakouskem a Pruskem 1795 nová ústava (zachována republika, omezena práva nemajetných, u moci bohatá buržoazie, majetkový cenzus) 5členné direktorium

Více

Rozvoj vědy s nástupem renesance Astronomie a fyzika :

Rozvoj vědy s nástupem renesance Astronomie a fyzika : Rozvoj vědy s nástupem renesance Astronomie a fyzika : Tycho de Brahe / dánský šlechtic, pobýval i na dvoře Rudolfa II. / Země není středem vesmíru Planety obíhají okolo Slunce u nás stejný názor Mikuláš

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Scholastika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Scholastika (periodizace a charakteristika, představitelé, základní problémy, spor o univerzálie, myšlení sv. Tomáše) Periodizace

Více

- revoluce urychlena krizí v Anglii, neúroda nedostatek brambor

- revoluce urychlena krizí v Anglii, neúroda nedostatek brambor Otázka: Revoluční rok 1848 1849 Předmět: Dějepis Přidal(a): Pavla příčiny: - vliv průmyslové revoluce na politiku - rozvoj kapitalismu - odpor k vládě šlechta a přežitkům feudalismu - požadavek konstituce

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_14_Severní

Více

STÁTY A JEJICH HRANICE

STÁTY A JEJICH HRANICE STÁTY A JEJICH HRANICE STÁT politické uspořádání společnosti vytváří si vlastní mezinárodní vztahy s jinými státy, zajišťuje bezpečnost a obranu svého území podmínkou pro existenci státu je jeho uznání

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AMERIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 1. Největší státy počet obyvatel. Středozápad USA oblast Velkých planin Středozápad USA oblast Velkých jezer (Great Plains) (Midwest) 2. Hospodářsky nevýznamnější

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Západní Evropa v 16. století

Západní Evropa v 16. století Západní Evropa v 16. století Španělsko od r. 711 Španělsko pod správou Arabů (Maurů) vytváří Chordobský chalífát (10. st.) = arabský stát ve Španělsku reconquista boj proti Arabům, za nastolení křesťanství

Více

Století humanismu s renesenace?

Století humanismu s renesenace? Století humanismu s renesenace? Významnéudálosti 1517 Martin Luther uveřejňuje svých 95 tezí začíná německá Reformace 1521 Hernán Cortés dobyl Tenochtitlán hlavní město Aztécké říše. 1522 Hernán Cortés

Více

Přepiš si graf I. habsburských panovníků a země habsburské monarchie (uč. str.98)

Přepiš si graf I. habsburských panovníků a země habsburské monarchie (uč. str.98) 31 HABSBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ I. Přepiš si graf I. habsburských panovníků a země habsburské monarchie (uč. str.98) HABSBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ I. Habsburkové rakouský panovnický rod, který vládl v českých

Více

Vývoj Polska, vývoj hranic

Vývoj Polska, vývoj hranic Vývoj Polska, vývoj hranic 3 velké etapy ději: Polsko do dělení (do konce 18. stol.) období národní nesvodový (do začátku 20. stol.) obnovení Polska (od r. 1918) Ad 1 etapa: formování etnického státu (piastovská

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku SJEDNOCENÍ ITÁLIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_05 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Historia magistra vitae

Historia magistra vitae Pohled do historie Historia magistra vitae Etapy vývoje lidské společnosti Období před existencí lidské společnosti Pravěk: 2 000 000 5 000 př.k. Starověk: 5 000 př.k. 5.století po K. Středověk: 5. 15.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Punské války VY_32_INOVACE_D_376

Punské války VY_32_INOVACE_D_376 VY_32_INOVACE_D_376 Punské války Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 30. 3. 2013 Datum pilotáže: 24. 4. 2013 Metodika: pomocí prezentace seznámit žáky s příčinami, průběhem

Více