VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů Ječná 33, Praha 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů Ječná 33, Praha 2"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů Ječná 33, Praha 2 Školní rok: 2012/2013

2 I. Základní údaje o škole 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních a školských zařízení a datum vydání posledního rozhodnutí Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů Ječná 33, Praha 2 školská právnická osoba Datum zařazení do sítě škol: Od dopisem MŠMT ČR ze dne pod č.j.: Zřizovatel: Suverénní řád Maltézských rytířů České velkopřevorství Velkopřevorské náměstí Praha 1 Vedení školy ředitelka: Mgr. Marie Hotmarová telefon: statutární zástupkyně ředitelky: PhDr. Alena Hofmanová telefon: , , IČO: telefon: IZO: www: fax: Vyšší odborná škola zdravotnická má cílovou kapacitu 255 studentů. 5. Vzdělávací programy VOŠZ: nové ani zrušené obory nemáme Přehled učebních plánů je přílohou č. 2 Od Diplomovaná všeobecná sestra denní studium N/1. (3 roky) akreditován MŠMT ČR, pod č.j / /2. Cílová kapacita 255 studentů. Od Diplomovaná všeobecná sestra denní studium N/1. (3 roky) proběhla akreditace změny. Průběh akreditace vzdělávacích programů V březnu 2011 podala naše škola žádost na MŠMT ČR o akreditaci změny programu Diplomovaná všeobecná sestra v trvání 3 roky, denní forma studia. Dne jsme z MŠMT ČR obdrželi rozhodnutí o udělení akreditace tohoto programu pod č. j.: 7922/ Program je akreditován do 31. srpna Jeho studium bylo zahájeno Místa poskytovaného vzdělání 2

3 Objekt školy Ječná 33, Praha 2 Škola je umístěna v objektu se dvěma trakty. Vlastník budovy: církevní organizace Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky Stav budovy: dobrý, celý objekt je od r průběžně rekonstruován tak, aby vyhovoval provozu školy a hygienickým požadavkům. 7. Materiálně technické vybavení Všechny učebny jsou standardně až nadstandardně vybaveny. V tomto školním roce bylo doplňováno další vybavení odborných učeben, které slouží k výuce ošetřovatelství, ošetřovatelských postupů, první pomoci. Vybavení odborných učeben, výukové modely - pokojík TERNO 2x elektrické polohovatelné lůžko s příslušenstvím a nočním stolkem - pokojík NOVOS 2x elektrické polohovatelné lůžko s příslušenstvím a nočním stolkem - dětský přebalovací box MEDLIN - UNI stolky - převazové UNI vozíky - figurína péče o nemocné - nemocniční figurína Susie - model péče o zdravé a nemocné dítě - model dítěte ženské pohlaví a mužské pohlaví (koupání a péče o dítě) - model dítěte drogově závislé matky péče o postižené dítě - model prsní vesty samovyšetření prsů - simulátor pro ženskou katetrizaci 2x - pokročilý model ženské katetrizace 2x - intramuskulární injekční simulátor - Ambu i.v. trenažér 2x - podložka pro nácvik kanylace - podložka pro nácvik venepunkce cubita - I.V. ruka podávání infuze (ohebné a pružné prsty realistický pocit) - podložka pro nácvik i.m. injektáže, s.c. injektáže 2x - podložka pro nácvik aplikace inzulínu 3x - DynaPulse měření TK, pulsu identifikace nepravidelností - simulátor k nácviku péče o pacienty s dýchacími potížemi, péče o pacienty s NG sondou - poslechový simulátor se srdečními a plicními zvuky 40 normálních a abnormálních srdečních, plicních a břišních zvuků - obvazový simulátor 14 chirurgických ran - porodní simulátor - modely poranění poranění čelisti, popálení předloktí, otevřená zlomenina tibie, amputace dolní končetiny - infúzní pumpa ARGUS - odsávačka ASPEED - tukoměr - digitální váha s tukoměrem - kojenecká digitální váha - rtuťové tonometry a digitální, zápěsťový tonometr, dětská manžeta, manžeta pro obézní, fonendoskopy, teploměry ušní, dětský infra ušní/čelový teploměr 3

4 - bezkontaktní teploměr Thermofocus - bezrtuťový tonometr Medtrue Bokang - optický laryngoskop - pulsní oxymetr - manžeta pro přetlakovou infúzi - balónkové hrudní elektrody - končetinové elektrody - jednorázový zvlhčovač kyslíku - vzduchovod GUEDEL, vzduchovody nosní - rozvěrač čelistí - kleště Magill k vytažení jazyka u člověka v bezvědomí - intraoseální cvičná jehla - laryngeální tubus - Emergency set - KRIKO Trainer model pro nácvik koniotomie - Air Tra Q optický laryngoskop - polohovací polštáře pro bazální stimulaci - oblek simulace stáří - opilecké brýle - model pasivní a aktivní kuřák - model roční množství dehtu a toxických látek u kuřáka - model 4 druhy šedého zákalu - simulátor péče o dekubity - model rakoviny kůže 6 stádií - model péče o chrup - podložka Rollbord Junior - simulátor nácviku klystýru - dávkovač zvlhčovač kyslíku 2x - nosič na miminko GO 10 CANYON - podložka Turnplate pro přemísťování pacientů - dezinfekční vana - terapeutická panenka Ema - terapeutické maxipanny Jakub a Barborka - glukometr EASY. Pomůcky pro první pomoc, resuscitační modely - EKG Cardioline AR600PAC - defibrilátor AED Trainer LP vakuová matrace - záchranářský ruksak - fixační límce krční páteře - Rescue-complex multifunkční univerzální set, který obsahuje prostředky pro ošetření nejčastěji se vyskytujících druhů poranění - Rescue-popáleniny pro ošetření popálenin při první pomoci - Rescue-náhlý porod sada určená pro lékaře a zdravotnický personál, poskytující první pomoc při náhlém porodu probíhajícím mimo zdravotnická zařízení - Rescue-pneumothorax pro zvládnutí hrudního poranění s pneumothoraxem - Rescue-krvácení ošetření krvácejících poranění a ran s různou intenzitou krvácení - Rescue-zlomeniny ošetření zlomenin včetně otevřených - CPREzy pomůcka ke kardiopulmonální resuscitaci světelná signalizace metronom - Baby Anne 4x - Little Junior 4x (zvuková signalizace o dostatečné hloubce masáže srdce) 4

5 - Little Anne 3x - Little Anne 4x (zvuková signalizace o dostatečné hloubce masáže srdce) - resuscitační model intubace dítěte - Baby resuscitační se světelnou signalizací 3x - resuscitační model s displejem - resuscitační model se světelnou signalizací - model na dýchání velký - zdravotnická nosítka - zdravotnická brašna Kangaro Pro účely výuky slouží též bohatá videotéka a výukové programy na CD a DVD. Informační centrum s knihovnou má část odbornou a část beletristickou, knihovna je vedena počítačově s přístupem na Internet. V budově školy se nachází kaple. Slouží k účelům liturgickým, ale je využívána i ke kulturním akcím aj. Výjimečně ji lze využít též jako posluchárnu. Sborovny a pracovny jsou vybaveny nadstandardně. Učitelé i studenti mají volný přístup na Internet. K dispozici jsou notebooky s dataprojektory pro potřeby výuky. Přehled stávajícího vybavení výpočetní technikou Ve škole jsou tři učebny výpočetní techniky. Jedna je určena pro výuku jazyků a dvě pro výuku informačních a komunikačních technologií (IKT). V učebně jazyků mají studenti k dispozici 16 počítačů a v učebnách IKT 18 a 30 počítačů. Každá z učeben je vybavena dataprojektorem a tiskárnou. K výuce odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů je k dispozici jedna učebna, kde je 7 počítačů. Mimo výuku mají studenti pro svou práci k dispozici 4 počítače v knihovně a 4 počítače ve studovně. Všechny počítače jsou připojeny do lokální počítačové sítě s možností přístupu k internetu. Škola je připojena k internetu pomocí pevného připojení kabelová televize. Programové vybavení počítačů Operační systém Textový editor Tabulkový kalkulátor Prezentační program Grafický editor ový klient Webový prohlížeč Antivirová ochrana Výukové programové vybavení Windows 7 + Windows XP MS Word MS Excel MS Power Point Irfan View MS Outlook MS IE, Mozzila Firefox, Opera AVG Langmaster němčina, angličtina Mathematica, encyklopedie člověka, encyklopedie planeta Země, Umění komunikace Veškeré programové vybavení je používáno v souladu s licenčními ujednáními. Standardní pracovní prostředí studenta Zasíťované PC s procesorem 2GHz a vyšší, 1 GB RAM a vyšší, GB pevný disk. 17 monitor. Každý počítač je připojený do lokální sítě s možností práce na internetu a tisku na síťových nebo lokálních tiskárnách. Ostatní vybavení 5

6 Dvě učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí a ve všech ostatních učebnách jsou umístěny dataprojektory. Budova školy je pokryta WiFi signálem a internet je možno využívat téměř v celé budově. Celkově je ve škole k dispozici 122 počítačů, z nichž přístupných studentům je 57. Vyučující, kteří mají trvalý pracovní poměr na dobu neurčitou, si mohou dlouhodobě zapůjčit notebooky pro domácí přípravu. Učebny označení učebny počet vybavení způsob zajištění podstandard standard nadstandard smluvně součást školy kmenová učebna / - / knihovna (infocentrum) / - / studovna 1 - / - - / uč. výpočet. techniky 3 - / - - / učebna psychologie 1 - / - - / učebna ošetřovatelství / - / učebna výtvarné vých. 1 - / - - / učebna hudební vých. 1 - / - - / 8. Školská rada Školská rada vznikla v souladu se zákonem 561/2004 Sb. Bylo postupováno podle 167 odst. 5. Školská rada navázala na práci rady školy, která vznikla na návrh zřizovatele 28. května Složení školské rady - 1 zástupce zřizovatele Bc., Mgr. Ondřej Mrzílek, předseda - 1 zástupce pedagogů PhDr. Lenka Tuzarová - 1 zástupce zletilých studentů Barbora Náprstková 1. Pedagogičtí pracovníci II. Pracovníci školské právnické osoby a) počty osob dle zahajovacího výkazu 6

7 škola ředitelka a zástupkyně ředitelky fyzické osoby celkem ředitelka a zástupkyně ředitelky přepočteny na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem VOŠZ SŘMR 4 2, , ,2 b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků škola počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu pedagogických pracovníků VOŠZ SŘMR kvalifikovaných % nekvalifikovaných 0 0 % c) další vzdělávání pedagogických pracovníků počet akcí zaměření počet účast. Program celoživotního učení Semináře 1 den (celkem 11) Semináře 1 den pokrač. 7 vzdělávací instituce 20 Nár. agentura pro evrop. vzdělávací programy a Dům zahraničních služeb Právo ve škole 1 Mgr. M. Veselá, lektorská a poradenská činnost Kvalita nebo kvantita 1 Člověk v tísni Co v knihách nenajdete 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a ČAS Podávání léků u nás i v zahraničí K aktuálním otázkám zdravotnického školství Ekonomika zdravotnictvízdravotní a sociální péče Prevence AIDS Ekonomika zdravotnictvíplacení péče občanem Anglický jazyk metody výuky 1 Ústav teorie a praxe ošetřovatelství Praha 1 Asociace ředitelů zdrav. škol 1 Sdružení občan 1 1 ACET Sdružení občan 1 NIDV zaměř Možnosti aplikace finského 1 Senát PČR vzdělávacího systému v ČR Mezinárodní Anesteziologická, 1 ČAS kongres resuscitační a intenzivní 1 den (celkem 1) péče Celostátní kongres Trombóza a hemostáza 3 ČAS a ČLS JEP

8 2 dny (celkem 1) Celostátní konference 1 den (celkem 5) Konference ČBK 3 dny Celostátní konference 2 dny (celkem 1) Odborná konference 2 dny (celkem 1) Kurz 1 týden Primární prevence 2 MŠMT Zdravotník křesťan v dnešní nemocnici 1 FN Brno a Biskupství brněnské Kyberšikana a její prevence 1 MŠMT a NIDV Setkání křesťanských zdravotníků komunikace s nemocnými 1 KTF, NMKSB a Kongregace Milosrdných sester sv. K. Boromejského Z každé oblasti informace uvítá jistě Tvoje praxe 1 ČAS a VFN Činnost a financování 1 Asociace ředitelů církevních církevních škol škol aj. Obezitologie a bariatrie 2 Česká obezit. společnost ČLS JEP a ČAS Týden mozku 1 AV ČR Posilování pozitivních život.hodnot a postojů 1 Křesťanská ped.-psych. poradna Kurz 3 dny Interní auditor kvality 1 Společná akreditační komise Praha Kurz 20 hod. Tvorba profesního portfolia 1 VOŠ soc. právní, MHMP a ESF Kurz 12 hod. Práce se zdrojovou literaturou 1 VOŠ soc. právní, MHMP a ESF Kurz 8 hod. Informační systém na VOŠ 1 VOŠ soc. právní, MHMP a ESF E-learningový kurz Standardizace 1 E-univerzita 7 hod. v ošetřovatelské péči E-learningový kurz Indikátory kvality v ošetř. 1 E-univerzita 5 hod. péči školení 4 hod. Práce s interaktivní tabulí 18 CSZŠ Jana Pavla II., Ječná 33, Praha 2 Letní škola 3 dny Chemie pro život 1 VŠCHT Praha Jazykový kurz Jazykové vzdělávání pro učitele - angličtina 3 CSZŠ Jana Pavla II., Ječná 33, Praha 2 počet akcí Jazykový kurz 150 hod. Jazykový kurz 150 hod. zaměření počet účast. vzdělávací instituce Anglický jazyk JARO II 1 ČVUT Masarykův ústav vyšších studií Německý jazyk JARO II 1 ČVUT Masarykův ústav vyšších studií Rozšíření aprobace náboženská výchova 1 UHK PdF Studium VŠ Ošetřovatelství 1 3. LF UK v Praze Dvouleté studium pro ved. pracovníky Management 1 Centrum škol. managementu při PedF UK v Praze Rigorózní zkoušky Ošetř. ve vybraných 1 Jihočeská univerzita 8

9 PhDr. klinických oborech v Českých Budějovicích Rigorózní zkoušky Didaktika chemie 1 Přírodovědecká fakulta UK RNDr. Doktorský studijní Vzdělávání v chemii 1 Přírodovědecká fakulta UK program úspěšné zakončení Teambuilding Prevence syndromu vyhoření 21 VOŠZ SŘMR a Arcibiskupství pražské d) jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) z toho s odbornou kvalifikací 3 (dle zákona o ped. prac.) bez odborné kvalifikace 0 (dle zákona o ped. prac.) rodilý mluvčí 0 2. Nepedagogičtí pracovníci školy a) počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 10 4,3 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků Ekonomickou agendu máme zajištěnu smluvně. Její pracovníci se zúčastňují potřebných školení a dalších vzdělávacích akcí. typ studia počet zaměření počet vzdělávací instituce akcí účastníků seminář 1 Pracovní právo 1 BRZO vzdělávací centrum Brno seminář 1 Změny a postupy ve 1 AHAG, s.r.o., Praha 1 mzdové účtárně seminář 1 Změny v zákoně o dani z příjmu a DPH od r PUNKTUM,s.r.o., Opava 9

10 Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem III. Údaje o studentech a výsledcích vzdělávání 1. Počty studijních skupin a počty studentů dle zahajovacího výkazu a) denní vzdělávání škola počet skupin počet studentů VOŠ Změny v počtech studentů v průběhu školního roku a) přerušili vzdělávání: 8 b) nastoupili po přerušení vzdělávání: 4 c) sami ukončili vzdělávání: 28 d) vyloučeni ze školy: 0 e) nepostoupili do vyššího ročníku: 1 f) přestoupili z jiné školy: 6 g) přestoupili na jinou školu: 1 h) jiný důvod změny: 2 1 mateřství, 1 neprospěla v zimním období 3. r. (nejde o postup do vyššího roč.) b) vzdělávání při zaměstnání nemáme 2. Průměrný počet studentů na studijní skupinu a učitele a) denní vzdělávání škola průměrný počet studentů průměrný počet studentů na skupinu na učitele VOŠ 30 11,5 Nízký počet studentů na jednoho učitele je dán dělením tříd zejména při praktickém vyučování. b) vzdělávání při zaměstnání nemáme. 3. Studenti dojíždějící z jiných krajů (s trvalým bydlištěm mimo území HMP) kraj 10

11 Počet žáků celkem z toho nově přijatí Údaje o výsledcích vzdělávání studentů a) denní vzdělávání z celkového počtu studentů prospělo s vyznamenáním neuvádí se na VOŠ neprospělo 2 na VOŠ končí školní rok pak probíhají opravné opakovalo ročník 0 a dodatečné zkoušky v této době je ještě někteří studenti dokončují počet studentů s uzavřenou klasifikací do nesledujeme, školní rok končí průměrný počet zameškaných hodin na studenta 70,5 z toho neomluvených na studenta 1,5 b) vzdělávání při zaměstnání nemáme 5. Výsledky závěrečných absolutorií absolutoria denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet studentů, kteří konali zkoušku 43 - z toho konali zkoušku opakovaně 10 - počet studentů závěrečných ročníků, kteří nebyli 25 - připuštěni ke zkoušce v řádném termínu počet studentů, prospěl s vyznamenáním 8 - kteří byli prospěl 32 - hodnoceni: neprospěl 3-6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2013/2014 denní vzdělávání skupina oborů vzdělávání kód, název: 5341N Ošetřovatelství Obor: N/1. Diplomovaná všeobecná sestra počet přihlášek celkem 104 počet kol přijímacího řízení celkem 2 počet přijatých celkem 78 z toho v 1. kole 56 z toho ve 2. kole 22 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 0 počet nepřijatých celkem 0 počet volných míst po přijímacím řízení 10 (někteří přijatí nenastoupili) 7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin dle zahajovacího výkazu země 11 počet cizinců

12 Slovensko 2 Itálie 1 celkem: 3 Cizinci se zapojují dobře. Potřebují individuální přístup, konzultace, pomoc ze strany vyučujících i spolužáků, vhodné studijní materiály (kopírování textů aj.). Jedna studentka se hlásí k romské národnosti, využívá služeb Nadačního fondu VERDA podpora vzdělávání romských dětí a mládeže. Nikdy nebyl ve škole zaznamenán sebemenší projev rasismu či xenofobie. Začleňování cizinců je sice někdy náročné, ale nepřináší žádné neřešitelné problémy. 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace V současné době nejsou integrováni studenti s jakýmkoliv handicapem. Vzhledem k věku již nelze hodnotit ani sociokulturní prostředí. 9. Vzdělávání nadaných studentů Nemáme studenty, kteří by se vzdělávali zvláštním způsobem. Studentům nabízíme volitelné předměty, práci v zájmových útvarech, rozšiřující literaturu, výjezdy do zahraničí atd. Studentkám je nabízena jednoroční pobytová stáž v Barceloně. Vzhledem k tomu, že některé studentky VOŠZ jsou již absolventkami oboru zdravotnický asistent na střední zdravotnické škole a jsou nadané pro obor, zařazujeme je při odborné praxi často na specializovaná pracoviště, zatímco absolventky jiných středních škol praktikují na standardních oddělení 10. Ověřování výsledků vzdělávání na VOŠ nemáme 11. Vzdělávací programy VOŠ Průběh akreditace vzdělávacích programů V květnu 2007 podala naše škola žádost na MŠMT ČR o schválení nového programu N/1. Diplomovaná všeobecná sestra v trvání 3 roky, denní forma studia. Dne 10. července 2007 jsme z MŠMT ČR obdrželi rozhodnutí o udělení akreditace tohoto programu pod č. j / /2. Program je akreditován do 30. června Realizace programu začala V březnu 2011 jsme žádali o akreditaci změny učebního programu Diplomovaná všeobecná sestra. Důvodem byla potřeba vytvořit program, který by odpovídal novým požadavkům MZ ČR. Změna byla schválena pod č.j. 7922/ Podle nově schválených učebních dokumentů se vyučuje od Jde opět o denní tříleté studium. Program je akreditován do Jazykové vzdělávání a jeho podpora Studenti se učí povinně po celou dobu studia 1 světovému jazyku. V současné době nabízíme anglický a německý. Zkouška z cizího jazyka je i součástí absolutoria. V 1. ročníku se studenti učí v předmětu Odborná latinská terminologie základům latinského jazyka. K volitelným jazykům patří anglický, německý a znakový. Studenti mohou také navštěvovat jazykové kroužky v Domově dětí a mládeže, který též pracuje v budově školy viz str

13 Motivačně působí např. zájezdy do Anglie a Německa, které škola každoročně nabízí, potřeba využití zahraničních zdrojů literatury při psaní absolventských a seminárních prací, nabídka roční stáže v Barceloně, setkávání se studenty ze zahraničních škol a jiné akce školy. Vyučující viz přehled vzdělávacích akcí kapitola II, bod 1 c). IV. Aktivity školy, prezentace školy na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Trvale spolupracujeme s PPP v Praze 2 a zejména s KPPP (Křesťanskou pedagogickopsychologickou poradnou) v Praze 8. Spolupráce s KPPP je výborná, ale studenti VOŠZ její péče využívají při studijních problémech jen výjimečně, stejně jako PPP v Praze 2, třebaže je jim nabízena. Někteří však poradnu navštěvují při problémech osobních a rodinných. Ve škole se mohou studenti obracet na výchovnou poradkyni. Někdy se spíše radí s odbornými učitelkami a se studijní vedoucí jde o oblast kariérního (profesního) poradenství. 2. Prevence rizikového chování, tj. sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek Prevenci rizikového chování věnujeme na VOŠZ SŘMR značnou pozornost. Této oblasti se věnuje tříčlenná pracovní skupina, kterou metodicky, programově a organizačně vede Mgr. O. A. Gabrielové. S ohledem na věk studentů je prevence zaměřena zejména na nabídku volnočasových a doplňkových aktivit, které většinou nabízí Dům dětí a mládeže při CSZŠ Jana Pavla II. se sídlem v Ječné 33. Studenti VOŠ se zúčastnili zejména příležitostných aktivit v rámci tvůrčích dílen, zájezdu do Kudowy Zdroje Studenti mají možnost účastnit se lyžařského kurzu a možnost kulturního vyžití v Klubu mladých diváků. V nabídce je i filmová noc, která tentokrát byla na téma Lidový rok. Pořádány jsou různé besedy, např. s pamětníky holocaustu letos se spisovatelkou Zdeňkou Fantlovou, diskusní program AIDS, sex a drogy, beseda s nevidomými, hluchoslepými aj. Prevence sociálně patologických jevů je povinně probírána v předmětu Ochrana zdraví a zdravý životní styl. Zde je jí věnována značná pozornost. Proběhly přednášky, cvičení, besedy. Využity byly též referáty a prezentace studentek, jejich předchozí zkušenosti některé například již na střední škole absolvovaly peer program. Promítnuty byly i různé filmy, studentkám byla doporučena vhodná literatura. Ve cvičeních se studentky naučily také sociálním dovednostem např. jak odmítat drogy. Důraz byl kladen i na nebezpečí šíření přenosných nemocí včetně AIDS v souvislosti s užíváním drog. Absolventi školy by měli být schopni se dílčím způsobem podílet aktivně na prevenci v této oblasti. V rámci odborné praxe proběhly i exkurze a stáže v krizovém centru, v Domě světla a dalších pracovištích, která pomáhají drogově závislým, alkoholikům, gamblerům aj. Studentky 3. ročníku praktikují mimo jiné na psychiatrickém oddělení, kde se také setkávají s léčbou závislých a pacientů s poruchami výživy anorexií, bulimií aj. Tato závažná problematika je zařazována i do dalších předmětů Ošetřovatelství, Etika v ošetřovatelství, Křesťanská etika, Ošetřovatelství v klinických oborech, Zdravotnické a sociální právo, Multikulturní ošetřovatelství, Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena, Výživa člověka, Psychologie, Sociologie aj. Důraz je kladen na prevenci, s ohledem na specifiku školy i na prevenci ve zdravotnických zařízeních. Nezaznamenali jsme výskyt těchto nežádoucích problémů na VOŠZ. Studentky se o tuto problematiku zajímají řada z nich si ji vybrala jako téma seminární práce z Ochrany 13

14 zdraví a zdravého životního stylu, Sociologie nebo Výzkumu v ošetřovatelství (prováděly sociologické průzkumy na téma mládež a drogy, mládež a alkohol, AIDS, pohlavní choroby, kouření atd.) a řada studentek také zvolila téma drogové závislosti, její prevence, informovanosti o nebezpečí drog, kouření, alkoholu aj. jako téma své absolventské práce. Tyto absolventské práce mají obvykle i dobré využití v praxi, neboť jde o průzkumně-výzkumné práce, jejichž výsledky pak mohou využít zařízení, kde studenti své šetření prováděli základní a střední školy, učiliště apod. K prevenci rizikového chování přispívá vstřícná atmosféra ve škole, působení skupiny pro duchovní péči, propagace zdravého životního stylu s duchovním rozměrem i působení školního kaplana Mgr. Ladislava Noska, Th.D. K péči o duchovní oblast blíže v bodu 5 c) této kapitoly. Vedení školy připravuje ve spolupráci s metodičkou prevence také preventivní programy pro pedagogy a pracovníky školy zaměřené na prevenci syndromu vyhoření a posilování spolupráce v pracovním týmu teambuilding. 3. Ekologická, environmentální výchova a výchova k udržitelnému rozvoji Tato výchova prolíná na VOŠZ napříč mnoha předměty. Je zařazena zejména v předmětu Ochrana zdraví a zdravý životní styl, kde je značný prostor pro environmentální výchovu. Jsou zde probírány problémy životního prostředí a zdraví člověka, faktory vnějšího a vnitřního prostředí, vliv obytného prostředí na zdraví, zdravý způsob života a péče o zdraví, hodnota a podpora zdraví, rizika ohrožující zdraví a jejich prevence aj. Tato problematika však prolíná i do mnoha dalších předmětů např. Ošetřovatelství, Ošetřovatelství v klinických oborech, Veřejné zdravotnictví, Patofyziologie a patologie, Výživa člověka aj. Vztahy mezi lidmi a formy soužití jsou probírány v Psychologii, Sociologii, Multikulturním ošetřovatelství, Křesťanské etice, Zdravotnické etice, Komunikaci v ošetřovatelství a dalších. Změny v životě člověka a jejich reflexe, osobnostní a sociální rozvoj jsou zařazeny mimo jiné v Psychologii, Zdravotnické etice, Sociologii, Komunikaci v ošetřovatelství a dalších. Křesťanská etika a církevní charakter školy se významně podílejí na formování osobnosti ve 3. tisíciletí. Environmentální výchova prolíná celým výchovně-vzdělávacím procesem na zdravotnické škole, včetně praktického vyučování. Z ekologických důvodů škola třídí odpad. K výchově k demokracii a udržitelnému rozvoji přispívá také práce Rady studentů ve škole, členství zástupce zletilých studentů ve školské radě, potírání diskriminace, rasismu, možnost diskuse, otevřený přístup k vedení školy a další prvky demokratické kultury. 4. Multikulturní výchova Ve zdravotnických oborech má tato výchova důležité místo. Je zařazena do většiny předmětů, zejména do Ošetřovatelství, Multikulturního ošetřovatelství, Psychologie, Etiky v ošetřovatelství, Odborné praxe, Křesťanské etiky, Zdravotnického práva a legislativy a mnoha dalších. Integrace studentů cizinců je bezproblémová. Charakter církevní školy vyžaduje toleranci náboženskou, rasovou a další. Multikulturní výchova na zdravotnické škole směřuje hlavně ke schopnosti plnění potřeb klientů různých kultur. Její součástí je i podpora indické dívky Prathimy a ukrajinské seniorky paní Chrystyny. 5. Jiné aktivity školy, prezentace školy a) V budově školy od září 2010 působí Dům dětí a mládeže při CSZŠ Jana Pavla II., který nabízí různé zájmové a vzdělávací aktivity i studentům SOŠS a VOŠZ. Pro studenty VOŠ jsou to: - náboženské a duchovní společenství 14

15 - liturgický kroužek - angličtina příprava k absolutoriu - první pomoc a záchranářství - sportovní kroužek formování postavy - kurz vaření - sborový zpěv - němčina - ruština - španělština - tvůrčí dílny - znakový jazyk - přípravný kurz českého jazyka a literatury - literární kroužek - výtvarná a estetická výchova - kresba pravou hemisférou - příležitostně turistické a poznávací aktivity c) Duchovní potřeby studentů i učitelů VOŠZ mohou být uspokojovány konáním mše sv. v kapli školy obvykle jednou týdně a dále pak při slavnostních příležitostech např. při zahájení a zakončení školního roku, na začátku doby adventní, doby postní, před Velikonocemi a Vánocemi aj. Tyto mše sv. pak bývají obvykle v kostele sv. Ignáce. Věřícím jsou nabízeny i další aktivity např. setkání křesťanské mládeže, přednášky s duchovní tématikou, teologické semináře, duchovní obnova pro mladé v době adventní a v době postní, práce v Maltézské pomoci, dobrovolná práce v Charitě, Armádě spásy či Diakonii aj. Vyžadována je náboženská tolerance. Studenti se účastní všichni podle svých možností a stupně potřeb. Kaple školy je otevřena celý den a studenti či vyučující se zde mohou pomodlit či rozjímat. K důstojnému prostředí přispívá oddělená adorační kaple s relikviemi Jana Pavla II., Drinských mučednic a sv. Zdislavy. Se studenty pracoval i Mgr. Ladislav Nosek, Th.D., který je školním kaplanem. Studenti, ale i vyučující, si mohli s ním promluvit, požádat jej o radu či pomoc. Vedení školy zorganizovalo několik minipoutí, které sloužily ke společným modlitbám, návštěvě sakrálních památek a účasti na mši sv. V uplynulém školním roce šlo o návštěvu kostela sv. Terezie od Dítěte Ježíše v Kobylisech a kostela Nanebevzetí Panny Marie na Karlově Svaté schody a betlémská jeskyně, dále jsme vykonali pobožnost křížové cesty na Petříně. Někteří studenti a vyučující se zúčastnili rorátů v době adventní šlo o pravidelná setkání se zpěvem rorátních písní na chodbě školy. d) Charitativní akce: Skupina studentek se zapojila do charitativní akce Tříkrálová sbírka. Studenti i vyučující jsou dlouhodobě zapojeni do projektu Adopce na dálku. Společnými silami pedagogů a žáků finančně dlouhodobě podporujeme indickou dívku Prathimu (v rámci projektu Arcidiecézní charity Praha) a dále ukrajinskou zdravotně postiženou seniorku paní Chrystynu (projekt Důstojný život Diecézní charity ostravsko-opavské). K tomuto účelu se nám osvědčily dobročinné akce, při kterých někteří učitelé a žáci připraví pro ostatní pohoštění za zcela dobrovolný příspěvek Mikulášský jarmark s vánoční výstavkou betlémů, akce Párky v rohlíku či Palačinky sv. Lucie. Akce tohoto druhu pomáhají vytvářet pozitivní sociální klima ve škole i pocit sounáležitosti. Jsou i součástí multikulturní výchovy a prevencí rizikového chování. 15

16 f) Škola je Fakultní školou Pedagogické fakulty UK v Praze. g) Jedna z odborných učitelek pracovala jako členka oborové skupiny zdravotnictví při NÚOV. h) Některé učitelky jsou lektorkami knihy Eutanázie ano či ne, spolupracujeme s hospicovým hnutím. j) Škola se prezentuje prostřednictvím internetu, Atlasu školství, Katalogu církevních škol, publikací pedagogicko-psychologických poraden, inzercí v denním tisku a podobně a konáním Dnů otevřených dveří. Využíváme i osobních kontaktů a kontaktů s odbornou praxí, Maltézskou pomocí aj. VOŠZ SŘMR se aktivně účastnila i výstavy Schola Pragensis. Skupina studentek se zúčastnila setkání křesťanských zdravotníků v Nemocnici Milosrdných sester svatého Karla Boromejského. Studentky VOŠZ SŘMR školily děti v první pomoci v ZŠ Modřanech a ZŠ ve Štěpánské ulici, dále v ZŠ TGM v Praze 12 (viz příloha č. 4). k) V září měli studenti možnost zúčastnit se sportovně-turistického týdenního pobytu v chorvatském Živogošče. l) Před vánočními svátky byl společně s partnerskými středními školami uspořádán zájezd do německého Passau, kde studenti němčináři měli příležitost uplatnit své jazykové dovednosti. Program byl zaměřen na prohlídku historické části města a návštěvu kostelů. m) Členky pěveckého sboru se zúčastnily celostátní přehlídky církevních škol v Odrách. n) Jedna z odborných učitelek vedla seminář Základy první pomoci a základy ošetřovatelské péče v rozsahu 8 vyučovacích hodin pro Lurdský tým Suverénního řádu Maltézských rytířů s cílem připravit členy týmu na pouť s nemocnými. 5. Soutěží a olympiád se studenti VOŠZ neúčastnili. 6. Mezinárodní spolupráce a zapojení do mezinárodních programů Dlouhodobé kontakty máme se školami ve Velké Británii: INSTITUT OF HEALTH SCHOOL OF NURSING A MIDWIFERY UNIVERSITY OF EAST ANGLIA, NORWICH, NORFOLK, RR4 7 TJ TEACHING CENTRE QUEEN ELIBETH HOSPITAL GAYTON ROAD KING LYNN, NORFOLK, PE 30 ET SACRED HEART CONNVENT SCHOOL 17 MANGATE STREET, SWAFFHAM, NORFOLK, PE 37 7QW a se zdravotnickou školou ze Spolkové republiky Německo: KRANKENPFLEGESCHULE AM GESUNDHEITSZENTRUM EVANGELISCHES STIFT SANKT MARTIN 16

17 JOHANNES - MÜLLER - STR KOBLENZ Jsme zapojeni do mezinárodního programu Renovabis. 7. Spolupráce s partnery a) Spolupracujeme se zřizovatelem SŘMR, s MŠMT a s MHMP, dále s nemocnicemi, zařízeními zdravotnické a sociální péče. Spolupráce probíhá při výuce studentů, ale mnohá zařízení se pak stávají zaměstnavateli našich absolventek. Dále spolupracujeme např. s Maltézskou pomocí, Kongregací Dcer Božské Lásky, Arcibiskupstvím pražským, Arcidiecézní charitou, s Ligou proti rakovině, aj. b) Spolupráce s profesními organizacemi Spolupracujeme s Českou asociací sester (řada odborných učitelek má členství v této organizaci), dále s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR, Asociací ředitelů zdravotnických škol, Asociací ředitelů církevních škol a s AVOŠ Asociace vyšších odborných škol. c) Údaje o rozvoji spolupráce s odbornou praxí Praktická výuka studentů je zajišťována v přirozených podmínkách zdravotnických zařízení, zařízeních sociální péče a v zařízeních, které poskytují terénní péči v Praze i mimo Prahu. S těmito zařízeními jsou uzavírány písemné dohody o spolupráci při praktické výuce studentů. Spolupracujeme s předními pražskými fakultními nemocnicemi, krajskými i oblastními nemocnicemi, ale i terénními pracovišti v Praze i mimo Prahu. Našimi dlouhodobými partnery pro praktickou výuku jsou níže uvedená zdravotnická zařízení: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha 2, U Nemocnice 2 Fakultní nemocnice v Motole, Praha 5, V Úvalu 84 Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha 4, Vídeňská 800 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha 10, Šrobárova 50 Nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského, Praha 1, Vlašská 36 Nemocnice Na Františku, Praha 1, Na Františku 847 Psychiatrická léčebna Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 Krizové centrum RIAPS, Praha 3 Další spolupráce se zdravotnickými a sociálními zařízeními v celé ČR. Uzavíráme také dohody se zařízeními, která poskytují péči handicapovaným klientům, seniorům a dlouhodobě nebo terminálně nemocným klientům: Domov sv. Rodiny, Ulrychova 10, Praha 6 Akord, denní stacionář pro děti a mládež s mentálním postižením, Praha 2, Záhřebská 36 Domov Sue Ryder, Michelská 1, Praha 4 Dětské centrum Paprsek hl. města Prahy, středisko Dar, Alžírská 647, Praha 6 Hospic Štrasburk, Bohnická 12, Praha 8 Agentury domácí péče v Praze i mimo Prahu Domovy pro seniory v Praze i mimo Prahu Dále spolupracujeme: Ordinace pro děti a dorost, Na Hřebenkách 3, Praha 5 Interní ambulance MUDr. Jana Císařová, Senovážné náměstí 22, Praha 1 17

18 Odborná praxe je realizována jako skupinová nebo individuální v přirozených podmínkách pracovišť, která poskytují zdravotní, sociální a terénní péči. S většinou výše uvedených školních pracovišť spolupracujeme řadu let. Studenti se zde setkávají s uplatňováním nejmodernějších diagnostických i terapeutických metod. Pracoviště odpovídají požadavkům, které na výuku kladou příslušné předpisy. Ošetřovatelská péče je zde realizována v souladu s etickými normami a právy pacientů. Při péči o nemocné je uplatňován ošetřovatelský proces. Pracoviště mají definovány standardy ošetřovatelské péče, běžně zde sestry pracují s ošetřovatelskou dokumentací. Většina těchto zařízení postupně plánuje usilovat o mezinárodní akreditaci. Někteří naši studenti již během studia nastupují v době prázdnin na zdravotnická pracoviště nebo pracoviště sociální péče, případně zde pracují ve školním roce při studiu jako dobrovolníci. Naši absolventi jsou na těchto pracovištích i ostatních pracovištích vítáni. Absolventi nemají problém se získáním pracovního místa. O uplatnění našich absolventů máme dobré reference. Do zdravotnických zařízení jich nastupuje kolem 90 %. Odborná praxe mimopražských studentů je na jejich žádost realizována také ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociální péče a terénních zařízeních dle místa bydliště studentů. Ročně uzavíráme několik desítek dohod. Studenti tak kromě získání odbornosti navazují kontakty a získávají informace, které jsou důležité pro jejich budoucí uplatnění a získání pracovního místa v místě bydliště. d) Údaje o spolupráci s vyššími odbornými a vysokými školami Škola je členem AVOŠ a Asociace zdravotnických škol, kde spolupráce s jinými vyššími školami probíhá v obecné rovině. Více spolupracujeme např. se Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou 5. května 51, Praha 4, s níž si vyměňujeme předsedy k absolutoriu, dále s JABOK VOŠ sociálně pedagogickou a teologickou, Salmovská 8, Praha 2 a se Soukromou VOŠZ Medea v Praze 4. V kontaktu jsme i s jinými typy vyšších škol, zejména církevními. Velmi úzce spolupracujeme s Pedagogickou fakultou UK v Praze, jejíž jsme fakultní školou. Spolupráce má zejména formu vedení studentů při odborné praxi ve škole. Zkušení pedagogové školy předávají své zkušenosti studentům. e) Odborovou organizaci ve škole nemáme. 8. Další mimoškolní aktivity studentů Studentky a studenti VOŠZ SŘMR ve svém volném čase většinou pracují, a to zejména ve zdravotnictví, ať už jako sestry (mnohé jsou absolventky či absolventy středních zdravotnických škol), nebo jako ošetřovatelky (výjimečně na jiných pracovních pozicích). Za uplynulý školní rok odpracovali ve zdravotnictví (např. v NMSKB, VFN a jinde) tisíce hodin. Některé pracují i v ostatních službách (mimo obor zdravotnictví) nebo v dobrovolnických programech. V některých zdravotnických zařízeních naše studentky pomáhají zajistit provoz a přispívají tak ke zkvalitnění ošetřovatelské péče. Studentky se také opakovaně účastnily Vítání občánků na ÚMČ Prahy 1 a Prahy Zájem o absolventy v různých typech zaměstnání Zájem je velký, absolventi VOŠZ jsou žádaní ve zdravotnictví (v nemocnicích, stacionářích, ambulantních zařízeních a dalších), uplatňují se i v zařízeních sociální péče. Řada zdravotnických zařízení zaslala nabídku pracovních míst pro naše absolventy. Zaměstnavatelé často upřednostňují absolventy vyšších odborných škol zdravotnických před absolventy středních zdravotnických škol pro jejich psychosociální zralost a kvalitu 18

19 vzdělání. Někdy jsou dokonce absolventi VOŠZ hodnoceni lépe než absolventi bakalářských oborů. Důvodem je praktičtější zaměření VOŠZ, zatímco bakaláři bývají lépe vybaveni teoretickými znalostmi. Do zdravotnictví nastoupilo cca 90 % absolventů. 10. Další vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce 2012/2013 nerealizováno. 11. Využití školní budovy o prázdninách (budovu vlastní Kongregace Dcer Božské Lásky) během letních prázdnin probíhaly ve škole tyto práce: - výměna podlahových krytin a malování v pracovnách učitelů - instalace a výměna žaluzií - úklid. 12. Autoevaluace Byl zpracován plán a kritéria vlastního hodnocení školy. Tento plán byl schválen pedagogickou radou a výsledky jsou podkladem pro autoevaluační zprávy. V autoevaluaci se zaměřujeme zejména na řízení školy, kvalitu personální práce a další vzdělávání pedagogických pracovníků, na materiální podmínky ke vzdělání (vybavení školy, prostorové možnosti), finanční podmínky, personální podmínky, kvalitu výchovněvzdělávacího procesu, zabezpečení a kvalitu praktického vyučování, duchovní oblast, výsledky vzdělávání, spokojenost studentů ve škole i na praktickém vyučování a jiné Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Školu úspěšně řídí ředitelka školy Mgr. Marie Hotmarová, která byla do funkce jmenována v roce Jí jsou podřízeny další členky vedení školy: statutární zástupkyně ředitelky, provozní zástupkyně a zástupkyně pro praktické vyučování. Všechny mají jasně rozdělené kompetence a úzce trvale spolupracují. Personální práci si řídí ředitelka školy ve spolupráci s ostatními členkami vedení. Pečlivě vybírá nové pracovníky, provádí s nimi vstupní pohovory, přiděluje novým učitelům zavádějící učitele. Vedení školy provádí průběžně kontrolní činnost, hospitace jsou plánovány, je z nich prováděn písemný záznam a s učiteli pečlivý rozbor. Návrhy a připomínky ke kvalitě personální práce jsou dle potřeby probírány i na schůzích vedení školy. Poradními orgány ředitelky školy jsou i pedagogické rady, pracovní skupiny a předmětové komise. Ty se zabývají jak odborností, tak metodikou výuky, podílejí se na přípravě přijímacího řízení, absolutorií, předávání zkušeností aj. Ředitelka školy klade důraz na týmovou práci všech pracovníků. Statutární zástupkyně má mimo jiné na starost spolupráci s externími učiteli, zástupkyně pro praktické vyučování stálý kontakt s pracovišti. Ke zkvalitnění manažerských dovedností absolvovala v minulosti ředitelka školy a její statutární zástupkyně Funkční studium vedoucích pracovníků škol a školských zařízení I. V tomto školním roce se účastnila provozní zástupkyně tohoto typu studia. Další vzdělávání pedagogických pracovníků je rozpracováno na str Oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků (při jejich určování byla podpůrně využita metoda SWOT analýzy) a) plnění cílů vzdělávacího programu b) široké možnosti pro realizaci praktického vyučování, výborná spolupráce se špičkovými zdravotnickými zařízeními v Praze, propojení teorie a praxe c) vysoká kvalita výuky daná kvalifikovaným a stále se vzdělávajícím pedagogickým sborem a dobrým materiálním zázemím d) naplňování poslání církevní školy 19

20 e) setrvalý zájem uchazečů o školu f) nabídka mimovyučovacích aktivit g) spolupráce se zřizovatelem, s Radou školy, ale i s Arcibiskupstvím pražským, Kongregací Dcer Božské Lásky a s Arcidiecézní charitou h) tolerance náboženská, rasová i jiná i) pokračování funkce Fakultní školy Pedagogické fakulty UK v Praze j) prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek k) vznik a fungování infocentra l) trvalé zlepšování materiálního vybavení školy, stále doplňování odborné literatury a videotéky, všeobecná a stálá dostupnost Internetu pro studenty i vyučující, plnění ICT plánu m) uspokojování duchovních potřeb n) dobré a neformální fungování předmětových komisí, zejména odborných zdravotnických předmětů a pracovních skupin o) velmi dobrá úroveň absolventských prací studentů p) zapojení školy do různých projektů q) zapojení studentů do různých charitativních akcí r) trvalý zájem o absolventy školy, dobré uplatnění diplomovaných všeobecných sester na trhu práce Oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělání zlepšit (včetně návrhů příslušných opatření), rizika školy opět bylo podpůrně využito SWOT analýzy a) Úroveň znalostí cizích jazyků některých studentů je slabší opatření: konzultační hodiny pro studenty, individuální přístup, nabídka kroužku cizích jazyků, zájezdů do Německa a Velké Británie, možnost zahraničních kontaktů (např. setkání se studenty ze zahraniční školy). Pro nadané a jazykově lépe vybavené studenty nabídka cizojazyčné literatury, zahraničních stáží, individuálních úkolů. b) Problémem bývá relativně časté zanechání studia studentem (studentkou). K nejčastějším důvodům patří přijetí na vysokou školu (na začátku 1. ročníku např. na odvolání, na konci 1. ročníku po přijímacích zkouškách). Někdy jsou důvody osobní (např. těhotenství a mateřství), rodinné (včetně finančních), výjimečně to bývá nespokojenost studenta se zvoleným oborem. Opatření zvyšovat prestiž školy, zjišťovat spokojenost studentů prostřednictvím anonymních anket a dotazníků a prostřednictvím setkání Rady studentů a vedení školy, zlepšovat klima školy (děje se průběžně, budeme pokračovat), motivovat studenty pro práci diplomované všeobecné sestry. c) Kouření některých studentů je výchovným problémem, se kterým trvale bojujeme. Opatření propagace nekuřáctví jako správného a moderního životního stylu, negativní důsledky kouření bude probíráno ve všech odborných předmětech. Platí přísný zákaz kouření ve škole, na školním dvoře, při praktickém vyučování a při všech akcích pořádaných školou. Využívány jsou i nástěnky a propagační materiály. Nabízena je možnost navštěvovat protikuřáckou poradnu, popř. pedagogicko-psychologickou poradnu.. Na budoucí zdravotníky je trvale apelováno, že musí být veřejnosti příkladem. Studenti se mohou zúčastnit i akcí typu Chci žít zdravě, Sportem proti kouření, Sportem ke zdraví aj. d) Rizikem pro školu byl návrh MZ ČR, aby obor diplomovaná všeobecná sestra již nebyl vyučován na VOŠ, ale jen na VŠ. 20

UČEBNÍ PLÁN. POČET HODIN SAMOSTUDIA 254 259 233 233 233 233 140 1585 hod. 14/16 ZA 14/16 ZA 12/16 14/16 ZA 8/12 12/16 14/16 ZA 8/12 6/8 7/23 7/21

UČEBNÍ PLÁN. POČET HODIN SAMOSTUDIA 254 259 233 233 233 233 140 1585 hod. 14/16 ZA 14/16 ZA 12/16 14/16 ZA 8/12 12/16 14/16 ZA 8/12 6/8 7/23 7/21 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: KÓD OBORU VZDĚLÁNÍ: DOSAŽENÝ STUPEŇ VZDĚLÁNÍ: DÉLKA / FORMA VZDĚLÁVÁNÍ: ZPŮSOB UKONČENÍ: CERTIFIKACE: UČEBNÍ PLÁN Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/1. vyšší odborné vzdělání 3,5

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

ICT plán školy pro školní rok 2013/2014

ICT plán školy pro školní rok 2013/2014 ICT plán školy pro školní rok 2013/2014 Název školy: Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů Ulice: Ječná 33 PSČ: 120 00 Tel.: 224 942 179 Fax: 224 942 179 Web: http://www.skolajecna.cz

Více

ICT plán školy pro školní rok 2014/2015

ICT plán školy pro školní rok 2014/2015 ICT plán školy pro školní rok 2014/2015 Název školy: Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Ulice: Ječná 33 PSČ: 120 00 Tel.: 224 942 179 Fax: 224 942 179 Web: http://www.skolajecna.cz Záměry školy

Více

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA ROČNÍK 1. Semestr zimní (ZS) Délka přímé výuky: 45 minut Filozofie a etika v ošetřovatelství 0 + 10 z Veřejné zdravotnictví 0 + 5 z, ZK Komunikace

Více

Profil absolventa vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra

Profil absolventa vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra Profil absolventa vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra Absolvent vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra naplňuje požadavky vycházející z Evropské strategie Světové zdravotnické

Více

ICT plán školy pro školní rok 2012/2013

ICT plán školy pro školní rok 2012/2013 ICT plán školy pro školní rok 2012/2013 Název školy: Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Ulice: Ječná 33 PSČ: 120 00 Tel.: 224 942 179 Fax: 224 942 179 Web: http://www.skolajecna.cz Záměry školy

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů Ječná 33, Praha 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů Ječná 33, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů Ječná 33, Praha 2 Školní rok: 2010/2011 I. Základní údaje o škole 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů Ječná 33, Praha 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů Ječná 33, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů Ječná 33, Praha 2 Školní rok: 2011/2012 I. Základní údaje o škole 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů Ječná 33, Praha 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů Ječná 33, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů Ječná 33, Praha 2 Školní rok: 2009/2010 I. Základní údaje o škole 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů Ječná 33, Praha 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů Ječná 33, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů Ječná 33, Praha 2 Školní rok: 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy Příloha č. 1: Srovnávací tabulka odborné vzdělání (PH počet hodin) 1.LF UK v Praze VOŠZ Brno SZŠ Košice SZŠ Ostrava Předmět PH Předmět PH Předmět PH Předmět PH Anatomie 90 Anatomie a fyziologie 136 Anatomie

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Žerotínovo náměstí 6. Žerotínovo náměstí 6, Brno. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Žerotínovo náměstí 6. Žerotínovo náměstí 6, Brno. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Žerotínovo náměstí 6 Žerotínovo náměstí 6, 602 00 Brno Identifikátor: 600 020 690 Termín konání inspekce:

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů Ječná 33, Praha 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů Ječná 33, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů Ječná 33, Praha 2 Školní rok: 2015/2016 Obsah: I. Základní údaje o škole s. 3 6 II. Pracovníci školské právnické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů Ječná 33, Praha 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů Ječná 33, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů Ječná 33, Praha 2 Školní rok: 2014/2015 I. Základní údaje o škole 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : 2009-2010 Bakalářský studijního program OŠETŘOVATELSTVÍ 53-41 - OBOR VŠEOBECNÁ SESTRA prezenční

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Směrnice rektora č. 1/2016

Směrnice rektora č. 1/2016 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 50 00 Směrnice rektora č. /206 k pravidlům prostupnosti pro absolventy vyšších odborných škol na Vysoké škole zdravotnické, o. p.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Organizace školního roku 2011/2012

Organizace školního roku 2011/2012 Organizace školního roku 2011/2012 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy, Ječná 33, 120 00 Praha 2 1. Období školního vyučování - I. pololetí:

Více

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha Střední zdravotnická škola Školní rok 2012 2013 (Secondary Nursing School - Krankenpflegeschule) Ruská 91, Praha 10 - Vinohrady www.szs-ruska.cz / tel.: 246 090 805 / fax: 246090835 PhDr. Ivanka Kohoutová,

Více

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání 1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání Sociální pedagogika 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Názvy vyučovacích modulů 1. ročník

Více

1. IDENTIFIKACE ŽADATELE (vzdělavatele) Název organizace (vzdělavatele) IČ organizace. Právní forma organizace. Sídlo organizace

1. IDENTIFIKACE ŽADATELE (vzdělavatele) Název organizace (vzdělavatele) IČ organizace. Právní forma organizace. Sídlo organizace k veřejné zakázce Vytvoření informačního systému pro agendu akreditací v rámci projektu Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO 70891028 Podklady pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl.m. Prahy za šk. rok 2014/2015 Předškolní vzdělávání 1. vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte!

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! 1.1. Název organizace 0 1.2. 1.3. IČ organizace Právní forma organizace 1.4. ulice, číslo domu Sídlo organizace

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Vzdělávání nemocničních kaplanů. Michaela Hofštetrová Knotková

Vzdělávání nemocničních kaplanů. Michaela Hofštetrová Knotková Vzdělávání nemocničních Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Trocha historie Vzdělávání nemocničních Výhled do budoucna Trocha historie 2012 Návrh textu zákona a zařazení nemocničního kaplana do JOP Vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy, Ječná 33, Praha 2

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy, Ječná 33, Praha 2 19.2. 2016 Organizace školního roku 2015/2016 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy, Ječná 33, 120 00 Praha 2 1. Období školního vyučování -

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 Pivovarská 323, 344 42 Domažlice Identifikátor školy: 600 008 908 Termín konání inspekce: 7.,

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠI-386/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠI-386/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠI-386/07-13 Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, pracoviště Olomouc, U Sportovní haly 1a Adresa:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola Dalovice. Hlavní 27, Dalovice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola Dalovice. Hlavní 27, Dalovice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zemědělská škola Dalovice Hlavní 27, 362 63 Dalovice Identifikátor školy: 600 009 181 Termín konání inspekce: 14. a 16. března 2006

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více