HISTORIE ZO OS KOVO při FAB. Rok vzniku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HISTORIE ZO OS KOVO při FAB. Rok vzniku - 1919"

Transkript

1 HISTORIE ZO OS KOVO při FAB Rok vzniku

2

3 Počátky odborového hnutí Světový ohlas VŘSR měl vliv i na dělnictvo u nás. Již počalo hlásiti své mzdové požadavky. Zásluhou dělnictva rozpadlo se Rakousko Uhersko. Dělníci z armády dezertovali a vytvářeli zelené kádry, proto dělnictvo očekávalo, že po ustaví se u nás vláda dělníků a rolníků, jak nasvědčovalo k tomu zřízení národních výborů. Vedoucí strana Dělnická sociální demokracie a Národně socialistická přisluhující buržoazii, oklamali pracující lid. Dělnictvu dostalo se jen uzákonění 8-hodinové doby pracovní. Mzdy a platy dělnictva však zůstaly dále na libovůli podnikatelů a továrníků. Také se platilo podle KS, které byly dodělány mezi továrníky a dělnictvem, které bývalo zastoupeno odborovými organizacemi. Odborové organizace tehdy vznikaly živelně na závodech, to proto, že továrníci nechtěli s politickými organizacemi jednati o mzdách. Továrníkům jako vždy šlo o uchování největšího zisku pro sebe, proto se také organizovali ve Svazu velkoprůmyslu. Jejich předsedou pro zdejší kraj byl Alois Fáborský, zakladatel továrny na zámky a kování.

4 Počátky odborů ve FAB V roce 1919 došlo ke sjednocení několika odborových organizací. Ve firmě A. Fáborský tak vznikla - SKUPINA SVAZU ČESKOSLOVENSKÝCH KOVODĚLNÍKŮ Nejpočetnější byla odborová organizace sociálně demokratická, po ní následovaly národně socialistická, lidová a komunistické rudé odbory. Až později za přímé pomoci továrníka vznikla organizace národního sjednocení. Poněvadž bylo dělnictvo odborově roztříštěné, mohl továrník podle libovůle určovati úkolové mzdy a lepší práci přiděliti oblíbencům.

5 historické události Jako v jiných továrnách dělnictvo továrny na zámky domáhalo se zvýšení mezd, zvláště v roce 1918 a Proto také několikráte zahájilo krátkou stávku, trvající třeba jen několik hodin. Pravou rukou továrníka Aloise Fáborského byl správce Jahoda, který ho nabádal, aby nepřistoupil na žádné požadavky dělníků. Po takových radách byli pak dělníkům sráženy mzdy až o 20 %. Marné byly zákroky zástupců odborových organizací. V lednu 1924 vypověděl Alois Fáborský jménem firmy smlouvu o práci a platu a nabídl snížení mezd a platů o 10 až 20 %. To bylo příčinou další stávky. V roce 1931 bylo svoláno jednání ZV. Když dělnictvo vedlo si stížnost, že v dílnách se netopí, prohlásil továrník A. Fáborský V kupeckých krámech se také netopí a ještě píší!!!

6 historické události V roce 1941, po přepadení Sovětského svazu hitlerovskými bandami ukázalo se, na které straně jsou sympatie dělnictva. Ale od sympatií k činům bylo ještě daleko. Jen několik jedinců odhodlalo se vésti boj, ti se zapojili do osvobozujících akcí proti nacistickým okupantům. Tato hrstka lidí pomáhala přechovávati partyzány a vyhledávala, kde by mohla okupanty poškodit. Tak v továrně pod rouškou nočního ticha zakopala do země přes 500 kg mosazného materiálu. Za války dělníci odešli ke svým plukům a po návratu měli podle zákona dostat od zaměstnavatele proplacenou ušlou mzdu, k čemuž nedošlo. V roce 1945 se na připomínky zaměstnanců závodní rada zaobírala mzdami a shledala, že mzdy nepostačují k nákupu nejnutnějších potřeb, a že v jiných závodech jsou mzdy dělnictva podstatně vyšší. Proto se závodní rada obrátila na Ministerstvo ochrany práce a sociální péče v Praze, aby schválilo zvýšení mezd, které bylo provedeno v závodě , a to o 15 %.

7 historické události Po válce byla pracovní doba od 7-12 hod a od hod., v pátek se končilo v 16 hod., byla výplata a v sobotu se nepracovalo. Firma vyráběla zámky nábytkové, kasetové, kloboukové háky, štíty a růžice na dveře. Když závodní rada na schůzi dne jednala o šéfu firmy, zjistila, že obcházel všechna nařízení, která byla ve prospěch pracujících. Proto závodní rada rozhodla, že Antonín Fáborský není žádoucí, aby vedl podnik a zástupcem byl jmenován Karel Mikulášek. Antonínu Fáborskému bylo uloženo, aby vypracoval sociální program zdravotní zařízení, přidělování bytů zaměstnancům a pod. Závodní rada na své schůzi v roce 1948 projednala výtku zaměstnanců V závodě není všechno v pořádku, Fáborský, Křížek a Kindl chodí na oběd ve 12 hod. Kindl nemá tolik kádrové práce, že může pomoct v nástrojárně. Když už se rozjeli, přišli na to, že se hodně courá do města a mistři shovívavě mhouříoči.

8 historické události při jednání závodní rady jsou projednávány přípravy k 30 letému trvání založení odborové organizace. Na tyto oslavy byl přizván zakládající člen odborové organizace p. Melichar rozhodnuto, že v pracovní době se nebude vydávati pivo. Toto se obstará v polední přestávce. Prodej cigaret bude obstarávat p. Novotný vždy před pracovní dobou, jinak při roznášce piva na dotaz pí. Melicharové, kdy bude celozávodní dovolená, odpověděl zástupce firmy, že to záleží na tom, jak se splní plán je nutné opraviti plot, aby zaměstnanci nelezli do zaměstnání otvorem.

9 historické události jako vhodné opatření pro zlepšení klimatizačních podmínek se jeví, aby před nástupem každé směny (ranní a odpolední směna) byly spuštěny všechny ventilátory a pokud to provoz dovolí skropit betonové podlahy proudem vody. Osvědčí-li se toto opatření, je možno přikročit ke kropení několikráte denně.

10 historické události Období let dvacátého století bylo pro odbory v naší firmě, ale i v celé naší republice, velmi složité. Odborové organizace byly okleštěny tehdejším režimem, který velkou diskusi nepřipouštěl. Do roku 1989 byly kolektivní smlouvy uzavírány jen formálně, protože pro kolektivní vyjednávání byl dán jen nevýznamný prostor. Naopak režim se snažil význam odborových organizací v podnicích zneužívat ve svůj prospěch. Za vše hovoří znění ZP platného do roku 1989, ve kterém bylo odborové organizaci přiznáno: Právo a přední povinnost účasti na rozvoji, řízení a kontrole socialistické organizace

11 historické události Situace se mění až s příchodem sametové revoluce na podzim roku Odbory v této zemi a jednotlivých firmách opět začínají plnit úlohu zástupců zaměstnanců tak, jak bylo započato našimi předky. ZO OS KOVO při FAB v letech 1999 a 2002 vyhlásila stávkovou pohotovost na podporu kolektivního vyjednávání. V roce 2006 byla vyhlášena stávková pohotovost z důvodu, že se majitel ASSA ABLOY rozhodl prodat odštěpný závod FACEA v Dlouhé Vsi a odborová organizace o těchto krocích nebyla informována. V roce 2008 se naše ZO OS KOVO při FAB připojila k výstražné stávce vyhlášené ČMKOS s cílem zabránit negativním dopadům vládních reforem. Na jednu hodinu byla zastavena práce na provozovně v Kostelci nad Orlicí. V Rychnově n. Kn. a v Dlouhé Vsi se zaměstnanci účastnili symbolicky vylepením samolepek PODPORA STÁVCE.

12 historické události Evropská rada práce (EWC) V roce 1996 byla při ASSA ABLOY založena EWC. V květnu roku 2000 byli poprvé na jednáni EWC oficiálně přizváni zástupci zaměstnanců z FAB v ČR. Tímto se naší ZO otevřela možnost přímé komunikace s výkonným vedením ASSA ABLOY. V říjnu roku 2000 a listopadu 2007 hostila jednání EWC firma FAB v ČR.

13 historické události předsedové VZO p. Melichar, zakládající člen p. Josef Pavelec p. Josef Oubrecht p. František Lenfeld p. Ferdinand John p. František Kotek p. Bohumil Bašek p. Václav Mádr p. Václav Říha p. František Červinka p. František Šnábl pí. Růžena Václavíková pí. Jana Eliášová p. Jaroslav Brandejs p. Rudolf Procházka

14 historie na snímcích

15 historie o firmě založena firma Alois Fáborský a František Šeda Továrna na železné zboží (po znárodnění) Československé závody kovodělné a strojírenské, n. p., Praha, poté Továrny na stavební kování, n. p., Boskovice Továrna na zámky a kování, Rychnov n. Kn. (TOZAKOV) Orlické strojírny a slévárny, Skuhrov nad Bělou Branecké železárny, n. p., Branka u Opavy národní podnik FAB Orlické strojírny státní podnik FAB akciová společnost FAB FAB ASSA ABLOY

16 historie výrobní program

17 historie na snímcích Továrna na výrobu zámků v Rychnově nad Kněžnou r. 1911

18 historie na snímcích Továrník Alois Fáborský

19 historie na snímcích

20 historie na snímcích Montáž zámků v roce 1970

21 historie na snímcích Orlické strojírny rok 1985

22 historie na snímcích Koncem měsíce července 1997 odkoupil Švédský koncern ASSA ABLOY akcie dosavadních rozhodujících akcionářů FAB a stal se tak majoritním vlastníkem společnosti. Píší se nové dějiny továrny na výrobu zámků.

Orlické hory a Podorlicko 17: 183, 185 194 (2010) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640. Tereza Pavlíčková

Orlické hory a Podorlicko 17: 183, 185 194 (2010) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640. Tereza Pavlíčková Orlické hory a Podorlicko 17: 183, 185 194 (2010) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640 Příspěvek k dějinám Továrny na železné zboží A. Fáborský, spol. s r. o. do roku 1945 ve světle archivního fondu

Více

Vývoj sociální správy na našem území

Vývoj sociální správy na našem území Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra dějin státu a práva Bakalářská práce Vývoj sociální správy na našem území Autor: Josef Bilanský Akademický rok: 2008/2009 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

BULLETIN. září 2008. Kolektivně proti kapitálu. Stávka, Skterá dala pracujícím málo. 24. červen 2008: a šéfy nezabolela

BULLETIN. září 2008. Kolektivně proti kapitálu. Stávka, Skterá dala pracujícím málo. 24. červen 2008: a šéfy nezabolela 24. červen 2008: září 2008 BULLETIN Kolektivně proti kapitálu 2. Stávka, Skterá dala pracujícím málo a šéfy nezabolela 24. červen 2008: stávka, 1 24. ČERVEN 2008: STÁVKA, Třídní boj je součástí kapitalismu.

Více

NOVÝ REKORD. Praha 30. listopadu 2011 Ročník IV., Číslo 11 VÝROČÍ

NOVÝ REKORD. Praha 30. listopadu 2011 Ročník IV., Číslo 11 VÝROČÍ Praha 30. listopadu 2011 Ročník IV., Číslo 11 VÝROČÍ Když se zeptáte většiny lidí kdy se slaví den míru, nedostanete jednoznačnou odpověď. Mnozí patrně vysloví osmého května, kdy skončila 2. světová válka,

Více

CO JE TO EVROPSKÁ SPOLEČNOST?

CO JE TO EVROPSKÁ SPOLEČNOST? 34 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 11. ŘÍJNA 2007, DATUM VYDÁNÍ: 19. ŘÍJNA 2007, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Usnesení Pfiedsednictva a Rady OS KOVO - str. 2 Dohoda odboráfiû z ArcelorMittal

Více

ROZKMITANÉ VÁHY V TONAVĚ

ROZKMITANÉ VÁHY V TONAVĚ TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 22. DUBNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 30. DUBNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Co nového v Olomouckém kraji? Jen v málokteré firmě se krize

Více

Poslední list zakládací listiny vzniku továrny Albis z 23.března 1911.

Poslední list zakládací listiny vzniku továrny Albis z 23.března 1911. HISTORIE FIRMY V rodinném archívu JUDr Petra Rybáře, ( jde o vnuka, jehož dědeček byl jedním ze zakladatelů firmy Albis pozn.autora) je zachován silný svazek listin, převážně notářsky ověřených, se spoustou

Více

Programové prohlášení vlády 30. 10. 1945. Slavné Národní shromáždění!

Programové prohlášení vlády 30. 10. 1945. Slavné Národní shromáždění! Programové prohlášení vlády 30. 10. 1945 Slavné Národní shromáždění! Nyní, kdy Prozatímní Národní shromáždění zahájilo již svoji činnost a vláda považuje za svou povinnost složiti ze své činnosti účty,

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Ivana Mazánková AUTOR TEXTU: JUDr. Ivana Mazánková Učební text č. 3 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

JAWA SE DOSTÁVÁ DO OTÁČEK

JAWA SE DOSTÁVÁ DO OTÁČEK TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 4. ŘÍJNA 2007, DATUM VYDÁNÍ: 12. ŘÍJNA 2007, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Mzdy v roce 2008 na pozadí schválené reformy - str. 1-3 Nabídka zamûstnání - str. 3

Více

VÝROČÍ. Praha 29. února 2012 Ročník V., Číslo 2

VÝROČÍ. Praha 29. února 2012 Ročník V., Číslo 2 Praha 29. února 2012 Ročník V., Číslo 2 VÝROČÍ Výročí mohou být různá. Oslavujeme události, osobnosti a to v kulatých nebo půlkulatých výročích. Obvykle se masově oslavují stále stejné události a jako

Více

S E :. P E,. P,,. S. A

S E :. P E,. P,,. S. A PROTI VÁLCE A GLOBÁLNÍMU KAPITALISMU www.socsol.cz solidární cena 20 Kč ÚNOR 2011 S E :. P E,. P,,. S. A S E REPORT: V úterý 1.2. a v pátek 3.2. se před egyptstkou ambasádou v Praze uskutečnil solidární

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědná fakulta Jana Kazíková Obor: Knihovnictví a informatika Dějiny veřejných knihoven ve Studénce Bakalářská práce The history of public libraries in Studénka

Více

JAK POMOCI MALÝM ORGANIZACÍM?

JAK POMOCI MALÝM ORGANIZACÍM? Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 10. LEDNA 2008, DATUM VYDÁNÍ: 18. LEDNA 2008, CENA: 6 KČ Kovák v Brnû - str. 2 I nadále moïnost jednoduchého úãetnictví

Více

ČTYŘI VZPOMÍNKY NA ROK 2011

ČTYŘI VZPOMÍNKY NA ROK 2011 2 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 12. LEDNA 2012, DATUM VYDÁNÍ: 20. LEDNA 2012, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Důležité pracovněprávní údaje str. 2 Zprávy ze zahraničí

Více

Stopy ve třech stoletích

Stopy ve třech stoletích Stopy ve třech stoletích Ing. Jan Šváb Ze vzpomínek Ing. Švába, ředitele družstva (1991-2009) Ing. Jan Šváb se narodil v roce 1941 v Dolní Dobrouči na Orlickoústecku. Přestože je s družstevnictvím spojen

Více

POMÁHÁM BEZ MRKNUTÍ OKA,

POMÁHÁM BEZ MRKNUTÍ OKA, Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Kováci pfied úfiadem vlády 28. 5. - str. 2 Autopal: ukonãení stávkové pohotovosti - str. 2 FotoreportáÏ z 1. máje na pilberku - str. 4 PŘÍLOHA - STR. I AŽ IV: Vládní

Více

100 let od zahájení výroby v Drásově. Kronika událostí, lidských osudů i historických mezníků. www.semd.cz

100 let od zahájení výroby v Drásově. Kronika událostí, lidských osudů i historických mezníků. www.semd.cz 100 let od zahájení výroby v Drásově Kronika událostí, lidských osudů i historických mezníků www.semd.cz Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v Česku. Již 123 let je nedílnou součástí českého

Více

Výroční zpráva k 110. výročí založení SDH Fryšták

Výroční zpráva k 110. výročí založení SDH Fryšták 2004 Výroční zpráva k 110. výročí založení SDH Fryšták Sbor dobrovolných hasičů Fryšták 1.1.2004 Vážení hosté, vážené sestry a bratři, v mé výroční zprávě o činnosti Sboru dobrovolných hasičů ve Fryštáku

Více

Poslední dny generálního tajemníka ÚV KSČ

Poslední dny generálního tajemníka ÚV KSČ studie a články Poslední dny generálního tajemníka ÚV KSČ Miloš Jakeš po 17. listopadu 1989 Vrchní velitel Lidových milicí a generální ta jemník ÚV KSČ Miloš Jakeš mezi svými, Praha, únor 1989 Foto: Jan

Více

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ V ČR VE SVĚTLE ÚSPORNÝCH

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ V ČR VE SVĚTLE ÚSPORNÝCH ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ V ČR VE SVĚTLE ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ MPSV PRO ROK 2012 Kateřina Pokorná Plzeň 2012/2013 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Více

Praha, 28. ledna 2015. O370 - Cestovní šek systému American Express z roku 1984 vydaný na 50 ECU

Praha, 28. ledna 2015. O370 - Cestovní šek systému American Express z roku 1984 vydaný na 50 ECU Praha 28. ledna 2015 Čas letí jako šílený a zdá se to jako včera, kdy vznikla první idea muzejních věstníků, která se před pěti roky změnila na vytváření trochu rozsáhlejších a výpravnějších článků. Ty

Více

Internetová adresa našeho svazu: http://oszptns.cmkos.cz. ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 7. 10. 2009

Internetová adresa našeho svazu: http://oszptns.cmkos.cz. ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 7. 10. 2009 5 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 7. 10. 2009 PŘEČTĚTE SI: 17. listopad a odbory str. 1 Do konce roku zbývají už jen.. (Česká

Více

Tiskový pořádek před 15. březnem 1939 Cenzurní opatření za zvýšeného ohrožení republiky 1

Tiskový pořádek před 15. březnem 1939 Cenzurní opatření za zvýšeného ohrožení republiky 1 Tiskový pořádek před 15. březnem 1939 Cenzurní opatření za zvýšeného ohrožení republiky 1 PAVEL ŽÁČEK Ústavní listina Československé republiky ze dne 29. února 1920 v 113 mj. upravovala svobodu tisku a

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Jana ANDRESOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Kulturní život v Liberci po druhé světové válce Bc. Jana Andresová Diplomová práce

Více

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav. Česká obecná menšinová, obecná a národní škola ve Velkých Losinách 1934-1953

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav. Česká obecná menšinová, obecná a národní škola ve Velkých Losinách 1934-1953 Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav Česká obecná menšinová, obecná a národní škola ve Velkých Losinách 1934-1953 (bakalářská diplomová práce) Vladislav Mikmek Vedoucí práce:

Více

ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010. Dneska my zítra vy ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB

ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010. Dneska my zítra vy ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB 6 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010 PŘEČTĚTE SI: Dneska my - zítra vy str. 1 Připojte se i vy k petici.... str. 2 Do

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DIPLOMOVÁ PRÁCE YMCA JAKO STŘEDISKO VÝCHOVY MLÁDEŽE. VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DIPLOMOVÁ PRÁCE YMCA JAKO STŘEDISKO VÝCHOVY MLÁDEŽE. VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA HISTORICKÝ ÚSTAV DIPLOMOVÁ PRÁCE YMCA JAKO STŘEDISKO VÝCHOVY MLÁDEŽE V ČESKOSLOVENSKU 1919 1951 VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Bohumil Jiroušek,

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Tomáš Baťa- podnikatel a manager století. Bata-the entrepreneur and manager of Century. Filip Kubín

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Tomáš Baťa- podnikatel a manager století. Bata-the entrepreneur and manager of Century. Filip Kubín BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Tomáš Baťa- podnikatel a manager století Bata-the entrepreneur and manager of Century Filip Kubín UnicornCollege 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce

Více

Vypracované otázky do předmětu Dějiny národního hospodářství

Vypracované otázky do předmětu Dějiny národního hospodářství Vypracované otázky do předmětu Dějiny národního hospodářství Jaromír Vaněk v 2.0 Obsah I. Hospodářství českých zemí do 1 sv. Války...3 1. Industriální společnost a průmyslová revoluce...3 2. České země

Více