Zoznam publikačnej činnosti Doc. Tomáš Krejčík, CSc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zoznam publikačnej činnosti Doc. Tomáš Krejčík, CSc."

Transkript

1 Zoznam publikačnej činnosti Doc. Tomáš Krejčík, CSc. Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 88): AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1) ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (1) AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (4) AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (14) AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (6) AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (22) BCI Skriptá a učebné texty (3) BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (1) BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (2) BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1) BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1) BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (21) DAI Dizertačné a habilitačné práce (1) EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (5) EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch (3) GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (1) Štatistika ohlasov (73): [o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (1) [o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (23) [o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (46) [o5] Recenzie v zahraničných publikáciách (2) [o6] Recenzie v domácich publikáciách (1) AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Krejčík, Tomáš : Litterae armorum : erbovní listiny Národního archivu v Praze. - Praha : Archiv hlavního města Prahy, s. + CD ROM Lit. 208 zázn. ISBN ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách ACB01 Krejčík, Tomáš : Pečeť v kultuře středověku vyd. - Ostrava : Tilia, s. -

2 (Universum ; 1. sv.) Lit. 913 zázn. ISBN Ohlasy (13): [o5] 1999 Novák, J.: Slovenská archivistika, roč. 34, č. 2, 1999, s [o3] 2009 Strzyzewski, W.: Herby i tituly. Warszawa : DiG, 2009, S. 246 [o3] 2007 Das Siegel : Gebrauch und Bedeutung. Darmstadt : WBG, 2007, S. 203 [o4] 2011 Rožmberkové. České Budějovice : Národní památkový ústav, 2011, S. 192 [o4] 2004 Kotlárová, S.: Bavorové erby střely. České Budějovice : Veduta, 2004, S. 172 [o3] 2008 Pietrzyk, I.: Kancelaria i dokument Przemyslidów opawskich w XIV i poczatkach XV wieku. Katowice : Wyd. Uniw. Slaskiego, 2008, S. 184 [o4] 2001 Pakosta, O.: Pečeti litomylských biskupů. Litomyšl : Státní okresní archiv, 2001, S. 75 [o6] 1999 Stejskal, K.: Umění, roč. 47, č. 6, 1999, s [o3] 2005 Novák, J.: Diplomatická produkcia v stredovekom meste. Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, S. 90 [o3] 2006 Piech, Z.: Pieczecie w dawnej Rzeczypospolitej stan i perspektywy badaň. Warszawa : DiG, S. 26 [o3] 2006 Marek, L.: Pieczecie w dawnej Rzeczypospolitej stan i perspektywy badaň. Warszawa : DiG, S. 256, 282 [o3] 2007 Šedivý, J.: Pečate a ich používatelia. Bratislava : Ministrestvo vnútra SR,2007. S. 129, 131 [o4] 2004 Pakosta, O.: Vysutá pečeť Kostků z Postupic. Litomyšl : Státní okresní archiv, S. 79 ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ADF01 Krejčík, Tomáš : Z dějin českých genealogických a heraldických zájmů do poloviny 19. století Lit. 154 zázn. In: Sborník archivních prací. - Roč. 32, č. 2 (1982), s AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách AED01 Krejčík, Tomáš : Úloha uherských zlatých mincí v oběživu na Moravě ve století = Die Rolle ungarischer Goldmünzen im Geldumlauf in Mähren im 14. bis 15. Jahrhundert Lit. 12 zázn. In: Slovenská numizmatika Bratislava : Veda, S ISBN AED02 Krejčík, Tomáš : Poznámky k proměnám elit na severné Moravě a v rakouském Slezsku v 18. a 19. století = Die Bemerkungen zu den Umwandlungen der Eliten in Nordmähren und im österreichischen Schlesien in 18. und 19. Jahrhundert Lit. 43 zázn. In: Historie Ostrava : OU, S ISBN (Sborník prací filozofické fakulty ostravské univerzity ; 219) 2

3 AED03 Krejčík, Tomáš : K problematice rozšíření erbovních listin v českém státě v 15. a na počátku 16. století = De la problématique d élargissement des actes armoiriaux dans les pays de la couronne de Boheme au 15e siécle au début du 16e siécle Lit. 39 zázn. In: Z pomocných věd historických 16 : Inter laurum et olivam. - Praha : Karolinum, S ISBN ISSN (AUC ; Philosophica et historica 1-2/2002) [o3] 2012 Elbel, P.: Kaiser Sigismund ( ). Wien : Böhlau, 2012, S. 340 [o3] 2012 Zajic, A. - Elbel, P.: Kaiser Sigismund ( ). Wien : Böhlau, 2012, S. 316 AED04 Brňovják, Jiří - Krejčík, Tomáš : Nobilitační listiny a nobilitační spisy Lit. 55 zázn. In: Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, S ISBN [o4] 2011 Polášek, A.: Genealogické a heraldické informace Brno : Moravská genealogická a heraldická společnost, 2011, S. 70 AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách AEF01 Mužíková, Daria - Krejčík, Tomáš : Okres Třebíč Lit. 129 zázn. In: Znaky a pečeti jihomoravských měst a městeček. - Brno : Blok, S AEF02 Krejčík, Tomáš : K typologii miniatur v erbovních listinách 18. století, část 1 In: Heraldická ročenka Praha : Česká numismatická společnost, S [o4] 1997 Fiala, M. - Hrdlička, J. -Županič, J.: Erbovní listiny Archivu hlavního města Prahy a nobilitační privilegia studentské legie roku Praha : Scriptorium, 1997, S. 502 [o4] 2011 Polášek, A.: Genealogické a heraldické informace Brno : Moravská genealogická a heraldická společnost, 2011, S. 69 AEF03 Krejčík, Tomáš : Metodologický příspěvek k využití erbovních listin jako historického pramene In: Slovenská archivistika Bratislava : Archívna správa MV SSR, S [o3] 2021Wappen und Kleinod. Bozen : Athesia, 2001, S. 195 AEF04 Krejčík, Tomáš : Šest století erbovních miniatur In: Heraldická ročenka Praha : Česká numismatická společnost, S [o3] 2012 Zajic, A. - Elbel, P.: Kaiser Sigismund ( ). Wien : Böhlau, 2012, S. 334 [o3] 2021Wappen und Kleinod. Bozen : Athesia, 2001, S. 195 AEF05 Krejčíková, Jarmila - Krejčík, Tomáš : Několik poznámek k české sfragistice = Some notes to the Czech sphragistics 3

4 Lit. 33 zázn. In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, C Brno : Univerzita J.E. Purkyně, S [o4] 2001 Pakosta, O.: Pečeti litomylských biskupů. Litomyšl : Státní okresní archiv, 2001, S. 75 [o4] 2004 Pakosta, O.: Vysutá pečeť Kostků z Postupic. Litomyšl : Státní okresní archiv, 2004, S. 79 AEF06 Šmerda, Jan - Krejčík, Tomáš : Medaile, plakety a žetony olomouckého biskupa Leopolda Viléma Lit. 20 zázn. In: Numismatický sborník Praha : Academia, S AEF07 Krejčík, Tomáš 100%: Moravské nálezy mincí předbělohorského období ( ) Lit. 31 zázn. In: Numismatický sborník Praha : Academia, S AEF08 Krejčík, Tomáš : K počátkům erbovních listin Lit. 25 zázn. In: Acta facultatis philosophicae, historica 2. - Ostrava : OU, S [o3] 2012 Zajic, A. - Elbel, P.: Kaiser Sigismund ( ). Wien : Böhlau, 2012, S. 316 [o3] 2021Wappen und Kleinod. Bozen : Athesia, 2001, S. 195 AEF09 Krejčík, Tomáš : Mincovnictví knížete Konráda I. v Brně Lit. 46 zázn. In: Brno v minulosti a dnes Brno : Archiv města Brna, S ISBN [o4] 2010 Wihoda, M.: Morava v době knížecí Praha : Nakl. Lidové noviny, 2010, S. 412 AEF10 Krejčíková, Jarmila - Krejčík, Tomáš : Nejstarší pečeť města Brna Lit. 45 zázn. In: Brno v minulosti a dnes Brno : Archiv města Brna, S ISBN AEF11 Krejčík, Tomáš : Erbovní listiny jako specifický druh historického pramene Lit. 158 zázn. In: Erbovní listiny Archivu Národního muzea. - Praha : Scriptorium, S ISBN (Documenta Pragensia monographia ; vol. 13) Ohlasy (5): [o4] 2006 Županič, J.: Nová šlechta rakouského císařství. Praha : Agentura Pankrác, 2006, S. 409 [o3] 2008 Gojniczek, W. - Makowski, M.: Cieszynskie studia muzealne 3 (2007). Cieszyn : Muzeum Ślaska cieszynskiego, 2008, S

5 [o4] 2002 Županič, J.: Pater familias. Praha : Scriptorium, 2002, S. 179 [o4] 2004 Žouželka, Z.: Genealogické a heraldické informace Brno : Moravská genealogická a heraldická společnost, 2004, S. 11 [o4] 2011 Polášek, A.: Genealogické a heraldické informace Brno : Moravská genealogická a heraldická společnost, 2011, S. 69 AEF12 Krejčík, Tomáš : Nobilitovaní bankéři 19. století = Nobilitierte Bankiers im 19. Jahrhundert Lit. 40 zázn. In: Milý Bore... - Brno : Matice moravská, S ISBN [o4] 2006 Županič, J.: Nová šlechta rakouského císařství. Praha : Agentura Pankrác, 2006, S. 409 AEF13 Krejčík, Tomáš : K listině Václava IV. pro rod Gonzagů z roku 1394 Lit. 25 zázn. In: Ad vitam et honorem. - Brno : Matice moravská, S ISBN [o3] 2012 Zajic, A. - Elbel, P.: Kaiser Sigismund ( ). Wien : Böhlau, 2012, S. 316 AEF14 Krejčík, Tomáš : Hukvaldy a heraldické památky olomouckých biskupů a arcibiskupů Lit. 24 zázn. In: Hukvaldské etudy. - Ostrava : OU, S ISBN [o4] 2006 Müller, K. - Štěpán, J.: Kardinál František z Ditrichštejna a jeho doba. Brno : Moravský zemský archiv, 2006, S. 261 AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách AFC01 Krejčík, Tomáš : Herrschersymbolik auf böhmischen Münzen, Medaillen in Siegeln Lit. 57 zázn. In: XVIII. internationaler Kongress für Genealogie und Heraldik. - Innsbruck : [s.n.], S [Genealogie und Heraldik als Antrieb und Ausdruck staatlicher Politik.18. medzinárodný kongres. Innsbruck, ] AFC02 Krejčík, Tomáš : Das Bild des böhmischen mittelalterlichen Staates im Spiegel der Symbolik der böhmischen und mährischen Münzen Lit. 7 zázn. In: Proceedings of the 11th international numismatic congress, vol Louvain-la-Neuve : [s.n.], S [11th international numismatic congress. Brussels, ] AFC03 Krejčík, Tomáš : Österreichische und mährische Münzstätten im Mittelalter : Zusammenarbeit oder Konkurrenz? Lit. 35 zázn. 5

6 In: Kontakte und Konflikte. Böhmen, Mähren und Österreich: Aspekte eines Jahrtausends gemeinsamer Geschichte. - Krems an der Donau : Waldviertler Heimatbund, S ISBN X [Verbindendes und Trennendes an der Grenze III. Sympózium. Zwettl, ] [o4] 2007Peníze nervem společnosti. Brno : Matice moravská, 2007, S. 383 AFC04 Krejčík, Tomáš : Siegel im klösterlichen Leben des Mittelalters = Stamp in monastic life in Middle Ages Lit. 10 zázn. In: La vie quotidienne des moines et chanoines réguliers au Moyen Age et Temps modernes. - Wroclaw : Universita Wroclaw, S [La vie quotidienne des moines et chanoines réguliers au Moyen Age et Temps modernes. Wroclaw, ] AFC05 Krejčík, Tomáš : Beiträge zum Wappenwesen aus der Zeit Rudolfs II. Lit. 42 zázn. In: Heraldik - Bildene Kunst - Literatur. - Wien : Adler, S [Heraldik - Bildene Kunst - Literatur. 11e colloque international d héraldique. St. Pölten, ] AFC06 Krejčík, Tomáš : Diplomatika erbovních listin vydaných českou panovnickou kanceláří století Lit. 31 zázn. In: Erbové listiny. - Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, S ISBN X. - (Bibliotheca heraldica Slovaca ; Zv. 5) [Erbové listiny. Medzinárodná vedecká konferencia. Martin, ] [o3] 2007 Vítek, P.: Slovenská archivistika, roč. 42, č. 1, 2007, s. 102 AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách AFD01 Krejčík, Tomáš : Mincovnictví Přemysla Otakara II. v alpských zemích Lit. 14 zázn. In: Folia historica bohemica 1. - Praha : Ústav československých a světových ČSAV, S [Třinácté století v českých dějinách : sympózium. Praha, ] [o4] 2011 Grossmannová, D.: Folia numismatica, roč. 25, č. 2, 2011, s. 133 AFD02 Krejčík, Tomáš : Heraldika na ražbách olomouckých biskupů a arcibiskupů Lit. 14 zázn. In: Studie Muzea Kroměřížska Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, S [2. numizmatické dni. Kroměříž, ] AFD03 Krejčík, Tomáš : Ikonografický cyklus na českých velkých brakteátech 13. století Lit. 9 zázn. 6

7 In: Umění 13. století v českých zemích. - Praha : Ústav teorie a dějin umění ČSAV, S [Umění 13. století v českých zemích : vědecké zasedánií. Praha, ] [o4] 2004 Černý, P.: Realita, představa, symbol v numismatické ikonografii. Ostrava : Marq, 2004, S. 64 AFD04 Krejčík, Tomáš : Ikonografie moravských denárů Lit. 40 zázn. In: Denárová měna na Moravě. - Brno : Moravské muzeum, S [Ekonomicko-peněžní situace na Moravě v období vzniku a rozvoje feudalismu ( století). 3. numizmatické sympózium. Brno, 1979] Ohlasy (3): [o4] 2004 Polanský, L.: Realita, představa, symbol v numismatické ikonografii. Ostrava : Marq, 2004, S. 94 [o4] 2010 Wihoda, M.: Morava v době knížecí Praha : Nakl. Lidové noviny, 2010, S. 412 [o4] 2008 Galuška, L. - Kouřil, P. - Mitáček, J.: Východní Morava v 10. až 14. století. Brno: Moravské zemské muzeum, 2008, S. 311 AFD05 Krejčík, Tomáš - Krejčíková, Jarmila : Typologie pečetí olomouckých biskupů a arcibiskupů století In: Sborník příspěvků 3. setkání genealogů a heraldiků. - Ostrava : DKP, S [3. setkání genealogů a heraldiků. Ostrava, 1986] [o4] 2001 Pakosta, O.: Pečeti litomylských biskupů. Litomyšl : Státní okresní archiv, 2001, S. 75 [o4] 2008 Galuška, L. - Kouřil, P. - Mitáček, J.: Východní Morava v 10. až 14. století. Brno: Moravské zemské muzeum, 2008, S. 311 AFD06 Krejčík, Tomáš : Hospodářsko-peněžní vývoj na Moravě v době vlády Jagellonců Recenzované Lit. 8 zázn. In: Problematika mincovníctva Jagelovcov. - Nitra : AÚ SAV, S [Problematika mincovníctva Jagelovcov. 5. československo-poľská numizmatická konferencia. Svit, ] AFD07 Krejčík, Tomáš : Das Wappen der Olmützer Bischöfe und seine Entwicklung in der Barockzeit = Erb olomouckých biskupů a jeho vývoj v období baroka Lit. 13 zázn. In: Olomoucké a solnohradské mincovnictví v období tolarové měny. - Brno : Moravské zemské muzeum, S ISBN [Olomoucké a solnohradské mincovnictví v období tolarové měny. Kolokvium. Kroměříž, ] AFD08 Krejčík, Tomáš - Maráz, Karel : Die Rezeption von Reitersiegeln: Ende des 12. und die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts am Beispiel der Babebberger und Přemysliden 7

8 Lit. 41 zázn. In: Böhmisch-österreichische Beziehung im 13. Jahrhundert. - Praha : Univerzita Karlova, S ISBN [Böhmisch-österreichische Beziehung im 13. Jahrhundert. Medzinárodné sympózium. Znojmo, ] AFD09 Krejčík, Tomáš : Problémy moravského denárového mincovnictví v 12. století Lit. 23 zázn. In: Peníze v proměnách času. - Ostrava : Marq, S ISBN [Peníze v proměnách času : konferencia. Ostrava, ] AFD10 Haimann, Petr - Krejčík, Tomáš : Medailéři německého původu v českých zemích = Bemerkungen zur Schaffung der duetschen Medailleure aus den böhmischen Ländern Lit. 31 zázn. In: Peníze v proměnách času 2. - Ostrava : Marq, S ISBN X [Peníze v proměnách času : 2. konferencia. Krnov, ] AFD11 Krejčík, Tomáš : Výzkum nobilitovaných osob z českých zemí v letech Lit. 40 zázn. In: Heraldika viva 2. - Pardubice : [s.n.], S ISBN [Heraldika viva 2. Konferencia českých, moravských a slezských heraldiků. Pardubice, ] [o4] 2006 Žouželka, Z.: Genealogické a heraldické informace Brno : Moravská genealogická a heraldická společnost, 2006, S. 59 AFD12 Krejčík, Tomáš : "Neue" Adel in Böhmen, Mähren und Schelsien im 19. Jahrhundert Lit. 40 zázn. In: Études Danubiennes. - Roč. 19, č. 1/2 (2003), s [Les noblesses de Bohéme et de Moravie au XIXe siécle. Medzinárodné kolokvium. Olomouc, november 2001] [o4] 2006 Županič, J.: Nová šlechta rakouského císařství. Praha : Agentura Pankrác, 2006, S. 409 AFD13 Krejčík, Tomáš : Moravští nobilitovaní židé v 19. století In: Moravští židé v rakousko-uherské monarchii ( ). - Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, S ISBN [Moravští židé v rakousko-uherské monarchii ( ). 26. mikulovské sympozium. Mikulov, ] Ohlasy (3): [o1] 2007 Županič, J.: Historický časopis, roč. 55, č. 3, 2007, s AHCI [o4] 2007 Slezáčková, I. - Lipovski, R.: Historie = Historica 14. Ostrava : OU, 2007, S. 222 [o4] 2006 Županič, J.: Nová šlechta rakouského císařství. Praha : Agentura Pankrác, 2006, S. 409 AFD14 Krejčík, Tomáš : Kultivace a dekultivace nové šlechty na Moravě - stav poznání a 8

9 možnosti dalšího zkoumání = Kultivierung und Dekultivierung des neuen Adels in Mähren - der Zustand der Erkenntnis und die Möglichkeiten weitere Durchforschung Lit. 62 zázn. In: Studie k sociálním dějinám, Praha : Univerzita Karlova, S ISBN [Vývoj obecné kultury, kultivace a dekultivace společnosti českých zemí Konferencia. Praha, ] AFD15 Krejčík, Tomáš : Poznámky k ikonografii mincí, bul a pečetí Karla IV. In: Peníze v proměnách času 5. - Ostrava : Marq, S ISBN [Peníze v proměnách času : 5. konferencia. Ostrava, 2005] AFD16 Krejčík, Tomáš : Železnice v obraze medailí, drobné plastiky a erbů 19. století Recenzované Lit. 17 zázn. In: Čas rychlých kol a křídel, aneb Mezi Laurinem a Kašparem : kapitoly z kulturních děhin přelomu 19. a 20. století. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, S ISBN [Čas rychlých kol a křídel, aneb Mezi Laurinem a Kašparem. Sympózium. Kostelec nad Vltavou, ] AFD17 Krejčík, Tomáš 100%: Ikonografie cirkevních pečetí v českém státě ve století Recenzované Lit. 26 zázn. In: Sacri canones servandi sunt : ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV. - Praha : Historický ústav AV ČR, S ISBN (Práce Historického ústavu AV ČR ; Zv. 19) [Sacri canones servandi sunt. Sympózium. Praha, ] AFD18 Krejčík, Tomáš : Válka, boj a mír v obraze českých mincí 12. a 13. století In: Peníze v proměnách času 6. - Ostrava : Marq, S ISBN [Peníze v proměnách času : 6. konferencia. Hradec nad Moravicí, 2007] AFD19 Krejčík, Tomáš : Nobilitace podnikatelů v habsburské monarchii v století = Nobilitierungen der Unternehmer in der Habsburger Monarchie im Jahrhundert : několik úvah k problematice Recenzované Lit. 18 zázn. In: Šlechtic podnikatelem, podnikatel šlechticem : šlechta a podnikání v českých zemích v století. - Ostrava : OU, S ISBN (Nobilitas in historia moderna ; t. 1) [Šlechtic podnikatelem, podnikatel šlechticem : šlechta a podnikání v českých zemích v století. Medzinárodná konferencia. Ostrava, ] AFD20 Krejčík, Tomáš : K diplomatice nobilitačních a erbovních listin v novověku Recenzované 9

10 Lit. 75 zázn. In: Nobilitace ve světle písemných pramenů. - Ostrava : OU, S ISBN (Nobilitas in historia moderna ; t. 2) [Nobilitace ve světle písemných pramenů. Seminár. Opava, ] AFD21 Krejčík, Tomáš : Moravská šlechta na přelomu 19. a 20. století = Der mährische Adel an der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts Recenzované Lit. 40 zázn. In: JUDr. Václav Kounic a jeho doba. - Brno : Matica moravská, S ISBN (Země a kultura ve střední Evropě ; 12) [JUDr. Václav Kounic a jeho doba. Konferencia. Slavkov u Brna, ] AFD22 Krejčík, Tomáš : Nová a nižší šlechta na Moravě v století Lit. 62 zázn. In: Šlechta v proměnách věků. - Brno : Matice moravská, S ISBN (Země a kultura ve střední Evropě ; sv. 17) [Šlechta v proměnách věků : seminár. Boskovice, sept. 2008] BCI Skriptá a učebné texty BCI01 Krejčíková, Jarmila 30% - Krejčík, Tomáš 70%: Základy heraldiky, genealogie a sfragistiky vyd. - Brno : Univerzita J.E. Purkyně, s. Lit. 82 zázn. Ohlasy (6): [o4] 1992 Hrabětová, I.: Erbovní pověsti v českých spisech Bartoloměje Paprockého z Hlohol. Brno : MU, 1992, S. 157 [o3] 2011 Glejtek, M.: Súčasná cirkevná heraldika v tvorbe Zdenka G. Alexyho. Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2011, S. 14 [o3] 2002 Pidal de Navascués, F. M.: Il messaggio dei sigilli. Vaticano : [s.n.], 2002, S. 114 [o4] 2001 Pakosta, O.: Pečeti litomylských biskupů. Litomyšl : Státní okresní archiv, 2001, S. 75 [o4] 2011 Polášek, A.: Genealogické a heraldické informace Brno : Moravská genealogická a heraldická společnost, 2011, S. 71 [o4] 2004 Pakosta, O.: Vysutá pečeť Kostků z Postupic. Litomyšl : Státní okresní archiv, 2004, S. 79 BCI02 Krejčíková, Jarmila 20% - Krejčík, Tomáš 80%: Úvod do české sfragistiky. - Ostrava : Klub genealogů a heraldiků, s. + obraz. príloha Lit. 317 zázn. Ohlasy (6): [o3] 2007Das Siegel : Gebrauch und Bedeutung. Darmstadt : WBG, 2007, S. 203 [o4] 2004 Kotlárová, S.: Bavorové erby střely. České Budějovice : Veduta, 2004, S. 172 [o3] 2002 Pidal de Navascués, F. M.: Il messaggio dei sigilli. Vaticano : [s.n.], 2002, S. 114 [o4] 2001 Pakosta, O.: Pečeti litomylských biskupů. Litomyšl : Státní okresní archiv, 2001, S. 75 [o5] 2010 Federmayer, F.: Stupava, roč. 6. Stupava : Pour art, , S

11 [o4] 2004 Pakosta, O.: Vysutá pečeť Kostků z Postupic. Litomyšl : Státní okresní archiv, 2004, S. 79 BCI03 Krejčík, Tomáš 80% - Psík, Richard 20%: Základy heraldiky vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, s. Lit. 97 zázn. ISBN [o3] 2011 Glejtek, M.: Súčasná cirkevná heraldika v tvorbe Zdenka G. Alexyho. Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2011, S. 14 [o4] 2011 Polášek, A.: Genealogické a heraldické informace Brno : Moravská genealogická a heraldická společnost, 2011, S. 71 BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch BDE01 Brňovják, Jiří - Krejčík, Tomáš : Ke studiu nové šlechty v českých zemích v století Lit. 36 zázn. In: Genealogicko-heraldický hlas. - Roč. 17, č. 2 (2007), s BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch BDF01 Krejčík, Tomáš Krejčíková, Jarmila : Pomocné vědy historické v ČSR Lit. 208 zázn. In: Časopis Matice moravské. - Roč. 97, č. 1 (1978), s BDF02Krejčík, Tomáš : Brněnská mincovna v době knížete Oldřicha In: Numismatické listy. - Roč. 48, č. 4 (1993), s BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) BED01 Krejčík, Tomáš : Obrana heraldiky?! Lit. 18 zázn. In: Sršatý Prajz : Erich Šefčík ( ). - Praha : Nakl Lidové noviny, S ISBN BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) BEE01 Krejčík, Tomáš : Vybrané právní aspekty nobilitací v 19. století Lit. 16 zázn. In: Stát a právo v letech ve středoevropském kontextu. - Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva, S ISBN [Stát a právo v letech ve středoevropském kontextu : medzinárodná konferencia. Bratislava, ] 11

12 BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) BEF01 Krejčík, Tomáš : Další slavatovská palatinátní listina Lit. 5 zázn. In: Heraldická ročenka na rok Praha : Heraldický klub České numismatické společnosti, S BEF02 Krejčík, Tomáš : K soupisu malířů erbovních listin 1. Lit. 3 zázn. In: Heraldická ročenka na rok Praha : Heraldický klub České numismatické společnosti, S [o4] 1997 Fiala, M. - Hrdlička, J. -Županič, J.: Erbovní listiny Archivu hlavního města Prahy a nobilitační privilegia studentské legie roku Praha : Scriptorium, 1997, S. 502 [o4] 2011 Polášek, A.: Genealogické a heraldické informace Brno : Moravská genealogická a heraldická společnost, 2011, S. 69 BEF03 Krejčík, Tomáš : Čeští heroldi za lucemburských panovníků Lit. 23 zázn. In: Heraldická ročenka na rok Praha : Heraldický klub České numismatické společnosti, S [o3] 2012 Zajic, A. - Elbel, P.: Kaiser Sigismund ( ). Wien : Böhlau, 2012, S. 329 BEF04 Krejčík, Tomáš : Výtvarná stránka pečetí olomouckých biskupů lucemburské epochy In: Historická Olomouc a její současné problémy 2. - Olomouc : Univerzita Palackého, S [Historická Olomouc a její současné problémy : sympózium. 2, Olomouc, 1979] [o4] 2001 Pakosta, O.: Pečeti litomylských biskupů. Litomyšl : Státní okresní archiv, 2001, S. 75 BEF05 Krejčík, Tomáš : Ke studiu erbovních listin In: Sborník příspěvku z 1. setkání genealogů a heraldiků. - Ostrava : Klub genealogů a heraldiků při DKP Vítkovice, S [1. setkání genealogů a heraldiků. Ostrava, ] [o4] 1997 Fiala, M. - Hrdlička, J. -Županič, J.: Erbovní listiny Archivu hlavního města Prahy a nobilitační privilegia studentské legie roku Praha : Scriptorium, 1997, S. 502 BEF06 Krejčík, Tomáš : Kapitoly z dějin naší genealogie a heraldiky Lit. 70 zázn. In: Sborník příspěvku z 1. setkání genealogů a heraldiků. - Ostrava : Klub genealogů a heraldiků při DKP Vítkovice, S

13 [1. setkání genealogů a heraldiků. Ostrava, ] BEF07 Krejčík, Tomáš : Augustin Käsenbrot a počátky numismatického zájmu v českých zemích Lit. 11 zázn. In: Historická Olomouc a její současné problémy 3. - Olomouc : Univerzita Palackého, S [Historická Olomouc a její současné problémy : sympózium. 3, Olomouc, ] [o4] 1992 Hlobil, I. - Petrů, E.: Humanismus a raná renesance na Moravě. Praha : Academia, 1992, S. 235, 241 BEF08 Krejčík, Tomáš : Několik medailí na moravské osobnosti z 16. a 17. století Lit. 15 zázn. In: Historická Olomouc a její současné problémy 4. - Olomouc : Univerzita Palackého, S [Historická Olomouc a její současné problémy : sympózium. 4, Olomouc, ] BEF09 Krejčík, Tomáš : Vztahy numismatiky k heraldice, sfragistice a genealogii Lit. 10 zázn. In: Sborník příspěvku z 2. setkání genealogů a heraldiků. - Ostrava : Klub genealogů a heraldiků Ostrava při DKP Vítkovice, S [2. setkání genealogů a heraldiků. Ostrava, ] [o4] 2001 Pakosta, O.: Pečeti litomylských biskupů. Litomyšl : Státní okresní archiv, 2001, S. 75 [o4] 2004 Pakosta, O.: Vysutá pečeť Kostků z Postupic. Litomyšl : Státní okresní archiv, 2004, S. 79 BEF10 Krejčík, Tomáš : Vztahy mezi pečetěmi a mincemi olomouckých biskupů v druhé polovině 17. století Lit. 5 zázn. In: Historická Olomouc a její současné problémy 5. - Olomouc : Univerzita Palackého, S [Historická Olomouc a její současné problémy : sympózium. 5, Olomouc, 1984] BEF11 Krejčík, Tomáš : Obrazy olomouckých denárů 11. a 12. století Lit. 27 zázn. In: Historická Olomouc a její současné problémy 8. - Olomouc : Univerzita Palackého, S [o4] 2010 Wihoda, M.: Morava v době knížecí Praha : Nakl. Lidové noviny, 2010, S. 412 BEF12 Krejčík, Tomáš : Heraldika a výtvarné umění In: Heraldika viva. - Pardubice : Východočeské muzeum, S [Heraldika viva : konferencia českých, moravských a slezských heraldiků. Pardubice, ] 13

14 BEF13 Krejčík, Tomáš : Morava v díle Augusta Sedláčka = Mähren im Werk August Sedláčeks Lit. 16 zázn. In: August Sedláček a pomocné vědy historické. - Mladá Vožice : MÚ, S ISBN [August Sedláček a pomocné vědy historické. Konferencia. Tábor, ] [o4] 2001 Růžek, V.: August Sedláček: Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty, sv. 1. Praha : Academia, 2001, S. 22 BEF14 Krejčík, Tomáš : Otázky kolem podivínské mincovny Lit. 32 zázn. In: Podivín : vlastivědný sborník jihomoravského města. - Mikulov : Státní okresní archiv Břeclav, S ISBN X BEF15 Krejčík, Tomáš : Po stopách erbu Liechtensteinů Lit. 5 zázn. In: Městečko Lednice. - Brno : Muzejní a vlastivědná společnosť, S ISBN BEF16 Krejčík, Tomáš : Poznámky k pečetím velehradského kláštera Lit. 37 zázn. In: Cisterciáci na Moravě. - Olomouc : Univerzita Palackého, S ISBN [Cisterciáci na Moravě : konferencia. Olomouc, ] [o4] 2008 Galuška, L. - Kouřil, P. - Mitáček, J.: Východní Morava v 10. až 14. století. Brno: Moravské zemské muzeum, 2008, S. 311 BEF17 Brňovják, Jiří - Krejčík, Tomáš : Poznání nové šlechty Lit. 38 zázn. In: Genealogické a heraldické informace Brno : Moravská genealogická a heraldická společnost, S BEF18 Krejčík, Tomáš - Pícha, František : Český a moravský znak ve znakové galerii v Gozzoburgu v Kremsu Lit. 40 zázn. In: Genealogické a heraldické informace Brno : Moravská genealogická a heraldická společnost, S BEF19 Krejčík, Tomáš : Genealogické a heraldické bádání na Moravě do počátku 20. století = Genealogische und heraldische Forschung in Mähren bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts Lit. 21 zázn. In: Muzeum Brněnska. Sborník Předklášteří : Muzeum Brněnska, S ISBN BEF20 Krejčík, Tomáš : Numizmatika na Moravě do počátku 20. století = Numismatik in 14

15 Mähren bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts Lit. 31 zázn. In: Muzeum Brněnska. Sborník Předklášteří : Muzeum Brněnska, S ISBN BEF21 Krejčík, Tomáš : Numismatické sbírky na Moravě Lit. 10 zázn. In: Numizmatika v Československu. - Nitra : AÚ SAV, S [Numizmatika v Československu. 10. medzinárodný numizmatický kongres. Londýn, ] DAI Dizertačné a habilitačné práce DAI01 Krejčík, Tomáš 100%: Denáry moravských údělných knížat století. - Brno : [s.n.], s. Kandidátska dizertačná práca (CSc.) - Masarykova univerzita, Brno, 1992 Lit. 393 zázn. EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch EDI01 Krejčík, Tomáš : Walter Leonhard: Das Grosse Buch der Wappenkunst In: Časopis Matice moravské. - Roč. 97, č. 1 (1978), s Rec.: Das Grosse Buch der Wappenkunst / W. Leonhard. - München : Georg D.W. Callwey, 1976 EDI02 Krejčík, Tomáš : Biskupové Čech, Moravy a Slezska po roce 1918 a jejich znaky In: Vlastivědný věstník moravský. - Roč. 45, č. 1 (1993), s. 91 Rec.: Biskupové Čech, Moravy a Slezska po roce 1918 a jejich znaky / Pavel R. Pokorný. - Ostrava : Genealogická agentura, 1992 EDI03 Krejčík, Tomáš : Erby a pečate Bratislavy In: Časopis Matice moravské. - Roč. 112, č. 1 (1993), s Rec.: Erby a pečate Bratislavy / J. Novák. - Bratislava : BIPS, 1990 EDI04 Krejčík, Tomáš : K organizaci státního správního systému Václava IV. In: Vlastivědný věstník moravský. - Roč. 46, č. 1 (1994), s. 78 Rec.: K organizaci státního správního systému Václava IV. / I. Hlaváček. - Praha : Univerzita Karlova, 1991 EDI05 Krejčík, Tomáš : Pražská heraldika, znaky měst, cechů a měšťanů In: Časopis Matice moravské. - Roč. 113, č. 2 (1994), s Rec.: Pražská heraldika, znaky měst, cechů a měšťan / J. Hrdlička. - Praha : Public history, 1994 EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch EDJ01 Krejčík, Tomáš : Studium heraldiky, genealogie a sfragistiky v Brně a Ostravě 15

16 Lit. 5 zázn. In: Genealogicko-heraldický hlas. - Roč. 7, č. 2 (1997), s EDJ02 Krejčík, Tomáš : Znak Tomáše kardinála Špidlíka Lit. 1 zázn. In: Genealogické a heraldické informace Brno : Moravská genealogická a heraldická společnost, S. 71 EDJ03 Krejčík, Tomáš : Česká heraldická zastavení v Římě II In: Genealogické a heraldické informace Brno : Moravská genealogická a heraldická společnost, S. 72 GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií GII01 Krejčík, Tomáš : Seminář "Osobnost Břetislava Štorma ( )" In: Genealogické a heraldické informace Brno : Moravská genealogická a heraldická společnost, S

17 17

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Vladislav Kukačka, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Vladislav Kukačka, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PaedDr. Vladislav Kukačka, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Kukačka, Vladislav 100%: Udržitelnost zdraví. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská

Více

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Zdeněk Valjent, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Zdeněk Valjent, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PaedDr. Zdeněk Valjent, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Valjent, Zdeněk 100%: Aktivní životní styl vysokoškoláků. - 1. vyd. - Praha : České

Více

V H I S T O R I I Z E M Í K O R U N Y Č E S K É. 2 4. 2 6. l i s t o p a d u 2 0 1 0

V H I S T O R I I Z E M Í K O R U N Y Č E S K É. 2 4. 2 6. l i s t o p a d u 2 0 1 0 K N Í Ž E C Í R O D L I E C H T E N S T E I N Ů V H I S T O R I I Z E M Í K O R U N Y Č E S K É 2 4. 2 6. l i s t o p a d u 2 0 1 0 A r c i d i e c é z n í m u z e u m O l o m o u c Mezinárodní vědeckou

Více

Zoznam publikačnej činnosti Ing. Koleňák, Jiří, Ph.D.

Zoznam publikačnej činnosti Ing. Koleňák, Jiří, Ph.D. Zoznam publikačnej činnosti Ing. Koleňák, Jiří, Ph.D. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Koleňák, Jiří [UKOEXAM] (70%) - Němeček, Petr (15%) - Zich, Robert (15%): Spolupráce

Více

Základy genealogie aneb jak sestavit rodokmen únor květen 2015

Základy genealogie aneb jak sestavit rodokmen únor květen 2015 Základy genealogie aneb jak sestavit rodokmen únor květen 2015 Městská knihovna Kuřim ve spolupráci s Moravskou genealogickou a heraldickou společností Cyklus přednášek k objasnění základů genealogického

Více

Zoznam publikačnej činnosti. Ing. Mgr. Olga Jurášková, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. Ing. Mgr. Olga Jurášková, PhD. Zoznam publikačnej činnosti Ing. Mgr. Olga Jurášková, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Jurášková, Olga [UKOEXIF] (75%) - Hrabinová, Šárka (5%) - Juříková, Martina (10%)

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

AOB16HSD X16HSD X16HT3. Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz

AOB16HSD X16HSD X16HT3. Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz AOB16HSD X16HSD X16HT3 Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz Témata přednášek a seminářů 1. Úvod do studia hospodářské historie a historie techniky s historickou topografie technických

Více

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů)

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) / Milan M. Buben, Pavel R. Pokorný.-- 1. vyd.-- Praha : Libri, 2014.-- 223 s. ; 21 cm.-- Encyklopedie

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Zoznam publikačnej činnosti. Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, PhD. Zoznam publikačnej činnosti Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Bačuvčík, Radim [UKOEXIF] (100%) : Nákupní chování obyvatel České republiky na

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci PAVEL KOPEČEK, PhDr., Bc., Ph.D. Pracovní zařazení: Vědecké (odborné) zaměření: odborný asistent české dějiny 20. století, regionální dějiny Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo

Více

1977 K. Fischerová, Výtvarné předpoklady české gotiky. (Příspěvek k architektuře 14. století.) Umění 25, 1977, č. 1, s. 24-34.

1977 K. Fischerová, Výtvarné předpoklady české gotiky. (Příspěvek k architektuře 14. století.) Umění 25, 1977, č. 1, s. 24-34. Klára Benešovská Bibliografie 1977-1993 1977 K. Fischerová, Výtvarné předpoklady české gotiky. (Příspěvek k architektuře 14. století.) Umění 25, 1977, č. 1, s. 24-34. 1978 K. Benešovská H. Soukupová, Katalog

Více

9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku. Andrea KAMENICKÁ Proměny písma starověké Kréty

9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku. Andrea KAMENICKÁ Proměny písma starověké Kréty Program jednání Středa 12. listopadu 8:45 9:15 prezence účastníků 9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku 9:30 12:00 I. blok: Vývoj písma a písemné kultury od nejstarších

Více

Zoznam publikačnej činnosti. JUDr. Renata Veselá, Ph.D.

Zoznam publikačnej činnosti. JUDr. Renata Veselá, Ph.D. Zoznam publikačnej činnosti JUDr. Renata Veselá, Ph.D. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Schelle, Karel 30% - Veselá, Renata 29% - Vojáček, Ladislav 40% - Hloušek, Jaroslav

Více

ARCHIVNICTVÍ ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ *

ARCHIVNICTVÍ ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ * ARCHIVNICTVÍ ARCH ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ * I. cyklus 201. Historický proseminář Hojda -/2 -/2 Hrdina 002. Svět. jazyk (spol. základ) němčina Hřebíčková 1/1 1/1 Zk 203. Proseminář PVH Bláhová

Více

Zoznam publikačnej činnosti Doc. JUDr. Průcha, Petr, CSc.

Zoznam publikačnej činnosti Doc. JUDr. Průcha, Petr, CSc. Zoznam publikačnej činnosti Doc. JUDr. Průcha, Petr, CSc. Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 195): AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2) ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR Výroční zpráva Slovanského ústavu AV ČR za rok 2005 Slovanský ústav AV ČR (dále jen SLU) Adresa: Valentinská 1 110 00 Praha 1 IČ: 68378017 Telefon: +420 224 800 251 Fax: +420 224 800 252 Adresa el. pošty:

Více

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 Činnost Sekce dějin farmacie ČFS Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 POČÁTKY HISTORIE SEKCE 1954 zahájeny práce na dějinách farmacie ( Drábek, Hanzlíček,, Rusek)

Více

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222 R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Historie českého státu v 10.-11. století. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-48-24 12 111

Více

Seznam archivních institucí a archivních fondů

Seznam archivních institucí a archivních fondů Seznam archivních institucí a archivních fondů I. Moravský zemský archiv v Brně Acta finita 11 Augustiniáni Šternberk 11 Benediktini Rajhrad 11 Boček Antonín 14 Bočkova sbírka 15 Cejnek Rajmund 16 Cerroniho

Více

Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900

Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900 R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900 Vypracovala: Krajská vědecká knihovna, příspěvková organizace Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

Více

Jaroslav Pošvář (1900 1984)

Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář, další z právních historiků z vůle osudu, patřil spolu s Jiřím Cvetlerem a Hynkem Bulínem k těm málo profesorům brněnské právnické fakulty, kteří na ní působili

Více

Jiří Cvetler (1902 1991)

Jiří Cvetler (1902 1991) Jiří Cvetler (1902 1991) Monografie Cvetler, J.: Danei on a zápůjčka v právu ptolemajského Egypta (příspěvek k antické obligaci, hlavně na základě papyrů). Praha, Universita Karlova 1934. 172 s. Cvetler,

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA Václava Horčáková Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografov Pezinok 5. - 7.

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

Zoznam publikačnej činnosti Doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.

Zoznam publikačnej činnosti Doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 109): Zoznam publikačnej činnosti Doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (3) ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů min. 5 max. 100 otázek, uzavřený (výběr z několika odpovědí)

Více

Úvod. 1 K definici aristokracie viz MAŤA, Petr: Svět české aristokracie 1500 1700. Praha 2004, s. 11 17.

Úvod. 1 K definici aristokracie viz MAŤA, Petr: Svět české aristokracie 1500 1700. Praha 2004, s. 11 17. 7 Pohled na moderní domácí historiografickou produkci ukazuje, že v rámci obecnějšího bádání nad raněnovověkou šlechtickou, resp. stavovskou společností habsburské monarchie či konkrétně českých zemí se

Více

Erbovní sešity 1968 1971

Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešit č. 1, srpen 1968 Praha Žižkov, U Památníku 2. Redakční rada: Dr. František Beneš, Adolf F. J. Karlovský, Dr. Zdeněk Mareš, Josef Milde, Dr. Alois Přibyl, CSc., Dr.

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti.

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. 1 Bratislava 2011 2 Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. Autoři: Doc. JUDr. Karel Schelle,

Více

Zoznam publikačnej činnosti. Doc. PhDr. Alena Vališová, CSc.

Zoznam publikačnej činnosti. Doc. PhDr. Alena Vališová, CSc. Zoznam publikačnej činnosti Doc. PhDr. Alena Vališová, CSc. Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 128): AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (6) ACB Vysokoškolské učebnice vydané v

Více

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Balcar, Jiří 33% - Havlena, Jan 33% - Hlaďo, Petr 34%: Zvolil jsem si techniku. Proč?

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

SOkA Karviná Sbírka novin a časopisů 02.04.2007. Titul Podtitul Časový rozsah Ročníky 100 + 1 1997 4473 100 + 1 1994 4276 100 + 1 1995 4277

SOkA Karviná Sbírka novin a časopisů 02.04.2007. Titul Podtitul Časový rozsah Ročníky 100 + 1 1997 4473 100 + 1 1994 4276 100 + 1 1995 4277 Titul Podtitul Časový rozsah Ročníky Inv.číslo 100 + 1 1997 4473 100 + 1 1994 4276 100 + 1 1995 4277 100 + 1 1996 4374 100 + 1 1998 4620 100 + 1 1999 4745 Acta archiepiscopalis curiae Olomoucensis 1945,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

JAK PSÁT DĚJINY VELKÝCH MĚST?

JAK PSÁT DĚJINY VELKÝCH MĚST? Statutární město Brno Archiv města Brna Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Historický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

Maturitní témata z dějepisu

Maturitní témata z dějepisu Gymnázium Pierra de Coubertina, školní rok: 2015/2016 Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 třída: 4.B, oktáva zkoušející: Zdenka Ďuricová Maturitní témata z dějepisu 1. Pravěk filozofie počátku světa člověk

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice ENArC European Network on Archival Cooperation Projekt Monasterium v České republice Jitka Křečková Národní archiv v Praze www.nacr.cz www.monasterium.net ICARUS základní cíle a aktivity: Mezinárodní

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Zlatá bula sicilská, 1212. 800 let mezi realitou a mýty Tisková zpráva

Zlatá bula sicilská, 1212. 800 let mezi realitou a mýty Tisková zpráva Zlatá bula sicilská, 1212. 800 let mezi realitou a mýty Tisková zpráva Dne 26. září 2012 tomu bude přesně 800 let, kdy designovaný císař Fridrich II. potvrdil v Basileji českému králi Přemyslu Otakarovi

Více

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.)

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4.1. Ekonomické základy absolutistického - Ekonomické základy raného absolutistického - Ekonomické základy rozvinutého absolutistického

Více

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU FRÝDEK-MÍSTEK

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU FRÝDEK-MÍSTEK SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU FRÝDEK-MÍSTEK 8 2007 1 OBSAH Tomáš Adamec: Státní okresní archiv Frýdek-Místek v roce 2006 5 Jan Al Saheb: Instrukce olomouckého biskupa Viléma Prusinovského z Víckova

Více

Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí (Královéhradecký kraj) Leden 2011

Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí (Královéhradecký kraj) Leden 2011 Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí (Královéhradecký kraj) Leden 2011 Autor návrhu: Mgr. Tomáš Zdechovský Obsah Obsah... 2 1. Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí... 3 1.1 Popis vlajky... 3 1.2 Odůvodnění

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Zpráva předsedy o činnosti HSL za období 2011-2013

Zpráva předsedy o činnosti HSL za období 2011-2013 Zpráva předsedy o činnosti HSL za období 2011-2013 Vážené kolegyně a kolegové, přestože je Historický spolek Liechtenstein, o. s. (HSL) dobrovolnou organizací lidí, kteří se zajímají o historii a odkaz

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 15. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Historický fond muzejní knihovny ve Slavkově u Brna. 7. 9. 2010 -Česká Lípa 1

Historický fond muzejní knihovny ve Slavkově u Brna. 7. 9. 2010 -Česká Lípa 1 Historický fond muzejní knihovny ve Slavkově u Brna Lípa 1 Knihovna Historického muzea ve Slavkově u Brna Mgr. Jiří Blažek brzkovak@seznam.cz blazek@zamek-slavkov.cz Zámek Slavkov u Brna - před r. 2007

Více

Matice moravská. Zpráva o činnosti Matice moravské v letech 2000 2002

Matice moravská. Zpráva o činnosti Matice moravské v letech 2000 2002 Matice moravská Zpráva o činnosti Matice moravské v letech 2000 2002 Výbor sdružení zvolený na valné hromadě konané 9. března 2000 pracoval po celé tříletého volebního období v nezměněném složení (pro

Více

PAVEL BALCÁREK KARDINÁL FRANTIŠEK. DlTRICHŠTEJN 1570-1636

PAVEL BALCÁREK KARDINÁL FRANTIŠEK. DlTRICHŠTEJN 1570-1636 PAVEL BALCÁREK KARDINÁL FRANTIŠEK DlTRICHŠTEJN 1570-1636 GUBERNATOR MORAVY OBSAH Úvodem 1. Mládí a původ kardinála. Jeho nástup do služeb církve. 13 2. Ditrichštejn kardinálem a biskupem. 30 3. Ditrichštejnův

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví

Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví Katedra pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Národní archiv ve spolupráci s Archivem hlavního města Prahy si kladou za čest pozvat zájemce na mezinárodní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci TOMÁŠ HUBÁLEK, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: Odborný asistent, tajemník katedry Vědecké (odborné) zaměření: Soudobé české dějiny, pedagogika, etika Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP,

Více

SOkA Karviná Sbírka zákonů a nařízení 02.04.2007 Název Časový rozsah Poznámka. Ev.jedn. Amtliche Nachrichten des k. k. Ministeriums des Innen

SOkA Karviná Sbírka zákonů a nařízení 02.04.2007 Název Časový rozsah Poznámka. Ev.jedn. Amtliche Nachrichten des k. k. Ministeriums des Innen Název Časový rozsah Poznámka Ev.jedn. Amtliche Nachrichten des k. k. Ministeriums des Innen Amtliche Nachrichten des k. k. Ministeriums des Innen Amtliche Nachrichten des k. k. Ministeriums des Innen Amtliche

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Metodické listy pro kombinované studium předmětu Spisová a archivní služba Metodický list číslo 1 Název tematického celku: Vývoj úředních písemností v českých zemích od středověku. Úvod do archivnictví

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Nové muzejní projekty v České republice. Neue Museumsprojekte in der Tschechischen Republik. PhDr. Luděk Beneš

Nové muzejní projekty v České republice. Neue Museumsprojekte in der Tschechischen Republik. PhDr. Luděk Beneš Nové muzejní projekty v České republice Neue Museumsprojekte in der Tschechischen Republik PhDr. Luděk Beneš Muzeum Mladoboleslavska Muzeum Benátky nad Jizerou / Museum der Region Jungbunzlau im Schloss

Více

Významná domácí a mezinárodní ocenění pracovníků Historického ústavu AV ČR od roku 2007 (HÚ AV ČR veřejnou výzkumnou institucí)

Významná domácí a mezinárodní ocenění pracovníků Historického ústavu AV ČR od roku 2007 (HÚ AV ČR veřejnou výzkumnou institucí) Významná domácí a mezinárodní ocenění pracovníků Historického ústavu AV ČR od roku 2007 (HÚ AV ČR veřejnou výzkumnou institucí) 2007 prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. PhDr. Kateřina Valentová, PhD. Blanický

Více

Česká architektonická avantgarda

Česká architektonická avantgarda Archeologický atlas Čech : vybrané památky od pravěku do 20. století = Archaeological atlas of Bohemia : selected sites from prehistory to the 20th century / Martin Kuna a kolektiv: Alžběta Danielisová,

Více

Veřejná místa pro intimní chvilky

Veřejná místa pro intimní chvilky DOCUMENTA PRAGENSIA MONOGRAPHIA Jaroslav Jásek Veřejná místa pro intimní chvilky proměny pražských veřejných záchodků Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Archiv hlavního města Prahy

Více

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU Michal Tvrdoň Proděkan pro vědu a výzkum ÚVOD Během posledních 5 let zásadní změny v hodnocení VaV (metodika 2004 = 6 stran textu, metodika 2012= 50 stran textu) Důraz

Více

Bibliografie Ludvíka Muchy

Bibliografie Ludvíka Muchy Bibliografie Ludvíka Muchy Kapitola v knize 2011 MUCHA, Ludvík. Nové poznatky o životě a díle Václava Merklase: k dvoustému výročí Merklasova narození. In: ŠVEJDA, Antonín (ed.). Z dějin geodézie a kartografie.

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED. Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Irena Wagnerová, PhD., MBA

UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED. Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Irena Wagnerová, PhD., MBA UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED Zoznam publikačnej činnosti PhDr. Irena Wagnerová, PhD., MBA ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ADF01 Wagnerová, Irena

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

PUBLIKAČNÍ ČINNOST RECENZE A ANOTACE AUTOROVÝCH PRACÍ ZJIŠTĚNÉ CITACE AUTOROVÝCH PRACÍ DALŠÍ PUBLIKAČNÍ ČINNOST

PUBLIKAČNÍ ČINNOST RECENZE A ANOTACE AUTOROVÝCH PRACÍ ZJIŠTĚNÉ CITACE AUTOROVÝCH PRACÍ DALŠÍ PUBLIKAČNÍ ČINNOST PUBLIKAČNÍ ČINNOST RECENZE A ANOTACE AUTOROVÝCH PRACÍ ZJIŠTĚNÉ CITACE AUTOROVÝCH PRACÍ DALŠÍ PUBLIKAČNÍ ČINNOST Vědecké monografie a monografie: Na Šalomouně: společnost a každodenní život v největší moravskoostravské

Více

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011)

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Jana Kouřilová, Jana Folková Katedra regionálních studií,

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

Pokyny redakce ke zpracovávání a textové úpravě písemných příspěvků do sborníku ze semináře ŠLECHTIC PODNIKATELEM PODNIKATEL ŠLECHTICEM, Ostrava 2007

Pokyny redakce ke zpracovávání a textové úpravě písemných příspěvků do sborníku ze semináře ŠLECHTIC PODNIKATELEM PODNIKATEL ŠLECHTICEM, Ostrava 2007 Pokyny redakce ke zpracovávání a textové úpravě písemných příspěvků do sborníku ze semináře ŠLECHTIC PODNIKATELEM PODNIKATEL ŠLECHTICEM, Ostrava 2007 Rukopisy přijímáme v elektronické podobě, tj. text

Více

Obsah: Praha město v proměnách času

Obsah: Praha město v proměnách času Obsah: Tabula gratulatoria...11 Ediční poznámka...15 Václav Ledvinka (úvodní slovo) Historik nakažený historií...17 Ein mit der Geschichte infizierter Historiker...23 Praha město v proměnách času Macht

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Publikace vydané na Filozofické fakultě OU v roce 2012

Publikace vydané na Filozofické fakultě OU v roce 2012 Publikace vydané na Filozofické fakultě OU v roce 2012 Publikace vydané na FF OU Monografie, ISBN 978-80-7368-585-0 MYŠKA, M., ZÁŘICKÝ, A.: Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku 1. Spis OU

Více

Jan Vážný (1891 1942)

Jan Vážný (1891 1942) Jan Vážný (1891 1942) Monografie Vážný, J.: Actiones poenales : pojem a struktura soukromých žalob trestních ve vývoji práva římského a hlavní problémy romanistické, sem se vztahující. Bratislava, Universita

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci podnět k mapovaní oblasti vzešel z univerzitního prostředí: dojednána podpora a spolupráce s politickou reprezentací města i magistrátními odbory zejm.

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Les fuentes hispánicas y americanas en el archivo de Žitenice Bohemia. In: Ibero-Americana Pragensia. Roč. 13, 1979, č. 201-206.

Les fuentes hispánicas y americanas en el archivo de Žitenice Bohemia. In: Ibero-Americana Pragensia. Roč. 13, 1979, č. 201-206. BIBLIOGRAFIE PRACÍ EDUARDA MIKUŠKA Sestavila Kristina Rexová Důl Mír, nositel Řádu práce, v minulosti a dnes (spoluautor). Břežánky (Doly Klementa Gottwalda n.p.) 1973. Ideové pojetí vztahu českého státu

Více

Zoznam publikačnej činnosti. RNDr. Miloš Fňukal, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. RNDr. Miloš Fňukal, PhD. Zoznam publikačnej činnosti RNDr. Miloš Fňukal, PhD. ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách ABB01 Fňukal, Miloš 100% : Teritoriální politická

Více

Zoznam publikačnej činnosti. RNDr. Stanislav Kraft, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. RNDr. Stanislav Kraft, PhD. Zoznam publikačnej činnosti RNDr. Stanislav Kraft, PhD. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA01 Kraft, Stanislav [UKOEXRP] (80% [4 AH]) - Květoň, Tomáš (20% [1 AH]): Daily Spatial

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více