Daňový kalendář pro rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daňový kalendář pro rok 2012"

Transkript

1 Daňový kalendář pro rok 2012 Jiří Pokorný daňový poradce Heliova 270/15, Liberec LEDEN daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad zdravotní pojištění - záloha OSVČ za prosinec splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů - sociální pojištění - záloha OSVČ za prosinec splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z - daňové přiznání za prosinec 2011 (technických) benzinů za prosinec 2011 (pokud vznikl - daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec ekologická daň - daňové přiznání a splatnost daně za prosinec daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec daň silniční - daňové přiznání a daň za rok daň z nemovitostí - daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok biopaliva - hlášení dle 3a odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb. - úrazové pojištění - zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) na 1. čtvrtletí roku oznámení změny zdaňovacího období ÚNOR zdravotní pojištění - záloha OSVČ za leden splatnost daně za prosinec 2011 (mimo spotřební daň z daň z příjmů - podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na zdaňovací období 2012 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2011

2 zaměstnanci se ZPS - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně - oznámení Úřadu práce o plnění povinného podílu zaměstnávání občanů se ZPS za rok odvod do státního rozpočtu, neplní-li zaměstnavatel podmínku zaměstnávání občanů se ZPS ve výši povinného podílu za rok daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů - sociální pojištění - záloha OSVČ za leden splatnost daně za prosinec 2011 (pouze spotřební daň z daňové přiznání za leden 2012 (technických) benzinů za leden 2012 (pokud vznikl - ekologická daň - daňové přiznání a splatnost daně za leden daňové přiznání a daň za leden souhrnné hlášení za leden daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2012 BŘEZEN daň z příjmů - podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období zdravotní pojištění - záloha OSVČ za únor splatnost daně za leden 2012 (mimo spotřební daň z daň z příjmů daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň - podání oznámení platebního zprostředkovatele - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů - elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období sociální pojištění - záloha OSVČ za únor daňové přiznání za únor 2012 (technických) benzinů za únor 2012 (pokud vznikl - splatnost daně za leden 2012 (pouze spotřební daň z - ekologická daň - daňové přiznání a splatnost daně za únor daňové přiznání a daň za únor souhrnné hlášení za únor 2012 DUBEN daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2012

3 - podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2011, nemáli subjekt povinný audit a své přiznání zpracovává a předkládá sám - odevzdání plné moci daňového poradce na finanční úřad za účelem prodloužení termínu k podání přiznání k dani z příjmů za rok daň darovací - podání přiznání k dani darovací v případě bezúplatně zdravotní pojištění nabytých povolenek na emise skleníkových plynů - záloha OSVČ za březen přehled o příjmech a výdajích za rok 2011 OSVČ, která nemá povinnost podávat přiznání k dani z příjmů - splatnost daně za únor 2012 (mimo spotřební daň z daň silniční - záloha na daň za 1. čtvrtletí daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů - sociální pojištění - záloha OSVČ za březen splatnost daně za únor 2012 (pouze spotřební daň z daňové přiznání za březen 2012 (technických) benzinů za březen 2012 (pokud vznikl - ekologická daň - daňové přiznání a splatnost daně za březen daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen souhrnné hlášení za březen 2012 a za 1. čtvrtletí daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen úrazové pojištění - zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu na 2. čtvrtletí roku 2012 (vyhl. č. 125/1993 Sb.) KVĚTEN - daň z příjmů - podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní - sociální pojištění - zdravotní pojištění sazby daně za zdaňovací období OSVČ přehled o příjmech a výdajích za rok 2011 pokud daň. přiznání OSVČ nezpracovává daň. poradce - předložení plné moci OSSZ při zpracování přiznání k dani z příjmů za rok 2011 daň. poradcem - OSVČ přehled o příjmech a výdajích za rok 2011 pokud daň. přiznání OSVČ nezpracovává daň. poradce - předložení plné moci ZP při zpracování přiznání k dani z příjmů za rok 2011 daň. poradcem zdravotní pojištění - záloha OSVČ za duben zdravotní pojištění - platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2011 (do osmi dnů od podání přehledu) - sociální pojištění - OSVČ platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2011 (do osmi dnů od podání přehledu)

4 - splatnost daně za březen 2012 (mimo spotřební daň z daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů - sociální pojištění - záloha OSVČ za duben splatnost daně za březen 2012 (pouze spotřební daň z - daňové přiznání za duben 2012 (technických) benzinů za duben 2012 (pokud vznikl - ekologická daň - daňové přiznání a splatnost daně za duben daňové přiznání a daň za duben souhrnné hlášení za duben daň z příjmů - daň z nemovitostí - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do Kč včetně) - splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb) ČERVEN zdravotní pojištění - záloha OSVČ za květen splatnost daně za duben 2012 (mimo spotřební daň z daň z příjmů - pololetní a čtvrtletní záloha na daň daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů sociální pojištění - záloha OSVČ za květen splatnost daně za duben 2012 (pouze spotřební daň z - daňové přiznání za květen 2012 (technických) benzinů za květen 2012 (pokud vznikl - ekologická daň - daňové přiznání a splatnost daně za květen daň z příjmů - daňové přiznání a daň za květen souhrnné hlášení za květen 2012 ČERVENEC - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2011, má-li subjekt povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

5 zdravotní pojištění - záloha OSVČ za červen splatnost daně za květen 2012 (mimo spotřební daň z daň silniční - záloha na daň za 2. čtvrtletí daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů sociální pojištění - záloha OSVČ za červen splatnost daně za květen 2012 (pouze spotřební daň z - daňové přiznání za červen 2012 (technických) benzinů za červen 2012 (pokud vznikl - ekologická daň - daňové přiznání a splatnost daně za červen daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen souhrnné hlášení za červen 2012 a za 2. čtvrtletí daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen úrazové pojištění - zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu na 3. čtvrtletí roku 2012 (vyhl. č. 125/1993 Sb.) SRPEN - sociální pojištění - OSVČ přehled o příjmech a výdajích za rok 2011 pokud daň. přiznání OSVČ zpracovává daň. poradce - zdravotní pojištění - OSVČ přehled o příjmech a výdajích za rok 2011 pokud daň. přiznání OSVČ zpracovává daň. poradce zdravotní pojištění - záloha OSVČ za červenec splatnost daně za červen 2012 (mimo spotřební daň z zdravotní pojištění - platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2011 (do osmi dnů od podání přehledu) - sociální pojištění - OSVČ platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2011 (do osmi dnů od podání přehledu) daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů - sociální pojištění - záloha OSVČ za červenec splatnost daně za červen 2012 (pouze spotřební daň z - daňové přiznání za červenec 2012 (technických) benzinů za červenec 2012 (pokud vznikl - ekologická daň - daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2012

6 - daňové přiznání a daň za červenec souhrnné hlášení za červenec daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec daň z nemovitostí - splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daňovou povinností vyšší než Kč) ZÁŘÍ zdravotní pojištění - záloha OSVČ za srpen splatnost daně za červenec 2012 (mimo spotřební daň z daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů - sociální pojištění - záloha OSVČ za srpen splatnost daně za červenec 2012 (pouze spotřební daň z - daňové přiznání za srpen 2012 (technických) benzinů za srpen 2012 (pokud vznikl - ekologická daň - daňové přiznání a splatnost daně za srpen daňové přiznání a daň za srpen souhrnné hlášení za srpen 2012 ŘÍJEN daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen zdravotní pojištění - záloha OSVČ za září splatnost daně za srpen 2012 (mimo spotřební daň z daň silniční - záloha na daň za 3. čtvrtletí daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů - sociální pojištění - záloha OSVČ za září splatnost daně za srpen 2012 (pouze spotřební daň z - daňové přiznání za září 2012 (technických) benzinů za září 2012 (pokud vznikl - ekologická daň - daňové přiznání a splatnost daně za září 2012 (ekologická daň z elektřiny, pevných paliv, zemního plynu a některých dalších plynů) - daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září souhrnné hlášení za září 2012 a za 3. čtvrtletí poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci

7 skupiny podle 95a zákona o DPH, která chce být registrována od , nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace podle 106a zákona o DPH - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září úrazové pojištění - zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu na 4. čtvrtletí roku 2012 (vyhl. č. 125/1993 Sb.) LISTOPAD zdravotní pojištění - záloha OSVČ za říjen splatnost daně za září 2012 (mimo spotřební daň z daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů - sociální pojištění - záloha OSVČ za říjen splatnost daně za září 2012 (pouze spotřební daň z - daňové přiznání za říjen 2012 (technických) benzinů za říjen 2012 (pokud vznikl - ekologická daň - daňové přiznání a splatnost daně za říjen daňové přiznání a daň za říjen souhrnné hlášení za říjen daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen daň z nemovitostí - splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než Kč) PROSINEC zdravotní pojištění - záloha OSVČ za listopad splatnost daně za říjen 2012 (mimo spotřební daň z daň z příjmů - pololetní a čtvrtletní záloha na daň - daň silniční - záloha na daň za říjen a listopad jednorázová záloha na daň ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud jde o poplatníka daně, který je provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterému se snižuje sazba daně o 48 % dle 6 odst. 10 zákona o dani silniční daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů - sociální pojištění - záloha OSVČ za listopad splatnost daně za říjen 2012 (pouze spotřební daň z - daňové přiznání za listopad 2012 (technických) benzinů za listopad 2012 (pokud vznikl - ekologická daň - daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2012

8 - daňové přiznání a daň za listopad souhrnné hlášení za listopad daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2012

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR LEDEN pondělí 2. pondělí 9. pátek 20. úterý 24. sazby daně za listopad 2011 - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z - splatnost daně za listopad

Více

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1.

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1. Daňový kalendář na rok 2012 LEDEN 2.1. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 9.1. - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) Pátek 20.1. závislé činnosti

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok) DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 1/9/2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 1/20/2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z čtvrtek 20. úterý 25. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (pouze spotřební daň z daňové přiznání za prosinec

Více

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu)

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) LEDEN 11ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) 20ledna daň z příjmů 25ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (pouze spotřební daň z lihu) 25ledna

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2013 Yveta Novotná vedení účetnictví

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2013 Yveta Novotná vedení účetnictví DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2013 Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN út 8. pojištění OSVČ zdravotní - záloha 12/2012 po 9. splatnost (bez daně z lihu) 11/2012 po 21. pojištění OSVČ sociální - záloha 12/2012

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná se o tyto

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2010, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná

Více

Daňový kalendář 2012. LEDEN 2012 Po Út St Čt Pá So Ne 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Daňový kalendář 2012. LEDEN 2012 Po Út St Čt Pá So Ne 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 LEDEN 2012 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Mt Fuji 2. 1. 2012 daň z příjmů listopad 2011 9. 1. 2012 spotřební daň splatnost daně za listopad

Více

Zákonné povinnosti podnikatelů v ČR - výběr

Zákonné povinnosti podnikatelů v ČR - výběr Zákonné povinnosti podnikatelů v ČR - výběr Povinnosti podnikajících osob jsou upraveny zejména zákonem 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Dále pak zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. Příloha. Dotace & výzkum a vývoj. Nepřímé daně. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. Příloha. Dotace & výzkum a vývoj. Nepřímé daně. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj prosinec 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 04 Nepřímé daně 05 Dotace & výzkum a vývoj 06 Příloha Vklady nemovitostí od 1. ledna 2014 - zrušení

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. 31.1.2010 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

Jméno Meno Name Name Имя. Adresa Adresa Address Wohnort Адрес. Telefon Telefón Telephone Telefon Телефон. E-mail, mobil

Jméno Meno Name Name Имя. Adresa Adresa Address Wohnort Адрес. Telefon Telefón Telephone Telefon Телефон. E-mail, mobil 0 Jméno Meno Name Name Имя Adresa Adresa Address Wohnort Адрес Telefon Telefón Telephone Telefon Телефон E-mail, mobil Krevní skupina Krvná skupina Blood group Blutgruppe Группа крови Pas Pas Passport

Více

PRŮVODCE PRO INVESTORA VERZE 05

PRŮVODCE PRO INVESTORA VERZE 05 Svoboda podnikání PRŮVODCE PRO INVESTORA Podle zásady svobody podnikání je v České republice každému ze zemí EU umožněno usadit se a podnikat, zaměstnávat libovolný počet zaměstnanců, vykonávat současně

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Červenec 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Červenec 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Červenec 2012 1 / 7 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat červencové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+)

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální

Více

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+)

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB KDO PODÁVÁ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Podle 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů ), daňové přiznání

Více

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013 Každá cesta má svůj cíl Daňový zpravodaj duben 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 06 Ostatní 07 Příloha Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 poslední šance před

Více

Identifikační číslo provozovny

Identifikační číslo provozovny + Main topic: Identifikační číslo provozovny IB.Service Czech Republic č. 5 (září 2011) Obsah IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PROVOZOVNY 2 INFORMACE GFŘ K OPRAVĚ DPH U DLUŽNÍKŮ V INSOLVENCI 4 ELEKTRONICKÁ ARCHIVACE

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Ing. Miriam Jandlová Tematický celek: Daňová soustava ČR Cílová skupina: žáci střední školy s výukou ekonomických předmětů Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se

Více

Daňová uznatelnost ročních odměn

Daňová uznatelnost ročních odměn + Main topic: Daňová uznatelnost ročních odměn IB.Service Czech Republic č. 4 (červenec 2011) Obsah DAŇOVÁ UZNATELNOST ROČNÍCH ODMĚN 2 ARCHIVACE DOKLADŮ A ZÁKONNÉ LHŮTY 4 Z PRÁVNÍ OBLASTI 6 OPRAVNÉ DAŇOVÉ

Více