Vážený pan PaedDr. Jiří B a u m r u k Rada České televize V Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážený pan PaedDr. Jiří B a u m r u k Rada České televize V Praze 2. 2. 2009"

Transkript

1 FILMOVÁ A TELEVIZNÍ SPOLEČNOST, S.R.O FILM & TV PRODUCTION, LTD Růžová 13 Tel.: Praha 1 Fax: Czech Republic Vážený pan PaedDr. Jiří B a u m r u k Rada České televize V Praze Vážený pane předsedo Rady České televize, vzhledem k tomu, že Rada České televize je podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize a má tedy právo rozhodovat o stížnostech týkajících se generálního ředitele, dohlížet na plnění úkolů veřejné služby v oblasti televizního vysílání ( 2 a 3) a na naplňování zásad vyplývajících z Kodexu České televize, dovoluji si obrátit se na Vás, jako člena Rady České televize, s následující stížností na závažné porušení výše uvedeného tiskovým mluvčím České televize panem Ladislavem Štichou jednajícím pravděpodobně z pověření přímo generálního ředitele. Jelikož je to vůbec poprvé, za dobu existence Rady České televize, co ji oslovuji, dovoluji si, pro lepší zasvěcení do problému, uvést i informace, které mohou s mou stížností souviset. Jsem tvůrce, který s televizi začal spolupracovat až po vzniku České televize v roce 1992 a významně ji pomáhal tvorbou svého studia Febio (v rámci filmové a televizní společnosti FEBIO s. r. o.) upevnit nově budovanou pozici i důvěru občanů. Studio Febio bylo průkopníkem ve spolupráci České televize s nezávislými producenty. Jak lze dohledat v jejich výročních zprávách, výhradně veřejnoprávní produkce Febia patřila k pilířům dokumentární tvorby: vzniklo přes pořadů, které byly premiérované vždy v hlavním večerním vysílacím čase, oceňované laickou i odbornou veřejností a dosahovaly v rámci původní české tvorby bezkonkurenční sledovanosti. S Febiem spolupracovali všichni významní tvůrci naší země. Tato mimořádná pozice Febia vyvolávala, samozřejmě, i negativní reakce a to především uvnitř samotné České televize, protože vytvářela měřítko pro její vlastní tvorbu, a to nejen dokumentárního žánru. Nebylo vždy lehké jej na obrazovkách ČT ubránit a už vůbec ne přijít s dalšími novými projekty. Přesto, žádné z předchozích vedení ČT let , se možnosti spolupracovat se studiem Febio nevzdalo. Bylo za to oceňováno i předchozími radami ČT, které to také považovaly za velmi účinný nástroj pro zvyšování kvality vlastní tvorby uvnitř ČT a důkaz, že lze kvalitu a princip veřejnoprávnosti úspěšně spojit s diváckou sledovaností. Navíc, všechny pořady studia Febio, prokázaly vysoký potenciál reprízovanosti tedy neobyčejně efektivní amortizaci vynaložených finančních nákladů.

2 Po nástupu současného generálního ředitele byla ale v červnu 2004 spolupráce s Febiem ukončena právě z důvodu úspory finančních nákladů. Úspěšný pořad Cestománie (s tehdejší sledovaností přes 2 miliony diváků!) byl nahrazen jeho doslovnou kopií Na cestě od jiného, do té doby ještě umělecky ani neověřeného, dodavatele. Obdobně se to ve stejném roce stalo s pořadem Zpověď, který byl nahrazen bulvárně koncipovanou Třináctou komnatou od redaktorky Ivety Toušlové. Abychom Českou televizi podpořili a pomohli jí v úspoře finančních nákladů, nabídli jsme jí projekt pořadu pro podnikatele Na vlastních nohou. Takový typ pořadu v té době v programu ČT chyběl. Pořad byl nabídnut zdarma, protože jsme pro něj získali sponzora (jak nám bylo doporučeno ČT). Šlo o zcela transparentní telekomunikační firmu. Aby nedošlo k podezření, že by pořad mohl být spojován se skrytou reklamou, vytvořili jsme (poprvé po 12 letech spolupráce s ČT!) pilotní pořad, který měl být součástí smlouvy jako podklad (a v případě porušení smlouvy i možný důkazní materiál proti nám), k dodržování jakého tvaru a obsahu jsme se zavázali. Česká televize nejdříve o pořad projevila zájem, pak nám bylo oznámeno, že se rozhodla tento typ pořadu (tedy náš podnět!) zadat jinému výrobci. Jak jsme zjistili, šlo o firmu, která vznikla až 5 měsíců poté (zapsána do obchodního rejstříku /OR/ ), co byl odevzdán náš pilotní díl. V době svého vzniku měla na svých internetových stránkách uvedený jako předmět podnikání pronájem nemovitostí, a neměla tedy vůbec žádné zkušenosti s výrobou audiovizuálních děl! Tento předmět podnikání byl zapsán do OR až několik měsíců poté (zapsáno ), co jí Česká televize poskytla v roce 2005 prostor pro její televizní pořad Podnikatelský servis (43 dílů)! I dnes tato firma, přesto že již rozsah své činnosti podstatně rozšířila a vzdala se podnikání v oblasti pronájmu nemovitostí, uvádí na svých internetových stránkách jako jednu ze svých činností lobbying a dodává ČT své pořady (např. POKR )... Více informací na: Pátráním v dalších firmách, které spoluvlastní stejný subjekt (např. VIST International s r.o.), lze dospět ke zjištění, že společníky byli (a v některých firmách i nadále jsou) ruští občané s bydlištěm v Moskvě nebo Sankt Petěrburku (dnes jsou v OR původní bydliště vymazána a nahrazena adresou na Praze 4). Více informací na: 1 - úplný výpis společnosti připravující magazín pro podnikatele: d=m%ecstsk%fdm%20soudem%20v%20praze&sysinf.platnost= výčet firem jednatele a vlastníka firmy vyrábějící magazín České televize s ruskými spoluvlastníky: e2.x=12&image2.y= úplný výpis jedné z firem jednatele firmy vyrábějící magazín České televize s několika ruskými spoluvlastníky /VIST International, spol. s.r.o./: ECstsk%FDm%20soudem%20v%20Praze&sysinf.platnost=

3 4 - výpis platných z obchodního rejstříku téže: M%ECstsk%FDm%20soudem%20v%20Praze&sysinf.platnost= další společnost jednatele firmy vyrábějící magazín České televize s moskevským společníkem /TURAL, s.r.o./: sk%fdm%20soudem%20v%20plzni&sysinf.platnost= Když jsme se poté ještě v dalších letech opakovaně obraceli na generálního ředitele i programové vedení s nabídkou zkompletovat aspoň velkolepou databázi osobností českého národa GEN (tedy pořadu, který patří ve svém žánru k nejreprízovanějším v novodobých dějinách České televize), nedočkali jsme se téměř dva roky vůbec žádné reakce. Po urgencích u nové programové ředitelky (na podzim 2008) byla pak tato snaha zamítnuta z důvodu, že rozpočet z roku 1992, ve kterém jsme navrhovali GEN realizovat i v roce 2009 (!), je pro ČT roku 2009 neúnosný (rozpočet ČT roku 1992 byl cca 2,8 mld, v roce 2009 je 7,3mld Kč...). Protože tak jako všechny názvy našich pořadů je i název GEN ochrannou známkou společnosti FEBIO s. r. o., vytvořila Česká televize letos jeho jinou verzi pod názvem Generace O, pouze s dramaturgickou obměnou na mladší generaci. Česká televize přitom zcela postrádá jakoukoliv strategii a komplexnost mapování osobnostního potenciálu českého národa - jen v našem předběžném návrhu jsme ji předložili přes 200 jmen osobností, které by bylo potřeba ještě zaznamenat pro historii a tím zkompletovat výjimečnou dokumentární fresku, kterou se jí díky cyklu GEN podařilo získat. V létech se tvorba ze studia Febio objevovala na obrazovkách ČT již jen v reprízách, nebo z jiných finančních zdrojů, které její uvedení v programu ČT zabezpečily. Pokud si nějaká instituce zlikviduje svoji nejúspěšnější tvůrčí dílnu, respektovanou a oceňovanou i v zahraničí, přičemž důvodem nemůžou být její nedostatečné umělecké výsledky, nebo nízká divácká sledovanost (a v našem případě ani pochybnosti o jednoznačně veřejnoprávním obsahu), pak nelze nemít pochybnosti o cíleném záměru, ať už je motivován čímkoliv. Tyto pochybnosti vyvrcholily 5. ledna letošního roku, kdy Česká televize zlikvidovala poslední formu spolupráce se studiem Febio. S ním je totiž spojená ještě jedna významná kulturní aktivita. V roce 1993 vznikla nezávislá filmová a televizní přehlídka nekomerční kinematografie Febiofest, která za 16 let vyrostla v největší audiovizuální akci nejen v naší zemi, ale i v celém středoevropském prostoru: Mezinárodní filmový festival Praha Febiofest (dále jen Febiofest a MFF Praha Febiofest ). Jde zároveň o jedinou tak rozsáhlou filmovou a televizní akcí u nás, která vznikla po sametové revoluci (každoročně se festivalu účastní přes 60 zemí všech kontinentů). Původně bez podpory státu a veřejných zdrojů, pouze z nadšení, vyrostl u nás festival, který každoročně shlédne kolem diváků, jako jediný navštíví ještě všechna významná regionální centra v ČR a pak probíhá i v 8 největších

4 městech SR, kde je nejrozsáhlejší prezentací české audiovizuální tvorby v zahraničí! Poté, co se festival sám prosadil, začala ho od pátého ročníku podporovat i Česká televize z pozice hlavního mediálního partnera. Podpora festivalu byla vždy pouze na principu barteru (tj. směny služeb), tedy vzájemné reciprocity. Febiofest mnoho let uváděl zvláštní programovou sekci tvorby České televize, propagoval činnost této veřejnoprávní instituce v ČR i v SR, naplňoval všechny požadavky ČT, včetně každoročního poskytování stovek bezplatných vstupenek, pozvánek atd. V posledních čtyřech létech také pro ni bezplatně vyráběl a zdarma poskytoval k vysílání deset festivalových zpravodajských pořadů a jeden samostatný dokumentární pořad. Tato spolupráce probíhala standardním způsobem a byla (až do letošního roku) vždy hodnocena jako úspěšná a vzájemně prospěšná ze strany České televize nikdy nebyla vznesena žádná připomínka. Po nástupu současného generálního ředitele byla tato spolupráce podmíněna tím, že jsem vždy před uzavřením příslušné smlouvy o spolupráci musel v přítomnosti generálního ředitele ústně deklarovat, že se vzdám jakéhokoliv negativního vyjadřování k činnosti České televize. Stav České televize mi nikdy nebyl lhostejný. Českou televizi považuji za velmi důležitý prvek naší demokracie. Ale také právě proto i za velmi zranitelný a zneužitelný. Ignorovat ji, či přehlížet její chyby znamená napomáhat snižování jejího významu, prohlubování pochybností o potřebě této veřejnoprávní instituce a tedy i přispívání k jejímu zániku. V tom jsem o správnosti svého slibu vždy pochyboval. Přesto byla ve čtvrtek ve hod. byla odeslána České televizi obvyklá nabídka na pokračování mediálního partnerství i na nastávajícím 16. ročníku MFF Praha Febiofest 2009 (adresátům: Jiří Janeček, Kateřina Fričová, Pavel Krumpár a další). Když ani po třech měsících nepřišla žádná odpověď, byla ve čtvrtek ve hod. odeslána České televizi další prosba, aby se k nabídce vyjádřila, vzhledem k tomu, že termín festivalu se už blíží (adresátům: Jiří Janeček, Kateřina Fričová, Pavel Krumpár a další). Vzhledem k velké časové tísní (v lednu se přípravy festivalu uzavírají) se v pondělí v hod. obrátil MFF Praha Febiofest potřetí se stejnou prosbou, tentokrát na nového marketingového ředitele ing. Roberta Kvapila, který v České televizi právě nastoupil do své funkce. Byla mu zaslána i korespondence, na kterou nepřišla žádná reakce, se žádostí, aby nám pomohl získat vyjádření od vedení ČT. Reagoval rychle a nabídl schůzku ve hod. v České televizi. Na této schůzce oznámil, že ČT ve spolupráci s MFF Praha Febiofest nebude pokračovat. Písemné stanovisko (jako obvykle) nebo podrobnější důvody, jako již obvykle, nebyly poskytnuty. Žádný jiný návrh spolupráce toto rozhodnutí neobsahovalo a tak jsme ho přijali jako konečné. Osobně jsem ho přijal jako důkaz posledního kroku perzekuce vůči studiu Febio, i mé osobě, ale z důvodu neprokazatelnosti, jsem se vzdal jakýchkoliv protestů, protože jsem celý život zvyklý věnovat své úsilí samotné tvorbě a ne sporům.

5 Dne na první tiskové konferenci letošního 16. ročníku MFF Praha Febiofest 2009 byla tato informace poskytnuta v tiskové zprávě novinářům, v rámci údajů o partnerech letošního ročníku. V odpoledních hodinách se na různých internetových stránkách objevily první články o blížícím se ročníku festivalu. Na se k tomu vyjádřil tiskový mluvčí ČT Ladislav Šticha takto: "Česká televize je překvapena vyjádřením pana Feniče, protože oficiální jednání o možné spolupráci ještě neskončila. ČT dala panu Feničovi návrh podmínek, za kterých bude ráda na Febiofestu spolupracovat, ale dosud jsme neobdrželi žádnou reakci. Zdráháme se proto uvěřit, že by pan Fenič ukončil jednání vzkazem přes média. Vyčkáme tedy na oficiální stanovisko zástupců Febiofestu,". Vzhledem k výše uvedeným faktům vyznívalo vyjádření tiskového mluvčího ČT pana Ladislav Štichy nepravdivě. Proto jsem, jako ředitel festivalu, zaslal tiskovému mluvčímu ČT dne v hod. vyjádření, v němž jsem ho informoval o jednání s marketingovým ředitelem ČT R. Kvapilem a jeho zamítnutí spolupráce. Na tento svůj ze dne jsem dostal tuto oficiální odpověď (viz v příloze originální kopii u + doklad o jeho cestě z počítače České televize): From: Šticha Ladislav Sent: Thursday, January 22, :32 AM To: František Fenič Subject: RE: vyjadreni k hl. medialnimu partnerstvi Vážený pane Feniči, Váš jsem předal obchodnímu řediteli Robertu Kvapilovi. Vyjasnění interpretace Vašeho společného jednání nechám na vás dvou. Za sebe jako tiskového mluvčího Vás musím důrazně upozornit, že Vaše mediální počínání bedlivě monitoruji a dlouhodobě ho ve vztahu k České televizi hodnotím jako velmi nešťastné. Považuji tedy za korektní vám sdělit, že pokud se někde v médiích objeví jakékoliv negativní informace o vztahu České televize a Febiofestu, budu reagovat velmi tvrdě a nekompromisně. Škody na vaší image i Vašeho festivalu budou pak rozsáhlé. Jste si jistě vědom, že existuje řada informací, které by média velmi zajímaly a o jejichž zveřejnění jistě nestojíte. Žádám Vás proto, abyste se nadále zdržel jakýchkoliv komentářů ve vztahu k České televizi, bez které by Febiofest nebyl festivalem jakým dnes je. S pozdravem Ladislav Šticha Tiskový mluvčí / Spokesman ČESKÁ TELEVIZE / CZECH TELEVISION Kavčí hory Praha 4 Tel.: (+420) Mob.: (+420) Fax: (+420) ivysílání České televize ČT kdykoli chcete

6 I když se za celou dobu výkonu funkce současného generálního ředitele České televize Mezinárodnímu filmovému festivalu Praha Febiofest nebo filmové a televizní společnosti Febio s.r.o. nepodařilo od něj nikdy získat jakoukoliv písemnou odpověď na žádný z pracovních dopisů nebo ů, které mu byly adresovány, přesto jsem ho k uvedené reakci písemně požádal o vyjádření dne v hod. Protože ani tentokrát nereagoval, ačkoli jde o pokus zastrašování (s náznakem cíleného zneužití veřejnoprávního média k poškození konkrétní osoby a kulturní akce) a s tím spojené vyhrožování, považuji tento případ za tak závažný, že mi nezbývá než se s ním obrátit na Vás. Vážený pane předsedo, obracím se na Vás ve smyslu 8 odst. 1 písm. f) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, se stížností na generálního ředitele, který jako osoba zodpovědná za její řádné fungování, porušil díky činnosti (souhlasem nebo schválením textu sdělení výše uvedeného stanoviska tiskového mluvčího), nebo nečinností (ignoroval naši žádost o vysvětlení a řešení uvedeného stanoviska tiskového mluvčího) své zákonné poslání. Žádám Vás o projednání a vyvození důsledků ze zastrašování a vyhrožování oficiálním představitelem veřejnoprávní České televize, včetně naznačeného pokusu o zneužití média veřejné služby, v zaslaném u, které je: a.) porušením kodexu České televize (citace: pokud se někde v médiích objeví jakékoliv negativní informace o vztahu České televize a Febiofestu, budu reagovat velmi tvrdě a nekompromisně. Škody na vaší image i Vašeho festivalu budou pak rozsáhlé ) schváleném Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky dne 2. července 2003: Pracovníci, kteří se podílejí na vysílání veřejné služby, musejí splňovat vedle odborných požadavků také požadavky mravní. Odpovědnost jedinců, kteří oslovují statisíce lidí, je mimořádná i tím, že je stvrzována v nepřetržitém procesu a za všech objektivních i subjektivních okolností. Pro Kodex je nejvyšším a nepominutelným kritériem, k němuž zavazuje humanistická tradice v tomto nejširším slova smyslu, respekt k lidské důstojnosti založený na úctě k veškerým projevům existence. b.) porušením Statutu České televize, protože vyvolává oprávněné podezření z možnosti z manipulace s veřejným míněním (citace: existuje řada informací, které by média velmi zajímaly a o jejichž zveřejnění jistě nestojíte.) a tím i podezření zneužití samotné veřejnoprávní televize v rozporu s článkem II., bod 1. Statutu České televize: Hlavními úkoly veřejné služby, které stanoví zákon č. 483/1991 Sb. o České televizi, jsou zejména poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů, přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky..

7 Rád bych zdůraznil, že cílem této stížnosti není domoci se spolupráce České televize se studiem Febio, resp. se společností FEBIO s. r. o., a mezinárodním filmovým festivalem Praha Febiofest, resp. se společností FEBIOFEST s. r. o. O tu se již žádný z těchto subjektů nebude ucházet do doby, dokud Česká televize bude v rukou současného vedení. Tato stížnost je vedena snahou o prosazení respektu ke Statutu ČT i Etickému Kodexu. Jsem přesvědčen, že to jediné může uchránit Českou televizi před zneužitím jakýmikoliv osobami k jejich soukromým záměrům - bez ohledu na jejich funkci. Další podezření, která vyplývají z popisu průběhu spolupráce studia Febio s Českou televizi po nástupu současného vedení, nechávám zcela na Vašem posouzení, do kterého už dále nechceme nijak vstupovat ani zasahovat. Vzhledem ke všem zde vysloveným pochybnostem ponechávám také na Vašem zvážení samotné prověření vlastnických vztahů (včetně předchozí činnosti) všech dalších společností, které začaly s Českou televizi spolupracovat až po nástupu současného generálního ředitele do funkce. Věřím, že Rada České televize se bude touto stížnosti důkladně zabývat a svým rozhodnutím dá jasný signál všem, kteří věří, že je orgánem přispívajícím k ochraně naší demokracie a veřejnoprávní služby, financované z koncesionářských poplatků všech občanů, vůči kterým nejen cítí, ale i plní své poslání. Děkuji za pochopení. S úctou Fero F e n i č režisér a producent, ředitel a jednatel společnosti Febio s r.o., ředitel XVI. MFF Praha-Febiofest Přílohy: a.) originál zaslaného u tisk. mluvčího České televize L. Štichy b.) doklad o počítačové cestě u tisk. mluvčího České televize L. Štichy c.) výpisy z obchodního rejstříku týkající se firmy poskytující veřejnoprávní televizi pořad pro podnikatele (+ výpisy dalších firem ve kterých je její majitel spoluvlastníkem).

8 a.) TISK. MLUVČÍHO ČT : From: Šticha Ladislav Sent: Thursday, January 22, :32 AM To: František Fenič Subject: RE: vyjadreni k hl. medialnimu partnerstvi Vážený pane Feniči, Váš jsem předal obchodnímu řediteli Robertu Kvapilovi. Vyjasnění interpretace Vašeho společného jednání nechám na vás dvou. Za sebe jako tiskového mluvčího Vás musím důrazně upozornit, že Vaše mediální počínání bedlivě monitoruji a dlouhodobě ho ve vztahu k České televizi hodnotím jako velmi nešťastné. Považuji tedy za korektní vám sdělit, že pokud se někde v médiích objeví jakékoliv negativní informace o vztahu České televize a Febiofestu, budu reagovat velmi tvrdě a nekompromisně. Škody na vaší image i Vašeho festivalu budou pak rozsáhlé. Jste si jistě vědom, že existuje řada informací, které by média velmi zajímaly a o jejichž zveřejnění jistě nestojíte. Žádám Vás proto, abyste se nadále zdržel jakýchkoliv komentářů ve vztahu k České televizi, bez které by Febiofest nebyl festivalem jakým dnes je. S pozdravem Ladislav Šticha Tiskový mluvčí / Spokesman ČESKÁ TELEVIZE / CZECH TELEVISION Kavčí hory Praha 4 Tel.: (+420) Mob.: (+420) Fax: (+420) ivysílání České televize ČT kdykoli chcete

9 b.) POČÍTAČOVÁ CESTA U OD TISKOVÉHO MLUVČÍHO: Received: from ns.czech-tv.cz ([ ]) by mail.tqn.cz (IceWarp RHEL5.2) with ESMTP id DLW91415 for Thu, 22 Jan :26: Received: from fw2.czech-tv.cz (firewall.czech-tv.cz [ ]) by ns.czech-tv.cz (Postfix) with ESMTP id 209C0A5B63 for Thu, 22 Jan :32: (CET) Received: by fw2.czech-tv.cz with ESMTP id 4IV1GKO000RGNYQITHM; Thu, 22 Jan :39: (CET) Content-class: urn:content-classes:message MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/alternative; boundary="----_=_nextpart_001_01c97c6b.ef3398d3" X-MimeOLE: Produced By Microsoft Exchange V6.5 Subject: RE: vyjadreni k hl. medialnimu partnerstvi Date: Thu, 22 Jan :32: Message-ID: In-Reply-To: X-MS-Has-Attach: X-MS-TNEF-Correlator: Thread-Topic: vyjadreni k hl. medialnimu partnerstvi Thread-Index: Acl77bsXcAZZjvoXS/K/XqsMo5CKVwAfL6wQ References: From: =?iso ?q?=a9ticha_ladislav?= To: =?iso ?q?franti=b9ek_feni=e8?= X-Kernun-Loop-Info: 1

10 c.) VÝPISY Z OBCHOD. REJSTŘÍKU TÝKAJÍCÍ SE FIRMY POSKYTUJÍCÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ TELEVIZI POŘAD PRO PODNIKATELE (+ výpisy dalších firem ve kterých je její majitel spoluvlastníkem). Ú p l n ý v ý p i s z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka !!! U P O Z O R N Ě N Í!!! Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET. V případě, že se domníváte, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na rejstříkový soud. Datum zápisu: 15.prosince 2004 Obchodní firma: K.A.PRODUCTION s.r.o. Zapsáno: 15.prosince 2004 Sídlo: Praha 9, Vysočanská 561/63, PSČ Zapsáno: 15.prosince 2004 Identifikační číslo: Zapsáno: 15.prosince 2004 Právní forma: Společnost s ručením omezeným Předmět podnikání: - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor Zapsáno: 15.prosince reklamní činnost a marketing Zapsáno: 9.května výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově-obrazových záznamů Zapsáno: 9.května 2005 Statutární orgán: jednatel: Ing. Karel Arbes, CSc, r.č /192 Praha 9, Vysočanská 561/63, PSČ den vzniku funkce: 15.prosince 2004Zapsáno: 15.prosince 2004 jednatel: Zdenka Štěpánková, r.č /1300 Praha 3, Orlická 2176/9, PSČ den vzniku funkce: 15.prosince 2004Zapsáno: 9.května 2005 jednatel: Zdenka Štěpánková, r.č /1300 Praha 5, Pod Kesnerkou 2682/9, PSČ den vzniku funkce: 15.prosince 2004 Zapsáno: 15.prosince 2004 Vymazáno: 9.května 2005 Jednatel je oprávněn jednat za společnost samostatně. Zapsáno: 15.prosince 2004 Společníci: Ing. Karel Arbes, Csc, r.č /192

11 Praha 9, Vysočanská 561/63, PSČ Vklad: ,- Kč Splaceno: 50 % Obchodní podíl: 70 % Zapsáno: 15.prosince 2004 Zdenka Štěpánková, r.č /1300 Praha 3, Orlická 2176/9, PSČ Vklad: ,- Kč Splaceno: 50 % Obchodní podíl: 30 % Zapsáno: 9.května 2005 Zdenka Štěpánková, r.č /1300 Praha 5, Pod Kesnerkou 2682/9, PSČ Vklad: ,- Kč Splaceno: 50 % Obchodní podíl: 30 % Zapsáno: 15.prosince 2004 Vymazáno: 9.května 2005 Základní kapitál: ,- Kč Splaceno: 50 % Zapsáno: 15.prosince 2004 Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz). Dne: :23:27 Údaje platné ke dni , 6:00

12 Ministerstvo spravedlnosti České republiky POČET NALEZENÝCH ZÁZNAMŮ 5 Údaje platné ke dni , 6:00 1 / 5 Výpis platných Úplný výpis Sbírka listin Jméno: Ing. Karel Arbes CSc. Adresa: Praha 9, Vysočanská 561 Rodné číslo: / 192 Název subjektu: VIST International, spol. s r.o. Spisová značka: C 3771 vedená u rejstříkového soudu v Praze IČ: Angažmá: Společník 2 / 5 Výpis platných Úplný výpis Sbírka listin Jméno: Ing. Karel Arbes Adresa: Praha 9, Vysočanská 561 Rodné číslo: / 192 Název subjektu: verze aplikace vyvinul Corpus Solutions a.s. RESORT PARADISE, a.s. Spisová značka: B 6712 vedená u rejstříkového soudu v Praze IČ: Angažmá: Dozorčí rada - Člen: 3 / 5 Výpis platných Úplný výpis Sbírka listin Jméno: Ing. Karel Arbes CSc. Adresa: Praha 9, Vysočanská 561 Rodné číslo: / 192 Název subjektu: TURAL, s.r.o. Spisová značka: C 4096 vedená u rejstříkového soudu v Plzni IČ: Angažmá: Společník 4 / 5 Výpis platných Úplný výpis Sbírka listin Jméno: Ing. Karel Arbes CSc Adresa: Praha 9, Vysočanská 561/63

13 Rodné číslo: / 192 Název subjektu: K.A.PRODUCTION s.r.o. Spisová značka: C vedená u rejstříkového soudu v Praze IČ: Angažmá: Statutární orgán - jednatel 5 / 5 Výpis platných Úplný výpis Sbírka listin Jméno: Ing. Karel Arbes Csc Adresa: Praha 9, Vysočanská 561/63 Rodné číslo: / 192 Název subjektu: K.A.PRODUCTION s.r.o. Spisová značka: C vedená u rejstříkového soudu v Praze IČ: Angažmá: Společník Zpět na podmínky pro hledání Jak na to? Podmínky provozu Rejstříkové soudy Evidence úpadců Obchodní rejstřík podle osob Obchodní rejstřík podle firem Obchodní rejstřík podle společníků-právnických osob Portál pro podnikatele: BusinessInfo.cz Průvodce: Jak založit firmu / společnost Informační místa pro podnikatele Databáze vzorů podání obchodnímu a jiným rejstříkům

14 Ú p l n ý v ý p i s z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 3771!!! U P O Z O R N Ě N Í!!! Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET. V případě, že se domníváte, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na rejstříkový soud. Datum zápisu: 2.října 1991 Obchodní firma: VIST International, spol. s r.o. Zapsáno: 2.října 1991 Sídlo: Praha 4, Donovalská 1659 Zapsáno: 2.října 1991 Vymazáno: 26.dubna 2001 Praha 9, Vysočanská 561Zapsáno: 26.dubna 2001 Identifikační číslo: Zapsáno: 2.října 1991 Právní forma: Společnost s ručením omezeným Předmět podnikání: - služby související s výrobní a obchodní činností Zapsáno: 2.října 1991 Vymazáno: 8.prosince zprostředkování obchodní a výrobní činnosti Zapsáno: 2.října 1991 Vymazáno: 8.prosince výroba vlastních výrobků potravinářské povahy, výroba v kooperaci a výroba na zakázku domácích a zahraničních odběratelů Zapsáno: 2.října 1991 Vymazáno: 8.prosince obchod s výrobky chemického, elektronického, a dřevozpracujícího průmyslu, polotovary a materiály Zapsáno: 2.října 1991 Vymazáno: 8.prosince koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Zapsáno: 8.prosince zprostředkování v oblasti obchodu Zapsáno: 8.prosince 1994 Statutární orgán:.. Zapsáno: 2.října 1991 Vymazáno: 8.prosince 1994 jednatel: Ing. Karel Arbes Praha 4, Donovalská 1659, PSČ den vzniku funkce: 2.října 1991 den zániku funkce: 18.června 1999 Zapsáno: 8.prosince 1994 Vymazáno: 26.dubna 2001 jednatel: Vladimir Kotchemirovski, dat. nar Praha 4, Pod Zemankou 29 den vzniku funkce: 13.června 1998Zapsáno: 26.dubna 2001

15 jednatel: Igor Makarov, dat. nar Praha 4, Pod Zemankou 29/712 den vzniku funkce: 13.června 1998Zapsáno: 26.dubna 2001 jednatel: Vladimir Pechkine, dat. nar Praha 4, Pod Zemankou 29/712 den vzniku funkce: 13.června 1998Zapsáno: 26.dubna 2001 Podepisování: Oprávnění podepisovat se za společnost má ředitel-k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis s označením ředitel. Zapsáno: 2.října 1991 Vymazáno: 26.dubna 2001 Jednatel jedná jménem společnosti a je oprávněn ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu společnosti. Jednatel zastupuje společnost samostatně, podepisuje se tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. Zapsáno: 26.dubna 2001 Společníci: Oleg Strukov bytem Prospekt Panfilova 160, Moskva Ruská federace Zapsáno: 2.října 1991 Vymazáno: 28.listopadu 1997 Alexander M. Bykov bytem Čljanova 4, Moskva Ruská federace Zapsáno: 2.října 1991 Vymazáno: 8.prosince 1994 Vladimír G. Olitskij bytem Porjadkovyj per.8, , Moskva Ruská federace Zapsáno: 2.října 1991 Vymazáno: 8.prosince 1994 Anatolij N. Běljajev bytem Ozernaja 31, Moskva Ruská federace Zapsáno: 2.října 1991 Vymazáno: 26.dubna 2001 Vladimír G. Olitskij bytem Porjadkovyj per.8, , Moskva Ruská federace Vklad: ,- Kč Zapsáno: 8.prosince 1994 Vymazáno: 26.dubna 2001

16 Felix I. Perepelov bytem Smolenskij per.9, , Moskva Ruská federace Zapsáno: 2.října 1991 Vymazáno: 26.dubna 2001 Ing. Karel Arbes, CSc. Praha 4, Donovalská 1659 Zapsáno: 2.října 1991 Vymazáno: 8.prosince 1994 Ing. Karel Arbes, CSc. Praha 4, Donovalská 1659 Vklad: ,- Kč Zapsáno: 8.prosince 1994 Vymazáno: 26.dubna 2001 JUDr. Pavel Smola Praha 7, Strossmayerovo nám. 11 Zapsáno: 2.října 1991 Vymazáno: 26.dubna 2001 Ing. Karel Arbes, CSc., r.č /192 Praha 9, Prosek, Vysočanská 561, PSČ Vklad: ,- Kč Splaceno: 100 % Zapsáno: 26.dubna 2001 Vladimir Kotchemirovski, dat. nar Sank-Petěrburk, prospekt Bolševikov Ruská federace Splaceno: 100 % Zapsáno: 26.dubna 2001 Igor Makarov, dat. nar Litkarino 7, 3-13, Moskevská oblast Ruská federace Vklad: ,- Kč Splaceno: 100 % Zapsáno: 26.dubna 2001 Vladimir Pechkine, dat. nar Sankt-Petěrburk, prospekt Něpokorennych, dom 16 k. 1, kv 237 Ruská federace Vklad: ,- Kč Splaceno: 100 % Zapsáno: 26.dubna 2001 JUDr. Pavel Smola Praha 7, Strossmayerovo nám. 11 Splaceno: 100 % Zapsáno: 26.dubna 2001 Základní kapitál: ,- Kč Zapsáno: 2.října 1991 Vymazáno: 28.listopadu 1997

17 ,- Kč Zapsáno: 28.listopadu 1997 Vymazáno: 21.srpna ,- KčZapsáno: 21.srpna 2000 Ostatní skutečnosti: - Datum uzavření spol. smlouvy: Zapsáno: 2.října 1991 Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz). Dne: :30:37 Údaje platné ke dni , 6:00

18 V ý p i s z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 3771!!! U P O Z O R N Ě N Í!!! Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET. V případě, že se domníváte, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na rejstříkový soud. Datum zápisu: 2.října 1991 Obchodní firma: VIST International, spol. s r.o. Sídlo: Praha 9, Vysočanská 561 Identifikační číslo: Právní forma: Společnost s ručením omezeným Předmět podnikání: - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - zprostředkování v oblasti obchodu Statutární orgán: jednatel: Vladimir Kotchemirovski, dat. nar Praha 4, Pod Zemankou 29 den vzniku funkce: 13.června 1998 jednatel: Igor Makarov, dat. nar Praha 4, Pod Zemankou 29/712 den vzniku funkce: 13.června 1998 jednatel: Vladimir Pechkine, dat. nar Praha 4, Pod Zemankou 29/712 den vzniku funkce: 13.června 1998 Jednatel jedná jménem společnosti a je oprávněn ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu společnosti. Jednatel zastupuje společnost samostatně, podepisuje se tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. Společníci: Ing. Karel Arbes, CSc., r.č /192 Praha 9, Prosek, Vysočanská 561, PSČ Vklad: ,- Kč Splaceno: 100 % Vladimir Kotchemirovski, dat. nar Sank-Petěrburk, prospekt Bolševikov Ruská federace Splaceno: 100 % Igor Makarov, dat. nar Litkarino 7, 3-13, Moskevská oblast

19 Ruská federace Vklad: ,- Kč Splaceno: 100 % Vladimir Pechkine, dat. nar Sankt-Petěrburk, prospekt Něpokorennych, dom 16 k. 1, kv 237 Ruská federace Vklad: ,- Kč Splaceno: 100 % JUDr. Pavel Smola Praha 7, Strossmayerovo nám. 11 Splaceno: 100 % Základní kapitál: ,- Kč Ostatní skutečnosti: - Datum uzavření spol. smlouvy: Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz). Dne: :32:10 Údaje platné ke dni , 6:00

20 V ý p i s z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 4096!!! U P O Z O R N Ě N Í!!! Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET. V případě, že se domníváte, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na rejstříkový soud. Datum zápisu: 14.července 1993 Obchodní firma: TURAL, s.r.o. Sídlo: Horažďovice 2, Předměstí 1006, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: Společnost s ručením omezeným Předmět podnikání: - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží na které je třeba zvláštní povolení v režimu živnosti volné - výroba suvenýrů a bytových doplňků - pilařská výroba - stavba strojů s mechanickým pohonem - zprostředkování obchodní činnosti Statutární orgán: jednatel: Aleksandr Petrovič Chalbošin, dat. nar Horažďovice 2, Předměstí 1006, PSČ den vzniku funkce: 14.července 1993 Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupují ve všech věcech jednatelé samostatně, s výjimkou převodu nemovitostí, kdy jsou oprávněni jednat pouze společně b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis alespoň jeden jednatel s uvedením jména a funkce Společníci: Naučno-proizvodstvennaja kommerčeskaja firma ALEMAKS, tovariščestvo s organičennoj otvetstvennostju, Moskva, PSČ , prospekt Mira 18 Vklad: ,- Kč Splaceno: ,- Kč Obchodní podíl: 40 % Ing. Karel Arbes, CSc., r.č /192 Praha 9, Vysočanská 561, PSČ Vklad: ,- Kč Splaceno: ,- Kč Obchodní podíl: 20 %

Statut Českého rozhlasu

Statut Českého rozhlasu Statut Českého rozhlasu 1. Název: ČESKÝ ROZHLAS Cizojazyčné názvy: anglicky: Czech Radio německy: Tschechischer Rundfunk francouzsky: Rádio Tchéque španělsky: Radio Checa italsky: Radio Ceca rusky: Чешскоe

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 205

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 205 Datum zápisu: 3. října 1990 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 205 Spisová značka: C 205 vedená u Krajského soudu v Brně Obchodní firma: PROMEDICA SPOL.

Více

Úplný výpis. Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 7352. České Budějovice, Křižíkova 7, PSČ 37001

Úplný výpis. Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 7352. České Budějovice, Křižíkova 7, PSČ 37001 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 7352 Datum zápisu: 16. září 1997 Spisová značka: Obchodní firma: C 7352 vedená u Krajského soudu v Českých

Více

Úplný výpis. Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 18361. C 18361 vedená u Městského soudu v Praze. Praha 4, Na Větrově 47, PSČ 14200

Úplný výpis. Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 18361. C 18361 vedená u Městského soudu v Praze. Praha 4, Na Větrově 47, PSČ 14200 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 18361 Datum zápisu: 11. března 1993 Spisová značka: Obchodní firma: C 18361 vedená u Městského soudu v Praze Jiřina

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 6727

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 6727 Datum zápisu: 19. srpna 1994 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 6727 Spisová značka: C 6727 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové Obchodní

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl Dr, vložka 1967

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl Dr, vložka 1967 Datum zápisu: 25. října 1994 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl Dr, vložka 1967 Spisová značka: Dr 1967 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: Bytové družstvo

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 143676

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 143676 Datum zápisu: 10. října 2008 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 143676 Spisová značka: C 143676 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: Brightsea

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU - NADAČNÍ FOND LUDĚK PRO LIDI

STATUT NADAČNÍHO FONDU - NADAČNÍ FOND LUDĚK PRO LIDI STATUT NADAČNÍHO FONDU - NADAČNÍ FOND LUDĚK PRO LIDI A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a sídlo nadačního fondu 1.1 Název nadačního fondu je: Nadační fond Luděk pro Lidi (dále rovněž jako nadační fond

Více

Úplný výpis. Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 186401. C 186401 vedená u Městského soudu v Praze

Úplný výpis. Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 186401. C 186401 vedená u Městského soudu v Praze Datum zápisu: 21. listopadu 2011 Spisová značka: Obchodní firma: z Úplný výpis obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 186401 C 186401 vedená u Městského soudu v Praze Celní

Více

S P O L K O V É S T A N O V Y 2 0 1 4

S P O L K O V É S T A N O V Y 2 0 1 4 SP OLKOVÉ STANOVY 2 0 1 4 Stanovy Vševltavského spolku 1. Název spolku Vševltavský spolek, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Úplný výpis. Datum zápisu: 27. června 2001. Spisová značka: B 7251 vedená u Městského soudu v Praze zapsáno 27. června 2001 Obchodní firma:

Úplný výpis. Datum zápisu: 27. června 2001. Spisová značka: B 7251 vedená u Městského soudu v Praze zapsáno 27. června 2001 Obchodní firma: Datum zápisu: 27. června 2001 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7251 Spisová značka: B 7251 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: GENTILO,

Více

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000 PROJEKT PŘEMĚNY Projekt změny právní formy dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, obchodní společnosti Thalia, a.s., IČ: 630 79 542, se sídlem Praha

Více

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00 Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl sídlo Praha 2, Šafaříkova 1, PSČ 120 00, tel. + 222512215, fax + 224223424, e-mail tomaspohl@seznam.cz IČ 66208947, osvědčení České advokátní komory číslo 01461 Ústavní

Více

Úplný výpis. Datum zápisu: 13. července 2007

Úplný výpis. Datum zápisu: 13. července 2007 Datum zápisu: 13. července 2007 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 12389 Spisová značka: B 1610 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích vymazáno

Více

Založení společnosti s ručením omezeným:

Založení společnosti s ručením omezeným: Založení společnosti s ručením omezeným: Obchodní firma: (nesmí se krýt s již zapsanou firmou v obch. Rejstříku - lze ověřit na serveru www.justice.cz) Sídlo: (ve společenské smlouvě lze uvést jak přesnou

Více

Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup

Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup. (dále jen soutěž ). Tato pravidla mohou být pozměněna

Více

N 144/2005 Z á z n a m sepsaný JUDr. Jaroslavem Hájkem, notářem v Kutné Hoře, v kanceláři v Kutné Hoře, Havířské ulici č.p. 576, dne 29.04.2005 Dostavil se: Ing. František Hýbner, r.č. 500905/262, bytem

Více

DNE 10. 12. 2014. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Ing. Jan Bureš. Vladimír Kříž

DNE 10. 12. 2014. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Ing. Jan Bureš. Vladimír Kříž DNE 10. 12. 2014 Mgr. Petr Šindelář, LL.M. a Ing. Jan Bureš a Vladimír Kříž DOHODA O ZALOŽENÍ SPOLKU OBČANSKÝ STŘELECKÝ SPOLEK OSTROV, z. s. VČETNĚ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV TOCIK ŠINDELÁŘ & PARTNEŘI advokátní

Více

VZOR. Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé:

VZOR. Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé: VZOR Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé: 1. Název (právnické osoby):... Sídlo... IČ:... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného soudem v..., odd..., vložka... jednající panem:... a

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

TRUCK UNION, spol. s r.o. CZ49192477 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

TRUCK UNION, spol. s r.o. CZ49192477 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název TRUCK UNION, spol. s r.o. IČ 49192477 DIČ CZ49192477 datum vzniku 09.11.1993 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.01.1994 nespolehlivý plátce

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2002 do 31.12.2002 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 19002

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 19002 Datum zápisu: 28. ledna 1999 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 19002 Spisová značka: C 65212 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: B 19002

Více

Podmínky výběrového řízení. na prodej části majetkové podstaty dlužníka. Veseko, a.s.

Podmínky výběrového řízení. na prodej části majetkové podstaty dlužníka. Veseko, a.s. Mgr. Ing. Ivo Hala insolvenční správce dlužníka VESEKO, a.s. IČ 467 08 537, se sídlem Velký Šenov, Mikulášovická 552, PSČ: 407 78 právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 9655

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 9655 Datum zápisu: 26. února 1996 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 9655 Spisová značka: C 9655 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové Obchodní

Více

Nadační fond Československé obce legionářské Legie 100

Nadační fond Československé obce legionářské Legie 100 Nadační fond Československé obce legionářské Legie 100 Účelem nadace je: Sběr finančních příspěvků určených na podporu a realizaci aktivit zabezpečovaných v rámci projektu Legie 100. Základní údaje: Nadační

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

Výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 2845. provozování vnitrostátního neveřejného letiště

Výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 2845. provozování vnitrostátního neveřejného letiště Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 2845 Datum zápisu: 17. října 1991 Spisová značka: C 2845 vedená u Krajského soudu v Brně Obchodní firma: Letiště Znojmo, spol.

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI. prezentace pro seminář Střed zájmu

ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI. prezentace pro seminář Střed zájmu ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI prezentace pro seminář Střed zájmu ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI (APA) spolek (dříve občanské sdružení) založený v roce 1994 členem může být výrobce nebo producent audiovizuálních

Více

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s.

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. (dále jen Spolek

Více

Statut Nadace Divoké husy ve znění Dodatku č. 18.

Statut Nadace Divoké husy ve znění Dodatku č. 18. Statut Nadace Divoké husy ve znění Dodatku č. 18. Část I. Úvodní ustanovení Vznik Nadace Nadace Divoké husy byla založena v roce 1997 dále uvedenými zřizovateli. 17.2.1997 byla zapsána v registru nadací

Více

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem

Více

Žádost o podnikatelský úvěr pro právnické osoby

Žádost o podnikatelský úvěr pro právnické osoby Raiffeisenbank a.s. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: 140 78, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen "banka") Identifikace zástupce RB

Více

Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku.

Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku. SOUTĚŽ GARNIER Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku. 1. Organizátor a pořadatel Organizátorem soutěže je společnost Lion Communications s.r.o., se sídlem Praha

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3660

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3660 Datum zápisu: 1. ledna 1996 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3660 Spisová značka: B 3660 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: Správa komunálního

Více

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014 HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014 I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem SMS soutěže s názvem Prostřeno! X. Fackelmann (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem

Více

Pravidla Kalendáře Fujifilm 2012. 1 Všeobecná ustanovení

Pravidla Kalendáře Fujifilm 2012. 1 Všeobecná ustanovení Pravidla Kalendáře Fujifilm 2012 1 Všeobecná ustanovení 1. Předmětem této soutěže (dále jen Soutěž) je vybrat ze všech Účastnic 12 laureátek, jejichž fotografie bude zveřejněna v Kalendáři Fujifilm Ročník

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 19775

z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 19775 Ú p l n ý v ý p i s z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 19775!!! U P O Z O R N Ě N Í!!! Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána

Více

V ý p i s z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 625

V ý p i s z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 625 Page 1 of 6 V ý p i s z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 625!!! U P O Z O R N Ě N Í!!! Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána

Více

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená na mimořádné valné hromadě konané dne 31. srpna 2006 v salonku Panorama hotelu Amber Hotel Černigov v Hradci Králové Představenstvo

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.9 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4785

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4785 Datum zápisu: 16. června 1997 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4785 Spisová značka: B 4785 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: ZAPA beton

Více

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz (dále jen Podmínky ) I. Úvodní ustanovení a definice 1. Tyto Podmínky užívání služeb serveru themail.cz (dále i jen server ) stanoví práva a závazky uživatelů

Více

na základě ustanovení 214 a násl. občanského zákoníku v platném znění mezi 1. paní Olgou Královou (dále jen členové spolku ) Založení spolku

na základě ustanovení 214 a násl. občanského zákoníku v platném znění mezi 1. paní Olgou Královou (dále jen členové spolku ) Založení spolku ZALOŽENÍ SPOLKU na základě ustanovení 214 a násl. občanského zákoníku v platném znění mezi 1. paní Olgou Královou r.č. 765120/1580 bytem Chrášťany 63 2. paní Jitkou Fukovou r.č. 755823/1593 bytem Chrášťany

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

Zápis z 27. jednání Rady České televize dne 30. 10. 2002

Zápis z 27. jednání Rady České televize dne 30. 10. 2002 Zápis z 27. jednání Rady České televize dne 30. 10. 2002 Přítomni: B. Fanta, H. Fibingerová, Z. Forman, M. Horálek, Z. Hůlová, E. Kohák, P. Kučera, L. Miler, J. Mrzena, J. Šilerová, P. Žáček. Část: J.

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.11 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

Zakládací smlouvu ve znění dodatku č. 6

Zakládací smlouvu ve znění dodatku č. 6 Sbor Jednoty bratrské v Liberci se sídlem Liberec 5, Boženy Němcové 54/9, 460 01 IČ: 46744860 Jednající: Bc. Zdeněk Sůva, Hvězdná 491, Liberec V, 460 01, RČ 750603/2567 (dále jen Sbor JB ) a Nadace EURONISA

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY

ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 981 ze dne 26. 6. 2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZOR MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY odbor památkové péče PID ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY vlastníkům památkově významných objektů

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.9 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára v Praze

STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára v Praze STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára v Praze I. Úvodní ustanovení, název, sídlo, IČ 1. Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže a vedlejší akce (dále již jen pravidla soutěže ) Zjemni šéfe (dále společně již jen soutěž ). Pravidla

Více

z a k l a d a t e l s k é l i s t i n y

z a k l a d a t e l s k é l i s t i n y Strana první NZ 684/2012 N 715/2012 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný dne 6. 12. 2012 (slovy: šestého prosince roku dva tisíce dvanáct) jménem JUDr. Jitky Krejčíkové, notářky v Lysé nad Labem, na místě

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015 č.j.: 626/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 26.08.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2791 v k.ú. Vinohrady Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

SMLOUVA O NÁJMU ZAŘÍZENÍ

SMLOUVA O NÁJMU ZAŘÍZENÍ SMLOUVA O NÁJMU ZAŘÍZENÍ uzavřená dle 1725 a 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( NOZ ) Smlouva číslo: CZxx11xx mezi Obchodní firma: Zákaznické číslo: Sídlo: IČ: DIČ: CZ zapsaná v obchodním

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize. 1. Základní pojmy a podmínky

Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize. 1. Základní pojmy a podmínky Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize 1. Základní pojmy a podmínky Soulad s právními předpisy a ostatními předpisy. Sponzorské vzkazy dodané k televiznímu vysílání

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže OSHK Podmínky Aktivní Registrace HK Pasivní Registrace

Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže OSHK Podmínky Aktivní Registrace HK Pasivní Registrace Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže občanského sdružení Hroší kůže, se sídlem Chotiměř 96, 410 02, IČ: 01221906 registrované Ministerstvem vnitra ČR dne 9.11.2012

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Topolné, na adrese Topolná 231, 687 11 Topolná. Spolku bylo

Více

Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU

Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU Dne 30. 3. 2006 založili zřizovatelé Ing. Michal Šnobr, nar. 25. 5. 1970, r. č. 700525/1693, trvale bytem Zvolenská 134, 386 01 Strakonice a Ing. Martin Batěk,

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

Článek I. Obecná ustanovení

Článek I. Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ PREMIUM SMS SLUŢEB, HLASOVÝCH A AUDIOTEXTOVÝCH SLUŢEB A INTERNETOVÝCH STRÁNEK (dále jen obchodní podmínky nebo také VOP PRSMS ) Článek I. Obecná ustanovení 1.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Dokumenty ve správním řízení trvalý pobyt

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Dokumenty ve správním řízení trvalý pobyt Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_12_CZSŘ_4.12_ Správní řád v oblasti evidence obyvatel Střední odborná škola a

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www..

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www.. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu ŽÁDOST O JEDNOLETÝ GRANT HL.M. PRAHY v oblasti kultury a umění od 1.1.2012 právnická osoba/fyzická

Více

µ 217/.ΒΡΣ.1/04,ΒΡΣΛ?

µ 217/.ΒΡΣ.1/04,ΒΡΣΛ? ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ STRAKONICE, VELKÉ NÁMĚSTÍ 216, 386 01 STRAKONICE µ

Více

Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra. V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102. Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky

Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra. V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102. Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102 Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky V zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí Vás vyzývám

Více

Výňatek z licenčních podmínek programu BBC

Výňatek z licenčních podmínek programu BBC Tisková zpráva RRTV K RUŠENÍ STANIC RÁDIO ČESKO, ČRO 6 A LEONARDO A K ROZHODNUTÍ RADY O UDĚLENÍ PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU S PŘEVODEM OBCHODNÍHO PODÍLU VE SPOLEČNOSTI BBC Radiocom (Praha) s.r.o. Rada pro rozhlasové

Více

Žádost o podporu kinematografie

Žádost o podporu kinematografie evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie) název projektu název dotačního okruhu Seminář ARAS a Cena ARAS 8. vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie číslo výzvy 2013-8-1-11 charakteristika

Více

ŽÁDOST O OTEVŘENÍ A VEDENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU mbusiness KONTO SE SLUŽBOU mtransfer

ŽÁDOST O OTEVŘENÍ A VEDENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU mbusiness KONTO SE SLUŽBOU mtransfer ŽÁDOST O OTEVŘENÍ A VEDENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU mbusiness KONTO SE SLUŽBOU mtransfer I. Údaje o firmě Obchodní jméno 2 *: Zkrácené obchodní jméno 3 *: 9. 2. 204 IČ*: DIČ: Právní forma 4 *: Zapsaná v*: ŽR /

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1

Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Všeobecná pravidla níže uvedená ustanovují pravidla soutěže na internetových stránkách www.jcb-agro.cz (dále jen soutěž ). 2 Pořadatelem

Více

odpovídáme tímto na Váš dopis č. j. č.j.: BUR/3077/2013 ze dne 11. 7. 2013.

odpovídáme tímto na Váš dopis č. j. č.j.: BUR/3077/2013 ze dne 11. 7. 2013. pro rozhlasové a televizní vysílání JUDr. Kateřina Kalistová, předsedkyně RRTV Skřetova 44/6 120 00 Praha 2 DOŠLO DNE: 8 "07" 2013 Číslo jednací _ Počet listů: A Počet příloh: Počet listů příloh: Druh

Více

2.4. Pravidla a podmínky

2.4. Pravidla a podmínky 2.4. Pravidla a podmínky 1. BONUS PROGRAM + 1.1. Věrnostní program BONUS + (dále jen BONUS + ) je provozován obchodní společností BLOK, spol. s r. o., se sídlem Bojkovice, Nádražní 953, PSČ 687 71, Česká

Více

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva Smlouva o poskytování odborného sociálního poradenství č. X/XXXX Uzavřená podle 91 a 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojistitel: EUROP ASSISTANCE HOLDING se sídlem 7 boulevard Haussmann 75009 Paris, Francie, společnost registrována v Pařížském registru firem

Více

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI 1. Název společnosti: SIRIRI Článek I. Úvodní ustanovení 2. Sídlo: Karmelitská 18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana 3. Zakladatelé: Provinční delegatura Řádu bosých

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

Zakládací listina Nadačního fondu Uran

Zakládací listina Nadačního fondu Uran Zakládací listina Nadačního fondu Uran prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. datum narození: 16. 4. 1961 bydliště: Střešovická 1011/37, Praha 6, PSČ: 162 00 a MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D. datum narození: 12. 9.

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu strana 7 e-příloha AUDITOR č. 8/2009 Předávání klientů vzorové dokumenty Nový zákon o auditorech přinesl také novinky týkající se vztahu nového a předchozího auditora v případě nahrazení jednoho auditora

Více