Zápis z jednání Rady národních geoparků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Rady národních geoparků"

Transkript

1 Zápis z jednání Rady národních geoparků Geopark Kraj blanických rytířů (Vlašim) 11. listopadu 2014 Přítomni: dle prezenční listiny (viz příloha č. 1) Přivítání členů a hostů RNG ředitelkou NG Kraj blanických rytířů, Mgr. Kateřina Červenkovou Schválení programu jednání Schválení zápisu z minulého jednání a kontrola plnění úkolů (Martina Pásková) Určení zapisovatele: Monika Mrázová 1. SEKCE HODNOCENÍ NOMINACÍ PŘEDSEDA Kateřina Červenková Nominační dokument Geoparku Ralsko Mrázová prezentovala posun přípravy nominačního území Geoparku Ralsko za období od posledního jednání rady NG zejména v oblasti Partnerství a podpory v regionu, Koncepčních podkladů (územní plán města Ralska bude schválen zastupitelstvem v 1. polovině prosince 2014) a o personálním složení Správní rady (rozšíření SR na 12 členů) a Výkonného týmu (geolog Mgr. Dominik Rubáš). Dále informovala o aktivitách v roce 2014 (např.: podání projektu Společný projekt posílení environmentálního monitoringu v geoparcích, zpracování projektů Krajina jako učebnice geologie a Zážitkové průvodcování na geostezkách realizace 2015 a další) a o plánu na rok Hošek podotknul, že Ralsko je vstřícné k lidem s handicapem, probíhá jednání s pí. Frankovou ohledně sjednocení piktogramů přístupnosti zařízení cestovního ruchu v rámci ČR, kterou pro MMR zpracovává Pražská organizace vozíčkářů, pí. ministryně přislíbila záštitu. Dále uvedl, že rozhodující bude schválení územního plánu. Adamovič uvedl, že je vypuštěno Máchovo jezero z důvodu opravy hráze a že se geoparku Ralsko podařilo najít geologa. Je jím p. Dominik Rubáš. Dále podotknul trvající podporu místních samospráv i po komunálních volbách. Diskuze: Pásková upozornila na možný vznik problému záštita x certifikát, nejdříve získat certifikát, poté záštitu MŽP. Dále obecně shrnula, v čem spočívá práce mentorů a upozornila na nutnost objektivního přístupu. Uvedla, že zásadní je spolupráce s Vojenskými lesy a schválení územního plánu. Šauer konstatoval pozitivní pocit z odvedené práce geoparku, u problémů, které byly debatovány na minulém zasedání, pociťuje posun dopředu. Štědrá otevřela otázku moderního způsobu získávání nerostných surovin, mohlo by být jedno z nosných témat geoparku a působit osvětově. Mrázová uvedla, že se v území geoparku Ralsko uvažuje o znovuotevření těžby uranu. Brodský se prezentující dotázal, odkud má tyto informaci, neboť on má naopak informaci, že na území geoparku Ralsko se již nikdy nic těžit nebude. Pásková pochválila manažerský přístup geoparku. Červenková vznesla otázku, zda geopark neuvažuje o rozšíření plochy. Mrázová odpověděla, že se o rozšíření zatím neuvažuje. Pásková ukončila diskuzi. Pochválila geopark za jeho manažerský přístup a znatelný postup. 1

2 Usnesení č. 1: Rada NG považuje prezentovaný pokrok za velmi pozitivní z hlediska naplňování doporučení členů Rady z jejího minulého zasedání, zejména ve věci interpretace geologického dědictví, Vojenských lesů a geologa geoparku. Nominační dokument Geoparku Jeseník Krist informoval o nových realizacích na území Geoparku Jeseník a to zejména o Naučné stezce Dědictví břidlice (postavena v roce 2013 na Vítkovsku), dále o Mezinárodním symposiu Těžba a zpracování břidlice, projektu Krajina břidlice, o zpřístupňování břidlicového dolu, naučných stezkách po vulkanitech v Nízkém Jeseníku, geostezkách Rýmařovska, geologické expozici Karlova Studánka, stálé expozici Spirála času Země, hornickém muzeu v Horním Městě, o projektu Jedeme všichni, a dalším Šauer podotknul, že projekty vytváří základní kameny v geoturismu a pochválil geopark za realizaci projektů. Geopark propojuje značku s hlavním cílem úsilí myšlenky geoparku. Vzhledem k velikosti geoparku je velmi pestrá nabídka turistických aktivit, pokrok linie práce v terénu a geologické nabídky. Z nedostatků uvedl pouze poměrně mnoho zainteresovaných subjektů, které není lehké zkoordinovat, a tím se prodlužují termíny. Řídkošil kladně zhodnotil výrazný pokrok v budování infrastruktury geoparku. Doporučil geoparku, aby se rozloha km 2 udržela, rodí se zde silná manažerská struktura a věří, že to zvládnou. Diskuze: Smutek upozornil na pečlivé zvolení taktiky, aby nedošlo ke kolizi a dále na jednotné zpracování geologie z důvodu rozmanitosti a bohatství v této oblasti. Upozornil na možný vznik problému ve spolupráci subjektů v důsledku velké rozlohy geoparku. Pásková uvedla, že na evropské globální velikosti je toto běžná rozloha, ale s méně subjekty. Také vidí potenciální problém ve spolupráci subjektů. Krist poznamenal, že úzce spolupracují se Správou CHKO Jeseníky. Brodský podotknul, že by uvítal informativní tabule vítající návštěvníky, aby věděli, že se nachází na území geoparku. Pásková vyzdvihla poznatky ze zahraničí, kde tyto slavobrány běžně fungují. Stárka také podpořil myšlenku informačních tabulí s cílem přiblížit se evropským standardům. Usnesení č. 2: Rada NG považuje prezentovaný pokrok za velmi pozitivní, zejména z hlediska interpretační infrastruktury a organizační struktury a považuje předložení nominační dokumentace na jarním zasedání Rady za vhodné. Broumovsko - žádost o titul kandidátský geopark Růčková informovala o přípravě k ustavení národního geoparku Broumovsko. Krátce shrnula činnost v předchozích letech až po současnost a představila činnost v nejbližší době např. Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov, expozice Infobod v Klášteře, Instalace 40 QR kódů u geotopů v území Geoparku Broumovsko, spuštění webu, vydání brožury. Ziegler konstatoval jednoznačný geologický potenciál tohoto území. Uskutečnil se zde seminář křídových geologů a všech geologů vůbec, který byl velmi užitečný. Vybavenost díky CHKO je velmi dobrá. Florian se vyjádřil k turistickému potenciálu. Oceňuje dobré nápady propojení geologie a pískovce, srozumitelnost pro turisty. 2

3 Diskuze: Adamovič vidí drobná úskalí v nerovnoměrně rozvržené infrastruktuře a velkých ubytovacích kapacitách. Rozsah geoparku je totožný s CHKO, což představuje určitou turistickou zátěž. Růčková informovala o nově vznikajících parkovacích kapacitách, vytváření QR kódů a ubytovacích kapacitách. Cílem je vytvořit ubytovací kapacity v celách bývalých řeholníků. Také je velký zájem z polské strany o spolupráci, zpracovali publikaci Geoturistika první kroky, více se uvidí po komunálních volbách. Pásková podpořila myšlenku možnosti vzniku mezinárodního geoparku. Štědrá poznamenala, že by problém mohl nastat v interpretaci geologického území s odbornou komunitou. Bylo by dobré, aby geologové, kteří zde pracují, se poohlédli a zjistili, co se na území během 5 let změnilo. Usnesení č. 3: Rada NG vyhovuje žádosti o titul kandidátský geopark a konstatuje, že Geopark Broumovsko má geologický a turistický potenciál požadovaný pro získání certifikátu NG. Revalidace NG Egeria Štědrá shrnula výsledky hodnocení geoparku Egeria a poznatky z návštěvy, jejíž součástí byla terénní část i diskuze s ředitelem Rundem a Jiřím Loskotem o sebehodnocení a výhledech rozvoje geoparku. Z hlediska interpretace geologického dědictví jsou silnou zbraní a jednoznačným pozitivem sítě infotabulí, beetagů a tištěných materiálů ve vazbě na dvě velká regionální muzea a řadu dalších. Infocentra jsou vybavena info materiály, geopark je v regionu masivně prezentován. Spolupráce s geoprůvodci je zatím váhavá, existují nabídky exkurzí s jejich asistencí. Prezentace Egerie jede po tradiční linii obohacené o virtuální webový svět, výborná je prezentace na FB a vyvažuje pasivní webovou stránku. Manažerský tým pracuje dobře ve smyslu udržení a rozvoj projektů geoparku, jejichž jádro se daří posunovat výrazně dál a výsledky jsou zřejmé a velmi dobré. Činnost je trochu ovlivněná pozicí opřenou o Muzeum Sokolov. Vše je v rukách 1-3 osob a to je do budoucna málo. Florian doplnil výklad fotodokumentací s komentářem z návštěvy. Diskuze: Smutek uvedl pár postřehů. V Německu se setkal s českými materiály geoparku Egeria, v ČR toto chybí. Berme to jako problém nás všech k zamyšlení, že všeobecně je o geoparcích málo vědět. Dále uvedl názor, že úzké sepjetí s organizací, která je v gesci krajského úřadu z hlediska dlouhodobého finančního rozpočtování je stav který zakládá na určité problém týkající se dlouhodobé životaschopnosti geoparku jako takového, protože v momentu kdy se zažádá o nějaké finanční prostředky, které je nutné čerpat ad hoc, potřebné k využití, nastane problém, že nejsou ve finančním plánu. Do budoucnosti dalších 4 let by doporučil Egerii, aby toto byl jeden z pilířů jak se z tohoto vymanit. Pásková navázala na toto téma v obecné rovině. Celkově by geoparky měly směřovat co nejvíce na napojení na starosty a obce. I na evropské globální úrovni se to ukazuje jako nejživotaschopnější varianta. Do budoucna se toto bude diskutovat, zda upravit financování geoparků obcemi přímo ve Směrnici. Florian upřesnil, že financování funguje hodně projektově, ale vidí stabilitu v tom, že management jako takový je stabilizovaný v muzeu, kde již nějakou dobu funguje. Stárka by se u hodnocení a realizací geoparku více přimlouval k tomu, abychom vycházeli z reálných podmínek finančního zajištění. Reálné hodnocení vidí v tom, že geopark má několik pracovníků, kteří pracují na plný výkon a odvedená práce za minulé roky je obdivuhodná. Dále se přimlouvá k tomu, abychom v rámci procesu revalidace motivovali k cíli přeshraniční spolupráce, a tím se o něco více posunuli k evropským geoparkům. Loskot se vyjádřil k hodnocení mentorů, zejména ke komunikaci, která byla hodnocena jako slabší stránka. Všechny materiály byly prezentovány minimálně na úrovni regionální TV, ve chvíli kdy byly materiály odprezentovány, poptávka nesmírně stoupla (Toulavá kamera, rádio Impuls). Prezentace vůči veřejnosti je na dobré úrovni, i když na Radě geoparků se příliš nereprezentují. Pásková doplnila, že podstatné jsou doporučení, které jsou důležitou součástí revalidačního procesu. Udávají, co má geopark další 4 roky vylepšovat. Není třeba si brát vyřčené slabiny jako vytýkání, ale jako hledání toho, co je třeba zlepšit. Dále zmínila nově vzniklý film Tajemství nitra Země. 3

4 Usnesení č. 4: 4a) Rada NG doporučuje ministrovi ŽP Richardu Brabcovi prodloužit certifikát NG Egeria na období dalších 4 let. 4b) Mentoři Veronika Štědrá a Jan Florian zpracují doporučení, které bude projednáno na dalším jednání Rady a jehož plnění bude hodnoceno v rámci další revalidace Geoparku Egeria. 4c) RNG doporučuje NG Egeria zintenzivnit spolupráci s BG přípravu přeshraniční nominace do EGN. 4d) Mentory pro další revalidační období byli určeni Jaroslav Hromas (geologie)a Kateřina Červenková (regionální rozvoj a cestovní ruch). Revalidace NG Český ráj Smutek uvedl, že proces poznávání v čase je na dobré úrovni zvenčí. Český ráj úzce spolupracuje s geoparkem Železné hory na produkci výstav, které jsou v Muzeu Českého ráje, kde je geologie prezentována obecně věc, která je velmi silná z hlediska ukotvení tématu, proč vlastně ty geoparky jsou. Pásková navázala, že má výhodu, že může pozorovat geopark z pozice globálního geoparku, jak funguje na mezinárodní úrovni. Děje se v něm spousta geoturistických aktivit a bezesporu vyniká tím, že je na mezinárodní úrovni. Probíhá hojná publikační činnost, geopark vytváří velké hodnoty. Problém podobný jako v Jeseníku, zainteresováno mnoho institucí. Management by zasloužil nějakého vylepšení, rozšíření týmu. Zásadní problém geoparku: Území by si zasloužilo mít vlastní interpretační infrastrukturu ve smyslu sídla. Bylo by dobré se vymezit a mít vlastní interpretační centrum a zázemí. Usnesení č. 5: 5a) Rada NG doporučuje ministrovi ŽP Richardu Brabcovi prodloužit certifikát NG Český ráj na období dalších 4 let. 5b) RNG doporučuje NG Český ráj realizovat revalidační doporučení, jehož plnění bude hodnoceno v rámci další revalidace NG Český ráj. 5c) Mentory pro další revalidační období byli určeni Jaroslav Kadlec (geologie) a Iveta Čtveráková (regionální rozvoj a cestovní ruch). 2. SEKCE AKTIVITY SÍTĚ NÁRODNÍCH GEOPARKŮ PŘEDSEDA Jaroslav Kadlec IROP podpora CR skrze obnovu památek Šauer informoval o čtyřech prioritách IROPu, o pracovní skupině k PO 3. Dále o podporovaných aktivitách dle PD IROP, absorpčních kapacitách, způsobilých výdajích, monitorovacích indikátorech a specifických kritériích přijatelnosti dle PD IROP. Zahájení programu v oblasti Kultura je přepokládáno v červnu Hošek doplnil, že v současné době MAS LEADER v ČR aktualizují své Strategie místního rozvoje pro období a pro finanční podporu v novém programovacím období budou v konkurenčním boji usilovat o další možnosti čerpání finančních prostředků v rámci Programu rozvoje venkova v období Šauer dále uvedl, že dalším zdrojem se ukazuje přeshraniční spolupráce, která bude nejdostupnější pro regiony na měkké projekty. Pásková navázala, že by bylo dobré pozvat NM Matouškovou na 3. Ročník Konference národních geoparků v Chrudimi. Zprávy mentorů národních i kandidátských geoparků Pásková zdůraznila udržení objektivity při návštěvě mentorů geoparku a dále doporučila, jaké by měly být optimální náklady (hotel***, veřejná doprava, strava). Dále požádala o dodržování a domlouvání mentorů s geoparky předem na podmínkách návštěvy, hrazení dopravy apod. Geopark Český ráj Pásková: mentorská zpráva podána v rámci předcházejícího bodu (revalidace geoparku). 4

5 Egeria Pásková: mentorská zpráva podána v rámci předcházejícího bodu (revalidace geoparku). Geopark GeoLoci Babůrek informoval o proběhlé návštěvě geoparku v červnu na 3 dny. Region je zajímavý zejména tím, že je relativně malý, rozdělen na podregiony. Je zde 52 obcí zúženo v rámci geoparku, řeší se, jak budou obce financovat turistiku v regionu, geopark by se chtěl podílet na organizaci rozdělení financí. Probíhá spolupráce s vzájemná reklama. Problém vidí v bezbariérovém přístupu, se kterým se potýká zpočátku každý geopark. Brodský se vyjádřil k fungování cestovního ruchu, které bylo dobře nastaveno na prvopočátku při certifikaci, dopředu se posouvá velmi mírně, chtělo by na tom zapracovat. Aby mohlo hodnocení proběhnout podrobněji, potřeboval zaslat výtky z hodnotící zprávy mentorů, bylo domluveno, že pošle do 14 dnů, ale to se nestalo. Navštívili celý okres, bezbariérové záležitosti, pochvala za navázání přeshraniční spolupráce s Bavorskem. Přidal by informační tabule typu Nacházíte se na území geoparku, Shrnutí: stejná úroveň, možná o malinko se zvedla. Geopark Železné hory Hrubeš: nenavštívil Smutek nabídl návštěvu uskutečnit v rámci 3. Konference národních geoparků v květnu. Geopark Kraj blanických rytířů Hošek zmínil dobré spojení managementu s Posázavím, mentoři dostávají pravidelné zprávy o pořádaných akcích, daří se jim zvyšovat návštěvnost tohoto území, dovedou skloubit poznání geologie se zážitky, území má potenciál, příznivě se projevuje zapojení geologů. Geopark Podbeskydí Stárka uvedl, že od hodnocení geopark navštívil opakovaně při služebních cestách, ovšem nikoli při speciální inspekční návštěvě. Geopark nadále pokračuje v aktivitách, které byly kladně hodnoceny vydal 12 skládaček, podařila se akce experimentální tavba železa, která měla velký ohlas. K instalaci a otevření je připravena nová naučná stezka ve Skotnici, geopark má již vlastní web v zárodečném stadiu. Dokončen byl krajino-archeologický průzkum starých důlních děl, rozpracován je nyní interpretační plán geoparku. Také se zlepšuje spolupráce se starosty, ovšem jednání se šéfem destinačního cestovního ruchu dopadlo bez výsledku. Postupně se daří prosazovat informaci o geoparku a vazbu na geopark do dokumentů regionálního cestovního ruchu, probíhají jednání s Muzeem Novojičínska ohledně možnosti vzniku interpretačního centra geoparku ve Štramberku. Šauer doplnil, že jsou pravidelně informováni o aktivitách geoparku. Geopark Jeseník Pásková: mentorská zpráva podána v rámci předcházejícího bodu (diskuse k připravované nominaci geoparku). Geopark Vysočina Hošek zmínil problém s komunikací, nefunkční partnerství a management. Celkový pocit je, že není zájem to řešit. Pásková: pan Dolejský není činný z důvodu pozice NM na MŽP, předání agendy geoparku neproběhlo úspěšně, je třeba hlídat čas určený k realizaci kandidatury. Geopark Ralsko Pásková: mentorská zpráva podána v rámci předcházejícího bodu (hodnocení pokroku v přípravě nominace). Geopark Broumovsko Pásková: mentorská zpráva podána v rámci předcházejícího bodu (žádost o udělení titulu kandidátský geopark ). 5

6 Organizace 3. Ročníku Konference národních geoparků Doucek informoval o termínu konference, představil 1. cirkulář obsahující hlavní cíl 3. ročníku Konference národních geoparků, základní informace a předběžný program. Konference bude rozdělena do 3 témat (Prezentace geověd v plenéru, Vzdělávání v geovědách, Spolupráce s místními aktéry s důrazem na geoprodukty). Součástí konference bude i doprovodný program např.: muzejní noc, sobotní jarmark, rýžování v náhonu vedle divadla apod. V lednu 2015 bude představen 2. cirkulář s konkrétním obsahem. Současně bude v tomto termínu probíhat Týden geoparků. Pásková požádala o formování podmínek Týdne geoparků, od kdy do kdy, jaké budou možnosti, prostory apod. Smutek doplnil, že účast přislíbil ministr Brabec. Pásková navrhla, aby se udal základní design materiálů, aby byly jednotné. Dále je na každém geoparku, kolik materiálů si připraví a jak se k tomu postaví. Řídkošil se přimluvil pro to, aby se dala výrazná sleva pro studenty a seniory (v dalším cirkuláři), dále sdělil, že témata jsou moc speciálně geologická, uvítal by přidání jednoho negeologického tématu. Štědrá naopak podpořila geologické zaměření z důvodu méně geologicky zaměřené minulé konferenci v Ralsku, nyní více zaměřeno na interpretaci. Projekty, film, veletrhy, publikace, kalendář, konference Sobotová stručně prezentovala informace o proběhlé 2. Konferenci národních geoparků v dubnu. Zúčastnilo se cca 100 lidí, záštitu udělilo MŽP, MZe, MMR, MK a agentura CzechTourism, včetně finanční podpory, a dále město Ralsko a Doksy Veletrhy: na začátku roku 2015 proběhnou veletrhy GO RegionTour, HolidayWorld a SlovakiaTour. Na všech těchto veletrzích je domluvený prostor na stánku Czechtourismu. Veškeré podklady k prezentaci geoparků, které chtějí být prezentovány na těchto veletrzích musí zaslat nejpozději do konce roku na MŽP. Norské fondy: podával se společný projekt na posílení environmentálního monitoringu geoparků, hlavním žadatelem geopark Ralsko, společně s geoparky Jeseníky, Joachima Barranda, Podbeskydí a Kraj blanických rytířů byl projekt podán, vyhodnocení zatím není. Začátek projektu by byl plánovaný na přelom prosince a ledna. Projekt je zaměřený především na monitoring a na zjišťování jednotlivých informací o geotopech. Pásková požádala, aby se všichni snažili hledat, kam by se tento projekt dal zapojit, pokud to nevyjde u Norských fondů. Sobotová dále informovala o proběhlé výzvě Švýcarských fondů, vyhodnocení by mělo proběhnout do konce listopadu. Pásková doplnila, že tyto výzvy probíhají i na ostatních ministerstvech, kde by geoparky mohly uspět, je potřeba si toto ohlídat. Jako každý rok byla vyhlášena výzva pro nevládní neziskové organizace na MŽP, nyní bude vyhlášena na MMR. Sobotová uvedla informace o přípravě kalendáře na rok 2015 a požádala o zaslání materiálů do , nebo alespoň o informaci, zda bude geopark požadovat kalendář. Pásková vzhledem k odlišným názorům na datování kalendáře požádala o vyjádření se k různým variantám kalendáře, zda od dubna, nebo od ledna na mail sl. Sobotové. Uvítá veškeré návrhy a komentáře. Sobotová poslední informaci věnovala sborníku z 2. konference národních geoparků, která bude rozeslána mailem. Pásková vznesla dotaz na geopark Železné hory, zda nechce tento Sborník vydat v tištěné formě a předložit ho na 3. výroční konferenci. Pásková dále informovala o publikaci dr. Bajera. Tato publikace bude vytištěna na MŽP, zatím máme možnost do toho mluvit, proto žádá o připomínky, co by se dalo vylepšit, zejména GeoLoci, Vysočina a Český ráj. Termín je do konce roku, abychom publikaci někam posunuli. Dále informovala o Konferenci v Hradci Králové, která proběhne na konci ledna a o Ekofilmu, kde by měla proběhnout schůzka s p. Procházkou na Barrandově - debata nad prvními výstupy filmu. Až budeme vědět bližší informace, oslovíme patřičné geoparky, aby se schůzky zúčastnili. Geo-olympiáda Kříž stručně informoval o proběhlé Geo-olympiádě. Více informací na 6

7 Informace z Konference UNESCO o geoparcích Pásková informovala o proběhlé konferenci globálních geoparků, kde došlo ke schválení zásadních materiálů a to pro přeměnu geoparků na globální geoparky UNESCO. Byla založena Asociace globálních geoparků UNESCO, z důvodu právní subjektivity geoparků, každý člen bude platit 1000 dolarů ročně. Dále byl schválen Statut globálních geoparků. Doucek si připravil fotodokumentaci s komentářem z navštíveného geoparku v rámci Konference. Termíny a místa konání akcí Rady NG Příští zasedání Rady NG 2015: Geopark Železné hory (Chrudim) 21. května ročník Konference NG: NG Železné hory (Chrudim) května 2015 Podzimní zasedání Rady NG 2015: NG GeoLoci (Plzeň hl. město kultury EU pro rok 2015) Jarní zasedání Rady NG 2016: Geopark Český ráj 4. ročník Konference NG: Geopark Český ráj Podzimní zasedání Rady NG 2016: Geopark Egeria Shrnutí úkolů Národní geoparky: Výroční zprávy zaslat Páskové do Pásková + Stárka + Hrubeš: schůzka - prokonzultovat a řešit dopis od pí. Stárkové Geopark Jeseníky: Předložení nominačního dokumentu na jaře 2015 MŽP ve spolupráci s MD (podpora MMR): jednání ohledně plošných cílů Všechny geoparky: koordinace přípravy aktivit všech geoparků v rámci Cíle 3 přeshraniční spolupráce na projektech se sousedními státy, Hošek Smutek + Doucek: Konference národních geoparků: předložit 2. Cirkulář s konkrétním obsahem konference, během ledna 2015 Všechny geoparky: zaslat podklady pro kalendář na rok 2015 do vyjádřit se k variantám budoucích kalendářů: varianty rozešle Sobotová Pásková: rozeslat publikaci Geoparky ČR k připomínkám včetně edičních pokynů Všechny geoparky: zaslat připomínky k publikaci Geoparky ČR do Čtverákové Všechny geoparky: pokud bude vyprodukován nějaký materiál vhodný do Ekofilmu, zaslat Mrázové Pásková: rozeslat Strategii podpory rozvoje NG Všechny geoparky: zaslat připomínky ke Strategii podpory rozvoje NG do Mrázové/Páskové Ukončení zasedání RNG Dne 11. listopadu 2014 Zapsala: Monika Mrázová Zkorigovala: Martina Pásková Přílohy: 1. Prezenční listina 7

8 Příloha 1 Prezenční listina členů a hostů Rady národních geoparků 8

9 9

Globální geoparky pod patronací UNESCO

Globální geoparky pod patronací UNESCO Geoparky a UNESCO Globální geoparky pod patronací UNESCO 2000 - Síť evropských geoparků (EGN) 2004 - Síť globálních geoparků (GGN) pod patronací UNESCO - odlišnost od konceptu světového dědictví 2007 -

Více

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014 CESKLAPES GEOTURISMUS Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory RNDr.Daniel Smutek únor 2014 GEOTURISMUS, GEOPARK obecné pojmy geoturismus a geopark nové výdobytky hospodářského odvětví

Více

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Případová studie Chotěbořsko Mgr. Iveta Čtveráková iveta.ctverakova@natur.cuni.cz Seminář Venkov 2015 5. 2. 2015 Téma geoturismu v kontextu aktuálních

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Národní geopark GeoLoci

Národní geopark GeoLoci Národní geopark GeoLoci Co je to geopark? - území poskytující obraz o geologickém vývoji Země a vlivu místního přírodního bohatství na ekonomický a kulturní rozvoj místní společnosti - zajímavá interpretace

Více

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba Vás zvou na 2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Konference národních geoparků se koná

Více

2. ročník Konference Národních geoparků

2. ročník Konference Národních geoparků Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba se záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, ministryně pro místní rozvoj Věry Jourové, ministra zemědělství Mariana Jurečky, ministra

Více

3. Konference národních geoparků HARMONOGRAM Prezence 8:00-9:00 ÚVOD 9:00-9:30 Daniel Smutek, Národní geopark Železné hory Petr Řezníček, starosta Chrudimi Václav Kroutil, radní Pardubického kraje Zdeněk

Více

Zápis z jednání Rady národních geoparků

Zápis z jednání Rady národních geoparků Zápis z jednání Rady národních geoparků Karlova Studánka Geopark Jeseníky 23. - 24. října 2012 Přítomni: dle prezenční listiny (viz přílohy č. 1 a 2) Otevřené jednání Rady 23. října Přivítání členů a hostů

Více

Dobrá Praxe 2015. Program konference. Příkladné geoturistické a ekoturistické produkty v podmínkách ČR 29. 30. 1. 2015

Dobrá Praxe 2015. Program konference. Příkladné geoturistické a ekoturistické produkty v podmínkách ČR 29. 30. 1. 2015 Dobrá Praxe 2015 Příkladné geoturistické a ekoturistické produkty v podmínkách ČR Program konference 29. 30. 1. 2015 Rámcový program konference Dobrá praxe Čtvrtek 29. 1. 2015 08:30 09:30 prezence 09:30

Více

Ad 1) Jednání Koordinační pracovní skupiny zahájil ředitel KMAS SERVISO, o.p.s. Jan Bittner

Ad 1) Jednání Koordinační pracovní skupiny zahájil ředitel KMAS SERVISO, o.p.s. Jan Bittner Zápis z Koordinační pracovní skupiny projektu spolupráce Hovořme s venkovskými lidmi, ale především jim naslouchejme, realizovaného v rámci PRV, IV.2.1. b) Datum konání: 13.1.2011 Místo konání: Vzdělávací

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Zápis z jednání Komise Geotermálního projektu Litoměřice. konaného dne 10.6. 2014, od 15,30 hodin v kanceláři starosty města Litoměřice

Zápis z jednání Komise Geotermálního projektu Litoměřice. konaného dne 10.6. 2014, od 15,30 hodin v kanceláři starosty města Litoměřice Zápis z jednání Komise Geotermálního projektu Litoměřice konaného dne 10.6. 2014, od 15,30 hodin v kanceláři starosty města Litoměřice Přítomní členové komise GTE: Ladislav Chlupáč, Radek Lončák, Jiří

Více

Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 24. 9. 2012 od 13 30 h v areálu Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích Přítomní: PV: pp. Josef Teuer, Lukáš Volný,

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s.

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Číslo připomínky 1 Charita Hlučín, Lukáš 2 Charita Hlučín, Lukáš 3 Charita Hlučín, Lukáš

Více

Setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody 2015

Setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody 2015 Setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody 2015 Svaz vodního hospodářství ČR spolu s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí uspořádal dne 20. března 2015 v Kongresovém

Více

NÁRODNÍ GEOPARK EGERIA. Putování časem do dávné minulosti Země Eine grenzelose Zeitreise durch die geologische Mitte Europas

NÁRODNÍ GEOPARK EGERIA. Putování časem do dávné minulosti Země Eine grenzelose Zeitreise durch die geologische Mitte Europas NÁRODNÍ GEOPARK EGERIA Putování časem do dávné minulosti Země Eine grenzelose Zeitreise durch die geologische Mitte Europas Geopark Souvislé území s geologickými fenomény Základní činnost Aktivity Spolupráce

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Z á p i s. z členské schůze DSO Broumovsko konané dne 24. 1. 2012 v Meziměstí

Z á p i s. z členské schůze DSO Broumovsko konané dne 24. 1. 2012 v Meziměstí Z á p i s z členské schůze DSO Broumovsko konané dne 24. 1. 2012 v Meziměstí Přítomni: p. Cahová, P. Rejchrt, P. Kotrnec, p. Harasevič, p. Hermonová, p. Chráska (Jetřichov, místostarosta), p. Rosová, Ing.

Více

Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu Konference s mezinárodní účastí 2. ročník

Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu Konference s mezinárodní účastí 2. ročník Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu Konference s mezinárodní účastí 2. ročník 13. 14. září Univerzita Hradec Králové Pozvánka na mezinárodní konferenci, pořádanou pod záštitou děkana Fakulty informatiky

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

Vítejte v kraji Sardona!

Vítejte v kraji Sardona! Vítejte v kraji Sardona! Základní přesmyk helvétských desek nasunul 300 mil. let staré horniny na horniny staré 30 mil. let Sardona na tektonické mapě Vznik geoparku Sardona 1999 zahájení projektu regionálního

Více

Národní geopark Kraj blanických rytířů. Konference MAS Blaník 25.11. 2014 Kateřina Červenková, ČSOP Vlašim

Národní geopark Kraj blanických rytířů. Konference MAS Blaník 25.11. 2014 Kateřina Červenková, ČSOP Vlašim Národní geopark Kraj blanických rytířů Konference MAS Blaník 25.11. 2014 Kateřina Červenková, ČSOP Vlašim Co je to národní geopark? Jak vznikl? Co dělá? Geopark a strategie MAS GEOPARK je území, které

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

Z á p i s. 09:00 10:00 Inovace z pohledu PRV Jan Groh (krajský koordinátor CSV)

Z á p i s. 09:00 10:00 Inovace z pohledu PRV Jan Groh (krajský koordinátor CSV) Havlovice, 19. 20. 11. 2015 Z á p i s z III. Venkovské konference na téma Inovace a inovační technologie na venkově v Královéhradeckém kraji, která se uskutečnila v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov,

Více

Zápis. K bodu 1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů.

Zápis. K bodu 1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů. Zápis z 26. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 7. 4. 2014 v 9,30 hodin v zasedací místnosti P1 443 v budově KÚ Přítomni: Bc. P. Luska,

Více

ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s.

ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s. MAS VLADAŘ o.p.s. Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč IČ: 264 04 818 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka

Více

Z á p i s. ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z á p i s. ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Z á p i s ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Datum a místo zasedání Dne 20. června 2014 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí od 9:30 hod. do 12:30 hod. Přítomni

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Představení společnosti Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Montanregion Krušné hory - Erzgebirge Vznik a poslání společnosti Obecně prospěšná společnost

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina)

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Z á p i s z 22. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 21. 4. 2011 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz

Více

European Destinations of Excellence EDEN. Ing. Rostislav Hošek Odbor cestovního ruchu

European Destinations of Excellence EDEN. Ing. Rostislav Hošek Odbor cestovního ruchu European Destinations of Excellence EDEN Ing. Rostislav Hošek Odbor cestovního ruchu Ročník 2009/2010 Hlavní téma: Voda turistický cíl a) Zhodnocení potenciálu u vodních ploch a přírodních vodních zdrojů

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Den konání: 22. června 2015 Místo: Kulturní a společenské středisko Střelnice, Český Těšín Účastníci konference: 34 účastníků (viz

Více

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu??

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu?? MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA turistická oblast středoevropského významu?? Moravskoslezský kraj, okres Bruntál NízkýJeseník sestává z 13 obcí (Bruntál, Dlouhá Stráň, Horní Benešov, Leskovec nad Moravicí, Lomnice,

Více

Zápis z 2. zasedání Monitorovacího výboru Integrovaného regionálního operačního programu

Zápis z 2. zasedání Monitorovacího výboru Integrovaného regionálního operačního programu Zápis z 2. zasedání Monitorovacího výboru Integrovaného regionálního operačního programu Datum konání: 10. září 2015 od 10:30 hod Místo konání: Jednání řídil: Zapsala: Klášter minoritů sv. Jakuba sál Jana

Více

Místo konání: Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Doba trvání: Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 25. 02. 2015 od 18.00 hod.

Místo konání: Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Doba trvání: Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 25. 02. 2015 od 18.00 hod. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 25. 02. 2015 od 18.00 hod. Místo konání: Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Doba trvání: Hasičský dům Veltrusy Ing. Marta Baránková, Tomáš Čapek, Ing.

Více

Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY. Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín

Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY. Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín PREZENTACE Proč projekt a proč by Vás to mohlo zajímat Jak jsme si to namysleli teorie

Více

METODIKA pro tvorbu tištěných průvodců územím geoparku

METODIKA pro tvorbu tištěných průvodců územím geoparku Vvvv 2013 V Praze Č.j.: dne METODIKA pro tvorbu tištěných průvodců územím geoparku Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Záměr metodiky Tato metodika je doporučením pro tvorbu tištěných průvodců územím geoparku.

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše KULATÉ STOLY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE VEŘEJNÉ SPRÁVY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE SOUKROMÉ SFÉRY 26. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE NEZISKOVÉHO SEKTORU Program 1. Představení

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

1. Konference PM 2010

1. Konference PM 2010 Přítomni: B. Lacko, J. Švec, Z. Krebs, Z. Ježková, J. Pitaš, J. Doležal, V. Musilová, J. Krátký Skype konference Omluveni: V. Obrdlíková, M. Nováková, H. Krejčí 1. Konference PM 2010 Z. Ježková předložila

Více

Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády ČR dne 13.01.2015 Schůzi výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen

Více

Zápis z 18. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Zápis z 18. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Zápis z 18. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Dne 7. června 2013 v Liberci 18. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK Přítomni: dle prezenční listiny Jednání valné hromady zahájil předseda Místní akční

Více

Zpracování Integrované strategie území (ISÚ) MAS Mezi Úpou a Metují 2014 2020 Postup prací

Zpracování Integrované strategie území (ISÚ) MAS Mezi Úpou a Metují 2014 2020 Postup prací Zpracování Integrované strategie území (ISÚ) MAS Mezi Úpou a Metují 2014 2020 Postup prací Verze: 22. 5. 2014 Vysvětlivky: ZH = Zdena Hovorková = Jiří Kmoníček = Alena Bauerová, odborná konzultantka pro

Více

2. zasedání 27. března 2015, Praha

2. zasedání 27. března 2015, Praha 2. zasedání 27. března 2015, Praha Program zasedání Komory ITI a IPRÚ Čas 10:00 10:30 Bod programu Metodické a koordinační aktivity MMR v rámci přípravy integrovaných strategií ITI a IPRÚ 10:30 10:50 Jednání

Více

Rada Národního parku Šumava

Rada Národního parku Šumava NPS 05053/2013 Rada Národního parku Šumava Zápis z jednání Rady NPŠ ze dne 20. června 2013 (ověřený) Místo zasedání Hotel Zlatá hvězda, Vimperk Přítomno: 30 členů Rady, 5 pověření plnou mocí, 35 celkem

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

ZÁPIS X. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2015 DNE 6. 10. 2015 10:00 14:00 HODIN V OSTRAVĚ Přítomni: J. Šafer, I. Plicka, R. Kolařík, P. Hnilička, P. Velička, K. Cieślar, M. Košař, R. Václavík, M. Volf, P.

Více

Zápis ze schůzky Výboru partnerství, konané dne 2. února 2012 v kanceláři MAS, Hranice

Zápis ze schůzky Výboru partnerství, konané dne 2. února 2012 v kanceláři MAS, Hranice Zápis ze schůzky Výboru partnerství, konané dne 2. února 2012 v kanceláři MAS, Hranice Přítomni: Alena Veličková, SDH Horní Újezd Vojtěch Skácel, FO Rakov Ludmila Juráňová, JUKO Rouské Jana Černá, TJ Střítež

Více

Zápis z jednání Programového výboru sdružení Ekoregion Úhlava konaného 19. 1. 2006 od 14.30 hod. v Hospůdce Zemanka, Milence 33, 340 22 Nýrsko

Zápis z jednání Programového výboru sdružení Ekoregion Úhlava konaného 19. 1. 2006 od 14.30 hod. v Hospůdce Zemanka, Milence 33, 340 22 Nýrsko Zápis z jednání Programového výboru sdružení Ekoregion Úhlava konaného 19. 1. 2006 od 14.30 hod. v Hospůdce Zemanka, Milence 33, 340 22 Nýrsko Zapisovatel: Ověřovatel zápisu: Přítomni: Jan Martínek Petr

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Místo konání: Dne: Účastníci: Středisko volného času, ANIMO, Žamberk 9. 4. 2014 od 16.00 hodin zástupci neziskových organizací z území MAS

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Cestovní ruch

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Cestovní ruch Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch Nepomuk, 15.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako problémy/potřeby v oblasti cestovního ruchu na území působnosti

Více

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Kulturní komise doporučuje radě města následující opatření ke zvýšení úrovně kultury v Dačicích, přičemž respektuje finanční možnosti města a dbá

Více

Metodický manuál (5)

Metodický manuál (5) MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. Svatoplukova žadatele 16, Červenka, 784 01 www.moravska-cesta.cz IČO: 270 37 932 Číslo účtu: 1816129389/0800 Metodický manuál (5) Osnova projektu k 2. výzvě

Více

MAS Sedlčansko, o.p.s.

MAS Sedlčansko, o.p.s. Z ÁP I S z jednání Valného shromáždění členů MAS Sedlčansko, o.p.s., které se konalo 7. 10. 2014 od 16.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Krásné Hoře nad Vltavou Program: 1. Zahájení, zvolení

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Přítomni: Ing. Marie Kousalíková, Mgr. Jiří Dienstbier ml., Jan Slezák, Mgr. Ludmila Štvánová, Mgr. Nataša Šturmová,

Více

Program přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika Polská republika. Základní podmínky

Program přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika Polská republika. Základní podmínky Program přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika Polská republika Základní podmínky Seminář Cíl 3 - programy přeshraniční spolupráce Liberec, 22. června 2007 Společný technický sekretariát (JTS)

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Analýza venkova: nové otazníky a výzvy Partnerství LEADER 2011 20. října 2011 Arcidiecézní muzeu, Olomouc Obsah prezentace Program rozvoje územního obvodu

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 konaného dne 24. 3. 2015 ve 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň ÚČAST: Členové společenství vlastníků jednotek pro

Více

EHP a Norské fondy Program CZ02

EHP a Norské fondy Program CZ02 EHP a Norské fondy Program CZ02 Základní údaje Poskytovatel příspěvku (donor): Norské království, Island, Lichtenštejnsko Zprostředkovatel programu (Řídící orgán): Ministersvo financí Partner programu

Více

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381 Zápis pracovní schůzky ze dne 1. 3. 2006 Manažerský tým Místo konání: budova MěÚ v ulici Jana Roháče 1381; jednací místnost (č.dveří 48) Materiály: 1. Cíle a Opatření všechny PS Program: Před zahájením

Více

Zápis z pracovního jednání Česko jede, které proběhlo dne 6.11. 2014 v Brně, v rámci veletrhu Sport Life a semináře Česko jede

Zápis z pracovního jednání Česko jede, které proběhlo dne 6.11. 2014 v Brně, v rámci veletrhu Sport Life a semináře Česko jede Zápis z pracovního jednání Česko jede, které proběhlo dne 6.11. 2014 v Brně, v rámci veletrhu Sport Life a semináře Česko jede Přítomni: Jaroslav Martinek, Jitka Vrtalová, Ivana Popelová (Asociace měst

Více

Regionální značky podpora místní produkce

Regionální značky podpora místní produkce Regionální značky podpora místní produkce Kateřina Čadilová Asociace regionálních značek, o.s. Olomouc, 11. 6. 2013 Co je to regionální značka? vizuální označení záruka původu záruka kvality Regionální

Více

Zápis. z průběhu Festivalu Středočeského venkova konaného 26. června 2012 ve Všeradicích, okr. Beroun

Zápis. z průběhu Festivalu Středočeského venkova konaného 26. června 2012 ve Všeradicích, okr. Beroun Zápis z průběhu Festivalu Středočeského venkova konaného 26. června 2012 ve Všeradicích, okr. Beroun Jednání zahájil a moderoval p. Radomír Hanačík, předseda Spolku prov obnovu venkova Středočeského kraje

Více

Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS

Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS Zápis z jednání ze dne 6. 1. 2015 Přítomní Jiří Kabát předseda komise David Macků člen komise Karolína Králová člen komise Marta Zoubková

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Zápis ze semináře. Mezinárodní setkání MAS LEADER

Zápis ze semináře. Mezinárodní setkání MAS LEADER Zápis ze semináře Rychnov nad Kněžnou Dne 25.10.2011 Mezinárodní setkání MAS LEADER V Konferenčním centru mramorovém sálu zámku Potštejn 20.10.2011, 13,00 17,00 hod. Přítomni: Dle prezenční listiny Jednání

Více

Zápis z 12. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 4. 6. 2008 v Brně

Zápis z 12. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 4. 6. 2008 v Brně Zápis z 12. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 4. 6. 2008 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Schválení

Více

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích Přítomní: PV: pp. Josef Teuer, Josef Slivka, Lukáš Volný, Daniel Procházka,

Více

21. Konference Národní sítě Zdravých měst ČR 25. listopadu 2014, Praha

21. Konference Národní sítě Zdravých měst ČR 25. listopadu 2014, Praha 21. Konference Národní sítě Zdravých měst ČR 25. listopadu 2014, Praha Akce je součástí projektu NSZM ČR STRATEG-2, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.3.2011 od 15,00 17,15 hodin Přítomni: viz prezenční listina Program:

Více

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Přítomni: L. Curylo, D. Kaniová, J. Kavala, M. Kracík, M. Pišková, M. Vavroš, J. Vejpustková Omluveni: L. Pospíšil, R. Zapletalová Hosté: A. Balnar, ředitel

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

PROGRAM SETKÁNÍ. 18.15 Představení MAS a postupu přípravy rozvojového plánu

PROGRAM SETKÁNÍ. 18.15 Představení MAS a postupu přípravy rozvojového plánu 18.00 Uvítání účastníků PROGRAM SETKÁNÍ 18.15 Představení MAS a postupu přípravy rozvojového plánu 18.30 Identifikace problémů a příležitostí s oblasti CR (skupinová diskuse) 19.00 Přestávka s občerstvením

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 5. 9. 2014 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 5. 9. 2014 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 5. 9. 2014 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 13:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

2. zasedání Národní stálé konference datum 27. března 2015, 10:00 15:15 Praha, Slovanský dům

2. zasedání Národní stálé konference datum 27. března 2015, 10:00 15:15 Praha, Slovanský dům název 2. zasedání Národní stálé konference datum 27. března 2015, 10:00 15:15 místo účastníci přílohy zápisu Praha, Slovanský dům viz prezenční listina 1. Prezenční listina, 2. Schválený program jednání,

Více

Zápis z jednání Rady národních geoparků

Zápis z jednání Rady národních geoparků Zápis z jednání Rady národních geoparků Broumov 22. říjen 2013 Přítomni: dle prezenční listiny (viz příloha č. 1) Přivítání členů a hostů RNG předsedkyní MAS Broumovsko a Libuší Růčkovou Představení účastníků

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Zápis z 10. zasedání Výboru pro kulturu a památkovou péči ZHMP konaného dne 12. 10. 2011 ve 13:00 hod

Zápis z 10. zasedání Výboru pro kulturu a památkovou péči ZHMP konaného dne 12. 10. 2011 ve 13:00 hod Zápis z 10. zasedání Výboru pro kulturu a památkovou péči ZHMP konaného dne 12. 10. 2011 ve 13:00 hod Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), Bc. F. Adámek (místopředseda), J. Liška (místopředseda),

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

Člověk a chráněná krajina stezky k soužití

Člověk a chráněná krajina stezky k soužití Správa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko Centrum rozvoje Česká Skalice Centrum kultury a vzdělávání Pellyho domy Police nad Metují Člověk a chráněná krajina stezky k soužití Konference konaná v rámci

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více