Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová"

Transkript

1 Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu VY_32_INOVACE_Chod podniku_02_20 Stupeň a typ vzdělávání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Cílová skupina Anotace Vybavení, pomůcky Účetnictví a daně Podnikání/Chod podniku Mzdy, sociální a zdravotní pojištění Žáci 2. ročníku nástavbového studia Obsahem pracovního listu je 30 testových otázek + řešení. Testové otázky obsahují učivo z tematického okruhu Mzdy, sociální a zdravotní pojištění Dataprojektor, kalkulačka Datum Klíčová slova Hrubá mzda, superhrubá mzda, daňový základ daň, slevy na dani, daňové zvýhodnění, sociální a zdravotní pojištění, vyměřovací základ, plátci sociálního a zdravotního pojištění

2 Pracovní list 7 Souhrnné opakování Test U každé otázky označte jednu správnou odpověď: 1. Pracovní smlouva musí obsahovat a) platový výměr b) místo výkonu práce, datum nástupu, druh práce c) místo výkonu práce, datum podpisu smlouvy, druh práce 2. Pracovní smlouvu je možné uzavřít a) ústní dohodou b) podpisem jednoho vyhotovení smlouvy, kterou si musí ponechat v osobním spisu zaměstnance zaměstnavatel c) jen písemně 3. Kromě pracovní smlouvy mohou občané pracovat na základě a) smlouvy o provedení práce a smlouvy o pracovním zařazení b) dohody o pracovním místě a dohody o provedení práce c) dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce 4. Základním právním předpisem v oblasti personalistiky je a) občanský zákoník b) zákoník práce c) obchodní zákoník 5. Dohoda o provedení práce může být uzavřena na maximálně a) 300 hodin za rok b) 150 hodin za rok c) počet hodin není stanoven 6. Za vykonanou práci náleží zaměstnanci a) odměna, případně prémie b) plat nebo mzda c) jen příplatky

3 7. Platem jsou odměňováni a) zaměstnanci státu, příspěvkových organizací, organizačních složek státu b) zaměstnanci v dělnických profesích c) zaměstnanci, kteří neuzavřeli se zaměstnavatelem pracovní smlouvu 8. Úkolová mzda a) závisí na počtu odpracovaných hodin a úkolové sazbě b) závisí na úkolové sazbě a počtu vyrobených výrobků c) závisí na hodinovém mzdovém tarifu a počtu výrobků 9. K výkonovým normám patří a) norma času a norma spotřeby materiálu b) norma množství a norma času c) normativ spotřeby času a norma množství 10. Časová mzda a) její výše závisí na stanoveném hodinovém mzdovém tarifu a počtu odpracovaných hodin b) závisí na počtu odpracovaných hodin a splnění denní normy c) závisí na denní časové normě 11. Hrubou mzdou se rozumí a) částka určená k výplatě b) částka, kterou zaměstnanec skutečně vydělá c) částka před uplatněním slev na dani 12. Hrubá mzda je a) součet základní mzdy a sociálního a zdravotního pojištění b) součet základní mzdy a sociálního a zdravotního pojištění, které hradí za zaměstnance zaměstnavatel c) součet základní mzdy a pohyblivých (návazných) složek mzdy 13. Hrubá mzda je a) vyměřovacím základem pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění b) základem pro výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti c) základem pro výpočet prémií a odměn

4 14. Superhrubá mzda a) je hrubá mzda navýšená o sociální a zdravotní pojištění, které hradí zaměstnanec b) je 1,34 násobek hrubé mzdy c) je základem pro výpočet slevy na dani 15. Sociální pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance činí a) 6,5 % z hrubé mzdy b) 25 % ze superhrubé mzdy c) 25 % z hrubé mzdy 16. Sociální pojištění, které hradí zaměstnanec činí a) 6,5% ze základní mzdy b) 6,5 % z hrubé mzdy c) 6,5% ze superhrubé mzdy 17. Zdravotní pojištění, které hradí za zaměstnance zaměstnavatel činí a) 4,5 % z hrubé mzdy b) 6,5 % ze superhrubé mzdy c) 9 % z hrubé mzdy 18. Vyměřovacím základem pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění u zaměstnanců a zaměstnavatelů je a) hrubá mzda zaměstnance b) superhrubá mzda zaměstnance c) daňový základ 19. Zdravotní pojištění, které hradí zaměstnanec činí a) 4,5 % ze superhrubé mzdy b) 4,5 % z hrubé mzdy c) 6,5% z hrubé mzdy 20. Hrubá mzda zaměstnance je Kč. Superhrubá mzda bude a) Kč b) Kč c) Kč

5 21. Superhrubá mzda je podkladem pro stanovení a) sociálního a zdravotního pojištění b) daňového základu c) čisté mzdy 22. Sazba daně pro výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti je v současné době a) pro všechny zaměstnance jednotná b) je různá, závisí na výši základu daně c) je různá, závisí na výši hrubé mzdy 23. Výši zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti mohou v průběhu roku ovlivnit pouze a) sleva na poplatníka, vyživovanou manželku či manžela a daňové zvýhodnění na vyživované děti b) sleva na poplatníka a sleva na vyživovanou manželku či manžela c) sleva na poplatníka a daňové zvýhodnění na vyživované děti 24. Čistá mzda a) je rozdíl hrubé mzdy a uplatněných slev b) je částka, která vznikne po odečtení sociálního a zdravotního pojištění, které hradí zaměstnanec a zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti po odečtení uplatněných slev na dani a daňového zvýhodnění od hrubé mzdy c) je rozdíl superhrubé a hrubé mzdy 25. Prohlášení poplatníka k dani z příjmů ze závislé činnosti a) je zaměstnanec povinen podepsat b) může podepsat zaměstnanec ve všech souběžných zaměstnáních c) nemusí zaměstnanec podepsat 26. Zdravotní pojištění za osoby nezaměstnané a důchodce hradí příslušné zdravotní pojišťovně a) krajský úřad b) úřad práce podle místa bydliště c) stát

6 27. Plátcem zdravotního pojištění jsou a) zaměstnavatelé, zaměstnanci, stát, úřad práce, osoby bez zdanitelných příjmů, osoby samostatně výdělečně činné b) stát, osoby bez zdanitelných příjmů, osoby samostatně výdělečně činné, zaměstnavatelé, zaměstnanci c) zaměstnavatelé, zaměstnanci, osoby bez zdanitelných příjmů, osoby samostatně výdělečně činné 28. Vyměřovacím základem pro výpočet sociálního pojištění u osob samostatně výdělečných činných je a) rozdíl příjmů a výdajů, od kterého lze odečíst nezdanitelné položky b) 35 % ze základu daně c) 50 % ze základu daně 29. Základ daně u podnikatele činí Kč. Vyměřovací základ má hodnotu a) Kč b) Kč c) Kč 30. Mezi nezdanitelné položky nepatří a) úroky z úvěru ze stavebního spoření, úroky z hypotečního úvěru, penzijní připojištění b) položky, které lze odečíst z vypočtené daně c) dary na charitativní činnost, bezplatné dárcovství krve

7 Test řešení 1. b 2. c 3. c 4. b 5. a 6. b 7. a 8. b 9. b 10. a 11. b 12. c 13. a 14. b 15. c 16. b 17. c 18. a 19. b 20. b 21. b 22. a 23. c 24. b 25. c 26. c 27. b 28. c 29. b 30. b

8 Zdroje: vlastní

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY -Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

EKONOMIKA Výpočet mezd, zákonné odvody pracovní list

EKONOMIKA Výpočet mezd, zákonné odvody pracovní list Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Výpočet

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

ÚČTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PODNIKU

ÚČTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PODNIKU ÚČTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PODNIKU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1408 Autor Ing.

Více

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1420 Autor Ing.

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva Ekonomika Úvod do světa práce Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Ing. Miriam Jandlová Tematický celek: Daňová soustava ČR Cílová skupina: žáci střední školy s výukou ekonomických předmětů Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

JAK SPOČÍTAT VÝPLATU. Finanční matematika 20

JAK SPOČÍTAT VÝPLATU. Finanční matematika 20 JAK SPOČÍTAT VÝPLATU Finanční matematika 20 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

1.Struktura pracovníků

1.Struktura pracovníků Pracovníci podniku 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku; Produktivita práce; Pracnost; Člověk

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: mzda, plat,

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Hana FATĚNOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně VÝPOČET MEZD, ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ A OPTIMALIZACE

Více

Mzdová soustava, odměňování pracovníků

Mzdová soustava, odměňování pracovníků Mzdová soustava, odměňování pracovníků Odměňování pracovníků představuje odměnu za vykonanou práci. Je upraveno především v zákoníku práce. (www.zakonycr.cz/úplná znění vybraných zákonů/zakonik práce)

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: Šablona: III/2

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: Šablona: III/2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

5. Zúčtování se zaměstnanci

5. Zúčtování se zaměstnanci 5. Zúčtování se zaměstnanci Obsah kapitoly: odměna zaměstnance za práci písemnosti a evidence práce a mezd mzda, složky mzdy výpočet hrubé mzdy, čisté mzdy, částky k výplatě srážky z mezd (povinné, dobrovolné)

Více

1 Úvod. 2 Druhy výdělečné činnosti. 2.1 Příležitostná činnost. 2.2 Dohoda o provedení práce

1 Úvod. 2 Druhy výdělečné činnosti. 2.1 Příležitostná činnost. 2.2 Dohoda o provedení práce 1 Úvod Toto daňové minimum přináší pohled na různé způsoby vykonávání výdělečné činnosti fyzickou osobou a s tím spojené daňové odvody., ať už jde o daň z příjmu nebo o zdravotní, resp. sociální pojištění.

Více