Zápis z jednání Rady národních geoparků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Rady národních geoparků"

Transkript

1 Zápis z jednání Rady národních geoparků Geopark Kraj blanických rytířů (Vlašim) 11. listopadu 2014 Přítomni: dle prezenční listiny (viz příloha č. 1) Přivítání členů a hostů RNG ředitelkou NG Kraj blanických rytířů, Mgr. Kateřina Červenkovou Schválení programu jednání Schválení zápisu z minulého jednání a kontrola plnění úkolů (Martina Pásková) Určení zapisovatele: Monika Mrázová 1. SEKCE HODNOCENÍ NOMINACÍ PŘEDSEDA Kateřina Červenková Nominační dokument Geoparku Ralsko Mrázová prezentovala posun přípravy nominačního území Geoparku Ralsko za období od posledního jednání rady NG zejména v oblasti Partnerství a podpory v regionu, Koncepčních podkladů (územní plán města Ralska bude schválen zastupitelstvem v 1. polovině prosince 2014) a o personálním složení Správní rady (rozšíření SR na 12 členů) a Výkonného týmu (geolog Mgr. Dominik Rubáš). Dále informovala o aktivitách v roce 2014 (např.: podání projektu Společný projekt posílení environmentálního monitoringu v geoparcích, zpracování projektů Krajina jako učebnice geologie a Zážitkové průvodcování na geostezkách realizace 2015 a další) a o plánu na rok Hošek podotknul, že Ralsko je vstřícné k lidem s handicapem, probíhá jednání s pí. Frankovou ohledně sjednocení piktogramů přístupnosti zařízení cestovního ruchu v rámci ČR, kterou pro MMR zpracovává Pražská organizace vozíčkářů, pí. ministryně přislíbila záštitu. Dále uvedl, že rozhodující bude schválení územního plánu. Adamovič uvedl, že je vypuštěno Máchovo jezero z důvodu opravy hráze a že se geoparku Ralsko podařilo najít geologa. Je jím p. Dominik Rubáš. Dále podotknul trvající podporu místních samospráv i po komunálních volbách. Diskuze: Pásková upozornila na možný vznik problému záštita x certifikát, nejdříve získat certifikát, poté záštitu MŽP. Dále obecně shrnula, v čem spočívá práce mentorů a upozornila na nutnost objektivního přístupu. Uvedla, že zásadní je spolupráce s Vojenskými lesy a schválení územního plánu. Šauer konstatoval pozitivní pocit z odvedené práce geoparku, u problémů, které byly debatovány na minulém zasedání, pociťuje posun dopředu. Štědrá otevřela otázku moderního způsobu získávání nerostných surovin, mohlo by být jedno z nosných témat geoparku a působit osvětově. Mrázová uvedla, že se v území geoparku Ralsko uvažuje o znovuotevření těžby uranu. Brodský se prezentující dotázal, odkud má tyto informaci, neboť on má naopak informaci, že na území geoparku Ralsko se již nikdy nic těžit nebude. Pásková pochválila manažerský přístup geoparku. Červenková vznesla otázku, zda geopark neuvažuje o rozšíření plochy. Mrázová odpověděla, že se o rozšíření zatím neuvažuje. Pásková ukončila diskuzi. Pochválila geopark za jeho manažerský přístup a znatelný postup. 1

2 Usnesení č. 1: Rada NG považuje prezentovaný pokrok za velmi pozitivní z hlediska naplňování doporučení členů Rady z jejího minulého zasedání, zejména ve věci interpretace geologického dědictví, Vojenských lesů a geologa geoparku. Nominační dokument Geoparku Jeseník Krist informoval o nových realizacích na území Geoparku Jeseník a to zejména o Naučné stezce Dědictví břidlice (postavena v roce 2013 na Vítkovsku), dále o Mezinárodním symposiu Těžba a zpracování břidlice, projektu Krajina břidlice, o zpřístupňování břidlicového dolu, naučných stezkách po vulkanitech v Nízkém Jeseníku, geostezkách Rýmařovska, geologické expozici Karlova Studánka, stálé expozici Spirála času Země, hornickém muzeu v Horním Městě, o projektu Jedeme všichni, a dalším Šauer podotknul, že projekty vytváří základní kameny v geoturismu a pochválil geopark za realizaci projektů. Geopark propojuje značku s hlavním cílem úsilí myšlenky geoparku. Vzhledem k velikosti geoparku je velmi pestrá nabídka turistických aktivit, pokrok linie práce v terénu a geologické nabídky. Z nedostatků uvedl pouze poměrně mnoho zainteresovaných subjektů, které není lehké zkoordinovat, a tím se prodlužují termíny. Řídkošil kladně zhodnotil výrazný pokrok v budování infrastruktury geoparku. Doporučil geoparku, aby se rozloha km 2 udržela, rodí se zde silná manažerská struktura a věří, že to zvládnou. Diskuze: Smutek upozornil na pečlivé zvolení taktiky, aby nedošlo ke kolizi a dále na jednotné zpracování geologie z důvodu rozmanitosti a bohatství v této oblasti. Upozornil na možný vznik problému ve spolupráci subjektů v důsledku velké rozlohy geoparku. Pásková uvedla, že na evropské globální velikosti je toto běžná rozloha, ale s méně subjekty. Také vidí potenciální problém ve spolupráci subjektů. Krist poznamenal, že úzce spolupracují se Správou CHKO Jeseníky. Brodský podotknul, že by uvítal informativní tabule vítající návštěvníky, aby věděli, že se nachází na území geoparku. Pásková vyzdvihla poznatky ze zahraničí, kde tyto slavobrány běžně fungují. Stárka také podpořil myšlenku informačních tabulí s cílem přiblížit se evropským standardům. Usnesení č. 2: Rada NG považuje prezentovaný pokrok za velmi pozitivní, zejména z hlediska interpretační infrastruktury a organizační struktury a považuje předložení nominační dokumentace na jarním zasedání Rady za vhodné. Broumovsko - žádost o titul kandidátský geopark Růčková informovala o přípravě k ustavení národního geoparku Broumovsko. Krátce shrnula činnost v předchozích letech až po současnost a představila činnost v nejbližší době např. Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov, expozice Infobod v Klášteře, Instalace 40 QR kódů u geotopů v území Geoparku Broumovsko, spuštění webu, vydání brožury. Ziegler konstatoval jednoznačný geologický potenciál tohoto území. Uskutečnil se zde seminář křídových geologů a všech geologů vůbec, který byl velmi užitečný. Vybavenost díky CHKO je velmi dobrá. Florian se vyjádřil k turistickému potenciálu. Oceňuje dobré nápady propojení geologie a pískovce, srozumitelnost pro turisty. 2

3 Diskuze: Adamovič vidí drobná úskalí v nerovnoměrně rozvržené infrastruktuře a velkých ubytovacích kapacitách. Rozsah geoparku je totožný s CHKO, což představuje určitou turistickou zátěž. Růčková informovala o nově vznikajících parkovacích kapacitách, vytváření QR kódů a ubytovacích kapacitách. Cílem je vytvořit ubytovací kapacity v celách bývalých řeholníků. Také je velký zájem z polské strany o spolupráci, zpracovali publikaci Geoturistika první kroky, více se uvidí po komunálních volbách. Pásková podpořila myšlenku možnosti vzniku mezinárodního geoparku. Štědrá poznamenala, že by problém mohl nastat v interpretaci geologického území s odbornou komunitou. Bylo by dobré, aby geologové, kteří zde pracují, se poohlédli a zjistili, co se na území během 5 let změnilo. Usnesení č. 3: Rada NG vyhovuje žádosti o titul kandidátský geopark a konstatuje, že Geopark Broumovsko má geologický a turistický potenciál požadovaný pro získání certifikátu NG. Revalidace NG Egeria Štědrá shrnula výsledky hodnocení geoparku Egeria a poznatky z návštěvy, jejíž součástí byla terénní část i diskuze s ředitelem Rundem a Jiřím Loskotem o sebehodnocení a výhledech rozvoje geoparku. Z hlediska interpretace geologického dědictví jsou silnou zbraní a jednoznačným pozitivem sítě infotabulí, beetagů a tištěných materiálů ve vazbě na dvě velká regionální muzea a řadu dalších. Infocentra jsou vybavena info materiály, geopark je v regionu masivně prezentován. Spolupráce s geoprůvodci je zatím váhavá, existují nabídky exkurzí s jejich asistencí. Prezentace Egerie jede po tradiční linii obohacené o virtuální webový svět, výborná je prezentace na FB a vyvažuje pasivní webovou stránku. Manažerský tým pracuje dobře ve smyslu udržení a rozvoj projektů geoparku, jejichž jádro se daří posunovat výrazně dál a výsledky jsou zřejmé a velmi dobré. Činnost je trochu ovlivněná pozicí opřenou o Muzeum Sokolov. Vše je v rukách 1-3 osob a to je do budoucna málo. Florian doplnil výklad fotodokumentací s komentářem z návštěvy. Diskuze: Smutek uvedl pár postřehů. V Německu se setkal s českými materiály geoparku Egeria, v ČR toto chybí. Berme to jako problém nás všech k zamyšlení, že všeobecně je o geoparcích málo vědět. Dále uvedl názor, že úzké sepjetí s organizací, která je v gesci krajského úřadu z hlediska dlouhodobého finančního rozpočtování je stav který zakládá na určité problém týkající se dlouhodobé životaschopnosti geoparku jako takového, protože v momentu kdy se zažádá o nějaké finanční prostředky, které je nutné čerpat ad hoc, potřebné k využití, nastane problém, že nejsou ve finančním plánu. Do budoucnosti dalších 4 let by doporučil Egerii, aby toto byl jeden z pilířů jak se z tohoto vymanit. Pásková navázala na toto téma v obecné rovině. Celkově by geoparky měly směřovat co nejvíce na napojení na starosty a obce. I na evropské globální úrovni se to ukazuje jako nejživotaschopnější varianta. Do budoucna se toto bude diskutovat, zda upravit financování geoparků obcemi přímo ve Směrnici. Florian upřesnil, že financování funguje hodně projektově, ale vidí stabilitu v tom, že management jako takový je stabilizovaný v muzeu, kde již nějakou dobu funguje. Stárka by se u hodnocení a realizací geoparku více přimlouval k tomu, abychom vycházeli z reálných podmínek finančního zajištění. Reálné hodnocení vidí v tom, že geopark má několik pracovníků, kteří pracují na plný výkon a odvedená práce za minulé roky je obdivuhodná. Dále se přimlouvá k tomu, abychom v rámci procesu revalidace motivovali k cíli přeshraniční spolupráce, a tím se o něco více posunuli k evropským geoparkům. Loskot se vyjádřil k hodnocení mentorů, zejména ke komunikaci, která byla hodnocena jako slabší stránka. Všechny materiály byly prezentovány minimálně na úrovni regionální TV, ve chvíli kdy byly materiály odprezentovány, poptávka nesmírně stoupla (Toulavá kamera, rádio Impuls). Prezentace vůči veřejnosti je na dobré úrovni, i když na Radě geoparků se příliš nereprezentují. Pásková doplnila, že podstatné jsou doporučení, které jsou důležitou součástí revalidačního procesu. Udávají, co má geopark další 4 roky vylepšovat. Není třeba si brát vyřčené slabiny jako vytýkání, ale jako hledání toho, co je třeba zlepšit. Dále zmínila nově vzniklý film Tajemství nitra Země. 3

4 Usnesení č. 4: 4a) Rada NG doporučuje ministrovi ŽP Richardu Brabcovi prodloužit certifikát NG Egeria na období dalších 4 let. 4b) Mentoři Veronika Štědrá a Jan Florian zpracují doporučení, které bude projednáno na dalším jednání Rady a jehož plnění bude hodnoceno v rámci další revalidace Geoparku Egeria. 4c) RNG doporučuje NG Egeria zintenzivnit spolupráci s BG přípravu přeshraniční nominace do EGN. 4d) Mentory pro další revalidační období byli určeni Jaroslav Hromas (geologie)a Kateřina Červenková (regionální rozvoj a cestovní ruch). Revalidace NG Český ráj Smutek uvedl, že proces poznávání v čase je na dobré úrovni zvenčí. Český ráj úzce spolupracuje s geoparkem Železné hory na produkci výstav, které jsou v Muzeu Českého ráje, kde je geologie prezentována obecně věc, která je velmi silná z hlediska ukotvení tématu, proč vlastně ty geoparky jsou. Pásková navázala, že má výhodu, že může pozorovat geopark z pozice globálního geoparku, jak funguje na mezinárodní úrovni. Děje se v něm spousta geoturistických aktivit a bezesporu vyniká tím, že je na mezinárodní úrovni. Probíhá hojná publikační činnost, geopark vytváří velké hodnoty. Problém podobný jako v Jeseníku, zainteresováno mnoho institucí. Management by zasloužil nějakého vylepšení, rozšíření týmu. Zásadní problém geoparku: Území by si zasloužilo mít vlastní interpretační infrastrukturu ve smyslu sídla. Bylo by dobré se vymezit a mít vlastní interpretační centrum a zázemí. Usnesení č. 5: 5a) Rada NG doporučuje ministrovi ŽP Richardu Brabcovi prodloužit certifikát NG Český ráj na období dalších 4 let. 5b) RNG doporučuje NG Český ráj realizovat revalidační doporučení, jehož plnění bude hodnoceno v rámci další revalidace NG Český ráj. 5c) Mentory pro další revalidační období byli určeni Jaroslav Kadlec (geologie) a Iveta Čtveráková (regionální rozvoj a cestovní ruch). 2. SEKCE AKTIVITY SÍTĚ NÁRODNÍCH GEOPARKŮ PŘEDSEDA Jaroslav Kadlec IROP podpora CR skrze obnovu památek Šauer informoval o čtyřech prioritách IROPu, o pracovní skupině k PO 3. Dále o podporovaných aktivitách dle PD IROP, absorpčních kapacitách, způsobilých výdajích, monitorovacích indikátorech a specifických kritériích přijatelnosti dle PD IROP. Zahájení programu v oblasti Kultura je přepokládáno v červnu Hošek doplnil, že v současné době MAS LEADER v ČR aktualizují své Strategie místního rozvoje pro období a pro finanční podporu v novém programovacím období budou v konkurenčním boji usilovat o další možnosti čerpání finančních prostředků v rámci Programu rozvoje venkova v období Šauer dále uvedl, že dalším zdrojem se ukazuje přeshraniční spolupráce, která bude nejdostupnější pro regiony na měkké projekty. Pásková navázala, že by bylo dobré pozvat NM Matouškovou na 3. Ročník Konference národních geoparků v Chrudimi. Zprávy mentorů národních i kandidátských geoparků Pásková zdůraznila udržení objektivity při návštěvě mentorů geoparku a dále doporučila, jaké by měly být optimální náklady (hotel***, veřejná doprava, strava). Dále požádala o dodržování a domlouvání mentorů s geoparky předem na podmínkách návštěvy, hrazení dopravy apod. Geopark Český ráj Pásková: mentorská zpráva podána v rámci předcházejícího bodu (revalidace geoparku). 4

5 Egeria Pásková: mentorská zpráva podána v rámci předcházejícího bodu (revalidace geoparku). Geopark GeoLoci Babůrek informoval o proběhlé návštěvě geoparku v červnu na 3 dny. Region je zajímavý zejména tím, že je relativně malý, rozdělen na podregiony. Je zde 52 obcí zúženo v rámci geoparku, řeší se, jak budou obce financovat turistiku v regionu, geopark by se chtěl podílet na organizaci rozdělení financí. Probíhá spolupráce s vzájemná reklama. Problém vidí v bezbariérovém přístupu, se kterým se potýká zpočátku každý geopark. Brodský se vyjádřil k fungování cestovního ruchu, které bylo dobře nastaveno na prvopočátku při certifikaci, dopředu se posouvá velmi mírně, chtělo by na tom zapracovat. Aby mohlo hodnocení proběhnout podrobněji, potřeboval zaslat výtky z hodnotící zprávy mentorů, bylo domluveno, že pošle do 14 dnů, ale to se nestalo. Navštívili celý okres, bezbariérové záležitosti, pochvala za navázání přeshraniční spolupráce s Bavorskem. Přidal by informační tabule typu Nacházíte se na území geoparku, Shrnutí: stejná úroveň, možná o malinko se zvedla. Geopark Železné hory Hrubeš: nenavštívil Smutek nabídl návštěvu uskutečnit v rámci 3. Konference národních geoparků v květnu. Geopark Kraj blanických rytířů Hošek zmínil dobré spojení managementu s Posázavím, mentoři dostávají pravidelné zprávy o pořádaných akcích, daří se jim zvyšovat návštěvnost tohoto území, dovedou skloubit poznání geologie se zážitky, území má potenciál, příznivě se projevuje zapojení geologů. Geopark Podbeskydí Stárka uvedl, že od hodnocení geopark navštívil opakovaně při služebních cestách, ovšem nikoli při speciální inspekční návštěvě. Geopark nadále pokračuje v aktivitách, které byly kladně hodnoceny vydal 12 skládaček, podařila se akce experimentální tavba železa, která měla velký ohlas. K instalaci a otevření je připravena nová naučná stezka ve Skotnici, geopark má již vlastní web v zárodečném stadiu. Dokončen byl krajino-archeologický průzkum starých důlních děl, rozpracován je nyní interpretační plán geoparku. Také se zlepšuje spolupráce se starosty, ovšem jednání se šéfem destinačního cestovního ruchu dopadlo bez výsledku. Postupně se daří prosazovat informaci o geoparku a vazbu na geopark do dokumentů regionálního cestovního ruchu, probíhají jednání s Muzeem Novojičínska ohledně možnosti vzniku interpretačního centra geoparku ve Štramberku. Šauer doplnil, že jsou pravidelně informováni o aktivitách geoparku. Geopark Jeseník Pásková: mentorská zpráva podána v rámci předcházejícího bodu (diskuse k připravované nominaci geoparku). Geopark Vysočina Hošek zmínil problém s komunikací, nefunkční partnerství a management. Celkový pocit je, že není zájem to řešit. Pásková: pan Dolejský není činný z důvodu pozice NM na MŽP, předání agendy geoparku neproběhlo úspěšně, je třeba hlídat čas určený k realizaci kandidatury. Geopark Ralsko Pásková: mentorská zpráva podána v rámci předcházejícího bodu (hodnocení pokroku v přípravě nominace). Geopark Broumovsko Pásková: mentorská zpráva podána v rámci předcházejícího bodu (žádost o udělení titulu kandidátský geopark ). 5

6 Organizace 3. Ročníku Konference národních geoparků Doucek informoval o termínu konference, představil 1. cirkulář obsahující hlavní cíl 3. ročníku Konference národních geoparků, základní informace a předběžný program. Konference bude rozdělena do 3 témat (Prezentace geověd v plenéru, Vzdělávání v geovědách, Spolupráce s místními aktéry s důrazem na geoprodukty). Součástí konference bude i doprovodný program např.: muzejní noc, sobotní jarmark, rýžování v náhonu vedle divadla apod. V lednu 2015 bude představen 2. cirkulář s konkrétním obsahem. Současně bude v tomto termínu probíhat Týden geoparků. Pásková požádala o formování podmínek Týdne geoparků, od kdy do kdy, jaké budou možnosti, prostory apod. Smutek doplnil, že účast přislíbil ministr Brabec. Pásková navrhla, aby se udal základní design materiálů, aby byly jednotné. Dále je na každém geoparku, kolik materiálů si připraví a jak se k tomu postaví. Řídkošil se přimluvil pro to, aby se dala výrazná sleva pro studenty a seniory (v dalším cirkuláři), dále sdělil, že témata jsou moc speciálně geologická, uvítal by přidání jednoho negeologického tématu. Štědrá naopak podpořila geologické zaměření z důvodu méně geologicky zaměřené minulé konferenci v Ralsku, nyní více zaměřeno na interpretaci. Projekty, film, veletrhy, publikace, kalendář, konference Sobotová stručně prezentovala informace o proběhlé 2. Konferenci národních geoparků v dubnu. Zúčastnilo se cca 100 lidí, záštitu udělilo MŽP, MZe, MMR, MK a agentura CzechTourism, včetně finanční podpory, a dále město Ralsko a Doksy Veletrhy: na začátku roku 2015 proběhnou veletrhy GO RegionTour, HolidayWorld a SlovakiaTour. Na všech těchto veletrzích je domluvený prostor na stánku Czechtourismu. Veškeré podklady k prezentaci geoparků, které chtějí být prezentovány na těchto veletrzích musí zaslat nejpozději do konce roku na MŽP. Norské fondy: podával se společný projekt na posílení environmentálního monitoringu geoparků, hlavním žadatelem geopark Ralsko, společně s geoparky Jeseníky, Joachima Barranda, Podbeskydí a Kraj blanických rytířů byl projekt podán, vyhodnocení zatím není. Začátek projektu by byl plánovaný na přelom prosince a ledna. Projekt je zaměřený především na monitoring a na zjišťování jednotlivých informací o geotopech. Pásková požádala, aby se všichni snažili hledat, kam by se tento projekt dal zapojit, pokud to nevyjde u Norských fondů. Sobotová dále informovala o proběhlé výzvě Švýcarských fondů, vyhodnocení by mělo proběhnout do konce listopadu. Pásková doplnila, že tyto výzvy probíhají i na ostatních ministerstvech, kde by geoparky mohly uspět, je potřeba si toto ohlídat. Jako každý rok byla vyhlášena výzva pro nevládní neziskové organizace na MŽP, nyní bude vyhlášena na MMR. Sobotová uvedla informace o přípravě kalendáře na rok 2015 a požádala o zaslání materiálů do , nebo alespoň o informaci, zda bude geopark požadovat kalendář. Pásková vzhledem k odlišným názorům na datování kalendáře požádala o vyjádření se k různým variantám kalendáře, zda od dubna, nebo od ledna na mail sl. Sobotové. Uvítá veškeré návrhy a komentáře. Sobotová poslední informaci věnovala sborníku z 2. konference národních geoparků, která bude rozeslána mailem. Pásková vznesla dotaz na geopark Železné hory, zda nechce tento Sborník vydat v tištěné formě a předložit ho na 3. výroční konferenci. Pásková dále informovala o publikaci dr. Bajera. Tato publikace bude vytištěna na MŽP, zatím máme možnost do toho mluvit, proto žádá o připomínky, co by se dalo vylepšit, zejména GeoLoci, Vysočina a Český ráj. Termín je do konce roku, abychom publikaci někam posunuli. Dále informovala o Konferenci v Hradci Králové, která proběhne na konci ledna a o Ekofilmu, kde by měla proběhnout schůzka s p. Procházkou na Barrandově - debata nad prvními výstupy filmu. Až budeme vědět bližší informace, oslovíme patřičné geoparky, aby se schůzky zúčastnili. Geo-olympiáda Kříž stručně informoval o proběhlé Geo-olympiádě. Více informací na 6

7 Informace z Konference UNESCO o geoparcích Pásková informovala o proběhlé konferenci globálních geoparků, kde došlo ke schválení zásadních materiálů a to pro přeměnu geoparků na globální geoparky UNESCO. Byla založena Asociace globálních geoparků UNESCO, z důvodu právní subjektivity geoparků, každý člen bude platit 1000 dolarů ročně. Dále byl schválen Statut globálních geoparků. Doucek si připravil fotodokumentaci s komentářem z navštíveného geoparku v rámci Konference. Termíny a místa konání akcí Rady NG Příští zasedání Rady NG 2015: Geopark Železné hory (Chrudim) 21. května ročník Konference NG: NG Železné hory (Chrudim) května 2015 Podzimní zasedání Rady NG 2015: NG GeoLoci (Plzeň hl. město kultury EU pro rok 2015) Jarní zasedání Rady NG 2016: Geopark Český ráj 4. ročník Konference NG: Geopark Český ráj Podzimní zasedání Rady NG 2016: Geopark Egeria Shrnutí úkolů Národní geoparky: Výroční zprávy zaslat Páskové do Pásková + Stárka + Hrubeš: schůzka - prokonzultovat a řešit dopis od pí. Stárkové Geopark Jeseníky: Předložení nominačního dokumentu na jaře 2015 MŽP ve spolupráci s MD (podpora MMR): jednání ohledně plošných cílů Všechny geoparky: koordinace přípravy aktivit všech geoparků v rámci Cíle 3 přeshraniční spolupráce na projektech se sousedními státy, Hošek Smutek + Doucek: Konference národních geoparků: předložit 2. Cirkulář s konkrétním obsahem konference, během ledna 2015 Všechny geoparky: zaslat podklady pro kalendář na rok 2015 do vyjádřit se k variantám budoucích kalendářů: varianty rozešle Sobotová Pásková: rozeslat publikaci Geoparky ČR k připomínkám včetně edičních pokynů Všechny geoparky: zaslat připomínky k publikaci Geoparky ČR do Čtverákové Všechny geoparky: pokud bude vyprodukován nějaký materiál vhodný do Ekofilmu, zaslat Mrázové Pásková: rozeslat Strategii podpory rozvoje NG Všechny geoparky: zaslat připomínky ke Strategii podpory rozvoje NG do Mrázové/Páskové Ukončení zasedání RNG Dne 11. listopadu 2014 Zapsala: Monika Mrázová Zkorigovala: Martina Pásková Přílohy: 1. Prezenční listina 7

8 Příloha 1 Prezenční listina členů a hostů Rady národních geoparků 8

9 9

Globální geoparky pod patronací UNESCO

Globální geoparky pod patronací UNESCO Geoparky a UNESCO Globální geoparky pod patronací UNESCO 2000 - Síť evropských geoparků (EGN) 2004 - Síť globálních geoparků (GGN) pod patronací UNESCO - odlišnost od konceptu světového dědictví 2007 -

Více

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Případová studie Chotěbořsko Mgr. Iveta Čtveráková iveta.ctverakova@natur.cuni.cz Seminář Venkov 2015 5. 2. 2015 Téma geoturismu v kontextu aktuálních

Více

Národní geopark GeoLoci

Národní geopark GeoLoci Národní geopark GeoLoci Co je to geopark? - území poskytující obraz o geologickém vývoji Země a vlivu místního přírodního bohatství na ekonomický a kulturní rozvoj místní společnosti - zajímavá interpretace

Více

3. Konference národních geoparků HARMONOGRAM Prezence 8:00-9:00 ÚVOD 9:00-9:30 Daniel Smutek, Národní geopark Železné hory Petr Řezníček, starosta Chrudimi Václav Kroutil, radní Pardubického kraje Zdeněk

Více

2. ročník Konference Národních geoparků

2. ročník Konference Národních geoparků Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba se záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, ministryně pro místní rozvoj Věry Jourové, ministra zemědělství Mariana Jurečky, ministra

Více

Zápis z jednání Rady národních geoparků

Zápis z jednání Rady národních geoparků Zápis z jednání Rady národních geoparků Karlova Studánka Geopark Jeseníky 23. - 24. října 2012 Přítomni: dle prezenční listiny (viz přílohy č. 1 a 2) Otevřené jednání Rady 23. října Přivítání členů a hostů

Více

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba Vás zvou na 2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Konference národních geoparků se koná

Více

Dobrá Praxe 2015. Program konference. Příkladné geoturistické a ekoturistické produkty v podmínkách ČR 29. 30. 1. 2015

Dobrá Praxe 2015. Program konference. Příkladné geoturistické a ekoturistické produkty v podmínkách ČR 29. 30. 1. 2015 Dobrá Praxe 2015 Příkladné geoturistické a ekoturistické produkty v podmínkách ČR Program konference 29. 30. 1. 2015 Rámcový program konference Dobrá praxe Čtvrtek 29. 1. 2015 08:30 09:30 prezence 09:30

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Vítejte v kraji Sardona!

Vítejte v kraji Sardona! Vítejte v kraji Sardona! Základní přesmyk helvétských desek nasunul 300 mil. let staré horniny na horniny staré 30 mil. let Sardona na tektonické mapě Vznik geoparku Sardona 1999 zahájení projektu regionálního

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Ad 1) Jednání Koordinační pracovní skupiny zahájil ředitel KMAS SERVISO, o.p.s. Jan Bittner

Ad 1) Jednání Koordinační pracovní skupiny zahájil ředitel KMAS SERVISO, o.p.s. Jan Bittner Zápis z Koordinační pracovní skupiny projektu spolupráce Hovořme s venkovskými lidmi, ale především jim naslouchejme, realizovaného v rámci PRV, IV.2.1. b) Datum konání: 13.1.2011 Místo konání: Vzdělávací

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí Pracovníci Destinačního managementu Hradecko během roku zajišťovali projektové aktivity projektu ROP Hradecko efektivní koordinace aktivit v cestovním ruchu a navazující mimoprojektové aktivity. 1. Jedním

Více

METODIKA pro způsob realizace a obsah školení certifikovaných geoprůvodců v českém jazyce a v dalších jazycích

METODIKA pro způsob realizace a obsah školení certifikovaných geoprůvodců v českém jazyce a v dalších jazycích V Praze dne Vvvv 2013 Č.j.: METODIKA pro způsob realizace a obsah školení certifikovaných geoprůvodců v českém jazyce a v dalších jazycích Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Záměr metodiky Předložená metodika

Více

Regionální značky podpora místní produkce

Regionální značky podpora místní produkce Regionální značky podpora místní produkce Kateřina Čadilová Asociace regionálních značek, o.s. Olomouc, 11. 6. 2013 Co je to regionální značka? vizuální označení záruka původu záruka kvality Regionální

Více

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru MV 14 04 pril 1 Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO KVĚTEN 2012 Téma jednání: Zápis z 13. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 23. 5. 2012 Místo konání: Jihlava Přítomni: MUDr. Jiří

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz VALTICKÉ PODZEMÍ Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz Víno, radostná komodita, která letí Spotřeba vína v ČR již 20 let roste (5/l osobu za 10 let), to je cca 5 mil. hl. - trh má velikost

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Představení společnosti Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Montanregion Krušné hory - Erzgebirge Vznik a poslání společnosti Obecně prospěšná společnost

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 2. 4. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Český Merán o.p.s. Vítkovo náměstí 69 257 92 Sedlec-Prčice IČ: 26 45 84 20 Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Přítomní zakladatelé:

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského Chodníčky za poznáním slovenskomoravského pohraničí Česká republika Slovenská republika Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Odůvodnění projektu spolupráce

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 2. 2014 Č. j.: 48327/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

Zápis z 21. zasedání Pracovní skupiny NNO

Zápis z 21. zasedání Pracovní skupiny NNO Zápis z 21. zasedání Pracovní skupiny NNO dne 28. 1. 2014 od 12.30 do 15.30 hodin v Praze 1, Na Poříčí 12, Palác YMCA, 6. p. U krbu Moderoval: PhDr. Karel Schwarz Přítomni: dle prezenční listiny Program:

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013. časopis Geoparku Vysočina - čtvrtletník

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013. časopis Geoparku Vysočina - čtvrtletník REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013 časopis Geoparku Vysočina - čtvrtletník REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013 časopis Geoparku

Více

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh Bulletin vychází 6. ledna 2014 číslo 4/2013 KLADSKÉHO POMEZÍ Místo pro náš příběh Poslední čtvrtletí roku proběhlo ve znamení příprav a plánů na další období. Mimo realizaci dvou velkých projektů Toulavý

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

METODIKA vymezující roli, znalosti a kompetence certifikovaných geoprůvodců a způsob rozvíjení jejich kompetencí

METODIKA vymezující roli, znalosti a kompetence certifikovaných geoprůvodců a způsob rozvíjení jejich kompetencí Vvvv 2013 V Praze Č.j.: dne METODIKA vymezující roli, znalosti a kompetence certifikovaných geoprůvodců a způsob rozvíjení jejich kompetencí Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Záměr metodiky Tato metodika

Více

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků JESENÍKY originální produkt Přinášíme Vám kvalitu a tradici z Jeseníků 6.11.2013 ZNAČKA JESENÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území Tato značka garantuje zejména místní

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Zápis z jednání Komise pro kreativní Zlín

Zápis z jednání Komise pro kreativní Zlín Zápis z jednání Komise pro kreativní Zlín 09. 01. 2015 Terminologie, zkratky KKZ Komise pro kreativní Zlín, dále jen "KKZ" nebo "Komise" Výbor KKZ výbor komise ve složení Z. Kujová, M. Daňková, J. Ševela,

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ Zápis z Komise Rady Plzeňského kraje pro otevřený kraj

PLZEŇSKÝ KRAJ Zápis z Komise Rady Plzeňského kraje pro otevřený kraj Číslo zasedání 11 Datum konání 13. 11 2014 Místo konání KÚPK, Škroupova 18, zasedací místnost č.dv. 213 Zapisovatel Renata Flimelová Přítomni Milena Stárková, Jan Honomichl, Jan Šašek, Ctibor Fojtíček,

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3. Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. 2011 Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.2012 Členská základna má vzrůstající tendenci.oproti roku 2010

Více

Zápis z jednání Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů (dále jako Pracovní skupina ) konaného dne 3. března 2015

Zápis z jednání Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů (dále jako Pracovní skupina ) konaného dne 3. března 2015 Zápis z jednání Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů (dále jako Pracovní skupina ) konaného dne 3. března 2015 Místo zasedání: Úřad vlády České republiky, Vladislavova 4, Praha 1, zasedací místnost

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Soňa Lejsková,

Více

ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM

ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM Přítomni: Plné moci: dle prezenční listiny přítomno 22 členů sdružení.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s.

ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s. MAS VLADAŘ o.p.s. Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč IČ: 264 04 818 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka

Více

číslo: 132 ze dne: 27. června 2014 Dohoda o financování krajů v příštím období, přípravě návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 2017 a čerpání fondů EU I. schvaluje

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 24. 9. 2012 od 13 30 h v areálu Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích Přítomní: PV: pp. Josef Teuer, Lukáš Volný,

Více

Východiska pro cestovní ruch ve zvláště chráněných územích Příklad z Britské Kolumbie Bowron Lake Provincial Park

Východiska pro cestovní ruch ve zvláště chráněných územích Příklad z Britské Kolumbie Bowron Lake Provincial Park Východiska pro cestovní ruch ve zvláště chráněných územích Příklad z Britské Kolumbie Bowron Lake Provincial Park Jiří Štyrský Bohumil Půža BOWRON LAKE PROVINCIAL PARK Poloha: Severní Amerika Kanada -

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

MAS Sedlčansko, o.p.s.

MAS Sedlčansko, o.p.s. Z ÁP I S z jednání Valného shromáždění členů MAS Sedlčansko, o.p.s., které se konalo 7. 10. 2014 od 16.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Krásné Hoře nad Vltavou Program: 1. Zahájení, zvolení

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

značka VYSOČINA regionální produkt

značka VYSOČINA regionální produkt značka VYSOČINA regionální produkt Regionální značení v ČR Cílem je zviditelnit tradiční regiony a využít jejich socio-ekonomických výhod, koordinováno na národní úrovni Asociací regionálních značek, o.s.

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU (STATISTIKY A TRENDY V INDUSTRIÁLNÍ TURISTICE) 1 TECHNICKÁ PAMÁTKA JE.. Stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice Správní rada

MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice Správní rada MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice Správní rada Zápis z 2. zasedání správní rady konaného dne 19. 2. 2013, od 08:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Falek, Mgr. Martin Kupka, Jiří

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC 24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC Nové logo Praha 18. 6. 2010 Praha 18. 6. 2010 Destinační agentury ČESKÉ ŠVÝCARSKO o.p.s. Ústecký kraj, NP České Švýcarsko, ZO ČSOP Thilia, Krásná Lípa KRUŠNÉ HORY

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Zpracovávání integrované strategie rozvoje území. MAS Vizovicka a Slušovicka 2014 2022. Popis procesu zapojení veřejnosti do realizace strategie

Zpracovávání integrované strategie rozvoje území. MAS Vizovicka a Slušovicka 2014 2022. Popis procesu zapojení veřejnosti do realizace strategie Zpracovávání integrované strategie rozvoje území MAS Vizovicka a Slušovicka 2014 2022 Popis procesu zapojení veřejnosti do realizace strategie Do realizace strategie byla zapojena široká veřejnost a to

Více

Zkrácený text osnovy projektu

Zkrácený text osnovy projektu Zkrácený text osnovy projektu Projekt spolupráce Péče o krajinu je realizován na základě těchto opatření Programu rozvoje venkova (dále jen ): Hlavní opatření: Další odborné vzdělávání a informační činnost

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020

Program rozvoje venkova 2014 2020 Program rozvoje venkova 2014 2020 Praha, 3. 3. 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Priority unie Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací

Více

Vyhodnocování návštěvnosti geologických atraktivit

Vyhodnocování návštěvnosti geologických atraktivit Vyhodnocování návštěvnosti geologických atraktivit Chrudim 22. 5. 2015 Nadace Partnerství Luboš Kala lubos.kala@nap.cz Využití dat o návštěvnosti (geoturistika) 1. Plánování & výzkum Plánování a vyhodnocení

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Název MAS: MAS Železnohorský region, o.s. Zpracovatel zprávy: Kateřina Korejtková manažer MAS Kontakt: vn.konzult@tiscali.cz, 606436659 Sledované období: 1.etapa 2013

Více

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří 1a Prohlášení České středohoří je mimořádně hodnotným územím s výjimečnou turistickou atraktivitou. Jsme odhodláni toto území, v kterém žijeme, působíme

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z á p i s. ze 45. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Z á p i s ze 45. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Datum a místo zasedání Dne 20. března 2015 (v zasedací místnosti č. 56 KLUB, v přízemí budovy Ministerstva práce a sociálních

Více

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Kulturní komise doporučuje radě města následující opatření ke zvýšení úrovně kultury v Dačicích, přičemž respektuje finanční možnosti města a dbá

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více