Strategické cíle projektu a projektové řízení. Martina Matoušková Konference Projektové řízení , Praha, Hotel Diplomat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategické cíle projektu a projektové řízení. Martina Matoušková Konference Projektové řízení 2012 26.9.2012, Praha, Hotel Diplomat"

Transkript

1 Strategické cíle projektu a projektové řízení Martina Matoušková Konference Projektové řízení , Praha, Hotel Diplomat

2 Společný cíl pro business, PMO a dodavatele je dodat projekty s nejvyšší hodnotu z hlediska korporátních cílů Projektová paradigmata Chci své projekty hned a rychle Nezaplatím ani o korunu víc Business Moje projekty jsou nejdůležitější PM Dodavatelé Dejte nám Vaši (přesnou) strategii Předejte nám Vaše projektové požadavky A PAK UŽ NIC NEMĚŇTE! Musím dodat projekt dle zadání Nesmím překročit rozpočet Musím dodržet harmonogram 2

3 Ale základní otázkou je, zda každý projekt korporátní cíle reflektuje Strategické plánování Tvorba strategie čím chceme být? Tvorba strategie jak toho dosáhneme? Realizace strategie A Příprava B Zacílení a C Optimalizace D Dnes tvorba iniciativ Zmapování Dnešní firma Kombinování situace a tvorba v Sběr iniciativ iniciativ do strategických a jejich strategických hodnocení strategických scénářů scénářích variant Posouzení a úprava Výběr strategie Programové a projektové řízení Strategické řízení 3

4 Pro implementaci strategie firmy je projektové řízení neodmyslitelnou součástí, a to už ve fázi strategického plánování Předpoklady pro úspěch či neúspěch projektu se často rodí už v této fázi Liniová aktivita 1 Liniová aktivita 2 Liniová aktivita n Strategická vize Strategický plán/ koncepce Portfolio Program Projekt Projekt 1 Projekt n Dobrá volba nástrojů pro implementaci strategické vize a kvalitní definice požadovaných cílů a zadání projektu je základní rolí businessu budoucího zákazníka projektu 4

5 S tím souvisí i dobré pochopení toho, jak projekt zapadá do celkového kontextu fungování organizace Projekty nežijí v izolaci kontext projektu v rámci celé organizace je nutno řídit pro udržení jeho životaschopnosti Liniová aktivita 1 Liniová aktivita 2 Liniová aktivita n Strategická vize Strategický plán/ koncepce Portfolio Program Projekt Projekt 1 Projekt n Dobrá diskuse mezi businessem, strategií a PMO (PM) je klíčová pro definování kontextu projektu v rámci organizace (cíle, KPIs, zdroje, rozhraní, konflikty) 5

6 Jak organizace zajišťují propojení mezi strategií a řízením projektů, programů a portfolia projektů Vedení Strategické cíle Tým pro řízení portfolia projektů Rozhodnutí realizovat/ pozastavit/stabilizovat Projektové řízení Metodika Školení Priority Programová/Projektová kancelář (PMO) Konsolidovaná informace o stavu a postupu Status report Eskalace Program 1 Program 2 Program n Projekt A Projekt B Projekt C 6

7 Te nt o o Naplnění cílů projektu nespočívá pouze v řízení rozsahu, času a rozpočtu projektu Strategické směřování Rámec řízení a) Strategická vize b) Zadání projektu c) Plán projektu d) Strategické rozhodování e) Komunikace všech rozhodnutí Governance a) Organizační struktura a rozhodovací pravomoci b) Role a odpovědnosti c) Komunikace d) Alokace zdrojů e) Řízení Stakeholderů Centrální komunikace programu/projektu Programový/ Projektový Management a) Řízení rozsahu b) Řízení času c) Řízení kontraktu d) Řízení eskalací a změn e) Finanční řízení/řízení zdrojů f) Řízení rizik 7

8 Příklad: Velmi málo jaderných projektů bylo realizováno v plánovaných parametrech, příčin je několik Základní fakta Projekt Doba výstavby v letech Celkové náklady (EUR mld.) Instalovaná kapacita Olkiluoto ,5 4,7 1 x MWe Flamanville ,3 6 1 x MWe Mochovce 4-5? 2,9? 2 x 440 MWe Původní plán Aktuální odhad Zdroj: Wikipedia, mega-projects.eu, World Nuclear News 8

9 Looking back to see the future jak se nepoučit při plánování projektu Průměrná doba výstavby (reaktory AREVA) V letech N4 N4 N4 N4 Konvoi Konvoi Konvoi EPR - Olk. EPR - Fl. Skutečnost/Původní plán Aktuální odhad 80. léta první generace 90. léta druhá generace třetí generace Zdroj: Wikipedia, mega-projects.eu, World Nuclear News 9

10 Olkiuloto3 (Finsko): Co všechno se může stát, když se rozhodnete pro novou technologii Strategické směřování Jaderná energie hraje významnou roli v energetickém mixu Finska (cca 30 %) Olkiuloto 3 je ve Finsku první jaderný reaktor tzv. třetí generace PWR, který šel do výstavby Původní cíl spustit výrobu v roce 2009 Governance Zákazník TVO vlastněn konsorciem utilitních a průmyslových společností Dodavatelský model konsorcium AREVA (66 %) a Siemens (34 %) Fixed price První reference AREVA mimo Francii Co se stalo v projektu Podcenění projektu v plánovací fázi, které vyústilo ve zpoždění projektu způsobené nedostatkem zkušeností s novou technologií Nekvalitní dodávky subkontraktorů a nedostatečná kontrola kvality ze strany TVO V r Siemens opouští konsorcium s AREVOU a zůstává pouze subdodavatelem haly pro turbínu Dokončení projektu je odhadováno na rok V současné době probíhá mezi AREVOU a TVO mezinárodní arbitráž. Zdroj: Wikipedia, mega-projects.eu, World Nuclear News 10

11 Flamanville (Francie): když se fatální chyby v řízení kvality smísí se změnou strategických předpokladů Strategické směřování Francie = jaderná velmoc (75-77 % energie z jádra) Pro EDF byl Flamanville první projekt s reaktorem třetí generace Záměr rolovat po úspěsném spuštění ve Francii tuto technologii do UK Původní cíl spustit výrobu v roce 2012 Governance Zákazník státem vlastněná EDF Dodavatelský model AREVA, paralelně pracující na výstavbě jaderných bloků ve Finsku a Číně Co se stalo v projektu Podcenění projektu v plánovací fázi, které vyústilo ve zpoždění projektu způsobené nedostatkem zkušeností s novou technologií Problémy s pracovními podmínkami na staveništi, smrtelné úrazy (investigace Evropského parlamentu) Složitá situace v období po havárii ve Fukušimě Projekt prošel několikrát revizí z hlediska projektového řízení. Významné zdržení projektu přinesla celoevropská diskuse nad budoucností jaderného programu po Fukušimě. Dokončení projektu je odhadováno na rok Zdroj: Wikipedia, mega-projects.eu, World Nuclear News 11

12 Proč to tedy v projektech občas nefunguje? Příčiny rozporů Strategické cíle Nejasně definované cíle Cíle nejsou vzájemně sladěné a sdílené Dílčí cíle jsou často v rozporu Motivace Rozdílná KPIs v různých částech organizace Nekompatibilní KPIs mezi business navzájem Nesoulad mezi osobními a firemními cíli/kpi Osobnosti Rozdílné osobnostní charakteristiky Nízká loajalita ke společnému firemnímu cíli Nízká odvaha přijímat úkoly s rizikem 12

13 a co s tím lze dělat na úrovni korporace? Opatření pro zajištění souladu pohled korporace Při strategickém plánování Při definici projektu Při mobilizaci projektu Při realizaci projektu Srozumitelné pojmenování korporátních cílů Integrovaná KPI Kvalitní definice správných business cílů projektu Spolupráce zadavatele a realizátora (PM) na přípravě zadání Zajištění adekvátních kapacit Potvrzení kompatibility business cílů s navrhovaným projektovým řešením Aplikace best practices PM Komunikace a stakeholder management Benefit management (obsah business cíle, čas, peníze) 13

14 a jak si s tím poradí projektový manažer? Opatření pro zajištění souladu pohled manažera Vyžadovat odpovědnost a ocenit odvahu pracovníků ve vztahu k celofiremním cílům Využít komunikaci a další nástroje k překonání osobních pohledů a parciální motivace Věnovat velkou pozornost zahájení projektu (pochopení potřeb a souvislostí, správné plánování, ). Upřednostňovat jednoduché řešení. Vyvažovat měkké i tvrdé řízení projektu. Žádná sofistikovaná metodika nenahradí intuici projektového manažera! 14

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Architektura řízení v návaznosti na IT systémy 11. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 7 1.1

Více

Projektový. management

Projektový. management Základní kurz Projektový pro interní auditory management ISO/TS 16 949:2002 Dr. Ing. Petr ŘEHÁČEKEK Consulting Group for Success PROJEKT Jedinečný proces koordinovaných činností s daty zahájení a ukončení,

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Foresight a technologické oblasti strategického významu

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Foresight a technologické oblasti strategického významu Foresight a technologické oblasti strategického významu pro ekonomický růst ČR 42 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Foresight a technologické oblasti strategického

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE PERSONÁLNÍ STRATEGIE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE PERSONÁLNÍ STRATEGIE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE PERSONÁLNÍ STRATEGIE Zpracovatel: TREXIMA, spol. s r.o. Název projektu: Personální strategie efektivní řízení lidských zdrojů na Krajském úřadě Plzeňského kraje Registrační

Více

Projekt konverze měny SKK na EUR v ERP SAP

Projekt konverze měny SKK na EUR v ERP SAP Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Vedlejší specializace: Management Diplomová práce Projekt konverze měny SKK na EUR v ERP SAP Rok vydání: 2009 Autor: Kuročkin Michal Vedoucí práce:

Více

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Metodika řízení implementace e-gov pro kraje 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 8 2 Projektové

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tématem diplomové práce je vytvoření projektu implementace projektového řízení

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení IT projektů v prostředí telekomunikačního operátora Autor BP: Miroslav Svoboda Vedoucí BP: Ing. Miloš Dvořák 2013 Praha é áš í

Více

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Datum 8.4. 2011 vydání (verze 1.00) Obsah 1 SWOT analýza a manažerské shrnutí... 5 1.1 SWOT analýza... 5 1.2 Manažerské shrnutí...

Více

SYSTÉM CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

SYSTÉM CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SYSTÉM CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Závěrečný výstup projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadě Plzeňského kraje reg.č. CZ.1.04/4.1.00/42.00012 Projektové řízení obecně Pojetí projektu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Analýza rizik a možností využití metody PPP při projektech dopravní infrastruktury v České republice Bc. Magdaléna Jebavá Diplomová práce 2012 Ráda

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

PROGRAM PODPORY PODNIKÁNÍ PROJEKT SMECA

PROGRAM PODPORY PODNIKÁNÍ PROJEKT SMECA PROGRAM PODPORY PODNIKÁNÍ PROJEKT SMECA 1 Výzkumné a technologické nástroje /Je nutné doplnit čísla stran podle skutečnosti/ ZÁKLADNÍ INFORMACE SOUČASNÉ EVROPSKÉ STANOVY A SMĚRNICE VLIV NA MALÉ A STŘEDNÍ

Více

Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová Na tvorbě publikace spolupracovaly: Mgr. Martina Chlápková,

Více

1 Úvod do problematiky 3. 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5

1 Úvod do problematiky 3. 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5 O B S A H 1 Úvod do problematiky 3 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5 3 Základní faktory úspěchu dosahování cílů ÚEK 13 3.1 Zajištění legislativního rámce 14 3.2 Zabezpečení finančních zdrojů pro realizaci

Více

Pravidla řízení Projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová

Pravidla řízení Projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Pravidla řízení Projektu Zvýšení

Více

Vytvoření projektového portfolia

Vytvoření projektového portfolia Vytvoření projektového portfolia KAPITOLA 2 V této kapitole se dozvíte: Základní pilíře Idea managementu Proces Idea managementu Business Case Management Manažerské desatero pro vytvoření projektového

Více

Kultura projektově orientované společnosti Culture of Project-oriented Society

Kultura projektově orientované společnosti Culture of Project-oriented Society Kultura projektově orientované společnosti Culture of Project-oriented Society Hrazdilová Bočková Kateřina, Novotný Jaroslav Abstrakt Předkládaný příspěvek pojednává o pozici projektové kultury v rámci

Více

CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ

CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ Cíle kapitoly po prostudování kapitoly čtenář: Zná základní pojmy související se strategickým řízením. Chápe pojem strategie. Zná smysl a účel strategického řízení. Zná hierarchickou

Více

Masarykova univerzita Brno. ve spolupráci s výrobcem zdravotnické techniky. ELLA-CS, s.r.o. červen 2010

Masarykova univerzita Brno. ve spolupráci s výrobcem zdravotnické techniky. ELLA-CS, s.r.o. červen 2010 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno ve spolupráci s výrobcem zdravotnické techniky ELLA-CS, s.r.o. EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ červen 2010 Skripta pro projekt

Více

Projekt informační strategie hl.města Prahy. Doposud dosažené výsledky projektu IT strategie. KPMG Česká republika, s.r.o

Projekt informační strategie hl.města Prahy. Doposud dosažené výsledky projektu IT strategie. KPMG Česká republika, s.r.o Projekt informační strategie hl.města Prahy Doposud dosažené výsledky projektu IT strategie KPMG Česká republika, s.r.o Jiří Vondrášek, Jiří Diepolt, Radka Haluzíková 12.5.2004, INF MHMP + informatici

Více

Projekt a projektové řízení pro manažery

Projekt a projektové řízení pro manažery Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. Projekt a projektové řízení pro manažery školení pro společnost ARR Agentura regionálního rozvoje

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

MODERNÍ MANAGEMENT ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

MODERNÍ MANAGEMENT ŘÍZENÍ PROJEKTŮ MODERNÍ MANAGEMENT ŘÍZENÍ PROJEKTŮ STUDIJNÍ CÍLE VYSVĚTLIT POJEM PROJEKT, PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. SESTAVIT PROJEKT NA VYMALOVÁNÍ POKOJE. PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PODLE IPMA PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ NEBOLI PROJEKTOVÝ

Více

Primárním cílem projektu je zvýšení efektivity projektového řízení SÚKL. Tento cíl bude dosažen pomocí následujících kroků:

Primárním cílem projektu je zvýšení efektivity projektového řízení SÚKL. Tento cíl bude dosažen pomocí následujících kroků: Obsah nabídky Koncepce realizace analytické a metodické části Cíl projektu Primárním cílem projektu je zvýšení efektivity projektového řízení SÚKL. Tento cíl bude dosažen pomocí následujících kroků: 1.

Více

Smlouvu o dílo č. 32/013

Smlouvu o dílo č. 32/013 Dnešního dne uzavírají Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem DPH bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 4221011/0710 Zastoupená: Doc.

Více

David Tuček, Zuzana Tučková, Michaela Hájková, Zdeněk Kocourek

David Tuček, Zuzana Tučková, Michaela Hájková, Zdeněk Kocourek David Tuček, Zuzana Tučková, Michaela Hájková, Zdeněk Kocourek Uplatnění projektového přístupu při nasazení BPM Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací Osnova Tradiční model

Více