Jan Jersák Technická univerzita v Liberci. Technologie III - OBRÁBĚNÍ. TU v Liberci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jan Jersák Technická univerzita v Liberci. Technologie III - OBRÁBĚNÍ. TU v Liberci"

Transkript

1 EduCom Teno maeriál vznikl jako součás projeku EduCom, kerý je spolufinancován Evropským sociálním fondem a sáním rozpočem ČR. ŘEZÉ PODMÍKY Jan Jersák Technická univerzia v Liberci Technologie III - OBRÁBĚÍ Technická univerzia v Liberci a parneři Preciosa, a.s. a TO Varnsdorf a.s. TU v Liberci Teno projek je financován evropským sociálním fondem a sáním rozpočem ČR Projek Educom

2 EduCom OBAH PŘEDÁŠKY 1. Členění spořeby času 2. Produkivia obrábění 3. Dosahovaná přesnos a drsnos povrchu 4. Řezné podmínky 5. Opimalizace obrábění Teno projek je financován evropským sociálním fondem a sáním rozpočem ČR Projek Educom

3 Členění spořeby času Členění spořeby času z hlediska pracovníka Čas směny T Čas normovaelný T Časové zráy T Z Čas Čas obecně nuných Čas podmínečně práce přesávek nuných přesávek T 1 T 2 T 3 TU v Liberci - kaedra obrábění a monáže - Jan Jersák 3

4 Členění spořeby času Typové schéma normy času jednokového A A1 A2 A3 A101 A102 A201 A11 A12 A13 A211 A221 A31 A32 Značení časů : x x x x Druh času : x A - jednokový čas ( úměrný poču kusů ) B - dávkový čas ( úměrný poču dávek ) C - směnový čas ( úměrný poču směn ) x 1 - čas práce ložka času : 2 - čas obecně nuných přesávek 3 - čas podmínečně nuných přesávek x 1 - čas za klidu sroje 2 - čas za chodu sroje 3 - čas srojně-ruční 0 - úhrnem x 1 - čas pravidelně se vyskyující 2 - čas nepravidelně se vyskyující TU v Liberci - kaedra obrábění a monáže - Jan Jersák 4

5 Technologie III - OBRÁBĚÍ EduCom ZKRÁCEÍ VEDLEJŠÍCH ČAŮ - nová meoda upínání obrobků princip nové meody upínání: Členění spořeby času Jan Jersák Tel.: e mail: 1... ovory na obrobku výhody 2... poziční kol. - přísup na obrobku k obrobku 3... poziční kol. z 5-i sran, na základ. desce - vysoká přesnos 4... upnuí obrobku pozičními pouzdry polohování 5... obrábění - vysoká rychlos upínání, - vysoké upínací síly (uhos), - minimální deformace obrobku, - jednoduchá obsluha Pozn.: info fy CHUK GmbH & Co. KG - seminář TU Dresden klasické upnuí novou upínání meodou upínkami Teno projek je financován evropským sociálním fondem a sáním rozpočem ČR pneumaická poziční pouzdra Projek Educom

6 Produkivia obrábění Produkiviu obrábění hodnoíme : a) počem vyrobených součásí za jednoku času b) délku času pořebného pro jejich výrobu Měříkem produkiviy při hrubování je objemový výkon obrábění Q W [mm 3 /s] - vyjadřuje objem odebraného maeriálu (v mm 3 ) za jednoku času - kde : V objem odebraného maeriálu čas srojní Q = W V Měříkem produkiviy při dokončování je plošný výkon obrábění Q a [mm 2 /s] - vyjadřuje velikos obrobené plochy (v mm 2 ) za jednoku času - kde : velikos obrobené plochy čas srojní Q = a TU v Liberci - kaedra obrábění a monáže - Jan Jersák 6

7 Dosahovaná přesnos a drsnos povrchu Orienační hodnoy drsnosi povrchu a přesnosi rozměrů způsob obrábění drsnos povrchu přesnos rozměrů Ra [µm] Hrubování > 6,3 12 Obrábění načiso 1,6-6, Jemné obrábění 0,2-1,6 5-8 peciální dokončovací obrábění < 0,2 < 5 IT TU v Liberci - kaedra obrábění a monáže - Jan Jersák 7

8 Řezné podmínky - orienační souhrn způsob obrábění hloubka záběru posuv řezná rychlos sousružení 0,03 až 30 mm 0,05 až 2 mm/o 10 až 600 m.min -1 frézování 0,5 až 20 mm i více 0,05 až 0,4 mm/zub 20 až 570 m.min -1 vrání - 0,05 až 1,1 mm/o 10 až 300 m.min -1 vyhrubování 0,3 až 1 mm až 45 m.min -1 vysružování 0,1 až 0,3 mm - - 3,5 až 15 m.min -1 broušení 0,001 až 0,075 mm/o 8 až 35 m.min až 120 m.s -1 Volba řezných podmínek je závislá na vlasnosech násroje, sroje, obrobku i prosředí (maeriál řezného násroje, druh sroje a obráběného maeriálu a chlazení a pod.) a na požadovaných vlasnosech obrobku (přesnos rozměrů a varu, drsnos obrobeného povrchu, ovlivnění povrchové vrsvy obrobené plochy a pod.). Při obrábění vysokými řeznými rychlosmi vzniká v mísě řezu značné množsví epla; při inenzivním obrábění je proo ve věšině případů nuné přivádě do mísa obrábění dosaečné množsví řezné kapaliny. Řezná kapalina splňuje následující základní funkce: odvádí čás epla, vzniklého při obrábění, snižuje ření v mísě řezu a ím i množsví vzniklého epla a odplavuje vzniklé řísky. Při volbě řezných podmínek je vhodné se řídi doporučeními výrobce násrojů, keré výrobci uvádí v kaalogu nebo v příručkách. TU v Liberci - kaedra obrábění a monáže - Jan Jersák 8

9 Technologie III - OBRÁBĚÍ EduCom HC frézování Řezné podmínky VYOCEPRODUKTIVÍ ÁTROJE Z POLYKRYTALICKÉHO DIAMATU Pozn.: info fy Mapal C& s.r.o. v c až 100 m/s! HC vrání v c až 25 m/s! Jan Jersák Tel.: e mail: Teno projek je financován evropským sociálním fondem a sáním rozpočem ČR Projek Educom

10 Technologie III - OBRÁBĚÍ EduCom Řezné podmínky snížení srojního času VYOCEPRODUKTIVÍ FRÉZOVACÍ HLAVY HFC var VBD zajišťuje vysokou uhos upnuí - vysoceprodukivní násroj ypu "HELIOCTO" určený pro obrábění s exrémně velkými posuvy - - posuv na zub f z = 2,5 mm/zub, - hloubka záběru a p = 2 mm - vysoceprodukivní násroj ypu FEEDMILL" určený pro obrábění s exrémně velkými posuvy - - posuv na zub f z = 3,5 mm/zub, - hloubka záběru a p = 1,5 mm Jan Jersák Tel.: e mail: Teno projek je financován evropským sociálním fondem a sáním rozpočem ČR Projek Educom

11 Opimalizace obrábění Opimalizace - dosažení maxima produkiviy při minimálních nákladech a při zachování požadované jakosi výrobku ZÁADY PRO VOLBU OPTIMÁLÍCH ŘEZÝCH PODMÍEK 1. řezné podmínky musí zaruči dodržení požadavků na výrobek 2. řezné podmínky musí odpovída paramerům obráběcího sroje 3. řezné podmínky (konkréně průřez řísky) je omezen uhosí sousavy OP 4. řezné podmínky musí bý voleny co nejhospodárněji Fáze HRUBOVÁÍ 1. volíme co nejvěší hloubku záběru a p (omezení : výkon sroje, uhos obrobku) 2. volíme co nejvěší posuv f (omezení: výkon sroje, uhos obrobku) 3. konrolujeme výkon obrábění, P už F e v e 4. konrolujeme složky výsledné řezné síly, F c F cdov, F p F pdov, F f F f DOV 5. konrolujeme zda podmínky obrábění leží v pracovní oblasi výkonové charakerisiky obráběcího sroje TU v Liberci - kaedra obrábění a monáže - Jan Jersák 11

12 Opimalizace obrábění HRUBOVÁÍ (pokračování) 6. určíme opimální rvanlivos násroje T OPT 7. určíme opimální řeznou rychlos v copt (odpovídající opimální rvanlivosi) C" v v [m/ m C" v v c T ax fy... konsana O = = v v i p P x,y n v v T... exponeny ] Fáze HLAZEÍ 1. hloubka záběru a p dána přídavkem na hlazení 2. posuv f je omezen požadovanou drsnosí povrchu 3. pro opimální rvanlivos násroje T OPT určíme opimální řeznou rychlos v copt C" v v [m/ m C" v v c T ax fy... konsana O = = v v i p P x,y n v v T... exponeny ] TU v Liberci - kaedra obrábění a monáže - Jan Jersák 12

13 Opimalizace obrábění Určení opimální rvanlivos násroje T OPT Celkové náklady vynaložené na výrobu součási nákladová funkce = + + V = D 60 V = V D 60 = P Z + z T z OTR... nákl. na srojní práci V... nákl. na vedlejší práci... nákl. na násroje... srojní čas V... vedlejší čas P, Z... pořizovací, zůsaková hodnoa násroje OTR... náklady na osření (výměnu) násroje D... náklady na 1 hod. práce sroje T... rvanlivos násroje z... poče možných osření (výměn) násroje TU v Liberci - kaedra obrábění a monáže - Jan Jersák 13

14 Opimalizace obrábění Určení opimální rvanlivos násroje T OPT analyické řešení a grafické vyjádření 1. = D 60 + V D 60 + P Z + z T z OT R 2. = f(t) = f(t) = K T = K T 1 m 1 m D 60 + V D 60 + K T 1 m P Z + z T z OTR 3. T = 0 MI T OPT TU v Liberci - kaedra obrábění a monáže - Jan Jersák 14

15 Technologie III - OBRÁBĚÍ EduCom Řezné násroje s definovanou geomerií břiu - akuální endence TECHOLOGICKÉ KOW-HOW Hospodárnos obrábění zvyšování rvanlivosi nebo řezných podmínek? v c... řezná rychlos f... posuv - zvýšení rvanlivosi o 50% - snížení celkových nákladů o 1 % - zvýšení řezných podmínek o 20 % - snížení celkových nákladů o 15 % Jan Jersák Tel.: e mail: Teno projek je financován evropským sociálním fondem a sáním rozpočem ČR Projek Educom

16 Technologie III - OBRÁBĚÍ EduCom Děkuji za pozornos Tao přednáška byla inovována v rámci projeku EduCom CZ.1.07/2.2.00/ EduCom - Inovace sudijních programů s ohledem na požadavky a pořeby průmyslové praxe zavedením inovaivního vzdělávacího sysému "Výukový podnik" Jan Jersák Tel.: e mail: Teno projek je financován evropským sociálním fondem a sáním rozpočem ČR Projek Educom

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách Úvod 1. Věrací jednoky, rekuperace epla kapiola 1. vydání /27 1. VÝZNAM VĚTÁNÍ BUDOV Již od dob sarověku pařilo zajišění dosaečné výměny vzduchu v budovách mezi základní úkoly archieků. Již před dvěma

Více

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část Interaktivní multimediální text pro bakalářský a magisterský studijní

Více

Český výrobce svařovací techniky KATALOG....welding for everyone...

Český výrobce svařovací techniky KATALOG....welding for everyone... Český výrobce svařovací echniky KATALOG...welding for everyone... Výrobce si vyhrazuje právo na změnu. Kaalog je v planosi od 21.4.2008 Předsavení společnosi Kühreiber, s.r.o. všechny výrobky společnosi

Více

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY Praha 16. 12. 2009 Stránka 1 z 48 Obsah: 1) Strategie oboru Obráběcí stroje pro období 2010-2020 2) Strategie oboru Tvářecí stroje pro období

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

Technické údaje. Nástroje pro soustružení Utvařeče

Technické údaje. Nástroje pro soustružení Utvařeče Řezné nástroje Nástroje pro soustružení Utvařeče... 8 Frézovací nástroje... 1 Celokarbidové frézy... Nástroje pro vrtání Celokarbidové a pájené vrtáky... 19 TAC vrtací nástroje... 2 Dělové vrtáky... 29...

Více

Obecný úvod do problematiky CNC programování

Obecný úvod do problematiky CNC programování Obecný úvod do problematiky CNC programování Část první Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace v rozvoji kompetencí ţáků dle potřeb trhu práce Registrační

Více

Brousicí kotouče a segmenty

Brousicí kotouče a segmenty Brousicí kotouče a segmenty Program úspěšnosti pro nejvyšší požadavky Velký výběr pro správné broušení Použití výkonných brousicích nástrojů je dnes důležitým faktorem pro funkci a hospodárnost produktů

Více

KOVOSVIT MAS E.news. Stroj MCU 630V-5X nyní i s možností soustružení

KOVOSVIT MAS E.news. Stroj MCU 630V-5X nyní i s možností soustružení KOVOSVIT MAS E.news Svět obráběcích strojů Newsletter pro zákazníky a obchodní partnery číslo 5 / září 2010 WWW.KOVOSVIT.CZ Inovace a rozšíření možností u pětiosého obrábění! Stroj MCU 630V-5X nyní i s

Více

Řezná keramika. Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin

Řezná keramika. Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin Řezná keramika Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin Obrábění pomocí řezné keramiky Použití Keramické třídy je možné použít pro široký okruh aplikací a materiálů, přičemž nejčastěji

Více

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakula informaiky a saisiky ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY Josef Arl Markéa Arlová Eva Rublíková 00 Recenzeni: Prof. Ing. Franišek Fabian, CSc. Doc. Ing. Jiří

Více

Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L E[M]CONOMY. znamená:

Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L E[M]CONOMY. znamená: [ E[M]CONOMY ] znamená: Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L Univerzální frézky s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT FB-3 [Vertikální

Více

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 21. 04. 2015 speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 14/ Nový Dragonskin pro frézování Společnost WNT navazuje na úspěšnou řadu Dragonskin pro soustružení 16/ iscar v roce

Více

univerzálnost T9315 T9325 Nové soustružnické materiály www.pramet.com

univerzálnost T9315 T9325 Nové soustružnické materiály www.pramet.com univerzálnost www.pramet.com Nové soustružnické materiály řady T93 s MT-CVD povlakem P M nové soustružnické materiály řady T93 Přinášíme novou UP!GRADE GENERACI soustružnických materiálů s označením T93.

Více

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE Interaktivní multimediální text pro všechny studijní programy FSI Doc. Ing. Anton

Více

1. PŘEDMĚT EKONOMIKY LH

1. PŘEDMĚT EKONOMIKY LH 1. PŘEDMĚT EKONOMIKY LH a) Postavení LH v národním hospodářství: Lesní hospodářství tvoří z hlediska HDP necelé 1% z jeho podílu, z čehož by bylo na první zřejmé, že se jedná o zanedbatelný podíl. Skutečnost

Více

Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy

Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy Leden 2014 Společnost DR.JOHANNES HEIDENHAIN GmbH vyvíjí a vyrábí lineární

Více

Profesionální pásové broušení pro průmysl a řemesla.

Profesionální pásové broušení pro průmysl a řemesla. KOV Profesionální pásové broušení pro průmysl a řemesla. GRIT GX / GI Pásové brusky GRIT jeden systém, veškeré možnosti. GRIT by FEIN je v oblasti pásových brusek synonymem kompetence a nezničitelnosti.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY Vyučovací

Více

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FS STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Šárka Tichá Ostrava 004 Obsah Předmluva... 6 1. Význam metrologie... 7. Základní pojmy... 7.1 Některé základní pojmy (ČSN

Více

Pohony pro dosažení všech Vašich cílů

Pohony pro dosažení všech Vašich cílů Pohony pro dosažení všech Vašich cílů kompletní skupina pohonů pro všechny typy aplikací siemens.cz/sinamics Answers for industry. řešení pohonů pro každou aplik Náročnost*) Spojitý pohyb Nízká Střední

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

Zoom Teleskopické kolové nakladače Kramer s pohonem všech kol 750T 680T

Zoom Teleskopické kolové nakladače Kramer s pohonem všech kol 750T 680T Zoom Teleskopické kolové nakladače Kramer s pohonem všech kol TELESKOPICKÉ KOLOVÉ NAKLADAČE KRAMER SE JIŽ DNES SOUSTŘEDÍ NA TO, CO JE PRINCIPEM FUNGOVÁNÍ PRO BUDOUCNOST A CO JE VÝHODNÉ: VÍCEÚČELOVÉ VYUŽITÍ

Více

Průvodce TNC 426 TNC 430. 4/2002 Český (cs)

Průvodce TNC 426 TNC 430. 4/2002 Český (cs) Průvodce TNC 426 TNC 430 NC-Software 280 476-xx 280 477-xx 4/2002 Český (cs) Průvodce Obsah... je stručná programovac pomůcka pro ř dic sytémy TNC 426 a TNC 430 firmy HEIDENHAIN. Kompletn návod k programován

Více

4. MĚŘENÍ TEPLOTY PŘI OBRÁBĚNÍ

4. MĚŘENÍ TEPLOTY PŘI OBRÁBĚNÍ 4. MĚŘENÍ TEPLOTY PŘI OBRÁBĚNÍ Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: Popsat a pouţít metody měření teploty pomocí termočlánků. Popsat a pouţít metody měření teploty pomocí termodua.

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Přímá bruska s příslušenstvím

Přímá bruska s příslušenstvím Do tepelně lepicích pistolí je možné použít několik druhů tyčinek podle slepovaného materiálu: Univerzální (nažloutlé) jsou určeny k lepení všech běžných materiálů. Žluté určené k lepení dřeva, papíru

Více

Automatizované sklady pro hutní materiál

Automatizované sklady pro hutní materiál Automatizované sklady pro hutní materiál schwab TLI Páternosterový sklad pro hutní a tyčový materiál Systémy schwab představují moderní a technicky dokonalé řešení logistických celků v oblasti skladování

Více