Technologie III - OBRÁBĚNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technologie III - OBRÁBĚNÍ"

Transkript

1 1

2 EduCom Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. NAVRHOVÁNÍ HOSPODÁRNÝCH ŘEZNÝCH PODMÍNEK PŘI P I OBRÁBĚNÍ 1) CO TO JSOU ŘEZNÉ PODMÍNKY PŘI P I OBRÁBĚNÍ? 2) CO TO JE OPTIMALIZACE ŘEZNÝCH PODMÍNEK? Jan Jersák Technická univerzita v Liberci Technologie III - OBRÁBĚNÍ Technická univerzita v Liberci a partneři Preciosa, a.s. a TOS Varnsdorf a.s. TU v Liberci Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt Educom

3 CNC SOUSTRUH KONVENČNÍ SOUSTRUH 3

4 VZÁJEMNÉ VAZBY V SOUSTAVĚ S-N-O-P 4

5 VLIVY PŮSOBÍCÍ NA JEDNOTLIVÉ PRVKY SOUSTAVY S-N-O-P 5

6 ŘEZNÉ PODMÍNKY V ŠIRŠÍM M SMYSLU ZAHRNUJÍ : - STROJ - NÁSTROJ - OBROBEK - PŘÍPRAVEK V UŽŠÍU ŠÍM M SMYSLU ZAHRNUJÍ: -ŘEZNÁ RYCHLOST ( v, v c ) - POSUV ( s, f ) - HLOUBKA ŘEZU ( h, a p ) 6

7 OPTIMALIZACE KRITÉRIUM RIUM HOSPODÁRNOSTI - MINIMÁLNÍ NÁKLADY NA VÝROBU JEDNOHO KUSU KRITÉRIUM RIUM PRODUKTIVITY - CO NEJKRATŠÍČAS NA VÝROBU JEDNOHO KUSU 7

8 ZÁVĚRY ÚVODNÍ ČÁSTI 1) EXISTUJÍ ŘEZNÉ PODMÍNKY, DEFINOVANÉ - V ŠIRŠÍM SMYSLU - V UŽŠÍM SMYSLU CVIČENÍ SE BUDE ZABÝVAT ŘEZNÝMI PODMÍNKAMI V UŽŠÍM SMYSLU. 2) EXISTUJÍ DVĚ HLAVNÍ KRITERIA OPTIMALIZACE - EKONOMICKÁ (MAXIMÁLNÍ HOSPODÁRNOST) - VÝROBNÍ (MAXIMÁLNÍ PRODUKTIVITA) CVIČENÍ SE BUDE ZABÝVAT NÁVRHEM ŘEZNÝCH PODMÍNEK Z HLEDISKA MAXIMÁLNÍ HOSPODÁRNOSTI 8

9 NAVRHOVÁNÍ ŘEZNÝCH PODMÍNEK 1. ZPŮSOB - VÝPOČET ZE VZORCE 2. ZPŮSOB - URČEN ENÍ Z NORMATIVŮ 3. ZPŮSOB - NAVRHOVÁNÍ ŘEZNÝCH PODMÍNEK S POMOCÍ PC 9

10 1. ÚLOHA a) VÝPOČET HOSPODÁRNÉŘEZNÉ RYCHLOSTI v c b) VÝPOČET TANGENCIÁLNÍ SLOŽKY ŘEZNÉ SÍLY F c c) VÝPOČET POTŘEBNÉHO PŘÍKONU ELEKTROMOTORU P el Pomůcka : Jednotné normativy Soustruhy s oběžným průměrem do 500 a 800 mm 10

11 KOMPLETNÍ TAYLORŮV VZTAH v c = T m C h V x v y v s [m / min] v c... ŘEZNÁ RYCHLOST T TRVANLIVOST NÁSTROJE [min] h (a p ) HLOUBKA ŘEZU [mm] s (f)... POSUV [mm/ot] Konstantu C v a exponenty x v, y v, m určíme z tabulky pro výpočet řezné rychlosti 11

12 TABULKA KONSTANT A EXPONENTŮ PRO VÝPOČET ŘEZNÉ RYCHLOSTI 12

13 ŘEZNÁ SÍLA - tangenciální složka síly F c = p s h [N] F c = p S F c... ŘEZNÁ SÍLA [N] p (k s )... MĚRNÝ ŘEZNÝ ODPOR [MPa] s (f)... POSUV [mm/ot] h (a p )... HLOUBKA ŘEZU [mm] S (A D )... PRŮŘEZ TŘÍSKY [mm 2 ] 13

14 TABULKA MĚRNÝCH ŘEZNÝCH ODPORŮ PRO OCEL v [MPa] 14

15 TABULKA MĚRNÝCH ŘEZNÝCH ODPORŮ PRO LITINU v [MPa] 15

16 VÝKON ELEKTORMOTORU P el = F C v η C [W ] P el VÝKON ELEKTROMOTORU [W] F C TANGENCIÁLNÍ SLOŽKA ŘEZNÉ SÍLY [N] v C ŘEZNÁ RYCHLOST [m/s] η ÚČINNOST (η=0,7) 16

17 POSTUP ŘEŠENÍ 1. ÚLOHY 1) VÝPOČET HOSPODÁRNÉ ŘEZNÉ RYCHLOSTI CV vc = [m/min] m x T h v y s v 2) VÝPOČET TANGENCIÁLNÍ SLOŽKY ŘEZNÉ SÍLY F c = p s h [N] 3) KONTROLA PŘÍKONU ELEKTROMOTORU P el = F C v η C [W] 17

18 VÝSLEDKY 1. ÚLOHY konstanta Taylorova vztahu C V [ - ] exponent Taylorova vztahu m [ - ] exponent Taylorova vztahu x V [ - ] exponent Taylorova vztahu y V [ - ] řezná rychlost v C [ m/min ] měrná řezná síla p (k s TAB ) [ MPa ] koeficient koef. [ - ] řezná síla F C [ N ] účinnost elektromotoru η [ - ] výkon elektromotoru P el [ kw ] 18

19 2. ÚLOHA a) SOUSTRUŽENÍ - celkový přídavek na obrábění rozdělte na hrubovací a hladicí část b) SOUSTRUŽENÍ - FÁZE HRUBOVÁNÍ - určete : h HR HLOUBKU ŘEZU PŘI HRUBOVÁNÍ s HR HRUBOVACÍ POSUV v C HR HRUBOVACÍŘEZNOU RYCHLOST P el HR zkontrolujte PŘÍKON ELEKTROMOTORU c) SOUSTRUŽENÍ - FÁZE HLAZENÍ - určete : h HL HLOUBKU ŘEZU PŘI HLAZENÍ s HL HLADICÍ POSUV v C HL HLADICÍŘEZNOU RYCHLOST Pomůcka : Jednotné normativy Soustruhy s oběžným průměrem do 500 a 800 mm 19

20 ROZDĚLENÍ CELKOVÉHO PŘÍDAVKU NA OBRÁBĚNÍ h C = h HR + h HL = ½ ( d 1 - d 2 ) h HR h HL h C HRUBOVACÍ HLOUBKA ŘEZU HLADICÍ HLOUBKA ŘEZU h HL VOLÍME (0,5 ; 1,0 ; 2,0) [mm] CELKOVÁ HLOUBKA ŘEZU (přídavek na obrábění) 20

21 NORMATIVY PRO SOUSTRUŽENÍ 21

22 PŘÍKLAD STRÁNKY Z NORMATIVŮ -ČÁST HRUBOVÁNÍ 22

23 OPRAVNÉ KOEFICIENTY -ČÁST HRUBOVÁNÍ v chr SK k V P el SK = v chr TAB k V = k V1 k V2 k V3 k V4 = P el TAB k P OPRAVNÉ KOEFICIENTY: k V1 PRO ZMĚNU OBROBITELNOSTI k V2 PRO MATERIÁL A KŮRU k V3 PRO PŘERUŠOVANÝ ŘEZ k V4 PRO ZMĚNU TRVANLIVOSTI OSTŘÍ k P NA VÝKON ELEKTROMOTORU 23

24 PŘÍKLAD STRÁNKY Z NORMATIVŮ -ČÁST HLAZENÍ 24

25 OPRAVNÉ KOEFICIENTY -ČÁST HLAZENÍ v chl SK k = v chl TAB k = k V1 k V4 k T k V1 k V4 k T OPRAVNÝ KOEFICIENT ZAHRNUJÍCÍ VLIV OBROBITELNOSTI OPRAVNÝ KOEFICIENT ZAHRNUJÍCÍ VLIV TRVANLIVOSTI OSTŘÍ OPRAVNÝ KOEFICIENT ZAHRNUJÍCÍ VLIV TOLERANCE 25

26 POSTUP ŘEŠENÍ 2. ÚLOHY 1) ROZDĚLENÍ PŘÍDAVKU NA OBRÁBĚNÍ NA ČÁST HRUBOVACÍ A HLADICÍ h C = ½. ( d 1 d 2 ) h C = h HR + h HL 2) NORMATIVY PRO HRUBOVÁNÍ - NALEZENÍ KOMBINACE v chr A s HR TAK, ABY P el SK BYL TĚSNĚ POD HRANICÍ P el stroj 3) VÝPOČET OPRAVNÉHO KOEFICIENTU k = k V1 k V2 k V3 k V4 V PŘÍPADĚ, ŽE k >> 1 NEBO k << 1 PROVÁDÍME OPRAVU ŘEZNÝCH PODMÍNEK NOVÝM VYHLEDÁNÍM Z NORMATIVŮ 4) VÝPOČET SKUTEČNÝCH HODNOT v chr SK = v chr TAB k P el SK = P el TAB k P 5) NORMATIVY PRO HLAZENÍ - KOMBINACE v chl A s HL DLE DRSNOSTI POVRCHU, 6) VÝPOČET OPRAVNÉHO KOEFICIENTU k = k V1 k V4 k T 7) VÝPOČET SKUTEČNÉ HODNOTY v chl SK = v chl TAB k 26

27 VÝSLEDKY 2. ÚLOHY 27

28 3. ÚLOHA 28

29 NAVRHOVÁNÍ ŘEZNÝCH PODMÍNEK S POMOCÍ PC 29

30 NAVRHOVÁNÍ ŘEZNÝCH PODMÍNEK S POMOCÍ PC 30

31 POZNÁMKY K ŘEŠENÍ ÚLOHY NA PC 1. Spuštění programu SOFTNORMA 2. Volba parametrů v programu SOFTNORMA a) pro fázi hrubování v menu nastavit : SOUSTRUŽENÍ Optimalizace trvanlivosti Max. hospodárnost Podmínky obrábění - STŘEDNÍ Pozn: - volba v průběhu zadávání dat "Chceš tuto operaci uložit?" - ANO a) pro fázi dokončování v menu nastavit : SOUSTRUŽENÍ Optimalizace trvanlivosti Max. hospodárnost Podmínky obrábění - STŘEDNÍ Pozn: - zadat stejný nástroj jako pro fázi hrubování - volba v průběhu zadávání dat "Chceš tuto operaci uložit?" - ANO 3. Program nutno řádně ukončit (před zahájením nového výpočtu). 31

32 VÝSLEDKY 3. ÚLOHY 32

33 Poznámka : Pro označování veličin jsou v prezentaci použity symboly dle ČSN ISO 3002 i symboly, které jsou použity v jednotných normativech Soustruhy s oběžným průměrem do 500 a 800 mm. 33

34 Technologie III - OBRÁBĚNÍ EduCom NAVRHOVÁNÍ HOSPODÁRNÝCH ŘEZNÝCH PODMÍNEK PŘI OBRÁBĚNÍ - INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE STUDENTŮ Poznámka : v rámci řešení projektu EduCom - Inovace studijních programů s ohledem na požadavky a potřeby průmyslové praxe zavedením inovativního vzdělávacího systému "Výukový podnik" (registračníčíslo: CZ.1.07/2.2.00/ ) - byly pro individuálních práci studentů připraveny nové úlohy související s projektem Jan Jersák Tel.: e mail: Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt Educom

35 35

Jan Jersák Technická univerzita v Liberci. Technologie III - OBRÁBĚNÍ. TU v Liberci

Jan Jersák Technická univerzita v Liberci. Technologie III - OBRÁBĚNÍ. TU v Liberci EduCom Teno maeriál vznikl jako součás projeku EduCom, kerý je spolufinancován Evropským sociálním fondem a sáním rozpočem ČR. ŘEZÉ PODMÍKY Jan Jersák Technická univerzia v Liberci Technologie III - OBRÁBĚÍ

Více

Obecný úvod do problematiky CNC programování

Obecný úvod do problematiky CNC programování Obecný úvod do problematiky CNC programování Část první Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace v rozvoji kompetencí ţáků dle potřeb trhu práce Registrační

Více

Technické údaje. Nástroje pro soustružení Utvařeče

Technické údaje. Nástroje pro soustružení Utvařeče Řezné nástroje Nástroje pro soustružení Utvařeče... 8 Frézovací nástroje... 1 Celokarbidové frézy... Nástroje pro vrtání Celokarbidové a pájené vrtáky... 19 TAC vrtací nástroje... 2 Dělové vrtáky... 29...

Více

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY Praha 16. 12. 2009 Stránka 1 z 48 Obsah: 1) Strategie oboru Obráběcí stroje pro období 2010-2020 2) Strategie oboru Tvářecí stroje pro období

Více

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část Interaktivní multimediální text pro bakalářský a magisterský studijní

Více

Řezná keramika. Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin

Řezná keramika. Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin Řezná keramika Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin Obrábění pomocí řezné keramiky Použití Keramické třídy je možné použít pro široký okruh aplikací a materiálů, přičemž nejčastěji

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

DMAIC Definuj, Měř, Analyzuj, Inovuj, Kontroluj

DMAIC Definuj, Měř, Analyzuj, Inovuj, Kontroluj Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. DMAIC Definuj, Měř, Analyzuj, Inovuj, Kontroluj Technická univerzita v Liberci Výrobní

Více

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE Stavebně technický ústav-e a.s. 2005 UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE STÚ-E, a.s. Stavebně technický

Více

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FS STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Šárka Tichá Ostrava 004 Obsah Předmluva... 6 1. Význam metrologie... 7. Základní pojmy... 7.1 Některé základní pojmy (ČSN

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Form Talysurf Intra. Precizní řešení měření tvaru a textury povrchu

Form Talysurf Intra. Precizní řešení měření tvaru a textury povrchu Form Talysurf Intra Precizní řešení měření tvaru a textury povrchu Form Talysurf Intra.. měří rozměry, tvar i drsnost z jednoho profilu Jedinečná historie První Form Talysurf byl vyvinut v roce 1984 pro

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 21. 04. 2015 speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 14/ Nový Dragonskin pro frézování Společnost WNT navazuje na úspěšnou řadu Dragonskin pro soustružení 16/ iscar v roce

Více

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS.

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské

Více

KOVOSVIT MAS E.news. Stroj MCU 630V-5X nyní i s možností soustružení

KOVOSVIT MAS E.news. Stroj MCU 630V-5X nyní i s možností soustružení KOVOSVIT MAS E.news Svět obráběcích strojů Newsletter pro zákazníky a obchodní partnery číslo 5 / září 2010 WWW.KOVOSVIT.CZ Inovace a rozšíření možností u pětiosého obrábění! Stroj MCU 630V-5X nyní i s

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Úřad vlády ČR Č.j.: 04944/11-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010

Více

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE Interaktivní multimediální text pro všechny studijní programy FSI Doc. Ing. Anton

Více

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY ČÍSLO VÝZVY: 63 302-2014-5 NORSKÉ FONDY 2009 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND

Více

univerzálnost T9315 T9325 Nové soustružnické materiály www.pramet.com

univerzálnost T9315 T9325 Nové soustružnické materiály www.pramet.com univerzálnost www.pramet.com Nové soustružnické materiály řady T93 s MT-CVD povlakem P M nové soustružnické materiály řady T93 Přinášíme novou UP!GRADE GENERACI soustružnických materiálů s označením T93.

Více

CNC PILOT 4290 NC-software 368 650-xx V7. Př ručka pro uživatele

CNC PILOT 4290 NC-software 368 650-xx V7. Př ručka pro uživatele CNC PILOT 4290 NC-software 368 650-xx V7 Př ručka pro uživatele Česky (cs) 8/2004 Zadávac klávesnice Provozn režim Ručn ř zen Provozn režim Automatika Programovac režimy (DIN PLUS, Simulace, TURN PLUS)

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL. 2.2 ODVODNĚNÍ SCHVÁLENO MD - OI č.j. 629/08-910 - IPK/1 ZE DNE 18.7.2008 S ÚČINNOSTÍ OD 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV listopad 2011 Schválil:

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Úřad vlády ČR Č.j.:05440/10-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, 31.7.2006 L 210/25 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení

Více

Brousicí kotouče a segmenty

Brousicí kotouče a segmenty Brousicí kotouče a segmenty Program úspěšnosti pro nejvyšší požadavky Velký výběr pro správné broušení Použití výkonných brousicích nástrojů je dnes důležitým faktorem pro funkci a hospodárnost produktů

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZMĚNA 01/2010

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZMĚNA 01/2010 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV HLAVNÍ ČÁST A PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZMĚNA 01/2010 Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH

Více

Cíl workshopu KONTAKT. Podnikání a podnik Přípravný workshop k SZZ. Tomáš TYKVA tomas.tykva@vsp.cz

Cíl workshopu KONTAKT. Podnikání a podnik Přípravný workshop k SZZ. Tomáš TYKVA tomas.tykva@vsp.cz Podnikání a podnik Přípravný workshop k SZZ Tomáš Tykva vedoucí prezenčního studia koordinátor výuky koordinátor SZZ garant OZ SZ KONTAKT Tomáš TYKVA tomas.tykva@vsp.cz kancelář č. 524 tel.: (+420) 595

Více