Informační letáky a průvodce. Daňové zápočty, úlevy a sazby pro daňové roky 2005 a 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační letáky a průvodce. Daňové zápočty, úlevy a sazby pro daňové roky 2005 a 2006"

Transkript

1 Informační letáky a průvodce IT1 Daňové zápočty, úlevy a sazby pro daňové roky 2005 a 2006 Osobní daňové zápočty Nezdanitelná minima Daňové sazby a daňová pásma Daňová úleva při nájmu pokoje Úleva na nájemném při soukromém ubytování Daňová úleva na úrocích z hypotečních úvěrů (zajištěných i nezajištěných) Uznatelná částka daňové úlevy Pojistné za zdravotní pojištění Daňová podpora při nalezení pracovního místa Systém stálých zdravotních příspěvků schválený Daňový zápočet osobě zajišťující domácí péči daňovým úřadem Odborové příspěvky Daňová úleva na poplatcích za provedené služby Daňová úleva na zdravotních výdajích Školné Příspěvky do systému PRSI a příspěvky na zdravotní pojištění - zaměstnavatelé/zaměstnanci Příspěvky do systému PRSI a příspěvky na zdravotní pojištění samostatní podnikatelé Daňová úleva pro pracující se soustavně zkrácenou pracovní dobou Další informace Seznam hlavních informačních kanceláří k osobní návštěvě Daňové zápočty, úlevy a sazby pro daňové roky 2005 a 2006 Následující tabulka přináší podrobné údaje o základních osobních daňových zápočtech v daňových letech 2005 a Osobní daňové zápočty Osobní daňové zápočty Daňový zápočet pro osoby svobodné Daňový zápočet pro osoby žijící v manželství Daňový zápočet pro osoby ovdovělé - splňující podmínky daňového zápočtu pro neúplnou rodinu (s jedním rodičem) - bez vyživovaného dítěte - v roce úmrtí partnera Daňový zápočet pro neúplné rodiny (s jedním rodičem) (s vyživovanými dětmi splňujícími podmínky) (viz poznámka č.1) osoby ovdovělé, opuštěné, žijící v odloučení, svobodné

2 Daňový zápočet pro osoby ovdovělé ovdověl(a) v roce 2005 ovdověl(a) v roce 2004 ovdověl(a) v roce 2003 ovdověl(a) v roce 2002 ovdověl(a) v roce 2001 ovdověl(a) v letech 2000/ Daňový zápočet pro osoby zajišťující domácí péči (max) Daňový zápočet v rámci systému PAYE (Pay As You Earn plať během vydělávání) Daňový zápočet pro osoby vysokého věku (a) svobodný(á) / ovdovělý(á) (b) žijící v manželství Daňový zápočet za invalidní dítě (viz pozn. č.1) Daňový zápočet za vyživování závislé osoby v příbuzenském poměru (viz poznámka č.1) Daňový zápočet pro osoby nevidomé (svobodná osoba/jeden z manželů je nevidomý) (oba manželé jsou nevidomí) Doplňkový příspěvek na slepeckého psa * Invalidní osoba - příspěvek na pečující osobu * max * max * Příspěvky na slepeckého psa a pečující osobu lze uznat při nejvyšších individuálních sazbách daně tj. 20% resp. 42% přiměřeně k dané sistuaci v obou letech. *825 Poznámka č. 1: Příjmové limity na dítě/příbuzného činí: Daňový zápočet pro neúplné rodiny (s jedním rodičem) nula nula Daňový zápočet za invalidní dítě nula nula Daňový zápočet za vyživování závislé osoby v příbuzenském poměru * * *Jestliže v případě daňového zápočtu na závislou osobu v příbuzenském poměru přesáhne příjem příbuzné osoby určitý limit, nelze žádný daňový zápočet provést. Nezdanitelná minima Osobní poměry Osoby svobodné/ovdovělé věk do 65 let věk 65 let a vyšší Osoby žijící v manželství věk do 65 let věk 65 let a vyšší Příplatky na vyživované děti první a druhé dítě (za každé) každé další dítě úleva mezní daňové sazby % % Daňové sazby a daňová pásma

3 Osobní poměry Osoby svobodné/ovdovělé) bez vyživovaných dětí 20% 20% Osoby svobodné/ovdovělé s oprávněním daňových zápočtů pro neúplné rodiny Manželský pár (jeden z partnerů se zdanitelným příjmem) Manželský pár (oba partneři se zdanitelným příjmem) 20% 20% 20% (s max. přírůstkem ve výši ) 20% 20% 20% (s max. přírůstkem ve výši ) Poznámka: Zvýšení daňového pásma pro standardní sazbu je omezeno na příjem nedosahující (v roce 2006) (případně v roce 2005) či částku, kterou pobírá ten z manželů, jehož příjem je nižší. Toto zvýšení není mezi manželi převoditelné. Daňová úleva při nájmu pokoje Tam, kde je/jsou pokoj/pokoje v jediném či hlavním místě pobytu osoby pronajat(y) za účelem bydlení, bude roční hrubý příjem až do výše osvobozen od daně. Sleva na úrocích při splácení hypotéky však touto úlevou není dotčena. Dotčeny nejsou ani příslušná ustanovení, týkající se daně z kapitálového zisku, či kolkovného [daně z převodu nemovitosti apod., Translator s Note]. Další informace obsahuje leták IT 70 (Leaflet IT 70). Úleva na nájemném při soukromém ubytování Tato daňová úleva je splatná při standardní sazbě daně (20%) v daňových letech 2005 a 2006, přičemž podléhá následujícím horním limitům: Osobní poměry Osoby svobodné do 55 let věku max. nad 55 let věku max Osoby ovdovělé do 55 let věku max. nad 55 let věku max. Osoby žijící v manželství do 55 let věku max. nad 55 let věku Úlevu lze požadovat vyplněním formuláře Rent 1. Daňová úleva na úrocích z hypotečních úvěrů (zajištěných i nezajištěných) Daňová úleva u zdroje (Tax Relief at Source-TRS) u zajištěných úvěrů Daňová úleva na úrocích při splátce hypotéky (u zajištěných úvěrů) není poskytována prostřednictvím samotného daňového systému, nýbrž je srážena přímo u zdroje (TRS). Příslušný daňový zápočet je vždy srážen přímo z jednotlivých měsíčních hypotečních splátek. Například, jestliže Váš úrok z hypotečních splátek

4 činí měsíčně řekněme 100, bude Váš věřitel měsíčně provádět srážky na Vašich hypotečních splátkách ve výši 20. Toto snížení odpovídá poskytnutí daňové úlevy při standardní daňové sazbě (20%). Jakékoli budoucí úpravy Vaší daňové úlevy budou prováděny automaticky prostřednictvím Vašeho hypotečního věřitele. Proto není nutné nárokovat tuto daňovou úlevu u Vašeho daňového úřadu. Jestliže ovšem splácíte hypoteční úvěr a není Vám poskytována daňová sleva na úrocích (TRS), měli byste se obrátit na oddělení Daňové slevy u zdroje (TRS Section) při Centrálním daňovém úřadu (Collector- General's Division) na čísle se zvýhodněnou volací sazbou (LoCall) , kde pro Vás bude tato sleva zařízena. Nezajištěné hypoteční úvěry Daňovou úlevu na úrocích při splácení nezajištěných hypotečních úvěrů, které lze z daňového hlediska uznat tj. v případě oprav či úprav Vašeho jediného či hlavního místa bydliště, lze nárokovat přezkoumáním vždy na konci daňového roku. Jestliže splácení úroků z Vaší soukromě zřízené a uznatelné hypotéky přesahuje maximální výši pro daňovou úlevu, která je uvedena na následující straně, přičemž na Vaše úroky je poskytována sleva přímo u zdroje (TRS), potom již nejste oprávněn(a) čerpat další dodatečné daňové úlevy vzhledem ke skutečnosti, že Váš hypoteční úvěr je kvalifikován jako nezajištěný. Uznatelná částka daňové úlevy Daňová úleva je splatná při standardní sazbě daně (20%) v daňových letech 2005 a 2006, přičemž podléhá následujícím horním limitům: Daňové roky 2005 a 2006 Osoby svobodné Osoby ovdovělé Osoby žijící v manželství První hypotéka* Maximální výše Daňový zápočet Jiné Maximální výše Daňový zápočet Poprvé kupující: * Lhůta pro uplatnění daňové slevy je sedm let. Pojistné za zdravotní pojištění Daňová úleva u zdroje (TRS) Daňová úleva pro pojistné za zdravotní pojištění hrazené autorizovaným pojistitelům je realizována přímo u zdroje (TRS). Přispěvatelé zaplatí svému autorizovanému zdravotnímu pojistiteli snížené pojistné (80% z celkové výše). Toto snížení odpovídá poskytnutí daňové úlevy při standardní sazbě daně (20%). Zaměstnancům, jejichž pojistné za zdravotní pojištění je placeno jejich jménem a jejich zaměstnavatelem ve formě naturálních požitků, nemohou být daňové slevy u zdroje poskytovány. K nárokování daňových úlev volejte prosím příslušné číslo Vašeho regionálního daňového úřadu (Revenue Regional LoCall number) (viz strana č.8) a oznamte Vašemu daňovému úřadu veškeré směrodatné údaje, případně je uveďte ve Vašem daňovém přiznání za příslušný rok. Daňová podpora při nalezení pracovního místa

5 Toto speciální daňové zvýhodnění při individuální nejvyšší daňové sazbě tj. 20% či 42% je poskytováno osobám, které byly jeden rok či více evidovány ve stavu nezaměstnaných a poté nastoupily na daňově uznatelné pracovní místo. Příspěvek činící v prvním roce zaměstnání 3.810, plus za každé dítě, je v druhém roce snížen o jednu třetinu této částky a o další třetinu v roce třetím. Na tento příspěvek mají nárok rovněž osoby, které pobírají invalidní důchod či příspěvky pro nevidomé po dobu 12 měsíců či déle. Další informace jsou uvedeny v letáku IT 58 (Leaflet IT 58). Systém stálých zdravotních příspěvků schválený daňovým úřadem Pokud Vám jsou příspěvky sráženy z hrubého platu, je daňová sleva poskytována přímo u zdroje. Proto již není nutno požadovat příslušnou daňovou úlevu prostřednictvím každoročního daňového přiznání, ani ji nahlašovat na Vašem daňovém úřadě. Pokud Váš zaměstnavatel tyto srážky neprovádí, lze daňovou úlevu nárokovat prostřednictvím telefonního čísla (LoCall) Vašeho regionálního daňového úřadu (viz strana č.8), nahlášením veškerých příslušných údajů, případně jejich vyplněním ve Vašem každoročním daňovém přiznání. Daňový zápočet osobě zajišťující domácí péči Daňový zápočet při standardní sazbě daně (20%) v daňových letech 2005 a 2006 náleží manželským párům, kde: Jeden z manželů (tzv. osoba zajišťující domácí péči) zajišťuje domácí péči jedné či více závislým osobám, tj. dítěti, pro které je oprávněn pobírat sociální příspěvky, osobě jež dosáhla 65 let věku či vyššího, nebo osobě, která je trvale zneschopněna z důvodu mentální či fyzické nezpůsobilosti, přičemž osoba, k níž se zápočet vztahuje, po celý rok sdílí domácnost s daným manželským párem. Příjem osoby zajišťující domácí péči nepřesahuje Jestliže se příjem této osoby ocitne v pásmu od do 6.620, bude uplatněn daňový zápočet ve snížené výši. Daňový zápočet nenáleží manželským párům, které jsou zdaňovány jakožto svobodné osoby. Daňový zápočet rovněž nenáleží manželským párům, jejichž společný příjem přesahuje v daňovém roce 2005 a v daňovém roce 2006, a které požadují zvýšení horní hranice standardního daňového pásma v případě společného zdanění. Pro další informace a rovněž k žádosti o příslušnou daňovou úlevu použijte formulář žádosti uvedený v letáku IT 66 (Leaflet IT 66) a zašlete jej na Váš místní daňový úřad. Podrobné údaje k Vaší žádosti můžete získat rovněž telefonicky prostřednictvím telefonního čísla (LoCall) Vašeho regionálního daňového úřadu (viz strana č.8). Odborové příspěvky Daňový zápočet při standardní sazbě daně z příjmu (20%) lze rovněž nárokovat v případě placení odborových příspěvků. Výše daňového zápočtu činí 40 za rok 2005 a 60 za rok Jestliže jste/byl(a) jste členem/členkou odborového svazu kdykoli v průběhu daňových let 2005 či 2006, přičemž jste žádnou úlevu na příspěvky neobdržel(a), informujte se telefonicky na telefonním čísle (LoCall) Vašeho regionálního daňového úřadu (Revenue Regional LoCall number). Daňová úleva na poplatcích za provedené služby Na úlevu daně z příjmu mají nárok rovněž osoby hradící služby místních orgánů a jiné. Tato úleva se vztahuje na služby, které byly v předchozím kalendářním roce zaplaceny včas a v plné výši. Bližší informace jsou uvedeny v letáku IT 27. Daňová úleva na zdravotních výdajích Daňový poplatník je oprávněn požadovat daňovou úlevu (předepsanou formou, tj. vyplněním formuláře MED 1 či formuláře 11) při nejvyšší daňové sazbě, tj. 20% či 42%, v případě vynaložení určitých zdravotních výdajů buďto přímo osobou úlevu požadující, anebo jejím/jeho manželem/manželkou, závislým dítětem či závislou osobou v příbuzenském poměru. Tuto daňovou úlevu lze požadovat při většině zdravotních výdajů s výjimkou rutinních úkonů v rámci dentální a oftalmologické péče.

6 Tuto úlevu nelze požadovat, jestliže se jedná o výdaje, jež byly nebo budou propláceny soukromými irskými zdravotními pojišťovnami (BUPA, VHI, VIVAS) či státním Zdravotním úřadem, případně jestliže tyto výdaje byly nebo budou kompenzovány jakýmkoli jiným způsobem. Daňový poplatník je rovněž povinen si hradit veškeré počáteční zdravotní výdaje v kterémkoli daňovém roce až do částky 125 sám. V případě úlevy ve vztahu ke dvěma či více osobám se tato hranice posouvá na částku 250. Další informace obdržíte v letáku IT 6 (Leaflet IT 6), formuláři MED 1 nebo telefonicky na telefonním čísle (LoCall) Vašeho regionálního daňového úřadu (Revenue Regional LoCall) Školné Daňovou úlevu při standardní sazbě daně z příjmu (20%) v daňových letech 2005 a 2006 lze rovněž obdržet u některých druhů poplatků za výuku. Maximální limit takto daňově uznatelných poplatků pro akademické roky 2005/2006 a 2006/2007 činí Bližší informace jsou uvedeny v letáku IT 31 (Leaflet IT 31). Příspěvky do systému PRSI a příspěvky na zdravotní pojištění - zaměstnavatelé/zaměstnanci Třída A (normální sazba při odvádění příspěvků) Daňový rok 2005 Daňový rok 2006 Příjem zaměstnance je zdaňován takto: Příjem do : do systému 4% plus zdravotnické 2% Příjem nad : zdravotnické 2% Příjem do : do systému 4% plus zdravotnické příspěvky ve výši 2% Příjem nad : zdravotnické příspěvky ve výši 2% Celkem 6% 2% 6% 2% Sazba pro zaměstnavatele 10,75% 10,75% 10,75% 10,75% Zaměstnanci jsou zproštěni povinnosti přispívat do systému PRSI při svých prvních vydělaných 127 za týden anebo prvních 26 za týden v případě zaměstnanců s upravenou sazbou PRSI. Zaměstnanci, jejichž týdení příjem činí 300 a méně jsou ze systému placení PRSI a zdravotnických příspěvků vyňati. Jestliže příjmy částku 300 týdně přesahují, stále platí zproštění povinnosti platit příspěvky při 127 za týden nebo prvních 26 za týden v případě zaměstnanců s upravenou sazbou. Zaměstnanci s týdenním výdělkem ve výši 400 a méně v roce 2005, respektive s týdenním výdělkem ve výši 440 a méně v roce 2006 jsou vyňati z povinnosti platit příspěvky zdravotního pojištění ve výši 2%. Poznámka: Příjemcům vdovských důchodů, příspěvků pro opuštěné manželky, či příspěvků pro neúplné rodiny (s jedním rodičem) je při placení příspěvků na zdravotní pojištění ve výši 2% poskytnuta výjimka. Všem držitelům zdravotních karet (včetně občanů nad 70 let věku) je tato výjimka poskytnuta rovněž. Příspěvky do systému PRSI a příspěvky na zdravotní pojištění samostatní podnikatelé Třída S (osoby samostatně výdělečně činné) Celkem Daňový rok % PRSI a 2% příspěvky na zdravotní pojištění - na veškerý příjem 5% Daňový rok % PRSI a 2% příspěvky na zdravotní pojištění na veškerý příjem 5% Osoby samostatně výdělečně činné jsou zproštěny placení příspěvků na zdravotní pojištění ve výši 2%, jestliže jejich roční příjem nepřesáhl v roce 2005 částku a méně, a v roce 2006 částku a méně. Minimální výše ročního příspěvku do systému PRSI však činí 253. Poznámka: Příjemcům vdovských důchodů, příspěvků pro opuštěné manželky, či příspěvků pro neúplné rodiny (s jedním rodičem) je při placení příspěvků na zdravotní pojištění ve výši 2% poskytnuta výjimka. Všem držitelům zdravotních karet (včetně občanů nad 70 let věku) je tato výjimka poskytnuta rovněž. Daňová úleva pro pracující se soustavně zkrácenou pracovní dobou

7 Daňová úleva z daně z příjmu na příspěvky pro nezaměstnané, placené pracujícím se soustavně zkrácenou pracovní dobou zůstává v platnosti až do konce roku Další informace Jestliže jste daňovým poplatníkem v rámci systému PAYE, Vaše daňové záležitosti jsou nyní spravovány v regionu Vašeho bydliště. Další informace lze získat na telefonním čísle Vaší Daňové informační služby pro systém PAYE (Revenue PAYE LoCall Service) (pouze při volání z Irska): Region BMW Pohraniční, Středozemní, Západní Hrabství Cavan, Donegal, Galway, Leitrim, Longford, Louth, Mayo, Monaghan, Offaly, Roscommon, Sligo, Westmeath Region Východní a Jihovýchodní Hrabství Carlow, Kildare, Kilkenny, Laois, Meath, Tipperary, Waterford, Wexford, Wicklow Region Dublin Dublin (město a hrabství) Region Jihozápadní Hrabství Clare, Cork, Kerry, Limerick Jestliže bydlíte mimo Irsko, můžete kontaktovat Informační službu pro otázky ohledně PAYE (PAYE Enquiries) na telefonním čísle Jestliže platíte daně na základě systému daňových přiznání, kontaktujte příslušný daňový úřad, který je uveden na Vašem daňovém výměru. Veškeré výše zmiňované letáky lze získat na internetové adrese daňového úřadu nebo telefonickým objednáním prostřednictvím Daňové informační služby (Revenue s Forms and Leaflets Service) na čísle (LoCall) (nebo , při volání ze zahraničí), případně na kterémkoli daňovém úřadě. Jakékoli dotazy ohledně systému PRSI a příspěvků do systému zdravotního pojištění směrujte na Informační službu Ministerstva zdravotních a rodinných věcí na čísle (01) Seznam hlavních informačních kanceláří k osobní návštěvě Daňová informační kancelář v Tallaght 2. patro (Level), The Square, Tallaght, Dublin 24. Centrální daňová informační kancelář Cathedral Street, u (off) O Connell Street, Dublin 1. Athlone Government Offices, Pearse Street, Athlone. Castlebar Michael Davitt House, Castlebar. Cork Government Offices, Sullivans Quay, Cork. Dundalk Millennium Centre, Dundalk. Galway Hibernian House, Eyre Square, Galway. Kilkenny Government Offices, Hebron Road, Kilkenny. Letterkenny High Road, Letterkenny. Limerick River House, Charlotte Quay, Limerick. Sligo Government Offices, Cranmore Road, Sligo. Thurles Government Offices, Stradavoher, Thurles. Tralee Government Offices, Spa Road, Tralee. Waterford Government Offices,The Glen, Waterford.

8 Wexford Government Offices, Anne Street, Wexford. Daňový úřad Vydáno v prosinci 2005 Zřeknutí se právní odpovědnosti Tento prospekt byl vydán pro informační účely a není určen k interpretaci příslušné legislativy z hlediska práva.

Code of Practice for Determining Employment or Self-Employment Status of Individuals.

Code of Practice for Determining Employment or Self-Employment Status of Individuals. Czech / česky Code of Practice for Determining Employment or Self-Employment Status of Individuals. Metodický postup pro určení statutu zaměstnance nebo osoby samostatně výdělečně činné 1 Metodický postup

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Rakousku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Rakousku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Rakousku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Švédsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Švédsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení ve Švédsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Německu

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Německu Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Německu Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Démonia DIS 2/2014 1/ ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ ZA ROK 2013

Démonia DIS 2/2014 1/ ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ ZA ROK 2013 O B S A H: 1/ ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ ZA ROK 2013 2/ PŘEDKLÁDÁNÍ TISKOPISŮ VYÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, VYÚČTOVÁNÍ DANĚ VYBÍRANÉ SRÁŽKOU PODLE ZVLÁŠTNÍ SAZBY DANĚ A

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Itálii

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Itálii Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Itálii Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ

1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 1.1. ZMĚNY VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ 1.1.1. Zvýšení minimální mzdy Díky úpravě minimální mzdy dochází ke změně v zákonu 592/92 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Portugalsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Portugalsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Portugalsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

1 Úvod. 2 Druhy výdělečné činnosti. 2.1 Příležitostná činnost. 2.2 Dohoda o provedení práce

1 Úvod. 2 Druhy výdělečné činnosti. 2.1 Příležitostná činnost. 2.2 Dohoda o provedení práce 1 Úvod Toto daňové minimum přináší pohled na různé způsoby vykonávání výdělečné činnosti fyzickou osobou a s tím spojené daňové odvody., ať už jde o daň z příjmu nebo o zdravotní, resp. sociální pojištění.

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Lucembursku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Lucembursku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Lucembursku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Pro obec : M A L E N I C E je místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Jihočeský kraj Územní pracoviště

Více

Finanční pomoc studentům ve vybraných zemích

Finanční pomoc studentům ve vybraných zemích Finanční pomoc studentům ve vybraných zemích Zpracoval: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, oddělení knihovnicko-informačních služeb listopad 2008 Finsko Účelem pomoci je poskytnout studentům finanční

Více

ROZBOR NEZDANITELNÝCH ČÁSTEK A SLEV NA DANI FYZICKÝCH OSOB S DOPADEM NA MZDU ZAMĚSTNANCE

ROZBOR NEZDANITELNÝCH ČÁSTEK A SLEV NA DANI FYZICKÝCH OSOB S DOPADEM NA MZDU ZAMĚSTNANCE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika ROZBOR NEZDANITELNÝCH ČÁSTEK A SLEV NA DANI FYZICKÝCH

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Islandu

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Islandu Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení na Islandu Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Srovnání českého a německého mzdového účetnictví Comparison of Czech and German Wages Accounting Jana Hosteková Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Rumunsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Rumunsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Rumunsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

informace o daňových slevách a podporách EšTINA Č Navštivte www.taxireland.ie

informace o daňových slevách a podporách EšTINA Č Navštivte www.taxireland.ie informace o daňových slevách a podporách EšTINA Č Navštivte www.taxireland.ie V TOMTO LETÁKU JSOU UVEDENY HLAVNÍ DAŇOVÉ SLEVY A PODPORY*, KTERÉ JSOU K DISPOZICI PRO JEDNOTLIVCE, A POKYNY PRO JEJICH NÁROKOVÁNÍ.

Více

Zaměstnanec musí sám podávat daňové přiznání, pokud: - měl ještě jiné zdanitelné příjmy než příjmy ze zaměstnání přesahující částku 6 tisíc Kč;

Zaměstnanec musí sám podávat daňové přiznání, pokud: - měl ještě jiné zdanitelné příjmy než příjmy ze zaměstnání přesahující částku 6 tisíc Kč; Daňové přiznání za rok 2013 Daňová expertka Gabriela Ivanco z poradenské společnosti Mazars radí čtenářům týdeníku Dotyk, jak se pohodlně a spolehlivě vypořádat s úskalími daňového formuláře. Daňové přiznání

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Slovinsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Slovinsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení ve Slovinsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE Důležité informace o starobním důchodu Publikace Příručka budoucího důchodce, kterou právě držíte v ruce, obsahuje souhrn nejdůležitějších obecných informací týkajících se nároku

Více

Optimalizace daňové povinnosti u fyzické osoby. Lucie Nedbálková

Optimalizace daňové povinnosti u fyzické osoby. Lucie Nedbálková Optimalizace daňové povinnosti u fyzické osoby Lucie Nedbálková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Cílem bylo optimalizovat daňovou

Více

PRACOVNÍ POMŮCKA č. 1/2012

PRACOVNÍ POMŮCKA č. 1/2012 PRACOVNÍ POMŮCKA č. 1/2012 Katarína Dobešová - (8.11.2012) Změny související se zdaňováním mezd od r. 2013 1. Daňové úlevy na doplňkové penzijní spoření (schválené změny) Od roku 2013 nabývá účinnosti

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013 ~ 1 ~ PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013 I. část - Základní právní předpisy U problematiky zdravotního pojištění jsou rozhodující dva závazné právní předpisy, které zásadně ovlivňují provádění zdravotního

Více

DAŇOVÁ PROBLEMATIKA PODNIKÁNÍ NA SLOVENSKU

DAŇOVÁ PROBLEMATIKA PODNIKÁNÍ NA SLOVENSKU DAŇOVÁ PROBLEMATIKA PODNIKÁNÍ NA SLOVENSKU srpen 2013 I. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Daň z příjmů je ve Slovenské republice upravena zákonem č. 595/2003 Z.Z., o dani z príjmov (http://www.szk.sk/legislativa/zakon-o-dani-z-prijmov/).

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Švýcarsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Švýcarsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení ve Švýcarsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více