Microsoft Word - Úvod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Microsoft Word - Úvod"

Transkript

1 Microsoft Word - Úvod Vzhled Microsoft Word je aplikace typu MDI (Multiple Document Interface), tzn. v hlavním okně aplikace (v pracovní oblasti tohoto okna) se otvírají další podřízená okna s jednotlivými dokumenty. Takto je vlastně Word spuštěn jen jednou, ale může v něm být současně zpracováváno více dokumentů.

2 Pohyb kurzoru v textu o jeden znak doleva/doprava: / o řádku dolů/nahoru: / o slovo doleva/doprava: Ctrl + /Ctrl + na konec/začátek následujícího odstavce: Ctrl + /Ctrl + na začátek/konec řádky: Home/End o obrazovku dolů/nahoru: Page Down/Page Up na konec/začátek obrazovky: Alt + Ctrl + Page Down/Alt + Ctrl + Page Up na konec/začátek předcházející stránky: Ctrl + Page Down/Ctrl + Page Up na konec/začátek dokumentu: Ctrl + End/Ctrl + Home na dané místo v dokumentu: menu Úpravy - Přejít na... (Ctrl + G nebo F5) Word si pamatuje poslední tři místa v dokumentu, ve kterých jsme prováděli úpravy, postupný přesun na tato místa pomocí Shift + F5 Psaní textu režim přepisování a vkládání textu se přepíná dvojklikem na indikátoru ve stavovém řádku (dolní část obrazovky) PŘES nebo stiskem Insert ukončení řádku: 1. automatické lámání řádků 2. konec řádku uvnitř odstavce: kombinace kláves Shift + Enter 3. ukončení odstavce: klávesa Enter zrušení znaku: přemístění kurzoru za znak, který chceme smazat a stisk klávesy Backspace nebo přemístění kurzoru před znak, který chceme smazat a stisk klávesy Del mezera: 1. obyčejná mezera: stisk klávesy Space (mezerník) 2. pevná (nedělitelná) mezera: kombinace kláves Ctrl + Shift + Space lámání stránek: automatické nebo volbou z menu Vložit - Konec... - Konec stránky Označování textu Zvolený příkaz (např. změna zarovnávání, změna fontu, velikosti, atd.) se pak vztahuje pouze na označený text. pomocí myši: přesunout kurzor myši na začátek textu a pak Drag&Drop, tj. "drž a táhni" přes text, který je třeba označit pomocí myši a kláves: Činnost dvojklik v textu klik nalevo od textu "drž a táhni" nalevo od textu Ctrl + klik v textu dvojklik nalevo od textu trojklik nalevo od textu menu Úpravy - Vybrat vše nebo Ctrl + A stisk Alt + "drž a táhni" Označí se slovo řádka několik řádek věta odstavec celý dokumentu celý dokument sloupcový blok

3 stisk Shift + klávesy pro pohyb kurzoru v textu označení textu klávesnicí rozšíření (zúžení) původního výběru: 1. stisk Shift + klik myší tam, kde chci konec výběru nebo pohyb pomocí kláves 2. zúžení výběru: stisk Shift + F8 zrušení výběru: klik kdekoliv v dokumentu nebo stisk klávesy pro pohyb v textu Odstranění účinku příkazu (Undo) Někdy provedeme některou akci chybně. Lze obnovit stav, který byl před provedením této akce - provádí se to pomocí funkce Undo. Obnovit můžeme i více předchozích akcí: pomocí volby z menu Úpravy - Zpět nebo stiskem Ctrl + Z stisk tlačítka klik na šipku rozbalí seznam provedených akcí, klik např. na druhou akci odzadu způsobí, že se anulují poslední dvě akce Přesouvání a kopírování textu Nejprve je třeba označit textu, který chceme přesouvat či kopírovat (viz odstavec Označování textu). Přesun textu: 1. myší: nastavení myši na označený text a "drž a táhni" na místo, kam text přesouváme 2. tlačítky: stisk tlačítka, nastavení kurzoru do místa, kam chceme text přesunout, a stisk tlačítka Kopírování textu: 1. myší: stisk Ctrl + "drž a táhni" na místo, kam text kopírujeme 2. tlačítky: stisk tlačítka, nastavení kurzoru do místa, kam chceme text zkopírovat, a stisk tlačítka Obě operace lze provádět použitím tzv. schránky (Clipboard) systému Windows, a to takto: 1. umístění textu do schránky pomocí menu Úpravy - Vyjmout (Ctrl + X) nebo Úpravy - Kopírovat (Ctrl + C) 2. přesunutí kurzoru na dané místo 3. menu Úpravy - Vložit (Ctrl + V) Popis hlavní nabídky (panelu nabídek) Soubor Menu Soubor umožňuje práci s dokumenty - soubory uloženými na disku.

4 Nový... (Ctrl + N) otevření nového dokumentu. Otevřít... (Ctrl + O, Ctrl + F12) otevření existujícího souboru. Zavřít (Ctrl + F4, Ctrl + W) zavření souboru. Uložit (Ctrl + S) průběžné ukládání provedených změn do dokumentu. Uložit jako... uložení souboru pod jiným jménem či na jiné místo. Uložit jako webovou stránku... uložení souboru ve formátu HTML. Verze... uloží a spravuje více verzí dokumentu v jednom souboru. Vzhled stránky... změna vzhledu stránky. Náhled zobrazí vzhled celých stránek dokumentu tak, jak bude vytištěn. Náhled webové stránky zobrazí vzhled dokumentu tak, jak bude vypadat ve webovém prohlížeči. Tisk... (Ctrl + P) tisk souboru. Odeslat odeslání souboru pomocí mailu/faxu. Vlastnosti vlastnosti dokumentu, statistické informace o dokumentu,... Získat text umožní načíst text z papírové předlohy pomocí scanneru a OCR (Optical Character Recognition) softwaru. Konec (Alt + F4) ukončení aplikace Word. V menu mohou být také uvedena jména naposledy zpracovávaných dokumentů, klik na některý z nich způsobí jeho otevření. Úpravy Zpět (Ctrl + Z) vrátí zpět poslední změnu provedenou v dokumentu. Opakovat (Ctrl + Y) opakuje poslední změnu, kterou jste provedli v dokumentu. Vyjmout (Ctrl + X) odstraní vybraný text nebo obrázky a vloží je do Schránky. Kopírovat (Ctrl + C) kopíruje vybraný text nebo obrázky do Schránky. Vložit (Ctrl + V) vloží obsah Schránky na pozici kurzoru. Vložit jinak... vloží obsah Schránky jako propojený nebo vložený objekt nebo objekt jiného formátu. Vložit jako hypertextový odkaz vloží obsah Schránky jako hypertextový odkaz. Vymazat (Delete) smaže vybraný text a obrázky. Vybrat vše (Ctrl + A) označí jako výběr celý dokument včetně tabulek a obrázků. Najít... (Ctrl + F) hledá zadaný text nebo zadané formátování v dokumentu. Nahradit (Ctrl + H) vyhledá zadaný text a nahradí ho novým textem. Přejít na... (Ctrl + G) přesun kurzoru na specifickou pozici. Propojení... spojení dvou dokumentů. Objekt objekt je importovaná informace, která může být umístěna v dokumentu. Zobrazit Normálně změní zobrazení úprav na normální zobrazení. Normálně s rozvržením změní zobrazení úprav na normální zobrazení s rozvržením. Stránky zobrazí stránku tak, jak bude vytisknuta a umožní její úpravy. Osnova zobrazí osnovu dokumentu. Hlavní dokument přepne do zobrazení hlavního dokumentu. Panely nástrojů umožní zobrazit/skrýt nebo editovat panely nástrojů. Pravítko zobrazí nebo skryje pravítko. Rozvržení dokumentu zapne/vypne zobrazení Rozvržení dokumentu - svislou část okna kolem levého okraje okna dokumentu, kde se zobrazuje přehled o struktuře dokumentu. Záhlaví a pata zobrazí záhlaví ve stránkovém zobrazení.

5 Poznámky pod čarou otevře podokno pro zobrazení a úpravy poznámek pod čarou a vysvětlivek (přepínač). Komentáře otevře poznámkové podokno pro čtení poznámek (přepínač). Celá obrazovka zapíná a vypíná režim zobrazení na celou obrazovku. Lupa změní měřítko zobrazení pro úpravy dokumentu. Vložit Konec... vloží stránkové zalomení, zalomení sloupce nebo zalomení oddílu na pozici kurzoru. Čísla stránek... vloží, formátuje a umístí čísla stránek v záhlaví nebo patě. Datum a čas... vloží aktuální datum a čas ve vybraném formátu. Automatický text... vloží nebo vytvoří položku automatického textu. Pole... tento příkaz vloží do dokumentu pole. Symbol... příkaz vkládá symboly nebo speciální znaky, které tiskárna vytiskne, přestože nejsou obsaženy na standardní klávesnici, například symbol stupně ( ), symbol copyright ( ), nebo symbol registrované ochranné známky ( ). Komentář do dokumentu vloží značku poznámky a otevře poznámkové podokno, do něhož lze napsat vlastní poznámku. Poznámka pod čarou... vkládá poznámky pod čarou nebo vysvětlivky v místě kurzoru. Titulek... vloží titulky k tabulkám, obrázkům, vzorcům nebo k jiným položkám dokumentu. Křížový odkaz... vloží křížový odkaz k určené položce dokumentu. Rejstřík a seznamy... vytváří rejstříky, obsahy a seznamy obrázků. Obrázek... vloží obrázek vytvořený v jiné aplikaci. Textové pole na určeném místě vytvoří rám požadované velikosti. Pomocí rámu můžeme umístit kteroukoli položku, vyjma poznámek pod čarou, vysvětlivek a poznámek na určitou pozici (například komentář k obrázku). Soubor vloží celý soubor nebo jeho část do dokumentu. Objekt vloží nebo vkládá objekt, například tabulku nebo matematický vzorec. Záložka vytvoří záložky, které můžete použít k označení vybraného textu, obrázku, tabulek nebo jiných položek. Hypertextový odkaz vloží následující text jako hypertextový odkaz. Formát Písmo... na vybraný text buď použijeme nebo z něj odstraníme formátování znaků nebo změníme formátování nově psaného textu. Odstavec... řídí vzhled odstavců. Odrážky a číslování... vytváří seznam s odrážkami nebo číslovaný seznam z vybrané série položek v textu nebo ze série buněk v tabulce. Ohraničení a stínování... přidá obrysy a stínování k vybraným odstavcům, buňkám tabulky a rámům. Obrysy lze přidat i k obrázkům. Sloupce... mění počet sloupců v oddílu. Tabulátory... řídí nastavení pozic a zarovnání tabelátorů a určuje typ vodících znaků. Iniciála formátuje písmeno, slovo nebo vybraný text s velkými počátečními písmeny - nebo "sníženými" - kapitálkami. Iniciála je tradiční velké písmeno v odstavci a může se objevit buď na levém okraji nebo snížené ze základny první řádky v odstavci. Automatický formát provádí analýzu dokumentu, určuje jednotlivé prvky a potom text formátuje s použitím stylů z připojené šablony.

6 Galerie stylů provádí změnu formátování aktivního dokumentu kopírováním stylů z vybrané šablony. Zobrazuje vzhled dokumentu tak, jak by vypadal při formátování styly ze šablony. Styl slouží k prohlížení, úpravám nebo vytváření stylů a aplikaci stylů na vybraný text. Pozadí slouží k nastavení pozadí celého dokumentu. Nástroje Pravopis... (F7) kontroluje pravopis aktivního dokumentu, včetně textu v nadpisech, poznámkách pod čarou, patách, vysvětlivkách a poznámkách. Jazyk/Nastavit jazyk určuje jazyk pro vybranou část textu v rámci dokumentu, který obsahuje text psaný v několika různých jazycích. Při pravopisné kontrole dokumentu se bude automaticky používat vhodný slovník pro příslušný jazyk. Jazyk/Tezaurus (Shift + F7) nahradí slova nebo fráze v dokumentu synonymy nebo příbuznými slovy. Jazyk/Dělení slov... snižuje nepravidelnost zarovnání k pravému okraji stránky tím, že vybraná slova na konci řádku rozdělí (vloží do slova rozdělovací znaménko). Automatické shrnutí... zjišťuje počet stránek, slov, znaků a řádků v dokumentu. Automatické opravy... nastavuje způsob automatické kontroly textu při jeho psaní. Sledování změn umožňuje zvýraznit, přijmout, zamítnout změny a sloučit různé verze dokumentů. Sloučení dokumentů sloučí sledované změny z aktivního do zadaného dokumentu, který program Word otevře v případě, že dosud otevřen není. Zámek umožňuje zamknout dokument (nebo jeho části) proti změnám. Hromadná korespondence... sloučením hlavního dokumentu (obsahujícího stejný text a obrázky pro všechny dokumenty) se zdrojem dat (obsahujícím informace, které se dokument od dokumentu liší), vytváříte adresní štítky, dopisy podle předlohy, katalogy a ostatní druhy slučovaných dokumentů. Obálky a štítky... slouží pro tisk obálky jednoho adresního štítku, nebo pro tisk stejného jména a adresy na celém listu adresních štítků. Makro... provádí záznam makra, spouští libovolné makro, standardní příkaz programu Word nebo otevírá makro pro editaci. Vlastní... pomocí tohoto příkazu můžeme uživatelsky nastavit tlačítka panelu nástrojů, příkazy nabídek a klávesové zkratky a jejich přiřazení. Možnosti... upraví nastavení, které ovlivňuje vzhled obrazovky, tisk, informace o uživateli, úpravy, kontrolu pravopisu a další volby. Tabulka Vložit tabulku... vloží tabulku se zadaným počtem řádků a sloupců. Odstranit buňky... odstraní vybrané buňky nebo buňky, ve kterých je umístěn kurzor. Sloučit buňky... spojí obsah sousedních buněk v jedinou buňku. Rozdělit buňky... rozdělí buňku na několik samostatných buněk. Vybrat řádek vybere celý řádek, na kterém je umístěn kurzor. Vybrat sloupec vybere celý sloupec, ve kterém je umístěn kurzor. Vybrat tabulku (Alt + Num 5) vybere celou tabulku, ve které je umístěn kurzor. Automatický formát tabulky... automaticky použije formátování tabulky, včetně předdefinovaných obrysů a stínování. Výška a šířka buňky... nastaví formátování řádků a sloupců v tabulce. Záhlaví tabulky pokud je tabulka rozdělena na více než jednu stránku, můžeme nechat její nadpis automaticky opakovat na každé z nich.

7 Převést text na tabulku... konvertuje vybraný text na tabulku. Seřadit... uspořádá informace ve vybraných řádcích, seznamech nebo v posloupnostech odstavců. Vzorec... provede matematické výpočty s čísly a výsledek výpočtu vloží v podobě pole. Rozdělit tabulku rozdělí tabulku na dvě části a vloží znak konce odstavce nad řádek, ve kterém je umístěn kurzor. Skrýt mřížku zobrazí nebo skryje tečkované čáry, které se objeví na obrazovce mezi buňkami tabulky. Mřížku nelze tisknout. Okno Nové okno otevře další okno pro aktivní dokument. Uspořádat uspořádá okna dlaždicově, aby se nepřekrývala. Rozdělit rozdělí aktivní okno vodorovně do dvou podoken.

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

Prezentace. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz

Prezentace. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz Prezentace je sdělování informací s využitím obrazu i slov. Zásady: perfektní znalosti přednášejícího příprava místnosti a techniky zvládnutí mluveného projevu výraznost a stručnost Programy na tvorbu

Více

Rozšířené funkce prezentace

Rozšířené funkce prezentace Rozšířené funkce prezentace Režimy zobrazení Prezentace mají několik režimů zobrazení, včetně předvádění prezentace. Každý má svůj význam. V režimu Řazení snímků (Zobrazit/Zobrazení Řazení snímků) vidíme

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

Zoner Photo Studio 12

Zoner Photo Studio 12 Zoner Photo Studio 12 Obsah Zoner Photo Studio 12 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Přehled... funkcí a novinek 8 Řešení...

Více

Tvorba prezentace v SMART Notebooku

Tvorba prezentace v SMART Notebooku Tvorba prezentace v SMART Notebooku Učební text pro autory materiálů a učitele dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt: Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro

Více

Zoner Photo Studio 15

Zoner Photo Studio 15 Zoner Photo Studio 15 Obsah Zoner Photo Studio 15 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Řešení... problémů se ZPS 8 Podporované...

Více

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools Uživatelská dokumentace Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools: Uživatelská dokumentace Jan Bulánek, Zbyněk Falt, Lukáš Ježek a Jaroslav Keznikl Obsah 1. Úvod... 1 1.1.

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Tato příručka vznikla v rámci projektu:

Tato příručka vznikla v rámci projektu: Tato příručka vznikla v rámci projektu: Inovace výukového procesu na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci ke zvýšení konkurenceschopnosti žáků ZŠ a SŠ v Jihočeském kraji registrační číslo GP:

Více

Jak vyplnit formulář Přiznání k dani silniční v Software602 Form Filler

Jak vyplnit formulář Přiznání k dani silniční v Software602 Form Filler Jak vyplnit formulář Přiznání k dani silniční v Software602 Form Filler Software602, 2011 http://www.602.cz http://www.bezpapiru.cz Obsah Obsah Úvod... 3 Práce s formulářem... 3 Nástrojová lišta... 4 Pracovní

Více

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů,

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, sloučení dokumentů Sekretářka společnosti Naše Zahrada napsala článek věnovaný kompostování a nechala jej zkontrolovat majitelce společnosti.

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Google dokumenty Tutoriál projektu MOSS studentská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Gustav Žídek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2 Cloud Computing...

Více

Manuál pro práci s programem EndNote

Manuál pro práci s programem EndNote Manuál pro práci s programem EndNote František Chmelík & Karel Frömel 2013 Tento manuál byl vytvořen v rámci řešení projektu FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL 693/2013 Obsah Co je program EndNote a k čemu slouží?...

Více

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení VIKLAN - Základ Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Základ Verse 1.10.11.1 Copyright

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

OPERAČNÍ SYSTÉM. aneb Kdo to všechno řídí?

OPERAČNÍ SYSTÉM. aneb Kdo to všechno řídí? OPERAČNÍ SYSTÉM aneb Kdo to všechno řídí? Představte si například letiště, na kterém je téměř všechno, jak má být odbavovací hala, letadla na ranveji, kontrolní věž se zapnutými radary, tankovací a naváděcí

Více

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015)

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) Obsah 8 Kapitola 1: ipad v kostce 8 Celkový pohled na ipad 10 Příslušenství 10 Obrazovka Multi-Touch 11 Tlačítko Spánek/Probuzení 11 Tlačítko

Více

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

DYMO. Vytvoření prvního štítku Bezpochyby jste nedočkaví, abyste se dozvěděli,

DYMO. Vytvoření prvního štítku Bezpochyby jste nedočkaví, abyste se dozvěděli, 1 1 Úvod Dymo Labelpoint 300 umožňuje vytvářet širokou řadu kvalitních samolepicích štítků max. s 90 znaky. Labelpoint používá kazety s páskou o šířce 6 mm, 9 mm, 12 mm nebo 19 mm v několika barvách štítků.

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

POUŽÍVÁNÍ VLASTNOSTÍ PANELŮ VZHLED A GRAFICKÉ STYLY

POUŽÍVÁNÍ VLASTNOSTÍ PANELŮ VZHLED A GRAFICKÉ STYLY 12 POUŽÍVÁNÍ VLASTNOSTÍ PANELŮ VZHLED A GRAFICKÉ STYLY Přehled lekce V této lekci se naučíte: Vytvářet a upravovat vlastnosti vzhledu. Přidat k objektu druhý tah. Přeskupovat vlastnosti vzhledu a aplikovat

Více