ZPRÁVY ZE ŠKOLY - CO NÁS BAVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVY ZE ŠKOLY - CO NÁS BAVÍ"

Transkript

1 které se konalo v Třísově ZO projednalo : žádost Českých drah - SDC České Budějovice o zrušení přejezdu v Třísově u zastávky ČD důvodem žádosti byla dopravní nehoda na tomto přejezdu ZO tuto žádost zamítlo rozpočtovou změnu č. 3 - schváleno změnu parametrů v žádosti POV na akci Rekonstrukce školní jídelny ZŠ a MŠ Holubov - důvodem změny parametrů bylo snížení dotace, v uvedeném zařízení budou splněny pouze dva požadavky hygieny - osazení konvektomatu a ohřívacího a vydávacího pultu včetně příslušenství - schváleno žádost manželů Šmejkalových ml. o změnu územního plánu na pozemcích č. 857/24, 857/25 v k.ú. Holubov - ZO požaduje před dalším projednáním a schvalováním doplnění podkladů - Jaroslav Franěk, starosta obce - ČÍSLO 10, ROČNÍK 15 ŘÍJEN 2009 Zpráva z jednání zastupitelstva obce, ZPRÁVY ZE ŠKOLY - CO NÁS BAVÍ aneb environmentální výchova snadno a zajímavě Program je určen zejména pro 1. a 2. stupeň ZŠ. V duchu slavného Komenského hesla můžete přiblížit svým žákům lesní ekosystém názorně a v souvislostech, rozličnými metodami a často i hravou formou. Pomocí pracovních listů a laminovaných pomůcek do terénu žáci zkoumají lesní děje nejen ve třídě, ale i v lese samotném. Postupně odhalují vazby mezi přírodní stabilitou a ekonomickým a sociálním využitím lesa tak, aby v budoucnu uměli plně docenit jeho význam. Téma roku 2009/10: Les a klimatické změny Letošním zaměřením programu se snažíme reagovat na celospolečensky velmi aktuální téma klimatických změn. strana 1

2 Dobrodružství indiánského kmene Holubí pírko Školní rok 2009/10 budeme v naší škole podnikat dobrodružné výpravy do různých zemí. Ve škole už nám visí mapa Evropy, která bude naše poznávání dokumentovat. Dobrodružství zvířat Světový den zvířat jsme tentokrát strávili v ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou. Děti si se zájmem prohlédly zvířátka, uvědomily si, která z nich můžeme najít v Evropě. Výukové programy z nabídky vzdělávacího centra poskytly také teoretické poznatky. Mladší žáci poznali život vydry říční a mohli ji dokonce pozorovat na vlastní oči. Starší žáci poznávali ptáky a uvědomili si, že není zobák jako zobák. Holubovští hasiči i potřetí vítězně Jubilejní desátý ročník seriálu Jihočeská hasičská liga v požárním útoku byl letos zahájen v Lišově a ukončen soutěží v Českém Krumlově Hasiči Holubov po předchozích vítězstvích v letech 2007 a 2008 měli přání vyhrát i ročník 2009, ale nikdo tomu na počátku soutěžní sezóny moc nevěřil. Nikomu se to dosud nepodařilo a už první soutěže napovídaly, že naši soupeři holubovský hattrick rozhodně nehodlají připustit. Navíc členové soutěžního družstva opět o rok zestárli a s věkovým průměrem 37 roků jsou nejstarším účastníkem seriálu. Proti nim nastupují družstva o 10 až 20 let mladší. Body se rozdávaly za 14 požárních útoků, které družstva předváděla na jednotlivých hasičských soutěžích v okrese Český Krumlov, České Budějovice a Jindřichův Hradec. Maximální počet bodů za 1. místo je 20, za 2. místo bodů 17, za třetí místo bodů 15 atd.. Po posledním útoku provedeném v Českém Krumlově byly body na prvních místech rozdány následovně: Holubov: celkem 203 bodů 1. místo Lišov: celkem 181 bodů 2. místo Chlum: celkem 158 bodů 3. místo Mydlovary: celkem 157 bodů 4. místo Třísov: celkem 150 bodů 5. místo Žernovice: celkem 138 bodů 6. místo To, čemu málokdo věřil, se stalo skutečností. Hasiči Holubov i potřetí po sobě vyhráli strana 2

3 Jihočeskou hasičskou ligu. Dresy, ve kterých jsme tohoto úspěchu dosáhli, jsme odložili i s vítězným potem a už v nich nikdy cvičit nebudeme. Zůstanou trvale vyvěšeny v hasičské klubovně nad vítěznými poháry. Kromě vítězství v Jihočeské hasičské lize jsme dosáhli na první místo i ve Velké ceně okresu Český Krumlov-Eggenberg Cup, 10. ročník. Do tohoto seriálu se počítají soutěže a družstva jen z okresu Č. Krumlov a my jsme jej vyhráli celkem 6x. Reprezentace Sboru dobrovolných hasičů Holubov je vzorná a doufám, že i nadále se na sportovním poli neztratíme a nějaký rok ještě dokážeme našim soupeřům ukazovat záda. - Petr Sviták - Stojící zleva: Opelka Tomáš, Opelka Jaroslav, Dolejší Pavel, Kudláček Roman, Sviták Martin, Sviták Petr. Sedící zleva: Harvalík Jaroslav, Waldauf Stanislav, Dvořák Jan DĚTSKÁ SOUTĚŽ V TŘÍSOVĚ Na sobotu 10.října připadl na náš sbor úkol uspořádat soutěž mladých hasičů v požárním útoku zařazenou do Okresní ligy. Byla to zároveň soutěž poslední v tomto ročníku a bylo stále ještě o co bojovat. Počasí nám v průběhu týdne dělalo vrásky, na sobotu se ale umoudřilo a bylo bez deště. Na terénu našeho hřiště se ale podepsalo a v průběhu soutěže to bylo vidět. Oproti jiným ročníkům ligy se letos účastnilo o mnoho více družstev a to znamenalo postavit dvě dráhy, abychom vše zvládli v rozumném čase. Na start se postavilo celkem 26 družstev, 2 přípravky, 12 mladších a 12 starších. Soutěži, která probíhá dvoukolově, přihlížel i velký počet diváků, kteří jistě ocenili výkony všech soutěžících. Celá soutěž proběhla celkem plynule především díky perfektní práci technické čety, která se starala o výměny strojů na základnách a stahování hadic, rozhodčích a dalších lidí, kteří pomohli s organizací, a je jim třeba tímto poděkovat. A co by to bylo za Třísovskou soutěž, kdyby neskončila odměňováním samozřejmě vítězů, ale všech zúčastněných kolektivů. Ceny do soutěže věnovali Obecní úřad Holubov, Pekárna Srnín K III spol. s r. o. a hasiči Třísov. Výsledky nejen Třísovských dětí jsou v připojené tabulce. V konečném pořadí ligy obsadilo naše mladší družstvo 7. místo a starší děti obhájily loňské druhé místo. Za SDH Třísov vedoucí mládeže - Miroslav Kouba ml. - Přípravka družstvo čas 1. Netřebice 23,84 2. Besednice 44,31 Mladší družstvo čas 1. Netřebice A 18,81 2. Velešín 19,65 3. Holubov A 20,05 4. Přídolí A 22,04 5. Brloh 22,13 6. Plešovice 22,22 7. Omlenice 23,28 8. Netřebice B 23,63 9. Besednice 31, Přídolí B 34, Třísov 35, Holubov B 38,55 Starší družstvo čas 1. Šipoun 16,17 2. Holubov 17,65 3. Velešín A 20,08 4. Třísov 20,95 5. Přídolí 21,07 6. Velešín B 24,73 7. Omlenice 26,18 8. Brloh 26,56 9. Hubenov 26, Malonty 31, Chlum 33, Benešov n. Černou 47,04 strana 3

4 Zakládání měst ve středověku Ve 13. století dochází k velkému zakládání měst. Začala vznikat nejen z řemeslnicko trhových center (např. Litoměřice, Brno, Znojmo), ale i úplně nová (České Budějovice). Lokátor vybral vhodné místo, které bylo většinou v blízkosti vodního toku, vyměřil plochu města, stanovil rozměry ulic, náměstí a přivedl nové obyvatele. Ti si nejdříve postavili provizorní příbytky a potom začali stavět kamenné domy. Městské obyvatelstvo se nejvíce zabývalo provozováním řemesel a obchodu. Nejmajetnější a nejvlivnější vrstvu tvořili lidé, kteří TÁBOR TICHÁ 2009 Je 4. července 2009 a jako každý rok se skautská louka u Tiché probouzí k životu. V hojném počtu se sem sjíždějí již ostřílení skauti, ale i malé světlušky, které jsme zde mohli přivítat ve vysokém počtu. Poklidný tábor narušil dopis z budoucnosti, ve kterém nám Matrik sděloval, že se na naši planetu blíží meteorit a jen my můžeme neštěstí odvrátit. Naším prvním úkolem bylo sestrojit bránu času. Ta nám umožňovala cestovat minulostí i budoucností a zároveň zaručovala bezpečný návrat do přítomnosti. Každý večer jsme chodili k dřevěné soše ptáka Doda, která nám zprostředkovávala rady a připomínky od Matrika, posla z budoucnosti. Díky Matrikovým vzkazům jsme v různých časových obdobích získávali klíče k otevření truhly s gama paprsky, které měly odvrátit meteorit. Nejvíc vzpomínek v nás zanechalo setkání s neandrtálci, ale i návštěva Indiánů, setkání s faraonem a mimozemšťany jsou pro nás nezapomenutelnými zážitky. zprostředkovávali směnu luxusního zboží. Tato vrstva se nazývala patriciát. Z podnětu panovníka vznikala města královská, který jim uděloval příslušná práva. Panovník vyčlenil i několik měst, které odváděly daně pro královny a jejich dvůr. Tato města se nazývala věnná (Jaroměř, Hradec Králové, Dvůr Králové, Chrudim aj.). U bohatých nalezišť stříbra vznikala města horní (báňská), která podléhala panovníkovi (Kutná Hora, Jihlava ). Na začátku 14. století existovalo asi 40 královských měst. Nejvýznamnějším městem bylo nynější Staré Město pražské, které vzniklo z kupeckých a řemeslnických osad. Vznikala také města v držení církve a šlechty, která se označují jako poddanská. Tato města v porovnání s městy královskými byla menší rozlohou, počtem obyvatel i důležitostí. Své daně platila vrchnostem, královská města je odevzdávala panovníkovi. Na Cestu osudu se za tmy vydali jen ti nejodvážnější skauti a skautky. Na své cestě mohli potkat Štěstí, Náhodu a Osud, kterým museli odevzdat jednu ze svých nejdůležitějších životních hodnot, napsané na kusu papíru. Večer jsme se zvláštním pocitem ulehali do spacáků a to jsme ještě nevěděli, co nás čeká. Dalšího dne po obědě jsme nalezli jednoho chlapce z našeho středu s kudlou v zádech. Vedoucí nesli ztrátu velmi těžce, protože přišli o pomocnou ruku našeho pracovitého Šikuly. Jeho fanynky se rozdělily do dvou proti sobě stojících skupin a začaly hledat vraha. Vrah byl po výslechu mnoha svědků odhalen. Ze státní bezpečnostních důvodů nebudeme zveřejňovat jeho identitu. Jestli si myslíte, že Šikula byl opravdu zavražděn, tak se mýlíte. Byla to jen část programu, tedy jinými slovy, mrtvola s kudlou v zádech byla fikce. Brzy poté jsme získali poslední z šesti klíčů a vydali se na slavnostní otevření truhly. Po stisknutí tlačítka, které bylo ukryté v truhle, vystřelily směrem k obloze gama paprsky a tak jsme zachránili svět! Zajímavosti: V této době příslušníci jednotlivých řemesel zakládali cechy (organizace), které dohlížely na množství výrobků, výši cen, počet mistrů a tovaryšů a dokonce zajišťovaly základní péči o své členy. - DB - Na závěr chceme poděkovat našim skvělým vedoucím, kteří jsou vážně skvělí, a zároveň gratulujeme světluškám, které úspěšně složily slib. Louka usíná a jen vyšlapaná místa v trávě připomínají naši ještě nedávnou přítomnost. Tak zase za rok Nazdar za oddíl skautů: - Klára a Terka - strana 4

5 Umírání v kruhu rodiny Odedávna člověk odcházel ze světa v kruhu své rodiny. Od středověku se v Evropě tento stav křesťansky ritualizoval, kolem umírajícího se shromažďovali modliči, kteří připravovali umírajícího na poklidný odchod. Před smrtí se kolem umírajícího sešla i celá rodina a umírající předával pozůstalým poslední pokyny do života včetně předání chalupy. Když jsem nastoupil svoji medicínskou praxi, byl jsem řidičem pohotovosti odvezen na návštěvu do vísky, kde snad nebylo ani pět a půl chalupy, kde nefungoval elektrický proud a byl jsem zaveden do polorozpadlého stavení, kde v patře téměř potmě umíral starý cikán, kolem kterého bylo shromážděno dobře padesát potomků včetně dětí. Shromáždění ztichlo a já, dnes již netuším jak, vyšetřil pacienta a konstatoval, co všichni již dávno věděli, že dědeček umírá. V tu ránu vypuklo mocné kvílení a pláč. A já byl rád, že jsem se bez problémů vrátil do nemocnice. To již bylo v době, kdy většinou rodina poslala umírajícího do nemocnice, kde umíral za paravánem opuštěn hůř než domácí psí mazlíček. Tito cikáni v zapadlé vísce byli výjimkou. Dnes se vztah k umírajícím mění. Někteří prosazují urychlení odchodu nějakou formou euthanasie, ale většina již dnes Putinův zájem o Česko trvá Politická past Tak se naši páni politici rozhodli, že to zabalí, že mimoústavně ukončí činnost Poslanecké sněmovny, donutí lidi rozdat politické karty znovu a uvidí se. Nic se neuvidí. Všemi opovrhovaný Miloš Melčák, pod záštitou tvůrce Ústavy Jana Kalvody, podal stížnost k Ústavnímu soudu a hle, neústavnost plave napovrch. usiluje o to, aby jejich člen rodiny mohl odcházet v jejím kruhu. Nedávno jedna z vás takto odcházela. Léta bojovala se zákeřnou chorobou a nevzdávala se do poslední chvíle, i když už byla jen takový věchýtek, že zafoukat vítr, tak ji odnesl. Rodina se o ni obdivuhodně dobře starala, pokojík vždy naklizený, sama ležela vždy v čistotě. Péče o umírajícího je velmi náročná po všech stránkách. Jde o emocionálně vypjatou situaci, náročnou na psychiku i fyzické síly ošetřovatelů. Přestože se sebelépe snažíme, setkáváme se s touto situací většinou poprvé a v mnohém tápáme. I když se po celou tu dobu můžeme poradit se svým praktickým lékařem, neminou nás výčitky svědomí, zda to či ono jsme mohli zařídit lépe, zda jsme pro svého blízkého udělali vše, co bylo v našich silách. Ale i pro praktického lékaře je tato péče o umírající náročná. I on má výčitky, zda něco nemohl zařídit lépe. Ani praktický lékař nebyl vychováván v péči o umírající, protože byl edukován v době, kdy se žilo iluzí o všemocnosti medicíny a smrt člověka byla ze života jaksi vytěsněna. Dnes má člověk již možnost umírat v Hospicích, kde je pro tento stav specielně vycvičen medicínský tým, který se snaží o maximální důstojnost člověka do posledního okamžiku, o jeho maximální fyzickou, duševní, duchovní, společenskou i rodinnou pohodu. A rodina zde může být s umírajícím v kontaktu až do skonání. Ale umírat v domácím prostředí, mezi svými je nejspíš to nejcennější, co můžeme takovému Bushova administrativa se rozhodla vystavět v Česku radar a v Polsku protiraketovou základnu. Češi k tomu mají ambivalentní vztah. Fiftyfifty. Padesát na padesát. Rusko dostane strach a hrozí namířením svých raket na radar v Česku. A Rusové vystupňují špionážní a destruktivní činnost v Česku. Záhy je většina českých občanů proti radaru a jsou organizovány demonstrace a pochody proti radaru. Sociální demokracie začne vyjednávat se Spojenými státy o radaru v Čechách, pak si pozvou do svého Lidového domu ruského generála na přednášku o Evropské strategii a všechno je jinak. ČSSD se stává odpůrcem radaru a Jiří Paroubek se setkává s Vladimírem Putinem za zády české vlády a údajně mu slíbí, že radar v Česku nebude (DNES). Konečně mluvčí BIS Jan Šubrt varuje české občany před horečnou aktivitou ruských agentů u nás, kteří usilují o kontakty s našimi poslanci, jejich asistenty, lobují ve sněmovně, pronikají do ekonomických struktur státu, skupují polohou či produkcí strategické podniky, usilují o České aerolinie. Významnou ruskou spojkou (DNES) je Miroslav Šlouf, bývalý poradce Miloše Zemana a ropný podnik Lukoil, který sponzoruje vydání jedné knihy Václava Klause. Lukoil se stal bez výběrového řízení dodavatelem benzinu na letiště Ruzyně a nyní usiluje o ovládnutí České rafinérské. Od příštího roku má být jihočeský Temelín závislý na dodávkách jaderného paliva z Ruska a ruská státní Je zajímavé sledovat, jak se s tím srovnávají naši politici. Zdá se, že nejhůř se s tím popasovává Václav Klaus. Zrušili jeho rozhodnutí. A tak hledá nepřítele ve strážci zákonnosti, v Ústavním soudu. Prý soudní moc vyhlásila politikům válku. Nepřekvapuje. Již dříve opakovaně prokázal, že demokratickou dělbu moci mnoho nectí. Prakticky všichni unisono se cítí být zhrzeni člověku věnovat. Umírající potřebuje vědět, že svůj život prožil dobře, že byl a je milován. Můžeme mu dávat naději do budoucího života, ale nikdy nesmíme mu lhát, že to bude zase dobré, že se uzdraví. On to ví dobře, jak je na tom, a tato milosrdná lež mu jistě není příjemná. Stále více z nás se chce postarat o své umírající rodiče doma. Je nutné si však uvědomit předem, krom toho, že je to morálně na výši, že je to opravdu psychicky náročné, fyzicky náročné, ale i ekonomicky. A tato ekonomická náročnost je často příčinou, že chci, ale nemohu. Se zajištěním státem mnoho počítat nemohu. Stát zatím umírající nevzal na milost. Naši politici se zatím chtějí popasovat jen s předčasným usmrcením. Začínají vznikat různé společnosti, které nám mohou pomoci v této těžké situaci, v péči o umírající. Navíc pečují i o příbuzné a pozůstalé. Ale ne každý z nás na tento komfort má. Tato společnost potřebuje obnovit úctu k mrtvým, ale stejně tak i k umírajícím. - MUDr. Bohumír Šimek - společnost Atomstrojexport usiluje o dostavbu Temelína. A nitky záhadné firmy stavějící u nás mezisklad jaderného paliva končí také v Rusku (DNES:18/9-2009). O zastavení přísunu strategicky nezbytné ropy z Ruska na počátku roku víme všichni. Zkusme si k tomu uvědomit úsilí Václava Klause (a nyní i ODS) o nefunkčnost Evropské unie a mnohému naskakuje z toho husí kůže. Velká část našich politiků usiluje o nedůvěryhodnost České republiky vůči Spojeným státům a NATO. Mnozí novináři se snaží o příznivé vnímání Ruska našimi občany To se vám tak stýská po ruském imperialistickém protektorátu? - MUDr. Bohumír Šimek - Ústavním soudem. Nedivím se. Když mi někdo prokáže chybu, tak také neskáču radostí. Ostudné je na nich, že na svou stranu neústavnosti strhli i většinu našeho národa. A lůza spílá Ústavnímu soudu. Připomíná mi to komunistické poúnorové spílání zcela nevinným lidem. A myslící začínají přemýšlet nad nutností dodržovat zákony. Naši politici jimi již zcela veřejně začali pohrdat a to je strana 5

6 nejrychlejší cesta ke konci demokracie a cesta k totalitě. I obyčejným občanům začíná svítat. Naši politici nejprve sjednotí své síly do úsilí, že volby musí být ještě na podzim stůjcostůj a učiní vzájemné politické dohody. ODS a ČSSD svou tajnou koalici učiní viditelnější. Pak Jiří Paroubek znejistěný svými právníky cukne, aby nebyla blamáž. Ta je stejně. Politici konečně chápou, že zvoleni jako zástupci občanů nemohou jen tak utéci od Dušičkové zamyšlení Blíží se svátek Všech svatých, Dušiček, Památka zemřelých Uklidíme hroby, vyzdobíme je a zapálíme svíčičky. Postavíme se nad nimi a zavzpomínáme. Oni nám dali život, oni nás vychovali a my jejich ducha neseme dále. Jak kdo. Někdo se zamyslí, zda to rozkladem našich těl končí, nebo je něco pak. Po smrti. Občas tvrdíme, že se na nás z nebe dívají, že se za Benedikt XVI. Nepoštěstilo se mi prožít životadárnou atmosféru společenství českých občanů s primasem katolické církve Benediktem XVI. Mohl jsem je prožít jen zprostředkovaně Českou televizí. Aspoň jsem se dověděl, že s nástupem komunistů k moci bylo v naší zemi 95% věřících a po komunistickém a následně hedonistickém brainwaschingu našich občanů je věřících jen třetina. Třeba i to, že ve Švédsku se rodí 85% muslimů, takže do dvaceti let bude Švédsko muslimskou zemí. Na to Tomáš Halík zavtipkoval, že za dvacet let u nás budou jen Vietnamci, Romové a křesťané. Pouť za papežem No takhle brzy jsem už dlouho nevstával. Bylo pondělí 28.9., svátek slavil Václav. Mamka mě vzbudila ve 3 hodiny ráno. Do Křemže na zastávku jsme dorazili skoro jako první. V autobuse jsem ještě pospával a ve Staré Boleslavi jsme vystoupili v 7.15 hod. Pochodovali jsme na Proboštskou louku, asi kilometr. Našli jsme si náš sektor B6. Na velké obrazovce jsme pozorovali, jak papež Benedikt XVI. přijíždí do Staré Boleslavi k bazilice svatého Václava. A pak už to začalo být vážné! Ze všech stran jsem vyhlížel papamobil. Ale pomohly mi vrtulníky, tam kde kroužily, jel pod nimi papež. Taťka mě vzal na ramena a pořídil jsem exkluzivní foto, o které se s vámi podělím. Mše trvala 2 hodiny, hodně jsme zpívali a papež promluvil i česky. Viděl jsem taky prezidenta naší republiky. Byl to pro mě zážitek na celý život a příště vezmeme i mladšího bráchu Kubu. Nejmladší účastník poutě Filip Čížek, 10 let rozdělané práce. A sněmovna pokračuje ve své činnosti. Utajená koaliční vláda, prý úřednická, ale Ústava takový termín nezná, vystoupí s nutností schválení rozpočtu na příští rok. Patová situace. Strany chtějí schvalovat rozpočet jen nové politické vládě, ta není a rozpočet být musí. Je vážná doba a hrozí nám státní ekonomický krach. Všichni víme, co to znamenalo nedávno v Argentině. A tak Eduard Janota balancuje na hraně nás přimlouvají, aby vše dobré bylo, ale většinou tomu moc nevěříme. Většinou je to jen takové náboženské klišé, taková těšínská jablíčka, taková pohádka pro slabé jedince Nebo je to jinak? Nevěřící jsou přesvědčeni, že věřící věří v něco, co neexistuje, jako takoví milí blázni. Ale většinou jim to neříkají nahlas. Věřící jsou přesvědčeni o Boží Lásce. Bůh je a důvěřují Jeho Lásce. Mezi věřícími a nevěřícími je hluboká propast. Jak ji překlenout? Co si Benedikt XVI. mohl vykládat s Václavem Klausem asi nikdo neodhadne. Možná mu prozradil, že mu nad hlavou vlaje zkrácené husitské heslo Pravda Páně vítězí. S premiérem Fischerem se domluvili, že řešení restitucí není v současné ekonomické situaci prioritní. Pak se Benedikt XVI. sešel s akademickou obcí University Karlovy, kam jej také doprovodil Václav Klaus. Jednou z myšlenek bylo Veritas libertat vos. Tím vyzýval ke svobodnému hledání Pravdy. Pravda vás osvobozuje. Ve znamení Víry, Naděje a Lásky odsloužil společně s našimi biskupy mešní oběť pro Moravany a Čechy, sešel se s ostatními českými církvemi a nakonec poobědval v kruhu svých biskupů. nože. Co nože, na hraně břitvy! ODS odmítá schválit stranu příjmů a ČSSD odmítá schválit stranu výdajů. Mirek Topolánek a zejména Jiří Paroubek s Vojtěchem Filipem staví své stranické ideologické teze nad ekonomické přežití našeho státu. Eduard Janota vyjednává a obrušuje hrany na obou stranách. Jen malé strany jsou smířlivější. Zvítězí zdravý rozum nad stranickou ideologií? Konečně se zdá, že ano. - MUDr. Bohumír Šimek - Musí mne někdo přivést k těmto otázkám. Někdo, koho mám rád. A já buď vnímám tu krásu na druhém břehu nebo nevnímám. Buď mám odvahu přeskočit na druhý břeh do Boží náruče nebo zůstávám na straně pochybností. Někdo zůstává u naděje v Boží Lásku, někdo důvěřuje v Boží Lásku a někdo Boží Lásku prožívá. A jak je to doopravdy? Boží Lásku buď budeme prožívat nebo se v ní navždy rozpustíme. Snažme se žít tak, abychom si ji zasloužili. - MUDr. Bohumír Šimek - Když jsem slyšel z úst Václava Klause oslovovat Benedikta XVI. Vaše svatosti, vybavil se mi obraz z Getsemanské zahrady, jak Jidáš líbá Ježíše. Tímto polibkem byl označen římským vojákům, kteří ho přišli zatknout, aby mohl být posléze ukřižován. Když jsem sledoval, jak Václav Klaus pečlivě doprovázel Benedikta XVI. po celé zemi, přál bych jemu i nám všem, aby pan prezident dokázal načerpat alespoň trochu té Lásky, Moudrosti, Spravedlnosti a Pokory, kterou tu Bůh rozdával. Kéž by svědectvím tohoto bylo vyjádření Václava Klause na závěr, že návštěva byla mimořádně úspěšná. - MUDr. Bohumír Šimek - strana 6

7 Při procházce kolem řek, rybníků a zatopených pískoven můžeme zahlédnout na břehu čile pobíhat malého bahňáka velikosti pěnkavy s nápadnou černobílou kresbou na hlavě, černým pruhem na hrudi, světle hnědými zády a bílým břichem. Je to kulík říční. Kulíci jsou tažní ptáci. Zimu tráví v Africe, odkud se k nám vrací počátkem dubna. Jen co si odpočinou po namáhavé cestě, obsadí písčitý říční břeh nebo obnažené dno vypuštěného rybníka s alespoň malou stružkou protékající vody od přítoku, vyberou si tu suché místo a vykrouží na zemi mělkou jamku. Do ní snese samička 4 pískově žlutá bohatě skvrnitá vajíčka. Ta jsou zbarvením i tvarem k nerozeznání od oblázků, jimiž je okolí hnízda poseto, a tak snadno ujdou pozornosti přeletujících krkavcovitých ptáků obávaných lupičů ptačích snůšek. Vážnější nebezpečí pro vajíčka představuje stoupající hladina po vydatných deštích.příroda pamatovala také na ochranu kuličích mláďat a obdařila je nejen ochranným zbarvením, ale i schopností se velmi brzy po vylíhnutí postavit na nožky, aby mohla co nejrychleji vyhledat úkryt. Kulíci se živí hmyzem, který sbírají z písku či bahna při chůzi. V jihočeských rybničních soustavách stále nalezneme pravidelná hnízdiště těchto bahňáků. Zřídka se objevují také v našem okolí např. na Křemžském a Borském rybníku. Bývá to však nejčastěji až v době návratu do zimovišť, který probíhá od srpna do září. V pokročilém podzimu využívají k zastávce větší jihočeské rybníky i vzácní hosté kulík písečný, zlatý a bledý. - Pavel Jakeš - Vlastní ilustrace : Kulík říční Blatouchová víla V Plešovicích žil v dávných dobách domkář. Nebyl hloupý, ani dost chytrý, nebyl pracovitý ani lenivý, a už vůbec nebyl bohatý. Měl jednu velkou přednost když se mu čehokoli nedostávalo, stála nablízku jeho věrná žena. Věrná byla taky proto, že nebyla moc hezká. V časech, kdy jako chasník si měl ženu vyvolit, jiná na něho nezbyla. Měl bych se snad, milý čtenáři, věnovat osobě, o níž jsem chtěl vypravovat, tedy chalupníkovi, ale jistě mi promineš, že věnuji pár slov jeho choti. Co pánbůh ubral na jejím půvabu, přidal jí na fortelu a pracovitosti, a taky trochu štěstí. Vše se jí dařilo. Chalupník, vlastně jeho žena stále přikupovala políčko k políčku, zbylo jí i na les, k hubené kravce přibyla jalovice, pak druhá a třetí, pašík už jeden nestačil. Však taky se hokynář rád u ní stavěl, neboť máslo měla jak se patří tuhé a voňavé, vše ostatní poctivé a nepančované. Řezník si nemohl vynachválit, kolik sádla měla její čuňátka. Z původní nuzoty se stalo hospodářství, které se statku vyrovnalo. I co se týče dětí, se chalupnici dařilo povila muži svému tři zdravé kluky a dcerku na závěr. Že byl chalupník jako dobrý hospodář díky své ženě uznáván, se mu jaksepatří líbilo, ale přesto spokojen nebyl. Stále porovnával sousedky s bujnými tvary s hubenou postavou své ženy. Rád by si poplácal, ale. Jednou se v měsíčné noci vracel z Koruny domů podél řeky, když náhle spatřil krásnou dívčí postavu. Měla na sobě nezvykle žluté šaty, které vlály jako hedváb. Tváře měla hebounké, stejně jako paže, jimiž v tanci ladně šaty přidržovala. Chalupník stál okouzlen tou nádherou. Když však mu dívka pokynula, šel za ní. Včas však svůj krok zastavil. Jen taktak mu noha nesjela do bažiny na slepém rameni řeky. Dívka však tančila tak lehce, že bosými nožkami po bažině přešla, aniž by zanechala stopy. Chalupník došel domů jako ve snu. Dívku nemohl z mysli vytěsnit. Stále o ní snil, stále strana 7

8 se mu vracel ten krásný obraz za měsíčního svitu. Nehrnul-li se předtím chalupník horlivě do práce, nyní to bylo ještě horší. Byl stále někam zahleděn. Nemohl se dočkat večera. Jakmile se setmělo, zmizel. Marně ho žena volala. Jeho kroky nemohly směřovat jinam ano - šel k řece, kde tak krásnou dívku včera spatřil. Měsíc však ještě nesvítil. Proto si sedl na pankejt a hned usnul. Probudilo ho světlo úplňku, jehož paprsky mu do očí dopadaly. Promnul si oči a opět spatřil tu dívku. Opět měla ty krásné šaty, které se při tanci vlnily. Tančila tak lehce. Pažemi naznačovala, aby šel k ní, aby s ní tančil. Chalupník přistupoval trochu nemotorně. Uměl tancovat na tancovačkách, kde zněla hudba. Brzy však i jeho krok dokázal tanec dívčin napodobit. Dívka ho jemně objala a tiskla svá líčka na neoholenou tvář. Chalupník byl šťasten. Taková krásná dívka touží po něm, obyčejném chalupníkovi. Nemohl se z toho krásného pocitu vzpamatovat. Ráno žena hudrovala, kde že si šaty tak zamazal od bláta. Muž neodpověděl a vydal se k holiči. Žena jeho chování nechápala, ale pro samou práci neměla čas na přemýšlení, jaká to změna se s mužem stala. Vrátil se s voňavými vodičkami a pomádou na vlasy. Jsou přece nyní tak bohatí, aby mohl své bohatství dávat na obdiv, vysvětloval muž. Se setměním opět zmizel. Celý se chvěl při pomyšlení, jak se bude dívka tvářit, až uvidí jeho učesané vlasy a ucítí navoněné tváře. Dnes neusnul. Dívka však nešla. Rozhlížel se, ale nikoho nespatřil. S prvním měsíčním svitem se dívka zjevila. Byla dnes neobyčejně krásná. Usmívala se na něho, bylo znát, že i ona se na setkání těšila. Přistoupila blíž a políbila muže na ústa. Pohladila ho po tváři a přitiskla se k jeho tělu. Muž se celý chvěl. Dívka ho lákala, aby šel za ní na louku, ještě dále od cesty. Už jdu, ty krásná milko moje, volal na ni něžně a kráčel dál rosou. Jeho pohled spočinul na svlečené dívčí šaty odložené na louce. Ráno našel soused mířící do Koruny poblíž cesty mužské oblečení. Přiběhl na náves a svolal sousedy. Chalupnice šatstvo mužovo poznala. Ihned se lidé vydali na místo, kde našli na břehu slepého ramene stopy bosých nohou. Muži s háky brzy vytáhly z bažiny tělo. Z hloučku na cestě kdosi prolomil ticho otázkou: Viděli jste někdy takový koberec? Všichni udiveně hleděli na žlutý břeh plný blatouchů s polámanými květy uprostřed. - Dr.Otakar Chmelenský, st. - Také už jste někdy slyšeli název žebříkový kámen? Od víkendu začátkem října byla tato slova skloňována snad ve všech pádech jak na parkovišti pod lanovkou, tak i na Kleti. Na výlet na Kleť tehdy vyrazilo hodně příznivců turistiky a myslím si, že babího léta si všichni do sytosti užili. Žebříkovým kamenem je nazýván skalní útvar vpravo od asfaltky ve směru z Kletě dolů asi tak 300 m za televizním vysílačem. /viz foto/ Název vznikl zřejmě z toho důvodu, že nahoru na skálu se dá vylézt v úžlabině jako po žebříku. Také jsem se dozvěděl, že název Žebříkový kámen užívá společnost, která má docela dlouhou tradici, protože údajně byla založena v roce 1906 německými studenty v Českých Budějovicích na podporu turismu hory Kleť. Studenti vystudovali a společnost asi někdy zanikla ale při stém výročí založení této společnosti v roce 2006 byla znovu obnovena a vzpomněl jsem si, že v létě roku 2007 na sebe tento spolek upozorňoval články v novinách psané redaktorem Českokrumlovska používajícím zkratku v.v. Články z novin o Kleti si schovávám a tak jsem jednoduše zalistoval a našel. Protože jeden článek byl docela úsměvný, vedoucí společnosti je asi šprýmař /tak vám z něho něco opíšu/. Název zněl: Kleťské lesy mají záhadu. Jaký je původ neznámých staveb? Tajemné schody a nástupní plošina patří k mnoha tajemstvím na úpatí hory. Následuje krátký úvod, kde se píše, že pamětníci jsou již mrtví, a v historických dokumentech se moc nalézt nedá a následuje: Je to kamenný štond, /všimněte si na konci slova je d / nevíme ale absolutně, i přes velkou spoustu času, který jsme mu věnovali, k čemu mohl sloužit. Variant je několik řekl vedoucí společnosti Žebříkového kamene z Křemže, která se převážně Kleti věnuje. První variantou je, že se jedná o myslivecký posed, odkud kníže pěkně pohodlně střílel na naháněnou zvěř. Další možnost je takřka totožná, akorát sloužila k lovu tetřívka. Třetí varianta je sice z dnešního hlediska poměrně vtipná, ale vedoucí společnosti Žebříkového kamene se k ní přiklání nejvíce. Kamenný štond mohl totiž fungovat jako nástupiště na nasednutí na koně, které sloužilo pro knížete. To se mi líbí, nemám k tomu ale žádné důkazy. Štond je totiž i výraz, který se používá u koní. Vemte si ale, že je to stavba metr a půl vysoká a schůdky k tomu. To nebyla práce na jedno odpoledne. Následují rozhovory lidí z Křemže a Českého Krumlova, kterým byl ukázán obrázek objektu a článek končí: Lidé začali po Kleti pátrat, kde se dá útvar najít. Jenom se usmívám, ať hledají. Přesto jim pomůžu tvrzením, že je to na severní části Kleti mlžil vedoucí společnosti Žebříkového kamene, který se bojí, aby někdo kameny nerozkradl. Tolik článek z novin, ale přátelé, že se kradou z Kletě kameny, je bohužel pravda. Že to nejsou stavební kameny do základů, ale vztyčené kameny ů menhiry, je řekl bych nemorální. Smutné na tom všem je ale to, že když člověk nakonec vypátrá, kdo kámen ukradl, kámen najde na jeho pozemku, není mu to nic platné, když nemá v ruce přímý důkaz třeba foto nebo video jak to zloděj v Kleti nakládá nebo odváží. Zlodějíčkové mají dnes bohužel větší privilegia než ten, koho okrádají, ale takový je život. Pevně věřím, že naši vnuci, až dorostou, zjednají nápravu, protože současná garnitura na to nemá. Kéž by to byla pravda, ale vraťme se zpět ke kamennému štontu /píši to na konci s t /. Zmíněný článek v novinách a kamenný štond popsaný jako záhada mi tak trochu připadá, že někdo chtěl záhadu za každou cenu. Půjčil jsem si totiž starou těžební mapu Polesí Kleť z padesátých let minulého století v měřítku 1:10000, kde jsou ještě stará označení v Kleti jako Luknštejn, U anděla, U zlámané jedle, strana 8

9 U Aloise atd. a podíval se do míst, kde se kamenná stavba nachází. Místo je označeno na mapě Malá bahna a nedaleko 500 m změřeno dle mapového měřítka je kóta 863 m, ke které náleží název Kamenný štont /na konci s t /. Takže, pokud chce někdo hledat kamenný štont, musí kolem kóty 863m. Co se týče kamenné stavby se schody, tak už po přečtení článku v roce 2007 jsem se od pamětníků dověděl, že to je kamenný základ pod lesní boudu, kterou si zde postavili lesní dělníci z Bavorska, když pomáhali buď při kalamitě, nebo těžbě dřeva v těchto místech v Blanském lese. Myslím si, že pro nás podkleťáky /nebo záhoráky?/ je záhada rozluštěna a protože vím, že do míst, kde se stavba nachází, nevede pořádná cesta a že cyklisté, pěší turisté nebo lidi, co jdou do Kletě na procházku, kameny nekradou, prozradím, kde stavbu najdete. Z parkoviště se vydáme nahoru na Javorovou, dáme se doprava a když přijdeme na křižovatku U sloupu půjdeme doleva po Krásetínské. Ujdeme asi 60 m a doprava nahoru půjde taková cesta necesta. Po ní ujdeme cca 150 m a před námi bude ona kamenná stavba /viz foto/. Doporučuji vyjít po schodech nahoru a představit si, že vedle stavby stojí kůň, vy jste kníže a hodláte na koně nasednout. Tak dobré pořízení. Závěrem bych vás rád o něco poprosil. Na vycházky, vyjížďky a procházky berte s sebou fotoaparát a pokud uvidíte nakládat nebo odvážet z Kletě kameny, tak foťte. Nikdy nevíte, kdy se to může hodit. Mějte se dobře. - vakl - Prosím čtenářky, které mají vyzkoušený nějaký nový netradiční recept na vánoční cukroví, aby se o něj podělily s ostatními prostřednictvím předvánočního čísla Holubovského zpravodaje. Recepty, ať vánoční nebo i jiné, můžete zanést osobně na obec nebo poslat poštou či em na adresu: Předem děkuji. MS Salát s krabími tyčinkami 1 ledový salát, 2 rajčata, 1 žlutá paprika, půl okurky, zálivka: 5 lžic olivového oleje, šťáva z ½ citronu, 1 lžíce dijonské hořčice, sůl, 1 krabí tyčinky, 100 g šunky, 100 g strouhaného sýra. Do větší mísy natrháme salát a posypeme zeleninou nakrájenou nadrobno a zalijeme rozšlehanou zálivkou. Na suché pánvičce opečeme krabí tyčinky, pokrájené na cm špalíčky, přidáme šunku na kostičky, trochu vegety vsypeme do salátu, posypeme strouhaným sýrem a najemno nasekanou pažitkou, koprem, petrželkou, bazalkou co kdo má rád. Brokolicové karbanátky 1 celá brokolice, 150 g měkkého salámu vcelku, 1 malá cibule, 150 g eidamu, 2 vejce, 1 lžička Vegety, stonek libečku, strouhanka, pažitka, 3 stroužky česneku, 1 lžíce provensálského koření, pepř, olej a sůl (málo, niva je slaná). Brokolici si povaříme ve slané vodě, nastrouháme nebo nasekáme do mísy, dále nastrouháme salám, sýr. Cibuli, česnek libeček nakrájíme najemno, přidáme k brokolici a promícháme. Pak k tomu přijde provensálské koření, posekaná pažitka, vegeta, vejce. Promícháme a zahustíme strouhankou. Chvíli dáme do lednice, pak děláme kuličky, které obalíme v mouce, vajíčku, přendáme do strouhanky a vytvarujeme placičky- karbanátky. Na oleji usmažíme dozlatova. Podáváme s bramborovou kaší a zeleninovou oblohou. Plněné papriky Světle zelené slovenské papriky naplníme strouhaným tvrdým sýrem smíchaným s pokrájeným salámem, nejlépe gothajem, vložíme do vymaštěné zapékací mísy, trochu podlijeme a posypeme libovolným koření. Zakapeme olivovým olejem a dáme zapéct, až mají papriky puchýře. Podáváme s čerstvým pečivem nebo vařenými bramborami. Trdelník na plech 250 ml mléka, 3 lžíce rumu, 3 lžíce másla, 2 žloutky, 7 lžic cukru, 450 g polohrubé mouky, 30g droždí, špetku soli. Na potření těsta 2 rozšlehané bílky /ne sníh/, na posyp asi 200g nasekaných ořechů. Vypracujeme těsto a necháme ho vyky- nout. Pak znovu propracujeme a roztáhneme na pomaštěný plech, necháme chvíli kynout, potřeme bílky, posypeme ořechy a pečeme ve vyhřáté troubě (180 C) asi 20 min. Ještě horký pokapeme rozpuštěným máslem, bohatě posypeme moučkovým cukrem. Po vychladnutí krájíme na řezy. Přeji dobrou chuť všem, kteří recepty vyzkoušejí. - MS - Narodili se noví občánci Marie Machková z Třísova K významnému životnímu jubileu v říjnu blahopřejeme: Paní Vilemíně Schwarzové z Holubova - 70 let Paní Boženě Bínové z Třísova - 81 let Navždy jsme se rozloučili: s panem Zdeňkem Svobodou z Holubova s paní Helenou Fraňkovou z Holubova s manželi Růženou a Ladislavem Šedivými z Holubova strana 9

10 ŠTRÚDLOVÁNÍ HOlubovksý KUlturní Spolek HOKUS o.s. vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti 1. Kategorie: předškoláci 2. Kategorie: 1. až 3. třída ZŠ 3. Kategorie: 4. a 5. třída ZŠ 4. Kategorie: 6. až 9. třída ZŠ Téma: Štrúdlování Soutěže se může zúčastnit každý pouze s 1 obrázkem vytvořený libovolnou technikou do formátu A3. Z druhé strany obrázku napsat: Jméno, příjmení, adresu a soutěžní kategorii Termín odevzdání prací: od do hodin v sále Holubov Vyhlášení výsledků: v sále Holubov Návštěvníci Štrúdlování zvolí vítěze každé kategorie, kteří budou odměněni. Případné dotazy na tel: VÁNOČNÍ TRHY v hasičské zbrojnici Holubov zasedací místnost sobota 21. listopadu 2009 od do hodin - Chcete pomoci sobě, přírodě i lidem kolem sebe? - Chcete využít velkoobchodní ceny? - Chcete snížit nezbytné výdaje ve Vaší domácnosti nebo firmě, které stejně každý měsíc musíte vynakládat? Pokud si alespoň na jednu z těchto otázek odpovíte kladně, ale pochybujete, že to všechno můžete, přijďte a udělejte si svůj vlastní názor! Pro všechny, kdo hledáte ekonomickou výhodnost a zároveň jednoduchost, pohodlí, funkčnost, spolehlivost, bezpečnost, ekologii, tradici, záruku, značku Zdraví, krása, domácnost, rodina - přírodní doplňky stravy (koncentráty z rostlin) pro zdraví každého i pro výkonnostní sportovce - zdravé potraviny a nápoje - patentovaná doúprava vody - varné sady pro zachování živin a s úsporou energie - profesionální péče o celé tělo od hlavy až k patě (vlasová kosmetika, ústní hygiena, tělová hygiena, péče o pleť pěstící i dekorativní, bezpečné opalování s UVA i UVB filtrem, parfémy atd.) - ekologické prostředky pro domácnosti, dílny i organizace - péče o automobily a další To vše s ověřenou padesátiletou kvalitou. Motto: Neškodit člověku ani přírodě a významně jim pomáhat Těšíme se na setkání s Vámi! SMTeam Lenka a Miroslav Šmejkalovi ve spolupráci s dalšími partnery P.S. Bonus k 50. výročí - sleva 25% na vybrané produkty!!! Rodina s dětmi hledá podnájem domku nebo bytu min. 2+1 v Holubově a blízkém okolí. Tel.: Upozornění Žádáme občany, aby nedávali do velkoobjemového odpadu větve ze stromů. Během listopadu a prosince obec zajistí štěpkování - bližší informace o termínech a způsobu provedení budou oznámeny. HOLUBOVSKÝ KULTURNÍ SPOLEK HOKUS O.S. zve tímto všechny děti, dámy a pány, kteří rádi pečou, na SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ JABLEČNÝ ŠTRÚDL KDY A KDE - SOBOTA v hod SÁL HOLUBOV Evidence štrúdlů (1 celý) bude probíhat od do hodin. Návštěvníci budou mít možnost si soutěžní štrúdly prohlédnout a ohodnotit. Pravidla k účasti jsou jednoduchá: odvaha, um a chuť se zúčastnit. Bude se hodnotit: vzhled, chuť a originalita jablečných specialit. Porota vybere čtyři nejlepší štrúdly, na které čekají ceny. Vystoupí žáci ZŠ Holubov s představením O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH Po vyhlášení výsledků budou štrúdly rozdány návštěvníkům. Vstupné dobrovolné. Případné dotazy na tel: Vydává: Obecní úřad v Holubově, počet výtisků: 500, MK ČR E 14935, IČO: , zodpovědná redaktorka M. Svobodová. Tisk: GRAFOBAL ARTYPA s.r.o. strana 10

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

"Original" Odborné recepty s Balkánským sýrem značky

Original Odborné recepty s Balkánským sýrem značky Odborné recepty s Balkánským sýrem značky "Original" Neven 7 s.r.o. Zavřená 27, Brno, PSČ 634 00 Mobil: +420775263544 info@neven.cz www.balkansky-syr.cz, www.sirene.cz Obsah 1. Gratinované brambory se

Více

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup Krabí kremrole 500 g lístkového těsta, 500 g tyčinek Surimi, 1 vejce, sůl, sezamové semínko Těsto rozpůlíme a každou polovinu rozválíme na pomoučeném vále na tenko. Rádýlkem nakrájíme na proužky, kterými

Více

Toast se šunkou a křenem

Toast se šunkou a křenem Toasty (apetit) Toast se šunkou a křenem 8 plátků toastového chleba, 160 g šunky, 8 rajčat (malá), 1 pórek, 8 plátků tvrdého sýra, 100 g křenu, 50 g másla, mletý pepř, mletá paprika Krajíčky toastového

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Vaječná pomazánka s uzeninou

Vaječná pomazánka s uzeninou Velikonoční pokrmy Vaječná pomazánka s uzeninou 6 vajec natvrdo 100g majonézy 1 lžíce hořčice 2 sladkokyselé okurky 100g měkkého salámu sůl, pažitka Vejce podélně rozkrojíme, vyjmeme žloutky, vložíme do

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

Kvalitní evropský výrobek. systém značení kvality potravin. Minikuchařka. Kampaň fi nancována z prostředků Evropské unie a České republiky

Kvalitní evropský výrobek. systém značení kvality potravin. Minikuchařka. Kampaň fi nancována z prostředků Evropské unie a České republiky Kvalitní evropský výrobek systém značení kvality potravin Minikuchařka Kampaň fi nancována z prostředků Evropské unie a České republiky Úvodní slovo Na evropském trhu se stále zvyšuje zájem o kvalitní

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

Recepty pro týden 13.6.-19.6.

Recepty pro týden 13.6.-19.6. Bramborový nákyp 2 kg brambor 1 lžička másla 120 g sýra s plísní na povrchu pohanková strouhanka 3 lžičky majoránky sůl podle chuti Brambory i se slupkou omyjeme a uvaříme. Zapékací misku vymažeme máslem,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

Já hraji na klávesy - N. Matesová

Já hraji na klávesy - N. Matesová L. Šindlerová Já hraji na klávesy - N. Matesová Na klávesy hraju letos poprvé, ale už umím mnoho písniček, například Maličká su, Když jsem jel do Prahy, Vadí nevadí, Okoř a mnoho dalších písniček. Na klávesy

Více

Jarní raw menu raw food seminář

Jarní raw menu raw food seminář Jarní raw menu raw food seminář 7. a 8. březen 2014 v IC Zahrada na Žižkově Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda syrové ovoce, zelenina, semínka, ořechy, byliny, atd. Nevaříme ho s nepečeme

Více

w w w. r a m a - w e b. c z

w w w. r a m a - w e b. c z www.rama-web.cz Vážené a milé hospodyňky, za nákup dvou výrobků Rama Vám věnujeme malý dárek - sešitovou kuchařku Ramy. Recepty, které v ní najdete, jsou vyzkoušené a vybrané tak, aby příprava jídla byla

Více

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta.

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta. Tady dávám na ukázku nachystané jídlo den předem. Jsou to 3 svačinky. Vždy 1 žitný chléb a různé variace uvnitř. Další krabička je plná zeleniny. Toto je ukázka, jak by mělo vypadat nachystané jídlo při

Více

Dům dětí a mládeže Blovice, Tyršova 807, 336 01 Blovice Tel.: 371 522 159 www.ddm-blovice.cz. Časopis CHOBOTNICE

Dům dětí a mládeže Blovice, Tyršova 807, 336 01 Blovice Tel.: 371 522 159 www.ddm-blovice.cz. Časopis CHOBOTNICE Dům dětí a mládeže Blovice, Tyršova 807, 336 01 Blovice Tel.: 371 522 159 www.ddm-blovice.cz Časopis CHOBOTNICE Květen 2014 Vyčerpaný lovec se potácí divočinou a na jedné mýtině vidí malé tábořiště se

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Zavářky a vložky do polévek. Ing. Slávka Formánková

Zavářky a vložky do polévek. Ing. Slávka Formánková do polévek Ing. Slávka Formánková Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. Zavářky a vložky

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA 2015 / 2016

DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA 2015 / 2016 DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA 2015 / 2016 DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA Děvčata a chlapci, končí naše desetiměsíční spolupráce. Poznali jste řadu nových kuchařských nástrojů a přístrojů, seznámili se se spoustou nových receptů

Více

Pohanková minikuchařka

Pohanková minikuchařka Pohanková minikuchařka Polévky z pohanky Pohanková polévka se zeleninou 100 g pohanky lámanky, 250 g kořenové zeleniny, slanina, 2 cibule, zeleninový vývar, sůl, pepř Na slanině osmahneme cibuli, přidáme

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

600 g vepřových kotlet, 60 g rostlinného oleje, 80 g kečupu, 20 g plnotučné hořčice, 4 g chilli papriček, 4 g česneku, 4 g soli

600 g vepřových kotlet, 60 g rostlinného oleje, 80 g kečupu, 20 g plnotučné hořčice, 4 g chilli papriček, 4 g česneku, 4 g soli Americké kotlety 600 g vepřových kotlet, 60 g rostlinného oleje, 80 g kečupu, 20 g plnotučné hořčice, 4 g chilli papriček, 4 g česneku, 4 g soli Z oleje, kečupu, hořčice, nadrobno nasekaných chilli papriček,

Více

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny MUFFINOVÁ KUCHAŘKA Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny Obsah Sladké varianty:... 3 Muffiny stracciatellové... 3 Kefírové muffiny s nutellou a čokoládou

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Základní recept na špecle

Základní recept na špecle Základní recept na špecle Pro 4 6 osob 4 l 500 g 1 lžička 5 220 ml vařící osolené vody hrubé pšeničné mouky soli vajec (střední velikost) vlažné vody bílý pepř Přísady šleháme v Apollo Míse na šlehání

Více

PSTRUH. 1. Pstruh podle uzenáře

PSTRUH. 1. Pstruh podle uzenáře PSTRUH 1. Pstruh podle uzenáře 4 pstruzi, 12 dkg másla, 6 dkg žampiónů, cibule, citrón, sůl, pepř, olej, bílé víno, worchester, 15 dkg šunky, zelená petrželka, sladká paprika, mouka Pstruhy nařízneme ve

Více

Linecké. 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál

Linecké. 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál Linecké 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál krém: 1x 1 ks tvaroh měkký ve folii 100g másla 1 ks vanilkový cukr 30g cukr moučka dle chuti je potřeba, aby krém byl hustší a

Více

Hermelín v županu - fantazie!!!

Hermelín v županu - fantazie!!! Hermelín v županu - fantazie!!! na 10 kusů: 2 balení listového těsta, 5 hermelínů nebo stříbrňáků (fantastický je pikantní Vltavín), 20 plátků šunky, kečup, 1 vejce na potření, sezamové semínko. Z jednoho

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

Teplé housky s překvapením. Anglické rohlíky. Ingredience

Teplé housky s překvapením. Anglické rohlíky. Ingredience Anglické rohlíky těsto: 175 ml vlažné vody, 120 ml vlažného mléka, 1 lžička cukru, 1,5 lžičky soli, 2 lžíce sušené bramborové kaše, 400 g hladké mouky, 1 kostka čerstvého droždí nebo 2 lžičky sušeného

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

Citrónová buchta. Ingredience. Postup

Citrónová buchta. Ingredience. Postup Citrónová buchta 450 g polohrubé mouky, 1 lžička sody, 170 g krystalového cukru, 2 vejce, 100 ml oleje, 250 ml smetany na vaření, kůra a šťáva z 1 citronu, trochu mléka Všechny suroviny smícháme v těsto,

Více

Recepty pro týden 25.7.-31.7.

Recepty pro týden 25.7.-31.7. Špenát s čočkovou rýží 100 g celozrnné rýže 3 lžíce červené čočky 1 cibule 100 g čerstvého kozího sýra 1 lžíce řepkového oleje muškátový oříšek 400 g mraženého listového špenátu sůl, pepř Rýži povaříme

Více

Recepty pro týden 11.7.-17.7.

Recepty pro týden 11.7.-17.7. Luštěninový guláš 120 g fazolí 5 g hladké mouky 10 g oleje sladká paprika 20 g cibule, pepř Fazole nejprve namočíme a poté uvaříme. Na tuku zpěníme nakrájenou cibuli, přidáme papriku,, pepř (můžeme použít

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

SLANÉ BEZMASÉ POKRMY. Bramborák jáhlový

SLANÉ BEZMASÉ POKRMY. Bramborák jáhlový SLANÉ BEZMASÉ POKRMY Bramborák jáhlový 6 středně velkých uvařených brambor šálek vařených jáhel vejce hrubá mouka 3 stroužky česneku drcený kmín majoránka sůl mletý pepř olej na smažení Brambory uvařené

Více

Základní škola, Kladno, Pařížská 2249 PAŘÍŽÁK

Základní škola, Kladno, Pařížská 2249 PAŘÍŽÁK Základní škola, Kladno, Pařížská 2249 PAŘÍŽÁK Jaro 2015 Činnost přípravné třídy LEDEN V měsíci lednu se děti zúčastnily velmi zajímavé a poučné besedy v naší škole. Navštívit a spoustu zajímavých informací

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com 1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1.1 Hovězí pečeně Nastavení: Automatická pečicí sonda. Teplota sondy: 65 C. Maso podle chuti okořeňte, zasuňte pečicí sondu a vložte do zapékací

Více

, Pomazánky, saláty, chutovky

, Pomazánky, saláty, chutovky , Pomazánky, saláty, chutovky Smetanová NIVA NIVU rozdrobíme nebo nastrouháme a peèlivì promícháme s 30% smetanou. Milovníci pikantní chuti mùžou pøidat èesnek. Pomazánku mùžete také použít k zapékání

Více

Lehké recepty Méně cholesterolu

Lehké recepty Méně cholesterolu Lehké recepty Méně cholesterolu Lehké recepty Méně cholesterolu Stravovat se zdravě, neznamená mít hlad! A ani to neznamená, že se musíte vzdát tradičních jídel a dělat kompromisy v chuti. Stačí sáhnout

Více

Minikuchařka zdravého stravování

Minikuchařka zdravého stravování Minikuchařka zdravého stravování Pokrmy zde uvedené byly připraveny žáky školy pod vedením učitelů odborného výcviku ISŠ HPOS Příbram v rámci projektu Čas pro prváky Realizace projektu byla spolufinancována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 67

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 67 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 67 Obsah: Slovo ředitele školy. Dopravní hřiště, školní výlet, vyhodnocení sběru, bludiště a omalovánky. Červen 2014

Více

PROGRAMOVÁ NABÍDKA. Výukové programy. Celostátní soutěže. Školy v přírodě ŠKOLNÍ ROK 2015 / 2016

PROGRAMOVÁ NABÍDKA. Výukové programy. Celostátní soutěže. Školy v přírodě ŠKOLNÍ ROK 2015 / 2016 PROGRAMOVÁ NABÍDKA ŠKOLNÍ ROK 2015 / 2016 Výukové programy Dravci a sovy Noční dravci Jarní procházky Sokolnictví Mraveneček Formica Programy realizujeme pro mateřské školky, základní školy i střední školy.

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi prosinec 2014 MK ČR E 20557

S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi prosinec 2014 MK ČR E 20557 S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi prosinec 2014 MK ČR E 20557 TJ ROZVOJ TRSTĚNICE 353 01 Mariánské Lázně, Trstěnice 124 Ohlédnutí Tělovýchovné jednoty za rokem 2014 Vážení občané, Naše obec, Tělovýchovná

Více

1. DEN/1. TÝDEN. SUROVINY: 50 g (1/2) chléb celozrnný, 1 ČL másla, 1 plátek tvrdého sýru (30% tuku), 1 ks červené papriky

1. DEN/1. TÝDEN. SUROVINY: 50 g (1/2) chléb celozrnný, 1 ČL másla, 1 plátek tvrdého sýru (30% tuku), 1 ks červené papriky 1. DEN/1. TÝDEN 6:30 300 ml vlažné vody s citronem nebo 1 PL jablečného octa 7:00 SNÍDANĚ OVESNÁ KAŠE S JABLKEM SUROVINY: 4 PL ovesných vloček, 150 g (1ks) bílého neslazeného jogurtu 3% tuku, 1 jablko,

Více

Irská líčka na červeném víně s bramborovou kaší

Irská líčka na červeném víně s bramborovou kaší Irská líčka na červeném víně s bramborovou kaší S u r o v i n y 1 kg telecích líček, popřípadě loupané plece, rostlinný olej (například řepkový) na opékání, 300 400 g kořenové zeleniny, 1 2 cibule, červené

Více

Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ

Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ Při počtu 100 uvařených porcí ušetříte s naší recepturou přibližně: 123 Kč Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ Maggi Těstoviny kg 0,80 0,080 72,20 5,78 57,76 Olej stolní kg 0,05 0,005 30,10 0,15 1,51 Sůl

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Šárka Mácová, Vladimír Máca KUCHAŘKA OD DVOU HRABALŮ

Šárka Mácová, Vladimír Máca KUCHAŘKA OD DVOU HRABALŮ Šárka Mácová, Vladimír Máca KUCHAŘKA OD DVOU HRABALŮ S E B R A N É R E C E P T U R Y OBSAH Úvod 7 Polévky 9 Hovězí maso 23 Vepřové maso 37 Drůbež 53 Mleté maso 77 Uzené maso, uzeniny 89 Ryby, játra 101

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1:5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme. Šablona: 11. Sada: 3 DUM: 05.

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1:5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme. Šablona: 11. Sada: 3 DUM: 05. VÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVANÝ V RÁMCI PROJEKTU Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1:5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona: 11 Sada: 3 DUM: 05 Ověření ve výuce: Technologie Třída: K 1, KČ 1 Datum vytvoření:

Více

Česnek medvědí (Allium ursinum L.)

Česnek medvědí (Allium ursinum L.) Česnek medvědí (Allium ursinum L.) je druh jednoděložné rostliny z čeledi česnekovité. Lidově se této rostlině říká lenek. Botanická charakteristika: Vytrvalá, 20 40cm vysoká bylina s podzemní cibulí.

Více

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů Rajčatový koláč Připravíme si na těsto: 250 g hladké mouky 150 g másla nebo tuku na pečení 1 žloutek Na náplň: 2 lžíce olivového oleje 2 velké cibule 10 velkých rajčat (nebo 2 plechovky po 400 g loupaných

Více

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Polévka s drožďovými knedlíčky (d.č.3) Kosti Zeleninová směs (mrkev, celer, petržel) Krupice pšeničná Droždí 1l Vaječná melanž 13.00 g 18.00 g 3.00 g Technologický

Více

LÍN. 1. Vařený lín. 1/2 kg celých línů, ocet, cibule, pepř, bobkový list, sůl, citrón, máslo

LÍN. 1. Vařený lín. 1/2 kg celých línů, ocet, cibule, pepř, bobkový list, sůl, citrón, máslo LÍN 1. Vařený lín 1/2 kg celých línů, ocet, cibule, pepř, bobkový list, sůl, citrón, máslo Ocet, cibuli, sůl a koření přivedeme do varu, vložíme asi půlkilové celé líny. Vaříme 5 až 10 minut, podle velikosti.

Více

Alibábovka. Ingredience. Postup

Alibábovka. Ingredience. Postup Alibábovka 1 Hera, 1/2 sklenice vody (hořčicové), 1 a 3/4 sklenice cukru moučka, 1 vanilkový cukr, 2 sklenice hladké mouky, 1 prášek do pečiva, 4 žloutky, hrst nasekaných ořechů, 2 lžíce kakaa, sníh ze

Více

........ CS TROUBA RECEPTY

........ CS TROUBA RECEPTY ...... CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com AUTOMATICKÉ PROGRAMY Číslo programu Název programu 1 HOVĚZÍ PEČENĚ 2 VEPŘOVÁ PEČENĚ 3 CELÉ KUŘE 4 PIZZA 5 MUFFIN 6 SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ 7 BÍLÝ CHLÉB 8 ZAPEČENÉ

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

mletý pepř olej na smažení

mletý pepř olej na smažení Dýňový ovocný salát Dýňový kompot 200 g mexická dýně 100 g cukr ananasová tresť 1 ks pomeranč 1 ks broskve 200 g zakys.smetana mandle-lupínky 1 ks van. cukr 1 ks limetka 1 ks kiwi Mexickou dýni nakrájíme,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Ryby Společná pro celou sadu oblast DUM č. 32_Ch11_2_09

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

knedlíky. Dobrou chuť!

knedlíky. Dobrou chuť! Milí čtenáři. Po roce se opět setkáváme u kalendáře s recepty z Vědomické kavárničky. Na rozdíl od toho minulého (na rok 2011 ) v něm nejsou recepty na buchty, koláče ani jiné sladkosti, u kterých si každé

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

www.diatips.cz E-book

www.diatips.cz E-book O B S A H 2 Ú V O D...5 BAZALKA...6 KOPR....13 MAJORÁNKA..18 MÁTA.23 MEDUŇKA 32 OREGANO - DOBROMYSL..37 ROZMARÝN. 42 ŠALVĚJ.50 TYMIÁN...55 RADY A TIPY NA ZÁVĚR. 61 Je to vytrvalá plevelná bylina s charakteristickou

Více

RECEPTY STUDENTŮ SŠ. kuchař = stupeň náročnosti na přípravu (1 snadné, 2 mírně obtížné, 3 více obtížné, 4 náročné)

RECEPTY STUDENTŮ SŠ. kuchař = stupeň náročnosti na přípravu (1 snadné, 2 mírně obtížné, 3 více obtížné, 4 náročné) V této části publikace naleznete originální recepty studentů středních škol Libereckého kraje, kteří se zúčastnili soutěže Ovoce a zelenina pětkrát denně. Všechny recepty jsou otištěny dle textových a

Více

MASO V PIKANTNÍ SMĚSI PIKANTNÍ VEPŘOVÉ MASO MASO NA KONDENZOVANÉM MLÉKU

MASO V PIKANTNÍ SMĚSI PIKANTNÍ VEPŘOVÉ MASO MASO NA KONDENZOVANÉM MLÉKU MASO V PIKANTNÍ SMĚSI 1 kg řízků (vepřových nebo kuřecích), Směs na naložení: 4 vejce, 1 lžíce mléka, 1 lžíce kečupu, 1 lžíce hořčice, 1 lžíce worcesterské omáčky, 1 lžička soli, 1 lžička kořenící směsi

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow.

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow. Přihláška do soutěže Vaříme to slow. Soutěž v kuchařských dovednostech středních škol Plzeňského kraje a Bavorska SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640, Domažlice Korespondenční část Vypracovali žáci II.

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede!

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede! Časopis Svorka Škola jede! Ahoj, vítám Vás u prvního vydání časopisu Svorka! Věřte, že tento časopis si zamilujete a vždy tu bude pro Vás. Jakmile dočtete jedno vydání budete dychtit po dalším. Takže,

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Zapečené papriky se sýrem a salámem - opravdu výborné!!!!

Zapečené papriky se sýrem a salámem - opravdu výborné!!!! Zapečené papriky se sýrem a salámem - opravdu výborné!!!! [9.6.2009] Bílé papriky,rajčata,libové párky nebo točený salám, sýr eidam, anglická slanina. Papriky seříznu vršek a vydlabu vnitřky, po omytí

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Výrobky studené kuchyně vy_32_inovace_ma_49_11 Autor

Více

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Líba Fáryová organizuje Ondrovy výšlapy už několik let. Občas jsem měla touhu se přidat, ale já jsem více přemýšlivý než sportovní typ. V červnu 2012 jsem si přece

Více

Kapr Kapr s jogurtem ½ Kapra hladká mouka paprika koření na ryby ½ kg bílého jogurtu Mandle Vykostěné porce kapra obalíme v mouce s kořením, paprika, rybí koření a sůl. Vložíme do zapékací misky, zalijeme

Více

Francouzská kuchyně Zapečená cibulová polévka

Francouzská kuchyně Zapečená cibulová polévka Cibule 1kg Máslo 100g Bílé víno 0,5L Bageta 1ks Strouhaný sýr 200g Vejce 1ks Sůl, pepř, bobkový list, tymián Francouzskákuchyně Zapečenácibulovápolévka Polévka - Cibuli nakrájíme na tenké proužky a orestujeme

Více

Babí léto s rawfood raw food seminář

Babí léto s rawfood raw food seminář Babí léto rawfood raw food seminář 20. A 21. ZÁŘÍ 2014 V IC ZAHRADA NA ŽIŽKOVĚ Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda syrové ovoce, zelenina, semínka, ořechy, byliny, atd. Nevaříme ho nepečeme

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

Polévky. Zeleninový bujón. Wontonová polévka (fotografie vpravo) Čistá polévka. Zelená vaječná polévka. Wontonové taštičky

Polévky. Zeleninový bujón. Wontonová polévka (fotografie vpravo) Čistá polévka. Zelená vaječná polévka. Wontonové taštičky Polévky Zeleninový bujón Jednoduchý, čistě zeleninový bujón uvaříte velmi rychle. 4 polévkové lžíce libečku 4 polévkové lžíce celerových listů ½ cibule 1 mrkev sůl a cukr špetka prášku z feferonek trošku

Více

O soutěž byl tradičně velký zájem. Chlapci a dívky měli možnost psát celé dopoledne.

O soutěž byl tradičně velký zájem. Chlapci a dívky měli možnost psát celé dopoledne. Listopad Literární soutěž Dne 7.11. proběhla na naší škole tradiční literární soutěž. Žáci soutěžili v několika kategoriích podle věku: Žáci 1.stupně soutěžili ve dvou skupinách I. kategorie 2. a 3. třída

Více

Těstoviny s paprikou, rajčetem a sójovou omáčkou

Těstoviny s paprikou, rajčetem a sójovou omáčkou Těstoviny (apetit) Těstoviny s paprikou, rajčetem a sójovou omáčkou 150 g vařených těstovin, 40 g tuku Ceres soft, 2 lžíce sójové omáčky, 2 rajčata, 1 zelená paprika, 50 g eidamu, mletý pepř, sůl Sýr

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

BRAMBOROVÉ KNEDLÍKY PLNĚNÉ MLETÝM MASEM

BRAMBOROVÉ KNEDLÍKY PLNĚNÉ MLETÝM MASEM BRAMBOROVÉ KNEDLÍKY PLNĚNÉ MLETÝM MASEM 1 sáček bramborových knedlíků, 250g mletého masa, 1 rohlík, ½ šálku mléka, 1 vejce, česnek, majoránka, pepř, sůl Mleté maso osolíme, opepříme a orestujeme asi 15

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, zařízení pro další vzdělávání

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi září 2015 MK ČR E 20557

S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi září 2015 MK ČR E 20557 S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi září 2015 MK ČR E 20557 Vážení a milí spoluobčané, začal nový školní rok 2015/2016 a ještě než děti 1. září usedly do školních lavic si užily společně s rodiči poslední

Více

Ještě funkční, ale už téměř nevyužívaná studna v blízkosti domu č.p.69, poblíž potoka pochází z roku 1936. Foto 2007.

Ještě funkční, ale už téměř nevyužívaná studna v blízkosti domu č.p.69, poblíž potoka pochází z roku 1936. Foto 2007. OBECNÍ STUDNY. Když se naši předkové usazovali v tomto kraji, určitě zohledňovali vše co jim tenkráte mohlo přinést dobré životní podmínky. Zřejmě je zaujali hned i dva výrazné prameny (Blinka a Voděradský

Více

projevech mě dokázal i školit během cesty na téma včely a ryby. To všechno, kromě pošty, patřilo k jeho dalším koníčkům.

projevech mě dokázal i školit během cesty na téma včely a ryby. To všechno, kromě pošty, patřilo k jeho dalším koníčkům. Jedno z nejkrásnějších období roku. Mezi námi pošťáky se o něm začalo mluvit už v únoru. Je sice pravda, že tento měsíc býval ještě dost studený, ale přece jen, sluníčko už začínalo hřát. Ono se řekne,

Více