Počátky novověku. Humanismus, Renesance, Reformace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Počátky novověku. Humanismus, Renesance, Reformace"

Transkript

1 Počátky novověku Humanismus, Renesance, Reformace ranný novověk je obdobný jako pozdní středověk 16.stol, nový typ myšlení, nový styl života - rodí se v itálii ve 14.stol (ve florencii) - v 15.stol se rozšířil do celé itálie rodí se z krize ve středověku - myšlenkové a společenské krize nový životní styl renesance - preferují se studia humána, zaměření na člověka - pozemskost (oproti středověku kdy se jednalo o boha) - vznikají nové církve - reformace - končí křestanský universalismus (jedna víra - nebere se pravoslaví, evropa je sjednocena) nový vzath člověka k bohu - člověk chce víru více osobní, církev má vést člověka k bohu (kazatelé) - nápomocná ruka - katolická církev to nepřijala - vznikají nové protestanské církve lidé jsou kritičtější - knihtisk - vzdělání je dostupnější, díky univerzitám dochází k lajcizaci vzdělanosti (jsou vzdělání i svědští - ne jenom teologové) - bible je dostupná pro všechny (překlady) - to vede ke kritizování církve lidé se zaměřují na rozumové poznání - vychází z Scotismu - Jan Duus Scotus který říká že ne všechno jde poznat vírou - rozumové poznání světa, začínají se rozvíjet technické obory, nové přístroje, konstrukce (lodě - objevování světa - představy o světě - zjistí že je země kulatá - obchod s jinými kontinenty) inspiraci hledají v antice - navazují na řecké vědce (aristoteles - zachytil vědění antického světa - ve středověku znají jen části aristotela - učí tak latinu ale obsah nepřijímají - přes araby se znovu dostává do evropy znalost aristotela) - lidé začínají číst antické autory, fascinuje je antický styl života - jednoznačně zaměřen na člověka Renesanční styl života rodí se v severní itálii - jednotlivé malé státy - profitují z obchodu ve středomoří (s turky, blízký východ a araby) - koření, koberce - bohatnou města jako Janov, Benátky Florencie bohatne na bankovnictví vznikají ekonomicky silné malé státy - v čele státu je Dože/Signorie - bohatnou také měštané - obchodníci, řemeslníci - nový životní styl investují do svého pohodlí, chtějí si užít života 1) 14.stol - trecento (florencie) 2) 15.stol - quatrocento (celá itálie) 3) 16.stol - cinquecento (celá evropa) lidé se snaží o zaměření na pozemský život - začínají stavět stavby které jim zajistí pohodlí - letohrádky, zámky - hrady se nestaví, mají jen fci. obranou - z počátku na to má finance jen itálie

2 Renesance znovuzrození antického stylu života florencie - bankovnictví - investice - moderní spůsob života vliv antické kultury, tradice, čte se Aristoteles Novoplatonská akademie kalogathia, ideál renesanční člověk - všestrané vzdělání stavby vzdušné - v itálii nepotřebují vytápění - na sever se musí transformovat podle přírodních podmínek staví se zámky (francie - 16.stol - Louvre Lit. - Dante, Petrarca, Bocacio, Shakespear, začínají se sepisovat etiketa životní styl vyhovuje šlechtě a měštanstvu - poddaní si to nemohou dovolit zámky ve městech a letohrádky (šlechta a bohatí měštané) vznikají zahrady pro okrasu (ve středověku jen užitkové) dlaždí se chodníky, vili vymalované freskami - antické náměty Architektura - pravouhlá, hladké fasády - grafity, horizontální členění stavby, sgrafito, sloupořadí, pilastry, kazetové stropy, podpůrné sloupy, oblouky, arkády, štuková vázdoba (vnitřní) - Filippo Brunelleschi (Dom ve Florencii), Daniel Bramate(chrám pany marie), Micheangelo Buonarroti, Alberti, Jacopo Barozzi, Antonio de Sangallo Vatikán Malířství - realistické tendence, prespektivní vidění, snaha o vyjádření citů, převaha svědské látky, postavy začleněné do kontextu, odkazy na antiku, mytologické náměty, krajino malba, záliba detailu, portrét, zátiší. Giotto di Bondone, Masaccio, Leonardo da Vinci (poslední večeře páně, Madona ve skalách, Mona Lisa), Rafael Santi (Athénská škola, Tři Grácie - fyziognomie), Michealgelo (Sixtýnská kaple - výzdoba, volba papeže), Botticelli (Zrození Venuše), i ve benátkých ( Vecellio, Robusti, Cagliary, Caravagio(na pomezí s barokem - šerosvit), - antická tématika, zuzana v lázni) sochařství - realismus, snaha o ideál krásy, fyzyologie, řezbářství (Donatello, Nicolo Picaso, Lorenzo Ghilberti, Micheangelo (david)), sochy bojevůdců

3 Zámořské oběvy lidé se snaží posunot své technické možnosti a rozumové oběvy - zámořské ověvy člověk objevil cestu do indie kolem afriky, objevil ameriku jako kontinent - potrvzeno že země je kulatá obchodníci se snaží objevit přímou cestu do indie - protože evropa po celý středověk dováží z orientu koření a luxusní výrobky (exkluzivní) - bohatli na tom - musel ale produkty dovážet přes araby a turky (prostředníci) - tím se cesta a obchod prodražuje - evropa za luxusní předměty platí drahými kovy - zásoby se vyčerpávají - dochází zlato a stříbro - státy se snaží o tezaurování drahých kový - chtějí základ hodnotné jměny - nechtějí další odliv drahých kovů evropa se dovídá na základě cestopisů že asie je velmi bohatá (Milion Marco Polo) v zájmu evropanů je objevit přímou cestu do indie - zlevnění zboží lidé se více zaměřují na přídovědné a rozumové poznání - možství technických vynálezů - staví se lodě s hlubším kýlem (ponorem) - přepraví více zboží - vyplatí se to více - dále jsou lépe ovladatelné - plachetní systém (trojůhelníkové a čtvercové plachty) - začalo se pouřívat kormidlo (dnešního typu) - začíná se pouřívat kompas, dalekohled - astroláby a arbalety (určení polohy na volném moři - vypočtou polohu vzhledem k hladine a hvězdy) - vznikají hvězdné mapy, astronomické tabulky - orientace na moři sestavují se mapy - sestaven první globus (země je kulatá) Portugalské objevné plavby již od 15.stol jsou chudí - nemají co ztratit bratr portugalského krále - Jindřich Mořeplavec - podporuje plavby, má rád dobrodružství první cesty vedou jen přes Gibraltar do afriky - v roce 1415 dobili Marodskou Certu - stala se jejich základnou odkud pronikali dále do afriky, dováží drahé kovy, slonovinu, a ojediněle i koření a pozdějí obchod s otroky na pobřeží afriky zakládají obchodní stanice - sprostředkovávají obchod se středozemím, a kolemplující lodě mohou nabírat suroviny, do 70.let se dostali do Guibejského zálivu v roce 1487 Bartolomeo Diaz se dostal až k misu afriku - obeplul ho - nedoplul až do indie jako první do indie doplul (roku1498) Vasco De Gama - obeplouvá celou afriku, v oblasti dnešní kenye začíná potkávat arabské obchodníky - najal si místního lodivoda který znal indický oceán - a dostal se do indické Kalkati.

4 dále portugalci zmapovali oblast indonésie, zabrali pro sebe ostrovy koření (část indonésie - souostroví Moluky) a město Malaka na dlouhou dobu mají zlato a otroky z afriky - vyeliminovali obchodníky z arábie - velmi bohatí - španělsko jim to závidí Španělské objevné plavby chtějí se také zapojit ale nejdříve si musí vyřešit problémi doma v roce 1469 se vzaly Izabela Kastilská a ferdinant Aragonský - tím se španělsko sjednoceno - v roce 1479 se vzali po sjednocení mají prioritou vyhnat Araby (maurové) - pronásledují jinověrce (araby, židy atd.) - v roce 1480 byla založena španělská inkvizice - v roce 1492 padlo poslední město které ovládali arabé (granada) také donutili židy opustit španělsko na oslavu podpořili mořeplavectví - v roce 1492 přišel ke královskému dvoru Krištov Kolumbus (původně z Janova, přiženil se do významné portugalské rodiny Prestrelů (námořnická rodina) - s nimi se dstal na západní pobřeží afriky - neměli zájem hledat jinou cestu) měl v plánu doplout do indie - ne okolo afriky, španělé mu dali tři lodě Santa Maria, Nina, Pinta a uzavřeli dohodu že se stane guvernérem všech zemí které objeví a dají mu 10% zlata co najde, - během tří měsící přeplul atlantik - doplul na kanárské ostrovy - poté na západ do oblasti karabiku a přistál na ostrově San Salvádor - je přesvědčen že je to indie (věří tomu do své smrti) - jeho objev nepřinesl okamžitý zisk - poté uskutečníl ještě 4 výpravy - na druhé výpravě bjevil souostroví malé Antily - na třetí výpravě objevil ustí řeky Orinoko a jako poslední obejvil Panamu po uspěšnosti španělů si portugalci chtějí rozdělit území (sféry vlivu) - byla uzavřena smlouva v roce 1494 Tordesillas - čára dělící sféry vlivu 2000km od kapérských ostrovů - čára vede přes brazílii - portugalský mořeplavec Pedro Kadral v roce 1500 nechtěně doplul do brazílie - obsadili jí španělé potřebují zjistit co obejvili - mapují kontinent který objevili - další výprvavy - výprava Amerigo Vespuci v roce , začali uvažovat o tom že je to nový kontinet - území bylo pojmenováno amerikou, obyvatelstvi říkají indiáni (podle indie) v roce 1513 Vasco de Balboa - přešel pěšky panamskou šíji - zjistili že za územím je další oceán - v letech Fernao Magalhaense (portugalec který se plaví se službách španělska) - je dokázáno že je svět kulatý - obeplul svět - je potřeba uzavřít jěště jednou smlouvu kde se nově střetli - oblast tichomoří smlouva ze Zaragozy - přerozdělili si svět - tichý oceán španělů, indický portugalců, filipíny patřili španělsku, indonésie zůstala portugalcům v důsledku nové smlouvy dochází k tomu že spanělsko musí více prozkoumat americký kontinent (neví co mají) - chtějí zjistit jestli mohou získat nějaké zlato a stříbro - vysílají conquistátory neboli dobivatele - dozvídávají se zvěsti že i v americe jsou kultůry které mají zlato a stříbro - chtějí je podmanit - nejvtěšními kultůry jsou ve střední americe aztékové, a v jižní americe inkové v letech španěl Hernando Cortez vede výpravu jejimž cílem je podmanit si říši aztéků - španělům nahrává že mají výrazné lepší zbraně, aztékové jsou nadřazení vládci nad ostatním obyvatelstvem - ostatní kmeny je chtějí zvrhnout - nejsou spokojeni s jejich vládou, všechny kultůry mají báje že z moře příjdou bílí bohové - vítají je vstřícně - bílí dobyvatelé toho využívají - Cortez měl s sebou 600

5 vojáků - dotáhl do hlavního města Tenochtytánu a byl přijat císařem Moutezumou - dostal se do centra - sesadil ho a řekl že toto území je zabráno pro španělského krále, tímto způsobem obsadil také menší kultůru mayů v souvislosti s rozvrácením říše dovezl do španělska zlato a stříbro v letech dochází k druhé výpravě vedenou Franciscem Pizzarou která je vedena proti říši inků, hlavní město se jmenuje Cuzco a stejně jako u aztéků jsou inkové nadřazenou vrstvou - ostatní jsou podřízeni - musejí jim odvádět poplatky - jsou chudí inkové jsou živení z nich (odvádí dvě třetiny), inkové říši spravují z centra Cuzca, velmi rozvinutá - mají sítě silnic, terasovitá políčka, odvodnění, systém správy za pomocí písma (kipu, jazyk kečua), v čele stojí poslední inka Atahualpa a Pizzaro když se dostal do Cuzca byl pozván na hostinu na naše přátelství - na hostině většinu předních inků zajal - když tuto místnost naplníte zlatem vrátím vám panovníka - naplnili ji ale stejně ji zabil - rozvrátil říši inků - španělé dobili dvě největší kultůry výsledkem je že španělé dováží obrovské množství zlata a stříbra, král si staví nové luxusní sídlo Eskorial, 16.stol je zlatý věk španěska - španělé ale nepoužili zlato k tomu aby postavili dobré hospodářské základy - zlato utrácí jinde - rozvoj podnikavých měst (oblast Beneluxu) ti velmi pohadnou a dochází k rozvoji Anglie když ostatní země vidí velké úspěchy - chtějí se zapojit - Anglie má velké námořní lodstvo - začnou se zapojovat - v době vlády Alžběty I - chce mít také podíl na úspěších - angličané spochybnili smlouvu z ToredeSilas a nárokují si území severní ameriky - nemluví se v ní o oblasti severní ameriky - jejich námořník Walter Raleigh - doplul do severní ameriky a pro královnu Alžbětu založil novou kolonii kterou nazval Virginiii a z důvodu z toho že tam dopluli jako první tak si toto území nárokují - pokus o zotročení indiánů neuspěl (neměli fyzickou výdrž) - začali se dovážet černoši angličané začínají provozovat pirátství - Walter Religh a Francis Drake - přepadají lodě a vozí je do anglického přístavu - byly povíšeni do šlechtického stavu španělé se to snaží vyřešit diplomaticky - to se nepovedlo tak se snaží je zastavit vojensky - španělské námořnictvo vyplulo proti angli (armada) - v roce 1588 se udála bitva na La Manche - španělé poraženi - zbytek armády obeplouvá irsko a anglii - dorazila je bouře - museli přistát - angličané ještě další část zajali - španělé přisli o velkou část námořnictva - musí uznat že anglie má severní ameriku zakládají obchodní společnost - Východoindický spolešnost (anglie, na lodích byli i vojáci) - zapojuje se do mezinárodního obchodu, a díky východo a západoindické společnosti (Obě dvě obchodovalis čínou a japonskem) - sprostředkovávali obchod, neměli tam kolonie - anglie ekonomicky posiluje - má velké lodstvo Francie když vidí anglii tak se chce taky zapojit ale nemá tak silné námořnictvi francouzská výprava vedena Jacques Cartier, přistála do oblasti dnešní kanady (1535) - oblast nebyla tak úrodná ale nikdo si to nenárokoval - francie si tuto oblast přivlastnila

6 Nizozemsko oblast dnešního holandska, nizozemí se v roce 1579 vymanilo z nadvlády španelů - vzniká samostatný stát - chtějí taky podíl ze světového obchodu, začali zakládat obchodní společnosti (východo/zapado indická ob. spol.) - mají stejný úkol jako anglické - sprostředkovávají obchod s indii a asií - jsou prostředníci, mohou také vyvážet svoje výrobky (guildy) - velký ekonomický vzestup nizozemí - stali se nejváženějším obchodním konkurentem anglie Důsledky objevných plaveb mění se význam jednotlivých zemí, postupně strácí význam italské přístavy (janov, benátky) ale roste význam přístavů v atlantiku (lisabon, londýn, amsterdam) španělé a portugalci přivezli velké množství kovů - dochází k inflaci - zdražilo se veškeré zboží a služby - doplatili na tom nejchudší vrstvy - pokles úrovně života státy které kovy dováží měli na velké stavby a rozvoj - zlatý věk, velké investice - ale ve výsledku nejvíce bohatnou ty zemé které vydělávají na obchodu do evropy se z ameriky dostávají nové plodiny - rajčata, brambory, kukuřice, tabák, slunečnice a i ze zvířat perlička a krocan do ameriky evropané dovezli koně, skot z jižní ameriky si evropané dovezli syfilis, a evropané indiánům přenechali neštovice, chřipky, spálu - indiáni neměli imunitu - umírali ve velkém Evropa v 16.stol Vzestup rodu Habsburků Habsburkům se podařilo díky snadkové politice stát nejmocnějším státem - citát: Bella geraunt allii, tu felix Austria mute (ostatní at vedou války když stastné rakousko se zasnubuj) - získali skoro polovinu kontinentu

7 začalo to na konci 15.stol když tehdejší císař Fridrich III domluvil sňatek mezi Marii Burgunskou a Maxmiliánem I. Habsburský - tím Hab. získali oblast Beneluxu (připojili to k rakouským zemím), jejich syn (Filip Sličný) uzavřel snatěk ještě výhodnější - vzal si Johanu Šílená (která je dědičkou španělska, a jejich kolonií) splečně mají 6 dětí - nejstarší je Karel V. - ten po svém dědovi nastupuje jako španělský král a po druhém dědovi kandidoval na trůn sv. říše římské - takže ovládá Rakouské země, španělsko, burbunsko a je císařem (od roku 1519), jeho bratr Ferdinant I vídenské smlouvy (nastupuje ve vedlejších zemí koruny české) a 1528 získal uhry a 1526 země koruny české velké území - jeden panovník ho není schopný ovládat takto velké území - Karel V. by to nezvládl - rozdělili se na dvě větve - Primogenitura (španělská, v beneluxu, a od roku 1504 neapolsko a sicílie, a ve 30.letech připojili milánsko, od Karla V.) a Secundogenitura (rakouské země, české země a uhry) svatá říše římská je volná - císař je tam volený, první byl zvolen Karel V. - když odešel do důchodu od té doby kandidovali Habsburkové z roukouské strany (první Ferdinant I.) Vláda Habsburků ve Španělsku snaží se ve všech zemích kde nastupují prosadit co nejsilnější moc panovníka ve španělsku jsou úspěšní - podařilo se jim prosadit absolutismus v jiných zemích je to těžší - šlechta - má zaručená práva Vladislavským zřízením zemským - stát stavovský (rakouské země, české a uhry) ve střední evropě se jim podařilo prosadit absolutismus až po bílé hoře a 30leté válce - někde se to vůbec nepodařilo (svatá říše římská - suveréní vládci) v 16.stol - neprve Karlu V. a poté jeho synovy Filipovi II - podařilo se jim vtvořit absolutistický stát kde hlavní je moc panovníka který spolupracuje s papežem - opírá se o církev a na vzájem se podporují španělsko se stává nejsilnějším spojencem papeže (vyhnali Maury) jakýkoliv projev kacířství je trvdě potlačován - nedošlo k rozšíření reformačních nárorů inkvizice - španělsko se neroztříštilo nábožensky - má na tom zásluhu inkvizice - kacíři byli veřejně popravováni (autodafé) vládnou tvrdou rukou, omezili moc šlechty a měst, podpora církve - na města byli uvaleny velké daně (tzv alcavala) - to vedlo k podtržení obchodu, omezení možnosti rozvíjení hospodářství a obchodu - nemá silnou ekonomickou základnu panovník se snaží území rozšiřovat - v roce 1504 rozšiřuje území o Neapolsko (Aragonský) a 1522 Milánsko (Karel V., nárokují si ho dva státy - francie a španělso - boje od 30. let - bojuje se do roku 1559 kdy uzavřeli Cateau Cambrésis mír - kompromis - španělsko zůstane španělům, francouzi získali pohraniční území od německa - Mely, Toul, Vadun v roce 1556 se Karel V. odchází do ústraní a přenechává moc svému synovi Filipovi II. - posílil postavení španělska, poměrně ortodoxní katolík který vládne absolutisticky - musí vyřešit problém s turky - vytvořil svatou alianci/ligu proti turků - spojil španěle, benátky, rakousští hab. a papež - podařilo se jim zastavit pronikání turků do středomoří bitva Lepanto - velký úspěch - uchránili západní středmoří

8 a druhým velkým soupeřem se stává anglie - pokusil se jí porazit - bitva u Lamanch porážka španělů - španělsko ustupuje anglii Filip II. po matce zdědil portugalsko - vytvoření personální unie Reformace obnovení nebo náprava celoevropský směr který zasáhl evropu kromě španělska a ruska hnutí usilující o nápravu církve církev má pouze vede, vysvětluje - má se vrátit ke kořenům - k čistému křestanství - životu podle církevních pravidel - chtějí odstranit svědskou vládu církve kneží by měli pomáhat k cestě k osvícení lidé se sami dostávají k bibli - vzdělanost - lidé kritizují že církev zneužívá své postavení - vybírá odpustky, desátky (daň církvi) - je to možné doložit na církevním schyzmatu - papežové žijí nákladným způsobem života, staví letohrádky, zasahují do světských záležitostí, války - to vadí poddaným - chtějí jak reformu církve tak reformu společnosti - chtějí zlepšit sociální poměry (s tím souhlasí i měštané a šlechta a i někteří kněží) na reformě se shodnou věechny vrstvy - reformace začíná roku 1517 kdy augustiánský mnich Martin Luther vystoupil veřejně proti církvi s požadavky na reformaci - na dveře přitloukl seznam 95 věcí které by se měli změnit v církvi - navazuje na Jana Husa a na Johna Wicklafa - tvrdí že člověk může dosáhnout spásy individuální cestou - církev by měla mít roly kazatele - člověk by měl porozumět kázaní - mělo by se kázat v národním jazyce (i bibli) - požadují přijímaní podobojí - církev nepotřebuje majetek - měla by se odprostit od svědské politiky - kněz nemusí být zcela oddán náboženství - může jít příkladem, není potřeba dodržovat celibát - může mít rodinu papež jeho požadavky označil za kacířské - a bulou zakázal lutherovo učení - Martin bulu roztrhl a veřejně spálil - stal se prvním z pronásledovaných - papež ho exkomunikoval v německu se začalo jeho učení šířit (sympatizovali s ním) - Martin se uchýlil pod ochranu kurfiřchta Fridricha Moudrého - za Luthera se satví část společnosti, za papeže se staví Karel V a druhá část spol. Lutherovy myšlenky se stávají populární - papež a Karel ho mosí zastavit německo se rozděluje na dvě části - poddaní si lutherovo učení spojilo s reformací společnosti - radikální - v letech dochází k německé selské válce - válka lidových houfů - nejchudší lidé se snaží změnit společnost - v oblastech tyroli, švabsko, sasko - dva vůdci lidových houfů - Tomáš Můrtzer, a Michal Gaismaer - revolucionáři - chtěli změnu církve a společnosti hned - nemají plán porevoluční - nikdo z nich neumí vládnout - jak katolíci tak lutheráni se spojili proti selskému povstání (šlechta) - v roce 1526 společnými silami potlačila válka a vůdci byli popraveni (i představiteli) - jakýkoliv pokus o převrat z dola bylo potlačeno - ale pořád německo zůstává rozděleno poté co šlechta potlačila vzpouru poddaných tak chtějí řešit otázky víry - knížecí reformace

9 karel V má za úkol vyřešit tuto situaci - Karel svolává do německého Špreyer setkání - doufá že hlasováni bude pro jeho prospěch - navrhuje o víře hlasovat - lutherání odmítli hlasovat o víře - protestují o tom že o víře se nemůže hlasovat - protestanté

Evropa a svět od poloviny 15. do poloviny 17. století. Johnová Patricie 4.B 2014/2015

Evropa a svět od poloviny 15. do poloviny 17. století. Johnová Patricie 4.B 2014/2015 Evropa a svět od poloviny 15. do poloviny 17. století Johnová Patricie 4.B 2014/2015 Úvod: Evropa a svět polovina 15. polovina 17. stol. obsah zámořské objevy, vzestup Španělska, pokles Itálie, Humanismus,

Více

3. Evropané objevují svět

3. Evropané objevují svět 3. Evropané objevují svět Již první roky 15. století přinesly počátek epochy velkých objevných plaveb, které během několika desetiletí úplně změnily mapu světa a představu člověka o něm. Důvody a předpoklady

Více

17. Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků

17. Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků 17. Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků I přes úsilí, které Karel VI. věnoval prosazení pragmatické sankce, se hned po nástupu Marie Terezie (vládla v letech 1740 1780) panovníci sousedních

Více

1.) Předmincovní platidla

1.) Předmincovní platidla 1.) Předmincovní platidla - období naturální směny; primitivní peníze - předměty nejrůznějšího charakteru používané jako ekvivalent měny, byly používány ke směně a platily na určitém území - předmincovní

Více

Nástup Habsburků. poprava 2 zemanů a 2 měšťanů neposlušné šlechtě zabavoval majetek zavedena daň z piva. Nástup Habsburků

Nástup Habsburků. poprava 2 zemanů a 2 měšťanů neposlušné šlechtě zabavoval majetek zavedena daň z piva. Nástup Habsburků Nástup Habsburků 23. 10. 1526 české stavy volí českým králem Ferdinanda I. Habsburského (manţelka - sestra zemřelého Ludvíka Jagellonského) byl králem Uherským, arcivévodou rakouským = personální unie

Více

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol.

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. POČÁTKY NOVOVĚKU POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. Polsko Anglie Svatáříše římská České království Uhry Francie Španělsko Evropa na konci 15. stol. 15.stol. HUMANISMUS A RENESANCE Itálie

Více

VÝROČÍ. Praha 28. března 2012 Ročník V., Číslo 3. Asi málo kdo by řekl, že tak typická budova newyorkské

VÝROČÍ. Praha 28. března 2012 Ročník V., Číslo 3. Asi málo kdo by řekl, že tak typická budova newyorkské Praha 28. března 2012 Ročník V., Číslo 3 VÝROČÍ Březen bývá často spojován v našich zemích se smutným výročím vzniku Protektorátu Čechy a Morava a je myslím dobře, když se podobná výročí připomínají. Lidská

Více

ANGLIE A FRANCIE V 16. A 17. STOLETÍ

ANGLIE A FRANCIE V 16. A 17. STOLETÍ ANGLIE A FRANCIE V 16. A 17. STOLETÍ 1. NÁBOŽENSKÉ VÁLKY VE FRANCII A POČÁTKY ABSOLUTISMU Náboženské války ve Francii v 16. stol. boje o vliv na Apeninském poloostrově; 1558 významný zisk přístavu Calais

Více

10. Evropský absolutismus v 17. a 18. století

10. Evropský absolutismus v 17. a 18. století 10. Evropský absolutismus v 17. a 18. století Způsob vlády označovaný jako konstituční monarchie, který se dotvořil ve Velké Británii na přelomu 17. a 18. století, byl v tehdejší Evropě ojedinělý. V ostatních

Více

ERNST HANS GOMBRICH : PŘÍBĚH UMĚNÍ

ERNST HANS GOMBRICH : PŘÍBĚH UMĚNÍ ERNST HANS GOMBRICH : PŘÍBĚH UMĚNÍ ÚVOD Umění s velkým U neexistuje. Existují nesprávné důvody k tomu, abychom měli nějaké umělecké dílo neradi. Krása obrazu nespočívá v kráse námětu, protože měřítko krásy

Více

D. Pozdní středověk (14. 15. století) 1. Přírodní a společenská charakteristika pozdního středověku v Evropě

D. Pozdní středověk (14. 15. století) 1. Přírodní a společenská charakteristika pozdního středověku v Evropě D. Pozdní středověk (14. 15. století) 1. Přírodní a společenská charakteristika pozdního středověku v Evropě Období 14. 15. století se nazývá pozdní středověk. Jako svébytná epocha se projevuje především

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Lidská práva v průběhu historie Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Lidská práva v průběhu historie Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha Lidská práva v průběhu historie Bakalářská práce Lucie Zlámalová 4/2011 Obsah OBSAH... 1 I. ÚVOD... 2 II. OBDOBÍ PŘED NAŠÍM LETOPOČTEM A PRÁVA ČLOVĚKA... 3 ARCHAICKÉ

Více

Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU

Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU Odpověz na otázky: Který rok je považován za počátek středověku a jaká událost se k němu vztahuje? Která dvě data považujeme za konec středověku

Více

1. Renesance a humanismus

1. Renesance a humanismus 1. Renesance a humanismus Rozvoj obchodu a řemeslné výroby v době vrcholného středovku výrazně posílil hospodářské postavění především měst. Hospodářský vzestup měšťanů postupně měnil tradiční uspořádání

Více

ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU

ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU Jiří z Poděbrad (1458-1471) silná panovnická osobnost, vládl tvrdou rukou, opíral se o města a nižší šlechtu, aby omezil moc panstva (vysoká šlechta) snažil se o silnou centralizovanou

Více

DĚJINY SVĚTA OBJEVY A NOVÉ STRUKTURY 1200 AŽ 1800 GLOBÁLNÍ DĚJINY OD POČÁTKŮ DO 21. STOLETÍ WALTER DEMEL VYŠEHRAD EDITOR

DĚJINY SVĚTA OBJEVY A NOVÉ STRUKTURY 1200 AŽ 1800 GLOBÁLNÍ DĚJINY OD POČÁTKŮ DO 21. STOLETÍ WALTER DEMEL VYŠEHRAD EDITOR DĚJINY SVĚTA GLOBÁLNÍ DĚJINY OD POČÁTKŮ DO 21. STOLETÍ 4 OBJEVY A NOVÉ STRUKTURY 1200 AŽ 1800 EDITOR WALTER DEMEL VYŠEHRAD Motiv na obálce: Rytina z knihy Atlas Coelesti s seu Harmonia Macrocosmica Andrease

Více

Vysoká škola polytechnická Jihlava. Dějiny turismu. Vysokoškolská skripta

Vysoká škola polytechnická Jihlava. Dějiny turismu. Vysokoškolská skripta Vysoká škola polytechnická Jihlava Dějiny turismu Vysokoškolská skripta RNDr. PaedDr. Jaromír Rux, CSc. 2014 Dějiny turismu 1. Vydání Vydala Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, Jihlava, 2014

Více

Kapitoly z dějin 19. století

Kapitoly z dějin 19. století Kapitoly z dějin 19. století Úvod do výuky moderních dějin I Aleš Skřivan st., Ivo Budil, Roman Kodet, Aleš Skřivan ml, Lukáš Novotný Katedra historických věd / Fakulta filozofická / Západočeská univerzita

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Naše škola

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Naše škola 1. Učební osnovy 1.1. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Linda Mikulenková. Dějepis 7

Linda Mikulenková. Dějepis 7 Linda Mikulenková Dějepis 7 PRACOVNÍ SEŠIT 1. procvičování 1 2 3 4 5 2. diskuse, úvaha 1 2 3 4 5 3. pokus, praktická úloha 1 2 3 4 5 4. hra 1 2 3 4 5 5. práce s textem 1 2 3 4 5 6. práce se zdroji (internet,

Více

DĚJEPIS 6.ROČNÍK ČAS, PRAVĚK, ARCHEOLOGIE

DĚJEPIS 6.ROČNÍK ČAS, PRAVĚK, ARCHEOLOGIE VY_12_INOVACE_D.6.A.01 DĚJEPIS 6.ROČNÍK ČAS, PRAVĚK, ARCHEOLOGIE Mgr. Eva Skalníková 1/ Na která hlavní období dělíme lidské dějiny? 2/ Základní kaménky, s jejichž pomocí skládáme mozaiku dějin, nazýváme

Více

navrh4.qxd 5.11.2002 17:32 StrÆnka 1 LIBERALISMUS V TEORII A POLITICE

navrh4.qxd 5.11.2002 17:32 StrÆnka 1 LIBERALISMUS V TEORII A POLITICE navrh4.qxd 5.11.2002 17:32 StrÆnka 1 LIBERALISMUS V TEORII A POLITICE navrh4.qxd 5.11.2002 17:32 StrÆnka 2 LIBERÁLNÍ INSTITUT děkuje Velvyslanectví USA v ČR a CATO Institute za podporu tohoto projektu.

Více

29. Občanská válka v USA zrod světové velmoci

29. Občanská válka v USA zrod světové velmoci 29. Občanská válka v USA zrod světové velmoci Spojené státy americké prožívaly v první polovině 19. století bouřlivý rozvoj. Statisíce přistěhovalců ze starého kontinentu z Evropy, ale i Asie sem přicházely

Více

ŠPANĚLŠTINA ŠPANĚLSKO A DALŠÍ ŠPANĚLSKY MLUVÍCÍ ZEMĚ

ŠPANĚLŠTINA ŠPANĚLSKO A DALŠÍ ŠPANĚLSKY MLUVÍCÍ ZEMĚ Zdroj: Irena Bednářová ŠPANĚLŠTINA Nositel projektu Okresní hospodářská komora Louny www.ohkln.cz http://elearning.ohkln.cz reg. číslo: CZ.1.07/1.1.34/02.0037 Tento projekt je spolufinancován ESF a státním

Více

RASSELASOVA OTÁZKA ÚVOD:

RASSELASOVA OTÁZKA ÚVOD: ÚVOD: RASSELASOVA OTÁZKA Civilizaci by [do čtvrtého vydání svého slovníku] nepustil, pouze slušnost. Při vší úctě k němu jsem za opak barbarství považoval spíše civilizaci ve smyslu zušlechtění než slušnost.

Více

antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan

antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan 1 Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít. Jan

Více

REFORMACE. Postavení církve: Hlavní reformátoři a jejich myšlenky: Martin Luther (1483-1546)

REFORMACE. Postavení církve: Hlavní reformátoři a jejich myšlenky: Martin Luther (1483-1546) REFORMACE Reformace (reforma církve) probíhala zejména v 16. století. K pochopení tohoto procesu se však musíme vrátit i k dřívějším událostem. ÚLOHA 1: Jaké události, vynálezy, objevy a vývoj v 15. století

Více

Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích

Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích Bakalářská práce Autor: Miroslav Novotný Právní administrativa v podnikatelské sféře

Více

Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500. Ročník (9. A) Úsvit civilizací. Školní rok: 2011 / 2012

Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500. Ročník (9. A) Úsvit civilizací. Školní rok: 2011 / 2012 Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500 Ročník (9. A) Úsvit civilizací. Školní rok: 2011 / 2012 Vypracovala: Petra Lenkvíková Vedoucí učitelka závěrečné práce: Mgr. Jakub Landa

Více

RJ: Samozřejmě geografická definice Evropy není relevantní či není nejvýznamnější. Zajímavá je politicko - civilizační definice Evropy

RJ: Samozřejmě geografická definice Evropy není relevantní či není nejvýznamnější. Zajímavá je politicko - civilizační definice Evropy 1 Dialog o Evropě s Romanem Jochem 1,2 : MS: Než začneme hovořit o otázce soudobé Evropy, tak bych se zaměřil na obecné vymezení tohoto kontinentu. Co pro vás samotného Evropa znamená, s čím si ji spojujete?

Více