tm Ob,.. /7. Tlak média na píst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "tm Ob,.. /7. Tlak média na píst"

Transkript

1 Základy teorie klikového mechanismu Pohybové pomery v klikovém mechanismu (byly odvozeny v mechanice) 1. Dráha pístu v libovolném míste (obr. 160): x = r[(1 - cosa) :t sin 2a], kde r je polomer kliky, - délka ojnice, spalovacích motoru, do 1/5 u pomalo- J..= rtl, bývá od 1/3,5 urychlobežných bežných kompresoru a cerpadel, a - úhel pootocení kliky. Strední rychlost pístu: e, = 2L. n, kde L = 2r je zdvih pístu (m), 11 - otácky stroje (s - 1). 3. Zrychlení pístu v libovolném bode (obr. 16c): dc d2x o = - = dt dt = r. w2(cosa :t A. cos 2a). Extrémní hodnoty: píst i klika v zadní úvrati zú a = 00, Oh = r. w2( + ),), aj píst i klika v prední úvrati pú Pro nekonecne dlouhou ojnici: a = 1(, ad = r.w2(1 - J.). ao = r. w2. cos a. Silovépomery v klikovém mechanismu (odvození v mechanice) bj.- '".. ;) t.. :J :3 t.. ot.. Oh,.. /6. Schéma klikového mechanismu pro výpocet pohybových pomeru a) urceni dráhy x, b) prubeh teoretické rychlosti pístu Co pro nekonecne dlouhou ojnici a skutecné rychlosti c, c) prubeh teoretického zrychlení pístu (10pro nekonecne dlouhou ojnici a skutecného zrychlení a. zú. pú - zadní a prední úvrat pístu, zú, pú - zadní a prední úvrat kliky Pro nekonecne dlouhou ojnici = 00, A = O: Xo = r(1 - cos a). 2. Rychlost pístu v libo(olném míste (obr. 16b): 1. Vnitrní síla (tlak média) na píst (obr. 17): 1(. D2 F.=- p 4" tm Ob,.. /7. Tlak média na píst 2. Setrvacná síla posuvných hmot (obr. 18): Fs = m,. a, kde ms je hmotnost posuvných hmot, 1;.+.RCJ -i Ohr. /8. Schéma s< _vacných a odstredivých sil v klikovém ms = mp +. ml + mk + mos, mechanismu mp - hmotnost úplného pístu (vcetne pístního cepu a kroužku), ml -:- hmotnost pístní tyce, mk - -hmotnost križáku, l1os- hmotnost posouvající Se cásti ojnice. c = = r. w(sin a :t sin 2a), pro nekonecne dlouhou ojnici:

2 Extrémní hod!}oty jsll v úvratích: Fsm"x = FSh = ms.ah = ms.r.cu2(1+ A), Fsm;o = FSd = ms.ad = ms.r.cu2(1- A). 3. Odstredivá síla rotujících hmot (obr. 18): F c = mc. '. cu2, mc = mr + mor, kde mc je hmotnost rotujících cástí klikového mechanismu, m..1" mr = L - hmotnost zaloinené cásti klikového '. hrídele redukovaná na polomer kliky 1', j - hmotnosti jednotlivých cástí zalomení kliky, rj - polomery težišt jednotlivých cástí zalomení, lor- hmotnost rotujících cástí ojnice, cu = 2n. - úhlová rychlost. Pro rychlobežné spalovací motory bývá mos = 0,3mo,mor = 0,7110, kde moje hmotnost úplné ojnice. 4. Výsledná síla na pist (obr. 19): F = Fj + Fs + mp' g, (clen p. g se uvažuje pouze u stojatých stroju). L. pro }. = 1/5 je tg 13m"x= rj = 0,2, Fom.x = 0,2F, Fomax= F F cos Pm.x = 0,98 == 1,02F. 5. Síly na klice (obr. 19): radiální Fr = Fo. cos (Ci.+ (i), tangenciální Ft = Fo. sin (a + {3). Extrémy: Ftmax = Fomax ==1,02F Frmax = F 6. Vyvažování: pro Ci.+ (3= tn, pro C( = O nebo 1t. Obr. 10. Schéma odstredivých sil vyvažování a) odstredivé síly (obr. 20):. Fc = mc. r. cu2= mcz. z. cu2, mcz = mc. rlz je hmotnost vývažku pro vyváženíodstredivých sil; F" ms.. Obr: 21. Schéma setrvacných sil vyvažování Rozklad sil na pístním cepu: Obr.19. SílyVklikovém mechanismu hú. dú - horní a dolní úvra( kliky normálová síla Ft = F. tg f3 - je zachycena stenou válce, F síla v ojnici Fo = -, cos /3 b) setrvacné síly (obr. 21): setrvacná síla Fs = ms.a = ms.r. cu2(cos Ci.::!: A. cos 2Ci.), odstredivá síla závaží vyvažující setrvacnoll sílu Fs: Fcs = mcz. z. CUl

3 a její složky: horizontální Fesh = m". z. w2. cosex,.. ' ' k 2" vertl a OJ Fesv = msz. z. W. Sn ex. Pri zanedbání setrvacné síly 2. rádu bude: Fs = Fesh, ms. r. w2. cos ex= msz. z. w2. cos ex, kde mszje hmotnost vývažku posuvných hmot. Nevyvážená složka Fesv se u vertikálních stroju zachycuje základovými šrouby. U horizontálních stroju se v praxi vyvažuje jen tms. Tah. 8. Základní druhy pístu Písty /) Písty S príslušenstvím Písty Pracovní prostor pístového stroje je vytvoren válcem, víkem válce a posuvnou prícnou stenou urcitého tvaru - pístem. Na píst tlací u motoru tlak média, píst vykonává posuvný pohyb a prenáší jej na pístní oko ojnice (u zkráceného mechanismu). Základní druhy pístu jsou v tab. 8. Požadavky na píst: a) velká pevnost, u tepelných stroju i za tepla, a odolnost proti korozi, b) dobré l;luzné vlastnosti i pri ztížených mazacích podmínkách a odolnost proti oteru a opotrebení,. c) primerená tvrdost a pritom uspokojivá vrubová houževnatost, d) malá hustota; zejména u rychlobežných stroju lehký píst zmenšuje velikost setrvacných sil se všemi dusledky pro vyvážení, zatížení ložisek, ojnice atd., e) malá tepelná roztažnost (pokud možno stejná nebo menší než roztažnost mate. riálu válce) a dobrá tepelná vodivost (pro zamezení místního prehrátí), D Kotoucový ;! Plunžrový Trubový -t. i aj E r' L- b) Muže být deskový nebo du- Pripojuje se pevne k píst ní ení tý. Pripojuje se pevne k píst- tyci, prochází predním ví. ni tyci. kem s ucpávkou. k ojnici Používá se u velkých dvou. Používá se vetšinou u cerpa- locinných cinných spalovacích moto- del a cástecne u kompresoru >toru a ru; kompresoru a parnich del p ) :stupnovy :rnr.i:\1ní\ píst. Nejcasteji je prípojen k ojnici kyvne, u cerpadel pevne k pístní tyci. Používá se u dvoustupnových kompresoru a di-. [erenciálních cerpadel C 5 6 ci C N '0 ci- onci 'N o 9 ci 4{ C o, C ::; C Q co 'N "". o9-2 ci. ; q fó /, + ci 'N o <::> ci O.D ;L O,85D 14 a) b) c) 1 1 o Obr. 22. Konstrukce trubových pístu a) názvosloví: 1 - drážka pro spodní stírací kroužek, 2 - pojistný kroužek pro díry, 3 drážka pro horní stírací kroužek, 4 - drážky pro tesnicí kroužky. 5 - dno pístu, 6 - žebro, 7 - vzdálenost prvního kroužku od dna, 8 - výška partie kroužku: 9 - délka svršku pístu, 10 - plášt pístu, 11 - délka spodku pístu, 12 - pístní oko, 13 - vzdálenost pístních ok, 14 - délka pístního cepu; b) relativní rozmery pro vznetové motory; c) relativní rozmery pro zážehové motory o'" 'N o.,.., ci

4 :T o O- o.:; "Ọ.., o -. <,<o 'O o()<!!.s L Tab. 9. Materiály pro trubové písty a jejich vlastností " Druh materiálu Litiny Slitiny hliníku tvárná temperovaná A-Sí A-Si šedá perliticko- A-Cu1) A-Cu-Ni-Mg perlitická eutektícká. nadeutátická. ferítícká Oznacení CSN Obsah hlavních prvku 3 až 3,5 % C nepredepisuje se 6až8%Cu 3;75 až 4,5 % Cu 0,8 až 1,3% Cu 1,5 až 2 % Cu 7,5 až 9 % A %Fe 1,75 až 2,25 'Y.,Ni až 2 % Ní 0,5 až %Ni 1,5%Si až 1,75% 'v1g 11.5 až 13 % Si 19,5 až 22 % Sí i 2,5 % Zn 0,9 až 1,3 ";,Mg 10,75 až 1,1 % Mgj Hustota 7,18 7,4 7,06 až 3 2,75 2,7 2,65 (10-3 kg. m-3) Tepelná roztažnost 12 až až ,7 až 13,4! 22,5 20 až 21 [7 až ! (lo-6mm.mm-l.k-l), i Tepelná vodívost 45 až až až (W.m-. K-) Tvrdost HB pri 20 C 180 až až až až až až až pri 300 C 170 až až až až 32 12!..1) Dnes se již pro vysokou krehkost a velkou tepelnou roztažnost užívá co nejméne, a to jen u pístu se šterbinou anebo s invarovou vložkou horcíku Slitiny Mg-A 1, až 121 i ---j--! Pevnost v tahu (MPa), 160 až 230 i pri 20 C min. 200 min. 540 min až až až 200 i pri 300 C min až až až 110 ; 90 až až Modul pružnosti (MPa) až až až S J Kluzné a trecí vlastnosti velmi velmi i velmi dobré dobré dobré db' menší dobré dobré dobré i o re: -t.--- _--Ltnost J Cenovévlastnosti levné levnejší levnejší dražší dražší, dražší dražší drahé!!

5 Dále se kontroluje tlak mezi pístem a válcem: Fnmax'. P = D. Po = 0,15až 0,45MPa. U tepelne namáhaných pístu je nejvíce namáháno dno. Proto je treba prizpusobit tvar pístu ve studeném stavu teplotním pomerum pri provozních podmínkách. Obvykle u vetšiny spalovacích motoru vyhovuje povrch pístu ve tvaru dvou souosých kuželu, protínajících se u drážky stíracího kroužku nad pístním cepem (obr. 24). Aby mel píst za tepla požadovaný kruhový tvar, vyrábí se za normální teploty s oválným tvarem (v dusledku ruzné tepelné roztažnosti pístu v navzájem kolmých rovinách, zpusobené nahromadením materiálu u ok). Místo oválného broušení je možno odfrézovat cásti pístu v okolí ok pístních cepu. s- Pistní cepy jsou normalizovány. Prumcry pístních cepu se urcí z empirických vzorcu podle prumeru válce (obr. 27): pro pomalobežnéspalo\lací motory: d = (0.35až 0,50)D, pro rychlobežné spalovací motory: d = (0,31až 0,41)D. Vnitrní prumer dutého cepu: dl = (0,55až 0,75)d. F- t 't5'1"t:j Obr. 25. Písty zážehových motoru s rozríznutým pláštem Obr. 27. Ná vrh a kontrola pístního cepu nd2 F;n,,, = Pm" je maximální tlaková síla plynu na pist Pistní cep se kontroluje (obr. 27, viz též Stavba a provoz stroju ): a) l1aohyb: (Jo = M Wo o (JDO = 80 až 150až 330MPa (podle materiálu), b) Obr. 26. Písty zážehových motoru se cleny regulujícími roztažení a) píst s okénkem a invarovou vložkou. b) píst se zalítou invarovou vložkou Písty se cleny regulujícímiroztažení.rozríznutí plášte pístu dovoluje menší vule pístu (obr. 25). Písty s invarovou vložkou (obr. 26) mají zalité destickoé regulacní cleny z legované oceli. Pístní cepy Prenášejí tlak plynu ve válci i setrvacné síly pístu na ojnici. Bývají zpravidla duté, z cementacních ocelí 12020, 14220, nebo výjimecne i (úzkoprofilová drahá ocel), nebo z nitridacních ocelí (HRC = 55 až 63). V poslední dobe se však používají casto pístní cepy.indukcne povrchove kalené (12050). Mo = F;;ax. (i - ), = _. d4 - di 10 d ' b) na otlaéení v ojnicním oku: c) na otlacení v okách pístu: Fimax' P = U PO = 30 až 60 MPa, Fimax P2 = (l _ e).d P02 = 20 až 50 MPa. Pístní cep se maže olejem rozstríkaným v klikové skríni otvory v pístních okách nebo tlak?vým olejem privádeným do ojnicního oka vrtanou ojnicí apod. Zpravidla je pístní cep uložeri v okách hliníkového pístu pevne (N6/h4 nebo N7/h6) a v ojnicním oku otocne (E8 nebo D8/h4, E8 nebo D8/h6).' Muže to být i naopak; tzv. plo-

6 vol/cicep se po zahrátí pístu otaél v okách pístu i v ojnicním oku. Proti osovému posunutí se pístnícep pojištuje pojistnými kroužky do der nebo zátkami z plastu. Utesneni pístu - pístní kroužky Nejlépe a nejcasteji se písty utesnují kovovými rozríznutými samocinne pružícími kroužky. Pístní kroužky jsou:, a) tesnící. které zamezují pronikání plynu z pracovního prostoru válce nad pístem do klikové skríne (obr. 28a, b, c), b) stírací. které zamezují pronikání oleje z klikové skríne do pracovního prostoru, ale mají propustit urcité množství oleje nutné k mazání kluzné plochy válcu (obr. 2Sg.h. i). Q, d) D + gjiw t b) h) e) L//1 C) f) i) 6' \, ;r';':f.. \',.,.';;.,..; Ojnice,\,<. ''-".<, \'." Spojuje klik6vý cep s pístním cepem. Skládá,(obr. 34) z dtjku.-dvou ojnicních hlav, klikové a pístní. Hlavy mohou být nedelenzavrené) nebo delpé. \ístní hlava koná prímocarý pohyb, kliková hlava rotacní, ojní jako celel( kon kývavý pohyb. Možnosti usporádání ojnic rychlobežných strojtl'oisouna obr ,ft.. \\ \ " '.';J.. 2 J 4 5 Obr. 34, Ojnice stojatého rychlo bežného kompresoru \, - pístní ojnicní hlava (ojnicní oko), 2 - bronzové pouzdro, 3 - drík, 4 - kliková ojnícní hlava, 5 - pánev (kompozice nebo bronz) '\,\::" " '\. \,., '. \:"!ol,. ',:"- '-"<.;... /.,:. \.,e Ob,..28, Pístni kroužky pe Prolily tcsnicích kroužku: a) válcové, b) zkosené,c) lichobežníkové Spáry (zámky) tesnicích kroužku: d) kolmé, e) šikmé, J) presazené Prolily stí racích kroužku: g) polozkosené, h) osazené, i) s výrezy, j) funkce tesnících kroužku Pistni kroužky se vyrábejí z jemnozrnné speciální šedé litiny. Pro podradnejší úcely se používá i šedá litina tepelne nezpracovaná ( a ). Aby se zkrátil zábeh kroužku, vyvinulo se mnoho zpusobu povrchové úpravy kroužku, jako galvanické pocínování, fosfátování, grafitování atd. Zvlášt vhoné je chromování prvního kroužku, címž lze prodloužit jeho žívotnost trikrát až petkrát pri dvojnásobném prodloužení životnosti ostatních nechromovaných kroužku í válce, snížit spotrebu oleje o 10až 20 % a snížít sklon k zadírání u vzduchem chlazených motoru. V poslední dobe vyrábejí Kovohuty Mokrad též pístní kroužky ze spékané oceli s obsahem 4,7 % CuPb, které mají vyšší odolnost proti oteru a i ostatní mechanické vlastnosti maií leoší než litinové kroužky. Protože se vyrábejí prevážne lisarskou techníkou, jsou tyto kroužky í levnejší. Rozmery kroužku se volí podle CSN (viz ST). Pro návrh slouží VZorce (obr. 2Sa):. t = (1/25 až 1/30)D, v ==(0,6 až 0,8) t. Materiál o) b) c) d) Obr. 35. Druhy ojnic rychlo bežných stroju a) obe hlavy zavrené (napr. u dvoudobých motocyklových motoru), b) pístni hlava zavrená, kliková delená (nejcastejší usporádání), c) jedna z úprav ojnice pro motor s válci do V, nebo i hvezdicový motor, d) rozvidlená klikóvá hlava (pro motory do V) - hlavní ojnice, 2 - vedlejší ojnice a konstrukce Ojnice se vyrábejí nejcasteji zápustkovým kováním nebo. lisováním z oceli. U velkých, pomalobežných stroju mohou být z uhlíkových ocelí (11423, , \ \. \ \

7 11 600), u menších, rychlo bežných stroju z ušlechtilých uhlíkových a legovaných ocelí (12040,12050,13240,14150,14240,15142,15260, 16250,16341,16440), vesmes zušlechtených. U leteckých motoru se používá i kovaných slitin hliníku (dural). Pevnostní výpocet ojnice Krátké ojnice (s trubovými písty), napr. u spalovacích motoru, jsou nejvíce namáhány tlakem plynu v hú (obr. 36a) a na tah setrvacnou silou v hú (obr. 36b). Dlouhé ojnice (u križákových stroju) jsou nejvíce namáhány na vzper v hú pri maximálním tlaku na píst (obr. 36c, d) a u jednocinných stroju na tah setrvacnou silou v hú, u dvoucinných pak tlakem média v dú (obr. 36e). Ojnice rychlobežných stroju je nutno též kontrolovat na ohyb od odstredivé síly v poloze, kdy svírají s klikou pravý úhel (obr. 36/). max F. a) b) Obr. 36. Zatížení ms ojnice a) tlakem plynu ve válci, b) setrvacnou silou na tah, ci, d) tlakem plynu na vzper, e) tlakem plynu na tah (u dvoucinných stroju), J) odstredivou silou na ohyb l. Drík ojnice mívá prurezy podle obr. 37. Štíhlostní pomer A = lo/i, kde 10je redukovaná délka ojnice, v rovine kyvu (obr. 36c) 10 =, v rovine kolmé na rovinu kyvu (obr. 36d) 10= 1/2, i = jj[š - polomer setrvacnosti. a) Pro A < 60 se provádí výpocet na prostý tlak: 1 ad = -- Fam.x S -< a Od==_ ap!, 5 c) F: mox Fimax : ',max du d) e) () b) Pro A = 60 až 105 se ctrík pocítá na vzper podle Tetmajera: F < F S apvz omax= Dvz=.- k. T -,._---_.- Pro }, > 105 se pocítá na vzper podle Elllera: v rovine kyvllojnice (obr.36c): n2. E. J x Famax Fovzx = 2 -, ke.1 v rovine kolmé na rovinu kyvu (obr. 36d): 4n2. E. J y Famax Fovzy =. ke./2 ' kde Jx, Jy jsou kvadratické momenty prurezu k osám x, y, kt, ke - bezpecnost (bývá 6 až 60'podle podmínek). d) Kontrola dríku ojnice na ohyb od odstredivé síly (obr. 36/): Za zjednodušujícího predpokladu dríku konstantního prúrezll bude odstredivá síla na.. klikovém cepu: Fc = S. /. Q. r. w2. y. CQ o «> d x ''Ó;;:' x 8,(") O' bl.c) dl el n Obr. 37. Prurezy ojnicního dríku,- ':,{ ;. Dríky soustružené d) obdélníkový. a frézované: a) kruhový, b) mezíkruhový. c) kruhový frézovaný, Dríky kované, lisované, popr. lité: e) profil J, J) profil H (vhodný pro ojnice s rozvidlenou hlavou) F/3 Obr. 38. Namáhúni ojnice odstredivou silou 2/3 2!JF. ' "- j Približné rozdelení síly podél ojnice je podle trojúhelnika (obr 38). Síla F namáhající ojnici na ohyb a pusobící v težišti trojúhelníka: F=-= FeS.. f2. r. w2 2 2' kde S je prurez dríku ojnice (m2),.- délka ojnice (m), r - polomer kliky (m),. w - Úhlová rychlost kliky (S-), {) - h!1;1()1;]oinice - (kg. m - 3\ " 1

8 Ohybový moment v liovolném míste ojnice: Mox = f.x - FG)2. = f(x - :). Maximum tohoto výrazu najdeme, položíme-li jeho první derivaci rovnou nule: dmox -O, dx 3x2 1 - r = O => Xmax=..fi = 0,5771, F. 3 ( 2 2 Momax = - 3 0,577-0,577 ) = 0,128F. = 0, (2.r. (J), M ()o = CTDo= 50 až 80 MPa pro uhlíkovéocelia 80 až 120 MPa pro slitinové oceli. h 1 _ J-] kde mp je hmotnost pístu (vcetne cepu a kroužku), ab - zrychlen; pístu v horní úvrati. Z pevnostní podmínky: CT.= 2h.. b CTD = 20 až 40 MPa (nízké se zretelem na zanedbaný ohyb) => h,. c) Výpocet tlouštky ojnicního oka h2 v celním prurezu - na ohyb jako nosník na obou koncích vetknutý; potom F d2 M = - d + - o ' ( ) (.d2 M 3Fs. - d + -. CTol/ = = 31 l/ 4b. h CTDo= 60 až 80 MPa, z toho se vypocítá h2. )..q /l.tf - '".'0... b Fs/211!!...=...!! Q;",...,.o q)..., -- J S 1 Obr. 39. Ojnícní oko (zavrená ojnicní hlava) 1 Obr. 40. výpocet ojnicní hlavy Pennovy 2. Ojnicní oko je zavrená ojnicní pístová hlava (obr. 39): a) Šírka oka b se urcí z otlacení od tlaku plynu ve válci: Fimax P = T; PD = 30 až 60 MPa o' => b:(:-o. b) Tlouštka oka h, v prurezu - se vypocte z pevnostní podmínky. v tahu od setrvacné síly posuvných hmot v horní úvrati: FS=mp.ab'. mf' 'í. w1.. (1t-J-) 3. Delená ojní?ní hlava (obr. 40) U navržené hlavy se kontroluje: a) Zeslabený prurez - prechodu.dríku do hlavy.. Setrvacná síla posuvných hmot pístu a približne 3/4 ojnice: Fs = (mp + mo)' ab, kde moje hmotnost ojnice. Zatežující síla jednoho prurezu - Fs/2 se rozkládá do složky normálové ---,, --.._..- -._-

9 Fo = (Fs/2). sin a, která namáhá prurez na tah, a do složky tecné = (Fs/2). cos a, která namáhá prurez na smyk a obvykle se zanedbává. Fo F.. 0",=,.- = -.Slna, S/ 25/ F Fs T = - = -. cosa s F= kde Fs je selrvacná síla posuvných hmot, F c - odstredivá síla rotujících hmot, mov - hmotnost víka ojnicní hlavy. Šrouby se vypocítají jako predepjaté, zatížené míjivou provozní silou (viz ucebnice Stavba a provoz stroju ). (zanedbatelné). Ṉ J" Krome toho vzniká dvojice sil Mol = (Fs/2).a, která namáhá prurez na ohyb: ohybové napetí ve vnejším vlákne 1: Mol 1 0"01 = -. el ( +, ) J/ ve vnitrním vlákne 2: --o 0"02- J/ Mo/ 1 e2 (_ ). '. - --o -""' - Clkové napetí v krajních vláknech: O"el = 0"1+ 0"01 0"0' O"e2= 0",- 0"02 0"0' b) Célní prurez víka ojnicní hlavy - je namáhán na ohyb ja'ko nosník na dvou podperách zatížený spojitým zatížením, které nahradíme dvema osamelými silami Fs/2 (obr.40). Ohybový moment: F ( d) M0/1 = ; "2-4 ' ohybová napetí v krajních vláknech 1 a 2 prurezu - : -. Mo/1 11e 1-::; 0"0' 0"01= J11 -. Mo/1 11e 2-::; 0"0' 0"02= J/1 kde 0"0= 60 až 80 MPa pro uhlíkové oceli,. 0"0 = 80 až 120 MPapro legované oceli. 4. Ojnicní šrouby bývají 2 až 4 a slouží k pripojení víka delené ojnicní hlavy. Vyrábejí se jako pružne poddajné, z materiálu o vysoké pevnosti (obr. 41). Jsou ve spoji utaženy se znacným predpetím a jsou dynamicky namáhány setrvacnými silami posuvných a rotujících hmot:. F = Fs + Fe = (mp +0,3mo)' ah + (0,7mo- = r. (}J2[(mp+ 0,3mo).(1 + A)+ (O,7mo- mov)], mov).r. (}J2= On'. 4/. Ojnicní šroub ':J. " Obr. 42. Ojnice vznelového spalovacího moloru. Príkladvýpoctu.Zkontrolujte namáhání ojnice naftového motoru (obr.42) o výkonu P = 15kW, s prumerem pístu D = 110 mm, max. tlak ve válci Pmax= 7 MPa, otácky n = 25 s-, zdvih 2r = 150 mm a délka ojnice = 300 mm. Materíál ojnice: výkovek z oceli (O"P\'=700 MPa, O"K= 450 MPa, O"e= 230 Mpa). Celková hmotnost ojnice no = 4,5 kg, hmotnost úplného pístu mp = 3,02kg, hmotnost samotného ojnicního víka nov= 1,47kg. Vnitrní síla na píst: rt.d2 rt.(llomm)2 Fim.. = -. Pmax=.7 MPa = N. :.;. 4 4 ", 'Návrh prurezu dríku ojnice (obr. 43): S = ( )mm2 = 564 mm2, Jx = u( )mm4= mm4, J y = u( ) mm4 = mm4. 'Štíhlost ojnice v rovine kyvu: J 564mm2 ix Jx mm J s Ax= - =. - = 300mm. 4 = 19,1< 60, uj N... Obr. 43. Zjednodušený prurez dríku ojnice pro výpocet X 6.

10 kolmo na rovinu kyvu: J s 300mm J 564mm2. ).,y = 2iy 2' J y = mm4 = 19,5< 60. Budeme kontrolovat na prostý tlak: FY";'''''.' N O" = = = 118MPa d S 564mm2, O"Dd==tO"P= t. 700 MPa = 140 MPa > O"d, vyhovuje. Kontrola na ohyb pouze od setrvacných sil, protože maximální tlak na píst nepusobí pres polovinu zdvihu: f.1 o = O,064S. J2. {!. r.w2, w= 2rr:,n = 2rr:.25s-1 = 157s-l, Q = 7, kg. m - 3, Mo = 0, m2. oy m2. 7, kg. m-3. 0,075 m. 1572S-2 = = 47,15 N. m = N. mm, 10 Tlouštka cela ojnicního oka: h2 =JJF," ( - d + ) 4b. O"Do O"Dovolíme 75 MPa, 1= d + hl = 45 mm + 5mm = 50 mm,. r N. ( J45:0)mm h2 = mm. 75 MPa = 6 mm. Výpocet a kontrola ojnicního víka: Setrvacná síla posuvných hmot pístu a cásti ojnice: Fs = (mp +.tmo).r. w2. (1 + A) = = (3,02+ 0,75.4,5) kg. 0,075m. 1572S-2. 1,25= N, M = Fs. _ ) = N ( 90 _ 78 ) ( mm = N mm " i, lx mm4 3 vv" = - e = 21 mm = 6 622mm,. <i1 oj (Jo =w- Mo _ mm3 N. mm = 7,12MPa < O"Do,drík vyhovuje. o Oj rt Šírka ojnicního oka: Po = 30 až 60 MPa, volíme Po = 45 MPa, Obr. 44. Zjednodušený prurez ojnicního víka pro výpocet Obr. 45. Zjednodušený prurez ojnicni hlavy pro výpocet b = Fim.x _ N d.po - 45 mm.45 MPa = 32,9mm ==36mm. Výpocet tlouštky postranice oka: FSh = mp.ah = mp.r.w2(1 + A),. r 75 mm 1.{ = - = = - = mm 4 " FSh= 3,02 kg. 0,075 m. 1572S-2. 1,25 = 6980 N, 0"0. volíme 30 MPa, hl = _ 6980 N 2b. 0" mm. 30 MPa = 3,23mm ==5 mm (z konstrukcních a technologických duvodu). S Návrh prurezu (obr. 44): = ( O.6)mm2 = 870mm2, _ _ 7 2 e2 - mm -, mm, 870 e1 = (16-7,2) mm = 8,8 mm, Jx' =!( ) mm4 = mm4, lx = lx' - S. d = mm4-870 mm2. 7Y mm2 = mm4, J.v,,1= - = = 1952 mm, '. lx 17180mm4 3 el 8,8 mm lx 17180mm4 3 e2 7,2 mm J.v,,2= - = = mm,

11 Mo N. mm <101= - = 3 = 96,5MPa, 1952mm Mo N.mm. <102 == - = 3 = 79MPa mm Protože <10= 80až 120MPa, navrženýprurezvíkavyhovuje. Návrh zeslabenéhoprurezuv prechodudríku do hlavy (obr.45): 5 = ( ) mm2 = 790 mm2, e, = mm = 6,4 mm, e1 = (14-6,4)mm = 7,6 mm, J x' = ( )mm4 = mm4, J x = J x' - 5. d = ( ,42)mm4= 11895mm4, lx 11895mm4 3 Wo = - = = mm, el 7,6 mm lx 11895mm4 3 e2 6,4 mm W02 = - = = 1859mm. Kontrola na ohyb a tah: F Mo = -.:. a, z obr. 45 je a = 400, 2 l ( d ) 90 mm ( 78mm ) a = e2.sina = - + 6,4mm.sin40 = 15,8mm, 14778N. Mo = 2.15,8 mm = N. mm, _ Mo _ N. mm _ 0" MPa ( +, ) 565mm. Mo N. mm <102= - = 3 = 63 MPa mm (-), Fs N. o. <1, = -.cos a = 2.Sn40 = 6 MPa mm O"C= 0",+ <101 (6 + 75)MPa = 81 MPa (+), O"c2= 0",- 0"02= (6-63) MPa = 57 MPa (-). Protože 0"0= 80 až 120MPa, prurez vyhovuje. (+), 11 Kontrola ojnicních šroubu. Podle obr. 42 jsou navrženy 2 pružne poddajné šrouby M 12 x 1,5 s lícovaným osazením 0 13n6 v míste spáry. Sevrená délka = 80 mm,. materiál šroubu BG, pouzdro DA ==1,5d. Setrvacné síly namáhající šrouby: F = Fs + Fc = r. w2[(mp + 0,3mo). (1 + A)+ (0,7mo - mov)]= = 0,075 m. 1572s- 2[(3,02 + 0,3.4,5) kg. 1,25 + (0,7.4,5-1,47)kg] = N, F N F = - = = 5592 N. i 2 Z tabulek a nomogramu v. díle ucebnice je: 80mm síla predpetí Fo = 16kN, silový pomer X pro./d = - = 6,67 je X = 0,32. 12mm (pro poddajný šroub, ocelové pouzdro), únavová pevnost šroubového spoje O"A = 50 MPa. Maximální síla ve šroubu: Fs = Fo + X. F = (16 + 0,32. 5,59)kN = 17,8kN < Fo = 39,1kN. Pri utahování vzniká napetí v tahu: Fo 16000N O" = - = = MPa ' Sv 88,13 mm2,, utahovací moment: Mu = k. Fo. d = 0, Mu < Mo = 97 N. m, napetí v krutu pri utahování: Mu N. mm!k = = 3 3 = 110 MPa, 0,2d3 0,2.10,16 mm redukované napetí: N. 12 mm = N. mm O"red= ) O" + 3! = )181, MPa = 263MPa. Pro materiál'šroubu 8G: <1K= 640 MPa,. <1K 640 MPa bezpecnost proti trvale deformaci: kk ;= - = = 2,43> 1,5, vyhovuje. O",ed 263 MPa Prt?tože je provozní síla míjivá, je nutno kontrolovat výchylka napetí:!j.fs X. F 0, N <1.=-=-= =1015MPa 2Sv 2Sv 2.88,13 mm2 ', ojnici i na únavu:

12 bezpecnost proti úna v0.vému lomu: aa 50 MPa ke = - = = 4,93 > 1,5až 4 vyhovuje. aa 10,15 MPa Navržená ojnice pevnostne vyhovuje Klikové hrídcle Jsou to hrídele se zalomením pro vícevá1cové pístové stroje, zejména spalovací motory, zemedelské stroje a kompresory. Vyrábejí se bud jednodílné, nebo složené z nekolika dílu. Konstrukce klikových hrídelu Cásti klikového hrídele jsou na obr. 46, ruzná usporádání klik a ložisek jsou na obr. 47., 1, 2 f 2 f 2 s klikovým hrídelem, nebo se k rameni pripevní šrouby ci tangenciálními klíny (obr. 48). Delené klikové hrídelese z výrobních a ekonomických duvodu používají u velkýc spalovacích motoru, nebo pri uložení hlavních cepu hrídele ve váleckových ložiskách (obr. 49). Obr. 48. Príklad vývažku a jeho pripojeni k hrídeli Obr. 46. Kovaný klikový hrídel ctyrválcového vznetového motoru Hrídel je uložen za každým zalomením, tedy v peti ložískách. Zalomení klik po hlavní (ožískové) cepy, 2 - klíkové cepy, 3 - ramena, 4 - príruba pro setrvacník 4 aj bj$ c) Y1 4L =W 2,J f 6 d ili J,Jt5r5 Obr. 47. Schéma usporádání klik a ložisek' l) dvouválcový stroj s klikami po 180 uložený ve dvou ložiskách (napr. pro kompresor nebo motocyklový motor), b) dvouválcový stroj s klikami po 180, uložený za každým zalomením (napr. vznetový spalovací motor), c) hrídel pro ctyrýálcový automobilový zážehový motor s klikami po 180, uložený ve trech ložiskách, d) hridel šestiválcového vznctového motoru, kliky po 120, uložení za každým zalomením U rychlo bežných stroju vyvažujemehmotu.zal<:>mení, klikového cepu a rotující cústi ojnice vývažkem, tzv. protizávažím, címž se zmenší ohybová namáhání hrídele a sníží se pocet kmitu hrídele (zvýšením hmotnosti). Vývažek je bud z jednoho kusu Obr. 49. Delené klikové hrídele a) Skládaný J<likový hrídel s dutým klikovým cepem.l:ep hrídele je do ramen nalisován, dutý klikový cep se rozepne na koncích zatlacenými trny. které mají vnitrní závit pro vyjmutí; b) skládaný klikový hridel ctyrválcového vznetového motoru. Jednotlivé dilce jsou spojeny šrou by MQleriÓ.klikovýchhrídelu Pro hrídele stacionárních motoru se používají uhlíkové oceli , , pro více namáhané hrídele ušlechtilé uhlíkové oceli žíhané nebo zušlechtené 12040, 12050, Pro velmi namáhané a rychlo bežné klikové hrídele, kde se požaduje

13 'ti" ',.. 13 malá hmotnost (automobily, letadla), se používají zušlechtené legované oceli, napr. 14 SO, , S 260, 162S0, 16440, u kterých lze též cepy povrchove kalit, nebo 15230, , které lze též nitridovat. Klikové hrídele jako tvarované soucásti dynamicky namáhané je nutno kontrolovat na únavovou a tvarovou pevnost. Technologický vývoj slévárenství umožnil použití litých klikov}'ch hrídelu. Vhodným tvarem ramen a úpravou prechodu cepu do ramen lze podstatne zvýšit tvarovou pevnost klikového hrídele (obr. 50). Litina má krome toho mnohem menší vrubovou citlivost než ocel. Polotovar (odlitek) je až o 2/3 lehcí než výkovek, výroba je rychlejší, výrobní cena nižší, obrábení litých klikových hríclell'je minimální.jako materiál se používá šedá litina S, legovaná, tvárná nebo ockovaná litina, popr. i ocel na odlitky (obr. 51). Dimenzování klikových hrídelu Provádí se predbežne podle empirických vzorcu (tab. 11) a potom se kontroluje podle pevnostních podmínek v prurezech podle tab. 11. Obr. 51. Klikový hrídellitý podle slévilrenských zilsad,-/=:t 45 MPo 1(;*-:t 85 MPo TC* = :t 120 MPo Mazání klikových hrídeh't -s. -a:. a) b) c) U pomalobežných stroju se klikový cep klikového hrídele maže mazacím kotoucem na rameni kliky. U rychlo bežných strojl' se již používá vetšinou tlakové mazání Tab.. Hlavní rozmery klíkových hrídelu (pro predbcžný návrh) TC. = :t 140 MPo 7":* -:!: 150 MPa c. Tt = :t 160 MPa h b d) e) f) g) Ob!..50. Ruznil provedení klikových hrídelu a jejich meze únavy ve stridavém krul\l (pro menší hrídele) (J) až ;) kované z uhlíkové oceli o pevností O'Pt= 650 MPa, j) odlité z litíny konstrukcní provedení: a) plné cepy, b) duté cepy, c) šírší rameno, d) vrtání zúženo, e) širší rameno, f) oviilné rameno, g) rameno s odlehcovacím vrubem, h) rameno, vybráním, i) litý hrídel Empirické vztahy (D = prumer pístu, Pm.. = maximálni tlak na píst) Druh Klíkový cep Ložiskový cep stroje d, d2 v ložisk Tlak u V)'škaramen Sírka ram<, 12 h b p(mpa) J Zážehové, (0,45 až 0,6) D (0,5 až 0,65) D spalovací motory 0.45d, (0,5 až 0,6) D (1,5až 1,6)d, (0,55 až 0,65) D 6 až 10 i ' Vznctové (0,6 až 0,7)D (0,65 až 0,75) D 12 až 15 spalovací motory O,45d, (0.45 až 0,7) D (0.55 až 0,65) O (1,6 až 1,7)d, i Parní stroje, 0,130. J'm.. 0.J4D. J'm" kompresory ( až 1,2)d, ( až 1,2)d2 4 až 6 (0.5až 0,7)d,, ; 1,25d, Cerpadla O.l6D. Jr.:: 0,170. JPm.. 1,3d, O,6d, 1,25d (1.3 až 1.4)d2 2 až 5 i '---_..._-- " h._!

14 _,4,\- (obr. 52). Olejové cerpadlo, nejcasteji zubové, vhání olej pod tlakem 0,05 až 0,3 MPa na všechna mazaná místa stroje. J Obr. 52. Tlakové mazání klikov)'ch hrídelu 1 - kruhový kanál v ložiskové pánvi, 2 - kanál v ojnicní pimvi, 3 - zátky Provozili, v}:tobní a kontro/llí ásady Pro klidný beh motoru se hrídele dynamicky vyvažují. otrebné zmeny hmotnosti protizávaží se dosáhne odvtáním, odbroušením, navarením atd. Výkovek klikového hrídele muže mít povrchové trhlinky nebo jiné vady maximálne do poloviny prídavku na obrábení. Podle dohody bývá s hrídelem dodávána tato dokumentace: hutní atest O mechanických zkouškách, chemické složení a císlo tavby, výsledek elektromagnetické zkoušky na trhlinky, popr. s podrobným po;.isem vad, fotografie metalo grafického výbrusu, dostatecne zvetšená. Pri montáži se mllsí kontrolovat presná souosost ložisek hrídele motoru a hnanéh.o stroje. Dále je treba kontrolovat rozevírání nebo svírání ramen, kt 'ré nesmí být vctší než 0,02 až 0,04 mm.

15.10 Zkrácený klikový mechanismus

15.10 Zkrácený klikový mechanismus Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

VY_32_INOVACE_C 08 14

VY_32_INOVACE_C 08 14 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11 OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ............................... 11 1.1 Kontrola vůlí v řízení a v zavěšení kol....................... 12 1.1.1 Mechanická vůle řízení

Více

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09 SIGMA PUMPY HRANICE PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.09 Použití Čerpadla řady

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 29

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

Kola. Konstrukce kola (jen kovové části)

Kola. Konstrukce kola (jen kovové části) Kola Účel: (kolo včetně pneumatiky): Umístění: - nese hmotnost vozidla - kola jsou umístěna na koncích náprav - přenáší síly mezi vozovkou a vozidlem - doplňuje pružící systém vozidla Složení kola: kovové

Více

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Tvorba technické dokumentace

Tvorba technické dokumentace Tvorba technické dokumentace Požadavky na ozubená kola Rovnoměrný přenos otáček, požadavek stálosti převodového poměru. Minimalizace ztrát. Volba profilu boku zubu. Materiály ozubených kol Šedá a tvárná

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 1. a) Technické železo Uveďte rozdělení technického železa a jeho výrobu Výroba surového železa, výroba oceli - zařízení, - vsázka, - kvalita oceli, - rozdělení a značení ocelí a litin Vysvětlete označení

Více

STATIKA TUHÝCH TĚLES

STATIKA TUHÝCH TĚLES VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem STATIKA TUHÝCH TĚLES Studijní obor: Dopravní prostředky Ing. Jan JINDRA 1.9.2011 Pro vnitřní potřebu školy 1 Tělesa volná: Určení síly: působiště, velikost, směr a smysl Přeložení

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti Pohybové šrouby Ing. Magdalena

Více

Systém elektronické podpory studia

Systém elektronické podpory studia Fakulta strojní 53. Mezinárodní konference kateder částí a mechanismů strojů (12. - 14.) září 2012 Mikulov, Hotel Eliška Projekt OPPA (Operační program Praha Adaptabilita) Systém elektronické podpory studia

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 You can t beat quality STEINZEUG KERAMO, s.r.o. Tel.: 387 981 303 Fax: 387 981 487 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz www.keramo-kamenina.cz 2 KOMENTÁŘ Ceník 2014-03-01

Více

Výroba závitů - shrnutí

Výroba závitů - shrnutí Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Výroba závitů - shrnutí Ing. Kubíček Miroslav

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

...VAŠE STAVBA, NÁŠ MATERIÁL STAVEBNÍ KOMPONENTY. Sendvičové kompozitní panely DEBOND

...VAŠE STAVBA, NÁŠ MATERIÁL STAVEBNÍ KOMPONENTY. Sendvičové kompozitní panely DEBOND ...VAŠE STAVBA, NÁŠ MATERIÁL STAVEBNÍ KOMPONENTY Sendvičové kompozitní panely DEBOND Síla AL (mm) Síla desky (mm) Šířka desky (mm) Délka desky (mm) Rozměry desek 0,12 2 1220 3000 0,21 3 1500 3050 0,3 0,5

Více

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

Karoserie a rámy motorových vozidel

Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie je část vozidla, která slouží k umístění přepravovaných osob nebo nákladu. Karoserie = kabina + ložné prostory plní funkci vozidla Podvozek = rám + zavěšení

Více

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Ing. Petr Kroupa Můj podíl na projektu spočíval ve vypracování materiálu vhodného pro výuku strojních předmětů pomocí interaktivní

Více

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KM 12 3336 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 7 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 1600 až 2500 jednostranně

Více

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Mechanika, pružnost pevnost Nosníky

Více

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V NÁSTROJOVÁ OCEL CPM 10 V CERTIFIKACE DLE ISO 9001 Chem. složení C 2,45 % Cr 5,25 % V 9,75 % Mo 1,30 % Mn 0,50 % Si 0,90 % CPM 10 V Je jedinečná vysokovýkonná ocel, vyráběná společností Crucible (USA) metodou

Více

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině. KATALOGOVÝ LIST KM 12 1317c PODAVAČE ŠNEKOVÉ Vydání: 8/00 PSC 315 Strana: 1 Stran: 6 Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Univerzální CNC soustruhy řady SU

Univerzální CNC soustruhy řady SU Univerzální CNC soustruhy řady SU Jde o nejnovější produkt s dílny M-MOOS s.r.o. Tato série soustruhů řady heavy duty je kompletně montována v České republice. Jde o skutečně tuhé a těžké CNC soustruhy,

Více

STAVBA A PROVOZ STROJŮ

STAVBA A PROVOZ STROJŮ - 1 - STAVBA A PROVOZ STROJŮ Maturitní okruhy Martin Kantor, Milan Benda 2003 část 1. - 2 - I. Části strojů 1. Šroubové spoje Existují tři základní druhy šroubových spojů: a) b) c) a) spoj průchozím šroubem

Více

TECHNICKÝ LIST. Systém na fixaci střech a plášťů halových objektů. Dřík: Ø 6,3 mm Délky: 19, 25, 38, 50 mm Vrtací kapacita: 2-6 mm

TECHNICKÝ LIST. Systém na fixaci střech a plášťů halových objektů. Dřík: Ø 6,3 mm Délky: 19, 25, 38, 50 mm Vrtací kapacita: 2-6 mm Název: FASTOVIS 6 TECHNICKÝ LIST Upevnění na ocelovém nosníku 285XXX Samovrtný šroub se šestihrannou hlavou (10 mm), s okroužkem Dřík: Ø 6,3 mm Délky: 19, 25, 38, 50 mm Vrtací kapacita: 2-6 mm Materiál:

Více

Chladiče a příslušenství

Chladiče a příslušenství Chladiče a příslušenství Obsah Profil společnosti 2 Profil společnosti 2 Chladiče 3 Vzduchové chladiče pro součástky svorníkového typu 3 Vzduchové chladiče pro jednostranné chlazení součástek kotoučového

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 3 PŘEVODY

Více

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304.

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304. MXV Konstrukce Vertikální, článkové čerpadlo se shodný průěre sacího a výtlačného hrdla na jedné ose (in-line). Vodivé vložky jsou odolné proti korozi a jsou proazávány čerpanou kapalinou. Čerpadlo je

Více

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE RL - RH - RK Kompresor přímo spojený s motorem řešení pro průmysl Vyzkoušená technologie, solidní konstrukce RL-RH-RK jsou kompresory přímo

Více

POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ

POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ VUT BRNO - FS Datum zadání: 28. 2. 2002 Název: OČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Semestrální projekt Vypracoval: Jiří Sklenářík Ročník: 4 Kruh: 96 Školní rok: 2001/2002 Datum ukončení vypracování:

Více

Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958

Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958 Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958 1 Motor ležatý dvoudobý jednoválec Chlazení vzduchem Ø 38 mm 44 mm ový objem 49,8 cm 3 Kompresní poměr 6,6 : 1 Největší výkon 1,5k (1,1 kw)/5000 ot/min. Rozvod pístem

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03 - TP ing. Jan Šritr Ozubený převod přenáší

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm.

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm. TDZ Turn TDZ TURN S.R.O. HLC SERIE ZÁKLADNÍ INFORMACE Společnost TDZ Turn s.r.o. patří mezi přední dodavatele nových CNC vertikálních soustruhů v České a Slovenské republice, ale také v dalších evropských

Více

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: SILNIČNÍ VOZIDLA DRUHÝ NĚMEC V. 25.6.2012 Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Rámy automobilů Rám je základní nosnou částí vozidla. S podvěsy, řízením a příslušenstvím

Více

VY_32_INOVACE_C 08 12

VY_32_INOVACE_C 08 12 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %.

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. OCEL Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. VÝROBA OCELI Ocel se vyrábí zkujňováním bílého surového

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení PROBLÉMY STABILITY 9. cvičení S pojmem ztráty stability tvaru prvku se posluchač zřejmě již setkal v teorii pružnosti při studiu prutů namáhaných osovým tlakem (viz obr.). Problematika je však obecnější

Více

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-16 Téma: Práce a energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý TEST Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso 1 Účinnost

Více

[ Vy máte profil - my jej opracujeme! ] [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí. Čtyřosová centra pro obrábění tyčí

[ Vy máte profil - my jej opracujeme! ] [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí. Čtyřosová centra pro obrábění tyčí [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí Čtyřosová centra pro obrábění tyčí Pětiosová centra pro obrábění tyčí elumatec Česká republika >CZ-25241 Zlatniky 143 >Praha-západ >Tel.

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41 Schöck Isokorb typ Obsah Strana Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34 Půdorysy 35 Popis výrobků 36 Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37 Dimenzační tabulky 38-41 Příklad dimenzování/upozornění

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_TEK_1089

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_TEK_1089 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace, RED_IZO: 600020355 Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám Vzděláváním za

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET REVITALIZACE CENTRA MČ PRAHA - SLIVENEC DA 2.2. PŘÍSTŘEŠEK MHD 08/2009 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení Za tepla válcované tabule plechu durostat 400/450 Datový list srpen 2013 Tabule plechu Odolné proti opotřebení díky přímému kalení durostat 400 a durostat 450 dosahují typických povrchových tvrdostí přibližně

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

6 Nůžky. Zvláštní postup pro výrobu nůžek

6 Nůžky. Zvláštní postup pro výrobu nůžek Nůžky Zvláštní postup pro výrobu nůžek Evropský výrobce Od roku 1919 ČEIST - EVÁ PRAVÁ 1. Řezání: plochá ocel je rozdělena do správného tvaru pomocí počítače, přesnost řezání zajišťuje minimální spotřebu

Více

50% Tvrdokovové závitové frézy. až o. snížení ceny díky optimalizovaným výrobním postupu m

50% Tvrdokovové závitové frézy. až o. snížení ceny díky optimalizovaným výrobním postupu m Tvrdokovové závitové frézy až o 50% snížení ceny díky optimalizovaným výrobním postupu m Výrobce přesných nástrojů od roku 1974 INOVACE PŘESNOST INDIVIDUAITA KVAITA SERVIS Frézování závitu Nabízíme rozsáhlý

Více

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí:

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí: BiM (BI-METAL) ruční pilové listy BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů Bi-metalové ruční pilové listy jsou vyráběny z oceli jakostí M2 a D6A. Kombinace těchto dvou materiálů zaručuje

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 - F Výrobní č.: 97924267 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

7 Hmoždinky pro deskové materiály

7 Hmoždinky pro deskové materiály Kovová hmoždinka... Sklopná hmoždinka K, KD, KDH, KM... Hmoždinka pro deskové materiály PD... Hmoždinka pro sádrokarton GK... Kovová hmoždinka pro sádrokarton GKM... 28 290 294 296 298 286 Kovová hmoždinka

Více

VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING

VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING PSP Engineering a.s. VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING výroba podle dokumentace zákazníka náhradní díly velkorozměrové rotační části velkorozměrové ozubení strojní obrábění svařování

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ

KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ Prof. Ing. František Vlk, DrSc. KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ Pro motocykly se pou žívají zážehové, neboli benzinové mo tory s karburátorem nebo se systémem vstřikování paliva. U karburátorových motorů

Více

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Praktičtí a nezbytní pomocníci. Pro pořádek na pracovišti a ke každému nářadí. Program spojovacího materiálu, balancérů, odolných elastických hadic z PVC

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod 1 z 8 Upínací pouzdro CLAMPEX je třecí, rozebíratelné spojení hřídel-náboj pro válcové hřídele a díry bez lícovaného pera. Obsah 1 Technické údaje 2 Pokyny 2.1 Všeobecné pokyny 2.2 Značky pro bezpečnost

Více

Příslušenství válce Uchycení válce, série CM1 Uchycení otočnými čepy. Katalogová brožurka

Příslušenství válce Uchycení válce, série CM1 Uchycení otočnými čepy. Katalogová brožurka Příslušenství válce Uchycení válce, série CM1 Uchycení otočnými čepy Katalogová brožurka 2 Příslušenství válce Uchycení válce, série CM1 Uchycení otočnými čepy Uchycení otočnými čepy, středové, Série MT4

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.):

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.): Česká republika Česká republika POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ pro kompenzátory kovové Jmenovitá světlost (DN): Max. provozní tlak (bar): Zkušební tlak (bar): Protékající medium: Maximální stavební délka (pokud je

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Tažení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Tažení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tváření Tažení Ing. Kubíček Miroslav Číslo: Kubíček

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHNIK DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PVELK V. 14. ČERVENCE 2013 Název zpracovaného celku: NMÁHÁNÍ N OHYB D) VETKNUTÉ NOSNÍKY ZTÍŽENÉ SOUSTVOU ROVNOBĚŽNÝCH SIL ÚLOH 1 Určete maximální

Více

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE Kvalitní těsnění & technická řešení Konzultace Výroba Aplikace Školení M.Gill 12/2013 UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE www.fs.cvut.cz www.techseal.cz Počet listů: 20 1. Úspěšná montáž přírubového spoje

Více

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Tepelně styčník s čelní deskou Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Praktické využití tepelně ho spoje Vnější části objektu (přístřešky, nevytápěné části objektu) Střešní nástavby Balkony,

Více

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným ELESA Original design Technické informace Materiál - Těleso pantu: SUPER-technopolymer, samozhášivý, s vysokou tvrdostí, černá barva. Odolnost proti

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 06 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 06 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy Průmyslové převodovky Ing. Magdalena

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 / Praha 1 42774776611 / 42 274 73 59 Datový list: Charakteristiky v 1 2 3 4 34 1 /min - 1 V 27 1 /min - V n= const 1 235 1 /min - 7 V 4 5 1 /min - 5 V 13 1 /min - 4 V 95 1 /min - 3 V

Více

Vzájemný vztah mezi objemovým a hmotnostním průtokem

Vzájemný vztah mezi objemovým a hmotnostním průtokem Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více