ZÁPIS z 62. jednání Rady města Libáň konané dne od hodin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS z 62. jednání Rady města Libáň konané dne 10.6.2013 od 16.00 hodin"

Transkript

1 ZÁPIS z 62. jednání Rady města Libáň konané dne od hodin Přítomni: Bc. David Holman p. Petr Soukup Mgr. Jitka Šedivá Ing. Michal Zahradníček od hodin p. Jindřich Řezníček Omluveni: 0 Neomluveni: 0 Hosté: Program: p. Jaromír Přibyl Mgr. Milan Valnoha p. Jindřich Sekyra do hodin p. Roman Myška do hodin 1. Kontrola plnění usnesení z 61. jednání rady města 2. Rozhodnutí a sdělení SÚ Libáň 3. Zabezpečení sportovního areálu proti vandalům 4. Exekuční příkaz pod č.j. 954/13 a dražební vyhláška pod č.j. 988/13 5. Informace o souhlasu s provedením zpevněného povrchu na obecním pozemku 6. Sdělení výměna střešní krytiny a zateplení obvodové zdi v rodinném domě pod č.j. 968/13 7. Žádost o poskytnutí finančních prostředků na opravu betonu pod č.j. 978/13 8. Žádost o byt pod č.j. 975/13 9. Žádost o umožnění opravy vjezdu a poskytnutí materiálu pod č.j. 959/ Informace o povodni ve Zlivi 11. Informace o shnilých střešních oknech na zdravotním středisku a v obecním domě č.p. 96-penzion 12. Cenové nabídky na úpravy náměstí v Libáni 13. Cenové nabídky na rekonstrukci chodníku v ulici Jičínské v Libáni 14. Výsuvný žebřík - prodej 15. Žádost o pronájem pozemku v Křešicích pod č.j. 943/ Stanovení komise k otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci: Oprava místních komunikací Psinice a Křešice 17. Informace o závěru podaného odvolání proti rozhodnutí o uložení pokuty v ZŠ a MŠ Libáň 18. Mikovi a jejich bydlení 1

2 19. Ostatní 20. Přijatá usnesení 1. Kontrola plnění usnesení z 61. jednání rady města přečetl místostarosta Bc. David Holman 2. Rozhodnutí a sdělení SÚ Libáň Rada města bere na vědomí rozhodnutí a sdělení SÚ Libáň: a) pod č.j Souhlas s odstraněním stavby drážního domku na pozemku parc.č.st. 415 v k.ú. Libáň 3. Zabezpečení sportovního areálu proti vandalům Na jednání rady města se dostavili zástupci TJ Sokol Libáň, aby informovali o stavu sportoviště. Žádají o zabezpečení celého areálu tak, aby byl znemožněn vstup do areálu vandalům a osobám, které tam nepřicházejí za sportem. V současné době se mládež v nočních hodinách schází v areálu a popíjí zde alkohol a potom ničí majetek (láme zábradlí, řeže sítě atd.), zůstává po ní nepořádek (lahve od alkoholu, obaly od jídla, rozbité sklo atd.) TJ Sokol Libáň se chce aktivně podílet na případné instalaci zabezpečení. Pan Sekyra nabízí návrh řešení spočívající v opravě plaňkových plotů po obvodu hřiště na náklady TJ Sokol Libáň. TJ připraví výpis potřebného hutního materiálu na realizaci vrat a vrátek včetně technického řešení výplní. Současně zakreslí technické řešení uzavírání areálu do půdorysu pozemku. TJ nabízí účast na montáži vrat a vrátek vlastním svářečem. Do příštího jednání rady města předloží TJ vše potřebné a zúčastní se tohoto jednání. 4. Exekuční příkaz pod č.j. 954/13 a dražební vyhláška pod č.j. 988/13 Rada města byla informována o nabytí právní moci exekučního příkazu ve věci vymožení pohledávky paní Evy Čurejové, Jičínská 60, Libáň prodejem spoluvlastnického podílu domu č.p. 60 v Libáni (1/6 podílu). Dále byla rada města informována o vydání dražební vyhlášky pro elektronickou dražbu na spoluvlastnický podíl o velikosti ½ k rodinnému domu č.p. 274 v Libáni, na st. pozemek č. 327 a parc.č. 182/2 v k.ú. Libáň Jiří Čmakal, Emlerova 274, Libáň. 5. Informace o souhlasu s provedením zpevněného povrchu na obecním pozemku Rada města byla informována o souhlasu s provedením zpevněného povrchu před domem č.p. 548 v ulici Na Sídlišti v Libáni ze zámkové dlažby na obecním pozemku parc.č. 255/36 v k.ú. Libáň. Majitelé domu si provedou tuto akci na své náklady. 6. Sdělení výměna střešní krytiny a zateplení obvodové zdi v rodinném domě pod č.j. 968/13 Rada města byla seznámena se sdělením Mgr. Jiřího Kmínka o záboru chodníku před jeho domem č.p. 249 v ulici T.G.M. v Libáni z důvodu rekonstrukce střechy (z důvodu nepříznivého počasí přesunuto na jiný termín) a zateplení obvodové zdi jeho rodinného domu. Zábor z důvodu rekonstrukce střechy by měl být ve dnech a zateplení domu ve druhé polovině července t.r. Návrh usnesení: Rada města dává souhlasné stanovisko k záboru chodníku před domem č.p. 249 v ulici T.G.M. v Libáni z důvodu dokončení rekonstrukce střechy, 2

3 které by mělo být ve dnech a zateplení domu včetně nové omítky a to ve druhé polovině července tohoto roku. 7. Žádost o poskytnutí finančních prostředků na opravu betonu pod č.j. 978/13 Rada města projednala žádost o poskytnutí finančních prostředků na opravu betonového prostoru (který je na obecním pozemku parc.č. 255/36 v k.ú. Libáň) u vchodu do sklepních prostor bytového domu č.p. 548, 549 z důvodu popraskaného betonu a zatékání vody do šachty v objektu viz. fotografie. Jedná se o plochu, která náleží k bytovému domu. Návrh usnesení: Rada města nabízí majitelům nemovitosti č.p. 548 a 549 v Libáni odprodej předmětné plochy, která náleží k tomuto domu, aby mohlo dojít k opravě betonové plochy z fondu oprav nájemníků a bytového družstva. 8. Žádost o byt pod č.j. 975/13 Rada města byla seznámena s žádostí o obecní byt p. Radka Špidlena, Komenského 325, Libáň. V současné době žije s přítelkyní a malou dcerou u jejích rodičů v Markvarticích, kde je to nevyhovující. V současné době nemá město Libáň žádný volný obecní byt k pronajmutí. Žadatel bude zařazen do seznamu o obecní byty. 9. Žádost o umožnění opravy vjezdu a poskytnutí materiálu pod č.j. 959/13 Rada města projednala žádost o umožnění opravy vjezdu do domu č.p. 288 v ulici Emlerova v Libáni a poskytnutí materiálu žulová kostka. Vjezd byl poškozen při opravě vodovodní přípojky viz. fotografie. Dále upozorňuje na uvolňování žulových kostek mezi chodníkem a silnicí. Návrh usnesení: Rada města požaduje bližší specifikaci, kdy došlo k opravě vodovodní přípojky před domem č.p. 288 v ulici Emlerova, kdo ji opravoval a proč neuvedl vjezd do původního stavu. 10. Informace o povodni ve Zlivi Pan místostarosta informoval o rozlité strouze ve Zlivi dne Šlo o vylití strouhy, kterou plní přebytečná voda ze zlivského rybníku. Tato strouha je v koncové části zatrubněna a zaústěna do Libáňského potoka ve spodní části koryta. Při naplnění Libáňského potoka je znemožněn odtok tímto potrubím a dochází tak k zaplavování přilehlých zahrad. Vzhledem k tomu, že se vodoteč nachází na soukromých pozemcích, nemá město povinnost ani možnost tento stav změnit. Bylo zjištěno, že potrubí je plně průchozí a po poklesu hladiny Libáňského potoka dojde i k odvodnění zatopených ploch. 11. Informace o shnilých střešních oknech na zdravotním středisku a v obecním domě č.p. 96-penzion 3

4 Rada města byla informována o špatném stavu střešních oken v budově zdravotního střediska č.p. 17 a v obecní budově č.p. 96 dům pro důchodce. Je nutné tuto investici zařadit do rozpočtu příštího roku a příp. zredukovat počet střešních oken. 12. Cenové nabídky na úpravy náměstí v Libáni Rada města se seznámila s cenovými nabídkami na sadové úpravy náměstí v Libáni: a) výsadba stromů ve výši ,- Kč od firmy ALB zahrady Ing. Petra Albrechtová, Jičínská 632, Kopidlno (není plátce DPH) b) výsadba stromů ve výši ,- Kč včetně DPH od firmy Okrasné školky Jašovi, Jaroslav Jaša, Komenského 221, Žiželice (plátce DPH) Dále projednala cenovou nabídku na stavební práce, které budou nutné před výsadbou stromů provést a to od firmy Židovická s.r.o., Židovice 8, Kopidlno za částku ,- Kč včetně DPH ( plátce DPH) Při žádosti o dotaci byla celková akce rozpočtována na částku ,- Kč včetně DPH. Výběrem tedy dochází k úspoře cca ,- Kč. Návrh usnesení: Rada města souhlasí s realizací sadových úprav na náměstí v Libáni firmami ALB zahrady Ing. Petra Albrechtová, Jičínská 632, Kopidlno (výsadba stromů - ve výši ,- Kč včetně DPH) a Židovická s.r.o., Židovice 8, Kopidlno (stavební práce ve výši ,- Kč včetně DPH). Rada města rozhodne o termínu realizace této akce v srpnu t.r. Realizaci je nutno provést do konce měsíce září t.r. 13. Cenové nabídky na rekonstrukci chodníku v ulici Jičínské v Libáni Rada města projednala cenové nabídky na rekonstrukci části chodníku v ulici Jičínské od č.p. 59 až k č.p. 56 včetně. V tomto úseku je ještě původní betonový chodník. Cenové nabídky předložily tyto firmy: a) Židovická, s.r.o., Židovice 8, Kopidlno ve výši ,- Kč bez DPH (plátce DPH) b) HERNGROUP CZ, s.r.o., Ptácká 299, Mladá Boleslav ve výši ,- Kč bez DPH (plátce DPH) Návrh usnesení: Rada města schvaluje provedení rekonstrukce chodníku v ulici Jičínské od č.p. 59 až k č.p. 56 včetně firmou Židovická, s.r.o., Židovice 8, Kopidlno za cenu ,- Kč bez DPH (plátce DPH). Rada města požaduje realizaci díla nejpozději do Výsuvný žebřík - prodej Pan místostarosta zveřejnil na internetu inzerát na prodej výsuvného dvoukolového žebříku za cenu ,- Kč. Bylo několik zájemců a nakonec se na něho byl podívat p. Jandera a chtěl by ho koupit pro svoji firmu, s cenou souhlasí. Návrh usnesení: Rada města schvaluje uzavření kupní smlouvy na dvoukolový žebřík ZD 12 s Pavlem Janderou JVZ elektro, U Javůrkovy louky 543, Jičín, IČO: , DIČ: CZ za cenu ,- Kč včetně DPH. 4

5 15. Žádost o pronájem pozemku v Křešicích pod č.j. 943/13 Rada města projednala žádost o pronájem pozemku parc.č. 174/1 v k.ú. Křešice o výměře m², který byl rozdělen na pozemky na 2 pozemky č. 174/28 a 174/1 a to z důvodu prodeje části pozemku (174/28 schválen prodej pí Drbohlavové z Křešic na 14.VZ), pí Drbohlavová poté odstoupila od nákupu pozemku. Nyní žádá o pronájem celého pozemku parc.č. 174/1 v k.ú. Křešice Návrh usnesení: Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek parc.č. 174/1 v k.ú. Křešice o výměře m² po dobu nejméně 15dnů a poté bude rozhodnuto na jednání rady města o uzavření nájemní smlouvy s konkrétním nájemcem. Rada města bude požadovat nájemné ve výši 1 000,- Kč/rok. 16. Stanovení komise k otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci: Oprava místních komunikací Psinice a Křešice Rada města byla seznámena s tím, že dnešního dne byla vyhlášena výzva k podání nabídky a splnění kvalifikace u veřejné zakázky malého rozsahu, zadávané ve výběrovém řízení na akci: Oprava místních komunikací Psinice a Křešice. Výzva byla vyhlášena zveřejněním na úřední desce a byly vyzvány tři firmy k podání nabídky. Lhůta pro podání nabídek končí ve středu ve hodin. Pan starosta vysvětlil, že byla vyhlášena výzva na opravu komunikací nejen v obci Psinice (tak jak bylo schváleno na 18.VZ), ale i v obci Křešice z důvodu možnosti přidělení dotace od KHK na tuto akci. Pokud by dotace přidělena nebyla, bude o rozsahu prací rozhodnuto na základě finančních možností. Případné snížení objemu prací v letošním roce bude ošetřeno ve smlouvě o dílo s budoucím dodavatelem. Na dnešním jednání je nutné stanovit členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zhotovitele této akce. Návrh usnesení: Rada města jmenuje členy (náhradníky) do komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zhotovitele akce: Oprava místních komunikací Psinice a Křešice : Petr Soukup, Bc. David Holman, Ing. Michal Zahradníček (Jindřich Řezníček). Otevírání obálek a hodnocení nabídek je stanoveno na středu v hodin. 17. Informace o závěru podaného odvolání proti rozhodnutí o uložení pokuty v ZŠ a MŠ Libáň Rada města byla seznámena se závěrem podaného odvolání proti rozhodnutí o uložení pokuty ZŠ a MŠ Libáň za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek včetně penalizace (neoprávněné rozdělení veřejné zakázky a porušení povinnosti stanovit předmět veřejné zakázky nediskriminačním způsobem). Výše odvodu byla stanovena pro oba případy celkem ve výši ,- Kč a penále ve výši ,- Kč ke dni Obě tyto částky jsou dle platebního výměru splatné v měsíci červnu Starosta města představil návrh likvidace výše uvedených plateb takto: 5

6 a) celkovou částku uhradit v termínu splatnosti z rozpočtu města, následně jednat o poskytnutí úvěru ZŠ a MŠ Libáň Českou spořitelnou, a.s., přičemž finanční plnění ČS bude probíhat na účet třetí osoby v tomto případě na účet města Libáň; do podmínek úvěru nastavit možnost mimořádných splátek v neomezené výši v průběhu celého splácení b) za poskytnutí úvěru ZŠ a MŠ přijme město Libáň ručitelský závazek na nejbližším veřejném zasedání ZM c) ZŠ neprodleně připraví a odešle žádost o prominutí odvodu i penále za porušení rozpočtové kázně v souladu s pokynem č. GFŘ D 15 Generálního finančního ředitelství v Praze d) případná vratka od FÚ na základě žádosti o prominutí bude použita jako mimořádná splátka úvěru Na základě výše uvedených kroků ZŠ a MŠ dostojí svým závazkům vůči FÚ, bude však zatížena úvěrem. Vedení ZŠ a MŠ připraví před schvalováním rozpočtu města plán úspor pro rok 2013, které budou použity ke splácení úvěru. Současně vedení ZŠ a MŠ rozhodne o náhradě škody osob, které se na projektu podílely. Město Libáň bude řešit vzniklou situaci jednorázovou platbou, avšak při dodržení výše uvedeného postupu, bude mít tyto prostředky v krátkém čase nadále k dispozici a nebude tak muset dojít k omezení plánovaných aktivit města v tomto roce. Návrh usnesení: Rada města rozhodla ve věci uložení pokuty ZŠ a MŠ Libáň za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek včetně penalizace takto: a) celkovou částku uhradit v termínu splatnosti z rozpočtu města, následně jednat o poskytnutí úvěru ZŠ a MŠ Libáň Českou spořitelnou, a.s., přičemž finanční plnění ČS bude probíhat na účet třetí osoby v tomto případě na účet města Libáň; do podmínek úvěru nastavit možnost mimořádných splátek v neomezené výši v průběhu celého splácení b) za poskytnutí úvěru ZŠ a MŠ přijme město Libáň ručitelský závazek na nejbližším veřejném zasedání ZM c) ZŠ neprodleně připraví a odešle žádost o prominutí odvodu i penále za porušení rozpočtové kázně v souladu s pokynem č. GFŘ D 15 Generálního finančního ředitelství v Praze d) případná vratka od FÚ na základě žádosti o prominutí bude použita jako mimořádná splátka úvěru Na základě výše uvedených kroků ZŠ a MŠ dostojí svým závazkům vůči FÚ, bude však zatížena úvěrem. Vedení ZŠ a MŠ připraví před schvalováním rozpočtu města plán úspor pro rok 2013, které budou použity ke splácení úvěru. Současně vedení ZŠ a MŠ rozhodne o náhradě škody osob, které se na projektu podílely. Město Libáň bude řešit vzniklou situaci jednorázovou platbou, avšak při dodržení výše uvedeného postupu, bude mít tyto prostředky v krátkém čase nadále k dispozici a nebude tak muset dojít k omezení plánovaných aktivit města v tomto roce. 18. Mikovi a jejich bydlení Rada města byla seznámena s jednáním p. starosty s panem Fr. Mikou ohledně jejich bydlení. 19. Ostatní 6

7 a) nesouhlas se zrušením odběru vody ze studny v ulici Emlerova v Libáni pí Andrlové z ulice Emlerova. Požadavek autora nesouhlasu na předložení chemického rozboru vody ve studni, považuje rada města za bezpředmětný, neboť tento užitkový vodní zdroj je v majetku města a město má plně v kompetenci jeho provozování či neprovozování. Pan místostarosta odpoví v intencích usnesení rady města ze dne b) stromy-smrky v ulici Dukelské nadzvedávají obrubník a část dlaždic chodníku podnět od p. Škalouda (již bylo řešeno na 56. jednání rady města-neschváleno pokácení stromů) Návrh usnesení: Rada města požaduje po Technických službách města Libáň likvidaci zvednutého obrubníku a přeložení části dlaždic na chodníku před domem č.p. 463 v ulici Dukelská v Libáni. c) pan místostarosta se zúčastnil dne jednání s vlastníky bytů v č.p. 552 a 553 a ÚZSVM k problematice současného a budoucího vlastnictví přilehlých pozemků, o kterých však již ZM rozhodlo na svém 13. a 15. veřejném zasedání. Na výše uvedeném jednání zazněly další návrhy změny vlastnických vztahů pozemků. Pan místostarosta představí další návrh na oddělení a převod pozemků na příštím jednání rady města. Do této doby je v platnosti usnesení ZM. 20. Přijatá usnesení Rada města dává souhlasné stanovisko k záboru chodníku před domem č.p. 249 v ulici T.G.M. v Libáni z důvodu dokončení rekonstrukce střechy, které by mělo být ve dnech a zateplení domu včetně nové omítky a to ve druhé polovině července tohoto roku. Rada města nabízí majitelům nemovitosti č.p. 548 a 549 v Libáni odprodej předmětné plochy, která náleží k tomuto domu, aby mohlo dojít k opravě betonové plochy z fondu oprav nájemníků a bytového družstva. Rada města požaduje bližší specifikaci, kdy došlo k opravě vodovodní přípojky před domem č.p. 288 v ulici Emlerova, kdo ji opravoval a proč neuvedl vjezd do původního stavu. Rada města souhlasí s realizací sadových úprav na náměstí v Libáni firmami ALB zahrady Ing. Petra Albrechtová, Jičínská 632, Kopidlno (výsadba stromů - ve výši ,- Kč včetně DPH) a Židovická s.r.o., Židovice 8, Kopidlno (stavební práce ve výši ,- Kč včetně DPH). Rada města rozhodne o termínu realizace této akce v srpnu t.r. Realizaci je nutno provést do konce měsíce září t.r. Rada města schvaluje provedení rekonstrukce chodníku v ulici Jičínské od č.p. 59 až k č.p. 56 včetně firmou Židovická, s.r.o., Židovice 8, Kopidlno za cenu ,- Kč bez DPH (plátce DPH). Rada města požaduje realizaci díla nejpozději do Rada města schvaluje uzavření kupní smlouvy na dvoukolový žebřík ZD 12 s Pavlem Janderou JVZ elektro, U Javůrkovy louky 543, Jičín, IČO: , DIČ: CZ za cenu ,- Kč včetně DPH. Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek parc.č. 174/1 v k.ú. Křešice o výměře m² po dobu nejméně 15dnů a poté bude rozhodnuto na jednání rady města o uzavření nájemní smlouvy s konkrétním nájemcem. Rada města bude požadovat nájemné ve výši 1 000,- Kč/rok. 7

8 Rada města jmenuje členy (náhradníky) do komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zhotovitele akce: Oprava místních komunikací Psinice a Křešice : Petr Soukup, Bc. David Holman, Ing. Michal Zahradníček (Jindřich Řezníček). Otevírání obálek a hodnocení nabídek je stanoveno na středu v hodin. Rada města rozhodla ve věci uložení pokuty ZŠ a MŠ Libáň za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek včetně penalizace takto: a) celkovou částku uhradit v termínu splatnosti z rozpočtu města, následně jednat o poskytnutí úvěru ZŠ a MŠ Libáň Českou spořitelnou, a.s., přičemž finanční plnění ČS bude probíhat na účet třetí osoby v tomto případě na účet města Libáň; do podmínek úvěru nastavit možnost mimořádných splátek v neomezené výši v průběhu celého splácení b) za poskytnutí úvěru ZŠ a MŠ přijme město Libáň ručitelský závazek na nejbližším veřejném zasedání ZM c) ZŠ neprodleně připraví a odešle žádost o prominutí odvodu i penále za porušení rozpočtové kázně v souladu s pokynem č. GFŘ D 15 Generálního finančního ředitelství v Praze d) případná vratka od FÚ na základě žádosti o prominutí bude použita jako mimořádná splátka úvěru Na základě výše uvedených kroků ZŠ a MŠ dostojí svým závazkům vůči FÚ, bude však zatížena úvěrem. Vedení ZŠ a MŠ připraví před schvalováním rozpočtu města plán úspor pro rok 2013, které budou použity ke splácení úvěru. Současně vedení ZŠ a MŠ rozhodne o náhradě škody osob, které se na projektu podílely. Město Libáň bude řešit vzniklou situaci jednorázovou platbou, avšak při dodržení výše uvedeného postupu, bude mít tyto prostředky v krátkém čase nadále k dispozici a nebude tak muset dojít k omezení plánovaných aktivit města v tomto roce. Rada města požaduje po Technických službách města Libáň likvidaci zvednutého obrubníku a přeložení části dlaždic na chodníku před domem č.p. 463 v ulici Dukelská v Libáni. Další jednání rady města se bude konat v pondělí od hodin. Zapsáno, přečteno, skončeno v hodin.. Petr Soukup-starosta.. Bc. David Holman místostarosta 8

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 ZÁPIS z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 Přítomni: Mgr. Filip Kořínek, Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD. (nepřítomna na 10.4), Ing. Milena Paříková

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011.

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 17 Přizváni: Jan Piskač, Ing. Pavel Adámek, Mgr. Daniel Berit, Ing.

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 91. schůze rady města Hustopeče, konané dne 23.7.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/91/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/91/13: RM bere na vědomí

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 125 (ve volebním období 25. zasedání), ze dne: 15.10.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 125 : 1 Mgr. Bronislava

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Přítomni: Omluveni: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-3/2009

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-3/2009 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-3/2009 které se konalo v pondělí 23.3.2009 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Helena

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011

Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011 Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011 Usnesení 13/01/11R: Rada města doporučuje ZM schválení dohody o vypořádání nájemného s VaK Vyškov na základě smlouvy o pronájmu

Více

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: 23 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 9 občanů Omluveni:

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Přítomni: Omluveni: p. Lukáš Pohanka starosta MUDr. Jiří Vytiska člen rady Mgr. Vladimíra Hoření členka

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Zápis z 21. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.9.2008

Zápis z 21. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.9.2008 Zápis z 21. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.9.2008 Přítomni: Omluven: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač Ing. Pavel Dlouhý,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 /2010 konané dne 26.1.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 Přítomni: František Zvolský, František Fiala, Vladimír Hatala, Pavel Škvor, Jana Černá, Ing. Radek Dvořák, Tomáš Velebil, Miloš Pilát, Jiří

Více

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.06.2012

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.06.2012 Z á p i s 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 14.06.2012 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 3. 11. 2014 Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupkyně starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Tatjana Dohnalová, radní

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Datum jednání. Číslo URM. Usnesení RM. Zodpovídá Termín Hlasování Ukonč.

Datum jednání. Číslo URM. Usnesení RM. Zodpovídá Termín Hlasování Ukonč. 48-3/15 RM schvaluje program s těmito změnami: Z programu se stahují body: - Plán výchovy a péče o dítě v dětské skupině - Vnitřní pravidla organizace poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Nově

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

ZÁPIS ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 21.9. 2011

ZÁPIS ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 21.9. 2011 ZÁPIS ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 21.9. 2011 Přítomni: František Zvolský, František Fiala, Vladimír Hatala, Pavel Škvor, Jana Černá, Ing. Radek Dvořák, Tomáš Velebil, Miloš Pilát Omluveni:

Více