Dej2 Zámořské objevy stol. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dej2 Zámořské objevy 15.-16. stol. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí"

Transkript

1 Dej2 Zámořské objevy stol. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Zámořské objevy

3 Středověk církevní učení o Zemi jako ploché desce objevné cesty jen ojedinělé: Vikingové stol. Marco Polo v Číně ve 13. stol. bez navigačních pomůcek se lodě neodvažovaly na širé moře Evropané znali jen severní Afriku a Přední Asii zprávy o cizích krajích - fantastické dálkový obchod po pevnině s Indií a Čínou (luxusní zboží především koření) obchodníci z Benátek, Janova+arabští kupci Marco Polo, Milion

4 Předpoklady objevných plaveb v15. stol. se v Evropě rozvíjí nový světový názor na život - humanismus a nový umělecký směr - renesance rozvíjí se řemesla a obchod, hledají se nové možnosti obchodního spojení s Orientem v lidech se probouzí touha po poznání světa, vědci znovu objevují antické zeměpisné poznatky (např. představa o kulatosti Země) dokonalejší a větší lodě karaky největší plachetnice 15.stol. s vysokými boky, později zastřešeny a měly několik pater (obytné části lodí) karavely malá, pevná a rychlá loď s třemi stěžni, na mořích od 13. stol. nové způsoby určování polohy na moři kompas (od 12. stol.) astroláb astronomický přístroj k určení zeměpisné šířky kvadrant měření vzdálenosti hvězd střelné (palné) zbraně, které v Americe a Asii neznali vznik španělského státu

5 astroláb kvadrant karavely

6 Příčiny objevných plaveb v Evropě nedostatek zlata a stříbra, doly vyčerpány + růst zbožně peněžních vztahů = potřeba hledání nových zdrojů nedostatek koření, přepychových výrobků (hedvábí, porcelán, sklo ) potřeba odbytišť cesty Benátčanů a Janovanů za zbožím do Orientu velmi omezeny

7 Byzantské císařství zánik r osmanští Turci pod vedením sultána Mehmeda II. dobyli Cařihrad přejmenován na Istanbul chrám Boží moudrosti přeměněn na mešitu Turci ovládli východní Středomoří, janovské obchodní stanice v Černomoří => italsko-arabské obchodní styky narušeny sultán Mehmed II.

8 Portugalské cesty Směr: na východ, podél Afriky, po jejím obeplutí do Indie portugalský princ Jindřich Mořeplavec zakládá námořnickou školu, touha po snadné kořisti v arabských severoafrických osadách r.1434 obeplutí obávaného mysu Bojador plavby podél afrického pobřeží do Indie r dosáhnutí pobřeží Ghany a Nigérie (černí otroci, zlato, africký pepř, slonovina)

9 Bartolómeo Diaz portugalský mořeplavec, velel výpravě, která měla prozkoumat pobřeží Afriky pokusil se uskutečnit plavbu do Afriky, roku 1487 dosáhl nejjižnějšího cípu Afriky Bouřlivého mysu, nazval ho mysem Dobré naděje zahynul při ztroskotání čtyř lodí na výpravě P. Cabrala r v bouři poblíž mysu Dobré naděje

10 Vasco da Gama první Portugalec, který r doplul do Indie velel třem lodím s 148 muži posádky, když v Indickém oceáně narazil na odpor arabských kupců, neváhal ničit jejich lodě a loupit zboží když se s 55 muži vrátil do Evropy, byl povýšen do hraběcího stavu

11 proudy na rovníku však lodě tlačily západním směrem až přistál u břehů Jižní Ameriky, v dnešní Brazílii pak pokračovali zpět do Indie, cestou objevili Madagaskar, zpět se vrátilo jen 5 lodí Pedro Álvares Cabral portugalský mořeplavec označovaný za objevitele Brazílie s flotilou 13 lodí vyplul r.1500 z Lisabonu a směřoval na jih kolem afrických břehů úkolem bylo navazovat trvalé obchodní vztahy a šířit křesťanství i silou

12 Portugalské cesty 1512 Portugalci vstoupili na Moluky (ostrovy ve východní Asii- Malajsie, Indonésie) => ovládnutí obchodu s kořením (vanilka, pepř, hřebíček ) budování koloniální říše v Sundách Portugalců bylo málo, nedokázali udržet obrovské správní území a odhadnout návratnost investic, nová generace králů - velké územní ztráty

13 Španělské cesty Pyrenejský poloostrov 2 království: Aragonie a Kastilie Směr: na západ, na základě poznatků o kulatosti Země, kolem světa do Indie sňatek Isabely Kastilské a Ferdinanda Aragonského => 1479 dynastická unie některé úřady společné pro obě království např. inkvizice pod přímou panovnickou kontrolou proti všem podezřelým z kacířství (arabské a židovské obyvatelstvo) dokončování reconquisty vyhnání Maurů 1492 reconquista skončila dobytí Granady Isabela Kastilská financuje námořní cesty

14 K. Kolumbus u Isabely Kastilské

15 Kryštof Kolumbus pocházel z italského Janova, pod španělskou vlajkou chtěl doplout do Indie západním směrem 12. října 1492 dosáhnul jednoho z Bahamských ostrovů - San Salvador domorodci chudí a primitivní (Kolumbus myslel, že je v Indii => Indiáni) k břehům Ameriky vedl čtyři výpravy, dosáhl úspěchu, titulu místokrále objevených zemí italsky Christoforo Colombo, španělsky Cristobal Colón expedice 1492 Bahamy, Kuba, Haiti Portoriko, Jamajka Trinidad, ústí Orinoka pevninská Stř. Amerika-Panama do své smrti zastával názor, že doplul do Asie a nepřipustil si objev nového světadílu, nakonec zemřel roztrpčen, protože jeho objevitelské zásluhy nebyly doceněny

16

17 1492 Nový svět

18 bratři Vicente Yáňez a Martín Alonso Pinzonové společníci Kolumba, kapitáni lodí Niñy a Pinty, dvou ze tří Kolumbových lodí (+Santa Maria) z první výpravy,v.y. Pinzon r dosáhl s expedicí pobřeží Brazílie a objevil ústí Amazonky

19 Smlouva o sféře vlivu Španělsko + Portugalsko demarkační linie stanovená papežem Alexandrem VI. hranice cca km západně od Kapverdských ostrovů na západ Španělsko, na východ Portugalsko 46. poledník rozdělil Zemi r mělo Portugalsko nárok na Brazílii

20 Amerigo Vespucci pocházel z italské Florencie podílel se na přípravě první Kolumbovy výpravy jako úředník italských obchodních firem několika plaveb se sám účastnil r ústí Amazonky, r Patagonie o svých pozorováních psal dopisy, pro objevený světadíl navrhl název Nový svět líčení přírody i obyvatel nových zemí byly neobyčejně poutavé, vydány tiskem, oblíbenou četbou v celé Evropě lidé začali mluvit o zemi Amerigově - o Americe

21 Vasco Nuñez de Balboa španělský objevitel, guvernér a dobyvatel v r cestoval do Nového světa a po několika průzkumech se usídlil na ostrově Hispaniola (Haiti), založil osídlení v dnešní Panamě, které se stalo prvním trvalým osídlením Evropanů v kontinentální Americe 1513 jako první Evropan přešel od Atlantiku přes Panamskou šíji a spatřil Tichý oceán

22 Fernando de Magalhaes Portugalec, který ve španělských službách podnikl v letech první plavbu kolem světa, při které sám zahynul na Filipínách jeho výprava definitivně potvrdila kulatost Země, z 5 lodí se vrátila jediná s 18 muži po téměř třech letech

23 Conquistadoři dobyvatelé, hledají zlato a slávu, krutě zacházejí s domácím obyvatelstvem v Americe se Španělé setkali s domorodým obyvatelstvem severní část kontinentu byla řídce osídlena lovci, kteří ještě žili v rodovém zřízení jen na dvou místech vytvořilo domorodé obyvatelstvo státní celky na území dnešního Mexika, vznikla vyspělá říše Mayů a na jejích troskách pak říše Aztéků druhou mocnou říší na americkém kontinentě byla říše Inků na území dnešního Peru

24 Hernando Cortéz vyvrácení aztécké říše (území Mexika), zakládá místokrálovství Nové Španělsko Montezuma II. vítá Cortéze

25 rozvinuté zemědělství a architektura silný vliv kněžstva- náboženství středem života masové lidské oběti bohu slunce a války (váleční zajatci) znalost matematiky, astronomie, kalendář stupňovité pyramidy Aztékové hlavní město- výstavní Tenochtitlan (dnes Ciudad de Mexico) založeno kolem r , v 2. pol.15. stol. získali kontrolu nad celým územím středního Mexika a vytvořili říši s asi 5 miliony lidí král Montezuma II. podrobili si okolní kmeny a vyvrátili předcházející civilizaci

26 Aztékové uctívaný bůh- Quetzalcoatl (opeřený had) - světlá pleť, tmavý vous, klobouk, bůh vědění, kdysi podlehl v boji s bohem Slunce, odešel, očekáván jeho návrat, podle znamení v době, kdy se vylodili španělští dobyvatelé Teotihuacán v Mexiku

27 Inkové říše v století hlavní město Cuzco západní andská část Jižní Ameriky (dnes část Ekvádoru, Bolívie, Argentiny, Chile a hlavně Peru Incké město Machu Picchu, nepřístupná poloha v andské džungli,objevené až v r americkým historikem a archeologem Hiramem Binghamem

28 Inkové budují terasová pole rozsáhlé megalitické stavby z kamene bez malty silnice se sítí štafetových poslů užívají quipu - uzlové písmo, zatím nerozluštěno

29 Španělé zajali posledního Inku Atahualpu slib propuštění panovníka, pokud jeho lid naplní místnost 34 m 2 do výšky přes 2 m zlatem zlato roztaveno a posláno do Evropy, slib porušen, Inka popraven

30 Francisco Pizarro mezi1471 a španělští conquistadoři Diego de Almagro usadili se v Panamě v letech podnikli plavby k pobřeží Peru a Ecuadoru v letech vyvrátil Pizarro inckou říši r dobyl Cuzco a dal popravit Inku Atahualpu r.1535 založil Limu jako nové sídelní město místokrálovství Peru velké povstání indiánů v čele s Manko Kapakem, se mu podařilo potlačit až s Almagrovou pomocí

31 Conquistadoři občanská válka mezi oběma conquistadory Almagro byl v r poražen, zajat a popraven Pizarro, proslulý svou krutostí, byl pak zavražděn Almagrovými stoupenci

32 Angličané získali východní pobřeží Severní Ameriky po Appalače od 17. stol. kolonizovali Newfoundland a další oblasti, o které Španělé ani Portugalci neměli zájem v Latinské Americe jen opěrné body na ostrovech a Guyana a Belize Francouzi postupovali podél řeky sv. Vavřince (Québec rychlé osídlování) a podél Mississippi (Louisiana podstatně menší osídlování) do vnitrozemí za Appalačemi ztráta kolonií v Kanadě (převzali je Britové) 18. stol. Florida předána Španělům r ztráta Louisiany (tj. prakticky celého povodí Mississippi) ve Francii revoluce, přednostně řeší vnitropolitickou situaci, proto území prodali USA za 15 USD/km 2 udrželi jen kolonie v Karibiku a Francouzskou Guyanu

33 Důsledky objevných plaveb nové plodiny brambory, kukuřice, rajčata, slunečnice, kakao, ananas, tabák + krocan, perlička dovoz drahých kovů, perel, drahokamů, bavlny, orientálních výrobků, koření, hedvábí, porcelánu, slonoviny, otroků změny v mezinárodních obchodních cestách přesun obchodních středisek ze Středozemí (Benátky, Janov) na pobřeží Atlantiku (Antverpy, Sevilla, Lisabon) příliv drahých kovů do Evropy- pokles hodnoty drahých kovů, peněz cenová revoluce -> konec těžby v horních městech, vzestup cen zboží počátek kolonialismu, zámořské objevy Angličanů, Francouzů, Nizozemců šíření španělštiny a portugalštiny (Latinská Amerika) poznávání odlišných civilizací šíření nemocí syfilis -> Evropa Amerika<-chřipka, neštovice, spalničky rozvoj otroctví- dovoz černých otroků z Afriky, měli nahradit Indiány, kteří byli neschopni těžké práce z Euroasie do Ameriky - kolo, plachty, železo, tažná zvířata, abeceda

34

35 Dej2 Zámořské objevy stol Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použity materiály, obrázky z www stránek: HORDERN, Nicholas - DRESNER, Simon - HILLMAN, Martin: NOVÝ SVĚT, Praha: Albatros, 1987 cs.wikipedia.org cs.wikipedia.org/wiki/dob%c3%bdv%c3%a1n%c3%ad_azt%c3%a9ck%c3% A9_%C5%99%C3%AD%C5%A1e peru.czweb.org/machu_picchu.php home.comcast.net/~diazstudents/whistory_units2.htm ruceruiz.net/panamahistory/vasco_nunez_balboa_4.htm

3. Evropané objevují svět

3. Evropané objevují svět 3. Evropané objevují svět Již první roky 15. století přinesly počátek epochy velkých objevných plaveb, které během několika desetiletí úplně změnily mapu světa a představu člověka o něm. Důvody a předpoklady

Více

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Objevné plavby

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Objevné plavby FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Objevné plavby Olomouc, červen 2013 Martina PECHOVÁ 2 Obsah 1 Příčiny... 6 1.1 Nové poznatky usnadňující cesty... 6 1.2 Hledání nových odbytišť,

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY. 7. přednáška

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY. 7. přednáška REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY 7. přednáška REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY Dějiny Latinské Ameriky Osídlení Ameriky Teorie: ze severu ve třech vlnách, ale z relativně malé populace (prakticky

Více

OBJEVITELSKÉ PLAVBY. První objevitelé. Arabští objevitelé

OBJEVITELSKÉ PLAVBY. První objevitelé. Arabští objevitelé OBJEVITELSKÉ PLAVBY ÚLOHA 1: Prohlédněte si Herefordskou mapu(nakreslenou v Anglii kolem roku 1300) a uvažujte jaké byly hlavní chybné názory o tvaru naší planety a možnostech plavit se di Indie a Číny.

Více

Evropa a svět od poloviny 15. do poloviny 17. století. Johnová Patricie 4.B 2014/2015

Evropa a svět od poloviny 15. do poloviny 17. století. Johnová Patricie 4.B 2014/2015 Evropa a svět od poloviny 15. do poloviny 17. století Johnová Patricie 4.B 2014/2015 Osnova: 1. Zámořské objevy 2. Vzestup Španělska a pokles Itálie 3. Humanismus a renesance 4. Situace v Německu 5. Španělsko

Více

Počátky novověku. Humanismus, Renesance, Reformace

Počátky novověku. Humanismus, Renesance, Reformace Počátky novověku Humanismus, Renesance, Reformace ranný novověk je obdobný jako pozdní středověk 16.stol, nový typ myšlení, nový styl života - rodí se v itálii ve 14.stol (ve florencii) - v 15.stol se

Více

Evropa a svět od poloviny 15. do poloviny 17. století. Johnová Patricie 4.B 2014/2015

Evropa a svět od poloviny 15. do poloviny 17. století. Johnová Patricie 4.B 2014/2015 Evropa a svět od poloviny 15. do poloviny 17. století Johnová Patricie 4.B 2014/2015 Úvod: Evropa a svět polovina 15. polovina 17. stol. obsah zámořské objevy, vzestup Španělska, pokles Itálie, Humanismus,

Více

17. Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků

17. Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků 17. Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků I přes úsilí, které Karel VI. věnoval prosazení pragmatické sankce, se hned po nástupu Marie Terezie (vládla v letech 1740 1780) panovníci sousedních

Více

Administrativní dělení Kuby dle ústavy z roku 1976

Administrativní dělení Kuby dle ústavy z roku 1976 Administrativní dělení Kuby dle ústavy z roku 1976 S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů Kuba JOSEF OPATRNÝ Nakladatelství Libri, Praha 2002 Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc., 2002 Libri, 2002 ISBN 80-7277-089-6

Více

Objevení ráje. Sen o Indii

Objevení ráje. Sen o Indii Úvodem Dějiny lidstva spoluutvářelo mnoho států či politických celků, které dnes již neexistují. Nevelká Portugalská Indie spojovala po čtyři a půl století vzestupující Evropu s mohutnou Asií. Od svého

Více

Kultury Mezoameriky a Jižní Ameriky

Kultury Mezoameriky a Jižní Ameriky Kultury Mezoameriky a Jižní Ameriky V případě osídlení Severní a Jižní Ameriky převládá názor, že k němu došlo mezi lety 40 tis. a 10 tis. př.n.l., kdy pravěcí lovci divoké zvěře přešli z nejvýchodnějšího

Více

37. hodina Východní Evropa

37. hodina Východní Evropa 37. hodina Východní Evropa Vodstvo nejdelší evropská řeka Volha - řeky v zimě zamrzají a v létě často téměř vysychají - největší evropská jezera Ladožské, Oněžské Státy Ukrajina, Bělorusko, Rusko dříve

Více

VÝROČÍ. Praha 28. března 2012 Ročník V., Číslo 3. Asi málo kdo by řekl, že tak typická budova newyorkské

VÝROČÍ. Praha 28. března 2012 Ročník V., Číslo 3. Asi málo kdo by řekl, že tak typická budova newyorkské Praha 28. března 2012 Ročník V., Číslo 3 VÝROČÍ Březen bývá často spojován v našich zemích se smutným výročím vzniku Protektorátu Čechy a Morava a je myslím dobře, když se podobná výročí připomínají. Lidská

Více

Kapitoly z dějin 19. století

Kapitoly z dějin 19. století Kapitoly z dějin 19. století Úvod do výuky moderních dějin I Aleš Skřivan st., Ivo Budil, Roman Kodet, Aleš Skřivan ml, Lukáš Novotný Katedra historických věd / Fakulta filozofická / Západočeská univerzita

Více

29. Občanská válka v USA zrod světové velmoci

29. Občanská válka v USA zrod světové velmoci 29. Občanská válka v USA zrod světové velmoci Spojené státy americké prožívaly v první polovině 19. století bouřlivý rozvoj. Statisíce přistěhovalců ze starého kontinentu z Evropy, ale i Asie sem přicházely

Více

Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500. Ročník (9. A) Úsvit civilizací. Školní rok: 2011 / 2012

Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500. Ročník (9. A) Úsvit civilizací. Školní rok: 2011 / 2012 Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500 Ročník (9. A) Úsvit civilizací. Školní rok: 2011 / 2012 Vypracovala: Petra Lenkvíková Vedoucí učitelka závěrečné práce: Mgr. Jakub Landa

Více

DĚJINY SVĚTA OBJEVY A NOVÉ STRUKTURY 1200 AŽ 1800 GLOBÁLNÍ DĚJINY OD POČÁTKŮ DO 21. STOLETÍ WALTER DEMEL VYŠEHRAD EDITOR

DĚJINY SVĚTA OBJEVY A NOVÉ STRUKTURY 1200 AŽ 1800 GLOBÁLNÍ DĚJINY OD POČÁTKŮ DO 21. STOLETÍ WALTER DEMEL VYŠEHRAD EDITOR DĚJINY SVĚTA GLOBÁLNÍ DĚJINY OD POČÁTKŮ DO 21. STOLETÍ 4 OBJEVY A NOVÉ STRUKTURY 1200 AŽ 1800 EDITOR WALTER DEMEL VYŠEHRAD Motiv na obálce: Rytina z knihy Atlas Coelesti s seu Harmonia Macrocosmica Andrease

Více

Linda Mikulenková. Dějepis 7

Linda Mikulenková. Dějepis 7 Linda Mikulenková Dějepis 7 PRACOVNÍ SEŠIT 1. procvičování 1 2 3 4 5 2. diskuse, úvaha 1 2 3 4 5 3. pokus, praktická úloha 1 2 3 4 5 4. hra 1 2 3 4 5 5. práce s textem 1 2 3 4 5 6. práce se zdroji (internet,

Více

MADEIRA POČÁTKY A VÝZNAM ATLANTSKÉ ZÁKLADNY

MADEIRA POČÁTKY A VÝZNAM ATLANTSKÉ ZÁKLADNY MADEIRA POČÁTKY A VÝZNAM ATLANTSKÉ ZÁKLADNY Jan Klíma Jedna z méně užívaných periodizací rozeznává středomořské, atlantské, pacifické a globální období světových dějin. Pro evropský vzestup na konci středověku

Více

ŽIVOTNÍ STYL OBYVATEL KUBY

ŽIVOTNÍ STYL OBYVATEL KUBY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy ŽIVOTNÍ STYL OBYVATEL KUBY Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí práce: Radovan Rybář Autor práce: Martina Stará Bibliografický záznam STARÁ,

Více

Start. do Nového světa

Start. do Nového světa ŠPANĚLSKO Text a foto: Michael Fokt Start do Nového světa Před více než pěti sty lety vyplul ze španělské provincie Huelva slavný Kryštof Kolumbus, aby trochu proti své vůli našel nový kontinent. Dodnes

Více

TRITON Praha / Kroměříž

TRITON Praha / Kroměříž TRITON Praha / Kroměříž Dějiny do kapsy Simona Binková Čas zámořských objevů autor: PhDr. Simona Binková, CSc. recenzoval: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. Simona Binková TRITON, 2008 Cover Eva Bystrianská,

Více

OBSAH. Jižní Amerika 6 Severní a Střední Amerika 38 Afrika 104 Antarktida 228

OBSAH. Jižní Amerika 6 Severní a Střední Amerika 38 Afrika 104 Antarktida 228 OBSAH Jižní Amerika 6 Severní a Střední Amerika 38 Afrika 104 Antarktida 228 JIŽNÍ AMERIKA 7 JIŽNÍ AMERIKA Rozloha: 17 815 000 km 2 (12,0 % souše) Nejvyšší bod: Cerro Aconcagua 6960 m n. m. Střední výška

Více

DEKOLONIZACE A PROBLÉMY TŘETÍHO SVĚTA

DEKOLONIZACE A PROBLÉMY TŘETÍHO SVĚTA DEKOLONIZACE A PROBLÉMY TŘETÍHO SVĚTA Jan Klíma Motto: Třetí svět toto dílo nezodpovědnosti Západu, který byl kdysi daleko od ulic našich měst, ale vír globalizace jej vtáhl dovnitř je skládkou hrůz. My

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Minulost a současnost původního obyvatelstva Austrálie Barbora Žemlová Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jiří

Více

Afrika nevšedníma očima. ...nejen v českých školách

Afrika nevšedníma očima. ...nejen v českých školách Afrika nevšedníma očima...nejen v českých školách metodická příručka pro pedagogy a lektory projektu Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové

Více

Černá kniha kapitalismu

Černá kniha kapitalismu 35 převážně francouzských historiků, politologů, ekonomů a právníků: Černá kniha kapitalismu, přel. Miloslav Vrážel, odb. editor: V. Vasko, vyd. Milan Havlíček - Orego 2000, Praha 2005, ISBN 80-86117-24-3

Více

RASSELASOVA OTÁZKA ÚVOD:

RASSELASOVA OTÁZKA ÚVOD: ÚVOD: RASSELASOVA OTÁZKA Civilizaci by [do čtvrtého vydání svého slovníku] nepustil, pouze slušnost. Při vší úctě k němu jsem za opak barbarství považoval spíše civilizaci ve smyslu zušlechtění než slušnost.

Více

DĚJEPIS 6.ROČNÍK ČAS, PRAVĚK, ARCHEOLOGIE

DĚJEPIS 6.ROČNÍK ČAS, PRAVĚK, ARCHEOLOGIE VY_12_INOVACE_D.6.A.01 DĚJEPIS 6.ROČNÍK ČAS, PRAVĚK, ARCHEOLOGIE Mgr. Eva Skalníková 1/ Na která hlavní období dělíme lidské dějiny? 2/ Základní kaménky, s jejichž pomocí skládáme mozaiku dějin, nazýváme

Více