tm Ob,.. /7. Tlak média na píst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "tm Ob,.. /7. Tlak média na píst"

Transkript

1 Základy teorie klikového mechanismu Pohybové pomery v klikovém mechanismu (byly odvozeny v mechanice) 1. Dráha pístu v libovolném míste (obr. 160): x = r[(1 - cosa) :t sin 2a], kde r je polomer kliky, - délka ojnice, spalovacích motoru, do 1/5 u pomalo- J..= rtl, bývá od 1/3,5 urychlobežných bežných kompresoru a cerpadel, a - úhel pootocení kliky. Strední rychlost pístu: e, = 2L. n, kde L = 2r je zdvih pístu (m), 11 - otácky stroje (s - 1). 3. Zrychlení pístu v libovolném bode (obr. 16c): dc d2x o = - = dt dt = r. w2(cosa :t A. cos 2a). Extrémní hodnoty: píst i klika v zadní úvrati zú a = 00, Oh = r. w2( + ),), aj píst i klika v prední úvrati pú Pro nekonecne dlouhou ojnici: a = 1(, ad = r.w2(1 - J.). ao = r. w2. cos a. Silovépomery v klikovém mechanismu (odvození v mechanice) bj.- '".. ;) t.. :J :3 t.. ot.. Oh,.. /6. Schéma klikového mechanismu pro výpocet pohybových pomeru a) urceni dráhy x, b) prubeh teoretické rychlosti pístu Co pro nekonecne dlouhou ojnici a skutecné rychlosti c, c) prubeh teoretického zrychlení pístu (10pro nekonecne dlouhou ojnici a skutecného zrychlení a. zú. pú - zadní a prední úvrat pístu, zú, pú - zadní a prední úvrat kliky Pro nekonecne dlouhou ojnici = 00, A = O: Xo = r(1 - cos a). 2. Rychlost pístu v libo(olném míste (obr. 16b): 1. Vnitrní síla (tlak média) na píst (obr. 17): 1(. D2 F.=- p 4" tm Ob,.. /7. Tlak média na píst 2. Setrvacná síla posuvných hmot (obr. 18): Fs = m,. a, kde ms je hmotnost posuvných hmot, 1;.+.RCJ -i Ohr. /8. Schéma s< _vacných a odstredivých sil v klikovém ms = mp +. ml + mk + mos, mechanismu mp - hmotnost úplného pístu (vcetne pístního cepu a kroužku), ml -:- hmotnost pístní tyce, mk - -hmotnost križáku, l1os- hmotnost posouvající Se cásti ojnice. c = = r. w(sin a :t sin 2a), pro nekonecne dlouhou ojnici:

2 Extrémní hod!}oty jsll v úvratích: Fsm"x = FSh = ms.ah = ms.r.cu2(1+ A), Fsm;o = FSd = ms.ad = ms.r.cu2(1- A). 3. Odstredivá síla rotujících hmot (obr. 18): F c = mc. '. cu2, mc = mr + mor, kde mc je hmotnost rotujících cástí klikového mechanismu, m..1" mr = L - hmotnost zaloinené cásti klikového '. hrídele redukovaná na polomer kliky 1', j - hmotnosti jednotlivých cástí zalomení kliky, rj - polomery težišt jednotlivých cástí zalomení, lor- hmotnost rotujících cástí ojnice, cu = 2n. - úhlová rychlost. Pro rychlobežné spalovací motory bývá mos = 0,3mo,mor = 0,7110, kde moje hmotnost úplné ojnice. 4. Výsledná síla na pist (obr. 19): F = Fj + Fs + mp' g, (clen p. g se uvažuje pouze u stojatých stroju). L. pro }. = 1/5 je tg 13m"x= rj = 0,2, Fom.x = 0,2F, Fomax= F F cos Pm.x = 0,98 == 1,02F. 5. Síly na klice (obr. 19): radiální Fr = Fo. cos (Ci.+ (i), tangenciální Ft = Fo. sin (a + {3). Extrémy: Ftmax = Fomax ==1,02F Frmax = F 6. Vyvažování: pro Ci.+ (3= tn, pro C( = O nebo 1t. Obr. 10. Schéma odstredivých sil vyvažování a) odstredivé síly (obr. 20):. Fc = mc. r. cu2= mcz. z. cu2, mcz = mc. rlz je hmotnost vývažku pro vyváženíodstredivých sil; F" ms.. Obr: 21. Schéma setrvacných sil vyvažování Rozklad sil na pístním cepu: Obr.19. SílyVklikovém mechanismu hú. dú - horní a dolní úvra( kliky normálová síla Ft = F. tg f3 - je zachycena stenou válce, F síla v ojnici Fo = -, cos /3 b) setrvacné síly (obr. 21): setrvacná síla Fs = ms.a = ms.r. cu2(cos Ci.::!: A. cos 2Ci.), odstredivá síla závaží vyvažující setrvacnoll sílu Fs: Fcs = mcz. z. CUl

3 a její složky: horizontální Fesh = m". z. w2. cosex,.. ' ' k 2" vertl a OJ Fesv = msz. z. W. Sn ex. Pri zanedbání setrvacné síly 2. rádu bude: Fs = Fesh, ms. r. w2. cos ex= msz. z. w2. cos ex, kde mszje hmotnost vývažku posuvných hmot. Nevyvážená složka Fesv se u vertikálních stroju zachycuje základovými šrouby. U horizontálních stroju se v praxi vyvažuje jen tms. Tah. 8. Základní druhy pístu Písty /) Písty S príslušenstvím Písty Pracovní prostor pístového stroje je vytvoren válcem, víkem válce a posuvnou prícnou stenou urcitého tvaru - pístem. Na píst tlací u motoru tlak média, píst vykonává posuvný pohyb a prenáší jej na pístní oko ojnice (u zkráceného mechanismu). Základní druhy pístu jsou v tab. 8. Požadavky na píst: a) velká pevnost, u tepelných stroju i za tepla, a odolnost proti korozi, b) dobré l;luzné vlastnosti i pri ztížených mazacích podmínkách a odolnost proti oteru a opotrebení,. c) primerená tvrdost a pritom uspokojivá vrubová houževnatost, d) malá hustota; zejména u rychlobežných stroju lehký píst zmenšuje velikost setrvacných sil se všemi dusledky pro vyvážení, zatížení ložisek, ojnice atd., e) malá tepelná roztažnost (pokud možno stejná nebo menší než roztažnost mate. riálu válce) a dobrá tepelná vodivost (pro zamezení místního prehrátí), D Kotoucový ;! Plunžrový Trubový -t. i aj E r' L- b) Muže být deskový nebo du- Pripojuje se pevne k píst ní ení tý. Pripojuje se pevne k píst- tyci, prochází predním ví. ni tyci. kem s ucpávkou. k ojnici Používá se u velkých dvou. Používá se vetšinou u cerpa- locinných cinných spalovacích moto- del a cástecne u kompresoru >toru a ru; kompresoru a parnich del p ) :stupnovy :rnr.i:\1ní\ píst. Nejcasteji je prípojen k ojnici kyvne, u cerpadel pevne k pístní tyci. Používá se u dvoustupnových kompresoru a di-. [erenciálních cerpadel C 5 6 ci C N '0 ci- onci 'N o 9 ci 4{ C o, C ::; C Q co 'N "". o9-2 ci. ; q fó /, + ci 'N o <::> ci O.D ;L O,85D 14 a) b) c) 1 1 o Obr. 22. Konstrukce trubových pístu a) názvosloví: 1 - drážka pro spodní stírací kroužek, 2 - pojistný kroužek pro díry, 3 drážka pro horní stírací kroužek, 4 - drážky pro tesnicí kroužky. 5 - dno pístu, 6 - žebro, 7 - vzdálenost prvního kroužku od dna, 8 - výška partie kroužku: 9 - délka svršku pístu, 10 - plášt pístu, 11 - délka spodku pístu, 12 - pístní oko, 13 - vzdálenost pístních ok, 14 - délka pístního cepu; b) relativní rozmery pro vznetové motory; c) relativní rozmery pro zážehové motory o'" 'N o.,.., ci

4 :T o O- o.:; "Ọ.., o -. <,<o 'O o()<!!.s L Tab. 9. Materiály pro trubové písty a jejich vlastností " Druh materiálu Litiny Slitiny hliníku tvárná temperovaná A-Sí A-Si šedá perliticko- A-Cu1) A-Cu-Ni-Mg perlitická eutektícká. nadeutátická. ferítícká Oznacení CSN Obsah hlavních prvku 3 až 3,5 % C nepredepisuje se 6až8%Cu 3;75 až 4,5 % Cu 0,8 až 1,3% Cu 1,5 až 2 % Cu 7,5 až 9 % A %Fe 1,75 až 2,25 'Y.,Ni až 2 % Ní 0,5 až %Ni 1,5%Si až 1,75% 'v1g 11.5 až 13 % Si 19,5 až 22 % Sí i 2,5 % Zn 0,9 až 1,3 ";,Mg 10,75 až 1,1 % Mgj Hustota 7,18 7,4 7,06 až 3 2,75 2,7 2,65 (10-3 kg. m-3) Tepelná roztažnost 12 až až ,7 až 13,4! 22,5 20 až 21 [7 až ! (lo-6mm.mm-l.k-l), i Tepelná vodívost 45 až až až (W.m-. K-) Tvrdost HB pri 20 C 180 až až až až až až až pri 300 C 170 až až až až 32 12!..1) Dnes se již pro vysokou krehkost a velkou tepelnou roztažnost užívá co nejméne, a to jen u pístu se šterbinou anebo s invarovou vložkou horcíku Slitiny Mg-A 1, až 121 i ---j--! Pevnost v tahu (MPa), 160 až 230 i pri 20 C min. 200 min. 540 min až až až 200 i pri 300 C min až až až 110 ; 90 až až Modul pružnosti (MPa) až až až S J Kluzné a trecí vlastnosti velmi velmi i velmi dobré dobré dobré db' menší dobré dobré dobré i o re: -t.--- _--Ltnost J Cenovévlastnosti levné levnejší levnejší dražší dražší, dražší dražší drahé!!

5 Dále se kontroluje tlak mezi pístem a válcem: Fnmax'. P = D. Po = 0,15až 0,45MPa. U tepelne namáhaných pístu je nejvíce namáháno dno. Proto je treba prizpusobit tvar pístu ve studeném stavu teplotním pomerum pri provozních podmínkách. Obvykle u vetšiny spalovacích motoru vyhovuje povrch pístu ve tvaru dvou souosých kuželu, protínajících se u drážky stíracího kroužku nad pístním cepem (obr. 24). Aby mel píst za tepla požadovaný kruhový tvar, vyrábí se za normální teploty s oválným tvarem (v dusledku ruzné tepelné roztažnosti pístu v navzájem kolmých rovinách, zpusobené nahromadením materiálu u ok). Místo oválného broušení je možno odfrézovat cásti pístu v okolí ok pístních cepu. s- Pistní cepy jsou normalizovány. Prumcry pístních cepu se urcí z empirických vzorcu podle prumeru válce (obr. 27): pro pomalobežnéspalo\lací motory: d = (0.35až 0,50)D, pro rychlobežné spalovací motory: d = (0,31až 0,41)D. Vnitrní prumer dutého cepu: dl = (0,55až 0,75)d. F- t 't5'1"t:j Obr. 25. Písty zážehových motoru s rozríznutým pláštem Obr. 27. Ná vrh a kontrola pístního cepu nd2 F;n,,, = Pm" je maximální tlaková síla plynu na pist Pistní cep se kontroluje (obr. 27, viz též Stavba a provoz stroju ): a) l1aohyb: (Jo = M Wo o (JDO = 80 až 150až 330MPa (podle materiálu), b) Obr. 26. Písty zážehových motoru se cleny regulujícími roztažení a) píst s okénkem a invarovou vložkou. b) píst se zalítou invarovou vložkou Písty se cleny regulujícímiroztažení.rozríznutí plášte pístu dovoluje menší vule pístu (obr. 25). Písty s invarovou vložkou (obr. 26) mají zalité destickoé regulacní cleny z legované oceli. Pístní cepy Prenášejí tlak plynu ve válci i setrvacné síly pístu na ojnici. Bývají zpravidla duté, z cementacních ocelí 12020, 14220, nebo výjimecne i (úzkoprofilová drahá ocel), nebo z nitridacních ocelí (HRC = 55 až 63). V poslední dobe se však používají casto pístní cepy.indukcne povrchove kalené (12050). Mo = F;;ax. (i - ), = _. d4 - di 10 d ' b) na otlaéení v ojnicním oku: c) na otlacení v okách pístu: Fimax' P = U PO = 30 až 60 MPa, Fimax P2 = (l _ e).d P02 = 20 až 50 MPa. Pístní cep se maže olejem rozstríkaným v klikové skríni otvory v pístních okách nebo tlak?vým olejem privádeným do ojnicního oka vrtanou ojnicí apod. Zpravidla je pístní cep uložeri v okách hliníkového pístu pevne (N6/h4 nebo N7/h6) a v ojnicním oku otocne (E8 nebo D8/h4, E8 nebo D8/h6).' Muže to být i naopak; tzv. plo-

6 vol/cicep se po zahrátí pístu otaél v okách pístu i v ojnicním oku. Proti osovému posunutí se pístnícep pojištuje pojistnými kroužky do der nebo zátkami z plastu. Utesneni pístu - pístní kroužky Nejlépe a nejcasteji se písty utesnují kovovými rozríznutými samocinne pružícími kroužky. Pístní kroužky jsou:, a) tesnící. které zamezují pronikání plynu z pracovního prostoru válce nad pístem do klikové skríne (obr. 28a, b, c), b) stírací. které zamezují pronikání oleje z klikové skríne do pracovního prostoru, ale mají propustit urcité množství oleje nutné k mazání kluzné plochy válcu (obr. 2Sg.h. i). Q, d) D + gjiw t b) h) e) L//1 C) f) i) 6' \, ;r';':f.. \',.,.';;.,..; Ojnice,\,<. ''-".<, \'." Spojuje klik6vý cep s pístním cepem. Skládá,(obr. 34) z dtjku.-dvou ojnicních hlav, klikové a pístní. Hlavy mohou být nedelenzavrené) nebo delpé. \ístní hlava koná prímocarý pohyb, kliková hlava rotacní, ojní jako celel( kon kývavý pohyb. Možnosti usporádání ojnic rychlobežných strojtl'oisouna obr ,ft.. \\ \ " '.';J.. 2 J 4 5 Obr. 34, Ojnice stojatého rychlo bežného kompresoru \, - pístní ojnicní hlava (ojnicní oko), 2 - bronzové pouzdro, 3 - drík, 4 - kliková ojnícní hlava, 5 - pánev (kompozice nebo bronz) '\,\::" " '\. \,., '. \:"!ol,. ',:"- '-"<.;... /.,:. \.,e Ob,..28, Pístni kroužky pe Prolily tcsnicích kroužku: a) válcové, b) zkosené,c) lichobežníkové Spáry (zámky) tesnicích kroužku: d) kolmé, e) šikmé, J) presazené Prolily stí racích kroužku: g) polozkosené, h) osazené, i) s výrezy, j) funkce tesnících kroužku Pistni kroužky se vyrábejí z jemnozrnné speciální šedé litiny. Pro podradnejší úcely se používá i šedá litina tepelne nezpracovaná ( a ). Aby se zkrátil zábeh kroužku, vyvinulo se mnoho zpusobu povrchové úpravy kroužku, jako galvanické pocínování, fosfátování, grafitování atd. Zvlášt vhoné je chromování prvního kroužku, címž lze prodloužit jeho žívotnost trikrát až petkrát pri dvojnásobném prodloužení životnosti ostatních nechromovaných kroužku í válce, snížit spotrebu oleje o 10až 20 % a snížít sklon k zadírání u vzduchem chlazených motoru. V poslední dobe vyrábejí Kovohuty Mokrad též pístní kroužky ze spékané oceli s obsahem 4,7 % CuPb, které mají vyšší odolnost proti oteru a i ostatní mechanické vlastnosti maií leoší než litinové kroužky. Protože se vyrábejí prevážne lisarskou techníkou, jsou tyto kroužky í levnejší. Rozmery kroužku se volí podle CSN (viz ST). Pro návrh slouží VZorce (obr. 2Sa):. t = (1/25 až 1/30)D, v ==(0,6 až 0,8) t. Materiál o) b) c) d) Obr. 35. Druhy ojnic rychlo bežných stroju a) obe hlavy zavrené (napr. u dvoudobých motocyklových motoru), b) pístni hlava zavrená, kliková delená (nejcastejší usporádání), c) jedna z úprav ojnice pro motor s válci do V, nebo i hvezdicový motor, d) rozvidlená klikóvá hlava (pro motory do V) - hlavní ojnice, 2 - vedlejší ojnice a konstrukce Ojnice se vyrábejí nejcasteji zápustkovým kováním nebo. lisováním z oceli. U velkých, pomalobežných stroju mohou být z uhlíkových ocelí (11423, , \ \. \ \

7 11 600), u menších, rychlo bežných stroju z ušlechtilých uhlíkových a legovaných ocelí (12040,12050,13240,14150,14240,15142,15260, 16250,16341,16440), vesmes zušlechtených. U leteckých motoru se používá i kovaných slitin hliníku (dural). Pevnostní výpocet ojnice Krátké ojnice (s trubovými písty), napr. u spalovacích motoru, jsou nejvíce namáhány tlakem plynu v hú (obr. 36a) a na tah setrvacnou silou v hú (obr. 36b). Dlouhé ojnice (u križákových stroju) jsou nejvíce namáhány na vzper v hú pri maximálním tlaku na píst (obr. 36c, d) a u jednocinných stroju na tah setrvacnou silou v hú, u dvoucinných pak tlakem média v dú (obr. 36e). Ojnice rychlobežných stroju je nutno též kontrolovat na ohyb od odstredivé síly v poloze, kdy svírají s klikou pravý úhel (obr. 36/). max F. a) b) Obr. 36. Zatížení ms ojnice a) tlakem plynu ve válci, b) setrvacnou silou na tah, ci, d) tlakem plynu na vzper, e) tlakem plynu na tah (u dvoucinných stroju), J) odstredivou silou na ohyb l. Drík ojnice mívá prurezy podle obr. 37. Štíhlostní pomer A = lo/i, kde 10je redukovaná délka ojnice, v rovine kyvu (obr. 36c) 10 =, v rovine kolmé na rovinu kyvu (obr. 36d) 10= 1/2, i = jj[š - polomer setrvacnosti. a) Pro A < 60 se provádí výpocet na prostý tlak: 1 ad = -- Fam.x S -< a Od==_ ap!, 5 c) F: mox Fimax : ',max du d) e) () b) Pro A = 60 až 105 se ctrík pocítá na vzper podle Tetmajera: F < F S apvz omax= Dvz=.- k. T -,._---_.- Pro }, > 105 se pocítá na vzper podle Elllera: v rovine kyvllojnice (obr.36c): n2. E. J x Famax Fovzx = 2 -, ke.1 v rovine kolmé na rovinu kyvu (obr. 36d): 4n2. E. J y Famax Fovzy =. ke./2 ' kde Jx, Jy jsou kvadratické momenty prurezu k osám x, y, kt, ke - bezpecnost (bývá 6 až 60'podle podmínek). d) Kontrola dríku ojnice na ohyb od odstredivé síly (obr. 36/): Za zjednodušujícího predpokladu dríku konstantního prúrezll bude odstredivá síla na.. klikovém cepu: Fc = S. /. Q. r. w2. y. CQ o «> d x ''Ó;;:' x 8,(") O' bl.c) dl el n Obr. 37. Prurezy ojnicního dríku,- ':,{ ;. Dríky soustružené d) obdélníkový. a frézované: a) kruhový, b) mezíkruhový. c) kruhový frézovaný, Dríky kované, lisované, popr. lité: e) profil J, J) profil H (vhodný pro ojnice s rozvidlenou hlavou) F/3 Obr. 38. Namáhúni ojnice odstredivou silou 2/3 2!JF. ' "- j Približné rozdelení síly podél ojnice je podle trojúhelnika (obr 38). Síla F namáhající ojnici na ohyb a pusobící v težišti trojúhelníka: F=-= FeS.. f2. r. w2 2 2' kde S je prurez dríku ojnice (m2),.- délka ojnice (m), r - polomer kliky (m),. w - Úhlová rychlost kliky (S-), {) - h!1;1()1;]oinice - (kg. m - 3\ " 1

8 Ohybový moment v liovolném míste ojnice: Mox = f.x - FG)2. = f(x - :). Maximum tohoto výrazu najdeme, položíme-li jeho první derivaci rovnou nule: dmox -O, dx 3x2 1 - r = O => Xmax=..fi = 0,5771, F. 3 ( 2 2 Momax = - 3 0,577-0,577 ) = 0,128F. = 0, (2.r. (J), M ()o = CTDo= 50 až 80 MPa pro uhlíkovéocelia 80 až 120 MPa pro slitinové oceli. h 1 _ J-] kde mp je hmotnost pístu (vcetne cepu a kroužku), ab - zrychlen; pístu v horní úvrati. Z pevnostní podmínky: CT.= 2h.. b CTD = 20 až 40 MPa (nízké se zretelem na zanedbaný ohyb) => h,. c) Výpocet tlouštky ojnicního oka h2 v celním prurezu - na ohyb jako nosník na obou koncích vetknutý; potom F d2 M = - d + - o ' ( ) (.d2 M 3Fs. - d + -. CTol/ = = 31 l/ 4b. h CTDo= 60 až 80 MPa, z toho se vypocítá h2. )..q /l.tf - '".'0... b Fs/211!!...=...!! Q;",...,.o q)..., -- J S 1 Obr. 39. Ojnícní oko (zavrená ojnicní hlava) 1 Obr. 40. výpocet ojnicní hlavy Pennovy 2. Ojnicní oko je zavrená ojnicní pístová hlava (obr. 39): a) Šírka oka b se urcí z otlacení od tlaku plynu ve válci: Fimax P = T; PD = 30 až 60 MPa o' => b:(:-o. b) Tlouštka oka h, v prurezu - se vypocte z pevnostní podmínky. v tahu od setrvacné síly posuvných hmot v horní úvrati: FS=mp.ab'. mf' 'í. w1.. (1t-J-) 3. Delená ojní?ní hlava (obr. 40) U navržené hlavy se kontroluje: a) Zeslabený prurez - prechodu.dríku do hlavy.. Setrvacná síla posuvných hmot pístu a približne 3/4 ojnice: Fs = (mp + mo)' ab, kde moje hmotnost ojnice. Zatežující síla jednoho prurezu - Fs/2 se rozkládá do složky normálové ---,, --.._..- -._-

9 Fo = (Fs/2). sin a, která namáhá prurez na tah, a do složky tecné = (Fs/2). cos a, která namáhá prurez na smyk a obvykle se zanedbává. Fo F.. 0",=,.- = -.Slna, S/ 25/ F Fs T = - = -. cosa s F= kde Fs je selrvacná síla posuvných hmot, F c - odstredivá síla rotujících hmot, mov - hmotnost víka ojnicní hlavy. Šrouby se vypocítají jako predepjaté, zatížené míjivou provozní silou (viz ucebnice Stavba a provoz stroju ). (zanedbatelné). Ṉ J" Krome toho vzniká dvojice sil Mol = (Fs/2).a, která namáhá prurez na ohyb: ohybové napetí ve vnejším vlákne 1: Mol 1 0"01 = -. el ( +, ) J/ ve vnitrním vlákne 2: --o 0"02- J/ Mo/ 1 e2 (_ ). '. - --o -""' - Clkové napetí v krajních vláknech: O"el = 0"1+ 0"01 0"0' O"e2= 0",- 0"02 0"0' b) Célní prurez víka ojnicní hlavy - je namáhán na ohyb ja'ko nosník na dvou podperách zatížený spojitým zatížením, které nahradíme dvema osamelými silami Fs/2 (obr.40). Ohybový moment: F ( d) M0/1 = ; "2-4 ' ohybová napetí v krajních vláknech 1 a 2 prurezu - : -. Mo/1 11e 1-::; 0"0' 0"01= J11 -. Mo/1 11e 2-::; 0"0' 0"02= J/1 kde 0"0= 60 až 80 MPa pro uhlíkové oceli,. 0"0 = 80 až 120 MPapro legované oceli. 4. Ojnicní šrouby bývají 2 až 4 a slouží k pripojení víka delené ojnicní hlavy. Vyrábejí se jako pružne poddajné, z materiálu o vysoké pevnosti (obr. 41). Jsou ve spoji utaženy se znacným predpetím a jsou dynamicky namáhány setrvacnými silami posuvných a rotujících hmot:. F = Fs + Fe = (mp +0,3mo)' ah + (0,7mo- = r. (}J2[(mp+ 0,3mo).(1 + A)+ (O,7mo- mov)], mov).r. (}J2= On'. 4/. Ojnicní šroub ':J. " Obr. 42. Ojnice vznelového spalovacího moloru. Príkladvýpoctu.Zkontrolujte namáhání ojnice naftového motoru (obr.42) o výkonu P = 15kW, s prumerem pístu D = 110 mm, max. tlak ve válci Pmax= 7 MPa, otácky n = 25 s-, zdvih 2r = 150 mm a délka ojnice = 300 mm. Materíál ojnice: výkovek z oceli (O"P\'=700 MPa, O"K= 450 MPa, O"e= 230 Mpa). Celková hmotnost ojnice no = 4,5 kg, hmotnost úplného pístu mp = 3,02kg, hmotnost samotného ojnicního víka nov= 1,47kg. Vnitrní síla na píst: rt.d2 rt.(llomm)2 Fim.. = -. Pmax=.7 MPa = N. :.;. 4 4 ", 'Návrh prurezu dríku ojnice (obr. 43): S = ( )mm2 = 564 mm2, Jx = u( )mm4= mm4, J y = u( ) mm4 = mm4. 'Štíhlost ojnice v rovine kyvu: J 564mm2 ix Jx mm J s Ax= - =. - = 300mm. 4 = 19,1< 60, uj N... Obr. 43. Zjednodušený prurez dríku ojnice pro výpocet X 6.

10 kolmo na rovinu kyvu: J s 300mm J 564mm2. ).,y = 2iy 2' J y = mm4 = 19,5< 60. Budeme kontrolovat na prostý tlak: FY";'''''.' N O" = = = 118MPa d S 564mm2, O"Dd==tO"P= t. 700 MPa = 140 MPa > O"d, vyhovuje. Kontrola na ohyb pouze od setrvacných sil, protože maximální tlak na píst nepusobí pres polovinu zdvihu: f.1 o = O,064S. J2. {!. r.w2, w= 2rr:,n = 2rr:.25s-1 = 157s-l, Q = 7, kg. m - 3, Mo = 0, m2. oy m2. 7, kg. m-3. 0,075 m. 1572S-2 = = 47,15 N. m = N. mm, 10 Tlouštka cela ojnicního oka: h2 =JJF," ( - d + ) 4b. O"Do O"Dovolíme 75 MPa, 1= d + hl = 45 mm + 5mm = 50 mm,. r N. ( J45:0)mm h2 = mm. 75 MPa = 6 mm. Výpocet a kontrola ojnicního víka: Setrvacná síla posuvných hmot pístu a cásti ojnice: Fs = (mp +.tmo).r. w2. (1 + A) = = (3,02+ 0,75.4,5) kg. 0,075m. 1572S-2. 1,25= N, M = Fs. _ ) = N ( 90 _ 78 ) ( mm = N mm " i, lx mm4 3 vv" = - e = 21 mm = 6 622mm,. <i1 oj (Jo =w- Mo _ mm3 N. mm = 7,12MPa < O"Do,drík vyhovuje. o Oj rt Šírka ojnicního oka: Po = 30 až 60 MPa, volíme Po = 45 MPa, Obr. 44. Zjednodušený prurez ojnicního víka pro výpocet Obr. 45. Zjednodušený prurez ojnicni hlavy pro výpocet b = Fim.x _ N d.po - 45 mm.45 MPa = 32,9mm ==36mm. Výpocet tlouštky postranice oka: FSh = mp.ah = mp.r.w2(1 + A),. r 75 mm 1.{ = - = = - = mm 4 " FSh= 3,02 kg. 0,075 m. 1572S-2. 1,25 = 6980 N, 0"0. volíme 30 MPa, hl = _ 6980 N 2b. 0" mm. 30 MPa = 3,23mm ==5 mm (z konstrukcních a technologických duvodu). S Návrh prurezu (obr. 44): = ( O.6)mm2 = 870mm2, _ _ 7 2 e2 - mm -, mm, 870 e1 = (16-7,2) mm = 8,8 mm, Jx' =!( ) mm4 = mm4, lx = lx' - S. d = mm4-870 mm2. 7Y mm2 = mm4, J.v,,1= - = = 1952 mm, '. lx 17180mm4 3 el 8,8 mm lx 17180mm4 3 e2 7,2 mm J.v,,2= - = = mm,

11 Mo N. mm <101= - = 3 = 96,5MPa, 1952mm Mo N.mm. <102 == - = 3 = 79MPa mm Protože <10= 80až 120MPa, navrženýprurezvíkavyhovuje. Návrh zeslabenéhoprurezuv prechodudríku do hlavy (obr.45): 5 = ( ) mm2 = 790 mm2, e, = mm = 6,4 mm, e1 = (14-6,4)mm = 7,6 mm, J x' = ( )mm4 = mm4, J x = J x' - 5. d = ( ,42)mm4= 11895mm4, lx 11895mm4 3 Wo = - = = mm, el 7,6 mm lx 11895mm4 3 e2 6,4 mm W02 = - = = 1859mm. Kontrola na ohyb a tah: F Mo = -.:. a, z obr. 45 je a = 400, 2 l ( d ) 90 mm ( 78mm ) a = e2.sina = - + 6,4mm.sin40 = 15,8mm, 14778N. Mo = 2.15,8 mm = N. mm, _ Mo _ N. mm _ 0" MPa ( +, ) 565mm. Mo N. mm <102= - = 3 = 63 MPa mm (-), Fs N. o. <1, = -.cos a = 2.Sn40 = 6 MPa mm O"C= 0",+ <101 (6 + 75)MPa = 81 MPa (+), O"c2= 0",- 0"02= (6-63) MPa = 57 MPa (-). Protože 0"0= 80 až 120MPa, prurez vyhovuje. (+), 11 Kontrola ojnicních šroubu. Podle obr. 42 jsou navrženy 2 pružne poddajné šrouby M 12 x 1,5 s lícovaným osazením 0 13n6 v míste spáry. Sevrená délka = 80 mm,. materiál šroubu BG, pouzdro DA ==1,5d. Setrvacné síly namáhající šrouby: F = Fs + Fc = r. w2[(mp + 0,3mo). (1 + A)+ (0,7mo - mov)]= = 0,075 m. 1572s- 2[(3,02 + 0,3.4,5) kg. 1,25 + (0,7.4,5-1,47)kg] = N, F N F = - = = 5592 N. i 2 Z tabulek a nomogramu v. díle ucebnice je: 80mm síla predpetí Fo = 16kN, silový pomer X pro./d = - = 6,67 je X = 0,32. 12mm (pro poddajný šroub, ocelové pouzdro), únavová pevnost šroubového spoje O"A = 50 MPa. Maximální síla ve šroubu: Fs = Fo + X. F = (16 + 0,32. 5,59)kN = 17,8kN < Fo = 39,1kN. Pri utahování vzniká napetí v tahu: Fo 16000N O" = - = = MPa ' Sv 88,13 mm2,, utahovací moment: Mu = k. Fo. d = 0, Mu < Mo = 97 N. m, napetí v krutu pri utahování: Mu N. mm!k = = 3 3 = 110 MPa, 0,2d3 0,2.10,16 mm redukované napetí: N. 12 mm = N. mm O"red= ) O" + 3! = )181, MPa = 263MPa. Pro materiál'šroubu 8G: <1K= 640 MPa,. <1K 640 MPa bezpecnost proti trvale deformaci: kk ;= - = = 2,43> 1,5, vyhovuje. O",ed 263 MPa Prt?tože je provozní síla míjivá, je nutno kontrolovat výchylka napetí:!j.fs X. F 0, N <1.=-=-= =1015MPa 2Sv 2Sv 2.88,13 mm2 ', ojnici i na únavu:

12 bezpecnost proti úna v0.vému lomu: aa 50 MPa ke = - = = 4,93 > 1,5až 4 vyhovuje. aa 10,15 MPa Navržená ojnice pevnostne vyhovuje Klikové hrídcle Jsou to hrídele se zalomením pro vícevá1cové pístové stroje, zejména spalovací motory, zemedelské stroje a kompresory. Vyrábejí se bud jednodílné, nebo složené z nekolika dílu. Konstrukce klikových hrídelu Cásti klikového hrídele jsou na obr. 46, ruzná usporádání klik a ložisek jsou na obr. 47., 1, 2 f 2 f 2 s klikovým hrídelem, nebo se k rameni pripevní šrouby ci tangenciálními klíny (obr. 48). Delené klikové hrídelese z výrobních a ekonomických duvodu používají u velkýc spalovacích motoru, nebo pri uložení hlavních cepu hrídele ve váleckových ložiskách (obr. 49). Obr. 48. Príklad vývažku a jeho pripojeni k hrídeli Obr. 46. Kovaný klikový hrídel ctyrválcového vznetového motoru Hrídel je uložen za každým zalomením, tedy v peti ložískách. Zalomení klik po hlavní (ožískové) cepy, 2 - klíkové cepy, 3 - ramena, 4 - príruba pro setrvacník 4 aj bj$ c) Y1 4L =W 2,J f 6 d ili J,Jt5r5 Obr. 47. Schéma usporádání klik a ložisek' l) dvouválcový stroj s klikami po 180 uložený ve dvou ložiskách (napr. pro kompresor nebo motocyklový motor), b) dvouválcový stroj s klikami po 180, uložený za každým zalomením (napr. vznetový spalovací motor), c) hrídel pro ctyrýálcový automobilový zážehový motor s klikami po 180, uložený ve trech ložiskách, d) hridel šestiválcového vznctového motoru, kliky po 120, uložení za každým zalomením U rychlo bežných stroju vyvažujemehmotu.zal<:>mení, klikového cepu a rotující cústi ojnice vývažkem, tzv. protizávažím, címž se zmenší ohybová namáhání hrídele a sníží se pocet kmitu hrídele (zvýšením hmotnosti). Vývažek je bud z jednoho kusu Obr. 49. Delené klikové hrídele a) Skládaný J<likový hrídel s dutým klikovým cepem.l:ep hrídele je do ramen nalisován, dutý klikový cep se rozepne na koncích zatlacenými trny. které mají vnitrní závit pro vyjmutí; b) skládaný klikový hridel ctyrválcového vznetového motoru. Jednotlivé dilce jsou spojeny šrou by MQleriÓ.klikovýchhrídelu Pro hrídele stacionárních motoru se používají uhlíkové oceli , , pro více namáhané hrídele ušlechtilé uhlíkové oceli žíhané nebo zušlechtené 12040, 12050, Pro velmi namáhané a rychlo bežné klikové hrídele, kde se požaduje

13 'ti" ',.. 13 malá hmotnost (automobily, letadla), se používají zušlechtené legované oceli, napr. 14 SO, , S 260, 162S0, 16440, u kterých lze též cepy povrchove kalit, nebo 15230, , které lze též nitridovat. Klikové hrídele jako tvarované soucásti dynamicky namáhané je nutno kontrolovat na únavovou a tvarovou pevnost. Technologický vývoj slévárenství umožnil použití litých klikov}'ch hrídelu. Vhodným tvarem ramen a úpravou prechodu cepu do ramen lze podstatne zvýšit tvarovou pevnost klikového hrídele (obr. 50). Litina má krome toho mnohem menší vrubovou citlivost než ocel. Polotovar (odlitek) je až o 2/3 lehcí než výkovek, výroba je rychlejší, výrobní cena nižší, obrábení litých klikových hríclell'je minimální.jako materiál se používá šedá litina S, legovaná, tvárná nebo ockovaná litina, popr. i ocel na odlitky (obr. 51). Dimenzování klikových hrídelu Provádí se predbežne podle empirických vzorcu (tab. 11) a potom se kontroluje podle pevnostních podmínek v prurezech podle tab. 11. Obr. 51. Klikový hrídellitý podle slévilrenských zilsad,-/=:t 45 MPo 1(;*-:t 85 MPo TC* = :t 120 MPo Mazání klikových hrídeh't -s. -a:. a) b) c) U pomalobežných stroju se klikový cep klikového hrídele maže mazacím kotoucem na rameni kliky. U rychlo bežných strojl' se již používá vetšinou tlakové mazání Tab.. Hlavní rozmery klíkových hrídelu (pro predbcžný návrh) TC. = :t 140 MPo 7":* -:!: 150 MPa c. Tt = :t 160 MPa h b d) e) f) g) Ob!..50. Ruznil provedení klikových hrídelu a jejich meze únavy ve stridavém krul\l (pro menší hrídele) (J) až ;) kované z uhlíkové oceli o pevností O'Pt= 650 MPa, j) odlité z litíny konstrukcní provedení: a) plné cepy, b) duté cepy, c) šírší rameno, d) vrtání zúženo, e) širší rameno, f) oviilné rameno, g) rameno s odlehcovacím vrubem, h) rameno, vybráním, i) litý hrídel Empirické vztahy (D = prumer pístu, Pm.. = maximálni tlak na píst) Druh Klíkový cep Ložiskový cep stroje d, d2 v ložisk Tlak u V)'škaramen Sírka ram<, 12 h b p(mpa) J Zážehové, (0,45 až 0,6) D (0,5 až 0,65) D spalovací motory 0.45d, (0,5 až 0,6) D (1,5až 1,6)d, (0,55 až 0,65) D 6 až 10 i ' Vznctové (0,6 až 0,7)D (0,65 až 0,75) D 12 až 15 spalovací motory O,45d, (0.45 až 0,7) D (0.55 až 0,65) O (1,6 až 1,7)d, i Parní stroje, 0,130. J'm.. 0.J4D. J'm" kompresory ( až 1,2)d, ( až 1,2)d2 4 až 6 (0.5až 0,7)d,, ; 1,25d, Cerpadla O.l6D. Jr.:: 0,170. JPm.. 1,3d, O,6d, 1,25d (1.3 až 1.4)d2 2 až 5 i '---_..._-- " h._!

14 _,4,\- (obr. 52). Olejové cerpadlo, nejcasteji zubové, vhání olej pod tlakem 0,05 až 0,3 MPa na všechna mazaná místa stroje. J Obr. 52. Tlakové mazání klikov)'ch hrídelu 1 - kruhový kanál v ložiskové pánvi, 2 - kanál v ojnicní pimvi, 3 - zátky Provozili, v}:tobní a kontro/llí ásady Pro klidný beh motoru se hrídele dynamicky vyvažují. otrebné zmeny hmotnosti protizávaží se dosáhne odvtáním, odbroušením, navarením atd. Výkovek klikového hrídele muže mít povrchové trhlinky nebo jiné vady maximálne do poloviny prídavku na obrábení. Podle dohody bývá s hrídelem dodávána tato dokumentace: hutní atest O mechanických zkouškách, chemické složení a císlo tavby, výsledek elektromagnetické zkoušky na trhlinky, popr. s podrobným po;.isem vad, fotografie metalo grafického výbrusu, dostatecne zvetšená. Pri montáži se mllsí kontrolovat presná souosost ložisek hrídele motoru a hnanéh.o stroje. Dále je treba kontrolovat rozevírání nebo svírání ramen, kt 'ré nesmí být vctší než 0,02 až 0,04 mm.

15.10 Zkrácený klikový mechanismus

15.10 Zkrácený klikový mechanismus Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

VY_32_INOVACE_C 08 14

VY_32_INOVACE_C 08 14 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Příloha-výpočet motoru

Příloha-výpočet motoru Příloha-výpočet motoru 1.Zadané parametry motoru: vrtání d : 77mm zdvih z: 87mm kompresní poměr ε : 10.6 atmosférický tlak p 1 : 98000Pa teplota nasávaného vzduchu T 1 : 353.15K adiabatický exponent κ

Více

Namáhání na tah, tlak

Namáhání na tah, tlak Namáhání na tah, tlak Pro namáhání na tah i tlak platí stejné vztahy a rovnice. Velikost normálového napětí v tahu, resp. tlaku vypočítáme ze vztahu: resp. kde je napětí v tahu, je napětí v tlaku (dále

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Pístové spalovací motory 2 pohyblivé části motoru

Pístové spalovací motory 2 pohyblivé části motoru Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.8.2013 Název zpracovaného celku: Pístové spalovací motory 2 pohyblivé části motoru Pohyblivé části motoru rozdělíme na dvě skupiny:

Více

42 28XX nízko středně legované oceli na odlitky odlévané jiným způsobem než do pískových forem 42 29XX vysoko legované oceli na odlitky

42 28XX nízko středně legované oceli na odlitky odlévané jiným způsobem než do pískových forem 42 29XX vysoko legované oceli na odlitky Oceli na odlitky Oceli třídy 26: do 0,6 % C součásti elektrických strojů, ložiska vozidel, armatury a součásti parních kotlů a turbín, na součásti spalovacích motorů Oceli tříd 27 a 28: legovány Mn a Si,

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

Kluzné prvky nenáročné na údržbu. Změny vyhrazeny D99

Kluzné prvky nenáročné na údržbu. Změny vyhrazeny D99 Kluzné prvky nenáročné na údržbu D99 Kluzné prvky nenáročné na údržbu Popis Kluzné prvky nenáročné na údržbu se používají převážně ve výrobě nástrojů a ve strojírenství pro lineární rotační kluzné pohyby.

Více

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny HŘÍDELE A OSY Hřídele jsou obvykle válcové strojní součásti umožňující a přenášející rotační pohyb. Rozdělujeme je podle: 1) typu namáhání

Více

Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ R

Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ R Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ CÍLE PŘEDNÁŠKY Seznámení studentů se základními stavebními prvky strojů a strojního zařízení hřídele, uložení a spojky. OBSAH PŘEDNÁŠKY 1. Strojní součásti. 2. Hřídele a čepy.

Více

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami.

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami. 4. cvičení Třecí spoje Princip třecích spojů. Návrh spojovacího prvku V třecím spoji se smyková síla F v přenáší třením F s mezi styčnými plochami spojovaných prvků, které musí být vhodně upraveny a vzájemně

Více

Šnekové soukolí nekorigované se šnekem válcovým a globoidním kolem.

Šnekové soukolí nekorigované se šnekem válcovým a globoidním kolem. .. Zadání. Program: Konstrukce převodové skříně převodového motoru Zadání: xxx Navrhněte, vypočtěte a zkonstruujte převodovou skříň jako součást jednotky převodového motoru. Převodová skříň bude řešena

Více

Schéma stroje (automobilu) M #1

Schéma stroje (automobilu) M #1 zapis_casti_stroju_hridele08/2012 STR Ba 1 z 6 Části strojů Schéma stroje (automobilu) M #1 zdroj pohybu - elektrický nebo spalovací H #2 válcové části pro přenos otáčivého pohybu S #3 spojují, příp. rozpojují

Více

ρ 490 [lb/ft^3] σ D 133 [ksi] τ D 95 [ksi] Výpočet pružin Informace o projektu ? 1.0 Kapitola vstupních parametrů

ρ 490 [lb/ft^3] σ D 133 [ksi] τ D 95 [ksi] Výpočet pružin Informace o projektu ? 1.0 Kapitola vstupních parametrů N pružin i?..7 Vhodnost pro dynamické excelentní 6 [ F].. Dodávané průměry drátu,5 -,25 [in].3 - při pracovní teplotě E 2 [ksi].5 - při pracovní teplotě G 75 [ksi].7 Hustota ρ 4 [lb/ft^3]. Mez pevnosti

Více

Spoje pery a klíny. Charakteristika (konstrukční znaky)

Spoje pery a klíny. Charakteristika (konstrukční znaky) Spoje pery a klíny Charakteristika (konstrukční znaky) Jednoduše rozebíratelná spojení pomocí per, příp. klínů hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) vložených do podélných vybrání nebo

Více

PÍSTNÍ KROUŽKY. Dnes standard: 2 těsnící a jeden stírací (oba nad PČ) 4-dobé motory Zvýšený přítlak v zámku Pozitivní ovalita hruška

PÍSTNÍ KROUŽKY. Dnes standard: 2 těsnící a jeden stírací (oba nad PČ) 4-dobé motory Zvýšený přítlak v zámku Pozitivní ovalita hruška PÍSTNÍ KROUŽKY Zabezpečují těsnost mezi spalovacím prostorem a karterem: - profuky do karteru (stírací účinek plynů na olejový plyn -Blow-by) - spotřebu oleje (z karteru do spalovacího prostoru) Dnes standard:

Více

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Kolíky, klíny, pera, pojistné a stavěcí kroužky, drážkování, svěrné spoje, nalisování aj. Nýty, nýtování, příhradové ocelové konstrukce. Ovládací

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459.

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslav Zikmund Datum vytvoření: 12. 11. 2012 Ročník: II. Předmět: Motorová

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ 4.2.Uložení Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Pro otočné uložení hřídelí, hřídelových čepů se používají ložiska. K realizaci posuvného přímočarého

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459.

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslav Zikmund Datum vytvoření: 2. 11. 2012 Ročník: II. Předmět: Motorová

Více

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Strojírenství, varianta vzdělávání konstruování s podporou počítače

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Strojírenství, varianta vzdělávání konstruování s podporou počítače Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky Strojírenství, varianta vzdělávání konstruování s podporou počítače 1. povinná zkouška Stavba a provoz strojů 1. Pružiny 2. Převody ozubenými koly 3.

Více

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost Elektricky vodivý iglidur Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 ax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz

Více

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Výukový text pro učební obor Technik plynových zařízení Vzdělávací oblast RVP Plynová zařízení a Tepelná technika (mechanika) Pardubice 013 Použitá literatura: Technická

Více

OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU

OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU Hřídele a ložiska druhy hřídelí, nosné hřídele, pevnostní výpočty hybné hřídele a hřídelové čepy, pevnostní výpočty materiály hřídelů kluzná ložiska,

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03 - TP ing. Jan Šritr ing. Jan Šritr 2 1 ing.

Více

SPOJE STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR

SPOJE STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR SPOJE STROJE A ZAŘÍZENÍ ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ ZÁKLADNÍ POZNATKY Spoje jejich základní funkcí je umožnit spojení částí výrobků a to často v kombinaci s pohyblivostí. Spoje mohou být pohyblivé a nepohyblivé.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavba a provoz strojů

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavba a provoz strojů ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavba a provoz strojů 1. Šroubové spoje 2. Čepové a kolíkové spoje 3. Spoje pery, klíny a drážkové spoje 4. Lisované a svěrné spoje 5. Svarové a pájené spoje

Více

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Strana: 1 /8 Výtisk č.:.../... ZKV s.r.o. Zkušebna kolejových vozidel a strojů Wolkerova 2766, 272 01 Kladno ZPRÁVA č. : Z11-065-12 Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Vypracoval:

Více

PAX 3 40 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA 426 2.98 26.25

PAX 3 40 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA 426 2.98 26.25 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz PAX 3 40 426 2.98

Více

iglidur UW500 Pro horké tekutiny iglidur UW500 Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby

iglidur UW500 Pro horké tekutiny iglidur UW500 Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby Pro horké tekutiny iglidur Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby 341 iglidur Pro horké tekutiny. Kluzná pouzdra iglidur byla vyvinuta pro aplikace pod vodou při teplotách

Více

FDA kompatibilní iglidur A180

FDA kompatibilní iglidur A180 FDA kompatibilní Produktová řada Je v souladu s předpisy FDA (Food and Drug Administration) Pro přímý kontakt s potravinami a léčivy Pro vlhká prostředí 411 FDA univerzální. je materiál s FDA certifikací

Více

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 - TP ing.jan Šritr ing.jan Šritr 2 1 KOLÍKY

Více

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11 OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ............................... 11 1.1 Kontrola vůlí v řízení a v zavěšení kol....................... 12 1.1.1 Mechanická vůle řízení

Více

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost Bez PTFE a silikonu iglidur Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost HENNLIH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz www.hennlich.cz 613 iglidur Bez PTFE a

Více

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

cos d d d cos cos dt d dt d dt OJNICE sin sin

cos d d d cos cos dt d dt d dt OJNICE sin sin OJNICE Převádí posuvný pohyb pístu vyvolaný silami od tlaků plynů a setrvačných posuvných hmot na rotační pohyb klikového hřídele. Základní požadavky na ojnice:. alá hmotnost. Tuhost tvaru oka a hlavy,

Více

Vývoj použití materiálů v automobilovém průmyslu

Vývoj použití materiálů v automobilovém průmyslu Vývoj použití materiálů v automobilovém průmyslu V roce 1996 bylo u některých aut použito až 110 kg Al/auto, v roce 2015 by toto množství mělo dosáhnout až 250 nebo 340 kg s nebo bez započítání plechů

Více

Charakteristika. Vlastnosti. Použití NÁSTROJE NA TLAKOVÉ LITÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ NÁSTROJE PRO TVÁŘENÍ ZA TEPLA VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ

Charakteristika. Vlastnosti. Použití NÁSTROJE NA TLAKOVÉ LITÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ NÁSTROJE PRO TVÁŘENÍ ZA TEPLA VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ DIEVAR DIEVAR 2 DIEVAR Charakteristika DIEVAR je Cr-Mo-V legovaná vysoce výkonná ocel pro práci za tepla s vysokou odolností proti vzniku trhlin a prasklin z tepelné únavy a s vysokou odolností proti opotřebení

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. 15.20 Kinematické mechanismy - řešení, hodnocení

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. 15.20 Kinematické mechanismy - řešení, hodnocení Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

BLOK VÁLCŮ, KLIKOVÁ SKŘÍŇ

BLOK VÁLCŮ, KLIKOVÁ SKŘÍŇ BLOK VÁLCŮ, KLIKOVÁ SKŘÍŇ BLOK VÁLCŮ tvoří kluznou plochu pístů (přímo nebo prostřednictvím vložek válců), zabezpečuje chlazení válcové jednotky KLIKOVÁ SKŘÍŇ zabezpečuje uložení KH, rozvodových kol, vačkového

Více

Přednáška č.12 Čepy, kolíky, zděře, pružiny

Přednáška č.12 Čepy, kolíky, zděře, pružiny Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.12 Čepy, kolíky, zděře, pružiny ČEPY Čepy slouží k rozebíratelnému spojení součástí a přenáší jen síly kolmé na osu čepu. Například slouží k otočnému spojení táhel.

Více

iglidur H2 Nízká cena iglidur H2 Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty

iglidur H2 Nízká cena iglidur H2 Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty Nízká cena iglidur Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty 399 iglidur Nízká cena. Pro aplikace s vysokými požadavky na teplotní odolnost. Může být podmíněně

Více

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Výukový text pro učební obor Technik plynových zařízení Vzdělávací oblast RVP Plynová zařízení a Tepelná technika (mechanika) Pardubice 2013 Aktualizováno: 2015 Použitá

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti Pevnostní výpočet šroubů

Více

Pro vysoké rychlosti pod vodou

Pro vysoké rychlosti pod vodou Pro vysoké rychlosti pod vodou iglidur Produktová řada Pro aplikace pod vodou Pro rychlý a konstantní pohyb Dlouhá životnost HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz www.hennlich.cz

Více

PFP SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 34.01

PFP SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 34.01 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO PFP SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 34.01

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST RPP ROTAČNÍ OBJEMOVÁ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 0 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 58 66, fax: 58 66 782 e-mail: sigmapumpy@sigmapumpy.com

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

OBSAH. MODÁLNÍ VLASTNOSTI KLIKOVÉHO ÚSTROJÍ FSI VUT BRNO ČTYŘVÁLCOVÉHO TRAKTOROVÉHO MOTORU Ústav automobilního 1 VSTUPNÍ HODNOTY PRO VÝPOČET...

OBSAH. MODÁLNÍ VLASTNOSTI KLIKOVÉHO ÚSTROJÍ FSI VUT BRNO ČTYŘVÁLCOVÉHO TRAKTOROVÉHO MOTORU Ústav automobilního 1 VSTUPNÍ HODNOTY PRO VÝPOČET... OBSAH 1 VSTUPNÍ HODNOTY PRO VÝPOČET... 3 2 REDUKCE ROTAČNÍCH HMOT... 5 2.1 MOMENT SETRVAČNOSTI ROTAČNÍ HMOTY OJNICE... 5 2.2 MOMENT SETRVAČNOSTI JEDNOTLIVÝCH ZALOMENÍ... 5 3 REDUKCE POSUVNÝCH HMOT... 5

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Součásti točivého a přímočarého pohybu Kluzná ložiska

Více

(lze je rozpojit i za běhu) přenáší pohyb prostřednictvím kapaliny. rozpojovat hřídele za běhu

(lze je rozpojit i za běhu) přenáší pohyb prostřednictvím kapaliny. rozpojovat hřídele za běhu zapis_casti_stroju_spojky08/2012 STR Bc 1 z 6 13. Hřídelové spojky Rozdělení: spojují #1 a přenáší mezi nimi otáčivý #2 Schéma zapojení spojky #4 Další funkce spojek vyrovnávají vyosení spojovaných hřídelů

Více

5. Kolíkové spoje. 5.1. Druhy kolíků. 5.2. Použití. spoje s tvarovým stykem Přenáší zatížení přes tělo kolíku - přes jeho #2

5. Kolíkové spoje. 5.1. Druhy kolíků. 5.2. Použití. spoje s tvarovým stykem Přenáší zatížení přes tělo kolíku - přes jeho #2 zapis_spoje_koliky,cepy,nyty 08/01 STR Ad 1 z 5 5. Kolíkové spoje #1 spoje s tvarovým stykem Přenáší zatížení přes tělo kolíku - přes jeho # Druhy kolíků Příklady použití kolíků 5.1. Druhy kolíků a) #

Více

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ 1. Spoje a spojovací součásti rozdělení spojů z hlediska rozebíratelnosti rozdělení spojů z hlediska fyzikální podstaty funkce 2. Spoje se silovým stykem šroubové

Více

KONSTRUKCE KŘÍDLA - I

KONSTRUKCE KŘÍDLA - I Konstrukční prvky KONSTRUKCE KŘÍDLA - I - Podélné nosné prvky (podélný nosný systém) nosníky, podélné výztuhy - Příčné nosné prvky žebra - Potah - Závěsy, spojovací kování Nosníky přenos zatížení ohybové

Více

MAREK Industrial a.s. ** ** ** Aktualizace Kloubové díly

MAREK Industrial a.s. **  ** ** Aktualizace Kloubové díly Kloubové díly 1067 K0709 Zásuvné rychlospojky s vyrovnáním radiálních úchylek Vnější závit D1 SW SW1 Příklad využití: X max. D D 3 4 Vnitřní závit SW 3 4 2 SW1 D D Spojovací díl a čelist z oceli. Matice

Více

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace,

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, Zborovská 519, 511 01 Turnov tel.: 481 319 111, www.ohsturnov.cz, e-mail: vedeni@ohsturnov.cz Maturitní

Více

SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 26.22

SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 26.22 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz PAX 3 60 426 2.98

Více

Vodící a podpůrné rolny

Vodící a podpůrné rolny Vodící a podpůrné rolny ø d I 120 R R E ø D Es ø D Es ø d I E ø d1 S1 L1 S 1 2 3 4 L2 L3 L ø d1 S1 L1 S 1 2 3 4 L2 L3 L Obr. 1 Obr. 2 Vodící rolny C106 E106 C208 E208 C208R E208R C210 E210 C312 E312 C316

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Kolíky a čepy Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát

Kolíky a čepy Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ... 7 2 MOTORY... 93

1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ... 7 2 MOTORY... 93 OBSAH 1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ................................. 7 1.1 Účel převodných ústrojí a jejich částí....................... 7 1.2 Spojky................................................ 10 1.2.1 Druhy

Více

NÁSTROJE A TECHNOLOGIE ČESKÉ VÝROBKY VE ŠPIČKOVÉ KVALITĚ

NÁSTROJE A TECHNOLOGIE ČESKÉ VÝROBKY VE ŠPIČKOVÉ KVALITĚ 2015/08 NÁSTROJE A TECHNOLOGIE ČESKÉ VÝROBKY VE ŠPIČKOVÉ KVALITĚ FRÉZY PRO VÝROBU FOREM MIKROFRÉZY 70 HRC KULOVÉ 70 HRC KULOVÉ 55 HRC KUŽELOVÉ 5 FRÉZY VÁLCOVÉ UNIVERZÁLNÍ HRUBOVACÍ DOKONČOVACÍ 70 HRC

Více

Okruhy problémů k teoretické části zkoušky Téma 1: Základní pojmy Stavební statiky a soustavy sil

Okruhy problémů k teoretické části zkoušky Téma 1: Základní pojmy Stavební statiky a soustavy sil Okruhy problémů k teoretické části zkoušky Téma 1: Základní pojmy Stavební statiky a soustavy sil Souřadný systém, v rovině i prostoru Síla bodová: vektorová veličina (kluzný, vázaný vektor - využití),

Více

14.5 Převody řetězové

14.5 Převody řetězové Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

ŘETĚZOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

ŘETĚZOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích ŘETĚZOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 2. cvičení SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Na spojování prvků ocelových konstrukcí se obvykle používají spoje šroubové (bez předpětí), spoje třecí a spoje svarové. Šroubové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího

Více

1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí 119 5 Analýza deformací 185

1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí 119 5 Analýza deformací 185 Stručný obsah Předmluva xvii Část 1 Základy konstruování 2 1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí 119 5 Analýza deformací 185 Část 2 Porušování

Více

Kuželové převodovky Typ BG Přehled

Kuželové převodovky Typ BG Přehled Typ BG Přehled Možnosti provedení A n oboustranná, pomaloběžná hřídel DX n oboustranná, protiběžná, rychloběžná hřídel Převodový poměr 1:1-5:1 354 Strana Převodový poměr 1:1-1:5 Strana 368 AS n jednostranná,

Více

Profil Typ Popis Rozsah teplot ( C) Vodicí pás z tvrzené polyesterové tkaniny. Vynikající parametry únosnosti. Profil Typ Popis Rozsah teplot ( C)

Profil Typ Popis Rozsah teplot ( C) Vodicí pás z tvrzené polyesterové tkaniny. Vynikající parametry únosnosti. Profil Typ Popis Rozsah teplot ( C) KONSTRUKÈNÍ ÚDAJE STANDARDNÍ SORTIMENT Profil Typ Popis Rozsah teplot ( C) F 506 Vodicí pás z tvrzené polyesterové tkaniny. Vynikající parametry únosnosti. +120 +100-40 Číslo stránky 5.7 4.1 F 87 Vodicí

Více

Anotace. Annotation. Klíčová slova. Key words

Anotace. Annotation. Klíčová slova. Key words Anotace Cílem této bakalářské práce je navrhnout ojnici pro čtyřdobý vznětový motor na základě daných parametrů motoru. Mojí úlohou bylo navrhnout rozměry ojnice a provést pevnostní výpočet pro jednotlivé

Více

NAMÁHÁNÍ NA KRUT NAMÁHÁNÍ NA KRUT

NAMÁHÁNÍ NA KRUT NAMÁHÁNÍ NA KRUT Φd Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 8. KVĚTNA 2013 Název zpracovaného celku: NAMÁHÁNÍ NA KRUT NAMÁHÁNÍ NA KRUT KRUT KRUHOVÝCH PRŮŘEZŮ Součást je namáhána na krut

Více

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09 SIGMA PUMPY HRANICE PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.09 Použití Čerpadla řady

Více

TVAROVÉ SPOJE HŘÍDELE S NÁBOJEM POMOCÍ PER, KLÍNŮ A DRÁŽKOVÁNÍ

TVAROVÉ SPOJE HŘÍDELE S NÁBOJEM POMOCÍ PER, KLÍNŮ A DRÁŽKOVÁNÍ TVAROVÉ SPOJE HŘÍDELE S NÁBOJEM POMOCÍ PER, KLÍNŮ A DRÁŽKOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

ASK AČR Registrační list motoru

ASK AČR Registrační list motoru ASK AČR Registrační list motoru Registrační list č.: M/01/08 Platné od: 01.01.2008 Platné do: 31.12.2010 1. Všeobecné 1.1 Výrobce: IAME spa - ZINGONIA (ITALY) 1.2 Obchodní označení -(Typ/model): PARILLA

Více

PAX SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO

PAX SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmapumpy@sigmapumpy.com PAX-3-160 426

Více

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

Technické lyceum - výběrové předměty

Technické lyceum - výběrové předměty Technické lyceum - výběrové předměty Zaměření 3.ročník 4.ročník Předmět Dotace Předmět Dotace Výpočetní technika Počítačové sítě CCNA) 4 Počítačové sítě CCNA) 4 Tvorba WWW stránek 2 Ekologie Monitorování

Více

PVX SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ

PVX SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ SIGMA UMY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ LUNŽROVÉ ČERADLO VX SIGMA UMY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.24 oužití

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Nízké tření a opotřebení: Pro rychlé i pomalé pohyby iglidur J

Nízké tření a opotřebení: Pro rychlé i pomalé pohyby iglidur J Nízké tření a opotřebení: Pro rychlé i pomalé pohyby iglidur Více než 250 rozměrů skladem ve výrobním závodě Nízké opotřebení s různými materiály hřídele Nízký koeficient tření za sucha Pohlcování vibrací

Více

Nízká cena při vysokých množstvích

Nízká cena při vysokých množstvích Nízká cena při vysokých množstvích iglidur Vhodné i pro statické zatížení Bezúdržbový provoz Cenově výhodné Odolný vůči nečistotám Odolnost proti vibracím 225 iglidur Nízká cena při vysokých množstvích.

Více

Vytvořeno dne: 29.8.2012. Metodický popis, (anotace):

Vytvořeno dne: 29.8.2012. Metodický popis, (anotace): Ročník: Typ šablony Vzdělávací obor: 2. ročník Opravář zemědělských strojů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Opravárenství Téma: Jméno autora: Ojnice a pístní čep Ing. Milan Axman Vytvořeno

Více

Díly forem. Vložky forem Jádra Vtokové dílce Trysky Vyhazovače (nitridované) tlakové písty, tlakové komory (normálně nitridované) V 0,4

Díly forem. Vložky forem Jádra Vtokové dílce Trysky Vyhazovače (nitridované) tlakové písty, tlakové komory (normálně nitridované) V 0,4 1 VIDAR SUPREME 2 Charakteristika VIDAR SUPREME je Cr-Mo-V legovaná ocel pro práci za tepla, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Velmi dobrá odolnost proti náhlým změnám teploty a tvoření

Více

Maturitní témata ze stavby a provozu strojů školní rok 2015/2016 obor 23-41-M/01 Strojírenství

Maturitní témata ze stavby a provozu strojů školní rok 2015/2016 obor 23-41-M/01 Strojírenství Maturitní témata ze stavby a provozu strojů Spoje se silovým stykem - šroubové spoje Spoje se silovým stykem - svěrné, tlakové, klínové, pružné spoje Spoje s tvarovým stykem Spoje s materiálovým stykem

Více

Pístové spalovací motory-pevné části

Pístové spalovací motory-pevné části Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.8.2013 Definice spalovacího motoru Název zpracovaného celku: Pístové spalovací motory-pevné části Spalovací motory jsou tepelné stroje,

Více

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup

Více

10.1. Spoje pomocí pera, klínu. hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) kombinaci s jinými druhy spojů a uložení tak, aby

10.1. Spoje pomocí pera, klínu. hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) kombinaci s jinými druhy spojů a uložení tak, aby Cvičení 10. - Spoje pro přenos kroutícího momentu z hřídele na náboj 1 Spoje pro přenos kroutícího momentu z hřídele na náboj Zahrnuje širokou škálu typů a konstrukcí. Slouží k přenosu kroutícího momentu

Více

Zpětná klapka L30 PN 16-100, DN 50 400, T max : 540 C

Zpětná klapka L30 PN 16-100, DN 50 400, T max : 540 C Zpětná klapka L30, 16-100 Zpětná klapka L30 16-100, DN 50 400, T max : 540 C Zpětná klapka Odpovídá požadavkům PED 97/23/EC DLOUHÁ ŽIVOTNOST TĚSNÍCÍCH PLOCH ZAJIŠTĚNA TVRDÝM NÁVAROVÝM MATERIÁLEM NEBO STELITEM

Více

Dovolené napětí, bezpečnost Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková

Dovolené napětí, bezpečnost Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Pro vysoká dyn. zatížení a otěruvzdornost iglidur Z

Pro vysoká dyn. zatížení a otěruvzdornost iglidur Z Pro vysoká dyn. zatížení a otěruvzdornost iglidur Produktová řada Vynikající odolnost proti opotřebení, zejména při vysokém zatížení Vysoká tepelná odolnost Pro extrémní zatížení Pro vysoké obvodové rychlosti

Více

ČÁSTI STRO JÚ. 1. svazek

ČÁSTI STRO JÚ. 1. svazek ČÁSTI STRO JÚ. 1. svazek Páté, prepracované vydání Prof. Ing. Dr. Alfred Bolek Prof. Ing. Josef Kochman a kol Kolektiv: Ing. Jan Frohlich, prof. Ing. Stefan Glézl, DrSc., Ing. Jifí Houkal, Ing. Václav

Více

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Použití. Charakteristika FORMY PRO TLAKOVÉ LITÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ QRO 90 SUPREME

Použití. Charakteristika FORMY PRO TLAKOVÉ LITÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ QRO 90 SUPREME 1 QRO 90 SUPREME 2 Charakteristika QRO 90 SUPREME je vysokovýkonná Cr-Mo-V legovaná ocel pro práci za tepla, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Vysoká pevnost a tvrdost při zvýšených teplotách

Více

Šroubové spoje. Průměr šroubu d (mm) 12 16 20 24 27 30 Plocha jádra šroubu A S (mm 2 ) 84,3 157 245 353 459 561

Šroubové spoje. Průměr šroubu d (mm) 12 16 20 24 27 30 Plocha jádra šroubu A S (mm 2 ) 84,3 157 245 353 459 561 Šroubové spoje Šrouby pro ocelové konstrukce s šestihrannou hlavou, vyráběné tvarováním za tepla nebo také za studena, se podle přesnosti rozměrů a drsnosti povrchu dělí na hrubé (průměr otvoru pro šroub

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST CVX ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ ČLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661

Více

Kola. Konstrukce kola (jen kovové části)

Kola. Konstrukce kola (jen kovové části) Kola Účel: (kolo včetně pneumatiky): Umístění: - nese hmotnost vozidla - kola jsou umístěna na koncích náprav - přenáší síly mezi vozovkou a vozidlem - doplňuje pružící systém vozidla Složení kola: kovové

Více

Pružné spoje 21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Pružné spoje 21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03-TP ing. Jan Šritr ing. Jan Šritr 2 1 ohybem

Více

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny Parametry Jako podklady pro výpočtovou dokumentaci byly zadavatelem dodány parametry: -hmotnost oběžného kola turbíny 2450 kg

Více