Zoznam publikačnej činnosti Doc. Tomáš Krejčík, CSc.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zoznam publikačnej činnosti Doc. Tomáš Krejčík, CSc."

Transkript

1 Zoznam publikačnej činnosti Doc. Tomáš Krejčík, CSc. Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 88): AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1) ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (1) AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (4) AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (14) AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (6) AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (22) BCI Skriptá a učebné texty (3) BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (1) BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (2) BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1) BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1) BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (21) DAI Dizertačné a habilitačné práce (1) EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (5) EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch (3) GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (1) Štatistika ohlasov (73): [o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (1) [o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (23) [o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (46) [o5] Recenzie v zahraničných publikáciách (2) [o6] Recenzie v domácich publikáciách (1) AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Krejčík, Tomáš : Litterae armorum : erbovní listiny Národního archivu v Praze. - Praha : Archiv hlavního města Prahy, s. + CD ROM Lit. 208 zázn. ISBN ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách ACB01 Krejčík, Tomáš : Pečeť v kultuře středověku vyd. - Ostrava : Tilia, s. -

2 (Universum ; 1. sv.) Lit. 913 zázn. ISBN Ohlasy (13): [o5] 1999 Novák, J.: Slovenská archivistika, roč. 34, č. 2, 1999, s [o3] 2009 Strzyzewski, W.: Herby i tituly. Warszawa : DiG, 2009, S. 246 [o3] 2007 Das Siegel : Gebrauch und Bedeutung. Darmstadt : WBG, 2007, S. 203 [o4] 2011 Rožmberkové. České Budějovice : Národní památkový ústav, 2011, S. 192 [o4] 2004 Kotlárová, S.: Bavorové erby střely. České Budějovice : Veduta, 2004, S. 172 [o3] 2008 Pietrzyk, I.: Kancelaria i dokument Przemyslidów opawskich w XIV i poczatkach XV wieku. Katowice : Wyd. Uniw. Slaskiego, 2008, S. 184 [o4] 2001 Pakosta, O.: Pečeti litomylských biskupů. Litomyšl : Státní okresní archiv, 2001, S. 75 [o6] 1999 Stejskal, K.: Umění, roč. 47, č. 6, 1999, s [o3] 2005 Novák, J.: Diplomatická produkcia v stredovekom meste. Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, S. 90 [o3] 2006 Piech, Z.: Pieczecie w dawnej Rzeczypospolitej stan i perspektywy badaň. Warszawa : DiG, S. 26 [o3] 2006 Marek, L.: Pieczecie w dawnej Rzeczypospolitej stan i perspektywy badaň. Warszawa : DiG, S. 256, 282 [o3] 2007 Šedivý, J.: Pečate a ich používatelia. Bratislava : Ministrestvo vnútra SR,2007. S. 129, 131 [o4] 2004 Pakosta, O.: Vysutá pečeť Kostků z Postupic. Litomyšl : Státní okresní archiv, S. 79 ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ADF01 Krejčík, Tomáš : Z dějin českých genealogických a heraldických zájmů do poloviny 19. století Lit. 154 zázn. In: Sborník archivních prací. - Roč. 32, č. 2 (1982), s AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách AED01 Krejčík, Tomáš : Úloha uherských zlatých mincí v oběživu na Moravě ve století = Die Rolle ungarischer Goldmünzen im Geldumlauf in Mähren im 14. bis 15. Jahrhundert Lit. 12 zázn. In: Slovenská numizmatika Bratislava : Veda, S ISBN AED02 Krejčík, Tomáš : Poznámky k proměnám elit na severné Moravě a v rakouském Slezsku v 18. a 19. století = Die Bemerkungen zu den Umwandlungen der Eliten in Nordmähren und im österreichischen Schlesien in 18. und 19. Jahrhundert Lit. 43 zázn. In: Historie Ostrava : OU, S ISBN (Sborník prací filozofické fakulty ostravské univerzity ; 219) 2

3 AED03 Krejčík, Tomáš : K problematice rozšíření erbovních listin v českém státě v 15. a na počátku 16. století = De la problématique d élargissement des actes armoiriaux dans les pays de la couronne de Boheme au 15e siécle au début du 16e siécle Lit. 39 zázn. In: Z pomocných věd historických 16 : Inter laurum et olivam. - Praha : Karolinum, S ISBN ISSN (AUC ; Philosophica et historica 1-2/2002) [o3] 2012 Elbel, P.: Kaiser Sigismund ( ). Wien : Böhlau, 2012, S. 340 [o3] 2012 Zajic, A. - Elbel, P.: Kaiser Sigismund ( ). Wien : Böhlau, 2012, S. 316 AED04 Brňovják, Jiří - Krejčík, Tomáš : Nobilitační listiny a nobilitační spisy Lit. 55 zázn. In: Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, S ISBN [o4] 2011 Polášek, A.: Genealogické a heraldické informace Brno : Moravská genealogická a heraldická společnost, 2011, S. 70 AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách AEF01 Mužíková, Daria - Krejčík, Tomáš : Okres Třebíč Lit. 129 zázn. In: Znaky a pečeti jihomoravských měst a městeček. - Brno : Blok, S AEF02 Krejčík, Tomáš : K typologii miniatur v erbovních listinách 18. století, část 1 In: Heraldická ročenka Praha : Česká numismatická společnost, S [o4] 1997 Fiala, M. - Hrdlička, J. -Županič, J.: Erbovní listiny Archivu hlavního města Prahy a nobilitační privilegia studentské legie roku Praha : Scriptorium, 1997, S. 502 [o4] 2011 Polášek, A.: Genealogické a heraldické informace Brno : Moravská genealogická a heraldická společnost, 2011, S. 69 AEF03 Krejčík, Tomáš : Metodologický příspěvek k využití erbovních listin jako historického pramene In: Slovenská archivistika Bratislava : Archívna správa MV SSR, S [o3] 2021Wappen und Kleinod. Bozen : Athesia, 2001, S. 195 AEF04 Krejčík, Tomáš : Šest století erbovních miniatur In: Heraldická ročenka Praha : Česká numismatická společnost, S [o3] 2012 Zajic, A. - Elbel, P.: Kaiser Sigismund ( ). Wien : Böhlau, 2012, S. 334 [o3] 2021Wappen und Kleinod. Bozen : Athesia, 2001, S. 195 AEF05 Krejčíková, Jarmila - Krejčík, Tomáš : Několik poznámek k české sfragistice = Some notes to the Czech sphragistics 3

4 Lit. 33 zázn. In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, C Brno : Univerzita J.E. Purkyně, S [o4] 2001 Pakosta, O.: Pečeti litomylských biskupů. Litomyšl : Státní okresní archiv, 2001, S. 75 [o4] 2004 Pakosta, O.: Vysutá pečeť Kostků z Postupic. Litomyšl : Státní okresní archiv, 2004, S. 79 AEF06 Šmerda, Jan - Krejčík, Tomáš : Medaile, plakety a žetony olomouckého biskupa Leopolda Viléma Lit. 20 zázn. In: Numismatický sborník Praha : Academia, S AEF07 Krejčík, Tomáš 100%: Moravské nálezy mincí předbělohorského období ( ) Lit. 31 zázn. In: Numismatický sborník Praha : Academia, S AEF08 Krejčík, Tomáš : K počátkům erbovních listin Lit. 25 zázn. In: Acta facultatis philosophicae, historica 2. - Ostrava : OU, S [o3] 2012 Zajic, A. - Elbel, P.: Kaiser Sigismund ( ). Wien : Böhlau, 2012, S. 316 [o3] 2021Wappen und Kleinod. Bozen : Athesia, 2001, S. 195 AEF09 Krejčík, Tomáš : Mincovnictví knížete Konráda I. v Brně Lit. 46 zázn. In: Brno v minulosti a dnes Brno : Archiv města Brna, S ISBN [o4] 2010 Wihoda, M.: Morava v době knížecí Praha : Nakl. Lidové noviny, 2010, S. 412 AEF10 Krejčíková, Jarmila - Krejčík, Tomáš : Nejstarší pečeť města Brna Lit. 45 zázn. In: Brno v minulosti a dnes Brno : Archiv města Brna, S ISBN AEF11 Krejčík, Tomáš : Erbovní listiny jako specifický druh historického pramene Lit. 158 zázn. In: Erbovní listiny Archivu Národního muzea. - Praha : Scriptorium, S ISBN (Documenta Pragensia monographia ; vol. 13) Ohlasy (5): [o4] 2006 Županič, J.: Nová šlechta rakouského císařství. Praha : Agentura Pankrác, 2006, S. 409 [o3] 2008 Gojniczek, W. - Makowski, M.: Cieszynskie studia muzealne 3 (2007). Cieszyn : Muzeum Ślaska cieszynskiego, 2008, S

5 [o4] 2002 Županič, J.: Pater familias. Praha : Scriptorium, 2002, S. 179 [o4] 2004 Žouželka, Z.: Genealogické a heraldické informace Brno : Moravská genealogická a heraldická společnost, 2004, S. 11 [o4] 2011 Polášek, A.: Genealogické a heraldické informace Brno : Moravská genealogická a heraldická společnost, 2011, S. 69 AEF12 Krejčík, Tomáš : Nobilitovaní bankéři 19. století = Nobilitierte Bankiers im 19. Jahrhundert Lit. 40 zázn. In: Milý Bore... - Brno : Matice moravská, S ISBN [o4] 2006 Županič, J.: Nová šlechta rakouského císařství. Praha : Agentura Pankrác, 2006, S. 409 AEF13 Krejčík, Tomáš : K listině Václava IV. pro rod Gonzagů z roku 1394 Lit. 25 zázn. In: Ad vitam et honorem. - Brno : Matice moravská, S ISBN [o3] 2012 Zajic, A. - Elbel, P.: Kaiser Sigismund ( ). Wien : Böhlau, 2012, S. 316 AEF14 Krejčík, Tomáš : Hukvaldy a heraldické památky olomouckých biskupů a arcibiskupů Lit. 24 zázn. In: Hukvaldské etudy. - Ostrava : OU, S ISBN [o4] 2006 Müller, K. - Štěpán, J.: Kardinál František z Ditrichštejna a jeho doba. Brno : Moravský zemský archiv, 2006, S. 261 AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách AFC01 Krejčík, Tomáš : Herrschersymbolik auf böhmischen Münzen, Medaillen in Siegeln Lit. 57 zázn. In: XVIII. internationaler Kongress für Genealogie und Heraldik. - Innsbruck : [s.n.], S [Genealogie und Heraldik als Antrieb und Ausdruck staatlicher Politik.18. medzinárodný kongres. Innsbruck, ] AFC02 Krejčík, Tomáš : Das Bild des böhmischen mittelalterlichen Staates im Spiegel der Symbolik der böhmischen und mährischen Münzen Lit. 7 zázn. In: Proceedings of the 11th international numismatic congress, vol Louvain-la-Neuve : [s.n.], S [11th international numismatic congress. Brussels, ] AFC03 Krejčík, Tomáš : Österreichische und mährische Münzstätten im Mittelalter : Zusammenarbeit oder Konkurrenz? Lit. 35 zázn. 5

6 In: Kontakte und Konflikte. Böhmen, Mähren und Österreich: Aspekte eines Jahrtausends gemeinsamer Geschichte. - Krems an der Donau : Waldviertler Heimatbund, S ISBN X [Verbindendes und Trennendes an der Grenze III. Sympózium. Zwettl, ] [o4] 2007Peníze nervem společnosti. Brno : Matice moravská, 2007, S. 383 AFC04 Krejčík, Tomáš : Siegel im klösterlichen Leben des Mittelalters = Stamp in monastic life in Middle Ages Lit. 10 zázn. In: La vie quotidienne des moines et chanoines réguliers au Moyen Age et Temps modernes. - Wroclaw : Universita Wroclaw, S [La vie quotidienne des moines et chanoines réguliers au Moyen Age et Temps modernes. Wroclaw, ] AFC05 Krejčík, Tomáš : Beiträge zum Wappenwesen aus der Zeit Rudolfs II. Lit. 42 zázn. In: Heraldik - Bildene Kunst - Literatur. - Wien : Adler, S [Heraldik - Bildene Kunst - Literatur. 11e colloque international d héraldique. St. Pölten, ] AFC06 Krejčík, Tomáš : Diplomatika erbovních listin vydaných českou panovnickou kanceláří století Lit. 31 zázn. In: Erbové listiny. - Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, S ISBN X. - (Bibliotheca heraldica Slovaca ; Zv. 5) [Erbové listiny. Medzinárodná vedecká konferencia. Martin, ] [o3] 2007 Vítek, P.: Slovenská archivistika, roč. 42, č. 1, 2007, s. 102 AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách AFD01 Krejčík, Tomáš : Mincovnictví Přemysla Otakara II. v alpských zemích Lit. 14 zázn. In: Folia historica bohemica 1. - Praha : Ústav československých a světových ČSAV, S [Třinácté století v českých dějinách : sympózium. Praha, ] [o4] 2011 Grossmannová, D.: Folia numismatica, roč. 25, č. 2, 2011, s. 133 AFD02 Krejčík, Tomáš : Heraldika na ražbách olomouckých biskupů a arcibiskupů Lit. 14 zázn. In: Studie Muzea Kroměřížska Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, S [2. numizmatické dni. Kroměříž, ] AFD03 Krejčík, Tomáš : Ikonografický cyklus na českých velkých brakteátech 13. století Lit. 9 zázn. 6

7 In: Umění 13. století v českých zemích. - Praha : Ústav teorie a dějin umění ČSAV, S [Umění 13. století v českých zemích : vědecké zasedánií. Praha, ] [o4] 2004 Černý, P.: Realita, představa, symbol v numismatické ikonografii. Ostrava : Marq, 2004, S. 64 AFD04 Krejčík, Tomáš : Ikonografie moravských denárů Lit. 40 zázn. In: Denárová měna na Moravě. - Brno : Moravské muzeum, S [Ekonomicko-peněžní situace na Moravě v období vzniku a rozvoje feudalismu ( století). 3. numizmatické sympózium. Brno, 1979] Ohlasy (3): [o4] 2004 Polanský, L.: Realita, představa, symbol v numismatické ikonografii. Ostrava : Marq, 2004, S. 94 [o4] 2010 Wihoda, M.: Morava v době knížecí Praha : Nakl. Lidové noviny, 2010, S. 412 [o4] 2008 Galuška, L. - Kouřil, P. - Mitáček, J.: Východní Morava v 10. až 14. století. Brno: Moravské zemské muzeum, 2008, S. 311 AFD05 Krejčík, Tomáš - Krejčíková, Jarmila : Typologie pečetí olomouckých biskupů a arcibiskupů století In: Sborník příspěvků 3. setkání genealogů a heraldiků. - Ostrava : DKP, S [3. setkání genealogů a heraldiků. Ostrava, 1986] [o4] 2001 Pakosta, O.: Pečeti litomylských biskupů. Litomyšl : Státní okresní archiv, 2001, S. 75 [o4] 2008 Galuška, L. - Kouřil, P. - Mitáček, J.: Východní Morava v 10. až 14. století. Brno: Moravské zemské muzeum, 2008, S. 311 AFD06 Krejčík, Tomáš : Hospodářsko-peněžní vývoj na Moravě v době vlády Jagellonců Recenzované Lit. 8 zázn. In: Problematika mincovníctva Jagelovcov. - Nitra : AÚ SAV, S [Problematika mincovníctva Jagelovcov. 5. československo-poľská numizmatická konferencia. Svit, ] AFD07 Krejčík, Tomáš : Das Wappen der Olmützer Bischöfe und seine Entwicklung in der Barockzeit = Erb olomouckých biskupů a jeho vývoj v období baroka Lit. 13 zázn. In: Olomoucké a solnohradské mincovnictví v období tolarové měny. - Brno : Moravské zemské muzeum, S ISBN [Olomoucké a solnohradské mincovnictví v období tolarové měny. Kolokvium. Kroměříž, ] AFD08 Krejčík, Tomáš - Maráz, Karel : Die Rezeption von Reitersiegeln: Ende des 12. und die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts am Beispiel der Babebberger und Přemysliden 7

8 Lit. 41 zázn. In: Böhmisch-österreichische Beziehung im 13. Jahrhundert. - Praha : Univerzita Karlova, S ISBN [Böhmisch-österreichische Beziehung im 13. Jahrhundert. Medzinárodné sympózium. Znojmo, ] AFD09 Krejčík, Tomáš : Problémy moravského denárového mincovnictví v 12. století Lit. 23 zázn. In: Peníze v proměnách času. - Ostrava : Marq, S ISBN [Peníze v proměnách času : konferencia. Ostrava, ] AFD10 Haimann, Petr - Krejčík, Tomáš : Medailéři německého původu v českých zemích = Bemerkungen zur Schaffung der duetschen Medailleure aus den böhmischen Ländern Lit. 31 zázn. In: Peníze v proměnách času 2. - Ostrava : Marq, S ISBN X [Peníze v proměnách času : 2. konferencia. Krnov, ] AFD11 Krejčík, Tomáš : Výzkum nobilitovaných osob z českých zemí v letech Lit. 40 zázn. In: Heraldika viva 2. - Pardubice : [s.n.], S ISBN [Heraldika viva 2. Konferencia českých, moravských a slezských heraldiků. Pardubice, ] [o4] 2006 Žouželka, Z.: Genealogické a heraldické informace Brno : Moravská genealogická a heraldická společnost, 2006, S. 59 AFD12 Krejčík, Tomáš : "Neue" Adel in Böhmen, Mähren und Schelsien im 19. Jahrhundert Lit. 40 zázn. In: Études Danubiennes. - Roč. 19, č. 1/2 (2003), s [Les noblesses de Bohéme et de Moravie au XIXe siécle. Medzinárodné kolokvium. Olomouc, november 2001] [o4] 2006 Županič, J.: Nová šlechta rakouského císařství. Praha : Agentura Pankrác, 2006, S. 409 AFD13 Krejčík, Tomáš : Moravští nobilitovaní židé v 19. století In: Moravští židé v rakousko-uherské monarchii ( ). - Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, S ISBN [Moravští židé v rakousko-uherské monarchii ( ). 26. mikulovské sympozium. Mikulov, ] Ohlasy (3): [o1] 2007 Županič, J.: Historický časopis, roč. 55, č. 3, 2007, s AHCI [o4] 2007 Slezáčková, I. - Lipovski, R.: Historie = Historica 14. Ostrava : OU, 2007, S. 222 [o4] 2006 Županič, J.: Nová šlechta rakouského císařství. Praha : Agentura Pankrác, 2006, S. 409 AFD14 Krejčík, Tomáš : Kultivace a dekultivace nové šlechty na Moravě - stav poznání a 8

9 možnosti dalšího zkoumání = Kultivierung und Dekultivierung des neuen Adels in Mähren - der Zustand der Erkenntnis und die Möglichkeiten weitere Durchforschung Lit. 62 zázn. In: Studie k sociálním dějinám, Praha : Univerzita Karlova, S ISBN [Vývoj obecné kultury, kultivace a dekultivace společnosti českých zemí Konferencia. Praha, ] AFD15 Krejčík, Tomáš : Poznámky k ikonografii mincí, bul a pečetí Karla IV. In: Peníze v proměnách času 5. - Ostrava : Marq, S ISBN [Peníze v proměnách času : 5. konferencia. Ostrava, 2005] AFD16 Krejčík, Tomáš : Železnice v obraze medailí, drobné plastiky a erbů 19. století Recenzované Lit. 17 zázn. In: Čas rychlých kol a křídel, aneb Mezi Laurinem a Kašparem : kapitoly z kulturních děhin přelomu 19. a 20. století. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, S ISBN [Čas rychlých kol a křídel, aneb Mezi Laurinem a Kašparem. Sympózium. Kostelec nad Vltavou, ] AFD17 Krejčík, Tomáš 100%: Ikonografie cirkevních pečetí v českém státě ve století Recenzované Lit. 26 zázn. In: Sacri canones servandi sunt : ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV. - Praha : Historický ústav AV ČR, S ISBN (Práce Historického ústavu AV ČR ; Zv. 19) [Sacri canones servandi sunt. Sympózium. Praha, ] AFD18 Krejčík, Tomáš : Válka, boj a mír v obraze českých mincí 12. a 13. století In: Peníze v proměnách času 6. - Ostrava : Marq, S ISBN [Peníze v proměnách času : 6. konferencia. Hradec nad Moravicí, 2007] AFD19 Krejčík, Tomáš : Nobilitace podnikatelů v habsburské monarchii v století = Nobilitierungen der Unternehmer in der Habsburger Monarchie im Jahrhundert : několik úvah k problematice Recenzované Lit. 18 zázn. In: Šlechtic podnikatelem, podnikatel šlechticem : šlechta a podnikání v českých zemích v století. - Ostrava : OU, S ISBN (Nobilitas in historia moderna ; t. 1) [Šlechtic podnikatelem, podnikatel šlechticem : šlechta a podnikání v českých zemích v století. Medzinárodná konferencia. Ostrava, ] AFD20 Krejčík, Tomáš : K diplomatice nobilitačních a erbovních listin v novověku Recenzované 9

10 Lit. 75 zázn. In: Nobilitace ve světle písemných pramenů. - Ostrava : OU, S ISBN (Nobilitas in historia moderna ; t. 2) [Nobilitace ve světle písemných pramenů. Seminár. Opava, ] AFD21 Krejčík, Tomáš : Moravská šlechta na přelomu 19. a 20. století = Der mährische Adel an der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts Recenzované Lit. 40 zázn. In: JUDr. Václav Kounic a jeho doba. - Brno : Matica moravská, S ISBN (Země a kultura ve střední Evropě ; 12) [JUDr. Václav Kounic a jeho doba. Konferencia. Slavkov u Brna, ] AFD22 Krejčík, Tomáš : Nová a nižší šlechta na Moravě v století Lit. 62 zázn. In: Šlechta v proměnách věků. - Brno : Matice moravská, S ISBN (Země a kultura ve střední Evropě ; sv. 17) [Šlechta v proměnách věků : seminár. Boskovice, sept. 2008] BCI Skriptá a učebné texty BCI01 Krejčíková, Jarmila 30% - Krejčík, Tomáš 70%: Základy heraldiky, genealogie a sfragistiky vyd. - Brno : Univerzita J.E. Purkyně, s. Lit. 82 zázn. Ohlasy (6): [o4] 1992 Hrabětová, I.: Erbovní pověsti v českých spisech Bartoloměje Paprockého z Hlohol. Brno : MU, 1992, S. 157 [o3] 2011 Glejtek, M.: Súčasná cirkevná heraldika v tvorbe Zdenka G. Alexyho. Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2011, S. 14 [o3] 2002 Pidal de Navascués, F. M.: Il messaggio dei sigilli. Vaticano : [s.n.], 2002, S. 114 [o4] 2001 Pakosta, O.: Pečeti litomylských biskupů. Litomyšl : Státní okresní archiv, 2001, S. 75 [o4] 2011 Polášek, A.: Genealogické a heraldické informace Brno : Moravská genealogická a heraldická společnost, 2011, S. 71 [o4] 2004 Pakosta, O.: Vysutá pečeť Kostků z Postupic. Litomyšl : Státní okresní archiv, 2004, S. 79 BCI02 Krejčíková, Jarmila 20% - Krejčík, Tomáš 80%: Úvod do české sfragistiky. - Ostrava : Klub genealogů a heraldiků, s. + obraz. príloha Lit. 317 zázn. Ohlasy (6): [o3] 2007Das Siegel : Gebrauch und Bedeutung. Darmstadt : WBG, 2007, S. 203 [o4] 2004 Kotlárová, S.: Bavorové erby střely. České Budějovice : Veduta, 2004, S. 172 [o3] 2002 Pidal de Navascués, F. M.: Il messaggio dei sigilli. Vaticano : [s.n.], 2002, S. 114 [o4] 2001 Pakosta, O.: Pečeti litomylských biskupů. Litomyšl : Státní okresní archiv, 2001, S. 75 [o5] 2010 Federmayer, F.: Stupava, roč. 6. Stupava : Pour art, , S

11 [o4] 2004 Pakosta, O.: Vysutá pečeť Kostků z Postupic. Litomyšl : Státní okresní archiv, 2004, S. 79 BCI03 Krejčík, Tomáš 80% - Psík, Richard 20%: Základy heraldiky vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, s. Lit. 97 zázn. ISBN [o3] 2011 Glejtek, M.: Súčasná cirkevná heraldika v tvorbe Zdenka G. Alexyho. Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2011, S. 14 [o4] 2011 Polášek, A.: Genealogické a heraldické informace Brno : Moravská genealogická a heraldická společnost, 2011, S. 71 BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch BDE01 Brňovják, Jiří - Krejčík, Tomáš : Ke studiu nové šlechty v českých zemích v století Lit. 36 zázn. In: Genealogicko-heraldický hlas. - Roč. 17, č. 2 (2007), s BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch BDF01 Krejčík, Tomáš Krejčíková, Jarmila : Pomocné vědy historické v ČSR Lit. 208 zázn. In: Časopis Matice moravské. - Roč. 97, č. 1 (1978), s BDF02Krejčík, Tomáš : Brněnská mincovna v době knížete Oldřicha In: Numismatické listy. - Roč. 48, č. 4 (1993), s BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) BED01 Krejčík, Tomáš : Obrana heraldiky?! Lit. 18 zázn. In: Sršatý Prajz : Erich Šefčík ( ). - Praha : Nakl Lidové noviny, S ISBN BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) BEE01 Krejčík, Tomáš : Vybrané právní aspekty nobilitací v 19. století Lit. 16 zázn. In: Stát a právo v letech ve středoevropském kontextu. - Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva, S ISBN [Stát a právo v letech ve středoevropském kontextu : medzinárodná konferencia. Bratislava, ] 11

12 BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) BEF01 Krejčík, Tomáš : Další slavatovská palatinátní listina Lit. 5 zázn. In: Heraldická ročenka na rok Praha : Heraldický klub České numismatické společnosti, S BEF02 Krejčík, Tomáš : K soupisu malířů erbovních listin 1. Lit. 3 zázn. In: Heraldická ročenka na rok Praha : Heraldický klub České numismatické společnosti, S [o4] 1997 Fiala, M. - Hrdlička, J. -Županič, J.: Erbovní listiny Archivu hlavního města Prahy a nobilitační privilegia studentské legie roku Praha : Scriptorium, 1997, S. 502 [o4] 2011 Polášek, A.: Genealogické a heraldické informace Brno : Moravská genealogická a heraldická společnost, 2011, S. 69 BEF03 Krejčík, Tomáš : Čeští heroldi za lucemburských panovníků Lit. 23 zázn. In: Heraldická ročenka na rok Praha : Heraldický klub České numismatické společnosti, S [o3] 2012 Zajic, A. - Elbel, P.: Kaiser Sigismund ( ). Wien : Böhlau, 2012, S. 329 BEF04 Krejčík, Tomáš : Výtvarná stránka pečetí olomouckých biskupů lucemburské epochy In: Historická Olomouc a její současné problémy 2. - Olomouc : Univerzita Palackého, S [Historická Olomouc a její současné problémy : sympózium. 2, Olomouc, 1979] [o4] 2001 Pakosta, O.: Pečeti litomylských biskupů. Litomyšl : Státní okresní archiv, 2001, S. 75 BEF05 Krejčík, Tomáš : Ke studiu erbovních listin In: Sborník příspěvku z 1. setkání genealogů a heraldiků. - Ostrava : Klub genealogů a heraldiků při DKP Vítkovice, S [1. setkání genealogů a heraldiků. Ostrava, ] [o4] 1997 Fiala, M. - Hrdlička, J. -Županič, J.: Erbovní listiny Archivu hlavního města Prahy a nobilitační privilegia studentské legie roku Praha : Scriptorium, 1997, S. 502 BEF06 Krejčík, Tomáš : Kapitoly z dějin naší genealogie a heraldiky Lit. 70 zázn. In: Sborník příspěvku z 1. setkání genealogů a heraldiků. - Ostrava : Klub genealogů a heraldiků při DKP Vítkovice, S

13 [1. setkání genealogů a heraldiků. Ostrava, ] BEF07 Krejčík, Tomáš : Augustin Käsenbrot a počátky numismatického zájmu v českých zemích Lit. 11 zázn. In: Historická Olomouc a její současné problémy 3. - Olomouc : Univerzita Palackého, S [Historická Olomouc a její současné problémy : sympózium. 3, Olomouc, ] [o4] 1992 Hlobil, I. - Petrů, E.: Humanismus a raná renesance na Moravě. Praha : Academia, 1992, S. 235, 241 BEF08 Krejčík, Tomáš : Několik medailí na moravské osobnosti z 16. a 17. století Lit. 15 zázn. In: Historická Olomouc a její současné problémy 4. - Olomouc : Univerzita Palackého, S [Historická Olomouc a její současné problémy : sympózium. 4, Olomouc, ] BEF09 Krejčík, Tomáš : Vztahy numismatiky k heraldice, sfragistice a genealogii Lit. 10 zázn. In: Sborník příspěvku z 2. setkání genealogů a heraldiků. - Ostrava : Klub genealogů a heraldiků Ostrava při DKP Vítkovice, S [2. setkání genealogů a heraldiků. Ostrava, ] [o4] 2001 Pakosta, O.: Pečeti litomylských biskupů. Litomyšl : Státní okresní archiv, 2001, S. 75 [o4] 2004 Pakosta, O.: Vysutá pečeť Kostků z Postupic. Litomyšl : Státní okresní archiv, 2004, S. 79 BEF10 Krejčík, Tomáš : Vztahy mezi pečetěmi a mincemi olomouckých biskupů v druhé polovině 17. století Lit. 5 zázn. In: Historická Olomouc a její současné problémy 5. - Olomouc : Univerzita Palackého, S [Historická Olomouc a její současné problémy : sympózium. 5, Olomouc, 1984] BEF11 Krejčík, Tomáš : Obrazy olomouckých denárů 11. a 12. století Lit. 27 zázn. In: Historická Olomouc a její současné problémy 8. - Olomouc : Univerzita Palackého, S [o4] 2010 Wihoda, M.: Morava v době knížecí Praha : Nakl. Lidové noviny, 2010, S. 412 BEF12 Krejčík, Tomáš : Heraldika a výtvarné umění In: Heraldika viva. - Pardubice : Východočeské muzeum, S [Heraldika viva : konferencia českých, moravských a slezských heraldiků. Pardubice, ] 13

14 BEF13 Krejčík, Tomáš : Morava v díle Augusta Sedláčka = Mähren im Werk August Sedláčeks Lit. 16 zázn. In: August Sedláček a pomocné vědy historické. - Mladá Vožice : MÚ, S ISBN [August Sedláček a pomocné vědy historické. Konferencia. Tábor, ] [o4] 2001 Růžek, V.: August Sedláček: Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty, sv. 1. Praha : Academia, 2001, S. 22 BEF14 Krejčík, Tomáš : Otázky kolem podivínské mincovny Lit. 32 zázn. In: Podivín : vlastivědný sborník jihomoravského města. - Mikulov : Státní okresní archiv Břeclav, S ISBN X BEF15 Krejčík, Tomáš : Po stopách erbu Liechtensteinů Lit. 5 zázn. In: Městečko Lednice. - Brno : Muzejní a vlastivědná společnosť, S ISBN BEF16 Krejčík, Tomáš : Poznámky k pečetím velehradského kláštera Lit. 37 zázn. In: Cisterciáci na Moravě. - Olomouc : Univerzita Palackého, S ISBN [Cisterciáci na Moravě : konferencia. Olomouc, ] [o4] 2008 Galuška, L. - Kouřil, P. - Mitáček, J.: Východní Morava v 10. až 14. století. Brno: Moravské zemské muzeum, 2008, S. 311 BEF17 Brňovják, Jiří - Krejčík, Tomáš : Poznání nové šlechty Lit. 38 zázn. In: Genealogické a heraldické informace Brno : Moravská genealogická a heraldická společnost, S BEF18 Krejčík, Tomáš - Pícha, František : Český a moravský znak ve znakové galerii v Gozzoburgu v Kremsu Lit. 40 zázn. In: Genealogické a heraldické informace Brno : Moravská genealogická a heraldická společnost, S BEF19 Krejčík, Tomáš : Genealogické a heraldické bádání na Moravě do počátku 20. století = Genealogische und heraldische Forschung in Mähren bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts Lit. 21 zázn. In: Muzeum Brněnska. Sborník Předklášteří : Muzeum Brněnska, S ISBN BEF20 Krejčík, Tomáš : Numizmatika na Moravě do počátku 20. století = Numismatik in 14

15 Mähren bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts Lit. 31 zázn. In: Muzeum Brněnska. Sborník Předklášteří : Muzeum Brněnska, S ISBN BEF21 Krejčík, Tomáš : Numismatické sbírky na Moravě Lit. 10 zázn. In: Numizmatika v Československu. - Nitra : AÚ SAV, S [Numizmatika v Československu. 10. medzinárodný numizmatický kongres. Londýn, ] DAI Dizertačné a habilitačné práce DAI01 Krejčík, Tomáš 100%: Denáry moravských údělných knížat století. - Brno : [s.n.], s. Kandidátska dizertačná práca (CSc.) - Masarykova univerzita, Brno, 1992 Lit. 393 zázn. EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch EDI01 Krejčík, Tomáš : Walter Leonhard: Das Grosse Buch der Wappenkunst In: Časopis Matice moravské. - Roč. 97, č. 1 (1978), s Rec.: Das Grosse Buch der Wappenkunst / W. Leonhard. - München : Georg D.W. Callwey, 1976 EDI02 Krejčík, Tomáš : Biskupové Čech, Moravy a Slezska po roce 1918 a jejich znaky In: Vlastivědný věstník moravský. - Roč. 45, č. 1 (1993), s. 91 Rec.: Biskupové Čech, Moravy a Slezska po roce 1918 a jejich znaky / Pavel R. Pokorný. - Ostrava : Genealogická agentura, 1992 EDI03 Krejčík, Tomáš : Erby a pečate Bratislavy In: Časopis Matice moravské. - Roč. 112, č. 1 (1993), s Rec.: Erby a pečate Bratislavy / J. Novák. - Bratislava : BIPS, 1990 EDI04 Krejčík, Tomáš : K organizaci státního správního systému Václava IV. In: Vlastivědný věstník moravský. - Roč. 46, č. 1 (1994), s. 78 Rec.: K organizaci státního správního systému Václava IV. / I. Hlaváček. - Praha : Univerzita Karlova, 1991 EDI05 Krejčík, Tomáš : Pražská heraldika, znaky měst, cechů a měšťanů In: Časopis Matice moravské. - Roč. 113, č. 2 (1994), s Rec.: Pražská heraldika, znaky měst, cechů a měšťan / J. Hrdlička. - Praha : Public history, 1994 EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch EDJ01 Krejčík, Tomáš : Studium heraldiky, genealogie a sfragistiky v Brně a Ostravě 15

16 Lit. 5 zázn. In: Genealogicko-heraldický hlas. - Roč. 7, č. 2 (1997), s EDJ02 Krejčík, Tomáš : Znak Tomáše kardinála Špidlíka Lit. 1 zázn. In: Genealogické a heraldické informace Brno : Moravská genealogická a heraldická společnost, S. 71 EDJ03 Krejčík, Tomáš : Česká heraldická zastavení v Římě II In: Genealogické a heraldické informace Brno : Moravská genealogická a heraldická společnost, S. 72 GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií GII01 Krejčík, Tomáš : Seminář "Osobnost Břetislava Štorma ( )" In: Genealogické a heraldické informace Brno : Moravská genealogická a heraldická společnost, S

17 17

Zoznam publikačnej činnosti. JUDr. Renata Veselá, Ph.D.

Zoznam publikačnej činnosti. JUDr. Renata Veselá, Ph.D. Zoznam publikačnej činnosti JUDr. Renata Veselá, Ph.D. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Schelle, Karel 30% - Veselá, Renata 29% - Vojáček, Ladislav 40% - Hloušek, Jaroslav

Více

NÁRODNÍ ARCHIV Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014

NÁRODNÍ ARCHIV Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014 NÁRODNÍ ARCHIV Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014 NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2014 Sestavila: Jana

Více

NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006. Zpracovala: Jana Nováková

NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006. Zpracovala: Jana Nováková NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006 Zpracovala: Jana Nováková PŘEDMLUVA Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu

Více

Ostravská setkání genealogů a heraldiků

Ostravská setkání genealogů a heraldiků http://rodopisne-prirucky-on-linewzcz/setkanihtml Stránka č 1 z 8 872007 Ostravská setkání genealogů a heraldiků Zpět na úvodní stránku Sborník příspěvků 1 setkání genealogů a heraldiků v Ostravě 18-19

Více

Dodatek k soupisu knihovny stav k 1. 9. 2014 tučně novinky za rok 2014

Dodatek k soupisu knihovny stav k 1. 9. 2014 tučně novinky za rok 2014 Dodatek k soupisu knihovny stav k 1. 9. 2014 tučně novinky za rok 2014 Archivnictví Antl Theodor Rejtřík k I. a II. dílu pozůstatky Desk zemských Praha 1899 Bartoš F. M. Soupis rukopisů Nár. musea v Praze,

Více

Zoznam publikačnej činnosti. RNDr. Miloš Fňukal, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. RNDr. Miloš Fňukal, PhD. Zoznam publikačnej činnosti RNDr. Miloš Fňukal, PhD. ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách ABB01 Fňukal, Miloš 100% : Teritoriální politická

Více

Jiří KUBEŠ. Vyšší šlechta z českých zemí v letech 1650-1750. Úvod do tématu

Jiří KUBEŠ. Vyšší šlechta z českých zemí v letech 1650-1750. Úvod do tématu KUBEŠ, Jiří (red.), Vyšší šlechta v českých zemích v období baroka (1650-1750). Biogramy vybraných šlechticů a edice typických pramenů, Pardubice 2007 (= FHPP 3, 2007). Jiří KUBEŠ Vyšší šlechta z českých

Více

Výběrová bibliografie

Výběrová bibliografie Výběrová bibliografie Monografie Eva SEMOTANOVÁ, Výběrový katalog atlasů. Mapová sbírka Ústavu československých a světových dějin Československé akademie věd, Praha 1989, 305 s. Eva SEMOTANOVÁ, Kartografie

Více

Cyrilometodějský Velehrad v literatuře

Cyrilometodějský Velehrad v literatuře Cyrilometodějský Velehrad v literatuře V roce 2013 uplyne 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. U příležitosti tohoto výročí vydává Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně výběrovou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2002 Ústav dějin umění Akademie věd České republiky Praha 2003 Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 OBSAH / CONTENTS ÚSTAV DĚJIN UMĚN [ÚDU] / THE INSTITUTE OF ART

Více

Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550. Brno - Olomouc - Opava 1999-2000

Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550. Brno - Olomouc - Opava 1999-2000 prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc. narozen 1942 v Přerově kontakt: hlobil@udu.cas.cz 1960-1964, středoškolské vzdělaní, Střední průmyslová škola strojnická, Přerov 1964-1969, vysokoškolské studium, Katedra dějin

Více

Články. Bejček, Eduard: Hornická symbolika Bílý, Jiří L.: Merky neboli kamenické. značky či domovní znamení. Bílý, Jiří komitivy

Články. Bejček, Eduard: Hornická symbolika Bílý, Jiří L.: Merky neboli kamenické. značky či domovní znamení. Bílý, Jiří komitivy Sestavil Miloslav Kroček Zpravodaj ostravské pobočky Genealogické a heraldické společnosti v Praze při Domu kultury pracovníků VÍTKOVIC v Ostravě Rok 1978 1979 1980 1981 Zpravodaj Klubu genealogů a heraldiku

Více

NÁRODNÍ ARCHIV. Bibliografie českého archivnictví za rok 2008

NÁRODNÍ ARCHIV. Bibliografie českého archivnictví za rok 2008 NÁRODNÍ ARCHIV Bibliografie českého archivnictví za rok 2008 NÁRODNÍ ARCHIV Bibliografie českého archivnictví za rok 2008 Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů

Více

Renata Veselá. Monografie

Renata Veselá. Monografie Renata Veselá Monografie Veselá, R.: Spolkový zákon v praxi některých brněnských fakultních spolků (1919-1952). Brno, Masarykova univerzita 1995. 126 s. (ISBN 80-210-111-4) Veselá, R. a kol.: Rodina a

Více

Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 2002

Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 2002 Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 2002 Sestavila Anna Vindušková Monografické publikace 001 BROM, Bohumír : Dokumenty z českých archivŧ k historii mezinárodních

Více

Zoznam publikačnej činnosti. Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, PhD. Zoznam publikačnej činnosti Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Bačuvčík, Radim [UKOEXIF] (100%) : Nákupní chování obyvatel České republiky na

Více

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha 2010 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha

Více

Osobní bibliografie od roku 1965 1/

Osobní bibliografie od roku 1965 1/ Orlické hory a Podorlicko 17: 11 44 (2010) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640 PhDr. Ladislav Hladký, CSc. Osobní bibliografie od roku 1965 1/ 1965 Příspěvek k dějinám soukenické výroby v Jihlavě

Více

Mgr. Martin Pelc, Ph.D.

Mgr. Martin Pelc, Ph.D. Mgr. Martin Pelc, Ph.D. Mgr. Martin Pelc, Ph.D. tajemník Ústavu historických věd Vědecké zaměření: novodobé dějiny E-mail: martin.pelc@fpf.slu.cz Telefon: +420 553 684 471 Pracoviště: Ústav historických

Více

František Čáda (1895 1975)

František Čáda (1895 1975) František Čáda (1895 1975) Monografie Čáda, F.: Aforismy a myšlenky/e.tilsch, doslov F. Čáda. Praha, Právnická Jednota 1916, 79 s. Čáda, F.: K osobní exekuci podle českého práva zemského. Část I. Práce

Více

Rejchrtová. Výběrová bibliografie Noemi Rejchrtové nar. 1940

Rejchrtová. Výběrová bibliografie Noemi Rejchrtové nar. 1940 Rejchrtová Výběrová bibliografie Noemi Rejchrtové nar. 1940 Disertační a habilitační práce: 1973: Politické názory Václava Budovce z Budova, disertační práce na UK FF Praha, s. 241. 1986: Studie k českému

Více

Kniha vyšla s laskavou finanční podporou Nadace Duhová energie.

Kniha vyšla s laskavou finanční podporou Nadace Duhová energie. SBORNÍK RECENZOVALI Prof. PhDr. Milan Myška, DrSc. Doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc. Doc. PhDr. Ludmila Nesládková, CSc. Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. Mgr. Michaela Holubová Mgr. Kamil Rodan Kniha vyšla

Více

1) Kol. autorů: Dějiny Jemnice (STEHLÍK, M.: Židovská komunita v Jemnici 1848 1942), Jemnice 2010, ISBN: 978-80-254-8682-5, s. 471 482.

1) Kol. autorů: Dějiny Jemnice (STEHLÍK, M.: Židovská komunita v Jemnici 1848 1942), Jemnice 2010, ISBN: 978-80-254-8682-5, s. 471 482. doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. VĚDECKÉ MONOGRAFIE 1) STEHLÍK, M.: Slovensko. Země probuzená 1918 1938, Academia, Praha 2015, ISBN: 978-80-200-2405-3, 196 s. 2) TÓTH, A., NOVOTNÝ, L., STEHLÍK, M.: Národnostní

Více

TOLERANCE PROTI INTOLERANCI

TOLERANCE PROTI INTOLERANCI TOLERANCE PROTI INTOLERANCI PŘEHLED ODBORNÝCH AKTIVIT K ČESKO-NĚMECKÝM VZTAHŮM Univerzita J. E. Purkyně, Muzeum města a Archiv města Ústí nad Labem 1990-2003 TOLERANZ GEGEN INTOLERANZ ÜBERSICHT DER FACHAKTIVITÄTEN

Více

Hana Pátková. České Budějovice

Hana Pátková. České Budějovice Hana Pátková České Budějovice 2008 Česká středověká paleografie Hana Pátková Vydáno s podporou VZ MŠMT MSM 0021620827, jehož nositelkou je FF UK v Praze. OBSAH Úvod 9 1. Paleografie pojetí a vztah k blízkým

Více

ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS SILESIANAE OPAVIENSIS 6/2013

ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS SILESIANAE OPAVIENSIS 6/2013 ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS SILESIANAE OPAVIENSIS 6/2013 Toto číslo bylo financováno z projektu: Historizace střední Evropy jako téma pro rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu, inovací, vzdělávání

Více

MUZEA. Výběr literatury se zřetelem k vývoji muzejnictví v českých zemích

MUZEA. Výběr literatury se zřetelem k vývoji muzejnictví v českých zemích MUZEA Výběr literatury se zřetelem k vývoji muzejnictví v českých zemích Adámek, K.: K dějinám nového Musea království českého. In: ČNM 76, 1912, s. 82 93, 322 330, 467 475. Adámek, K.: Z naší doby I IV.

Více

Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012

Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012 MUZEUM 50 / 2 / 2012 / s. 67 97 Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012 K 50. výročí vydávání časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce vám přinášíme bibliografii

Více

SLOVNÍK ČESKÝCH ZEMÍ

SLOVNÍK ČESKÝCH ZEMÍ BIOGRAFICKÝ SLOVNÍK ČESKÝCH ZEMÍ Boh Bož C HISTORICKÝ ÚSTAV AV ČR Nad projektem převzal záštitu prezident České republiky prof. Václav Klaus. Kniha vznikla s laskavým přispěním společnosti Zentiva, a.

Více

Revue pro historii a příbuzné vědy

Revue pro historii a příbuzné vědy HISTORICA Revue pro historii a příbuzné vědy ROČNÍK 4 2013/1 HISTORICA Revue pro historii a příbuzné vědy ROČNÍK 4 Redakční rada Redakční KRUH Obsah Články a studie PAVOL ČERNÝ 1 Quo vadis? Vztahy mezi

Více