Vztah hmyzu k ekologickým faktorům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vztah hmyzu k ekologickým faktorům"

Transkript

1 Vztah hmyzu k ekologickým faktorům

2 Vztah hmyzu k ekologickým faktorům Abiotické teplota vlhkost světlo vzduch Biotické potrava intraspecifické (vnitrodruhové) interspecifické (mezidruhové)

3 Tolerance (ekologická valence) Rozpětí mezi minimální a maximální intenzitou určitého faktoru ve kterém určitý druh může existovat *** spodní letální hranice horní letální hranice vitální zóna optimum odlišnosti na různých úrovních druhy populace - vývojová stádia region biotop... aj.

4 Ekologická valence - tolerance Minimum Optimum Maximum

5 FAKTOR Kategorizace druhů podle šíře tolerance ÚZKÁ TOLERANCE ŠIROKÁ TOLERANCE obecně stenovalentní euryvalentní k teplotě stenotermní eurytermní k vlhkosti stenohygrické euryhygrické k potravě stenofágní euryfágní k biotopu stenotopní eurytopní

6 Limitující faktory v prostředí dosahují hodnot kritických pro přežití případně rozmnožování druhů určují možnost výskytu určitých druhů v prostředí, zejména druhů málo mobilních a stenovalentních určují celkové složení fauny a flory v daném prostředí největší význam mají faktory s velkou amplitudou kolísání během sezóny

7 Vztah hmyzu k ekologickým faktorům Vztah hmyzu k teplotě

8 Vztah hmyzu k teplotě teplota má zásadní význam po celý život ovlivňuje všechny životní projevy hmyzu vývoj příjem potravy reprodukce výskyt aktivita... přímé působení rychlost vývoje, embryonální vývoj, aktivita... nepřímé působení kvalita nižší trofické hladiny

9 Teplota těla hmyzu bezobratlí jsou ekotermní (poikilotermní) organizmy (vers. homoiothermní) teplota těla odvisí od teploty prostředí nevýhody suboptimální podmínky pro životní funkce závislost úrovně životních funkcí od okolního prostředí výhoda energeticky méně náročný systém Hoffovo pravidlo: při zvýšení teploty o 1 C se biochemické procesy zrychlují 2.4x hmyz skvělý model!!!

10 Schéma vlivu teploty na pohybovou aktivitu hmyzu

11 Schéma vlivu teploty na vývoj hmyzu

12 Vliv teploty na vývoj hmyzu vývoj probíhá v rozmezí teplot vitální zóny rychlost vývoje je přímo závislá na teplotě prostředí suma efektivních teplot vyjádření lineárního vztahu mezi teplotou a rychlostí vývoje

13 Suma efektivních teplot Lineární závislost vývoje na teplotě v rozmezí od spodní teplotní hranici po maximum C = (T k) x d T průměrná denní teplota k spodní tepelná mez d trvání vývoje ve dnech C konstanta, tzv. suma efektivních teplot ( C)

14 Suma efektivních teplot - SET SET stanovován experimentálně k spodní teplotní práh přesné stanovení vývoje ve dvou různých konstantních teplotách (T1 a T2) T1d1 kd1 = T2d2 kd2 k = T1d1 T2d2 d1 d2

15 Suma efektivních teplot - SET Příklad d(1) 20 C = 16 dní d(2) 23 C = 13 dní (20x16) (23x13) C = (T1- k) x d1 C = (20-7) x 16 C = 208 ( C) k =

16 SET - fenologické modely

17

18

19

20 SET / den 12 C

21 Obaleč jablečný fenologický model C

22 Obaleč jablečný fenologický model C

23 Obaleč jablečný fenologický model 3 1. generace C = 588 C 2. generace C = 657 C 3. generace C = 657 C Průměr C = 619 C

24 Obaleč jablečný fenologický model 50 F 88 F

25 Obaleč jablečný fenologický model

26 Molice skleníková Trialeurodes vaporariorum (Homoptera, Aleyrodidae)

27 Vztah hmyzu k ekologickým faktorům Vztah hmyzu ke světlu

28 Formy působení světla na hmyz světelná intenzita fotoperiodismus globální působení světla

29 Vliv světla na hmyz - světelná intenzita chování a aktivita hmyzu denní hmyz noční hmyz soumračný hmyz fototaxe heliofilie Pieris brassicae menotaxe fotofobie půdní hmyz fotoeklektory barva atraktance barevné lapače vizuální lapače Vizuální lapač - Thysanoptera

30 Příklady vizuálních lapačů

31 Příklady vizuálních lapačů

32 Vliv světla na hmyz - fotoperiodismus fotoperioda poměr světelné a temnostní fáze dne (24 hod) objektivní signál a budoucím vývoji převážné většiny abiotických a biotických faktorů kritické fotoperiodické cykly zkracování světelné fáze ze 13 na 11 hod prodlužování světelné fáze z 11 na 13 hod klíčová úloha světla při indukci diapauzy

33 Diapauza hmyzu Diapauza je klidová fáze umožňující: přežití nepříznivých podmínek synchronizaci vývoje populace AESTIVACE letní diapauza HIBERNACE zimní diapauza KVIESCENCE dočasný klidový stav trvá po dobu trvání faktoru (abiotického), kterým je indukována adaptace v tropech a subtropech doprovází diapauzu (kritické hranice)

34 Diapauza hmyzu (ne)vázána na konkrétní vývojové stadium embryonální, larvální, imaginální nejvýznamnější synchronizující mechanizmus obligatorní diapauza diapauza geneticky fixována na určité vývojové stádium (např. monovoltinní druhy) fakultativní diapauza pouze u jedinců generace, která je vystavena indukujícímu faktoru

35 Indukce diapauzy hmyzu diapauza je řízena hormonálně fotoreceptory a dostředivá dráha do CNS indukce produkce aktivačního hormonu neurosekretorické buňky v corpora allata produkce AH a rozvádění hemolymfou diapuza je indukována vnějšími podněty fotoperioda teplota potrava...

36 Charakteristika diapauzy genetická predeterminace druh, populace, stádium monovoltinní druhy (diapauza v každé generaci) bivoltinní druhy (diapauza u 2. generace) polyvontinní druhy (pružná reakce) univoltinní druhy (jedince i vícekrát v průběhu vývoje) změna chování předdiapauzní chování (migrace, úkryty,...) změna fyziologického stavu hromadění tuků produkce karyoprotektiv po indukci diapauza vykazuje určitou dobu trvání

37 Formy působení světla na hmyz globální působení světla biologické hodiny individuální denní cykly (rozpětí adaptací uvnitř populací) populační cykly dlouhodobé (adaptace populací na vnější podmínky) posloupné změny a vývoj prvků v chování a reakcích (jedinec, populace...) migrace orientace v prostředí...??? často vnímáme ale neznáme podstatu

38 Využití vztahu hmyzu ke světlu atraktance hmyzu ke světlu světelné lapače barevné lapače indukce diapauzy pomocí řízené fotoperiody dlouhodobé uchovávání hmyzu masové produkce parazitoidů a predátorů

39 Vztah hmyzu k ekologickým faktorům Vztah hmyzu k vodě

40 Vztah hmyzu k vodě široké kontinuum (obecná ekologická valence) stenohygrické, euryhygrické druhy vodní druhy hygrofilní ploštice, vážky, pošvatky, komáři, pakomáři... druhy náročné na vlhkost většina půdního hmyzu druhy méně náročné na vlhkost většina druhů vyskytujících se a živících se na fyloplánu suchomilné druhy herbivorní druhy s bodavě savým ústním ústrojím rybenka domácí Lepisma sacharina

41 Vztah hmyzu k ostatním abiotickým faktorům vzduch složení vzduch, půdní hmyz pohyb a proudění vzduchu opylování, migrace zemský magnetizmus elektrické pole zvuk ultrazvuk...???

Dana Koubová. Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům

Dana Koubová. Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům Dana Koubová Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům Dana Koubová V přírodě se vyskytuje relativně velký počet hub z různých taxonomických

Více

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy Přehled GMH Seminář z biologie Základy ekologie Ekologie je věda, která se zabývá studiem vzájemných vztahů mezi organismy a prostředím (včetně vztahů mezi organismy navzájem). Základní pojmy biotop (stanoviště,

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Biorytmy v souvislosti s procesem učení

Biorytmy v souvislosti s procesem učení Biorytmy v souvislosti s procesem učení Petr Kachlík Katedra speciální pedagogiky PdF MU Brno Porada ředitelů škol a školských zařízení Pardubického kraje Ústupky u Seče 20. 11. 2013 Lidské tělo, obdobně

Více

Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část

Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část severního pobřeží Evropy, Asie a Severní Ameriky o rozloze

Více

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška Zemědělské systémy I. zkouška Živočišná výroba 1. Druh a plemeno zvířat 2. Genové rezervy zvířat 3. Šlechtění zvířat 4. Plodnost 5. Domestikace a fylogenie 6. Etologie a welfare 7. Plemena 8. Současný

Více

Teplotní sumy a jejich využití při prognóze škůdců pomocí programu SUMÁTOR

Teplotní sumy a jejich využití při prognóze škůdců pomocí programu SUMÁTOR Teplotní sumy a jejich využití při prognóze škůdců pomocí programu SUMÁTOR Dr. Tomáš Litschmann Dr. Jan Juroch ÚVOD Pomalu, ale jistě se zvyšující variabilita meteorologických prvků, zejména teploty a

Více

MIGRACE RYB, RYBÍ PŘECHODY A ZPŮSOB JEJICH TESTOVÁNÍ

MIGRACE RYB, RYBÍ PŘECHODY A ZPŮSOB JEJICH TESTOVÁNÍ MIGRACE RYB, RYBÍ PŘECHODY A ZPŮSOB JEJICH TESTOVÁNÍ Metodický postup pro návrh, realizaci a možnosti testování funkce rybích přechodů pro žadatele OPŽP Ondřej Slavík, Zdeněk Vančura a kol. MINISTERSTVO

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů energií (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, chemické a jaderné) při td. dějích. Na rozdíl od td. cyklických dějů

Více

2. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY

2. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 2. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY V posledních 400 tisících letech nebylo zemské klima nikdy příliš stabilní a teplá období se střídala s ledovými dobami v cyklech s periodou kolem 100 až 130 tisíc let. Podle

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

1. VÝVOJ MĚST OD POČÁTKU 20. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI

1. VÝVOJ MĚST OD POČÁTKU 20. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI 1. VÝVOJ MĚST OD POČÁTKU 20. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI Město v důsledku rozvoje společnosti a jejích jednotlivých aktivit prodělalo od počátku 20. století v celosvětovém měřítku radikální přerod, přičemž

Více

13.1. Výsadbyschopný sadební materiál obecné požadavky

13.1. Výsadbyschopný sadební materiál obecné požadavky Sadební materiál lesních d SADEBNÍ MATERIÁL LESNÍCH DŘEVIN FOREST TREE PLANTING STOCK V. NÁROVEC, A. SEK, J. LEUGNER, J. NÁROVCOVÁ, J. MARTINCOVÁ 13.1. Výsadbyschopný sadební materiál obecné požadavky

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 13 Když přijde řeč na přírodní hodnoty zasluhující ochranu, v moderněji zaměřených publikacích se většinou dozvídáme, že naším hlavním cílem je chránit biodiverzitu

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA

HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové V Ý Z K U M N É P R O J E K T Y GRANTOVÉ SLUŽBY LČR Souhrn projektu HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA EVROPSKÉHO A STAVU PROSTŘEDÍ Řešitel Institut ekologie

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření

Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření Martin Hanel, Ladislav Kašpárek, Magdalena Mrkvičková, Stanislav Horáček, Adam Vizina, Oldřich Novický, Renata Fridrichová

Více

Národní strategický plán

Národní strategický plán Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007 2013 ČESKÁ REPUBLIKA červenec 2007 Materiál pro jednání vlády ČR Obsah O B S A H str. 2 1. Obecný popis odvětví 3 2. SWOT analýza odvětví a

Více

Vliv povětrnostních podmínek na vznik infekcí plísně cibulové (a možnosti jejích signalizace)

Vliv povětrnostních podmínek na vznik infekcí plísně cibulové (a možnosti jejích signalizace) Agromanuál 8/2012 Srpen, s. 50-52 Vliv povětrnostních podmínek na vznik infekcí plísně cibulové (a možnosti jejích signalizace) Tomáš Litschmann, Martin Koudela Plíseň cibulová je celosvětově rozšířená

Více

JAKÝM VLASTNOSTEM ROSTLIN BY SE MĚLA VĚNOVAT POZORNOST V SOUČASNÝCH MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH?

JAKÝM VLASTNOSTEM ROSTLIN BY SE MĚLA VĚNOVAT POZORNOST V SOUČASNÝCH MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH? JAKÝM VLASTNOSTEM ROSTLIN BY SE MĚLA VĚNOVAT POZORNOST V SOUČASNÝCH MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH? 1 F.Hnilička, 2 L.Bláha, 3 L.Dotlačil 1 Česká zemědělská univerzita v Praze, FAPPZ, Kamýcká 129,

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. STAV LESNÍCH PŮD JAKO URČUJÍCÍ FAKTOR VÝVOJE ZDRAVOTNÍHO STAVU, BIODIVERZITY A NAPLŇOVÁNÍ PRODUKČNÍCH I MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ LESŮ Zpráva o průběhu

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

Hydrobiologie přednáška 2

Hydrobiologie přednáška 2 Hydrobiologie přednáška 2 Abiotické podmínky fyzikální vlastnosti ovlilvňující života ve vodě VODA Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá. V

Více

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území Pod ostatními nástroji rozvoje území se rozumí podklady, dokumenty a rozhodnutí, která jsou zadávána, zpracovávána, resp. schvalována

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2?

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2? Co to vlastně je geologické ukládání? Zodpovědné využívání fosilních paliv Odstranění hlavního zdroje skleníkových plynů Vrácení uhlíku zpět do podzemí Poskytnutí času potřebného pro rozvoj energetických

Více