Nápověda online kurzu českého jazyka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nápověda online kurzu českého jazyka"

Transkript

1 1 JAK NEJLÉPE VYUŽÍT MOŽNOSTÍ MULTIMEDIÁLNÍHO KURZU VÝZNAM SAMOSTUDIA ORGANIZACE ČASU KLÍČ K ÚSPĚCHU URČETE SI DOBU PRO STUDIUM KAŽDÝ DEN STANOVTE SI KRÁTKODOBÉ CÍLE DĚLEJTE SI POZNÁMKY JAK OVLÁDAT MULTIMEDIÁLNÍ KURZ PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU NASTAVENÍ PARAMETRŮ UŽIVATELE Základní údaje Vložení fotografie Nastavení zveřejnění údajů SPUŠTĚNÍ A UKONČENÍ LEKCE STATISTIKA ÚSPĚŠNOSTI Statistika lekce Statistika kurzu LEKCE A PROGRESS TEST ZOBRAZENÍ INTERAKCÍ OVLÁDÁNÍ LEKCÍ A PROGRESS TESTŮ Hlavní okno Slovní zásoba Gramatika Poslech Přepisy nahrávek (Tapescripts) Čtení Psaní Slovník Ovládací panel Horní lišta Hlavní část Spodní část SLOVNÍK SLOVNÍ ZÁSOBA CELÉHO KURZU CVIČENÍ Pravda nepravda (True False) Tažení slov do mezer (Dragging) Jednoduchý výběr (Single Choice) Vícenásobný výběr (Multiple Choice) Přiřazování položek (Matching Items) Doplňování slov do mezer (Gap Filling) Řazení položek (Jumbled Items) Otevřená odpověď (Open Answer) Univerzita Karlova v Praze 1

2 2.8.9 Křížovka Ikony a tlačítka PROGRESS TEST PRÁCE S TEXTY KOMUNIKACE S LEKTOREM, OSTATNÍMI STUDENTY A TECHNICKOU PODPOROU ÚČAST V DISKUZÍCH KOLEGOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ ČESKÁ KLÁVESNICE Univerzita Karlova v Praze 2

3 1 JAK NEJLÉPE VYUŽÍT MOŽNOSTÍ MULTIMEDIÁLNÍHO KURZU 1.1 VÝZNAM SAMOSTUDIA Základním předpokladem k efektivnímu zvládnutí multimediálního programu určeného k výuce jazyků je pravidelně zvolený čas k samostudiu, který si určíte podle principů popsaných v tomto manuálu. Jedině tak budete moci plně využít všech výhod, které distanční výuka přes Internet nabízí, tj. možnost přizpůsobit si individuálně časový rozvrh všech aktivit, studovat vlastním tempem a konzultovat vše přímo s tutorem v pohodlí svého domova. 1.2 ORGANIZACE ČASU KLÍČ K ÚSPĚCHU Klíčem k úspěchu při samostudiu není, kolik času při něm strávíte, ale jak dobře si svůj čas zorganizujete. 1.3 URČETE SI DOBU PRO STUDIUM KAŽDÝ DEN Nejprve se podívejte na Váš časový rozvrh nejen rozvrh pracovní či studijní, ale na program všech Vašich aktivit. Pokuste se každý den určit minut, které můžete věnovat studiu. Pokud budete schopni najít delší časové úseky, tím lépe. Nebudete pak muset studovat každý den. Dozajista se vyskytne den, kdy budete skutečně zaneprázdněni, avšak i tehdy se snažte strávit studiem alespoň 20 minut, například u kávy. Poté, co si určíte čas pro studium, měli byste si předem stanovit, jak jej nejlépe využít. Není přeci nutné, abyste plýtvali svým drahocenným časem tím, že budete přemýšlet, co dělat. 1.4 STANOVTE SI KRÁTKODOBÉ CÍLE Stanovte si cíle na každý týden. Je nezbytně nutné, abyste měli jasné studijní cíle. Nezapomeňte však, že musejí být reálné a dosažitelné. Jednoduše řečeno: Váš konečný cíl ovládat cizí jazyk není příliš vzdálen od těch krátkodobých, které se od něj vždy odvozují. Postupně zjistíte, že je smysluplné, abyste si stanovili krátkodobý cíl a poté vypracovali jednoduchý plán, jak tohoto cíle po lehce zdolatelných krocích dosáhnout. Tím, že si stanovíte určité cíle na každý týden, budete cítit uspokojení a pokrok vždy, když jich dosáhnete. 1.5 DĚLEJTE SI POZNÁMKY Pokud chcete dobře zvládnout své samostudium, dělejte si poznámky o tom, co jste již vykonali, aby se Vám lépe plánovala další práce. Zapisujte si vše, co pro Vás bylo problematické či nejasné, tedy to, co budete chtít konzultovat s tutorem popř. s ostatními studenty. V neposlední řadě si ale samozřejmě veďte slovníček a poznámky ke gramatice, jak jste na ně zvyklí z běžného studia, ať již budou v elektronické či papírové podobě. Univerzita Karlova v Praze 3

4 2 JAK OVLÁDAT MULTIMEDIÁLNÍ KURZ 2.1 PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU a) Otevřete Windows Internet Explorer a do panelu Adresa zadejte: Adresu si uložte mezi své Oblíbené položky. b) Do první kolonky pod nápisem Identifikace vyplňte Vaše přidělené přihlašovací jméno a do kolonky pod ní vyplňte Vaše přidělené heslo. Stiskněte tlačítko Přihlásit. c) Na úvodní straně systému jsou umístěny tři druhy informací: v horní části obrazovky odkazy s ikonami pro rychlý přesun do výuky ikona Kurzy (viz bod d)), diskuzních fór ikona Diskuse (viz 2.12), ového klienta ikona Zprávy (viz 2.11), kalendáře ikona Kalendář (určena jen pro studující kurzů s prezenčními soustředěními), a seznamu členů studijní skupiny ikona Kolegové (viz 2.13); tyto ikony můžete ze stránky odebrat stisknutím křížku v pravém dolním rohu vedle ikony; znovu je můžete zobrazit stiskem tlačítka Přidat oblast umístěném vlevo dole v otevřeném okně zaškrtnete ty ikony, které chcete zobrazit a potvrdíte stiskem tlačítka Ok nebo zrušíte stiskem tlačítka Storno v levé dolní části obrazovky oznámení od tutora nebo administrátora kurzu zobrazeny jsou jejich titulky, obsah rozbalíte kliknutím na ně v pravé dolní části odkaz do naposledy spuštěného kurzu a nad ním nastavení jazyku systému itutor (jazyk vyberete rozkliknutím nabídky) d) Pro studium zvolte na úvodní obrazovce volbu Kurzy nebo v hlavní nabídce v horní části obrazovky volbu Kurzy. Otevře se základní přehled 1 vašich kurzů. Kliknutím na název kurzu nebo stisknutím tlačítka Detail, které je umístěno v pravé části obrazovky, se zobrazí detail (obsah) kurzu: v okně umístěném v levé části obrazovky se zobrazí názvy lekcí, napravo pak popis a statistika kurzu nebo lekce, pokud kliknete na její název. Druhou možností, jak postupovat v rychlém přehledu, je tlačítko Studovat, po jehož stisknutí se automaticky otevře naposledy studovaná lekce daného kurzu. e) Stiskem tlačítka Domů na levém konci hlavní nabídky v horní části obrazovky se vrátíte na úvodní stránku studijního prostředí. 1 V základním přehledu je možné zobrazit vybrané kurzy podle jejich stavu (tzv. filtr) dokončené, nedokončené, oblíbené, naposledy spuštěné. Univerzita Karlova v Praze 4

5 f) Po ukončení studia kurzu se vždy ze studijního prostředí odhlašte stiskem tlačítka Odhlásit na pravém konci hlavní nabídky v horní části obrazovky. UPOZORNĚNÍ: Pokud po dobu delší než 20 minut neprovedete v systému žádný úkon, systém vás z bezpečnostních důvodů automaticky odhlásí. 2.2 NASTAVENÍ PARAMETRŮ UŽIVATELE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Při prvním přihlášení do systému jsou parametry uživatele nastaveny administrátorem kurzu jde zejména o jméno a příjmení v takovém tvaru, v jakém je uživatel zadal do online přihlášky na webových stránkách CDV, standardní formát identifikace a hesla, a také ová adresa. Všechny parametry kromě identifikace a hesla můžete změnit v sekci, kterou otevřete kliknutím na vaše jméno v pravém horním rohu obrazovky. Mimo těchto parametrů je možné dále zadat akademický titul uživatele, rodné číslo, osobní číslo, telefon, další informace o uživateli a zvolit si výchozí jazyk prostředí. Po nastavení nových údajů je nutné kliknout na tlačítko Uložit VLOŽENÍ FOTOGRAFIE K vašemu profilu je také možné vložit fotografii po stisknutí tlačítka Fotografie se otevře okno, v němž zadáte cestu k fotografii, kterou máte uloženou ve vašem počítači (stiskněte tlačítko Procházet, vyberte soubor ve vašem počítači dvakrát klikněte na ikonu souboru nebo klikněte jednou a pak stiskněte tlačítko Otevřít a poté stiskněte tlačítko Uložit ). Aby nedošlo k deformaci fotografie, musí mít čtvercový formát; maximální velikost fotografie je 50 kb NASTAVENÍ ZVEŘEJNĚNÍ ÚDAJŮ Dále je možné si zvolit, které z těchto údajů budou přístupné ostatním uživatelům. Klikněte na tlačítko Nastavení a v následujícím okně zaškrtněte ty údaje, které si přejete, aby byly veřejné. Poté stiskněte tlačítko Uložit. Stisknutím tlačítka Výchozí se zaškrtnou ty údaje, které jsou uveřejňovány standardně. 2.3 SPUŠTĚNÍ A UKONČENÍ LEKCE Po výběru kurzu, který chcete studovat (viz kapitola 2.1 d)) se otevře stránka, na níž je vlevo umístěn seznam lekcí v daném kurzu a na pravé straně jejich popis. Z tohoto seznamu vyberte buď nápovědu pro ovládání, gramatickou příručku (pokud je v kurz zařazena), slovník, nebo lekci, kterou chcete studovat, jednoduchým kliknutím na její název (např. Lekce 01 ). Otevře se stránka s názvem lekce, jejím popisem (téma a gramatické zaměření lekce) a se statistickými údaji dané lekce. Můžete zvolit Spustit pro zahájení lekce, nebo Obnovit pro zaktualizování statistických údajů po vykonané práci s lekcí (toto tlačítko není zpravidla nutné používat, protože k aktualizaci statistických údajů dochází automaticky po uzavření lekce). Po volbě Spustit se otevře samostatné okno lekce. Toto okno je rozděleno na dvě části: hlavní okno a ovládací panel umístěný v jeho pravé části (viz kapitola 2.6). Lekci ukončujte kliknutím na v pravém dolním rohu, jinak nemusí dojít ke správnému uložení dat. Po ukončení studia kurzu se vždy ze studijního prostředí odhlaste stiskem tlačítka Odhlásit v pravém horním rohu obrazovky. Univerzita Karlova v Praze 5

6 UPOZORNĚNÍ: Pokud po dobu delší než 20 minut neprovedete v systému žádný úkon, systém vás z bezpečnostních důvodů automaticky odhlásí. 2.4 STATISTIKA ÚSPĚŠNOSTI STATISTIKA LEKCE Hodnocené jsou všechny stránky, na kterých jsou cvičení. Lekce může mít několik stavů: nespuštěna (lekce ještě nikdy nebyla otevřena), nedokončena (lekce už byla otevřena, některá cvičení už mohla být vykonána, ale ne všechny hodnocené stránky byly otevřeny), neúspěšně dokončena (všechny hodnocené stránky už byly otevřeny, ale nebyly úspěšně dokončeny), úspěšně dokončena (všechny hodnocené stránky byly úspěšně dokončeny). Úspěšně dokončená je hodnocená stránka tehdy, pokud úspěšně splníte 60 % položek, které se na ní nacházejí (pozor na stránky, kde je málo položek např. na stránce, kde jsou pouze dvě položky, musíte splnit obě dvě, protože splnění jedné položky představuje pouze 50 %). Poté se stránka do databáze uloží jako úspěšně dokončená bez ohledu na to, jakého procenta úspěšnosti od 60 % do 100 % bylo dosaženo. Jestliže ani jedna hodnocená stránka není úspěšně dokončena, všechna skóre lekce jsou 0 %. Skóre lekce se počítá jako poměr úspěšně dokončených hodnocených stránek k celkovému počtu hodnocených stránek. Musíte vždy úspěšně dokončit všechny hodnocené stránky (tzn. 100 % všech hodnocených stránek, což je skóre, kterého musíte vždy dosáhnout). Jednotlivá skóre ve statistice znamenají: * Maximální = nejvyšší možné skóre, kterého lze dosáhnout (100 %) * Požadováno = skóre potřebné pro úspěšné dokončení lekce. Na jeho základě můžete vstoupit do další lekce (100 % znamená, že musíte úspěšně dokončit každou hodnocenou stránku alespoň na 60 %). Skóre Maximální a Požadováno jsou nastavena administrátorem kurzu a během Vaší práce se nemění. * Poslední = dosažené skóre po posledním spuštění lekce (někdy je nutné použít tlačítko Obnovit pro aktualizaci Vašich dat). * Průměrné = poměr každého posledního skóre k počtu spuštění (jestliže je úspěšně dokončena alespoň jedna hodnocená stránka, je toto skóre jediné, které se při každém novém spuštění mění, i když žádné další stránky nejsou úspěšně dokončeny). * Nejlepší = maximální skóre, kterého bylo kdy dosaženo při jednotlivém spuštění lekce. Na základě tohoto skóre vidíte, kolik procent Vám zbývá k dosažení Požadovaného skóre a následného vpuštění do další lekce. K dispozici je neomezený počet spuštění. Univerzita Karlova v Praze 6

7 Systém je nastaven tak, že si pamatuje nejlepší dosažené skóre. Pokud tedy při novém spuštění již dokončené lekce dosáhnete nižšího skóre, stav lekce se již nezmění STATISTIKA KURZU Pokud kliknete na název kurzu, zobrazí se v pravé části obrazovky název kurzu, trvání kurzu (resp. délka trvání asistence tutora), autor kurzu, typ kurzu (dle norem e-learningu), určení kurzu a jeho popis. Pod těmito informacemi se nachází statistika vaší úspěšnosti v rámci celého kurzu: - stav kurzu: kurz bude úspěšně dokončen po úspěšném dokončení všech lekcí - celkem lekcí: počet lekcí (vč. lekcí obsahujících např. gramatické knihy, slovníky a manuály, které nejsou hodnocené k jejich úspěšnému dokončení stačí pouze jejich otevření), z toho: o z toho spuštěno: počet lekcí, které jste již otevřeli o úspěšně dokončeno: počet lekcí, které jste úspěšně dokončili (viz kapitola 2.4.1) o o nedokončeno: počet lekcí, které jste ještě nedokončili neúspěšně dokončeno: počet lekcí, které jste dokončili neúspěšně (otevřeli jste sice všechny hodnocené stránky, nesplnili jste však podmínky pro jejich úspěšné dokončení) Pod statistikou je ová adresa správce kurzu, vždy jde o adresu Na této stránce je také možnost zaslat ovou zprávu všem, kteří mají kurz přidělen. K tomu slouží ikona obálky (po kliknutí na ikonu obálky se otevře nové okno, ve kterém zadáte předmět a obsah zprávy a rozhodnete, zda se má zpráva odeslat ihned pokud ano, nechte políčko pod obsahem zprávy zaškrtnuté). Ikona brýlí umožňuje zobrazit pohled na seznam lekcí kurzu a jejich statistiku po kliknutí na ikonu v samostatně otevřeném okně klikněte na Seznam lekcí kurzu a poté si můžete vybrat mezi volbou Exportovat (statistika kurzu se zobrazí v samostatně otevřeném okně jako seznam) nebo Excel (nabídne možnost otevřít nebo stáhnout statistiku kurzu jako list tabulkového editoru Microsoft Excel). Kliknutím na další ikonu složky se srdcem uložíte kurz mezi vaše oblíbené. Seznam oblíbených kurzů pak můžete zobrazit použitím filtru v přehledu vašich kurzů (viz kapitola 2.1). Ikona kancelářské spojky zobrazí v samostatném okně seznam všech příloh, které mohou být ke kurzu administrátorem nebo tutorem připojeny. 2.5 LEKCE A PROGRESS TEST ZOBRAZENÍ INTERAKCÍ Kromě zobrazení správných odpovědí přímo v lekci pomocí ikon kontroly (viz kapitola 2.6.1) máte také možnost zobrazit seznam všech svých i správných odpovědí spolu s dosaženým skóre po uzavření lekce nebo Progress Testu. Univerzita Karlova v Praze 7

8 K tomu slouží ikona, kterou najdete na stránce se statistickými údaji o lekci, a to v horní části okna mezi seznamem lekcí vlevo a názvem lekce s jejími údaji vpravo. Po stisku ikony se otevře podokno s nabídkou pohledů na různé interakce, které jste v lekci provedli: *Interakce interakce řazené podle čísla spuštění tedy toho, co bylo vykonáno (které stránky a cvičení) při jednotlivých spuštěních. *Interakce detail interakce řazené podle stránek lekce tedy toho, jak byla každá stránka lekce vypracována při různých spuštěních. Po kliknutí na jednu z těchto voleb poté vyberte způsob zobrazení: *Exportovat interakce se zobrazí přímo v následně otevřeném okně jako seznam. *Excel nabídne možnost otevřít nebo stáhnout seznam interakcí jako list tabulkového editoru Microsoft Excel. Pokud je studentova odpověď správná, v reportu se v kolonce správné odpovědi zobrazí pouze jeho správná odpověď bez ohledu na to, kolik dalších správných variant existuje; pokud student odpoví nesprávně, vypíší se v reportu všechny varianty správné odpovědi oddělené středníkem. Tato funkcionalita je obzvláště vhodná po dokončení Progress Testu, ve kterém nejsou správné odpovědi vidět vůbec. Můžete tak v případě, že jeho dokončení nebylo úspěšné, konzultovat s tutorem pouze chyby a požádat o jeho nové spuštění. 2.6 OVLÁDÁNÍ LEKCÍ A PROGRESS TESTŮ HLAVNÍ OKNO V hlavním okně vykonáváte tři typy cvičení: výběr kliknutím myši, vyplnění pomocí klávesnice nebo přesouvání správné odpovědi do mezery (viz kapitola 2.8) vždy následujte instrukce v zadání; správnost vaší odpovědi (v případě vyplňovacích cvičení pak až po vyplnění celého cvičení nebo jeho části) si můžete ověřit kliknutím na ikonu. Po kliknutí na ikonu se zobrazí správné odpovědi v těch mezerách či volbách, kde jste odpověděli nesprávně nebo vůbec. V mezerách nebo volbách, které byly zodpovězeny správně, se již správná odpověď po stisknutí této ikony nezobrazuje, což velmi zjednodušuje proces kontroly vyplněného cvičení. Výjimkou je Progress Test, který je určen ke kontrole znalostí (viz kapitola 2.9). Univerzita Karlova v Praze 8

9 SLOVNÍ ZÁSOBA Na začátku každé lekce může být zařazen nácvik nových slov pomocí obrázků a nahrávek, na který navazují cvičení. V kurzech na vyšších znalostních úrovních jsou zařazena ihned cvičení GRAMATIKA V této sekci se střídá výklad gramatiky v přehledných tabulkách, kde nechybí opět nahrávky s úkoly, které probraný gramatický jev procvičují. Pokud je v kurzu zařazena, volbu Gramatická kniha z úvodní nabídky kurzu můžete použít tehdy, chcete-li si doplnit výklad gramatiky o slovní vysvětlení POSLECH Nahrávka, kterou spustíte ikonou nebo, obsahuje vždy informace, jejichž porozumění kontrolují následná cvičení. Kliknutím na ikonu během přehrávání se přehrávání pozastaví. Poslech je v pauze, dalším kliknutím na ikonu poslech nahrávky bude pokračovat. Pokud se nejedná o cvičení s doplňováním do mezer přímo v textu nahrávky nebo o prezentaci, je k dispozici přepis nahrávky (Tapescript viz kapitola ): najdete jej buď na konci seznamu stran v poslechové části, nebo na konci obsahu lekce. Doporučuje se jej shlédnout až po vykonání cvičení (jako v tištěné učebnici). Mohou se také objevit i následná cvičení s obsahem zaměřeným na procvičení gramatiky dané lekce v souladu s tématem poslechu PŘEPISY NAHRÁVEK (TAPESCRIPTS) Tato sekce obsahuje všechny nahrávky, které v předchozích částech lekce nejsou přepsány slovy. Studující si zde mohou upřesnit, ověřit nebo zjistit, co nahrávky skutečně obsahují. Úkolem tedy je si tyto nahrávky znovu poslechnout a zároveň přečíst slovy jejich obsah. Názvy jednotlivých stránek kopírují názvy sekcí, cvičení a stran, kde se nahrávka nebo cvičení v lekci vyskytuje: např. Gr Cvičení 03 = přepis Cvičení 03 ze sekce Gramatika; Po Strana 01 = přepis nahrávky, která je na straně 01 v sekci Poslech (SZ Slovní zásoba; GR Gramatika; PO Poslech). Úkolem není tato cvičení vykonávat (nejsou interaktivní) pouze si poslechnout tyto nahrávky a přečíst si jejich obsah přepsaný slovy. Univerzita Karlova v Praze 9

10 Univerzita Karlova v Praze 10

11 ČTENÍ Tato část procvičuje porozumění čtenému textu. Po výchozím textu, ve kterém se objevuje prezentovaná gramatika, následují cvičení k němu se vztahující a ověřující, zda student informacím v něm rozumíte PSANÍ Do textového okna vepište text písemného úkolu dle zadání. Maximální počet znaků včetně mezer, které můžete vložit, je Text se automaticky odešle tutorovi po ukončení lekce, který jej opraví a zašle zpět jako přílohu zprávy v rámci systému itutor (viz kapitola 2.11) SLOVNÍK Slovník obsahuje slova s nahrávkami, které se ovládají stejně jako v sekci Poslech (viz kapitola ) a dále základní gramatickou informací a překladem do jiných světových jazyků. Na vyšších znalostních úrovních je slovní zásoba předchozí znalostní úrovně shrnuta v přehledném rejstříku na konci lekce (podobně jako ve slovníku se slovní zásobou celého kurzu viz kapitola 2.7, bod 2) OVLÁDACÍ PANEL Ovládací panel má tři části: horní lištu, hlavní část a spodní část HORNÍ LIŠTA Na ovládacím panelu označeném jako Obsah lekce lze na horní liště zvolit jednu z následujících ikon: Obsah lekce, Obsah kurzu, Záložky (jež si můžete vytvořit ve kterékoli části lekce kliknutím na tlačítko Přidat záložku ve spodní části ovládacího okna), Rejstřík (zobrazí se slovník, pokud v lekci existuje ve formě rejstříku), Tisk obrazovky (pokud si chcete vytisknout aktuální obsah hlavního okna) a poslední ikonou je zobrazení poznámky, kterou můžete vepsat do okna, jež se otevře po stisku této ikony HLAVNÍ ČÁST Po spuštění lekce nebo po stisknutí ikony Obsah lekce v hlavní části ovládacího okna (viz kapitola ) vybíráte dovednost, kterou chcete vykonat (Gramatika, Slovní zásoba, Čtení, Poslech, Psaní). Dále konkrétní cvičení z těchto dovedností tím, že dovednost rozbalíte kliknutím na znaménko + vedle jejího názvu a poté na příslušnou stranu učebnice (např. Cvičení 01 ). Vyčkejte vždy, než se načte celá stránka proces načítání je graficky znázorněn hodinami s ubíhajícími ručičkami. Ikony stránek, které jsou hodnocené (obsahují cvičení), mají v obsahu tmavou ikonu, zatímco ikony nehodnocených stránek (např. obsahujících prezentace, slovníky, tzn. stránky neobsahující žádná cvičení) jsou světlé. Pokud hodnocenou stránku úspěšně dokončíte (tzn. splníte cvičení s požadovaným Univerzita Karlova v Praze 11

12 procentem úspěšnosti viz kapitola 2.4.1), na její ikoně v obsahu se objeví zelený symbol. V případě nehodnocené stránky se symbol objeví po jejím pouhém zobrazení. Díky tomu máte přehled, které stránky jste již úspěšně dokončili SPODNÍ ČÁST Ve spodní části můžete vytvářet záložky (viz kapitola ), získat informace o poskytovateli systému pro řízení výuky a zobrazit nápovědu k ovládání lekce. 2.7 SLOVNÍK SLOVNÍ ZÁSOBA CELÉHO KURZU Tento slovník je zařazen v obsahu celého kurzu jako samostatná lekce. Obsahuje slovní zásobu celého kurzu. Jsou zde dvě možnosti, jak slova vyhledávat: 1. Na první straně můžete zadat slovo nebo jen jeho část (vždy to ale musí být první část slova) a stisknout tlačítko Hledat/Search : zobrazí se všechny vstupy, ve kterých se dané slovo nebo jeho část vyskytuje: v prvním sloupci jsou vstupy v češtině, ve druhém je překlad do angličtiny a ve třetím pak výskyt v lekcích. Univerzita Karlova v Praze 12

13 2. Na dalších stránkách jsou pak slova, rozdělená podle počátečních písmen, umístěna v rejstříku: a. na levé záložce označené Obsah se nachází seznam všech slov začínajících daným písmenem; při kliknutí na slovo se zobrazí jeho překlad v pravé části okna; b. prostřední záložka nazvaná Rejstřík se od Obsahu liší pouze tím, že je pod pravou částí okna umístěno pole pro vyhledávání slova začínající daným písmenem; při psaní slova od jeho začátku se seznam v levé části ihned automaticky posunuje na slovo začínající psanými písmeny; Univerzita Karlova v Praze 13

14 c. na třetí záložce označené Vyhledávat je pod pravou částí okna umístěno pole pro vyhledávání slova a tlačítko nazvané Vyhledat ; zde můžete zadat nejen slova od jejich začátku, ale jakoukoli jejich část; poté stisknete tlačítko Vyhledat a systém vyhledá všechny vstupy, ve kterých se dané slovo nebo jeho část vyskytuje počet výskytů je uveden pod tlačítkem (např. 2 položky ); pokud je výskyt větší než jeden, můžete se mezi jednotlivými vstupy přesouvat pomocí šipek umístěných vedle počtu položek první číslo označuje pořadí položky, druhé číslo za lomítkem pak celkový počet položek, ve kterých se slovo nebo jeho část vyskytuje (např. 2/6 = nacházíte se na druhé položce z celkových šesti). Možnosti b. a c. urychlují vyhledávání slov v dlouhém seznamu. Univerzita Karlova v Praze 14

15 2.8 CVIČENÍ Objevují se tyto typy: PRAVDA NEPRAVDA (TRUE FALSE) Výběr ze dvou možností většinou odpověď na otázku ano-ne nebo rozhodnutí, zda je uvedený fakt pravdivý či ne. Může být použito typu cvičení Single Choice volíte jednu ze dvou možností (viz kapitola 2.8.3), přičemž můžete většinou využít skryté nápovědy pod ikonou (viz kapitola ) nebo Multiple Choice volíte jednu nebo více správných možností ze seznamu položek umístěných v seznamu pod sebou (viz kapitola 2.8.4), i zde může být k dispozici nápověda TAŽENÍ SLOV DO MEZER (DRAGGING) Doplňování slov přesunem možností z rámečku odtud je přesouvejte do mezer v textu; levým tlačítkem myši na zvolený výraz jednou klikněte, držte stisknuté a pohybem myši přesuňte do mezery, o které se domníváte, že do ní dané slovo patří JEDNODUCHÝ VÝBĚR (SINGLE CHOICE) Výběr z několika možností, jak např. odpovědět na otázku, nebo jaké slovo popř. frázi doplnit do dané věty, správná možnost je jedna. Tento typ výběru poznáte podle kulatého tvaru tlačítek u jednotlivých možností. Svou odpověď si vždy můžete zkontrolovat samostatně u každé otázky VÍCENÁSOBNÝ VÝBĚR (MULTIPLE CHOICE) Výběr z několika možností, jak např. odpovědět na otázku nebo jaké slovo popř. frázi doplnit do dané věty, správných může být více možností. To se dozvíte v zadání nebo zjistíte podle čtvercového tvaru tlačítek jednotlivých možností. Svou odpověď si můžete zkontrolovat buď samostatně u každé otázky, nebo může být použito seznamu položek na levé straně, vedle něhož je napravo umístěno několik sloupců těchto cvičení, v nichž ve vodorovném směru (v řádcích) vybíráte správné možnosti. V takovém případě správnost odpovědí kontrolujte až po dokončení celého cvičení, tzn. po výběru všech správných možností v jednotlivých řádcích. Ikony kontroly (viz kapitola 2.6.1) jsou k dispozici pro každý sloupec zvlášť. Pozor může se objevit i varianta, že žádná odpověď nebude správná! V takovém případě ponechejte položky ve cvičení nezaškrtnuté PŘIŘAZOVÁNÍ POLOŽEK (MATCHING ITEMS) Přiřazování položek ze dvou seznamů. Nejčastěji se do druhého seznamu doplňují číslice nebo písmena označující položky z nabídky. V tom případě vyplňujte jako Gap Filling (viz kapitola 2.8.5). Může být použito i typu cvičení Jumbled Items (viz kapitola 2.8.6), kdy k danému seznamu položek přiřazujete druhý seznam slov, obrázků nebo nahrávek tím, že je seřadíte do správného pořadí tak, aby odpovídalo pořadí položek ve výchozím seznamu DOPLŇOVÁNÍ SLOV DO MEZER (GAP FILLING) Doplňování slov do textu psaním např. správného tvaru slovesa uvedeného v závorce může být více správných možností; při jeho vyplňování dbejte na to, aby byla mezi slovy vždy jen jedna mezera. Mezi jednotlivými mezerami Univerzita Karlova v Praze 15

16 se lze pohybovat jen pomocí kliknutí levého tlačítka myší. Pokud vyplňujete slova s českými diakritickými znaménky, nezapomeňte, že musíte mít nainstalovanou českou klávesnici ve Vašem počítači! Více informací v kapitole ŘAZENÍ POLOŽEK (JUMBLED ITEMS) Srovnání položek, jejichž logické pořadí je přeházené, do správného pořadí (např. sestavení rozhovoru z daných vět, vytvoření věty z daných slov nebo přiřazení jedné položky k druhé např. ke slovu, větě, obrázku či nahrávce). Položky přesouváte pomocí ikon se šipkami tak, že na ikonu vedle položky, kterou chcete přesunout, kliknete a tato položka se posune o jedno místo výš. Takto pokračujete až do chvíle, než se položka postupně dostane na správné místo OTEVŘENÁ ODPOVĚĎ (OPEN ANSWER) Krátká odpověď na otevřenou otázku zpravidla jen jedna možná při jeho vyplňování dbejte na to, aby byla mezi slovy vždy jen jedna mezera. Pokud vyplňujete slova s českými diakritickými znaménky, nezapomeňte, že musíte mít nainstalovanou českou klávesnici ve Vašem počítači! Více informací v kapitole KŘÍŽOVKA Křížovka s vyplňováním správných slov pouze vodorovně na základě legendy, která může být v klasické formě definice slova, ve formě věty s chybějícím slovem, nebo ve formě zpřeházených písmen, jejichž srovnáním do správného pořadí získáte slovo, které má být vepsáno do příslušného řádku. Může být i použito obrázku, který ilustruje požadované slovo. Po správném vyplnění všech slov se tajenka zvýrazní ve svislém směru v některém ze sloupců křížovky. Pozor: ikona zobrazuje pouze tajenku, ne správná slova v řádcích; po opuštění stránky s křížovkou a následném návratu na ni se již slova v řádcích neobjevují je zobrazena pouze správně vyplněná tajenka, protože je jediným kritériem pro vyhodnocení skóre na dané stránce IKONY A TLAČÍTKA Klikněte, nebo najeďte kurzorem myši na tuto ikonu k zobrazení doplňujících informací, komentářů, rad, pokynů nebo vysvětlení. Klikněte na tuto ikonu k zobrazení nápovědy nebo vysvětlení. Některá cvičení jsou delší a rozmístěná na více podstránek, mezi kterými je možné se pohybovat pomocí dvou šipek nejčastěji umístěných dole v hlavním okně lekce (viz kapitola ). ( = zpět, = vpřed) nebo pomocí záložek umístěných v dolní části okna. Stiskněte toto tlačítko (mohou být použity různé popisky) k otevření odkazů s doplňujícími informacemi, komentáři, nápovědami nebo vysvětleními. K zobrazení dojde buď přímo v hlavním okně lekce (viz kapitola ), nebo v samostatně otevřeném okně. Tlačítko může být také použito k přepínání mezi podstránkami (pak se na tlačítku zpravidla objevují čísla jednotlivých stránek) nebo mezi několika samostatně zobrazovanými položkami, např. obrázky (pak se na tlačítku objevují čísla nebo písmena těchto položek). Univerzita Karlova v Praze 16

17 2.9 PROGRESS TEST Následuje po každé třetí lekci. Ověřuje znalost gramatiky obsažené v předešlých třech lekcích. Jeho úspěšné vykonání na alespoň 75 % na každé stránce je podmínkou pro vstup do další části kurzu (způsob výpočtu procent úspěšnosti viz kapitola 2.4.1). Progress test je možné spustit jen jednou. Jestliže se vám nepodaří test úspěšně dokončit, zobrazte si správné odpovědi pomocí pohledu do výsledků (viz kapitola 2.5), protože vzhledem k efektivitě testů nejsou k dispozici ikony pro zobrazení správných odpovědí. Případné chyby konzultujte s tutorem, který následně spustí test znovu. Studující, jimž skončila asistence tutora, musejí požádat o nové spuštění nebo nastavení testu jako úspěšně dokončený technickou podporu bez možnosti konzultovat chyby PRÁCE S TEXTY Texty, které se nalézají mimo cvičení, je možné zkopírovat označte text do bloku a poté současně stiskněte klávesy Ctrl a C; text se zkopíruje do schránky, odkud jej můžete pomocí současného stisku kláves Ctrl a V vložit do jakéhokoli textového editoru. Pro lepší studium textů také doporučujeme si je vytisknout. Zároveň však upozorňujeme, že veškeré materiály použité v kurzu jsou chráněny autorským zákonem, jsou vlastnictvím Ústavu jazykové a odborné přípravy a není dovoleno je dále prodávat, upravovat, rozšiřovat či jinak kopírovat vyjma vlastní potřeby při studiu kurzu. Cvičení není možné z důvodu ochrany tímto způsobem kopírovat vůbec KOMUNIKACE S LEKTOREM, OSTATNÍMI STUDENTY A TECHNICKOU PODPOROU Univerzita Karlova v Praze 17

18 1. Na úvodní straně systému itutor vyberte volbu Zprávy nebo můžete postupovat přes volby Komunikace a poté Zprávy, které se nalézají v hlavní nabídce v horní části obrazovky systému itutor. 2. V levém okně, které se otevře, klikněte na jméno svého lektora/technickou podporu. 3. V okně, které se otevře uprostřed obrazovky, máte na výběr ze tří karet, které mají řazení obdobné ovým schránkám: Všechny, Přijaté, Odeslané. Uvnitř tohoto okna je pak příslušný seznam zpráv. 4. Vedle tohoto okna jsou k dispozici ikony s volbami: Zobrazené zprávy, Odpověď na vybranou zprávu, Nová zpráva vybranému uživateli, Obnovit seznam zpráv, Smazání zprávy. 5. Zprávu ze seznamu označte kliknutím a poté proveďte požadovaný úkon stiskem jedné z výše uvedených ikon. 6. Při kontaktu s technickou podporou vždy uvádějte informace specifikované v úvodní zprávě, kterou jste obdrželi od administrátora kurzu. 7. Zde také můžete přidat ke komunikaci uživatele systému itutor, který není vaším lektorem nebo kolegou a nevidíte ho tudíž v seznamu uživatelů. K tomu slouží ikona umístěná pod ikonou koše. Po kliknutí se otevře samostatné okno, ve kterém musíte zadat identifikaci uživatele, kterého chcete ke komunikaci přidat. O identifikaci požádejte uživatele, jehož chcete ke komunikaci přidat sdělením své identifikace své přidání ke komunikaci s vámi schválí. K výběru uživatele a zaslání žádosti můžete využít diskuzního fóra (viz kapitola 2.12). Pokud však nechcete ve fóru zveřejňovat své kontaktní údaje, můžete požádat o zprostředkování svého lektora. Přidání uživatele se projeví tak, že se po zadání identifikace tento uživatel objeví v seznamu všech uživatelů, se kterými můžete komunikovat. 8. Pod ikonou přidání uživatele se nachází ikona, jejíž pomocí můžete uživatele z komunikace odstranit. Stane se tak, pokud na tuto ikonu kliknete ve chvíli, když bude vybrána některá ze zpráv od takového uživatele v okně napravo. Tento uživatel pak ze seznamu uživatelů zmizí. Univerzita Karlova v Praze 18

19 2.12 ÚČAST V DISKUZÍCH 1. Na úvodní straně systému itutor vyberte volbu Diskuse nebo můžete postupovat přes volby Komunikace a poté Diskuse, které se nalézají v hlavní nabídce v horní části obrazovky systému itutor. 2. V levé části obrazovky se zobrazí seznam diskuzních skupin, jejichž jste členem. 3. V pravé části obrazovky se otevře okno s příspěvky. V horní části je název diskuze, její popis a informace zda je moderovaná všechny diskuze jsou moderované vaším lektorem. Také si zde můžete volbou v rozbalovací nabídce zobrazit diskuze dle různých kritérií: všechny, nepřečtené moderátorem, nové za x dní, a také zde můžete vyhledat diskuzi podle toho, co obsahuje po této volbě se otevře pole, do kterého napište vyhledávaný text a klikněte na ikonu lupy. 4. Přímo nad oknem s příspěvky můžete založit nové téma zadejte předmět diskuze a její popis u textu můžete formátovat barvu i řez jako v textovém editoru, můžete i přiložit přílohu (stiskněte tlačítko Procházet, vyberte soubor ve vašem počítači dvakrát klikněte na ikonu souboru nebo klikněte jednou a pak stiskněte tlačítko Otevřít a poté stiskněte tlačítko Uložit ) UPOZORNĚNÍ: o vaše nové téma se ostatním uživatelům zobrazí až poté, co jej zveřejní moderátor (váš lektor); do té doby ho vidíte mezi ostatními tématy pouze vy o pokud chcete vaše již uložené téma odstranit, musíte o to požádat moderátora (svého lektora) 5. Pokud chcete otevřít existující diskuzi, klikněte na její název: a. V horní části je název diskuze, pod ním můžete vybrat jednu z možností v rozbalovací nabídce podle toho, jestli chcete zobrazit všechny příspěvky, nové za x dní, nebo vyhledávat příspěvky podle Univerzita Karlova v Praze 19

20 UPOZORNĚNÍ: textu, který obsahují (po této volbě se otevře pole, do kterého napište vyhledávaný text a klikněte na ikonu lupy). b. Vedle rozbalovací nabídky popsané v bodu a. můžete také vybrat, zda se mají příspěvky zobrazit podle času nebo podle vláken. c. Pod volbami popsaných v bodech a. a b. se můžete vrátit zpět na seznam témat kliknutím na položku Zpět na témata, nebo Založit nové téma (viz bod 4.), nebo Vytvořit nový příspěvek barvu a řez textu je možné i zde formátovat, stejně jako přiložit přílohu (stiskněte tlačítko Procházet, vyberte soubor ve vašem počítači dvakrát klikněte na ikonu souboru nebo klikněte jednou a pak stiskněte tlačítko Otevřít a poté stiskněte tlačítko Uložit ) d. Další možností je na existující příspěvek odpovědět klikněte na volbu Odpovědět pod příspěvkem barvu i řez textu je možné formátovat, také je možné přiložit přílohu (viz bod c.). Pod příspěvkem je také možné volbou Vlákno zobrazit vlákno dané diskuze. o váš nový příspěvek nebo odpověď se ostatním uživatelům zobrazí až poté, co je zveřejní moderátor (váš lektor); do té doby je vidíte mezi ostatními příspěvky pouze vy o pokud chcete vaše již uložené příspěvky nebo odpovědi odstranit, musíte o to požádat moderátora (svého lektora) Moderátor diskuzí je bez předchozího upozornění oprávněn odstranit příspěvky, které jsou nevhodné formálně (především pokud nejsou napsány v českém jazyce) i obsahově KOLEGOVÉ Pomocí jedné z ikon na úvodní stránce systému itutor, stejně jako pomocí tlačítka nazvaných Kolegové v hlavní nabídce můžete zobrazit informace o studijní skupině, jejíž jste členem. V levé části obrazovky se po stisknutí tlačítka Kolegové otevře strom skupin, který je možné kliknutím na znaménko + postupně rozbalit: všichni uživatelé jsou členem základní skupiny a organizační struktury; v té pak můžete vidět všechny skupiny, se kterými můžete komunikovat. Zpravidla jde jen o vaši studijní skupinu. 1. Celé skupině můžete poslat ovou zprávu: po kliknutí na název skupiny a poté na ikonu obálky se otevře nové okno, ve kterém zadáte předmět a obsah zprávy a rozhodnete, zda se má zpráva odeslat ihned pokud ano, nechte políčko pod obsahem zprávy zaškrtnuté. 2. V rámci své studijní skupiny můžete vidět svého lektora, své kolegy a technickou podporu. Kliknutím na danou osobu si v pravé části obrazovky můžete zvolit karty s informacemi, které chcete zobrazit: - Vlastnosti uživatele: základní informace o uživateli. - Zprávy: postupujte podle popisu v kapitole Pod jménem lektora a technickou podporou se ve stromu v levé části obrazovky dále zobrazí diskuze určené vaší studijní skupině a diskuze nazvaná Nejčastěji kladené otázky (FAQ), kde najdete odpovědi na otázky, na které se uživatelé často ptají. Účast v diskuzích je popsána v kapitole Univerzita Karlova v Praze 20

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele Vypracoval : Pavel Žemba Obsah Tvorba vlastních testů... 3 Postup tvorby... 3 Test otázky odpovědi... 3 Zadání otázek testu... 5 Test - cvičení na souboru,

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Obsah 1 Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI... 3 2 Zadání přístupových údajů... 4 3 Úvodní stránka... 5 3.1 hlavní panel s kartami nabídek (dále vysvětleno

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy Zprávy: Pošta Modul slouží k přijímání a odesílání krátkých zpráv (max. 4000 znaků) prostřednictvím informačního systému VUT. Adresáty lze vybírat ze seznamu všech studentů a zaměstnanců VUT. Nápovědu

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ)

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) Obsah 1 ÚVOD 3 2 VYPRACOVÁNÍ TESTŮ 3 2.1 Přihlášení 3 2.2 Zkouška zvuku pro Poslechový test 5 2.3 Vypracování testu 5 3 Informace k testovým úkolům 7 3.1 Poslechové

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI OBSAH Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI Zadání přístupových údajů Úvodní stránka Hlavní panel s kartami nabídek Karta Úvod Karta Osobní údaje Karta Klasifikace

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Asset Management Suite User Manual Date: září 19, 2013 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Table of Contents 1 Úvod... 3 2 Podporované prohlížeče... 3 3 Přihlášení... 3 4 Jazyk aplikace... 4 5 Aplikace... 4

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Návod na Lync webinář

Návod na Lync webinář Návod na Lync webinář 1. Po úspěšné registraci na náš webinář obdržíte do své schránky mail s instrukcemi a přístupovým odkazem k přístupu do webináře. Pro otevření jeho internetové aplikace klikněte na

Více

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD Podrobný manuál Úvod ARVAL ON BOARD (AOB) Mobile je mobilní verze klasického ARVAL ON BOARD, který je určen pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Tisk dokumentů na VŠPJ

Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ je zabezpečený. Úlohy, které si pošlete k tisku, se vytisknou teprve ve chvíli, kdy přiložíte svoji ISIC kartu ke kopírce. Úlohu si můžete vytisknout na kterékoli

Více

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2 Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky Verze 1.2 2 Obsah 1. Úvod.. 3 1.1. Základní informace 3 1.2. Spuštění kalkulačky. 3 1.3. Přehled možných úprav 4 2. Sestavení technické změny.

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015)

Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015) Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015) 1. V hlavním (prostředním) sloupci systému ASJA je výčet jednotlivých oblastí, ve kterých probíhá vzdělávání JA, a to: CIVILNÍ SOUDNICTVÍ TRESTNÍ SOUDNICTVÍ

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ 1 OBSAH Instalace 3 Přihlášení 4 Trh 5 Symboly 4 Graf 6 Vlastnosti grafu 7 Nový pokyn okamžitá realizace 7 Nový pokyn čekající 8

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti. Via Aurea, s.r.o.

Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti. Via Aurea, s.r.o. Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti Via Aurea, s.r.o. Aktualizováno: 31.10.2013 Obsah NASTAVENÍ A VYUŽÍVÁNÍ EMAILOVÝCH SLUŽEB NA SERVERU SPOLEČNOSTI...1 VIA AUREA, S.R.O....1

Více

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz Pomocí tohoto jednoduchého průvodce se budete lépe orientovat na našich internetových stánkách a bez problémů využívat výhod nového automatického objednávkového

Více

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty Manuál pro Registrované uživatele / Klienty OBSAH 1. Přihlášení klienta web stránka, region, jméno a heslo 2. Po přihlášení klienta vysvětlení jednotlivých položek 2.1. Přidávání a odebírání staveb z oblíbených

Více

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD Přihlášení a Registrace Copyright 2012 LG Electronics. All Rights Reserved. 01. Stlačením tlačítka Home na dálkovém ovladači spustíte úvodní obrazovku LG Smart TV. 01A. V

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty.

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty. Úvodní příručka Microsoft OneNote 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přepnutí mezi ovládáním dotykem a myší Pokud

Více

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BŘEZEN 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Dostupnost a historie dat... 3 2. Než začneme... 4 2.1. Registrace... 4 2.2. Přihlášení... 6 3. Domovská stránka... 7 4. Orientace

Více

Obsah. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5. Technická podpora: +420 731 641 133 webdispecink@webdispecink.

Obsah. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5. Technická podpora: +420 731 641 133 webdispecink@webdispecink. Manuál pro komunikaci s navigacemi Garmin + Obsah POPIS ŘEŠENÍ...2 ZAPOJENÍ...2 PRÁCE DISPEČERA...2 Nastavení předdefinovaných zpráv a činností...3 Nastavení doplňování účelu jízd, řidiče, poznámky...4

Více

NÁVOD NA PRÁCI S E-LEARNINGOVÝMI OPORAMI

NÁVOD NA PRÁCI S E-LEARNINGOVÝMI OPORAMI NÁVOD NA PRÁCI S E-LEARNINGOVÝMI OPORAMI určený pro moduly: Další vzdělávání mistrů ve výrobě Další vzdělávání manažerů logistiky Další vzdělávání podnikových lektorů Další vzdělávání personalistů v rámci

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

CRV Czech Republic je na facebooku!

CRV Czech Republic je na facebooku! CRV Czech Republic je na facebooku! Na to, abyste mohli prohlížet naše facebookové stránky, není třeba se registrovat. Stačí do internetového prohlížeče zadat adresu: http://www.facebook.com/pages/crv-czech-republic/198677136816177

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více

Nápověda k ESSELTE EaSY print

Nápověda k ESSELTE EaSY print Nápověda k ESSELTE EASY PRINT Obsah 1. Požadavky na systém 3 1.1. Prohlížeč internetu 3 1.2. Acrobat Reader 3 2. Registrace, přihlášení a můj účet 4 2.1. Proč se registrovat? 4 2.2. Jak se registrovat?

Více

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 1 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Studijní průvodce e-learningovými kurzy

Studijní průvodce e-learningovými kurzy Studijní průvodce e-learningovými kurzy Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 1.1. PRŮBĚŽNÉ TESTY - AUTOTESTY... 2 1.2. ZÁVĚREČNÝ TEST... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 3 2.1.

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Projekty. Úvodní příručka

Projekty. Úvodní příručka Projekty Úvodní příručka Sledování úkolů Sharepointový seznam úkolů je praktický nástroj, který vám pomůže udržet si přehled o všem, co je potřeba v projektu udělat. Můžete přidávat data zahájení a termíny

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Bakala ř i - manua l. Obsah

Bakala ř i - manua l. Obsah Bakala ř i - manua l Obsah 1 Úvod... 2 2 Osobní údaje... 3 3 Klasifikace... 3 3.1 Průběžná klasifikace... 3 3.2 Pololetní klasifikace... 4 3.3 Výchovná opatření... 4 3.4 Opravné zkoušky... 4 4 Kommens...

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Obsah manuálu: 1. Změna hesla... 3 2. Zápis předmětů-učitelé... 4 3. Předměty... 5 4. Zobrazení a export studentů

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více