Chemie je fascinující, zkrátka cool

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chemie je fascinující, zkrátka cool"

Transkript

1 i n f o r m a č n í z p r a v o d a j P ř í r o d o v ě d e c k é f a k u l t y Ostravské univerzity v Ostravě říjen/2009 Život v Přírodě Chemie je fascinující, zkrátka cool Slezskoostravský hrad se ve středu 24. června 2009 proměnil v provizorní chemickou a fyzikální laboratoř, v níž se odehrávala kouzla a čáry, výbuchy, barevné ohně. K dispozici byla dokonce i zkumavková střelnice a spousta dalších chemických a fyzikálních atrakcí pro děti i dospělé. Zároveň bylo možné proniknout do historie počítacích strojů a vidět báječné muže s klikou díky expozici historických promítaček, projekční techniky a záznamových médií. I když bylo pod mrakem a pršelo, všichni se bavili. Třetí ročník Chemie na Slezskoostravském hradě aneb Chemie život je pořádala koncem června Česká společnost chemická, která má pobočku v Ostravě. Na organizaci se podílela i katedra chemie, fyziky a matematiky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Hradní nádvoří se proměnilo v jednu velkou, přístupnou laboratoř. Na chemický jarmark jste se nemuseli jenom dívat, spoustu atrakcí jste si mohli vyzkoušet. Mnozí využili i tamního chemického servisu. A co to znamená? Třeba to, že si nechali zjistit, jestli mají brýle nebo opalovací krém ten správný UV filtr či jaké je ph vody z jejich studny. Někteří si nechali vyčistit i stříbrné a zlaté šperky. Děti se zapojily do chemických soutěží, a kdo chtěl, prozkoumal chemickou Ostravu. Mnozí zjistili, kdo ve městě a jeho okolí chemii využívá a na kterých školách se učí. Mezi návštěvníky se tu a tam objevily historické osobnosti vědy. Bez rozpaků přišly na hrad a svou přítomností potěšily děti i dospělé. Doprovodný program zajistily složky integrovaného záchranného systému, návštěvníci hradu viděli ukázky práce Policie ČR, Hasičského záchranného sboru či zdravotníků. Hlavním smyslem toho všeho je, aby si návštěvníci hráli a nebáli se přírodních věd. Jde o vědu, která nám přináší mnoho dobrého a může být i pro obyčejné lidi velmi fascinující, zkrátka cool. Pořadatelé 3. ročníku Chemie na Slezskoostravském hradě aneb Chemie život je: Česká společnost chemická pobočka Ostrava Katedra chemie (Přírodovědecká fakulta OU) Katedra fyziky (Přírodovědecká fakulta OU) Katedra matematiky (Přírodovědecká fakulta OU) FMMI VŠB-TU Ostrava SPŠ chemická akademika Heyrovského a Gymnázium v Ostravě-Zábřehu Gymnázium Komenského Havířov Článek připraven ve spolupráci s redakcí Solokapr.cz

2 Projekt Modulový systém dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji V průběhu letního semestru akademického roku 2008/2009 proběhlo prvních 21 kurzů v rámci projektu OP VpK Modulový systém dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji, na jehož realizaci se podílí tým pracovníků Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vedený Ing. Evou Burianovou, Ph.D., vedoucí projektu, ve spolupráci s partnerskou organizací Slezskou univerzitou v Opavě. Všechny kurzy probíhaly v kombinované formě byly pořádány tutoriály, kde se účastníci jednotlivých kurzů setkávali s lektory, mohli docházet na osobní konzultace, převážná část výuky však probíhala prostřednictvím LMS Moodle. Do nabízených kurzů se přihlásilo 418 pracovníků škol a školských zařízení, úspěšně jich absolvovalo 352, tj. 84 %. Zájem mají především pracovníci základních škol (poměr 2:1 k pracovníkům škol středních). Více než polovina přihlášených účastníků je z ostravských škol, 20 % z okresu Karviná, následuje okres Opava a Frýdek-Místek (12 %), Nový Jičín a Český Těšín (3 %). Z připraveného Základního modulu, kam jsou zařazeny kurzy zaměřené na rozšíření všeobecné kvalifikace učitelů (kurzy z oblasti Využívání informačních technologií ve vzdělávání, z oblasti pedagogicko-psychologické z oblasti Člověk a zdraví, např. kurz Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky) se uskutečnilo 15 kurzů s celkovým počtem 311 přihlášených osob a 265 absolventů. Největší zájem jsme zaznamenali o kurz Příprava učitele na výuku s využitím prezentačního programu MS PowerPoint. Zájem o tento kurz mělo 55 osob, úspěšně jej dokončilo 45 osob. Specializační modul je zaměřen na zvýšení znalostí a kompetencí učitelů ve vlastní specializaci, zvýšení informovanosti o nových poznatcích a o možnostech využití ICT a VT v těchto předmětech. V tomto modulu jsou např. zařazeny kurzy z oblasti Člověk a příroda, Člověk a společnost, Matematika a její aplikace, Informační a komunikační technologie, Jazykové kurzy pro učitele angličtiny apod. V rámci tohoto modulu proběhlo 6 kurzů, bylo přihlášeno 107 osob, z nichž 87 jich úspěšně kurzy dokončilo. Pro akademický rok 2009/2010 jsou připraveny další kurzy ze Základního i Specializačního modulu, přibudou také kurzy z modulu nazvaného Zvyšování kompetencí řídících pracovníků. Modul zahrnuje kurzy z oblasti managementu, personální politiky, kontroly, motivace apod. Absolvování některých předmětů tohoto modulu bude přínosem pro i skupinu pedagogických pracovníků, kteří v současné době nezastávají vedoucí pozice na školách, získají tím aspoň částečné znalosti z oblasti řízení škol. V budoucnu mohou i oni tyto pozice zastávat. Pro zimní semestr nadcházejícího akademického roku je již připraveno množství jazykových kurzů angličtiny na různých úrovních náročnosti v rámci modulu Jazykové vzdělávání pracovníků škol. Informace o projektu a nabízených kurzech: Pavla Janoschová člen realizačního týmu

3 Představení Institutu ekonomie a managementu Institut ekonomie a managementu na Přírodovědecké fakultě OU (dále IEM) zajišťuje garanci a výuku všech ekonomických předmětů vyučovaných na PřF OU v bakalářských i navazujících magisterských studijních programech, ale také na dalších fakultách OU, zejména na Fakultě sociálních studií a Fakultě zdravotnických studií. Spolupracuje s Fakultou pedagogickou a Fakultou filosofickou na výuce vybraných předmětů ekonomického charakteru. Rovněž se rozvíjí spolupráce s Centrem CŽV, kde jsou připravovány vybrané kurzy pro veřejnost. Ve školním roce 2008/2009 IEM garantoval a realizoval výukový modul Ekonomické aspekty evropské integrace, který byl nabízen studentům všech fakult OU v rámci tzv. modulového vzdělávání. K realizaci jsou připraveny další výukové moduly. Vedoucí Institutu ekonomie a managementu je doc. Dr. Ing. Hana Filipczyková. Bližší informace o IEM najdete na Alfred Nobel na živo! Docent chemie Václav Slovák vystupuje v roli Nobela. Nepřistupuje k tomu však ryze vědecky, spíše s humorem a nadsázkou. Dne 9. září 2009 proběhla ve Hvězdárně a planetáriu Johanna Palisy v rámci programu Astronomického repetitoria velmi originální přednáška ALFRE- DA NOBELA v podání doc. RNDr. Václava Slováka, Ph.D., z katedry chemie Přírodovědecké fakulty OU za hudebního doprovodu jeho dvorního skladatele doc. RNDr. Jiřího Kaliny, Ph.D., z katedry fyziky PřF OU. Hlavní protagonisté dokázali přetvořit životopis významného vědce v zábavnou show, která byla zprvu překvapeným obecenstvem očekávajícím vleklý monotónní výklad, odměněna hlasitým potleskem! Nápad hrát Nobela vznikl asi tak před rokem a půl. Společně s několika přáteli jsme chtěli oživit dění na Slezskoostravském hradě, a to tak, že budeme pro děti základních škol zábavnou formou přednášet o významných vědeckých osobnostech, říká Václav Slovák. Jeho nobelovské vystoupení patří do programu akce Chemie na Slezskoostravském hradě, na které se už třetím rokem Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity představuje veřejnosti se snahou zaujmout potenciální uchazeče o vědy a studium. Chemie těžce bojuje s konkurencí humanitních oborů, hodně tedy záleží na tom, zda se lidem v našem oboru podaří vzbudit u mladých zájem o chemii. My se o to snažíme především u dětí prostřednictvím Nobela, říká Slovák a pokračuje: Na Nobela si hraju prostě proto, že to může být prospěšné dětem. Pro mě je to příjemná možnost, jak se odreagovat od každodenních starostí. Jestliže osudem Alfreda Nobela byla chemie a vynález dynamitu, pro Václava Slováka platí totéž, jen objekt výzkumu je jiný. Věděl jsem už odmalička, že chci být chemikem, respektive hned poté, co jsem opustil myšlenku zastávat prezidentský úřad. Ve svém oboru se zabývám procesem samovznícení uhlí, který je dlouhodobě zkoumán na katedře chemie, vypráví Slovák.

4 Mezi těmito dvěma chemiky lze najít jednu podobnost, která je na dálku spojuje. Oba mimo svou vědeckou kariéru udělali ještě něco užitečného pro druhé. Z Nobelova rozhodnutí, darovat majetek na vědecké účely, se každoročně uděluje prestižní Nobelova cena ve vybraných oborech lidské činnosti. Slovák zase svou vědu, chemii, poutavým způsobem přibližuje dětem i dospělému publiku. Článek připraven ve spolupráci: Jakub Nezval (katedra fyziky PřF OU) a redakce Solokapr.cz Představení Oddělení cizích jazyků Oddělení cizích jazyků zajišťuje jazykovou přípravu studentů přírodovědecké fakulty, zvláště pro katedry matematiky, fyziky, chemie, biologie a ekologie, fyzické geografie a geoekologie. Personálně je toto oddělení obsazeno dvěma vyučujícími, a to RNDr. Janou Klimánkovou a Mgr. Blankou Novotnou. Vedle základních jazykových kurzů oddělení cizích jazyků nabízí i rozšiřující jazykové semináře jako např.: Angličtina v obchodní praxi, Obecná angličtina, Komentovaná četba. Jazykové centrum spolupracuje s Centrem celoživotního vzdělávání. Zajišťuje výuku kurzu Úvod do angličtiny. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity: Teorie v souladu s praxí Studentům chybějí praktické znalosti. Shodli se na tom odborníci z různých českých firem a vysokých škol a vytvořili nový vzdělávací projekt. Je zaměřený na technologické obory a kromě Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity se na něm podílí také Technická univerzita Liberec a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, firemní sektor zastupují společnosti Elmarco, s.r.o. a VÚTS, a.s. Název projektu vypadá docela složitě: Technologické a ekonomické kompetence pro Evropský výzkumný prostor. Co se za těmito slovy skrývá? V rámci projektu usilujeme o rozvoj odborných dovedností studentů a akademických pracovníků v oblasti technologických oborů. Umožníme jim získat praxi v oborových firmách a své teoretické znalosti mohou rozšiřovat o ty, které jim nabídneme v chystaných kurzech. Navíc ještě mají příležitost studovat předměty, které se učí na našich partnerských univerzitách, vysvětluje regionální manažer projektu Lukáš Straňák. Studenti Přírodovědecké fakulty budou moci předměty ostatních dvou univerzit absolvovat prostřednictvím systému LMS MOODLE. Jde o studium přes internet. Student si vybere některé z nabízených předmětů, a během semestru pak pracuje na jednotlivých úkolech, které mu zadá vyučující, říká Straňák. Chceme studentům ukázat, že technologické obory, které u nás studují, jsou na trhu práce uplatnitelné. V poslední době totiž zájem o tyto obory klesá. Náš projekt má přednost v tom, že student skutečně získá takové znalosti, které se mu budou v praxi hodit. To říkám proto, že výuková část projektu je skutečně společným dílem univerzit a firem, upozorňuje Straňák.

5 Přínos projektu: Kvalitní praxe už na škole V současné době je spolupráce vysokých škol a firem nedostatečná, myslí si Zuzana Kubicová z firmy Elmarco, s.r.o., která se zabývá vývojem nanotechnologií a spolupracuje s Ostravskou univerzitou na projektu. Studenti si ze školy do praxe odnášejí jen velmi omezené znalosti. Toto bychom rádi změnili, a proto jsme se stali součástí projektu. Můžeme se totiž podílet na vytváření obsahu vysokoškolské výuky, a studenti se pak budou učit takové věci, které po nich u nás budeme chtít. Projekt se naplno rozběhne na podzim, zatím se nachází v zahajovací fázi. Momentálně pracujeme na tom, abychom pro něj zajistili dostatek lidských a materiálních zdrojů. Potřebujeme také doladit zajištění výuky a připravit veškeré studijní podklady pro studenty, pokračuje Straňák. A v čem spočívá přínos projektu? S ohledem na studenty je důležité hlavně to, že jim pomůžeme zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu práce a pokusíme se pro ně zprostředkovat pracovní stáže ve velkých firmách, jako je Siemens či Tieto Enator, dodává Lukáš Straňák. Okruh firem však není omezen jen na Moravskoslezský kraj. Studenti mohou působit i v Libereckém a Zlínském kraji, ve kterých sídlí projektoví partneři Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Projekt je financován z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR konkrétně z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Článek připraven ve spolupráci s redakcí Solokapr.cz Promoce absolventů PřF OU - červenec 2009 Dne 1. července se konaly v Domě kultury Akord slavnostní promoce absolventů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Celkem složilo slavnostní slib 235 studentů PřF OU, absolventů bakalářských, magisterských a navazujících magisterských oborů i doktorského studia a rigorózního řízení. Všem absolventům přejeme hodně úspěchů. Úspěch středoškolských studentů se středoškolskou odbornou činností vedenou na katedře fyziky Studenti Gymnázia a SOŠ Orlová Miroslav Rapčák a David Pěgřímek, kteří pod vedením Mgr. Aleše Vítka, člena skupiny Chemické fyziky působící na katedře fyziky PřF OU, pracují na projektu Monte Carlo simulace atomárních klastrů, se se svým příspěvkem umístili v sekci Fyzika na Celostátní přehlídce Středoškolské odborné činnosti na 1. místě. Obdrželi také několik zvláštních cen 1. cenu ředitele Jaderné elektrárny Temelín; 1. cenu České nukleární společnosti a Cenu děkana Přírodovědecké

6 fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Se svou prací postoupili od širší nominace na největší mezinárodní soutěž středoškolských studentů INTEL International Science and Engineering Fair. Oběma studentům a také Mgr. Aleši Vítkovi gratulujeme. Než jsme chytili samičku, byly to nervy Aleš Dolný z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a populární zpěvák Dan Bárta vyjeli do jižní Afriky, aby chytili vzácný druh afrotropické vážky. Proč? Kvůli knize, která vyšla letos v květnu a získala čestné uznání Ministerstva životního prostředí ČR. Z východního bloku jsme jediní, kdo takovou knihu má, a z hlediska obsahu jde o nejrozsáhlejší publikaci o vážkách na celém světě. Aleš Dolný a Dan Bárta jsou jejími autory. Jak se jim spolupracovalo a jak na sebe přišli vědec z Ostravy a umělec z Prahy? Zhruba před 10 lety, bylo to o Vánocích, jsem seděl u stolu a preparoval vážky, vzpomíná ostravský vědec Aleš Dolný. Jako kulisu jsem si pustil televizi. Tak si preparuju, preparuju a najednou slyším z televize, jak někdo říká, že chce vydat knížku o vážkách, ale potřebuje k sobě někoho, kdo napíše odborné texty. Byl to Dan Bárta. Podíval jsem se na vážku, kterou jsem zrovna preparoval, a došlo mi, že bych se mu měl ozvat. Přes kamaráda jsem získal kontakt a asi o týden později se s Danem Bártou sešel. Seznámili jsme se a postupně začali plánovat práci na knize. Jak se vám spolupracovalo, umělci a vědci? Bylo to fajn, zafungovala vzájemná symbióza. Pokaždé, když jsme přijeli na místo, na kterém jsme chytali vážky, každý měl svou náplň práce. Já jsem vytáhl síťku a gumáky a skočil do bahna, kde jsem lovil vážky, Dan shodil batoh s objektivy a fotil. Naše práce se úplně nevylučovala, i když měla jiný postup, to ano. Dan se nemusel starat o zapisování různých parametrů, já jsem zase při lovu neřešil světlo, atmosféru a barvy. Proč si myslíte, že vaše kniha Vážky České republiky získala čestné uznání Ministerstva životního prostředí? Čím je výjimečná? Ne každá země takovou knihu má. Z východního bloku jsme jediní a z hlediska obsahu jde o nejrozsáhlejší knihu o vážkách na celém světě. Unikátní jsou digitální fotografie 76 druhů vážek samců i samiček. Vypadá to jako obrázky, ale ve skutečnosti jde o fotografie. Živý hmyz jsme snímali na speciálním skeneru. Nejprve jsme vážky podchladili. V entomologickém sáčku jsme je na určitou dobu, třeba přes noc, strčili do ledničky. Když jsme je vytáhli, nehýbaly se, takže jsme si je mohli vyfotit. Pak jsme je samozřejmě vypustili. Tato metoda má jedno velké plus: Můžeme pořídit detailní vyobrazení ohrožených a vzácných druhů, aniž bychom zvýšili míru nebezpečí jejich lokálního vymizení.

7 K lovení vážek mám i jednu historku. Než jsme nachytali všech asi 150 vážek, objeli jsme 8 zemí. Pro jeden druh jsme museli až do jižní Afriky. Pouze dva druhy afrotropické vážky jsou součástí středoevropské fauny a jeden z nich k nám přilétá jen jednou za deset let. Měli jsme na výběr. Buď počkáme, až přiletí, a knihu třeba nikdy nevydáme, nebo si pro ni zajedeme. Zvolili jsme to druhé a byly to nervy. V jižní Africe jsme s Danem strávili tři týdny. Samce vážky jsme chytili hned, ale se samicí byly problémy. Pořád se schovávala. Byli jsme tam už týden a pořád jsme ji neměli. Představte si, že bychom kvůli ní museli přijet znovu. Těch peněz za cestu! Naštěstí jsme ji nakonec chytili a mohli jsme se vrátit domů. Myslíte si, že by kniha byla tak populární, kdyby na ní nepracoval Dan Bárta? Kdyby se výtvarného zpracování knihy neujal zrovna Dan, asi by kniha byla obyčejnější. Obsah by zůstal stejný, ale forma by byla jiná. Tak třeba fotografie v knize jsou dva druhy snímků, umělecké a precizně neskenované fotografie vážek, které jsou součástí identifikačních karet, jež najdete v knize. Ve většině podobných knih o vážkách jsou pouze hybridní fotky, tedy ty, které dělají biologové sami: vážku v přírodě nafotí všelijak, přitom však neřeší barvy, kompozici nebo atmosféru. Důležité je pro ně pouze to, aby byl snímek ostrý. Jenomže v knize Vážky České republiky jsou i umělecké fotografie, esteticky působivé momentky s vyšší uměleckou hodnotou, a právě ty dělal Dan. Kromě toho byl výtvarným redaktorem. Já jsem dodal texty, řekl mu, co v knize musí být, a on se postaral o to, jak bude kniha vypadat. Dokonale si s ní vyhrál a propracoval ji do nejmenších detailů, což je vidět už když knihou jenom listujete. Vychutnal jste si přebírání čestného uznání Ministerstva životního prostředí? Moc se mi to líbilo. Cenu jsme přebírali v Žižkovském divadle Járy Cimrmana v Praze a jedno představení bylo součástí slavnostního vyhlášení vítězů. Pro mě to byla jedna z odměn, protože humor Járy Cimrmana mám rád. Některé jeho hlášky s oblibou vkládám do skript pro studenty. Jednu nebo dvě jsem dokonce vložil i do knihy o vážkách. Kdo se v tom vyzná, najde je. Na slavnostním vyhlášení vítězů byli lidé, kterých si moc vážím, a bylo mi ctí tam být a stát vedle nich. Konkrétně mám na mysli dr. Jana Čeřovského, který získal ocenění za celoživotní práci, nebo pětici autorů knihy Krajina a revoluce, která získala čestné uznání. Jedno ocenění za celoživotní práci získal in memoriam také docent Josef Vavroušek, muž, který prosazování ochrany životního prostředí zasvětil celý život. Když jsme s Danem převzali cenu, usmáli jsme se na sebe a pogratulovali si. Je to velké zadostiučinění, přece jen jsme na knize pracovali osm let. Ocenění nám oběma udělalo radost. Jste s Danem Bártou stále v kontaktu? Chystáte něco nového? Přemýšlíme o několika věcech najednou. Knihu Vážky České republiky možná přeložíme do angličtiny. Popisky u tabulek, grafů, statistik, obrázků a fotek jsou sice v češtině i angličtině, ale odborný text, který prochází celou knihou, je zatím pouze v češtině.

8 Vážkám věnujete spoustu času. Co na to vaše rodina? Pro manželku i děti je naprosto přirozené, že když jedeme na dovolenou třeba do Jeseníků, strávíme spoustu času v terénu průzkumem. Děti mají malé síťky, se kterými chodí na rybníky, a seznamují se s prostředím. Zatím je to baví. Je to stejné, jako když jsou vaši rodiče herci pravděpodobně strávíte spoustu času na jevišti. Manželka kromě jiného vystudovala obor biologie, takže i ona vážky odborně studuje, i když ne do takových detailů jako já. Ale baví ji to, takže si spolu o vážkách můžeme i povídat. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D. (1966) Vystudoval obor systematická biologie a ekologie na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci, kde v roce 1990 obhájil diplomovou a o devět let později také dizertační práci. Profesně působí od roku 1997 jako odborný asistent na Přírodovědecké fakultě Ostravské Univerzity v Ostravě, kde přednáší obecnou ekologii, ochranu přírody a hydrobiologii. Zabývá se ekologií, faunistikou a ochranou vážek. V rámci ČR je odborným garantem programu Ochrana biodiverzity Vážky. Z pohledu výzkumného je přednostně přitahován spornými otázkami týkajícími se ojedinělých ekologických fenoménů a paradoxů života ve vodách hornické krajiny. Jako správný ostravský patriot zdůrazňuje, že na průmyslové typy vodního prostředí mohou být vázány vzácné druhy, jejichž výskyt je unikátní v rámci celé republiky, a že sekundární mokřady, např. poklesové tůně nebo dokonce důlní odkalovací nádrže, se mohou stát překvapivě významným stabilizačním ekologickým prvkem. O knize Vážky České republiky Dan Bárta a Aleš Dolný na knize pracovali 8 let, má téměř 700 stran a váží bezmála 4 kilogramy. Jmenuje se Vážky České republiky a vydal ji Český svaz ochránců přírody Vlašim. Jde o publikaci, ve které najdete aktuální poznatky o vážkách, jež se vyskytují ve středoevropském pásmu konkrétně údajů o různých druzích. Ve zkratce jde o encyklopedii vážek na našem území. Autorem většiny fotografií a výtvarným redaktorem je Dan Bárta. Vedoucím desetičlenného autorského kolektivu textové části je RNDr. Aleš Dolný, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Vydání knihy financovalo Ministerstvo životního prostřední v posledních třech letech vrcholné práce na knize. Ostravská univerzita Přírodovědecká fakulta knihu podpořila pořízením zejména techniky v rámci grantů, které předcházely vydání knihy. Díky novému hardwaru jsme vypracovali metodiku focení vážek a výsledky našich projektů byly ku prospěchu knihy, konstatuje Dolný z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Článek připraven ve spoluprácis redakcí Solokapr.cz. Život v Přírodě (ŽvP) vydává Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Život v Přírodě je v elektronické podobě dostupný na Ze života fakulty Život v Přírodě, uzávěrka vždy 15. v měsíci s výukou. Příspěvky, názory, postřehy posílejte na adresu redakční rady Telefonické spojení s redakcí nebo mobil

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

VÝUKA studentů celkem 3 000 (bakaláři + magistři + doktorandi); 72 profesorů, 120 docentů

VÝUKA studentů celkem 3 000 (bakaláři + magistři + doktorandi); 72 profesorů, 120 docentů založena roku 1920 centrum výuky a výzkumu rozpočet v roce 2013 cca 1,114 miliardy Kč (zhruba 1:1 státní dotace a grantové prostředky) - z toho biologie má asi 1/3 (i v dalších parametrech) VÝUKA studentů

Více

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury c. Projekty celoživotního vzdělávání, které budou: cb) zvyšovat jazykovou úroveň akademických pracovníků a jejich

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ 1 Používáme zkratky: 2, 3, 4, 5 standardní doba studia v letech Bc bakalářský studijní obor Mgr magisterský studijní obor NMgr navazující magisterský studijní obor (obor navazuje na bakalářské studium)

Více

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů Poskytovatel t projektu: MŠMT (OP RLZ) Zkld Základní charakteristika k projektu: Doba trvání

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Přírodovědecká fakulta slaví 60. let v současnosti je akreditováno 114

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 PANEL A personalistický 1. Potřebná úroveň VŠ kvalifikace, uplatnitelnost absolventů bakalářského, magisterského

Více

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Co přináší projekt IKLIM? informační brožura

Co přináší projekt IKLIM? informační brožura Interdisciplinární, informaticko-kognitivní, lingvistický a modulární rozvoj studia CZ.1.07/2.2.00/28.0104 Co přináší projekt IKLIM? informační brožura Josef Zelenka a kol. Projekt IKLIM Úvod Vážené kolegyně,

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Přerov září 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Tvorba vzdělávacího programu pro stavební inženýry v Moravskoslezském kraji. Inovace studijních programů a posílení mezioborové spolupráce v oblasti navrhování a požární bezpečnosti budov. Tato prezentace

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

Informace k soutěži o prostředky z IP 2015 Pedagogická činnost. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta

Informace k soutěži o prostředky z IP 2015 Pedagogická činnost. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Materiál pro jednání kolegia děkana PEF ČZU v Praze dne 6. 5. 2015 Předkládá: Ing. Martin Pelikán, Ph.D. děkan PEF ČZU v Praze Název materiálu:

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010 POZVÁNKA na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe Trh pracovních příležitostí 2010 Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Lednice, 23. února 2010 Cíle setkání Zahradnická

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ

Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ Doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D. Mgr. Luboš Kopecký Přerov 24. října 2012 Strana 1 26. červenec 2012 Co je Českáchemie.cz? českáchemie.cz = součást projektu Partnerství pro chemii

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který v posledních 10 let prošel dynamickým rozvojem?

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

(zpracovala R. Hýblová)

(zpracovala R. Hýblová) Přehled akcí JČMF organizovaných od roku 1958 do roku 2011 Fyzikální pedagogickou sekcí JČMF (od roku 2006 změna názvu na Fyzikální pedagogickou společnost), popř. Ústřední pedagogickou komisí pro fyziku

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Jinými slovy odstranit překážky a jinak zpříjemnit a zkvalitnit to podstatné studium.

Jinými slovy odstranit překážky a jinak zpříjemnit a zkvalitnit to podstatné studium. KANDIDÁT NAVRHOVATEL OBOR CÍLE PŘI ROZVOJI FAKULTY A UNIVERZITY Břežný Michal, Mgr. Marian Velešík, Radek Tichavský Environmentální geografie Podporuji aktivity, které povedou ke zviditelnění Přírodovědecké

Více

FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ LABYRINT - OSTRAVA 2007

FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ LABYRINT - OSTRAVA 2007 FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ LABYRINT - OSTRAVA 2007 Cíl: Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělávat. J. A. Komenský představit uceleně odborné i laické veřejnosti úspěšně realizované projekty v oblasti rozvoje

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Oslavy 60 let Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci a 440 let UP v Olomouci

Oslavy 60 let Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci a 440 let UP v Olomouci Pondělník 20 Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2012/2013 Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 20. číslem Pondělníku a přeji Vám úspěšný týden. Irena Smolová

Více

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol Blanka Kozáková 1 e-mail: blanka.kozakova@kvic.cz 1 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. www.natur.cuni.cz/chemie

Chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. www.natur.cuni.cz/chemie Chemie Chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze www.natur.cuni.cz/chemie 3 4 Jaká je moderní chemie? Chemie je už od dob svého vzniku jako vědního oboru nesmírně poutavá věda, která

Více

Projektové vyučování odborných předmětů a předmětu praxe na středních odborných školách ve Zlínském kraji

Projektové vyučování odborných předmětů a předmětu praxe na středních odborných školách ve Zlínském kraji Projektové vyučování odborných předmětů a předmětu praxe na středních odborných školách ve Zlínském kraji Projektové vyučování vhodná forma vyučování praktické složky odborných předmětů a praxe na SOŠ:

Více

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 Marek Holomek Jaroslava Janečková Bc. Simona Nixbauerová Veronika Nutrová Ing. Jan Öhm Petra Pešková

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÍ LEKTOR Rozvoj

Více

Chemická olympiáda. 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e

Chemická olympiáda. 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e Chemická olympiáda 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e Chemická olympiáda (ChO) je soutěž organizována v pěti kategoriích dle zaměření a ročníku školy a na národní úrovni probíhá ve čtyřech stupních

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele:

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Ing. Jaroslav Hnídek, zmocněnec pro Vysokou školu chemickou v Pardubicích 1950-1951 DĚKANI prof. RNDr. Vilém

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více