Nápověda online kurzu českého jazyka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nápověda online kurzu českého jazyka"

Transkript

1 1 JAK NEJLÉPE VYUŽÍT MOŽNOSTÍ MULTIMEDIÁLNÍHO KURZU VÝZNAM SAMOSTUDIA ORGANIZACE ČASU KLÍČ K ÚSPĚCHU URČETE SI DOBU PRO STUDIUM KAŽDÝ DEN STANOVTE SI KRÁTKODOBÉ CÍLE DĚLEJTE SI POZNÁMKY JAK OVLÁDAT MULTIMEDIÁLNÍ KURZ PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU NASTAVENÍ PARAMETRŮ UŽIVATELE Základní údaje Vložení fotografie Nastavení zveřejnění údajů SPUŠTĚNÍ A UKONČENÍ LEKCE STATISTIKA ÚSPĚŠNOSTI Statistika lekce Statistika kurzu LEKCE A PROGRESS TEST ZOBRAZENÍ INTERAKCÍ OVLÁDÁNÍ LEKCÍ A PROGRESS TESTŮ Hlavní okno Slovní zásoba Gramatika Poslech Přepisy nahrávek (Tapescripts) Čtení Psaní Slovník Ovládací panel Horní lišta Hlavní část Spodní část SLOVNÍK SLOVNÍ ZÁSOBA CELÉHO KURZU CVIČENÍ Pravda nepravda (True False) Tažení slov do mezer (Dragging) Jednoduchý výběr (Single Choice) Vícenásobný výběr (Multiple Choice) Přiřazování položek (Matching Items) Doplňování slov do mezer (Gap Filling) Řazení položek (Jumbled Items) Otevřená odpověď (Open Answer) Univerzita Karlova v Praze 1

2 2.8.9 Křížovka Ikony a tlačítka PROGRESS TEST PRÁCE S TEXTY KOMUNIKACE S LEKTOREM, OSTATNÍMI STUDENTY A TECHNICKOU PODPOROU ÚČAST V DISKUZÍCH KOLEGOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ ČESKÁ KLÁVESNICE Univerzita Karlova v Praze 2

3 1 JAK NEJLÉPE VYUŽÍT MOŽNOSTÍ MULTIMEDIÁLNÍHO KURZU 1.1 VÝZNAM SAMOSTUDIA Základním předpokladem k efektivnímu zvládnutí multimediálního programu určeného k výuce jazyků je pravidelně zvolený čas k samostudiu, který si určíte podle principů popsaných v tomto manuálu. Jedině tak budete moci plně využít všech výhod, které distanční výuka přes Internet nabízí, tj. možnost přizpůsobit si individuálně časový rozvrh všech aktivit, studovat vlastním tempem a konzultovat vše přímo s tutorem v pohodlí svého domova. 1.2 ORGANIZACE ČASU KLÍČ K ÚSPĚCHU Klíčem k úspěchu při samostudiu není, kolik času při něm strávíte, ale jak dobře si svůj čas zorganizujete. 1.3 URČETE SI DOBU PRO STUDIUM KAŽDÝ DEN Nejprve se podívejte na Váš časový rozvrh nejen rozvrh pracovní či studijní, ale na program všech Vašich aktivit. Pokuste se každý den určit minut, které můžete věnovat studiu. Pokud budete schopni najít delší časové úseky, tím lépe. Nebudete pak muset studovat každý den. Dozajista se vyskytne den, kdy budete skutečně zaneprázdněni, avšak i tehdy se snažte strávit studiem alespoň 20 minut, například u kávy. Poté, co si určíte čas pro studium, měli byste si předem stanovit, jak jej nejlépe využít. Není přeci nutné, abyste plýtvali svým drahocenným časem tím, že budete přemýšlet, co dělat. 1.4 STANOVTE SI KRÁTKODOBÉ CÍLE Stanovte si cíle na každý týden. Je nezbytně nutné, abyste měli jasné studijní cíle. Nezapomeňte však, že musejí být reálné a dosažitelné. Jednoduše řečeno: Váš konečný cíl ovládat cizí jazyk není příliš vzdálen od těch krátkodobých, které se od něj vždy odvozují. Postupně zjistíte, že je smysluplné, abyste si stanovili krátkodobý cíl a poté vypracovali jednoduchý plán, jak tohoto cíle po lehce zdolatelných krocích dosáhnout. Tím, že si stanovíte určité cíle na každý týden, budete cítit uspokojení a pokrok vždy, když jich dosáhnete. 1.5 DĚLEJTE SI POZNÁMKY Pokud chcete dobře zvládnout své samostudium, dělejte si poznámky o tom, co jste již vykonali, aby se Vám lépe plánovala další práce. Zapisujte si vše, co pro Vás bylo problematické či nejasné, tedy to, co budete chtít konzultovat s tutorem popř. s ostatními studenty. V neposlední řadě si ale samozřejmě veďte slovníček a poznámky ke gramatice, jak jste na ně zvyklí z běžného studia, ať již budou v elektronické či papírové podobě. Univerzita Karlova v Praze 3

4 2 JAK OVLÁDAT MULTIMEDIÁLNÍ KURZ 2.1 PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU a) Otevřete Windows Internet Explorer a do panelu Adresa zadejte: Adresu si uložte mezi své Oblíbené položky. b) Do první kolonky pod nápisem Identifikace vyplňte Vaše přidělené přihlašovací jméno a do kolonky pod ní vyplňte Vaše přidělené heslo. Stiskněte tlačítko Přihlásit. c) Na úvodní straně systému jsou umístěny tři druhy informací: v horní části obrazovky odkazy s ikonami pro rychlý přesun do výuky ikona Kurzy (viz bod d)), diskuzních fór ikona Diskuse (viz 2.12), ového klienta ikona Zprávy (viz 2.11), kalendáře ikona Kalendář (určena jen pro studující kurzů s prezenčními soustředěními), a seznamu členů studijní skupiny ikona Kolegové (viz 2.13); tyto ikony můžete ze stránky odebrat stisknutím křížku v pravém dolním rohu vedle ikony; znovu je můžete zobrazit stiskem tlačítka Přidat oblast umístěném vlevo dole v otevřeném okně zaškrtnete ty ikony, které chcete zobrazit a potvrdíte stiskem tlačítka Ok nebo zrušíte stiskem tlačítka Storno v levé dolní části obrazovky oznámení od tutora nebo administrátora kurzu zobrazeny jsou jejich titulky, obsah rozbalíte kliknutím na ně v pravé dolní části odkaz do naposledy spuštěného kurzu a nad ním nastavení jazyku systému itutor (jazyk vyberete rozkliknutím nabídky) d) Pro studium zvolte na úvodní obrazovce volbu Kurzy nebo v hlavní nabídce v horní části obrazovky volbu Kurzy. Otevře se základní přehled 1 vašich kurzů. Kliknutím na název kurzu nebo stisknutím tlačítka Detail, které je umístěno v pravé části obrazovky, se zobrazí detail (obsah) kurzu: v okně umístěném v levé části obrazovky se zobrazí názvy lekcí, napravo pak popis a statistika kurzu nebo lekce, pokud kliknete na její název. Druhou možností, jak postupovat v rychlém přehledu, je tlačítko Studovat, po jehož stisknutí se automaticky otevře naposledy studovaná lekce daného kurzu. e) Stiskem tlačítka Domů na levém konci hlavní nabídky v horní části obrazovky se vrátíte na úvodní stránku studijního prostředí. 1 V základním přehledu je možné zobrazit vybrané kurzy podle jejich stavu (tzv. filtr) dokončené, nedokončené, oblíbené, naposledy spuštěné. Univerzita Karlova v Praze 4

5 f) Po ukončení studia kurzu se vždy ze studijního prostředí odhlašte stiskem tlačítka Odhlásit na pravém konci hlavní nabídky v horní části obrazovky. UPOZORNĚNÍ: Pokud po dobu delší než 20 minut neprovedete v systému žádný úkon, systém vás z bezpečnostních důvodů automaticky odhlásí. 2.2 NASTAVENÍ PARAMETRŮ UŽIVATELE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Při prvním přihlášení do systému jsou parametry uživatele nastaveny administrátorem kurzu jde zejména o jméno a příjmení v takovém tvaru, v jakém je uživatel zadal do online přihlášky na webových stránkách CDV, standardní formát identifikace a hesla, a také ová adresa. Všechny parametry kromě identifikace a hesla můžete změnit v sekci, kterou otevřete kliknutím na vaše jméno v pravém horním rohu obrazovky. Mimo těchto parametrů je možné dále zadat akademický titul uživatele, rodné číslo, osobní číslo, telefon, další informace o uživateli a zvolit si výchozí jazyk prostředí. Po nastavení nových údajů je nutné kliknout na tlačítko Uložit VLOŽENÍ FOTOGRAFIE K vašemu profilu je také možné vložit fotografii po stisknutí tlačítka Fotografie se otevře okno, v němž zadáte cestu k fotografii, kterou máte uloženou ve vašem počítači (stiskněte tlačítko Procházet, vyberte soubor ve vašem počítači dvakrát klikněte na ikonu souboru nebo klikněte jednou a pak stiskněte tlačítko Otevřít a poté stiskněte tlačítko Uložit ). Aby nedošlo k deformaci fotografie, musí mít čtvercový formát; maximální velikost fotografie je 50 kb NASTAVENÍ ZVEŘEJNĚNÍ ÚDAJŮ Dále je možné si zvolit, které z těchto údajů budou přístupné ostatním uživatelům. Klikněte na tlačítko Nastavení a v následujícím okně zaškrtněte ty údaje, které si přejete, aby byly veřejné. Poté stiskněte tlačítko Uložit. Stisknutím tlačítka Výchozí se zaškrtnou ty údaje, které jsou uveřejňovány standardně. 2.3 SPUŠTĚNÍ A UKONČENÍ LEKCE Po výběru kurzu, který chcete studovat (viz kapitola 2.1 d)) se otevře stránka, na níž je vlevo umístěn seznam lekcí v daném kurzu a na pravé straně jejich popis. Z tohoto seznamu vyberte buď nápovědu pro ovládání, gramatickou příručku (pokud je v kurz zařazena), slovník, nebo lekci, kterou chcete studovat, jednoduchým kliknutím na její název (např. Lekce 01 ). Otevře se stránka s názvem lekce, jejím popisem (téma a gramatické zaměření lekce) a se statistickými údaji dané lekce. Můžete zvolit Spustit pro zahájení lekce, nebo Obnovit pro zaktualizování statistických údajů po vykonané práci s lekcí (toto tlačítko není zpravidla nutné používat, protože k aktualizaci statistických údajů dochází automaticky po uzavření lekce). Po volbě Spustit se otevře samostatné okno lekce. Toto okno je rozděleno na dvě části: hlavní okno a ovládací panel umístěný v jeho pravé části (viz kapitola 2.6). Lekci ukončujte kliknutím na v pravém dolním rohu, jinak nemusí dojít ke správnému uložení dat. Po ukončení studia kurzu se vždy ze studijního prostředí odhlaste stiskem tlačítka Odhlásit v pravém horním rohu obrazovky. Univerzita Karlova v Praze 5

6 UPOZORNĚNÍ: Pokud po dobu delší než 20 minut neprovedete v systému žádný úkon, systém vás z bezpečnostních důvodů automaticky odhlásí. 2.4 STATISTIKA ÚSPĚŠNOSTI STATISTIKA LEKCE Hodnocené jsou všechny stránky, na kterých jsou cvičení. Lekce může mít několik stavů: nespuštěna (lekce ještě nikdy nebyla otevřena), nedokončena (lekce už byla otevřena, některá cvičení už mohla být vykonána, ale ne všechny hodnocené stránky byly otevřeny), neúspěšně dokončena (všechny hodnocené stránky už byly otevřeny, ale nebyly úspěšně dokončeny), úspěšně dokončena (všechny hodnocené stránky byly úspěšně dokončeny). Úspěšně dokončená je hodnocená stránka tehdy, pokud úspěšně splníte 60 % položek, které se na ní nacházejí (pozor na stránky, kde je málo položek např. na stránce, kde jsou pouze dvě položky, musíte splnit obě dvě, protože splnění jedné položky představuje pouze 50 %). Poté se stránka do databáze uloží jako úspěšně dokončená bez ohledu na to, jakého procenta úspěšnosti od 60 % do 100 % bylo dosaženo. Jestliže ani jedna hodnocená stránka není úspěšně dokončena, všechna skóre lekce jsou 0 %. Skóre lekce se počítá jako poměr úspěšně dokončených hodnocených stránek k celkovému počtu hodnocených stránek. Musíte vždy úspěšně dokončit všechny hodnocené stránky (tzn. 100 % všech hodnocených stránek, což je skóre, kterého musíte vždy dosáhnout). Jednotlivá skóre ve statistice znamenají: * Maximální = nejvyšší možné skóre, kterého lze dosáhnout (100 %) * Požadováno = skóre potřebné pro úspěšné dokončení lekce. Na jeho základě můžete vstoupit do další lekce (100 % znamená, že musíte úspěšně dokončit každou hodnocenou stránku alespoň na 60 %). Skóre Maximální a Požadováno jsou nastavena administrátorem kurzu a během Vaší práce se nemění. * Poslední = dosažené skóre po posledním spuštění lekce (někdy je nutné použít tlačítko Obnovit pro aktualizaci Vašich dat). * Průměrné = poměr každého posledního skóre k počtu spuštění (jestliže je úspěšně dokončena alespoň jedna hodnocená stránka, je toto skóre jediné, které se při každém novém spuštění mění, i když žádné další stránky nejsou úspěšně dokončeny). * Nejlepší = maximální skóre, kterého bylo kdy dosaženo při jednotlivém spuštění lekce. Na základě tohoto skóre vidíte, kolik procent Vám zbývá k dosažení Požadovaného skóre a následného vpuštění do další lekce. K dispozici je neomezený počet spuštění. Univerzita Karlova v Praze 6

7 Systém je nastaven tak, že si pamatuje nejlepší dosažené skóre. Pokud tedy při novém spuštění již dokončené lekce dosáhnete nižšího skóre, stav lekce se již nezmění STATISTIKA KURZU Pokud kliknete na název kurzu, zobrazí se v pravé části obrazovky název kurzu, trvání kurzu (resp. délka trvání asistence tutora), autor kurzu, typ kurzu (dle norem e-learningu), určení kurzu a jeho popis. Pod těmito informacemi se nachází statistika vaší úspěšnosti v rámci celého kurzu: - stav kurzu: kurz bude úspěšně dokončen po úspěšném dokončení všech lekcí - celkem lekcí: počet lekcí (vč. lekcí obsahujících např. gramatické knihy, slovníky a manuály, které nejsou hodnocené k jejich úspěšnému dokončení stačí pouze jejich otevření), z toho: o z toho spuštěno: počet lekcí, které jste již otevřeli o úspěšně dokončeno: počet lekcí, které jste úspěšně dokončili (viz kapitola 2.4.1) o o nedokončeno: počet lekcí, které jste ještě nedokončili neúspěšně dokončeno: počet lekcí, které jste dokončili neúspěšně (otevřeli jste sice všechny hodnocené stránky, nesplnili jste však podmínky pro jejich úspěšné dokončení) Pod statistikou je ová adresa správce kurzu, vždy jde o adresu Na této stránce je také možnost zaslat ovou zprávu všem, kteří mají kurz přidělen. K tomu slouží ikona obálky (po kliknutí na ikonu obálky se otevře nové okno, ve kterém zadáte předmět a obsah zprávy a rozhodnete, zda se má zpráva odeslat ihned pokud ano, nechte políčko pod obsahem zprávy zaškrtnuté). Ikona brýlí umožňuje zobrazit pohled na seznam lekcí kurzu a jejich statistiku po kliknutí na ikonu v samostatně otevřeném okně klikněte na Seznam lekcí kurzu a poté si můžete vybrat mezi volbou Exportovat (statistika kurzu se zobrazí v samostatně otevřeném okně jako seznam) nebo Excel (nabídne možnost otevřít nebo stáhnout statistiku kurzu jako list tabulkového editoru Microsoft Excel). Kliknutím na další ikonu složky se srdcem uložíte kurz mezi vaše oblíbené. Seznam oblíbených kurzů pak můžete zobrazit použitím filtru v přehledu vašich kurzů (viz kapitola 2.1). Ikona kancelářské spojky zobrazí v samostatném okně seznam všech příloh, které mohou být ke kurzu administrátorem nebo tutorem připojeny. 2.5 LEKCE A PROGRESS TEST ZOBRAZENÍ INTERAKCÍ Kromě zobrazení správných odpovědí přímo v lekci pomocí ikon kontroly (viz kapitola 2.6.1) máte také možnost zobrazit seznam všech svých i správných odpovědí spolu s dosaženým skóre po uzavření lekce nebo Progress Testu. Univerzita Karlova v Praze 7

8 K tomu slouží ikona, kterou najdete na stránce se statistickými údaji o lekci, a to v horní části okna mezi seznamem lekcí vlevo a názvem lekce s jejími údaji vpravo. Po stisku ikony se otevře podokno s nabídkou pohledů na různé interakce, které jste v lekci provedli: *Interakce interakce řazené podle čísla spuštění tedy toho, co bylo vykonáno (které stránky a cvičení) při jednotlivých spuštěních. *Interakce detail interakce řazené podle stránek lekce tedy toho, jak byla každá stránka lekce vypracována při různých spuštěních. Po kliknutí na jednu z těchto voleb poté vyberte způsob zobrazení: *Exportovat interakce se zobrazí přímo v následně otevřeném okně jako seznam. *Excel nabídne možnost otevřít nebo stáhnout seznam interakcí jako list tabulkového editoru Microsoft Excel. Pokud je studentova odpověď správná, v reportu se v kolonce správné odpovědi zobrazí pouze jeho správná odpověď bez ohledu na to, kolik dalších správných variant existuje; pokud student odpoví nesprávně, vypíší se v reportu všechny varianty správné odpovědi oddělené středníkem. Tato funkcionalita je obzvláště vhodná po dokončení Progress Testu, ve kterém nejsou správné odpovědi vidět vůbec. Můžete tak v případě, že jeho dokončení nebylo úspěšné, konzultovat s tutorem pouze chyby a požádat o jeho nové spuštění. 2.6 OVLÁDÁNÍ LEKCÍ A PROGRESS TESTŮ HLAVNÍ OKNO V hlavním okně vykonáváte tři typy cvičení: výběr kliknutím myši, vyplnění pomocí klávesnice nebo přesouvání správné odpovědi do mezery (viz kapitola 2.8) vždy následujte instrukce v zadání; správnost vaší odpovědi (v případě vyplňovacích cvičení pak až po vyplnění celého cvičení nebo jeho části) si můžete ověřit kliknutím na ikonu. Po kliknutí na ikonu se zobrazí správné odpovědi v těch mezerách či volbách, kde jste odpověděli nesprávně nebo vůbec. V mezerách nebo volbách, které byly zodpovězeny správně, se již správná odpověď po stisknutí této ikony nezobrazuje, což velmi zjednodušuje proces kontroly vyplněného cvičení. Výjimkou je Progress Test, který je určen ke kontrole znalostí (viz kapitola 2.9). Univerzita Karlova v Praze 8

9 SLOVNÍ ZÁSOBA Na začátku každé lekce může být zařazen nácvik nových slov pomocí obrázků a nahrávek, na který navazují cvičení. V kurzech na vyšších znalostních úrovních jsou zařazena ihned cvičení GRAMATIKA V této sekci se střídá výklad gramatiky v přehledných tabulkách, kde nechybí opět nahrávky s úkoly, které probraný gramatický jev procvičují. Pokud je v kurzu zařazena, volbu Gramatická kniha z úvodní nabídky kurzu můžete použít tehdy, chcete-li si doplnit výklad gramatiky o slovní vysvětlení POSLECH Nahrávka, kterou spustíte ikonou nebo, obsahuje vždy informace, jejichž porozumění kontrolují následná cvičení. Kliknutím na ikonu během přehrávání se přehrávání pozastaví. Poslech je v pauze, dalším kliknutím na ikonu poslech nahrávky bude pokračovat. Pokud se nejedná o cvičení s doplňováním do mezer přímo v textu nahrávky nebo o prezentaci, je k dispozici přepis nahrávky (Tapescript viz kapitola ): najdete jej buď na konci seznamu stran v poslechové části, nebo na konci obsahu lekce. Doporučuje se jej shlédnout až po vykonání cvičení (jako v tištěné učebnici). Mohou se také objevit i následná cvičení s obsahem zaměřeným na procvičení gramatiky dané lekce v souladu s tématem poslechu PŘEPISY NAHRÁVEK (TAPESCRIPTS) Tato sekce obsahuje všechny nahrávky, které v předchozích částech lekce nejsou přepsány slovy. Studující si zde mohou upřesnit, ověřit nebo zjistit, co nahrávky skutečně obsahují. Úkolem tedy je si tyto nahrávky znovu poslechnout a zároveň přečíst slovy jejich obsah. Názvy jednotlivých stránek kopírují názvy sekcí, cvičení a stran, kde se nahrávka nebo cvičení v lekci vyskytuje: např. Gr Cvičení 03 = přepis Cvičení 03 ze sekce Gramatika; Po Strana 01 = přepis nahrávky, která je na straně 01 v sekci Poslech (SZ Slovní zásoba; GR Gramatika; PO Poslech). Úkolem není tato cvičení vykonávat (nejsou interaktivní) pouze si poslechnout tyto nahrávky a přečíst si jejich obsah přepsaný slovy. Univerzita Karlova v Praze 9

10 Univerzita Karlova v Praze 10

11 ČTENÍ Tato část procvičuje porozumění čtenému textu. Po výchozím textu, ve kterém se objevuje prezentovaná gramatika, následují cvičení k němu se vztahující a ověřující, zda student informacím v něm rozumíte PSANÍ Do textového okna vepište text písemného úkolu dle zadání. Maximální počet znaků včetně mezer, které můžete vložit, je Text se automaticky odešle tutorovi po ukončení lekce, který jej opraví a zašle zpět jako přílohu zprávy v rámci systému itutor (viz kapitola 2.11) SLOVNÍK Slovník obsahuje slova s nahrávkami, které se ovládají stejně jako v sekci Poslech (viz kapitola ) a dále základní gramatickou informací a překladem do jiných světových jazyků. Na vyšších znalostních úrovních je slovní zásoba předchozí znalostní úrovně shrnuta v přehledném rejstříku na konci lekce (podobně jako ve slovníku se slovní zásobou celého kurzu viz kapitola 2.7, bod 2) OVLÁDACÍ PANEL Ovládací panel má tři části: horní lištu, hlavní část a spodní část HORNÍ LIŠTA Na ovládacím panelu označeném jako Obsah lekce lze na horní liště zvolit jednu z následujících ikon: Obsah lekce, Obsah kurzu, Záložky (jež si můžete vytvořit ve kterékoli části lekce kliknutím na tlačítko Přidat záložku ve spodní části ovládacího okna), Rejstřík (zobrazí se slovník, pokud v lekci existuje ve formě rejstříku), Tisk obrazovky (pokud si chcete vytisknout aktuální obsah hlavního okna) a poslední ikonou je zobrazení poznámky, kterou můžete vepsat do okna, jež se otevře po stisku této ikony HLAVNÍ ČÁST Po spuštění lekce nebo po stisknutí ikony Obsah lekce v hlavní části ovládacího okna (viz kapitola ) vybíráte dovednost, kterou chcete vykonat (Gramatika, Slovní zásoba, Čtení, Poslech, Psaní). Dále konkrétní cvičení z těchto dovedností tím, že dovednost rozbalíte kliknutím na znaménko + vedle jejího názvu a poté na příslušnou stranu učebnice (např. Cvičení 01 ). Vyčkejte vždy, než se načte celá stránka proces načítání je graficky znázorněn hodinami s ubíhajícími ručičkami. Ikony stránek, které jsou hodnocené (obsahují cvičení), mají v obsahu tmavou ikonu, zatímco ikony nehodnocených stránek (např. obsahujících prezentace, slovníky, tzn. stránky neobsahující žádná cvičení) jsou světlé. Pokud hodnocenou stránku úspěšně dokončíte (tzn. splníte cvičení s požadovaným Univerzita Karlova v Praze 11

12 procentem úspěšnosti viz kapitola 2.4.1), na její ikoně v obsahu se objeví zelený symbol. V případě nehodnocené stránky se symbol objeví po jejím pouhém zobrazení. Díky tomu máte přehled, které stránky jste již úspěšně dokončili SPODNÍ ČÁST Ve spodní části můžete vytvářet záložky (viz kapitola ), získat informace o poskytovateli systému pro řízení výuky a zobrazit nápovědu k ovládání lekce. 2.7 SLOVNÍK SLOVNÍ ZÁSOBA CELÉHO KURZU Tento slovník je zařazen v obsahu celého kurzu jako samostatná lekce. Obsahuje slovní zásobu celého kurzu. Jsou zde dvě možnosti, jak slova vyhledávat: 1. Na první straně můžete zadat slovo nebo jen jeho část (vždy to ale musí být první část slova) a stisknout tlačítko Hledat/Search : zobrazí se všechny vstupy, ve kterých se dané slovo nebo jeho část vyskytuje: v prvním sloupci jsou vstupy v češtině, ve druhém je překlad do angličtiny a ve třetím pak výskyt v lekcích. Univerzita Karlova v Praze 12

13 2. Na dalších stránkách jsou pak slova, rozdělená podle počátečních písmen, umístěna v rejstříku: a. na levé záložce označené Obsah se nachází seznam všech slov začínajících daným písmenem; při kliknutí na slovo se zobrazí jeho překlad v pravé části okna; b. prostřední záložka nazvaná Rejstřík se od Obsahu liší pouze tím, že je pod pravou částí okna umístěno pole pro vyhledávání slova začínající daným písmenem; při psaní slova od jeho začátku se seznam v levé části ihned automaticky posunuje na slovo začínající psanými písmeny; Univerzita Karlova v Praze 13

14 c. na třetí záložce označené Vyhledávat je pod pravou částí okna umístěno pole pro vyhledávání slova a tlačítko nazvané Vyhledat ; zde můžete zadat nejen slova od jejich začátku, ale jakoukoli jejich část; poté stisknete tlačítko Vyhledat a systém vyhledá všechny vstupy, ve kterých se dané slovo nebo jeho část vyskytuje počet výskytů je uveden pod tlačítkem (např. 2 položky ); pokud je výskyt větší než jeden, můžete se mezi jednotlivými vstupy přesouvat pomocí šipek umístěných vedle počtu položek první číslo označuje pořadí položky, druhé číslo za lomítkem pak celkový počet položek, ve kterých se slovo nebo jeho část vyskytuje (např. 2/6 = nacházíte se na druhé položce z celkových šesti). Možnosti b. a c. urychlují vyhledávání slov v dlouhém seznamu. Univerzita Karlova v Praze 14

15 2.8 CVIČENÍ Objevují se tyto typy: PRAVDA NEPRAVDA (TRUE FALSE) Výběr ze dvou možností většinou odpověď na otázku ano-ne nebo rozhodnutí, zda je uvedený fakt pravdivý či ne. Může být použito typu cvičení Single Choice volíte jednu ze dvou možností (viz kapitola 2.8.3), přičemž můžete většinou využít skryté nápovědy pod ikonou (viz kapitola ) nebo Multiple Choice volíte jednu nebo více správných možností ze seznamu položek umístěných v seznamu pod sebou (viz kapitola 2.8.4), i zde může být k dispozici nápověda TAŽENÍ SLOV DO MEZER (DRAGGING) Doplňování slov přesunem možností z rámečku odtud je přesouvejte do mezer v textu; levým tlačítkem myši na zvolený výraz jednou klikněte, držte stisknuté a pohybem myši přesuňte do mezery, o které se domníváte, že do ní dané slovo patří JEDNODUCHÝ VÝBĚR (SINGLE CHOICE) Výběr z několika možností, jak např. odpovědět na otázku, nebo jaké slovo popř. frázi doplnit do dané věty, správná možnost je jedna. Tento typ výběru poznáte podle kulatého tvaru tlačítek u jednotlivých možností. Svou odpověď si vždy můžete zkontrolovat samostatně u každé otázky VÍCENÁSOBNÝ VÝBĚR (MULTIPLE CHOICE) Výběr z několika možností, jak např. odpovědět na otázku nebo jaké slovo popř. frázi doplnit do dané věty, správných může být více možností. To se dozvíte v zadání nebo zjistíte podle čtvercového tvaru tlačítek jednotlivých možností. Svou odpověď si můžete zkontrolovat buď samostatně u každé otázky, nebo může být použito seznamu položek na levé straně, vedle něhož je napravo umístěno několik sloupců těchto cvičení, v nichž ve vodorovném směru (v řádcích) vybíráte správné možnosti. V takovém případě správnost odpovědí kontrolujte až po dokončení celého cvičení, tzn. po výběru všech správných možností v jednotlivých řádcích. Ikony kontroly (viz kapitola 2.6.1) jsou k dispozici pro každý sloupec zvlášť. Pozor může se objevit i varianta, že žádná odpověď nebude správná! V takovém případě ponechejte položky ve cvičení nezaškrtnuté PŘIŘAZOVÁNÍ POLOŽEK (MATCHING ITEMS) Přiřazování položek ze dvou seznamů. Nejčastěji se do druhého seznamu doplňují číslice nebo písmena označující položky z nabídky. V tom případě vyplňujte jako Gap Filling (viz kapitola 2.8.5). Může být použito i typu cvičení Jumbled Items (viz kapitola 2.8.6), kdy k danému seznamu položek přiřazujete druhý seznam slov, obrázků nebo nahrávek tím, že je seřadíte do správného pořadí tak, aby odpovídalo pořadí položek ve výchozím seznamu DOPLŇOVÁNÍ SLOV DO MEZER (GAP FILLING) Doplňování slov do textu psaním např. správného tvaru slovesa uvedeného v závorce může být více správných možností; při jeho vyplňování dbejte na to, aby byla mezi slovy vždy jen jedna mezera. Mezi jednotlivými mezerami Univerzita Karlova v Praze 15

16 se lze pohybovat jen pomocí kliknutí levého tlačítka myší. Pokud vyplňujete slova s českými diakritickými znaménky, nezapomeňte, že musíte mít nainstalovanou českou klávesnici ve Vašem počítači! Více informací v kapitole ŘAZENÍ POLOŽEK (JUMBLED ITEMS) Srovnání položek, jejichž logické pořadí je přeházené, do správného pořadí (např. sestavení rozhovoru z daných vět, vytvoření věty z daných slov nebo přiřazení jedné položky k druhé např. ke slovu, větě, obrázku či nahrávce). Položky přesouváte pomocí ikon se šipkami tak, že na ikonu vedle položky, kterou chcete přesunout, kliknete a tato položka se posune o jedno místo výš. Takto pokračujete až do chvíle, než se položka postupně dostane na správné místo OTEVŘENÁ ODPOVĚĎ (OPEN ANSWER) Krátká odpověď na otevřenou otázku zpravidla jen jedna možná při jeho vyplňování dbejte na to, aby byla mezi slovy vždy jen jedna mezera. Pokud vyplňujete slova s českými diakritickými znaménky, nezapomeňte, že musíte mít nainstalovanou českou klávesnici ve Vašem počítači! Více informací v kapitole KŘÍŽOVKA Křížovka s vyplňováním správných slov pouze vodorovně na základě legendy, která může být v klasické formě definice slova, ve formě věty s chybějícím slovem, nebo ve formě zpřeházených písmen, jejichž srovnáním do správného pořadí získáte slovo, které má být vepsáno do příslušného řádku. Může být i použito obrázku, který ilustruje požadované slovo. Po správném vyplnění všech slov se tajenka zvýrazní ve svislém směru v některém ze sloupců křížovky. Pozor: ikona zobrazuje pouze tajenku, ne správná slova v řádcích; po opuštění stránky s křížovkou a následném návratu na ni se již slova v řádcích neobjevují je zobrazena pouze správně vyplněná tajenka, protože je jediným kritériem pro vyhodnocení skóre na dané stránce IKONY A TLAČÍTKA Klikněte, nebo najeďte kurzorem myši na tuto ikonu k zobrazení doplňujících informací, komentářů, rad, pokynů nebo vysvětlení. Klikněte na tuto ikonu k zobrazení nápovědy nebo vysvětlení. Některá cvičení jsou delší a rozmístěná na více podstránek, mezi kterými je možné se pohybovat pomocí dvou šipek nejčastěji umístěných dole v hlavním okně lekce (viz kapitola ). ( = zpět, = vpřed) nebo pomocí záložek umístěných v dolní části okna. Stiskněte toto tlačítko (mohou být použity různé popisky) k otevření odkazů s doplňujícími informacemi, komentáři, nápovědami nebo vysvětleními. K zobrazení dojde buď přímo v hlavním okně lekce (viz kapitola ), nebo v samostatně otevřeném okně. Tlačítko může být také použito k přepínání mezi podstránkami (pak se na tlačítku zpravidla objevují čísla jednotlivých stránek) nebo mezi několika samostatně zobrazovanými položkami, např. obrázky (pak se na tlačítku objevují čísla nebo písmena těchto položek). Univerzita Karlova v Praze 16

17 2.9 PROGRESS TEST Následuje po každé třetí lekci. Ověřuje znalost gramatiky obsažené v předešlých třech lekcích. Jeho úspěšné vykonání na alespoň 75 % na každé stránce je podmínkou pro vstup do další části kurzu (způsob výpočtu procent úspěšnosti viz kapitola 2.4.1). Progress test je možné spustit jen jednou. Jestliže se vám nepodaří test úspěšně dokončit, zobrazte si správné odpovědi pomocí pohledu do výsledků (viz kapitola 2.5), protože vzhledem k efektivitě testů nejsou k dispozici ikony pro zobrazení správných odpovědí. Případné chyby konzultujte s tutorem, který následně spustí test znovu. Studující, jimž skončila asistence tutora, musejí požádat o nové spuštění nebo nastavení testu jako úspěšně dokončený technickou podporu bez možnosti konzultovat chyby PRÁCE S TEXTY Texty, které se nalézají mimo cvičení, je možné zkopírovat označte text do bloku a poté současně stiskněte klávesy Ctrl a C; text se zkopíruje do schránky, odkud jej můžete pomocí současného stisku kláves Ctrl a V vložit do jakéhokoli textového editoru. Pro lepší studium textů také doporučujeme si je vytisknout. Zároveň však upozorňujeme, že veškeré materiály použité v kurzu jsou chráněny autorským zákonem, jsou vlastnictvím Ústavu jazykové a odborné přípravy a není dovoleno je dále prodávat, upravovat, rozšiřovat či jinak kopírovat vyjma vlastní potřeby při studiu kurzu. Cvičení není možné z důvodu ochrany tímto způsobem kopírovat vůbec KOMUNIKACE S LEKTOREM, OSTATNÍMI STUDENTY A TECHNICKOU PODPOROU Univerzita Karlova v Praze 17

18 1. Na úvodní straně systému itutor vyberte volbu Zprávy nebo můžete postupovat přes volby Komunikace a poté Zprávy, které se nalézají v hlavní nabídce v horní části obrazovky systému itutor. 2. V levém okně, které se otevře, klikněte na jméno svého lektora/technickou podporu. 3. V okně, které se otevře uprostřed obrazovky, máte na výběr ze tří karet, které mají řazení obdobné ovým schránkám: Všechny, Přijaté, Odeslané. Uvnitř tohoto okna je pak příslušný seznam zpráv. 4. Vedle tohoto okna jsou k dispozici ikony s volbami: Zobrazené zprávy, Odpověď na vybranou zprávu, Nová zpráva vybranému uživateli, Obnovit seznam zpráv, Smazání zprávy. 5. Zprávu ze seznamu označte kliknutím a poté proveďte požadovaný úkon stiskem jedné z výše uvedených ikon. 6. Při kontaktu s technickou podporou vždy uvádějte informace specifikované v úvodní zprávě, kterou jste obdrželi od administrátora kurzu. 7. Zde také můžete přidat ke komunikaci uživatele systému itutor, který není vaším lektorem nebo kolegou a nevidíte ho tudíž v seznamu uživatelů. K tomu slouží ikona umístěná pod ikonou koše. Po kliknutí se otevře samostatné okno, ve kterém musíte zadat identifikaci uživatele, kterého chcete ke komunikaci přidat. O identifikaci požádejte uživatele, jehož chcete ke komunikaci přidat sdělením své identifikace své přidání ke komunikaci s vámi schválí. K výběru uživatele a zaslání žádosti můžete využít diskuzního fóra (viz kapitola 2.12). Pokud však nechcete ve fóru zveřejňovat své kontaktní údaje, můžete požádat o zprostředkování svého lektora. Přidání uživatele se projeví tak, že se po zadání identifikace tento uživatel objeví v seznamu všech uživatelů, se kterými můžete komunikovat. 8. Pod ikonou přidání uživatele se nachází ikona, jejíž pomocí můžete uživatele z komunikace odstranit. Stane se tak, pokud na tuto ikonu kliknete ve chvíli, když bude vybrána některá ze zpráv od takového uživatele v okně napravo. Tento uživatel pak ze seznamu uživatelů zmizí. Univerzita Karlova v Praze 18

19 2.12 ÚČAST V DISKUZÍCH 1. Na úvodní straně systému itutor vyberte volbu Diskuse nebo můžete postupovat přes volby Komunikace a poté Diskuse, které se nalézají v hlavní nabídce v horní části obrazovky systému itutor. 2. V levé části obrazovky se zobrazí seznam diskuzních skupin, jejichž jste členem. 3. V pravé části obrazovky se otevře okno s příspěvky. V horní části je název diskuze, její popis a informace zda je moderovaná všechny diskuze jsou moderované vaším lektorem. Také si zde můžete volbou v rozbalovací nabídce zobrazit diskuze dle různých kritérií: všechny, nepřečtené moderátorem, nové za x dní, a také zde můžete vyhledat diskuzi podle toho, co obsahuje po této volbě se otevře pole, do kterého napište vyhledávaný text a klikněte na ikonu lupy. 4. Přímo nad oknem s příspěvky můžete založit nové téma zadejte předmět diskuze a její popis u textu můžete formátovat barvu i řez jako v textovém editoru, můžete i přiložit přílohu (stiskněte tlačítko Procházet, vyberte soubor ve vašem počítači dvakrát klikněte na ikonu souboru nebo klikněte jednou a pak stiskněte tlačítko Otevřít a poté stiskněte tlačítko Uložit ) UPOZORNĚNÍ: o vaše nové téma se ostatním uživatelům zobrazí až poté, co jej zveřejní moderátor (váš lektor); do té doby ho vidíte mezi ostatními tématy pouze vy o pokud chcete vaše již uložené téma odstranit, musíte o to požádat moderátora (svého lektora) 5. Pokud chcete otevřít existující diskuzi, klikněte na její název: a. V horní části je název diskuze, pod ním můžete vybrat jednu z možností v rozbalovací nabídce podle toho, jestli chcete zobrazit všechny příspěvky, nové za x dní, nebo vyhledávat příspěvky podle Univerzita Karlova v Praze 19

20 UPOZORNĚNÍ: textu, který obsahují (po této volbě se otevře pole, do kterého napište vyhledávaný text a klikněte na ikonu lupy). b. Vedle rozbalovací nabídky popsané v bodu a. můžete také vybrat, zda se mají příspěvky zobrazit podle času nebo podle vláken. c. Pod volbami popsaných v bodech a. a b. se můžete vrátit zpět na seznam témat kliknutím na položku Zpět na témata, nebo Založit nové téma (viz bod 4.), nebo Vytvořit nový příspěvek barvu a řez textu je možné i zde formátovat, stejně jako přiložit přílohu (stiskněte tlačítko Procházet, vyberte soubor ve vašem počítači dvakrát klikněte na ikonu souboru nebo klikněte jednou a pak stiskněte tlačítko Otevřít a poté stiskněte tlačítko Uložit ) d. Další možností je na existující příspěvek odpovědět klikněte na volbu Odpovědět pod příspěvkem barvu i řez textu je možné formátovat, také je možné přiložit přílohu (viz bod c.). Pod příspěvkem je také možné volbou Vlákno zobrazit vlákno dané diskuze. o váš nový příspěvek nebo odpověď se ostatním uživatelům zobrazí až poté, co je zveřejní moderátor (váš lektor); do té doby je vidíte mezi ostatními příspěvky pouze vy o pokud chcete vaše již uložené příspěvky nebo odpovědi odstranit, musíte o to požádat moderátora (svého lektora) Moderátor diskuzí je bez předchozího upozornění oprávněn odstranit příspěvky, které jsou nevhodné formálně (především pokud nejsou napsány v českém jazyce) i obsahově KOLEGOVÉ Pomocí jedné z ikon na úvodní stránce systému itutor, stejně jako pomocí tlačítka nazvaných Kolegové v hlavní nabídce můžete zobrazit informace o studijní skupině, jejíž jste členem. V levé části obrazovky se po stisknutí tlačítka Kolegové otevře strom skupin, který je možné kliknutím na znaménko + postupně rozbalit: všichni uživatelé jsou členem základní skupiny a organizační struktury; v té pak můžete vidět všechny skupiny, se kterými můžete komunikovat. Zpravidla jde jen o vaši studijní skupinu. 1. Celé skupině můžete poslat ovou zprávu: po kliknutí na název skupiny a poté na ikonu obálky se otevře nové okno, ve kterém zadáte předmět a obsah zprávy a rozhodnete, zda se má zpráva odeslat ihned pokud ano, nechte políčko pod obsahem zprávy zaškrtnuté. 2. V rámci své studijní skupiny můžete vidět svého lektora, své kolegy a technickou podporu. Kliknutím na danou osobu si v pravé části obrazovky můžete zvolit karty s informacemi, které chcete zobrazit: - Vlastnosti uživatele: základní informace o uživateli. - Zprávy: postupujte podle popisu v kapitole Pod jménem lektora a technickou podporou se ve stromu v levé části obrazovky dále zobrazí diskuze určené vaší studijní skupině a diskuze nazvaná Nejčastěji kladené otázky (FAQ), kde najdete odpovědi na otázky, na které se uživatelé často ptají. Účast v diskuzích je popsána v kapitole Univerzita Karlova v Praze 20

ŠKOLSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

ŠKOLSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (www.etridnice.cz) UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 JAK ETŘÍDNICE FUNGUJE?... 3 3 VSTUP DO ETŘÍDNICE... 4 3.1 ADMINISTRÁTOR/SPRÁVCE, ŘEDITEL, UČITEL, STUDENT... 4 3.2 RODIČ...

Více

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů Název: NOVÁ APLIKACE ETESTY (ekomunikace) Uživatelská dokumentace pro zkoušející Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy Datum vyhotovení: 29. 12. 2014 Výstup projektu: etesty

Více

Karty rychlé nápovědy pro Moodle verze 2.3

Karty rychlé nápovědy pro Moodle verze 2.3 Karty rychlé nápovědy pro Moodle verze 2.3 Karty rychlé nápovědy Moodle Karty rychlé nápovědy Moodle vznikly za účelem vytvoření rychlé nápovědy pro uživatele LMS systému Moodle, především pak s ohledem

Více

Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace Postupy a doporučení pro práci redaktorů Verze manuálu: 1.0 QCM, s. r. o., únor 2010 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

Manuál k systému InChange i. Manuál k systému InChange

Manuál k systému InChange i. Manuál k systému InChange i Manuál k systému InChange ii Obsah 1 Přihlášení do systému 1 1.1 Přihlášení....................................................... 1 1.2 Problémy s přihlášením................................................

Více

Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace Postupy a doporučení pro práci redaktorů Verze manuálu: 1.0 QCM, s. r. o., září 2009 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 POUŽÍVÁNÍ

Více

Základy práce s PC. Programy pro správu souborů. Mgr. Lea Nedomová. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku

Základy práce s PC. Programy pro správu souborů. Mgr. Lea Nedomová. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Základy práce s PC Programy pro správu souborů Učební text pro předmět U051 Mgr. Lea Nedomová Praha 2008 Programy pro správu souborů 3 Obsah 1.

Více

Uživatelská příručka pro dodavatele

Uživatelská příručka pro dodavatele Uživatelská příručka pro dodavatele Release 1.5.112 B2B CENTRUM a.s. 7.2014 Obsah Úvod... 3 Obecná pravidla formátování... 3 Pravidla pro formátování písma... 3 Poznámky, Důležité, Varování... 4 Začínáme...

Více

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.3 2010 QCM, s.r.o. Obsah Úvod...3 Požadavky na provoz systému E-ZAK...3 Zabezpečení...4 Přihlášení...4

Více

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Excel 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.4 2011 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK... 4 Zabezpečení... 4 Přihlášení...

Více

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová Mgr. Silvie Bečvářová Obsah 1 Úvod... 6 2 Spuštění Excelu... 6 3 Pracovní prostředí... 6 4 Soubor uložení, otevření... 7 4.1 Uložení souboru... 7 4.2 Otevření souboru... 7 5 Základní dovednosti... 9 5.1

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Technické zabezpečení KFS prostřednictvím programového systému Realizováno v rámci OP VK: Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti

Více

1 Tabulkové kalkulátory. 1.1 Spuštění tabulkového kalkulátoru. Tabulkové kalkulátory

1 Tabulkové kalkulátory. 1.1 Spuštění tabulkového kalkulátoru. Tabulkové kalkulátory 1 Tabulkové kalkulátory Tabulkové kalkulátory mají dlouhou historii. Jejich praotec, tabulkový kalkulátor Lotus 1-2-3, je považován za důvod rozšíření osobních počítačů. Byl to jeden z prvních programů,

Více

PRÁCE NA POČÍTAČI 3 EXCEL A POWERPOINT

PRÁCE NA POČÍTAČI 3 EXCEL A POWERPOINT VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Univerzita třetího věku PRÁCE NA POČÍTAČI 3 EXCEL A POWERPOINT Mgr. Hana Vojáčková prosinec 2007 Recenzovali: RNDr. Miroslav Kružík, PaedDr. František Smrčka Za jazykovou

Více

Servis a reporting v IS

Servis a reporting v IS - 1 - Servis a reporting v IS Vzdělávací modul Servis a reporting v IS - 2 - Servis a reporting v IS Obsah Obsah... 2 O manuálu... 7 Stručně o aplikaci... 9 Co je CRM?... 9 Co aplikace CRM obsahuje?...

Více

Microsoft. Microsoft. PowerPoint 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. PowerPoint 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2010 Microsoft PowerPoint 2010 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc.

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc. MOODLE PRO PEDAGOGY Ing. Jiří Husa, CSc. Praha 2012 2 2 Seznam použitých symbolů 3 Průvodce studiem Cíl studia Shrnutí K zapamatování, důležité Kontrolní otázky Samostatný úkol na PC Informace na internetu

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích POKYNY PRO VYPLNĚNÍ

PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích POKYNY PRO VYPLNĚNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PŘÍLOHA Č. 5 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Vydání 01, platnost od 22. května 2009 OBSAH: 1.

Více

Začínáme s programem MEDICUS

Začínáme s programem MEDICUS Začínáme s programem MEDICUS Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 30.5.2014 Obsah Úvod...7 Použité...8 formátování textu Požadavky...8 na hardware Zálohování...9 Instalace...11

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 333 tipů a triků pro Microsoft Office Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Obecné...10 1. Jaké jsou novinky v Microsoft Office?...10 2. Jaké existují edice

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Martin Drlík, Peter Švec, Jozef Kapusta, Miroslava Mesárošová. Moodle. Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů

Martin Drlík, Peter Švec, Jozef Kapusta, Miroslava Mesárošová. Moodle. Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů Martin Drlík, Peter Švec, Jozef Kapusta, Miroslava Mesárošová Moodle Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů Computer Press Brno 2013 Moodle Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických

Více

N á v o d. I n s t a t O n l i n e

N á v o d. I n s t a t O n l i n e Generální ředitelství cel N á v o d k obsluze webové aplikace pro podávání výkazů pro Intrastat I n s t a t O n l i n e verze 3.5 duben 2009 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Definice základních termínů... 3 3.

Více

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s.

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Watt verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Obsah OBSAH: 1. CO JE TO WATT?...3 1.1. ZÁKLADNÍ POJMY...3 2. SPUŠTĚNÍ APLIKACE...5 2.1. VOLBA JAZYKA...5 2.2. PŘIHLÁŠENÍ

Více