POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU"

Transkript

1 POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU Pavel NĚMEČEK, Technická univerzita v Liberci 1 Radek KOLÍNSKÝ, Technická univerzita v Liberci 2 Anotace: Příspěvek popisuje postup identifikace zdrojů vibrací a hluku v osobním automobilu s pohonem 4x4 od stanovení modelu, určení budicích frekvencí až po vlastní měření. 1. Úvod Osobní automobily s pohonem 4x4 jsou v současné době v nabídce prakticky všech výrobců. Vývoj směřuje ze skupiny Off Road, kde donedávna dominoval, k rozšíření do kategorie cestovních vozidel střední a vyšší třídy. Důvodem je nejen zájem určité skupiny zákazníků, ale též určitý módní trend a pokrok v konstrukci hnacího ústrojí těchto vozidel. Pohon 4x4 je u současných vozidel, které tvoří rozšíření nabídky řešen jako konstrukční rozšíření původního hnacího ústrojí 4x2. Vzhledem k současnému trendu se tedy jedná o rozšíření stálého pohonu na přední nápravu o regulovaný pohon nápravy zadní. Regulace může být provedena buď nespojitě vypínáním a zapínáním pohonu v mechanizmu převodu (určeno především pro dočasné případy průjezdu těžkým terénem) nebo spojitě pomocí viskózní spojky (bez zásahu řidiče). Z vibračního a akustického hlediska může být pohon 4x4 problematický především vzhledem ke : komplikovanosti mechanické části hnacího ústrojí, kinematice hnacího ústrojí při průjezdu zatáčkou, protáčení celého ústrojí i při provozu jako 4x2. Popsaný rozbor byl proveden pro vozidlo ŠKODA Octavia Combi 4x4, které má trvalý pohon na přední nápravu a regulovaný pohon zadní nápravy. Regulaci provádí na základě řídících impulsů řízená viskózní spojka Haldex, která plní zároveň i funkci mezinápravového diferenciálu. 1 doc. Dr. Ing. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Katedra strojů průmyslové dopravy Hálkova 6, Liberec 1 tel.: , fax: , 2 Radek Kolínský student 5. ročníku oboru Kolové dopravní a manipulační stroje Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Katedra strojů průmyslové dopravy

2 2. Kinematické schéma Kinematické schéma je vytvořeno s cílem identifikovat rotorové a zubové frekvence. Vzhledem k tomu neobsahuje popis ani označení ložisek, ta nebyla v této fázi ve výpočtech uvažována jako zdroj hluku a vibrací. 1 z 9 z 7 z 5 z 3 z 1 vstup 1... hnací hřídel 2... hnaný hřídel P... předlohový hřídel z 11 2 z 10 z 8 z 6 přední náprava z 4 z RIII z 2 z 13I z 12 z 14I z 14II z 13II z 16 z 15 zpětný chod 1 z 1 P z RII z RI 2 z RIII Haldex z 17 z 20I zadní náprava z 18 z 19I z 19II z 20II Obr. 1. Kinematické schéma hnacího ústrojí s pohonem 4x4 a 5-ti stupňovou převodovkou

3 Základním problémem stanovení budicích frekvencí je komplikovanost hnacího ústrojí a především přítomnost dvou planetových soukolí. Pro výpočet otáček jednotlivých hřídelí byl použit model bezeskluzového (ideálního) průjezdu vozidla obecnou zatáčkou. Jednotlivé frekvence jsou stanoveny za předpokladu : shody průměru kol, platnosti Ackermannovy podmínky pro mechanizmus řízení (jediný střed otáčení vozidla), vyrovnání rozdílu otáček na vstupech přední a zadní nápravy prokluzem spojky Haldex, Budicí frekvence planetových soukolí byly stanoveny dle [2]. Na soustavě bylo identifikováno : 15 rotorových frekvencí, 18 zubových frekvencí, které jsou závislé na : počtech zubů - převodovky, - stálého převodu, - diferenciálů přední a zadní nápravy, - kuželových převodů přední a zadní nápravy, rozměrech vozidla - rozvoru, - rozchodu (v předu / v zadu), - dynamickém poloměru kola, - poloměru rejdového čepu parametrech jízdy vozidla - otáčkách motoru - zařazeném převodovém stupni - poloměru zatáčky Uvedený model byl zpracován v prostředí Excel. Pro jeho ověření a vyhodnocení bylo provedeno obsáhlé měření na konkrétním vozidle. Experiment se potýkal s problémem sepnutí spojky Haldex. Ta je ovládána automaticky na základě velkého množství řídících signálů a nelze ji jednoduše sepnout. Jako náhradní řešení přicházelo v úvahu buď použití kol různých průměrů na obou nápravách nebo podhuštění jedné nápravy.

4 3. Měření vibrací Pro ověření modelu a naplnění daty pro další rozbor bylo provedeno konkrétní měření na vozidle ŠKODA. Přední kola byla podhuštěna na únosnou mez, čímž byl do řídící jednotky vyslán klamný signál o jejím prokluzu. Ve vozidle byla provedena série měření hluku a vibrací. Hluk byl měřen v interiéru vozidla, vibrace na několika místech hnacího ústrojí. časové signály FFT Analyzátor FFT spektra Použití přiřazení otáček záznamům získání harmonických řezů Tacho signály Otáčkoměr Harmonické a frekvenční řezy Obr. 2. Schéma měřicího a vyhodnocovacího řetězce Jak ukazuje schéma měřicího řetězce, byla použita multispektrální analýza s tím, že řídící signál analýzy byl snímán z řídící jednotky vstřikování. 2 Přenosová charakteristika (Zadní náprava - Zadní rozvodovka) 1,5 T (přenos) 1 0, frekvence [Hz] Levé zadní kolo - Zadní rozvodovka Pravé zadní kolo - Zadní rozvodovka Obr. 3. Přenos vibrací z kol na rozvodovku zadní nápravy

5 Pro identifikaci rezonancí na přenosové cestě od kol na jednotlivé agregáty hnacího ústrojí bylo provedeno měření přenosů. Na obr. 2 je uvedeno frekvenční spektrum přenosu vibrací zadní kola zadní rozvodovka. 4. Naměřená multispektra Následující multispektra jsou výběrem z početné série měření, která byla na vozidle provedena. Obr. 4. Hluk v kabině vozidla rozjezd na 3. převodový stupeň Obr. 5. Vibrace na zadní rozvodovce rozjezd na 3. převodový stupeň

6 3. Závěr Předložený příspěvek měl za cíl především ukázat specifika a složitost řešení problematiky vibrací a hluku vozidla s komplikovaným hnacím ústrojím. Stádium řešení v rámci Výzkumného centra spalovacích motorů a vozidel Josefa Božka naznačuje především cesty dalšího výzkumu. Z provedených měření se ukazuje především, že : převládá 2. harmonická otáčkové frekvence motoru, ve spektrech se projevují kuželové převody rozdodovky v základní i harmonických frekvencích, za určitých režimů se projevuje stálý převod na převodovce a zařazený převodový stupeň, lze zanedbat vliv diferenciálů a spojky Haldex. Obecně lze konstatovat, že přítomnost pohonu 4x4 se projeví na vyzářeném hluku a vibracích, ale není v rozporu s žádnými limity. Problém může vzniknout pouze nepříjemným subjektivním vjemem u uživatele, který jej může mylně považovat za projev poškození v hnacím ústrojí vozidla. V závěru je nutné vyzdvihnou především tvůrčí přístup řešitele diplomové práce, který provedl většinu rutinních prací spojených s řešením daného problému. Literatura: [1] Kolínský, R. : Hluk a vibrace vozidla s pohonem 4x4. Diplomová práce. TU v Liberci. Liberec 2003 [2] Tůma, J. : Zpracování signálů získaných z mechanických systémů užitím FFT. Sdělovací technika. Praha [3] VLK, F. : Převodová ústrojí motorových vozidel. Nakladatelství a vydavatelství VLK, Praha 2001 Příspěvek vznikl v rámci projektu MŠMT LN 00B073

METODY MĚŘENÍ SROZUMITELNOSTI ŘEČI VE VOZIDLE

METODY MĚŘENÍ SROZUMITELNOSTI ŘEČI VE VOZIDLE METODY MĚŘENÍ SROZUMITELNOSTI ŘEČI VE VOZIDLE Pavel Němeček 1 1. Anotace Speech understandability in passanger car cabin. The contribution describes the method and fundamental result of subdequent phase

Více

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Pohon všech kol vozidel Škoda

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Pohon všech kol vozidel Škoda Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 18, 110 00 Praha 1 Obor vzdělání: Zaměření: 23-45-M/01 Dopravní prostředky Silniční vozidla MATURITNÍ PRÁCE Téma: Pohon

Více

SIMULACE AKTIVNÍCH PRVKŮ V PODVOZCÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL

SIMULACE AKTIVNÍCH PRVKŮ V PODVOZCÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL SIMULACE AKTIVNÍCH PRVKŮ V PODVOZCÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL J. Kalivoda * České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní Abstrakt Výhody aktivních prvků ve vypružení dopravních prostředků jsou všeobecně

Více

Udržovatelnost a zajištění údržby

Udržovatelnost a zajištění údržby ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 Udržovatelnost a zajištění údržby Materiály z 58. setkání odborné skupiny pro spolehlivost Praha, prosinec 2014 1 Obsah Udržovatelnost, zajištěnost

Více

ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY

ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY 4.11.2008 ETR120.doc Elektrická trakce 1. Přehled problematiky Obsah Doc. Ing. Jiří Danzer CSc. ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY 2. vydání Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Obecné úvahy... 3 1.1.1 Pohybové

Více

Závěrečná zpráva projektu: Dynamika elektronických vaček

Závěrečná zpráva projektu: Dynamika elektronických vaček Závěrečná zpráva projektu: Dynamika elektronických vaček Ing. Petr Jirásko, Ing. David Lindr. Úvodní část Technická praxe stále klade zvyšující se nároky na produktivitu, kvalitu, variabilitu a pružnou

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

JIHOČESKÁ UNIVERZITA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JIHOČESKÁ UNIVERZITA ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Katedra: Zemědělské dopravní a manipulační techniky Obor: Dopravní a manipulační technika BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ověření vybraných vlastností vozidla

Více

MOŽNOSTI DYNAMICKÝCH MĚŘENÍ VÝKONOVÝCH PARAMETRŮ TRAKTORU

MOŽNOSTI DYNAMICKÝCH MĚŘENÍ VÝKONOVÝCH PARAMETRŮ TRAKTORU MOŽNOSTI DYNAMICKÝCH MĚŘENÍ VÝKONOVÝCH PARAMETRŮ TRAKTORU DYNAMIC MEASUREMENTS AND ITS POSSIBILITIES FOR EVALUATING OF POWER PARAMETERS OF TRACTOR ABSTRACT M. Pexa 1, K. Kubín 2, Z. Kvíz 1, K. Mayer 1

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: ČÁST VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA Studijní opora Jan Biloš Alena Bilošová Ostrava

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PROBLEMATIKA ZNALECKÉ ANALÝZY JÍZDY A BRZDĚNÍ VOZIDLA V OBECNÉM PROSTOROVÉM OBLOUKU PŘI RYCHLOSTECH VYŠŠÍCH NEŽ 50 KM/H

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PROBLEMATIKA ZNALECKÉ ANALÝZY JÍZDY A BRZDĚNÍ VOZIDLA V OBECNÉM PROSTOROVÉM OBLOUKU PŘI RYCHLOSTECH VYŠŠÍCH NEŽ 50 KM/H VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING PROBLEMATIKA ZNALECKÉ ANALÝZY JÍZDY A BRZDĚNÍ VOZIDLA V OBECNÉM PROSTOROVÉM OBLOUKU

Více

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Objednatel: Dopravní federace NNO o.s. Lublaňská 18, 120 00 Praha 2 www.dopravnifederace.cz Zhotovitel: MOTRAN Research, s.r.o. Vranov 94, 664 32

Více

Informace o spolehlivosti produktů v provozu a jejich využití

Informace o spolehlivosti produktů v provozu a jejich využití ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 51. SEMINÁŘ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné skupiny pro spolehlivost k problematice Informace o spolehlivosti produktů

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY ING. PETR AXMAN Návrh a vývoj zařízení pro řešení vybraných biomechatronických problémů Proposal

Více

Řízení servopohonů v dynamicky náročných aplikacích

Řízení servopohonů v dynamicky náročných aplikacích TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Řízení servopohonů v dynamicky náročných aplikacích Autoreferát disertační práce Pracoviště: Ústav Mechatroniky a

Více

Jan Neumann. Praga V3S. retro. historie, vojenská provedení, nástavby, modernizace

Jan Neumann. Praga V3S. retro. historie, vojenská provedení, nástavby, modernizace Jan Neumann Praga V3S retro historie, vojenská provedení, nástavby, modernizace Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Jan Neumann Praga V3S historie, vojenská provedení, nástavby, modernizace

Více

V Y D A V A T E L. MAN užitková vozidla a.s. Oddělení ESC Engineering Services Consultation (kadysi TDB) Dachauer Str. 667 D - 80995 M n i c h o v

V Y D A V A T E L. MAN užitková vozidla a.s. Oddělení ESC Engineering Services Consultation (kadysi TDB) Dachauer Str. 667 D - 80995 M n i c h o v POMOCNÉ POHONY V Y D A V A T E L MAN užitková vozidla a.s. Oddělení ESC Engineering Services Consultation (kadysi TDB) Dachauer Str. 667 D - 80995 M n i c h o v E-Mail: esc@man.eu Fax: + 49 (0) 89 1580

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

KATALOGIZACE PRUŽNÝCH VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ A OBRÁBĚCÍCH CENTER

KATALOGIZACE PRUŽNÝCH VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ A OBRÁBĚCÍCH CENTER KATALOGIZACE PRUŽNÝCH VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ A OBRÁBĚCÍCH CENTER CLASSIFICATION OF FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEMS & MACHINING CENTERS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR JAROSLAV SELUCKÝ VEDOUCÍ

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ ZA ROK 2000

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ ZA ROK 2000 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA STROJNÍ Hálkova 6 461 17 Liberec 1 telefon 048-535 3455 fax. 048-5353535 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ ZA ROK 2000 Liberec - duben 2001 1 1. ÚVOD Výroční

Více

RADIÁLNÍ PÍSTOVÝ HYDROMOTOR A HYDROGENERÁTOR

RADIÁLNÍ PÍSTOVÝ HYDROMOTOR A HYDROGENERÁTOR RADIÁLNÍ PÍSTOVÝ HYDROMOTOR A HYDROGENERÁTOR Vladimír Balhárek, Jiří Vořech Střední průmyslová škola strojnická tř. 17. Listopadu 49, 772 11 Olomouc Dobrý den, dovolte, abych se vám představil, mé jméno

Více

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Učební text doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za finanční

Více

VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ Část: TVÁŘECÍ STROJE Poznámky k přednáškám Doc. Ing. Stanislav Maňas, CSc Praha 2006/2007 Obsah str. 2 1. Úvod 4 1.1 Význam výrobních strojů 4 1.2 Rozdělení výrobních strojů 6

Více

Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s.

Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s. Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s. Sezimovo Ústí, 2013 ii Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol. Jan Solařík

Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol. Jan Solařík Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol Jan Solařík Bakalářská práce 2013 Příjmení a jméno: Solařík Jan Obor: Technologická zařízení P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

SOFT WARE PRO STROJAŘE OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM

SOFT WARE PRO STROJAŘE OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM SOFT WARE PRO STROJAŘE OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM Vážení čtenáři, rok se s rokem sešel a součástí časopisu je již pošesté v jeho historii oborová příloha Software pro strojaře. Poprvé

Více

ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL

ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL Prof. Ing. František Vlk, DrSc. ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav dopravní techniky Vzhledem k docházejícím zásobám ropy a nesmírným

Více

SBĚR DAT PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

SBĚR DAT PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 SBĚR DAT PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 6. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, březen 2002 1 OBSAH NORMOVANÝ POSTUP

Více

NÁVRH HARDWARE VENKOVNÍHO ROBOTU

NÁVRH HARDWARE VENKOVNÍHO ROBOTU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF CONTROL AND INSTRUMENTATION

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky DIPLOMOVÁ PRÁCE Automatické bezobslužné řízení systémů záložních motorgenerátorových zdrojů Praha, 2009 Jan Bednář

Více

Cena Nadace ČEZ 2015. o nejlepší studentskou vědeckotechnickou práci XVI. ročník

Cena Nadace ČEZ 2015. o nejlepší studentskou vědeckotechnickou práci XVI. ročník Cena Nadace ČEZ 2015 o nejlepší studentskou vědeckotechnickou práci XVI. ročník Soutěž je součástí vzdělávacího programu ČEZ Svět energie www.cez.cz/vzdelavaciprogram Vyhlašuje se v těchto oborech: Klasická

Více