Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze František Kořínek Návrh a implementace ekonomického systému pro malou firmu Bakalářská práce 2009

2

3 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Návrh a implementace ekonomického systému pro malou firmu zpracoval samostatně a použil pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne F. Kořínek

4 Obsah Obsah... 4 Anotace... 6 Annotation... 7 Informace o firmě... 8 Firma Vollmer... 8 Produktové portfolio... 9 Zákazníci Výchozí stav Účetnictví Obchod Infrastruktura - telekomunikace Analýza potřeb Analýza účetních potřeb Analýza informačních potřeb Finanční limity Návrh řešení Ekonomický systém kolo výběrového řízení kolo výběrového řízení kolo výběrového řízení Operační systém serveru LINUX LINUX serverové distribuce UBUNTU SERVER EDITION RED HAT ENTERPRISE LINUX SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER MANDRIVA CORPORATE SERVER CLARK CONNECT ENTERPRISE EDITION MS WINDOWS MS WINDOWS SBS HARDWARE VÝBĚR ŘEŠENÍ

5 Ekonomický systém Operační systém Server Ostatní periferie a příslušenství Implementace Vybudování hardwarového základu Nastavení hardwaru serveru Instalace operačního systému Instalace dalších programů Instalace ekonomického systému pohoda Připojení klientských počítačů Závěr Použité zdroje Přílohy

6 Anotace Náplní práce je zpracování návrhu a výběr vhodného řešení informačního systému pro malou firmu a jeho následné nasazení do užívání. Podkladem této práce byla moje absolvovaná odborná studijní praxe v rámci výuky, při které jsem se tímto problémem zabýval. Práce obsahuje jak navržení a nasazení softwarového řešení tak i návrh a zprovoznění veškerého hardwarového zázemí. 6

7 Annotation This thesis deals with the design of an appropriate solution of information system for small business and its subsequent application in use. The basis of this work was my educational practice passed during my professional learning experience. The solution consists of both: software part (design of the software solution and its implementation) and hardware part (design and putting the hardware in operation). 7

8 Informace o firmě Malá rodinná firma byla založena a registrována Svoji existenci založila na mnohaleté zkušenosti z oboru zahraničního obchodu, konkrétně obchodního zastupování zahraničních firem. Firma se již od samého počátku zaměřuje především na spolupráci s německými firmami. Stěžejním partnerem je německá strojírenská firma VOLLMER WERKE Maschinenfabrik GmbH z města Biberach an der Riss. Tato firma je špičkovým světovým výrobcem strojů pro výrobu a údržbu pilových nástrojů a na trhu funguje již plných 100 let a naše firma s ní spolupracuje jako obchodní zástupce pro teritorium České a Slovenské republiky. Firma Vollmer Firma Vollmer se zabývá vývojem a výrobou strojů a zařízení pro výrobu a údržbu nástrojů pro třískové obrábění kovů a ostatních materiálů (dřeva, plastů, aglomerátů). Těžištěm jsou stroje pro výrobu a údržbu pil: kotoučových (od chromvanadiových přes pily z rychlořezné oceli po pily osazené slinutými karbidy kovů); rámových (od prostých rozváděných přes pěchované až po rámové pily s návary na břitech zubů z houževnaté slitiny na bázi kobaltu tzv. stelitu); pásových (pro řezání kmenů stromů, pro truhlářské dílny, dělení hutního materiálu a nebo pro potravinářský průmysl např. mrazírny, masokombináty). Pro výše uvedené pilové nástroje je charakteristické třískové obrábění broušením pomocí brusných kotoučů nejrůznějšího složení (keramické s ušlechtilým korundem, 8

9 diamantové se syntetickými diamanty a v neposlední řadě s brusnými kotouči na bázi kubického nitridu bóru). Velmi perspektivní je dynamicky se rozvíjející zvláštní skupina strojů pro elektroerozívní obrábění nástrojů osazených destičkami s vrstvou polykrystalického diamantu. Zde se již nejedná jen o pily, ale jde zejména o vrtací nástroje a rovinné i profilové frézovací nástroje na obrábění aglomerovaných materiálů na bázi dřeva, plastů a také stále více o složité multifunkční nástroje pro obrábění neželezných kovů. Firma Vollmer vyrábí ve dvou závodech v Německu a dále má výrobní kapacity ještě ve Francii, Velké Británii, Brazílii a nově též v Číně pro nasycení tamní poptávky a alespoň pro částečné zamezení výroby falzifikátů a napodobenin strojů čínskými a tchaiwanskými výrobci. V posledních letech proběhla výrazná restrukturalizace firmy a spolu s ní bylo veškeré účetnictví a evidence převedeno na nový informační systém společnosti SAP. Produktové portfolio Množství vyráběných typů a podtypů strojů se blíží jedné stovce. Přičteme-li k tomuto číslu ještě celou řadu vyběhlých, avšak stále ještě fungujících (nezřídka i třicetiletých a dokonce i starších) strojů, dostaneme se k velkým počtům typově odlišných strojů, jejichž provoz je potřeba zabezpečit servisem, dodávkami náhradních dílů, rychle se opotřebovávajících dílů a spotřebních materiálů. Tento fakt spojený se snahou co nejrychleji uspokojit zákazníka dodávkou potřebného materiálu vedl k založení a stálému rozšiřování vlastního skladu nejběžnějších a nejžádanějších dílů a materiálů. V poslední době se stávají skladovými položkami i kompletní stroje pro operativní řešení naléhavých potřeb zákazníků. 9

10 Zákazníci Složení zákazníků je značně rozmanité velkou skupinu tvoří síť veřejných brusíren, dále jsou to velké firmy, pro které není napojení na veřejnou brusírnu rentabilní a nebo není služba v požadované kvalitě k dispozici to jsou zejména nábytkářské provozy, dřevařské a lesnické provozy, hutě, slévárny a ocelárny, strojírenské podniky, automobilky a jejich subdodavatelské firmy. Mezi zákazníky se řadí i vysoké školy, filmová studia, divadla, televize a mnoho dalších. Výchozí stav Účetnictví Všechny základní firemní pohyby peněžní i materiálové jsou sledovány pomocí daňové evidence. Přitom veškeré záznamy jsou vedeny v papírové podobě knih pokladen, účtů, závazků i pohledávek s ručním vypisováním položek či za pomoci běžných kancelářských produktů řady MS OFFICE. Jednotlivé účetní doklady jsou zakládány s ručně vypsanými informacemi (průvodními "jazyky"). Rovněž peněžní deník je veden v ručně psané podobě, kdy jsou jednotlivé položky zapisovány do formuláře Peněžního deníku formátu A3 prodávaného na trhu. Další podpůrné dokumenty pro vedení daňové evidence (Pokladní knihy, Přehledy výpisů z běžného účtu, Knihy závazků a Knihy pohledávek) mají podobu jednoduchých tabulek v MS EXCEL. Fakturace, tj. vystavování jednotlivých faktur, probíhá za pomoci programu FORMFILLER pro vyplňování formulářů. Tento program je pouze propojen s databázovým souborem s adresářem 10

11 zákazníků. Vystavené faktury jsou ukládány do souboru v počítači v ročních číselných řadách. Veškeré skladové operace jsou evidovány formou manuálního zápisu na papírových skladových kartách. Skladové karty jsou ročně uzavírány a evidenční stavy srovnávány s provedenou inventurou fyzického stavu zásob na skladě. Obchod Většina obchodních aktivit je prováděna pouze z jednoho počítače, čímž je většinou přístupna pouze jedné osobě. Došlé ové objednávky až do jejich vytištění na tiskárně zůstávájí také pouze v tomto jednom počítači. Tak se také může stát, že v případě, že je došlá objednávka přehlédnuta či je opominuto její okamžité vytisknutí a z toho důvodu se nedostane do realizace. Následně pak bývá předmětem upomínky zákazníka. Z tohoto počítače probíhá také další obchodní činnost - zpracování a odesílání cenových nabídek na poptávané zboží tuzemským zájemcům, vystavovaní dodacích listů a vlastní fakturace v programu FOFMFILLER i veškeré obchodní kontakty se zahraničními partnery. Cenová politika firmy je postavena na používání oficiálního ceníku zahraničního partnera po přepočtu na Kč. K cenovým přepočtům je používán devizový kurz devizy - prodej Komerční banky a.s. v okamžiku úhrady do zahraničí. Přitom pro fakturaci zboží přímo objednávaného u zahraničního dodavatele pro konkrétního zákazníka na základě jeho objednávky je využíván aktuální kurz, pro fakturaci zboží dodávaného z vlastního skladu jsou používány ceny přepočtené v době naskladnění zboží. Základní ceníky zahraniční firmy jsou částečně přístupné na zaheslovaném FTP serveru, některé ceny je nutno zjišťovat dotazem. Na FTP serveru jsou pro pověřené osoby dostupné aktuální ceny nabízených strojů včetně 11

12 veškerého příslušenství, některých náhradních dílů a většiny provozních materiálů (provozní kapaliny, maziva, měřidla, brusivo). Ceny bývají stanoveny s platnoství na kalednářní rok s výhradou možnosti mimořádné změny, což bývá firmou i několikrát ročně u řady položek využíváno. Infrastruktura - telekomunikace Firma je vybavena telefonní linkou ISDN s internetovým připojením ADSL. Z ISDN linky jsou ze čtyř možných telefonních čísel využívána pouze dvě a to jedno pro příchozí faxové hovory a druhé pro příchozí telefonní hovory. Pro odchozí hovory mohou být použita obě telefonní čísla v závislosti na vytížení. Pro směrování a převod digitální telefonní linky pro použití se starými analogovými telefonními přístroji se stará ISDN ústředna FRITZ!X USB. Tato ústředna je konfigurovatelná jak přes tónovou volbu připojených telefonů, tak i pomocí obslužného softwaru a připojením k PC pomocí USB portu. Tato digitální ústředna dále nabízí možnost využití pro příjem faxů či jako telefonní záznamník. Tyto funkce však nejsou momentálně využívány. Charakteristickým prvkem počítačové sítě je ADSL modem s integrovaným routerem a wifi přístupovým bodem. K tomuto ADSL modemu jsou připojeny dva počítače a pomocí wifi se mohou připojit i notebooky. Wifi síť je chráněna skrytým přístupovým jménem a dále i kódováním WPA s 12

13 předsdíleným heslem typu PSK-TKIP. Ze dvou připojených počítačů je jeden chráněn záložním zdrojem pro případ náhlého výpadku elektrického proudu. K tomuto "hlavnímu" počítači jsou připojeny i veškeré tiskárny a scanner. Tyto tiskárny jsou přístupné pomocí sdílení ve WINDOWS XP bez dalšího zabezpečení stejně tak jako i složka pro přenos dat mezi počítači v této síti. Analýza potřeb Analýza účetních potřeb V současné době je veškerá evidence a účetnictví firmy (používán systém daňové evidence) vedeno ruční formou za pomoci běžných kancelářských produktů. Každý účetní doklad je doplněn potřebnými údaji, ručně zaevidován a zapsán často do několika knih. Protože se zpracovávaná agenda s rozvíjením obchodních aktivit neustále rozrůstá, narůstá časová náročnost na takovéto zpracování podkladů a stejně tak je stále náročnější udržovat si aktuální přehled o všech potřebných ukazatelích. Průběžně jsou zpracovávány podklady týkající se DPH (nutné pro během roku zpracovávaná a předkládaná daňová přiznání), ale řada podkladů potřebných až ke zpracování přiznání k dani z příjmu je zpracovávána nárazově. Stejná situace je i ve sledování dodávek zboží a náhradních dílů pro sklad a jejich expedice. To vše určitě snižuje vypovídací schopnost otevřených účetních podkladů. Také tato skutečnost se stala jedním z impulsů pro rozhodnutí převést zpracovávání daňové evidence do ekonomického systému. Od využívání ekonomického software je očekáváno, že při průběžném zapisování veškerých pohybů do tohoto systému budou k dispozici okamžitě aktuální údaje o 13

14 stavu a pohybu majetku firmy, snáze zpracovávány podklady pro různá daňová přiznání a pro výkazy vyžadované různými úřady. Analýza informačních potřeb Zásadním požadavkem je vzhledem k častým cestám mimo firmu vzdálený přístup k ům a to k přijatým i odeslaným, které jsou uloženy na jednom místě. Pracuje-li server v nepřetržitém provozu, splňuje podmínku časově neomezené možnosti přístupu a tím umožňuje v případě potřeby provádět řadu činností i mimo pracoviště. Dalším požadavkem je umožnění sdílení dokumentů mezi klientskými počítači bez nutnosti přenášení dat na externích nosičích jak uvnitř firmy, tak i na dálku, např. na cestách. Množící se nevyžádané faxové zprávy a jejich příjem konvenčním faxovým přístrojem s automatickým tiskem na papír představují nejen nákladovou zátěž, ale podporují i vznik negativních emocí. Proto je požadavek automatického příjmu a ukládání došlých faxů na serveru s možností volby jejich vytisknutí na papír na místě. Možnost odstavení konvenčního faxu a možnost vzdáleného přístupu k faxovým zprávám je podmínkou pro nákladové úspory a značné zvýšení uživatelského komfortu. Velmi důležitá je potřeba vysoké bezpečnost proti napadení z internetu a zajištění bezpečnosti dat jak proti neoprávněnému přístupu, tak proti ztrátě v důsledku selhání paměťového média (HDD). Odolnost systému serveru je nutno zvýšit při výpadku nebo poruchách napájení z elektrické sítě použitím dostatečně výkonného záložního zdroje (UPS). 14

15 Finanční limity Maximální cena projektu nebyla pevně stanovena a odvíjí se od konkrétních vlastností produktů vhodných pro firmy daného rozsahu. Při přijímání záměru na investici do tohoto projektu byla pouze přijata zásada, že je možno objednat a připlatit za nákup systému s naddimenzovanějším řešením než je aktuálně nutné, aby bylo možno řešit i potřeby budoucí a že veškeré finanční požadavky budou průběžně konzultovány a schvalovány. Návrh řešení Vzhledem k velikosti firmy a požadavkům, které by měl systém splňovat, bylo rozhodnuto o implementaci krabicového řešení u ekonomického systému podpořeného vhodným operačním systémem rozšířeným o podpůrné funkce. Tím by byl vytvořen vhodný základ pro tento ekonomický systém i naplnění ostatních nároků na informační systém. Podle zvolené konfigurace může být přizpůsobeno i hardwarové řešení. Ekonomický systém Pro prvotní výběr produktů pro další porovnání byly použity katalogy vyhledávačů centrum.cz, seznam.cz a vlastní podklady z předmětu PIS. Vybrány byly produkty ve zhruba stejné cenové hladině a při vlastním výběru byly hodnoceny zveřejněné reference a posuzována kvalita prezentací. Vlastní vytřídění možných produktů potom proběhlo formou trojkolového interního výběrového řízení. 1. kolo výběrového řízení Úkolem prvního kola výběrového řízení bylo odstranění programů nesplňujících podmínku účtování pomocí daňové evidence. Dalším kritériem bylo posouzení referencí, možností 15

16 aktualizace produktů, předvedených prezentací i posouzení ceny. 2. kolo výběrového řízení Druhé kolo výběrového řízení bylo zaměřeno na uživatelskou ergonomii, podrobnější seznámení s funkcemi a výstupy programů. Posuzováno bylo i dodávané příslušenství či možnost jeho dalšího dokupování ve formě rozšiřujících modulů. Tato fáze již plně probíhala na instalovaných demoverzích programů za účasti osoby odpovědné za vedení účetnictví - daňové evidence firmy. Tuto část výběrového řízení je možno považovat spíše za fázi subjektivního rozhodování než rozhodování objektivního. Přehled systémů účastnících se druhého kola webové stránky Firma produkt produktu CÍGLER SOFTWARE, a.s. STORMWARE s.r.o. poznámka Money S3 spokojenost s produktem POHODA spokojenost s produktem LCS International, a.s. Helios Red otevírání každého modulu do nového okna ABRA Software a.s. ABRA G1 vysoká cena pro více uživatelů KASTNER software s.r.o. Stereo nedostatečné informace o multilicenčních programech ELISOFT s.r.o. EKONOM nízká cena WinStrom s.r.o. WinStrom 7 vysoká cena ČAPEK - WinDUO, s.r.o. Daňová evidence WinDUO nízká cena, absence přikoupení aktualizací na další roky 16

17 3. kolo výběrového řízení Do posledního kola výběrového řízení postoupily dva ekonomické softwary. Byly detailně porovnány jak z funkční stránky, tak i finanční. Zároveň byla porovnávána ergonomičnost ovládání programů i grafická forma výstupů. Oba programy vykazovaly téměř shodné vlastnosti lišící se pouze umístěním ovládacího panelu (u Money vlevo v pracovním okně a o Pohody pomocí standardního horního panelu s rolovací nabídkou). Rozdíl byl pouze u výstupních formulářů kde uživatelům vyhovovala lépe lepší přehlednost Pohody. Posledním kritériem byla cena která byla u obou produktů taktéž vyrovnaná viz. následující tabulky a grafy s hodnotami. Ve střednědobém časovém horizontu na pět let se ukazuje systém Pohoda ve své verzi Net 5 jako výhodnější opět viz. následující tabulka. A i díky této své ceně se stal systém Pohoda vítězem. Základní ceník licencí 1 licence další 1 licence balík 5 licencí balík 10 licencí money pohoda

18 Srovnání ceny základních licencí produkt pohoda rozdíl ceny počet licencí money 1+x net 5 net Veškeré cenové rozdíly u základních licencí jsou vůči nejvýhodnější (zeleně označené) konkurenční nabídce a vždy ve prospěch produktů Pohoda viz i následující graf. Graf srovnání ceny základních licencí produkt money produkt pohoda 1+x produkt pohoda net 5 produkt pohoda net

19 Srovnání ceny aktualizací produkt pohoda rozdíl ceny aktulizací na jeden rok počet licencí money 1+x net 5 net 10 money vs 1+x money vs net 5 money vs net U aktualizací systému je již situace opačná a systém Money je cenově výhodnější oproti všem variantám produktu Pohoda. Graf srovnání ceny aktualizací produkt money produkt pohoda 1+x produkt pohoda net 5 produkt pohoda net 10 19

20 Srovnání ceny licencí + aktualizace až na pět let roky varianta počet licencí money pohoda 1+x pohoda net pohoda net Operační systém serveru Souběžně s výběrovým řízením na ekonomický systém byl vybírán i operační systém pro server spolu s jeho specifikací. Většině ekonomických systémů postupujícím do druhého kola výběrového řízení postačuje pro síťový provoz pouze fileserver čili souborový server s možností přidělování práv a řízení přístupu. Tuto podmínku dokáží splnit jak servery běžící na operačním systému Linux, tak i platformě MS Windows. Ostatní serverové operační systémy svojí cenou nespadají do požadovaného rozmezí. LINUX Na trhu existuje celá řada linuxových distribucí od variant s nulovou cenou až po kompletní balíčky připravené k nasazení v 20

21 podniku s jednoduchou instalací a následnou konfigurací. Většina linuxových distribucí šířených zdarma se ale bez dalších nákladů nedá příliš dobře implementovat na funkci firemního serveru. Nízká/nulová cena je většinu vykoupena drahou produktovou podporou či nutností dokoupení rozšiřujících doplňků potřebných pro naplnění požadavků na informační systém podniku. Zpoplatněné produkty obsahují sice programové balíčky, ale technická podpora je i zde nákladná. Velkou nevýhodou linuxových distribucí zůstává také nízká podpora ovladačů od výrobců hardware a příslušenství. Většina počítačového hardware je většinou pokryta univerzálními či konkrétními ovladači již zahrnutými do linuxové distribuce, avšak u méně obvyklých hardwarových prvků či periferií chybí. Například je to u některých tiskáren, multifunkčních zařízení, UPS, modemů a podobně. Podobný problém existuje i s programy pro Linux. Různých distribucí Linuxů je téměř bezpočet a není zaručena kompatibilita programů pro všechny tyto distribuce. Další nevýhodou Linuxu je relativně častá aktualizace zásadních součástí systému, což dokonce může vést k problémům s funkčností programů, které se nacházejí v základním balíčku distribuce. Na druhé straně ale tento zápor spadá do kladů operačních systémů na linuxové platformě. Díky němu je totiž systém stabilnější a lépe může odolávat škodlivým útokům. Další výhodou linuxových systémů je větší odolnost vůči hackerským útokům, což je nejspíše i důsledkem menšího rozšíření linuxových operačních systémů a tedy i potenciálních cílů pro útočníky. Největší výhodou však zůstává pořizovací cena. LINUX serverové distribuce Několik nejrozšířenějších distribucí LINUXU určených pro nasazení na serverových stanicích. 21

22 UBUNTU SERVER EDITION Ubuntu Server Edition byl navržen a sestaven pro jednoduchou údržbu a provoz serveru s nízkými náklady. Každý půlrok vychází nová verze s podporou na jeden a půl roku a jednou za dva roky i větší aktualizace s podporou na následujících pět let. V instalačním balíčku je obsažen webserver, databázový server, ový server s podporou POP3/SMTP/IMAP4, programovací a scriptovací jazyky, file server s možností přístupu uživatelských stanic vybavených MS WINDOWS, správa sítě s podporou VPN, nástroje pro monitoring provozu serveru, zálohování, zabezpečení před útoky, virtualizaci a správu programů operačního systému. Vše zabaleno v jednoduchém instalačním a konfiguračním průvodci s nulovou pořizovací cenou. K dispozici je rozsáhlá on-line dokumentace a komunitní podpora od uživatelů. V nabídce je i profesionální podpora produktu od výrobce a to v cenovém rozmezí pro serverový produkt od 750 USD do 2750 USD na jeden rok odstupňovaném podle časové dostupnosti podpory. RED HAT ENTERPRISE LINUX Serverový operační systém Red Hat Enterprise Linux je založen na trochu jiném licenčním systému než předchozí. Jedná se o roční podporu a aktualizace s rozdílnou cenou podle možností systému a rychlosti reakce technické podpory a to vždy bez omezení počtu případů v průběhu roku. Každé vydání této distribuce má sedmiletou aktualizační dobu rozdělenou do tří fází. Během první fáze trvající 4 roky od 22

23 vydání je zajištěna plná podpora všech typů aktualizací. Následující jeden rok se jedná o sníženou podporu a to zejména o aktualizované instalační odkazy, softwarová rozšíření a omezenou podporu nových hardwarů. V posledním období trvajícím dva roky je již v podstatě pouze zajišťována oprava závažných bezpečnostních děr a chyb systému společně s příslušnou technickou podporou. Programový obsah balíčku je velice podobný distribuci Linuxu Ubuntu avšak s větším důrazem na bezpečnost, virtualizaci a lepší spolupráci se systémy s operačním systémem MS Windows spolu s Active Directory. Na druhou stranu ale oproti porovnávané distribuci neobsahuje již tak uživatelsky příznivé a jednoduché instalační a konfigurační rozhraní. Cena jednoleté podpory se pohybuje v rozmezí USD dle varianty systému a úrovně technické podpory. SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER Tato distribuce vyvýjená firmou Novell se pokouší zkloubit přednosti obou předchozích linuxových distribucí. Zaměřuje se podobně jako Red Hat na virtualizaci a bezpečnosti a přitom se snaží zachovat i větší uživatelskou přívětivost. Firma může těžit ze své dlouholeté zkušenosti se softwarovými síťovými produkty a provázanosti se systémem MS Windows, což se projevuje na této distribuci. Jedná se o jednu z distribucí s nejlepším navázáním na systémy s operačním systémem MS Windows. Dále tato distribuce vyniká i svým výkonem a je doporučována společností SAP pro její produkty. Společnost SAP díky partnertství se společností Novell také pomáhá s technickou podporou. Vydání nových verzí probíhá většinou po dvou až třech letech, servisních balíčků zhruba po devíti měsících až roce. Životnost podpory jednoho vydání 23

24 je opět na sedm let. Předplatné na tento produkt na délku jednoho roku se pohybuje opět podle rychlosti reakce a možností kontaktu od 290 EUR do 1245 EUR. MANDRIVA CORPORATE SERVER Distribuce Mandriva Corporate Server by se dala přirovnat k Ubuntu Server Edition bez instalačních a konfiguračních průvodců. Některé programy obsažené v této distribuci obsahují automatickou instalační funkci, ale celkově se nevyrovná uživatelskému rozhraní pro instalaci a konfiguraci Ubuntu Server Edition. Výrobce u Mandriva Corporate Server nabízí pouze jeden balíček operačního systému se zákaznickou podporou na jeden rok a to za 279 EUR. CLARK CONNECT ENTERPRISE EDITION Další distribuce lišící se od předchozích hlavně specializací na bezpečnost, filtrování a monitoring veškerého datového toku sítí. Pro administraci je zvoleno přehledné webové rozhraní s velkým množstvím nastavení a důkladným, již v základu přednastaveným monitoringem. Licencování se u tohoto produktu trochu liší a to především dokupováním různých modulů podle potřeb. Jinak ceny jsou vždy také odvíjeny od ročního předplatného a pohybují se v rozmezí od 85 USD za základní licenci až po 1075 USD za verzi se všemi moduly pro organizaci s pěti uživateli a nejkvalitnější podporou. Možné jsou i verze pro organizace s více uživateli, ale pochopitelně za vyšší cenu. 24

25 MS WINDOWS Další možností pro nasazení jsou produkty společnosti Microsoft. Existují v podstatě dvě produktové varianty společnosti Microsoft a to na bázi Windows XP a Windows Server U Windows XP se jedná o podstatně levnější řešení, které je ale vykoupeno nutností většinou dokoupit profesionální rozšiřující produkty pro dosažení stejných funkcí očekávaných od serveru. Avšak i po dalších investicích zůstává systém relativně nestabilní a napadnutelný. Druhou alternativou založenou na produktech Microsoftu je použití produktu přímo vytvořeného pro použití na serverech a to MS Windows Server Tento operační systém je postaven na rozdílném jádře oproti Windows XP, díky čemuž je daleko stabilnější a lépe dimenzován na větší zatížení. Vhodným řešením založeným na této technologii je pak Windows Small Business Server 2003 ve své druhé aktualizované verzi R2 (dále jen SBS 2003). SBS 2003 je postaven na již zmíněném operačním systému Windows Server Další programy spadající do balíčku SBS 2003 jsou MS Exchange Server 2003, MS Windows Share Point Services, MS Office Outlook 2003 s licencí pro všechny klienty serveru, MS Windows Server Update Services, MS Shared Fax Services a u verze Premium i MS SQL Server 2005 Workgroup Edition, MS Internet and Security Acceleration (ISA) Server 2004 a nástroj pro vývoj webů MS Office Frontpage MS WINDOWS SBS 2003 Balíček produktů pro malé a střední firmy založený na jedné z nejrozšířenějších platforem Windows Server. Tento balíček existuje ve dvou variantách - Standard s 25

26 Premium, které se liší obsahem programů a cenou. Základní varianta Standard je obsažena i ve druhé variantě, kde je rozšířena ještě o další programy. Obě tyto varianty jsou postaveny na operačním systému MS Windows Server Jedná se o základní prvek poskytující veškeré základní služby jako DHCP, DNS, File/Print Server a Internet Information Services (IIS) zajišťující provoz webových stránek. Dalším produktem obsaženým v obou balíčcích je MS Windows Share Point Services. Jedná se o kompletní řešení firemního internetu s podporou pro ukládání a sdílení dokumentů. O veškerou ovou komunikaci, adresář a kalendář se stará MS Exchange Server 2003 spolu s licencí na MS Office Outlook 2003 pro všechny klienty připojující se k tomuto serveru. Veškerý obsah spravovaný Exchange Serverem lze i sdílet mezi uživateli. O aktuálnost a opravu veškerých klientských počítačů připojených k těmto dvou variantám SMS se stará Microsoft Windows Server Update Services. Tento produkt dokáže kontrolovat aktuálnost softwaru společnosti Microsoft na klientských počítačích a automaticky je aktualizovat. O stavech dokáže i generovat reporty a zasílat na předdefinované y. Při nasazení pro klienty se stejným softwarem dokáže uspořit velké množství dat stahovaných z internetu tím, že tyto aktualizace stáhne a dál sám šíří klientům. Poslední součástí společnou pro obě verze je Microsoft Shared Fax Services. Pomocí této služby mohou všichni uživatelé jednoduše posílat faxové zprávy při jednom připojeném modemu. Další výhodou je příjem faxových zpráv rovnou do ů určených uživatelů či přímý tisk těchto ů na tiskárně. Zde končí výčet shodných programů pro obě edice SBS, následně se budeme věnovat třem programům, které jsou obsaženy v rozšířené Premium edici. Prvním z nich je výkonný databázový nástroj MS SQL Server 2005 Workgroup Edition. Tento program je efektivním řešením 26

27 pro správu dat s možností využití při použití různých ekonomických či informačních systémů. Dalším produktem obsaženým v Premium edici je Microsoft Internet and Security Acceleration (ISA) Server Jedná se o zabezpečovací víceúrovňovou bránu Firewall obsahující nástroje pro správu bezpečnosti systému a zabraňující neoprávněnému přístupu a monitorování. Posledním programem prémiové edice je nástroj MS Office Frontpage 2003 pro vývoj, tvorbu a úpravu webových prezentací. Obě dvě edice SBS jsou vybaveny jednoduchými a přehlednými průvodci pro instalaci a nastavení serveru s pokud možno co největší automatizací. HARDWARE Navrhované řešení je založeno na centrálním prvku - serveru. Tento server má být využit jak pro provoz ekonomického informačního systému, tak má i sloužit jako bezpečnostní brána a zajišťovat část telekomunikačního řešení systému. Pro navržení a dodávku serveru byl osloven dodavatel hardwaru firma 100MEGA Distribution s.r.o. Pro naddimenzování a prodloužení technické životnosti byla vypracována poptávka serveru s novým čtyřjádrovým serverovým procesorem Intel Xeon, s dvěma síťovými kartami, z nichž alespoň jedna dosahuje rychlosti 1 Gb/s a pro bezpečnost uložených dat s dvěma diskovými poli běžícími v RAID 1 - zracadlení. Dodavatel připravil 4 nabídky na dodávku serveru a další nabídku na rozšířenou servisní podporu (viz přílohy). Další nezbytnou hardwarovou součástí je záložní zdroj UPS pro server. Výběrové kriterium bylo stanoveno tak, aby zdroj dokázal dodávat elektřinu po dobu alespoň 15 minut od přerušení dodávky elektrické energie a sám dokázal automaticky inicializovat bezpečné vypnutí serveru. 27

28 Pro připojení serveru k internetu se předpokládá využití stávajícího ADSL modemu pouze s navýšením rychlosti ADSL připojení a přidělením pevné IP adresy. Wifi přístupový bod tvořený pomocí tohoto modemu byl zrušen pro jeho pozici před serverem - čili bezpečnostní bránou k internetu. Pro vnitřní část počítačové sítě (tj. počítačová síť za bránou - serverem) bylo navrhnuto počítačové řešení postavené alespoň na 16-ti portovém přepínači 1 Gb/s portů spolu s wifi přístupovým bodem připojeným k tomuto přepínači umožňujícím šíření wifi signálu pomocí návrhu protokolu n. Rovněž tento přístupový bod by měl disponovat rychlostí portu 1 Gb/s. Tím by měla být zajištěna dostatečně dimenzovaná páteřní část vnitřní sítě i pro datově náročnější aplikace. Realizace připojení koncových počítačů by pak byla realizována již běžným 100 Mb/s ethernetem či zabezpečeným spojením pomocí wifi. Dále se předpokládá využití starého faxmodemu využívaného před zavedením ADSL linky k připojení k internetu pomocí dial-up a realizaci faxových služeb na serveru. Rovněž tak je počítáno s použitím původních periferních zařízení, jako je monitor, klávesnice a myš pro využití u serveru a ISDN ústředny FRITZ!X USB pro směrování hlasových zpráv záznamníku do elektronické pošty uživatelů pomocí obslužného programu dodávaného k tomuto zařízení. 28

29 VÝBĚR ŘEŠENÍ Pro konečný výběr řešení byla v převážné míře rozhodující cena, protože stanovené podmínky pro výběr byly většinou dostatečně omezující pro získání kvalitního a v některých případech až naddimenzovaného řešení. Určitou roli při výběru v některých případech hrála i značka produktu a na druhé straně limitujícím faktorem byly dodavatelské možnosti zvoleného dodavatele. Ekonomický systém Pro výběr ze dvou srovnatelných variant různých společností byla v konečné fázi rozhodující cena produktu, přičemž do cenového kritéria byla zahrnuta i cena aktualizací ekonomického systému na další roky, konkrétně na dobu pěti let. Na základě tohoto porovnání se jako výhodnější řešení ukázal ekonomický systém společnosti Stormware s.r.o. Jihlava. Jedná se o produkt Pohoda ve verzi Standard spolu s rozšířením pro editaci výstupních formulářů s využitím programu Report Designer. Operační systém O výběru operačního systému nerozhodovala na prvním místě cena, ale především výrazné doporučení firmy vytvářející ekonomický software, která pro provoz svého systému požaduje instalaci operačního systému MS Windows. Při použití jiného operačního systému není firma schopna garantovat bezproblémový chod a plnou technickou podporu svého produktu. Pro nasazení byl tedy zvolen operační systém MS Windows SBS 2003 ve verzi Premium. Tento systém poskytuje nejen dostatečné zázemí pro ekonomický systém, ale i prostředek pro ochranu firemní sítě, dat a další prostředky pro podporu týmové práce a komunikace. 29

30 Server Pro volbu serveru byla vybrána nejlevnější nabídka dodavatele, která ale i přes svoji nejvýhodnější cenu bohatě splňuje požadavky operačního systému a i požadavky ekonomického systému. Nabídka dodavatele na servisní balíček nebyla využita vzhledem k jeho vysoké ceně a nabízené pomalé reakční době. Přitom většinu případných závad je možno diagnostikovat pomocí vlastních sil a začít zajišťovat nápravu již během několika málo minut. Ostatní periferie a příslušenství Jako centrální propojující prvek vnitřní počítačové sítě byl vybrán přepínač renomované značky D-Link. Tento přepínač edice Green Ethernet zajišťující nižší spotřebu při nižším zatížení disponuje 16-ti porty pro připojení počítačů dovolující přenosovou rychlost až 1 Gb/s. Pro výběr tohoto zařízení byla rozhodující cena z nabídky 16-ti portových gigabitových přepínačů dodavatele. Pro dotvoření síťové infrastruktury byl zvolen wifi přístupový bod stejné značky D-Link. Jednalo se opět o nejlevnější produkt splňující přísné podmínky výkonostních parametrů. Dalším prvkem, který zajišťuje bezproblémový a bezpečný chod serveru, je UPS. Z nabídky dodavatele bylo vybráno zařízení BELKIN, které zcela naplňuje veškeré požadavky kladené na toto zařízení. Jako další zařízení nezbytná pro instalaci či následný provoz firemní sítě byly použity starší plně funkční zařízení jako např. počítačová myš, klávesnice, monitor a další. 30

31 Implementace Vybudování hardwarového základu Při budování hardwarového základu se postupně propojovaly použité komponenty. U aktivních komponent byla před jejich zapojením provedena jejich konfigurace pomocí notebooku mimo místo jejich cílového umístění, aby se předešlo komplikacím při instalaci samotného serveru. Konkrétně se jednalo o nastavení ADSL modemu, kde se deaktivoval wifi přístupový bod, nastavilo plné směřování veškeré komunikace na jeden port/jednu IP adresu, která bude náležet síťovému vstupu na serveru. Při této příležitosti bylo objednáno u poskytovatele internetového připojení ADSL navýšení rychlosti připojení a jedna pevná IP adresa pro možnost směřování pošty a jiných služeb přímo na server. Tato pevná IP adresa byla pak přidána do DNS záznamů u správce firemní internetové domény pomocí záznamu typu A s parametrem "server" a příslušnou přidělenou IP adresou, čímž po zapsání do registru správce vznikla doména třetího řádu směřující přímo na ADSL modem, respektive server. Do záznamů byl připsán i záznam typu MX, který se používá pro směrování elektronické pošty. Tento záznam byl však přidán zatím pouze pro budoucí přípravu a proto mu bylo přiděleno vyšší číslo priority (čím vyšší číslo, tím nižší priorita - pro směrování se používá záznam s nejnižším číslem priority a ostatní slouží jako záložní). Po zprovoznění serveru bude hodnota přepsána na nižší a server bude využíván jako primární mailový server. Další nastavení proběhlo u wifi přístupového bodu, kde bylo 31

32 nutno změnit jeho funkci z routeru na pouhý switch a nastavení zabezpečení bezdrátové sítě. Bezdrátová síť byla nastavena na používání jiného než předdefinovaného názvu se skrytou identifikací a zabezpečením pomocí kódování WPA s kódem formátu PSK-TKIP o různých znacích. Po připojení a propojení veškeré kabeláže bylo možno přistoupit k samotné instalaci serveru. Nastavení hardwaru serveru Prvotní nastavení bohatých možností daných již použitou serverovou deskou firmy Intel probíhalo pomocí bootovatelného CD dodávaného spolu s deskou. Pomocí tohoto CD se nastavila většina nastavení biosu a v neposlední řadě taktéž chování disků a jejich rozřazení. Všechny čtyři disky byly rozřazeny do dvou polí po dvou discích v RAID 1 čili zrcadlení. Každé diskové pole je tedy tvořeno dvěma disky, na které se ukládá tentýž záznam pro případ poškození jednoho z nich. Dále bylo nastaveno chování pamětí RAM, kdy jeden největší paměťový modul (pokud je použito více modulů různé velikosti) není používán a je připraven pro zálohu ostatních modulů, což je v případě potřeby automaticky řízeno základní deskou. Instalace operačního systému Před samotnou instalací je potřeba připravit samotný první instalační CD. MS Windows Server 2003 instalační program nemá v sobě zahrnuto mnoho ovladačů pro řadiče RAID a tyto ovladače vyžaduje pouze z disketové jednotky. V tom je však skryt problém, protože dnes již většina počítačů (nemluvě o SB serverech) není disketovou jednotkou vybavena. Proto pomocí jiného počítače muselo být první instalační médium převedeno na jeho obraz na pevném disku (pro zachování bootovatelnosti média, které by pouhým kopírováním bylo 32

33 ztraceno). Do tohoto obrazu byl pak do příslušné složky nakopírován požadovaný ovladač a zanesen o něm záznam do souboru s odkazem na umístění ovladače. Takto upravený obraz prvního instalačního disku byl poté zapsán na zapisovatelné CD médium. S tímto médiem lze již začít instalaci operačního systému. 33

34 34

35 Obrázky z instalace a zároveň základní konfigurace serveru. V průběhu instalace se automaticky ze zadaných údajů nakonfiguruje server k použití. Při vytváření uživatelských účtů jsou definována jejich práva, možnosti připojení a e- mailové schránky. Podobným způsobem se přidávají i jednotlivé klientské počítače, které pak mohou být na dálku spravovány a aktualizovány. Při vytváření napojení klientských počítačů se dá rovněž přednastavit software, který bude nainstalován po připojení klientského počítače. 35

36 36

37 Ukázka postupu přidání uživatele a počítače pomocí průvodce. Pro dokončení propojení klientského počítače se serverem je potřeba ještě instalace na straně klientského počítače, kde připojením na konkrétní internetovou schránku serveru a přihlášením se je propojení dokončeno a počítač se přidá do příslušné domény serveru. 37

38 Pro ostatní nastavení a korekce systému se používá (je výchozím bodem) aplikace správce serveru, z níž jsou přístupna všechna nejdůležitější nastavení. Centrální rozhraní pro správu serveru. Dále bylo potřeba vytvořit několik síťových složek pro ukládání a sdílení dat uživatelů, které se pomocí jednoduchého scriptu při každém přihlášení překontrolují a případně připojí tyto složky jako místní disky. Rovněž tak byly vytvořeny dvě síťové složky pro ekonomický systém - jedna pro programovou část a druhá pro ukládání dat ekonomickým systémem. Většina nastavení ových služeb byla provedena automaticky či s pomocí průvodců nastavení při instalaci a nyní stačí pouze zkorigovat případné sdílení některých e- mailových účtů či oprávnění uživatelů přistupovat do jiných ových schránek, což je u malé firmy s jedním hlavním komunikačním em velmi důležité. Po otestování funkčnosti ového serveru v rámci lokální sítě a i odesílání mimo ni můžeme v DNS záznamech změnit předpřipravenou prioritu mailserveru na zasílání na náš 38

39 server. Původní necháme jako záložní a u nového nastavíme automatickou kontrolu původního (a nyní záložního) a otestujeme funkčnost. Instalace dalších programů Pro efektivní využívání všech funkcí záložního zdroje UPS je potřeba zajistit propojení pomocí USB kabelu a instalace obslužného softwaru. Po provedené instalaci bylo nastaveno v tomto obslužném softwaru automatické vypnutí serveru po více jak pěti minutách přerušení přívodu elektrického proudu společně s notifikací na a funkce byla otestována. Nainstalován byl i další software jako například ovladače k tiskárnám a další. Instalace ekonomického systému pohoda Instalační program nás provede instalací, kde se zeptá na místo pro uložení programu, na místo pro data a zkontroluje nastavení sdílení těchto složek. Dále se zeptá na licenční číslo a provede vlastní instalaci. 39

40 Ukázky z instalace systému pohoda. Při prvním spuštění nové instalace chce Pohoda provést autentizaci instalace. Uživatel má na výběr několik možností: - on-line, - uložení na server a následná hromadná autentizace, - pomocí u, faxu či pošty zkopírováním kontrolního textu. Po úspěšné autentizaci se objeví průvodce pro založení nové firmy, importu staré databáze či převedení databáze. Po zavedení nové firmy je potřeba přizpůsobit nastavení softwaru účetním zvyklostem firmy, což bylo provedeno za účasti osoby odpovědné za vedení daňové evidence a zavedeno podle firemních zvyklostí. 40

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

Informační systémy. Seminární práce. Návrh technického a programového vybavení nově vzniklé obchodní firmy. Jakub Černý 6275005 Marketing a management

Informační systémy. Seminární práce. Návrh technického a programového vybavení nově vzniklé obchodní firmy. Jakub Černý 6275005 Marketing a management Informační systémy Seminární práce Návrh technického a programového vybavení nově vzniklé obchodní firmy Jakub Černý 6275005 Marketing a management Obsah 1 Úvod... 3 2 Činnost firmy... 3 3 Dispoziční řešení...

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

ICT plán školy na období 2007-2008

ICT plán školy na období 2007-2008 ICT plán školy na období 2007-2008 Název školy : Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Ulice : Školní 1610 Místo : Rožnov pod Radhoštěm PSČ : 756 61 Tel. : 571 752 311

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

od 15.10.2011 IT-Tichý, s.r.o

od 15.10.2011 IT-Tichý, s.r.o Ceník služeb od 15.10.2011 IT-Tichý, s.r.o Pracovní stanice PS.01 Stanice - základní instalace HW 420 za hod, 30+15 PS.101 Stanice - sestavení a zahoření PC z komponent, základní zahoření a otestování

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 2. 9. 2013 do 27. 6. 2014 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Název projektu: Moderními metodami k lepším řemeslným vědomostem Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.2.08/04.0001 Počet stránek přílohy: 5 3 ks PC vč. OS a Monitorem

Více

ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice

ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice Stávající stav Stávající stav ICT je dán především vybavením získaným v projektu Indoš. Škola je tvořena pouze prvním stupněm a celkový počet žáků ve

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing.

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Karviná, 21. 10. 2011 Obsah prezentace 1. Okolnosti

Více

V tomto zařízení jsou implementovány veškeré komponenty pro firemní komunikaci včetně kompletních hlasových a mnoha dalších uživatelských služeb.

V tomto zařízení jsou implementovány veškeré komponenty pro firemní komunikaci včetně kompletních hlasových a mnoha dalších uživatelských služeb. FRITZ!Box Fon Wlan 7390 je multimediální digitální gateway navržena coby kompletní telekomunikační řešení pro menší společnosti, domácí kanceláře, nebo moderní domácnosti. V tomto zařízení jsou implementovány

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN 2.1 Vývoj nabídky ekonomického softwaru a současné trendy ERP systems (Enterprise Ressource Planning) = komplexnější podnikové informační systémy - v ČR patřil

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

CENÍK SLUŽEB BACKER COMPUTER s.r.o.

CENÍK SLUŽEB BACKER COMPUTER s.r.o. CHYTRYINTERNET.CZ CENÍK SLUŽEB BACKER COMPUTER s.r.o. Platný od 1.12.2014 1. Připojení k Internetu 2. VoIP telefonie 3. WEB TV 4. Ceník a ostatní zařízení 5. Kontakt 1 1. PŘIPOJENÍ K INTERNETU Připojení

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

IBM Virtualizace. Virtualizace

IBM Virtualizace. Virtualizace IBM Virtualizace Virtualizace 2 Virtualizace Chystáte se virtualizovat? Vybíráte vhodnou platformu? IBM pro Vás připravila virtualizační balíčky, které uspokojí Vaše technické potřeby a umožní Vám soustředit

Více

ICT plán školy pro školní rok 2014/2015

ICT plán školy pro školní rok 2014/2015 ICT plán školy pro školní rok 2014/2015 Název školy: Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Ulice: Ječná 33 PSČ: 120 00 Tel.: 224 942 179 Fax: 224 942 179 Web: http://www.skolajecna.cz Záměry školy

Více

DEDIKOVANÉ A MANAGED SERVERY GREENHOUSING JEDNODUCHÁ CESTA K PROFESIONÁLNÍMU SERVERHOSTINGU A VIRTUALIZACI

DEDIKOVANÉ A MANAGED SERVERY GREENHOUSING JEDNODUCHÁ CESTA K PROFESIONÁLNÍMU SERVERHOSTINGU A VIRTUALIZACI DEDIKOVANÉ A MANAGED SERVERY GREENHOUSING JEDNODUCHÁ CESTA K PROFESIONÁLNÍMU SERVERHOSTINGU A VIRTUALIZACI DATASHEET Dedikované a Managed servery přehled VE ZKRATCE Přehledná nabídky 4, 6, 8 a 12 jádrových

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická Úvodní studie semestrálního projektu z X36SIN

České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická Úvodní studie semestrálního projektu z X36SIN České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická Softwárové inženýrství (X36SIN) - Katedra počítačů Semestrální projekt I. ÚVODNÍ STUDIE Realizační tým: Petr Vízner (mailto:viznep1@fel.cvut.cz) -

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

ARBES LEASING. www.arbes.com

ARBES LEASING. www.arbes.com ARBES LEASING Moderní modulární systém pro leasingové a úvěrové společnosti s vysokou mírou automatizace rutinních činností a maximální uživatelskou přívětivostí. www.arbes.com ARBES LEASING SOFTWAROVÉ

Více

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0116 Modernizace výuky

Více

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace Pokladní software o Prodejna SQL o SW Euro SQL o Conto Pokladní software od CÍGLER SOFTWARE zahrnuje paletu nástrojů pro náročnější zákazníky. Oproti běžným pokladnám nabízí širší míru přizpůsobení uživateli

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

Nabídka POS pokladen. Selva váhy s.r.o.

Nabídka POS pokladen. Selva váhy s.r.o. Nabídka POS pokladen od provozovna: tel.: 573351740, 573351742, 573352830, fax.: 573352831 zpracoval: 775 111 583 strana 1 z 7 Úvod I. Základní charakteristika dodavatele Společnost byla založena v březnu

Více

Mějte svoje zařízení v napájecím systému pod kontrolou!

Mějte svoje zařízení v napájecím systému pod kontrolou! GlobMon globální monitorovací softvér Mějte svoje zařízení v napájecím systému pod kontrolou! Jednoduše a přehledně. version5 Pokud Váš napájecí systém sestávající z UPS, invertorů, motorgenerátorů, přepínačů,

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

MANUÁLNÍ AKTUALIZACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o.

MANUÁLNÍ AKTUALIZACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. MANUÁLNÍ AKTUALIZACE programu WinDUO pod Windows 7 / Windows Vista 1) Instalace programu WinDUO 2) Doporučení 3) Co Vás při instalaci mohlo potkat 4) Archivace a rearchivace dat Čapek

Více

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled Windows 2008 R2 - úvod Jan Žák Operační systémy Windows Stručný přehled Klientské OS Windows 95, 98, ME Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows CE, Windows Mobile Windows Phone

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

Plán ICT. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Školní metodik ICT: Petr Vacek. 394 44 Želiv 220

Plán ICT. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Školní metodik ICT: Petr Vacek. 394 44 Želiv 220 Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov 394 44 Želiv 220 Plán ICT Školní metodik ICT: Petr Vacek Termín realizace: září 2013 červen 2014 Materiál připomínkovali pedagogičtí pracovníci ZŠ Želiv. OBSAH: 1.

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové ICT plán školy Název školy: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové Ulice: Komenského 234, PSČ, Místo: 50003 Hradec Králové Tel: 495 075 111 Fax: 495 513 485 Web::

Více

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran Datová centra Design studie Praha, 31.3. 2011 Martin Beran martin.beran@simac.cz cz 1 Design studie 2 Implementace virtuálních pracovních stanic na platformě FlexPod + VMWare View 2 Výchozí stav Provozování

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŢENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od. 9. 20 do 30. 6. 202 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-55) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text.

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text. 1.0 Nahrávání hovorů Aplikace Nahrávání hovorů ke svému chodu využívá technologii od společnosti Cisco, tzv. Built-in bridge, která snižuje nároky na síťovou infrastrukturu, snižuje náklady a zvyšuje efektivitu

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha Základní informace: CP Call je CTI (Computer Telephony Integration) aplikace. Jedná se tedy o vzájemné propojení osobního počítače a telefonního přístroje. Je vytvořena podle standardu CSTA (Computer Supported

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky 1) DOMÉNOVÝ SERVER Počet kusů: 1 Specifikace: Založený na platformě Microsoft

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Jaroslav Prodělal, solution consultant, OldanyGroup Petr Škrabal, správce sítě, SOŠP a SOUS Hranice Představení společnosti

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s. Informační systémy. Advokátní kancelář. Přednášející: Ing. Zdeněk Jelínek. Vypracoval: Ivo Raisigl

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s. Informační systémy. Advokátní kancelář. Přednášející: Ing. Zdeněk Jelínek. Vypracoval: Ivo Raisigl Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s. Informační systémy Advokátní kancelář Přednášející: Ing. Zdeněk Jelínek Vypracoval: Ivo Raisigl V Brně, 3.12.2012 Obsah 1 Schéma provozovny... 3 2 Podlaha...

Více

Moderní telefonní ústředna

Moderní telefonní ústředna Moderní telefonní ústředna ATEUS Omega - Profesionální - Efektivní - Dostupné ATEUS Omega Business Komunikační řešení pro malé a střední firmy Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé připojení

Více

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jedním z řešení bezpečného vzdáleného přístupu mobilních uživatelů k firemnímu informačnímu systému je použití technologie

Více

Použití programu WinProxy

Použití programu WinProxy JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY Použití programu WinProxy pro připojení domácí sítě k internetu Semestrální práce z předmětu Lokální počítačové sítě

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Verze 1.x 2.x 3.x 4.x 5.x. X X X X uživatelům (správcům) systému Řazení dat v přehledech podle jednotlivých sloupců

Verze 1.x 2.x 3.x 4.x 5.x. X X X X uživatelům (správcům) systému Řazení dat v přehledech podle jednotlivých sloupců Verze 1.x 2.x 3.x 4.x 5.x 6.x P@wouk Termín vydání 09/2004 01/2005 10/2005 10/2006 02/2007 10/2007 A D M I N I S T R Á T O R S K É W E B O V É R O Z H R A N Í Nastavení různé úrovně přístupových práv do

Více

Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na

Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na každém kroku. S Internetem se setkáme v domácnostech,

Více

Antonín Přibyl - Virtualizace Windows serveru s KVM hypervisorem

Antonín Přibyl - Virtualizace Windows serveru s KVM hypervisorem Výchozí stav Virtualizace je na Vysoké škole polytechnické Jihlava intenzivně využívána při výuce předmětu Počítačové sítě I. (dále jen PS1), Počítačové sítě II. (dále jen PS2) a Operační systémy. Předměty

Více

Popis programu TRIFID

Popis programu TRIFID Popis programu TRIFID Program TRIFID slouží pro řízení skladu a prodej zboží v malých a středních firmách. Nejčastěji je používán v maloobchodních prodejnách. Specializované verze programu jsou určeny

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

ON-LINE INFORMACE O TISKOVÉM SYSTÉMU

ON-LINE INFORMACE O TISKOVÉM SYSTÉMU ON-LINE INFORMACE O TISKOVÉM SYSTÉMU OD CHVÍLE, CO MÁM DETAILNÍ PŘEHLED O SVÉM TISKOVÉM SYSTÉMU, MÁM ČISTOU HLAVU jako součást efektivního tiskového systému Konica Minolta Konica Minolta je inovativní

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Společnost AŽD Praha nabízí ve svém portfoliu řadu profesionálních systémů řízení provozu a zajištění jeho bezpečnosti. Stejnou filosofii se

Více

Správa stanic a uživatelského desktopu

Správa stanic a uživatelského desktopu Správa stanic a uživatelského desktopu Petr Řehoř, S.ICZ a.s. 2014 1 Správa stanic v rámci DVZ Slouží pro Zajištění opakovatelné výsledné konfigurace nových a reinstalovaných stanic Převod uživatelských

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

1. Dostupné řešení CRM

1. Dostupné řešení CRM 1. Dostupné řešení CRM 1.1. Popis řešení Kompaktní CRM řešení s garantovaným časem zavedení! Komunikační systémy společnosti Siemens ve spojení se speciálním startovacím balíčkem osvědčeného evropského

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Možnosti využití Windows Server 2003

Možnosti využití Windows Server 2003 Možnosti využití Windows Server 2003 Seminář z cyklu "Krůček vpřed v uskutečňování standardu služeb ICT" 1 2 3 4 5 6 Konfigurace serveru jako řadiče domény Připojení stanice do domény Vytváření doménových

Více

Vyúčtování poskytnuté dotace v roce 2004 S m l o u v a č. 36/2004 R prováděcí k rozvojovému programu

Vyúčtování poskytnuté dotace v roce 2004 S m l o u v a č. 36/2004 R prováděcí k rozvojovému programu Číslo rozhodnutí Název rozvojového projektu Organizace Vyúčtování poskytnuté dotace v roce 2004 Využití Linuxových terminálů ve školní síti i ve výuce. Arcibiskupské gymnázium 1 Výše poskytnuté dotace

Více

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o.

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. Red Hat Enterprise Virtualization for Desktops (RHEV-D) Desktop virtualization Vlastnosti efektivní

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

INSTALACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o.

INSTALACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. INSTALACE programu WinDUO pod Windows 7 / Windows Vista 1) Instalace programu WinDUO 2) Nastavení práv 3) První spuštění 4) Doporučení 5) Co Vás při instalaci mohlo potkat 6) Archivace

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

POŽADAVKY NA INSTALACI

POŽADAVKY NA INSTALACI DATAPOINT POŽADAVKY NA INSTALACI Verze 1.0 Status: Rozpracováno Konica Minolta BCZ Jana Babáčková OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 2 2. Hardwarové požadavky, operační systém... 3 3. SharePoint... 6 4. servisní

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

Zabezpečení kolejní sítě

Zabezpečení kolejní sítě Zabezpečení kolejní sítě Informační a administrační systém P@wouk Bezpečnostní hrozby, základní zabezpečení a prevence Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Seminář o bezpečnosti a anonymitě na Internetu

Více

Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace 1. Dodávka ICT vybavení pro Otevřené informační centrum (OIC), včetně instalace 1.1. Popis současného stavu Poskytování služeb občanům je uskutečňováno

Více

Hardwarové a softwarové požadavky HELIOS Green

Hardwarové a softwarové požadavky HELIOS Green 1 Úvod Hardwarové a softwarové požadavky HELIOS Green Informační systém HELIOS Green používá víceúrovňovou architekturu, pro kterou je typické, že různé části systému pracují na různých počítačích s různými

Více

Instalace OS, nastavení systému

Instalace OS, nastavení systému ZVT Instalace OS, nastavení systému SW vybavení PC HW hardware zařízení počítače (+ firmware těchto zařízení, BIOS VGA, ) BIOS basic input output systém poskytuje služby OS, uložen v paměti na MB. (Nastavení

Více

Ceník služeb 2015 ELVIA-PRO, spol. s r.o.

Ceník služeb 2015 ELVIA-PRO, spol. s r.o. Ceník služeb 2015, spol. s r.o. Popis služby 1. Základní doprava Doprava zboží na adresu dodání, předání zákazníkovi. Nezahrnuje instalaci. Dopravu provádí řidič, není přítomen technik. Při hodnotě účtenky

Více

S-KLAD vnitropodnikový informační systém DATAMIX Solutions s.r.o.

S-KLAD vnitropodnikový informační systém DATAMIX Solutions s.r.o. S-KLAD vnitropodnikový informační systém DATAMIX Solutions s.r.o. Obsah: Komu je systém určen...3 Architektura, hardwardová náročnost, platformy...3 Stručný souhrn funkcí...3 Ceník...6 Časový harmonogram

Více