Změny klimatu a připravenost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změny klimatu a připravenost"

Transkript

1 Změny klimatu a připravenost p poskytovatelů primárn rní péče a zdravotnické záchranné služby PŘIPRAVENOST RESORTU ZDRAVOTNICTVÍ NA KLIMATICKÉ ZMĚNY Seminář k projektu WHO ve spolupráci s MZ ČR Brno, NCO NZO 14.června 2011 MUDr.Bc.Dana Hlaváčková odborný konzultant

2 Teorie klimatických změn a jejich účinky na zdraví. Změna klimatu jedna z největší ších hrozeb pro naši i planetu. Již nyní pociťujeme důsledky změny klimatu: zvyšování hladiny moří a častější extrémní povětrnostní jevy. Čtvrtá hodnotící zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu předpověděla, že průměrná teplota zemského povrchu by mohla v tomto století vzrůst o 1,8 až 4,0 st. C, a pokud nebudou přijata žádná omezující opatření, dosáhne hranice, kdy bude pravděpodobnost katastrofické změny daleko větší. Sternova zpráva o ekonomických aspektech změny klimatu ukázala, že náklady nečinnosti tváří tvář změně klimatu podstatně převažují náklady činnosti na jejířešení. Sdělen lení Komise Radě a Evropskému Parlamentu: Hodnocení politiky v oblasti životního prostřed edí za rok 2008 KOM(2009) 304 v konečném m znění Brusel

3 Teorie klimatických změn a jejich účinky na zdraví. - Činnost Slunce - Životní cyklus Země - Přírodní skleníkový efekt - Lidská ekologická aktivita Teorie klimatických změn Dopady do zdraví - přímé a nepřímé (mechanické, termické, biologické, chemické, radiační, psychologické) - konkrétně např. kardiovaskulární, cerebrovaskulární, respirační, alergie, renální, vegetativní ) - možné mixty - více postupně se rozvíjejících poruch zdraví (ČAS!!)

4 Rizikové skupiny a jejich lokalizace. Dopady na zdravotní stav populace (indikátory = morbidita a mortalita) - o 1st.C zvýš. mortality o 1-4%, což by znamenalo 30 tis. mrtvých na následky veder v roce 2030, mezi 50 a 110 tisíci v roce 2080 (PESETA report) - příčiny úmrtí - přehřátí, KV, renální, respirační a metabolická selhání. - následkem epidemií vč. infekcí z kontaminace vody a potravin (dle výzkumů v EU mortalita 20 tis.případů v roce 2030 a 25-40tis.případů v roce 2080). - následkem infekcí přenášených migrujícím hmyzem (malárie). - následkem abnormální mobility obyvatelstva. - následkem zvýšeného výskytu alergických reakcí ( nové pyly, plísně, změny složení půdy a ovzduší ). - ze zvýšeného UV záření (rakovina kůže včetně melanomu). - následkem psychické lability (oslabené skupiny populace, především děti).

5 Rizikové skupiny a jejich lokalizace. Nejčastěji postižené skupiny - staří lidé, zejména ženy nad 75 let, přítomnost chronické nebo akutní závažné choroby (KV, DM,respirační, ledvinová selhání, m.parkinson, závažná duševní porucha aj.) Ohrožené skupiny - chronická medikace ovlivňující funkci ledvin, zpracování glukozy v těle, termoregulaci a elektrolytovou rovnováhu. - lidé s nepřizpůsobivým chováním. Vliv prostředí v místě vzniku náhlé zdravotní události - velká města, byt v podkroví, práce v horku s fyzickým vyčerpáním, - bezdomovci, nevětrané místnosti atd.

6 Segmenty poskytovatelů zdravotní péče. KRAJ RLP,RZP, R-V URGENTNÍ PŘÍJEM P.R. KOMUNITNI PÉČE ZOS AMBULANCE HOSPITALIZACE ZDRAV. SOC.PÉČE PRIMÁRNÍ PÉČE MÉDIA OOVZ

7 Taktická připravenost poskytovatelů zdravotní péče. O D B O R N O S T KOMUNITNI PÉČE RLP,RZP, R-V ZOS URGENTNÍ PŘÍJEM AMBULANCE HOSPITALIZACE L O G I S T I K A ZDRAV. SOC.PÉČE PRIMÁRNÍ PÉČE OOVZ

8 Strategicko & operační připravenost poskytovatelů zdravotní péče. KRAJ RLP,RZP, R-V URGENTNÍ PŘÍJEM P.R. KOMUNITNI PÉČE ZOS AMBULANCE HOSPITALIZACE ZDRAV. SOC.PÉČE PRIMÁRNÍ PÉČE MÉDIA OOVZ

9 Strategicko & operační připravenost poskytovatelů zdravotní péče. KRAJ LPP RLP,RZP, R-V URGENTNÍ PŘÍJEM P.R. OVZ KOMUNITNI PÉČE ZOS AMBULANCE HOSPITALIZACE ZDRAV. SOC.PÉČE PRIMÁRNÍ PÉČE MÉDIA OOVZ

10 Strategicko & operační připravenost poskytovatelů zdravotní péče. NÁSTROJE OPERAČNÍHO ŘÍZENÍ (především fonické a datové) - ZOS/ZZS, kontaktní místa nemocnic a urgentních příjmů - databáze sil a prostředků na úrovni kraje a zdravotních pojišťoven - monitorovací a vyrozumívací systémy OOVZ - operační systémy IZS - sociální sítě - webové prostředí

11 Klimatické změny, zdravotní stav obyvatelstva, odolnost a zranitelnost. PREVENCE & OCHRANA OBYVATELSTVA (úkoly zajišťované segmentem primární péče) - Epidemiologie - morbidita, mortalita a další - Preventivní opatření - Poskytování první pomoci - Spolupráce s dalšími zdravotnickými zařízeními, zejména ZZS a nemocnicemi - Zajišťování kvality a kontinuity potřebné zdravotní péče (GP) - Zdravotnické plánování, vzdělávání a výcvik - Zajištění primární zdravotní péče pro rizikové a exkludované skupiny - Spolupráce s neziskovým a dobrovolnickým veřejným sektorem

12 Klimatické změny, zdravotní stav obyvatelstva, odolnost a zranitelnost. PREVENCE & OCHRANA OBYVATELSTVA (možnosti třetího sektoru) - first response, home care - Spolupráce s praktickými lékaři, ZZS/ZOS, krajem, případně nemocnicí - Poskytování první pomoci sociální, zdravotní, psychologické - Posilování a podpora slabých článků při zajišťování kvality a kontinuity potřebné zdravotní péče - Zdravotnické vzdělávání a výcvik dle přijatých standardů (odborných a pedagogických) - Zajištění primárního kontaktu u rizikových a exkludovaných skupin - Spolupráce s komunitními institucemi (škola, obecní úřad, fara, všeobecný praktický lékař )

13 DĚKUJI ZA POZORNOST Dana Hlaváčkov ková

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

Zdraví ve všech politikách

Zdraví ve všech politikách Zdraví ve všech politikách Zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu DOPRAVA, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ZDRAVÍ 1 Titul: Zdraví ve všech politikách - zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu doprava, územní

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky Zpráva o zdraví obyvatel České republiky 2014 Zpráva o zdraví obyvatel České republiky Ministerstvo zdravotnictví České republiky Praha 2014 Autoři: MUDr Danuše Antošová, MUDr. Čestmír Beneš, PhDr. Ladislav

Více

Pandemický plán České republiky

Pandemický plán České republiky Pandemický plán České republiky 0 Předmluva Znalosti získané v průběhu pandemií 20. století vedly vládu ČR již v roce 2001 k vypracování prvního plánu pro případ nutnosti opět čelit chřipkové pandemii.

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN ČESKÉ REPUBLIKY pro případ vzniku události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005)

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN ČESKÉ REPUBLIKY pro případ vzniku události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN ČESKÉ REPUBLIKY pro případ vzniku události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) OBSAH I. ÚVOD 3 II. IMPLEMENTACE MZP 2005 V ČESKÉ REPUBLICE 4 II. 1. Kapacity požadované

Více

Katalog potřeb a služeb ehealth

Katalog potřeb a služeb ehealth Katalog potřeb a služeb ehealth Program implementace ehealth Etapa: Analýza potřeb 1 Název dokumentu: Katalog potřeb a služeb ehealth ID: KEH5 Verze č. 5 Účel: Ke schválení Určená pro GP Datum 04.02.2009

Více

1. Hlavní strategické cíle programu

1. Hlavní strategické cíle programu III. Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období let 2008 2012 (dále jen program) Veškeré aktivity programu musí vycházet z následujících principů: - musí být v souladu s cíli

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

2. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY

2. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 2. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY V posledních 400 tisících letech nebylo zemské klima nikdy příliš stabilní a teplá období se střídala s ledovými dobami v cyklech s periodou kolem 100 až 130 tisíc let. Podle

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŢ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 2022 Obsah 1. Název Programu... 3 2. Právní rámec Programu... 3 3. Poskytovatel... 3 4. Identifikační kód Programu... 4 5. Doba

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Škola přátelská dětem

Škola přátelská dětem Eva Vaníčková, Věra Faierajzlová, Marie Nejedlá, Jana Votavová Škola přátelská dětem Stručný průvodce manuálem UNICEF pohledem nejlepšího zájmu dětí Titul: Autoři: Vydává: Vydání: Škola přátelská dětem.

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Návrhy Ekologického právního servisu na obsah Politiky územního rozvoje

Návrhy Ekologického právního servisu na obsah Politiky územního rozvoje Návrhy Ekologického právního servisu na obsah Politiky územního rozvoje V Brně dne 28. dubna 2008 Tyto návrhy byly zpracovány Ekologickým právním servisem 1 Obsah: 1. Obecná část... 3 1.1. Respektování

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

2.4. Havárie spojené s únikem nebezpečných látek (dále jen havárie )... 20 2.4.1. Dopad havárií... 21 2.4.2. Činnost zabezpečovaná složkami IZS...

2.4. Havárie spojené s únikem nebezpečných látek (dále jen havárie )... 20 2.4.1. Dopad havárií... 21 2.4.2. Činnost zabezpečovaná složkami IZS... Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více