ZPRÁVY ZE ŠKOLY - CO NÁS BAVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVY ZE ŠKOLY - CO NÁS BAVÍ"

Transkript

1 které se konalo v Třísově ZO projednalo : žádost Českých drah - SDC České Budějovice o zrušení přejezdu v Třísově u zastávky ČD důvodem žádosti byla dopravní nehoda na tomto přejezdu ZO tuto žádost zamítlo rozpočtovou změnu č. 3 - schváleno změnu parametrů v žádosti POV na akci Rekonstrukce školní jídelny ZŠ a MŠ Holubov - důvodem změny parametrů bylo snížení dotace, v uvedeném zařízení budou splněny pouze dva požadavky hygieny - osazení konvektomatu a ohřívacího a vydávacího pultu včetně příslušenství - schváleno žádost manželů Šmejkalových ml. o změnu územního plánu na pozemcích č. 857/24, 857/25 v k.ú. Holubov - ZO požaduje před dalším projednáním a schvalováním doplnění podkladů - Jaroslav Franěk, starosta obce - ČÍSLO 10, ROČNÍK 15 ŘÍJEN 2009 Zpráva z jednání zastupitelstva obce, ZPRÁVY ZE ŠKOLY - CO NÁS BAVÍ aneb environmentální výchova snadno a zajímavě Program je určen zejména pro 1. a 2. stupeň ZŠ. V duchu slavného Komenského hesla můžete přiblížit svým žákům lesní ekosystém názorně a v souvislostech, rozličnými metodami a často i hravou formou. Pomocí pracovních listů a laminovaných pomůcek do terénu žáci zkoumají lesní děje nejen ve třídě, ale i v lese samotném. Postupně odhalují vazby mezi přírodní stabilitou a ekonomickým a sociálním využitím lesa tak, aby v budoucnu uměli plně docenit jeho význam. Téma roku 2009/10: Les a klimatické změny Letošním zaměřením programu se snažíme reagovat na celospolečensky velmi aktuální téma klimatických změn. strana 1

2 Dobrodružství indiánského kmene Holubí pírko Školní rok 2009/10 budeme v naší škole podnikat dobrodružné výpravy do různých zemí. Ve škole už nám visí mapa Evropy, která bude naše poznávání dokumentovat. Dobrodružství zvířat Světový den zvířat jsme tentokrát strávili v ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou. Děti si se zájmem prohlédly zvířátka, uvědomily si, která z nich můžeme najít v Evropě. Výukové programy z nabídky vzdělávacího centra poskytly také teoretické poznatky. Mladší žáci poznali život vydry říční a mohli ji dokonce pozorovat na vlastní oči. Starší žáci poznávali ptáky a uvědomili si, že není zobák jako zobák. Holubovští hasiči i potřetí vítězně Jubilejní desátý ročník seriálu Jihočeská hasičská liga v požárním útoku byl letos zahájen v Lišově a ukončen soutěží v Českém Krumlově Hasiči Holubov po předchozích vítězstvích v letech 2007 a 2008 měli přání vyhrát i ročník 2009, ale nikdo tomu na počátku soutěžní sezóny moc nevěřil. Nikomu se to dosud nepodařilo a už první soutěže napovídaly, že naši soupeři holubovský hattrick rozhodně nehodlají připustit. Navíc členové soutěžního družstva opět o rok zestárli a s věkovým průměrem 37 roků jsou nejstarším účastníkem seriálu. Proti nim nastupují družstva o 10 až 20 let mladší. Body se rozdávaly za 14 požárních útoků, které družstva předváděla na jednotlivých hasičských soutěžích v okrese Český Krumlov, České Budějovice a Jindřichův Hradec. Maximální počet bodů za 1. místo je 20, za 2. místo bodů 17, za třetí místo bodů 15 atd.. Po posledním útoku provedeném v Českém Krumlově byly body na prvních místech rozdány následovně: Holubov: celkem 203 bodů 1. místo Lišov: celkem 181 bodů 2. místo Chlum: celkem 158 bodů 3. místo Mydlovary: celkem 157 bodů 4. místo Třísov: celkem 150 bodů 5. místo Žernovice: celkem 138 bodů 6. místo To, čemu málokdo věřil, se stalo skutečností. Hasiči Holubov i potřetí po sobě vyhráli strana 2

3 Jihočeskou hasičskou ligu. Dresy, ve kterých jsme tohoto úspěchu dosáhli, jsme odložili i s vítězným potem a už v nich nikdy cvičit nebudeme. Zůstanou trvale vyvěšeny v hasičské klubovně nad vítěznými poháry. Kromě vítězství v Jihočeské hasičské lize jsme dosáhli na první místo i ve Velké ceně okresu Český Krumlov-Eggenberg Cup, 10. ročník. Do tohoto seriálu se počítají soutěže a družstva jen z okresu Č. Krumlov a my jsme jej vyhráli celkem 6x. Reprezentace Sboru dobrovolných hasičů Holubov je vzorná a doufám, že i nadále se na sportovním poli neztratíme a nějaký rok ještě dokážeme našim soupeřům ukazovat záda. - Petr Sviták - Stojící zleva: Opelka Tomáš, Opelka Jaroslav, Dolejší Pavel, Kudláček Roman, Sviták Martin, Sviták Petr. Sedící zleva: Harvalík Jaroslav, Waldauf Stanislav, Dvořák Jan DĚTSKÁ SOUTĚŽ V TŘÍSOVĚ Na sobotu 10.října připadl na náš sbor úkol uspořádat soutěž mladých hasičů v požárním útoku zařazenou do Okresní ligy. Byla to zároveň soutěž poslední v tomto ročníku a bylo stále ještě o co bojovat. Počasí nám v průběhu týdne dělalo vrásky, na sobotu se ale umoudřilo a bylo bez deště. Na terénu našeho hřiště se ale podepsalo a v průběhu soutěže to bylo vidět. Oproti jiným ročníkům ligy se letos účastnilo o mnoho více družstev a to znamenalo postavit dvě dráhy, abychom vše zvládli v rozumném čase. Na start se postavilo celkem 26 družstev, 2 přípravky, 12 mladších a 12 starších. Soutěži, která probíhá dvoukolově, přihlížel i velký počet diváků, kteří jistě ocenili výkony všech soutěžících. Celá soutěž proběhla celkem plynule především díky perfektní práci technické čety, která se starala o výměny strojů na základnách a stahování hadic, rozhodčích a dalších lidí, kteří pomohli s organizací, a je jim třeba tímto poděkovat. A co by to bylo za Třísovskou soutěž, kdyby neskončila odměňováním samozřejmě vítězů, ale všech zúčastněných kolektivů. Ceny do soutěže věnovali Obecní úřad Holubov, Pekárna Srnín K III spol. s r. o. a hasiči Třísov. Výsledky nejen Třísovských dětí jsou v připojené tabulce. V konečném pořadí ligy obsadilo naše mladší družstvo 7. místo a starší děti obhájily loňské druhé místo. Za SDH Třísov vedoucí mládeže - Miroslav Kouba ml. - Přípravka družstvo čas 1. Netřebice 23,84 2. Besednice 44,31 Mladší družstvo čas 1. Netřebice A 18,81 2. Velešín 19,65 3. Holubov A 20,05 4. Přídolí A 22,04 5. Brloh 22,13 6. Plešovice 22,22 7. Omlenice 23,28 8. Netřebice B 23,63 9. Besednice 31, Přídolí B 34, Třísov 35, Holubov B 38,55 Starší družstvo čas 1. Šipoun 16,17 2. Holubov 17,65 3. Velešín A 20,08 4. Třísov 20,95 5. Přídolí 21,07 6. Velešín B 24,73 7. Omlenice 26,18 8. Brloh 26,56 9. Hubenov 26, Malonty 31, Chlum 33, Benešov n. Černou 47,04 strana 3

4 Zakládání měst ve středověku Ve 13. století dochází k velkému zakládání měst. Začala vznikat nejen z řemeslnicko trhových center (např. Litoměřice, Brno, Znojmo), ale i úplně nová (České Budějovice). Lokátor vybral vhodné místo, které bylo většinou v blízkosti vodního toku, vyměřil plochu města, stanovil rozměry ulic, náměstí a přivedl nové obyvatele. Ti si nejdříve postavili provizorní příbytky a potom začali stavět kamenné domy. Městské obyvatelstvo se nejvíce zabývalo provozováním řemesel a obchodu. Nejmajetnější a nejvlivnější vrstvu tvořili lidé, kteří TÁBOR TICHÁ 2009 Je 4. července 2009 a jako každý rok se skautská louka u Tiché probouzí k životu. V hojném počtu se sem sjíždějí již ostřílení skauti, ale i malé světlušky, které jsme zde mohli přivítat ve vysokém počtu. Poklidný tábor narušil dopis z budoucnosti, ve kterém nám Matrik sděloval, že se na naši planetu blíží meteorit a jen my můžeme neštěstí odvrátit. Naším prvním úkolem bylo sestrojit bránu času. Ta nám umožňovala cestovat minulostí i budoucností a zároveň zaručovala bezpečný návrat do přítomnosti. Každý večer jsme chodili k dřevěné soše ptáka Doda, která nám zprostředkovávala rady a připomínky od Matrika, posla z budoucnosti. Díky Matrikovým vzkazům jsme v různých časových obdobích získávali klíče k otevření truhly s gama paprsky, které měly odvrátit meteorit. Nejvíc vzpomínek v nás zanechalo setkání s neandrtálci, ale i návštěva Indiánů, setkání s faraonem a mimozemšťany jsou pro nás nezapomenutelnými zážitky. zprostředkovávali směnu luxusního zboží. Tato vrstva se nazývala patriciát. Z podnětu panovníka vznikala města královská, který jim uděloval příslušná práva. Panovník vyčlenil i několik měst, které odváděly daně pro královny a jejich dvůr. Tato města se nazývala věnná (Jaroměř, Hradec Králové, Dvůr Králové, Chrudim aj.). U bohatých nalezišť stříbra vznikala města horní (báňská), která podléhala panovníkovi (Kutná Hora, Jihlava ). Na začátku 14. století existovalo asi 40 královských měst. Nejvýznamnějším městem bylo nynější Staré Město pražské, které vzniklo z kupeckých a řemeslnických osad. Vznikala také města v držení církve a šlechty, která se označují jako poddanská. Tato města v porovnání s městy královskými byla menší rozlohou, počtem obyvatel i důležitostí. Své daně platila vrchnostem, královská města je odevzdávala panovníkovi. Na Cestu osudu se za tmy vydali jen ti nejodvážnější skauti a skautky. Na své cestě mohli potkat Štěstí, Náhodu a Osud, kterým museli odevzdat jednu ze svých nejdůležitějších životních hodnot, napsané na kusu papíru. Večer jsme se zvláštním pocitem ulehali do spacáků a to jsme ještě nevěděli, co nás čeká. Dalšího dne po obědě jsme nalezli jednoho chlapce z našeho středu s kudlou v zádech. Vedoucí nesli ztrátu velmi těžce, protože přišli o pomocnou ruku našeho pracovitého Šikuly. Jeho fanynky se rozdělily do dvou proti sobě stojících skupin a začaly hledat vraha. Vrah byl po výslechu mnoha svědků odhalen. Ze státní bezpečnostních důvodů nebudeme zveřejňovat jeho identitu. Jestli si myslíte, že Šikula byl opravdu zavražděn, tak se mýlíte. Byla to jen část programu, tedy jinými slovy, mrtvola s kudlou v zádech byla fikce. Brzy poté jsme získali poslední z šesti klíčů a vydali se na slavnostní otevření truhly. Po stisknutí tlačítka, které bylo ukryté v truhle, vystřelily směrem k obloze gama paprsky a tak jsme zachránili svět! Zajímavosti: V této době příslušníci jednotlivých řemesel zakládali cechy (organizace), které dohlížely na množství výrobků, výši cen, počet mistrů a tovaryšů a dokonce zajišťovaly základní péči o své členy. - DB - Na závěr chceme poděkovat našim skvělým vedoucím, kteří jsou vážně skvělí, a zároveň gratulujeme světluškám, které úspěšně složily slib. Louka usíná a jen vyšlapaná místa v trávě připomínají naši ještě nedávnou přítomnost. Tak zase za rok Nazdar za oddíl skautů: - Klára a Terka - strana 4

5 Umírání v kruhu rodiny Odedávna člověk odcházel ze světa v kruhu své rodiny. Od středověku se v Evropě tento stav křesťansky ritualizoval, kolem umírajícího se shromažďovali modliči, kteří připravovali umírajícího na poklidný odchod. Před smrtí se kolem umírajícího sešla i celá rodina a umírající předával pozůstalým poslední pokyny do života včetně předání chalupy. Když jsem nastoupil svoji medicínskou praxi, byl jsem řidičem pohotovosti odvezen na návštěvu do vísky, kde snad nebylo ani pět a půl chalupy, kde nefungoval elektrický proud a byl jsem zaveden do polorozpadlého stavení, kde v patře téměř potmě umíral starý cikán, kolem kterého bylo shromážděno dobře padesát potomků včetně dětí. Shromáždění ztichlo a já, dnes již netuším jak, vyšetřil pacienta a konstatoval, co všichni již dávno věděli, že dědeček umírá. V tu ránu vypuklo mocné kvílení a pláč. A já byl rád, že jsem se bez problémů vrátil do nemocnice. To již bylo v době, kdy většinou rodina poslala umírajícího do nemocnice, kde umíral za paravánem opuštěn hůř než domácí psí mazlíček. Tito cikáni v zapadlé vísce byli výjimkou. Dnes se vztah k umírajícím mění. Někteří prosazují urychlení odchodu nějakou formou euthanasie, ale většina již dnes Putinův zájem o Česko trvá Politická past Tak se naši páni politici rozhodli, že to zabalí, že mimoústavně ukončí činnost Poslanecké sněmovny, donutí lidi rozdat politické karty znovu a uvidí se. Nic se neuvidí. Všemi opovrhovaný Miloš Melčák, pod záštitou tvůrce Ústavy Jana Kalvody, podal stížnost k Ústavnímu soudu a hle, neústavnost plave napovrch. usiluje o to, aby jejich člen rodiny mohl odcházet v jejím kruhu. Nedávno jedna z vás takto odcházela. Léta bojovala se zákeřnou chorobou a nevzdávala se do poslední chvíle, i když už byla jen takový věchýtek, že zafoukat vítr, tak ji odnesl. Rodina se o ni obdivuhodně dobře starala, pokojík vždy naklizený, sama ležela vždy v čistotě. Péče o umírajícího je velmi náročná po všech stránkách. Jde o emocionálně vypjatou situaci, náročnou na psychiku i fyzické síly ošetřovatelů. Přestože se sebelépe snažíme, setkáváme se s touto situací většinou poprvé a v mnohém tápáme. I když se po celou tu dobu můžeme poradit se svým praktickým lékařem, neminou nás výčitky svědomí, zda to či ono jsme mohli zařídit lépe, zda jsme pro svého blízkého udělali vše, co bylo v našich silách. Ale i pro praktického lékaře je tato péče o umírající náročná. I on má výčitky, zda něco nemohl zařídit lépe. Ani praktický lékař nebyl vychováván v péči o umírající, protože byl edukován v době, kdy se žilo iluzí o všemocnosti medicíny a smrt člověka byla ze života jaksi vytěsněna. Dnes má člověk již možnost umírat v Hospicích, kde je pro tento stav specielně vycvičen medicínský tým, který se snaží o maximální důstojnost člověka do posledního okamžiku, o jeho maximální fyzickou, duševní, duchovní, společenskou i rodinnou pohodu. A rodina zde může být s umírajícím v kontaktu až do skonání. Ale umírat v domácím prostředí, mezi svými je nejspíš to nejcennější, co můžeme takovému Bushova administrativa se rozhodla vystavět v Česku radar a v Polsku protiraketovou základnu. Češi k tomu mají ambivalentní vztah. Fiftyfifty. Padesát na padesát. Rusko dostane strach a hrozí namířením svých raket na radar v Česku. A Rusové vystupňují špionážní a destruktivní činnost v Česku. Záhy je většina českých občanů proti radaru a jsou organizovány demonstrace a pochody proti radaru. Sociální demokracie začne vyjednávat se Spojenými státy o radaru v Čechách, pak si pozvou do svého Lidového domu ruského generála na přednášku o Evropské strategii a všechno je jinak. ČSSD se stává odpůrcem radaru a Jiří Paroubek se setkává s Vladimírem Putinem za zády české vlády a údajně mu slíbí, že radar v Česku nebude (DNES). Konečně mluvčí BIS Jan Šubrt varuje české občany před horečnou aktivitou ruských agentů u nás, kteří usilují o kontakty s našimi poslanci, jejich asistenty, lobují ve sněmovně, pronikají do ekonomických struktur státu, skupují polohou či produkcí strategické podniky, usilují o České aerolinie. Významnou ruskou spojkou (DNES) je Miroslav Šlouf, bývalý poradce Miloše Zemana a ropný podnik Lukoil, který sponzoruje vydání jedné knihy Václava Klause. Lukoil se stal bez výběrového řízení dodavatelem benzinu na letiště Ruzyně a nyní usiluje o ovládnutí České rafinérské. Od příštího roku má být jihočeský Temelín závislý na dodávkách jaderného paliva z Ruska a ruská státní Je zajímavé sledovat, jak se s tím srovnávají naši politici. Zdá se, že nejhůř se s tím popasovává Václav Klaus. Zrušili jeho rozhodnutí. A tak hledá nepřítele ve strážci zákonnosti, v Ústavním soudu. Prý soudní moc vyhlásila politikům válku. Nepřekvapuje. Již dříve opakovaně prokázal, že demokratickou dělbu moci mnoho nectí. Prakticky všichni unisono se cítí být zhrzeni člověku věnovat. Umírající potřebuje vědět, že svůj život prožil dobře, že byl a je milován. Můžeme mu dávat naději do budoucího života, ale nikdy nesmíme mu lhát, že to bude zase dobré, že se uzdraví. On to ví dobře, jak je na tom, a tato milosrdná lež mu jistě není příjemná. Stále více z nás se chce postarat o své umírající rodiče doma. Je nutné si však uvědomit předem, krom toho, že je to morálně na výši, že je to opravdu psychicky náročné, fyzicky náročné, ale i ekonomicky. A tato ekonomická náročnost je často příčinou, že chci, ale nemohu. Se zajištěním státem mnoho počítat nemohu. Stát zatím umírající nevzal na milost. Naši politici se zatím chtějí popasovat jen s předčasným usmrcením. Začínají vznikat různé společnosti, které nám mohou pomoci v této těžké situaci, v péči o umírající. Navíc pečují i o příbuzné a pozůstalé. Ale ne každý z nás na tento komfort má. Tato společnost potřebuje obnovit úctu k mrtvým, ale stejně tak i k umírajícím. - MUDr. Bohumír Šimek - společnost Atomstrojexport usiluje o dostavbu Temelína. A nitky záhadné firmy stavějící u nás mezisklad jaderného paliva končí také v Rusku (DNES:18/9-2009). O zastavení přísunu strategicky nezbytné ropy z Ruska na počátku roku víme všichni. Zkusme si k tomu uvědomit úsilí Václava Klause (a nyní i ODS) o nefunkčnost Evropské unie a mnohému naskakuje z toho husí kůže. Velká část našich politiků usiluje o nedůvěryhodnost České republiky vůči Spojeným státům a NATO. Mnozí novináři se snaží o příznivé vnímání Ruska našimi občany To se vám tak stýská po ruském imperialistickém protektorátu? - MUDr. Bohumír Šimek - Ústavním soudem. Nedivím se. Když mi někdo prokáže chybu, tak také neskáču radostí. Ostudné je na nich, že na svou stranu neústavnosti strhli i většinu našeho národa. A lůza spílá Ústavnímu soudu. Připomíná mi to komunistické poúnorové spílání zcela nevinným lidem. A myslící začínají přemýšlet nad nutností dodržovat zákony. Naši politici jimi již zcela veřejně začali pohrdat a to je strana 5

6 nejrychlejší cesta ke konci demokracie a cesta k totalitě. I obyčejným občanům začíná svítat. Naši politici nejprve sjednotí své síly do úsilí, že volby musí být ještě na podzim stůjcostůj a učiní vzájemné politické dohody. ODS a ČSSD svou tajnou koalici učiní viditelnější. Pak Jiří Paroubek znejistěný svými právníky cukne, aby nebyla blamáž. Ta je stejně. Politici konečně chápou, že zvoleni jako zástupci občanů nemohou jen tak utéci od Dušičkové zamyšlení Blíží se svátek Všech svatých, Dušiček, Památka zemřelých Uklidíme hroby, vyzdobíme je a zapálíme svíčičky. Postavíme se nad nimi a zavzpomínáme. Oni nám dali život, oni nás vychovali a my jejich ducha neseme dále. Jak kdo. Někdo se zamyslí, zda to rozkladem našich těl končí, nebo je něco pak. Po smrti. Občas tvrdíme, že se na nás z nebe dívají, že se za Benedikt XVI. Nepoštěstilo se mi prožít životadárnou atmosféru společenství českých občanů s primasem katolické církve Benediktem XVI. Mohl jsem je prožít jen zprostředkovaně Českou televizí. Aspoň jsem se dověděl, že s nástupem komunistů k moci bylo v naší zemi 95% věřících a po komunistickém a následně hedonistickém brainwaschingu našich občanů je věřících jen třetina. Třeba i to, že ve Švédsku se rodí 85% muslimů, takže do dvaceti let bude Švédsko muslimskou zemí. Na to Tomáš Halík zavtipkoval, že za dvacet let u nás budou jen Vietnamci, Romové a křesťané. Pouť za papežem No takhle brzy jsem už dlouho nevstával. Bylo pondělí 28.9., svátek slavil Václav. Mamka mě vzbudila ve 3 hodiny ráno. Do Křemže na zastávku jsme dorazili skoro jako první. V autobuse jsem ještě pospával a ve Staré Boleslavi jsme vystoupili v 7.15 hod. Pochodovali jsme na Proboštskou louku, asi kilometr. Našli jsme si náš sektor B6. Na velké obrazovce jsme pozorovali, jak papež Benedikt XVI. přijíždí do Staré Boleslavi k bazilice svatého Václava. A pak už to začalo být vážné! Ze všech stran jsem vyhlížel papamobil. Ale pomohly mi vrtulníky, tam kde kroužily, jel pod nimi papež. Taťka mě vzal na ramena a pořídil jsem exkluzivní foto, o které se s vámi podělím. Mše trvala 2 hodiny, hodně jsme zpívali a papež promluvil i česky. Viděl jsem taky prezidenta naší republiky. Byl to pro mě zážitek na celý život a příště vezmeme i mladšího bráchu Kubu. Nejmladší účastník poutě Filip Čížek, 10 let rozdělané práce. A sněmovna pokračuje ve své činnosti. Utajená koaliční vláda, prý úřednická, ale Ústava takový termín nezná, vystoupí s nutností schválení rozpočtu na příští rok. Patová situace. Strany chtějí schvalovat rozpočet jen nové politické vládě, ta není a rozpočet být musí. Je vážná doba a hrozí nám státní ekonomický krach. Všichni víme, co to znamenalo nedávno v Argentině. A tak Eduard Janota balancuje na hraně nás přimlouvají, aby vše dobré bylo, ale většinou tomu moc nevěříme. Většinou je to jen takové náboženské klišé, taková těšínská jablíčka, taková pohádka pro slabé jedince Nebo je to jinak? Nevěřící jsou přesvědčeni, že věřící věří v něco, co neexistuje, jako takoví milí blázni. Ale většinou jim to neříkají nahlas. Věřící jsou přesvědčeni o Boží Lásce. Bůh je a důvěřují Jeho Lásce. Mezi věřícími a nevěřícími je hluboká propast. Jak ji překlenout? Co si Benedikt XVI. mohl vykládat s Václavem Klausem asi nikdo neodhadne. Možná mu prozradil, že mu nad hlavou vlaje zkrácené husitské heslo Pravda Páně vítězí. S premiérem Fischerem se domluvili, že řešení restitucí není v současné ekonomické situaci prioritní. Pak se Benedikt XVI. sešel s akademickou obcí University Karlovy, kam jej také doprovodil Václav Klaus. Jednou z myšlenek bylo Veritas libertat vos. Tím vyzýval ke svobodnému hledání Pravdy. Pravda vás osvobozuje. Ve znamení Víry, Naděje a Lásky odsloužil společně s našimi biskupy mešní oběť pro Moravany a Čechy, sešel se s ostatními českými církvemi a nakonec poobědval v kruhu svých biskupů. nože. Co nože, na hraně břitvy! ODS odmítá schválit stranu příjmů a ČSSD odmítá schválit stranu výdajů. Mirek Topolánek a zejména Jiří Paroubek s Vojtěchem Filipem staví své stranické ideologické teze nad ekonomické přežití našeho státu. Eduard Janota vyjednává a obrušuje hrany na obou stranách. Jen malé strany jsou smířlivější. Zvítězí zdravý rozum nad stranickou ideologií? Konečně se zdá, že ano. - MUDr. Bohumír Šimek - Musí mne někdo přivést k těmto otázkám. Někdo, koho mám rád. A já buď vnímám tu krásu na druhém břehu nebo nevnímám. Buď mám odvahu přeskočit na druhý břeh do Boží náruče nebo zůstávám na straně pochybností. Někdo zůstává u naděje v Boží Lásku, někdo důvěřuje v Boží Lásku a někdo Boží Lásku prožívá. A jak je to doopravdy? Boží Lásku buď budeme prožívat nebo se v ní navždy rozpustíme. Snažme se žít tak, abychom si ji zasloužili. - MUDr. Bohumír Šimek - Když jsem slyšel z úst Václava Klause oslovovat Benedikta XVI. Vaše svatosti, vybavil se mi obraz z Getsemanské zahrady, jak Jidáš líbá Ježíše. Tímto polibkem byl označen římským vojákům, kteří ho přišli zatknout, aby mohl být posléze ukřižován. Když jsem sledoval, jak Václav Klaus pečlivě doprovázel Benedikta XVI. po celé zemi, přál bych jemu i nám všem, aby pan prezident dokázal načerpat alespoň trochu té Lásky, Moudrosti, Spravedlnosti a Pokory, kterou tu Bůh rozdával. Kéž by svědectvím tohoto bylo vyjádření Václava Klause na závěr, že návštěva byla mimořádně úspěšná. - MUDr. Bohumír Šimek - strana 6

7 Při procházce kolem řek, rybníků a zatopených pískoven můžeme zahlédnout na břehu čile pobíhat malého bahňáka velikosti pěnkavy s nápadnou černobílou kresbou na hlavě, černým pruhem na hrudi, světle hnědými zády a bílým břichem. Je to kulík říční. Kulíci jsou tažní ptáci. Zimu tráví v Africe, odkud se k nám vrací počátkem dubna. Jen co si odpočinou po namáhavé cestě, obsadí písčitý říční břeh nebo obnažené dno vypuštěného rybníka s alespoň malou stružkou protékající vody od přítoku, vyberou si tu suché místo a vykrouží na zemi mělkou jamku. Do ní snese samička 4 pískově žlutá bohatě skvrnitá vajíčka. Ta jsou zbarvením i tvarem k nerozeznání od oblázků, jimiž je okolí hnízda poseto, a tak snadno ujdou pozornosti přeletujících krkavcovitých ptáků obávaných lupičů ptačích snůšek. Vážnější nebezpečí pro vajíčka představuje stoupající hladina po vydatných deštích.příroda pamatovala také na ochranu kuličích mláďat a obdařila je nejen ochranným zbarvením, ale i schopností se velmi brzy po vylíhnutí postavit na nožky, aby mohla co nejrychleji vyhledat úkryt. Kulíci se živí hmyzem, který sbírají z písku či bahna při chůzi. V jihočeských rybničních soustavách stále nalezneme pravidelná hnízdiště těchto bahňáků. Zřídka se objevují také v našem okolí např. na Křemžském a Borském rybníku. Bývá to však nejčastěji až v době návratu do zimovišť, který probíhá od srpna do září. V pokročilém podzimu využívají k zastávce větší jihočeské rybníky i vzácní hosté kulík písečný, zlatý a bledý. - Pavel Jakeš - Vlastní ilustrace : Kulík říční Blatouchová víla V Plešovicích žil v dávných dobách domkář. Nebyl hloupý, ani dost chytrý, nebyl pracovitý ani lenivý, a už vůbec nebyl bohatý. Měl jednu velkou přednost když se mu čehokoli nedostávalo, stála nablízku jeho věrná žena. Věrná byla taky proto, že nebyla moc hezká. V časech, kdy jako chasník si měl ženu vyvolit, jiná na něho nezbyla. Měl bych se snad, milý čtenáři, věnovat osobě, o níž jsem chtěl vypravovat, tedy chalupníkovi, ale jistě mi promineš, že věnuji pár slov jeho choti. Co pánbůh ubral na jejím půvabu, přidal jí na fortelu a pracovitosti, a taky trochu štěstí. Vše se jí dařilo. Chalupník, vlastně jeho žena stále přikupovala políčko k políčku, zbylo jí i na les, k hubené kravce přibyla jalovice, pak druhá a třetí, pašík už jeden nestačil. Však taky se hokynář rád u ní stavěl, neboť máslo měla jak se patří tuhé a voňavé, vše ostatní poctivé a nepančované. Řezník si nemohl vynachválit, kolik sádla měla její čuňátka. Z původní nuzoty se stalo hospodářství, které se statku vyrovnalo. I co se týče dětí, se chalupnici dařilo povila muži svému tři zdravé kluky a dcerku na závěr. Že byl chalupník jako dobrý hospodář díky své ženě uznáván, se mu jaksepatří líbilo, ale přesto spokojen nebyl. Stále porovnával sousedky s bujnými tvary s hubenou postavou své ženy. Rád by si poplácal, ale. Jednou se v měsíčné noci vracel z Koruny domů podél řeky, když náhle spatřil krásnou dívčí postavu. Měla na sobě nezvykle žluté šaty, které vlály jako hedváb. Tváře měla hebounké, stejně jako paže, jimiž v tanci ladně šaty přidržovala. Chalupník stál okouzlen tou nádherou. Když však mu dívka pokynula, šel za ní. Včas však svůj krok zastavil. Jen taktak mu noha nesjela do bažiny na slepém rameni řeky. Dívka však tančila tak lehce, že bosými nožkami po bažině přešla, aniž by zanechala stopy. Chalupník došel domů jako ve snu. Dívku nemohl z mysli vytěsnit. Stále o ní snil, stále strana 7

8 se mu vracel ten krásný obraz za měsíčního svitu. Nehrnul-li se předtím chalupník horlivě do práce, nyní to bylo ještě horší. Byl stále někam zahleděn. Nemohl se dočkat večera. Jakmile se setmělo, zmizel. Marně ho žena volala. Jeho kroky nemohly směřovat jinam ano - šel k řece, kde tak krásnou dívku včera spatřil. Měsíc však ještě nesvítil. Proto si sedl na pankejt a hned usnul. Probudilo ho světlo úplňku, jehož paprsky mu do očí dopadaly. Promnul si oči a opět spatřil tu dívku. Opět měla ty krásné šaty, které se při tanci vlnily. Tančila tak lehce. Pažemi naznačovala, aby šel k ní, aby s ní tančil. Chalupník přistupoval trochu nemotorně. Uměl tancovat na tancovačkách, kde zněla hudba. Brzy však i jeho krok dokázal tanec dívčin napodobit. Dívka ho jemně objala a tiskla svá líčka na neoholenou tvář. Chalupník byl šťasten. Taková krásná dívka touží po něm, obyčejném chalupníkovi. Nemohl se z toho krásného pocitu vzpamatovat. Ráno žena hudrovala, kde že si šaty tak zamazal od bláta. Muž neodpověděl a vydal se k holiči. Žena jeho chování nechápala, ale pro samou práci neměla čas na přemýšlení, jaká to změna se s mužem stala. Vrátil se s voňavými vodičkami a pomádou na vlasy. Jsou přece nyní tak bohatí, aby mohl své bohatství dávat na obdiv, vysvětloval muž. Se setměním opět zmizel. Celý se chvěl při pomyšlení, jak se bude dívka tvářit, až uvidí jeho učesané vlasy a ucítí navoněné tváře. Dnes neusnul. Dívka však nešla. Rozhlížel se, ale nikoho nespatřil. S prvním měsíčním svitem se dívka zjevila. Byla dnes neobyčejně krásná. Usmívala se na něho, bylo znát, že i ona se na setkání těšila. Přistoupila blíž a políbila muže na ústa. Pohladila ho po tváři a přitiskla se k jeho tělu. Muž se celý chvěl. Dívka ho lákala, aby šel za ní na louku, ještě dále od cesty. Už jdu, ty krásná milko moje, volal na ni něžně a kráčel dál rosou. Jeho pohled spočinul na svlečené dívčí šaty odložené na louce. Ráno našel soused mířící do Koruny poblíž cesty mužské oblečení. Přiběhl na náves a svolal sousedy. Chalupnice šatstvo mužovo poznala. Ihned se lidé vydali na místo, kde našli na břehu slepého ramene stopy bosých nohou. Muži s háky brzy vytáhly z bažiny tělo. Z hloučku na cestě kdosi prolomil ticho otázkou: Viděli jste někdy takový koberec? Všichni udiveně hleděli na žlutý břeh plný blatouchů s polámanými květy uprostřed. - Dr.Otakar Chmelenský, st. - Také už jste někdy slyšeli název žebříkový kámen? Od víkendu začátkem října byla tato slova skloňována snad ve všech pádech jak na parkovišti pod lanovkou, tak i na Kleti. Na výlet na Kleť tehdy vyrazilo hodně příznivců turistiky a myslím si, že babího léta si všichni do sytosti užili. Žebříkovým kamenem je nazýván skalní útvar vpravo od asfaltky ve směru z Kletě dolů asi tak 300 m za televizním vysílačem. /viz foto/ Název vznikl zřejmě z toho důvodu, že nahoru na skálu se dá vylézt v úžlabině jako po žebříku. Také jsem se dozvěděl, že název Žebříkový kámen užívá společnost, která má docela dlouhou tradici, protože údajně byla založena v roce 1906 německými studenty v Českých Budějovicích na podporu turismu hory Kleť. Studenti vystudovali a společnost asi někdy zanikla ale při stém výročí založení této společnosti v roce 2006 byla znovu obnovena a vzpomněl jsem si, že v létě roku 2007 na sebe tento spolek upozorňoval články v novinách psané redaktorem Českokrumlovska používajícím zkratku v.v. Články z novin o Kleti si schovávám a tak jsem jednoduše zalistoval a našel. Protože jeden článek byl docela úsměvný, vedoucí společnosti je asi šprýmař /tak vám z něho něco opíšu/. Název zněl: Kleťské lesy mají záhadu. Jaký je původ neznámých staveb? Tajemné schody a nástupní plošina patří k mnoha tajemstvím na úpatí hory. Následuje krátký úvod, kde se píše, že pamětníci jsou již mrtví, a v historických dokumentech se moc nalézt nedá a následuje: Je to kamenný štond, /všimněte si na konci slova je d / nevíme ale absolutně, i přes velkou spoustu času, který jsme mu věnovali, k čemu mohl sloužit. Variant je několik řekl vedoucí společnosti Žebříkového kamene z Křemže, která se převážně Kleti věnuje. První variantou je, že se jedná o myslivecký posed, odkud kníže pěkně pohodlně střílel na naháněnou zvěř. Další možnost je takřka totožná, akorát sloužila k lovu tetřívka. Třetí varianta je sice z dnešního hlediska poměrně vtipná, ale vedoucí společnosti Žebříkového kamene se k ní přiklání nejvíce. Kamenný štond mohl totiž fungovat jako nástupiště na nasednutí na koně, které sloužilo pro knížete. To se mi líbí, nemám k tomu ale žádné důkazy. Štond je totiž i výraz, který se používá u koní. Vemte si ale, že je to stavba metr a půl vysoká a schůdky k tomu. To nebyla práce na jedno odpoledne. Následují rozhovory lidí z Křemže a Českého Krumlova, kterým byl ukázán obrázek objektu a článek končí: Lidé začali po Kleti pátrat, kde se dá útvar najít. Jenom se usmívám, ať hledají. Přesto jim pomůžu tvrzením, že je to na severní části Kleti mlžil vedoucí společnosti Žebříkového kamene, který se bojí, aby někdo kameny nerozkradl. Tolik článek z novin, ale přátelé, že se kradou z Kletě kameny, je bohužel pravda. Že to nejsou stavební kameny do základů, ale vztyčené kameny ů menhiry, je řekl bych nemorální. Smutné na tom všem je ale to, že když člověk nakonec vypátrá, kdo kámen ukradl, kámen najde na jeho pozemku, není mu to nic platné, když nemá v ruce přímý důkaz třeba foto nebo video jak to zloděj v Kleti nakládá nebo odváží. Zlodějíčkové mají dnes bohužel větší privilegia než ten, koho okrádají, ale takový je život. Pevně věřím, že naši vnuci, až dorostou, zjednají nápravu, protože současná garnitura na to nemá. Kéž by to byla pravda, ale vraťme se zpět ke kamennému štontu /píši to na konci s t /. Zmíněný článek v novinách a kamenný štond popsaný jako záhada mi tak trochu připadá, že někdo chtěl záhadu za každou cenu. Půjčil jsem si totiž starou těžební mapu Polesí Kleť z padesátých let minulého století v měřítku 1:10000, kde jsou ještě stará označení v Kleti jako Luknštejn, U anděla, U zlámané jedle, strana 8

Mnoho štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů vám v novém roce přeje. Jaroslav Franěk, starosta obce Holubov

Mnoho štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů vám v novém roce přeje. Jaroslav Franěk, starosta obce Holubov ČÍSLO 1, ROČNÍK 16 LEDEN 2010 Zpráva z jednání zastupitelstva obce, která se konala 16.12. a 28. 12. 2009 v Holubově ZO projednalo a schválilo: Rozpočet Obce Holubov na rok 2010, který je postaven na skutečnosti

Více

ČÍSLO 12, ROČNÍK 16 PROSINEC 2010. Vážení spoluobčané,

ČÍSLO 12, ROČNÍK 16 PROSINEC 2010. Vážení spoluobčané, ČÍSLO 12, ROČNÍK 16 PROSINEC 2010 Vážení spoluobčané, čas utíká jako voda a je tu opět konec roku, doba, kdy se většina z nás ohlíží za uplynulým rokem a zamýšlí se nad tím, co se mu podařilo, co ten rok

Více

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU V NAŠÍ ŠKOLE

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU V NAŠÍ ŠKOLE ČÍSLO 9, ROČNÍK 11 Září 2005 ZDARMA ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU V NAŠÍ ŠKOLE Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se s Vámi podělil o zážitky ze zahájení školního roku 2005/2006 v holubovské škole. Myslím,

Více

Zpráva z jednání zastupitelstva obce,

Zpráva z jednání zastupitelstva obce, které se konalo 29. 10.2009 v Holubově ZO projednalo: Žádost SDH Třísov o propůjčení sálu v Holubově 1x týdně na cvičení Dvousložkovou cenu vodného a stočného na rok 2010. Roční pevná složka vodného pro

Více

ZPRÁVY ZE ŠKOLY - CO NÁS BAVÍ

ZPRÁVY ZE ŠKOLY - CO NÁS BAVÍ ČÍSLO 1, ROČNÍK 19 2013 Zpráva z jednání OZ ZO projednalo a schválilo - záměr obce prodat část parcely 406/1 v Holubově firmě Grafobal Bohemia s.r.o. Holubov pro rozšíření průmyslové zóny - záměr obce

Více

Zpráva z jednání obecního zastupitelstva

Zpráva z jednání obecního zastupitelstva ZO projednalo a schválilo: - zapojení obce do činnosti MAS Blanský les Netolicko na období 2014-2020 - navýšit příspěvek na činnost SK Holubov o 30 000 Kč - příspěvek na činnost SDH Třísov 5000 Kč - příspěvek

Více

K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ 8. 10. 2010 E. ČÍSLO: MK ČR E11295. Vážení Křižanováci, mladí i dříve narození. Pranostiky na měsíc říjen.

K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ 8. 10. 2010 E. ČÍSLO: MK ČR E11295. Vážení Křižanováci, mladí i dříve narození. Pranostiky na měsíc říjen. VYDÁNÍ 4., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ 8. 10. 2010 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení Křižanováci, mladí i dříve narození

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

ČÍSLO 6, ROČNÍK 11 Červen 2005 ZDARMA

ČÍSLO 6, ROČNÍK 11 Červen 2005 ZDARMA ČÍSLO 6, ROČNÍK 11 Červen 2005 ZDARMA které se konalo 28. 4. a 2. 6. 2005 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo: - Uspořádání dětského dne v sobotu 4. 6. 2005 od 14.00 hod. v Holubově u rybníka ve

Více

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor...6. Světová náboženství Judaismus - II. Víra...

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor...6. Světová náboženství Judaismus - II. Víra... 1 Obsah Strana Úvodní slovo...2 Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4 Rozhovor...........6 Světová náboženství Judaismus - II. Víra..... 13 Okénko pro nemocné (o. J. Šik ).....15

Více

Informace pro ob any Z obsahu: Slavnostní mše v kostele svatého Jind icha

Informace pro ob any Z obsahu:  Slavnostní mše v kostele svatého Jind icha Petřvaldské noviny č. 7 Informace pro občany Z obsahu: - 40. schůze Rady města Petřvaldu - Školáci mají prázdniny - Na výletě v Luhačovicích - Není Petřvald jako Petřvald - 8. ročník BTF 1 Slavnostní mše

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

Desáté Zámecké slavnosti si určitě nenechte ujít

Desáté Zámecké slavnosti si určitě nenechte ujít Vybíráme z obsahu: Autokros po 40 letech ve Šluknově končí 2 Slovo starostky - náměstí 3 60. výročí firmy Topos, a. s. 10, 11 Výběrové řízení 15 Lesnická škola 17 První turnaj TS Beach Cup 19 CENA 5 Kč

Více

ROZPOČET NA ROK 2003

ROZPOČET NA ROK 2003 ČÍSLO 2, ROČNÍK 9 ÚNOR 2003 ZDARMA Zpráva z jednání zastupitelstva obce, které se konalo 18. 2. 2003 v Triobaru Holubov. ZO projednalo a schválilo: - Informaci o změně zákona o dani z nemovitosti č. 338/1992

Více

REZERVACE NA TEL. Č. RECEPCE: 721 518 248 Najdete nás: ul. Žabovřeská 1227, Praha 5 Zbraslav více na www.pexeso.org. Vážení Klínečtí občané,

REZERVACE NA TEL. Č. RECEPCE: 721 518 248 Najdete nás: ul. Žabovřeská 1227, Praha 5 Zbraslav více na www.pexeso.org. Vážení Klínečtí občané, Akce pro celou rodinu PŘEDVÁNOČNÍ VESELICE Neděle 20.12 od 15:00 do 18:00 hod., v tanečním sále Restaurace U Přístavu Zkraťme si čekání na Vánoce a sejděme se na již tradiční maškarní Veselici! Takže neváhejte,

Více

POEZIE PRÁZDNIN A DOVOLENÝCH

POEZIE PRÁZDNIN A DOVOLENÝCH POEZIE PRÁZDNIN A DOVOLENÝCH NAŠE LESY Ó lesy rozvlněné po obzoře, vy hluboké a velké tmavé lesy! Cos láká k vám, cos volá a zas děsí, vás dal nám Bůh, když nedopřál nám moře! Vy máte stejné víry, strže

Více

Z P R AV O D A J. č. 4/2014. První pozdrav zimy na rybníku Štikovec

Z P R AV O D A J. č. 4/2014. První pozdrav zimy na rybníku Štikovec OŘECHOVSKÝ Z P R AV O D A J č. 4/2014 První pozdrav zimy na rybníku Štikovec Slovo starosty obce Vážení spoluobčané, i když od voleb uběhl již nějaký čas, chtěl bych touto cestou poděkovat Vám všem, kteří

Více

a sebeobětování pro celek. Jsou to krásné vlastnosti, které jsou bohužel nedostižným příkladem pro většinu lidstva.

a sebeobětování pro celek. Jsou to krásné vlastnosti, které jsou bohužel nedostižným příkladem pro většinu lidstva. Vážení občané, Při tvorbě letošního rozpočtu vycházelo zastupitelstvo obce spíše z potřeb, které se musí řešit. Jsou to především rozdělané akce nebo věci, které bylo nutno provést z důvodu naléhavosti.

Více

Kopidlenské. Kulturní a vzdělávací centrum se otevřelo veřejnosti. list y. cena 15 Kč. čtvrtletník pro Kopidlensko

Kopidlenské. Kulturní a vzdělávací centrum se otevřelo veřejnosti. list y. cena 15 Kč. čtvrtletník pro Kopidlensko list y Prosinec 2012 čtvrtletník pro Kopidlensko cena 15 Kč vč. dph Kulturní a vzdělávací centrum se otevřelo veřejnosti Po tříletém úsilí se 6. prosince otevřelo veřejnosti kulturní a vzdělávací centrum,

Více

METROPOL čte v kraji 90 000 čtenářů navštivte zpravodajský portál www.tydeniky.cz. VÝCHODOČESKÝ METROPOL - přehled distribučních míst

METROPOL čte v kraji 90 000 čtenářů navštivte zpravodajský portál www.tydeniky.cz. VÝCHODOČESKÝ METROPOL - přehled distribučních míst KRÁLOVÉHRADECKÝ A PARDUBICKÝ KRAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK I 21. KVĚTNA 2010 kadeřnictví kosmetika masáže modelace nehtů www.amazing-studio.cz V čele zoo ve Dvoře Králové stojí žena ředitelka Dana Holečková. Láska

Více

LISTOPAD 2011. číslo 6. Vážení čtenáři,

LISTOPAD 2011. číslo 6. Vážení čtenáři, LISTOPAD 2011 číslo 6 Vážení čtenáři, blíží se prosincové vánoční svátky, a tak jsme pro Vás připravili poslední číslo Vítonického zpravodaje v roce 2011. Vánoce jsou svátky klidu a já doufám, že obsah

Více

1/2011 FLORISTICKÉ JARO ROZPOČET NA ROK 2011 OCENĚNÍ ZA WWW STRÁNKY JAK JE NA TOM PROJEKT MŠ? DIVADLU ZŮSTANU VĚRNÝ VELIKONOČNÍ DOBROTY

1/2011 FLORISTICKÉ JARO ROZPOČET NA ROK 2011 OCENĚNÍ ZA WWW STRÁNKY JAK JE NA TOM PROJEKT MŠ? DIVADLU ZŮSTANU VĚRNÝ VELIKONOČNÍ DOBROTY 1/2011 O L A Č A Z JARO ZDNÉ VE HVO FLORISTICKÉ JARO ROZPOČET NA ROK 2011 OCENĚNÍ ZA WWW STRÁNKY JAK JE NA TOM PROJEKT MŠ? DIVADLU ZŮSTANU VĚRNÝ VELIKONOČNÍ DOBROTY úvodník VELIKONOČNÍ svátky jara letními

Více

Zpravodaj obce Švábenice

Zpravodaj obce Švábenice Zpravodaj obce Švábenice Vydává obecní úřad Švábenice číslo 4/ 2004 Z obsahu: Úvod Slovo starosty Z jednání Obecního zastupitelstva Změny na matričním úřadě Jak jsme volili Občanská rubrika Z kulturní,

Více

Zpravodaj z Prušánek. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka

Zpravodaj z Prušánek. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka Přejeme vám, milí spoluobčané, pohodové svátky vánoční prožité s vašimi nejbližšími a v novém roce hodně zdraví, lásky, spokojenosti a splnění všech vašich přání. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka strana

Více

Novým starostou Lovosic je Milan Dian

Novým starostou Lovosic je Milan Dian Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 4 číslo 12 5. prosince 2014 Aktuality Rozhovor Akce Akce Noví é Co plánuje nový Autobusovou dopravu Ve městě proběhly

Více

Hřiště vizitka vztahu k dětem

Hřiště vizitka vztahu k dětem Vážení občané, v letošním roce máme naplánováno uskutečnit několik investic. Na některé se podařilo získat dotace, další budeme financovat z obecního rozpočtu. Bohužel se stále nedostává na naše nejpalčivější

Více

HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 1 - LEDEN 2015 - CENA 15 Kč ZARYTÝ GRAFIK PETR PALMA. Foto: www.janpirgl.net. www.hluboka.cz strana 1

HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 1 - LEDEN 2015 - CENA 15 Kč ZARYTÝ GRAFIK PETR PALMA. Foto: www.janpirgl.net. www.hluboka.cz strana 1 HLUBOCKÝ ČÍSLO 1 - LEDEN 2015 - CENA 15 Kč ZPRAVODAJ ZARYTÝ GRAFIK PETR PALMA Foto: www.janpirgl.net www.hluboka.cz strana 1 Z OBSAHU 3 Novoroční slovo starosty a místostarosty města 4 Rozhovor s grafikem

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

Krásné prázdniny! Město Kašperské Hory přeje všem obyvatelům krásné prázdniny a pohodovou dovolenou.

Krásné prázdniny! Město Kašperské Hory přeje všem obyvatelům krásné prázdniny a pohodovou dovolenou. Měsíčník pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 11, číslo 7-8, rok 2015, strana 1 Krásné prázdniny! Město Kašperské Hory přeje všem obyvatelům krásné prázdniny a pohodovou dovolenou. Těšíme se na setkání

Více

Z jednání obecní rady a zastupitelstva obce

Z jednání obecní rady a zastupitelstva obce Ročník 15 ŘÍJEN Cena Kč 5,- Z jednání obecní rady a zastupitelstva obce 62. a 63. schůze rady obce se konala dne 5. 9. a 12.9. 2005. Na svém zasedání se zabývala především výběrovým řízením na funkci tajemníka

Více